The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nizar, 2019-06-19 02:38:19

KESUMBA BULETIN EDISI 7

BULETIN KESUMBA

K E L A B S U R I R U M A H D A N S T A F W A N I T A
U N I V E R S I T I M A L A Y S I A S A B A H


Melalui Biro Pendidikan dan Pelajaran, KESUMBA
mengambil maklum tentang keadaan emosi dan tekanan
yang dihadapi oleh segelintir kakitangan dan pelajar
UMS. Justeru, KESUMBA mengambil inisiatif mengadakan
Datin Roha Asmara
seminar kesedaran mental bagi memberi pengetahuan
dan input tentang jenis-jenis tekanan dan cara
Yang Dipertua KESUMBA
menangani tekanan. Selain itu Biro ini juga telah
mengadakan lawatan pengantarabangsaan ke
Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh..
Melbourne tahun lalu.
Pertama sekali saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada
KESUMBA juga telah berjaya mengadakan pelbagai
Allah subhanawata’alah kerana dengan limpah dan
aktiviti di bawah Biro Hal Ehwal Agama dan Kebajikan
kurnianya sekali lagi buletin tahunan KESUMBA ini berjaya
iaitu Ziarah Ukhwah Fillah dan Projek Anak Angkat di
dikeluarkan.
Home Tuaran. Melalui program ini, ahli KESUMBA dapat
Saya juga amat bersyukur kerana ini merupakan E-buletin
menjadi ibu angkat kepada para pelajar disini. Di samping
KESUMBA edisi ke-7. Pengisian berkisarkan aktiviti tahunan
itu, melalui biro ini juga program ‘Usrah Nurani’ dan Free
KESUMBA memberi peluang kepada ahli mengimbau
Market turut diadakan.
perjalanan KESUMBA sepanjang setahun berlalu. Terima
KESUMBA-KAL dan KESUMBA FPL tidak kurang
kasih kepada Jawatankuasa Induk yang sentiasa bertungkus
hebatnya, mereka telah berjaya melaksanakan
lumus memastikan KESUMBA sentiasa bergiat aktif pelbagai
aktiviti pengembangan ilmu dan kebajikan kepada setiap
menjalankan pelbagai aktiviti, malahan setiap tahun sentiasa
ahli. Penambahan ahli KESUMBA yang baru rata-rata dari
ada pembaharuan yang dilaksanakan.
kalangan kakitangan dan isteri kepada kakitangan lelaki
Pihak Pengurusan Universiti pula sentiasa memberi
kampus UMS-KAL da UMS-FPL. Tahniah diucapkan
sokongan tidak berbelah bahagi kepada KESUMBA
kepada exco KESUMBA-KAL dan KESUMBA-FPL.
terutamanya Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. D. Kamarudin
Puteri KESUMBA buat julung-julung kalinya telah berjaya
D. Mudin, Naib Canselor merangkap penasihat KESUMBA.
menjalankan Lawatan Pengantarabangsaan ke Korea
Selain daripada itu, saya amat berterima kasih kepada
Selatan pada 12-17 April yang lalu. Ahli rombongan dapat
Jawatankuasa Induk kerana KESUMBA kerana dapat
meneroka aspek kebudayaan negara yang dilawati
mengadakan Retreat KESUMBA. Retreat KESUMBA ini bagi
disamping mencari peluang kerjasama dua hala dalam
merancang dan membincangkan tentang segala aktiviti
aspek pembangunan wanita. Kami sempat melawat ke
yang bakal dilaksanakan untuk ahli KESUMBA.
Universiti Wanita EWHA (EWHA Woman’s University)
Biro Kesenian dan Kebudayaan telah berjaya mengadakan
yang sangat terkenal di Seoul.
Majlis Makan Amal pada 3 November 2018 di Hotel Marriot
KESUMBA akan terus berpegang kepada moto kelab ini
Kota Kinabalu. Majlis ini dihadiri oleh Penaung KESUMBA
iaitu Maju Sehati serta menjadikan kasih sayang, Harmoni
YABhg. Toh Puan Datuk Seri Panglima (Dr) Hajah Norlidah
dan Ikhlas sebagai pegangan bersama menuju kejayaan.
Tan Sri Datuk R.M. Jasni dan YABhg. Tuan Yang Terutama
Sekian.
Tun Datuk Seri Panglima Juhar Mahiruddin. Majlis Makan
Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.
Malam ini merupakan bukti persefahamaan dan kerjasama

