The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGURUSAN SMAIUD 2020 (23.12.2019)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fatmawati70, 2019-12-23 08:13:57

BUKU PENGURUSAN SMAIUD 2020 (23.12.2019)

BUKU PENGURUSAN SMAIUD 2020 (23.12.2019)

..
SMA IHYA UL ULUM AD DINIAH

KM 12, SIMPANG EMPAT
06650 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

Tel &Faks : 04 7641269, e-mail : [email protected]

BUKU PENGURUSAN TAHUN 2020

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

NAMA MAKLUMAT PERIBADI
NO.KP
TARIKH LAHIR NO.TEL (P)
ALAMAT MAKLUMAT AKADEMIK
NO.TEL (B)
E-MEL MAKLUMAT PERKHIDMATAN

KELULUSAN NO. GAJI
AKADEMIK NO. CUKAI
INSTITUSI PENDAPATAN
KELULUSAN MAKLUMAT KELUARGA
IKHTISAS PEKERJAAN
INSTITUSI MAKLUMAT WARIS

JAWATAN
KATEGORI / GRED
TARIKH LANTIKAN
PERTAMA
TARIKH SAH
JAWATAN
NO. JPK
NO. KWSP

NAMA PASANGAN
NO.TEL

NAMA
ALAMAT
NO.TEL

1

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO

PORTFOLIO NAMA JAWATANKUASA JAWATAN YANG
DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Pengurusan &
Pentadbiran

Kurikulum

Hal Ehwal Murid

Kokurikulum

Lain-lain/
Hubungan Luar

Bahawasanya saya menerima perlantikan di atas sebagaimana yang terkandung
dalam Buku Panduan Pengurusan Sekolah SMA Ihya Ul Ulum Ad Diniah 2019
dengan penuh amanah dan tanggungjawab.

............................................................................. )
(Nama:
Tarikh:

2

SMAIUD CEMERLANG

PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan hidayah-Nya, saya diberi
kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam Buku Panduan Pengurusan
Sekolah (PPS) Sesi 2020 ini. Terlebih dahulu, ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima
kasih saya kepada Ahli Jawatankuasa Buku PPS sesi 2020 yang telah bertungkus-lumus
menyiapkan buku ini. Buku PPS 2020 ini penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada
guru-guru dan stafuntuk melaksanakan tugas dengan lebih berkesan.

Saya mengucapkan selamat datang ke sesi persekolahan baharu tahun 2020. Terima kasih
juga diucapkan kepada semua warga SMA Ihya Ul Ulum Ad Diniah yang telah menunjukkan
komitmen yang tinggi melaksanakan tugas yang diamanahkan sepanjang sesi persekolahan
tahun 2019 yang lalu. Semoga lebih banyak kejayaan dan kecemerlangan yang akan kita
peroleh sepanjang sesi persekolahan 2020 ini.

Sebagai peneraju utama sekolah, saya amat mengharapkan komitmen dan iltizam
berterusan warga sekolah membantu mencapai hasrat besar untuk melihat SMAIUD
menempa nama di persada negara dalam dunia pendidikan. Usaha berterusan daripada
warga sekolah menguasai ilmu dalam pelbagai bidang serta sokongan pengurusan sekolah
yang sederap amat diharapkan untuk menatijahkan pengurusan sekolah yang cekap dan
efisyen. Oleh itu, buku PPS 2020 ini diharap dapat membentuk budaya kerja yang cemerlang
dan jelas sebagai panduan dan rujukan yang boleh digunapakai oleh semua pihak terlibat
dari semasa ke semasa. Semua tugasan yang terkandung dalam buku PPS diharap dapat
berfungsi serta dijana mengikut garis panduan yang dinyatakan di dalamnya. Saya amat
berharap semua warga SMA Ihya Ul Ulum Ad Diniah dapat memastikan kerja yang dilakukan
tidak tersasar dari landasan yang telah diperincikan di dalam Buku PPS ini.

Akhir kata, semoga sesi persekolahan tahun 2020 ini akan menjadikan kita warga SMA Ihya
Ul Ulum Ad Diniah yang berinspirasi, sentiasa berusaha meningkatkan kualiti kerja dan
profesionalisme diri untuk membawa kejayaan yang lebih besar kepada sekolahsecara
keseluruhannya. Sama-samalah kita menjalankan tugas dan amanah yang
dipertanggungjawabkan dengan penuh keikhlasan, semoga usaha kita diberkati Allah S.W.T.

Sekian dari saya yang menjalankan amanah.

NAZRI BIN HAMID
Pengetua SMA Ihya Ul Ulum Ad Diniah

3

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

SENARAI KANDUNGAN

Kandungan M/S
Senarai Tugas Mengikut Portfolio 2
Aluan Pengetua 3
Kalendar Persekolahan 2019 9
Cuti Perayaan Yang Diperuntukkan Oleh KPM 2019
Hari-Hari Kelepasan Am Dalam Negeri Kedah Darul Aman Tahun 2019 (1440 – 1441 H) 10
Takwim Peperiksaan 11
Kalendar 2019 12
Planner 2019 13
Takwim Smapg Tahun 2019 14
Senarai Nama, No.Kad Pengenalan, No.JPK & No. Telefon Guru Dan AKP Tahun 2019 20
Arahan Am Dan Teras Perkhidmatan 31
Jadual Guru Bertugas Mingguan 2019 33
Penyelaras Dan Guru Tingkatan 39
Bidang Tugas Penyelaras Tingkatan 43
Bidang Tugas Guru Kelas 44
44

Pengurusan & Pentadbiran 45

Carta OrganisasiSMAIUD 46

Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi Sekolah 46
46
Jawatankuasa Induk Pengurusan Sekolah 47
Jawatankuasa Pembangunan Pendidikan Sekolah 47
Lembaga Tatatertib 48
Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun Sekolah 48
Jawatankuasa SKPMg2 49
Jawatankuasa Pemantauan Kurikulum Bersepadu (PKB) 50
Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan & Inventori 50
Jawatankuasa Pengurusan Data & Maklumat Sekolah 51
Jawatankuasa Perkembangan Staf / Ldp 52
Jawatankuasa Pusat Sumber 53
Jawatankuasa Nilam 54
Jawatankuasa Teknologi Maklumat & Bilik Akses 54
Jawatankuasa Siaraya 55
Jawatankuasa Surau 55
Jawatankuasa PEMANDU I-THINK, PAK21 &FROG VLE 55
Jawatankuasa Dokumentasi 56
Jawatankuasa Penyelaras dan Papan Kenyataan 56
Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa Dan Guru (PIBG) 57
Jawatankuasa Perancangan Strategik/Rancangan Kemajuan Sekolah 57
Jawatankuasa Majlis Anugerah Cemerlang 58
Jawatankuasa Melindungi MMI 58
Jawatankuasa Badan Kebajikan Guru Dan Kakitangan
Bilik-Bilik Khas

4

SMAIUD CEMERLANG 59
60
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020 61
61
Pengurusan Kurikulum 62
Carta Organisasi Kurikulum 63
Jawatankuasa Induk Kurikulum 63
Jawatankuasa Jadual Waktu 63
Jawatankuasa Penilaian & Peperiksaan 64
Jawatankuasa Headcount 64
Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 65
Jawatankuasa MBMMBI 66
Jawatankuasa Program Peningkatan Akademik (PPA)
Jawatankuasa Professional Learning Community (PLC) 68
Jawatankuasa Pencerapan & Pemantauan Buku Latihan 69
Panitia Mata Pelajaran 69
Jadual Pencerapan Guru & Pemantauan Buku Latihan 70
71
Pengurusan Hal Ehwal Murid 72
Carta Organisasi Hem 72
Jawatankuasa Induk Hem 73
Jawatankuasa Disiplin 74
Jawatankuasa Bimbingan Dan Kaunseling 74
Unit Majlis Pimpinan Murid (MPM) 75
Jawatankuasa Pendaftaran (APDM) 76
Unit Ponteng 76
Jawatankuasa Kantin Sekolah 77
Jawatankuasa PPDa 78
Jawatankuasa SPBT 79
Unit Kebajikan Murid 79
Jawatankuasa 3K 80
Jawatankuasa Kebersihan & Keceriaan 80
Jawatankuasa Kesihatan dan Denggi 80
Jawatankuasa Keselamatan
Jawatankuasa Sekolah Penyayang
Jawatankuasa Sahsiah (Sumur)
Jawatankuasa Lawatan Dan Rekreasi
Jawatankuasa Pengurusan Asrama
Jawatankuasa Sarana Sekolah Dan Sarana Ibu Bapa

5

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

Pengurusan Kokurikulum 82
Carta Organisasi Kokurikulum 83
Jawatankuasa Induk Kokurikulum 83
Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 84
Jawatankuasa Penilaian Markah Kokurikulum 84
Jawatankuasa Karnival Pendidian Islam (IPA)/ Ihtifal ILMI/MISS 84
Jawatankuasa Kedai Buku 85
Senarai Ketua Kelab/Persatuan 85
Senarai Ketua Unit Beruniform 86
Bidang Tugas Berkaitan Kelab / Persatuan Dan Unit Beruniform 86
Senarai Ketua Sukan dan Permainan 87
Rumah Sukan 89
Tarikh-Tarikh Penting Program Sekolah 2019

6

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

7

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

8

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
KUMPULAN A:
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

