The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-18 02:57:16

Buletin2018 18122018 JKRWPL ver02

Buletin2018 18122018 JKRWPL ver02

BULETIN J.K.R1/2018
LABUANWILAYAH PERSEKUTUAN

BY : ADEE 12101988 fareweLlletoader

SELAMAT BERSARA DI UCAPKAN KEPADA MANTAN
PENGARAH JKRWPL TN HAJI JAAFAR BIN AHMAD

12 QUESTIONS
AND
ANSWERS
SESSION
TEMUDUGA BERSAMA PENGARAH
soalan dari setiap bahagian & unit

Dot’isp&sfoDraollnt’s

PERINGATAN BERSAMA UNTUK SELURUH warga JKR W.P Labuan

MOHAMAD FAZDEE B.
MOHAMAD YUNUS

ARKITEK
KETUA EDITOR BULETIN 18’
JABATAN KERJA RAYA LABUAN

2018

penaung : AJK REDAKSI - BHGN JALAN
SHIRLEY JB AGANG
TN . HAJI JAAFAR BIN AHMAD AJK REDAKSI - BHGN MEKANIKAL
NORDIN BIN SAIDIL
PENASIHAT : AJK REDAKSI - BHGN ELEKTRIK
MAXMILLAN DAVID
MARRION BINTI WAYNOR

KETUA EDITOR : AJK REDAKSI - BHGN BANGUNAN
HIDAYAT MARJUKI
MOHAMAD FAZDEE MOHAMAD YUNUS AJK REDAKSI - BHGN UKUR BAHAN
MOHD KHAFIZUDDIN BIN AG RAHIM
PENOLONG KETUA EDITOR :
AJK REDAKSI - UNIT STOR
ANIS FARHANA BINTI ROME MAZLAN BIN AWANG
AJK REDAKSI - UNIT PENTADBIRAN
FOTOGRAFI : MOHD IRULL EZAM B MOHD HEZAZI
AJK REDAKSI - UNIT KEWANGAN
HAJIMIN BIN MOKSIN MATALI BIN ASSAN

AJK REDAKSI - BHGN CPAB AJK REDAKSI - UNIT KORPORAT
AHMAD SHAYUTI BIN ABDUL RAHIM RUSNANI BINTI NOORZALI

AJK REDAKSI - BHGN ARKITEK AJK REDAKSI - UNIT TENTERA
RAMDHAN DZULFIKAR BIN SAID RASUL MOHAMMAD FADHIL HANAFI
tPeerntgiunrgguisan 08Pengenalankepadapegawai-pegawai
Senarai Penerima APC.
atasan Jabatan Kerja Raya WilayahAnugerah Perkhidmatan Cemerlang KKR sesi 2017
Penerima Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan.
04ISI KA09NDUPersekutuanLabuan.
Senarai pegawai baru masuk ke JKR Labuan.
Senarai pegawai yang bersara pada tahun 2018.
Senarai pegawai yang berpindah keluar dari JKR Labuan.

05
temu bual pengarah
17 - 23
Temu bual bersama mantan Pengarah JKR W.P Labuan, Tn Haji Jaafar Bin
Ahmad. Sebanyak 12 soalan yang bersifat umum telah disediakan oleh KEKUATAN JKR LABUAN
setiap AJK Sidang Redaksi Buletin 2018. Temu bual ini telah dijalankan
pada 17 Ogos 2018 bertempat di bilik pejabat Pengarah sendiri. An empowered organisation is one in which individuals have the
knowledge, skill, desire, and opportunity to personally succeed in a
it always seems impossible way that leads to collective organisational success. - Stephen Covey
until it’s done.
- Nelson Mandela 34 Dos and Don’ts session
Sesi perkongsian ilmu yang telah disediakan oleh
projek jkr ahli jawatankuasa Buletin JKRWPL 2018
labuan

MS 10 - 15

16 Kedatangan pengarah baru Jabatan Kerja Raya 37 Potret pegawai pengurusan tertinggi bersama
Wilayah Persekutuan Labuan semua pegawai P&P Jabatan Kerja Raya WP Labuan
Tn. Ir. Alfred Sim Seck Puan sesi Ogo 2018.

Aktiviti yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya stop
wasting
UN24 GANWilayahPersekutuanLabuansepanjangtahun2018 the time

“Your hand can seize today, but
not tomorrow; and thoughts of
your tomorrow are nothing but
desire. Don’t waste this breath,
if your heart isn’t crazy, since
“the rest of your life” won’t last
forever.”

