The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurulezani, 2019-12-06 21:41:47

ebook_BAB 2 PENGENALAN 2020

ebook_BAB 2 PENGENALAN 2020

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..

2.1 MOTO SEKOLAH
2.2 MOTO PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)
2.3 VISI SEKOLAH
2.4 VISI PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)
2.5 MISI SEKOLAH

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..

2.6 BENDERA SEKOLAH

Ciptaan : En. Mohd Noor

2.7 LOGO SEKOLAH

Rahal dan Al- Quran

Melambangkan agama menjadi asas kehidupan insan

Struktur Atom

Melambangkan kepentingan sains dan teknologi masa kini

Dunia

Melambangkan ICT merupakan satu keperluan sejagat

Pokok Chengal

Melambangkan kekuatan dan keteguhan yang tidak boleh
digugat

Warna Merah

Bersemangat waja

Warna Biru

Perpaduan berbilang kaum di Malaysia

Warna Putih

Kesucian, keluhuran dan keimanan

Warna Kuning

Ketuanan Melayu

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..

2.8 LAGU SEKOLAH

SEGAGAH CHENGAL

Sederap dan selangkah
SMK Kampong Chengal gagah
Setiap cabaran diredah
Tanpa menyerah kalah

Komprehensif intelektual integriti
Pemacu cita- cita kami
Komitmen keyakinan berdikari
Pembelajaran bestari

Chorus
Syukuri nikmatmu Tuhan
Jasa guru budiman
Cemerlang gemilang terbilang
Wawasan pembangunan

Segagah cengal kamilah juara
Sekuat cengal kamilah perwira
Seutuh tekad yang membara
Seharum namamu di persada.
SMK Kampong Chengal gemilang

Ciptaan : Tn Hj. Yasin Awang

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..

2.9 PIAGAM PELANGGAN

Memastikan kebajikan dan keselamatan Memastikan pengagihan waktu
semua murid diutamakan. mengajar yang seimbang mengikut
opsyen dan keperluan semasa.
Memastikan semua murid mendapat
pengajaran dan pembelajaran mengikut Memastikan setiap staf dan guru
jadual waktu yang ditetapkan. mendapat peluang latihan untuk
meningkatkan kemahiran sekurang-
Memastikan semua kerja murid akan kurangnya 7 hari setahun.
disemak secara berkala dalam tempoh
yang ditetapkan. Memastikan guru dan staf sokongan
yang baru bertugas menerima gaji
Memastikan semua murid mendapat ilmu dalam tempoh tiga bulan.
pengetahuan secara adil dan saksama.
Memastikan agihan tugas diberi
Memastikan semua murid mendapat secara adil dan seimbang.
peluang untuk terlibat dengan aktiviti
kokurikulum.

Memastikan semua murid mendapat
bimbingan dan penerapan nilai-nilai
Islam dan nilai-nilai murni.

Memastikan ibu bapa dan pihak yang Memastikan laporan dihantar ke
berurusan dengan kami dilayan dengan Kementerian, JPN dan PPD sebelum
mesra, cepat dan memuaskan hati. atau mengikut masa yang ditetapkan.

Memastikan segala aduan daripada Memastikan segala urusan surat-
ibubapa / penjaga akan mendapat menyurat dengan PPD, JPN atau
perhatian dan tindakan segera dalam Kementerian berbalas dalam tempoh
masa 7 hari bekerja. 7 hari.

Memastikan slip peperiksaan murid Memastikan tindakan yang segera
diberikan tiga minggu selepas terhadap segala arahan Kementerian,
peperiksaan. JPN dan PPD.

Memastikan hubungan yang mesra
dengan masyarakat sekitar.

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..

2.10 PELAN SEKOLAH

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..

2.9 PELAN KELAS

Bilik
Pengetua
BILIK GURU A UBK
BILIK TAYANGAN

PUSAT SUMBER
PEJABAT

BILIK GURU B
BLOK PENTADBIRAN

BILIK GURU KANAN &
ANJUNG PERSEGARAN

Unit Peperiksaan Bilik Bilik Bilik
Reso Mesyuarat Sakit

TG(P3) TG(P2) TDIF(P Bilik PENTAS Bilik TG(L1) TG(L2) TG(L3)
) Pengawas UTAMA Dsiplin

TP(P8) TP(P7) TP(P6) TP(P5) TP(L1) TDIF(L) TP(L3) TP(L4)

