The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Manual SMKTT, 2019-12-25 22:20:05

SMKTT Manual Pengurusan 2020

SMKTT Manual Pengurusan 2020

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA HALAMAN
Isi Kandungan i
Jawatankuasa Buku Pengurusan dan Takwim Persekolahan ii
Prakata Pengetua 1
Falsafah Pendidikan Kebangsaan / Rukunegara 2
Logo, Visi dan Misi KPM 3
Logo, Visi dan Misi JPNM/PPD/SMKTT 4
Semangat & Nilai "Tuah" 5
Ikrar Perkhidmatan Awam / Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam 6
Surat Perlantikan Tugas dan Tanggungjawab Guru 7
Penggal Persekolahan 2020 8
Cuti Perayaan Yang Diperuntukkan Oleh KPM 9
Pelan Sekolah 10

A BIDANG 1 : Pengurusan Kepimpinan Dan Pentadbiran 11
Carta Organisasi Pengurusan Kepimpinan Dan Pentadbiran 12-42
Jawatankuasa Pengurusan 2020

B BIDANG 2 : Pengurusan Kurikulum 43-54
Jawatankuasa Kurikulum 2020

C BIDANG 3 : Pengurusan Hal Ehwal Murid 55
Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid 56-66
Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 2020

D BIDANG 4 : Pengurusan Kokurikulum 67
Struktur Organisasi Jawatankuasa Induk Kokurikulum 68-78
Jawatankuasa Kokurikulum 2020

E BIDANG 5 : Pengurusan Tingkatan 6 79
Pengurusan & Pentadbiran Tingkatan 6 80-84
Jawatankuasa Pengurusan Tingkatan 6

F BIDANG 6 : Pengurusan Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) 85-90
Pendahuluan PPKI 91-94
Struktur Organisasi Jawatankuasa Induk PPKI 95-120
Jawatankuasa Pengurusan PPKI

G HUBUNGAN LUAR DAN KOMUNITI 121-122

H LAMPIRAN 123-126
Senarai Nama Guru & AKP 127-138
Takwim Sekolah
Cuti Umum 2020 139
Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2020 140
Jadual Pentadbir Bertugas Mingguan 141
Jadual Pentadbir Bertugas Waktu Cuti Persekolahan 142
Jadual Pentadbir Menyediakan Guru Ganti 143

i

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”

AJK MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM PERSEKOLAHAN
SMK TUN TUAH
TAHUN 2020

Pengerusi En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)

Timbalan Pengerusi Tn. Hj. Hosnaini Bin Ahmad (GPK 1)
Naib Pengerusi En. Shaharum Bin Husain ( GPK HEM)

Pn. Hjh. Aliennah Binti Ali (GPK KOKU)

Pn. Lim Hong Ting (GPK P.Khas)

Pn. Hjh. Liza Binti Mamat (GPK Ting.6)

Penyelaras En. Iskandar Shah Bin Minhad (GKMP Bahasa)

Penolong Penyelaras Pn. Safiah Binti Abdullah (GKMP Sains & Matematik)

Pn. Hjh Rosilawati Binti Abdul Razak (GKMP Teknik & Vokasional)

Pn. Khairiyah Binti Safar (GKMP Kemanusiaan)

Setiausaha Pn. Nur Hafizah Binti Zaidi

Naib Setiausaha Pn. Nik Zurani Binti Nik Pa

Bendahari Pn. Zamilah Binti Sharif

AJK Pengurusan dan Pentadbiran Pn. Nurul Jannah Binti Mahmood

AJK Pengurusan Kurikulum Pn. NoorAzreen Binti Hussain

AJK Pengurusan HEM Pn. Nor Asilawati Binti Ramli

AJK Pengurusan KOKU Pn. Nurul Huda Binti Othman

AJK Pengurusan Ting.6 Pn. Nur Farhana Binti Ponimin

AJK Pengurusan P. Khas Pn. Junila Binti Mat Sah
AJK Pereka Grafik/ICT En. Mohd Azam Bin Mohd Ariff

AJK Penyunting /Jilid/ Kulit/ Pn. Nur Aishah Binti Mohd Ali
Cetakan/ Sorting/Binding En. Mohamad Noor Bin Idris
En. Lokman Bin Daud

ii

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

Assalamualaikum wbt
Salam Sejahtera,
Salam Melaka Berwibawa, Pintar, Hijau dan Bersih
Salam JPN Melaka, Mendidik Daripda Hati dengan Penuh Intergriti.
Salam SMK Tun Tuah Mara Hingga Jaya

Alhamdullilah, rasa syukur sebanyak-banyaknya ke hadrat Allah SWT atas segala nikmatNya kita
dipilih memegang tannggungjawab dan amanah sebagai guru. Jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi
penghargaan kepada barisan GPK, GKMP, AJK dan AKP yang telah berusaha dan membantu
menyempurnakan buku manual pengurusan sekolah bagi tahun 2020 ini dengan penuh komited dan
semangat kerja sepasukan.

Membangunkan sesebuah sekolah kearah kecemerlangan memerlukan adunan garapan seluruh
potensi yang ada dalam kalangan sumber manusia yang ada dalam sekolah tersebut. Justeru kita
telah ditakdirkan sebagai sebuah pasukan di sekolah ini, alangkah baiknya jika semua potensi dan
bakat yang kita miliki mampu kita serlahkan semaksimumnya. Hal ini pastinya akan menyemarakkan
dan membugar potensi anak-anak Tun Tuah ke arah yang lebih cemerlang. Saya yakin dan percaya
bahawa guru yang hebat pasti menghasilkan murid yang hebat.

Peluang kita untuk membuat penambahbaikan dalam kerjaya dan organisasi terbentang luas.
Berpeganglah kepada tunjang ‘Semangat Tuah” dan “Nilai Tuah” yang telah saya titipkan kepada
warga sekolah ini. Saya percaya sikap dan sifat serta akal budi yang menjiwai amanah dan
tanggungjawab yang diberi, sentiasa melakukan perkara yang terbaik dan menongkah segala
kesulitan dengan ketabahan yang tinggi akan membawa impresi sekolah ini pada mata umum.

Syabas dan tahniah kepada semua guru yang telah berusaha dan bekerja keras sepanjang tahun
2019 dan diharapkan usaha akan diteruskan lagi dengan penuh azam dan cemerlang untuk tahun
2020. Saya yakin dengan semangat bersatu hati, kerja sepasukan serta tekad dan iltizam yang kuat,
kita mampu memacu kecemerlangan sekolah untuk mencapai tahap yang lebih tinggi pada tahun
2020.

Akhir kata, saya berharap Buku Manual Pengurusan ini akan dijadikan rujukan dan panduan dalam
melaksanakan tugas-tugas dengan berkesan untuk tahun 2020. Dengan niat yang ikhlas dan usaha
yang berterusan, in shaa Allah usaha murni ini akan diberkati Allah.

Sekian, terima kasih.

…………………………………...............
(Mohamad Diah Bin Ibrahim)
Pengetua, SMK Tun Tuah
Melaka

1

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita, Malaysia mendukung cita-cita hendak:

 mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
 memelihara satu cara hidup demokratik;
 mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati

bersama secara adil dan saksama;
 menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan

berbagai corak; dan
 membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi

moden.

Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN;
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA;

KELUHURAN PERLEMBAGAAN;
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG;

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

2

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

VISI KPM

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik,
Negara Sejahtera

MISI KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan yang
Berkualiti untuk Membangunkan
Potensi Individu bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

3

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

SLOGAN: “JPN NO 1”
MOTO: MENDIDIK DARIPADA HATI DENGAN PENUH

INTEGRITI

SLOGAN: “PPDMT TETAP NO 1”
MOTO: ABOVE AND BEYOND OTHERS

SLOGAN: “MARA HINGGA JAYA”
MOTO: BERILMU, BERWAWASAN DAN

BERKETERAMPILAN

4

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

SEMANGAT “TUAH”
Tekad untuk berubah positif
Usaha gigih untuk kecemerlangan

Amalkan perkara terbaik
Hayati nilai sejagat

NILAI “TUAH”
Tekun

Ukhuwah
Amanah
Hormat-menghormati

5

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi
kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa
menjalankan tugas. Ke arah ini kami:

i.Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
ii.Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
iii.Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
iv.Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
v.Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara;
vi.Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara; dan berpegang teguh

kepada ajaran agama.

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

Kami, Pegawai Awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan

integriti Perkhidmatan Awam dengan memcegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan

penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut:

Pertama : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah;

Kedua : Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah;

Ketiga : Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan

etika jabatan;

Keempat : Bekerja sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang

perlakuan jenayah rasuah;

Kelima : Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai

awam; dan

Keenam : Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilainilai murni yang

berteraskan syariat dan ajaran Islam dalam melaksanakan tugas

6

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
Fax : 06-3373480
“Mara Hingga Jaya”

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN TUAH, MELAKA
KG. LAPAN, BACHANG, 75200 MELAKA
Kod Sekolah : MEB 2102
Telefon : 06-3355945

Tarikh: 27 Disember 2019

..........................
SMK Tun Tuah,
Kg Lapan, Bachang,
75200 Melaka

Tuan/Puan,

SURAT PELANTIKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TAHUN 2020

Perkara di atas di rujuk:

2. Dimaklumkan bahawa Manual Pengurusan Sekolah SMK Tun Tuah bagi tahun 2020
adalah merupakan dokumen rasmi sekolah dalam melaksanakan semua urusan. Buku ini
secara rasminya mentauliahkan tugas dan tanggungjawab kepada semua guru dan staf
sokongan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2020.

3. Sehubungan dengan itu, sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan dilantik untuk
melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang telah disenaraikan dalam
Manual Pengurusan tahun 2020 ini. Dimaklumkan juga bahawa tugas dan tanggungjawab
ini adalah tertakhluk kepada pindaan dari masa ke masa.

4. Pihak pentadbiran mengucapkan tahniah kepada tuan/puan dan berharap amanah
yang diberikan ini dapat dilaksanakan dengan jaya dan penuh integriti.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“MENDIDIK DARI HATI DENGAN PENUH INTEGRITI”

Saya yang menjalankan amanah,

....................................................
(MOHAMAD DIAH BIN IBRAHIM)
Pengetua,
SMK Tun Tuah,
Melaka.