TAHUN 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

01.01.2020 31.01.2020 19 11

01.02.2020 29.02. 2020 20 1
10
01.03. 2020 12.03. 2020 49 9

JUMLAH HARI 2
7
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

13.03. 2020 21.03.2020 9
8
22.03. 2020 31.03.2020 22
01.04. 2020 30.04.2020 11
41
01.05. 2020 21.05. 2020

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22.05. 2020 06.06. 2020 16

07.06. 2020 30.06. 2020 18
17
01.07. 2020 23.07. 2020 35

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

1

24.07. 2020 01.08. 2020 9

2 02.08. 2020 31.08. 2020 19

01.09. 2020 30.09. 2020 21

01.10. 2020 31.10. 2020 20 14
01.11.2020 19.11. 2020 11

JUMLAH HARI 71

CUTI AKHIR TAHUN

22.11.2019 31.12.2019 40 5

9

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM 2020

CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH

CUTI PERAYAAN KPM

TAHUN BARU KUMPULAN A KUMPULAN B JUMLAH
CINA HARI

25.01.2020(Sabtu) 23.01.2020(Khamis) 23.01.2020(Khamis)
dan
2 hari
26.01.2020(Ahad)
27.01.2020(Isnin) 24.01.2020(Jumaat)

HARI RAYA 20.05.2020(Rabu) 21.05.2020(Khamis) 2 hari
AIDILFITRI 21.05.2020(Khamis) 22.05.2020(Jumaat) 2 hari
24.05.2020(Ahad) 15.11.2020 (Ahad) 13.11.2020(Jumaat)

dan 16.11.2020(Isnin) 16.11.2020(Isnin)
25.05.2020(Isnin)

HARI DEEPAVALI
14.11.2020(Sabtu)

KUMPULAN A:
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

KUMPULAN B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,
Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan &
Putrajaya

CATATAN: 24 dan 25 Mei 2020
Perayaan Hari Raya Aidilfitri : (dalam Cuti Pertengahan Tahun)

Perayaan Hari Raya Korban : 31 Julai & 1 Ogos 2020
(dalam Cuti Pertengahan Penggal 2)

Perayaan Hari Krismas : 25 Disember 2020
(dalam Cuti Akhir Tahun)

10

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

HARI-HARI KELEPASAN AM DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN
TAHUN 2019 (1440 – 1441 H)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 9(1) Akta Hari
Kelepasan 1951 (Akta 369),

Pihak Berkuasa Negeri menentapkan hari-hari yang dinyatakan dalam Jadual
menjadi Hari Kelepasan Am Negeribagi tahun 2019.

BIL HARI KELEPASAN AM HARI TARIKH
HIJRAH
MASIHI

Ulang Tahun Hari Keputeraan

1 Ke bawah Duli Yang Maha Ahad 19 Januari 2020 23 Jamadilawal 1441
Mulia Tuanku Sultan Kedah

Darul Aman (#)

2 Tahun Baru Cina Sabtu 25 Januari 2020 30 Jamadilawal 1441
Tahun Baru Cina (Hari Kedua) Ahad 26 Januari 2020 01 Jamadilakhir 1441

3 Israk dan Mikraj (#) Ahad 22 Mac 2020 27 Rejab 1441

4 Awal Ramadhan (#*) Jumaat 24 April 2020 01 Ramadhan 1441

5 Hari Pekerja Jumaat 01 Mei 2020 08 Ramadhan 1441

6 Hari Wesak Ahad 07 Mei 2020 14 Ramadhan 1441
24 Mei 2020 01 Syawal 1441
7 Hari Raya Puasa(*) Ahad 25 Mei 2020 02 Syawal 1441
Hari Raya Puasa (Hari Kedua) * Isnin 06 Jun 2020 14 Syawal 1441

8 Hari Keputeraan SPB Yang di- Sabtu 31 Julai 2020 10 Zulhijjah 1441
Pertuan Agong 01 Ogos 2020 11 Zulhijjah 1441

Hari Raya Qurban (#*) Jumaat 20 Ogos 2020 1 Muharram 1442
9 Hari Raya Qurban (Hari Sabtu

Kedua)(#*)

10 Awal Muharam (Maal Hijrah) Khamis

11 Hari Kebangsaan Isnin 31 Ogos 2020 12 Muharram 1442
Rabu 16 September 28 Muharram 1442
12 Hari Malaysia Khamis 12 Rabiulawwal 1442
Sabtu 2020 28 Rabiulawal 1442
13 Hari Keputeraan Nabi Jumaat 10 Jamadilawal 1442
Muhammad SAW 29 Oktober 2020

14 Hari Deepavali 14 November
2020
15 Hari Krismas
25 Disember 2020

Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari Jumaat atau hari kelepasan
yang lain, maka hari itu digantikan dengan hari bekerja berikutnya, dan jika hari sedemikian
adalah sememangnya hari kelepasan am, maka hari berikutnya hendaklah menjadi hari
kelepasan am.Jika Hari Kelepasan Am Negeri itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari itu juga
adalah merupakan Hari Kelepasan Am Negeri dan tidak diganti pada hari-hari lain-lain.

11

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

TAKWIM PEPERIKSAAN

1. Takwim peperiksaan sekolah menengah agama 2020 (sekolah dibawah kawalan

JHEAIK)

PEPERIKSAAN PENDAFTARAN UJIAN LISAN (AL- PEPERIKSAAN BERTULIS

JABATAN CALON QURAN DAN

BAHASA ARAB)

Sijil Menengah Agama

(SMA)

Sijil Tinggi Agama

(STA)

PEPERIKSAAN KAEDAH UJIAN LISAN PEPERIKSAAN TARIKH
AWAM BERTULIS PENGUMUMAN
Pentaksiran 04 – 30 Jun
Sijil Pelajaran Pendidikan 2019 18 -20 Jun 2019 KEPUTUSAN
Malaysia Ulangan Kesenian PT3 5 September
28 Jan – 12 Julai Bertutur BM, BI
(SPMU) dan BA (KBD): 2019
2019
1 - 30 Ogos 12 Disember
2019 2019

Pentaksiran Mendengar BM, Bertulis BM, BI,
Tingkatan 3 (PT3) BI & BA (Al- Sej & Geo
Lughah Al-
Arabiah Al- 30 Sept – 8 Okt
Mu’asirah): 2019
19 - 20 Ogos
2019

Maharat Al-
Quran & Hifz Al-

Quran (KBT):
17 – 27 Sept

2019

Sijil Tinggi Agama 15 – 17, 21 -22 17 Januari 2019
Malaysia (STAM) Oktober 2019 (STAM 2018)
4 November – 4
Sijil Pelajaran Disember 2019 21 Mac 2019
Malaysia (SPM) (SPM 2018)

• Tarikh-tarikh tertakluk kepada perubahan Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) / Unit
Peperiksaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah (JHEAIK).

12

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

13

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

PERANCANGAN TAHUN 2020

Januari 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu

12 3 4

56 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Februari 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
1

23 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

14

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

Mac 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
1
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 3

April 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu

12 3 4

5 67 89 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

15

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

Ahad Isnin Selasa Mei 2020 Khamis Jumaat Sabtu
31 Rabu

12

34 5 6 7 89

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Jun 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
1 2 5 6
34

7 8 9 10 11 12 13
19 20
14 15 16 17 18 26 27

21 22 23 24 25

28 29 30

16

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

Julai 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
3 4
12

567 89 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Ogos 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
30 31
1

234 56 78

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

17

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

September 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
4 5
1 23

67 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Oktober 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
2 3
1

45 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

18

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

November 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
1 2 3 6 7
45

89 10 11 12 13 14
21
15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28
29 30

Disember 2020

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
1 4 5
23

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

19

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

TAKWIM TAHUNAN 2020

BULAN JANUARI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM

26 Khamis KURIKULUM
Mesyurat
29 Ahad Pengurusan
30 Isnin
31 Selasa Mesyuarat guru

11 Rabu Mesyuarat kurukulum kali 1 Mesyuarat HEM kali 1 Mesyuarat Koko kali 1

2 Khamis PENDAFTARAN PELAJAR BARU TINGKATAN 1
3 Jumaat
4 Sabtu DAN PENDAFTARAN SEMULA
5 Ahad
6 Perhimpunan Pagi(30
2 Isnin minit)
7
8 Selasa Hari Silaturrahim
9 Rabu
10 Khamis Perhimpunan Pagi Pelancaran Program HEM
11 Jumaat
12 Sabtu Mesyuarat Panitia kali 1
3 13 Ahad & Pengurusan Fail
14 Isnin
Selasa Perjumpaan Aktiviti
15
16 Rabu Pelan Kebakaran Siri 1
17 Khamis
18 Jumaat Perhimpunan Pagi
19 Sabtu
4 20 Ahad Mesyuarat Program
21 Peningkatan Akademik
22 Isnin
Selasa Perjumpaan Aktiviti
23 Rabu Merentas Desa
24
25 Khamis Perhimpunan Pagi CUTI THAIPUSAM Perjumpaan Aktiviti
26 Jumaat CUTI RAYA CINA
27 Sabtu Penetapan Target SPM
28 Ahad bersama waris
5 29
30 Isnin Tuisyen F5 Perjumpaan Aktiviti
31 Selasa Mesyuarat JKK Aset
Rabu
Khamis
Jumaat