dikalangan Jawatankuasa dan ahli yang membawa kepada
KESUMBA
kejayaan majlis yang penuh bersejarah ini. Majlis tersebut

telah mencapai objektifnya iaitu untuk mengumpul dana dan
“MAJU SEHATI”
menyumbang kepada para-pelajar B40 UMS dan tabung

kebajikan pelajar UMS sejajar dengan matlamat KESUMBA
Datin Roha Asmara
untuk menganjur aktiviti aktiviti-aktiviti berbentuk kebajikan
Yang Dipertua KESUMBA
serta meningkatkan hubungan kerjasama dikalangan ahli
dan agensi luar.

KESUMBA 1

PENAUNG


Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Seri Panglima PERUTUSAN
Hajah Norlidah Datuk R.M Jasni
PENASIHAT
PENASIHAT KESUMBA
Prof Datuk Dr D Kamarudin D Mudin

YANG DIPERTUA TIMBALAN YANG DIPERTUA
Datin Roha Asmara Dr Aza Sherin Mohd Yusof
Assalamualaikum w.b.t dan Salam Negaraku
Malaysia
SETIAUSAHA KEHORMAT TIMBALAN SETIAUSAHA KEHORMAT

Puan Stella @ Nurul Martini Puan Nurul Izzah Nordin
Gontol
Syabas dan tahniah kepada ahli jawatankuasa
kerana berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti
BENDAHARI KEHORMAT
dalam semangat kekeluargaan KESUMBA, yang
Puan Silawati Khamis
mana dapat disemadikan dalam buletin edisi ke-7
KETUA-KETUA BIRO ini.
Sebagai Naib Canselor Universiti Malaysia Sabah dan juga Penasihat

PENGERUSI KESUMBA-FPL
PENGERUSI KESUMBA KAL
Kelab KESUMBA saya amat berbangga dengan pencapaian Exco dan
Puan Hayati Salleh Baihaki Prof Madya Dr Kartini Saibeh
ahli-ahli kelab ini yang berjaya menjulang nama KESUMBA ke tahap
yang lebih memberangsangkan lagi.
EKONOMI & KEPENGUNAAN
PENDIDIKAN & PEMBELAJARAN

Puan Faranizah Taufick
Cik Harniwaty Ahmad Ali
Saya berharap di bawah tampuk pimpinan Yang Dipertua dan ahli Exco
PEMEGANG AMANAH
AGAMA & KEBAJIKAN
yang baharu kelak akan memajukan lagi kelab dan ahlinya di samping
Puan Norazah Hamzah Dr Noraini Abdullah
memanfaatkan masyarakat setempat sesuai dengan haluan universiti
Puan Berbiche Mariama
untuk memasyarakatkan aktiviti-aktivitinya.
KESENIAN & KEBUDAYAAN PENERANGAN & PERHUBUNGAN

Puan Elizebeth Malanjun Puan Feria Lee
Besarlah harapan saya kiranya KESUMBA dapat bekerjasama dengan
KETUA PUTERI KESUMBA
SUKAN, SOSIAL & REAKREASI
persatuan lain di universiti ini untuk mengembleng tenaga demi
Puan Siti Zahara Abdul Rahim
Puan Shanty @ Felicia Ripah
mencapai matlamat yang sama sejajar dengan hasrat kelab ini dalam
mencapai persefahaman, kerjasama dan kesejahteraan ahlinya
JURUAUDIT
menerusi kegiatan yang dianjurkan.
Puan Saimah Ismail
Dr Noor Fazlinda Fabeil

Saya senantiasa menyokong penuh usaha murni persatuan ini dan
SECEBIS BICARA berharap KESUMBA akan terus ke hadapan berpaksikan moto
persatuan, “Maju Sehati”.

PROF. DATUK DR. D KAMARUDIN D MUDIN
SETIAUSAHA KEHORMAT Naib Canselor
Merangkap Penasihat KESUMBA
Alhamdulillah, saya ingin memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana memberi peluang dan
kesempatan untuk memberi secebis bicara lagi dalam buletin KESUMBA edisi ke-7 ini.

