The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by AwinMorad, 2019-12-16 01:28:47

MANUAL PENGURUSAN SMK BUKIT PAYONG 2020

MANUAL PENGURUSAN SMK BUKIT PAYONG 2020

ISI KANDUNGAN

1. ALU - ALUAN PENGETUA…………………...….………….………….....…2
2. VISI DAN MISI KPM………………………………………................……3
3. 5 ASPIRASI SISTEM & 6 ASPIRASI MURID……………………….……4
4. NILAI & PIAGAM PELANGGAN………………………………….…….……5
5. MATLAMAT STRATEGIK …………………………………….………………6
6. SLOGAN & MAKSUD SLOGAN ………………………………………….…7
7. VISI & MISI SMKBP…………………………………………...….......……8
8. HALA TUJU SEKOLAH...………………………………………………….…9
9. PANDUAN AM GURU & KAKITANGAN…………………….....…10 – 25
10. PENGURUSAN & PENTADBIRAN SEKOLAH…………..….…...28 – 34
11. UNIT KURIKULUM…………………………………………....….…36 – 41
12. UNIT HAL EHWAL MURID………………………………….......…43 – 47
13. UNIT KOKURIKULUM…………………………………….….….....50 – 55
14. TAKWIM SMKBP……………………………………………..……..56 – 67
15. LAMPIRAN………………………………………………...……..……68 - 74

1

PERUTUSAN PENGETUA

Assalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh
dan

Salam Sejahtera.

Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, kita dapat bersua
lagi pada tahun ini untuk meneruskan perjuangan kita dalam arena pendidikan.
Sesungguhnya, ruang dan peluang yang Allah takdirkan kita sebagai guru ini akan menjadi laluan ke jannah
kelak.

Tahun 2020, sangat bermakna kepada semua warga pendidik kerana pada tahun ini akan berakhirnya
Gelombang Kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2016-2020). Pada fasa ini, tumpuan ialah
kepada Memacu Peningkatan Sistem dimana memberi lebih kebebasan kepimpinan dalam negeri, daerah dan
sekolah dan fleksibiliti operasi ke atas peruntukan bajet, penggunaan kakitangan serta penjadualan kurikulum.
Ini bermakna pihak sekolah diberi kebebasan dan tanggungjawab untuk mencorak hala tuju masing-masing
tanpa bercanggah dengan aspirasi pendidikan di peringkat kebangsaan.

Menyahut cabaran itu, inisiatif Program Prakarsa Ke Puncak seperti mana yang telah dilaksanakan
pada tahun lalu akan diteruskan pada tahun ini bagi memastikan Pembangunan Pendidikan Malaysia dapat
dicapai sepenuhnya pada tahun 2025 nanti. Antara objektif akhir PPPM ialah program tranformasi yang
menyeluruh untuk sistem pendidikan. Lantaran itu, Tranformasi yang menyeluruh itu ialah bagi menyediakan
modal insan yang menepati kehendak Revolusi Industri 4.0. Tranformasi inilah merupakan tunjang Program
Prakarsa Ke Puncak 2.0 yang bakal dilaksanakan di sekolah ini pada tahun 2020.

Apa pun program yang dilaksanakan di sekolah, ia adalah berkait rapat dengan kepelbagaian isu dan
cabaran yang dihadapi. Persoalannya ialah, bagaimanakah cara terbaik untuk kita menangani perubahan yang
berlaku dengan begitu pantas serta mencabar keutuhan emosi dan rohani murid-murid kita. Untuk itu, saya
berpendapat kekuatan mental dan fizikal sahaja tidak mencukupi jika tidak diiringi dengan kekuatan rohaniah.
Bagi melengkapkannya, satu lagi eleman dalam fokus kemenjadian murid tahun ini ialah memperkasakan jati
diri, iaitu suatu usaha untuk membentuk identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat-
sifat keutuhan (intergriti) semua segi yang baik dan dibanggakan.

Marilah kita bersama menyahut cabaran ini dengan bertungkus-lumus menyumbang tenaga dan usaha
yang berterusan dalam membangunkan sekolah yang kita cintai ini. Bagi merealisasikan impian ini
semestinyalah kita berusaha membentuk satu pasukan guru dan kakitangan yang berdedikasi, progresif dan
dinamik di samping barisan pengurusan yang cekap dalam merangka dan melaksanakan perancangan yang
telah dibuat. Ingatlah, bersatu itu suatu permulaan, terus bersatu itu suatu kemajuan dan bekerjasama itu suatu
kejayaan.

“Selangkah Sederap, Seiring Sebahu”
“Strive For Excellence”

………………………………..
(AHMAD BIN MD ISA)
Pengetua
SMK Bukit Payong,
06400 Pokok Sena,
Kedah Darulaman
10 Disember 2019

2

VISI kpm

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;
terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa
dan makmur; selamat

KPM

MISI kpm

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal
Sistem
Pendidikan Keteraturan, teratur

Berkualiti Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
Membangun pengetahuan mendidik

Potensi Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Individu Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau
Memenuhi mengembangkan) murid
Aspirasi
Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan
Aspirasi Negara sesuatu; “keupayaan”

Murid

Mencapai sesuatu yang diperlukan

Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),
cita-cita

Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

3

5 ASPIRASI SISTEM

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua
peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.

2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.

3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.

4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.

5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.

(Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan
mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains
dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan
Dunia.

2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat
pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai
pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.

3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.

4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan
dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.

5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.

6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau
status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak
Malaysia.

SMK BUKIT PAYONG berusaha mengembangkan kemampuan setiap murid untuk mereka
mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan
kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan dengan pengekalan keteraturan
Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya

4

NILAI

Kerjasama;
Intergriti;
Ikhlas;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Hormat;
Penyayang;

Kerjasama Semua warga SMKBP mengamalkan pendekatan yang melibatkan
kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
Integriti melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.
Ikhlas
Semua warga SMKBP menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan
Kecemerlangan dalam semua aktiviti professional di sekolah.
Inovasi
Hormat Semua warga SMKBP akan melaksanakan tugas dalam amalan pengajaran,
Penyayang pembelajaran dan pengurusan tanpa mengharapkan sesuatu balasan
melainkan dengan kerelaan hati.

Semua warga SMKBP akan memastikan setiap perkara yang dilakukan
adalah yang terbaik, dan mencapai tahap gemilang

Semua warga SMKBP akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang
baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Semua warga SMKBP mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

Semua warga SMKBP mengamalkan sifat kasih sayang tanpa mengira
agama, dan bangsa dan meletakkan setiap warga sekolah mempunyai hak
masing-masing.

PIAGAM PELANGGAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payong komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik
kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam tempoh

1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas

dilaksanakan.

5

MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA3 KRA1 KRA2

Pencapaian Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan prestasi sahsiah terpuji
& kokurikulum akademik
oleh semua
yang tinggi yang tinggi murid
oleh semua oleh semua

murid murid

KRA4

Pencapaian
prestasi

kepimpinan
dan

pengurusan
sekolah yang

cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

6

SLOGAN

“SELANGKAH SEDERAP, SEIRING SEBAHU”

Selangkah - Bergerak sedikit demi sedikit ke hadapan secara berterusan
sehingga mencapai matlamat

Sederap - Sama-sama melakukan sesuatu; serentak; sekali gus:
Seiring - Bersama-sama berjalan, bergerak ; seiringan bersama-sama,

sekali, serentak.
Sebahu - Sama tinggi, seragam, sama

MAKSUD SLOGAN

kesepakatan dalam melaksanakan apa jua tugasan secara bersama dan berterusan
sepanjang masa, dan permuafakatan dalam memikul apa jua tanggung jawab juga
secara bersama. Setiap orang saling memerlukan dalam melaksanakan sesuatu
tanggungjawab dan saling menikmati hasil usaha yang telah dilaksanakan secara
bersama.

7

VISI smkbp

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera”

SMK BUKIT PAYONG adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang
berkualiti yang akan menghasilkan murid yang terasuh dan cemerlang dalam
semua aspek kurikulum, kokurikulum dan keperibadian mulia,ke arah membina
negara Malaysia yang aman makmur dan sentosa.

SMKBP

MISI smkbp

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi

Aspirasi Negara”

SMK BUKIT PAYONG berusaha mengembangkan kemampuan setiap murid untuk
mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin,
kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini
akan dibangunkan dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya;
tinggi nilainya.

8

SMK Bukit Payong, Kedah

PRESTASI SEKOLAH

Kurikulum TAHAP CEMERLANG

- GPS SPM: 4.62 - SKPMg2 : 90%

- % Layak Sijil : 92% - Rangking PPD : 5

- Cemerlang A : 3 org - Sekolah Pilihan

Pengurusan Sekolah - PA21 : 100%

- Tahap Cemerlang - Standard 4 : 85% Outcome
- Guru & AKP Cukup Cemerlang

- Keberadaan Guru : 2020 Sahsiah / HEM
99%
- Prasarana Kondusif 2019 - Kehadiran : 95%
- PSS Cemerlang - Disiplin : 0.5

- Budaya SALAM,

Kokurikulum UKHUWAH & JATI

2018 - Tahap Cemerlang DIRI

PIBK / NGO - PAJSK : 100% “Selangkah Sederap,
- Tahap Cemerlang - Rangking MSSD : Tp 5 Seiring Sebahu”
- A/Bangsa : 3 Ang
- Dana Mencukupi /Thn “Strive For Excellence”

PANDUAN AM GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH

(Merujuk Surat Pekeliling Dan Siaran)

1.0 ARAHAN AM KEPADA GURU

1.1 Guru hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Etika
Kementerian Pelajaran, Tonggak 12, PRIME dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)

1.2 Guru hendaklan bersama-sama memahami, berkongsi dan menghayati Visi dan Misi Sekolah.
Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi, Matlamat dan Objektif Sekolah.

1.3 Bertekad dan beriltizam melaksanakan Piagam Pelanggan Sekolah.

1.4 Guru perlu meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi kepentingan peribadi dalam
menjalankan tugas di sekolah.

1.5 Penekanan terhadap disiplin akan menjadi agenda utama dalam usaha mencapai kecemerlangan
sekolah. Sehubungan itu semua guru adalah perlu bertindak sebagai guru disiplin.

1.6 Dalam usaha membantu pembentukan sahsiah terpuji, semua guru boleh memberi sumbangan
dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling.

2.0 KEDATANGAN

2.1 Semua guru dikehendaki hadir lebih awal, sekurang-kurangnya 5 minit sebelum waktu permulaan
sekolah.

Waktu Persekolahan adalah seperti berikut :
Waktu Masuk : Sebelum 7.20 pagi
Waktu Pulang : Selepas 2.40 ptg
Waktu Kokurikulum : 4.30- 6.30 ptg

(* Waktu lain – Mesyuarat, Bengkel, Taklimat – Mengikut ketetapan dalam Surat Edaran)

2.2 Guru dikehendaki merakamkan waktu hadir dan waktu pulang di kad perakam waktu sendiri dan
tidak boleh diwakilkan.
(Amaran : Sesiapa yang didapati mengetik kad orang lain, tindakan tatatertib akan diambil ke
atasnya)

2.3 Guru-guru yang tidak dapat hadir ke sekolah kerana sakit atau sebagainya hendaklah memberitahu
pihak sekolah lebih awal dengan apa cara sekalipun atau sebelum bermulanya waktu pertama untuk
tujuan menempatkan Guru Ganti, bukan mendiamkan diri dan menyerahkan `Cuti Sakit’ pada hari
berikutnya.