BRANJKDRMWAPGL

PENTJEARWTIANTGAGNI

MOHD FIRDOUS BIN HAIRY Definisi pengurusanPengurusan, Pengurusan sebagai proses
pada amnya dapat didefinisikan pengarahan,penyelarasan, dan
JURUTERA AWAM (UNIT TENTERA) J41 seperti berikut : pengaruh ke atas operasi organisasi
Pengurusan sebagai proses untuk mencapai matlamat yang
Hj. MOHD YUSOFF perancangan,penyusunan, dikehendaki dan prestasi sepenuhnya.
BIN AWANG pengarahan,dan pengawalan
usaha ahli-ahli organisasi dan
ARKITEK KANAN J48 menggunakan semua sumber
organisasi untuk mencapai matlamat
organisasi.

ROONIE PROTASIUS VIVEK
WADHWA
KETUA PENOLONG PENGARAH
MEKANIKAL -QUOTE-

“A key to achieving success is to
assemble a strong and stable

management team”

Ir. HENRY LUE LEONG SHEN ZAIDAH BINTI IBRAHIM

JURUTERA AWAM KANAN BANGUNAN J48 JURUTERA AWAM PENGUASA J52

0044

darI MEJA Dengan penerbitan buletin ini juga BURALENTDINM1A8G’
PENGARAH diharap menjadi pemangkin
kepada daya usaha inovatif warga pengarah jkr labuan
Assalamualaikum.. JKR Wilayah persekutuan Labuan
Warahmatullahi wabarokatuh.. dalam penghasilan karya serta
dan salam sejahtera..... artikel yang menarik dan berguna.

Terlebih dahulu saya ingin Saya juga menyeru agar warga JKR
memanjatkan rasa syukur dan Labuan khususnya supaya dapat
nikmat ke hadrat ilahi kerana menabur bakti dalam
dengan limpah kurnia serta melaksanakan tugas-tugas yang
izin-Nya jabatan Kerja Raya Wilayah telah diamanahkan dengan
Persekutuan Labuan dapat cemerlang dan saksama selagi
menerbitkan buletin jabatan bagi diberikan kekuatan dan
sesi 2018 dan kali ke-3 secara dipanjangkan usia, serta
keseluruhannya. menerapkan modal insan yang ber-
integriti, kreatif dan inovatif selaras
Penghasilan buletin ini selain dengan Industri 4.0 (The Fourth
menyampaikan berita aktiviti Industrial Revolution).
anjuran jabatan ianya juga diharap
dapat memberi sedikit sebanyak Akhir sekali, jutaan terima kasih dan tuan haji.
dijadikan satu wadah perkongsian setinggi penghargaan kepada jAAFAR BIN AHMAD
ilmu yang berguna serta memberi Jawatankuasa Sidang Redaksi
manfaat untuk dikongsi bersama dalam merealisaikan penerbitan
pembaca. Buletin JKRWPL kali ini.

MOHD ARZALEIGH ABD RAHMAN

JURUTERA AWAM KANAN JALAN J48

FIDELIA OLGA FRED

JURUTERA KANAN ELEKTRIK J48

WAN MOHD AZAM
BIN WAN LONG

JURU UKUR BAHAN KANAN J48

MARRION WAYNOR 0055

JURUTERA AWAM (BPKS) J44

JKRWPL SESI Q&A BERSAMA

Tn.Hj

Apa perkara yang
Pengarah ingin
cuba tapi takut
melakukannnya?

Berenang. Saya pernah
melakukannya dan rasa
nya cukuplah hanya
sekali seumur hidup saya.
Ianya lebih kepada perasaan kurang selesa untuk
berada di dalam air pada tempoh yang agak lama
dan bukannya disebabkan perasaan takut atau-
pun fobia.
Soalan dari Bahagian Arkitek
- En Ramdhan Dzulfikar Said Rasul, JA19

Jika Pengarah bukan
seorang jurutera,
pekerjaan apakah
yang mungkin tuan
ceburi?

Kemungkinan besar saya
akan menjadi seorang
pendidik. Saya dulu
pernah ditawarkan untuk menjadi seorang
pensyarah di UTM Johor tetapi saya tolak kerana
mendapat tawaran menjadi seorang jurutera dari
Lembaga Kemajuan Wilayah pada ketika itu.
Soalan dari Bahagian Bangunan
- En Hidayat Marjuki , JA29

Kenangan manis
dan pahit sepanjang
berkhidmat di JKR
Labuan?