44 3 3 Bilik Singgah Bilik Bilik
IBN IBQ IBQ IBS SPBT Tamu SPBT KO

45 3 3 DATARAN 1 Bilik 4 2
IBH IBB IBN IBR IBQ
PERHIMPUNAN
(Chengal Square)

IBS Abad 21 IBS

45 5 3 1 122
IBB IBH IBS IBK IBR IBH IBS IBN

45 5 3 1 122
IBK IBN IBR IBB IBK IBN IBR IBH

45 5 3 1 1 2 2
IBR IBQ IBK IBH IBB IBQ IBK IBB

TP(L8) TP(L7) TP(L6) TP(L5) Stor Bilik Koperasi Bilik TP(P1) TP(P2) TP(P3) TP(P4)
Pekerja Sukan SMKKC Persalinan
Berhad BLOK
A
BLOK B

Stor Makmal Makmal Makmal
Bahasa
Komputer 2 S Komputer 1

Bilik Bilik Bilik Bilik Bilik
Redaksi Masakan Rehat Sedia Jahitan

BLOK C

Bilik Raudah Sakinah Bilik Muzik Bilik Makmal Makmal
Seminar Lukisan Kejuruteraan Pendidikan Seni Visual

Bilik Operasi Bilik Bengkel
SPTS Suis Teknologi Kejuruteraan

TP(L9) TP(L10) TP(L11) TP(L12) Stor Makmal Bilik Makmal TP(P9) TP(P10) TP(P11) TP(P12)
Fizik Fizik 1 Sedia Fizik 2

Stor Makmal Bilik Makmal
Bio Biologi 1 Sedia Biologi 2

Bilik Makmal BLOK D
Sedia Kimia 2
Stor Makmal
Kimia Kimia 1 Bengkel Kerja Bengkel Elektronik
Paip & Enjin & Luk. Kejuruteraan
Stor Bengkel Kerja
KH Logam & Kayu

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..

2.10 PERATURAN AM SEKOLAH

2.10.1 ARAHAN AM

2.10.2 2.10.1.1 Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terkandung dalam
2.10.3 Perintah Am kerajaan.
2.10.4 2.10.1.2 Guru dikehendaki membaca,memahami dan mematuhi arahan Perintahan Am tersebut.
2.10.1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesyen keguruan dan menjunjungnya sebagai profesyen
dan bukan sebagai satu pekerjaan / mata pencarian semata-mata.
2.10.1.4 Semua guru hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang.
2.10.1.5 Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan.
2.10.1.6 Guru mesti meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam
menjalankan tugas.
2.10.1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada disekolah serta
menjaga harta benda sekolah.
2.10.1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas
2.10.1.9 Kawasan sekolah adalah Kawasan Larangan Merokok.
2.10.1.10 Sebarang Jualan Langsung adalah dilarang di sekolah.

WAKTU BERTUGAS

2.10.2.1 Hari Ahad hingga Khamis.
2.10.2.2 Masa 7.30 pagi hingga 2.10 petang ( Masa Rasmi) bagi guru-guru dan 8.00 pagi hingga 5.00
petang bagi staf sokongan.
2.10.2.3 Guru-guru mesti berada di sekolah lima (5) minit awal dan pulang sepuluh (10) minit lewat.
2.10.2.4 Guru yang bertugas pada minggu tersebut perlu berada di sekolah jam 7.00 pagi dan pulang 2.30
petang.

KEDATANGAN

2.10.3.1 Merakamkan kehadiran di mesin ’punch-card’ /menandatangani sendiri kedatangan dalam buku
2.10.3.2 kedatangan khas semasa hadir dan balik / pulang.
2.10.3.3 Kegagalan menanda kedatangan dianggap guru-guru / staf sokongan tidak bertugas pada hari
2.10.3.4 tersebut.
Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberitahu kepada
pengetua/wakilnya dengan kenyataan dan sebab yang wajar.
Semua urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan kecemasan.

KELUAR SEKOLAH

2.10.4.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar kecuali atas
2.10.4.2 arahan atau izin pengetua jika ada masalah yang tidak dapat dielakkan.
2.10.4.3 Guru dan kakitangan dikehendaki mengisi Buku Keluar Masuk yang berada di kaunter pejabat
2.10.4.4 dan menandatangani semula waktu masuk / kembali.
Guru dan kakitangan dikehendaki mengisi slip keluar dan menyerahkan kepada jaga bertugas
sebelum keluar dari kawasan sekolah.
Sebelum meninggalkan sekolah guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk pelajar.