2.4 Guru yang datang lewat ke sekolah atau tidak datang langsung bolehlah dianggap sebagai telah
mengabaikan tugas dan tanggungjawab serta telah melanggar Etika Perkhidmatan Perguruan dan
tindakan tatatertib boleh diambil ke atasnya.

2.5 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali dalam
keadaan kecemasan.

2.6 Waktu bekerja semua staf sokongan mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam yang sedang
berkuatkuasa.

10

3.0 TIDAK HADIR BERTUGAS/BERKURSUS/MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR

3.1 Semua hari berikut dikira sebagai hari bertugas kepada guru-guru :
i. Semua hari persekolahan termasuk persekolahan ganti kecuali dengan cuti yang sah.
ii. Hari acara dan aktiviti rasmi sekolah.
iii. Bila diarahkan hadir oleh Pengetua termasuk dalam cuti penggal persekolahan dengan syarat
jumlah hari yang diminta hadir itu tidak melebihi sepertiga daripada jumlah hari cuti
persekolahan.
iv. Bila diminta hadir ke majlis-majlis tertentu oleh PPD / JPN / BTPTN

3.2 Guru yang tidak dapat hadir untuk bekerja dikehendaki memberitahu Pengetua dalam kaedah
berikut:-
i. Ketidakhadiran pada tarikh atau tarikh-tarikh diketahui terlebih dahulu, samada sebab-
sebab persendirian atau pihak yang diluluskan, hendaklah dimaklumkan dengan segera
sebelum hari yang terlibat itu.
ii. Ketidakhadiran cara tergempar, sekalipun mendapat Cuti Sakit hendaklah diberitahu
seberapa segera pada hari itu juga dengan apa-apa cara yang sesuai.

3.3 Guru yang tidak hadir bekerja bukan disebabkan Cuti Sakit atau diarahkan menghadiri sesuatu
mesyuarat, kursus dan sebagainya oleh pihak yang diluluskan, diminta memohon cuti dengan
Borang Cuti yang disediakan.

3.4 Permohonan cuti hendaklah disempurnakan sebelum cuti diambil. Pengecualian boleh dibenarkan
atas sebab-sebab tergempar sahaja di mana Borang Cuti boleh diuruskan kemudian pada hari
pertama bertugas semula.

3.5 Guru-guru yang akan menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat, mengawas peperiksaan dan tugas
rasmi di luar sekolah pada waktu persekolahan dikehendaki memaklumkan dengan seberapa
segera ke pejabat.

i. Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat, di Jabatan Pelajaran atau Pejabat
Pelajaran Daerah atau sekolah, arahan tersebut hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan
tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa pengetahuan Pengetua /
Penolong Kanan Pentadbiran

ii. Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit
curai hendaklah dikemukakan kepada Pengetua dengan mengunakan borang khas yang
boleh diperolehi di Pejabat Sekolah (rujuk Lampiran).

iii. Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila balik
ke sekolah hendaklah menjalankan “In House Training” kepada guru dan dimaklumkan
kepada Penolong Kanan / Pengetua, tarikh dan masa pelaksanaannya.

iv. Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis
untuk pelajar dan memaklumkan kepada Ketua Bidang.

4.0 KELUAR WAKTU BERTUGAS

4.1 Pada waktu persekolahan/kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan meninggalkan kawasan
sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan daripada
Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah dengan syarat
mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan.

4.2 Guru dikehendaki merakamkan waktu sewaktu balik atau semasa meninggalkan kawasan sekolah
bagi sesuatu urusan dan ditandatangani oleh Pihak Pengurusan sebagi pengesahan kebenaran
keluar serta mencatat pergerakan keluar dalam buku yang disediakan di pejabat dan dapatkan
tandatangan Pengetua / Penolong Kanan. Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar
sebelum meninggalkan sekolah.

11

4.3 Staf sokongan dikehendaki mendapatkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau wakilnya dan
mengisi buku kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda kebenaran.

4.4 Guru dan staf sokongan hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula.

5.0 MELAKUKAN KERJA LUAR

5.1 Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am
Bab ‘D’ seperti berikut:-

 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan
 Dibenarkan dengan syarat :-

i. Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/pejabat
ii. Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam
iii. Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan

jabatan.

Berhubungan dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa tindakan
tersebut adalah melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79 (1) dan subseksyen
132 (g) di mana boleh didenda tidak melebihi RM50,000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu) atau
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya sekali.

5.2 Guru-guru tidak dibenarkan menjalankan sebarang urusan perniagaan
sewaktu persekolahan.

5.3 Guru-guru tidak dibenarkan berurusan dengan individu-individu, kumpulan atau syarikat-syarikat
tertentu tanpa kebenaran daripada Pengetua.

6.0 CUTI

6.1 Cuti Rehat/Cuti Penggal

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember
1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru
boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti sesuatu tahun
untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada mengajar biasa.

6.2 Cuti Rehat Khas (CRK)

 Cuti Rehat Khas tidak lebih daripada sepuluh (10) hari yang diberi kepada Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 2, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017
diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak sepuluh (10) hari dalam satu tahun kalender;
dan

 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi
dibenarkan untuk dikumpulkan bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat bagi
pegawai yang layak.

 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk.Guru Sandaran Terlatih dan Guru Kontrak.
 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan

pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
 Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan yang

melayakkan dalam tahun berkenaan (rujuk Perintah Am 1 (ix) Bab C ).

Guru-guru yang memohon Cuti Rehat Khas perlu mengemukakan borang permohonan sekurang-
kurangnya lima hari sebelum bercuti untuk mendapatkan kelulusan. Cuti Rehat Khas bukanlah
mutlak.

12

6.3 Cuti Sakit

i. Sijil Sakit yang dikeluar oleh doktor swasta melebihi 15 hari berturut-turut hendaklah
disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

ii. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 180 hari dalam
setahun.

iii. Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan
dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.

Guru yang tidak hadir bekerja kerana sakit dan mendapat Sijil Sakit hendaklah dihabiskan cutinya di
hospital atau di rumah, melainkan jika ditetapkan oleh Pegawai Perubatan sebaliknya (Perintah Am
Bab C).6.4 Cuti Keluar Negara

Semua guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan permohonan yang
ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

6.5 Cuti Khas – Isteri bersalin

Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki.
Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima
(5) kali dan tertaluk kepada kepentingan perkhidmatan.

6.6 Cuti tanpa rekod

Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti latihan
pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan, latihan syarikat
kerjasama, menduduki peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan,
tugas khas perubatan.

6.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat.

Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti
tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami atau isteri, anak-anak, ibu dan bapa
kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada
kepentingan perkhidmatan.

6.8 Cuti Tanpa Gaji

i. Mengikut Perintah Am Bab C Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebab-sebab
persendirian yang mustahak.

ii. Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis semua
cuti rehatnya.

iii. Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi
tidak melebihi 180 hari.

iv. Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.
Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Pengarah
Pelajaran Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Borang permohonan handaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 10 minggu sebelum tarikh
mula bercuti**Guru dan AKP dikehendaki melaporkan ke pejabat sekiranya berkaitan dengan cuti di atas.

13

7.0 PAKAIAN GURU-GURU DI SEKOLAH – SPI Bil. 6/1985

7.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat timur.(Rujuk
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 - Garis Panduan Guru Ketika Bertugas Di Sekolah).

7.2 Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan bagi guru
perempuan.

7.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.

7.4 Guru lelaki dikehendaki memakai tali leher setiap hari dan bersama ‘blazer’ pada waktu perhimpunan
rasmi setiap minggu dan untuk upacara rasmi sekolah .

7.5 Guru yang mengajar pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.

i. Guru lelaki: Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai kemeja T, kemeja sukan , baju
trek atau jersi, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.

ii. Guru perempuan: Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, Kemeja T, kemeja sukan,
baju trek., kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.

iii.
7.6 Pakaian bengkel tidak dibenarkan kecuali semasa amali.

7.7 Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu. Guru perempuan juga dikehendaki memakai
sepatu (kasut sarung / bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.

7.8 Apabila menjalankan PdPc di dalam bilik darjah, pakaian guru mestilah mengikut ketetapan 6.1 hingga
6.4 (rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1985)

7.9 Semua guru dikehendaki memakai baju batik buatan Malaysia pada setiap hari Khamis.

 TANDA NAMA
Semua guru dan AKP hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di
sekolah atau di luar sekolah

8.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

8.1 Guru-guru perlu memastikan kebersihan kelas terlebih dahulu sebelum memulakan pengajaran dan
pembelajaran.

8.2 Semua guru dikehendaki mematuhi Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 Kementerian Pendidikan bila
melengkapkan Buku Persediaan Mengajar.

8.3 Guru-guru yang mengajar dikehendaki hadir tepat pada waktunya dan lebih awal apabila pertukaran
waktu berlaku. Keadaan ini membolehkan kelas berkenaan terus terkawal. Guru-guru tidak
dibenarkan mengarah pelajar-pelajar keluar untuk sesuatu tujuan yang bukan berkaitan dengan
pelajaran pada waktu pengajaran dan pembelajaran

8.4 Kelas mesti berada dalam suasana yang tenteram, baik dan terkawal sebelum pengajaran dan
pembelajaran bermula dan terus berkeadaan demikian sehingga tamat. Bertindak dengan segera
ke atas pelajar-pelajar yang tidak memberi perhatian penuh, membuat bising, mengganggu pelajar
lain dan merosakkan harta benda sekolah. Sikap membiarkan sahaja atau tidak ambil tahu adalah
dianggap sebagai mengabaikan tanggungjawab dan menjadi satu kesalahan tatatertib.

8.5 Guru-guru hendaklah bersikap adil kepada semua pelajar pada setiap masa dan ketika. Sikap pilih
kasih, membenci atau mendiskriminasi pelajar-pelajar adalah tidak diterima di sekolah ini dan
bertentangan pula dengan Falsafah Pendidikan Negara.

14

8.6 Jangan sekali-kali meninggalkan kelas, makmal atau bengkel tanpa diawasi. Sekiranya tidak dapat
dielakkan, minta kerjasama guru di kelas sebelah atau guru-guru lain. Guru-guru bengkel
hendaklah sentiasa berhati-hati mengawasi pelajar-pelajar yang sedang bekerja. Pastikan semua
pelajar memakai pakaian bengkel dan sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa
berada di bengkel dan makmal.