Terlalu banyak kenangan
manis selama saya
berkhidmat di Labuan ini dan
salah satunya adalah ketika
mengikuti program Majlis Bersama Jabatan (MBJ) di
Tawau, Sabah pada tahun 2017. Kenangan pahit
adalah untuk simpanan diri saya sendiri (laugh).
Soalan dari Bahagian Kontrak & Ukur Bahan
- En Mohd Khafizuddin B Ag Rahim, JA22

6

BULETIN 18’

Proses temuduga ini telah Apakah first impression Pengarah Apakah pandangan Pengarah tentang
dilakukan oleh ketua ketika pertama kali datang bertugas di sistem lampu isyarat JKR Labuan?
editor buletin JKR Labuan?
MOHamad Fazdee dan juga Bagi saya Bahagian Elektrikal JKRWPL telah
penasihat buletin Saya berkeyakinan penuh dengan staf-staf menjalankan kerja penyelenggaraan sistem
pn marrion waynor, dengan JKRWPL yang mana mereka sangat terlatih dan lampu isyarat yang baik di Labuan cuma saya
bantuan jurufoto dari tidak sukar untuk dibimbing. Mereka mempunyai berharap agar sistem ini dapat dipertingkatkan lagi
bahagian korporat asas-asas yang baik sebagai penjawat awam cuma di masa hadapan, sebagai contoh penggunaan
en hajimin MOHSIN. memerlukan motivasi untuk menjadikan mereka sistem yang lebih modern dan intelligent agar
lebih baik. keadaan lalu lintas di Labuan ini lebih teratur dan
berjalan dengan lancar terutamanya ketika peak
Soalan dari Bahagian CPAB hours. Selain itu, saya juga mendapati lampu isyarat
- En Ahmad Shayuti Abd Rahim, JA29 di sini tidak berapa seragam antara satu sama lain
oleh yang demikian saya berharap agar lampu
Apakah perancangan Pengarah isyarat dapat diseragamkan agar ianya nampak
selepas bersara nanti? lebih teratur dan baik.

Perancangan utama saya adalah untuk merehatkan Soalan dari Bahagian Elektrikal
diri namun dalam masa yang sama saya akan - En Maximilan David, J41
meluangkan lebih banyak masa saya bersama
keluarga. Saya berhasrat untuk membantu Waktu bila Pengarah merasakan sangat
anak-anak saya dalam perniagaan mereka jika berpuas hati sepanjang hidup tuan?
diperlukan dan ofcourse saya juga
bercadang untuk melancong ke luar negara kelak. Ketika saya bertugas sebagai seorang Jurutera
Daerah di Johor Bahru. Ianya merupakan waktu
Soalan dari Bahagian Jalan kemuncak dalam perjalanan karier saya dan saya
- Cik Shirley JB Agang, JA29 juga mampu mengubah daerah tersebut ke arah
yang lebih baik. Saya tidak pernah terbayang untuk
Dimanakah destinasi perlancongan yang mampu mencapai kejayaan sebegitu rupa.
Pengarah ingin lawati?
Soalan dari Unit Kewangan
Saya ingin melawat tempat-tempat yang penuh - En Matali Bin Assan, W29
dengan sejerah seperti Greece dan Italy. Saya juga
merancang untuk membawa keluarga saya untuk Seandainya Pengarah mempunyai
melawat tempat-tempat yang pernah saya pergi setahun lagi masa berkhidmat di JKRWPL,
ketika melanjutkan pelajaran saya dulu seperti di apakah perubahan yang ingin tuan
California, L.A dan San Francisco. lakukan?

Soalan dari Bahagian Mekanikal Saya berharap dari segi penyelenggaraan
- En Nordin Bin Saidil, H11/H14 bangunan yang ada sekarang ini dapat
dipertingkatkan lagi supaya bangunan serta
Siapakah idola Pengarah dan kenapa tuan fasiliti JKRWPL kita ini dapat bertahan lebih lama
memilih mereka? lagi. Saya juga sebenarnya bercita-cita agar
JKRWPL ini cemerlang dari segi sukan dan
Saya ada dua orang yang saya anggap sebagai idola mungkin dapat memenangi Sukan JKR Malaysia
saya, yang pertama dari segi agama idola saya ialah suatu hari nanti.
Dr Zahazan Mohamed. Beliaulah yang telah
membuka pintu hati saya untuk berubah Soalan dari Unit Pentadbiran
menjadi seorang yang lebih baik. Manakala dari - En Mohd Irull Ezam Mohd Hezazi, N19
segi kerja dan pengurusan, saya sangat menghargai
Dato Hamizan Irzani. Beliau merupakan ketua JALAN JALAN CUTI
bahagian sewaktu saya berkhidmat Cawangan
Senggara Fasiliti Jalan selama 7 tahun. Masa merancang untuk bercuti ke luar
negara, kita boleh menggunakan jalan
Soalan dari Unit Pentadbiran yang berbeza (a different route) antara
- Cik Rusnani Binti Noorzali, JA29 perjalanan pergi ke destinasi dan juga
perjalanan balik ke rumah. Dengan
Subjek kegemaran Tn Pengarah sewaktu cara ini kita merasai dua keadaan yang
belajar dahulu? berbeza sepanjang percutian kita. Tips
ini juga boleh digunakan melalui cara
Matematik. Bukan disebabkan saya seorang pengangkutan sebagai contoh perjalanan
engineer, tetapi saya merasa bangga jika dapat pergi menaiki laluan udara dan perjalan
menjadi salah seorang pelajar terbaik dalam subjek balik melalui laluan darat ataupun air.
metamatik yang ketika itu lebih dikuasai oleh
pelajar-pelajar cina. dari Tn Hj Jaafar Bin Ahmad