Sebagai Setiausaha Kehormat kelab, saya amat berbangga dengan komitmen yang diberikan oleh Ketua-ketua Biro
KESUMBA dan pasukan masing-masing kerana dalam kesibukan tugas masing-masing mereka masih sempat
menyelitkan beberapa aktiviti khusus buat ahli-ahli kelab ini.

Sepanjang Julai 2018 sehingga Jun 2019, terdapat 19 aktiviti berjaya dijalankan dengan beberapa aktiviti menarik
yang lain masih dalam perancangan dan diharap dapat dijalankan kelak.


Di kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih kepada ahli-ahli KESUMBA dan pada masa yang sama menyeru ahli-ahli kelab untuk terus

menyokong dan melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan. Saya juga mengalu-alukan kakitangan dan isteri kakitangan lain untuk

mendaftar sebagai ahli kelab ini untuk sama-sama manfaat daripada aktiviti.

Diharap dengan penglibatan puan-puan sekalian akan mengeratkan lagi tali silatulrahim dan persefahaman antara kita.

STELLA@NURUL MARTINI GONTOL
Setiausaha Kehormat.

KESUMBA 2

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-21


ISNIN, 2 JULAI – Kelab Suri Rumah dan Staf Wanita Universiti Malaysia Sabah (KESUMBA)
telah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan ke-21 di Dewan Auditorium Pascasiswazah,
Universiti Malaysia Sabah (UMS), baru-baru ini.
Mesyuarat yang dipengerusikan Timbalan Pendaftar UMS, Norti Sirin menyaksikan seramai
138 ahli hadir, selain beberapa kakitangan wanita UMS turut mendaftar sebagai ahli baharu.
Terdahulu, Yang Dipertua KESUMBA, Datin Roha Asmara pada majlis tersebut mengambil
kesempatan menyampaikan ucapan Salam Aidilfitri kepada semua barisan Exco Tertinggi
KESUMBA dan seluruh ahli KESUMBA yang hadir pada mesyuarat Agung kali ini.
“Setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada ahli jawatankuasa pelaksana dan semua ahli atas
komitmen dan dedikasi yang tinggi sehingga mesyuarat ini dapat diadakan mengikut takwim
yang telah ditetapkan.
“Harapan saya agar kerjasama dan komitmen yang tidak berbelah bahagi di antara ahli
KESUMBA dalam menjayakan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab mampu memberi
impak yang positif kepada ahli sekali gus meningkatkan ukhuwah sesama ahli kelab,”
katanya.
Turut hadir pada mesyuarat itu Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan, Fakulti Perubatan dan
Sains Kesihatan, Dr. Aza Sherin Mohamad Yusuff dan Ketua Pejabat Canselori, Jabatan
Canselori, Stella @ Nurul Martini Gontol.

ZIARAH UKHWAH FILLAH DAN PROJEK ANAK ANGKAT HOME TUARAN

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 - Sebanyak 21 orang kanak-kanak
miskin dan anak-anak yatim Tuaran yang terletak di Kampung
Kota, Tuaran Sabah telah dijadikan anak angkat oleh beberapa
ahli KESUMBA semasa lawatan baru-baru ini di sana.
Program 'Ziarah Ukhuwah Fillah dan Projek Anak Angkat
Bersama Home Tuaran' ini diketuai YDP dan beberapa ahli
Exco KESUMBA melawat pusat itu dan mengedarkan barangan
kepada penghuni Home Tuaran.
Antara objektif program ini adalah untuk menyatakan kasih
sayang dan keprihatinan terhadap keperluan komuniti sekitar
serta menjadikan KESUMBA sebagai duta besar UMS yang
memperjuangkan mereka yang kurang mampu.
Aktiviti ini juga untuk mengukuhkan hubungan antara kedua-
dua pihak dan mengekalkan hubungan dengan anak-anak",
kata Ketua Biro Agama dan Kebajikan, Norazah Hamzah yang
menjadi penganjur program tersebut.
Antara yang hadir ialah YDP KESUMBA, Datin Roha Asmara,
isteri Naib Canselor UMS; Timbalan YDP KESUMBA, Dr Aza
Sherin Mohamad Yusuff dan beberapa ahli KESUMBA.KESUMBA 3

PEMBUKAAN GRAHA SUVANEKA PADA 17 OGOS 2018FREE MARKET ANJURAN KESUMBA
Free Market anjuran KESUMBA dan Kolej Kediaman E telah diadakan pada 29 September 2018 (Sabtu).
Antara objektif program ini adalah:

Memperkenalkan konsep Free Market kepada ahli dan pelajar.
Memupuk semangat dan sifat memberi atau bersedekah.
Mengeratkan hubungan diantara ahli dan pelajar.
Membantu dan meringankan beban golongan yang memerlukan terutamanya pelajar B40.
Mengurangkan pembuangan barangan terpakai ke tapak pelupusan.