8.7 Apabila loceng waktu akhir dibunyikan, guru-guru yang berada dalam kelas, makmal dan bengkel
hendaklah mengarahkan pelajar-pelajar membersihkan kelas dan beratur sebelum membenarkan
mereka bergerak balik. Jangan tamatkan kelas lebih awal daripada sepatutnya atau membenarkan
pelajar keluar sebelum loceng akhir dibunyikan.

8.8 Memenuhi segala kehendak Dasar Pendidikan Negara dan menggunakan sepenuhnya kemahiran
dan pengalaman yang diperolehi semasa mengikuti latihan penguruan adalah menjadi tugas dan
tanggungjawab setiap guru. Ini bermakna setiap pengajaran hendaklah dirancang supaya dapat
memenuhi aspirasi pelajar-pelajar dan bukan dibuat sambil lewa tanpa persediaan.

8.9 Semua latihan dan gerak kerja bertulis yang diberi mestilah diperiksa dan diulas. Buku Latihan,
Buku Nota dan Buku Amali hendaklah dihantar ke pejabat secara bergilir-gilir mengikut jadual untuk
semakan Pengetua / Pemantau.

9.0 SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN / DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN
PENTAKSIRAN (DSKP)

9.1 Setiap guru di sekolah mestilah mempunyai sukatan pelajaran DSKP yang sah yang dikeluarkan
oleh Pendaftar (atau sebarang pegawai yang diwakili oleh Pengarah Pendidikan Negeri) bagi mata
pelajaran yang mana yang beliau bertanggungjawab.

9.2 Sukatan pelajaran /DSKP yang sah hendaklah diikuti dengan serapi-rapinya oleh semua guru.

9.3 Guru hendaklah mahir dengan syarat terkini mengenai peraturan peperiksaan, sukatan pelajaran
dan sebagainya bagi mencapai matlamat pengajaran yang maksimum. Guru-guru
yang mempunyai sebarang keraguan hendaklah mendapat nasihat daripada Guru Kanan Mata
Pelajaran masing-masing.

9.4 Rancangan kerja hendaklah dibahagikan dalam 2 penggal dan disediakan secara mingguan untuk
sepanjang tempoh sesi persekolahan.

9.5 Sukatan pelajaran / DSKP perlu disertakan dalam Buku Rekod Mengajar.

9.6 Rancangan kerja bagi setiap mata pelajaran yang diajar hendaklah ditunjukkan di ruang tertentu
dalam Buku Rekod Mengajar.

9.7 Guru Kanan Mata Pelajaran dengan kerjasama guru-guru lain yang mengajar mata pelajaran
berkenaan akan menyusun rancangan pelajaran ini bagi semua kelas/kursus.

10.0 BUKU REKOD DAN CATATAN PERSEDIAAN MENGAJAR

10.1 Setiap guru di sekolah diwajibkan mempunyai Buku Rancangan Kerja Harian (Buku Rekod
Mengajar) yang selaras dengan kehendak Kementerian Pelajaran dan buku ini dijaga dengan baik
serta diserahkan kepada Pejabat setiap minggu untuk pemeriksaan dan ditandatangani oleh
Pengetua atau wakilnya pada hari Khamis.

10.2 Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. Semua butiran
hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap.

10.3 Buku Rekod Mengajar adalah hak milik sekolah dan hendaklah diserahkan ke pejabat pada akhir
tahun persekolahan atau apabila guru berkenaan berhenti bertugas di sekolah ini.

15

10.4 Guru hendaklah membaca Pekeliling KP. 256 di muka hadapan Buku Rekod Mengajar yang diberi
keterangan dan panduan mengenai tujuan buku tersebut.

10.5 Guru diingatkan supaya membuat persediaan mengajar dengan lancar supaya pelajaran dapat
disampaikan kepada pelajar dengan berkesan.

10.6 Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke bilik Pengetua atau wakilnya pada setiap hari
Khamis sebelum pukul 2.30 petang. Rancangan kerja hari Ahad minggu berikutnya hendaklah
ditulis pada hari Khamis minggu sebelumnya.

10.7 Perkara-perkara dalam rancangan kerja mingguan yang tidak dapat disempurnakan
dalam minggu tersebut hendaklah dicatat dalam ruang harian.

10.8 Buku Rekod Mengajar hendaklah selalu dijaga dengan baik dan bersih. Semua kertas kenyataan
lain hendaklah dikepilkan dengan kemas atau disimpan berasingan.

10.9 Rancangan dan huraian kerja hendaklah ditulis selengkapnya supaya jelas pelajaran yang hendak
disampaikan kepada pelajar. Elakkan daripada menulis rancangan kerja yang terlalu ringkas
dan sukar difahami.

10.10 Guru yang bercuti, buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan untuk
urusan guru pengganti.

10.11 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke
pejabat sekolah.

11.0 BUKU REKOD MENGAJAR

11.1 Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. Ia adalah DOKUMEN
RASMI dan hendaklah dijaga dengan baik, sentiasa, kemaskini dan lengkap dengan semua
maklumat boleh disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknoligi
semasa (Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999)

11.2 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) hendaklah disediakan mengikut format yang telah ditetapkan
(Versi Sekolah Tranformasi) dan KSSM (Tingkatan 1,2 dan 3 Thun 2019). Ia hendaklah dibuat lebih
awal dari waktu pengajaran. Buku Persediaan Mengajar hendaklah ada bersama guru semasa
mengajar.

11.3 Mulai tahun 2020, penyediaan RPH adalah secara diatas talian(online) menggunakan pelantar
(platform) yang disediakan.

11.4 Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, guru-guru yang tidak menulis Buku Rekod Mengajar boleh
didenda hingga RM5000.00.

11.5 Buku Persediaan Mengajar @ eRPH hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Penolong Kanan /
Ketua Bidang pada setiap hari Khamis atau selewat-lewatnya sebelum pengajaran bermula pada
hari Ahad.Rancangan Pelajaran harian serta butir-butir pengajaran untuk hari pertama minggu
berikutnya hendaklah disempurnakan sebelum penyerahan itu.

11.6 Buku Persediaan Mengajar @ eRPH yang telah lengkap dengan Rancangan Pengajaran Tahunan
hendaklah dihantar buat pertama kalinya pada MINGGU PERTAMA BULAN JANUARI.

11.7 Maklumat markah pelajar hendaklah diisi dengan lengkap dan di masukkan ke dalam fail untuk
disediakan.

16

12.0 JADUAL WAKTU MENGAJAR DAN TUGAS GURU DALAM KELAS

12.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan

12.2 Guru kelas hendaklah menyediakan satu salinan Jadual Waktu untuk dipamerkan dalam kelas.

12.3 Guru tidak dibenarkan mengubah Jadual Waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.

12.4 Guru dikehendaki mematuhi Jadual Waktu Pengajaran yang ditetapkan dan hadir ke kelas serta
mengajar tanpa berlengah-lengah. Kelewatan hadir ke kelas lebih dari 5 minit boleh dibenarkan
untuk maksud perjalanan sekiranya sebelum ini seseorang guru terlibat dengan pengajaran di
kelas lain.

12.5 Guru dikehendaki menggunakan waktu sepenuhnya sewaktu di dalam bilik darjah untuk
menyampaikan pengajaran dan mengendalikan gerak kerja pengajaran dan pembelajaran. Setiap
guru hendaklah melibatkan diri bersama-sama pelajar sehingga ke akhir waktu pelajarannya.

12.6 Pengajaran hendaklah berdasarkan persediaan yang ditulis, berfokus dan mengaplikasikan
kemahiran KBKK dengan berkesan dan menggunakan pendekatan Pembelajaran Abad 21 secara
mandatori.

12.7 Bahan-bahan atau alatan bantuan mengajar (ABM) hendaklah sentiasa digunakan semasa
pengajaran.

12.8 Elakkan diri daripada duduk ketika mengajar. Waktu pelajar menjalankan urusan kerja bertulis
guru seharusnya berjalan di sekeliling kelas atau mengawasi dan memberi bantuan secara
individu kepada pelajar-pelajar yang lemah yang memerlukan bantuan rapi. Guru Sains atau Guru
Bengkel yang mengajar di makmal atau bengkel janganlah meninggalkan makmal atau bengkel
ketika pelajaran atau kelas sedang dijalankan.

12.9 Guru Masa Ganti ( Relief Period ) hendaklah memulakan pengajaran sebaik-baik sahaja berada di
dalam kelas. Apabila seseorang guru dijadualkan mengambil alih guru yang tidak hadir ke sekolah
atau sesuatu sebab lain, guru itu hendaklah melaporkan diri di kelas yang dijadualkan dan
menyampaikan pengajaran dan bukan waktu bebas. Sila gunakan modul yang disediakan oleh
guru mata pelajaran berkenaan.

12.10 Memeriksa Buku Latihan, Buku Nota, Kertas Jawapan Peperiksaan / Ujian jangan dilakukan di
12.11 dalam kelas kecuali bertujuan untuk memberi pertolongan kepada pelajar-pelajar. Pemeriksaan
buku-buku itu hendaklah dilakukan di dalam bilik guru / ketika waktu tiada kelas. Kertas jawapan
peperiksaan SPM tidak dibenarkan diperiksa dalam waktu masa sekolah.
Kerja Bertulis – Guru hendaklah selalu memberi kerja-kerja bertulis kepada pelajar-pelajar,
mengikut Kontrak yang telah disediakan.

12.12 Pemeriksaan - Merupakan tanggungjawab guru untuk memeriksa semua kerja bertulis dan
tugasan yang diberi kepada pelajar-pelajar. Guru juga hendaklah menandatangani semua
ringkasan atau nota yang diberi kepada pelajar-pelajar.

12.13 Mengulangkaji – Aktiviti ulangkaji pelajaran sebelum bermulanya sesuatu peperiksaan hendaklah
dirancang dengan rapi dan dicatat dalam Buku Rekod Mengajar. Guru tidak digalakkan untuk
membenarkan pelajar mengadakan ‘self study’ dalam kelas. Mengulangkaji adalah satu aspek
penting untuk menyediakan diri pelajar bagi menghadapi peperiksaan. Dengan itu ia perlu untuk
menyediakan diri pelajar bagi menghadapi peperiksaan dan perlu dirancang serta disampaikan
dengan bersistematik. Komik dan majalah hiburan yang lain serta sebarang permainan seperti
catur dan sebagainya dilarang.

12.14 Membaca Buku Teks – Membaca buku-buku teks bukanlah satu proses pengajaran yang baik.
Guru jangan membiasakan pelajar membaca daripada buku teks ketika mengajar kecuali mata
pelajaran bacaan. Pemberian nota hendaklah dikekalkan pada peringkat minima
sahaja. Gunakanlah kaedah lain seperti peta minda @ nota ringkas (i-think) yang lebih berkesan.

17

12.15 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas untuk sesuatu tempoh tertentu dalam masa
pengajarannya walaupun pelajar-pelajarnya telah diarahkan membuat kerja bagi mata
pelajarannya.

12.16 Kelas Bersurai – Guru yang mengajar pada waktu akhir bertanggungjawab untuk menyuraikan
pelajar-pelajar dengan teratur dan tertib tepat pada waktunya. Jangan lepaskan pelajar sebelum

loceng berbunyi.