Soalan dari Unit Stor
- En Mazlan Bin Awang, H11/H14

077

BRANJKDRMWAPGL

APC 2017 Senarai penuh :
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG
1. ZAIDAH BINTI HJ IBRAHIM
en. ajamain ajah en. ABDUL CIM BIN ADTONG 2. NUR NAWWAR AHMAD FAROUK
penolong jurutera ja29 penolong jurutera ja29 3. MARITHA DEMI ANAK JOHN
4. AJAMAIN AJAH
TEEPAEHMMBAUNI @TUSTAARDIMBAIRH(PB/ION)TNI K19IAT 5. SURAYA AZURA ABD RAHMAN
6. ABDUL CIM BIN ADTONG
7. SHIRLEY J B AGANG
8. SHAZIELA BINTI SULAIMAN
9. JUNAIDIH BIN AWANG
10. TEE AH MUI @ SARIMAH BT. KIAT
11. SALAMAT BIN MATALI
12. PETRUS BIN MICHAEL
13. UNGSU @ SELAMAT BIN SAIDIN
14. ASDALI BIN SALIM

SHIRLEY J B AGANG PEMeBn.AUNNTGuSkUem@aSEhLiAraMnATh2BI2N SAIDIN Pn. nur nawwar binti ahmad farouk
penolong jurutera ja29 en. petrus bin micheal arkitek j41
pembantu kemahiran h22
PN. zaidah binti ibrahim en. junaidih bin awang
jurutera awam penguasa J52 pembantu tadbir w22

en. salamat bin matali penP.nj.usrhuakzuirelbaabhiantnijsau29laiman
pembantu kemahiran h22

penP.Nj.usruurkauyrabaazhuarnaja29 pnj.umraurtietrhaamdeekmainiaknaalkjj4o1hn

Anugerah khidmat cemerlang adalah anugerah yang diberikan kepada seseorang ang-PEMENAN. ADSUDKAELNI BDINERSAAALINMH11
gota tidak kira sama ada mereka berada di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) atau Sistem
Saraan Malaysia (SSM) bagi menghargai dan mengiktiraf sumbangan kerana kualiti/
kuantiti sumbangannya melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya.
Penghargaan ini juga bertujuan menjadikan anggota berkenaan sebagai contoh dan daya pe-
narik kepada lain-lain anggota untuk sama-sama meningkatkan lagi taraf perkhidmatan demi
mencapai matlamat organisasi. Had siling pemberian Anugerah khidmat cemerlang ialah tidak
melebihi 8% jumlah anggota dalam sesebuah organisasi pada 31 Disember tahun penilaian.

08

BBRUALNETDINM1A8G’

Ag Muhammad Khairudin
Bin Ag Tajudin - J41
(12/03/2018-KKR KUALA LUMPUR)

SUDIN BIN HASIM
- J48
(03/09/2018- PASUKAN PROJEK KHAS 2)

Mohd Khairul Bin Sapar Kristy Gelbert Sipaun Noor Fazilah Binti Ag Binting
- H19 - j41 - j41
(30/10/2018-JKR KUALA LUMPUR) (15/11/2017-cpab ipjkr kl) (16/05/2018-kpm putrajaya)

MAXMILLAN DAVID mohamad fazdee bin
- J41 mohamad yunus - J41
(16/03/2018-CKE JOHOR) (26/02/2018-new intake)

Mohd Azhar Bin Matali Bin Assan Mok Pao Yun
Mat Salleh - J44 - W29 - N19
(18/12/2017- CKUB KL) (17/04/2018- JA LABUAN) (20/12/2017- JP LABUAN)

Mohd Khafizuddin Bin Anis Farhana Binti Rome Herdawati Binti Azlan
Ag Rahim - Ja29 - Ja19 - N19
(26/10/2017- NEW INTAKE) (27/11/2017- NEW INTAKE) (30/07/2018- SPRM KL)

