The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lilyganyokeeng, 2021-04-25 00:49:06

Prinsip Perakaunan

Prinsip Perakaunan

PENYATA PENDAPATAN DAN
PENYATA KEDUDUKAN
KEWANGAN

Nama : Tan Yunn Fun
Kelas : 4 Orange
Mata pelajaran : Prinsip Perakaunan
Nama Guru : Cikgu Bong Hai Qin

Penyata Pendapatan

=

Akaun Perdagangan

+

Akaun Untung Rugi

Akaun Perdagangan
Tujuan penyediaan Akaun Perdagangan
• Untuk mengetahui perniagaan memperolehi untung kasar atau rugi kasar
• Untuk mengetahui aktiviti perniagaan yang dilaksanakan sama ada jualan

barang atau perkhidmatan mendapat untung atas rugi .

Akaun Untung Rugi
Tujuan penyediaan Akaun Untung Rugi
• Untuk mengetahui perniagaan memperolehi untung atau rugi setelah

mengambil kira hasil dan belanja.

Akaun
Perdagangan
Format Penyata

AKAUN UNTUNG RUGI
FORMAT PENYATA

PENYATA KEDUDUKAN
KEWANGAN

Aset ( Aset Semasa dan Aset Bukan Semasa )
Harta Milikan Perniagaan

Aset Bukan Semasa

Cth : Premis , Kenderaan , Kelengkapan , Alat Pejabat , Perabot , Bangunan

Aset Semasa

Cth : Inventori akhir , Akaun Belum Terima ,Tunai di tangan (Akaun Tunai), Tunai di
Bank Terima ,Belanja Prabayar

Liabiliti

Liabiliti Bukan Semasa
Cth : Pinjaman Bank , Gandai janji

Liabiliti Semasa
Cth : Akaun Belum Bayar , Overdraf bank , Hasil Belum Terperoleh ,Belanja

Belum Bayar

Ekuiiti Pemilik

Cth : Modal + Untung bersih / -Rugi bersih -Ambilan

Format
Penyata
Kedudukan
Kewangan

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version