7

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

8

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

9

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

10

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

A

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

11

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”
BIDANG 1: PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN

1.1 DASAR PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN

1.1.1 KOMITMEN DAN BUDAYA GURU SMKTT
1. Panduan Perkhidmatan Cemerlang dan Tatasusila Profesion Perguruan hendaklah
sentiasa menjadi panduan dan amalan semua guru
2. Membaca dan memahami falsafah, matlamat dan objektif sekolah serta sentiasa
berusaha untuk mencapai objektif tersebut.
3. Guru adalah satu profesion dan berusaha menjaga imejnya.
4. Melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab dengan penuh keikhlasan, kejujuran
dan bertanggungjawab.
5. Anggaplah pelajar-pelajar yang diajar dan dididik sebagai ANAK SENDIRI dan
AMANAH yang masa depan mereka dipertanggungjawabkan kepada guru.
6. Sentiasa menunjukkan dan mengamalkan imej kepimpinan dinamis dan kecekapan
menjalankan tugas.
7. Elakkan perilaku yang dianggap bertentangan dengan tatasusila profesion perguruan
seperti ponteng tugas, membuang masa, pecah amanah, penyelewengan, cuai dan
sebagainya.
8. Berusaha meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah dengan sedia bekerjasama
dengan semua anggota masyarakat sekolah dan luar sekolah.

1.1.2 WAKTU HADIR DAN PULANG BERTUGAS
1. Guru bertanggungjawab hadir di sekolah selewat-lewatnya pukul 7.30 pagi dan
bersedia menjalankan tugas dan berada dalam kelas jam 7.40 pagi. Kelewatan
memasuki kelas untuk PdPc tanpa sebab yang dibenarkan oleh pihak pengurusan
dianggap kelalaian.
2. Guru bertugas mingguan mesti berada di sekolah selewat-lewatnya jam 7.00 pagi
3. Guru bertanggungjawab mengesahkan kehadiran dan balik meninggalkan sekolah
menggunakan “punch card” atau alat perakam waktu dengan melakukan sendiri.
4. Guru hanya dibenarkan balik selepas jam 2.30 petang dan tertakluk pada
perubahan yang akan dimaklumkan oleh Pengetua/Pentadbir dari masa ke
semasa.
5. Biar pelajar pulang dahulu untuk elakkan kesesakan.

1.1.3 KELUAR SEKOLAH DALAM WAKTU BERTUGAS
1. Guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas kecuali
atas sebab-sebab perlu seperti arahan daripada PPD/JPN atau hal-hal peribadi yang
tidak dapat dielakkan.
2. Guru yang perlu keluar dalam masa bertugas hendaklah memaklumkan sendiri
kepada Pengetua/Pentadbir untuk mendapatkan kebenaran.
3. Setelah mendapat kebenaran, guru perlu mengisi maklumat dalam Borang
Pemohonan Keluar Dalam Waktu Bertugas (fail kuning) untuk pengesahan dan rekod

12

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”

Pengetua/Pentadbir. Surat sokongan seperti surat panggilan mesyuarat mestilah
disertakan (jika ada).

1.1.4 URUSAN CUTI DAN TIDAK HADIR BERTUGAS
1. Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan mematuhi arahan-arahan /
pekeliling-pekeliling berkaitan kebenaran berbagai jenis cuti dan tidak hadir
bertugas.
2. Dalam keadaan tertentu, guru layak memohon Cuti Rehat Khas (CRK) 10 hari dengan
syarat pemohonan cuti itu mestilah dipohon seminggu awal dengan mengemukakan
borang pemohonan cuti rehat dan mendapat kebenaran Pengetua. Kelulusan atas
budi bicara Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan tugas dan perjalanan sekolah.
Seterusnya lengkapkan permohonan cuti rehat melalui sistem online dalam laman
sesawang egHRMIS untuk pengesahan Pengetua/Pentadbir.
3. Guru yang sakit, perlu mendapat rawatan di hospital / klinik dan menyerahkan sijil
sakit yang sah dari klinik / hospital kerajaan / swasta kepada Pengetua.
4. Jika tidak dapat hadir bertugas atas sebab-sebab kecemasan, guru mesti
menghubungi sendiri Pengetua / Pentadbir melalui telefon / Whatsapp / Telegram
dengan segera antara 7.00 pagi hingga 7.20 pagi.
5. Guru yang mendapat Cuti Tanpa Rekod, perlu mengemukakan surat kebenaran cuti
tanpa rekod dari pihak yang memberikan cuti itu untuk pengesahan Pengetua /
Pentadbir dan mengemukakan borang cuti tanpa rekod yang telah dilengkapkan.
Pemohonan ini akan dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Melaka untuk kelulusan /
pengesahan. [ Cuti Tanpa Rekod akan diluluskan oleh Jabatan Pendidikan ]
6. Bagi guru wanita yang akan cuti bersalin, perlu mengemukakan Borang Cuti Bersalin
yang kemaskini bagi tujuan rekod dan rujukan perkhidmatan.

1.1.5 PAKAIAN DAN PERSONALITI
1. Guru hendaklah memakai pakaian yang kemas mengikut peraturan yang ditetapkan
(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001) serta melambangkan disiplin dan imej
profesion perguruan.
2. Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas disekolah, majlis rasmi
sekolah dan tugas rasmi di luar sekolah.
3. Memakai pakaian sukan atau baju-T berkolar dibenarkan semasa mengajar di kelas,
bagi guru-guru yang mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan sahaja.
4. Guru lelaki mestilah memakai tali leher sepanjang dalam tugas rasmi kecuali dalam
keadaan tertentu seperti pengajaran PJPK dan di bengkel.
5. Guru perempuan hendaklah sentiasa berpakaian kemas, sesuai dan tidak mencolok
mata. Kasut hendaklah yang bertumit dan bertutup. Pemakaian sandal dan kasut
seperti selipar adalah dilarang.
6. Pakaian dan personaliti guru termasuk rambut hendaklah sentiasa keadaan kemas
supaya menjadi contoh yang baik kepada pelajar.
7. SPP Bil. 1/2008 memutuskan Pemakaian Pakaian Batik Malaysia pada hari Khamis
8. Pada hari Jumaat, guru lelaki Islam digalakkan memakai pakaian kebangsaan
lengkap.

13

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”

9. Dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam, pakaian jubah BUKANLAH dianggap sebagai pakaian
pada masa bekerja bagi pegawai-pegawai awam.

10. Guru hendaklah menggunakan kebijaksanaan berkomunikasi dalam berurusan
dengan komuniti, ibu bapa, rakan setugas dan murid menggunakan laras bahasa
yang sesuai.

1.1.6 URUSAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN
1. Guru bertanggungjawab memaklumkan maklumat-maklumat perkhidmatan dan
perjawatan kepada Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan Dan Penjawatan ) dan Guru
Data yang meliputi aspek pelantikan, kursus induksi, pengesahan jawatan,
pergerakan gaji, rekod cuti dan sebagainya.
2. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat perkhidmatan dan
perjawatan dalam e-OPERASI melalui Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) 4 kali
setahun menggunakan “Single Sign –On” (SSO) secara dalam talian

1.1.7 BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR ( e-Rekod )
1. Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pemudahcaraan ( PdPc ) adalah wajib
berdasarkan SPI Bil.3/1999.
2. Maklumat-maklumat dalam Buku Rekod Mengajar ( e-Rekod ) hendaklah
dikemaskini dari semasa ke semasa yang meliputi :
 Butiran diri
 Jadual waktu persendirian / kelas
 Sukatan pelajaran
 Rancangan Pelajaran Tahunan, Rancangan Pelajaran Harian dan Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran ( DSKP )
 Ujian / peperiksaan
 Soalan ujian / peperiksaan.
3. Buku Rekod Mengajar ( e-Rekod ) mesti dihantar secara online kepada pentadbir
pada hari Jumaat setiap minggu, selewat-lewatnya jam 12.00 tengah malam,
termasuklah e-Rekod untuk hari Isnin minggu akan datang.
4. Buku Rekod Mengajar ( e-Rekod ) akan digunakan untuk tujuan rekod dan
pencerapan pengajaran dan pemudahcaraan ( PdPc ) di bilik darjah dan PBPPP
pertengahan tahun dan akhir tahun.

1.1.8 PENGGUNAAN HARTA BENDA
1. Guru bertanggungjawab menjaga alatan atau harta benda sekolah dan
menggunakannya dengan betul mengikut peraturan-peraturan semasa
menggunakannya di sekolah.
2. Penggunaan / pinjaman alatan / harta benda sekolah hendaklah terlebih dahulu
mendapatkan kebenaran guru penjaganya dan pinjaman / penggunaan / pulangan
hendaklah direkodkan.

14

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”

3. Alatan / harta benda sekolah yang dipinjam / diguna hendaklah dipulangkan dengan
segera.

4. Guru mesti memaklum dan mengganti / membaiki kerosakan alatan / harta benda
sekolah yang dipinjam / digunakan.

5. Guru tidak dibenarkan membawa balik ke rumah alatan / harta benda sekolah untuk
kegunaan peribadi.

6. Pejabat ialah tempat urusan rasmi, sehubungan dengan itu segala urusan yang tidak
berkaitan (baca akhbar, berniaga, berbual kosong dan lain-lain) adalah dilarang sama
sekali.

7. Penggunaan telefon hanya untuk panggilan rasmi sahaja. Catatkan dalam buku yang
disediakan perkara-perkara berkaitan urusan panggilan telefon untuk rujukan
Pengetua/Pentadbir. Panggilan atas urusan peribadi TIDAK DIBENARKAN.

8. Guru-guru yang ingin membuat salinan menggunakan mesin fotostat di pejabat
perlu mengisi borang untuk mendapatkan kebenaran dan tanda tangan
Pengetua/Pentadbir. Urusan membuat salinan adalah tanggungjawab Pembantu
Operasi ( PO ). Guru-guru hanya dibenarkan untuk membuat salinan fotostat selepas
jam 10.00 pagi.

