The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nordinr, 2019-11-16 00:43:49

Buku Program

BukuProgram

KANDUNGAN Canselor Pertama 4
Tuanku Canselor 6
Pro-Canselor 8
Menteri Pendidikan Tinggi 9
Pengerusi Lembaga Pengarah 10
Naib Canselor 11
Lembaga Pengarah Universiti 12
Pegawai Utama Universiti 13
Ahli Senat Universiti 14
Falsafah, Bidang Tujahan 16
Visi, Misi, Slogan dan Objektif
UMT Sepintas Lalu 17
Cokmar 18

Logo dan Falsafah 19

Atur Cara 20

Pakaian Akademik 27

Senarai Penerima Anugerah Ijazah Kehormat 33
dan Profesor Emeritus

Penerima Anugerah Ijazah Kehormat 37

Penerima Anugerah Universiti 45

Senarai Graduan 55
Ijazah Doktor Falsafah dan Ijazah Sarjana

Senarai Graduan 72
Ijazah Sarjana Muda dan Diploma

Sekalung Budi 115
UMT Cita Warisan 117

Canselor Pertama

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
AL-WATHIQU BILLAH SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN

D.K.T., D.K.R., D.K., D.K.M., D.M.N., S.U.M.Z., S.S.M.T., S.P.M.T., D.K. (Perlis), D.K. (Johor), D.K.M.B. (Brunei), D.K. (Perak),
D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K. (Kelantan), D.K. (Selangor), S.P.M.J.,
Commandeur de la Legion d’Honneur (France),
The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn (Thailand), Collar de la Orden Al Merito de Chile (Chile),
Necklace of Independence (Qatar), Bintang Republik Indonesia Adipurna (Indonesia)

IBNI ALMARHUM SULTAN MAHMUD AL-MUKTAFI BILLAH SHAH

Sultan dan Yang Di-Pertuan bagi Negeri Terengganu Darul Iman
serta Segala Jajahan TakluknyaTuankuCanselor

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SULTANAH NUR ZAHIRAH

D.K., D.M.N., S.S.M.Z., S.S.M.T., D.K. (Kedah),
Knight Grand Cross (First Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao (Thailand)

SULTANAH TERENGGANUPRO-CANSELOR

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
YBHG. TAN SRI SAMSUDIN OSMAN

P.M.N., P.S.M., S.S.A.P., S.P.M.S., S.J.M.K., S.I.M.P.,
S.P.M.P., S.P.D.K., D.P.M.S., D.H.M.S., P.G.D.K.,
D.P.M.J., J.S.M., P.M.P., D.G.S.M., A.M.N., S.M.W.

8

MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA

YB. DR. MASZLEE MALIK

9

PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
YBHG. TAN SRI DATO’ SERI (DR.)
HALIM MOHAMMAD

P.S.M., D.P.M.S., D.P.M.T., S.S.M.Z., F.C.I.T.(U.K)

10

NAIB CANSELOR

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

YBHG. PROFESOR DATO’
DR. NOR AIENI HAJI MOKHTAR

D.P.M.T., J.S.M.
B.Sc. (New York), M.Sc. (Wales), Ph.D. (UTM)

11

LEMBAGA PENGARAH PENGERUSI
UNIVERSITI
Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Halim bin Mohammad
12 P.S.M., D.P.M.S., D.P.M.T., S.S.M.Z., F.C.I.T.(U.K)

AHLI-AHLI
Profesor Dato’ Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
D.P.M.T., J.S.M.
B.Sc. (New York), M.Sc. (Wales), Ph.D. (UTM)

Datuk Ahmad Nizam bin Salleh
P.M.W.
B.A.(Ohio), Advance Management Program (AMP) (University
of Pennsylvania)

Encik Azizul Nizam bin Bidin
MBA (FedUni, Aus)

Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman
D.I.M.P
Bachelor of Engineering - Hons. (Electrical Engineering),
University of Liverpool

Profesor Ts. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
D.P.M.T., S.M.T.
B.Sc. (Hons.) (UKM), M.Sc. (Glasgow), Ph.D. (UMIST)

