The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teohjoeann, 2021-03-17 22:03:47

TUGASAN MODUL 8 CHWT

TUGASAN MODUL 8 CHWT

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

SJKC CHONG HWA, WAKAF TAPAI
TBC 4014

MODUL 8

REDESIGNING STUDENTS’
LEARNING EXPERIENCE

GURU BESAR : TEO BOON HIAN
720907-11-5267
GPK PENTADBIRAN
GPK HAL EHWAL : ONG CHOOI SIAN
MURID 720915-11-5208
GPK KOKURIKULUM
: TAN CHIU SZE
830706-11-5110

: TEOH JOE ANN
790502-11-5422

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学

SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai,
21040 Marang,
Terengganu Darul Iman.

BORANG ONE PAGE COACHING ( OPC )

Nama Coach : En. Teo Boon Hian
Nama Cochee : Pn. Ong Chooi Sian & Pn. Toh Rong Hs
Tarikh Pertemuan : 15.7.2020

PROSES COACHING

Pra Coaching Cadangan Tinda
Cadangan melibatka
GOAL : Projek KmR semua guru dan mu
Penataran pelaksanaan KmR Tahun 1 hingga Tah
dalam PdPc Tahun 1 hingga
Tahun 6 dalam tempoh PKP.
REALITI:
Kedua-dua cochee tidak
menghadiri Bengkel KmR
anjuran PPD Marang pada
15.09.2020 hingga 17.09.2020.
OPTION:
Penyelarasan rubrik dan
peraturan yang mengutamakan
pematuhan SOP Covid 19.
WAY FORWARD:
Coachee membentangkan pelan
tindakan untuk Projek KmR
kepada Guru Besar.

Tandatangan Coach
………………………………

TEL: 09-6801166
Fax: 09-6802166
Email: [email protected]

Isu / Topik Yang Hendak Dibincangkan:
sin

Pelaksanaan Projek KmR yang mematuhi SOP Covid 19.

akan PASCA COACHING Refleksi
an Tindakan Yang Telah Diambil
urid
hun 6. Taklimat berkenaan Projek KmR Guru-guru yang terlibat
kepada 6 kumpulan guru yang mengenalpasti topik-topik dalam
terlibat diadakan pada DSKP subjek masing-masing untuk
20.7.2020 ( Isnin ). menghubung kait dengan Big Idea
yang telah ditetapkan.

Membuat penyelarasan antara
subjek utama dengan subjek
sampingan berkenaan aktiviti yang
akan dilaksanakan.

Tandatangan Coachee
…………………………………

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学

SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai,
21040 Marang,
Terengganu Darul Iman.

BORANG ONE PAGE COACHING ( OPC )

Nama Coach : i. Pn. Ong Chooi Sian
Nama Cochee ii. Pn. Toh Rong Hsin

Tarikh Pertemuan : i. Pn. Leong Wai Yien
ii. Pn. Wong Eleen
iii. Cik Wee Yen Ling
iv. Pn. Loo Yin Cheng
v. Pn. Ili Nabila
vi. Cik Toh Poh Ling

: 20.7.2020

PROSES COACHING Pra Coaching Cadangan Tind
GOAL :
Menyalurkan cara pelaksanaan Pelaksanaan Projek Cadangan melibat
KmR dalam PdPc kepada 6 KmR empat mata pelaja
orang ketua kumpulan. dan guru yang ber
untuk setiap kelas.
REALITI:
6 orang ketua kumpulan
memahami proses pelaksanaan
Projek KmR yang akan
dijalankan.

OPTION:
Cadangan tarikh pelaksanaan
Projek KmR adalah dari
1.8.2020 hingga 30.9.2020

WAY FORWARD:
Pertemuan kali ke-2 diadakan
untuk melihat perancangan
Projek KmR oleh Ketua
Kumpulan.

