The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mohsinz, 2018-12-16 23:06:37

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019

BPT2019

1. Nama Penuh PROFIL GURU
:
2. No. Kad Pengenalan :
3. No. Fail Jabatan :
4. No. Gaji :
5. Jantina :
6. Tarikh Lantikan :
7. Tarikh Sah Jawatan :
8. Jawatan :
9. Gred :
10. Pengalaman Mengajar :
11. Tarikh Mula Bertugas Di :
:
Sekolah Ini :
12. No. Telefon :
13. E-mel
14. Alamat Terkini

15. Alamat Tetap :

16. Nama Waris Terdekat :
17. No. Telefon :

1

SURAT AKU JANJI

Saya ________________________________________ No. Kad Pengenalan
_____________________ bertugas di SK PUTRAJAYA PRESINT 8(1) dengan ini sesungguhnya
berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan-Peraturan Pegawai ( Kelakuan dan
Tatatertib ) 1993, Perintah- Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling, peraturan dan arahan lain
yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh
perkhidmatan saya dengan kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji, sebagaimana yang dikehendaki
oleh peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pegawai ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993, bahawa saya –

(i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
(ii) akan sentiasa melaksanakan tugas saya sebagai pegawai dengan cermat, bersungguh-

sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab;
(iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
(iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi

saya bercanggah dengan tugas awam saya;
(v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah

bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi
saya sehingga menjejaskan kebergunaan saya sebagai pegawai;
(vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai bagi faedah diri saya sendiri
(vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemar nama
perkhidmatan awam;
(viii) tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar
untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai lain yang
berhubungan dengan perkhidmatan awam;
(ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai
ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana melanggar Aku Janji ini, saya boleh
dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai ( Kelakuan dan Tatatertib )
1993.

Di hadapan

………………………………...... ……………………………………….
Tarikh : ………………………………..…

2

SEKAPUR SIREH

Assalamualaikum wbt. Salam Sejahtera.
Salam kasih mesra sebagai pembuka bicara. Semoga tahun 2019 warga sekolah akan terus
bersemangat mengharumkan nama SK Putrajaya Presint 8(1). Meluncur Gemilang bagi mencapai
matlamat pendidikan dan meletakkan SK Putrajaya Presint 8(1) sebagai sekolah berprestij.

Fokus kita adalah kepada beberapa aspek utama iaitu guru, murid, ibu bapa dan juga
jaringan serta jalinan dengan pihak luar. Pengajaran dan pembelajaran adalah untuk menyediakan
anak-anak murid kita yang memiliki kemahiran abad ke 21. Tiga aspek kemahiran itu ialah
‘Kemahiran Pembelajaran’, ‘Kemahiran Kehidupan’ dan ‘Kemahiran Literasi’.

Kemenjadian murid dalam akademik , kokurikulum dan pembentukan sahsiah terpuji adalah
keutamaan bagi membolehkan mereka bersaing di peringkat global tanpa lupa asal usul mereka.
Selaras dengan Anjakan Ketiga dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, MELAHIRKAN
RAKYAT YANG MENGHAYATI NILAI, dengan mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan
Moral bagi membangunkan murid secara holistik. Perubahan sistem pentaksiran dalam penilaian
murid dikenali dengan PPSR (PBD, PAJSK, PPSi dan UPSR) perlu diberi keutamaan oleh semua guru
dan ibu bapa.

Sesungguhnya, guru-guru dan kakitangan SK Putrajaya Presint 8(1), berupaya dan boleh
membuktikan bahawa kita mampu membangun dan melahirkan modal insan yang dihasratkan oleh
bangsa dan negara. Marilah sama-sama kita berazam dan mengaplikasikan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia dan wawasan negara sepenuhnya.

Semoga tahun 2019 akan memberi sinar yang lebih cerah buat kita semua warga SK
Putrajaya Presint 8(1). Kekalkan prestasi kerja cemerlang guru-guru untuk kepuasan bekerja dan
kejayaan bersama. Hanya guru yang berdedikasi dapat mencipta pelbagai kejayaan bersama.

Sekian, terima kasih.

Guru Besar Cemerlang
SK PUTRAJAYA PRESINT 8(1)

3

ISI KANDUNGAN HALAMAN
1
BIL PERKARA 2
Profil Guru 3
Surat Aku Janji 4
Sekapur Sireh 5
Isi kandungan 6-7
Visi, Misi & Tagline Sekolah 8
Sasaran Sekolah 9
Sejarah 10
Falsafah Pendidikan Negara 11
Piagam Pelanggan 12
Lencana 13
MOTO 14
Bendera 15
Lagu 16
Pelan Fizikal
Bangunan Sekolah (Kemudahan Fizikal Sekolah) 17 - 27

A Pengurusan Pentadbiran 2019 28 - 48

B Pengurusan Kurikulum 2019 49 - 70

C Pengurusan Hal Ehwal Murid 2019 71 - 103

D Pengurusan Kokurikulum 2019 104 - 108

E Prasekolah 2019 109 - 123

F Kalendar dan Takwim Sekolah 2019 124

G Lampiran

4

VISI “PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA
SEJAHTERA”

MISI “MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI

UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA”

TAGLINE “DUDUK, BACA DAN CATAT”
SEKOLAH
“3F”
TAGLINE - Fokus kepada Allah
SURAU - Fokus kepada Iman
- Fokus kepada Ukhuwah

5

SASARAN SEKOLAH

BIL PERKARA BUTIRAN KP1
1 Pentadbiran 1.1 My Digital Maker HUB 1.1.1 Aktif

2 Kurikulum 1.2 Pengurusan Fail , aset dan 1.2.1 Cemerlang
kewangan
1.3.1 Sifar kerosakan
1.3 Naik taraf dan tambah baik Penyelenggaraan berkala
prasarana sekolah 1.4.1 Ketiga Kebangsaan

1.4 Surau Imarah (ASIS) 2.1.1 Cemerlang
2.1 Sub-NKRA: (Pelaksanaan KSPK)
2.2 100% menguasai
2.1.1 Pra Sekolah 2.3 Laksana - terbaik
2.4 Nich-area Sekolah
2.2 PPSR Bahasa Inggeris(Public
2.3 PBS / PBD Speaking/Action Song)
2.4 MBMMBI (BM dan BI) 2.5 Aktif
2.6 - Nilam Kebangsaan
2.5 HIP
2.6 PSS - Duduk,Baca, Catat’

Hal Ehwal 3.1 Pengurusan Kehadiran/ponteng 3.1 KPI - 94 %
3 Murid 3.2 Inovasi – Amalan terbaik
3.4 ’Sekolah Bebas
Sampah’

6

BIL PERKARA BUTIRAN KP1
4 Kokurikulum 4.1 PAJSK dan SEGAK 4.1 10% murid capai A

Bola Tampar 4.2 100% penyertaan kokurikulum 4.2 Tahun 4 hingga
Badminton Tahun 6
Bola Jaring 4.3 Menjuarai sekurang-kurangnya
Bola Sepak 5 pertandingan peringkat negeri. 4.3 Mewakili negeri ke
Ragbi kebangsaan

4.4 Rugby tackle dan touch 4.4 Pertandingan dan
( Kebitaraan) penganjuran
peringkat
Kebangsaan &
Antarabangsa

4.5 Ahli kelab uniform memperoleh 4.5 Anugerah peringkat

lencana, sijil dan tauliah tertentu. negeri dan

kebangsaan

Tunas Puteri

Puteri Islam

Pengakap

5 Permufakatan 5.1 Melaksanakan aktiviti SARANA 5.1 Pengurusan PIBG

SEKOLAH DAN SARANA IBU Kebangsaan- 90%
BAPA
●Perbadanan LA 21
●Kementerian

Wilayah 5.2 Sukarelawan Ibu bapa 5.2 KSIB Cemerlang
●Aman Palestin 80%
●Institut Sukan

Negara (ISN) 5.3 Sekolah Milik Masyarakat- 5.3 Penglibatan dengan
●MBBY Komuniti Cakna kejayaan .

- program

Pembukuan 5.4Agensi Luar 5.4 Penglibatan Aktif
●Kementerian
5.4.1 Dr Muda / Imfree / My

Kesihatan School Pro
- HIP 5.4.2 Kerjasama pintar
- My Skool
dengan IPTA/IPTS
pro/Dr 5.3.4 Tunas Bola Sepak

Muda Putrajaya-AT Bola ISN
●Surau Al-Mizan 5.3.5 Kesusasteraan kanak-
kanak- MBBY,PENA

●Masjid Besi &

Masjid Putera

7

SEJARAH SEKOLAH

 Sekolah Kebangsaan Putrajaya 1, Presint 8, wujud sejak tahun 2000 lagi tetapi
Sekolah mula beroperasi pada bulan Januari 2001 di bawah kepimpinan Puan
Karimah bt. Hasbullah merupakan Guru Besar pertama.

 Sekolah Kebangsaan Putrajaya 1 mula dibina pada tahun 1998. Ia berada dalam
Kompleks Sekolah Bestari Presint 8 Putrajaya terletak dalam satu kawasan dengan
Sekolah Menengah Putrajaya 1. Sekolah Kebangsaan Putrajaya 1 telah dipilih sebagai
salah sebuah sekolah Projek Rintis Sekolah Bestari pada tahun 2001 oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia.

