The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by taharjusoh1978, 2019-12-18 19:36:24

BUKU PENGURUSAN SKTI 2020

BUKU PENGURUSAN SKTI 2020

Page | 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU ISMAIL
TAMAN INTAN

08000 SUNGAI PETANI
KEDAH DARUL AMAN

Page | 2

SEKAPUR SIREH

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Guru-guru dan staf sekolah yang dikasihi,

Alam pendidikan telah melalui reformasi yang paling pesat sesuai dengan hasrat kerajaan yang
ingin menjadikan kemudahan serta kurikulum pendidikan bertaraf dunia. Sejajar dengan
perkembangan ini warga pendidik juga tidak terkecuali. Cara bekerja dan berfikir tidak boleh lagi
konvensional seperti masa-masa yang lalu. Pendidikan pada hari ini menuntut kita menjadi seorang
guru yang lebih kreatif, kritis dan saintifik serta mempunyai budaya kerja yang bertindak di ‘luar
tetingkap’. Bagi mencapai indikator antarabangsa seperti yang dihasratkan oleh kerajaan, guru
haruslah menganjak paradigma, bersedia menerima pembaharuan, mempunyai tahap kompetensi
yang tinggi serta berani melakukan penyelidikan dan pembangunan (R&D). Semua ini menuntut usaha
yang bukan sedikit namun cabaran ini wajar dilaksanakan secara profesional dan penuh kebijaksanaan.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyeru semua pihak, khasnya warga sekolah agar dapat
bersama-sama memperkasakan sekolah ini dalam semua bidang sehingga visi kita untuk menjadikan
SK Tunku Ismail sebagai institusi yang disanjungi dan disegani kelak akan tercapai. Saya yakin bahawa
warga pendidik SK Tunku Ismail berkapasiti meneruskan peranannya untuk membina dan melahirkan
modal insan yang berintegriti, kreatif, inovatif dan mempunyai perkembangan yang holistik serta
berdaya saing pada peringkat global. Saya akan berusaha dan melakukan yang terbaik untuk
mencapai kegemilangan SK Tunku Ismail sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Di sini, ingin
saya ingatkan buat diri saya dan para guru bahawa kita seharusnya bersyukur kerana telah dipilih untuk
menjadi seorang guru yang merupakan satu profesion yang sememangnya dianugerahkan dengan
panggilan keramat "CIKGU". Setiap hari, kita akan dipanggil “cikgu” oleh murid-murid, ibu bapa, rakan-
rakan dan mereka yang berada di sekeliling kita. Begitulah dengan kemuliaan sebagai seorang
pendidik. Kita seharusnya mempunyai jiwa yang besar dan jati diri yang tinggi.

Dengan tugas yang berat dan cabaran yang kita hadapi pada masa kini , saya yakin
semua warga sekolah SK Tunku Ismail akan terus melaksanakannya dengan penuh redha, tekun, cekal
dan tekal. Kita dapat bayangkan, berapa ramaikah bilangan pemimpin, jurutera, angkasawan,
usahawan, saintis, doktor, peguam dan sebagainya yang akan kita lahirkan sepanjang kita berprofesion
sebagai seorang guru. Jika sentuhan kita menetapi sasaran, moleklah jadinya. Jika silap ajaran kita,
rumitlah akhirnya. Saya percaya warga pendidik di SK Tunku Ismail merupakan warga pendidik yang
komited terhadap tanggungjawab yang telah diamanahkan. Usaha yang berterusan mampu
melahirkan murid yang berdaya saing pada hari ini dan akan datang. Kegigihan dan ketrampilan
pendidiklah menjadi penyumbang kepada usaha kerajaan melahirkan masyarakat minda kelas
pertama. Selami diri dan jadilah guru yang sentiasa lebih baik pada hari-hari seterusnya.

Sekian.

ABDUL TAUWAB BIN CHE AHMAD
GURU BESAR
SK TUNKU ISMAIL

Page | 3

ISI KANDUNGAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH MUKA SURAT
2
BIL PERKARA
1. SEKAPUR SIRIH GB 6–8
2. FALSAFAH PENDIDIKAN , VISI , MISI 9
3. PIAGAM PELANGGAN , MATLAMAT, OBJEKTIF SEKOLAH 10
4. PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 10
5. 11 ANJAKAN TRANFORMASI SISTEM , 10
6. 5 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA 11
7. 6 ASPIRASI MURID 12
8. INDEKS KEJAYAAN SEKOLAH 12
9. INDEKS PRESTASI GURU
10. FOKUS PERATURAN UTAMA DAN PANDUAN GURU 13 – 17
11. PANDUAN DAN PERATURAN KESELAMATAN MURID SEMASA KECEMASAN 18
12. IKRAR GURU 19
13. JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN DAN HARIAN
14. JADUAL GURU BERTUGAS RMT 20 - 26
15. JADUAL AGIHAN SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID 27
16. JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PDP 28
17. JADUAL AGIHAN TUGAS PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH 29
18. JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 31
19. JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID OLEH PENTAKBIR
20. JADUAL PENGHANTARAN REKOD PDP 31 – 32
21. ISU STRATEGIK, MATLAMAT, KPI DAN OBJEKTIF SEKOLAH 30
22. SENARAI NAMA GURU DAN STAF 32

I. JAWATAN KUASA INDUK PENTADBIRAN 33 – 34
II. JAWATANKUASA MESYUARAT PENGURUSAN 35 – 36
III. JAWATANKUASAPENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT/PBPPP)
IV. JAWATANKUASA MESYUARAT GURU/AKP 37
V. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA 38
38
GELOMBANG 2 38
VI. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH 38
VII. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK) 39
VIII. JAWATANKUASAPENYELENGGARAAN FIZIKAL, BANGUNAN DAN 39
40
PERALATAN 40
IX. JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT
X. JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID 41
XI. JAWATANKUASA INDUK 3K 41
XII. JAWATANKUASA BILIK DARJAH 42
XIII. JAWATANKUASA PEJABAT SEKOLAH 42
XIV. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP) 43
XV. JAWATANKUASA SEBUT HARGA KANTIN & KEDAI BUKU SEKOLAH 43
XVI. JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS 44
23. MAJLIS / PROGRAM PERINGKAT SEKOLAH 44
24. JADUAL PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS 45
25. JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 46
26. JAWATANKUASAMELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) 47
27. JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF 47
28. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENTADBIRAN 47
48 - 53
PENGURUSAN KURIMULUM 2020
29. VISI, MATLAMAT DAN OBJEKTIF KURIKULUM 54
30. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 55
31. I. JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM 56
32. II. JAWATANKUASA PENILAIAN DAN EPERIKSAAN (UPSR/SEK) 58
33. III. JAWATANKUASA PRASEKOLAH 58
58