1.1.9 MENGHADIRI TAKLIMAT , MESYUARAT, KURSUS, SEMINAR , BENGKEL
1. Guru wajib menghadiri taklimat / mesyuarat/ kursus / seminar / bengkel yang
diadakan oleh KPM, JPM,PPD , Pengetua / Pentadbir / jawatankuasa-jawatankuasa
diperingkat sekolah.
2. Jika tidak dapat menghadiri taklimat / mesyuarat atas sebab tertentu, guru perlu
memberitahu Pengetua/Pentadbir dengan menggunakan borang khas yang
disediakan.
3. Sediakan MINIT CURAI untuk tujuan di atas dan melaporkan kepada Pengetua /
Pentadbir / GKMP dalam tempoh 7 hari.
4. Latihan Dalaman (‘in-house training’) mesti diadakan kepada guru-guru yang lain
mengikut keperluan.
5. Semua mesyuarat diperingkat sekolah hendaklah dijalankan secara profesional dan
teratur.

1.1.10 WAKTU PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
1. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan
Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD berkaitan jadual
waktu.
2. Guru mesti melaksanakan PdPc berdasarkan jadual waktu yang ditetapkan.
3. Guru tidak dibenarkan membuat kerja-kerja lain seperti menaip soalan peperiksaan,
membaca akhbar, Whatsapp atau Telegram / Mesej yang bukan berkaitan dengan
tugas dan sebagainya dalam masa pengajaran dan pemudahcaraan.
4. Guru tidak boleh meninggalkan kelas dan murid kecuali atas sebab-sebab tertentu
seperti dipanggil oleh Pengetua / Pentadbir.

15

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”

5. Guru bertanggungjawab memastikan dan mendapatkan maklumat kehadiran semua
pelajar sebelum memulakan pengajaran dan pemudahcaraan di kelas.

6. Guru bertanggungjawab memastikan pelajar tidak keluar dari kelas semasa
pengajaran dan pemudahcaraan dijalankan kecuali atas sebab-sebab yang penting.

7. Keselamatan pelajar dalam waktu pengajaran dan pemudahcaraan adalah
tanggungjawab guru.

8. Guru mesti sentiasa ingat bahawa waktu luang (free period) adalah masa bekerja
dan perlu digunakan dengan cara yang betul seperti memeriksa buku latihan pelajar.

9. Loceng akan berbunyi mengikut waktu yang ditetapkan.

1.1.11 JADUAL GURU GANTI ( RELIEF )
1. Guru dikehendaki mematuhi jadual guru ganti dan berada di kelas sebagaimana
diarahkan Pengetua / Pentadbir.
2. Jadual guru ganti dianggap sebagai waktu kerja / mengajar dan proses PdPc mesti
dijalankan oleh guru ganti di kelas yang diganti.
3. Jika diarah mengajar di sesuatu kelas bagi menggantikan guru cuti bersalin, guru
berkenaan hendaklah mematuhi arahan tersebut. Proses PdPc hendaklah
direkodkan.

1.1.12 SURAT-SURAT PEKELILING / ARAHAN
1. Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan
pekeliling Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD.
2. Surat arahan / salinannya yang diberikan kepada guru hendaklah dibaca, difahami
dan diambil tindakan sewajarnya. Urusan surat menyurat rasmi sekolah hendaklah
menggunakan sistem fail surat menyurat sekolah.
3. Apabila diarah melaksanakan sesuatu tugas, guru hendaklah melaksanakan sendiri
tugas tersebut. Guru yang terlibat tidak dibenarkan mengarahkan orang lain
melaksanakan tugas tersebut bagi pihak dirinya.
4. Jika sesuatu tugas terpaksa diserahkan kepada orang lain atas sebab-sebab yang
tidak dapat dielakkan dan dipersetujui oleh pihak yang menggantikannya, Pengetua /
Pentadbir hendaklah diberitahu secara bertulis.
5. Guru bertanggungjawab melaksanakan sendiri tugas-tugas yang
dipertanggungjawabkan kepadanya oleh Pengetua seperti memungut wang,
memegang kunci khas dan sebagainya.
6. Guru bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh
Pengetua dengan betul, sempurna, mengikut peraturan dan menepati waktu.

1.1.13 PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN BUKU PELAJAR
1. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan
Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD berkaitan dengan
pencerapan PdPc dan penyeliaan buku pelajar.
2. Pencerapan dan penyeliaan dilaksanakan oleh Pengetua, PK Pentadbiran, PK HEM,
PK Kokurikulum dan GKMP berdasarkan SPI Bil.3/1987
3. Pencerapan PdPc akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

16

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”

4. Penyeliaan buku latihan pelajar dibuat secara berjadual. Guru diminta menyerahkan
buku pelajar pada masa ditetapkan kepada Pentadbir / GKMP yang telah ditetapkan
dengan menyerahkan Borang Penyerahan Buku Pelajar.

1.1.14 PENDAFTARAN KEMASUKAN PELAJAR (sekolah lain)
Guru kelas bertanggungjawab:
1. Merekod kemasukan dan semua butiran pelajar dalam Buku Pendaftaran
Sekolah dan Jadual Kedatangan kelas.
2. Menyemak semua dokumen pelajar (pindah masuk) dan maklumat bayaran
sumbangan disertakan dari sekolah asal. Kemukakan surat kepada Pengetua
sekolah asal melalui Pengetua jika dokumen dan maklumat yuran tidak
disertakan / tidak lengkap.
3. Guru kelas perlu memastikan maklumat peperiksaan jika pelajar berada di
Tingkatan 3 , 5 dan 6 . Maklumkan kepada setiausaha peperiksaan untuk
tindakan selanjutnya.

1.1.15 PENDAFTARAN KELUAR / PERTUKARAN PELAJAR
Guru kelas bertanggungjawab memastikan bahawa:
1. Pengesahan pertukaran hanya diterima atas permintaan ibu bapa/penjaga
yang datang sendiri membuat permohonan ke sekolah.
2. Guru kelas hendaklah menyediakan dokumen pertukaran, dokumen-dokumen
pelajar, maklumat bayaran yuran dan maklumat peperiksaan .
3. Guru kelas hendaklah memastikan semua buku teks dipulangkan atau
kehilangan/ kerosakan buku teks telah diganti sebelum menyerahkan perkara
(2) di atas.
4. Guru kelas hendaklah memaklumkan perihal pertukaran pelajar kepada
setiausaha peperiksaan dan guru SPBT bagi diambil tindakan selanjutnya jka
terdapat perkara-perkara yang belum selesai.
5. Melaksanakan arahan Pengetua/Pentadbir dari masa ke semasa berhubung
kemasukan pertukaran pelajar.
6. Semua borang pemohonan pertukaran dan kemasukan pelajar mesti
disahkan/di tandatangani oleh Pengetua/Pentadbir.

1.1.16 BILIK DARJAH / KELAS
1. Sebelum memulakan pengajaran dan pemudahcaraan ( PdPc ), guru
bertanggungjawab perlu menentukan dahulu bilik darjah bersih dan ceria dengan
kerusi meja pelajar tersusun rapi.
2. Guru waktu terakhir bertanggungjawab memastikan semua suis lampu dan kipas
ditutup sebelum meninggalkan kelas.
3. Pelajar diminta mengangkat kerusi untuk dinaikkan di atas meja untuk memudahkan
pembersihan pada esok hari.
4. Guru masa terakhir hanya meninggalkan kelas setelah semua pelajar keluar.

17

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

1.1.17 ORANG LUAR BERJUMPA GURU
1. Orang luar termasuk jurujual tidak dibenarkan berjumpa guru dan pelajar tanpa
mendapat kebenaran Pengetua / Pentadbir.
2. Guru hendaklah mengarahkan orang luar yang hendak berjumpa guru atau pelajar
mendapat kebenaran Pengetua / Pentadbir terlebih dahulu jika kebenaran belum
diperolehi.
3. Orang luar termasuk ibu bapa atau penjaga dilarang berjumpa guru atau pelajar
semasa proses pengajaran dan pemudahcaraan.

1.1.18 MENYEMAK DAN MEMERIKSA BUKU PELAJAR
1. Guru wajib menyemak dan memeriksa buku pelajar selepas memberi nota, latihan
dan tugasan bagi memastikan pelajar membuat tugas yang diberikan. Buku-buku
tersebut hendaklah dikembalikan dengan segera
2. Guru hendaklah mencatatkan tandatangan, tarikh, markah / gred / kata-kata
perangsang / nasihat atau komen.
3. Guru hendaklah mengarahkan pelajar membuat pembetulan kepada kesalahan yang
dlakukan dan hendaklah disemak oleh guru.
4. Guru tidak dibenarkan menyuruh pelajar menghantar buku untuk tujuan semakan
pada waktu PdPc . Minta pelajar menghantar pada waktu rehat atau selepas tamat
waktu persekolahan hari berkenaan.
5. Guru dikehendaki menetapkan KPI bilangan latihan dan catatan (nota) untuk setiap
penggal untuk dijadikan Sasaran Kerja Tahunan (SKT).

1.1.19 UJIAN DAN PEPERIKSAAN
1. Ujian dan peperiksaan hendaklah diadakan mengikut jadual dan jangka masa yang
ditetapkan.
2. Soalan yang telah siap dibahagikan mengikut kelas-kelas hendaklah dihantar kepada
unit peperiksaan untuk disimpan, 2 hari sebelum ujian / peperiksaan.
3. Unit peperiksaan bertanggungjawab mengagihkan kertas soalan tersebut kepada
guru pada hari peperiksaan.
4. Bagi peperiksaan pertengahan dan akhir tahun, format soalan dan masa hendaklah
selaras dengan format PT3 , SPM atau STPM sebenar.
5. Guru subjek hendaklah memeriksa dan markah hendaklah di ‘key-in’ secara atas
talian melalui Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) mengikut tarikh yang
ditetapkan.
6. Guru kelas hendaklah memproses dan menganalisis markah serta keputusan.
7. Setiausaha peperiksaan hendak menganalisis keseluruhan keputusan ujian dan
peperiksaan dan menyerahkan kepada Pengetua dan PK Pentadbiran.