Datuk Nik Ali bin Mat Yunus
D.P.S.K., P.M.W., K.M.N., P.S.K.
DPA (INTAN), B.A. (Hons.) (UM), MBA (Hull)

Dato’ Asmawi bin Nordin
D.I.M.P., P.M.C.
B.Sc. (UPM), MBA (UKM)

Dato’ Dr. Kamaruzaman bin Wan Su
MBBS (UM), MPH (Uni. Philippines)

Encik Mohd Sori bin Husain
B.Sc (Hons) (UKM)

Profesor Dr. Mohd Cairul Iqbal bin Mohd Amin
BPharm (Hons) (Manchester), PhD (Manchester)

Puan Shariana binti Abd. Rahman
B.Acc (Hons) (UKM), DPA (INTAN)

SETIAUSAHA
Profesor Ts. Dr. Nora’aini binti Haji Ali
B.Eng. (UTM), M.Sc. (UMIST), Ph.D. (UKM)

PEGAWAI UTAMA Naib Canselor
UNIVERSITI Profesor Dato’ Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar

Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa)
Profesor Ir. Dr. Noor Azuan bin Abu Osman

Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan dan Inovasi)
Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar

Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali

Pro. Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)
Profesor Dr. Fauziah binti Abu Hasan

Pendaftar
Profesor Ts. Dr. Nora’aini binti Haji Ali

Bendahari
Puan Zahara binti Kedri

Penasihat Undang-undang
Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar

Pengarah Pembangunan dan Harta
Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Profesor Dr. Mohd Lazim bin Abdullah

Ketua Pustakawan
Encik Abu Hassan bin Ghazali

13

AHLI SENAT UNIVERSITI

PENGERUSI

Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni binti Hj Mokhtar, D.P.M.T.,J.S.M
B.Sc. (New York), M.Sc. (Wales), Ph.D. (UTM)
Naib Canselor UMT

AHLI

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan bin Abu Osman, P.B.S Profesor Madya Ts. Dr. Mohamad Rosni bin Othman
B.Eng. (Bradford), M.Sc., Ph.D. (Strathclyde), MIEM, PEng, CEng (UK), B.Sc. (UPM), M.Sc. (KUSTEM), Ph.D. (Newcastle)
FIMechE (UK), FIEAust (Aust.), CPEng (Aust.), FASc. Dekan, Fakulti Pengajian Maritim
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Profesor Dr. Aziz bin Ahmad
Profesor Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar, S.M.T B.Sc. (Hons), Ph.D. (UPM)
B.Sc. (UPM), M.Sc. (Newcastle), Ph.D. (Wales), FASc. Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Profesor Madya Dr. Mohd Fadzil bin Mohd Akhir
Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali Dip. (UTM), B.Eng (Hons.) (HWU), Ph.D. (UWA)
B. Tech. Polimer, M.Sc. (USM), Ph.D. (Materials Engineering) Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran
(UniMAP)
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin @ Polity bin Abdullah
Dip., B.Sc. (UPM), M.Sc., Ph.D. (UNIMAS)
Profesor Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim Pengarah, Institut Akuakultur Tropika dan Perikanan
B.Eng. Mech. (UK), M.Sc. Adv. Mech. (UK), Ph.D. (UKM)
Dekan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik Profesor Dr. Yeong Yik Sung
B.Sc. (UPM), M.Sc. (KUSTEM), Ph.D. (Ghent)
Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin Pengarah, Institut Bioteknologi Marin
B.Sc. (USM), M.Sc. (USM), Ph.D. (Glasgow)
Dekan, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin Profesor Dato’ Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah, D.I.M.P.
Dip. (UiTM), B.Sc., M.Sc. (West Virginia), Ph.D. (Queensland)
Profesor Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika dan Pembangunan Lestari
D.V.M., Ph.D. (UPM)
Dekan, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi, P.M.P
B.A (California), M.Sc., Ph.D. (Missouri)
Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda Pengarah, Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti
DPA (UiTM), B.Sc. (Indiana State), MBA (Southern New Hampshire),
Ph.D. (Lancaster) Profesor Madya Dr. Laili binti Haji Che Rose
Dekan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial B.Sc. (Hons.) (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (UEA)
Pengarah, Pusat Asasi STEM