12.17 Denda – Guru-guru dilarang mengenakan sebarang denda berat (Corporal Punishment) ke atas
pelajar-pelajar. Seseorang pelajar yang memerlukan tindakan tatatertib hendaklah dibawa ke

pengetahuan Pengetua / HEM / Guru Disiplin.

12.18 Langkah Keselamatan – Kemasukan orang luar ke kawasan sekolah patutlah diawasi dengan rapi
oleh semua guru. Pelawat-pelawat dilarang masuk ke kelas kecuali pelawat yang hadir bersama

Pengetua atau Penolong Kanan. Minta pelawat pergi ke pejabat dan berurusan di pejabat sekolah.

13.0 UJIAN BULANAN DAN PEPERIKSAAN

13.1 Sila lihat jadual ujian / peperiksaan sebagai panduan. Ujian setara perlu diberi pada tarikh yang
ditetapkan dalam Takwim Sekolah.

13.2 Tujuan ujian diadakan adalah untuk mengetahui pencapaian pelajar dalam mata pelajarannya dan
keputusan ujian ini haruslah menjadi panduan kepada guru untuk mengatur pelajaran selanjutnya
kepada kelas / pelajar masing-masing. Analisa apa yang telah diajar untuk menilai keberkesanan
pengajaran guru dengan menggunakan instrument Analisis Item.

13.3 Guru hendaklah membantu dan mengatasi kelemahan pelajar dalam mata pelajarannya dan
sebarang usaha hendaklah diikhtiarkan bagi mengatasi kelemahan itu. Kelas tambahan khas perlu
diadakan.

13.4 Guru mata pelajaran dikehendaki menyediakan soalan ujian yang bermutu berdasarkan JPU dan
memeriksa kertas jawapan pelajar bagi kelas yang diajar. Panitia-panitia mata pelajaran akan
menentukan penyediaan soalan. Ketua Bidang / Ketua Panitia akan menyemak dan
mengesahkan soalan yang disediakan sebelum soalan-soalan diperbanyakkan.

13.5 Guru mata pelajaran hendaklah berhati-hati apabila menyediakan soalan-soalan ujian supaya
soalan itu benar-benar menguji kebolehan pelajar.

13.6 Setiap kertas soalan ujian / peperiksaan hendaklah disemak dan ditandatangan oleh Ketua Bidang
/ Ketua Panitia.

13.7 Keputusan ujian hendaklah dicatat dalam ruang tertentu di dalam buku rekod mengajar dan di
kunci masuk ke dalam Sistem SAPS mengikut jadual yang telah ditetapkan.

13.8 Unit Peperiksaan hendaklah menyerahkan salinan setiap keputusan ujian kepada Pengetua /
Penolong Kanan Kurikulum.

13.9 Guru mata pelajaran hendaklah membuat post-mortem setiap ujian/peperiksaan untuk mengetahui
kelemahan yang dihadapi oleh pelajar dan guru.

13.10 Guru perlulah mahir dengan peraturan pemarkahan Peperiksaan SPM terutama perkara-perkara
bersabit dengan syarat pemberian sijil supaya pengetahuan ini dapat disampaikan kepada
pelajar. Jika ada keraguan, guru hendaklah bertanya kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia /
Setiausaha Peperiksaan.

13.11 Pelajar yang tidak hadir untuk ujian / peperiksaan tanpa sebab yang dibenarkan oleh pentadbir
sekolah, ditanda TH dan diberi markah 0. Pelajar yang tidak hadir pada hari peperiksaan
dibenarkan mengambil ujian berkenaan apabila beliau hadir kelak.

18

14.0 GERAK KERJA LUAR / KOKURIKULUM

14.1 Kokurikulum sekolah adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah. Ianya wajib bagi semua guru
dan pelajar. Guru dikehendaki mencatat kehadiran di dalam Buku Kehadiran Kokurikulum apabila
menghadiri GKK.

14.2 Sila rujuk tugas-tugas guru dalam Buku Manual Pengurusan dalam Gerak Kerja Kokurikulum.

14.3 Guru hendaklah bersama-sama mengatur silibus/ rancangan bagi persatuan / kelab permainan
masing-masing dan rancangan ini hendaklah melibatkan semua pelajar.

14.4 Kokurikulum Gerak Kerja Luar ini memberi bimbingan dan latihan kepada pelajar-pelajar dalam
bidang kepimpinan, tatatertib memegang tanggungjawab, taat setia kepada sekolah dan negara
serta galakan dalam bidang pengajian tertentu seperti mengadakan ceramah, bahas, lawatan,
membuat projek tertentu dan sebagainya. Perkara ini memerlukan kebijaksanaan dan inisiatif guru-
guru berkaitan ( berhasrat untuk mewujudkan ‘ School With Character’ ).

14.6 Semua aktiviti yang dijalankan pada setiap perjumpaan hendaklah direkodkan dan dihantar kepada
Guru Penolong Kanan Kokurikulum untuk semakan.

14.7 Guru yang terlibat hendaklah hadir semasa GKK. Perkara-perkara yang tidak diingini berlaku
kepada pelajar semasa GKK apabila ketidakhadiran guru merupakan kes yang berat.

15.0 BUKU KEDATANGAN PELAJAR ( Attendance Registers )

15.1 Buku ini adalah satu dokumen rasmi yang penting dan haruslah bebas daripada sebarang
kesalahan. Sebarang kesilapan catatan dalam buku ini hendaklah dipotong dan ditandatangani
oleh guru berkenaan. Guru dilarang menggunakan pemadam (liquid paper) bagi membetulkan
sebarang kesilapan.

15.2 Guru kelas bertanggungjawab menjaga keselamatan dan kesahihan maklumat di Buku
Kedatangan. Butir-butir pelajar dan keterangan yang lain hendaklah dilengkapkan seperti:
a) Nama Pelajar Yang Lengkap
b) No. Pendaftaran Pelajar
c) Nama Penjaga Pekerjaan, Alamat Dan No. Telefon Penjaga Yang Lengkap
d) Analisis Dan Statistik Pada Setiap Bulan
e) Dan lain-lain yang diperlukan

15.3 Kedatangan pelajar hendaklah diambil pada waktu pagi setiap hari. Pelajar tidak dibenarkan
mengambilnya bagi pihak guru. Guru hendaklah menggunakan borang yang disediakan, mencatat
ketidakhadiran pelajar dan menandatangani borang tersebut untuk kesahihan dan diserahkan ke
pejabat untuk di kunci masuk dalam sistem APDM. Guru juga bertanggungjawab untuk
memindahkan maklumat kehadiran pelajar ke dalam buku ini sebelum 10.00 pagi.

15.4 Buku ini hendaklah diserahkan kepada pejabat setiap hari sebelum pukul 11.00 pagi. Guru dilarang
membawa buku balik ke rumah atau menyimpan di dalam bilik guru / bilik khas tanpa kebenaran
Pengetua.

15.5 Bagi mengawal kedatangan pelajar. Guru kelas hendaklah mencatatkan kenyataan berikut di
tempat yang sesuai di papan putih kelas.
a. Tarikh
b. Bilangan pelajar dalam kelas

15.6 Segala maklumat dalam buku ini hendaklah lengkap dan ditutup pada setiap bulan oleh guru kelas
dan guru juga perlu mengisi maklumat untuk bulan tersebut, bukannya pelajar.

19

15.7 Menanda kedatangan dan mengisi butir-butir pelajar dalam buku ini adalah tanggungjawab guru
kelas dan bukannya ketua kelas atau pun pelajar. Ketua kelas atau pelajar dilarang menanda
kehadiran pelajar dalam buku kehadiran pelajar.

16.0 KES PELAJAR PONTENG SEKOLAH

16.1 Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran hendaklah menentukan semua pelajar (kecuali yang sakit
dan yang mendapat kebenaran khas) berada dalam kelas pada waktu belajar. Pelajar-pelajar yang
ponteng sekolah hendaklah dilaporkan kepada Penolong Kanan HEM / Guru Disiplin.

16.2 Semua guru hendaklah memberikan kerjasama kepada guru kelas dalam menangani perkara di
atas.

16.3 Pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa surat doktor / surat daripada penjaga hendaklah
dimaklumkan kepada penjaga.

16.4 Jika pelajar-pelajar tidak hadir ke sekolah satu atau dua hari, guru kelas hendaklah mengambil
tahu sebab tidak hadir ke sekolah. Jika sebab yang diberi oleh pelajar itu menimbulkan keraguan,
laporkan perkara ini guru disiplin untuk direkodkan.

16.5 Apabila pelajar-pelajar mengikuti mata pelajaran Amali, Sains, Lukisan, PJ dan Perpustakaan, guru
berkenaan hendaklah memastikan pelajar-pelajar berjalan dengan tertib semasa menuju ke
tempat itu.

16.6 Setiap guru mata pelajaran yang masuk ke kelas hendaklah menentukan yang tiada seorang
pelajar pun yang meninggalkan kelas. Pelajar yang meninggalkan kelas / masuk lewat hendaklah
dilaporkan kepada Guru Disiplin.

16.7 Guru mata pelajaran yang masuk ke kelas boleh menghantar pelajar yang sakit ke hospital / balik
ke rumah jika perlu. Bagi pelajar perempuan, seorang teman harus ikut bersama. Pengetua / PK
HEM harus diberitahu tentang pelajar yang dihantar balik.

17.0 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN

17.1 Guru Kanan Mata Pelajaran bagi mata pelajaran Sains dan PJK serta Ketua Bengkel dengan
kerjasama guru-guru lain yang mengajar mata pelajaran berkenaan hendaklah mempamerkan di
bilik / tempat yang sesuai tentang langkah-langkah keselamatan yang mesti dipatuhi oleh semua
pelajar.

17.2 Guru hendaklah mengawasi pelajar semasa :
a. Mengambil peralatan sukan dan permainan
b. Melatih sukan dan permainan di padang
c. Menjalankan kerja-kerja amali / pratikal
d. Kerja-kerja lain yang mana pengawasan rapi diperlukan
e. Peraturan dan langkah-langkah keselamatan hendaklan dipamerkan di pintu masuk bengkel,
makmal dan seumpamanya.
f. Faktor keselamatan mesti diutamakan oleh setiap guru sepanjang berada di sekolah.

18.0 TATATERTIB PELAJAR

18.1 Menjaga dan mengekalkan tatatertib yang tinggi di kalangan pelajar semasa di dalam atau di luar
kelas adalah tanggungjawab semua guru.

18.2 Guru janganlah takut memberi teguran, nasihat atau mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas
pelajar yang melanggar peraturan sekolah.

18.3 Guru hendaklah melaporkan kepada Penolong Kanan HEM, pelajar-pelajar yang kerap kali tidak
mengikut arahan, tidak membuat kerja yang diberikan dan cuai dalam pelajarannya.

20

19.0 KEBERSIHAN

19.1 Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas pelajar
hendaklah disediakan oleh guru kelas untuk kelas masing-masing. Alat-alat membersihkan kelas
hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik.

