The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by faizahasbullah11, 2022-01-12 22:40:24

MAT PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT 2021

BUKU MAT 2021

KALI KEMAT 22

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT
4 DISEMBER 2021/ SABTU
GOOGLE MEET

Kepada,
Pemimpin Pandu Puteri Daerah Hulu Langat
Cawangan Selangor.

Notis : MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
KALI KE-22 TAHUN 2021

Tarikh : 4.12.2021
Hari : Sabtu
Masa : 10.00 pagi
Medium : Google Meet

(Notis dikeluarkan pada 30.10.2021)

ISI KANDUNG

BIL PERKARA MUKA
SURAT
1. PERSETIAAN, VISI DAN MISI PANDU PUTERI
1
2. KATA ALU-ALUAN 2
PENAUNG PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT
3
3. KATA ALU-ALUAN
PENASIHAT PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT 4

4. KATA ALU-ALUAN 5
YANG DIPERTUA PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT 6

5. KATA ALU-ALUAN
PESURUHJAYA PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

6. TENTATIF PROGRAM

7. SENARAI AHLI JAWATANKUASA 7
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT 13
14
8. AGENDA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE-22 19
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

9. MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE-21
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

10. LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2020

11. LAPORAN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020 21

12. LAPORAN BERGAMBAR AKTIVITI TAHUN 2020 22

13. LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2021 26

14. LAPORAN BERGAMBAR AKTIVITI TAHUN 2021 29
15. PERANCANGAN AKTIVITI PEMIMPIN TAHUN 2022 32
16. PERANCANGAN AKTIVITI PANDU PUTERI TUNAS TAHUN 2022 33
17. PERANCANGAN AKTIVITI PANDU PUTERI REMAJA TAHUN 2022 34
18. PERANCANGAN AKTIVITI PANDU PUTERI RENJER TAHUN 2022 35
19. PERANCANGAN AKTIVITI PANDU PUTERI KLOVER TAHUN 2022 36
20. PENERIMA SIJIL DAN ANUGERAH 37
21. PENGHARGAAN 42

PERSETIAAN PANDU PUTERI

Bahawa sesungguhnya
Saya berjanji dan bersetia

Dengan sedaya upaya
Menunaikan kewajipan saya
Kepada Tuhan, raja dan negara saya Malaysia
Menolong orang setiap masa

dan
Mematuhi undang-undang Pandu Puteri

VISI

Menerajui perkembangan potensi gadis dan wanita
untuk membawa perubahan

MISI

Persatuan Pandu Puteri Malaysia mempunyai komitmen
melahirkan golongan wanita, remaja dan dewasa yang
berkaliber melalui penerapan ilmu, kemahiran dan nilai

Pandu Puteri demi kepentingan nusa, bangsa dan
antarabangsa.

MAT 22/ 2021 01

KATA ALU-ALUAN

MAT 22/ 2021 02

KATA ALU-ALUAN

PENASIHAT
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

DATO MARKIMAN BIN KOBIRAN

Asalamualaikum dan salam sejahtera.

Terlebih dahulu saya mengucapkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah SWT
kerana dengan limpah dan hidayahnya dapat kita bersama-sama walaupun secara
dalam talian dalam Mesyuarat Agung Tahunan Pandu Puteri Daerah Hulu Langat Kali
ke-22 bagi tahun 2020/2021.

Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Pandu
Puteri Daerah Hulu Langat kerana telah mendokumentasikan aktiviti- aktiviti Pandu
Puteri Daerah Hulu Langat tahun 2020/2021 dengan baik.

Sesungguhnya sepanjang tempoh kewujudannya, di mana saya bersama-sama
mengikuti perkembangan persatuan, saya sedar Pandu Puteri Daerah Hulu Langat
telah berjaya membentuk keperibadian dan sahsiah para gadis dan wanita dalam
pembangunan negara.

Tahun 2020/2021 bolehlah dikatakan tahun yang penuh dengan cabaran dan
dugaan. Negara menghadapi penularan COVID-19 tetapi Pandu Puteri khususnya
Pandu Puteri Daerah Hulu Langat terus bergerak memainkan peranan dan
tanggungjawab masing-masing untuk mengatur dan menyertai pelbagai program
dan aktiviti walaupun atas talian sehingga peringkat antarabangsa. Di samping
menambah kemahiran dalam penggunaan ICT, para pemimpin dan ahli-ahli Pandu
Puteri Daerah Hulu Langat terus maju dalam melahirkan gadis dan wanita yang
berkaliber. Saya berharap Pandu Puteri Daerah Hulu Langat terus memainkan
peranan yang penting dan membolehkan mereka memperkembang potensi
masing-masing untuk membangunkan insan yang cemerlang dan
bertanggungjawab kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara .

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan segala komitmen
yang ditunjukkan oleh semua pihak. Akhir kata selamat bermesyuarat dan semoga
Pandu Puteri Daerah Hulu Langat terus bersemangat. Saya selalu bersama- sama
anda semua.

Sirih tersusun, sirih pinangan;
Sirih merah dari Pahang,

Pemanis kata saya panjangkan,
Semoga semua selamat bersidang

(DATO MARKIMAN BIN KOBIRAN) MAT 22/ 2021 03
Penasihat
Pandu Puteri Daerah Hulu Langat

KATA ALU-ALUAN

YANG DIPERTUA
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

DATIN WAN NOR ASHIKIN BT HJ ABU KASSIM

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera dan salam pandu puteri.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya, bertemu
lagi kita, berkongsi kata, meluah rasa, menatap jaya dalam Mesyuarat Agung Tahunan
Pandu Puteri Daerah Hulu Langat.

Selaku Yang Dipertua Pandu Puteri Daerah Hulu Langat, saya ingin memanjatkan
kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana kita semua berpeluang untuk bersemuka di era
norma baharu di pentas ‘google meet’ untuk mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan
Pandu Puteri Daerah Hulu Langat 2021. Semoga dengan kehadiran puan-puan semua,
maka Persatuan ini akan terus unggul dan menghasilkan wanita berkaliber yang bakal
memainkan peranan penting dalam pembangunan negara.

Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan
tahniah di atas segala komitmen dan dedikasi semua Pesuruhjaya Daerah, semua ahli
Jawatankuasa dan semua guru pemimpin Persatuan Pandu Puteri Daerah Hulu Langat
kerana telah berjaya menganjurkan dan mengadakan pelbagai program kepada anak-
anak murid kita sehingga mereka berjaya memperolehi banyak kejayaan cemerlang
sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa.
Tahniah kepada semua AJK dan guru-guru pemimpin yang tidak pernah jemu dan
letih untuk membimbing ahli-ahli pandu puteri khasnya dalam kalangan anak-anak
murid kita.

Dengan harapan yang tinggi dan doa yang tiada putusnya kepada Allah SWT, ahli
Pandu Puteri mestilah meneruskan pelbagai usaha secara bersama, senada dengan
perasaan saling menghormati dan percaya mempercayai untuk terus berkembang
maju sebagai sebuah persatuan yang unggul, dinamik dalam melahirkan generasi
yang cemerlang dan kompetitif di persada global kerana kejayaan sesebuah persatuan
banyak bergantung kepada sejauh mana ahlinya dapat memainkan peranan mereka
secara efektif serta kemampuan ahli dalam menangani segala macam cabaran
kehidupan seharian.