PROFESOR YANG DILANTIK Profesor Ts. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman, D.P.M.T.
B.Sc. (Hons.) (UKM), M.App.Sci (Glasgow), Ph.D. (UMIST)
Profesor Dr. Fauziah binti Abu Hassan Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik
B.Sc. Econ. & Stats., M.Sc. (West Michigan), Ph.D. (Florida State)
Profesor, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Profesor Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
B.Sc. (George Washington), M.Sc. (Bath), Ph.D. (UTM)
Profesor Dr. Nur Azura binti Sanusi Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik
B.Econ (Hons), Ph.D. (UKM)
Profesor, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

14

Profesor Ir. Dr. Ahmad bin Jusoh AHLI YANG DIKO-OPT
B.Eng. (UPM), M.Sc. (Colorado), Ph.D. (UMT), P.Eng. (M.I.E.M)
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik Profesor Dr. Marzuki bin Ismail
B.Sc. (Hons.) (USM), M.Sc., Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Mohd Lazim bin Abdullah Presiden, Persatuan Kebajikan Staf Akademik UMT (PASAK)
B.Sc. (Malaya), M.Ed. (USM), Ph.D. (UMT)
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
BAcc (Hons.)(UKM), M.Sc. Acc. (UIA), Ph.D. (ECU)
Profesor Ts. Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor Pengarah, Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko
B.Sc., M.Sc. (UPM), Ph.D. (Manchester)
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik En. Mohd Nor Shokri bin Hj. Abd Rahman
Dip. Islamic Studies (KUSZA), B.A. (Hons.) (UKM), M.Sc. (UPM)
Profesor Ts. Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum
B.Tech. (Hons) (USM), Ph.D. (Leeds)
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik Profesor Madya Dr. Zalailah binti Salleh
BAcct (Hons.) (UUM), M.Sc. Acc & Fin (Essex), Ph.D. (Griffith), CA (M)
Profesor Dato’ Dr. Anuar bin Hassan Ketua Audit Dalam
B.Sc. (Hons.) (UM), M.Sc., Ph.D. (Nagasaki)
Profesor, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan AHLI EX-OFFICIO

Profesor Dr. Najiah binti Musa Puan Zahara binti Kedri, C.A.(M)
D.V.M, Ph.D. (UPM) ADiA (UiTM), DiA (UiTM)
Profesor, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Bendahari

Profesor Dato’ Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid, D.I.M.P., PAP, Hj. Abu Hassan bin Ghazali
FIMarEST, MILT, M.I.K Post. Grad. Dip. In Lib. Science (UiTM)
B.Sc. (UPM), M.Sc. (Tokyo), Ph.D. (Wales) Ketua Pustakawan
Profesor, Fakulti Pengajian Maritim
Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar
Profesor Dato’ Dr. Noraien binti Mansor LLB. (Hons.), LL.M, Ph.D. (UKM)
B. Ed. (Hons), M.Sc. (UPM), Ph.D. (Nottingham) Penasihat Undang-Undang
Profesor, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan
SETIAUSAHA
Profesor Dr. Asyraf bin Hj. Ab. Rahman
B.A. (Hons.) (IIUM), M.A. (Leeds), Ph.D. (Edinburgh) Profesor Ts. Dr. Nora’aini binti Haji Ali
Profesor, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan B.Eng. (UTM), M.Sc. (UMIST), Ph.D. (UKM)
Pendaftar
Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
B.Sc., Ph.D. (Wales)
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

Profesor Dr. Fadzilah @ Adibah binti Abd Majid
Dip. (ITM), B.Sc. (Hons.) (Leeds), M.Sc. , Ph.D. (Birmingham)
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

Profesor Dr. Wan Izatul Asma binti Wan Talaat
LL.B (Hons.) (IIUM), M.Sc. (Law), Ph.D. (Law) (UPM), IUCN WCEL
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

Profesor Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
B.Sc. (UPM), M.Sc. (Kochi), Ph.D. (Ehime)
Profesor, Institut Akuakultur Tropika dan Perikanan