Tandatangan Coach

………………………………
()

TEL: 09-6801166
Fax: 09-6802166
Email: [email protected]

Isu / Topik Yang Hendak Dibincangkan:

PELAKSANAAN PROJEK KMR MENGIKUT KELAS

dakan PASCA COACHING Refleksi
Tindakan Yang Telah Diambil

tkan Taklimat berkenaan Setiap kumpulan mengenal pasti
aran pelaksanaan Projek KmR oleh Big Idea projek masing-masing
rlainan 6 orang Ketua Kumpulan sebelum menentukan topik-topik
. kepada ahli kumpulan masing- dan kemahiran dalam DSKP yang
masing diadakan pada akan diserapkan dalam aktiviti yang
22.7.2020 ( Rabu ). dirancang.

Memastikan sub topik yang dipilih
tidak bertindang.

Tandatangan Coachee / Wakil Ketua Kumpulan

…………………………………
()

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学

SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai,
21040 Marang,
Terengganu Darul Iman.

BORANG ONE PAGE COACHING ( OPC )

Kelas Nama Coach Nama Cochee
TAHUN 1 i. Leong Wai Yien i. Yang Poh Lin
TAHUN 2 i. Wong Eleen i. Lim Bian Hw
ii. Noor Emalin
TAHUN 3 i. Ili Nabilah i. Mohd Sahib
TAHUN 4 i. Wee Yen Ling i. Tam Jin Hon
ii. Teoh Joe An
TAHUN 5 i. Loo Yin Cheng i. Yap Phey Yo
TAHUN 6 i. Toh Poh Leng i. Tan Chiu Sze
ii. Nordini Kadi
Tarikh Pertemuan 22.7.2020
Cadangan Tind
PROSES COACHING Pra Coaching Perasmian oleh Gu
GOAL : Showcase kerana pihak luar
Memastikan showcase dibenarkan mema
dijalankan dengan lancar dan kawasan sekolah.
Berjaya mengikut SOP.
Showcase akan dia
REALITI: gelanggang bola k
Hasil kerja murid dikumpul dan
difailkan dalam Fail Eviden Kelas
masing-masing.

OPTION:
Cadangan tarikh showcase
adalah pada 18.11.2020

WAY FORWARD:
Tiada

Tandatangan Wakil Coach

…………………………………
()

TEL: 09-6801166
Fax: 09-6802166
Email: [email protected]

ng Isu / Topik Yang Hendak Dibincangkan:
Showcase / Pameran KmR
wa
na Syuhada

Meer

ng
nn

oong

e
ir

dakan PASCA COACHING Refleksi
uru Besar Tindakan Yang Telah Diambil Showcase dibatalkan kerana SOP
tidak Penyampaian hadiah kepada 10 Covid 19 melarang murid
asuki hasil kerja terbaik individu berhimpun di dalam kawasan
murid setiap kelas. sekolah.

Persediaan untuk pameran /
adakan di showcase.
keranjang.

Tandatangan Wakil Coachee

…………………………………..
()

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN KESELURUHAN UNTUK PROJEK KmR TAHUN 1

Terdapat 1 orang murid mencapai Tahap penguasaan 6 dalam projek KmR.
Guru mendapati murid amat bekerjasama dan mempunyai kreativiti yang
tinggi dalam projek yang dibuat oleh mereka. Terdapat seramai 8 orang murid
mencapai tahap penguasaan 5 dalam projek ini manakala 6 orang murid
mencapai tahap penguasaan 4 iaitu di tahap yang sederhana. Terdapat 1
orang murid mencapai tahap penguasaan 2.

KEPUTUSAN PROJEK KmR TAHUN 1

TP 6
TP 5
TP 4
TP 3
TP 2
TP 1

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN KESELURUHAN UNTUK PROJEK KmR TAHUN 2

Terdapat 3 orang murid mencapai Tahap penguasaan 5 dalam projek KmR.
Guru mendapati murid amat bekerjasama dan mempunyai kreativiti yang
tinggi dalam projek yang dibuat oleh mereka. Terdapat seramai 11 orang murid
mencapai tahap penguasaan 4 dalam projek ini manakala 11 orang murid
mencapai tahap penguasaan 3. Terdapat 1 orang murid mencapai tahap
penguasaan 2 manakala 4 orang murid hanya mencapai tahap penguasaan 1.