Page | 4

34. IV. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS/PBD) 58
35. V. JAWATANKUASA PENINGKATAN AKEDEMIK DAN KECEMERLANGAN 58
36. UPSR/PT6 58
37. VI. JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER (PSS) 58
38. VII. JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER 59
39. VIII. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU 59
40. IX. JAWATANKUASA PEMULIHAN 59
41. X. JAWATANKUASA PROTIM PERINGKAT SEKOLAH 60
42. XI. JAWATANKUASA TRANSISI TAHUN 1 60
43. XII. JAWATANKUASA MBMMBI 60
44. XIII. JAWATANKUASA PENYELIAAN & PENCERAPAN 60
45. XIV. JAWATANKUASA PENGAJARAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 60
46. XV. JAWATANKUASA ICT/TMK 61
61
XVI. JAWATANKUASA PLC
47. 61
48. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN: 61
49. a. PANITIA BAHASA MELAYU (BM) 62
50. b. PANITIA BAHASA INGGERIS (BI) 62
51. c. PANITIA MATEMATIK (MT) 62
52. d. PANITIA SAINS (SN) 62
53. e. PANITIA PENDIDIKAN ISLAM (PAI) 62
54. f. PANITIA SEJARAH (SEJ) 63
55. g. PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) 63
56. h. PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TMK) 63
57. i. PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN ( PJPK) 63
58. j. PANITIA PENDIDIKAN SENI CISUAL (PSV)/KESINIAN 63
59. k. PANITIA PENDIDIKAN MUZIK (MZ) 64
60. l. PANITIA PENDIDIKAN MORAL (PM) 64
61. m. PANITIA PENDIDIKAN BAHASA ARAB (BA)
65
n. PANITIA BAHASA CINA (BC) 66
67 – 74
62. PENGURUSAN HEM 2020 76
63. SENARAI NAMA GURU KELAS 77
64. PELAN KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS
65. BIDANG TUGAS JAWATAN KUASA KURIKULUM 78
66. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID (HEM) 78
79
MATLAMAT, OBJEKTIK, COGAN KATA, SASARAN DAN STRATEGIK 79
67. 79
68. JAWATANKUASA HEM 2020: 80
69. a. JK INDUK HEM 80
70. b. JK DISIPLIN / PENGAWAS 81
71. c. JK BIMBINGAN DAN KUANSELING 81
72. d. JK PROGRAM SEKOLAH PENYAYANG 82
73. e. JK PROGRAM HARI KANAK-KANAK / JAMUAN KHAS 82
74. f. JK BANTUAN KEBAJIKAN MURID / KWAMP / ZAKAT 83
75. g. JK RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT/PSIM) 83
76. h. JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 83
77. i. JK DATA DAN MAKLUMAT MURID 84
78. j. JK KANTIN 84
79. k. JK PENGURUSAN PERPADUAN (RIMUP) 84
80. l. PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa/KP)
81. m. JK PENGURUSAN MURID TAHUN 6 Page | 5
82. n. JK PENGURUSAN MURID PRA SEKOLAH
83. o. JK SARA SEKOLAH & SARANA IBU BAPA
84. p. JK PROGRAM 3K
85. q. JK KEDAI BUKU

r. JK LAWATAN 85
86.
85 – 95
OBJEKTIF DAN SENARAI TUGAS JK INDUK HEM
96
87. PENGURUSAN KOKURIKULUM 2020 97 – 98
88. KONSEP, MATLAMAT, OBJEKTIF DAN STRATEGI
89. JK PENGURUSAN INDUK KOKURIKULUM 99
90. PENYELARAS, KETUA, PENOLONG DAN AHLI RUMAH SUKAN 100
91. MAJLIS SUKAN SEKOLAH 101
92. PASUKAN BADAN BERUNIFORM 102
93. PERSATUAN / KELAB 103
94. 1M1S PERMAINAN 104
95. JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 105
96. BIDANG TUGAS JK PENGURUSAN KOKURIKULUM 106 – 109
97. PERHATIAN DAN TINDAKAN PENYELARAS DAN GURU RUMAH SUKAN 110
98. OBJEKTIF DAN SENARAI TUGAS JK KOKURIKULUM 110 – 113
99. TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 123 – 138

Page | 6

Page | 7

Page | 8

OBJEKTIF SEKOLAH
Berteraskan Falsafah Pendidikan
Negara, pihak sekolah menetapkan
matlamat ke arah:

 Membina perkembangan potensi
murid berdasarkan kepada
kurikulum dan kokurikulum.

 Membina sikap bertanggungjawab
dan bekerjasama.

 Melahirkan insan yang berkualiti
melalui berdisiplinkan diri, berilmu,
beramal, serta menjadi insan yang
berpotensi bagi memenuhi
aspirasi Negara.

 Menjadikan sekolah sebagai satu
institusi yang bersih, indah dan
disayangi.

Page | 9

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SK Tunku Ismail dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan

berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

Murid

1. Memastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran
mengikut masa yang diperuntukkan.

2. Memastikan semua murid menguasai 3M selepas tamat Tahun 3
(LINUS 100%).

3. Memastikan semua murid muslim menguasai Jawi dan Al-Quran
sebelum menamatkan persekolahan rendah.

4. Memastikan semua murid yang layak, menerima hak mereka di bawah
peruntukan kebajikan murid.

5. Memastikan semua murid dapat belajar dalam suasana kondusif dan
selamat.

6. Memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dalam
kegiatan sukan kokurikulum sehingga ke peringkat tertinggi selaras
dengan dasar 1M1S.

Ibu bapa / Penjaga

1. Memastikan hak dan keperluan ibu bapa terhadap pendidikan anak-
anak mereka dipenuhi.

2. Setiap urusan dengan sekolah mendapat layanan yang sepatutnya
dengan segera dan terbaik.

Stakeholder

1. Sentiasa melaksanakan semua arahan PPD, JPN dan KPM.
2. Mematuhi segala peraturan dan dasar pendidikan negara ke arah

pendidikan cemerlang berasaskan semua mandat yang ada.

Page | 10

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025
11 ANJAKAN TRANSFORMASI SISTEM

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf
antarabangsa.

2. Memastikan setiap murid profesion dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.
4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
6. Mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk penyelesaian khusus berasaskan

keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian.
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10. Memaksimakan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

5 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

1. AKSES
100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada pra

sekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020
2. KUALITI

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun
3. EKUITI
50% pengurangan dalam jurang pencapaian

(bandar – luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020
4. PERPADUAN

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai
kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian.
5. KECEKAPAN
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

Page | 11

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025
6 ASPIRASI MURID

1. PENGETAHUAN
Pada peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi
dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti
Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh
tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga
digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni,
muzik dan sukan.

2. KEMAHIRAN BERFIKIR
Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka
(menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk
membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu.
Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran
kritis, kreatif serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian menyebabkan murid kurang
berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks
akademik.

3. KEMAHIRAN MEMIMPIN
Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja
dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan negara akan
membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang
formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan.
Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi empat dimensi, iaitu
keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi dengan
berkesan.

4. KEMAHIRAN DWIBAHASA
Setiap kanak-kanak akan menguasai Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan
bahasa perpaduan serta Bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-
kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan
persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, kementerian akan menggalakkan semua
murid mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan.

5. ETIKA DAN KEROHANIAN
Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi
mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh
menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada
prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul.
Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat
menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.

6. IDENTITI NASIONAL
Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan untuk
kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat
Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu
dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi
yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar,
semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai
bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian tetapi juga menghayati
kepelbagaian.