senarai penuh senarai penuh

NUR NAWWAR BINTI AHMAD FAROUK Hj Jaafar Bin Ahmad
- Bahagian Arkitek JKRWPL ke JKR Putrajaya Pengarah Kerja Raya Gred J54
MUHAMMAD TAUFIQ BIN AZMI Perkhidmatan : 08.08.1983 - 20.08.2018
- Bahagian CPAB JKRWPL ke KDN Putrajaya Ismail Bin Ahmad
GREGORY GEORGE KINSIM Pembantu Kemahiran H22
- Bahagian Bangunan JKRWPL ke CFSB IPJKR KL Perkhidmatan : 03.01.1983 - 13.11.2018
ZANAH BINTI HALIM Radin Bin Damit
- Unit Kewangan JKRWPL ke JAN Kota Kinabalu Pembantu Kemahiran H22
WAN MOHD AZAM BIN WAN LONG Perkhidmatan : 01.03.1979 - 22.10.2018
- Bahagian Ukur Bahan JKRWPL ke JKR Terengganu Jamal Bin A.Rahman@Aman
zaidah binti ibrahim Pembantu Kemahiran H22
- Bahagian CPAB JKRWPL ke CREaTE Melaka Perkhidmatan : 01.03.1979 - 19.12.2018
asrol bin abdul said Siman @ Bakri Bin Adi
- Bahagian Bangunan JKRWPL ke JPM Kota Kinabalu Pembantu Kemahiran H22
mohd arzaleigh b abd rahman Perkhidmatan :01.03.1979 - 12.11.2018
- Bahagian Jalan JKRWPL ke KPKT Kota Kinabalu Talib Bin Majis
SUDIRMAN bin salim Pembantu Awam H11
- Bahagian Bangunan JKRWPL ke POLI Kedah Perkhidmatan : 01.08.1995 - 06.01.2018

Waktu akan terus berputar membuat perubahan. Engkau
telah berhasil berjalan bersama waktu menuju kesuksesan.
Semoga perpisahan kita ini takkan membuat semangat kerja

kita meredup.

09

PROJEK

Others : 702 701
5. menaik taraf jalan dari pohon batu ke pancur hitam (fasa 2) 700 713
6. projek jejantas pejalan kaki jalan pohon batu
7. Pembinaan masjid kampung sg bedaun 8. pembinaan jalan pesisir
pantai dari membidai ke tg aru
9. pembinaan gelanggang terbuka berbumbung sk bukit kalam
10. 50 unit medan selera tg purun (landskap)
11. Cadangan pembaikan semula & Menaiktaraf sekolah daif

734

Pembinaan Padang Bola 703 710
Sepak Tiruan (Artificial Turf)
704
4
707 Kompleks Komunikasi dan
751 Multimedia Malaysia
740 WP. Labuan

10 750 700 1716
721

748 706 2
705
722 Ibu Pejabat Bomba dan
3 700 Penyelamat WP. Labuan

Pwmbinaan Semula GiatMara
W.P Labuan

sketch by Adee

KEMENTERIAN :
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA (KKMM)
HOPT :
- BAHAGIAN ARKITEK JKR WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
TARIKH MILIK TAPAK :
- 11 JULAI 2016
TARIKH SIAP SEBENAR:
- 08 JULAI 2018
KOS KONTRAK :
- RM 9, 540, 941.28

- PROJADIKOTRAKTOR: SDN BHD

DIREKABENTUK SEPENUHNYA OLEH
PASUKAN JKR WP. LABUAN

KKMM 1

cadangan projek kompleks kementerian komunikasi dan 11
multimedia malaysia (kkmm) wilayah persekutuan labuan 11

JKRWPL

KEMENTERIAN :
- JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA MALAYSIA
HOPT :
-CAWANGAN KERJA KESELAMATAN
TARIKH MILIK TAPAK :
- 15 DISEMBER 2015
TARIKH SIAP SEBENAR:
- 14 OGOS 2017
KOS KONTRAK :
- RM 21, 559,397.42

- JUTAKOTRAKTOR: HAJAT SDN BHD

BOMBA
ibu pejabat bomba dan penyelamat malaysia
wilayah persekutuan labuan.

2

12

3 giatmara

CADANGAN PEMBINAAN SEMULA GIATMARA WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN.

KEMENTERIAN :
- KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
HOPT :
-CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 (CKBA2)
TARIKH MILIK TAPAK :
- 25 OGOS 2016
TARIKH SIAP SEBENAR:
- 22 OGOS 2018
KOS KONTRAK :
- RM 10, 518, 297.00

- INFOLADAKOTRAKTOR: ENGINEERING SDN BHD

13
13

JKRWPL

KEMENTERIAN :
- KEMENTERIAN KEWANGAN
HOPT :
-CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 1
TARIKH MILIK TAPAK :
- 03 JANUARI 2018
TARIKH SIAP SEBENAR:
- 01 JANUARI 2019
KOS KONTRAK :
- RM 5, 247, 000.00
KOTRAKTOR :

- RS GREENMASTER S.B

PADANG
PEMBINAAN PADANG BOLA SEPAK TIRUAN (ARTIFICIAL TURF)
DI KOMPLEKS SUKAN LABUAN, WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN.