 Sekolah ini merupakan satu cabaran besar kepada pihak pengurusan dan guru-guru
yang sesetengahnya masih belum menguasai teknologi maklumat secara menyeluruh,
tetapi berpegang kepada pepatah, di mana ada usaha di situ ada kejayaan, seluruh
warga sekolah telah berusaha ke arah merealisasikan pelaksanaan Sekolah Bestari
sebagai Showcase Negara.

 Bermula daripada beberapa orang guru yang didedahkan kepada sistem Sekolah
Bestari dan seterusnya dilantik sebagai Guru Sumber di sekolah, pihak sekolah telah
merancang satu pelan jangka pendek untuk memberi kesedaran, pengetahuan dan
kemahiran sistem Sekolah Bestari kepada semua guru. Boleh dikatakan semua guru
telah didedahkan atau sekurang-kurangnya mempunyai kesedaran dengan keperluan
untuk merealisasikan Sekolah Bestari Malaysia.

 Pada tahun 2003, hampir semua warga sekolah yang terdiri daripada guru, murid dan
kakitangan sokongan telah didedahkan penggunaan teknologi maklumat dalam urusan
harian mereka. Akhirnya, fenomena ini menggambarkan bahawa secara tidak
langsung Sekolah Bestari memberi ruang kepada peningkatan pengetahuan teknologi
maklumat kepada masyarakat umum dan sejurus pelaksanaan Sekolah Bestari
keseluruhannya dapat direalisasikan oleh warga sekolah.

 Mata pelajaran J-Qaf telah bermula pada tahun 2006 pada murid-murid tahun satu dan
dibekalkan dengan tiga orang guru masih dalam latihan bawah seliaan IPI, Bangi dan
IP Cheras.

 Prasekolah mula beroperasi pada tahun 2007, dibekalkan dengan 2 orang guru pra
sekolah tanpa pembantu murid. Pada masa itu bilangan murid hanya 34 orang murid.

 Pada tahun 2007 sekolah ini dianugerahkan Ranking 5 STAR dalam pengurusan
sekolah Bestarinya oleh MDeC melalui Smart School Qualification Standards(SSQS).

 Pada tahun yang sama, apabila tertubuhnya Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan
Putrajaya bulan November nama sekolah ini daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya
1, bertukar kepada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 8(1), No. 4, Jalan P8,
Presint 8, 62250 Putrajaya.

 Kelas Bahasa Mandarin mula dilaksanakan pada tahun 2008 bulan Febuari dengan
seorang guru opsyen bahasa tersebut diadakan.

 2017 naik taraf surau sekolah yang dikenali dengan nama Surau Al-Imtiyaz.
 September 2018 My Digital Maker Champion Schools beroperasi di SKPP 8(1).

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 8(1)
No 4 Jalan P8, Presint 8, 62250 Putrajaya, Malaysia.
Tel:(+6)03-88880120 Fax:(+6)03-88880119
Emel : [email protected]

8

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

MANDAT KPM
Mandat adalah apa yang disuruh atau diarah oleh pihak yang bertanggungjawab dan
“stakeholder”. Mandat juga merupakan tauliah atau punca kuasa kepada organisasi dalam
membuat keputusan dan menjalankan sesuatu tindakan. Mandat yang menjadi rujukan
pendidikan pada hari ini ialah Akta Pendidikan, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Pekeliling
Kemajuan Perkhidmatan Awam.

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
Pekeliling Kemajuan Perkhidamtan Awam(PKPA)

Bil. 4/1991- Strategi Peningkatan Kualiti dalam Perkhidmatan
Awam.
Bil. 7/1991 – Kualiti Meningkat Mutu Kerja
Bil. 8/1992 – Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
Bil. 2/2005 – Garis Panduan bagi mewujudkan Petunjuk-
petunjuk Prestasi Utama atau Key Perfomance Indicators (KPI)
bagi melaksankan Pengukuran Prestasi di Agensi Kerajaan
Pekeliling Perkhidmatan Awam
Pekeliling Perbendaharaan
Pekeliling Ikhtisas

9

PIAGAM PELANGGAN

SK Putrajaya Presint 8(1) dengan ini berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada:

Murid
Mempastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran mengikut masa
yang diperuntukkan.
Semua murid akan dilayan dengan adil tanpa mengira kedudukan keluarga, kaum dan
agama.
Semua murid akan dilayan dengan mesra apabila berurusan dengan kaunter pejabat.
Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan kepada semua murid yang
layak.
Berpeluang menyertai semua program sekolah di peringkat zon, negeri dan
kebangsaan bagi calon yang layak.

Staf
Staf dapat bekerja dalam suasana kondusif.
Staf baharu mendapat gaji dalam tempoh 3 bulan pertama.
Menerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri sekurang-kurangnya
3 kali setahun.
Guru dapat mengajar mengikut opsyen yang diperolehi.
Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas menerima maklumat
perubahan.
Mendapat semua maklumat dan pekeliling perkhidmatan yang dikeluarkan oleh
’stake holder’.

Waris
Akan dilayan sama adil tanpa mengira status.
Setiap aduan akan disiasat dan maklum balas akan diberi tidak lebih dari 5 hari
bekerja.
Setiap cadangan/usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak
sekolah.
Permohonan untuk anak bertukar sekolah akan diselesaikan dalam masa 3 hari.

Stakeholder
Memastikan semua arahan JPN/KPM melalui surat makluman dan pekeliling diambil
tindakan segera.
Semua surat JPN/KPM akan dijawab dalam masa 3 hari jika diperlukan segera.
Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi, sila berjumpa
atau hubungi Guru Besar di talian:

No. Tel: 03-88880120
No. Faxs: 03-88880119

atau
Emel : [email protected]
Portal Sekolah: www.skpp81.edu.my

10

LENCANA

Keterangan warna:
Kuning melambangkan kesetiaan dan kepatuhan kepada sekolah dan
negara.
Biru melambangkan usaha, keharmonian dan perpaduan warga sekolah.
Merah melambangkan semangat kecekalan, kesungguhan dan keberanian
menuju ke arah kecemerlangan dan kegemilangan.
Hijau melambangkan warna alam menghijau dan warna alam semula jadi.

Keterangan bentuk:
Bulatan
Menguasai semua ilmu dengan nilai ketakwaan
Melambangkan pendekatan yang bersepadu dalam menuntut ilmu
Usaha yang yang tiada penghabisan
Bentuk bumi
Lonjong
Bentuk universal
Buku
Ilmu yang diperolehi
Pelajaran/Ilmu sepanjang hayat
Bendera Malaysia
Berada di bawah payung negara
Ketaatan pada negara
Lingkaran keliling bulatan
Mencari ilmu tanpa kesudahan.
Ilmu sepanjang hayat (Long life knowledge) tidak kira usia.
Pencarian ilmu tanpa sempadan.

11

MOTO: G E M I L A N G

G Gembling tenaga dalam melaksanakan program

sekolah.

E Etika kerja yang dikehendaki oleh perkhidmatan

Awam.

M Mutu kerja yang cemerlang.
I Intelek yang tinggi dan sentiasa menuntut ilmu tanpa

jemu.

L Lumba dengan masa bagi mencapai ilmu untuk

kejayaan diri dan sekolah.

A Agama dan Amalan diri yang dituntut dunia dan

akhirat.

N Menjadikan Nadi menuntut ilmu sepanjang hayat.

o

G Pencapaian yang sentiasa Gemilang sepanjang masa.

12

BENDERA

Keterangan bendera:
Warna biru, merah, putih dan kuning yang digunakan pada bendera sekolah berkaitan
rapat dengan moto sekolah iaitu GEMILANG. Empat warna asas yang dipilih
sebagai warna keperluan kita untuk melengkapi sesaorang insan yang mempunyai
nilai-nilai yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Warna putih
 Melambangkan kesucian hati insan warga sekolah
Warna biru
 Melambangkan usaha-usaha ke arah kecemerlangan dan kegemilangan.
Warna kuning
 Melambangkan taat setia kepada Tuhan, Raja dan Negara.
Warna merah
 Melambangkan keberanian untuk mencapai kejayaan dan tidak gentar menghadapi
halangan.
Warna Hijau
 Melambang kehijauan bumi, begitu juga dengan di sekolah yang sentiasa segar dan
ceria untuk menimba ilmu.