Semoga segala usaha murni kita diberkati Allah SWT hendakNya.

Terima kasih.

(DATIN WAN NOR ASHIKIN BT ABU KASSIM) MAT 22/ 2021 04
Yang Dipertua
Pandu Puteri Daerah Hulu Langat

KATA ALU-ALUAN

PESURUHJAYA
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

PN HA JAH NORLIAN BINTI MHD HASHIM

Assalamualaikum dan salam pandu puteri.

Alhamdulillah, setelah beberapa kali penangguhan disebabkan oleh pandemik,
Mesyuarat Agung Tahunan Pandu Puteri Daerah Hulu Langat Kali ke-22 berjaya juga
direalisasikan. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada
semua warga Pandu Puteri Daerah Hulu Langat kerana berjaya menzahirkan Mesyuarat
Agung Tahunan Kali ke-22 walaupun secara maya @secara dalam talian sesuai dengan
keadaan semasa negara kita kini.

Peluang dan kesempatan ini saya ambil untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih
kepada Penasihat Pandu Puteri Daerah Hulu Langat, Yang Dipertua Pandu Puteri
Daerah Hulu Langat dan barisan Lembaga Eksekutif Daerah yang sentiasa memberi
sokongan dalam memastikan aktiviti persatuan ini terus bergerak walaupun kita sama-
sama sedang memerangi COVID-19.

Saya amat memahami dalam situasi yang sedang kita hadapi sepanjang tahun 2020
dan 2021 keadaan masih belum menentu dan sudah tentu banyak kekangan dan
halangan yang kita hadapi untuk melaksanakan aktiviti dan program . Perkara utama
yang perlu kita lakukan dan sentiasa kita ingati ialah SOP yang perlu dipatuhi dalam
setiap aktiviti terutamanya apabila melibatkan ahli-ahli Pandu Puteri.

Walaupun sepanjang tahun 2020 dan 2021 kita masih lagi berjuang memerangi
COVID-19 namun Pandu Puteri Daerah Hulu Langat terus aktif mengikuti program
secara dalam talian atau luar talian sama ada di peringkat daerah, cawangan,
kebangsaan mahupun antarabangsa. Berbagai-bagai anugerah telah diterima seperti
Pandu Puteri Raja, BATHKPC dan BATHKP serta kejayaan yang membanggakan Pandu
Puteri Daerah Hulu Langat di mana ahli-ahli kita terus maju dan berjaya meraih
kemenangan setanding dengan ahli pandu puteri daerah lain dalam cawangan
Selangor.

Tahniah, mudah-mudahan Pandu Puteri Daerah Hulu Langat akan terus menempa
nama dan melakar kecemerlangan.

Terima kasih.

Berkhidmat untuk bangsa dan negara melalui pandu puteri.

(PN HAJAH NORLIAN BINTI MHD HASHIM)
Pesuruhjaya
Pandu Puteri Daerah Hulu Langat

MAT 22/ 2021 05

TARIKH ATUR CARA PROGRAM
HARI
TEMPAT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN (MAT) KALI KE-22
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

: 4 DISEMBER 2021
: SABTU
: KEDIAMAN MASING-MASING (GOOGLE MEET)

10.00 – 10.10 pagi Kehadiran AJK & Pemimpin
10.10 – 10.20 pagi
1. Nyanyian Lagu – Negaraku, Selangor & Lagu Dunia
2. Bacaan Doa
3. Bacaan Ikrar Pandu Puteri

10.20 – 10.30 pagi Ucapan Alu-aluan Pesuruhjaya Pandu Puteri Daerah

10.40 – 11.00 pagi Ucapan YDP Pandu Puteri Daerah dan
11.00 – 11.10 pagi Perasmian MAT Pandu Puteri Daerah Kali ke-22
11.10 – 11.20 pagi
Pengerusi Sementara Mempengerusikan Mesyuarat Agung

Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Agung
Tahunan Kali ke-21 Tahun 2020
- Laporan Aktiviti Tahun 2020

Pembentangan dan Pengesahan
Laporan Kewangan Berakhir 31 Disember 2020

Perkara Berbangkit

11.20 – 11.30 pagi Pengesahan Lantikan AJK
1. Penolong PJ Program 1
2. Penolong PJ Program 2
3. PJ Kelip-kelip
4. Penolong Setiausaha 2

11.30 – 11.50 pagi Ucapan Penangguhan
11.50 – 12.00 tengah hari
1. Tayangan Aktiviti Tahun 2020
2. Tayangan Senarai Penerima Anugerah dan Sijil
Penghargaan

Lagu Taps Siang
Sesi Fotografi AJK & Pemimpin

MAT 22/ 2021 06

SENARAI AHLI JAWATANKUASA
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH HULU LANGAT
(PENAUNG)

DATO’ MARKIMAN BIN KOBIRAN
(PENASIHAT)

DATIN WAN NOR ASHIKIN BT HJ ABU KASSIM
(YANG DIPERTUA)

PN HJH NORLIAN BT MHD HASHIM
(PESURUHJAYA PANDU PUTERI DAERAH)

PN ASMA BT MOHD TAHRIM
(TIMBALAN PESURUHJAYA PANDU PUTERI DAERAH)

MAT 22/ 2021 07

PN AZURA AINI BT ABDULLAH
(SETIAUSAHA KEHORMAT)

PN FAIZA BT HASBULLAH PN NIK NORAKMAL BT YASIN
(PENOLONG SETIAUSAHA SR) (PENOLONG SETIAUSAHA SM)

PN NOR RAHIMAH BT MAHIDIN
(TUGAS-TUGAS KHAS/ PESURUHJAYA STRUKTUR & PENGURUSAN)

YM RA JA KHARIYAH BT RA JA LEMAN PN FARAHINA BT AMINUDDIN
(BENDAHARI KEHORMAT) (PENOLONG BENDAHARI)

MAT 22/ 2021 08

PN PARAMESVARY A/P PERUMAL PN NORLIA BINTI ABDULLAH
(PESURUHJAYA LATIHAN) (PESURUHJAYA PROGRAM)

PN MAZLINA BT SAHIMAN PN WAN ARYATI BT WAN IBRAHIM
(PENOLONG PESURUHJAYA PROGRAM 1) (PENOLONG PESURUHJAYA PROGRAM 2)

PN NORLIZA BT ZULKAPLY CIK FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM
(PESURUHJAYA KEAHLIAN SM) (PESURUHJAYA KEAHLIAN SR)

PN NURNAZATULIZA BINTI ABAS
(PESURUHJAYA KELIP-KELIP)

MAT 22/ 2021 09

PN NOORZILAWATI BT YUSOH PN RADZIDA BINTI MD RADZI
(PESURUHJAYA PP TUNAS) (PENOLONG)

PN RASIPAH BT SAHARI PN HJH HASANAH BINTI MOHAMED
(PESURUHJAYA PP REMAJA) (PENOLONG)

