The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PERINCIAN PEND SIVIK SEK MENENGAH

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by alinaza4299, 2019-05-27 04:18:19

PENDIDIKAN SIVIK PONTIAN

PERINCIAN PEND SIVIK SEK MENENGAH

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga,
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Masyarakat,
KASIH SAYANG Antibuli Negara dan  Menyatakan  Kesan daripada  Menjalin persahabatan Aktiviti PdP PM-Ting3
Global punca masalah perbuatan buli- tanpa mengira kaum  Menghasilkan  SK 4.2
buli fizikal,emosi, (jangan
keyakinan diri prejudis/provokasi/ poster/banner PI-Ting 2
 Menjelaskan jenis dan trauma status  Menyediakan skrip  SK 2.4
tingkahlaku
berkaitan buli dari  Menerapkan  Mengadakan program lakonan dan simulasi PI-Ting 3
segi fizikal dan perasaan ziarah rakan sebaya berkaitan mangsa  SK 2.7
mental prihatin sesama yang menjadi mangsa buli dan saksi
insan buli  Sumbang saran BI-Form 2
 Menyenaraikan berkaitan kesan anti  Unit 9
Kesedaran  Menghargai  Membuat laporan buli
keburukan buli persahabatan kepada pihak berwajib Aktiviti Kokurikulum BI-Form 3
tentang kes buli  Pidato  Unit 1
 Mengenal pasti  Bahas
cara menangani  Pantun
situasi buli Program sekolah
 Program Ziarah
ke rumah mangsa
buli
 Program rakan
strategik bersama
PDRM
 Ceramah Buli
daripada SUHAKAM

1

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK Contoh Aktiviti/ Program SIVIK DALAM
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
KASIH SAYANG Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan MATA
Awas Dera! Diri, Keluarga, PELAJARAN
Peranan Jiran Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) BM, BI, PI, PM
dan Masyarakat,
Masyarakat Negara dan  Menyenaraikan dan SEJ
Global punca masalah dera
 Menerapkan  Membuat Aktiviti PdP PM-Ting3
 Menjelaskan jenis- perasaan berani laporan kepada  Menyediakan borang  SK 4.2
jenis dera untuk pihak berwajib
(fizikal, mental, memaklumkan laporan mengenai PI-Ting 2
seksual dan kepada orang lain  Memberi penderaanyang berlaku di  SK 2.4
pengabaian) bantuan dan kawasan kejiranan
 Melahirkan rasa sokongan moral  Simulasi membuat laporan BI-Form 1
 Menghuraikan cara simpati dan kepada Talian Nur, melalui  Lesson 47-
menangani empati kepada Polis dan melalui hospital.
penderaan kesukaran orang 50 non-
lain Aktiviti Kokurikulum textbook
 Menjelaskan melalui  Melukis poster based
contoh kesan  Simulasi
penderaan  Ceramah

 Menghuraikan Program sekolah
peranan jiran dan
masyarakat dalam  Program bersama Pegawai
menangani kes buli Pelindung Jabatan Kebajikan
Masyarakat (JKM)

 Kempen pembugaran talian
aduan krisis masyarakat
bersama JKM

2

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK SIVIK DALAM
TAJUK KONTEKS Contoh Aktiviti/
KASIH SAYANG Program MATA
Ihsan Diri, Keluarga, Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan PELAJARAN
Terhadap Sekolah, Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Aktiviti PdP BM, BI, PI, PM
Manusia dan Masyarakat,  Aktiviti berkumpulan
Haiwan Negara dan (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Global menghasilkan poster
 Menjelaskan cara  Menghargai orang  Tunjukkan rasa  Aktiviti individu borang PM-Ting1
berlaku ihsan lain empati  SK 4.3
sesama manusia pengurusan
dan haiwan  Menghormati  Membantu warga perkembangan diri PI-Ting 1
orang lain dan sekolah yang  SK 6.3
 Menghuraikan memahami setiap mengalami Aktiviti Kokurikulum
kebaikan bersikap orang ada masalah atau  Permainan Dinamika BI-Form 2
ihsan sesama keistimewaan dalam kesusahan  Tresure Hunt  Lesson 18-21
manusia dan masing-masing
haiwan  Perbuatan baik non-textbook
 Menyayangi terhadap haiwan based
haiwan

Program sekolah
 Mewujudkan tabung

sumbangan kepada
warga sekolah yang
mengalami musibah
 Mengadakan kempen
belas kasihan kepada
haiwan

3

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK Contoh Aktiviti/ Program DALAM
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan MATA
KASIH SAYANG Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan PELAJARAN
BM, BI, PI,
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) PM dan SEJ

Menjaga Diri,  Menerangkan  Menunjukkan  Memelihara Aktiviti PdP PM-Ting3
Keseimbangan Keluarga, kepentingan perasaan sayang dan  Menyediakan surat  SK 4.4
Alam Sekitar Sekolah, memelihara dan akan alam sekitar memulihara
Masyarakat, memulihara alam alam sekitar jemputan untuk PM-Ting4 &5
Negara dan sekitar  Kesedaran mengadakan gotong  SK 7.2
Global menjaga alam  Mengamalkan royong
 Menghuraikan sekitar budaya sayangi  Mencipta beberapa slogan PI-Ting 5
kepentingan alam sekitar tentang kepentingan  SK 1.38
menjaga menjaga alam sekitar
keseimbangan  Menyediakan ikrar alam SEJ-Ting 3
alam sekitar sekitar  SK 7.1,

Aktiviti Kokurikulum 7.2, 7.3,
 Aktiviti 3K 7.4, 7.5,
 Gotong royong 7.6
 8.1, 8.2
Progam sekolah
 Program #jomrawatbumi

bersama Jabatan Alam
Sekitar
 Membaca Ikrar Alam
Sekitar di perhimpunan
sekolah

4

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ Program PELAJARAN
KASIH Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan BM, BI, PI, PM
SAYANG Berwawasan Diri, Keluarga, Aktiviti PdP
Memanfaatkan Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)  Aktiviti PAK21 kepentingan dan SEJ
Sumber Asli Masyarakat, PM-Ting1 & 2
Negara dan  Menyenaraikan  Menghargai  Mengurus memanfaatkan sumber asli  SK 3.4
Global sumber-sumber sumber asli sumber asli  Menyediakan cogan kata
asli dengan PI-Ting 5
 Mengekspresik berhemah menyelamatkan sumber  SK 6.21
 Menjelaskan an sikap benci asli negara secara
kepentingan terhadap berkumpulan SEJ-Ting 2
memanfaatkan pembaziran Aktiviti Kokurikulum SK 6.1
sumber asli  Mencipta dan memasang
notis peringatan BI-Form 1
 Menghuraikan  Aktiviti 3R  Unit 4
cara Program sekolah  Lesson 24-27
pemeliharaan  Sarana ibu bapa tentang
dan program penghijauan di non-textbook
pemuliharaan sekitar sekolah secara based
sumber asli bilazim
 Kempen pelestarian alam BI-Form 3
sekitar bermula dari  Unit 3
rumah

5

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

NILAI TERAS PENDIDIKAN SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK LITERASI SIVIK Contoh Aktiviti/ Program SIVIK DALAM