15

FALSAFAH UMT SLOGAN

Ilmu dan amal yang berpadu berlandaskan keimanan Terokaan Seluas Lautan Demi Kelestarian Sejagat.
kepada Allah adalah tonggak kepada usaha universiti
menyediakan modal insan yang berwibawa untuk OBJEKTIF
kelestarian sejagat.
• Menerokai segala ilmu dalam semua bidang yang
BIDANG TUJAHAN berkaitan dengan Sains, Teknologi dan Pengurusan
Sumber Alam melalui penyelidikan.
Ilmu Kelautan dan Sumber Akuatik.
• Menyediakan kemudahan terkini (makmal,
VISI perpustakaan, pengkomputeran dan persekitaran)
sebagai menyokong pembangunan ilmu,
Universiti berfokus marin terunggul dalam negara pembelajaran dan kesarjanaan.
dan disegani di peringkat global.
• Menawarkan program pengajian yang cemerlang
MISI untuk memenuhi keperluan semasa dan masa
hadapan.
Menjana ilmu untuk kesejahteraan masyarakat
dan kelestarian alam. • Menghasilkan graduan yang bertanggungjawab,
berilmu, berkeyakinan dan berketerampilan.

• Memainkan peranan aktif dalam pembangunan
sosial, ekonomi dan pendidikan melalui
perkhidmatan pengembangan kepada masyarakat
setempat dan kawasan Pantai Timur Semenanjung
dan Malaysia, amnya.

16

COKMAR

Konsep reka bentuk cokmar ini bertemakan uniti alam dan
teknologi. Mempunyai falsafah teknologi alamiah yang
merupakan ekspresi kecintaan kepada ilmu Tuhan yang disalurkan
melalui alam untuk dihayati oleh manusia. Segala ciptaan-Nya menjadi
tanda bagi penghuni alam ini untuk berfikir, dari sebesar-besar hingga
sekecil-kecil kejadian. Segala dimensi seperti bulat, persegi, memanjang,
bujur dan sebagainya membawa erti kepada makhluk-Nya.

Dalam konteks reka bentuk ini, elemen kubah, bulat, segi tiga,
sisipan atom dan memanjang akan dilihat sebagai unsur-unsur yang
boleh menjadi chemistry kepada jiwa yang ingin mengabadikan diri
kepada-Nya. Penghayatan sifat, nama dan kejadian-Nya merupakan
tonggak idea kepada pembentukan cokmar ini.

Bentuk bulat yang mempunyai enam segmen sisi merupakan
simbol kepercayaan melalui amalan Rukun Iman sebagai wadah kepada
permulaan mengenali-Nya. Bentuk segi tiga tepat menunjukkan
keseragaman, mengaplikasikan ilmu serta menunjuk kestabilan tenaga
ekoran wujud center of gravity di tengah-tengahnya. Kewujudan center
of gravity ini disimbolkan melalui pergerakan atom yang mengelilingi
segi tiga tersebut. Zarah-zarah atom menurut istilah sains merupakan
sumber kekuatan kepada rekaan manusia pada peringkat teknologi
makro dan mikro.

Dalam konteks ini, UMT dianggap sebagai pusat pengeluaran energi
tersebut. Energi akan dizahirkan melalui penguasaan ilmu dan daya fikir
yang ditimba oleh pelajarnya yang kemudian akan disalurkan untuk
kegunaan masyarakat.

Reka bentuk cokmar oleh:
Syarikat Pakatan Akitek Sdn. Bhd.

18

LOGO
DAN
FALSAFAH

Warna Oren Imej Segi Tiga
Melambangkan elemen teknologi yang mana Universiti ini Melambangkan sebuah organisasi akademik yang dinamik dan
lebih berlandaskan teknologi baharu dalam meningkatkan teguh.
penyelidikan di universiti ini.
Lingkaran Atom
Warna Putih Lingkaran Atom yang mengelilingi imej segi tiga merupakan
Melambangkan kesucian ilmu yang akan dituntut oleh agama elemen dari teknologi yang dipermudah daripada elemen ‘wave,
dan ia merupakan ilmu yang syumul yang dapat digunakan oleh fiber dan wireless’.
masyarakat dan bangsa di negara ini.
Imej Batu Karang
Warna Kelabu Muda Mewakili Teknologi Sains Biologi Hidupan Laut (Marine Biology),
Melambangkan penuntut-penuntut di Universiti ini yang ekosistem dan penyelidikan melindungi khazanah laut yang
mempunyai semangat waja dalam menuntut ilmu dan merupakan penyelidikan terpenting yang dijalankan di Universiti
memperkembangkanya kepada negara dan generasi baharu. ini.