DEMONSTRASI KEROPOK LEKOR
Pada 4 Oktober 2018, demonstrasi membuat keropok
lekor telah diadakan di Teratak KESUMBA bersempena
dengan Lawatan Sambil Belajar Kelab MUTIARA ,
Universiti Malaysia Terengganu.

Objektif demonstrasi ini diadakan adalah untuk
mempelajari bagaimana pembuatan keropok lekor basah
dan kering disamping mengeratkan silaturahim antara
ahli-ahli KESUMBA.Seramai 20 orang ahli KESUMBA dan
25 orang ahli Kelab MUTIARA turut serta dalam aktiviti ini.
Keropok yang dihasilkan boleh dibawa pulang oleh para
peserta.

KESUMBA 4

LAWATAN PENGANTARABANGSAAN KE MELBOURNE, AUSTRALIA
Seramai 16 orang ahli KESUMBA telah mengikuti program
lawatan pengantarabangsaan ke Melbourne, Australia pada
22 hingga 28 Oktober 2018.

Dalam program lawatan ini peserta telah melawat ke Geelong
based CSIRO dan Deakins University. Melalui program ini,
telah diadakan sesi ramah mesra dan perkongsian ilmu yang
bertujuan memberi pendedahan kepada ahli KESUMBA
mengenai budaya kerja, mengeratkan hubungan dua pihak
dan mempromosikan Universiti Malaysia Sabah di peringkat
antarabangsa.

Selain itu, program ini juga memberikan peluang ahli-ahli
KESUMBA yang terdiri daripada kakitangan sokongan
mengikuti program pengantarabangsaan dan memperoleh
pengalaman dan pengetahuan baru. Program ini dianjurkan
oleh Biro Pendidkan dan Pelajaran KESUMBA.
MAJLIS MAKAN AMAL, KASUMBA
Biro Kesenian dan Kebudayaan, KESUMBA telah mengadakan Majlis Makan Amal pada 3 November 2018 di Hotel Marriot Kota Kinabalu. Majlis
ini dihadiri oleh Penaung KESUMBA YABhg. Toh Puan Datuk Seri Panglima (Dr) Hajah Norlidah Tan Sri Datuk R.M. Jasni dan YABhg. Tuan Yang
Terutama Tun Datuk Seri Panglima Juhar Mahiruddin. Majlis Makan Malam ini merupakan bukti persefahamaan dan kerjasama dikalangan
Jawatankuasa dan ahli yang membawa kepada kejayaan majlis yang penuh bersejarah ini. Majlis tersebut telah mencapai objektifnya iaitu untuk
mengumpul dana dan menyumbang kepada para-pelajar B40 UMS dan tabung kebajikan pelajar UMS sejajar dengan matlamat KESUMBA untuk
menganjur aktiviti aktiviti-aktiviti berbentuk kebajikan serta meningkatkan hubungan kerjasama dikalangan ahli dan agensi luar.

PROGRAM UMRAH KESUMBA
Pada 5 hingga 15 November 2018 KESUMBA melalui Biro Hal Ehwal Agama dan Kebajikan telah menganjurkan program Umrah. Sepanjang
program ini peserta yang juga ahli KESUMBA berpeluang menunaikan ibadah umrah dan melawat tempat-tempat bersejarah.KESUMBA 5

GERAI JUALAN BUNGA KESUMBA SEMPENA MAJLIS KONVOKESYEN UNIVERSITI
MALAYSIA SABAH (UMS) KE-20 TAHUN 2018

Pada tahun 2018, aktiviti gerai bunga KESUMBA
mendapat sambutan yang menggalakkan iaitu
seramai 11 penjual bunga telah menyertai aktiviti ini
dan kira-kira lebih daripada 1000 pengunjung
mengunjungi gerai-gerai bunga ini yang diadakan di
tapak letak kereta Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan
bersebelahan dengan Dewan Canselor Universiti
Malaysia Sabah (UMS) yang dibuka selama tiga hari
bermula 24 November hingga 26 November 2018.