2.10.5 CUTI

2.10.5.1 Guru sakit atau tidak dapat hadir bertugas hendaklah menghubungi pengetua sebelum masa
pertama persekolahan
2.10.5.2 Sijil sakit hendaklah dihantar pada esok harinya, cuti sakit swasta tidak lebih daripada 14 hari &
kerajaan tidak lebih dari 90 hari.
2.10.5.3 Semasa cuti sakit sepatutnya berada di rumah.
2.10.5.4 Setiap orang guru berhak mendapat Cuti Rehat Khas tujuh hari setahun.
2.10.5.5 Permohonan mendapatkan cuti ini mesti dibuat tiga (3) hari sebelum cuti diambil dan mesti
mendapat kelulusan daripada pengetua.
2.10.5.6 Baki cuti tidak boleh dibawa ke hadapan tetapi boleh dihimpun untuk faedah “Ganjaran Wang Tunai
/ Golden Handshake” selepas bersara.
2.10.5.7 Guru boleh dipanggil untuk menjalankan tugas tidak melebihi separuh daripada cuti penggal
persekolahan.

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..

2.10.6 GURU GANTIAN

2.10.6.1 Guru gantian harian hendaklah bertugas mengikut masa yang ditetapkan.
2.10.6.2 Tugas guru ganti adalah tugas rasmi . Kegagalan menjalankan tugas ini adalah boleh dianggap
sebagai engkar perintah.
2.10.6.3 Semasa menjalankan tugas gantian pastikan P & P berlaku mengikut budi bicara guru gantian atau
guru asal yang dirancang lebih awal.

2.10.7 GURU BERTUGAS

2.10.7.1 Berada 15 minit sebelum sekolah bermula untuk persediaan nyanyian , tazkirah, pengumuman dan
2.10.7.2 bacaan doa pagi
Bersedia setiap masa mengawasi blok-blok untuk memastikan :-
2.10.7.3  Disiplin pelajar dalam keadaan memuaskan terutamanya ketika nyanyian, pengumuman,
2.10.7.4
tazkirah dan bacaan doa pagi.
 Persekitaran sekolah dalam keadaan bersih, teratur dan ceria.
 Menyelia bilik-bilik khas seperti Bilik Kerja Guru, Bilik – bilik khas, Foyer, dan sebagainya

berada dalam keadaan memuaskan.
Laporan bertugas hendaklah ditulis dalam Buku Laporan Bertugas dan buku mesti dihantar ke
pejabat untuk disemak oleh pengetua setiap hari.
Menyelaras perhimpunan mingguan dan merekod ke dalam Buku Rekod Perhimpunan Mingguan

2.10.8 PERHIMPUNAN MINGGUAN

2.10.8.1 Semua guru wajib hadir perhimpunan mingguan kecuali sakit.
2.10.8.2 Perhimpunan setiap hari Ahad bermula 7.30 – 8.20 pagi , kecuali ada perubahan khas akan ditunda

ke hari lain atas arahan pengetua.

2.10.9 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2.10.9.1 Pastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan penuh amanah dan bertanggungjawab.
Guru wajib berdiri semasa mengajar.
2.10.9.2 Menyemak kerja-kerja pelajar dari semasa ke semasa
2.10.9.3 Free Period adalah masa bertugas bukan masa rehat.
2.10.9.4 Masa mengajar mesti diimbang dengan proses pembelajaran pelajar.

2.10.10 KETEPATAN MASA

2.10.10.1 Ketepatan masa melambangkan kewibawaan guru bagi profesyennya
2.10.10.2 Guru perlu tepat masa mula dan akhir pengajaran bagi sesuatu kelas.

2.10.11 DISIPLIN

2.10.11.1 Guru perlu berdisiplin dan mengamalkan nilai-nilai murni kerana ia adalah model bagi pelajar.
2.10.11.2 Guru hendaklah sentiasa mengawal keadaan supaya pelajar sentiasa berdisiplin dan berbudi
bahasa
2.10.11.3 Setiap guru adalah guru disiplin dan guru bimbingan.
2.10.11.4 Masalah disiplin berat perlu dirujuk kepada setiausaha disiplin untuk tindakan/ disampaikan kepada
PK HEM / pengetua.
2.10.11.5 Guru dinasihatkan tidak mengenakan hukuman fizikal ke atas diri pelajar.
2.10.11.6 Guru digalakkan menggunakan komunikasi berkesan dengan setiap ’Stakeholder’

2.10.12 AKTIVITI KOKURIKULUM

2.10.12.1 Semua guru wajib hadir aktiviti kokurikulum mengikut masa , jadual dan bidang yang telah
ditetapkan.
2.10.12.2 Menjalankan aktiviti di tempat / bilik yang dikhaskan.
2.10.12.3 Menyampaikan laporan aktiviti kepada penyelaras masing-masing.

