The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-14 07:55:32

document

document

PELAN TAKTIKAL 2016
BIDANG : KOKURIKULUM (INDUK)

1.0 PENDAHULUAN
Dalam usaha merealisasikan pendidikan dan pembangunan modal insan yang cemerlang, satu pelan taktikal digunakan untuk

merancang strategi sebagai panduan agar program yang dilaksanakan pada tahun hadapan lebih berpadu dan mencapai objektif yang
disasarkan oleh Unit kokurikulum seterusnya melaksanakan mandat kerajaan melalui visi dan misi yang jelas
2.0 OBJEKTIF
2.1 Memberi gambaran yang jelas berkenaan program yang dilaksanakan oada tahun 2016
2.2 Menjadi panduan unit kokurikulum dalam program yang ingin dilaksanakan
2.3 Memudahkan semua unit dalam kokurikulum merancang aktiviti agar perancangan induk berjaya diperingkat unit kecil
2.4 Menjadi dokumen dan rujukan semua pihak yang berkepentingan

3.0 AJK

Pengerusi : Tuan Haji Abdul Aziz Mohamed Zain
Timbalan Pengerusi : Encik Sapri Hj. Marup
Naib Pengerusi I : Encik Anuar Hj. Sidek
Naib Pengerusi II : Encik Durahman Ramlee bin Ag. Wahap
Naib Pengerusi III : Puan Dg. Nismah Ag. Abd. Rahman
Penyelaras Kokum Tg. 6 : Encik Noorhisam Othman
Setiausaha : Encik S. Atzrino Suharnoh
Penyelaras Unit Pakaian Seragam : Encik Encik Bernei Gervais

Penyelaras Kelab dan Persatuan : Puan Anna Giat
Penyelaras Sukan dan Permainan : Puan Nurimah Malie
Penyelaras Satu Murid Satu Sukan (1M1S) : Encik Ahmad Sait
Penyelaras SPTS : Encik Charles Shim Szu Yee
Setiausaha Sukan : Encik Mohd. Farhan Ab. Razak
Ahli : Semua Ketua Guru Penasihat, semua Ketua Guru Rumah Sukan

4.0 ISU/MASALAH
4.1 Kemenjadian pelajar dalam kokurikulum (markah kokurikulum) tidak begitu memberansangkan
4.2 Kehadiran dan penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum masih belum memberansangkan
4.3 Pencapaian pelajar di peringkat tinggi (kebangsaan/antarabangsa) masih di peringkat sederhana
4.4 Pelajar mengambil sikap lewa terhadap aktiviti kokurikulum terutamanya pemakaian pakaian unit beruniform

5.0 ANALISIS SWOT
5.1 KEKUATAN
5.1.1 Guru mempunyai pengalaman dalam unit yang dipegang oleh setiap guru.
5.1.2 Mempunyai guru yang terlatih dan mempunyai sijil kejurulatihan
5.1.3 Pelajar boleh memilih unit mengikut minat masing-masing melalui pendaftaran kokurikuum
5.2 KEKURANGAN
5.2.1 Pelajar cenderung untuk memilih unit yang popular menyebabkan berlaku ketidak seimbangan jumlah unit dalam
kokurikulum. Jumlah pelajar yang sedikit menyukarkan unit ini untuk menghantar wakil dalam sesetengah aktiviti seperti
kawad kaki.
5.2.2 Kengkangan masa guru untuk membuat perancangan yang menarik dalam unit yang mereka pegang
5.2.3 Kebanyakan pelajar yang menduduki peperiksaan besar tidak akan terlibat dengan aktiviti kokurikulum kerana terlibat
dengan kelas tambahan pada waktu kokurikulum
5.3 PELUANG
5.3.1 Sekolah mempunyai pelbagai kemudahan seperti dewan dan padang untuk membuat sebarang aktiviti kokurikulum
5.3.2 Unit kokurikulum sentiasa memberi bantuan samaada melalui kewangan ataupun tunjuk ajar kepada guru mahupun
pelajar yang ingin mengadakan program kokurikulum
5.3.3 Kepakaran dan khidmat jurulatih dari luar sekolah boleh digunakan
5.4 ANCAMAN
5.4.1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kokurikulum kurang menarik menyebabkan pelajar ponteng dalam kokurikulum
5.4.2 Waktu kokurikulum sering digunakan sebagai waktu mesyuarat guru-guru menyebabkan ketiadaan guru dalam unit-unit
tertentu hingga menyebabkan pelajar ponteng dari perjumpaan kokurikulum.

6.0 PELAN TINDAKAN

ISU 1 Meningkatkan Gred purata kokurikulum Pelajar sekurang-kurangnya Gred C (kemenjadian pelajar)
OBJEKTIF Gred Pencapaian Kokurikulum mencapai sasaaran (ETR)
STRATEGI 1 Melibatkan semua pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Bil Pelan taktikal Tempoh Kos & Kumpulan Lokasi Tindakan Penunjuk prestasi
sumber sasaran aktiviti
perlaksanaan -Ketua Guru
RM5000 Semua pelajar Semua penasihat
1 Mengadakan Jan - Sept kemudahan Kehadiran dan penglibatan
yang ada di
pertandingan dalaman SMK majakir semua pelajar dalam

bagi setiap unit pertandingan yang
dianjurkan

2 Mengambil bahagian Jan - Dis RM3000 Semua pelajar Daerah -PK kokurikulum Kehadiran dan penglibatan
yang berpotensi Bahagian
dalam semua pelajar berpotensi dalam
Negeri
pertandingan yang pertandingan yang
dianjurkan oleh PPD/ JPN dianjurkan

/ MSSM.