PN KAMAREZAI BT ISMAIL PN NORAINI BINTI KAMARUDIN
(PESURUHJAYA PP RENJER) (PENOLONG)

PN HAZLIYANA BT BUJANG
(WAKIL BELIA)

MAT 22/ 2021 10

PN BIBI IKLIMA BT MUHAMMAD RASHID PN SHELA BT SAMON
(A JK ZON BANGI SR) (A JK ZON BANGI SM)

PN ZAHANI BT JA’AFFAR PN MURNI BINTI JUNUS
(A JK ZON KA JANG SR) (A JK ZON KA JANG SM)

PN NOR AZRIN BT MASKUT PN ROZELA BINTI MOHD YUSOF
(A JK ZON CHERAS SR) (AJK ZON CHERAS SM)

CIK AMALINA MUNIRAH BT MOHAMED ZABIDI CIK THENMOLI A/P MOHAN
(A JK ZON AMPANG SR) (A JK ZON AMPANG SM)

MAT 22/ 2021 11

PN NOR ZARINA BT AHMAD ZAINUDIN PN MARIA BT OTHMAN
(A JK ZON SEMENYIH/ BERANANG SR) (A JK ZON SEMENYIH/ BERANANG SM)

PN IDA SHAHRIZNA BT SHAHRUDDIN PN NUR AFIQAH BINTI EZANI
(ICT/ MULTIMEDIA) (ICT/ MULTIMEDIA)

CIK SITI HAFIZAH BT HAKIMI PN AZE FAUZIAH BINTI SUIB
(JURUFOTO) (ICT/ MULTIMEDIA)

PN HARYATI BT HASHIM
(JURUAUDIT)

MAT 22/ 2021 12

AGENDA
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

PANDU PUTERI
DAERAH HULU LANGAT KALI KE-22

AGENDA
1. Ucapan Pengerusi
2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung

Tahunan Kali ke-21 Tahun 2020
3. Membentang dan Mengesahkan Laporan Aktiviti Tahun 2020
4. Membentang dan Mengesahkan Laporan Kewangan Berakhir

31 Disember 2020
5. Perkara Berbangkit
6. Hal-hal Lain
7. Ucapan Penangguhan

MAT 22/ 2021 13

Tarikh MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT KALI KE-21/ 2020

: 11 Julai 2020 (Sabtu)

Masa : 10:30 pagi

Tempat : Di Kediaman Masing-masing/ Google Meet

Pengerusi : Pn Hajah Norlian Binti Mhd. Hashim

1.0 Ucapan Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Daerah Hulu Langat
(Pn Hajah Norlian binti Mhd Hashim)
1.1 Pn Hajah Norlian Bt Mhd Hashim mengucapkan terima kasih kepada para
pemimpin Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Daerah Hulu Langat atas kerjasama
dan sokongan untuk MAT kali ini.
1.2 Pada tahun 2019, Pandu Puteri daerah Hulu Langat telah menjalankan banyak
aktiviti untuk murid dan pemimpin. Pemimpin boleh rujuk senarai aktiviti tahun
2019 yang dipaparkan.
1.3 Bagi tahun 2020, aktiviti yang pertama telah dijalankan bermula bulan Januari
yang lalu, iaitu
1. Bengkel Pengurusan Pandu Puteri di Institut Pengajian Guru (IPG) Bangi.
2. Majlis Renjer di SMK Saujana Impian
3. Terbang Naik di SK Taman Puteri
4. Bengkel Penilaian Log Pandu Puteri Remaja
5. Kami Prihatin di SK Bangi
6. Hari Peringatan di Sepang
7. Pemurnian BATHKP di SK Seksyen 7
8. Brownies Camp di Photon Valley
1.4 Walau bagaimanapun, selepas program Brownies Camp yang diadakan pada
bulan Mac, aktiviti yang seterusnya tidak dapat dijalankan disebabkan penularan
wabak Covid-19.

MAT 22/ 2021 14

1.5 Pada 17 hingga 19 September, akan diadakan semakan log bagi calon BATHKP. Jika
ada calon yang berkelayakan untuk mewakili sekolah, diminta bersiap sedia
dengan log masing-masing untuk mewakili daerah Hulu Langat.

1.6 BATHKP peringkat kebangsaan pula akan diadakan di Kuala Lumpur. Walau
bagaimanapun, jika keaadaan masih berlarutan BATHKP akan dijalankan dan
dilaksanakan mengikut zon negeri.

1.7 Justeru, Pn Norlian berharap agar aktiviti Pandu Puteri dapat dijalankan semula
kerana terdapat banyak aktiviti terhenti walhal yuran tahunan telah dibayar.

1.8 Beliau mewakili barisan AJK bagi tahun 2016 – 2020 memohon maaf kepada
semua jika terdapat kekurangan dan kesilapan sepanjang tempoh tersebut.

1.9 Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Dato’ Markiman atas segala
komitmen dan sumbangan yang diberikan dari tahun 2016 – 2020.

1.10 Pelantikan AJK baru akan dibuat pada akhir mesyuarat nanti.

2.0 Ucapan Penasihat Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Daerah Hulu Langat
(Dato’ Markiman bin Kobiran)
2.1 Dato’ Markiman mengucapkan terima kasih kepada Pn Norlian kerana dapat
mengadakan mesyuarat dalam suasana baru dan lain daripada kebiasaannya.
2.2 Beliau berharap agar barisan AJK baru yang bakal dipilih nanti dapat mengatur
aktiviti Pandu Puteri. Beliau akan sentiasa membantu persatuan dalam setiap
aktiviti pada setiap masa.
2.3 Walaupun berada dalam keadaan yang terbatas seperti sekarang ini, kita tetap
dapat melaksanakan aktiviti dengan cara online.
2.4 Beliau melahirkan rasa bangga kerana menjadi sebahagian daripada Pandu
Puteri dan sentiasa memberikan kerjasama yang terbaik kepada persatuan.
2.5 Beliau merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Kali ke-21/ 2020 dengan lafaz
Bismillahirramanirrahim.

3.0 Membentangkan dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Kali ke-20/ 2019
3.1 Pn Faiza membentangkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Kali ke-20/ 2019. Para
pemimpin diminta menyemak minit mesyuarat yang dipaparkan untuk tujuan
pengesahan.
3.2 Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Kali ke-20/ 2019 dicadangkan oleh
Pn Rohaidah binti Mohd Roslan dan disokong sebulat suara.

MAT 22/ 2021 15

4.0 Membentangkan dan Mengesahkan Penyata Kewangan bagi Tahun Berakhir 31 Disember
2019
4.1 Pn Hajah Fadzilah binti Sulaiman membentangkan Penyata Kewangan bagi
Tahun Berakhir 31 Disember 2019.
4.2 Para pemimpin diminta menyemak minit mesyuarat yang dipaparkan untuk
tujuan pengesahan.
4.3 Pengesahan Penyata Kewangan bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019
dicadangkan oleh Pn Asma binti Mohd Tahrim dan disokong sebulat suara.