13

LAGU SEKOLAH SKPP8(1)
Mari kita warga SKPP8(1)
Bertekun dan berusaha

Janji kita menuntut ilmu tanpa rasa jemu
Berbekal iman dan taqwa

Berbudi berilmu dan berbakti
Agama kita junjung negara kita sanjung
Pantang undur pantang menyerah kalah

Inilah ikrar kami SKPP8(1)
Ulang

Mari kita warga SKPP8(1)
Bertekun dan berusaha

Janji kita menuntut ilmu tanpa rasa jemu
Berbekal iman dan taqwa

Berbudi berilmu dan berbakti
Agama kita junjung negara kita sanjung
Pantang undur pantang menyerah kalah

Inilah ikrar kami SKPP8(1)

Ciptaan : En Adnan Bin Zainal Abidin

14

15

Bangunan Sekolah

Bangunan sekolah ini terdiri daripada 3 blok 4 aras.
Kemudahan Fizikal Sekolah

1 buah Pejabat Pentadbiran
1 buah Bilik Mesyuarat (Kamar Ibnu Sinar)
1 buah Bilik Guru (Kamar cendiakawan)
1 Pusat Sumber Elektronik dan Bilik Akses
3 buah Makmal Komputer
3 buah Makmal Sains
1 buah Bengkel Kemahiran Hidup
1 Bilik BOSS (SPBT)
1 buah Bilik Pemulihan (Kamar Kejora)
1 buah Stor Pendidikan Jasmani
1 buah Bilik Muzik
1 buah Bilik Pendidikan Seni Visual (Kamar Kreatif)
3 buah Kelas Prasekolah
1 buah Dapur Prasekolah
2 kawasan Permainan Prasekolah
34 Bilik Darjah (Tahun 1 – 6)
1 buah Kantin
1 buah Dewan Kompleks (Dewan Perdana Bestari)
1 buah Bilik Serbaguna (Kamar Ibnu Qayyam)
1 kawasan Dataran Perhimpunan (Medan Maklumat)
1 kawasan Padang Sekolah (Kompleks)
1 buah Surau (Al-Imtiyaz)
1 buah PSS mini (Al-Aisar)
1 buah surau (kompleks)
1 buah Bilik Sarana PIBG
1 buah Stor SPBT Negeri
1 buah Pondok Pengawal Keselamatan (Kompleks)
1 Gelanggang Bola Tampar

16

A
PENGURUSAN PENTADBIRAN

2019

SK PUTRAJAYA PRESINT 8(1)

17

SENARAI NAMA GURU & KAKITANGAN SK PUTRAJAYA PRESINT 8(1)-2019

BIL NAMA PENTADBIR JAWATAN BIL NAMA GURU JAWATAN
DG44
1 NAEMAH BINTI ISMAIL GURU BESAR 41 NORHAFIZAH BINTI ABDULLAH DG41
DG44
2 HAPENI@HIPNI BIN MOHAMAD MOKHTAR GPK1 42 NOOR HAFIZAH BINTI JUJAJI DG34
3 ZABIDAH BINTI MD.DAHAN GPK HEM 43 NORIZAN BINTI MOHD SHAAD DG42
DG44
4 MOHD RIDZUAN BIN CHE LAH GPK KOKU 44 NORLIDA BINTI MAHMUD DG44
DG44
5 ABD RAHIM BIN AB GHANI DG44 45 NORMARLINA BINTI ZAKARIA DG41
DG44
6 ADIBAH BINTI ABDUL RAFIE DG41 46 NOR SYUHADA BT MOHAMAD DG42
DG41
7 ADIK SITI HADIJAH BINTI ABD SALAM DG44 47 NORWANI BINTI CHE MAT DG41
8 A.L RAISAH BINTI ABD LATIP DG44 48 NURBAKYAH BINTI SALIHIN DG41
DG44
9 ASKA BIN ACHBAR DG44 49 NOR ZURAINI BINTI MD NOOR DG32
10 AZIYATUL IFAH BINTI ALIM DG41 50 NURFAIZAH BINTI MOHMAD MAHYUDIN DG44
DG34
11 AZNOR HILDA BINTI KHAIRUDDIN DG44 51 NURHUDA BINTI HJ ABDULLAH DG34
DG41
12 AZEANTY BINTI SHARIFOEDIN DG44 52 NURUL AIN BINTI MOHD NAWAWI DG41
DG42
13 AZMI BIN IBRAHIM DG44 53 NURUL NABIHAH BINTI ISHAK DG44
DG42
14 CHE SIAH BINTI AHMAD DG44 54 RABIATULWARDAH BINTI BAHARUDDIN DG41
DG44
15 FARADILA BINTI IBRAHIM DG41 55 RAHAYU BINTI JUSOH DG41
DG41
16 FAZRINA SUHARA BINTI KAMARUDDIN DG41 56 RUWAIDA HILWANI BT ABDUL LATIF DG42
DG44
17 HAFFISZAL BIN AHMAD FADIL DG41 57 ROHAYATI BINTI OMAR DG41
18 HASLINAH BINTI DATO' HAMZAH DG42 58 ROSNI BINTI RAMLI DG44
19 ILI IZYANI BINTI ANUAR DG44 59 ROKIBAH BINTI MOHD KHATIB DG32
DG44
20 IMRAN BIN ISMAIL DG41 60 ROSMARIATI BT MOHAMAD@GHANI DG44
DG41
21 JASNI BIN MASNGOT DG44 61 SAKRI B. MAT YUSOFF
22 MAHFUZAH BINTI GHAZALI DG44 62 SARLINA BINTI SABDIN JAWATAN
N19(PT)
23 MAT RANI BIN ABD LATIF DG44 63 SHAIFUL ZALIZAN BIN ARPI N19(PPM)
N19(PPM)
24 MUHAMMAD ZERNI MUBARAQ BIN KAMARUDIN DG41 64 SHARUL ANUAR BIN MASRI N11(P/O)
25 MOHAMAD NAIM BIN SAMSUDIN DG41 65 SAMUEL LOUIS TAN KIM MING N11(P/O)

26 MOHAMAD KHAIRI BIN AHMAD ADZHAR DG44 66 SUHAILA BINTI MAT ZAIN

27 MOHAMAD JAMILI BIN AB WAHAB DG41 67 SUHAILE BINTI IBRAHIM
28 MOHD FAQHARUDDIN BIN OMAR DG41 68 SURIANI BINTI AHMAD
29 MOHD FARHAN BIN BROHAN DG41 69 SITI MASHITAH BINTI AHMAD

30 MOHD FAZLIE BIN MOHAMAD DG41 70 SITI RODZIAH BINTI YAHAYA

31 MOHD HANIFF HAFSZAL BIN SEMAN DG44 71 SITI RUAIDA BINTI HASAN
32 MOHD ZAIDATUL AKMAL BIN YUSOF DG41 72 TAN MUI MENG
33 NABILAH BINTI ABU KASSIM DG42 73 WAN ROJEEYAH BINTI WAN MOHAMAD

34 NAZIRAH BINTI KAMARUDIN DG34 74 ZARINA BINTI MAHAD MUSA

35 NORASHIKIN BINTI ISMAIL DG41 75 ZAINAH BINTI MOHSIN

36 NOOR'AINI BINTI MOHAMED KHASIM DG44 76 ZURIATEE BINTI ZABIDI
37 NOORYUSMA LAILY BINTI TALIB DG44 77
38 NOR AZIELA BINTI JAMALUDDIN DG44 78

39 NORAZIMAH BINTI NORDIN DG41 79

40 NORHAFILAH BINTI M.KHAWARI DG44 80
BIL ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA JAWATAN BIL ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

1 MUHAMMAD SAFIZI BIN MOHAMAD SAUTI FA29 (KUP) 6 MOHAMMAD AFIQ B.JALALUDDIN
2 NURUL HUDA BINTI MOHD RASHID W29 (KUP) 7 SITI NOR'AIN BINTI HERMAN

3 NOR AZIAN BINTI MAT SAAD N19(PT) 8 SITI NORHIDAYU BINTI RAMLI (CTG)

4 NOR AZILA BINTI OTHMAN N19(PT) 9 SITI SULIATI BINTI SAHIMI

5 NOOR HAFIZA BINTI AHMAD N19(PPM) 10 NURHIDAYAH BINTI MANOF

18

CARTA ORGANISASI JAWANTANKUASA INDUK
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

PENGERUSI
PN HJH NAEMAH BINTI ISMAIL

GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
EN. HAPENI@HIPNI B MOHAMAD MOKHTAR

GPK AKADEMIK DAN PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
PN. HJH ZABIDAH BINTI MD DAHAN EN. MOHD RIDZUAN BIN CHE LAH

GPK HAL EHWAL MURID GPK KO KURIKULUM

SETIAUSAHA SEKOLAH
PN. ZAINAH BINTI MOHSIN

Pengurusan dan Perancangan Sekolah Pelupusan Harta Benda
Buku Panduan Pengurusan Sekolah Pengurusan dan Penyeliaan Bangunan,

Penyediaan Takwim Sekolah Peralatan dan Perabot
PN. HAJAH NAEMAH BINTI ISMAIL Pengurusan Stok dan Inventori /Aset
EN. SHARUL ANUAR B MASRI
PN.ZAINAH BINTI MOHSIN (S/U)
Pengurusan Rekod dan Dokumentasi
Pengurusan Kewangan Sekolah EN. SHAIFUL ZALIZAN BIN ARPI
PN. NURUL HUDA BINTI ABD RASHID
Pengurusan Kualiti Sekolah
SKPMG2 PN. ROSNI BINTI RAMLI
PN. ZAINAH BINTI MOHSIN
Pengurusan Bidang Kebitaraan Sekolah
Pengurusan Latihan dalam Perkhidmatan PN. SUHAILA BINTI MAT ZIN
PN. CHE SIAH BINTI AHMAD
Audit Dalam Sekolah
Pengurusan LNPT / PBPPP PN. ROSMARIATI BINTI MOHAMAD
EN. HAPENI@HIPNI B MOHAMAD MOKHTAR

Penyeliaan dan Pencerapan Pengurusan Teknologi Maklumat &
EN. HAPENI@HIPNI B MOHAMAD MOKHTAR Komunikasi

EN. MOHD HANIFF HAFSZAL B. SEMAN

Hubungan Luar / Sarana
PN. MAHFUZAH BINTI GHAZALI

19

SPESIFIKASI TUGAS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

BIDANG TUGAS SPESIFIKASI

1.1 Pengurusan dan Perancangan  Memastikan pengurusan sekolah,
kurikulum, kokurikulum, sahsiah murid
Sekolah selaras dengan matlamat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan ( FPK ).
Buku Panduan Pengurusan
Sekolah  Menentukan pembahagian tugas guru dan
staf sokongan.
Penyediaan Takwim Sekolah
 Menjadi badan tertinggi sekolah yang
memainkan peranan sebagai sumber
rujukan.