20

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

BULAN FEBRUARI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM
KURIKULUM
6 1 SABTU Pelancaran Ihtifal Ilmi
7 2 AHAD Perhimpunan Pagi Peringkat sekolah
3 ISNIN
8 4 SELASA Mesyuarat SKPMg2
9 LDP & EPSA kali 1
5 RABU
Perhimpunan Pagi
6 KHAMIS Tahbib LAM
7 JUMAAT
8 SABTU Mesyuarat JK Pusat
9 Sumber
AHAD
10 Bengkel PAK21 dan
ISNIN Google Classroom
11
SELASA Kem Kepimpinan Perjumpaan Aktiviti
12 Perjumpaan Aktiviti
13 RABU Perhimpunan Pagi
14 KHAMIS Watikah Pelantikan Guru
15 JUMAAT
16 SABTU Muda

17 AHAD Perhimpunan Pagi
18 Pencerapan
19 ISNIN
20 SELASA Perjumpaan Aktiviti
21 KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH
22 RABU
23 KHAMIS
24 JUMAAT
25 SABTU
26
27 AHAD
28 ISNIN
29 SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

21

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

BULAN MAC

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM
10 KURIKULUM
11 1 AHAD
2 ISNIN UJIAN PENILAIAN 1
12 3 SELASA (AR1)
13 4 RABU
5 KHAMIS MESYUARATJK HAC 1
6 JUMAAT
7 SABTU UJIAN PENILAIAN 1 PELANCARAN
8 AHAD (AR 1) ASRAMAKU SYURGAKU

9 ISNIN Pertandingan membuat Perjumpaan Aktiviti
10 SELASA Slide
11 RABU
CERAMAH ISRA’ MIKRAJ
12 KHAMIS
13 JUMAAT MOTIVASI 1
14 SABTU KEM MAN JADDA WAJADA 1
15 AHAD
16 ISNIN (PT3/SMA/SPM)
17 SELASA
PERTENGAHAN
CUTI PENGGAL
PERTAMA

18 RABU MESY JK HAC 2 ISRA’ MI’RAJ
19 KHAMIS Mesyuarat PIBG
20 JUMAAT Perjumpaan Aktiviti
21 SABTU
22 AHAD Mesyuarat Kurikulum 2
23 ISNIN
24 SELASA
25 RABU
26 KHAMIS
27 JUMAAT
28 SABTU
29 AHAD
30 ISNIN
31 SELASA

22

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

BULAN APRIL

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM
1 RABU KURIKULUM
KEM PENGUKUHAN SUKAN
DAN PERMAINAN

2 KHAMIS OPS DISIPLIN SIRI 1
3 JUMAAT
4 SABTU KEMPEN TAK NAK
5 AHAD MEROKOK

14 6 ISNIN MESY JK HAC 3 KEM PENGUKUHAN SUKAN
7 SELASA DAN PERMAINAN
8 RABU

9 KHAMIS KEM PENGUKUHAN SUKAN
10 JUMAAT DAN PERMAINAN
11 SABTU
12 AHAD
13 ISNIN
16 14 SELASA
15 RABU

16 KHAMIS MESY JK HAC 4
17 JUMAAT
18 SABTU HARI ANUGERAH CEMERLANG
19 AHAD ISTIQBAL
20 ISNIN
17 21 SELASA RAMADHAN DAN
22 RABU IHYA RAMADHAN
23 KHAMIS
AWAL RAMADHAN
24 JUMAAT
25 SABTU TADARUS
26 AHAD
27 ISNIN Perjumpaan Aktiviti
28 SELASA
18 29 RABU
30 KHAMIS

23

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

BULAN MEI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM
19 KURIKULUM HARI PEKERJA Perjumpaan Aktiviti
20 1 JUMAAT
2 SABTU Mesyuarat 3K Perjumpaan Aktiviti
3 AHAD
4 ISNIN IFTOR JAMAIE
5 SELASA AR2
6 RABU
7 KHAMIS AR2
8 JUMAAT KHATAM ALQURAN
9 SABTU
10 AHAD HARI RAYA AIDILFITRI
11 ISNIN
12 SELASA
13 RABU
14 KHAMIS
15 JUMAAT
16 SABTU
17 AHAD
18 ISNIN
19 SELASA
20 RABU
21 KHAMIS
22 JUMAAT
23 SABTU
24 AHAD
25 ISNIN
26 SELASA
27 RABU
28 KHAMIS
29 JUMAAT
30 SABTU
31 AHAD

24

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

BULAN JUN

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM
KURIKULUM
1 ISNIN Perjumpaan Aktiviti
2 SELASA CUTI
3 PERTENGAHAN PERKHEMAHAN
4 RABU PERDANA UNIT
5 KHAMIS TAHUN BERUNIFORM
6 JUMAAT Perjumpaan Aktiviti
7 SABTU OPS DISIPLIN SIRI II
8
9 AHAD
10 ISNIN
11 SELASA
12 RABU
13 KHAMIS
14 JUMAAT
15 SABTU
16 AHAD
17 ISNIN
18 SELASA
19 RABU
KHAMIS
JUMAAT

20 SABTU Dialog Prestasi SPM
21 AHAD Konsultasi waris
22 ISNIN
23 SELASA
24 RABU
25 KHAMIS
26 JUMAAT
27 SABTU
28 AHAD
29 ISNIN
30 SELASA

25

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

BULAN JULAI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM
KURIKULUM Perjumpaan Aktiviti
1 RABU
2 KHAMIS STREAM WEEK
3 JUMAAT
4 SABTU Perjumpaan Aktiviti
5
6 AHAD PROGRAM PEMANTAPAN
7 ISNIN SYAKSIAH
8 SELASA
9 RABU
KHAMIS

10 JUMAAT Perjumpaan Aktiviti
11 SABTU
12 AHAD PELAN KEBAKARAN SIRI
13 ISNIN II
14 SELASA
15 RABU
16 KHAMIS

17 JUMAAT KEM LONJAKAN SAUJANA
18 SABTU (PT3/SMA/SPM)
19 AHAD
20 ISNIN HARI RAYA AIDIL ADHA
21 SELASA
22 RABU
23 KHAMIS
24 JUMAAT
25 SABTU
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS
31 JUMAAT

26

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

BULAN OGOS

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM
KURIKULUM
1 SABTU
2 AHAD Perjumpaan Aktiviti
3 ISNIN
4 SELASA PELANCARAN BULAN
5 RABU KEMERDEKAAN
6 KHAMIS
7 JUMAAT Perjumpaan Aktiviti
8 SABTU
9 AHAD

10 ISNIN Perjumpaan Aktiviti
11 SELASA
12 RABU Perjumpaan Aktiviti
13 KHAMIS
14 JUMAAT MAAL HIJRAH
15 SABTU HARI KEBANGSAAN
16 AHAD
17 ISNIN
18 SELASA
19 RABU
20 KHAMIS
21 JUMAAT
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU
27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD
31 ISNIN

27

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

BULAN SEPTEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM
KURIKULUM Perjumpaan Aktiviti
1 SELASA PENUTUPAN BULAN Perjumpaan Aktiviti
2 RABU KEMERDEKAAN
3 Perjumpaan Aktiviti
4 KHAMIS Perjumpaan Aktiviti
5 JUMAAT Perjumpaan Aktiviti
6 SABTU
7
8 AHAD
9 ISNIN
10 SELASA
11 RABU
12 KHAMIS
13 JUMAAT
14 SABTU
15 AHAD
ISNIN
SELASA

16 RABU
17 KHAMIS
18 JUMAAT
19 SABTU
20 AHAD
21 ISNIN
22 SELASA
23 RABU
24 KHAMIS
25 JUMAAT
26 SABTU
27 AHAD
28 ISNIN
29 SELASA
30 RABU

28

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

BULAN OKTOBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM
KURIKULUM
1 KHAMIS
2 JUMAAT
3 SABTU
4
5 AHAD
6 ISNIN
7 SELASA
8 RABU
9 KHAMIS
10 JUMAAT
11 SABTU
12 AHAD
13 ISNIN
14 SELASA
15 RABU
16 KHAMIS
17 JUMAAT
18 SABTU
19 AHAD
20 ISNIN
21 SELASA
22 RABU
23 KHAMIS
24 JUMAAT
25 SABTU
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS
31 JUMAAT
SABTU

29

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

BULAN NOVEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM
KURIKULUM
1 AHAD
2 ISNIN PEMULANGAN DAN
3 SELASA PENGEDARAN BUKU TEKS
4 RABU
5 KHAMIS

6 JUMAAT BUDAYA TUTUP SEKOLAH
7 SABTU
8 AHAD
9 ISNIN
10 SELASA
11 RABU
12 KHAMIS
13 JUMAAT
14 SABTU
15 AHAD
16 ISNIN
17 SELASA
18 RABU
19 KHAMIS
20 JUMAAT
21 SABTU
22 AHAD
23 ISNIN
24 SELASA
25 RABU
26 KHAMIS
27 JUMAAT
28 SABTU
29 AHAD
30 ISNIN
31 SELASA

30

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

SENARAI NAMA GURU TAHUN 2019

BIL. NAMA JAWATAN GRED NO.
TELEFON
1 Tn. Hj. Nazri bin Hamid Pengetua DG52
019-5709923
2 Pn Fatmawati binti Talib PK Pentadbiran DG48 0194435152
012 499 8482
3 Pn. Azliyanis binti Zainol PK HEM DG41 017421 8219

4 En Azlan Hafith bin PK Kokurikulum DG 29 013423 6654
Baharuddin Guru Dini DG52 012432 2713
012 697 2179
5 Tn. Hj. Mansor bin Abdul
Latiff 014 811 6338

