The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

(terkini) SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN IBU.BAPA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by missesfatimah, 2022-04-13 02:27:49

(terkini) SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN IBU.BAPA

(terkini) SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN IBU.BAPA

SURAT AKUAN PENGESAHAN PENDAPATAN

Saya ……………………………………………………….. No. KP …………...........................................
beralamat ……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

Dengan ini mengesahkan bahawa saya ( bekerja sendiri / tidak bekerja ) sebagai
....................................................................dengan pendapatan sebanyak RM ………………………..

sebulan. : ……………………………………..
Tandatangan : ……………………………………..
No. Kad Pengenalan : ……………………………………..
Tarikh

Pengesahan dari Ketua Kampung / Ketua Penduduk / Pesuruhjaya Sumpah
Saya …………………………………………………………….No.KP……………………………………….

Dengan ini mengesahkan bahawa penama sememangnya tinggal di kawasan ini. Saya dengan ini

juga mengesahkan penama sememangnya ( bekerja sendiri / tidak bekerja ) dan

pendapatannya adalah seperti yang dinyatakan diatas.

Tandatangan : ……………………………………………..

No. Kad Pengenalan : ……………………………………………..

Jawatan : ……………………………………………..

Tarikh : …………………………...... Cop Rasmi : …………………………..


Click to View FlipBook Version