 Merancang pembangunan fizikal sekolah
termasuk bangunan, dewan, kantin, surau
serta kawasan sekolah.

 Merancang pembangunan strategik
rohani dan sahsiah.

 Menjadi badan yang bertindak segera ke
atas sesuatu masalah semasa yang timbul
daripada perjalanan sekolah meliputi
akademik, kokurikulum, sahsiah dan lain-
lain.

 Menyelaraskan pelaksanaan program yang
dirancang.

 Menyediakan takwim sekolah.
 Memantau pelaksanaan semua program

yang dirancang mengikut jadual.

1.2 Pengurusan Kewangan Sekolah  Mematuhi surat pekeliling berkaitan
dengan pengurusan kewangan dan
perakauan sekolah.

 Mengeluarkan surat kuasa memungut
sumbangan Majalah dan PIBG kepada
Penolong Kanan, Guru Kelas dan
Pembantu Tadbir Kewangan.

 Mengagihkan buku resit kepada guru kelas
dan penyelaras kelas.

 Memastikan semua terimaan wang
dikeluarkan resit.

 Memastikan semua wang kutipan
dimasukkan ke dalam bank.

 Memastikan semua pembelian berdasarkan
peraturan kewangan.

 Menyemak dan menandatangani Buku

20

1.3 SKPMG2 Tunai Kerajaan/ SUWA / Panjar Wang
1.4 Pengurusan Latihan Dalam Runcit/Mengejut.
 Kekal Status Cemerlang.
perkhidmatan(LADAP)
 Membuat penilaian kendiri.
1.5 Pengurusan LNPT / PBPPP  Menambahbaik / Rancangan Pemajuan

Sekolah
 Menyediakan SKPM2 mengikut fasa yang

ditetapkan.
 Mendokumentasikan hasil penilaian
 Membuat hebahan kepada warga sekolah
 Meningkatkan atau kekalkan pencapaian

terbaik yang telah dicapai sebelumnya.
 Menyediakan dokumen sokongan/ evidens

seperti dalam instrumen.
 Analisa Jurang

 Menyediakan perancangan tahunan
kewangan kursus.

 Memberi taklimat tentang garis panduan
pengoperasian LADAP secara school
based.

 Memastikan pengurusan fail
dikemaskinikan.

 Memastikan pengurusan kewangan kursus
mengikut prosedur.

 Menyediakan surat pelantikan AJK
LADAP.

 Menguruskan surat menyurat LADAP dan
menyediakan minit mesyuarat.

 Menyediakan borang-borang yang
berkaitan.

 Menyelaraskan kutipan kad pelaporan
latihan dan salinan sijil kehadiran.

 Menyediakan laporan kursus dan laporan
LADAP mengikut ketetapan BPG.

 Menghantar laporan kursus dan laporan
LADAP

 Memastikan objektif dan matlamat sekolah
tercapai.

 Mengadakan taklimat dengan warga
sekolah dari semasa ke semasa dan apabila
difikirkan perlu.

21

1.6 Penyeliaan dan Pencerapan  Membimbing guru dan staf sekolah supaya
Standard 4 mencapai objektif sasaran kerja tahunan.

1.7 Hubungan Luar/SARANA dan  Memastikan guru dan staf sekolah
aktiviti KSIB mencapai objektif sasaran kerja tahunan.

1.8 Pelupusan Harta Benda  Melakukan penilaian prestasi berdasarkan
Pengurusan dan Penyeliaan hasil mutu kerja guru dan staf untuk tahun
Bangunan, Pealatan dan Perabot semasa.
Pengurusan Stok dan
Inventori/Aset  Pencerapan PdPc - Abad21
 Menyediakan jadual pemantauan hasil

kerja murid yang disahkan oleh Pengetua/
Guru Besar diedarkan kepada semua guru.
 Menyediakan instrumen penyemakan
Buku Latihan/ Kerja murid SPSK PK 06/1
dan mengagihkan kepada semua penolong
kanan dan guru kanan.
 Mengesahkan pemantauan oleh pentadbir
sekolah dalam tempoh 14 hari bekerja
mengikut jadual yang disediakan.
 Memastikan buku latihan dipulangkan
kepada murid selepas pengesahan
pemantauan.
 Memastikan semua eviden disimpan
sebagai bukti sekolah menjalankan sarana
seperti gambar, soal selidik, brochure dan
sebagainya

 Menganalisis maklumat dan
bertanggunjawab dalam mengurus segala
perkara yang berkaitan dengan sarana
sekolah dan ibu bapa.

 Merancang program KSIB.
 Sekolah Milik Masyarakat.

 Membantu pihak pentadbir untuk
memperkemas dan memantapkan
peraturan Pengurusan Aset alih Kerajaan.

 Memastikan Pengurusan Aset Alih
Kerajaan dilaksanakan secara teratur,
cekap dan berkesan dengan melaksanakan
perkara-perkara berikut:-

 Mewujudkan Unit Pengurusan Aset
 Melantik Pegawai Aset, Pegawai

22

Pemeriksaan, Pegawai Pelupusan Aset dan
Jawatankuasa Penyiasat menyiasat kes
kehilangan aset.
 Menubuhkan jawatankuasa Pengurusan
Aset Kerajaan
 Mengemukakan laporan tahunan ke
perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun
berikutnya iaitu:-

o Laporan Harta Modal dan Inventori
o Laporan Pemeriksaan Harta Modal

dan Inventori
o Laporan Pelupusan Aset Alih

Kerajaan
o Laporan Tindakan Surcaj /

Tatatertib
o Memastikan semua aset alih

kerajaan diuruskan mengikut
tatacara yang telah ditetapkan
 Menguruskan semua aset alih kerajaan
meliputi penerimaan, pendaftaran,
penggunaan, penyimpanan , pemeriksaan,
penyelenggaraan, pelupusan dan
kehilangan dan hapus kira.
 Menguruskan pelantikan Pegawai
Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan
Jawatankuasa Penyiasat.
 Memeriksa harta modal dan inventori
sekurang-kurangnya satu kali setahun,
memeriksa setiap aset beserta kad daftar
dan menyediakan laporan Pemeriksaan
Harta Modal KEW. PA-10 dan Laporan
Pemeriksaan Inventori KEW. PA-11
kepada Ketua Jabatan.**
 Memperakukan Pelupusan (PEP) dengan
menggunakan Borang Perakuan
Pelupusan (PEP) KEW. PA- 16
 Membuat laporan pemeriksaan dengan
menggunakan Borang Laporan
Lembaga Pemeriksa (KEW. PA-17) dan
dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan
Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu
selepas pemeriksaan dijalankan.
 Menyemak perabot, mesin, alat dan bahan
yang diterima berdasarkan Pesanan
Hantaran (DO).

23

1.9 Pengurusan Teknologi Maklumat  Mendaftar semua alat yang diterima
& Komunikasi seperti kerusi meja kelas, dewan dan
kantin serta dilabelkan dengan kadar
segera.

 Membuat pelupusan bagi barang-barang
yang rosak. (KEW. PA-16)

 Menyediakan laporan lengkap bagi tahun
yang sama dan perancangan untuk tahun
berikutnya.

 Membuat senarai inventori di luar
bilik/kelas/pejabat.

 Menyelia kerja-kerja inventori yang dibuat
oleh unit inventori.

 Memastikan semua pintu kelas, pejabat,
bilik ditampal dengan borang senarai
inventori yang telah ditandatangani oleh
Guru Besar.

 Merancang, merangka dan melaksanakan
program ICT sekolah.

 Menyediakan program /aktiviti jangka
pendek dan jangka panjang serta pelan
tindakan.

 Merancang dan menyediakan latihan dan
bengkel untuk meningkatkan kemahiran
ICT guru dan pelajar.

 Merancang dan melaksanakan strategi
memaksimakan penggunaan makmal
komputer oleh pelajar, guru-guru dan staf
sokongan.

 Memastikan makmal komputer diurus
dengan baik , mempunyai alatan dan bahan
yang mencukupi dan terkini serta sentiasa
ceria dan bersih.