18

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”
1.1.20 PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

1. Semua guru diwajibkan hadir perhimpunan rasmi sekolah.
2. Perhimpunan Rasmi sekolah di adakan pada setiap hari Isnin 7.40 pagi hingga 8.10

pagi di Dewan Terbuka diuruskan oleh J/Kuasa Perhimpunan Rasmi dan guru
bertugas.
3. Perhimpunan Harian akan diadakan pada hari Selasa, Khamis dan Jumaat pada
masa yang sama dikendalikan oleh guru bertugas harian / mingguan.
4. Guru Waktu Pertama diminta mengiringi pelajar kelas masing-masing dari dewan
terbuka masuk ke kelas untuk memulakan PdPc.
5. Guru bertugas pada minggu tersebut dan J/Kuasa Perhimpunan Rasmi
bertanggungjawab memastikan perhimpunan berjalan mengikut prosedur yang
ditetapkan
6. Guru bertugas minggu lepas hendaklah memberikan laporannya semasa
perhimpunan .
7. Perhimpunan Rasmi kokurikulum diadakan pada hari Rabu. Semua guru diwajibkan
hadir. Perhimpunan ini dikendalikan oleh murid. Murid dikehendaki memakai
pakaian unit uniform masing-masing.

1.1.21 TUGAS GURU DALAM CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN

Perintah Am - Bab C [50 (a)] “Sebagai ganti cuti rehat, guru- guru adalah
berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah dengan syarat bahawa ketua
jabatan boleh memanggil guru-guru untuk menjalankan tugas-tugas selain
daripada tugas-tugas mengajar biasa semasa percutian penggal sekolah bagi
masa yang TIDAK MELEBIHI SEPARUH DARIPADA CUTI PENGGAL SEKOLAH dalam
satu- satu tahun”.

1.2 OBJEKTIF

1. Menyediakan iklim sekolah ceria, penyayang, selamat dan kondusif untuk
pembelajaran.

2. Menyediakan sumber yang lengkap untuk pelaksanaan pengajaran dan
pemudahcaraan ( PdPc ) dan suasana sekolah sesuai untuk kecemerlangan sahsiah
pelajar.

3. Melahirkan staf yang berkualiti yang mempunyai semangat berpasukan yang tinggi,
proaktif, komited dan kompeten.

4. Menjalin hubungan yang berkesan dengan ibu bapa, komuniti dan pelanggan.

19

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”
1.3 AGIHAN TUGAS PENGURUSAN SEKOLAH

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
: Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
Setiausaha : En. Iskandar Shah Bin Minhad (GKMP Bahasa)
Pen. Setiausaha : Pn. Safiah Binti Abdullah (GKMP Sains &Math)
: Pn. Hjh Rosilawati Binti Abdul (GKMP T&V)
Razak (GKMP Kemanusiaan)
: Pn. Khairiyah Binti Safar
: Pn. Nuruljannah Binti Mahmod
: Pn. Nurul Asmat bt Ramily

Ahli Jawatankuasa Induk: : Pn. Khairiyah Binti Safar (GKMP Kemanusiaan)
: Pn. Nor Asilawati Binti Ramli
Jk Kurikulum : Pn. Nurul Huda Binti Othman (KPT)
Jk HEM : Pn. Hjh Hayati Binti Aris (KPT)
Jk Koku : Pn. Junila Binti Mat Sah (GKMP Bahasa)
Jk Pengurusan T6 : Pn. Siti Rohani Binti Mohamed
Jk Pengurusan Pend. Khas : Pn. Hjh Rashidah Binti Bachik
Jk Tadbir PSS : En. Mohd Azwan Bin Abd Aziz
Jk Koperasi Sekolah : Pn. Ili Najlaa Binti Hasim
Jk e Majalah : Pn. Farah Lina Binti Shah Ridwan
: Tn.Hj Said Bin Rahmat
JK Kajian Tindakan (R&D) & Inovasi : Pn. Hjh Hayati Binti Aris
JK Protokol Sekolah & Peg. Seranta : Pn. Rihanah Binti Ismail
JK Mesyuarat Guru / Taklimat Guru : Pn. Hjh. Roslinah Binti Jamrus
JK Pengurusan Kewangan & Akaun : Pn. Hjh. Roslinah Binti Jamrus
JK Pengurusan AKP : En. Iskandar Shah Bin Minhad
JK LDP : Pn. Nurul Firdaus Binti Mokhtar
JK Pengurusan Maklumat Sekolah : En. Mohd. Nizam Bin Sadiron
JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan &
Penyelenggaraan : En. Muhd Ali Bin Abd Rahman
JK Surau
: Pn. Farah Lina Binti Shah Ridwan
JK Pembestarian Sekolah / ICT : Pn. Safiah Binti Abdullah
JK Program Pembangunan Guru
Baharu (PPGB) : En. Mohd Azam Bin Mohd Arif
JK Siaraya dan PA Sistem

20

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya” : En. Ja’afar Bin Sahat
JK Dokumentasi : En. Sairan Bin Kassan
JK Bertindak Pengurusan Bencana
Alam & Penyakit Berjangkit

JAWATANKUASA MESYUARAT GURU / TAKLIMAT GURU

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
Pen. Setiausaha : Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
: Pn.Safiah Binti Abdullah (GKMP Sains &Math)
: Pn. Hjh Rosilawati Binti Abdul (GKMP T&V)
: Pn. Khairiyah Binti Safar (GKMP Kemanusiaan)
: En. Iskandar Shah Bin Minhad (GKMP Bahasa)
: Pn. Rihanah Binti Ismail
: Pn. Nik Zurani Binti Nik Pa

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
Pen. Setiausaha 1 : Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
Pen. Setiausaha 2 : Pn. Nurul Firdaus Binti Mokhtar
Ahli Jawatankuasa : Pn. Wong Siew Kiem (T6)
: Pn. Norashikin Binti Abd Karim (PK)
: En. Iskandar Shah Bin Minhad (GKMP Bahasa)
: Pn. Safiah Binti Abdullah (GKMP Sains &Math)
: Pn. Hjh Rosilawati Binti Abdul Razak (GKMP T&V)
: Pn. Khairiyah Binti Safar (GKMP Kemanusiaan)
: Pn. Nurul Firdaus Binti Mokhtar (APDM/SSDM)
: Pn. Juliana Binti Junus (Peperiksaan)
: Pn. Amirussuzilawati Binti Mohd Ariffin (Jadual Waktu)
: Pn. Nurul Huda Binti Othman (Data Kokurikulum)
: En. Tengku Anuar Bin Tengku Ab Rahman (APDM P.Khas)
: Guru-guru tingkatan
: Pembantu Tadbir Data

21

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

SMK TUN TUAH, MELAKA

SENARAI NAMA GURU TINGKATAN TAHUN 2020

PENYELARAS : FUZIANA BT ISMAIL PENYELARAS : MASWIRA ABD LATIF

KELAS GURU TINGKATAN KELAS GURU TINGKATAN

1RK NORSYUHADAH MOHD ANUAR 4 STEM NUR FARAH AIN MOHAMAD TAMAN

1A LEONG PIK HUI 4 PA 1 LOKMAN DAUD
1B MURNI MOHD DIN 4 PA 2 NOR AISHAH MOHD ALI

1C SITI FARIZA ASMY 4 PN 1 MASWIRA ABD LATIF

1D WONG WAN YUEN 4 PN 2 NUR SYAHIDAH KHALIK
4 AHR MOHD KAMAL ISMAIL
1E FARHA JAMARI

4 PVMA MOHD MUZAIDI MUSA

PENYELARAS : SITI NORASHIMAH BINTI RUSLI

KELAS GURU TINGKATAN

2RK NURUL ABIDAH ZAKARIA PENYELARAS : ROSMA BT CHIK

2A MUSFIRAH YUSOFF KELAS GURU TINGKATAN
2B WAN AHMAD SALMAN WAN AB RASHID 5 STEM 1 ROSMA CHIK
2C SITI NURAISHAH ROSLEY 5 STEM 2
2D SITI NORASHIMAH RUSLI JULIANA JUNUS
2E HUSNA ABDULLAH
2F TAJOL ANUAR MD. YUSOF 5 PA SITI ROHANI SENONG
5 EK HANISAH ABD RAHIM
5 PSV NURUL ASMAT RAMLY
5 AHR MOHD SHAWAL ABDUL RASOL

5 PVMA BILQUIS ZSA ZSA KHASSOGGI MUSTAPAH

PENYELARAS : NOR AISHAH BT MOHD ALI

KELAS GURU TINGKATAN
3RK NUR FADZLEEN ZOLKAPLI
3A IDA ROHMA WATI RASMULIN

3B WONG MEL LING
3C MOHD DIN AHMAD
3D FAUZIAH ABDLLAH
3E NOR ASMA AB MANAF

22

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya” JAWATANKUASA GURU BERTUGAS 2020

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
TimbalanPengerusi
Naib Pengerusi 1 : En. Shaharum bin Husain (PK HEM)
Naib Pengerusi 2
Naib Pengerusi 3 : Tn. Hj. Hosnaini bin Ahmad (PKPentadbiran)
Naib Pengerusi 3
Penyelaras : Pn. Hjh Aleinnah binti Ali (PKKokurikulum)
Setiausaha
: Pn. Liza bintiMamat (GPKTingkatan 6)

: Pn. Lim Hong Ting (GPKPendidikanKhas)

: Pn. Hjh Rosilawati binti Abdul Razak (GKMP Tek. & Vokasional)

: Pn. Chua Lay Ching

LABEL TUGASAN
A Perhimpunan (Pengumuman Perhimpunan dan Laporan)
B
C Pintu Pagar Utama Sekolah
D Pintu Pagar Belakang (Dewan Terbuka)
E
Kantin Sekolah
Laporan Bertulis (bertugas sampai petang)

MINGGU / TEMPAT BERTUGAS
TARIKH
BULAN GURU BERTUGAS ISNIN SELASA RABU KHA- JUMA-
JAN 1 MIS AT
JAN (2 JAN – 3 NUR FADZLEEN BINTI ZOLKAPLI A
JAN HAZRI BIN MOHD HAMZAH B BCD E
JAN) C A
JAN ROHAMIZAL BINTI ABD RAHMAN D CDE B
2 FARHA BINTI JAMARI E C
(6 JAN –10 ZUBAIDAH BINTI HUSIN A DEA D
B E
JAN) NOOR FADZLINA BINTI YAHYA C EAB A
FAUZIAH BINTI ABDLLAH D B
3 SAID BIN RAHMAT E ABC C
(13 JAN – 17 MURNI BINTI MOHD DIN A D
B BCD E
JAN) ONG POH TIN C CDE A
D DEA B
4 NURULJANNAH BTE MAHMOD E C
(20 JAN – 24 NURUL FIRDAUS BINTI MOKTAR A EAB D
B E
JAN) TAN WEY TIN C ABC A
FAUZILAH BINTI KHAMIS B
ZARINAH BINTI RAHMAN D BCD
CDE C
HAYATI BINTI ARIS E DEA
MARZIAH BINTI IDRIS EAB D
SITI NORASHIMAH BINTI RUSLI ABC
SYED SAUFI BIN SYED HUSIN
BCD
AFFANDI CDE
IDA ROHMA WATI BINTI DEA