KEPUTUSAN PROJEK KmR TAHUN 2

TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN KESELURUHAN UNTUK PROJEK KmR TAHUN 3

Tahun 3 menjalankan projek KmR yang bertajuk “Menyemarakkan Kibaran
Jalur Gemilang”. Terdapat seramai 22 orang murid mencapai Tahap
penguasaan 6 dalam projek kMr manakala terdapat seramai 22 orang murid
mencapai tahap penguasaan 5 dalam projek ini. Secara kesimpulan,
kebanyakan murid memberi komitmen yang amat tinggi sepanjang proses
projek KmR. Oleh itu, murid Tahun 3 mencapai keputusan yang amat
cemerlang.

KEPUTUSAN PROJEK KmR TAHUN 3

TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN KESELURUHAN UNTUK PROJEK KmR TAHUN 4

Terdapat seramai 1 orang murid mencapai Tahap penguasaan 5 dalam projek
kMr manakala terdapat seramai 11 orang murid mencapai tahap penguasaan
4 dalam projek ini dan seramai 13 orang murid mencapai tahap penguasaan 3
iaitu di tahap yang kurang memuaskan. Terdapat 2 orang murid mencapai
tahap penguasaan 2 manakala hanya 1 orang murid mencapai tahap
penguasaan 1 kerana gagal menyiapkan projek.

KEPUTUSAN PROJEK KMR TAHUN 4

TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN KESELURUHAN UNTUK PROJEK KmR TAHUN 5

Tahun 5 menjalankan projek KmR yang bertajuk “Menyenaikan perasaan cinta
Negaraku, Malaysia”. Terdapat seramai 1 orang murid mencapai Tahap
penguasaan 5 dalam projek kMr manakala terdapat seramai 9 orang murid
mencapai tahap penguasaan 4 dalam projek ini dan seramai 11 orang murid

mencapai tahap penguasaan 3 iaitu di tahap yang kurang memuaskan.
Terdapat 3 orang murid mencapai tahap penguasaan 2 manakala hanya 1
orang murid mencapai tahap penguasaan 1 kerana gagal menyiapkan projek.
Secara kesimpulan, terdapat ramai murid yang mendapat markah yang agak
lemah dalam matapelajaran pendidikan moral dan agama manakala murid
mendapat markah yang agak tinggi dalam matapelajaran pendidikan muzik.

KEPUTUSAN PROJEK KMR TAHUN 5

TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN KESELURUHAN UNTUK PROJEK KmR TAHUN 6

Terdapat seramai 5 orang murid mencapai Tahap penguasaan 6 dalam projek
kMr. Guru mendapati murid amat bekerjasama dan menpunyai kreativiti
yang tinggi dalam projek yang dibuat oleh mereka. Terdapat seramai 7 orang
murid mencapai tahap penguasaan 5 dalam projek ini manakala 10 orang
murid mencapai tahap penguasaan 4 iaitu di tahap yang memuaskan.
Terdapat 8 orang murid mencapai tahap penguasaan 3 manakala hanya 1
orang murid mencapai tahap penguasaan 1 kerana gagal menyiapkan projek.

KEPUTUSAN PROJEK KMR TAHUN 6

TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

TAJUK LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
(Continuing Professional Development )
: SESI CPD ~
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KmR

KELAS : TAHUN 1

PESERTA : 1. LEONG WAI YIEN
2. YANG POH LING

TEMA / TAJUK : MENYEMAIKAN RASA CINTA AKAN NEGARA
MALAYSIA

1. BAHASA CINA

M/P TERLIBAT : 2. BAHASA INGGERIS
3. PEND. MUZIK
4. PENDIDIKAN SENI VISUAL

TEMPOH
PELAKSANAAN : 18 OGOS – 10 SEPTEMBER 2020
PROJEK KmR

Sesi CPD guru-guru Tahun 1 di antara dua orang

guru adalah untuk merangka aktiviti memupuk
semangat patriotik murid-murid sempena bulan

kemerdekaan serta nilai murni saling menghormati

LAPORAN : antara rakyat berbilang kaum. Aktiviti yang
RINGKAS dilaksanakan dalam tempoh empat minggu
termasuklah aktiviti membuat kraftangan,

membina ayat dan pertandingan nyanyian.
Penilaian aktiviti adalah berdasarkan rubrik-rubrik

yang telah digariskan.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
GURU-GURU KELAS TAHUN 1 CHONG & 1 HWA