5.0 Perkara Berbangkit
Tiada

6.0 Membentangkan Laporan Aktiviti bagi Tahun 2019
6.1 Pn Noorzilawati binti Yusoh membacakan senarai aktiviti bagi tahun 2019.
6.2 Persembahan video dan rakaman peristiwa sepanjang tahun 2019 disediakan
oleh Pn Ida Shahrizna binti Shahruddin.

7.0 Membentangkan Aktiviti bagi Tahun 2020
7.1 Pn Nor Rahimah binti Mahidin membentangkan aktiviti bagi Tahun 2020.

8.0 Calon BATHKP 2020, Calon Anugerah Pandu Puteri Remaja 2021 dan Calon Anugerah

Pandu Puteri Raja 2021

8.1 Pn Noorzilawati memaklumkan bahawa terdapat seramai 32 orang calon

BATHKP. Calon-calon tersebut wajib menyertai #GGStayatHomeChallenge

dengan sekurang-kurangnya menyelesaikan 14 cabaran. Calon BATHKP masih

menggunakan syarat yang sama untuk melengkapkan log, tetapi terdapat

tambahan pada log peribadi dengan memasukkan #GGStayatHomeChallenge.

8.2 Pn Norliza binti Zulkaply pula memaklmkan seramai dua orang calon Pandu

Puteri Remaja. Calon-calon tersebut wajib menyertai

#GGStayatHomeChallenge.Manakala calon Pandu Puteri Raja pula seramai 11

orang dan calon-calon tersebut wajib menyertai #GGStayatHomeChallenge.

MAT 22/ 2021 16

9.0 Senarai Penerima Anugerah dan Sekolah-sekolah yang Menerima Sijil Penghargaan
9.1 Pn Nor Rahimah memaparkan dan membacakan senarai penerima anugerah dan
sekolah-sekolah yang menerima sijil penghargaan daripada Pandu Puteri Daerah
Hulu Langat.

10.0 Pembubaran Jawatankuasa Sesi 2016 – 2020
Pn Norlian membubarkan Jawatankuasa bagi sesi 2016 – 2020.

11.0 Pelantikan Jawatankuasa Sesi 2020 – 2025

Pesuruhjaya - Hjh Norlian bt Mhd. Hashim

Timbalan Pesuruhjaya - Asma bt Mohd Tahrim (SMK Jalan Reko)

Setiausaha Kehormat - *Azura Aini bt Abdullah (SMK Taman Jasmin 2)

Penolong Setiausaha - *Faiza bt Hasbullah (SK Bdr Tun Hussein Onn 2)

Tugas-tugas Khas - Nor Rahimah bt Mahidin (SK Taman Puteri)

Bendahari Kehormat - *Raja Khariyah bt Raja Leman (SK Bdr Seri Putra)

Jawatan * dilantik oleh Pn Norlian

Penolong Bendahari - Farahina bt Aminuddin (SK Bandar Bukit Mahkota)

Pesuruhjaya Program/Latihan- Paramesvary a/p Perumal (SMK Taman Tasik)

Pesuruhjaya Keahlian - Norliza bt Zulkaply (SMK Cheras Jaya

- Nurnazatuliza bt Abas (SK Kantan Permai )

Pesuruhjaya Bahagian:

Pandu Puteri Tunas - Noorzilawati bt Yusoh (SK Bdr Teknologi Kajang)

- Radzida bt Md Radzi (SK Lembah Jaya)

Pandu Puteri Remaja - Rasipah bt Sahari (SMK Convent)

- Hjh Hasanah bt Mohamed (SMK Taman Jasmin 2)

Pandu Puteri Renjer - Kamarezai bt Ismail (SMK Perimbun )

- Nooraini bt Kamaruddin (SMK Engku Hussain)

Pemimpin Muda - Fitri Norlida bt Ibrahim (SK Taman Puteri)

Wakil Belia - Hazliyana bt Bujang (SK Cheras Indah)

MAT 22/ 2021 17

AJK Zon: - Bibi Iklima bt Muhammad Rashid (SK Jalan Tiga)
Bangi - Shela Samon (SMK Jalan Tiga)
- Murni bt Junus (SMK Convent)
Kajang Zahani bt Ja’affar (SK Taman Rakan)
Nor Azrin bt Maskut (SK Bukit Raya)
Cheras - Rozela bt Mohd Yusof (SMK Perimbun)
- Thenmoli a/p Mohan (SMK Pandan Indah)
Ampang - Amalina Munirah bt Mohamed Zabidi (SK Tmn Nirwana)
- Nor Zarina bt Ahmad Zainudin (SK Kampung Rinching)
Semenyih / - Maria bt Othman (SK Beranang)
Semenyih - Ida Shahrizna bt Shahruddin (SK Jln Semenyih 2 (Integrasi))
ICT/Multimedia - Nurafiqah bt Ezani (SK Jln Semenyih 2 (Integrasi))
- Aze Fauziah bt Suib (SK Sungai Kantan)
Jurufoto - Siti Hafizah bt Hakimi (SK Kampung Cheras Baru)
Juruaudit - Haryati bt Hashim (SMK Taman Jasmin 2)
-

12.0 Hal-hal Lain

12.1 Pn Hajah Norlian mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin kerana
memberi peluang kepada barisan AJK menguruskan aktiviti sepanjang tahun.

12.2 Beliau memohon kepada pemimpin supaya sentiasa peka dengan aktiviti
yang dirancang agar anak-anak pandu pteri dapat bergerak maju.

12.3 Beliau mengucapkan tahniah kepada AJK yang dilantik untuk meneruskan
aktiviti bersama anak-anak Pandu Puteri.

13.0 Penutup

Mesyuarat Agung Tahunan Pandu Puteri Daerah Hulu Langat Kali ke-21/ 2020
ditangguhkan pada pukul 1.26 petang.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

.................................................... ..........................................................................
(FAIZA BINTI HASBULLAH) (HAJAH NORLIAN BINTI MHD HASHIM)
Penolong Setiausaha, Pesuruhjaya,
Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Persatuan Pandu Puteri Malaysia
Daerah Hulu Langat. Daerah Hulu Langat.

MAT 22/ 2021 18

LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2020
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

BIL PROGRAM TARIKH / HARI TEMPAT PENYERTAAN
1 Taklimat dan Orientasi / MASA
Rumah Pandu 3 orang pemimpin:
Lawatan Penanda Arasan 4 Januari 2020 Puteri Cawangan 1. Puan Norlian
ke Turki Sabtu Selangor 2. Puan Nor Rahimah
2 Mesyuarat AJK Bil 1/2020 9.00 pagi 3. Puan Radzida
AJK dan pemimpin
3 Taklimat “Fun Run” 4 Januari 2020 SMK Saujana yang menjadi tuan
Cawangan Selangor Sabtu Impian tanah untuk aktiviti
2,30 petang tahun 2020
4 Bengkel Pengurusan 3 orang pemimpin:
Pandu Puteri 11 Januari 2020 Rumah Pandu 1. Puan Norlian
2. Puan Norlia
5 Majlis Renjer Sabtu Puteri Cawangan 3. Puan Nor Rahimah
Semua Pemimpin
6 Kem Majlis Renjer PPPM Selangor Pandu Puteri (wakil
Cawangan Selangor setiap sekolah)
15 Januari Rabu IPG Kampus Pandu Puteri Renjer
dan Pemimpin
8.30 pagi Bangi
2 orang pemimpin dan
7 Februari SMK Saujana 8 orang Pandu Puteri
Renjer
Jumaat Impian