4

14

5 SIMPANG
TAMU menaiktarafjalan adri pohon batu

(simpang tamu) ke pancur hitam (fasa 2)

pharetra leo eu laoreet Aliquam tempus lectus eget 15
pellentesque cursus Praesent

KEMENTERIAN :
- KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (WKP)
HOPT :
- BPP TENGAH (CJ)
TARIKH MILIK TAPAK :
- 09 OGOS 2017
TARIKH SIAP SEBENAR:
- 08 OGOS 2020
KOS KONTRAK :
- RM 33, 602, 000.00
KOTRAKTOR :

- PEMBINAAN KERJADI SDN BHD

Ir.

SIM SECK PUAN

PENGARAH BARU JABATAN KERJA RAYA
W.P. LABUAN - TARIKH MELAPOR DIRI 23 ogos 2018

16

BULETIN 18’

KEKUATAN
JKR

LABUAN

““Great things in business are
never done by one person. They’re
done by a team of people.”
- STEVE JOBS

17

BRANJKDRMWAPGL

BAHAGIAN UKUR BAHAN

BAHAGIAN ARKITEK

18

BBRUALNEDTIMNA18G’

BAHAGIAN MEKANIKAL

BAHAGIAN JALAN

19

BRANJKDRMWAPGL

BAHAGIAN bangunan

BAHAGIAN ELEKTRIK

20

BBRUALNETDINM1A8G’

UNIT PENTADBIRAN

unit kewangan

21

BRANJKDRMWAPGL

unit korporat

unit stor

22

BRUALNETDINM1A8G’

bahagian cpab

unit tentera

23

JKRWPL

JAAKBTAITVAITNI

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress.
Working together is success.” - HENRY FORD

PERKONGSIAN ILMU

7 PERKARA

YANG MENGHALANG DOA UNTUK
SAMPAI KE LANGIT

1. MEMBUAT ALLAH SWT MURKA DAN TIDAK BERTAUBAT MEMOHON KEMAAFAN. 4. PENGAKUAN MANUSIA BAHAWA MEREKA ADALAH UMAT NABI
Bermaksud kalian melakukan perbuatan yang tidak diredhai-Nya dan tidak segera MUHAMMAD SAW NAMUN TIDAK MENGAMALKAN SUNNAHNYA.
menyesali serta bertaubat atas perbuatan tersebut. Maksudnya adalah kalian melakukan segala sesuatu, seperti mengikut
2. PENGAKUAN SEBAGAI HAMBA ALLAH, NAMUN TIDAK MELAKUKAN APA YANG adat istiadat dan namun tidak mengikuti apa yang disunahkan.
SEHARUSNYAN SEORANG HAMBA LAKUKAN TERHADAP TUHANNYA. 5. Pengakuan manusia bahawa dunia itu kosong dan tidak ada yang
Seorang hamba seharusnya melaksanakan segala amanah dan perintah-Nya serta perlu dibanggakan tetapi kalian tamak akan pada kedunian.
meninggalkan larangan-Nya. 6. Pengakuan manusia bahawa akhirat itu lebih baik dari dunia tapi
3. AL-QURAN DIBACA NAMUN SETIAP HURUFNYA TIDAK DIPERHATIKAN SEBAIKNYA. lebih tekun untuk mencari dunia daripada mencari akhirat.
Bermaksud kita tidak membaca Al Quran dengan ta’dhim dan tidak bertafakur tentang 7. Memakan yang haram dan syubhat.
isi kandungannya serta mengamalkan apa yang telah diperintahkan didalamnya.

24

BULETIN 18’

Taklimat Keba10kOagorsa2n018 JBPM

25

BRANJKDRMWAPGL

MESYUARAT
AGONG KSK
07 Mac 2018

kelab sukan dan kebajikan jkr w.p labuan

26

BBURLAENTDINM1A8’G

24 Julai 2018PEMBAHAGIAN BAJU KERJA KEPADA PEGAWAI KUMPULAN SOKONGAN

27

JKRWPL

MBJKUCHING

27 APRIL - 04 MEI 2018

PERJALANAN PERGI KE KUCHING DARIPADA LABUAN

28

BULETIN 18’
29

JKRWPL

PROGRAM CSR : RUMAH ANAK YATIM LAILA TAIB, KUCHING SARAWAK.

30

BULETIN 18’

LAWATAN SAMBIL BELAJAR : JABATAN KERJA RAYA SARAWAK & LEBUH RAYA BORNEO UTARA (LBU)

AKTIVITI MENDAKI : SANTUBONG WATERFALL

31

BRAJNKRDWMPALG

JKR

032

BBURLAENTIDNM1A8’G

RWPL(HQvsWorkshop)

033

BRAJNKDRWMPALG

MalaysiaPERARAKANKONTINJENJKRWPLSEMPENASAMBUTAN

HHari Malaysia disambut pada 16 September
setiap tahun untuk memperingati penubu-
han persekutuan Malaysia di tarikh yang
sama pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan
bersama Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Sin-
gapura bagi membentuk Malaysia.