19.2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan mana-mana guru yang mempunyai bilik khas /
tempat khas (bengkel, bilik kaunseling, makmal sains dan lain-lain) bertanggungjawab untuk
menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing.

19.3 Semua guru, staf sokongan dan pelajar bersama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan dan
keceriaan kawasan sekolah.

20.0 GURU BERTUGAS HARIAN / MINGGUAN
(Sila rujuk jadual tugas guru harian / mingguan)

20.1 Setiap hari sekolah ada sekumpulan guru yang bertugas. Senarai guru bertugas akan diedarkan
setiap minggu. Ketua kumpulan dikehendaki menghebahkan melalui Whatsup dan Papan
Maklumat Guru Bertugas Mingguan dan dipantau oleh Penolong Kanan HEM.

20.2 Ketua guru bertugas hendaklah mengadakan perbincangan bagi menentukan tugas
ahli kumpulannya.

20.3 Memastikan pelajar berada pada tapak perhimpunan tepat pada masanya.

20.4 Membantu guru disiplin untuk memastikan wujudnya disiplin yang baik di kalangan pelajar.

20.5 Memastikan peraturan sekolah dipatuhi

20.6 Pelajar-pelajar mematuhi peraturan di kantin

20.7 Pelajar-pelajar tiba di sekolah pada waktunya

20.8 Tiada pelajar yang merayau tanpa tujuan

20.9 Mengurus masalah pelajar yang sakit dan merekodkannya ke dalam buku Laporan Bertugas.
20.10 Melakukan “Spot Check” sekurang-kurangnya dua kelas setiap minggu.
20.11 Berada di tempat perhimpunan pelajar bagi mengawasi dan memantau pelajar agar tidak

membuat bisang semasa perhimpuan berjalan.

21.0 PERHIMPUNAN RASMI DAN HARIAN

21.1 Perhimpunan Rasmi Mingguan akan diadakan pada setiap hari Ahad bermula jam 7.40 pagi.

21.2 Semua guru diwajibkan hadir dan berada di atas pentas kecuali beberapa orang guru disiplin dan
guru bertugas mingguan untuk mengawal pelajar. Kehadiran guru akan diambil.

21.3 Semua guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemeja berlenggan panjang dan kot /
blazer adalah diwajibkan.

21.4 Sila padamkan /mode senyap telefon bimbit.

21.5 Sila beri tumpuan sepenuhnya semasa perhimpunan dan jangan berbual-bual.

21

22.0 ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN

22.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara / majlis rasmi sekolah dan juga kursus dalaman.

22.2 Guru yang tidak hadir perlu mengemukakan surat tunjuk sebab pelanggaran ketidakhadiran
kepada Pengetua. Satu salinan akan di simpan dalam fail peribadi guru berkenaan.

23.0 KEAHLIAN KELAB GURU DAN STAF

21.1 Semua guru dan staf secara automatik menjadi ahli Kelab Guru dan Staf.

23.2 Semua guru dan staf dikehendaki bersama-sama menyokong dan memberi kerjasama yang padu
kepada semua aktiviti kelab.

24.0 PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT

24.1 Guru dan AKP hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama
rakan dan sentiasa mengawal tutur kata supaya wujud perasan kekitaan dalam organisasi dan
mengelakkan ketegangan hubungan .

24.2 Guru dan AKP tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa
pandangan/fahaman/pendapat/kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.

24.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio ekonomi,
kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

25.0 BILIK GURU

25.1 Guru hendaklah berada di bilik guru / bilik guru bengkel semasa tidak mengajar di kelas. Masa
tersebut hendaklah dianggap ’non-teaching period’ dan bukannya ’ free period ’. Masa tersebut
sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau
berkaitan dengan tugasan sekolah sahaja. Sebarang aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak
dibenarkan dijalankan di bilik guru.

25.2 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana
yang harmoni dan tidak mengganggu ketenteraman guru lain.

25.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.

25.4 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru termasuk
keselamatan harta benda yang terdapat di dalam bilik guru.

25.5 Guru yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua komputer, lampu dan
‘air-cond’ telah ditutup.

26.0 KUNCI

26.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat. Guru yang mengambil kunci hendaklah merekodkannya ke
dalam Buku Rekod Pergerakan Kunci di pejabat.

26.2 Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik khas mesti mendapat kebenaran daripada
Pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat sekolah.

22

27.0 TELEFON

27.1 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja.

27.2 Guru atau staf sekolah tidak dibenarkan menggunakan telefon sekolah untuk urusan
peribadi.

27.3 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa PdP di dalam bilik darjah dan semasa
Mesyuarat.

28.0 PEMBELIAN BARANG

28.1 Setiap pembelian barang dengan kebenaran terlebih dahulu dengan menggunakan borang pesanan
dalaman yang boleh didapati di pejabat sekolah.

28.2 Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua.

28.3 Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan Borang
Pesanan Tempatan (Local Order/LO).

28.4 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, rekod no. daftar stok dan
serahkan dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang diterima hendaklah direkodkan serta
merta dalam buku stok / Kew PA dengan tepat dan kemas.

29.0 BUKU STOK / INVENTORI

289.1 Ketua Panitia, Ketua Bengkel dan Ketua Unit bertanggungjawab menguruskan buku stok/inventori
dan memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa
dikemaskini, (setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan serta
merta).

29.2 Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Pembantu Tadbir dan Juruteknik akan menyemak buku
stok/inventori ini dari masa ke semasa dan dihantar ke pejabat pada hujung tahun untuk
disahkan oleh Guru Besar.

30.0 LAIN-LAIN PERATURAN

30.1 Merokok adalah dilarang di kawasan sekolah. Sila rujuk dan patuhi Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil 5/1997

30.2 Guru-guru tidak dibenarkan membuat sebarang hubungan dengan pihak luar secara lisan atau
tulisan tanpa mendapat kelulusan Pengetua terlebih dahulu. Urusan dengan pihak luar mestilah
melalui Pengetua.

30.3 Guru-guru dilarang melayan atau membuat sebarang urusan dengan penjual / pembekal /
kontraktor. Guru-guru juga tidak dibenarkan meminta tajaan dari pihak penjual / pembekal /
kontraktor tanpa kebenaran Guru Besar.

30.4 Pada akhir semester / cuti penggal, semua tugas dan tanggungjawab hendaklah
disempurnakan. Semua kunci bilik khas / kunci sekolah hendaklah dipulangkan ke
pejabat. Sebelum bercuti atau berpindah sekolah, semua urusan yang berkaitan hendaklah
diselesaikan terlebih dahulu.

30.5 Guru-guru tidak dibenarkan mengadakan apa-apa upacara atau majlis tanpa mendapat kebenaran
daripada Pengetua terlebih dahulu.

23

30.6 Semua aktiviti sekolah yang melibatkan pelajar keluar dari kawasan sekolah, hendaklah terlebih
dahulu mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada ibubapa/penjaga.(Surat Kebenaran Waris)

31.0 PERATURAN KHUSUS DAN HURAIAN

31.1 SURAT MENYURAT
 Semua surat rasmi yang menggunakan letter-head sekolah hendaklah ditandatangani
oleh Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.
 Surat-surat keluar yang ditulis oleh guru kepada Kementerian, Jabatan, PPD dan sekolah
lain hendaklah melalui Pengetua

31.2 SURAT YANG DITERIMA
 Surat yang diterima oleh sekolah berkaitan dengan tugas mesti diedar kepada guru untuk
diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat
tersebut.
 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan
kepada Pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.
 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk
tindakan guru berkenaaan, maka guru itu, hendaklah :
 Menyimpan satu salinan surat di dalam fail peribadi.
 Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang
yang dilampirkan, maka guru perlu berurusan dengan AKP di pejabat untuk
menyediakan surat iringan. Satu salinan disimpan dalam fail sekolah di
pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan

31.3 URUSAN DENGAN JPN/PPD
 Guru dan staf sokongan tidak digalakkan terus pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri atau
Pejabat Pelajaran Daerah untuk urusan peribadi atau perkhidmatan kecuali jika diarahkan
berbuat demikian / dengan pengetahuan Pengetua.

32.0 PERINTAH AM Bab D, 1993 Seksyen 19

32.1 Seorang pegawai tidak boleh, samada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa cara lain :
a) membuat apa-apa pernyataan awam yang boleh memudaratkan berhubungan dengan apa-
apa dasar, program atau keputusan Kerajaan di atas apa-apa isu;
b) memberi apa-apa maklumat fakta berhubung dengan jabatannya ; atau
c) memberikan apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa insiden atau laporan berhubung
dengan jabatannya, dan dia juga boleh mengedar / menyebar apa-apa pernyataan, maklumat
atau penjelasan, sama ada yang dibuat olehnya atau mana-mana orang lain, kecuali dengan
kebenaran bertulis terlebih dahulu, sama ada secara am atau khusus daripada Menteri yang
bertanggungjawab bagi Kementerian atau jabatan di mana dia sedang berkhidmat.

32.2 Selain daripada kebenaran Ketua Jabatan, seorang pegawai tidak boleh, sama ada secara lisan
atau bertulis atau dengan apa-apa cara lain, membuat apa-apa pernyataan awam yang
memudharatkan mana-mana dasar, program atau keputusan Kerajaan atau yang boleh
memalukan Kerajaan, atau membuat apa-apa ulasan mengenai kebaikan atau kelemahan mana-
mana dasar, program atau keputusan Kerajaan atau mengedar/menyebar apa-apa
pernyataan sedemikian, sama ada yang dibuat olehnya atau oleh mana-mana orang lain.

32.3 Peraturan 4.2 tidaklah terpakai bagi apa-apa pernyataan awam yang dibuat atau yang
diedarkan/sebarkan jika kandungan pernyataan itu telah diluluskan oleh Menteri.

32.4 Bagi maksud peraturan ini, “Pernyataan Awam” termasuklah apa-apa pernyataan atau ulasan yang
dibuat kepada akhbar atau kepada orang ramai atau semasa memberi syarahan awam atau ucapan
awam atau mana-mana penyiaran melalui bunyi atau penglihatan atau kedua-duanya.

24

32.5 Melainkan kebenaran ketua Jabatan, seseorang pegawai tidak boleh membincang dengan terbuka
kepada awam apa-apa langkah rasmi yang diambil oleh pegawainya dengan lisan atau bertulis.

33.0 ARAHAN DAN PEKELILING

33.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD / Pengetua hendaklah dibaca
dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya. Semua guru dan AKP perlu
akur dengan apa jua kandungan dan arahan dalam surat pekeliling tersebut.

33.2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di dalam Buku
Rekod (RPH) dan fail khas.

Semua guru dan AKP digalakkan seringkali mengemaskini pengetahuan terhadap semua Surat Pekeliling, Surat
Pekeliling Iktisas dan Surat Siaran dari masa ke masa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKUAN

Saya _____________________________________ No. Kad Pengenalan ________________ Telah membaca
dan memahami kandungan Arahan / Panduan tersebut di atas dan akur dengannya. Saya berikrar untuk
mematuhinya.