RASMULIN EAB

ABC

23

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya” JA’AFAR BIN SAHAT A BCD E
CHIA CHOO BIAN B CDE A
5 C DEA B
JAN (27 JAN – 31 NURAIMA BINTI ISHAK D EAB C
ILI NAJLAA BINTI HASIM E ABC D
JAN) MASWIRA BINTI ABD LATIF
A BCD E
FEB 6 MICHEAL DASS A/L
(3 FEB – 7 FEB) ASEERPATHAM B CDE A
C DEA B
7 FUZIANA BINTI ISMAIL D EAB C
FEB (10 FEB – 14 WONG WAN YUEN E ABC D

FEB) TAJOL ANUAR BIN MD YUSOF A BCD E
HANISAH BINTI ABD RAHIM
8 B CDE A
FEB (17 FEB – 21 NUR FARAH AIN BINTI
MOHAMAD TAMAN C DEA B
FEB) WAN AHMAD SALMAN BIN WAN D EAB C
E ABC D
AB RASHID
WONG SIEW KIEM A BCD E
NUR HAFIZAH BINTI ZAIDI
SITI ROHANI BINTI SENONG B CDE A
C DEA B
BILQUIS ZSA ZSA KHASSOGGI B. D EAB C
MUSTAPAH E ABC D

LEONG PIK HUI A BCD E
ZURAINI BINTI IDRIS B CDE A
SITI NURAISHAH BINTI ROSLEY C DEA B
SITI FARIZA BINTI ASMY D EAB C

NURUL ASMAT BINTI RAMILY E ABC D

ROSMA BINTI CHIK BCD E
9 SYLVIA PURNISHA PILLAY CDE A
FEB (24 FEB – 28 NURUL HUDA BINTI OTHMAN DEA B
FEB) EAB C

JULIANA BINTI JUNUS ABC D

MAC 10 MOHAMAD NOOR BIN IDRIS A B CD E
(2 MAC – 6 MUSFIRAH BINTI YUSOFF B CDE A
SAIRAN BIN KASSAN C DEA B
MAC) NIK ZURANI BINTI NIK PA D EAB C
ABC D
NOR AISHAH BINTI MOHD ALI E

MAC 11 NOORAZREEN BINTI HUSSAIN A
(9 MAC -13 ROSELIND SHOON SU LAN B
C
MAC) MUHD ALI BIN ABD RAHMAN D
NOR ASMA BINTI MANAF
E
NOR FARHANA BINTI PONIMIN

24

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14.03.2020 HINGGA 22.03.2020)

MOHAMAD HANAFIAH BIN HUSAIN A B C D E
E A
MOHAMMAD DIN BIN AHMAD B C D A B
B C
12 RASHIDAH BINTI BACHIK CD E
C D
MAC (23 MAC -27 NORSYUHADAH BINTI MOHD D E
MAC) ANUAR E A
DEA A B
B C
NURUL ABIDAH BINTI ZAKARIA E A B
C D
MAC/ 13 WONG MEI LING ABC D E
APRIL (30 MAC – 03 ILI NAJLAA BINTI HASIM BCD E A
HUSNA BINTI ABDULLAH CD E A B
APR ) MOHAMAD SHAWAL BIN ABD B C
DEA
RASOL C D
EAB
MONALIZA BINTI OTHMAN D E
E A
14 SAID BIN RAHMAT ABC A B
APRIL (6 APR -10 APR) NUR SYAHIDAH BINTI KHALIK BCD B C
CD E
LILYWATI BINTI ISAHAR DEA C D
NURAIMA BINTI ISHAK
D E
NUR HAFIZZAH BINTI JALIL EAB E A
A B
AMIRUSUZILAWATI BINTI MOHD A B C B C
ARIFFIN
C D
15 ZUBAIDAH BINTI HUSIN BCD
D E
APRIL (13 APR - 17 MOHD NIZAM BIN SADIRON CD E E A
APR) FAUZIAH BINTI ABDLLAH DEA A B
B C
ONG POH TIN EAB
C D
APRIL 16 MOHD AZWAN BIN AB AZIZ ABC
(20 APR - 24 MURNI BINTI MOHD DIN BCD
CD E
APR) MOHD MUZAIDI BIN MUSA DEA
CHIA CHOO BIAN
EAB
ZARINAH BINTI RAHMAN

SITI ROHANI BINTI MOHAMED A B C

NURUL FIRDAUS BINTI MOKTAR B C D

APRIL/ 17 HONG KIM NEO CD E
MEI (27 APR – 1 SYED SAUFI BIN SYED HUSIN DEA

MEI) AFFANDI

RASHIDAH BINTI BACHIK EAB

25

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

18 CHUA BOON LIM AB CD E
MEI (4 MEI – 8 MEI) JULIANA BINTI JUNUS BCDE A
MARZIAH BINTI IDRIS CD E A B
FARHA BINTI JAMARI DEAB C

WONG WAN YUEN EABC D

19 SITI HALIMAH BINTI TAHA AB CD E
MEI (11 MEI – 15 FUZIANA BINTI ISMAIL BCDE A
CHUA LAY CHING CD E A B
MEI) DEAB C
HAZRI BIN MOHD HAMZAH
D
SITI NORASHIMAH BINTI RUSLI E A B C

MOHD AZAM BIN MOHD ARIFF A B C D E
A
NOR ASILAWATI BINTI RAMLI BCDE B
C
20 FARAH LINA BT SHAH RIDWAN C D E A
MEI (18 MEI – 22 D
MEI) MOHAMMAD DIN BIN AHMAD D E A B

NURUL ABIDAH BINTI ZAKARIA E A B C

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (23.05.2020 HINGGA 07.06.2020)

WONG MEI LING ABC D E
E A
SITI NURAISHAH BINTI ROSLEY B C D A B

21 NUR FADZLEEN BINTI ZOLKAPLI C D E B C
JUN (08 JUN – 12
JUN) WAN AHMAD SALMAN BIN WAN AB D E A C D
RASHID
D E
NIK ZURANI BINTI NIK PA EAB E A
A B
22 ZULAIHA BINTI CHASMANI ABC B C
JUN (15 JUN – 19 ROSMA BINTI CHIK BCD C D
CD E D E
JUN NOOR FADZLINA BINTI YAHYA DEA E A
MUSFIRAH BINTI YUSOFF EAB A B
23 ABC B C
JUN (22 JUN – 26 NOR AISHAH BINTI MOHD ALI BCD
MOHD KAMAL BIN ISMAIL CD E C D
JUN) FAUZILAH BINTI KHAMIS
HANISAH BINTI ABD RAHIM DEA

SITI ROHANI BINTI SENONG

SITI FARIZA BINTI ASMY EAB

26

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”

JUN/ 24 CHUA LAY CHING A B CD E
JULAI (29 JUN – 3 JUL) IDA ROHMA WATI BINTI RASMULIN B CDE A
C DEA B
25 A. MICHEAL DASS A/L D EAB C
JULAI (6 JUL – 10 JUL) ASEERPATHAM E ABC D
A B CD E
NOR ASMA BINTI MANAF B CDE A
C DEA B
NOR FARHANA BINTI PONIMIN D EAB C
E ABC D
FARAH LINA BINTI SHAH RIDWAN
NUR HAFIZAH BINTI ZAIDI A B CD E
B CDE A
BILQUIS ZSA ZSA KHASSOGGI BIN C DEA B
MUSTAPAH D EAB C

NURUL HUDA BINTI OTHMAN E ABC D

MONALIZA BINTI OTHMAN A B CD E
B CDE A
JULAI 26 MOHD MUZAIDI BIN MUSA
(13 JUL – 17 LEONG PIK HUI C DEA B
D EAB C
JUL) NURUL ASMAT BINTI RAMILY E ABC D
ILI NAJLAA BINTI HASIM

NUR SYAHIDAH BINTI KHALIK

JULAI 27 HONG KIM NEO
(20 JUL – 24 MOHAMAD SHAWAL BIN ABD

JUL) RASOL
NUR FARAH AIN BINTI MOHAMAD

TAMAN

NUR HAFIZZAH BINTI JALIL
NORSYUHADAH BINTI MOHD

ANUAR

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (25 JULAI 2020 – 02 OGOS 2020)

OGOS 28 MARZIAH BINTI IDRIS AB CD E
(3 OGOS –7 TAN WEY TIN BCDE A
CD E A B
OGOS) MOHAMAD NOOR BIN IDRIS DEAB C
CHUA BOON LIM
OGOS 29 EABC D
(10 OGOS –14 ZULAIHA BINTI CHASMANI
AB CD E
OGOS) MOHD NIZAM BIN SADIRON BCDE A
ZURAINI BINTI IDRIS CD E A B
DEAB C
NOORAZREEN BINTI HUSSAIN
HJ. SAID BIN RAHMAT EABC D

MOHD AZWAN BIN AB AZIZ AB CD E

LILYWATI BINTI ISAHAR

27

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”

30 NUR FADZLEEN BINTI ZOLKAPLI B CDE A
(17 OGOS–21 MOHAMAD HANAFIAH BIN HUSAIN C DEA B
D EAB C
OGOS OGOS) ROSELIND SHOON SU LAN E ABC D
A B CD E
OGOS 31 WONG MEI LING
(24 OGOS – 28 B CDE A
ROHAMIZAL BINTI ABD RAHMAN
OGOS) SYED SAUFI BIN SYED HUSIN C DEA B
AFFANDI D EAB C
SEPT 32 HAYATI BINTI ARIS E ABC D
(31 SEP – 4 SEP) ONG POH TIN A B CD E
B CDE A
SEPT 33 NURUL ABIDAH BINTI ZAKARIA C DEA B
(7 SEP – 11 SEP) MUHD ALI BIN ABD RAHMAN D EAB C