Pembentukan persekutuan baru ini
dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963
namun kemudiannya ditangguhkan ke 31
Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersa-
ma-sama dengan sambutan hari kemerdekaan ke-6.
Beberapa isu berkaitan dengan bantahan Indonesia
dan Filipina untuk pembentukan Malaysia memper-
lambatkan pengisytiharan hingga ke 16 September
pada tahun yang sama. Penangguhan itu juga dib-
uat bagi membolehkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu memperuntukkan masa membuat pungu-
tan suara di Borneo Utara (kini Sabah) dan Sarawak.

34

ucapan mantan pengarah jkrwpl BBURLAENTDINM1A8G’
tn haji jaafar bin ahmad.
PERHIMPUNAN
PAGI DAN
SAMBUTAN
HARI RAYA
12 JULY 2018

35

SESIJKRWPL

- DOS & DON’TS -

Disediakan oleh : unit kewangan Jadilah berani. Ambillah risiko. Tidak ada
MATALI BIN ASSAN yang bisa mengganti pengalaman.
PEn. kewangan w29 • DOS : Hantar awal ke unit kewangan
sebelum 10hb. - Paulo Coelho
• DONTS : jangan hantar selepas 10hb
(akan melibatkan AP100(a) Tidak Dibenarkan Masuk Ke
Kawasan Kem Tentera Jika Tidak
Mendaftarkan Nama Di Pondok
Pengawal.

• DOS : Hantarborang permohonan sekurangnya
2 hari sebelum tarikh penerbangan.
• DONTS : Jangan hantar borang permohanan last minute.

“ Beberapa orang memimpikan kesuksesan,
sementara yang lain bangun setiap pagi
untuk mewujudkannya. Disediakan oleh :
- WAYNE HUIZENGA unit tentera mohammad fadhil
PEn. jurutera JA29
GuardRail dalam keadaan baik
bagi melindungi Sistem pembentung awam mer-
pengguna jalan raya daripada upakan sistem paip utama pem-
terjatuh ke dalam gaung dan bentungan yang ditanam di da-
ianya juga boleh lam tanah dan seharusnya selari
menggelakkan kemalangan dengan permukaan jalan.
yang teruk kepada pengguna
jalan raya.

GuardRail seharusnya dalam Sistem pembentungan awam
keadaan yang baik bagi setiap tidak selari dengan permukaan
Jalan raya agar tidak berlaku jalan dan ianya akan
nya kemalangan jalan raya. membahayakan pihak
Ianya sebagai melindungi pengguna jalan raya lebih-
pengguna kenderaan daripada lebih lagi kenderaan seperti
terlanggar objek atau motorsikal.
terjatuh ke dalam gaung.

“ I am a member of a team, and I rely on the team, I defer to it and
sacrifice for it, because the team, not the individual,
is the ultimate champion.
- MIA HAMM

Disediakan oleh : Bahagian jalan
shirley ab agangul
PEnolong jurutera JA29

36

BULETIN 18’

Disediakan oleh :
RAMDHAN DZULFIKARul
PELUKIS PELAN JA19

• Offer to help others if there’s anything you might • Engage in idle gossip about other colleagues or
be able to do to assist them and make their job your boss or ‘bad mouth’ them
easier if you’ve time to do so. • Be modest and don’t harp on about any of your
• Remember you’re being paid to work so keep idle previous achievements or be an attention seeker
chit-chat and other things that may take your • Don’t get involved in any banter which might
attention away from what you’ve been employed have sexual or racial overtones
to do to a minimum.
• Stay positive and upbeat and Smile

“ - Bahagian Arkitek
- CPAB
- Unit Pentadbiran

Dos & Don’ts : -UnitKorporat
Once you have commitment, you need the discipline and hard work - Haile Gebrselassie
to get you there.

3tips pengurusan - Bahagian Ukur bahan
“ ALWAYS do your best. What you plant now, you
Disediakan oleh : projek will harvest later. - oG mandino
AHMAD SHAYUTI ABD RAHIMul
PEnolong jurutera JA29

1. Mencapai ketebalan 2 inci @100 kandungan (mana-mana terdahulu)

1. Pemantauan projek menggunakan 2. Palangkan fail dengan dakwat merah dan tuliskan “tutup pada..”dan
Program Kerja yang diluluskan oleh “Jilid….dibuka”, dengan guna dakwat biru atau hitam
pegawai penguasa (PP). 3. Buka kulit fail baru dan beri nombor rujukan yang sama dan ditanda
2. Mencatat/ mengisi buku harian tapak sebagai jilid 2 di hujung nombor rujukan
setiap hari menggunakan buku terjilid 4. Fail baru direkodkan dalam indeks atau buku
yang disediakan oleh jabatan. daftar fail
3. Semasa menjalankan kerja ditapak 5. Fail jilid baru hendaklah diikat bersama
Borang SPB yang digunakan haruslah fail jilid sebelumnya sehingga tidak
dari edisi yang terkini. diperlukan