8.30 pagi

12 & 13 Februari Rumah Pandu

2020 Puteri Cawangan

Selangor

7 Majlis Terbang Naik 14 Februari SK Taman Puteri Pandu Puteri Tunas
2020 yang layak terima
Jumaat SMK Saujana Pingat Sayap, Calon
8.30 pagi Impian BATH KP 2020 dan
Pemimpin
8 Bengkel Pemurnian Log 17 Februari Pemimpin PAndu
Pandu Puteri Raja 2020/ Isnin Puteri Sekolah
2.30 petang Menengah

9 Program “Kami Prihatin” 19 Februari SK Bangi Calon BATH KP 2020.
Murid PPKI SK Bangi
dan Jalinan Mesra 2020 Persiaran dan Pemimpin
Semarak Api,
bersama PPKI SK Bangi Rabu Cyberjaya Semua Kategori – 350
ahli
8.30 pagi
MAT 22/ 2021 19
10 Sambutan Hari Peringatan 22 Februari

Sedunia Peringkat 2020

Cawangan Selangor “Fun Sabtu

Run”

LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2020
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

11 Taklimat dan Pemurnian 23 Februari SK Seksyen 7 Penilai BATH KP
BATH KP Peringkat Daerah Daerah dan Ibu Bapa
Ahad Calon
12 Brownies Camp Pandu Puteri Tunas
10.00 pagi dan Pemimpin
13 Program “Kelapa Run”
27 – 29 Photon Valley Ahli Pandu Puteri dan
14 Pendaftaran Keahlian Pemimpin Sekolah
Secara Online Februari 2020 Menengah

15 WAGGS Leadership Jumaat - Ahad Pemimpin
Mindset Wirkshops dan
MAT Cawangan Selangor Sepenuh Masa Wakil 13 orang
pemimpin
16 Program Penanda Arasan 28 Februari Politeknik
ke Turki Cawangan 3 orang pemimpin:
Selangor 2020 Sultan 1. Puan Norlian
2. Puan Nor Rahimah
Sabtu Salahuddin 3. Puan Radzida
Barangan dihantar
Abdul Aziz oleh Puan Norlian

Shah Disampaikan oleh
Dato’ Markiman dan
3 Mac 2020 SMK Jalan Puan Norlian.

Selasa Reko

6 & 7 Mac Hotel

2020 Movenpick

Jumaat dan dan

Sabtu Convention

Centre KLIA

14 – 23 Mac Turki

2020

17 Penyampaian Sumbangan 17 April 2020 Pusat Jagaan
Mahmudah
PKP Fasa 1 Jumaat Malaysia
Klinik
18 Penyampaian Sumbangan 21 April 2020 Kesihatan
Semenyih
PKP Fasa 2 Kepada Selasa Rumah Calon

Frontliner

19 Program “Girl Guide Stay At Sepanjang

Home Challenge” Tempuh PKP

2020

MAT 22/ 2021 20

LAPORAN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

MAT 22/ 2021 21

LAPORAN BERGAMBAR AKTIVITI TAHUN 2020
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

BENGKEL PENGURUSAN PANDU PUTERI – IPG BANGI

TERBANG NAIK – SK TMN PUTERI PENDAFTARAN KEAHLIAN DALAM TALIAN –
SMK JALAN REKO

HARI PERINGATAN SEDUNIA PERINGKAT CAWANGAN - CYBERJAYA

MAT 22/ 2021 22

BROWNIES CAMP PPT – PHOTON VALLEY
KELAPA RUN 2020 – POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

MA JLIS RENJER – SMK SAUJANA IMPIAN

PROGRAM KAMI PRIHATIN & JALINAN MESRA BENGKEL ATHKP
BERSAMA MURID PPKI SK BANGI
MAT 22/ 2021 23

MA JLIS PENYERAHAN WATIKAN & PELANTIKAN A JK PANDU PUTERI – PPD

MA JLIS PERASMIAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN CAWANGAN

PENYEMAKAN LOG CALON PENYAMPAIAN
ATHKP 2020 SUMBANGAN PKP FASA 1 -

CAWANGAN SELANGOR PUSAT JAGAAN
MAHMUDAH MALAYSIA

MAT 22/ 2021 24

PROGRAM PENANDA ARASAN KE TURKI CAWANGAN SELANGOR - TURKI

WAGGS LEADERSHIP MINDSET WIRKSHOPS DAN MAT CAWANGAN SELANGOR
- HOTEL MOVENPICK DAN CONVENTION CENTRE KLIA

MA JLIS RENJER ANUGERAH PANDU PUTERI REMAJA
CAWANGAN SELANGOR SEL ANGOR

MAT 22/ 2021 25

LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2021
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

Bil Nama Program Tarikh / Hari Peringkat Medium

1 Ceramah PTTCB bersama Aktivis 5.1.2021 Daerah Google Meet

Alam Sekitar Daerah Microsoft
2 Ceramah PTTCB bersama Alam 6.1.2021

Flora Daerah Team
3 Pertandingan Kuiz Pandu Puteri 27.1.2021 Dalam Talian

Remaja 30.1.2021 Daerah Google Meet
4 Kursus Pemimpin Pandu Puteri

Remaja dan Renjer 1.11.2020 hingga Kebangsaan Dalam Talian
5 Plastic Tide Turners Challenge

Bedge (PTTCB) 31.1.2021

6 “CGAM Legacy Past, Present and 31.1.2021 Kebangsaan Dalam Talian

Future” (8.45 pagi

hingga 12.30

tengah hari) Dalam Talian
7 Sambutan Hari Peringatan Pandu 2.2.2021 hingga Daerah

Puteri Sedunia : 10.2.2021

1) Pertandingan Kolaj

2) Pertandingan Kad Pop Up

3) Pertandingan Resepi Cawangan Dalam Talian
8 Sambutan Hari Peringatan Pandu

Puteri Sedunia

9 Sambutan Hari Peringatan Pandu 15.2.2021 hingga Kebangsaan Aktiviti Dalam

Puteri Sedunia (WTD) 31.3.2021 Talian

10 “World Thinking Day Workshop” 13.3.2021 Daerah Google Meet

Pandu Puteri Tunas

11 Hari Bakat Pandu Puteri Tunas 13.3.2021 hingga Daerah Dalam Talian

17.3.2021

12 Majlis Pandu Puteri Renjer dan 19.3.2021 Daerah Dalam Talian

Bengkel Pengurusan Pandu Puteri

Renjer PPRemaja dan Google Meet
13 Taklimat Keahlian

PPRenjer =

16.4.2021

PPTunas = MAT 22/ 2021 26
17.4.2021

LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2021
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

14 Mesyuarat Agung Tahunan Pandu 24.4.2021 Kebangsaan Dalam Talian
Daerah
Puteri Klover 2021/2022 Kebangsaan Dalam Talian