INDEKS KEJAYAAN SEKOLAH

Page | 12

 Peningkatan prestasi akademik
 Tahap kecemerlangan disiplin
 Perkembangan sahsiah pelajar
 Pencapaian kokurikulum dan sukan
 Kebersihan, keceriaan dan keselamatan sekolah
 Kualiti pengurusan sumber manusia
 Penglibatan komuniti
 Tiada / kurang masalah yang wujud

INDEKS PRESTASI GURU

i. Berjaya menyelesaikan semua tugasan mengikut SKT
ii. Peningkatan prestasi akademik murid yang diajar
iii. Menjalankan tugas pengurusan kurikulum dengan berkesan

a. Pengurusan pengajaran pembelajaran
b. Pengurusan panitia mata pelajaran
iv. Menjalankan tugas HEM dengan berkesan
a. Pengurusan bilik darjah
b. Pengurusan sahsiah dan disiplin murid
c. Pengurusan data dan maklumat murid
d. Pengurusan JK kecil HEM
v. Menjalankan tugas kokurikulum dengan berkesan
a. Pengurusan kokurikulum
b. Pencapaian murid dalam kokurikulum dan sukan
vi. Menjalankan tugas pengurusan sekolah dengan berkesan
a. Pengurusan JK khas
vii. Perkembangan diri
a. Dari aspek pengetahuan dan kemahiran
b. Sahsiah dan disiplin
c. Bertanggungjawab
d. Kreatif dan proaktif
viii. Tugasan luar sekolah
a. Aktif dan berkesan
b. Membawa dan menaikkan imej sekolah
ix. Tanggungjawab komuniti
a. Perhubungan yang baik dan berkesan dengan pelanggan
b. Bertanggungjawab kepada komuniti setempat

Page | 13

10 DOMAIN PROFESIONAL KEGURUAN

 Pelihara imej profesion perguruan
 Pelihara integriti profesion perguruan
 Menjadi teladan kepada pelajar
 Memupuk semangat bekerja berpasukan
 Bersikap proaktif dalam melaksanakan tugas
 Beramanah
 Berjiwa kreatif dan penuh komited
 Bermotivasi dalam kerjaya (guru)
 Berupaya merangsang minat murid
 Pengurusan masa yang cekap

FOKUS PERATURAN-PERATURAN UTAMA DAN PANDUAN GURU

1. Disiplin dan Sahsiah Guru
 Sesuai sebagai seorang guru dan penjawat awam. (Rujuk Perintah Am, Peraturan
Penjawat Awam dan Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia)
 Elakkan daripada mewujudkan suasana yang tidak harmonis dengan seluruh warga
sekolah dan komuniti setempat serta ibu bapa.
 Sentiasa berusaha menjaga imej diri, rakan setugas dan sekolah.
 Jika menghadapi sebarang kekangan dan masalah, berundinglah dengan Guru Besar,
Penolong Kanan atau rakan-rakan yang dapat membantu.
 Elakkan daripada keterhutangan yang serius yang boleh mengakibatkan tindakan
tatatertib boleh dikenakan.

2. Mengajar
 Mengajar dengan penuh dedikasi (satu amanah yang perlu diterima dengan ikhlas).
 Harus BERSEDIA apabila masuk ke kelas supaya pengajaran dapat berjalan dengan licin
dan dalam suasana pembelajaran yang baik.
 Perancangan mengajar yang baik bermula dengan NIAT yang baik. Buatlah
perancangan mengajar yang baik dan sesuai dengan Sukatan Pelajaran dan latar
belakang murid.
 Pengajaran yang baik berpaksikan KURIKULUM, PEDAGOGI dan PSIKOLOGI yang diolah
dengan baik dalam satu Rancangan Pengajaran. Kefahaman guru dalam ketiga-tiga
aspek ini sangat membantu merancang, mengelola dan membuat penambahbaikan
dalam PdP.
 Berani mencuba pelbagai kaedah pengajaran terutama BERPUSATKAN MURID.
 Menjadikan PdP satu sesi yang sangat MENYERONOKKAN sesuai dengan alam kanak-
kanak yang sangat aktif dan berkembang pesat.
 Setiap sesi pengajaran diakhiri dengan latihan untuk mengukur kefahaman murid dan
mutu pengajaran. Guru-guru digalakkan memberi kerja rumah (kerja lanjutan).
 Selepas sesi PdP buatlah REFLEKSI yang ikhlas, untuk mengukur dan membuat
penambahbaikan amalan PdP.
 Refleksi adalah sebahagian daripada PENYELIDIKAN TINDAKAN yang sangat membantu
guru-guru dalam memastikan amalan PdP yang baik.

3. Buku Ringkasan Mengajar
 Mengikuti semua arahan yang terkandung dalam Pekeliling Iktisas Bil 3/1999. (Rujuk
lampiran dalam buku Ringkasan Mengajar).
 Butir-butir yang perlu diisi dengan segera seperti butir-butir peribadi, jadual waktu
persendirian / kelas yang lengkap, serta Sukatan Pelajaran semasa yang sah.
 Rancangan pelajaran perlu disahkan oleh Guru Besar, sebelum digunakan dengan rasmi.
 Memasukkan markah bulanan / penggal sebaik sahaja keputusan diperoleh.
 Rancangan mingguan / harian hendaklah disusun mengikut kehendak sekolah.

Page | 14

 Dihantar ke pejabat pada setiap hari Khamis atau hari terakhir setiap minggu untuk
disemak dan disahkan.

4. Gerak Kerja Murid
 Rancanglah gerak kerja murid dengan baik sama ada semasa aktiviti di dalam kelas
ataupun aktiviti bertulis.
 Latihan dan aktiviti dari mudah kepada yang lebih kompleks akan memotivasikan murid
untuk meminati pelajaran dan belajar dengan cemerlang.
 Sentiasa memberi galakan dengan pujian dan dorongan atas apa sahaja kemajuan
murid walaupun kecil.
 Elakkan daripada memberi tugasan tanpa panduan yang difahami murid atau bebanan
kepada mereka.

5. Pemeriksaan Buku Latihan Murid
 Buku latihan / rampaian / buku kerja wajib diperiksa dengan teliti, membuat teguran dan
pembetulan serta memberi ganjaran / markah yang berpatutan jika perlu.
 Elakkan pemeriksaan buku latihan murid di atas meja guru di dalam kelas. Gunakan masa
terluang selepas mengajar untuk menyelia dan memberi bimbingan ketika murid
membuat kerja bertulis / amali. Sebarang tunjuk cara, bimbingan boleh dibuat secara
berdepan dengan murid di atas mejanya sendiri.
 Setiap latihan perlu diperiksa segera untuk mengukur kefahaman murid dan kualiti
pengajaran. Elakkan daripada bertangguh dan memegang buku latihan murid terlalu
lama.
 Serahan untuk semakan oleh Guru Besar / PK 1 / PK HEM / PKKK hendaklah mengikut jadual
yang disediakan. (Pemantauan Kurikulum Berkualiti).
 Harus diingat, buku latihan murid, latihan yang diberi dan pemeriksaan guru adalah
menjadi cermin kepada ibu bapa tentang guru.

6. Kelas Bimbingan / Tambahan Di Luar Waktu Persekolahan
 Usaha guru-guru sangat digalakkan.
 Elakkan daripada menarik diri atau tidak hadir apabila ditugaskan.
 Semua kelas bimbingan di luar waktu persekolahan biasa perlulah mendapat kebenaran
Guru Besar dan dimaklumkan secara rasmi kepada ibu bapa terlebih dahulu melalui Guru
Besar.