…………………………………….. Tarikh : ____________
()

25

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT PAYONG

O6400 POKOK SENA

KEDAH DARUL AMAN. Tel : 04 - 7822105

Fax : 04 - 7822179

Email : [email protected]

Ruj. Kami :SMKBP 30/001/26( )
Tarikh :20 Disember 2019

Tuan / Puan

.....................................
SMK Bukit Payong
06400 Pokok Sena
Kedah

Tuan/puan

PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATAN KUASA SEKOLAH TAHUN 2020

Dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan / puan dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Sekolah
seperti senarai berikut :

i. ___________________________________________________
ii. ___________________________________________________
iii. ___________________________________________________
iv. ___________________________________________________
v. ___________________________________________________
vi. ___________________________________________________
vii. ___________________________________________________

3. Pihak sekolah mengucapkan tahniah dan berkeyakinan penuh bahawa tuan/puan akan
bertugas dengan penuh tekun dan berintegriti bersesuaian dengan aspirasi pendidikan seperti
yang tercatat dianjakan keempat di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2015 - 2025

4. Kerjasama yang diberkan oleh tuan / puan didahului dengan ucapan terima kasih

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“KEDAH AMAN MAKMUR – HARAPAN BERSAMA MAKMURKAN KEDAH”
“PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG”

Saya yang menjalankan amanah,

....................................................
(AHMAD BIN MD ISA)
Pengetua
SMK Bukit Payong

26

PENGURUSAN
&

PENTADBIRAN
SEKOLAH
2020

SMK BUKIT PAYONG, 06400 POKOK SENA, KEDAH

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH
2020

PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PENGETUA PEN. KANAN KOKURIKULUM
GRED DG52 GRED DG52 GRED DG48
TN HJ AHMAD BIN MD ISA
PN RODZIAH BINTI SAAD EN MOHAMMAD AMIN BIN DARUS
PEN. KANAN PENTADBIRAN
GRED DG52

EN ABD ROHIM BIN ABDULLAH

GK BAHASA GK SAINS & MATEMATIK GK KEMANUSIAAN GK TEKNIK & VOKASIONAL
GRED DG48 GRED DG52 GRED DG48 GRED DG48
PN NORLIZA BINTI OSMAN
PN NORMA BT IBRAHIM PN AISHAH BINTI ABU BAKAR EN BURHANUDDIN BIN OTHMAN

Pengerusi PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2020
Timbalan Pengerusi Pengetua (Tn. Haji Ahmad bin Md Isa)
Naib Pengerusi I Penolong Kanan Pentadbiran (Tn. Haji Abd. Rohim bin Abdullah)
Naib Pengerusi II Penolong Kanan HEM (Pn. Hajah Rodziah binti Saad)
Setiausaha Penolong Kanan Kokurikulum (Tn. Haji Mohammad Amin bin Darus)
Guru Kanan Kemanusiaan (Pn. Aishah binti Abu Bakar)
Ahli-ahli Guru Kanan Bahasa ( Pn. Norliza binti Osman )
Guru Kanan Sains & Matematik (Pn Norma binti Ibrahim )
Guru Kanan Teknik & Vokasional (En. Burhanuddin bin Othman)

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JKPA)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Pn. Rashida binti Hashim (Pembantu Tadbir)

Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran

Kaunselor Pelajar

Ahli Jawatankuasa Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran

Setiausaha Pusat Sumber Sekolah

Ketua Pembantu Tadbir

Audit Dalaman Pn Toh Ming Lee

2. JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA, MAKLUMAT & TAKWIM SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Guru Kanan Sains & Matematik

Setiausaha EMIS En Azhar bin Ahmad

Setiausaha APDM En Mohd Nuzi bin Sulaiman

Setiausaha SSDM En Zamri bin Che Mee

Setiausaha HRMIS Pn Nor Shahrol Ezwin binti Morad

3. JAWATANKUASA PENGURUSAN PEJABAT

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Pn Rashida binti Hashim

En Abdul Halim bin Mat Isa

AKP Pn Husna Zahirah binti Bakar
Pn Nor Asnizawati binti Abdul Wahab

Pn Noor Faezah binti Mohd Fauzi

28

4. JAWATANKUASA BULETIN & MAJALAH SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Guru Kanan Bahasa

Setiausaha En Abdul Ghani bin Jalil

Bendahari Bendahari PIBG

En Mohd Nuzi bin Sulaiman

En Badri bin Che Gamat

AJK Pn Siti Mahani binti Abdul Hamid

Cik Siti Rahayu binti Mohamed

Pn Zuraidah binti Bakhori

5. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN & INVENTORI

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Pn Rashida binti Hashim

Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran

Setiausaha Sukan

AJK Semua Ketua Panitia
En Azhar bin Ahmad ( Makmal Komputer )

Pn Nor Asnizawati binti Abdul Wahab - PO (urusan fail dan rekod)

Pn Husna Zahirah binti Bakar – PO ( urusan fail dan rekod )

Pn Nor Shahrol Ezwin binti Morad (Pusat Akses)

Guru Kanan Sains dan Matematik

Pegawai/Pemeriksa Aset Guru Kanan Teknik dan Vokasional

6. JAWATANKUASA SEBUT HARGA / TENDER

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi Penolong Kanan HEM

Setiausaha Penolong Kanan Kokurikulum

Ahli-ahli Semua Guru Kanan Mata Pelajaran

29

7. JAWATANKUASA SURAU SEKOLAH & MAJLIS KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH (MAKDIS)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Guru Kanan Kemanusiaan

Setiausaha En Mohamad Fadhil bin Kassim

Penolong Setiausaha Pn Siti Fatimah binti Disa

Bendahari Pn Nor Azizah binti Wahab

En Ahmad Sanuzi bin Hj Awang – Surau Lelaki

En Zamri bin Che Mee

AJK Pn Norhafiza binti Ahmad – Surau Perempuan

Pn Aishah binti Awang

Pn Salmah binti Saad

Pn Nor Zaitulnatahain binti Hassan

8. JAWATANKUASA PUSAT AKSES SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Guru Kanan Bahasa

Setiausaha En. Azhar bin Ahmad

Pen. Setiausaha Pn. Nor Shahrol Ezwin binti Morad (Juruteknik Komputer)

AJK Dr. Abd Ghani bin Jalil

9. JAWATANKUASA MAKMAL KOMPUTER

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Guru Kanan Teknik & Vokasional

Setiausaha En. Azhar bin Ahmad

Pen. Setiausaha Pn. Nor Shahrol Ezwin binti Morad (Juruteknik Komputer)

AJK Pn Norhafiza binti Ahmad

30

10. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2) / PKB & JAMINAN

KUALITI

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha SKPMg2 Guru Kanan Kemanusiaan

Setiausaha PKB Guru Kanan Bahasa

Setiausaha Kurikulum Dr. Abd Ghani bin Jalil

Setiausaha HEM Pn. Salmah binti Saad

Setiausaha Kokurikulum Pn. Nur Syazana binti Mohamed Latiff

Guru Data En. Azhar bin Ahmad

Guru Kanan Bahasa

Guru Kanan Sains dan Matematik

AJK Kerja Guru Kanan Teknik dan Vokasional

Pn. Asmanizam binti Abd Manaf

Pn. Norazian binti Ibrahim

11. JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha En. Azhar bin Ahmad

Penolong Setiausaha Pn. Nor Shahrol Ezwin binti Morad

Dr Abdul Ghani bin Jalil ( Guru Perpustakaan & Media)

AJK En Badri bin Che Gamat
En Mohd Nuzi bin Sulaiman

Pn Musalbani bin Mohamad

12. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PROFESIONALISME GURU DAN STAF (LDP / PLC / PAK 21)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha LDP Guru Kanan Teknik dan Vokasional

Penolong Setiausaha LDP Pn Mazuein binti Mustafa

Penyelaras PLC Guru Kanan Bahasa

Penyelaras PAK 21 Guru Kanan Kemanusiaan

Penyelaras KBAT / I THINK / Guru Kanan Sains dan Matematik

STEM

31

13. KOPERASI SMK BUKIT PAYONG POKOK SENA (BERHAD)

Pengerusi Pengetua

Naib Pengerusi Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Pn Nor Azizah Abd Wahab

Bendahari Pn Widya Asmari binti Zakaria

En Mohd Nuzi bin Sulaiman

AJK Pn Siti Fatimah binti Ahmad

Pn Aliza binti Malik

14. JAWATANKUASA PIBG DAN KOMUNITI (PIBK)

Penasihat Pengetua

Yang Dipertua Tn Hj Musa bin Ahmad

Naib YDP En Abdul Wahab bin Ismail

Setiausaha Pn Asmanizam binti Abd Manaf

Bendahari Pn Nor Azizah binti Wahab

En Abdullah bin Lebai Hassan

En Md Desa bin Awang Kechik

En Rosley bin Mustaffa

En Ahmad Shukri bin Ibrahim

En Wee Sai A/L Mak

AJK Waris Pn Suhaini binti Mahmud

Pn Bashiroh binti Abu

Pn Norafiza binti Haron

Pn Siti Nurhazani binti Zainol

Pn Maizura binti Md Rodzi

Pn Siti Fatimah binti Ahmad

Pn Norma binti Ibrahim

Pn Musalbani binti Mohamad

Pn Salmah binti Saad

AJK Guru Pn How Chien Chien

En Mohd Rosmadi bin Mohd Fadzil

Pn Roshamiza binti Roslan

En Mohamad Fadhil bin Kassim

Juru Audit Guru En Zakaria bin Adnan

Juru Audit Waris En Amran bin Yaacob

15. DOKUMENTASI DAN PUBLISITI

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan

Penyelaras GK Kemanusiaan

Setiausaha Pn. Salmah binti Saad

Dr Abdul Ghani bin Jalil ( Guru Perpustakaan dan Media)

AJK En Badri bin Che Gamat

Pn Rosnani bin ti Hussein

32

16. JAWATAN KUASA PROTOKOL DAN MAJLIS RASMI SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Guru Kanan Teknik dan Vokasional

Setiausaha Pn. Salmah binti Saad

Siaraya En Mohd Rosmadi bin Mohd Fadzil
En Mohamad Fadhil bin Kassim

Pn Nur Syazana binti Mohamed Latiff

AJK Pn Sareza binti Abdul Karim
Guru Bertugas Mingguan

Pengawas Bertugas

17. JAWATANKUASA INOVASI / KAJIAN TINDAKAN PERINGKAT SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Dr Abdul Ghani bin Jalil (Pegawai Meja Inovasi)

Guru Kanan Bahasa

AJK Guru Kanan Sains & Matematik
Guru Kanan Kemanusiaan

Guru Kanan Teknik & Vokasional

18. MAJLIS STAF SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Wakil Pengurusan Pn Norliza binti Osman (Guru Kanan Bahasa)