6 Pn Zarina binti Azali GKMP Bahasa DG 44 019 378 3459
0175778713
7 En Muhammad Najmuddin GKMP Sains & DG 41 019 488 2014
bin Ishak Matematik 019 404 1277
017 498 2379
8 En Mohd Syaufi bin Yaacob GKMP DG 44
Kemanusiaan 019 497 3684

9 Pn Norasiawati binti Muslim GKMP Teknik & DG 29 013 586 4831
Vokasional
019 458 5710
10 Pn Siti Umirah binti Md Zain Kaunselor DG 41 013 460 5234
0195287334
11 Pn Nur Azzuriani binti Guru Data DG 44 019 570 1921
Osman
019 445 3543
12 Pn Sarah binti Dzulkefli Guru Akademik DG 41

13 Pn Irzuany Rosliana binti Guru Akademik DG 29
Shah Bany Guru Akademik
Guru Akademik DG 41
14 GURU X(ganti Cikgu Guru Akademik DG 29
Hanana) Guru Akademik DB 17

15 En Khairul Anuar bin A
Razak

16 En Mohd Salleh Bin
Abdullah

17 Pn Nor Jannah Binti Mod
Noor

18 En Mohd Azhan bin Zakari Guru Akademik DG 44

19 En Fauzi Bin Shafie Guru Akademik DG 48

20 Pn Nurathiyah binti Guru Akademik DG 29
Abdullah

21 Cik Siti Sarah binti Md Parid Penyelaras Pusat DC 41
Sumber

GRED BIL. GURU

DG52 2

DG48 2

DG44 4

DG41 6

DG29 6

DC 41 1

JUMLAH 21

31

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) TAHUN 2020

BIL. NAMA JAWATAN GRED NO. TELEFON
1 Pn Azliyana binti Zainol Pembantu Tadbir N19 012 5549 448

2 Pn Ramlah binti Ahmad (Penkeranian N19 019 476 4993
&Operasi) N19 010 241 6151
3 Pn Noor Hafiza binti C19 011 5576 1746
Ismail Pembantu Tadbir
(Penkeranian
4 Nurul Azila binti Ismail &Operasi)

Penyelia Asrama

Penyelia Asrama

GRED BIL. AKP
N19 3
C19 1
N11 2

32

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

ARAHAN AM DAN TERAS PERKHIDMATAN

1. PERINTAH AM DAN PEKELILING PERKHIDMATAN
1.1. Selaku kakitangan kerajaan, guru-guru dan staf sokongan adalah tertakluk kepada
segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Pekeliling-pekeliling
Perkhidmatan, Surat-surat Pekeliling Ikhtisas dan arahan-arahan dari semasa ke
semasa. Oleh itu, guru-guru dan staf sokongan digesa membaca, memahami dan
mematuhinya.

2. KEDATANGAN

2.1. Waktu persekolahan tahun 2019 adalah seperti berikut:

Hari Masa

Ahad hingga Khamis 07.30 pagi hingga 2.10 petang

2.2. Jadual mengetik waktu datang dan pulang (Ahad, Isnin, Selasa, Rabu & Khamis)

Datang Pulang

Guru Sebelum 7.30 Selepas 2.30 petang

Staf sokongan Sebelum 8.00 pagi Selepas 5.00 petang

Selepas 3.30 ptg (Khamis)

2.3. Guru-guru dan staf sokongan dikehendaki mengetik waktu datang dan waktu pulang

di mesin Perakam Waktu pada kad masing-masing sahaja bukan bagi pihak yang

lain.

2.4. Guru-guru / Staf Sokongan yang terpaksa datang lewat atau tidak dapat hadir

kerana sebab-sebab tertentu mesti memaklumkan kepada Pengetua dan

Penolong Kanan Pentadbiran melalui panggilan telefon / pesanan ringkas

sebelum jam 7.00 pagi (sesi pagi).

3. KEBENARAN KELUAR
3.1. Guru-guru / Staf Sokongan yang keluar untuk menjalankan tugas rasmi dikehendaki
rnengetik kad perakam waktu.
3.2. Guru-guru / Staf Sokongan yang diberi kebenaran meninggalkan sekolah atas
urusan peribadi, hendaklah mengisi Buku Kebenaran Keluar Masuk dan
ditandatangani oleh Pengetua.

4. CUTI DAN KEBENARAN KELUAR NEGARA
4.1. Semua guru / Staf Sokongan diminta meneliti/membaca kandungan Perintah Am
Bab C dan juga beberapa siaran / arahan Pengetua / PPD / JPN dan KPM / JPA
mengenai cuti. Cuti Tanpa Rekod, Cuti Sambilan, Cuti Tanpa Gaji, Cuti Separuh
Gaji dan Iain-Iain.
4.2. Semua permohonan perlu dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Cuti yang
boleh didapati dari pejabat sekolah dan disediakan sekurang-kurang 3 hari bekerja
sebelum tarikh cuti yang diminta melainkan Kes Kecemasan. Kenyataan mengenai
Cuti Sakit (Sijil MC) hendaklah diserahkan sendiri kepada Pengetua sebaik sahaja
hadir bertugas. Sijil Cuti Sakit hendaklah ditampal di atas borang yang disediakan
di pejabat.
4.3. Permohonan Kebenaran Keluar Negara untuk sebarang tujuan perlu mematuhi
Pekeliling Am Bilangan 3/2012. Guru-guru / Staf Sokongan yang hendak
meninggalkan negeri / melancong dalam negeri ketika cuti, hendaklah mengisi
borang berkaitan dan mengesahkannya ke pejabat sekurang-kurangnya bulan
sebelum tarikh yang dikehendaki.
4.4. Pengetua berhak menarik balik Cuti Rehat Khas Guru / Staf Sokongan, yang telah
diluluskan, di atas sebab perkhidmatan, melainkan Cuti Kecemasan. Cuti
Kecemasan perlu disertakan dokumen sokongan yang bersesuaian seperti Sijil
Kematian, Kad Jemputan atau 'time-slip'.

33

SMAIUD CEMERLANG

PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

4.5. Guru-guru dan Staf sokongan hanya boleh bercuti selepas mendapat kelulusan
pengetua.

5. KETRAMPILAN GURU
5.1. Semua guru hendaklah mematuhi kehendak Pekeliling Ikhtisas Bil.6./85 bertarikh
09.05.1975 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2013 mengenai
pakaian di sekolah. Pakaian guru perlulah kemas dan sesuai.
5.2. Pada hari Khamis, semua guru dikehendaki memakai baju batik. Guru lelaki
dikehendaki memakai baju batik berlengan panjang.
5.3. Potongan rambut guru lelaki hendaklah sesuai.
5.4. Guru yang mengajar PJK hendaklah memakai pakaian sukan yang sesuai untuk
menyelaraskan perjalanan mata pelajaran tersebut.
5.5. Guru yang mengajar PJK diberi kelonggaran untuk memakai pakaian sukan
sepanjang hari berkenaan, seperti yang diputuskan dalam Surat Siaran yang
bertarikh 26 Julai 2010.
5.6. Semua guru lelaki hendaklah memakai tali leher dengan baju kemeja lengan
panjang / “lounge suit” / baju kebangsaan ketika acara-acara rasmi termasuk
perhimpunan mingguan.
5.7. Pemakaian tudung guru-guru perempuan hendaklah bersesuaian.

6. PERHUBUNGAN SESAMA GURU
6.1. Guru-guru / Staf Sokongan sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan
profesional yang baik dan sihat sesama guru / staf sokongan dan sentiasa dapat
mengawal pertuturan / kelakuan / tingkah laku. Adalah diharapkan akan wujud rasa
'kesepunyaan' dan semangat tolong menolong dalam kalangan kita semua warga
SMA Ihya Ul Ulum Ad Diniah, 06650 Simpang EMpat, Kedah Darul Aman.
6.2. Guru-guru / Staf Sokongan tidak seharusnya mempengaruhi atau memaksa
pandangan, fahaman atau pendapat dan kepercayaan ke atas guru / staf sokongan
lain dan pelajar sekolah.
6.3. Perhubungan yang berlandaskan kepada kumpulan, etnik, klik, status, sosial,
sosioekonomi, kelulusan akademik dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama
sekali wujud di SMA Ihya Ul Ulum Ad Diniah.
6.4. Keselamatan dan kebersihan / keceriaan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab
semua guru untuk menjaganya. Hal ini termasuklah keselamatan harta benda yang
terdapat dalam bilik guru.
6.5. Semua guru yang berada dalam bilik guru hendaklah bersama-sama menjaga dan
bertanggungjawab untuk memastikan suasana yang sesuai dan tenang supaya
tidak mengganggu mana-mana pihak.
6.6. Semua guru digesa bersikap proaktif bagi melaksanakan tugas mereka dengan
lebih baik, cepat dan berkesan lagi.

7. PERJAWATAN / PERKHIDMATAN
7.1. Semua guru / staf sokongan, jika menghadapi masalah perjawatan seperti
pelantikan, pengesahan dalam jawatan, pengesahan dalam pencen dan lain-lain
hendaklah memberitahu Pengetua / Penolong Kanan / Pembantu Tadbir supaya
tindakan dapat diambil segera.
7.2. Guru-guru / Staf Sokongan yang menghadapi masalah dan memerlukan bantuan di
bidang pengajaran / kerja hendaklah memberitahu / memaklumkan kepada Ketua
Panitia / Guru Kanan / Penolong-penolong Kanan / Pengetua.
7.3. Guru-guru / Staf Sokongan dikehendaki sentiasa menyemak maklumat melalui
sistem e-Pangkat, e-operasi, HRMIS, e-SPLKPM dan sebarang data berkaitan.