 Memastikan kemudahan fizikal , bahan
dan alatan dalam keadaan baik, berfungsi
serta melaporkan segala kerosakan kepada
pengetua/ Guru Besar

 Memastikan sistem rekod/ fail/
dokumentasi maklumat teratur, kemas kini
dan mudah dirujuk.

 Mengurus pemilihan dan pemerolehan
bahan software/courseware dengan
kerjasama panitia mata pelajaran.

24

1.10 Pengurusan Rekod dan  Status Champion
Dokumentasi  SSQS – 5 bintang
 Menyediakan Jadual Waktu Penggunaan
1.11 Pengurusan Kualiti Sekolah MS
ISO 9001:2008 makmal komputer, laporan aktiviti dan
laporan tahunan.
1.12 Pengurusan Bidang Kebitaraan  Memproses bahan yang diperoleh dan
Sekolah memastikan buku stok sentiasa kemas kini.
 Menyediakan anggaran perbelanjaan
1.14 Audit Dalaman tahunan ICT/ makmal komputer

 Memastikan setiap program menyediakan
dokumentasi.

 Menyimpan dan merekod supaya mudah
dirujuk.

 Menguruskan pinjaman dan pemulangan
rekod/dokumentasi.

 Menyediakan format dokumentasi supaya
seragam.

 Menetapkan bidang yang ingin mencapai
MS ISO.

 Menyediakan dokumen kualiti (PK).
 Melantik pengurus kualiti bagi setiap PK.
 Memastikan dokumen kualiti dipatuhi.
 Memantau prosedur MS ISO supaya akur

dengan prosedur.

 Mengenalpasti kekuatan sekolah.
 Memilih niche area yang sesuai.
 Mewar - warkan / membudayakan kepada

warga sekolah.
 Menyediakan perancangan, takwim dan

anggaran belanjawan.
 Membuat pemantauan, penambahbaikan

program.
 Mengenalpasti jurulatih /kepakaran.
 Melengkapkan prasarana yang sesuai

dengan niche area.
 Penandaarasan dan Jaringan

 Memeriksa akaun sekolah sekali dalam
jangka masa 3 bulan.

 Mengaudit dokumen SPKS mengikut
ketetapan tarikh yang diberi.

25

 Memeriksa buku tunai kerajaan dan Suwa
serta menandatatanganinya setelah
disemak.

 Pemeriksaan mengejut PWR dan ASET.
 Penyediaan eviden untuk semakan Audit

Dalam KPM
 Menjawab maklum balas

26

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH(SPKS)

Penasihat : Pn. Hjh Naemah Binti Ismail (Guru Besar)
Pengerusi : En. Hapeni@Hipni B. Mohamad Mokhtar ( GPK Akademik)
Naib Pengerusi I : Pn. Hjh Zabidah Binti Md Dahan (GPK HEM)
Naib Pengerusi II : En. Mohd Ridzuan Bin Che Lah (GPK Ko Kurikulum)
Pengurus Kualiti : Pn. Rosni Binti Ramli

PENYELARAS SETIAP PK

No.PK Prosedur Kualiti & Penyelaras No.PK Prosedur Kualiti & Penyelaras

PK 01 :Pengurusan Pencerapan PK 10 :Pengurusan Aduan & Isu
En. Hapeni @Hipni Bin Mohamad Pendidikan
Mokhtar En. Shaiful Zalizan Bin Arpi

PK 02 :Pengurusan Jadual Waktu PK 11 :Pengurusan Mesyuarat
En. Mohd Haniff Hafszal Bin Seman Puan Zainah Binti Mohsin

PK 03 :Pengurusan Pentaksiran Sekolah PK 12 :Pengurusan Aset Alih Kerajaan
Puan Rabiatulwardah Binti En. Sharul Anuar Bin Masri
Baharuddin
PK 13 : Pengurusan Kawalan Dokumen
PK 04 :Pengurusan Panitia dan Rekod Kualiti
Puan Siti Mashitah Binti Ahmad Puan Rosni Binti Ramli

PK 05 : Pengurusan Semakan Hasil PK 14 : Pengurusan Audit Dalam
Kerja Murid Puan Rosmariati Binti Mohamad @
En. Hapeni @Hipni Bin Mohamad Ghani
Mokhtar
PK 15 :Pengurusan Perolehan Pembelian
PK 06 : Pengurusan Pembangunan Staf Puan Nurul Huda Binti Mohd Rashid
Puan Che Siah Binti Ahmad

PK 07 : Pengurusan Pusat Sumber PK 16 :Pengurusan Kawalan Perkhidmatan
Puan Nooryusma Laily Binti Talib Yang Tidak Akur
Puan Nurul Huda Binti Mohd Rashid
PK 08 :Pengurusan Bimbingan &
Kaunseling PK 17 :Tindakan Pembetulan Pencegahan
Puan Mahfuzah Binti Ghazali dan Penambahbaikan
Puan Hajah Naemah Binti Ismail

PK 09 :Pengurusan Maklumbalas
Pelanggan
En. Shaiful Zalizan Bin Arpi

27

B
PENGURUSAN KURIKULUM

2019

SK PUTRAJAYA PRESINT 8(1)

28

DASAR KURIKULUM

1.0 Latar Belakang
Kurikulum adalah ‘core business’ bagi setiap guru dan murid yang belajar di sekolah
ini. Penetapan dasar ini mengambil kira kehendak, matlamat dan keperluan
Kementerian Pendidikan Malaysia serta aspirasi Jabatan Pendidikan Putrajaya.
Dasar yang ditetapkan menjadi garis panduan kepada hala tuju dan pengurusan
akademik sekolah ini dalam memberi khidmat yang berkualiti kepada pelanggan.

2.0 Objektif
Penetapan objektif ini dilakukan bertujuan;
1.1. Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
1.2. Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.
1.3. Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Kementerian Pendidikan Malaysia,

Jabatan Pendidikan Putrajaya dan SK Putrajaya Presint 8(1).
1.4. Mematuhi ‘ Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah ‘

3.0 Dasar
3.1. Dasar Kurikulum sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana

sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan
3.2. Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pendidikan

Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri.
3.3. Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini mengenai pendidikan dan

kurikulum semasa.
3.4. Pada setiap masa, program-program akademik diutamakan. Ini bermakna sekiranya

program akademik bertembung dengan program lain, laluan untuk program
akademik diberikan keutamaan.
3.5. Mematuhi dasar MBMMBI.

29

4.0 Mesyuarat
4.1. Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat 4 kali setahun.
4.2. Isi kandungan mesyuarat mengikut garis panduan yang diberikan.
4.3. Mesyuarat Panitia 4 kali setahun dan minit mestilah disediakan.
4.4. Surat panggilan mesyuarat diedarkan kepada guru 5 hari sebelum tarikh mesyuarat.
4.5. Kehadiran bagi setiap mesyuarat adalah wajib kecuali dengan pelepasan dan

kebenaran Guru Besar.
4.6 Minit mesyuarat disediakan dalam masa 7 hari. Maklumbalas hendaklah dijawab dan

diambil tindakan.
5.0 Sistem Fail
5.1. Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus dan disimpan oleh setiausaha Panitia.
5.2. Semua fail panitia diletakkan di Bilik Mesyuarat.
6.0 Pakej Mata Pelajaran
6.1. Sistem KSSR : Bahasa Malaysia , Bahasa Inggeris , Matematik , Pendidikan Islam,

Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan,Dunia Sains dan Teknologi, Sejarah,
Dunia Muzik, Dunia Seni Visual, RBT/TMK, dan Bahasa Arab.
7.0 Dokumen Standard Pelajaran, Dokumen Standard Kurikulum Pelajaran,
Rancangan Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian Serta Pengurusan
Buku/ Fail Persediaan Mengajar
7.1 Dokumen Standard Pelajaran dan Dokumen Standard Kurikulum Pelajaran yang
dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah diperoleh dan
disimpan dalam fail panitia dan oleh setiap guru.

7.2 Rancangan Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian hendaklah diperoleh dan
disimpan dalam Fail Persediaan Mengajar Individu guru

7.3 Semua rancangan tahunan hendaklah disiapkan/lengkapkan selewat-lewatnya pada 31
Januari tahun berkenaan.

7.3 Rancangan tahunan hendaklah disahkan oleh Guru Besar.

30

7.4 Rancangan pelajaran harian mengandungi 5 perkara asas :
i. Tajuk / Isi pelajaran
ii. Objektif

iii. Aktiviti
iv. KBKK
v. Refleksi
7.5 RPH Online, fail RPH dan fail nipis RPH dibuat mengikut prosedur yang telah
ditetapkan.
7.6 Semua guru mesti membawa fail nipis RPH setiap kali masuk ke kelas untuk tujuan
PdPc.
7.7 RPH online hendaklah ditunjukkan samada menggunakan telefon pintar atau tab
yang telah dibekalkan.
7.8 Semua guru perlu menghabiskan sukatan.
7.9 Pendidikan Alaf 21 – Berdasarkan fizikal dan pdp yang berpusatkan murid dan
berkolaborasi.
7.10 Pendidikan Bestari - Kaedah pelajaran hendaklah kepada berpusatkan pelajar dan
menggunakan ABM/ICT yang disediakan.
7.11 Kualiti PdP – dipertingkatkan dengan guru menguasai kaedah-kaedah terkini dan
pengalamannya dilaksanakan setiap masa melalui perkembangan staf (LDP / PLC).
8.0 JADUAL WAKTU
8.1 Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan.
8.2 Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah
dengan persetujuan mesyuarat kurikulum.
8.3 Mengikut dasar panggilan mata pelajaran, keutamaan akan diberikan mengikut
opsyen dan kepakaran guru.
8.4 Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 30 waktu seminggu.