KASIH TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan MATA
SAYANG Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
dan SEJ
 Menjelaskan  Menunjukkan
Pemeliharaan Diri, kepentingan perasaan sayang  Memelihara dan Aktiviti PdP PM Ting 1& 2
dan Keluarga, pemeliharaan dan akan flora dan memulihara  Aktiviti PAK21 tentang  SK 3.4
Pemuliharaan Sekolah, pemuliharaan flora fauna flora dan fauna
Flora dan Fauna Masyarakat, dan fauna meminimumkan PM Ting 3
Negara dan  Kesedaran  Mengamalkan pembaziran dan  SK 2.1
Global  Menghuraikan cara pemeliharaan budaya sayangi kerosakan alam sekitar  SK 3.3
pemeliharaan dan dan alam sekitar  Aktiviti PAK21 tentang
pemuliharaan flora pemuliharaan konsep pembangunan SEJ Ting 1
dan fauna flora dan fauna lestari  SK 2.1
Aktitviti Kokurikulum
 3K SEJ Ting 2
Kebun sekolah  SK 6.2
Sayangi sungai kita
Pemiliharan dan
pemuliharaan pokok di
sekolah
Melabel pokok
Program sekolah
Kempen pembangunan
melestari sumber mineral
kerjasama dengan
Pejabat Tanah dan Galian
Kempen kaedah
perundangan tentang
pemeliharaan dan
pemuliharaan flora dan
fauna bersama JAS

6

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ Program PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga, Aktiviti PdP
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)  Menyediakan risalah dan SEJ
Masyarakat,
KASIH SAYANG Hentikan Negara dan  Menyenaraikan  Bersyukur  Rancang projek tentang keganasan PM-Ting4 & 5
Keganasan Global peraturan dan dengan bantuan  Aktiviti PAK21 untuk  SK 6.2
undang-undang keamanan kemanusiaan
untuk negara memberi sumbangan PI-Ting
mengurangkan kepada kemanan dunia  SK 1.17
kemusnahan  Menghargai Aktiviti Kokurikulum
akibat konflik keamanan  Nyanyian lagu bertema BI-Form 2
bersenjata negara dan keamanan  Lesson 88-91
global  Ceramah berkaitan
 Menerangkan keamanan (ancaman non-textbook
pengetahuan penganas) based
tentang Program sekolah
keamanan  Tabung keamanan
sejagat kerjasama dengan
UNICEF Malaysia
 Menghuraikan  Mini konvensyen
kebaikan bersama ICRC tentang
menjalinkan keganasan
hubungan yang
baik antara
negara

7

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK Contoh Aktiviti/ Program MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan PELAJARAN
KASIH SAYANG Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan BM, BI, PI, PM

(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ

Pengukuhan Diri, Keluarga,  Menerangkan  Mengekpresikan  Menunjukkan Aktiviti PdP PM-Ting4
Jati Diri Anak Sekolah, pengetahuan sifat jati perlu perlakuan murid  Aktiviti PAK21 mencari  SK 7.1
Malaysia Masyarakat, tentang diasuh dan tentang jati diri
Negara dan pengukuhan jati ditanam dalam dalam pelbagai definasi jati diri SEJ-Ting 2
Global diri anak Malaysia diri setiap insan situasi  Aktiviti PAK 21 cara-  SK 5.1, 5.2,
semenjak awal
 Menghuraikan ciri- kelahiran dan ia cara pengukuhan jati 6.1, 6.2, 6.3,
ciri warganegara boleh dipupuk diri anak Malaysia 6.4
Malaysia yang dari zaman bayi, SEJ-Ting 3
bertanggungjawab kanak-kanak, Aktiviti Kokurikulum  SK 7.1, 7.2,
remaja dan  Pengucapan awam 7.3, 7.4, 7.5,
dewasa  Ikhtiar hidup 7.6

Program sekolah
 Projek menggantikan

bendera malaysia yang
koyak/lusuh
 Lawatan ke Muzium

8

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK
NILAI LITERASI SIVIK AMALI SIVIK DALAM
TERAS MATA
SIVIK TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ Program
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan PELAJARAN
KASIH Mempertahankan Diri, Keluarga, Aktiviti PdP BM, BI, PI,
SAYANG Keutuhan Negara Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)  Menghasilkan kompilasi PM dan SEJ
Masyarakat,
Negara dan  Menerangkan cara  Mengekpresikan  mengamalkan multimedia berkaitan PM-Ting1 &
Global berani perasaan bangga semangat menjaga rahsia negara 2
mempertahankan kerana menjadi perpaduan dan  Aktiviti Pak21 cinta akan
nama baik negara rakyat Malaysia integrasi dalam negara  SK 2.1
mempertahanka Aktiviti Kokurikulum
 Menghuraikan  Mengekpresikan n nama baik dan  Pengucapan awam PI-Ting 5
kepentingan cinta perasaan bangga kedaulatan Program sekolah  SK 1.38
akan negara dengan kekayaan Malaysia  Kerjasama dengan ATM SEJ-Ting 3
kesenian di sekolah  SK 8.1, 8.2
 Mengetahui Malaysia  Mengamalkan  Lawatan Muzium ATM,
kepentingan sikap rela PDRM dan TLDM
menjaga rahsia berkorban untuk
negara negara

9

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga, Program
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Masyarakat,
KASIH SAYANG Denyutan Negara dan  Menghuraikan  menginterpreta  Mengamalkan Aktiviti PdP PM-Ting2 & 3
Nadi Anak Global peranan Rukun sikan peranan  SK 3.2
Malaysia Negara ke arah Rukun Negara Rukun Negara ke  Nyanyian lagu “Saya
membina negara ke arah PM-Ting4
Malaysia yang membina arah masyarakat Anak Malaysia”  SK 7.2
harmoni dan Malaysia yang
progresif harmoni dan muhibbah saling  Tokoh-tokoh anak PI-Ting 4
progresif  SK 1.30
 Menjelaskan hormat muda Malaysia yang
kepentingan
perpaduan untuk menghormati di berjaya di peringkat
mempergiatkan
lagi pertumbuhan, antara satu sama antarabangsa
ekonomi,
mengekalkan lain.
kestabilan politik
dan sistem  Mempertingkatkan Aktiviti Kokurikulum
pemerintahan
negara yang dan mempergiatkan  Persembahan
demokratik
lagi pertumbuhan kebudayaan

ekonomi Malaysia

 Mengekalkan

kestabilan politik Program Sekolah

dan sistem  Kempen anak muda

pemerintahan nadi Malaysia

negara yang

demokratik.