34

SMAIUD CEMERLANG

PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

8. SENARAI TUGAS GURU
8.1. Semua guru akan diberikan tugas dalam bidang Kurikulum, Kokurikulum, Hal Ehwal
Murid dan Pentadbiran. Mereka hendaklah melaksanakan tugas-tugas tersebut
dengan penuh dedikasi, cekap, cepat, dan bertanggungjawab serta sentiasa
menunjukkan semangat dan minat yang tinggi terhadap tugas-tugas tersebut.
8.2. SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN.

9. GURU TINGKATAN
9.1. Guru-guru yang dilantik sebagai guru tingkatan hendaklah melaksanakan tugas
dengan cekap, pantas, penuh dedikasi, telus dan bertanggungjawab.

10. GURU BERTUGAS MINGGUAN
10.1. Semua guru adalah dikehendaki menyempurnakan tugas sepanjang minggu
bertugas mengikut hari.
10.2. Semua kegiatan hendaklah dicatatkan dalam buku laporan bertugas harian dan
diserahkan ke pejabat setiap hari untuk semakan pentadbir bertugas.
10.3. Guru bertugas mingguan hendaklah membuat laporan dalam perhimpunan rasmi
pada hari Ahad minggu seterusnya.
10.4. Manakala guru bertugas semasa perlu berucap dalam perhimpunan rasmi dengan
tema yang telah ditetapkan.

11. BUKU REKOD PENGAJARAN PEMBELAJARAN (BRPP) / FAIL REKOD
PENGAJARAN PEMBELAJARAN (FRPP)
11.1. Semua guru akan dibekalkan dengan sebuah BRPP / FRPP. Guru-guru mestilah
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan buku / fail tersebut.
Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Bil.256 yang tercatat di muka awal
BRPP / dimasukkan ke dalam fail tersebut hendaklah diteliti, dipenuhi dan dipatuhi.
11.2. Semua kehendak BRPP / FRPP ini hendaklah dipatuhi dan dilengkapi dan
disempurnakan dengan teliti dan kemas kini mengikut masa dan hari.
11.3. Semua guru hendaklah menyerahkan BRPP / FRPP pada hari Khamis setiap
minggu atau menyerahkannya lebih awal sekiranya guru akan keluar menghadiri
sebarang kursus. BRPP / FRPP hendaklah di hantar ke bilik penyemak masing-
masing mengikut jadual yang ditetapkan.
11.4. Sekiranya guru bertukar di pertengahan tahun atau cuti bersalin / lain-lain cuti,
BRPP / FRPP itu hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran.
11.5. Semua guru dikehendaki menyerahkan BRPP / FRPP pada akhir tahun
persekolahan kepada PK Pentadbiran.
11.6. Guru hendaklah meletakkan surat panggilan menjalankan tugas di luar sekolah di
dalam BRPP / FRPP.

12. JADUAL WAKTU
12.1. Semua guru akan disediakan jadual waktu. Guru tingkatan juga akan disediakan
jadual waktu kelas di samping jadual waktu peribadi.
12.2. Guru perlu mematuhi waktu PdP seperti yang tercatat dalam jadual waktu.
12.3. Guru tingkatan juga dikehendaki menyediakan satu salinan jadual waktu induk
untuk dipamerkan di kelas masing-masing.
12.4. Guru-guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan atau
pertukaran suka sama suka, tanpa kebenaran Pengetua terlebih dahulu.

13. BUKU JADUAL KEDATANGAN PELAJAR DAN KEHADIRAN SECARA ATAS
TALIAN
13.1. Semua guru tingkatan akan dibekalkan buku jadual kedatangan kelas untuk
kegunaan tingkatan masing-masing. Adalah menjadi tanggungjawabnya mengisi,

35

SMAIUD CEMERLANG

PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

menyelaras dan melengkapkan semua maklumat-maklumat yang diperlukan
dengan sempuma.
13.2. Adalah menjadi tanggungjawab guru tingkatan untuk memahami, mematuhi segala
peraturan dan kehendak-kehendak yang terdapat dalam buku tersebut.
13.3. Kedatangan harian pelajar hendaklah diambil oleh guru tingkatan dan menanda
sendiri dalam buku jadual kedatangan selewat-lewatnya jam 8.45 pagi. Adalah
menjadi satu KESALAHAN sekiranya membiarkan kedatangan harian dicatat oleh
ketua tingkatan / pelajar berkenaan.
13.4. Ketua Tingkatan / Penolong Ketua Tingkatan hendaklah mengisi buku kehadiran
pelajar di pejabat bagi tujuan Pengisian Kehadiran Atas Talian selepas menanda
jadual kedatangan.
13.5. Keselamatan buku jadual kedatangan ini sangat dititikberatkan kerana berkaitan
dengan urusan Audit. Oleh itu, keselamatan semasa berada di tangan guru adalah
menjadi tanggungjawab guru berkenaan.
13.6. Dari semasa ke semasa, buku jadual kedatangan ini akan disemak oleh Pengetua
/ PK Pentadbiran / PK HEM / PK Kokurikulum / GKM / Penyelaras Tingkatan atau
mana-mana guru yang memerlukan. Oleh itu buku ini, hendaklah sentiasa berada
di tempat yang disediakan di pejabat selepas 8.45 pagi.

14. HUKUMAN KE ATAS PELAJAR
14.1. Semua guru diminta merujuk Buku Panduan Disiplin Pelajar sebelum membuat
keputusan untuk menghukum pelajar.
14.2. Hukuman berbentuk deraan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Menurut
peraturan Kementerian Pelajaran, hukuman rotan boleh dikenakan pada punggung
pelajar lelaki manakala pelajar perempuan tidak dibenarkan dirotan. Hanya guru
yang diberi surat kebenaran merotan sahaja boleh berbuat demikian. Satu surat
wakil kuasa hanyalah untuk satu hukuman rotan sahaja.

15. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
15.1. Semua guru tingkatan dan guru SPBT hendaklah menguruskan SPBT selaras
dengan kehendak KPM/JPN/PPD. Semua jenis borang dan lain-lain keperluan
hendaklah dipatuhi dengan lengkap dan teliti mengikut masa yang ditetapkan.
15.2. Guru SPBT dengan kerjasama Guru Tingkatan hendaklah memungut kembali buku
yang telah diagihkan pada hujung sesi persekolahan tahun berkenaan.
15.3. Guru SPBT juga hendaklah mengemas kini buku stok SPBT dan maklumat atas
talian e-Mateks.

16. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
16.1. Semua harta sekolah adalah hak kerajaan. Oleh itu semua guru / staf hendaklah
memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda
sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah hendaklah dengan segera
dibawa ke pengetahuan Pengetua / Penolong-penolong Kanan untuk tindakan
selanjutnya.
16.2. Guru yang mempunyai bilik khas hendaklah memastikan ada peraturan mengenai
penggunaan bilik-bilik tersebut dan ditampal di bahagian dalam bilik berkenaan.
16.3. Bilik-bilik khas hendaklah sentiasa berkunci apabila tidak digunakan.

17. KEBERSIHAN
17.1. Semua guru hendaklah menitikberatkan hal ini. Adalah menjadi kewajipan semua
bagi mengawas dan mengawal kebersihan sekolah ini. Guru kelas hendaklah
memastikan Jadual Giliran Bertugas Kelas disediakan dan dipatuhi oleh pelajar.
Jadual Giliran Bertugas di tingkatan berkenaan boleh membantu menceriakan lagi
kebersihan kelas dan kawasan sekelilingnya.
17.2. Alat-alat kebersihan dalam kelas hendaklah digunakan dengan rapi dan cermat dan
hendaklah disimpan di tempat asal dengan selamat.

36

SMAIUD CEMERLANG

PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

17.3. Mana-mana guru yang mempunyai bilik-bilik khas bertanggungjawab untuk
menjaga kebersihan bilik-bilik tersebut.

18. SURAT MENYURAT / MAKLUMAT PIHAK LUAR
18.1. Sekolah adalah sebuah institusi. Oleh itu semua surat rasmi adalah atas nama
pengetua dan melalui pengetua.
18.2. Semua surat rasmi yang berhubung dengan KPM / JPN / PPD hendaklah
ditandatangani oleh Pengetua. Sekiranya ketiadaan Pengetua, maka surat itu akan
ditandatangani oleh Penolong-penolong Kanan bagi pihak Pengetua.
18.3. Semua surat yang dikirim, mestilah mempunyai salinan yang akan disimpan dalam
fail berkenaan.
18.4. Guru-guru / Staf sokongan tidak dibenarkan membuat sebarang kenyataan akhbar
atau berhubung dengan pihak media.
18.5. Guru-guru / Staf sokongan tidak dibenarkan memasukkan / menyebarkan
sebarang maklumat berkaitan tugas-tugas rasmi ke laman Facebook / Twitter / Blog
melainkan dengan kebenaran pihak pentadbiran. Hal ini bertujuan untuk
mengelakkan sebarang implikasi negatif kepada guru sendiri / sekolah / PPD / JPN
/ KPM.

19. BERURUSAN DENGAN KPM /JPN /PPD
19.1. Dari semasa ke semasa, mungkin ada guru-guru yang akan berurusan dengan
PPD / JPN / KPM untuk sesuatu urusan / tugas sama ada peribadi atau rasmi. Untuk
tujuan ini, semua guru dan staf diingatkan supaya mematuhi peraturan-peraturan
yang ditetapkan dan berpakaian rasmi.