LAWATAN PENGANTARABANGSAAN KE EROPAH KESUMBA

Seramai 8 orang exco tertinggi dan ahli KESUMBA telah mengikuti
lawatan pengantarabangsaan ke Eropah pada 6-16 Disember 2018.

Program lawatan ini bertujuan memberi pendedahan kepada ahli
KESUMBA mengenai budaya masyarakat di Perancis dan Itali
terutama dalam aspek budaya kerja, pembangunan setempat selain
mempromosikan Universiti Malaysia Sabah di peringkat
antarabangsa dan untuk meneroka hubungan dua hala antara
KESUMBA dan persatuan wanita di sana.

Rombongan ini telah diketuai oleh Yang Dipertua KESUMBA, Datin
Roha Asmara dan dianjurkan oleh Biro Ekonomi dan Kepenggunaan
KESUMBA.

MINGGU KESUMBA- FPL 2018 PADA 11 – 14 DISEMBER 2018
DI FAKULTI PERTANIAN LESTARI


KESUMBA 6

CAR BOOT SALE ANJURAN BIRO EKONOMI DAN KEPENGGUNAAN KESUMBA PADA

27 FEBRUARI 2019 (RABU) DI PARKING LOT JABATAN HAL EHWAL PELAJARKURSUS MENJAHIT BAJU KURUNG TRADISIONAL ANJURAN BIRO PENDIDIKAN
KESUMBA-KAL PADA 8 MAC 2019 (JUMAAT) ANJURAN BIRO PENDIDIKAN
KESUMBAL - KAL

MAJLIS RAMAH MESRA YDP KESUMBA DENGAN AHLI KESUMBA - FPL, AJK

EXCO DAN WAKIL JFPIB
KESUMBA telah berjaya menganjurkan Majlis
Ramah Mesra YDP KESUMBA dengan ahli dari
KESUMBA-FPL, Ahli Jawatankuasa Exco dan
Wakil JFPIB pada 29 Mac 2019 bertempat di
Marina Café, Universiti Malaysia Sabah.

Tujuan majlis tersebut diadakan adalah untuk

menjalin jalinan ukhwah antara ahli KESUMBA
dari kampus induk Kota Kinabalu dengan ahli

KESUMBA dari Kampus Fakulti Pertanian
Lestari, Sandakan.
Wakil JFPIB dipanggil untuk turut serta adalah
untuk memberikan input-input tentang wang
kebajikan yang kayak diterima oleh ahli
KESUMBA.


LAWATAN KESUMBA-FPL KE KOTA KINABALU

K Kasumba 7ESUMBA 7

LAWATAN SAMBIL BELAJAR (LASBELA) KESUMBA UMS KE KOREA SELATAN
Sekitar lawatan sambil belajar (lasbela) KESUMBA UMS ke Korea Selatan. Lawatan
ke School of Kimchi, Kedutaan Malaysia di Korea, Lawatan ke Universiti Wanita
Ewha, Korea, Lawatan ke Istana Hyeongbok, dan National Folk Museum pada 12 -
17 April 2019 yang lalu. Seramai 20 orang ahli Kesumba telah menyertai kumpulan
delegasi kali ini.
KESUMBA 8

MAJLIS MAKAN MALAM GLAM & GLITZ KESUMBA-KAL PADA 14 APRIL 2019 DI
HOTEL TIARA, LABUAN

SESI PERKONGSIAN ILMU KESEDARAN KESIHATAN MENTAL ANJURAN KESUMBA

Sesi Perkongsian Ilmu Kesedaran Kesihatan Mental anjuran KESUMBA melalui Biro
Pendidikan & Pelajar pada 24 April 2019 di Auditorium Perpustakaan UMS.