3 Lebih banyak penyertaan Jan - Dis RM1000 Semua pelajar Negeri -Jurulatih Pencapaian pingkat emas,
pelajar ke peringkat yang yang berpotensi Kebangsaan
lebih tinggi -Ketua guru perak atau gangsa
Antarabangsa penasihat

4 Perlawanan Jan - Sept RM1000 Semua unit Semua -Ketua guru Kehadiran dan penglibatan
persahabatan/ Rm 200 Kemudahan penasihat pelajar dalam program
persembahan dalaman
yang ada di
SMK Majakir

6 Rekod pencapaian yang Jan - Okt Semua unit SMK Majakir -S/u Pencapaian 100%
sistemaik
kokurikulum kokurikulum direkodkan
-Penyelaras unit

-Ketua guru
penasihat

ISU 2 Pelajar kurang berminat dan tidak hadir dalam perjumpaan kokurikulum
OBJEKTIF Menambah baik kualiti dan keberkesanan perjumpaan agar memberi manfaat kepada ‘multiskill’ pelajar
STRATEGI 2 Bekerjasama dengan unit Luar dan kreativiti guru penasihat agar perjumpaan lebih menarik

Bil Pelan taktikal Tempoh Kos & Kumpulan Lokasi Tindakan Penunjuk prestasi
perlaksanaan sumber sasaran aktiviti

1 Persiapan dan Jan - okt Setiap unit SMK Majakir -Penyelaras Perancangan aktiviti

perancangan yang rapi kokurikulum -Ketua guru terancang dan laporan
oleh guru penasihat penasihat dilampirkan pada fail

2 Aktiviti bersepadu antara Jan - Okt Rm 5000 Setiap unit SMK Majakir -Ketua guru Lawatan, pertandingan
unit, kelab dan sukan kokurikulum penasihat persahabatan,
dengan agensi luar agar
lebih menarik perkhemahan dll.

3 Membuka pertandingan Jan - Okt Rm2000 Setiap unit SMK Majakir -Ketua guru Pertandingan terlaksana
atau aktiviti kepada Kokurikulum penasihat
pelajar dari unit lain

4 Memberikan latihan Jan RM 2000 Ajk tertinggi Bilik Gerakan -penyelaras unit -Kursus Kepimpinan
-Kursus jurulatih kawad kaki
kepada pengerusi dan AJK semua unit
Tertinggi untuk kokurikulum

mengendalikan dan

mengurus aktiviti unit
masing-masing

5 Memastikan dan Jan - Sept Semua guru dan SMK Majakir Penyelaras unit -Kehadiran 100% dalam
pelajar aktiviti kokurikulum
memantau kehadiran

pelajar dan guru dalam
perjumpaan kokurikulum

ISU 3 Meningkatkan pencapaian pelajar dalam kokurikulum
OBJEKTIF Meningkatkan prestasi pelajar dalam kokurikulum
STRATEGI 3 Bimbingan latihan dan motivasi diberikan kepada pelajar

Bil Pelan taktikal Tempoh Kos & Kumpulan Lokasi Tindakan Penunjuk prestasi

perlaksanaan sumber sasaran aktiviti

1 Latihan pasukan lebih Jan - Dis RM 1000 Pasukan pelajar Semua -Ketua guru Pencapaian pingat emas,
awal yang mengikuti kemudahan penasihat perak dan gangsa

pertandingan yang ada di -Jurulatih
SMK Majakir - Majlis sukan

2 Penghargaan kepada Jan - Okt RM 300 Semua pelajar SMK Majakir -S/u Pelajar diberi pengiktirafan
pelajar yang berjaya yang Kokurikulum semasa perhimpunan
memperolehi - Penyelaras
kecemerlangan - Ketua guru kokurikulum ataupun Hari
penasihat
Anugerah Kecemerlangan
Sekolah (MAKS)

3 Kejayaan murid Jan - Dis Rm 100 Semua pelajar SMK Majakir -S/U Nama pelajar dinaikkan
yang setelah mencapai
dilampirkan di papan memperolehi kokurikulum kecemerlangan.
kecemerlangan
kenyataan Kokurikulum -Penyelaras
Ketua guru

penasihat

ISU 4 Ketidak patuhan pemakaian seragam semasa perjumpaan kokurikulum
OBJEKTIF Memastikan setiap pelajar memakai pakaian unit beruniform mengikut masa yang ditetapkan
STRATEGI 4 Pemantauan penyelaras unit dan Guru Penasihat

Bil Pelan taktikal Tempoh Kos & Kumpulan Lokasi Tindakan Penunjuk prestasi
sumber sasaran aktiviti Guru penasihat
perlaksanaan Semua pelajar memakai
Semua pelajar SMK Majakir pakaian uniform unit
1 Guru penasihat Jan- Okt masing-masing
menguruskan ahli dalan

unit agar memakai
pakaian seragam

2 Pemantauan dan rekod Jan - Okt Semua pelajar SMK Majakir Guru penasihat Semua pelajar dan guru
pemakaian pelajar dan dan guru Unit Disiplin memakai pakaian Uniform
guru unit masing-masing

3 Membuat spotcheck April, Jun Semua pelajar SMK Majakir Semua pelajar memakai
mengejut pemakaian pakaian uniform unit
uniform masing-masing


Click to View FlipBook Version