15 Tadarus dan e-khatam Daerah Pertandingan
Dalam Talian:
16 Semarak Rohani Perdana Badan 8.5.2021 Kelip-kelip,
PPTunas dan
Beruniform PPRemaja =
video digital
Anjuran PPP Daerah Kuala Selangor & PPRenjer =
poster digital
SMK Puncak Alam 3, Kuala Selangor Dalam Talian

17 Pertandingan “Wave Makers” 2021 28.6.2021 Dalam Talian

18 Pertandingan “Wave Makers” 2021 5.7.2021 Cawangan Dalam Talian
19 Cabaran BATH KPC (PP Tunas) 9.7.2021 Cawangan
hingga
20 Wavemaker Online Forum On Plastic 11.7.2021 Kebangsaan
Polution: A Reality Check 10.7.2021 Cawangan

21 Pertandingan Kuiz Pandu Puteri Tunas 24.7.2021

22 Kursus Pemimpin Pandu Puteri Klover 31.7.2021 Cawangan Dalam Talian

Cawangan Selangor dan Mesyuarat Antarabangsa Dalam Talian
Kebangsaan Dalam Talian
Agung Tahunan Majlis Pandu Puteri

Klover Cawangan Selangor

(Tuan Rumah : SMK Taman Tasik)

23 The 18th Girl Scout International Ecamp 1.8.2021

Korea hingga

20.8.2021

24 Kursus Fotografi 14.8.2021

MAT 22/ 2021 27

LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2021
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

25 e-Karnival Pandu Puteri Klover 9 hingga Cawangan Dalam Talian
Cawangan Selangor, 2021 28 Ogos Pertandingan:
2021 1.Origami
2.Melukis Poster
26 Program Semarak Bulan 26.8 hingga Daerah 3.Kreativiti Bahan
Kebangsaan Pandu Puteri Tunas 9.9.2021 Terpakai
3 hingga Kebangsaan 4.Video
27 Program “Body Confidence 5.9.2021 5.Deklamasi
Awareness Day” Sajak
6.Kolaj Logo
e-karnival
7.Kuiz
8.Penanda Buku
9.Nyanyian Lagu
Patriotik
10.Tik Tok
Challenge
11.e-singing
Dalam Talian

Dalam Talian

28 Program Connect (PP Tunas) 14 hingga Cawangan
29 Program Connect (PP Tunas) 16.9.2021 Kebangsaan
30 Program Girls Summit 2021 Kebangsaan
1 hingga
31 BATH KP (PP Tunas) 16.10.2021 Kebangsaan
32 Pertandingan Video “Selangorku 9.10.2021 Cawangan
23.10.2021
Pesonaku” 24.10.2021 Cawangan Dalam Talian
33 Kursus Asas Pemimpin
34 Kursus Lanjutan Pemimpin Fasa 1 9.11.2021 Cawangan Dalam Talian
35 Virtual Senamrobik
Daerah Tropicana
36 Kursus Jurulatih Pandu Puteri Kebangsaan Height, Kajang
Dalam Talian

MAT 22/ 2021 28

LAPORAN BERGAMBAR AKTIVITI TAHUN 2021
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

CERAMAH PTTCB BERSAMA AKTIVIS DAN ALAM FLORA
– MICROSOFT TEAMS & GOOGLE MEET

MESYUARAT A JK BIL 1/ 2021 – GOOGLE MEET

SLOT DISKUSI BERSAMA AHLI POLITIK (PTTCB)

MAT 22/ 2021 29

CERAMAH PTTCB BERSAMA AKTIVIS DAN ALAM FLORA
– MICROSOFT TEAMS & GOOGLE MEET

MESYUARAT A JK BIL 1/ 2021 – GOOGLE MEET

SLOT DISKUSI BERSAMA AHLI PENYEMAKAN LOG CALON ATHKP
POLITIK (PTTCB) PERINGKAT CAWANGAN

TADARUS & E-KHATAM AL-QURAN MA JLIS RENJER 2021

MAT 22/ 2021 30

STAY AT HOME ENDURANCE RUN SAMBUTAN HARI PERINGATAN
SEDUNIA DAERAH HULU LANGAT –
GOOGLE MEET & FACEBOOK LIVE

PERTANDINGAN KOLAJ
PANDU PUTERI TUNAS

HARI BAKAT
PANDU PUTERI TUNAS

PERTANDINGAN KUIZ
PPT CALON BATHKPC

IDOLA TUNAS PERINGKAT
CAWANGAN

PROGRAM CONNECT
– PERINGKAT KEBANGSAAN

MAT 22/ 2021 31

PERANCANGAN AKTIVITI PEMIMPIN TAHUN 2022
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

BIL BULAN/ PROGRAM/AKTIVITI SASARAN TEMPAT
TARIKH

1 25 – 26 Kursus Asas Pemimpin Pandu Pemimpin
Februari 2022 Puteri Perwaranan
(Role play Pemimpin
mengendalikan aktiviti harian
selama 4 jam, buku log dan
buku BLAK yang telah siap
dihantar untuk permohonan
waran)

2 Kursus Lanjutan Fasa 2 Pemimpin

(Perkhemahan 3 hari 2 malam)

MAT 22/ 2021 32

PERANCANGAN AKTIVITI PANDU PUTERI TUNAS TAHUN 2022
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

BIL BULAN/TARIKH PROGRAM/AKTIVITI SASARAN TINDAKAN

1 Februari Program Wagggs ( Secara Murid Tahap 2 Cik Fitri Norlida

dalam Talian) Sekolah

Rendah

2 Februari Program WTD Murid Tahap 2 Puan Bibi

Sekolah Iklima

Rendah

3 Februari Terbang Naik Pandu Puteri

Tunas yang

layak terima

Pingat Sayap,

Calon BATH

KP 2021 dan

Pemimpin

4 Mac Mesyuarat Agung Tahunan Pemimpin Setiausaha

Pandu Puteri

5 April Pendaftaran Keahlian Murid Tahap 2 Pesuruhjaya

Sekolah Keahlian

Rendah

6 April Tadarus Al-Quran (Secara Murid Tahap 2 Puan Zahani

dalam Talian) Sekolah

Rendah

7 Mei BATHKPC Tahun 6 (2022) Puan

Noorzilawati/

Puan Radzida

8 Jun Perkhemahan Cuti Pasukan Tahun 6 (2022) Pemimpin

sekolah

masing-

masing

9 Jun-Julai BATHKPC Cawangan Tahun 6 (2022) Puan

Noorzilawati/

Puan Radzida

10 Ogos- Dirgahayu Malaysiaku Sekolah Puan Amalina/

September Rendah/Sekol Cik Themolli

ah Menengah

11 November BATHKP Tahun 6 (2022) Puan

Noorzilawati/

Puan Radzida

Cuti Akhir Tahun

MAT 22/ 2021 33

PERANCANGAN AKTIVITI PANDU PUTERI REMAJA TAHUN 2022
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

BIL BULAN/ AKTIVITI TEMPAT BAYARAN
online
TARIKH

1 Januari Bengkel Pemimpin Remaja

2 Februari Bengkel Pra Persetiaan (murid) online
*Murid Tingkatan 1 (2022)

3 Februari Bengkel Anugerah Jed (murid) online
*Murid Tingkatan 2 (2022) online
sekolah RM100
4 Februari Bengkel Tali Pekeliling/Lencana
Kecekapan/Anugerah PP Remaja
(murid)
*Murid Tingkatan 1/2/3 (2022)