SEPT 34 ZUBAIDAH BINTI HUSIN E ABC D
(14 SEP – 18 CHUA LAY CHING
A B CD E
SEP) SITI NORASHIMAH BINTI RUSLI B CDE A
C DEA B
NOR AISHAH BINTI MOHD ALI D EAB C

RASHIDAH BINTI BACHIK E ABC D
MURNI BINTI MOHD DIN
A B CD E
LOKMAN BIN DAUD B CDE A
NURUL FIRDAUS BINTI MOKTAR C DEA B
D EAB C
NUR HAFIZZAH BINTI JALIL E ABC D

SYLVIA PURNISHA PILLAY A B CD E
NURUL JANNAH BINTI MAHMOD B CDE A
C DEA B
NURAIMA BINTI ISHAK D EAB C
NOR ASMA BINTI MANAF
NOR FARHANA BINTI PONIMIN E ABC D

SEPT 35 SAIRAN BIN KASSAN A B CD E
(21 SEP – 25 FAUZIAH BINTI ABDLLAH B CDE A
SEPT/ MOHD AZWAN BIN AB AZIZ C DEA B
OKT SEP) NUR SYAHIDAH BINTI KHALIK D EAB C
OKT NORSYUHADAH BINTI MOHD E ABC D
36 A B CD E
(28 SEP – 2 ANUAR B CDE A
TAJOL ANUAR BIN MD YUSOF C DEA B
OKT) D EAB C
CHIA CHOO BIAN
37 SITI ROHANI BINTI MOHAMED E ABC D
(5 OKT –9 OKT)
MUSFIRAH BINTI YUSOFF A B CD E
NIK ZURANI BINTI NIK PA B CDE A

WONG SIEW KIEM
IDA ROHMA WATI BINTI RASMULIN

CHUA BOON LIM
ZARINAH BINTI RAHMAN

MOHAMMAD DIN BIN AHMAD

ZURAINI BINTI IDRIS
MONALIZA BINTI OTHMAN

28

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya” SITI HALIMAH BINTI TAHA C DEA B
38 WAN AHMAD SALMAN BIN WAN AB D EAB C

OKT (12 OKT – 16 RASHID E ABC D
OKT)
MOHAMAD SHAWAL BIN ABD A B CD E
39 RASOL B CDE A
OKT (19 OKT – 23 C DEA B
WONG WAN YUEN D EAB C
OKT) A. MICHEAL DASS A/L E ABC D
A B CD E
40 ASEERPATHAM B CDE A
OKT (26 OKT – 30 FARHA BINTI JAMARI C DEA B
D EAB C
OKT) LEONG PIK HUI E ABC D

NOV 41 JULIANA BINTI JUNUS A B CD E
(2 NOV – 6 B CDE A
TAN WEY TIN C DEA B
NOV) FAUZILAH BINTI KHAMIS D EAB C
MOHD AZAM BIN MOHD ARIFF
NOV 42 HANISAH BINTI ABD RAHIM E ABC D
(9 NOV – 13
SITI ROHANI BINTI SENONG A B CD E
NOV) B CDE A
MASWIRA BINTI ABD. LATIF C DEA B
NOV 43 HAZRI BIN MOHD HAMZAH D EAB C
(16 NOV – 20
WONG MEI LING E ABC D
NOV) NUR HAFIZAH BINTI ZAIDI
A B CD E
ROSMA BINTI CHIK B CDE A
C DEA B
LOKMAN BIN DAUD D EAB C
FUZIANA BINTI ISMAIL
ZULAIHA BINTI CHASMANI E ABC D
AMIRUSUZILAWATI BINTI MOHD

ARIFFIN

ROSELIND SHOON SU LAN

HUSNA BINTI ABDULLAH
NURUL HUDA BINTI OTHMAN

MOHD KAMAL BIN ISMAIL
SITI NURAISHAH BINTI ROSLEY

SITI FARIZA BINTI ASMY

CUTI AKHIR TAHUN (21.11.2020 HINGGA 31.12.2020)

29

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”
PROSEDUR KERJA GURU BERTUGAS MINGGUAN

1 Tanggungjawab Utama  Mengurus, mengawal perhimpunan dari awal hingga
2 Ketua Guru Bertugas Mingguan akhir.

3 Semua Guru Bertugas  Membantu guru disiplin sepanjang minggu bertugas.

 Bertanggungjawab mengagih tugas guru bertugas.

 Memastikan buku laporan ditulis dengan lengkap.

 Memastikan sebarang pengumuman perhimpunan
menggunakan borang pengumuman yang
ditetapkan oleh pengurusan sekolah.

 Berada / hadir ke sekolah 15 minit sebelum loceng
pertama.

 Menjalankan tugas yang telah dijadualkan.

 Balik 15 minit selepas loceng akhir / setelah semua
murid telah pulang.

 Mengambil tindakan sekiranya murid hendak balik
atau sakit mengikut prosedur yang ditetapkan oleh
pihak sekolah.

4 Waktu Perhimpunan  Memastikan semua murid berbaris mengikut
tingkatan masing-masing.

 Memastikan murid berada dalam keadaan senyap
sepanjang perhimpunan.

 Memastikan kerusi guru dan pentadbir cukup.

 Memastikan peralatan siaraya dalam keadaan baik
dan berfungsi.

 Mengelolakan perhimpunan.

5 Sepanjang waktu persekolahan  Membantu pengawas mengawasi pergerakan murid
balik ke kelas selepas perhimpunan dalam keadaan
terkawal dalam satu barisan.

 Mengawasi pergerakan murid sepanjang waktu
persekolahan:

o Tiada murid berkeliaran tanpa sebab.

o Memastikan murid menggunakan pas keluar
kelas untuk setiap urusan.

30

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

6 Penyeliaan sepanjang waktu o Memastikan murid-murid mematuhi peraturan
sekolah sekolah.

7 Laporan Guru Bertugas o Memastikan mengambil tindakan mengikut
prosedur yang ditetapkan oleh pihak sekolah
sekiranya :

 Murid sakit

 Murid hendak balik ke rumah

Catatan : Jangan beri murid makan ubat walau panadol
sekalipun.

o Mengawasi pergerakan murid semasa waktu
balik sekolah :

 Murid berjalan kaki balik dahulu.

 Murid bermotosikal menuntun
motosikal sehingga melepasi pagar
utama.

 Arahkan murid Islam supaya solat
terlebih dahulu di surau.

 Yang berkereta keluar paling akhir.

 Guru bertugas perlu memastikan premis sekolah
berada dalam keadaan bersih, kemas, teratur dan
ceria serta sentiasa berada dalam keadaan selamat
untuk murid dan semua warga sekolah.

 Membuat laporan bertulis ke pejabat sekolah
dengan segera sebarang kerosakan / pencerobohan
/ vandalisme supaya tindakan segera dapat diambil.

 Membuat penilaian kelas untuk penilaian kelas
terbersih dan ceria (3K) mengikut format penilaian
yang disediakan oleh unit 3K HEM.

 Menulis buku laporan guru bertugas yang disediakan
oleh pihak sekolah mengikut format yang
ditetapkan.

 Memastikan laporan bertulis dihantar kepada PK1
setiap hari untuk semakan dan tindakan segera
sekiranya ada.

31

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”
Catatan :

1. Guru bertugas hendaklah membuat pengumuman penting selain waktu perhimpunan sebelum
waktu persekolahan tamat.

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua.

1. Tanggungjawab Utama 1. Mengurus, mengawal perhimpunan dari awal
2. Ketua hingga ke akhir.
3. Semua guru bertugas
2. Membantu Guru Disiplin sepanjang minggu
4. Waktu perhimpunan bertugas.

1. Bertanggungjawab mengagih tugas guru bertugas.

2. Kekemasan buku laporan yang dibuat.

3. Mendapatkan borang laporan daripada
Penyelaras guru Bertugas pada hari pertama
bertugas.

4. Mengumpulkan dan menyerahkan borang yang
lengkap pada hari terakhir bertugas.

1. Berada di dalam kawasan sekolah 15 minit
sebelum loceng pertama.

2. Berada di stesen masing-masing:

a. Masa pagi

b. Waktu rehat

c. Selepas sekolah

d. Pulang 15 minit selepas loceng akhir / setelah
semua pelajar dipastikan telah pulang

1. Pastikan pelajar berbaris dengan lurus;

a. Ikut tingkatan

2. Pastikan tiada yang bersembang semasa ucapan/
pengumuman dibuat.

3. Pastikan kerusi cukup dan teratur.

4. Tentukan bahawa alat siaraya [ PA system] siap
untuk digunakan sebelum perhimpunan bermula.

5. Kelola perhimpunan dan menghimpun serta
membuat pengumuman/laporan/ pemakluman.

32

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”
5. Selepas perhimpunan / pulang 1. Membantu pengawas mengawasi pergerakan
pelajar balik ke kelas.
6. Masa 15 minit
2. Berjalan dengan tertib dua-dua dalam satu
barisan.

3. Dengan tidak membuat bising.
4. Mengawasi pergerakan pelajar sepanjang masa

persekolahan berjalan:

a. Tiada yang berkeliaran tanpa sebab.
b. Tiada kelas yang terlalu bising dan tiada PdPc.
c. Periksa pelajar yang keluar kelas memakai pas

keluar kelas di saku baju.
5. Pastikan bahawa setiap peraturan sekolah

dipatuhi.

6. Mengawasi pergerakan pelajar semasa pulang:

a. Yang berjalan keluar dahulu.
b. Yang bermotosikal menuntun motosikal

hingga melepasi pintu pagar.
c. Arahkan pelajar Islam singgah bersolat di

surau.
d. Yang berkereta keluar paling akhir.
7. Semua pelajar keluar mengikut tanda arah yang
ada:

a. Keluar ikut pintu utama
15 minit sebelum dan selepas loceng pertama:

1. Awasi pelajar di pintu masuk.
2. Bantu pengawas menahan dan memeriksa

pelajar yang lewat.
3. Melaksanakan Budaya Penyayang peringkat

sekolah.