10

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS PELAJARAN
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga, Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/
Sekolah, Program dan SEJ
Masyarakat, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
Negara dan PM-Ting4
KASIH Sistem Raja Global  Menghuraikan  Mengekpresikan  Melahirkan Aktiviti PdP  SK 7.1
SAYANG Berperlembagaan sistem Raja cara taat setia
Berperlembagaan kepada sistem Raja masyarakat yang  Mini Parlimen SEJ Ting 2
Berperlembagaan  SK 5.2
 Menerangkan dan patuh pada menghormati  Tayangan video  Sk 6.1
sistem demokrasi demokrasi
berparlimen di berparlimen Sistem Raja tentang Raja/ SEJ Ting 5
Malaysia  SK 12.3
 Menunjukkan sikap Berpelembagaan Kesultanan
 Menjelaskan bertanggungjawab
proses demokrasi sebagai warganegara  Menjalankan
di Malaysia
 Menyedari peranan tanggungjawab Aktiviti Kokurikulum
 Memahami proses parlimen dalam
penggubalan proses penggubalan sebagai  Mencipta buku
perlembagaan perlembagaan
Malaysia Malaysia warganegara skrap

Program sekolah
 Melawat

Parlimen
 Melawat Istana

Negara

11

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK SIVIK DALAM
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ Program
Kasih Sayang Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan MATA
Berbangga Diri, Keluarga, PELAJARAN
Sebagai Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) BM, BI, PI, PM
Warganegara Masyarakat,
Malaysia Di Negara dan  Menerangkan  Menunjukkan  Memainkan Aktiviti PdP dan SEJ
Peringkat Global kepentingan perasaan bangga
Global mengekalkan sebagai peranan  Simulasi tentang jati diri PM-Ting5
jati diri warganegara  SK 5.2
Malaysia yang sebagai rakyat Malaysia yang
 Menyesuaikan boleh SEJ Ting 1
tindakan yang menyumbang di warganegara bekerja di luar negara  SK 4.1, 4.2, 4.3
berpaksikan peringkat global
budaya Malaysia di  Menghasilkan buku skrap
tempatan
dengan peringkat global tentang warganegara yang
berfikiran
global  Mengamalkan berjaya di peringkat global

tindakan yang

bijak Aktiviti Kokurikulum

menghadapi  Mencipta buku skrap

cabaran  Nyanyian lagu patriotik

globalisasi dan

liberalisasi Program Sekolah

mengikut acuan  Ceramah pendidikan

tempatan pembelajaran di luar

negara

12

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

NILAI TERAS PENDIDIKAN SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK SIVIK DALAM
TAJUK KONTEKS Pengetahuan LITERASI SIVIK Keterampilan Contoh
HORMAT- Kewarganegaraan Kewarganegaraan Aktiviti/ Program MATA
MENGHORMATI Harga Diri Diri, Karakter/ Sikap PELAJARAN
Warganegara Keluarga, (Pengtahuan) Kewarganegaraan (Tindakan) BM, BI, PI, PM
Sekolah,
Masyarakat,  Mengenal pasti (Sosioemosi)  Mengamalkan Aktiviti PdP dan SEJ
Negara dan tingkah laku yang tingkah laku yang  Memahami gambar tingkah
Global dapat  Menunjukkan meningkatkan PM-Ting2
mengharumkan perasaan maruah negara laku mengharumkan nama  SK 2.2
maruah negara syukur negara
terhadap diri  Merekacipta pakaian sopan PI-Ting 1
 Menjelaskan kerana menjaga daripada bahan terbuang  SK 6.4
peranan dan maruah negara
tanggungjawab Aktiviti Kokurikulum BI-Form 3
dalam menjaga  Menghomati  Nyanyian lagu patriotik  Unit 1
maruah negara peruntukkan  Kenali Jalur gemilang dan
dalam
 Memberi contoh perlembagaan bendera negeri
menyanjungi Malaysia
keluhuran
perlembagaan Program Sekolah
 Program pemantapan

modal insan
 Program outreach

13

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS PELAJARAN
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga, Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/
Sekolah, Program dan SEJ
Masyarakat, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
Negara dan PM-Ting1,2 &3
HORMAT- Hak Dalam Global  Menjelaskan  Mengekpresikan  Mempraktikkan Aktiviti PdP  SK 2.3
cara perasaan apabila
MENGHORMATI Keluarga menghormati menghormati amalan  Simulasi drama Si PI-Ting 2
ahli keluarga dan dihormati  SK 6.7
sesama ahli menghormati dan Tanggang Moden
 Menghuraikan keluarga BI-Form3
kepentingan dihormati sesama  Aktiviti PAK21 cara  Unit 1
menghormati
dan dihormati ahli keluarga menghormati ahli
sesama ahli
keluarga keluarga

 Menyatakan Aktiviti Kokuriklum
kesan amalan
menghormati  Sistem panggilan
dan dihormati
sesama ahli dalam keluarga
keluarga
(semua keturunan

kaum)

 Salasilah keluarga

Program Sekolah
 Projek “Ways to love

your family well”

14

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh PELAJARAN
HORMAT- Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Aktiviti/ Program BM, BI, PI, PM
MENGHORMATI Hormat Diri, Keluarga,
Kepada Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Keperibadian Masyarakat, PM-Ting 2
Individu Negara dan  Menjelaskan  Menunjukkan  Bekerjasama Aktiviti PdP  SK 4.5
Global kepentingan sikap prihatin
menghormati akan isu-isu dengan pelbagai  Aktiviti PAK21 tentang BI- Form 2
keperibadian yang berkaitan  2.41
individu dengan OKU pihak untuk kepentingan kemudahan
PI- Ting 4
 Menerangkan  Menghormati kesejahteraan
kepentingan dan berempati golongan kurang untuk OKU
kemudahan terhadap bernasib baik  Menonton video lagu
untuk golongan OKU namunku punya hati dan
kesejahteraan dan golongan dan OKU
golongan kurang pembentangan hasil
kurang bernasib bernasib baik  Membantu
baik dan Orang kumpulan
Kurang Upaya golongan OKU
(OKU)
daripada Aktiviti Kokurikulum
 Peka terhadap
perbezaan pelbagai cara  Mengenali simbol dan
individu
kemudahan untuk MBK
 Menyenaraikan
kategori OKU  Mewujudkan sekolah mesra

 Mengenal pasti MBK
kaedah
membantu OKU Program sekolah

 Khidmat masyarakat di
Pusat Latihan Perindustrian
dan Pemulihan (PLPP)

 Kempen # santuni OKU
 Bualbicara tokoh OKU yang

berjaya

15

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK Contoh Aktiviti/ Program MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga,
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Masyarakat,
HORMAT- Malaysia Negara dan  Memahami adat  Berupaya  Menerima dan Aktiviti PdP PM-Ting3
Global resam dan Menyesuaikan menghormati  Mengumpulkan  SK 3.1, 4.4
MENGHORMATI Unik pantang larang diri dengan adat resam dan
pelbagai kaum kepelbagaian pantang larang maklumat tentang PM-Ting4 & 5
adat resam dan pelbagai kaum adat resam dan  SK 7.2
 Menjelaskan pantang larang pantang larang
kepentingan pelbagai kaum  Menjaga pelbagai kaum PI-Ting 5
menghormati sensitiviti kaum,  Persembahan dalam  Kefahaman
adat resam dan etnik dan pelbagia bentuk
pantang larang budaya seperti multimedia, Ayat 13 Surah
pelbagai kaum buku skrap, atau al-Hujurat
keratan akhbar.
Aktiviti Kokurikulum SEJ Ting 2
 Mengenal warga  SK 6.1
sekolah (pengurusan
dll) BI-Form 1
 Buku skrap (busana,  Unit 2
tarian, warisan dll)
Program sekolah
 Program Muhibbah
 Ceramah memupuk
integrasi kaum

16

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
TERAS SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
HORMAT- Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM
MENGHORMATI
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ

Malu Diri, Keluarga,  Memberi contoh sikap  Mengekpresikan  Mengamalkan Aktiviti PdP PM Ting 1
Melakukan Sekolah, malu melakukan rasa hormat tingkah laku yang  Merujuk maklumat,  SK 3.5
Perkara Masyarakat, perkara negatif terhadap sopan PM Ting 2 &3
Negatif Negara dan peraturan dan internet untuk  SK 4.1
Global  Menyatakan cara undang-undang  Menghormati mendapatkan PM Ting 4
bertingkah laku secara peraturan dan maklumat berkaitan  SK 5.2
sopan  Mengekspresikan undang-undang sikap malu PM Ting 5
perasaan apabila  Menghasilkan satu  SK 5.3
 Menjelaskan cara bertingkah laku  Menjaga batasan akujanji malu
menghormati batasan sopan pergaulan antara melakukan perkara
pergaulan antara lelaki lelaki dan negatif
dan perempuan  Menghargai diri perempuan
dapat menjaga
batasan Aktiviti Kokurikulum
pergaulan  Simulasi
 Forum

Program sekolah
 Aktiviti menangani

krisis identiti di
sekolah kerjasama
dengan Komuniti

17

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

NILAI TERAS PENDIDIKAN SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK LITERASI SIVIK Contoh Aktiviti/ Program SIVIK DALAM

TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan MATA
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan PELAJARAN
Diri, Keluarga, BM, BI, PI, PM
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
Masyarakat, dan SEJ
Negara dan  Menyatakan  Melahirkan  Menunjukkan
HORMAT- Pengekalan Global kepelbagaian perasaan bangga sikap hormat- Aktiviti PdP PM-Ting 1, 2 &3
MENGHORMATI Warisan warisan budaya akan keunikan menghormati  Mencipta cogan kata  SK 3.2
Budaya antara kaum dan kekayaan dalam sebarang
Malaysia warisan budaya tindakan hidup yang ringkas dan jelas PI-Ting 2
 Menghuraikan Malaysia bermasyarakat tentang warisan budaya  SK 6.8
kepentingan Malaysia
sikap saling  Berbangga  Mengumpul maklumat BI-Form 2
hormat- menjadi ahli dan sumbangan agensi  Lesson 88-91
menghormati masyarakat yang kerajaan
kepelbagaian saling hormat- non-textbook
warisan budaya menghormati Aktiviti Kokurikulum based
antara kaum dalam  Pertunjukan fesyen
masyarakat
 Menjelaskan warisan budaya pakaian tradisional
kesan kurang antara kaum Malaysia
sikap hormat-  Tayangan multimedia
menghormati
warisan budaya Program sekolah
antara kaum  Program mendekati

rakyat Kerjasama
dengan Jabatan Arkib
Negara, Jabatan
Warisan Budaya dan
ASWARA

18

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

NILAI TERAS PENDIDIKAN SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK LITERASI SIVIK SIVIK DALAM

TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ MATA
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
dan SEJ
HORMAT- Menghormati Diri, Keluarga,  Menyatakan  Menghayati erti  Melaksanakan Aktiviti PdP PM Ting 5
MENGHORMATI Dasar Sekolah, kepentingan kebebasan dan  SK 7.5
Sesebuah Masyarakat, menghormati keamanan tanggungjawab  Sumbang saran
Negara Negara dan dasar sesebuah serantau SEJ Ting 4
Global negara dalam mengekalkan tentang dasar  SK 10.1
 Menunjukkan
 Menjelaskan sikap bangga keamanan sejagat sesbuah negara SEJ Ting 5
kepentingan terhadap peranan  SK 15.1, 15.2
memelihara Malaysia dalam  Aktiviti PAK21
hubungan baik menjaga
dengan negara- keamanan sejagat kepentingan
negara lain
menghormati
 Menjelaskan
kepentingan sesama negara
mengekalkan
keamanan Aktiviti Kokurikulum
serantau  Simulasi (situasi

kehidupan harian)
 Mencipta dan

mengantung
papan tanda di
kawasan sekolah
Program sekolah
 Kempen
“Menyelesaikan
masalah secara
rundingan”
 Ceramah Anti
keganasan- WISMA
PUTRA

19

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS TAJUK KONTEKS Pengetahuan LITERASI SIVIK Keterampilan AMALI SIVIK
SIVIK Kewarganegaraan Kewarganegaraan MATA
Menghormati Diri, Keluarga, Karakter/ Sikap Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
HORMAT- Undang- Sekolah, (Pengetahuan) Kewarganegaraan (Tindakan) Program BM, BI, PI, PM
MENGHORMATI Undang Masyarakat,
Antarabangsa Negara dan (Sosioemosi) dan SEJ
Global
 Menyatakan  Melahirkan  Membantu Aktiviti PdP PM Ting 3

kepentingan simpati terhadap menghormati  Simulasi dalam  SK 4.5

menghormati pihak yang nyawa dan maruah kumpulan

undang-undang diancam manusia dengan  Aktiviti PAK21 SEJ Ting 5

antarabangsa peperangan dengan membenci membaca dan  SK 15.1, 15.3

 Menyatakan hak-  Melahirkan peperangan memahami dialog

hak kumpulan kesyukuran atas  Memberi Aktiviti Kokurikulum

tertentu yang perlu keamanan sumbangan dalam  Bercerita tentang

dipertahankan demi negara dan bentuk tenaga dan nengara luar yang

keamanan global kewangan kepada pernah dilawati dan

 Menjelaskan pihak-pihak yang undang-undang

peruntukkan berkonflik yang berlainan

undang-undang dengan negara

kemanusiaan Malaysia

 Menyenaraikan Program sekolah

contoh-contoh  Ceramah berkaitan

pencabulan undang- hubungan Malaysia

undang dan negara luar

kemanusiaan  Mini forum “hormati

antarabangsa kedaulatan

Malaysia”

20

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
HORMAT- Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM
MENGHORMATI Toleransi dan Diri, Keluarga,
Perpaduan Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Masyarakat,
Negara dan  Menyatakan  Mengekpresikan  Mempraktikkan Aktiviti PdP PM-Ting4 & 5
Global pengetahuan perasaan apabila sikap bertolak  Aktiviti PAK21  SK 7.2
tentang toleransi bersikap toleransi ansur dan sabar
dalam memupuk kepentingan SEJ Ting 5
 Menjelaskan perpaduan toleransi dan  SK 14.1
kepentingan nasional perpaduan di
toleransi bagi Malaysia PI-Ting 5
membentuk  Menunjukkan  Mencipta slogan  SK 1.38
perpaduan semangat berkaitan Perpaduan
nasional perpaduan

 Menghuraikan Aktiviti Kokurikulum BI-Form 2
kesan kepada
perpaduan negara Toleransi  Unit 8
sekiranya kurang
bersikap toleransi  Ceramah

Program sekolah
 Pertandingan dikir

barat/ boria/ nasyid
berkaitan toleransi
dan perpaduan
 Program Outreach
perpaduan