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

TAJUK LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
(Continuing Professional Development )
: SESI CPD ~
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KmR

KELAS : TAHUN 2

PESERTA : 1. ELEEN
2. NOOR EMALINA SYUHADA
3. LIM BIAN HWA

TEMA / TAJUK : JUAL BELI

1. BAHASA CINA
2. BAHASA MELAYU
M/P TERLIBAT : 3. MATEMATIK

4. PENDIDIKAN ISLAM

TEMPOH
PELAKSANAAN : 16 OGOS – 27 OGOS 2020
PROJEK KmR

LAPORAN Perbincangan yang melibatkan tiga guru mata
RINGKAS pelajaran kelas Tahun 2 Chong adalah untuk
menetapkan matlamat utama CPD dengan
memberi penerapan penggunaan wang dalam
aktiviti jual beli dan mengamalkan adab jual beli
: dalam kehidupan seharian murid serta murid dapat
meluahkan perasaan melalui cara menulis simulasi.
Murid akan mempersembah hasil kerja mereka
dalam bentuk perbentangan dalam kelas.
Penilaian oleh guru dalam setiap peringkat adalah
berdasarkan rubrik yang telah digariskan.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
GURU-GURU KELAS TAHUN 2 CHONG

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

TAJUK LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
(Continuing Professional Development )
: SESI CPD ~
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KmR

KELAS : TAHUN 3

PESERTA : 1. ILI NABILA
2. MOHD SAHIB MEER

TEMA / TAJUK : MENYEMARAKKAN KIBARAN JALUR GEMILANG

1. BAHASA INGGERIS
2. BAHASA MELAYU
M/P TERLIBAT : 3. PENDIDIKAN SENI VISUAL

4. PENDIDIKAN JASMANI

TEMPOH
PELAKSANAAN : 18 OGOS – 27 OGOS 2020
PROJEK KmR

Perbincangan yang melibatkan dua guru mata

pelajaran kelas Tahun 3 Chong menetapkan Big

Idea Projek KmR iaitu Menyemarakkan Kibaran
Jalur Gemilang sempena sambutan Hari

kemerdekaan Negara yang merangkumi gabung
jalin empat mata pelajaran yang akan dinilai

LAPORAN : semasa showcase dalam bentuk pameran,
RINGKAS tanyangan video, kuiz dan buku skrap.

Projek ini menjurus kepada kefahaman murid
sendiri cara-cara untuk menyemarakkan kibaran

Jalur Gemilang melalui pelbagai kaedah dan cara

yang difikirkan sesuai. Penilaian terhadap
kemajuan ansur maju murid adalah berdasarkan

rubric-rubrik tertentu yang telah digariskan.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
GURU-GURU KELAS TAHUN 3 CHONG

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

TAJUK LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
(Continuing Professional Development )
: SESI CPD ~
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KmR

KELAS : TAHUN 4

PESERTA : 1. WEE YEN LING
2. TEOH JOE ANN
3. TAM JIN HONG

TEMA / TAJUK : CINTA AKAN NEGARA

1. BAHASA CINA
2. BAHASA INGGERIS
M/P TERLIBAT : 3. SEJARAH

4. PENDIDIKAN KESIHATAN

TEMPOH
PELAKSANAAN : 16 OGOS – 27 OGOS 2020
PROJEK KmR

LAPORAN Tiga orang guru terlibat dalam melaksanakan
RINGKAS
Projek KmR untuk Tahun 4 yang melibatkan empat
mata pelajaran. Berdasarkan Big Idea, semangat

cinta akan negara disemai dalam pemikiran murid-
murid agar murid-murid dapat mengharyati

pengorbanan tokoh-tokoh Negara dan

tanggungjawab diri untuk memberi sumbangan
: kepada negara.