31

9.0 GURU GANTI

9.1 Mana-mana guru yang CRK/ bekursus perlu merekod dan memaklumkan Guru Besar
dan GPK 1 serta mencatat dalam buku kehadiran guru.

9.3 Menyediakan bahan untuk pengajaran guru ganti.
9.4 Menggantikan pelajaran yang tertinggal pada masa lain.
9.5 Penyediaan Guru Ganti disediakan dan direkod oleh GPK 1.
9.6 Makluman guru ganti adalah menggunakan edaran secara WhatsApp rasmi sekolah.

Guru perlulah sentiasa menyemak makluman tersebut.

10.0 WAKTU PERSEKOLAHAN
10.1 Isnin – Khamis 7.40 – 1.10 petang
10.2 Jumaat 7.40 – 12.10 tengah hari
*Waktu berubah mengikut akta/ Pekeliling Ikhtias semasa./Jadual Waktu Semasa.

11.0 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
11.0.1 Bagi sistem KSSR, 2 kali peperiksaan(tahap 2 sahaja) akan dilaksanakan dan

kertas soalan serta jadualnya diselaraskan oleh Jawatankuasa Peperiksaan
Sekolah.
11.0.2 Bagi murid tahun 6, semua murid adalah berhak dan layak menduduki UPSR
mengikut jadual dan kertas soalan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan
Malaysia.
11.0.3 Bagi sistem KSSR, kaedah pentaksiran PBS - KSSR dijalankan dengan
menggunakan instrumen yang dikhususkan.
11.1 Format Peperiksaan
11.1.1 Format – mengikut format soalan kertas peperiksaan awam.
11.1.2 Semua pengendalian mengikut standard peperiksaan sebenar.
11.1.3 Masa mengikut kertas sebenar peperiksaan awam.

32

11.2 Jadual Pengawasan
11.2.1 Disediakan oleh Setiausaha Peperiksaan Dalaman dan Penolong Kanan.
11.2.2 Jadual pengawasan mengikut jadual peribadi.
11.2.3 Masa adalah mengikut keperluan peperiksaan awam.
11.3 Rekod Markah
11.3.1 Markah peperiksaan direkodkan dalam Buku Persediaan Mengajar.
11.3.2 Markah peperiksaan dimasukkan ke dalam Sistem SAPS secara atas talian

mengikut tarikh yang ditentukan.
11.3.3 Slip keputusan yang lengkap dicetak dan disimpan dalam fail peribadi murid bagi

peperiksaan penggal pertama dan penggal kedua.
11.4 Syarat Lulus
11.4.1 Penetapan gred atau skor adalah sebagaimana berikut:

80 – 100 A Cemerlang
65 – 79 B Baik
50 – 64 C Memuaskan
40 – 49 D Mencapai Tahap Minimum
0 – 39 E Belum Mencapai Tahap Minimum
TH
Tidak Hadir

11.5 Pascanilai untuk peperiksaan

11.5.1 Pascanilai secara bertulis disediakan oleh Ketua Panitia setiap kali selepas
peperiksaan ( 2 minggu selepas peperiksaan ).

11.5.2 Pascanilai akan dibincang melalui Dialog Prestasi pada Julai dan Oktober

11.5.3 Kekuatan dan kelemahan hendaklah dikenal pasti secara individu ( headcount ).

33

11.6 Pentaksiran Berasaskan Sekolah
11.6.1 Semua ketua panitia perlu memastikan perlaksanaan PBS mengikut tempoh yang

ditetapkan.
11.6.2 PBS hendaklah direkodkan ke dalam Perekodan Offline mengikut tempoh yang

ditetapkan dalam Jawatankuasa Panitia.
11.6.3 Setiap hujung tahun, rekod PBS hendaklah dipindahkan ke dalam CD dan

disimpan ke dalam bilik PBS oleh Penyelaras PBS.

12.0 PEMANTAUAN
12.1 Pengajaran dan Pembelajaran
12.1.1 Pengajaran dan pembelajaran guru/murid dibilik darjah akan dicerap sebanyak 2

kali setahun secara rasmi.
12.1.2 Guru-guru akan dicerap oleh Guru Besar/GPK / Ketua Panitia. Jadual Induk

pencerapan akan dimasukkan dalam Buku Pengurusan.
12.1.3 Guru dinasihatkan berbincang untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai

untuk dicerap sekiranya tarikh yang ditetapkan tidak dapat dipatuhi.
12.1.4 Semua penolong kanan akan dicerap oleh Guru Besar.
12.1.5 Guru Besar akan dicerap oleh PK1 dan ketua panitia.
12.2 PENGURUSAN PANITIA
12.2.1 Pengurusan panitia diletakkan sepenuhnya dibawah pengawasan Ketua Panitia

mata pelajaran.
12.2.2 Penolong Kanan akan menyelia semua panitia dua kali setahun.
12.2.3 Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan

Pelan Operasi.
12.2.4 Semua panitia mesti menentukan sasaran tahunan berdasarkan TOV, ETR Kohort

tertentu. Ini termasuk mengambil kira OTI dan headcount murid.
12.2.5 Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan anggaran belanjawan tahunan bagi

tahun berikutnya.
12.2.6 Ketua Panitia perlu memastikan panitia di bawah mereka membelanjakan

peruntukan PCG secara berkesan dan mematuhi peraturan kewangan.

34

12.3 Bilik – bilik Khas

12.3.1 Semua bilik khas mesti diurus dengan sempurna oleh guru yang bertanggungjawab
berdasarkan Buku Panduan Pengurusan Sekolah.

12.3.2 Penyeliaan/Pemantauan adalah seperti berikut :
 Surau – Puan Rohayati binti Omar
 Bilik RBT – Puan Norlida binti Mahmud
 Makmal Sains – Puan Haslinah binti Dato’ Hamzah
 Bilik Seni - Puan Norizan binti Mohd Shaad
 Bilik Muzik – Puan Adibah binti Abdul Rafie
 Bilik SAL – KP BI / KP BM / KP Matematik
 Bilik Permulihan - Puan Nurul Nabihah binti Ishak
 Bilik J-Qaf – Puan Rahayu binti Jusoh
 Bilik Pusat Sumber Sekolah(PSS) – Puan Nooryusma Laili binti Talib
 Makmal ICT - Encik Mohd Haniff Hafszal bin Seman
 Bilik Boss – Puan Norhafizah binti Jujaji
 Bilik Guru - Puan Nor Zuraini Bbinti Md Noor
 Bilik Kaunseling – Puan Mahfuzah binti Ghazali
 Bilik Peralatan Jasmani - Encik Mohd Faqharuddin bin Omar
 Bilik Boss( SPBT) – Encik Jasni bin Masngot
 Bilik Mesyuarat - Puan Nurhidayah binti Manof

12.3.3 Senarai Inventori disediakan dengan lengkap.
12.3.4 Rekod penggunaan dan peraturan serta jawatankuasa mesti diwujudkan.
12.3.4 Keselamatan bahan dan peralatan hendaklah diutamakan pada setiap masa.

12.4 Jawatankuasa Permantauan

12.4.1 Guru Besar

12.4.2 Guru Penolong Kanan Akademik.

12.4.3 Guru Penolong Kanan HEM

12.4.4 Guru Penolong Kanan Kokurikulum

12.4.5 Ketua-Ketua Panitia

35

12.5 Penyeliaan Buku Latihan Murid

12.5.1 Tugasan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan 2 kali setahun bagi
memastikan penyemakan dilakukan secara konstruktif.

12.5.2 Semua guru akan menyerahkan secara rawak 1 set buku dari setiap kelas yang
diajar untuk semakan jawatankuasa pada tarikh yang ditetapkan.

13.0 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA

13.1 Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat Kewangan
Sekolah. Setiap Panitia boleh mengemukakan cadangan pembelian buku dan
peralatan bantu mengajar kepada GPK.

13.2 Dasar perolehan,penggunaan,penyelenggaran dan verifikasi tahunan mesti
mengikut Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.

13.3 Perbelanjaan semaksima mungkin. Baki <10 %

13.4 Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan wang suwa yang ada.

14.0 BUKU TEKS, PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN BACAAN

14.1 Buku teks dan buku aktiviti yang dibekalkan dimaksimumkan penggunaannya.

14.2 Keselamatan dan keadaan buku teks hendaklah diselia 2 kali setahun.

14.3 PSS hanya dibenarkan penggunaannya untuk PdPc bagi mata pelajaran Bahasa
Malaysia, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab bagi Program NILAM.