Pengerusi En Badri bin Che Gamat

Naib Pengerusi Pn Roshamiza binti Roslan

Setiausaha Pn Asmanizam binti Abd Manaf

Bendahari Pn Siti Mahani binti Abdul Hamid

En Mohamad Fadhil bin Kassim

AJK Pn Siti Fatimah binti Ahmad

Pn Nor Asnizawati binti Abdul Wahab

33

PROFESIONALISME GURU

Ciri-ciri Guru Cemerlang :

1. Kecemerlangan Peribadi - Kecemerlangan peribadi yang dimaksudkan ialah meliputi nilai kendiri yang positif,
berakhlak mulia, adil, bertimbang rasa, amanah, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, kemas, Sikap sedia berkongsi,
bersikap terbuka, dan berpemikiran positif.
2. Kecemerlangan Pengetahuan dan Kemahiran - Mengamalkan budaya ilmu, berkebolehan menyelesaikan
masalah, membuat keputusan yang rasional serta objektif, dan sebagai pakar rujuk bidang masing-masing.
3. Kecemerlangan Komunikasi - Kecekapan berinteraksi dan menyampaikan idea dan mesej secara berkesan,
memula dan merintis sesuatu usaha sehingga berjaya, berkeupayaan memelihara hubungan mesra dan
menghormati semua ahli masyarakat sekolah atau institusi pendidikan.
4. Kecemerlangan Potensi - Penglibatan yang bermakna dalam aktiviti-aktiviti ilmu seperti kursus-kursus
profesional, seminar, bengkel, dan sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran melalui akademik dan
penyelidikan.
5. Personaliti Unggul Personaliti ialah perwatakan dan tingkahlaku. Personaliti ialah satu daripada pembolehubah
yang boleh memudahkan atau menyulitkan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Guru cemerlang perlu
mempunyai ciri-ciri personaliti unggul seperti adil, sabar, tegas, Konsep kendiri positif, kesungguhan, mesra, prihatin,
kerjasama, menepati masa, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan kecindan (unsur jenaka).

Sumber : Md. Nasir Masran (2000) dalam kertas prosiding bertajuk Guru Cemerlang: Personaliti dan Kemahiran
(Prosiding seminar kebangsaan penyelidikan dan pembangunan dalam pendidikan 2000. 3 – 4 Oktober 2000,
Bahagian Pendidikan Guru, KPM, ms 173 – 178)

34

UNIT
KURIKULUM

SMK BUKIT PAYONG , 06400 POKOK SENA, KEDAH
JAWATANKUASA KURIKULUM

NAIB PENGERUSI II PENGERUSI NAIB PENGERUSI III
GRED DG52 GRED DG52 GRED DG48
TN HJ AHMAD BIN MD ISA
PN RODZIAH BT SAAD PENGETUA EN MOHAMMAD AMIN BIN DARUS
PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PEN. KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI I
GRED DG52

EN ABD ROHIM BIN ABDULLAH
PEN. KANAN PENTADBIRAN

SETIAUSAHA
DR ABDUL GHANI BIN JALIL

AHLI JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA

1. Guru Kanan Bahasa 8. Setiausaha MBMMBI
2. Guru Kanan Sains Dan Matematik 9. Setiausaha Jadual Waktu
3. Guru Kanan Kemanusiaan 10. Setiausaha PSS
4. Guru Kanan Guru Kanan Sains Teknik & Vokasional 11. Setiausaha Makmal Komputer
5. Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran 12. Semua Penyelia Tingkatan
6. Kaunselor Murid
7. Setiausaha Peperiksaan Dalaman / PBD / PBS / PT3 /

SPM

1. JAWATANKUASA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Dr Abd Ghani bin Jalil

Penolong Setiausaha Pn Nor Hashimah binti Ismail

Guru Kanan Bahasa

Guru Kanan Sains & Matematik

Guru Kanan Kemanusiaan

Guru Kanan Teknik & Vokasional

Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran

AJK Kaunselor Pelajar
Setiausaha Peperiksaan Dalaman / PBD / PBS / PT3 / SPM

Setiausaha MBMMBI

Setiausaha Jadual Waktu

Setiausaha PSS

Setiausaha Makmal Komputer

Semua Penyelia Tingkatan

2. KETUA PANITIA MATA PELAJARAN DAN SETIAUSAHA PANITIA

BAHASA

Ketua Panitia Bahasa Melayu Pn Siti Mahani binti Abdul Hamid

Setiausaha Pn. Musalbani binti Mohamad

Ketua Panitia Bahasa Inggeris Pn. Siti Rahayu binti Mohamed

Setiausaha Pn. Roshamiza binti Roslan

Ketua Panitia Bahasa Arab En. Mohamad Fadhil bin Kassim

Setiausaha Pn. Norhafiza binti Ahmad

SAINS DAN MATEMATIK

Ketua Panitia Sains En. Badri bin Che Gamat

Setiausaha Pn. Farhana binti Ismail

Ketua Panitia Biologi Pn. Sarikha binti Shamsudin

Ketua Panitia Fizik Pn Nur Syazana binti Mohamed Latiff

Ketua Panitia Kimia Pn Norma binti Ibrahim

Ketua Panitia Matematik Pn. Noraini binti Ramli

Setiausaha Pn Asmanizam binti Abd Manaf

Ketua Panitia Mate.Tambahan Pn Asmanizam binti Abd Manaf

TEKNIK DAN VOKASIONAL

Ketua Panitia RBT Pn Junaidah binti Walat

Setiausaha Pn. Aliza binti Abd Malik @ Elias

Ketua Panitia P.Perakaunan Pn. Toh Ming Lee

Ketua Panitia Perniagaan Pn. Widya Asmari binti Zakaria

Ketua Panitia Pertanian En. Burhanuddin bin Othman

Ketua Panitia Ekonomi Pn. Nor Azizah binti Wahab

KEMANUSIAAN

Ketua Panitia Sejarah Pn. Mazuein binti Mustafa

Setiausaha Pn Nur Hadhirah binti Abdul Rahim

Ketua Panitia Geografi Pn. Aliza binti Abd Malek

Setiausaha Pn Siti Fatimah binti Ahmad

Ketua Panitia Pendidikan Islam Pn. Aishah binti Awang

Setiausaha Pn. Siti Fatimah binti Disa

Ketua Panitia Tasawwur Islam Pn. Norhafiza binti Ahmad

36

Setiausaha En.Mohamad Fadhil bin Kassim
Ketua Panitia PJK En. Ahmad Sanuzi bin Hj Awang
Setiausaha Pn. Sareza binti Abdul Karim
Ketua Panitia Pendidikan Moral Pn. Toh Ming Lee
Ketua Panitia Pend. Seni En. Zamri bin Che Mee
Visual
Ketua Panitia Sivik & Pn. Nur Hadhirah binti Abdul Rahim
Kewarganegaraan

3. PROGRAM KHAS

Program Nilam Ketua Panitia Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris

Program Celik Al-Quran Ketua Panitia Pendidikan Islam

Program Intervensi Dr. Abdul Ghani bin Jalil

4. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN JADUAL GANTI

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Ketua penyelaras Guru Kanan Kemanusiaan

Penyelaras Semua Guru Kanan

Setiausaha En. Azhar bin Ahmad

Penolong Setiausaha 1. En. Badri bin Che Gamat

2. Pn. Roshamiza binti Roslan

Ahli-ahli Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

5. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN , PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan

Penyelaras Guru Kanan Sains dan Matematik

Setiausaha SPM PEPERIKSAAN AWAM
Penolong Setiausaha Pn Norazian binti Ibrahim
Setiausaha PT3 Pn Nor Azizah binti Wahab
Penolong Setiausaha Pn Musalbani binti Mohamad
En. Zakaria bin Adnan

Setiausaha PEPERIKSAAN DALAMAN
Penolong Setiausaha Pn Nur Hadhirah binti Abdul Rahim
Pn Asmanizam binti Abd Manaf
AJK Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran
Penyelia-Penyelia Tingkatan

37

6. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS )

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Guru-guru Kanan

Setiausaha Setiausaha Peperiksaan SPM dan Peperiksaan Dalaman

Penolong Setiausaha Pen.Setiausaha Peperiksaan SPM dan Peperiksaan Dalaman

AJK Ketua Pentaksir Sekolah
Pentaksir Sekolah

Semua Penyelia Tingkatan

6.1 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD ) TINGKATAN 1, 2,3 dan 4

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Penyelaras Bidang M/pelajaran Guru Kanan Bahasa ( Pemantauan )

Guru Kanan Sains dan Matematik (Pengesanan)

Guru Kanan Kemanusiaan (Penyelarasan)

Guru Kanan Teknik dan Vokasional (Pementoran)

Setiausaha Pn. Siti Fatimah binti Ahmad – Men Rendah
Pn. Sareza binti Abdul Karim – Men Atas

Pen. Setiausaha Pn Siti Fatimah binti Disa

Semua Penyelia Tingkatan

Guru Bimbingan & Kaunseling

S/U Unit HEM (PPsi)

AJK Setiausaha Unit Kokurikulum (PAJSK)

Ketua-ketua panitia (Pentaksiran Sekolah - PS & Pentaksiran Pusat - PP)

Ketua Jurulatih Pentaksiran Mata pelajaran Sekolah ( setiap m/p )

Guru mata pelajaran Tingkatan 1, 2, 3 dan 4

6.2 JAWATANKUASA PEMANTAUAN PBS / MPEI

Kerja Kursus

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Penyelaras Semua Guru Kanan

Sains Pertanian (SPM) En Burhanuddin bin Othman

Fizik Pn Nur Syazana binti Mohamed Latiff

Kimia Pn Norma binti Ibrahim

Biologi Pn. Sarikha binti Shamsudin

Sains En Badri bin Che Gamat

Matematik Tambahan Pn Asmanizam binti Abd Manaf

Pendidikan Moral Pn Toh Ming Lee

Pendidikan Seni Visual En Zamri bin Che Mee

Prinsip Perakaunan Pn Toh Ming Lee

Perniagaan Pn Widya Asmari binti Zakaria

Ekonomi Pn. Nor Azizah binti Wahab

38

6.3 ULBS dan PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan

Penyelaras Guru Kanan Bahasa

Bahasa Melayu

Menengah Rendah( T1,T2,T3) Pn. Musalbani binti Mohamad

Menengah Atas (T4,T5) Dr Abd Ghani bin Jalil

Bahasa Inggeris

Menengah Rendah( T1,T2,T3) En Mohd Rosmadi bin Mohd Fadzil

Menengah Atas (T4,T5) Pn. How Chien Chien

6.4 PAFA Pn. Aishah binti Awang
Tingkatan 1 En. Mohamad Fadhil bin Kassim
Tingkatan 2 Pn. Nor Zaitulnatahain binti Hassan
Tingkatan 3 Pn. Siti Fatimah binti Disa
Tingkatan 4 Pn. Aishah binti Abu Bakar
Tingkatan 5

7. JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK PEMBANGUNAN SEKOLAH (PSPS)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Guru Kanan Kemanusiaan