Penghasilan jata Negara, peta bulatan, penulisan
dairi dan penanda buku berdasarkan tema akan

dijadikan bahan pameran dalam showcase dan
rumusan hasil kerja akan dipersembahkan dalam

buku skrap.
Penilaian dibuat berdasarkan rubrik-rubrik yang

telah digariskan.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
GURU-GURU KELAS TAHUN 4 CHONG

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

TAJUK LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
(Continuing Professional Development )
: SESI CPD ~
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KmR

KELAS : TAHUN 5

PESERTA : 1. LOO YIN CHENG
2. YAP PHEY YOONG

TAJUK / TEMA : MENYEMAIKAN PERASAAN CINTAI NEGARAKU,
MALAYSIA

1. BAHASA CINA

M/P TERLIBAT : 2. BAHASA MELAYU
3. MUZIK
4. PENDIDIKAN MORAL

TEMPOH
PELAKSANAAN : 16 OGOS – 27 OGOS 2020
PROJEK KmR

Gabungan empat mata pelajaran oleh dua orang

guru Tahun 5 menetapkan matlamat Memupuk
Semangat Patriotik murid-murid sempena bulan

kemerdekaan. Aktiviti membuat buku skrap, poster
LAPORAN dan pertandingan nyanyian yang menjurus kepada
RINGKAS : kesedaran murid-murid terhadap semangat

mencintai negara dan kepentingan nilai murni

keadilan dalam kehidupan.
Penilaian aktiviti adalah berdasarkan rubrik-rubrik

yang telah digariskan.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
GURU-GURU KELAS TAHUN 5 CHONG

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

TAJUK LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
(Continuing Professional Development )
: SESI CPD ~
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KmR

KELAS : TAHUN 6

PESERTA : 1. TOH POH LENG
2. TAN CHIU SZE
3. NORDINI KADIR

TEMA / TAJUK : PENGAWETAN BUAH-BUAHAN

1. BAHASA CINA
2. SAINS
M/P TERLIBAT : 3. TEKNOLOGI MAKLUMAT &

4. PENDIDIKAN ISLAM

TEMPOH
PELAKSANAAN : 23 JULAI – 15 SEPTEMBER 2020
PROJEK KmR

Guru-guru Tahun 6 membincangkan projek

mengkaji kaedah-kaedah pengawetan yang boleh
menghalang dan melambatkan proses hidup

LAPORAN mikrorganisma dalam makanan dengan
RINGKAS mengambil kira factor udara, air, nutrient, suhu dan
: keasidan melalui pelaksanaan eksperimen.

Proses pengawetan dijangkakan selama dua

minggu.

Penilaian adalah berdasarkan rubrik-rubrik yang
telah digariskan.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN CPD
GURU-GURU KELAS TAHUN 6 CHONG

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH DALAM PdP

TAJUK : HARI KEMERDEKAAN

KELAS : TAHUN 1

PESERTA : 1. LEONG WAI YIEN
2. YANG POH LING

TEMA / TAJUK : MENYEMAIKAN RASA CINTA AKAN NEGARA
MALAYSIA

BAHASA CINA (INDUK)

M/P TERLIBAT : BAHASA INGGERIS
PEND. MUZIK

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TEMPOH
PELAKSANAAN : 18 OGOS – 10 SEPTEMBER 2020
PROJEK KmR

LAPORAN Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyanyi lagu
RINGKAS patriotic dengan keyakinan, membina ayat

menggunakan perkataan yang diberi dengan
: menggunakan Bahasa yang baik, melafazkan sastera

Bahasa Inggeris dengan penuh semangat dan mewarna

Jalur Gemilang dengan penggunaan warna yang betul.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN DAN PERANCANGAN
PBD DALAM PdP (TAHUN 1)

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH DALAM PdP

TAJUK : PENJUALAN

KELAS : TAHUN 2

PESERTA : WONG ELEEN
NOOR EMALINA SYHUDA
LIM BIAN HWA

TEMA / TAJUK : JUAL BELI

MATEMATIK (INDUK)

M/P TERLIBAT : BAHASA CINA
BAHASA MELAYU

PENDIDIKAN ISLAM

TEMPOH
PELAKSANAAN : 16 OGOS – 27 OGOS 2020
PROJEK KmR

Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti

kaedah-kaedah jual beli dengan menerapkan adab
jual beli yang baik dalam kehidupan, merekod dan