33

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”
7. Pengurusan hal ehwal pelajar 1. Yang sakit atau cedera.
2. Pertimbangkan rawatan kecemasan.
8. Penyeliaan [ JANGAN SEKALI-KALI MEMBERI UBAT MAKAN

9. Membuat Penilaian WALAU PANADOL SEKALIPUN ]
3. Kalau terlalu serius uruskan penghantaran ke

hospital
4. Maklumkan kepada Penolong Kanan [HEM].
5. Hubungi ibubapa / waris.
1. Bagi tujuan memastikan premis di bawah sentiasa

berada di dalam keadaan:
a. Bersih
b. Kemas
c. Teratur
d. Ceria
2. Bilik Darjah
3. Bangunan
4. Tandas & Bilik Air
5. Kantin
6. Kawasan Sekolah
7. Membuat laporan segera;
a. Kerosakan / kebocoran
b. Pencerobohan / vandalisma
1. Menilai mengikut kriteria yang ditetapkan:
a. Bilik Darjah
b. Bangunan /longkang
c. Tandas & Bilik air
d. Kantin
e. Kawasan sekolah /rumput/pokok-pokok
2. Membuat laporan

34

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”
1. Menulis laporan dan penilaian setiap hari
10. Laporan menggunakan buku laporan dan diserahkan
kepada pengetua untuk semakan pada setiap
hari Jumaat.

2. Teks ucapan bertema ditaip dan diserahkan
kepada PK HEM

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan
oleh Pengetua.

4. Melaksanakan proses pengumuman makluman
harian kepada pelajar pada hari-hari selain hari
Isnin 10 minit sebelum sesi persekolahan harian
tamat.

Pengerusi JAWATANKUASA SURAU (Pengetua)
Timb. Pengerusi (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (PK HEM)
: Tn. Hjh Hosnaini Bin Ahmad (PK Koku)
Penyelaras : En. Shaharum Bin Husain (GKMP Kemanusiaan)
Setiausaha : Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali
Pen. Setiausaha : Pn. Khairiyah Binti Safar
Bendahari : En. Muhd Ali Bin Abd Rahman
Kebersihan, Keceriaan & : Pn. Fauziah Binti Abdllah
Keselamatan : En. Mohd Nizam Bin Sadiron
Aset : Pn. Farha Binti Jamari

: En. Mohd Shawal Bin Abd Rasol

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Setiausaha : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Ahli Jawatankuasa : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
: Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
: Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
: Pn. Khairiyah Binti Safar (GKMP Kemanusiaan)
: En. Iskandar Shah Bin Minhad (GKMP Bahasa)
: Pn. Safiah Binti Abdullah (GKMP Sains & Maths)
: Pn. Hjh Rosilawati Binti Abdul Razak (GKMP T & V)
: Pn. Hjh Roslinah Binti Jamrus (KPT)
: Semua Ketua Panitia

35

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG KE 2 (SKPMg2)

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Setiausaha : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Ahli Jawatankuasa : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
: Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
: Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
: Pn. Khairiyah Binti Safar (GKMP Kemanusiaan)
: En. Iskandar Shah Bin Minhad (GKMP Bahasa)
: Pn. Safiah Binti Abdullah (GKMP Sains & Maths)
: Pn. Hjh Rosilawati Binti Abdul Razak (GKMP T & V)
: Pn. Noorazreen Binti Hussain (S/U Kurikulum)
: Pn. Nor Asilawati Binti Ramli (S/U HEM)
: Pn. Nurul Huda Binti Othman (S/U Koku)
: Pn. Junila Binti Mat Sah (S/U Pen. Khas)
: Pn. Hjh Roslinah Binti Jamrus (KPT)
: Pn. Nurul Firdaus Binti Mokhtar (Guru Data)

JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH (ICT)

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
Pen.Setiausaha : Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
: Pn. Farah Lina Shah Binti Ridwan
Ahli Jawatankuasa : Pn. Suhaimila Binti Sudar

: En. Mohd Azam Bin Mohd Arif
: Pn. Nor Aishah Binti Mohd Ali
: Pn. Nurul Jannah Binti Mahmod
: Pn. Nurul Abidah Binti Zakaria
: Semua guru ICT

JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU /GURU PELATIH

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
: Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
: Pn. Safiah Binti Abdullah (GKMP Sains & Maths)

Ahli Jawatankuasa : Pn. Khairiyah Binti Safar (GKMP Kemanusiaan)

36

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya” (GKMP T & V)
(GKMP Bahasa)
: Pn. Hjh Rosilawati Binti Abdul Razak
: En. Iskandar Shah Bin Minhad
: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Cemerlang
: Semua Mentor yang Terpilih

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN (R&D) DAN PROGRAM INOVASI

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi II : Pn Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
: Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
Setiausaha : En. Iskandar Shah Bin Minhad (GKMP Bahasa)
Ahli Jawatankuasa : Pn. Safiah Binti Abdullah (GKMP Sains & Maths)
: Pn. Hjh Rosilawati Binti Abdul Razak (GKMP T & V)
: Pn. Khairiyah Binti Safar (GKMP Kemanusiaan)
: Tn. Hj Said Bin Rahmat
: Semua Ketua Panitia
: Semua Ketua Unit Tingkatan 6

Pengerusi JAWATANKUASA DOKUMENTASI (Pengetua)
Timb. Pengerusi (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (PK HEM)
: Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi II : En. Shaharum Bin Husain (PK Tingkatan 6)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Pendidikan Khas)
Setiausaha : Pn. Liza Binti Mamat (GKMP Bahasa)
Pen. Setiausaha : Pn. Lim Hong Ting (GKMP Sains & Math)
Ahli Jawatankuasa : En. Iskandar Shah Bin Minhad (GKMP T & V)
: Pn. Safiah Binti Abdullah (GKMP Kemanusiaan)
: Pn. Hjh Rosilawati Binti Abdul Razak
: Pn. Khairiyah Bt Safar
: En. Ja’afar Bin Sahat
: Pn. Fuziana Binti Ismail
: 1) Setiausaha Pentadbiran
2) Setiausaha Kurikulum
3) Setiausaha HEM
4) Setiausaha Kokurikulum

37

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

JAWATANKUASA BERTINDAK PENGURUSAN
BENCANA ALAM (BANJIR) DAN PENYAKIT
BERJANGKIT

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi II : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
: Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
Setiausaha : En. Iskandar Shah Bin Minhad (GKMP Bahasa)
Ahli Jawatan kuasa : Pn. Safiah Binti Abdullah (GKMP Sains & Maths)
: Pn. Hjh Rosilawati Binti Abdul Razak (GKMP T & V)
: Pn. Khairiyah Binti Safar (GKMP Kemanusiaan)
: En. Sairan Bin Kassan
: Semua Guru Kaunseling (KPT)
: Guru-Guru Disiplin
: YDP PIBG dan Jawatankuasa
: Pn. Hjh Roslinah Binti Jamrus
: Semua Pembantu Operasi
: Pengawal Keselamatan Sekolah
: Polis PRO Sekolah

Pengerusi JAWATANKUASA STREAM (Pengetua)
Timb. Pengerusi (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (PK HEM)
: Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Shaharum Bin Husain (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Pendidikan Khas)
Ahli Jawatankuasa : Pn. Liza Binti Mamat (GKMP Sains & Maths)
: Pn. Lim Hong Ting
: Pn. Safiah Binti Abdullah
: Pn. Hanisah Binti Abd Rahim
: En. Hazri Bin Mohd Hamzah
: En. Mohd Azwan Bin Ab Aziz
: Pn. Rosma Binti Chik

Pengerusi JAWATANKUASA ECO-SCHOOL (Pengetua)
Timb. Pengerusi (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (PK HEM)
: Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Shaharum Bin Husain (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Pendidikan Khas)
: Pn. Liza Binti Mamat
: Pn. Lim Hong Ting
: Pn. Marziah Binti Idris
: Pn. Siti Halimah Binti Taha

38

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya” : Pn. Zarinah Binti Rahman
Ahli Jawatankuasa : En. Mohamad Noor Bin Idris@Harun
: Pn. Lilywati Binti Isahar
: En. Tajol Anuar Bin Mohd Yusof
: Pn. Nor Aida Binti Ahmad
: En. Mohamad Asraf Bin Haris

JAWATANKUASA PSS TERBUKA

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi : Tn. Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh Hayati Binti Aris
: En. Mohamad Noor Bin Idris@Harun
: Pn. Husna Binti Abdullah
: En. Tajol Anuar Bin Mohd Yusof
: Cik Sylvia Purnisha Pillay
: Pn. Haslina Binti Ahmad

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK) ASET & STOK

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
Ahli Jawatankuasa : Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidkan Khas)
Pegawai Aset & Stok : En. Mohd Nizam Bin Sadiron
Pegawai Penerima (PK Pentadbiran)
: Tn.Hj Hosnaini Bin Ahmad
Pegawai Pemeriksa : En. Sazali Bin Baharudin (KPT)
: Semua Ketua Panitia (Guru Data)
Lembaga Pemeriksa : En. Mohd Muzaidi Bin Musa
Pelupusan Aset : En. Sazali Bin Baharudin
Pegawai Pemverifikasi : En. Mohd Kamal Bin Ismail
Stok : En. Mohd Nizam Bin Sadiron
: Pn. Hjh Roslinah Binti Jamrus
: Pn. Nurul Firdaus Binti Moktar

39

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)

Setiausaha 1 : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
Setiausaha 2 : Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Ahli Jawatankuasa : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
: Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)

