The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buletin ini memaparkan aktiviti yang berlangsung sepanjang bulan Januari hingga Februari tahun 2021 di Sektor Bahasa dan Kesusasteraan, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by DrCtAyu, 2021-03-05 01:30:07

Buletin SBK Bil 1 Tahun 2021

Buletin ini memaparkan aktiviti yang berlangsung sepanjang bulan Januari hingga Februari tahun 2021 di Sektor Bahasa dan Kesusasteraan, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Buletin Sektor Bahasa dan Kesusasteraan
Bilangan 1 Tahun 2021

Mesyuarat Penyelarasan Bersama-sama Pegawai JPN
Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR)
Penjajaran Kurikulum
Penamatan Kontrak Perkhidmatan Dr. Bae Myung Suk
“Nu Nyenis Nanek Nekata” - Satu Hari Satu Perkataan

Visi

Menghasilkan Kurikulum yang berkualiti untuk pendidikan
negara yang bertaraf dunia menjelang tahun 2020.

Misi

Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan
berguna untuk perkembangan potensi individu

sepenuhnya dan untuk memenuhi keperluan negara.

Sekapur HJH. FARIDAH MOHAMED ZAIN
Sireh
Seulas TIMBALAN PENGARAH
Pinang SEKTOR BAHASA & KESUSASTERAAN

FATIYAH ZAKARIA NASARIAH JAMIAN ROZANA RIZWAN

PEMBANTU TADBIR PENOLONG PEGAWAI TADBIR PEMBANTU TADBIR

Warga Sektor Bahasa dan Kesusasteraan mengalu-alukan
kehadiran Puan Hjh. Faridah Mohamed Zain, Puan Nasariah,

Puan Fatiyah, dan Puan Rozana.

Patah NOOR ADILA BETON
Tumbuh
Hilang PEMBANTU TADBIR PERKERANIAN & OPERASI
Berganti
ENCIK ZAFARUL ZAKARIA

PEMBANTU TADBIR

さようなら goodbye
Sayōnara

再见 Warga Sektor Bahasa dan Kesusasteraan SALMIAH ISNAWI
mengucapkan selamat maju jaya kepada Pn.
பிரியாவிடை Zàijiàn PEMBANTU OPERASI
Noor Adila, En. Zafarul, dan Pn. Salmiah.
Piriyāviṭai Au revoir

안녕 Auf Wiedersehen
annyeong

CARTA ORGANISASI SBK

DR. MAZLAN ISMAIL EILEE JESIE AH GUAN

KPP/ KETUA UNIT BAHASA MELAYU KPP/ KETUA UNIT BAHASA INGGERIS

LIM YOCK CHONG HJH. FARIDAH MOHAMED ZAIN RAMANATHAN NAGARATHINAM

KPP/ KETUA UNIT BAHASA CINA TIMBALAN PENGARAH KPP/ KETUA UNIT BAHASA TAMIL
SEKTOR BAHASA & KESUSASTERAAN

SANDRA LOGIJIN DAYANG NOR ASHIKIN HARUN

KPP/ KETUA UNIT BAHASA ETNIK KPP/ KETUA UNIT BAHASA ANTARABANGSA

FATIYAH ZAKARIA NASARIAH JAMIAN ROZANA RIZWAN

PEMBANTU TADBIR PENOLONG PEGAWAI TADBIR PEMBANTU TADBIR

UNIT BAHASA MELAYU

DR. MAZLAN ISMAIL CHIN FONG PHIN HJH. SITI RAHAYU MUHAMMAD

Bahasa Melayu KSSR SK Bahasa Melayu KSSR Bahasa Melayu KSSM
Kesusasteraan Melayu Komunikatif Amalan Bahasa Melayu Bahasa Melayu Kelas
Kelas Peralihan Peralihan

 KEKOSONGAN 1 JAWATAN

UNIT BAHASA INGGERIS

EILEEN JESSIE AH GUAN
PLaN

KALAICHELVI SUBRAMANIAM TUNKU IRENEZA MARINA T. MAZLAN

Bahasa Inggeris Kelas Peralihan Bahasa Inggeris KSSR SK
Bahasa Inggeris SMK Bahasa Inggeris KSSR SJK