14.4 Penggunaan PSS dengan tujuan pengajaran berfokus dibenarkan.

14.5 Waktu ketiadaan guru ganti digalakkan membawa murid ke PSS untuk mencari
maklumat

14.6 Program NILAM Pusat Sumber akan diselia sepenuhnya oleh guru-guru bahasa.

14.7 Penyemakan buku NILAM murid dilakukan 4 kali setahun oleh guru bahasa bagi 3
bahasa.

14.8 Jadual penyemakan akan dikeluarkan oleh Guru Penyelaras PSS.

14.9 Buku-buku rujukan percuma (Naskah Guru) hendaklah dijadikan aset panitia dan
menjadi hak PSS.

36

15.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

15.1. Semua program utama yang berlangsung dalam PdP dibuat berdasarkan keperluan
panitia.

15.2 Dasar Kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik yang
bertunjang ke arah kecemerlangan murid.

15.3 Jawatankuasa kecemerlangan akademik adalah nadi membantu semua panitia dalam
merancang dan melaksana program akademik.

15.4 Panitia diminta mengemukakan kertas cadangan yang relevan untuk program
akademik panitia berkenaan.

15.5 Penglibatan semua penolong kanan dan Kaunselor adalah wajib bagi penyelarasan
Program Akademik.

16.0 PERKEMBANGAN STAF

16.1 KURSUS DALAMAN
16.1.1 Semua guru yang menghadiri kursus mesti menyediakan MINIT CURAI dan

memberikan taklimat ringkas kepada Guru Besar dan Penolong Kanan Pentabiran
apabila pulang berkursus.

16.1.2 Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru berkenaan mengikut keperluan dan
budi bicara Guru Besar dan Penolong Kanan apabila dirasakan perlu atau atas
penganjur kursus.

16.1.3 Bahan edaran kursus adalah aset sekolah. Guru menyimpan salinan untuk
keperluan sendiri dan guru lain.

16.2 KURSUS PERKEMBANGAN STAF /KONSULTASI
16.2.1 Dirancang mengikut permintaan guru berdasarkan keperluan kursus dalam LNPT

guru.

16.2.2 Lawatan ke sekolah yang cemerlang diadakan dalam kumpulan kecil untuk
mendapatkan maklumat dan perkongsian pintar.

16.2.3 Lawatan boleh diadakan oleh panitia untuk tujuan lawatan yang berfokus.

16.3 BAHAN-BAHAN ILMIAH KURSUS
16.3.1 Diperbanyak untuk keperluan guru lain.
16.3.2 Disimpan untuk rujukan panitia.
16.3.3 Minit curai disediakan.

37

17.0 KAJIAN TINDAKAN
17.1 Semua panitia mata pelajaran disarankan membuat satu kajian tindakan setiap tahun.
17.2 Kajian tindakan yang berkualiti akan dihantar ke jabatan untuk penyertaan sekolah.

18.0 DASAR PENGGUNAAN KERTAS UNTUK PdP DAN PEPERIKSAAN
18.1 Guru-guru dinasihatkan mengamalkan dasar penjimatan dengan menggunakan Font

Century Gothic 12 bagi Tahap 1 / Times New Roman 12 bagi Tahap 2 dan set up
kertas left & right 0.5 manakala top & bottom pada 0.5.
18.2 Percetakan lembaran kerja hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak pentadbir.
18.3 Percetakan kertas soalan peperiksaan hendaklah dihantar 2 minggu sebelum tarikh
peperiksaan.

19.0 TARGET PEPERIKSAAN AWAM DAN DALAMAN
19.1 Peperiksaan dalaman– semua murid lulus setiap mata pelajaran.
19.2 UPSR – Kuantiti Lulus Keseluruhan 100% Kualiti Lulus Cemerlang Keseluruhan

15%

20.0 PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK
20.1 Meningkatkan penyertaan dalam pertandingan berbentuk akademik diperingkat

Negeri dan Kebangsaan.
20.2 Guru-guru dan murid juga digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan

yang dianjur oleh agensi-agensi luar ke arah memartabatkan nama sekolah.

21.0 PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM
21.1 Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlaku keperluan

pendidikan negara.
21.2 Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan melalui

mesyuarat pengurusan dan mesyuarat kurikulum.

38

Carta Organisasi 2019
Jawatankuasa Induk Kurikulum

PK HAL EHWAL MURID GURU BESAR PK KOKURIKULUM

PN HJH ZABIDAH BINTI MD PN HJH NAEMAH BINTI ISMAIL EN MOHD RIDZUAN B. CHE LAH
DAHAN
GURU PENOLONG KANAN

EN. HIPNI BIN MOHAMAD MOKHTAR

SETIAUSAHA KURIKULUM

PN. SITI MASHITAH BINTI AHMAD

PENOLONG SETIAUSAHA

CIK SITI RUAIDA BINTI HASAN

GURU MEDIA KAUNSELOR KETUA PANITIA PENGURUSAN
PN MAHFUZAH BINTI PENTAKSIRAN
PN NOORYUSMA LAILY BAHASA MALAYSIA
BINTI TALIB GHAZALI SEKOLAH
EN. AZMI BIN IBRAHIM PN RABIATULWARDAH
GURU ICT PENYELARAS TAHUN
BAHASA INGGERIS BINTI BAHARUDDIN
EN MOHD HANIFF TAHUN 1
HAFSZAL BIN SEMAN PN. A.L RAISAH ABD LATIP DALAMAN
PN. HJH ROKIBAH BINTI PN SARLINA SABDIN
PENYELARAS BILIK MOHAMAD KHATIB MATEMATIK
KHAS UPSR
TAHUN 2 PN. RUWAIDA HILWANI PN. ZAINAH MOHSIN
KETUA PANITIA BINTI ABDUL LATIF
PN ZURIATEE BT. ZABIDI JQAF
PAPAN SAINS EN. ABDUL RAHIM BIN
KENYATAAN TAHUN 3
KETUA PANITIA PN. HASLINAH BINTI AB GHANI
PN NOOR AINI BINTI DATO’ HAMZAH
LINUS MOHAMED KHASIM PENYELARAS
PN CHE SIAH BINTI PEN AGAMA ISLAM PROGRAM
TAHUN 4 PN. NORWANI CHE MAT
AHMAD KHAS/PROJEK
EN. SAKRI BIN MAT RBT AKADEMIK
MBMMBI YUSOFF PN. NORLIDA MAHMUD
KETUA PANITIA PN MAHFUZAH BT
BAHASAMELAYU & TAHUN 5 PSV GHAZALI
BAHASA INGGERIS PN. NORIZAN MOHD
CIK TAN MUI MENG JADUAL WAKTU
SHAAD EN MOHD HANIFF
TAHUN 6 HAFSZAL BIN SEMAN
SEJARAH
PN NORHAFIZAH BINTI EN. MOHD JAMILI BIN AB
ABDULLAH
WAHAB
PROGRAM TAHUN 6
PJK
PN. AZEANTY BINTI PN. SUHAILA MAT ZAIN
SHARIFOEDIN
PENDIDIKAN DUNIA
PRA SEKOLAH MUZIK

PN NORHAFILAH BINTI PN. ADIBAH ABDUL RAFIE
M.KHAWARI
BAHASA ARAB
EN. MOHAMAD NAIM BIN

SAMSUDIN

PENDIDIKAN MORAL
EN. SAMUEL LOUIS TAN

KIM MING

TMK
EN. MOHD FARHAN BIN

BROHAN

BAHASA CINA
CIK TAN MUI MENG

39

PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM

PENGERUSI Pn. Hjh Naemah Binti Ismail ( Guru Besar)

NAIB PENGERUSI En. Hipni Bin Mohamad Mokhtar ( GPK 1)

SETIAUSAHA Pn. Siti Mashitah Binti Ahmad

PENOLONG SETIAUSAHA Cik Siti Ruaida Binti Hasan

AHLI JAWATANKUASA

BAHASA MELAYU En. Azmi Bin Ibrahim

BAHASA INGGERIS Pn. A.L. Raisah Binti Abdul Latip

MATEMATIK Pn. Ruwaida Hilwani Binti Abdul Latif
SAINS Pn. Haslinah Binti Dato’ Hamzah

PENDIDIKAN ISLAM Pn. Norwani Binti Che Mat

REKA BENTUK Pn. Norlida Binti Mahmud
TEKNOLOGI

PEND. JASMANI & Pn. Suhaila Binti Mat Zain
KESIHATAN

PEND. SENI VISUAL Pn. Norizan Binti Mohd Shaad

DUNIA MUZIK Pn. Adibah Binti Abdul Rafie

PEND. MORAL En. Samuel Louis Tan Kim Ming

BAHASA CINA Cik Tan Mui Meng

BAHASA ARAB En. Mohamad Naim Bin Samsudin

SEJARAH En. Mohd Jamili Bin Ab Wahab

TMK En. Mohd Farhan Bin Brohan

40

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

PENGERUSI Pn Hjh Naemah Binti Ismail
NAIB PENGERUSI En. Hipni Bin Mohamad Mohktar (GPK 1)
AHLI JAWATANKUASA Penyelaras Tahun
Bimbingan & Kaunseling
Semua Ketua Panitia

JK PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGERUSI Pn. Hjh Naemah Binti Ismail (Guru Besar)

NAIB PENGERUSI En. Hipni Bin Mohamad Mohktar (GPK 1)