2.10.13 MAJLIS / ACARA RASMI SEKOLAH

2.10.13.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah dan merekod dalam
2.10.13.2 Buku Rekod Kehadiran Program Sekolah.
Ketidakhadiran dalam mana-mana majlis rasmi sekolah boleh dianggap engkar perintah.

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..

2.10.14 TUGAS PROFESIONAL DAN TUGAS KHAS LAIN

2.10.14.1 Guru akan diberi tugas akademik dan pentadbiran. Mereka mesti melaksanakan tugas-tugas dengan
dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.
2.10.14.2 Guru juga dikehendaki menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / wakilnya.
2.10.14.3 Setiap guru tingkatan dikehendaki menandatangani sendiri kehadiran pelajar pada waktu pertama
persekolahan.
2.10.14.4 Setiap guru mata pelajaran dikendaki memastikan bilangan pelajar mencukupi sebelum pengajaran
bermula dan merekod ke dalam Buku Kawalan Kelas yang disediakan.
2.10.14.5 Semua guru mesti menyumbangkan khidmat kepada asrama apabila diperlukan kerana asrama
adalah sebahagian daripada unit utama sekolah.

2.10.15 PELAWAT

2.10.15.1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa Pengetua terlebih dahulu. Guru tidak dibenarkan
berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali kebenaran pengetua atau wakil.

2.10.16 MESYUARAT GURU / PANITIA / UNIT-UNIT

2.10.16.1 Guru mesti hadir mesyuarat guru / panitia / unit masing-masing mengikut masa yang ditetapkan.
2.10.16.2 Mesyuarat mestilah mengikut agenda yang telah ditetapkan dalam surat jemputan. Guru-guru mesti
membuat persediaan awal sekiranya agenda memerlukan berbuat demikian.

2.10.17 TANDA NAMA

2.10.17.1 Semua Guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan dan majlis rasmi di sekolah /
di luar sekolah.

2.10.18 KEAHLIAN KELAB KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN (KKGKT) / PIBG/
KOPERASI SEKOLAH

2.10.18.1 Semua guru dan staf sokongan secara automatik menjadi ahli KKGKT SMK Kg Chengal dan ahli
PIBG. Guru-guru dan staf sokongan digalakkan menjadi ahli Koperasi Sekolah.
2.10.18.2 Jumlah yuran KKGKT SMK Kg Chengal adalah tertakluk kepada keputusan mesyuarat.
2.10.18.3 Semua guru dan staf sokongan diwajibkan menyertai aktiviti-aktiviti KKGKT, PIBG dan Koperasi.

2.10.19 PENGGUNAAN ALAT-ALAT

2.10.19.1 Mesti mendapat kebenaran ketua-ketua unit / penjaga stor dan direkodkan.
2.10.19.2 Bertanggungjawab menggunakan alat-alat dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera
serta berkeadaanbaik. Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan segera.

2.10.20 PAKAIAN

2.10.20.1 Guru hendaklah berpakaian kemas sesuai dengan profesion keguruan.
2.10.20.2 Guru lelaki hendaklah memakai tali leher.
2.10.20.3 Guru perempuan mestilah berpakaian mengikut normal masyarakat timur dan sopan.
2.10.20.4 Guru lelaki mempunyai potongan rambut yang sesuai.
2.10.20.5 Semua guru digalakkan memakai pakaian unit beruniform masing-masing pada setiap hari Rabu
2.10.20.6 Guru digalakkan memakai pakaian batik pada setiap hari khamis.
2.10.20.7 Guru hendaklah berpakaian lengkap dan memakai kot semasa perhimpunan rasmi.

2.10.21 TELEFON

2.10.21.1 Telefon sekolah hanya untuk urusan rasmi sekolah sahaja.
2.10.21.2 Penggunaan telefon bimbit adalah ditegah semasa proses P & P dan mesyuarat berjalan

2.10.22 KESELAMATAN

2.10.22.1 Guru bertanggungjawab terhadap keselamatan pelajar, bangunan, bilik-bilik dan peralatan sekolah

..MANUAL PENGURUSAN SMKKC 2020..


Click to View FlipBook Version