5 Mac Perkhemahan Berkumpulan

6 April Kuiz Pandu

7 Mei Pertandingan video ulasan buku

8 Jun Pertandingan mencipta kad digital

9 Julai Program SDG Remaja

10 Ogos Program WAGGS

MAT 22/ 2021 34

PERANCANGAN AKTIVITI PANDU PUTERI RENJER TAHUN 2022
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

BIL BULAN/ PROGRAM/AKTIVITI SASARAN PERINGKAT
TARIKH

1 Januari 1. Ceramah Gadis Remaja – Ahli Pandu Daerah/ Negeri

− Sexual Harassment Puteri Renjer

2. Pertandingan Princess Got

Februari Talent 1

3. Program WTD

2 Mac 1. Majlis Pandu Puteri Renjer Ahli Pandu Daerah

- & Bengkel Pengurusan Puteri Renjer
Pandu Puteri Renjer

April 2. Bengkel Prinsip Asas Pandu

Puteri Renjer / Bengkel

Anugerah Delima 1

3. Tadarus Al-Quran (Secara

dalam Talian)

3 Mei 1. Perkhemahan Hujung Ahli Pandu Sekolah/

- Minggu Pandu Puteri Puteri Renjer Daerah/Negeri/
Renjer Kebangsaan

Jun 2. Program WAGGS

3. Program SDG Renjer

4. Pertandingan Poster Digital

4 Julai 1. Bengkel Anugerah Delima Ahli Pandu Daerah/ Negeri

- 2 Puteri Renjer
2. Pertandingan Video

Ogos ‘Malaysiaku’

3. Program Pandu Puteri Raja

5 September 1. Program Girls' Summit Ahli Pandu Daerah/Negeri/

- Majlis Pandu Puteri Renjer Puteri Renjer Kebangsaan
Kebangsaan

Oktober 2. Pertandingan Princess Got

Talent 2

6 November 1. Pertandingan Buku Log Ahli Pandu Sekolah/

- Terbaik Puteri Renjer Daerah/ Negeri
i. Prinsip Asas

Disember ii. Anugerah Delima

1. Program WAGGS

2. Program SDG Renjer

3. Program Pandu Puteri Raja

Cuti Akhir Tahun MAT 22/ 2021 35

PERANCANGAN AKTIVITI PANDU PUTERI KLOVER TAHUN 2022
PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

BIL BULAN/ PROGRAM/AKTIVITI SASARAN TEMPAT
TARIKH

1 27 April 2022 Kursus Lanjutan Fasa 1 Pemimpin Politeknik
Tuan Rumah: PP Klover Shah Alam
Daerah Petaling Perdana

2 25 Mei 2022 Cabaran PP Klover 2022 PP Klover SMK Bukit
Tuan Rumah: Gading
Daerah Gombak

3 17 - 20 Ogos Kursus Lanjutan Fasa 2 Pemimpin Rumah PP
PP Klover Selangor
2022 Cadangan Projek Khidmat

Masyarakat

MAT 22/ 2021 36

PENERIMA SIJIL DAN ANUGERAH MAT 2021
PERSATUAN PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT

ANUGERAH PERSATUAN PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT
PINGAT JASA LAMA 5 TAHUN

BIL NAMA SEKOLAH
1 ZAHANI BINTI JA’AFFAR SK TAMAN RAKAN
2 LATIFAH BINTI TAJUDIN SK TAMAN PUTERI
3 ZAMZARINA BINTI NGAH RAWI SK TAMAN PUTERI
4 BIBI IKLIMA BINTI MUHAMMAD RASHID
5 KHAIRUNNISAA’ BINTI ROSEHAN SK JALAN 3
SK SUNGAI KANTAN

PINGAT JASA LAMA 10 TAHUN

BIL NAMA SEKOLAH
1 ASLIA BINTI ALI SK TAMAN PUTERI
2 FAIZA BINTI HASBULLAH SK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2
3 JAMAILIA BINTI JUMAHARI SK BANDAR SERI PUTRA
4 AJIJAH BINTI ALIDIN SMK JALAN REKO
5 NORLIZA BINTI ZULKAPLY SMK CHERAS JAYA

MAT 22/ 2021 37

BENGKEL ANUGERAH TUNAS HARAPAN KETUA PESURUHJAYA (BATHKP) 2020

BIL NAMA SEKOLAH
1 SHAZA ALYA AMNI BT ANUAR SK BANDAR SERI PUTRA
2 AZZAHRATUL IMAN BT MD MUZAMMIL SK BANDAR SERI PUTRA
3 IRISA NADDINE BT ISKANDAR SHAHRIL SK BANDAR SERI PUTRA
4 TEJA MYASARA BINTI MAT BUDIMAN
5 SITI WATHIQAH HUMAIRA BINTI MOHD SYAWAL SK DUSUN NANDING
6 HUDA DINI BINTI AHMAD SHUKOR SK DUSUN NANDING
7 ELLINN MAISARAH BINTI SHARUN AMIRUL
8 ANNISA NURUL SYAQILA BT MOHAMAD SYUKUR SK SEKSYEN 7
9 NURUL IMAN INSYIRAH BT AHMAD KAMAL SK JALAN 3

SRAI BANDAR BARU BANGI
SRAI BANDAR BARU BANGI

BENGKEL ANUGERAH TUNAS HARAPAN KETUA PESURUHJAYA (BATHKP) 2021

BIL NAMA SEKOLAH
1 KULJIT KAUR SIDHU SK TAMAN PUTERI
2 AYUNI HANA BINTI MOHD SHUKOR SK TAMAN PUTERI
3 HUDA MAISARAH BINTI MOHD HALIM
4 HUSNA HANNANI BT ROSLI SK BUKIT RAYA
5 MELISSA ELIEZ SOFEA BINTI MOHD RIDZUAN SK BUKIT RAYA
6 NUR AULIA BATRISYIA BINTI NOOR AZMI SK BUKIT RAYA
7 NUR ALYA QAISARA BT SUHAIMI SK BUKIT RAYA
8 HANA NUREIN FADLY BT AEDY FADLY SK BANDAR SERI PUTRA
9 NUR ERYNA SOFIA BT CHE NORHISHAM SK BANDAR SERI PUTRA
10 INAS NUHA NAWWARAH BT MOHD FAIZAL SK BANDAR SERI PUTRA
11 HANNAH MARISSA BT HAFIRIZAL SK BANDAR SERI PUTRA
12 AMIRAH NAJWA BINTI MOHD YUAMRIZAILY SK BANDAR SERI PUTRA
13 NUR ALMA WAFA BINTI MOHAMAD FITRI SK DUSUN NANDING
14 AISYAH HANA BINTI AIDIE SK DUSUN NANDING
15 NAYLI DAMIA INSYIRAH BINTI MOHD HAFEZ
16 AISYA HUMAYRA BINTI MD ZAINIZAM SK JALAN 3
17 NURFADIAH DAYANI BINTI IZAM FAHMI SK JALAN 3
18 NURAINA FARISHA BINTI ABDUL HAFIZ SK JALAN 3
19 NUR AIN QAISARA BINTI AHMAD NARKISCESS SK JALAN 3
20 WAN ‘ALYA IMAN BINTI WAN ANAS FATHI SK KANTAN PERMAI
21 LISAHANNY SHAZREEN BINTI SHAHARIZAN SK KANTAN PERMAI
22 ALYA ZAHRA BT MOHD ZARIN SK SUNGAI KANTAN
23 NUR ZARA ARISSA BT SALIM SK BDR TUN HUSSEIN ONN 2
SRAI BANDAR BARU BANGI
SRAI BANDAR BARU BANGI