21

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

NILAI TERAS PENDIDIKAN SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK LITERASI SIVIK SIVIK DALAM

TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ MATA
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
dan SEJ
HORMAT- Dunia Bebas Diri, Keluarga,  Memberi contoh  Mengekspresikan  Mengawal diri Aktiviti PdP
Sekolah, cara hormati diri perasaan apabila PM-Ting1
MENGHORMATI Rasuah Masyarakat, untuk tidak dapat menolak daripada terjebak  Sumbangsaran  SK 4.2, 4.5
Negara dan melakukan perlakuan rasuah
Global rasuah dengan gejala rasuah tentang jenis-jenis PI-Ting 4
negara lain  Memelihara diri  SK 1.29
daripada  Menolak sebarang rasuah
 Menjelaskan memberi dan
cara menerima rasuah wang, hadiah,  Aktiviti PAK21 kesan
menghormati
undang-undang  Menghargai bonus, undi, benci rasuah
dan hak negara usaha kerajaan
untuk bebas dari membendung perkhidmatan,
melakukan gejala rasuah
rasuah jawatan, upah serta Aktiviti Kokurikulum

 Menghuraikan diskaun yang  Tayangan
impak negatif
rasuah ke atas ditawarkan untuk multimedia
negara
mendapatkan

sesuatu pulangan Program sekolah

kepada pemberi  Kempen langkah-

langkah antirasuah

 Ceramah Kerjasama

dengan SPRM –

Sistem pendidikan

dan kerajaan yang

telus

22

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga,
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Masyarakat,
HORMAT- Masyarakat Negara dan  Menyatakan  Menghargai alam  Melibatkan diri Aktiviti PdP PM-Ting3
MENGHORMATI Sejahtera Global kepentingan sekitar kita dalam aktiviti  Aktiviti PAK21  SK 4.5
Alam pemeliharaan memelihara dan
Terpelihara dan  Mengekpresikan memulihara alam bicara ilmiah PM-Ting4 & 5
pemuliharaan perasaan bangga sekitar berkaitan  SK 6.3
alam sekitar dapat menjaga  Aktiviti PAK21 celik
alam sekitar  Menjalankan lestari SEJ Ting 5
 Menjelaskan gotong-royong  SK 14.2
langkah-langkah memelihara dan Aktiviti
untuk memulihara alam Kokurikulum PI-Ting 5
memelihara dan sekitar  Gotong royong  SK 2.10
memulihara
alam sekitar Program sekolah BI
 Pembangunan  Lesson 52

Pendidikan Lestari
(ESD) kerjasama JAS
 Kempen
menyokong
program sekolah
Lestari Anugerah
Alam Sekitar di
Malaysia (SLAAS)

23

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK SIVIK DALAM
TAJUK KONTEKS Contoh Aktiviti/
Program MATA
Diri, Keluarga, Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan PELAJARAN
Sekolah, Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan BM, BI, PI, PM
Masyarakat,
Negara dan (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Global
HORMAT- Dunia  Menyatakan  Mengekprisikan  Mematuhi Aktiviti PdP PM-Ting3
pengetahuan perasaan bangga peraturan dan  Aktiviti PAK21  SK 4.5
MENGHORMATI Sejahtera tentang bila menghormati undang-undang
keamanan peraturan dan bagi menjamin maklumat tentang PM-Ting4 & 5
sejagat undang-undang keamanan indeks kesengsaraan  SK 6.3
sejagat  Mengumpul
 Menyenaraikan maklumat dari PI-Ting 5
cara-cara petikan akhbar  SK 2.10
menghormati
peraturan Aktiviti Kokurikulum BI
 Pengucapan awam  Lesson 52
 Menghuraikan
kepentingan Program sekolah
menghormati  Kempen #Katakan
peraturan dan
undang-undang tidak pada inflasi
bagi menjamin  Ceramah berkaitan
keamanan
sejagat inflasi dan
pengangguran
 Menjelaskan
kesan sekiranya
peraturan dan
undang-undang
tidak dipatuhi

24

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

NILAI TERAS PENDIDIKAN SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK LITERASI SIVIK SIVIK DALAM
Contoh Aktiviti/ Program
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan MATA
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Aktiviti PdP PELAJARAN
Diri,  Mencipta cogan kata BM, BI, PI, PM
Keluarga, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
Sekolah, berkaitan pengurusan dan SEJ
BERTANGGUNG- Pengurusan Masyarakat,  Menyenaraikan ciri-ciri  Bersyukur  Berhemat kewangan
Negara dan dalam  Aktiviti PAK21 –budaya PM-Ting4 & 5
JAWAB Kewangan Global untuk menjadi seorang dengan berbelanja amalan berhemah  SK 7.3
 Menyediakan senarai
yang bertanggungjawab pengurusan semak pengurusan PI-Ting 4
kewangan peribadi  SK 4.24
terhadap kewangannya kewangan yang
Aktiviti Kokurikulum BI-Form 2
 Menjelaskan cekap  Koperasi sekolah  Unit 6
 Perbahasan  Lesson 18-21
kepentingan sikap  Menghargai  Ceramah
non-textbook
bertanggungjawab pendapatan Program sekolah based
 Karnival pengurusan
terhadap keputusan yang diterima
kewangan dengan
kewangan peribadi agensi luar (PNB, BNM,
bank tempatan)
 Menjelaskan sikap  Ceramah tips
pengurusan peribadi
seseorang terhadap orang muda

wang boleh memberi

kesan terhadap

masyarakat

 Menyatakan pengaruh

rakan sebaya

mempengaruhi

keputusan berbelanja

25

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ Program PELAJARAN
BERTANGGUNG- Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan BM, BI, PI, PM
JAWAB Kebebasan Diri, Aktiviti PdP
Dengan Keluarga, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)  Aktiviti simulsi dan SEJ
Batasan Sekolah,
Masyarakat,  Memahami kebebasan  Menghargai  Mendengar dan menyatakan pendapat PM-Ting3
Negara dan bersuara dalam pendapat orang memberi melalui saluran yang  SK 4.3
Global Perlembagaan Malaysia lain peluang untuk betul
meluahkan  Aktiviti PAK21 kesan SEJ Ting 5
 Menyenaraikan hak dan  Menghargai perasaan dan menyampaikan pendapat  SK 12.2, 12.3
batasan yang terdapat kebebasan yang pendapat tidak mengikut saluran
dalam Perlembagaan diberi yang betul
Malaysia  Menyalurkan
perasaan dan Aktivti Kokurikulum
 Menyampaikan tindakan tidak  Penggunaan gajet
pendapat dengan puas hati
saluran yang betul dan dengan cara Program sekolah
sesuai yang betul  Menulis komentar dalam

 Menjelaskan kebebasan  Menggunakan media sosial dengan
berhimpun dan tatacara media massa beretika
dan media  “Kempen jangan kongsi
 Memberi dan sosial dengan jika tidak pasti”
menerima kritikan berhemah.
dengan cara yang betul

26

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan BM, BI, PI, PM
Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ

BERTANGGUNG- Kemajuan Diri, Keluarga,  Menyenaraikan  Mengekpresika  Mempraktikkan Aktiviti PdP PM-Ting4 & 5
JAWAB Teknologi dan Sekolah, contoh kemajuan n perasaan tingkah laku  Menghasilkan folio  SK 5.4
Etika Masyarakat, teknologi menggunakan beretika
Penggunaan Negara dan teknologi semasa tentang amalan etika PI-Ting 3
Peranti Global  Menjelaskan etika dengan menggunakan menggunakan peranti  SK 6.13
semasa beretika teknologi dalam  Aktiviti PAK21 tentang
menggunakan kehidupan Internet of Things (IoT)- BI-Form 1
teknologi  Perasaan harian bual bicara bersama  Lesson 18-21
bersalah atau SKMM
 Menghuraikan malu sekiranya  Mampu non-textbook
kepentingan tidak beretika menegur rakan Aktiviti Kokurikulum based
amalan beretika semasa yang tidak  Ceramah kesedaran BI-Form 2
semasa menggunakan bertingkah laku  Lesson 30-33
menggunakan teknologi beretika penggunaan gajet non-textbook
teknologi semasa based
menggunakan Program sekolah BI-Form 3
 Menghuraikan teknologi  Kempen pengurusan  Unit 9
kesan amalan
beretika semasa masa dan peranti
menggunakan  Ceramah kerjasama
teknologi
dengan SKMM –
Teknologi, peranti dan
anda

27

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
BERTANGGUNG- Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM
JAWAB Rajin Dalam Diri, Keluarga,
Setiap Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Pekerjaan Masyarakat,
Negara dan  Menyenaraikan ciri-  Mengekpresikan  Mengamalkan Aktiviti PdP PM Ting 2
Global ciri rajin dalam perasaan apabila sikap rajin  Sumbangsaran  SK 2.2
setiap pekerjaan bersikap rajin dalam setiap
dalam pekerjaan pekerjaan maklumat tentang PM Ting 4
 Menjalankan etika penduduk dunia  SK 5.2
kerja yang yang rajin bekerja
cemerlang  Aktiviti PAK21 PI-Ting 2
berkaitan kriteria  SK 6.5
 Menjelaskan unggul pekerja
kepentingan rajin produktif
dalam setiap
pekerjaan Aktiviti Kokurikulum
 Jadual tugasan
 Menghuraikan
kepentingan harian dan mingguan
pendidikan
sepanjang hayat Program sekolah

 Ceramah- Integriti
dan rajin bekerja

 Kempen Rajin Vs
Malas

28

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM

(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) Aktiviti PdP dan SEJ
 Menyediakan visi
BERTANGGUNG- Malaysia Diri, Keluarga,  Menyenaraikan  Mengekpresikan  Mempraktikkan PM-Ting1
JAWAB Bebas Rasuah Sekolah, jenis-jenis rasuah perasaan apabila amalan malaysia bebas  SK 4.2, 4.5
Masyarakat, dapat menghindari rasuah
Negara dan  Menyatakan cara menghindari rasuah sebagai  Aktiviti PAK21 PI-Ting 4
Global menghindari rasuah warganegara kad situasi  SK 1.29
rasuah Malaysia tentang rasuah

 Menghuraikan Aktiviti
kesan rasuah Kokurikulum
kepada  Pidato/ debat
diri,keluarga,  Simulasi
masyarakat dan
negara

Program sekolah
 Ikrar bebas

rasuah (IBR)
 Pantomin bebas

rasuah
 Slogan/ kempen-

Rasuah dihina,
maruah dibina
kerjasama
dengan SPRM

29

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga,
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Masyarakat,
BERTANGGUNG- Kelestarian Negara dan  Menghuraikan  Menghargai dan  Melibatkan diri Aktiviti PdP PM-Ting1,2 &3
Global dalam menjaga  Menulis surat  SK 3.3
JAWAB Global kepentingan menyayangi alam alam sekitar
untuk ruangan PI-Ting 5
kelestarian alam sekitar  Menjaga komentar  SK 6.21
keamanan dan berkaitan
sekitar kepada  Gembira kelestarian penjimatan SEJ-Ting 2
elektrik dan kitar SK 6.1
kesejahteraan melaksanakan semula SEJ Ting 5
 Melukis poster  SK 14.2
hidup tanggungjawab
Aktiviti BI-Form 1
 Menghuraikan sebagai sebagai Kokurkulum  Lesson 25-28
 Aktiviti 3K
kepentingan warga dunia  Kebun sekolah non-textbook
based
memastikan Program sekolah BI-Form 3
 Menganjurkan  Unit 3
kualiti air, bahan-
mini konvensyen
bahan, dan tentang
kelestarian global
sumber bagi  Pameran
kelestarian global
memastikan kerjasama PIBG

kesihatan

manusia dan juga

alam sekitar

30

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga, Contoh Aktiviti/ Program
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Masyarakat,
BERTANGGUNG- Nadi Negara dan  Menjelaskan  Menunjukkan  Menjalankan Aktiviti PdP PM-Ting4
Global tanggungjawa  Mengumpulkan dan  SK 7.1
JAWAB Malaysia sistem tingkah laku b sebagai
warganegara membentangkan PI-Ting 3
demokrasi di sopan dan maklumat tentang Portal  SK 2.10
 Mendaftar Rasmi Pilihanraya (SPR)
Malaysia beradab untuk sebagai  Aktiviti PAK21 kelayakan SEJ Ting 4
pengundi mengundi  SK 11.2
 Menjelaskan menjaga imej  Menyediakan risalah
 Keluar berkaitan hak mengundi
proses pilihan negara mengundi

raya di Malaysia  Berbangga

 Menyatakan sebagai

kelayakan warganegara

mengundi serta Malaysia

tanggungjawab  Gembira Aktiviti kokurikulum
 Pengucapan awam
sebagai melaksanakan  Persembahan sayangi

warganegara tanggungjawab Malaysiaku

 Menerangkan sebagai

hak memilih warganegara

pemimpin Program sekolah
 Simulasi proses
 Menghuraikan
penamaan calon, calon
kepentingan berucap (ala-ala
berkempen), poster
sebagai calon-calon yang
bertanding dan dakwat
pengundi untuk kekal
 Kempen – Berani
memilih kerajaan mencipta perubahan

31

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM

(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) Aktiviti PdP dan SEJ
 Menghasilkan sajak PM-Ting4
BERTANGGUNG- Warganegara Diri, Keluarga,  Memahami  Mengekpresikan  Memperaktikan  SK 6.1
JAWAB Berintegriti Sekolah, integriti dan tanggung jawab integriti sebagai budaya berintegriti
Masyarakat, kepentingannya warganegara warganegara dalam  Bual bicara SEJ Ting4
Negara dan berintegriti kehidupan harian.  SK 11.2
Global  Menyatakan integriti
peranan Aktiviti Kokurikulum PI-Ting 1
warganegara  Ceramah  SK 6.2
yang berintegriti
kepeimpinan
 Menghuraikan melalui tauladan
kesan tidak
berintegriti

Program sekolah
 Kempen- integriti

kita diperhati
 Dialog dan bengkel

budaya berintegriti

32

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga,
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Masyarakat,
BERTANGGUNG- Pengurusan Negara dan  Mengenal pasti  Mengekpresikan  Mempunyai Aktiviti PdP PM Ting 3
Global ciri pengurusan perasaan bangga keyakinan diri untuk  Mengumpul  SK 2.2
JAWAB Masa masa yang baik apabila menjadi individu
mengurus masa cemerlang dalam maklumat SEJ Ting 1
 Menghuraikan dengan baik mengurus masa pengurusan masa  SK 1.1
kepentingan yang baik secara realistik
pengurusan  Aktiviti PAK21 -
masa cukupkah @
terlebih masa
 Menjelaskan saya?
kesan yang
timbul sekiranya Aktiviti Kokurikulum
tidak mengurus  Mencipta jadual
masa dalam
setiap perkara harian
yang dilakukan