20. KEHADIRAN PELAWAT / JURUJUAL / PEMUNGUT DERMA
20.1. Semua pelawat / jurujual / pemungut derma mestilah berjumpa Pengetua / PK
terlebih dahulu. Guru / Staf Sokongan tidak dibenarkan berBincang dengan pelawat
/ jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua / PK.
20.2. Semua pelawat perlu memakai pas pelawat.

21. PEMBELIAN BARANG
21.1. Guru / Staf Sokongan yang ingin membuat pesanan barang/pembelian barang
dikehendaki mendapat kebenaran Pengetua.
21.2. Pesanan / pembelian barang hendaklah mengikut peraturan kewangan.
21.3. GK hendaklah sentiasa menyelia guru-guru di bawah unit masing-masing, supaya
mencatatkan ke dalam Buku Stok/lnventori selepas setiap urusan pembelian.

22. KEGIATAN KOKURIKULUM
22.1. Semua guru WAJIB terlibat dalam kegiatan kokurikulum.
22.2. Semua senarai tugas akan diedarkan. Tugas ini hendaklah disempurnakan dengan
cekap.
22.3. Guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum di luar sekolah dan terpaksa
meninggalkan PdP hendaklah menyediakan bahan untuk pelajar.
22.4. Masa aktiviti kokurikulum mingguan ialah pada setiap hari Rabu.
22.5. Semua guru wajib hadir semasa semua aktiviti kokurikulum diadakan.

23. MENGAJAR WAKTU LUAR SEKOLAH / TUISYEN
23.1. Kebenaran daripada Tuan Pengarah Pelajaran Kedah Darul Aman adalah perlu
diperoleh terlebih dahulu sebelum seseorang guru itu boleh mengajar di luar waktu
sekolah / tuisyen / mengajar sambilan kecuali kelas tambahan bagi pelajar SMA
Ihya

24. PERHIMPUNAN MINGGUAN
24.1. Perhimpunan rasmi diadakan pada hari Ahad waktu pertama.

37

SMAIUD CEMERLANG

PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

24.2. Semua guru wajib hadir perhimpunan mingguan.
24.3. Semua guru lelaki dikehendaki berpakaian kemas dengan bertali leher / lounge

‘suit" / "bush jaket".
24.4. "Taklimat ringkas" selama 5 minit akan diadakan selepas perhimpunan pagi (jika

berkaitan).
25. TAKLIMAT GURU / STAF

25.1. Dari semasa ke semasa taklimat akan diadakan. Guru bertugas mingguan
hendaklah mencatatkan butir-butir taklimat dan disemak oleh PK berkaitan untuk
disemak dan difailkan.

25.2. Kedatangan adalah wajib bagi semua guru / staf sokongan.
26. MESYUARAT JAWATANKUASA

26.1. Guru-guru akan dilantik menganggotai jawatankuasa yang terdapat di sekolah ini.
Mereka dikehendaki hadir dalam sebarang mesyuarat yang diadakan serta
mengambil bahagian dengan aktif.

26.2. Guru yang dilantik menjadi setiausaha mana-mana jawatankuasa, hendaklah
mengeluarkan surat arahan mesyuarat dan kemudian menyediakan laporan minit
mesyuarat.

26.3. Minit mesyuarat hendaklah diserahkan kepada Penolong-penolong Kanan / Guru
Kanan yang berkaitan selewat-lewatnya 3 hari bekerja selepas hari mesyuarat. Minit
tersebut hendaklah mengikut format yang telah diselaraskan.

27. MINIT CURAI
27.1. Minit curai hendaklah diserahkan kepada Pengetua selewat-lewatnya 3 hari
bekerja selepas menghadiri mesyuarat / kursus / taklimat / bengkel.
27.2. Bahan yang diperoleh semasa mesyuarat / kursus / taklimat / bengkel hendaklah
diserahkan kepada Pengetua bersama-sama minit curai.

28. LATIHAN KEBAKARAN
28.1. Arahan mengenai latihan kebakaran hendaklah dipatuhi dengan teliti. Latihan
mengejut akan diadakan pada bila-bila masa sahaja pada waktu persekolahan.
28.2. Semua guru hendaklah sentiasa bersedia dan mematuhi semua arahan yang
terkandung dalam arahan tersebut. Semua guru tingkatan dikehendaki
menerangkan dengan jelas arahan ini kepada pelajar masing-masing.

38

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

JADUAL GURU BERTUGAS TAHUN 2020

MINGGU TARIKH NAMA TEMA
1
2 1–2 En Mohd Syaufi Bin Yaacob Azam Baru
3 JAN Pn Siti Umirah Binti Md Zain Kepentingan
4 5-9 En Khairul Anuar Bin A. Razak Menuntut Ilmu
5 JAN Pn, Norasiawati bt Muslim Tanggungjawab
6 En. Muhammad Najmuddin Bin Seorang Murid
7 12 - 16 Ishak Disiplin Dan
8 JAN Pn. Irzuany Rosliana Binti Shah Bany Peraturan Sekolah
9 En Fauzi bin Syafie Kepentingan
10 19 - 23 Pn. Nor Athiyah binti Abdullah
11 JAN Kegiatan
En. Mohd. Syaufi Bin Yaacob Kokurikulum
12 26 - 30 Pn. Sarah Binti Dzulkefli Menghargai Masa
13 JAN
14 En. Salleh Bin Abdullah Bekerjasama
15 2–6 Pn. Norjannah Binti Mohd Nor Kesetiaankepadaraja
16 FEB Pn. Zarina Binti Azali
17 9 -13 En Azhan Bin Zakaria dan negara
18 FEB Pn. Nur Azzuriani Binti Osman Peraturan sekolah
19 16 - 20 Pn. Siti Umirah Binti Mohamad Zain
FEB Che Faridah Binti Hussein Amalan Berbudi
20 23 -27 En. Salleh Bin Abdullah Bahasa
FEB Pn. Norjannah Binti Mohd Noor
1-5 En Khairul Anuar Bin A. Razak Kasih sayang
MAC Pn, Norasiawati bt Muslim
8 – 12 En. Muhammad Najmuddin Bin Ishak Berdedikasi
MAC
15 -22 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Menghormati Guru
MAC
23 - 26 Pn. Irzuany Rosliana Binti Shah Bany Disiplin
MAC En Fauzi bin Syafie
29 Kebersihan Diri
MAC- 2 Pn Nor Athiyah binti Abdullah
APR En. Mohd. Syaufi Bin Yaacob Keberanian
5-9 Ramadhan al-
APR Pn. Sarah Binti Dzulkefli
12 -16 Pn. Nur Hannan Binti Abu Hasan Mubarak
APR Cik Siti Sarah Binti Md Parid Akhlak Mulia Dibulan
19 – 23 Pn. Zarina Binti Azali
APR En Azhan bin Zakaria Ramadhan
26 – 30 Pn. Nur Azzuriani Binti Osman
APR Pn. Siti Umirah Binti Mohamad Zain
Che Faridah Binti Hussein
3 -7 MEI En. Salleh Bin Abdullah
Pn, Norasiawati bt Muslim
10 -14 En Khairul Anuar Bin A. Razak
MEI Pn. Irzuany Rosliana Binti Shah Bany
En. Muhammad Najmuddin Bin Ishak
17 - 21 Pn NorAthiyah binti Abdullah
MEI

39

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

MINGGU TARIKH NAMA TEMA

22 MEI - CUTI PERTENGAHAN TAHUN

6 JUN

21 7 -11 En. Mohd. Syaufi Bin Yaacob Berakhlak Mulia
JUN Cik Siti Sarah Binti Md Parid
Pn. Nur Hannan Binti Abu Hasan Pembangunan Insan
22 14 – 18 En Azhan Bin Zakaria
JUN Menghormati Guru
Pn. Zarina Binti Azali Dan Orang Yang
23 21 – 25 Pn. Siti Umirah Binti Mohamad Zain Lebih Tua
JUN Agama Dan
Pn. Nur Azzuriani Binti Osman Kehidupan
24 28 JUN Che Faridah Binti Hussein Hormat-
-2 JUL Pn. Norjannah Binti Mohd Nor menghormati
En. Muhammad Najmuddin Bin Ishak Membaca jambatan
25 5-9 Pn, Norasiawati bt Muslim ilmu
JUL Pn. Irzuany Rosliana Binti Shah Bany
Pn. Nor Athiyah Binti Abdullah Cita-cita
26 12 – 16 En Khairul Anuar Bin A. Razak
JUL

27 19 -23
JUL

24 JUL – 1 OGOS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

28 2 -6 Cik Siti Sarah Binti Md Parid Peperiksaan
OGOS En Fauzi bin Syafie Cintai Negara Kita

29 9 – 13 En Azhan bin Zakaria
OGOS En. Mohd. Syaufi Bin Yaacob

30 16 – 20 Pn. Siti Umirah Binti Mohamad Zain Mengenang Jasa
OGOS Pn. Nur Hannan Binti Abu Hasan Pejuang
Kemerdekaan

31 23 – 27 En. Salleh Bin Abdullah Semangat
OGOS Pn. Zarina Binti Azali Kemerdekaan

32 30 Pn. Nur Azzuriani Binti Osman Mematuhi
OGOS – Pn. Norjannah Binti Mohd Nor Undang-undang