LAPORAN : mempersembahkan data dalam lembaran kerja
RINGKAS dengan keyakinan, membuat rumusan hasil jual beli

dalam bentuk perbentangan dan simulasi serta
mempersembahkan hasil kerja dengan menarik dan

menunjukan sikap professional.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN DAN PERANCANGAN
PBD DALAM PdP (TAHUN 2)

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH DALAM PdP (TAHUN 3)

TAJUK : JALUR GEMILANG

KELAS : TAHUN 3

PESERTA : 1. MOHD SAHIB MEER BIN RUSLI
2. ILI NABILA BINTI ZAMBERI

TEMA / TAJUK : MENYEMARAKKAN KIBARAN JALUR GEMILANG

PENDIDIKAN SENI VISUAL (INDUK)

M/P TERLIBAT : BAHASA INGGERIS
BAHASA MELAYU

PENDIDIKAN JASMANI

TEMPOH
PELAKSANAAN : 18 OGOS – 27 OGOS 2020
PROJEK KmR

Pada akhir pembelajaran, murid dapat mneggunakan

lebih daripada 5 warna menghiaskan “Kotak Tisu Jalur
Gemilang”, menjawab kuiz tentang “Malaysian Flag”

LAPORAN : dengan pengetahuan yang ada tanpa bimbingan guru,
RINGKAS mencapai pengetahuan dan kemahiran bahasa

dengan tahap cemerlang dan mengamalkan aktiviti
untuk meningkatkan kecergasan dalam kehidupan

harian.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN DAN PERANCANGAN
PBD DALAM PdP (TAHUN 3)

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH DALAM PdP (TAHUN 4)

TAJUK : KENEGARAAN

KELAS : TAHUN 4

PESERTA : 1. WEE YEN LING
2. TAM JIN HONG
3. TEOH JOE ANN

TEMA / TAJUK : CINTA AKAN NEGARA

SEJARAH (INDUK)

M/P TERLIBAT : BAHASA CINA
BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN KESIHATAN

TEMPOH
PELAKSANAAN : 16 OGOS – 27 OGOS 2020
PROJEK KmR

LAPORAN Pada akhir pembelajaran, murid dapat menguasai
RINGKAS kemahiran ilmu sejarah, mengenal pasti cara

memupuk semangat akan negara, menghasilkan emel
: dengan mengguna pengetahuan yang dikumpul,

menghasil dan mempersembahkan data dalam bentuk
buku skrap dan membuat rumusan hasil kerja dalam

bentuk perbentangan dan simulasi.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN DAN PERANCANGAN
PBD DALAM PdP (TAHUN 4)

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH DALAM PdP (TAHUN 5)

TAJUK : KENEGARAAN

KELAS : TAHUN 5

PESERTA : 1. LOO YIN CHENG
2. YAP PHEY YOONG

TEMA / TAJUK : MENYEMAIKAN PERASAAN CINTAI NEGARAKU,
MALAYSIA

PENDIDIKAN MORAL (INDUK)
BAHASA MELAYU
M/P TERLIBAT : BAHASA CINA

PENDIDIKAN MUZIK

TEMPOH
PELAKSANAAN : 16 OGOS – 27 OGOS 2020
PROJEK KmR

Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan
perasaan menghiaskan kelas dengan Kerjasama

rakan-rakan sempena Hari Kemerdekaan dengan

LAPORAN : jelas, menulis ulasan berdasarkan bahan sasteran dan
RINGKAS bkan sastera dengan terperinci, menulis karangan
berdasarkan gambarajah yang diberi dan pengalaman

masa lampau dan menyanyikan lagu patriotik dengan
sebutan yang betul.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN DAN PERANCANGAN
PBD DALAM PdP (TAHUN 5)

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

LAPORAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH DALAM PdP (TAHUN 6)

TAJUK : MAKANAN

KELAS : TAHUN 6

PESERTA : 1. TOH POH LENG
2. TAN CHIU SZE
3. NORDINI BINTI KADIR

TEMA / TAJUK : PENGAWETAN MAKANAN

SAINS (INDUK)