Program sekolah
 Ceramah Tips

pengurusan masa
 Kempen- matrik

pengurusan masa

33

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
BERTANGGUNG- Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM
JAWAB Bahaya Diri,
Penyalahgunaan Keluarga, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Bahan Terlarang Sekolah,
Masyarakat  Menyenaraikan  Menghargai  Menolak untuk Aktiviti PdP PM-Ting4
, Negara penggunaan bahan usaha agensi terlibat dengan  Aktiviti PAK21 tentang  SK 7.5
dan Global terlarang yang terlibat bagi penggunaan
menangani isu bahan terlarang klasifikasi bahan PI-Ting 2
 Menyatakan dan masalah terlarang  SK 2.4
masalah penggunaan  Aktiviti PAK21 tentang
penggunaan bahan bahan terlarang program pencegahan
terlarang bahan terlarang

 Menyatakan akibat Aktiviti Kokurikulum
penggunaan bahan  Perbahasan
terlarang  Melukis poster
 Buku skrap
 Menjelaskan
tindakan yang Program sekolah
wajar dilakukan  Kempen bahaya
untuk menangani
isu dan masalah rokok, inhalan dan
sosial yang dadah(PPDA &
berkaitan dengan Petronas)
penggunaan bahan  Ceramah berkaitan
terlarang rokok, inhalan dan
dadah (Kerjasama
dengan KKM)
 Karnival Bebas Dadah
(pertandingan boria/
dikir barat/ nasyid)

34

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM
Diri, Keluarga,
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Masyarakat,
BERTANGGUNG- Cukai dan Negara dan  Menyenaraikan  Mengekpresikan  Membayar cukai Aktiviti PdP PM Ting 3
Global jenis-jenis cukai perasaan bangga demi kemajuan  Aktiviti Pak21  SK 3.4
JAWAB Negara apabila dapat negara
 Menyatakan membayar cukai tentang cukai dan PM Ting 4
peranan rakyat negara  SK 7.1
dalam membayar  Simulasi peranan
cukai rakyat dan cukai SEJ Ting 5
 SK 14.2
 Menghuraikan Aktiviti Kokurikulum
kepentingan cukai  Ceramah
dalam  Pengucapan
pembangunan dan
kemajuan awam
sesebuah negara

Program sekolah
 Ceramah

pembayar cukai-
Wira tidak
didendang
kerjasama LHDN
 Kempen
#bayarcukai
kerjasama LHDN

35

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
BERTANGGUNG- Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM
JAWAB Ancaman dan Diri, Keluarga,
Kebimbangan Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ
Siber Masyarakat,
Negara dan  Menyatakan jenis-  Menghargai  Mengambil Aktiviti PdP PM-Ting 5
Global jenis masalah usaha agensi tindakan yang  Aktiviti PAK21  SK 7.2
penyalahgunaan yang terlibat bagi wajar dalam
teknologi menangani isu menangani isu tentang ancaman PI-Ting 5
dan masalah dan masalah siber dan negara  SK 1.38
 Menyatakan akibat tentang tentang  Aktiviti PAK21
penyalahgunaan penyalahgunaan penyalahgunaan ancaman siber SEJ-Ting 1
teknologi teknologi teknologi semakin serius. SK 4.1, 4.2, 4.3

 Menguraikan Aktiviti Kokurikulum
tindakan yang  Simulasi
wajar dalam  Perbahasan
menangani isu dan
masalah yang Program sekolah
berkaitan dengan  Kempen – Buli siber
masalah
penyalahgunaan dan Undang-undang
teknologi  Kempen- pantau

siber anak
 Ceramah-

kedaulatan digital
kerjasama SKMM

36

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

NILAI TERAS PENDIDIKAN SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK LITERASI SIVIK SIVIK DALAM
Contoh Aktiviti/
KEGEMBIRAAN TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Program MATA
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan PELAJARAN
Bangkit Dari Diri, Keluarga, Aktiviti PdP BM, BI, PI, PM
Kegagalan Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)  Membaca dan
Masyarakat, dan SEJ
Negara dan  Mengenal pasti  Menunjukkan sikap  Mengambil memahami puisi
Global cara-cara bertanggungjawab tindakan yang tentang daya PM-Ting1 & 2
menangani dalam menangani wajar dalam bingkas  SK 2.2
cabaran untuk cabaran menangani  Aktiviti PAK21
bangkit dari pelbagai cabaran kepentingan emosi PI-Ting 3
kegagalan  Mempamerkan semasa  SK 2.7
keberanian, sikap  Keupayaan menghadapi
 Menjelaskan optimis dalam menyesuaikan cabaran BI-Form 1
kekuatan emosi segala situasi diri dan pintar  Unit 3
dan tabah mencari
menghadapi penyelesaian
cabaran

Aktiviti Kokurikulum
 Nyanyian lagu-lagu

patriotik

Program sekolah
 Program Ibubapa

selaku rakan
 Kempen Masa

bersama keluarga

37

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM

(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) dan SEJ

KEGEMBIRAAN Kesederhanaan Diri, Keluarga,  Memahami  Kesedaran  Tidak membazir dari Aktiviti PdP PI-Ting 4
Dalam Sekolah, hidup secara tentang  SK 6.8
Kehidupan Masyarakat, bersederhana kesederhanaan segala perkara  PAK21 punca-punca
Negara dan BI-Form 3
Global  Menyatakan  Mengekpresikan  Tidak merendahkan pembaziran  Unit 5
kepentingan perasaan
tidak membazir- bersederhana mentaliti pekerjaan  Permainan kad
bazir dalam dalam kehidupan
kehidupan dan status keluarga situasi tentang
 Bersyukur apa
yang ada dalam  Tidak menunjuk- bersyukur dalam
keluarga
nunjuk kemewahan keluarga

Aktiviti kokurikulum
 Ceramah kerohanian
 Mencipta tagline

Program sekolah
 Program Food Bank

Malaysia yang
dilaksanakan oleh
Kementerian
Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal
Ehwal Pengguna
(KPDNHEP)
 Program bual bicara
#inilah pekerjaan
keluarga saya

38

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
KEGEMBIRAAN Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM

(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) Aktiviti PdP dan SEJ
Aktiviti PAK21 bual
Warganegara Diri, Keluarga,  Menghuraikan  Menghayati  Mengamalkan ciri- PM-Ting1
Cemerlang Sekolah, ciri-ciri kesedaran sivik ciri warganegara bicara “Warganegara  SK 3.1
Masyarakat, warganegara untuk yang cemerlang Cemerlang Pewaris
Negara dan yang cemerlang melengkapkan Negara” PI-Ting 1
Global diri sebagai Aktiviti PAK21Suri  SK 6.3
 Menjelaskan warganegara teladan warganegara
usaha untuk yang cemerlang cemerlang BI-Form1
melengkapkan  Lesson 47-50
diri menjadi Aktiviti Kokurikulum
warganegara  Gotong royong non-textbook
yang cemerlang  Peer buddy based
bagi mewarisi
negara