Penolong Setiausaha Guru Kanan Sains dan Matematik

Guru Kanan Bahasa

Guru Kanan Teknik dan Vokasional

Guru Bimbingan Dan Kaunseling

Penyelia Tingkatan

AJK Ketua Panitia

Setiausaha Peperiksaan Dalaman / Peperiksaan Awam (SPM)

Penyelaras Pusat Sumber

Setiausaha HEM

Setiausaha Kokurikulum

8. JAWATANKUASA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan pengerusi Penolong Kanan

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Setiausaha Kurikulum

Penyelaras Tingkatan 1 Pn Norliza binti Osman

Penyelaras Tingkatan 2 Pn Norma binti Ibrahim

Penyelaras Tingkatan 3 En Burhanuddin bin Othman

Penyelaras Tingkatan 4 Pn Aishah binti Abu Bakar

Penyelaras Tingkatan 5 En Abd Rohim bin Abdullah

Program Tingkatan 1 Penyelia Tingkatan 1 - Pn Aliza binti Abd Malik @ Elias

Program Tingkatan 2 Penyelia Tingkatan 2 - Pn Widya Asmari binti Zakaria

Program Tingkatan 3 Penyelia Tingkatan 3 - Pn Rosnani binti Hussein

39

Program Tingkatan 4 Penyelia Tingkatan 4 - Pn Nur Syazana binti Mohamed Latiff
Program Tingkatan 5 Penyelia Tingkatan 5 - Pn Siti Fatimah binti Disa
Ketua Panitia Mata Pelajaran
AJK Program Guru-Guru Mata Pelajaran

9. JAWATANKUASA “HEAD COUNT” SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan pengerusi Penolong Kanan

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Guru Kanan Sains dan Matematik

Setiausaha Pn Asmanizam binti Abd Manaf

Penolong Setiausaha Pn Norazian binti Ibrahim

AJK Penyelia T5 – fail-fail HC tingkatan 5

Penyelia T4 – fail-fail HC Tingkatan 4

10. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Guru Media dan PSS Dr Abd Ghani bin Jalil ( Penyelaras )

Setiausaha Cik Siti Rahayu binti Mohamed

AJK Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran

Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran

Unit Bilik Media Pn Toh Ming Lee

Program Nilam Setiausaha – Pn Zuraidah binti Bakhori

AJK – Semua guru B.Melayu dan B.Inggeris.

Perpustakaan Bergerak Dr Abd Ghani bin Jalil

Unit Komputer En. Azhar bin Ahmad

Pusat Akses Pn Nor Shahrol Ezwin binti Morad

11. JAWATANKUASA PROGRAM MBMMBI / DASAR 60:40 / STEM

Pengerusi Pengetua

Timbalan pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Guru Kanan Bahasa dan Guru Kanan Sains & Matematik

Setiausaha Pn Nor Hashimah binti Ismail

Semua Guru Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sains & Matematik

AJK En Azhar bin Ahmad

Pn. Nor Shahrol Ezwin binti Morad (Juruteknik Komputer)

12. JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS, BLOK , KAWASAN DAN KESELAMATAN SEKOLAH

Bilik Wawasan Pn Rosnani binti Hussein

Bilik Rawatan Pn Farhana binti Ismail

Bilik Seni En. Zamri bin Che Mee

Bilik Bahasa Pn. Siti Rahayu binti Mohamed

40

13. PENYELIA TINGKATAN

Tingkatan 1 Pn Aliza binti Abd Malik @ Elias

Tingkatan 2 Pn Widya Asmari binti Zakaria

Tingkatan 3 Pn Rosnani binti Hussein

Tingkatan 4 Pn Nur Syazana binti Mohamed Latiff

Tingkatan 5 Pn Siti Fatimah binti Disa

BIL 14. SENARAI NAMA GURU-GURU TINGKATAN 2019

1. Tingkatan 1 Fathonah Pn Roshamiza Binti Roslan

2. Tingkatan 1 Marikh En Mohd Rosmadi bin Mohd Fadzil

3. Tingkatan 1 Pluto Pn Sarikha binti Shamsudin

4. Tingkatan 1 Utarid Pn Nor Hashimah binti Ismail

5. Tingkatan 2 Fathonah Cik Siti Rahayu binti Mohamed

6. Tingkatan 2 Marikh Pn. Siti Fatimah binti Ahmad

7. Tingkatan 2 Pluto Pn Noraini binti Ramli

8. Tingkatan 2 Utarid En Muhammad Rowi bin Hasan

9. Tingkatan 3 Fathonah Pn Zuraidah binti Bakhori

10. Tingkatan 3 Marikh En Mohamad Fadhil bin Kassim

11. Tingkatan 3 Pluto Pn Junaidah Binti Walat

12. Tingkatan 3 Utarid Pn Nor Zaitulnatahain binti Hassan

13. Tingkatan 4 ST1 Pn Farhana binti Ismail

14. Tingkatan 4 ST 2 Pn How Chien Chien

15. Tingkatan 4 SS 1 En Badri bin Che Gamat

16. Tingkatan 4 SS 2 Pn Siti Mahani binti Abdul Hamid

17. Tingkatan 5 Sains Pn Toh Ming Lee

18. Tingkatan 5 Pertanian Pn Norhafiza binti Ahmad

19. Tingkatan 5 Perniagaan En Mohd Nuzi bin Sulaiman

20. Tingkatan 5 Sains Sosial Pn Aishah binti Awang

41

UNIT
HAL EHWAL

MURID

SMK BUKIT PAYONG, 06400 POKOK SENA, KEDAH
JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

NAIB PENGERUSI II PENGERUSI NAIB PENGERUSI III
GRED DG52 GRED DG52 GRED DG48
TN HJ AHMAD BIN MD ISA
EN ABD ROHIM BIN ABDULLAH PENGETUA EN MOHAMMAD AMIN BIN DARUS
PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI I
GRED DG52

PN RODZIAH BT SAAD
PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA
KAUNSELOR SEKOLAH

AHLI JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA

1. Semua Guru Kanan 7. Setiausaha J/K SPBT
2. Setiausaha J/K Disiplin & Pengawas 8. Setiausaha J/K Kantin
3. Setiausaha J/K Kesihatan & Keselamatan 9. Setiausaha J/K Bimbingan & Kaunseling
4. Setiausaha J/K Biasiswa & Bantuan Kebajikan 10. Setiausaha J/K Kelab Pencegahan Jenayah
5. Setiausaha J/K Data / Pendaftaran Pelajar 11. Setiausaha J/K RIMUP
6. Setiausaha J/K PPDA 12. Setiausaha J/K Sekolah Penyayang

1. JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Kaunselor Sekolah

Semua Guru Kanan

Setiausaha J/K Disiplin & Pengawas

Setiausaha J/K Kesihatan & Keselamatan

Setiausaha J/K Biasiswa & Bantuan Kebajikan

Ahli Jawatankuasa Setiausaha J/K Data / Pendaftaran Pelajar
Setiausaha J/K SPBT

Setiausaha J/K Kantin

Setiausaha J/K Bimbingan & Kaunseling

Setiausaha J/K Kelab Pencegahan Jenayah

Setiausaha J/K RIMUP

2. JAWATANKUASA DISIPLIN PELAJAR

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha En Zamri bin Che Mee

Penolong Setiausaha Pn How Chien Chien

En Mohd Fadhil bin Kassim

En Zakaria bin Adnan

Ahli Jawatankuasa Pn Siti Fatimah binti Disa
Pn Nur Hadhirah binti Abdul Rahim

Pn Rogayah binti Awang Hussain

Guru Bimbingan dan Kaunseling

3. LEMBAGA PENGAWAS PELAJAR

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Pn Musalbani binti Mohamad

En Badri bin Che Gamat

Ahli Jawatankuasa En Ahmad Sanuzi bin Hj Awang

Pn Nor Zaitulnatahain binti Hassan

4. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM

Setiausaha Pn Aliza binti Abd Malik

Ahli Jawatankuasa En Zakaria bin Adnan ( Menengah Atas)

Pn Siti Fatimah binti Ahmad ( Menengah Rendah )

PT NBOS

43

5. JAWATANKUASA BIASISWA DAN KEBAJIKAN

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM

BIASISWA

Setiausaha Pn Mazuein binti Mustafa

Penolong Setiausaha Pn Roshamiza binti Roslan
Ahli Jawatankuasa Pn Sarikha binti Shamsudin

KEBAJIKAN

Setiausaha Pn Junaidah binti Walat

Ahli Jawatankuasa En Azhar bin Ahmad

Pn Siti Mahani binti Abdul Hamid

ZAKAT

Penyelaras Guru Kanan Kemanusiaan

Setiausaha Pn Aishah binti Awang

Ahli Jawatankuasa En Mohamad Fadhil bin Kassim
Pn Siti Fatimah binti Disa

Pn Norhafiza binti Ahmad

6. JAWATANKUASA 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN) PERINGKAT SEKOLAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha Penolong Kanan Kokurikulum
En. Mohamad Fadhil bin Kassim

Guru Kanan Mata Pelajaran

Setiausaha J/K Kebersihan

Setiausaha J/K Kesihatan

Setiausaha J/K Keselamatan

Ahli Jawatankuasa Setiausaha J/K Kelab Pencegahan Jenayah
Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG)

Pegawai Perhubungan Sekolah (Polis)

Pegawai Bomba Daerah Kota Setar

Klinik Kesihatan Pokok Sena
Penyelia Pegawal Keselamatan
Peyelia Pekerja Kontrak Kebersihan

7. JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM
Setiausaha Pn Sareza binti Abdul Karim

Ahli Jawatankuasa Pn Nur Syazana binti Mohamed Latiff
Pn Asmanizam binti Abd Manaf
Ketua Panitia Sivik dan Kewarganegaraan
Semua Guru Tingkatan

44

8. JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM

Setiausaha En Mohamad Fadhil bin Kassim

Penolong Setiausaha En Muhammad Rowi bin Hasan

Ahli Jawatankuasa En Mohd Nuzi bin Sulaiman
Cik Siti Rahayu binti Mohamed
Pn Rogayah binti Awang Hussain

9. JAWATANKUASA KESIHATAN PELAJAR

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM

Setiausaha Pn Farhana binti Ismail

Ahli Jawatankuasa En Mohd Nuzi bin Sulaiman
Pn Toh Ming Lee

10. JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM :
Naib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha En Zamri bin Che Mee

Pn Nur Hadhirah binti Abdul Rahim

Ahli Jawatankuasa Guru Bimbingan dan Kaunseling
Pegawai Perhubungan Sekolah (Polis)

PIBG

11. JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Pn Norhafiza binti Ahmad

Penolong Setiausaha Pn Mazuein binti Mustafa

Ahli Jawatankuasa Pengerusi Majlis Staf
Ketua Pembantu Tadbir
Pn Norazian binti Ibrahim
Pn Noraini binti Ramli
Pn Nor Hashimah binti Ismail
Pengusaha Kantin
Ketua Pengawas
PIBG

45


Click to View FlipBook Version