Seramai lebih kurang 30 orang ahli KESUMBA dan kakitangan UMS menyertai sesi

perkongsian ilmu ini. Penceramah jemputan adalah Dr. Loo Jiann Lin, Ketua Jabatan

Pendidikan Kesihatan dan Puan Atiqah Chew Abdullah, pensyarah dari Perubatan di
Fakulti Perubatan dan Sains. Diharap perkongsian ini memberi sedikit kesedaran dan
manfaat kepada para peserta.LAWATAN KE HOME TUARAN

Pada 26 April 2019 KESUMBA melalui Biro Hal Ehwal Agama dan
Kebajikan telaj menganjurkan program lawatan ke HOME Tuaran. Antara
objektif program ini dilaksanakan adalah untuk merealisasikan
kewujudan masyarakat penyayang, prihatin dan cakna dengan
keperluan masyarakat di sekeliling dengan menjadikan ahli KESUMBA
selaku duta-duta kecil UMS dan icon kepada persatuan lain dalam
memperjuangkan nasib segelintir masyarakat yang kurang bernasib
baik. Lawatan ini bukan hanya bersifat ‘Touch n Go’ tetapi akan
diperpanjangkan dengan mewujudkan ikatan silaturrahim yang
berterusan dengan mewujudkan aktiviti anak angkat di kalangan warga
rumah Home Tuaran.

KESUMBA 9

SENARAI AKTIVITI SEPANJANG USRAH NURANI ‘FIQH PUASA’

JULAI 2018 - JUN 2019
Pada 8 Mei 2019, bertempat di Pusat Islam UMS, KESUMBA melalui Biro Hal
Mesyuarat Agung Tahunan
Ehwal Agama dan Kebajikan telah menganjurkan program Usrah Nurani “Fiqh
KESUMBA Kali Ke-21

Puasa’ bersempena bulan Ramadhan ini.
26 Jun 2018


Ziarah Ukhwah Fillah dan Projek Aktiviti ini bertujuan untuk memberikan
Anak Angkat HOME Tuaran
penjelasan dan pencerahan berkaitan
05 Sept 2018 hukum hakam khususnya yang melibatkan
Pembukaan Graha Suvaneka wanita contohnya dalam bab bersuci, haid,
17 Ogos 2018
nifas, istihadah dan hukum hakam yang
Free Market berkaitan.
29 Sept 2018
Demostrasi Keropok Lekor
04 Oktober 2018
Lawatan Pengantarabangsaan
KESUMBA ke Melbourne
22 - 27 Okt 2018
Majlis Makan Malam Amal
KESUMBA 2018
03 Nov 2018
Umrah KESUMBA
5 - 15 Nov 2018

Gerai Bunga KESUMBA
24 - 26 Nov 2018

Lawatan Pengantarabangsaan
PROGRAM ZIARAH RAMADHAN KESUMBA KAL
KESUMBA ke Eropah
06 - 16 Dis 2018
Ziarah Ramadhan yang dilaksanakan
Minggu KESUMBA pada 16 dan 17 Mei 2019 merupakan
10 - 15 Dis 2018 acara tahunan anjuran UMSKAL -
Car Boot Sale pemberian bantuan/ sumbangan
27 Feb 2019 sempena ramadhan & raya kpd

Kursus Menjahit Baju Kurung mereka yg memerlukan & juga kpd
Tradisional kakitangan UMSKAL.
08 Mac 2019

Majlis Ramah Mesra YDP Pada tahun ini KESUMBA-KAL telah
KESUMBA dengan ahli dari menyertai program tahunan anjuran
KESUMBA-FPL UMSKAL ini. Sumbangan berbentuk
29 Mac 2019
barangan keperluan sempena Hari
Lawatan KESUMBA-FPL ke Kota
Raya dan wang juga telah diserahkan
Kinabalu
29 -31 Mac 2019 kepada kakitangan UMSKAL dan
mereka yg memerlukan
Lawatan Pengantarabangsaan

KESUMBA ke Korea Selatan
12 - 17 April 2019
Majlis Makan Malam Glam & Glitz
KESUMBA-KAL
14 April 2019

Sesi Perkongsian Ilmu Kesedaran
Kesihatan Mental
24 April 2019

Lawatan Ke HOME Tuaran
26 April 2019

Usrah Nurani ‘Fiqh Puasa’
08 Mei 2019
Program ziarah Ramadhan
KESUMBA KAL
16 - 17 Mei 2019
KESUMBA 10


Click to View FlipBook Version