Program sekolah

 Kempen mencakna
isu semasa
kerjasama akhbar
tempatan/ NGO/
Perkongsian pintar

39

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ PELAJARAN
KEGEMBIRAAN Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program BM, BI, PI, PM

(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan) Aktiviti PdP dan SEJ
 Komunikasi
Interaksi Sihat Diri, Keluarga,  Menggunakan  Mengekpresikan  Menunjukkan PM-Ting2
Dalam Sekolah, intonasi yang betul perasaan boleh tingkah laku berdasarkan  SK 4.2
Masyarakat, Masyarakat, dan sesuai berkomunikasi komunikasi situasi/tempat/
Negara dan Negara dan secara yang status/majlis PI-Ting 3
Global Global  Menjelaskan ciri berhemah berhemah  Menghasilkan klip  SK 6.13
berkomunikasi yang video tentang cara
berhemah  Menghargai  Mengambil berkomunikasi BI-Form3
usaha agensi tindakan yang berhemah  Unit 4
 Menyatakan cara- yang terlibat wajar untuk Aktiviti Kokurikulum
cara berkomunikasi bagi menangani menangani isu  Permainan Dinamika BM- Ting 2
secara beradab isu dan masalah dan masalah  Permainan bahasa
pergaulan bebas sosial bertema
 Menghuraikan
kepentingan Program sekolah
komunikasi  Kempen komunikasi

 Menghuraikan kesan berhemah #10minit
sekiranya tidak  Ceramah bersama
berkomunikasi
secara berhemah JKM

 Menyenaraikan
contoh isu dan
masalah sosial
dalam masyarakat

40

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ Program PELAJARAN
KEGEMBIRAAN Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan BM, BI, PI, PM
Aktiviti PdP
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)  Aktiviti PAK21tentang dan SEJ

Jaringan Diri, Keluarga,  Menerangkan  Mempamerkan  Menjaga cara bijak memilih PM-Ting3
Persahabatan Sekolah, kepentingan sikap rakan yang maruah diri rakan  SK 3.1
Merentasi Masyarakat, memilih rakan baik  Bertindak  Pembentangan
Sempadan Negara dan merentasi kumpulan tentang PI-Ting 2
Global sempadan  Menghargai secara asertif penggunaan teknologi  SK 1.15
dengan bijak jalinan untuk secara berhemah
persahabatan menangani SEJ Ting
 Membuat dan perhubungan pengaruh Aktiviti Kokurikulum  SK
keputusan yang dengan rakan negatif rakan  Menulis surat kepada
bijak dalam  Menggunakan BI-Form1
memilih rakan teknologi rakan  Lesson 35,
dengan  Mencipta friendship
 Menjelaskan berhemah 37,38 non-
penggunaan semasa bracelet textbook
teknologi secara menjalinkan based
berhemah persahabatan Program Sekolah
semasa menerusi alam  Kerjasama dengan
menjalinkan maya
persahabatan pihak Suruhanjaya
menerusi alam Komunikasi dan
maya Multimedia Malaysia
(SKMM)

41

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
SIVIK MATA
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ Program PELAJARAN
KEGEMBIRAAN Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan BM, BI, PI, PM
Pemimpin Diri, Keluarga, Aktiviti PdP
Berjasa Dunia Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)  Aktiviti main peranan dan SEJ
Sejahtera Masyarakat,  Persembahan
Negara dan  Menerangkan  Menghayati jasa-  Mengaplikasi ciri- PM-Ting3
Global peranan jasa pemimpin ciri kepimpinan mutimedia  SK 4.2
pemimpin dalam negara positif dalam
mencapai kehidupan Aktiviti Kokurikulum PM-Ting4 & 5
wawasan negara  Bersyukur dapat seharian  Melukis poster  SK 7.5
dan global menikmati  Pengucapan awam
kehidupan yang SEJ Ting 2
 Menyatakan stabil dalam Program sekolah  SK 6.2
sumbangan negara dan  Ceramah- Mengasah
pemimpin dalam global SEJ Ting 4
menjalinkan kepimpinan,  SK 11.2
hubungan mencungkil bakat
serantau dan  Program mencungkil PI-Ting 4
global bakat kepimpinan  SK 1.30
pelajar
BI-Form 2
 Lesson 82-85

non-textbook
based

42

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
LITERASI SIVIK SIVIK DALAM

NILAI TERAS TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan Contoh Aktiviti/ MATA
SIVIK Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Program PELAJARAN
Diri, Keluarga, BM, BI, PI, PM
Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
Masyarakat, dan SEJ
KEGEMBIRAAN Bangga Negara dan  Menjelaskan  Melahirkan  Mengamalkan prinsip- Aktiviti PdP PM-Ting3
Dengan Global identiti Malaysia perasaan bangga  SK 4.2
Identiti seperti Rukun dengan identiti prinsip Rukun Negara Mengumpulkan
Malaysia Negara, Bahasa Malaysia PM-Ting4 & 5
Melayu, Bendera,  Menunjukkan sikap maklumat tentang  SK 7.5
Lagu, Jata dan  Mengekpresikan
Bunga semangat taat dan peka dengan identiti Malaysia SEJ Ting 2
patriotik kepada  SK 6.4
negara identiti Malaysia Aktiviti PAK21
SEJ Ting 5
 Sebagai tanda berbangga dengan  SK 14.1
syukur kerana
dikurniakan Identiti Malaysia PI-Ting 4
negara yang  SK 1.30
selamat, aman Aktiviti Kokurikulum
dan damai  Menyanyikan lagu BI-Form 2
 Lesson 82-85
patriotik
 Simulasi patriotik non-textbook
based
Program sekolah
 Program Capan

Tapak Tangan anak
Malaysia (Rukun
Negara)
 Program bersama
Tanggungjawab
Korporat Sosial (CSR)
#AnakAnakMalaysia

43

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN SIVIK AMALI SIVIK PENDIDIKAN
LITERASI SIVIK SIVIK DALAM
Contoh Aktiviti/ Program
NILAI TERAS TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan MATA
SIVIK Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Aktiviti PdP PELAJARAN
Sumbangan Diri, Keluarga,  Mencari maklumat BM, BI, PI, PM
KEGEMBIRAAN Kepada Sekolah, (Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
Negara Masyarakat, tokoh-tokoh daripada dan SEJ
Negara dan  Menyatakan  Menghargai  Mencontohi cara pelbagai bidang yang PM-Ting3
Global kepentingan memberi sumbangan  SK 4.2
mengembangkan sumbangan tokoh-tokoh kepada negara melalui
potensi diri pelbagai media PM-Ting4 & 5
dalam memberi tokoh-tokoh yang mengembangkan  Aktiviti PAK21  SK 7.5
sumbangan berkaitan tokoh yang
kepada negara memberi potensi diri untuk memberi sumbangan SEJ Ting 2
kepada negara  SK 5.1
 Memberi contoh sumbangan memberi
kejayaan individu PI-Ting 4
di peringkat kepada negara sumbangan  SK 1.30
antarabangsa
kepada negara

Aktiviti Kokurikulum BI-Form 2
 Aktiviti ‘suara  Lesson 82-85

Malaysia’ non-textbook
 Larian sihat Malaysia based

Program sekolah
 Program Jejak Tokoh

(pelbagai bidang)
 Program santuni tokoh

44


Click to View FlipBook Version