7. Kokurikulum
 Secara rasminya, semua guru dipertanggungjawabkan mengendalikan gerak kerja
kokurikulum sekurang-kurangnya 3 jam seminggu.
 Kehadiran menguruskan gerak kerja kokurikulum adalah wajib. Guru-guru tidak boleh
hadir secara bergilir-gilir dan melepas tanggungjawab kepada orang lain tanpa
kebenaran Guru Besar.
 Keselamatan murid ketika aktiviti kokurikulum adalah menjadi tanggungjawab guru
bertugas sepenuhnya (Duty of care).
 Guru-guru juga bertanggungjawab menyediakan aktiviti kokurikulum yang bersesuaian
dan menarik mengikut perancangan kokurikulum dengan sasaran membangunkan
kemenjadian murid dalam semua aspek.
 Semua rekod aktiviti kokurikulum hendaklah dicatat di dalam Buku Rekod Aktiviti
Kokurikulum dan Buku Rekod Peribadi Murid sebaik sahaja aktiviti tamat.
 Guru-guru penasihat tidak dibenarkan mengutip wang / yuran keahlian tanpa kebenaran
Guru Besar. Sebarang kutipan yang dibenarkan, hendaklah diuruskan dengan baik
melalui penggunaan buku kira-kira khas dan disahkan oleh Guru Penolong Kanan
Kokurikulum.

8. Pengurusan Kewangan Sekolah
 Pungutan Bayaran Sekolah

Page | 15

o Hanya guru kelas sahaja yang diberi Surat Kuasa memungut Wang Kerajaan
yang boleh membuat pungutan daripada murid.

o Semua pungutan bayaran, JIKA ADA hendaklah dikeluarkan resit kepada murid
dan diserahkan kepada Pembantu Tadbir Kanan pada hari yang sama. Adalah
menjadi kesalahan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) jika peraturan ini
tidak dipatuhi.

o Merekod semua pungutan di dalam Buku rekod Kehadiran Murid dengan kemas
dan bersih.

 Pungutan bayaran lain hanya boleh dibuat dengan kebenaran dan surat kuasa
daripada Guru Besar.

 Pembelian
o Semua pembelian keperluan alat bantu mengajar boleh dibuat menggunakan
peruntukan PCG Mata Pelajaran dengan persetujuan Ketua Panitia dan
kelulusan Guru Besar secara pesanan tempatan (LO). Sila isi borang pra pesanan
sebelum pembelian dibuat.
o Hanya pembelian serta merta di bawah RM50 dibenarkan menggunakan PWR
dengan kelulusan Guru Besar.

9. Menjalankan Tugas Rasmi di Luar Sekolah
 Guru-guru yang ditugaskan menghadiri tugas rasmi (mesyuarat, kursus, kokurikulum dan
lain-lain) di luar sekolah wajib hadir mengikut peraturan yang sepatutnya. Guru yang
bertanggungjawab adalah mewakili sekolah, justeru perlu menjaga imej sekolah
sebaiknya.
 Perlu membuat rakaman / catatan (minit curai) yang sepatutnya mengikut keperluan
dan diserahkan kepada guru besar atau penolong kanan yang bertanggungjawab
dalam bidang berkenaan.
 Semua bahan dan maklumat yang diperolehi adalah hak sekolah dan perlu diserahkan
bersama-sama Laporan Rasmi (minit curai) kepada Guru Besar sebaik sahaja kembali ke
sekolah.

10. Mesyuarat di Sekolah
 Semua mesyuarat perlu diuruskan dengan baik mengikut peraturan mesyuarat.
Mesyuarat perlu diadakan selepas waktu persekolahan atau hari-hari yang tiada PdP.
 Pengerusi dan setiausaha bertanggungjawab penuh mengendali dan menjayakan
sesuatu mesyuarat mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan dalam takwim sekolah.
 Notis / Surat panggilan mesyuarat hendaklah dikeluarkan sekurang-kurangnya seminggu
sebelum mesyuarat.
 Minit mesyuarat hendaklah diedarkan selewat-lewatnya seminggu selepas mesyuarat
dan tidak akan diedarkan lagi semasa mesyuarat.
 Semua ahli yang terlibat juga wajib menjayakan mesyuarat serta mengambil tindakan
segera terhadap apa-apa cadangan dan keputusan yang diputuskan di dalam
mesyuarat. Setiap ahli perlu menyediakan fail peribadi khas tentang apa-apa mesyuarat
yang melibatkannya.

11. Tanggungjawab Menepati Masa
 Waktu tiba: Sampai di sekolah selewat-lewatnya 15 minit (7.30 pagi) sebelum waktu
persekolahan bermula. Selepas waktu itu guru-guru dikira lewat.
 Waktu pulang: Paling awal 1.45 petang kecuali hari Rabu (kokurikulum / sukan) pada jam
1.15 petang.
 Masuk dan keluar kelas: Tepat pada masanya sama ada jadual sendiri atau jadual ganti
(amalan terpuji dari segi agama dan profesion perguruan). INGAT, keselamatan murid-
murid menjadi tanggungjawab guru mengikut jadual yang telah ditetapkan. Kecuaian
guru boleh didakwa. (Undang-undang TORT)
 Waktu kokurikulum: Kokurikulum bermula dari jam 2.30 petang hingga 5.30 petang. Guru
mesti tiba lebih awal supaya murid-murid tidak menunggu terlalu lama dan berkeliaran

Page | 16

sesuka hati. Keselamatan murid ketika waktu kokurikulum juga menjadi tanggungjawab
guru.
 Pendaftaran kehadiran dan balik: Hendaklah dibuat oleh diri sendiri dalam Sistem
Kehadiran Berkomputer.

12. Tidak Hadir Bertugas / Cuti
 Sila maklumkan kepada Guru Besar / Penolong Kanan dengan SERTA MERTA melalui
telefon untuk memudahkan urusan guru ganti dan lain-lain.
 Sijil sakit hendaklah diserahkan kepada Guru Besar sebaik sahaja hadir pada hari
berikutnya.
 Permohonan Cuti Rehat Khas, Cuti Tanpa Rekod, Cuti Tanpa Gaji, Cuti Separuh Gaji dan
lain-lain hendaklah dibuat dengan mengisi borang-borang khas seminggu terlebih awal.
Kebenaran bercuti adalah atas sebab-sebab yang munasabah.
 Semua peraturan cuti hendaklah dipatuhi sepenuhnya.
 Jika guru-guru menghadapi masalah, berunding dan mintalah nasihat sebaik-baiknya
dengan Guru Besar atau Penolong Kanan. Elakkan daripada mengambil tindakan bercuti
sesuka hati. Hanya ketua jabatan (Guru Besar) yang berhak meluluskan cuti.

13. Keluar Kawasan Sekolah Semasa Sesi Persekolahan
 Semua guru dan staf tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah untuk urusan peribadi
pada waktu persekolahan.
 Kebenaran keluar daripada Guru Besar / Penolong Kanan hanya atas tugas rasmi atau
keperluan peribadi yang terdesak / kecemasan sahaja.
 Guru-guru yang dibenarkan keluar sama ada rasmi atau peribadi perlu mengisikan
maklumat pada Kad Rekod Pergerakan Guru dan di dalam buku Keluar / Masuk kawasan
sekolah di pejabat sekolah dan ditandatangani oleh Guru Besar atau Penolong Kanan
terlebih dahulu sebelum keluar.