“ Kritiklah pendapatnya namun tetap hormati pengurusan Disediakan oleh :
orangnya, kerana tugas kita adalah dokumEN mohd irull izamu
menyingkirkan permasalahan bukan dalam pejabat pembantu tadbir N19
menyingkirkan orangnya

Disediakan oleh : “ KECERMELANGAN SESEORANG ITU BUKAN TERLETAK
RUSNANI BINTI NOORZALI HANYA PADA KEBOLEHANNYA TETAPI JUA PADA
PEMBANTU TADBIR N22 SUMBANGAN DAN KERJASAMA ORANG SEKELILING.
- jack canfield
“ PERUBAHAN MINDA
ADALAH TONGGAK • DOS:
2. PENGGUNAAN BINGKAI GAMKBEARMDAI DJUALAANM PEJABAT Pastikan penilaian kemajuan kerja dibuat
Bingkai gambar yang dalam masa 30 hari.
digunakan haruslah
bersesuaian dengan taraf • DONTS :
potret yang dipamerkan dan Jangan buat bayaran bagi bahan binaan
menggunakan saiz yang sesuai yang tidak berada di tapak projek.
dalam keadaan yang sempurna
PEMBAYARANornare nec et ipsum Phasellus non enim efficitur
vulputate metus sit amet pulvinar eros
Disediakan oleh :
X INTERIM mohd khafizuddin
pen. jurukur bahan JA29

37

JKRWPL

Do’S Don’tS Do’S
Ruang bilik suis bersih daripada

barang-barang mudah terbakar.

Setiap bilik suis disediakan “rubber

mat” dengan saiz yang sesuai bagi

keselamatan penyelenggaraan.

Don’tS

Disediakan oleh : Bilik Suis dijadikan stor/ meletak

maxmillan david barang-barang yang mudah
JURUTERA ELEKTRIK J41
DoN’TS Do’S “ terbakar.
Cabut peralatan elektrik dengan memegang
plag dan tarik. “TO LEAD YOURSELF, USE YOUR HEAD; TO
LEAD OTHERS, USE YOUR HEART.”
Jangan cabut peralatan elektrik dengan

memegang wayar elektrik dari dinding kerana - JOHN MAXWELL

Dos & Don’ts :bolehmerosakkanperkakasatausoket. - Bahagian Elektrik
“Never give up. Today is hard, tomorrow will - Unit Stor
- Bahagian Mekanikal
be worse, but the day after tomorrow will
be sunshine. DoN’tS
Barang-barang stok

dibiarkan berselerak dan

tidakdisusun rapi.

- Jack ma

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, Do’S
seberat apapun ujian atau masalah yang Stok sentiasa dikemaski-
sedang kita hadapi, jika kita sabar dan ikhlas
menerima ujian tersebut pasti Allah mem- ni dan disusun mengikut
bukakan jalan untuk menyelesaikan masalah
tersebut. Jadi janganlah berputus asa setiap sistem sempinan yang
ada masalah karena hanya orang-orang yang
sesat dari jalan Allah lah orang yang berputus teratur.
asa. Hadapi setiap masalah dengan penuh ke-
Disediakan oleh : percayaan akan ada cara untuk menyelesai-
mazlan bin awang kannya.
pembantu awam H11/h14

Disediakan oleh :
NORDIN BIN SAIDIL
Do’S Don’tS PEMBANTU KEMAHIRAN h11

Always wear safety gear (hand gloves, safety boots, etc.) Safety gear is not used when entering

workshop.

For works involving vehicles, (servicing, part replacement,

etc.) make sure hand brakes are pulled and wheels are Vehicles are not properly chocked, which

choked. Jack the vehicle on hard surface or spreading blocks will lead to accidental movement of vehicle

for soft surface in order to distribute load along the block, and possibly injury.

preventing it from becoming unstable.

“Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu
keputusan atau tindakan, sampai bila – bila pun dia tidak
akan menjadi orang yang berani.

- Khalifah Ali Bin Ali Talib

38

Tertinggi

39

BULETIN

JABATAN KERJA RAYA WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
JALAN KAMPUNG JAWA, PETI SURAT 81002
87020 WILAYAH PERSEKUTUAN
LABUAN
Tel : 087-414040 Faks : 087-412370
Facebook : JKR Wilayah Persekutuan Labuan
Twitter : JKR Labuan
https://labuan.jkr.gov.my

sketch by Adee


Click to View FlipBook Version