PENYELARAS PSS Pn. Nooryusma Laily Binti Talib

SETIAUSAHA Pn. Nurbakyah Binti Salihin

AJK KERJA PSS

PERPUSTAKAAN En. Samuel Louis Tan Kim Ming

BILIK AKSES En. Muhammad Safizi Bin Mohamad Sauti

PENGAWAS PSS Pn. Nabilah Binti Abu Kasim

PENERBITAN/IKLAN En. Mohd Haniff Hafszal Bin Seman

PENYELARAS NILAM BM Pn. Suhaila Binti Mat Zain

PENYELARAS NILAM BI Pn. Nor Zuraini Binti Md Noor

AJK NILAM Semua Ketua Panitia

41

JK JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI

PENGERUSI Pn. Hjh Naemah Binti Ismail (Guru Besar)

NAIB PENGERUSI En. Hipni Bin Mohamad Mohktar (GPK 1)

SETIAUSAHA En Mohd Haniff Hafszal Bin Seman

AHLI JAWATANKUASA Pn Zabidah Bt Md Dahan(PK HEM)

En. Mohd Ridzuan Bin Che Lah(PK Kokurikulum)

Cik Siti Ruaida Binti Hasan

Pn. Ili Izyani Binti Anuar

Pn. Zarina Binti Mahad Musa

JK SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

PENGERUSI Pn. Hjh Naemah Binti Ismail(Guru Besar)

NAIB PENGERUSI 1 En. Hipni Bin Mohamad Mohktar (GPK 1)

NAIB PENGERUSI 2 Pn Hjh Zabidah Binti Md Dahan(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 3 En Mohd Ridzuan Bin Che Lah(GPK Kokurikulum)

SETIAUSAHA Pn Siti Mashitah Binti Ahmad

Cik Siti Ruaida Binti Hasan

AJK Semua Ketua Panitia

Semua Penyelaras Tahun

42

PENGERUSI JK MBMMBI
NAIB PENGERUSI Pn. Hjh Naemah Binti Ismail (Guru Besar)
En. Hipni Bin Mohamad Mohktar (GPK 1)
AJK En. Azmi Bin Ibrahim
Pn. A.L. Raisah Binti Abdul Latip
Panitia BM, BI, Sains dan Matematik

JK PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENGERUSI Pn Hjh Naemah Binti Ismail(Guru Besar)

NAIB PENGERUSI 1 En. Hipni Bin Mohamad Mohktar (GPK 1)

NAIB PENGERUSI 2 Pn. Hjh Zabidah Binti Md Dahan(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 3 En. Mohd Ridzuan Bin Che Lah(GPK Kokurikulum)

PENYELARAS Pn Rabiatulwardah Binti Baharuddin
PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN DALAMAN Pn. Sarlina Binti Sabdin

UPSR Pn. Zainah Binti Mohsin

Jqaf En. Abd Rahim Bin Ab Ghani
PEKA Pn. Haslinah Bt Dato’ Hamzah

PAFA Pn. Nurhuda Binti Hj Abdullah

SEGAK Pn. Suhaila Binti Mat Zain

PSIKOMETRIK Pn. Mahfuzah Binti Ghazali

43

Pra Sekolah PENYELARAS DAN GURU KELAS
Penyelaras
PRA AZAM Guru
PRA ADIL Pn. Norhafilah Binti Mohd Khawari
PRA AKTIF Pn. Norhafilah Binti M.Khawari
Pn. Nurul Ain Binti Mohd Nawawi
Penyelaras Pn. Nor Syuhada Binti Mohamad
1 ADIL
1 ARIF Tahun 1
1 AKRAB Pn Hjh. Rokibah Binti Mohamad Khatib
1 AKTIF En. Aska Bin Achbar
1 ASPIRASI Pn. Hjh. Rokibah Binti Mohamad Khatib
1 AMANAH Pn. Suhaila Binti Mat Zain
En. Samuel Louis Tan Kim Ming
Penyelaras En. Hafiszal Bin Ahmad Fadhil
2 ADIL En. Mohd Zaidatul Akmal Bin Yusof
2 ARIF
2 AKRAB Tahun 2
2 AKTIF Pn. Zuriatee Binti Zabidi
2 AMANAH Pn. Che Siah Binti Ahmad
Pn. Suhaile Binti Ibrahim
Pn. Zuriatee Binti Zabidi
Pn. Adik Siti Hadijah Binti Abd Salam
Pn. Rosmariati Binti Mohamad @ Ghani

44

Penyelaras Tahun 3
3 ADIL Pn. Noor Aini Binti Mohamed Khasim
3 ARIF Pn. Norizan Binti Mohd Shaad
3 AKRAB Cik Siti Ruaida Binti Hasan
3 AKTIF Pn. Noor Aini Binti Mohamed Khasim
3 ASPIRASI Pn. Rahayu Binti Jusoh
3 AZAM Pn. Normarlina Binti Zakaria
3 AMANAH Pn. Ili Izyani Binti Anuar
En. Abdul Rahim Bin Ab. Ghani
Penyelaras
4 ADIL Tahun 4
4 ARIF En. Sakri Bin Mat Yusoff
4 AKRAB Pn. Faradila Binti Ibrahim
4 AKTIF Pn. Suriani Binti Ahmad
4 ASPIRASI Pn. Nurbakyah binti Salihin
4 AMANAH En. Sakri Bin Mat Yusoff
En. Muhammad Zerni Mubaraq Bin Kamarudin
Penyelaras Pn. Fazrina Suhara Binti Kamarudin
5 ADIL
5 ARIF Tahun 5
5 AKRAB Cik Tan Mui Meng
5 AKTIF Cik Tan Mui Meng
5 AMANAH Pn. Norlida Binti Mahmud
Pn. Aziyatul Ifah Binti Alim
Pn. Mohd Khairi Bin Ahmad Adzhar
Pn. Rohayati Binti Omar

45

Penyelaras Tahun 6
6 ADIL Pn Norhafizah Binti Abdullah
6 ARIF Pn. Siti Rodziah Binti Yahya
6 AKRAB Pn. Rosni Binti Ramli
6 AKTIF Pn. Norhafizah Binti Abdullah
6 AMANAH Pn. Wan Rojeeyah Binti Wan Muhammad
Pn. Nor Zuraini Binti Md Noor

46

JADUAL PENCERAPAN GURU
SIRI 1

PANITIA TARIKH
Bahasa Malaysia 11 – 15 Februari 2019
Bahasa Inggeris 18 – 22 Februari 2019

Matematik 25 - 1 Mac 2019
Sains 4 – 8 Mac 2019
11 – 15 Mac 2019
Pendidikan Agama Islam / Moral 18 – 22 Mac 2019
Reka Bentuk Teknologi 1-5 April 2019
Sejarah 8-12 April 2019
Pendidikan Jasmani 15 -19 April 2019
22 – 26 April 2019
Pendidikan Seni Visual / Muzik 29- 3 Mei 2019
Bahasa Arab 6 – 10 Mei 2019
Bahasa Cina
TARIKH
Teknologi Maklumat Komunikasi 10-14 Jun 2019
17 – 21 Jun2019
SIRI 2 24 – 28 Jun 2019
1-5 Julai 2019
PANITIA 8 – 12 Julai 2019
Bahasa Malaysia 15 – 19 Julai 2019
Bahasa Inggeris 22-26 Julai 2019
29 – 2 Ogos 2019
Matematik 5 – 9 Ogos 2019
Sains 19 – 23 Ogos 2019
26- 30 Ogos 2019
Pendidikan Agama Islam / Moral 3 – 6 September 2019
Reka Bentuk Teknologi
Sejarah
Pendidikan Jasmani

Pendidikan Seni Visual / Muzik
Bahasa Arab
Bahasa Cina

Teknologi Maklumat Komunikasi

47

PEMERIKSAAN BUKU TULIS MURID

SIRI 1

PANITIA TARIKH
Bahasa Malaysia 11 – 15 Februari 2019
Bahasa Inggeris 18 – 22 Februari 2019

Matematik 25 - 1 Mac 2019
Sains 4 – 8 Mac 2019
11 – 15 Mac 2019
Pendidikan Agama Islam / Moral 18 – 22 Mac 2019
Reka Bentuk Teknologi
Sejarah 1-5 April 2019
Pend. Kesihatan
Bahasa Arab 8-12 April 2019
Bahasa Cina 22 – 26 April 2019

Teknologi Maklumat Komunikasi 29- 3 Mei 2019
6 – 10 Mei 2019

SIRI 2 TARIKH

PANITIA 10-14 Jun 2019
Bahasa Malaysia 17 – 21 Jun2019
Bahasa Inggeris 24 – 28 Jun 2019

Matematik 1-5 Julai 2019
Sains 8 – 12 Julai 2019
15 – 19 Julai 2019
Pendidikan Agama Islam / Moral 22-26 Julai 2019
Reka Bentuk Teknologi 29- 2 Ogos 2019
Sejarah 19 – 23 Ogos 2019
Pend. Kesihatan 26- 30 Ogos 2019
Bahasa Arab 3 – 6 September 2019
Bahasa Cina

Teknologi Maklumat Komunikasi

48

C
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

2019

SK PUTRAJAYA PRESINT 8(1)

49


Click to View FlipBook Version