14. Kegiatan-Kegiatan di Luar Sekolah
 Kegiatan-kegiatan yang menjejaskan kelicinan tugas guru di sekolah harus dielakkan.
(Contohnya berniaga, kelas tuisyen dan sebagainya – boleh dilakukan dengan
kebenaran Pendaftar / pengarah).
 Kegiatan politik secara aktif tidak digalakkan. (Jika ingin ceburi secara aktif sila dapatkan
kebenaran Kementerian Pendidikan melalui Pendaftar Sekolah / JPN).

15. Pekeliling Guru Besar / Sekolah, JPN, KPM dan sebagainya.
 Baca, faham dan mengambil tindakan segera.
 Turunkan tanda tangan (untuk semakan Guru Besar) apabila pekeliling itu sudah dibaca,
difahami atau telah diambil tindakan.
 Jika perlu maklumat lanjut / penjelasan sila hubungi Guru Besar atau Penolong Kanan
dengan segera.
 Setelah dibaca, difahami dan diambil tindakan, salinan pekeliling hendaklah difailkan di
dalam fail kerja / fail timbul unit yang berkenaan dan diminitkan.
 Jangan menyimpan atau membawa keluar pekeliling atau fail dari kawasan sekolah agar
tidak menjejaskan tindakan / perjalanan sekolah selanjutnya.

16. Maklumat Guru / Fail Peribadi
 Butiran lengkap berkaitan dengan kelulusan akademik, peribadi, waris, keluarga,
profesion dan sebagainya hendaklah ada di dalam fail peribadi guru di sekolah.
 Borang-borang berkenaan hendaklah diisi oleh setiap guru baru ketika melapor diri di
sekolah ini.
 Guru-guru yang akan meninggalkan sekolah pada cuti hujung tahun atau akan
berpindah sekolah perlulah mengisi borang Akuan Serahan Tugas dan disahkan oleh Guru
Besar sebelum meninggalkan sekolah.

Page | 17

 Semua maklumat dan fail peribadi guru adalah sulit dan hanya boleh dirujuk dengan
kebenaran Guru Besar di pejabat sahaja.

17. Pembangunan Staf / Latihan Dalam Perkhidmatan
 Semua guru tertakluk kepada peraturan keperluan LDP perlu berkursus sekurang-
kurangnya 7 hari setahun. Semua kursus yang dihadiri hendaklah disahkan oleh penganjur
kursus di dalam kad biru.
 Guru-guru digalakkan untuk memperkembangkan dan meningkatkan kualiti iktisas dan
akademik dengan meneruskan pengajian di pusat-pusat pengajian tinggi.

18. Guru Pelatih
 Semua guru pelatih yang menjalani latihan mengajar atau latihan berasaskan sekolah
tertakluk kepada semua peraturan sekolah dan peraturan yang telah dikuatkuasakan
oleh KPM. Perlanggaran peraturan akan mengakibatkan tindakan tata tertib mengikut
peraturan yang ada dan akan menjejaskan latihan perguruan di IPG atau Universiti.

Guru Besar
SK Tunku Ismail

Page | 18

PANDUAN DAN PERATURAN KESELAMATAN MURID-MURID SEMASA KECEMASAN
1. Apabila loceng atau siren dibunyikan berterusan (tanpa henti), ini menandakan ada

kecemasan sedang berlaku di kawasan sekolah.
2. Pihak sekolah atau guru bertugas hendaklah menghubungi pihak berkenaan seperti bomba

atau sebagainya dengan segera untuk mendapatkan bantuan.
3. Guru yang berada di dalam kelas hendaklah menyuruh murid-muridnya supaya segera

mengosongkan kelas, bergerak pantas menuju ke tempat-tempat yang dikhaskan (rujuk pelan
pergerakan murid ketika kecemasan).
4. Murid-murid tidak perlu membawa apa-apa ketika meninggalkan kelas.
5. Murid-murid hendaklah diarah berbaris dan berhimpun mengikut kelas masing-masing.
6. Buku Jadual Kedatangan akan dibawa oleh Pembantu Pejabat ke tempat perhimpunan. Guru
kelas hendaklah segera menyemak dan mengenal pasti jumlah murid yang hadir pada hari
tersebut serta jumlah semua murid yang ada bersamanya di tempat perhimpunan. Jika
sekiranya ada murid yang terperangkap guru berkenaan hendaklah segera memberitahu guru
bertugas, guru besar atau pihak bomba untuk tindakan lanjut.
7. Guru-guru hendaklah memastikan murid-murid berkumpul di tempat yang telah ditetapkan dan
tidak berkeliaran atau kembali ke kelas untuk mengambil barang-barang yang mereka anggap
penting. Disiplin dan keselamatan murid adalah menjadi tanggungjawab guru berkenaan
sehingga segala-galanya terkawal dan mendapat bantuan yang sewajarnya.
8. Pergerakan murid perlu dikawal dengan rapi oleh guru agar tidak berebut-rebut atau
merempuh kawan-kawan di hadapan untuk mendahului ke tempat yang selamat.
9. Ingatlah, sewaktu kecemasan, ketenangan akan lebih menjamin keselamatan kita semua.

PASTIKAN SEKOLAH SENTIASA SELAMAT

Guru Besar
SK Tunku Ismail

Page | 19

IKRAR GURU

BAHAWASANYA KAMI
GURU NEGARA MALAYSIA

DENGAN INI BERIKRAR
MENDUKUNG CITA-CITA KAMI
DAN MENYATAKAN KEYAKINAN KAMI
PADA CITA-CITA PEKERJAAN KAMI
KAMI SEDIA BERBAKTI KEPADA
MASYARAKAT DAN NEGARA KAM

KAMI SENTIASA
MENJUNJUNG PERLEMBAGAAN NEGARA KAMI

DAN MENGAMALKAN PRINSIP-PRINSIP
RUKUNEGARA PADAN SETIAP MASA

Page | 20

JADUAL TUGASAN HARIAN GURU TAHUN 2020

MINGGU / NILAI / TAJUK GURU BERTUGAS GILIRAN
TARIKH BERUCAP
1 KASIH SAYANG : KUMPULAN A
1/1 - 2/1 Sayangi diri EN. MOHD.FAUDZAN BIN MAT JUSOH GB / GPK P
PN. NAJMIAH BINTI MAT
2 PN. INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ
5/1 - 9/1 PN. MAZLINA BINTI MUHAMAD
PN. RUZITA BINTI YAHYA
3
12/1 - 16/1 KASIH SAYANG : KUMPULAN B GB /
Sayangi keluarga PN. NORYATI BINTI RAMLI GPK HEM
4 EN. AB AZIZ BIN ABAS @ ABBAS
19/1 - 21/1 KASIH SAYANG : PN. JAFIZAH BINTI DALI
Sayangi komuniti PN. HASLITA BINTI MOHD.NOR
5 PN. SARALA A/P MURUGAIAH
27/1 - 30/1 sekolah PN. NOOR HAYATI BINTI MOHAMMAD NOOR

KASIH SAYANG : KUMPULAN C GB /GPK KK
Cinta akan negara EN. MOHD ZUBER BIN SHUIB
PN. ASMAWATI BINTI REZAN
PN. SARMAH @ SALMAH BINTI PAIRAN
PN. HONG SIEW LEEY
PN. NUR SHAMIMI BINTI SHAMSURI
PN. SURIA BINTI MOHAMAD