3 SEP

33 6 -10 Pn. Sarah Binti Dzulkefli Perpaduan
SEPT Guru x
Badan Sihat Otak
34 13 – 17 En. Salleh Bin Abdullah Cerdas
SEPT Pn. Norjannah Binti Mohd Nor Ketabahan Menuntut
Ilmu
35 20 – 24 En Khairul Anuar Bin A. Razak
SEPT Pn, Norasiawati bt Muslim

36 27 SEP En. Muhammad Najmuddin Bin Kejujuran
– 1 OKT Ishak
Pn. Irzuany Rosliana Binti Shah Bany

37 4 -8 En Fauzi bin Syafie Persiapan
OKT Pn NorAthiyah binti Abdullah menghadapi
peperiksaan

38 11 – 15 En. Mohd. Syaufi Bin Yaacob Persiapan
Menghadapi
OKT Pn. Sarah Binti Dzulkefli Peperiksaan

18 – 22 Pn. Nur Hannan Binti Abu Hasan Peperiksaan

39 OKT Cik Siti Sarah Binti Md Parid

40

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

MINGGU TARIKH NAMA TEMA

40 25 – 29 Pn. Zarina Binti Azali Peperiksaan

OKT En Azhan bin Zakaria Penggunaan Masa
(masa itu emas)
41 1–5 Pn. Nur Azzuriani Binti Osman Budaya Tutup
NOV Pn. Siti Umirah Binti Mohamad Zain Sekolah

42 8 -12 Guru x
NOV En. Salleh Bin Abdullah

43 15 – 19
NOV

GURU TINGKATAN :

TINGKATAN GURU TINGKATAN
1 ibnu sina PN NORATHIYAH BINTI ABDULLAH
2 Ibnu Sina CHE FARIDAH BINTI HUSSEIN
3 Ibnu Sina CIK SITI SARAH BINTI MD PARID
4 Ibnu Sina EN AZHAN BIN ZAKARIA
5 Ibnu Sina PN ZARINA BT AZALI

BIDANG TUGAS GURU KELAS

Mengemaskini kehadiran pelajar di dalam APDM sebelum pukul 9.00 pagi
1

pada setiap hari.
2 Melengkapkan semua maklumat di dalam Buku Kedatangan Murid
3 Menguruskan Surat Amaran Ponteng.
4 Menguruskan SPBT murid.

Mengutip sumbangan PIBG,Peningkatan Prestasi dan menyerahkan
5

kepada Bendahari PIBG.
6 Mengurus kebajikan murid : Biasiswa -Derma -Zakat

Menguruskan Pendaftaran Murid baru dan mengisi Buku Daftar /
7

Kemasukan Murid.
8 Menguruskan keceriaan kelas.
9 Mengendalikan urusan murid pindah masuk / keluar sekolah.
10 Menguruskan hal-hal berkaitan peperiksaan dan PBS.
11 Mengemaskini PAJSK

41

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

CARTA ORGANISASI SMAIUD 2019

PENGETUA
PIBG
BKGK

PK PENTADBIRAN PK HEM PK
KOKURIKULUM

GURU KANAN
MATA PELAJARAN

Urusan PdPc Pendaftaran Murid Persatuan
Tenaga Pengajar
Tenaga Sokongan Sekolah Biasiswa Kelab
Jadual Waktu Sekolah
Penilaian & Peperiksaan Kantin Sekolah Unit Beruniform
PBS
Pusat Sumber Sekolah Disiplin Permainan
Perkembangan Staf
Statistik & Data Pengurusan Pengawas Sukan & Riadah
Komuniti Luar
SPBT Aktiviti Luar
KETUA
PEMBANTU BimBingan & Kaunseling Statistik & Data

TADBIR 3K Kokurikulum

Perjawatan Kebajikan murid/KWaPM/Derma PBS
Kewangan
Stok & Inventori Sekolah Statistik & Data
Data Pentadbiran
Kelas / Sekolah

Sarana Sekolah
Sarana Ibu BaGpaURU BIMBINGAN & KAUNSELING

Kepimpinan, Hala Tuju & Motivasi Pelajar

Lawatan Pelajar

Ujian Minat Pelajar

Kerjaya Pelajar

Aktiviti BimBingan & Kaunseling

PRS, PPDa

Program Sekolah Penyayang

Sarana Sekolah 42

Sarana Ibu Bapa

SMAIUD CEMERLANG

PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH
Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II PK Kokurikulum

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PK PENTADBIRAN
BIDANG TUGAS

1. Merupakan badan tertinggi di sekolah.
2. Merancang pembangunan fizikal sekolah.
3. Merancang pembangunan rohani serta sahsiah guru dan murid.
4. Merancang takwim sekolah.
5. Menilai pencapaian akademik dan membuat penambahbaikan.
6. Bertanggungjawab dalam peningkatan kurikulum dan kokurikulum serta memastikan

pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan.
7. Bertanggungjawab dalam pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah.
8. Membimbing kakitangan akademik dan sokongan dalam menjalankan tugas harian

mereka.
9. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
10. Lain-lain tugas yang terdapat dalam pekeliling-pekeliling ikhtisas Kementerian

Pendidikan.

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II PK Kokurikulum
Setiausaha Pn.Siti Umirah Binti Md Zain
AJK Semua Guru Kanan Mata Pelajaran

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PK PENTADBIRAN
PEGAWAI MEJA Setiausaha
BIDANG TUGAS

1. Membantu jawatankuasa tertinggi pengurusan sekolah

43

SMAIUD CEMERLANG

PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN SEKOLAH
Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II PK Kokurikulum
Setiausaha Pembantu Tadbir Kewangan
AJK Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru Pusat Sumber
Semua Ketua Panitia

Juruaudit Dalaman Pn Nur Azzuriani Binti Osman
PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PK PENTADBIRAN

BIDANG TUGAS
1. Membaca dan memahami pekeliling / surat pekeliling yang berkaitan dengan

pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari semasa ke
semasa.
2. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada guru-guru dan kakitangan yang
terlibat dalam pengurusan memungut wang.
3. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.
4. Menyedia dan menyelenggara Buku Tunai Kerajaan, Buku Tunai Asrama, SUWA dan
Panjar Wang Runcit.
5. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan,
SUWA dan Panjar Wang Runcit.
6. Memastikan segala penerimaan dan perbelanjaan mengikut arahan Perbendaharaan.
7. Merekod dan mengemas kini segala perbelanjaan yang dilakukan.
8. Memastikan segala butiran perbelanjaan adalah benar.
9. Menghantar laporan kewangan kepada Pusat Tanggungjawab seperti mana yang telah
ditetapkan.
10. Mengadakan dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG
KE-2 (SKPMg2)

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran

Naib Pengerusi I PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II PK Kokurikulum

Setiausaha Pn Nur Azzuriani Binti Osman(Guru Data)
AJK Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
SU Peperiksaan PT3
SU Peperiksaan SPM
SU Peperiksaan Dalaman
SU HEM
SU Kokurikulum
SU Kurikulum
Semua Ketua Panitia

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PK PENTADBIRAN

44

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

PEGAWAI MEJA Setiausaha

BIDANG TUGAS

1. Mengumpul data, menganalisis dan melaporkan data yang berkaitan dengan dimensi,

elemen dan sub elemen yang terdapat di dalam instrumen penarafan kendiri sekolah
yang berkaitan dengan SKPMg2.

2. Merumuskan keputusan Penilaian Kendiri Sekolah (PKS).
3. Mendokumentasikan keputusan PKS.
4. Menyediakan Rancangan Pemajuan Sekolah(RPS)
5. Melaksanakan RPS seperti mana yang dikehendaki oleh Jemaah Nazir Sekolah.

JAWATANKUASA PEMANTAUAN KURIKULUM BERSEPADU (PKB)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran

Naib Pengerusi I PK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi II PK Kokurikulum

Setiausaha Pn. Zarina Binti Azali(Pencerapan)

AJK En Mohd Syaufi Bin Yaacob - Buku Rekod

Pn Norasiawati Binti Muslim - Bilik Darjah

Pn Siti Umirah Binti Md Zain- Mentor-mentee

En Najmudin Bin Ishak - Peperiksaan

Guru Kanan Dini - Buku Murid

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PK PENTADBIRAN

PEGAWAI MEJA Setiausaha

BIDANG TUGAS

1. Menyediakan semua jadual dan borang berkaitan PKB.
2. Melaksanakan PKB mengikut jadual.
3. Mengumpul dan menghantar data PKB mengikut jadual JPN.
4. Membuat penilaian dan pelaksanaan dan mencadangkan kepada Pengetua sebarang

perubahan atau penambahbaikan yang perlu dilakukan.

JAWATANKUASA INOVASI

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran

Naib Pengerusi I PK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi II PK Kokurikulum

Setiausaha En Mohd Syaufi Bin Yaacob

AJK En Muhammad Najmuddin Bin Ishak

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PK PENTADBIRAN

PEGAWAI MEJA Setiausaha

BIDANG TUGAS

45

SMAIUD CEMERLANG

PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN & INVENTORI
Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II PK Kokurikulum
Setiausaha En Fauzi Bin Syafie
Pegawai Aset En Mansor Bin Abdul Latiff

Pegawai Pemeriksa Harta Modal & Inventori Pn Irzuany Rosliana Binti Syah Bany
Pegawai Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Khairul Anuar Bin A Razak
Lembaga Pemeriksa Pelupusan Pn Norasiawati Binti Muslim
Pegawai Pemverifikasi Stor En Salleh Bin Abdullah
Stok dan Iventori Pn. Azliyana Binti Zainol
Stok dan Iventori Pn Norhafiza Binti Ismail
PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PK PENTADBIRAN
PEGAWAI MEJA Setiausaha
BIDANG TUGAS

1. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh

Kementerian, JPN dan PPD.