Warna Ungu Huruf ‘U’, ‘M’ dan ‘T’
Melambangkan sumber alam yang menghasilkan graduan yang Ia merupakan singkatan atau nama khas bagi Universiti Malaysia
syumul dan akan dapat menyumbangkan kepada pembangunan Terengganu.
Agama, Bangsa dan Negara.
3 Jalur Warna Membentuk Huruf ‘V’
Warna Merah Susunan warna utama pada logo iaitu kelabu muda, oren dan
Melambangkan keberanian dan sedia menghadapi cabaran. merah diletakkan bersama dan membentuk huruf ‘V’ yang
membawa maksud ‘victory’ iaitu kejayaan/ kemenangan.

19

ATUR CARA

Majlis Konvokesyen

Universiti Malaysia Terengganu Ke-17

SESI 1 (PAGI) – 16 NOVEMBER 2019 (SABTU)

7.15 pagi Ketibaan Graduan/Jemputan

7.30 pagi Perbarisan Graduan di Luar Dewan

Para Jemputan Mengambil Tempat Duduk

7.45 pagi Perarakan Graduan Masuk ke Dewan

8.15 pagi Ketibaan Pengurusan Tertinggi, Pegawai Akademik dan Wakil Majlis Perwakilan Pelajar

Ketibaan Naib Canselor/Wakil Universiti Awam
Ketibaan Penerima Ijazah Kehormat dan Pasangan

8.20 pagi Ketibaan Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah UMT dan Pasangan
Ketibaan Naib Canselor UMT dan Pasangan

8.25 pagi Ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan dan Pasangan

Ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu dan Pasangan

Ketibaan Pro-Canselor UMT dan Pasangan

8.30 pagi Perarakan Pegawai Akademik Masuk ke Dewan

8.40 pagi Keberangkatan Tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu,

Tuanku Canselor UMT

9.00 pagi Perarakan Besar Masuk ke Dewan

Perarakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu,

Tuanku Canselor UMT Masuk ke Dewan

Persembahan Lagu Selamat Sultan

Bacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran

Pengisytiharan Pembukaan Majlis Konvokesyen

Persembahan Ucapan Naib Canselor

Titah Ucapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu, Tuanku Canselor UMT

Penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi

Penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan

Persembahan Ucapan Balas Wakil Penerima Anugerah Ijazah Kehormat

Penganugerahan Ijazah Tinggi
- Doktor Falsafah (Penyelidikan) [69]
- Sarjana Sains (Penyelidikan) [97]

Persembahan Koir

20

11.45 pagi Penganugerahan Ijazah Tinggi (sambungan)
- Sarjana Sains (Akuakultur) [7]
- Sarjana Sains Perikanan Tropika [3]
- Sarjana Pengurusan (Zon Pantai Bersepadu) [5]
- Sarjana Pentadbiran Perniagaan [29]
- Sarjana Kaunseling [2]

Pengurniaan Anugerah Universiti
- Anugerah Pelajaran Diraja
- Anugerah Pingat Emas Canselor
- Anugerah Pro-Canselor
- Anugerah Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti
- Anugerah Naib Canselor

Persembahan Ucapan Wakil Graduan

Pengumuman Alumni

Bacaan Doa

Pengisytiharan Penangguhan Majlis Konvokesyen

Persembahan Lagu Selamat Sultan

Perarakan Keluar Dewan

Sesi Fotografi bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu,
Tuanku Canselor UMT
- Pro-Canselor, Pengerusi Lembaga Pengarah dan Naib Canselor UMT
- Ahli Lembaga Pengarah UMT
- Ahli Mesyuarat Pengurusan UMT
- Penerima Anugerah Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi
- Penerima Anugerah Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan
- Penerima Anugerah Universiti

Majlis Santapan

Keberangkatan Balik Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu,
Tuanku Canselor UMT

Majlis Bersurai

21


Click to View FlipBook Version