: En. Lokman Bin Daud (Kantin)
(Tandas)
: Pn. Fauziah Binti Abdllah (Blok & Bilik Kelas)
(Bangunan)
: Pn. Maswira Binti Abd Latif (Bilik Kaunseling)
: Pn. Wong Mei Ling (Bengkel RBT)
: Pn. Zulaiha Binti Chasmani (Stor & Pejabat)
: En. Tajol Anuar Bin Md Yusof (Bilik Interaktif)
: Pn. Nuraima Binti Ishak (Kawasan Pendidikan Khas)
: En. Mohd Azwan Bin Abd Aziz (Makmal Sains)
: En. Sazali Bin Baharudin (Bilik PSV)
: Pn. Nurul Asmat Binti Ramily (Makmal Komputer)
: Pn. Junila Binti Mat Sah (Bilik Jahit)
: Pn. Chia Choo Bian (Stor Sukan)
: En. Chua Boon Lim (Surau)
: Pn. Farah Lina Binti Shah Ridwan (Bilik SPBT)
: Pn. Nor Asma Binti Abdul Manaf (Bilik Mesyuarat)
: En. Mohammad Din Bin Ahmad (Bilik Katering)
: En. Muhd Ali Bin Abdul Rahman (Bengkel AHR)
: Pn. Nik Zurani Binti Nik Pa (Bilik Peperiksaan)
: Pn. Murni Binti Mohd Din (Koperasi)
: En. Bilquis Zsa Zsa Khasorggi Bin Mustapah (Perpustakaan)
: En. Mohd Kamal Bin Ismail (Bilik Warisan)
: Pn. Juliana Binti Junus (Bilik Alatan Koku)
: Pn. Hjh Rashidah Binti Bachik (Dewan Terbuka)
: Pn. Siti Rohani Binti Mohamed (Dewan MKG)
: Pn. Ida Rohma Wati Binti Rasmulin (KPT)
: Pn. Nur Syahidah Binti Khalik
: Pn. Nor Farhana Binti Ponimin
: Pn. Haslina Binti Ahmad
: Pn. Hjh Roslinah Binti Jamrus
: Semua guru tingkatan
: Semua guru bilik-bilik khas

40

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”
JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP
: En. Iskandar Shah Bin Minhad (GKMP Bahasa)
: Pn. Nuraima Binti Ishak
: 1) Pn. Zuraini Binti Idris (T6)
2) Pn. Haslina Binti Ahmad (PK)
3) Pn. Husna Binti Abdullah
4) Pn. Wong Mei Ling
5) Pn Vijayaletchumy A/P Sinnan
6) Pengerusi Kelab Staf
7) Semua Guru Cemerlang

8) KPT

JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF

Penasihat : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Pen. Penasihat 1 : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Pen. Penasihat 2 : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
Pen. Penasihat 3 : Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Pen. Penasihat 4 : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
Pen. Penasihat 5 : Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
Pengerusi : Pn. Zarinah Binti Rahman
Timbalan Pengerusi : En. Hazri Bin Mohd Hamzah
Setiausaha : En. Mohamad Noor bin Idris
Penolong Setiausaha : Pn Rohamizal Binti Abd Rahman
Bendahari : Pn Norfarhana Binti Ponimin
Penolong Bendahari 1 : Cik Nur Fadzleen Binti Zolkapli
Penolong Bendahari 2 : Pn Chong Merry

AJK Majlis Sekolah : 1) Pn.Haslina Binti Ahmad
2) Pn. Zulaiha Binti Chasmani
3) Pn. Siti Norashimah Binti Rusli
4) En. Muhammad Asraf bin Haris
5) Pn. Nurulhana Binti Ibrahim

AJK Latihan/Kemajuan Sekolah : 1) Cik Nur Hafizzah Binti Jalil
2) Pn. Rihannah Binti Ismail

AJK Sukan dan Rekreasi : 1) En. Wan Ahmad Salman Bin Wan Ab Rashid
41

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”
AJK Jamuan 2) Cik Sylvia Purnisha Pillay

AJK Buletin :1) Pn. Fuziana Binti Ismail
AJK Kebajikan 2) Pn. Norsyuhadah Binti Mohd Anuar
3) Pn. Norafifah Hainie Binti Badrul Hisham
AJK Lawatan
:1) Pn. Nur Hafizah bt Zaidi
AJK Penajaan 2) Pn. Amirusuzilawati Binti Mohd Ariffin

:1) Pn Ida Rohmawati Binti Rasmulin
2) Pn. Noor Fadzlina Binti Yahya
3) Pn Vijayaletchumy a/p Sinnan

:1) Pn. Nor Aishah Binti Mohd Ali
2) Pn. Marziah Binti Idris
3) En Lokman Bin Daud

:1) Tn Hj Said Bin Rahmat
2) Pn. Hjh Roslinah Binti Jamrus
3) Pn. Hjh Rashidah Binti Bachik

JAWATANKUASA PENGURUSAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

Pengerusi : En. Mohamad Diah Bin Ibrahim (Pengetua)
Timb. Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain (PK HEM)
: Pn. Hjh Aleinnah Binti Ali (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Liza Binti Mamat (PK Tingkatan 6)
Pen. Setiausaha : Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)
AJK : Pn. Hjh Roslinah Binti Jamrus (KPT)
: Pn. Zamaliah Binti Sharif (PT Kewangan)
: En. Sazali Bin Baharudin (PT)
: En. Wee Kim Hock (Pembantu Makmal)
: Pn. Norzawirah Binti Nasir (PPM)
: Semua AKP
: Semua Pekerja Swasta

42

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”

B

MPTS 2020 SMK TUN TUAH

“Mara Hingga Jaya”

UNIT KURIKULUM SEKOLAH 2020
JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi : En. Mohamad Diah Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi I : Tn Hj Hosnaini Ahmad (PK
Naib Pengerusi II
Naib Pengerusi III Pentadbiran)
Naib Pengerusi IV
Penyelaras : En. Shaharum Bin Husain (PK Hem)

: Pn. Hjh Aliennah Binti Ali (PK Koku)

: Pn. Liza Binti Mamat (PK Ting. 6)

: Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)

: En. Iskandar Shah Bin Minhat

(GKMP Bhs)

: Pn. Safiah Bt Abdullah (GKMP Sns &

M)

: Pn Hjh Rosilawati Bt Abd Razak (GKMP

T&V)

Setiausaha Induk Unit Kurikulum : Pn. Khairiyah Binti Safar (GKMP Kem)
Penolong Setiausaha Induk Unit Kurikulum : Pn. Noorazreen Binti Hussain
Setiausaha Penilaian Kurikulum Sekolah : Pn. Juliana Binti Junus

Ahli Jawatankuasa : En. Tan Wey Tin (S/U SPM / MPAK)
Peperiksaan dan Pentaksiran
: Cik Nur Hafizzah Binti Jalil (PT3)
PSS dan Media
Jadual Waktu : Pn. Fauzilah Binti Khamis (SEGAK)
Program Kelas Rancangan Khas
Kecemerlangan Akademik : En. Sairan Bin Kassan (Psikometrik)
Jawatankuasa Program Khas
Guru Bimbingan & Kaunseling : Pn. Nursyahidah Binti Khalik (PAJSK)

: Pn. Farha Binti Jamari

(SAPS)

: En. A. Michael Dass (S/U STPM)

: Pn. Zuraini Binti Idris (MUET)

: Pn. Nurul Abidah Binti Zakaria (S/U

PBD)

: Pn. Siti Rohani Binti Mohamed

: Pn. Amirusuzilawati Binti Mohd Ariffin

: Pn. Nursyuhadah Binti Mohd Anuar

: Pn. Nuraima Binti Ishak
: Pn. Murni Binti Mohd Din
: En. Sairan Bin Kassan

43

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya” JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

Panitia Ketua Panitia
Bahasa Melayu (Men. Atas) : Pn. Roselind Shoon Su Lan
Bahasa Melayu (Men. Rendah) : Pn. Nurhafizah Binti Zaidi
Bahasa Inggeris (Men. Atas) : Pn. Hong Kim Neo
Bahasa Inggeris (Men. Rendah) : Pn. Ili Najlaa Binti Hasim
Bahasa Cina : Pn. Leong Pik Hui
Sains Men. Atas : Pn. Chia Choo Bian
: Pn. Juliana Junus (Fizik)
Sains Men. Rendah : Pn. Siti Norashimah Rusli (Kimia)
Matematik Men. Atas/Matematik Tambahan : En. Tan Wey Tin (Biologi)
Matematik Men. Rendah : Pn. Zubaidah Binti Husin
Sejarah Men. Atas : En. Hazri Bin Mohd Hamzah
Sejarah Men. Rendah : Pn. Nuruljannah Binti Mahmud
Pendidikan Islam Men. Atas : Pn. Noorazreen Binti Hussain
Pendidikan Islam Men. Rendah : Pn. Ida Rohma Wati Binti Rasmulin
Pendidikan Moral : En. Muhd Ali Bin Abd Rahman
Geografi : Pn. Siti Rohani Binti Senong
Pendidikan Seni Visual : En. Muhd Hanafiah Bin Hussein
Pendidikan Jasmani & Kesihatan : Pn. Siti Halimah Binti Taha
Sivik & Kewarganegaraan : Pn. Zulaiha Binti Chasmani
: Pn. Fauzilah Binti Khamis
: Pn. Siti Nuraishah Binti Rosley

44

MPTS 2020 SMK TUN TUAH
“Mara Hingga Jaya”
: En. Mohd Azwan Bin Abd Aziz
Rekabentuk Teknologi : Pn. Monaliza Binti Othman (P. Akaun)
P. Akaun/ Ekon/Perniagaan : Pn. Siti Fariza Binti Asmy (Ekonomi)
: En. Mohd Kamal Bin Ismail
AHR : En. Bilquis Zsa Zsa
PVMA : Pn. Farah Lina Binti Shah Ridwan
Sains Komputer : Pn. Nor Aishah Binti Mohd Ali
Asas Sains Komputer

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Mohamad Diah Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi : Tn. Hj Hosnaini Bin Ahmad (PK Pentadbiran)

: En. Shaharum Bin Husain (PK Hem)

: Pn. Hjh Aliennah Binti Ali (PK Koku)

: Pn. Liza Mamat (PK Ting. 6)

: Pn. Lim Hong Ting (PK Pendidikan Khas)

Jawatankuasa SPM / MPAK : En. Iskandar Shah Bin Minhat
Penyelaras : En. Tan Wey Tin
Setiausaha : Pn. Hanisah Binti Abd Rahim
Pen. Setiausaha : Penyelaras Tingkatan 5
Ahli Jawatankuasa : Guru-guru Tingkatan 5

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) : Pn. Safiah Binti Abdullah
Penyelaras : Cik Nur Hafizzah Binti Jalil
Setiausaha : Pn. Zubaidah Binti Husin
Pen. Setiausaha : Semua Ketua Panitia Menengah Rendah
Ahli Jawatan kuasa : Guru-guru Tingkatan 3

45


Click to View FlipBook Version