The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aisswarya96, 2019-12-21 12:19:45

RPH 2-18

RPH 2-18

Keywords: rph

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 4 SEJARAH

MATA PELAJARAN Sejarah

TAHUN 4 Baiduri

BILANGAN MURID 32 orang

TARIKH/HARI 28 Ogos 2018/ (Selasa)

MASA 12.00 tengah hari – 1.00 tengah hari

TAJUK Tajuk 5 : Tokoh-Tokoh Terbilang Melayu Melaka

PENGETAHUAN Murid mengetahui tentang tokoh-tokoh terbilang di negara kita
YANG SEDIA ADA

Standard Kandungan:

FOKUS 5.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka

OBJEKTIF Standard Pembelajaran
PEMBELAJARAN 5.2.1 Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas

Melaka.
5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari

Palembang ke Melaka.
K 5.2.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:

i. Menceritakan latar belakang Parameswara sebagai
ii. pengasas Melaka.
iii. Menyatakan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara
KPS dari Palembang ke Melaka.
Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 sifat-sifat
kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi.

: Elemen Asas Sejarah

Dimensi Kewarganegaraan : Perkongsian sejarah

EMK Nilai Murni : keberanian, kepimpinan,

bersyukur

1

PENERAPAN NILAI keberanian, kepimpinan, bersyukur

SUMBER/BAHAN Buku Teks, Koleksi Gambar
BANTU MENGAJAR

PENILAIAN TP1: Murid mengetahui tentang Parameswara sebagai pengasas
PENGAJARAN DAN Kesultanan Melayu Melaka.
TP2: Murid memahami tentang Parameswara sebagai pengasas
PEMBELAJARAN Kesultanan Melayu Melaka.
DSKP TP3: Murid boleh menerangkan tentang Parameswara sebagai
pengasas Kesultanan Melayu Melaka dengan contoh.

2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

FASA/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN
DAN PEMBELAJARAN BBM

Persediaan Menyusun huruf-huruf 1. Murid-murid dalam Perkataan
(+/- 3 minit) perkataan ‘Parameswara’. setiap kumpulan Parameswara
diberi satu sampul
PARAMESWARA yang mengandungi Nilai:
huruf-huruf
perkataan Bersyukur
‘Parameswara’ Bangga

2. Selepas setiap KBAT
kumpulan berjaya Menjana Idea
menyusun huruf- Menghubung
huruf tersebut,
Guru bertanyakan Kait
kepada murid
berdasarkan
perkataan yang
mereka dapat.

Imaginasi Asal Usul Parameswara 3. Guru mengaitkan BBM
(+/- 17 minit) jawapan murid Buku Teks
dengan tajuk Peta Melaka
pelajaran hari
tersebut. Nilai
Bersyukur
1. Guru meminta
murid-murid
membaca buku
teks halaman (m/s
112- m/s 113)

2. Setelah membaca,
guru menjelaskan
kepada murid

3

tentang kandungan Hormat-

yang terdapat menghormati

dalam muka surat

tersebut secara KBAT

terperinci. Menjana idea

3. Guru juga Menghasilkan

berpakaian seperti idea.

Parameswara

semasa

menceritakan

pengembaraan

Parameswara dari

Palembang ke

Melaka.

4. Selepas itu, guru

meminta

seseorang murid

menjelaskan asal

usul Parameswara

dan rententan

peristiwa

perjalanan

Parameswara dari

Palembang ke

Melaka.

Perkembangan  Asal Usul 1. Guru Nilai:
(+/- 20 minit) Parameswara membahagikan Bekerjasama
murid kepada 8 Menghargai
 Peristiwa kumpulan.
perjalanan
Parameswara dari 2. Guru
Palembang ke
Melaka mengedarkan KBAT
lembaran kerja Menjana Idea
tentang asal usul Membuat
Parameswara dan Penjelasaan
rententan peristiwa

perjalanan

4

TINDAKAN 3 sifat-sifat kepimpinan Parameswara dari BBM
(+/- 15 minit) tokoh yang boleh Palembang ke -
dicontohi. Melaka kepada
setiap kumpulan. Nilai:
3. Setiap kumpulan Bekerjasama
diminta untuk Menghargai
melengkapkan
aktiviti tersebut. Hormat-
4. Guru meminta menghormati
kumpulan yang
terpilih untuk KBAT
membentangkan Membuat
hasil perbincangan Penjelasaan
di hadapan kelas
5. Guru merumuskan
pembentangan
murid dan
mengaitkan
dengan tajuk.
Menyatakan 3
sifat-sifat
kepimpinan tokoh
yang boleh
dicontohi. .
1. Guru
menerangkan
maksud sifat-sifat
kepimpinan.
2. Guru
mengedarkan
kertas A4 dan
meminta murid-
murid untuk
mencatat sifat-sifat
kepimpinan yang
boleh dicontohi

5

PENUTUP Rumusan isi pelajaran dalam bentuk i-
(+/- 5 minit) hari tersebut secara Think.
keseluruhan. .
3. Setiap wakil
kumpulan diminta
untuk
membentangkan
hasil kerja
kumpulan mereka.
1. Guru

mengedarkan
lembaran kerja
sebagai aktiviti
pengukuhan.
2. Guru
merumuskan
isi penting
pelajaran hari
tersebut.

REFLEKSI

6


Click to View FlipBook Version