KUMPULAN D GB / GPK P
PN. SOFINAT BINTI ABU YAZID
EN. NOR AZIZAN BIN ISHAK
PN. MARZEANA BINTI MOKHTAR
PN. NOR DISHAH BINTI ABU BAKAR
PN. CHE ROSHANI BINTI MUHAMAD

KASIH SAYANG : KUMPULAN E GB /
Sayangi Diri PN. FAUZIAH BINTI IBRAHIM GPK HEM

EN. AJINDER SINGH GILL A/L HARCHARAN SINGH

PN. HASNI BINTI HAMID

PN. FOZIAM BINTI HAMID
PN. SITI MARDIANA BINTI MAT DESA

Page | 21

6 HORMAT KUMPULAN F GB / GPK
2/2 - 6/2 MENGHORMATI : EN. KHAIRIL IRMAN BIN KAMIL KK
PN. NORHANIZA BINTI DIN
Sentuhan selamat EN. MOHAMMAD AMZARI BIN YAACOB GB /GPK P
PN. SHRINA BINTI AB.RAZAK.
EN. KHAIRUL IZAD BIN ISMAIL

7 HORMAT KUMPULAN G
9/2 -13/2 MENGHORMATI : PN. NUR MARSYITAH BINTI JAAFAR
EN. MOHD FAIZAL BIN IBRAHIM
Sopan santun terhadap PN. NOR FATHILAH BINTI ALI AKBAR
keluarga PN. NOR FATHIYAH BINTI DIN
CIK SEETHA A/P MUNIANDY

8 HORMAT KUMPULAN A GB/
16/2 - 20/2 MENGHORMATI : PN. NAJMIAH BINTI MAT GPK HEM
PN. INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ
Menghargai orang PN. MAZLINA BINTI MUHAMAD GB / GPK
kurang upaya PN. NOOR HAYATI BINTI MOHAMMAD NOOR KK
PN. RUZITA BINTI YAHYA
9 HORMAT EN. MOHD. FAUDZAN BIN MAT JUSOH GB /GPK P
23/2 - 27/2 MENGHORMATI :
KUMPULAN B
Menghormati warga EN. AB AZIZ BIN ABAS @ ABBAS
sekolah PN. JAFIZAH BINTI DALI
PN. HASLITA BT MOHD.NOR
PN. SARALA A/P MURUGAIAH
PN. NORYATI BINTI RAMLI
PN. SURIA BINTI MOHAMAD

10 BERTANGGUNGJAWAB : KUMPULAN C
1/3 - 5/3 Celik wang PN. ASMAWATI BINTI REZAN
PN. SARMAH @ SALMAH BT. PAIRAN
PN. HONG SIEW LEEY
PN. NUR SHAMIMI BINTI SHAMSURI
EN. MOHD ZUBER BIN SHUIB

11 BERTANGGUNGJAWAB : KUMPULAN D GB /
7/3 - 12/3 Berdisiplin EN. NOR AZIZAN BIN ISHAK GPK HEM
PN. MARZEANA BINTI MOKHTAR

PN. NOR DISHAH BINTI ABU BAKAR
PN. CHE ROSHANI BINTI MUHAMAD
PN. SOFINAT BINTI ABU YAZID

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
13/3 /2019 HINGGA 21/3/2019

Page | 22

12 BERTANGGUNGJAWAB : KUMPULAN E GB /GPK KK
EN. AJINDER SINGH GILL A/L HARCHARAN SINGH
23/3 - 25/3 Bijak teknologi PN. HASNI BINTI HAMID
maklumat
PN. PN.FOZIAM BINTI HAMID
PN. FAUZIAH BINTI IBRAHIM
PN. SITI MARDIANA BINTI MAT DESA

13 BERTANGGUNGJAWAB : KUMPULAN F GB / GPK P
PN. NORHANIZA BINTI DIN
29/3 - 2/4 Rajin EN. MOHAMMAD AMZARI BIN YAACOB
PN. SHRINA BINTI AB.RAZAK.
EN. KHAIRUL IZAD BIN ISMAIL
EN. KHAIRIL IRMAN BIN KAMIL

14 KEGEMBIRAAN : KUMPULAN G GB /GPK
5/4 - 9/4 Berfikiran positif EN. MOHD FAIZAL BIN IBRAHIM HEM
PN. NOR FATHILAH BINTI ALI AKBAR
PN. NOR FATHIYAH BINTI DIN
CIK SEETHA A/P MUNIANDY
PN. NUR MARSYITAH BINTI JAAFAR

15 KUMPULAN A GB/ GPK KK
12/4 - 16/4 PN. INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ
KEGEMBIRAAN :
Kebersamaan PN. MAZLINA BINTI MUHAMAD

PN. NOOR HAYATI BINTI MOHAMMAD NOOR

PN. RUZITA BINTI YAHYA
EN. MOHD.FAUDZAN BIN MAT JUSOH
PN. NAJMIAH BINTI MAT

16 KUMPULAN B GB / GPK P
19/4 - 23/4 PN. JAFIZAH BINTI DALI
KEGEMBIRAAN : PN. HASLITA BINTI MOHD.NOR
Kemesraan PN. SARALA A/P MURUGAIAH
EN. AB AZIZ BIN ABAS @ ABBAS
PN. NORYATI BINTI RAMLI

17 KEGEMBIRAAN : KUMPULAN C GB / GPK
27/4 – 30/4 Interaksi sihat PN. SARMAH @ SALMAH BINTI PAIRAN HEM
PN. HONG SIEW LEEY
18 PN. NUR SHAMIMI BINTI SHAMSURI GB /GPK KK
4/5 - 7/5 EN. MOHD ZUBER BIN SHUIB
KASIH SAYANG: PN. ASMAWATI BINTI REZAN
Penjimatan sumber
KUMPULAN D
PN. MARZEANA BINTI MOKHTAR
PN. NOR DISHAH BINTI ABU BAKAR
PN. CHE ROSHANI BINTI MUHAMAD
EN. NOR AZIZAN BIN ISHAK
PN. SOFINAT BINTI ABU YAZID

Page | 23

19 KASIH SAYANG: KUMPULAN E GB/ GPK P
10/5 - 14/5 PN. SURIA BINTI MOHAMAD
Pemeliharaan dan PN. HASNI BINTI HAMID GB / GPK
pemuliharaan flora PN. PN.FOZIAM BINTI HAMID HEM
EN. AJINDER SINGH GILL A/L HARCHARAN SINGH
dan fauna PN. FAUZIAH BINTI IBRAHIM GB /GPK KK
PN. SITI MARDIANA BINTI MAT DESA
20 KASIH SAYANG:
17/5 - 19/5 KUMPULAN F
Sayangi sesama EN. MOHAMMAD AMZARI BIN YAACOB
manusia PN. SHRINA BINTI AB.RAZAK.
EN. KHAIRUL IZAD BIN ISMAIL
21 HORMAT EN. KHAIRIL IRMAN BIN KAMIL
7/6 - 11/6 MENGHORMATI: PN. NORHANIZA BINTI DIN

Malu melakukan CUTI PERTENGAHAN TAHUN
perkara negatif 20/5 – 6/6

KUMPULAN G
PN. NOR FATHILAH BINTI ALI AKBAR
PN. NOR FATHIYAH BINTI DIN
CIK SEETHA A/P MUNIANDY
EN. MOHD FAIZAL BIN IBRAHIM
PN. NUR MARSYITAH BINTI JAAFAR