MAT 22/ 2021 38

ANUGERAH PANDU PUTERI REMAJA 2020

BIL NAMA SEKOLAH
1 NISA ERINA BINTI MOHD NAZAR SMK CONVENT KAJANG
2 BALQIS NOR FATEHAH BINTI ABDUL MALIK
3 NUR KHADIJAH BINTI RUSDI SMK CHERAS JAYA
SMK JALAN 4

ANUGERAH PANDU PUTERI RA JA 2021

BIL NAMA SEKOLAH
1 NUR AMIERA ZULAIKHA BINTI AHMAD FUAD SMK ENGKU HUSAIN
2 NUR ALIYAH SYAMIMI BINTI ROSLAN
SMK JALAN REKO

PEMIMPIN BENGKEL ANUGERAH TUNAS HARAPAN KETUA PESURUHJAYA (BATHKP)
2020 DAN 2021

BIL NAMA SEKOLAH /TAHUN
1 NORUMAZA BINTI HASHIM SK BANDAR SERI PUTRA (2020 & 2021)
2 JAMAILIA BINTI JUMAHARI SK BANDAR SERI PUTRA (2020 & 2021)
3 RAJA KHARIYAH BINTI RAJA LEMAN SK BANDAR SERI PUTRA (2020 & 2021)
4 SURIANA BINTI SAARI
5 SITI HAFIZAH BINTI JASMI SK DUSUN NANDING (2020 & 2021)
6 BIBI IKLIMA BINTI MUHAMMAD SK DUSUN NANDING (2020 & 2021)
7 SHUHAINOR BINTI ABDULLAH
8 NOR RAHIMAH BINTI MAHIDIN SK JALAN 3 (2021 & 2021)
SK SEKSYEN 7 (2020)
9 FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM
10 NUR AZRIN BINTI MASKUT SK TAMAN PUTERI /SK BANDAR TUN

11 NURNAZATULIZA BINTI ABAS HUSSEIN ONN 2 – KINI (2021)
12 AZE FAUZIAH BINTI SUIB SK TAMAN PUTERI (2021)
13 KHAIRUNNISAA’ BINTI ROSEHAN
14 FAIZA BINTI HASBULLAH SK BUKIT RAYA /SK DUSUN TUA – KINI
15 STEPHANIE NYSSA GOMEZ
16 MARLIANA BINTI AMAR (2021)
17 JUMAIAH BINTI MOHD SHARIFF SK KANTAN PERMAI (2021)
18 NORMAHZIAH BINTI MD KASSIM SK SUNGAI KANTAN (2021)
SK SUNGAI KANTAN (2021)
SK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 (2021)
SK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 (2021)
SRAI BANDAR BARU BANGI (2021)
SRAI BANDAR BARU BANGI (2021)
SRAI BANDAR BARU BANGI (2021)

MAT 22/ 2021 39

PEMIMPIN ANUGERAH PANDU PUTERI REMAJA 2020

BIL NAMA SEKOLAH
1 RASIPAH BINTI SAHARI SMK CONVENT KAJANG
2 NORLIZA BINTI ZULKAPLY
SMK CHERAS JAYA

PEMIMPIN ANUGERAH PANDU PUTERI RA JA 2021

BIL NAMA SEKOLAH
1 ASMA BINTI MOHD TAHRIM SMK JALAN REKO
2 NORAINI BINTI KAMARUDDIN SMK ENGKU HUSSIN

PERTANDINGAN VIDEO KATEGORI KELIP-KELIP
PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2021

BIL NAMA SEKOLAH PENCAPAIAN
TEMPAT KEEMPAT
1 NURHAYFA SHAKIRA BINTI PRASEKOLAH SK
KEBANGSAAN/
MOHD HIZUAN KANTAN PERMAI JOHAN NEGERI
TEMPAT KEDUA
2 MAHIRAH AISYAH BINTI PRASEKOLAH SK
ABDUL MUHAIMIN KANTAN PERMAI NEGERI

PERTANDINGAN FOTOGRAFI PANDU PUTERI REMAJA & PANDU PUTERI RENJER PERINGKAT
KEBANGSAAN TAHUN 2021

BIL NAMA SEKOLAH PENCAPAIAN
1 AIRIN AFIRA BINTI SMK ENGKU HUSAIN JOHAN

NORAZME KEBANGSAAN

MAT 22/ 2021 40

PENGHARGAAN KEPADA SEKOLAH YANG TERLIBAT AKTIF TAHUN 2021

BENGKEL ANUGERAH TUNAS HARAPAN KETUA PESURUHJAYA (BATHKP)
DAN

ANUGERAH PANDU PUTERI RA JA

BIL NAMA SEKOLAH AKTIVITI

1 SK BANDAR SERI PUTRA BATHKP 2020 & 2021

2 SK DUSUN NANDING BATHKP 2020 & 2021

3 SRAI BANDAR BARU BANGI BATHKP 2020 & 2021

4 SK JALAN 3 BATHKP 2020 & 2021

5 SK SEKSYEN 7 BATHKP 2020

6 SK TAMAN PUTERI BATHKP 2021

7 SK BUKIT RAYA BATHKP 2021

8 SK KANTAN PERMAI BATHKP 2021

9 SK SUNGAI KANTAN BATHKP 2021

10 SK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 BATHKP 2021

11 SMK ENGKU HUSAIN ANUGERAH PANDU PUTERI RAJA 2021

12 SMK JALAN REKO ANUGERAH PANDU PUTERI RAJA 2021

MAT 22/ 2021 41

PENGHARGAAN

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HULU LANGAT
(PENAUNG)

DATO’ MARKIMAN BIN KOBIRAN
(PENASIHAT PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT)

DATIN WAN NOR ASHIKIN BT HAJI ABU KASSIM
(YANG DIPERTUA PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT)

PN HJH NORLIAN BT MHD HASHIM
(PESURUHJAYA PANDU PUTERI DAERAH HULU LANGAT)

JAWATANKUASA PELAKSANA

PEMIMPIN PANDU PUTERI

AHLI PANDU PUTERI

PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA
CAWANGAN SELANGOR
DAERAH HULU LANGAT

MAT 22/ 2021 42


Click to View FlipBook Version