MASREEN WIRDA MOHAMMAD ALI KEKOSONGAN 1 JAWATAN
Kesusasteraan Inggeris

UNIT BAHASA CINA

LIM YOCK CHONG CHONG MEI YEN DR. NG POI NI

Kurikulum Kesusasteraan Cina Bahasa Cina KSSM Bahasa Cina KSSR SJKC
Bahasa Cina Kelas Peralihan Bahasa Cina Komunikasi Bahasa Cina KSSR SK

UNIT BAHASA TAMIL

RAMANATHAN NAGARATHINAM USHARANI ARUMUGAM VANAJA RATNAM
Bahasa Tamil SMK
Kesusasteraan Tamil Bahasa Tamil SK
Bahasa Tamil Kelas Peralihan Bahasa Tamil SJKT

U N I T B A H A S A ANTARABANGSA

DAYANG NOR ASHIKIN HARUN KRISTINA MURNI MOHD MADI HJH. RASMUNA MUHAMAD ALI
Bahasa Jepun KSSM Bahasa Jerman KSSM Bahasa Perancis KSSM

UNIT BAHASA ETNIK

SANDRA LOGIJIN KASA ANAK JAMPI MUTIARA MEGAT

Bahasa Kadazan Dusun KSSR Bahasa Iban KSSR Bahasa Semai KSSR
Bahasa Kadazan Dusun KSSM Bahasa Iban KSSM Bahasa Semai KSSM

• Infographic StyPle ROGRAM INISIATIF KPM

PPPM#24: PPPM#108:
Program Literasi Dan Numerasi Sekolah Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu

Rendah (PLaN)  Kerangka Standard Bahasa Melayu
 Kerangka Modul Guru Bahasa Melayu
 Literasi BM dan Literasi BI  Penjajaran Kurikulum dengan Kerangka

Business As Usual (BAU) PPPM#27: Standard Bahasa Melayu
Pengajaran Bahasa Tambahan di
Sekolah Menengah Program Keselamatan Jalan Raya

SKT SBK 2021 MENGIKUT FUNGSI

Fungsi 1: Membangunkan Fungsi 2: Menyebarkan Kurikulum Fungsi 3: Menjalankan Pemantauan
Kurikulum Persekolahan
Jumlah aktiviti:26 Jumlah aktiviti: 17
Jumlah aktiviti : 5
9 aktiviti bawah MBMMBI 3 aktiviti bawah MBMMBI
4 aktiviti bawah MBMMBI
1 aktiviti bawah DSA 17 aktiviti bawah DSA 14 aktiviti bawah DSA
• Semakan Kurikulum BM • Mesy. Penyelarasan bersama Bahagian dan • Pemantauan secara bersemuka
• Makmal semakan Kurikulum KI, KOMSAS & • Pemantauan secara hybrid
JPN
CCL • Menyediakan Kit Penyebaran Kurikulum
• Semakan DSKP Bahasa Antarabangsa • Kursus Orientasi Guru Baharu

berdasarkan CEFR Volume 2018 Fungsi 5: Menjalankan Kajian Fungsi 6: Memberikan Khidmat
dan Penilaian
Fungsi 4: Penyediaan Bahan Kepakaran dan Inisiatif
Sokongan Jumlah aktiviti: 7
7 aktiviti inisiatif KPM :
Jumlah aktiviti: 41 2 aktiviti di bawah MBMMBI
5 aktiviti di bawah DSA • Mesy. JK Pelaksanaan Bhs. Kebangsaan
12 aktivti bawah MBMMBI • Dekad Bhs. Kebangsaan
29 aktiviti bawah DSA • Analisis kajian Keperluan mata pelajaran • Pemilihan Tokoh Bahasa
• Penyediaan Panduan Guru KI, KOMSAS & CCL • Penjajaran Kurikulum
• Penyediaan Panduan PdP secara tematik • Taklimat Kurikulum kepada bahagian-
• Penyediaan Panduan Peribahasa • Penilaian Kurikulum bahagian KPM (BSTP/LP/ dll)
• Penyediaan sinopsis penyiaran Didik TV

Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Bahasa Melayu Antara
Pegawai Bahasa Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Bahagian

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Bahagian
Pembangunan Kurikulum

Mesyuarat penyelarasan ini diadakan pada 18 Februari 2021 (Khamis) secara
dalam talian (google meet). Mesyuarat ini menyasarkan kumpulan pegawai yang
terdiri daripada pegawai JPN, Bahagian KPM dan tiga orang pegawai Unit Bahasa
Melayu (UBM).

Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP) UBM iaitu
Dr. Mazlan bin Ismail dengan membincangkan status Pelaksanaan KSSR & KSSM,
pelaksanaan Kursus Orientasi Tahun 6 yang akan dilaksanakan secara dalam talian
ini, isu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah, penjajaran kurikulum,
pelaksanaan pengenalan tulisan jawi, dan pelaksanaan transisi.

Mesyuarat Penyelarasan Program Bahasa Tamil antara
Bahagian Pembangunan Kurikulum dengan Bahagian

KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri

Mesyuarat ini telah diadakan pada 18 Februari 2021 (Isnin) secara atas talian
dan dihadiri oleh 3 orang pegawai Unit Bahasa Tamil (UBT), 5 orang pegawai
bahagian KPM dan 11 orang Penolong Pengarah Bahasa Tamil Jabatan Pendidikan
Negeri (JPN). Ketua Penolong Pengarah UBT memberikan penerangan tentang
semua aktiviti yang dirancang untuk tahun 2021.

Beliau turut menjelaskan tentang
pelaksanaan penjajaran kurikulum 2.0
dan Pengajaran dan Pembelajaran di
Rumah (PdPR). Mesyuarat juga
membincangkan isu-isu berkaitan
pelaksanaan kurikulum Bahasa Tamil
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
(SJKT), Sekolah Kebangsaan (SK) dan
Kesusasteraan Tamil.

Penamatan Kontrak Perkhidmatan Pegawai Bahasa Korea

Dr. Bae Myung Suk, penutur jati Bahasa Korea di bawah
Program Korean Government Sponsored-Volunteer Teachers and
Curriculum Developer yang ditempatkan di Unit Bahasa Antarabangsa
(UBA), SBK telah ditamatkan kontraknya sebagai pembangun
kurikulum Bahasa Korea di BPK.

Beliau ditempatkan di UBA pada 10 Januari
2018 sebagai Curriculum Developer untuk mata
pelajaran Bahasa Korea telah berjaya menyiapkan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
(DSKP) Tingkatan 1 hingga 5. Bermula tahun 2021,
beliau telah ditempatkan ke Institut Pendidikan Guru
Kampus Bahasa Antarabangsa, Lembah Pantai
sebagai pensyarah dan pembangun kurikulum
Bahasa Korea.

Program Radio Asyikfm
“Nu Nyenis Nanek Nekata”

Pegawai BPK daripada Unit Bahasa Etnik bertanggungjawab
menyediakan bahan pembelajaran bahasa Semai bagi program Radio
Asyikfm “Nu Nyenis Nanek Nekata” (Satu Hari, Satu Perkataan).

Program ini telah disiarkan oleh Asyikfm
bermula awal bulan Februari hingga Disember
2021.

SIDANG REDAKSI SEKTOR BAHASA DAN KESUSASTERAAN

TAHUN 2021

PENASIHAT

HJH. FARIDAH MOHAMED ZAIN
TIMBALAN PENGARAH SBK

DR. MAZLAN ISMAIL DAYANG NOR ASHIKIN HARUN
EDITOR EDITOR

EILEEN JESSIE AH GUAN SANDRA LOGIJIN HJH. RASMUNA USHARANI ARUMUGAM DR. NG POI NI HJH. SITI RAHAYU
MUHAMAD ALI MUHAMMAD


Click to View FlipBook Version