22 HORMAT KUMPULAN A GB/ GPK P
14/6 - 18/6 MENGHORMATI: PN. MAZLINA BINTI MUHAMAD
PN. NOOR HAYATI BINTI MOHAMMAD NOOR
Menghormati PN. RUZITA BINTI YAHYA
kepelbagaian EN. MOHD.FAUDZAN BIN MAT JUSOH
agama bangsa PN. NAJMIAH BINTI MAT
budaya dan bahasa PN. INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ

23 HORMAT KUMPULAN B GB / GPK
21/6 - 25/6 MENGHORMATI: PN. HASLITA BINTI MOHD. NOOR HEM
PN. SARALA A/P MURUGAIAH
Menghormati EN. AB AZIZ BIN ABAS @ ABBAS
undang-undang PN. NORYATI BINTI RAMLI
PN. JAFIZAH BINTI DALI
jalan raya

24 HORMAT KUMPULAN C GB / GPK
28/6 - 2/7 MENGHORMATI: PN. HONG SIEW LEEY KK
PN. NUR SHAMIMI BINTI SHAMSURI
Mematuhi peraturan EN. MOHD ZUBER BIN SHUIB
setempat PN. ASMAWATI BINTI REZAN
PN. SARMAH @ SALMAH BT. PAIRAN

Page | 24

25 BERTANGGUNGJAWAB : KUMPULAN D GB /GPK P
5/7 - 9/7 PN. NOR DISHAH BINTI ABU BAKAR
Menjaga persekitaran PN. CHE ROSHANI BINTI MUHAMAD
sekolah EN. NOR AZIZAN BIN ISHAK
PN. SOFINAT BINTI ABU YAZID
PN. MARZEANA BINTI MOKHTAR

26 BERTANGGUNGJAWAB : KUMPULAN E GB/ GPK
12/7 - 16/7 Hak asasi kanak-kanak PN. HASNI BINTI HAMID HEM
PN. FOZIAM BINTI HAMID
EN. AJINDER SINGH GILL A/L HARCHARAN SINGH
PN. FAUZIAH BINTI IBRAHIM
PN.SURIA BINTI MOHAMAD
PN. SITI MARDIANA BINTI MAT DESA

27 BERTANGGUNGJAWAB : KUMPULAN F GB / GPK
19/7 - 23/8 KK
PN. SHRINA BINTI AB. RAZAK.
Jujur EN. KHAIRUL IZAD BIN ISMAIL

EN. KHAIRIL IRMAN BIN KAMIL

PN. NORHANIZA BINTI DIN

EN. MOHAMMAD AMZARI BIN YAACOB

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
24/7 – 1/8

28 KEGEMBIRAAN : KUMPULAN G GB / GPK P
2/8 - 6/8 Sahabat PN. NOR FATHIYAH BINTI DIN
CIK SEETHA A/P MUNIANDY
EN. MOHD FAIZAL BIN IBRAHIM
PN. NUR MARSYITAH BINTI JAAFAR
PN. NOR FATHILAH BINTI ALI AKBAR

29 KEGEMBIRAAN : KUMPULAN A GB /GPK
9/8 - 13/8 Jasamu dikenang PN. NOOR HAYATI BINTI MOHAMMAD NOOR HEM
PN. RUZITA BINTI YAHYA
EN. MOHD FAUDZAN BIN MAT JUSOH
PN. NAJMIAH BINTI MAT
PN. INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ
PN. MAZLINA BINTI MUHAMAD

30 KEGEMBIRAAN : KUMPULAN B GB/ GPK KK
16/8/ - 30/8 Negaraku merdeka PN. SARALA A/P MURUGAIAH

EN. AB AZIZ BIN ABAS @ ABBAS
PN. NORYATI BINTI RAMLI
PN. JAFIZAH BINTI DALI
PN. HASLITA BINTI MOHD.NOR

Page | 25

31 KEGEMBIRAAN : KUMPULAN C GB / GPK P
23/8 – 27/8 Bersyukur PN. NUR SHAMIMI BINTI SHAMSURI
EN. MOHD ZUBER BIN SHUIB GB / GPK
32 KASIH SAYANG : PN. ASMAWATI BINTI REZAN HEM
30/8 - 3/9 Menghayati Rukun PN. SARMAH @ SALMAH BT. PAIRAN
PN. HONG SIEW LEEY
Negara
KUMPULAN D
PN. CHE ROSHANI BINTI MUHAMAD
EN. NOR AZIZAN BIN ISHAK
PN. SOFINAT BINTI ABU YAZID
PN. MARZEANA BINTI MOKHTAR
PN. NOR DISHAH BINTI ABU BAKAR

33 KASIH SAYANG : KUMPULAN E GB /GPK KK
6/9 - 10/9 PN. FOZIAM BINTI HAMID
Mengekalkan warisan EN. AJINDER SINGH GILL A/L HARCHARAN SINGH
dan budaya Malaysia PN. FAUZIAH BINTI IBRAHIM
PN. RODZIAH BINTI TAIB
PN. HASNI BINTI HAMID
PN. SITI MARDIANA BINTI MAT DESA

KUMPULAN F GB / GPK P
EN. KHAIRUL IZAD BIN ISMAIL
34 KASIH SAYANG : EN. KHAIRIL IRMAN BIN KAMIL
13/9 - 17/9 PN. NORHANIZA BINTI DIN
Kesetian kepada Raja EN. MOHAMMAD AMZARI BIN YAACOB
dan Negara PN. SHRINA BINTI AB.RAZAK

35 KASIH SAYANG : KUMPULAN G GB / GPK
20/9 - 24/9 Malaysia tanah air ku CIK SEETHA A/P MUNIANDY HEM
EN. MOHD FAIZAL BIN IBRAHIM
PN. NUR MARSYITAH BINTI JAAFAR
PN. NOR FATHILAH BINTI ALI AKBAR
PN. NOR FATHIYAH BINTI DIN

36 KASIH SAYANG : KUMPULAN A GB / GPK
PN. RUZITA BINTI YAHYA KK
27/10 - Menghayati Rukun EN. MOHD.FAUDZAN BIN MAT JUSOH
30/10 Negara PN. NAJMIAH BINTI MAT

PN. INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ

PN. MAZLINA BINTI MUHAMAD
PN. NOOR HAYATI BINTI MOHAMMAD NOOR

37 HORMAT KUMPULAN B GB / GPK P
4/10 - 8/10 MENGHORMATI : EN. AB AZIZ BIN ABAS @ ABBAS
PN. NORYATI BINTI RAMLI
Toleransi PN. SURIA BINTI MOHAMAD
PN. JAFIZAH BINTI DALI

PN. HASLITA BINTI MOHD.NOR
PN. SARALA A/P MURUGAIAH

Page | 26

38 HORMAT KUMPULAN C GB / GPK
11/10 - MENGHORMATI : EN. MOHD ZUBER BIN SHUIB HEM
15/10 PN. ASMAWATI BINTI REZAN
Hindari rasuah PN. SARMAH @ SALMAH BINTI PAIRAN GB / GPK
39 PN. HONG SIEW LEEY KK
18/10 - PN. NUR SHAMIMI BINTI SHAMSURI
22/10
HORMAT KUMPULAN D
MENGHORMATI : EN. NOR AZIZAN BIN ISHAK
PN. SOFINAT BINTI ABU YAZID
Menghargai alam PN. MARZEANA BINTI MOKHTAR
sekitar ( 3R ) PN. NOR DISHAH BINTI ABU BAKAR