2. Semua penerimaan / pembelian mesti direkodkan dalam Kew PA yang berkaitan.
3. Barang tak luak, nilai RM500.00 dan ke atas seunit semasa perolehan tidak termasuk

perabot, langsir dan permaidani tanpa mengira kos hendaklah direkodkan dalam Kad
Harta Modal. Satu kad untuk satu barang / benda.

4. Borang pergerakan bagi tujuan pergerakan atau pemindahan lokasi barang yang

dikategorikan dalam harta modal.

5. Barang yang tidak luak semasa perolehan di bawah RM500.00 hendaklah dimasukkan

ke dalam Kad Inventori. Ini termasuk perabot, langsir dan permaidani tanpa mengira
kos.

6. Setiap satu barang satu nombor pendaftaran ( Perolehan Harta Modal I Inventori)
7. Barang-barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak, nilainya rendah perlu

direkodkan ke dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat.

8. Barang-barang yang diterima perlu direkodkan dengan pen dakwat merah dan gunakan

pen dakwat biru / hitam untuk barang-barang yang dikeluarkan.

9. Menguruskan semua perabot sekolah yang hendak dihapus kira mengikut peratus.
10. Menguruskan hapus kira peralatan dan mesin.
11. Bertanggungjawab menyusun buku stok / inventori dan memastikan maklumat dalam

buku stok / inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemas kini.

12. Barang tidak menarik diverifikasi tiap-tiap 2 tahun sekali. Barang yang menarik

diverifikasi setahun sekali dan Barang yang sangat menarik diverifikasi tidak kurang 2
kali setahun.

13. Buku tersebut akan disemak oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
14. Menguruskan semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara / servis

apabila perlu dan hendaklah direkodkan.

15. Membuat pelupusan sekiranya perlu.
16. Memastikan semua harta benda sekolah disimpan dengan selamat.
17. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
18. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

46

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA & MAKLUMAT SEKOLAH
Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II PK Kokurikulum
Setiausaha Pn Nur Azzuriani Binti Osman
AJK Semua SU Peperiksaan
SU LDP
SU SPBT
SU SSDM
SU Biasiswa
SU Kokurikulum
SU Nilam
SU SKPMG2

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PK PENTADBIRAN & PK HEM

PEGAWAI MEJA Setiausaha

BIDANG TUGAS

1. Mengemas kini dan menguruskan semua data berkaitan dengan KPM
2. Mengemas kini semua maklumat guru.
3. Menganalisa kemasukan dan pertukaran guru dari semasa ke semasa (mengikut

opsyen dan jantina)

4. Menyediakan semua data sekolah dengan lengkap dan menghantar kepada

KPM/JPN/PPD seperti jadual.

5. Mematuhi tarikh kutipan dan garis panduan penyelenggaraan yang telah ditetapkan.
6. Memastikan data disemak.
7. Menyediakan laporan atau catatan yang diperlukan, disemak oleh PK berkaitan

sebelum di serahkan kepada pengetua untuk disahkan serta dihantar ke KPM /JPN/
PPD seperti yang diarahkan.

8. Tugas –tugas Khas

Bil Sistem@ Program Guru Bertanggungjawab
1 SPS,SPLKPM , EMIS Pn Nur Azzuriani Binti Osman
2 APDM PK HEM dan Guru Tingkatan
3 HRMIS Pn Azliyana Binti Zainol
4 e OPERASI PK Pentadbiran
5 SAPS En Mohd Fauzi Bin Syafie
6 SSDM Pn Norasiawati Binti Muslim
7 SISTEKS Pn Nor Athiyah Binti Abdullah
8 e PERLU Pembantu Tadbir
9 e KEHADIRAN Pembantu Tadbir
10 e PANGKAT Pembantu Tadbir
11 APB Pn Sarah Binti Dzulkefli
12 PAJSK PK Ko-kurikulum
13 SEGAK Guru PJPK/PK Pentadbiran
14 SePKM Guru Kaunseling
15 e SARANA SU PIBG/PK HEM
16 SPKS PK HEM

47

SMAIUD CEMERLANG
PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF / LDP & EPSA

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran

Naib Pengerusi I PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II PK Kokurikulum

Setiausaha Pn Nur Azzuriani Binti Osman
AJK Pembantu Tadbir
Semua Guru Kanan Mata Pelajaran

Semua Ketua Panitia

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PK PENTADBIRAN

PEGAWAI MEJA Setiausaha

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan kajian keperluan tentang kursus yang diperlukan oleh staf dan

mencadangkan kursus berasaskan keperluan sekolah kepada JPN .

2. Menganalisis kajian keperluan dan mengenal pasti kursus / ceramah / seminar /

bengkel yang akan diadakan benar-benar memberi peningkatan profesionalisme staf.

3. Tentukan keberkesanan kursus dari segi analisis kos dan faedah.
4. Tentukan penceramah yang mahir / pakar dalam bidangnya.
5. Merancang dan mengadakan kursus. ( Minimum 7 kali setahun)
6. Menyediakan maklumat kursus / latihan / bengkel yang diadakan di peringkat sekolah.
7. Membuat anggaran bajet tahunan.
8. Mengadakan kursus dalaman oleh mata pelajaran gum yang hadir kursus untuk

didedahkan kepada guru-guru lain mengikut panitia atau sebagainya.

9. Membuat penilaian keberkesanan kursus / latihan yang dijalankan.
10. Menganjurkan lawatan penanda aras untuk meningkatkan profesionalisme.
11. Merekod dan mengemas kini data/maklumat guru-guru yang menghadiri kursus.
12. Mengemas kini Fail LDP semasa ke semasa
13. Melengkapkan Kad Pelapor Latihan.
14. Mengemas kini maklumat / data PPP berkaitan LDP di sekolah, di dalam pangkalan

data dan setiap kali kursus dijalankan dan dihantar ke PPD apabila diminta.

15. Mengadakan mesyuarat JK LDP peringkat sekolah.
16. Menghadiri mesyuarat JK LDP peringkat PPD / JPN sekiranya dipanggil.
17. Memberikan kerjasama kepada unit LDP JPN / PPD berhubung dengan program LDP

sekiranya diminta.

18. Menyediakan pelaporan LDP dan cadangan penambahbaikan.

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran

Naib Pengerusi I PK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi II PK Kokurikulum

Setiausaha Cik Siti Sarah Binti Md Parid

AJK Pn Norjannah Binti Md Nor

Semua Guru Kanan Mata Pelajaran

Semua Ketua Panitia

PEGAWAI PK PENTADBIRAN

BERTANGGUNGJAWAB

48

SMAIUD CEMERLANG

PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM SMAIUD 2020

PEGAWAI MEJA Setiausaha
BIDANG TUGAS

1. Memperbanyak koleksi Pusat Sumber Sekolah (PSS).
2. Mempertingkat penggunaan PSS.
3. Memastikan keselesaan, keceriaan dan kebersihan PSS.
4. Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar.
5. Menyebar maklumat kepada guru dan pelajar mengenai PSS dan penggunaannya.
6. Memastikan buku stok dalam keadaan kemaskini.
7. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS.
8. Memastikan peraturan PSS dilaksanakan dan dipatuhi.
9. Merancang aktiviti dan melaksanakannya.
10. Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan.
11. Menjadikan PSS sekolah sebagai PSS contoh bagi sekolah-sekolah lain.
12. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

PERPUSTAKAAN

1. Menentukan bahawa peruntukan perpustakaan digunakan untuk tujuan yang

dirancang, sesuai, alat-alat yang wajib, perabot dan aktiviti Pengawas Perpustakaan.

2. Mengurus pelantikan pengawas perpustakaan dan mengagihkan tugas-tugas

berdasarkan peraturan yang disediakan:

2.1.1 Jadual Pengawas Bertugas.
2.1.2 Mempamerkan buku-buku baru dan poster.
2.1.3 Mempamerkan keratan akhbar di sudut-sudut khas.
3. Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan dan memastikan peraturan mudah

difahami dan dipatuhi oleh semua pelajar.

4. Melatih pengawas perpustakaan yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan

dan keadaan di perpustakaan.

5. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan perpustakaan.
6. Menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan.
7. Menguruskan pembelian buku.
8. Merekodkan perolehan buku dan alatan ke dalam buku stok.
9. Mengelaskan buku mengikut sistem yang digunakan di sekolah.
10. Menjalankan kerja-kerja memproses pinjaman buku:

10.1Membuat poket
10.2Kad Pinjaman
10.3Kad katalog dsb

11. Memperbaiki buku-buku yang rosak dan mengurus pelupusan buku..
12. Meletak dan menyusun buku-buku mengikut tempatnya serta menjaga keselamatan

buku-buku.

13. Mengadakan projek-projek yang boleh menggalakkan penggunaan perpustakaan

Antara lain:

a. Mengadakan minggu atau bulan perpustakaan / pertandingan membaca

buku.

b. Mengadakan pertandingan mengulas buku
c. Mengadakan penerbitan perpustakaan
d. Mengadakan peraduan melukis poster dan Iain-Iain.
14. Menyimpan rekod pinjaman oleh guru-guru.
15. Memungut kembali semua buku-buku yang dipinjam oleh guru-guru pada akhir tahun.

Buku-buku yang hilang mestilah diganti oleh guru berkenaan.

16. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit berkenaan.

49


Click to View FlipBook Version