M/P TERLIBAT : BAHASA CINA
TEKNOLOGI MAKLUMAT dan KOMUNIKASI

PENDIDIKAN ISLAM

TEMPOH
PELAKSANAAN : 18 OGOS – 27 OGOS 2020
PROJEK KmR

LAPORAN Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti
RINGKAS kaedah-kaedah pengawetan makanan, merekod dan

menganalisis dan mempersembahkan data dalam
: laporan sains, membuat rumusan hasil kajian dalam

bentuk perbentangan dan penulisan dan
mempamerkan nilai etika dan kerohanian secara tekal

dan cemerlang kehidupan seharian.

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN DAN PERANCANGAN
PBD DALAM PdP (TAHUN 6)

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

Pelaporan Pemantauan Pelaksanaan PBD dalam Projek KmR 2020

Program Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25)
Kursus
Latihan Program Transformasi Sekolah TS25 2.0 KPM
Modul Modul 8: Redesigning Students’ Learning Experiences
Komponen 8.4 Pemantauan PBD

Tajuk Tugasan Pemantauan Pelaksanaan PBD dalam Projek KmR 2020

Objektif 1.Melahirkan pemantau PBD yang berpengetahuan selaras dengan
kehendak yang terkandung dalam Panduan Pelaksanaan
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).

2.Memantapkan pengurusan pemantauan PBD di sekolah.

3.Memastikan pemantauan PBD dilaksanakan secara sistematik,
berintegriti dan berkesan

4.Mampu memberi bimbingan berkaitan pemantauan PBD kepada
SLT/MLT.

Tahap Tindakan Ada Neutral Tiada

1. Adakah guru menyediakan 100%
RPH yang mengandungi
Objektif Pembelajaran, Kriteria
Kejayaan dan kaedah
pentaksiran?.

Dapatan 2. Adakah Guru menetapkan
Pemantauan ruang /bilik sebagai tempat
pembelajaran selaras dengan
aktiviti pembelajaran? 100%

3. Adakah Guru melaksanakan 100%
pentaksiran dengan
menggunakan pelbagai
kaedah?

4. Adakah guru menjalankan 50% 50%
aktiviti pemulihan dan
pengayaan selepas PdPc?

5. Adakah guru memberi
tugasan dan latihan berkaitan 100%
pelajaran ?.

6. Adakah guru membuat 100%
refleksi dalam tahap
penguasaan murid?

7. Adakah guru menyemak 100%
dan menilai hasil kerja murid.?

8. Adakah murid memberi 83.3% 16.7%
respon berkaitan isi
pembelajaran ?

9. Adakah murid 100%
berkomunikasi dalam
melaksanakan aktiviti
pembelajaran ?

10. Adakah murid 83.3% 16.7%
mengemukakan soalan
berkaitan isi pelajaran ?

RUMUSAN / REFLEKSI

Pemantauan PBD diharapkan dapat memberikan pandangan menyeluruh
mengenai kepentingan pemantauan PBD kepada guru. Melalui rekod
pentaksiran yang dinilai, guru dapat mengesan tahap penguasaan murid
mengikut rubrik .Intervensi dan program penambah baikan tahap penguasaan
murid dapat dirancang bagi meningkatkan keupayaan murid.

Pentaksiran adalah penting dalam mengenal pasti tahap pembelajaran murid .
Pemantauan terhadap pelaksanaan PBD secara berterusan dan sistematik
akan memastikan kejayaan kemenjadian murid. Tiada masalah defisit
terhimpun dalam pembelajaran murid.

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

Berikut adalah graf Keputusan Pemantauan Pelaksanaan PBD ke atas Projek KmR
2020.

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai,
21040 Marang,
Terengganu Darul Iman.

Mata pelajaran terlibat:

TEL: 09-6801166
Fax: 09-6802166
Email: [email protected]

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.

登嘉楼哇加打北中华国民型华文小学 TEL: 09-6801166
SJK(C) Chong Hwa, Wakaf Tapai, Fax: 09-6802166
21040 Marang, Email: [email protected]
Terengganu Darul Iman.


Click to View FlipBook Version