PN. CHE ROSHANI BINTI MUHAMAD

40 HORMAT KUMPULAN E GB / GPK P
MENGHORMATI : PN. SITI MARDIANA BINTI MAT DESA
25/10 - PN. FAUZIAH BINTI IBRAHIM GB /GPK
29/10 Negaraku aman HEM
PN. RODZIAH BINTI TAIB
GB / GPK
PN. HASNI BINTI HAMID KK
PN. PN.FOZIAM BINTI HAMID
EN. AJINDER SINGH GILL A/L HARCHARAN

41 BERTANGGUNGJAWAB : KUMPULAN F
EN. KHAIRIL IRMAN BIN KAMIL
1/11 - 5/11 Katakan “ Tidak “ pada PN. NORHANIZA BINTI DIN
rokok
EN. MOHAMMAD AMZARI BIN YAACOB
PN. SHRINA BINTI AB.RAZAK.
EN. KHAIRUL IZAD BIN ISMAIL

42 BERTANGGUNGJAWAB : KUMPULAN G
EN.MOHD FAIZAL BIN IBRAHIM
8/11 - 12/11 Celik cukai PN. NUR MARSYITAH BINTI JAAFAR
PN. NOR FATHILAH BINTI ALI AKBAR
PN. NOR FATHIYAH BINTI DIN
CIK SEETHA A/P MUNIANDY

43 BERTANGGUNGJAWAB : KUMPULAN A
Jenayah siber EN. MOHD.FAUDZAN BIN MAT JUSOH
17/11 - PN. NAJMIAH BINTI MAT
19/11
PN. INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ

PN. MAZLINA BINTI MUHAMAD
PN. NOOR HAYATI BINTI MOHAMMAD NOOR
PN. RUZITA BINTI YAHYA

CUTI AKHIR TAHUN
20/11 – 31/12

Page | 27

JADUAL AGIHAN SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID 2020

TARIKH HANTAR / SUBJEK

BIL PENGURUSAN 20 25
MAC OGO
28 FEB 30 APR 18 MEI 21 JUL 30 SEP 31 OKT

BM MT SJ BC BI PI MZ BM

TH 4 TH 1 TH 4 TH 1 TH 2 TH 4 TH 2 TH 5

BM MT RBT BC BI PI BA BM

1 GURU BESAR TH 6 TH 2 TH 4 TH 2 TH 1 TH 2 TH 5 TH 2
BM SN TMK BC BI PI BA BM
TH 5 TH 4 TH 6 TH 3 TH 4 TH 3 TH 5 TH 2

BM SN TMK BC MT PI BA BM

TH 1 TH 6 TH 5 TH 4 TH 3 TH 6 TH 4 TH 3

BM SN MZ SJ M3 PI BA BI

TH 2 TH 5 TH 5 TH 5 TH 5 TH 1 TH 1 TH 5

BM SN MZ TMK MT SJ BA BI

TH 3 TH 1 TH 4 TH 4 TH 4 TH 6 TH 4 TH 4
2 PK PENTADBIRAN

BI SN MZ RBT MT SJ BA BI

TH 5 TH 2 TH 6 TH 6 TH 3 TH 5 TH 3 TH 3

BI SN MZ BM MT SJ BC BI

TH 4 TH 3 TH 3 TH 4 TH 1 TH 4 TH 1 TH 1

BI PI MZ BM MT TMK BC BI

TH 6 TH 5 TH 6 TH 1 TH 2 TH 4 TH 2 TH 3

BI PI MZ BM SN RBT BC BI

3 PK HAL EHWAL TH 2 TH 4 TH 2 TH 5 TH 4 TH 6 TH 3 TH 1
MURID BI PI BA BM SN TMK BC MT

TH 3 TH 6 TH 6 TH 1 TH 6 TH 5 TH 4 TH 6

BI PI BA BM SN MZ SJ MT

TH 1 TH 2 TH 5 TH 2 TH 5 TH 5 TH 5 TH 5

MT PI BA BM SN MZ RBT MT

TH 6 TH 3 TH 4 TH 3 TH 1 TH 4 TH 4 TH 4

MT PI BA BI SN MZ RBT MT
TH 5 TH 1 TH 1 TH 5 TH 2 TH 6 TH 6 TH 3
4 PK KOKURIKULUM
MT SJ BA BI SN MZ BM MT
TH 4 TH 6 TH 2 TH 4 TH 3 TH 3 TH 4 TH 3
MT SJ BA BI PI MZ BM MT
TH 3 TH 5 TH 3 TH 6 TH 5 TH 1 TH 6 TH 2
Note: Catatkan mata pelajaran dan kelas buku latihan yang perlu dihantar kepada pihak pengurusan.

Page | 28

JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2020

KUMPULAN A KUMPULAN B (BAHASA) KUMPULAN C SAINS DAN
MATEMATIK

1 MOHD TAHAR B JUSOH 1 AB AZIZ BIN ABAS@ABBAS 1 HONG SIEW LEEY

2 ZURAIDA BINTI ZAKARIA 2 INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ 2 MAZLINA BINTI MUHAMAD

3 CHE ROSLINA BINTI SUDIN 3 FOZIAM BINTI HAMID 3 MOHD ZUBER BIN SHUIB
4 KHAIRIL IRMAN BIN KAMIL 4 HASNI BINTI HAMID
5 MARZEANA BT MOKHTAR 5 NAJMIAH BINTI MAT 4 NOR DISHAH BINTI ABU
BAKAR

5 SARMAH BINTI PAIRAN

6 NOR FATHIYAH BT DIN 6 NOR AZIZAN BIN ISHAK 6 RUZITA BINTI YAHYA

7 NORHANIZA BT DIN 7 SURIA BINTI MOHAMAD 7 CHE ROSHANI BINTI
8 SARALA A/P MURUGAIAH MUHAMAD
9 HASLITA BINTI MOHD NOR
8 NUR MARSYITAH BT JAAFAR 8 SITI MARDIANA BINTI MAT
DESA

9 SHRINA BT ABD RAZAK

10 MOHAMMAD AMZARI BIN 10 NUR SHAMIMI BINTI SHAMSURI
YAACOB

11 AJINDER SINGH GILL A/L
HARCHARAN SINGH

12 SEETHA A/P MUNIANDY

KUMPULAN D (KEMANUSIAAN) KUMPULAN E (TEKNIKAL)
1 ASMAWATI BINTI REZAN 1 MOHD FAIZAL BIN IBRAHIM
2 FAUZIAH BINTI IBRAHIM
3 JAFIZAH BINTI DALI
4 KHAIRUL IZAD BIN ISMAIL
5 MASNIM ARIZA BINTI MAKHTAR
6 MOHD FAUDZAN BIN MAT JUSOH
7 NOOR HAYATI BT MOHAMAD NOOR
8 NOR FATHILAH BINTI ALI AKBAR
9 NORYATI BINTI RAMLI
10 SOFINAT BINTI ABU YAZID

29

JADUAL AGIHAN TUGAS PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH 2020

BIL PENGURUSAN JAN FEB MAC APR MEI
1 GURU BESAR TAHUN 1 TAHUN 3 TAHUN 1
2 GPK PENTADBIRAN TAHUN 5 TAHUN 6
3 GPK HEM DAN 2 DAN 4 DAN 2
4 GPK KOKURIKULUM TAHUN 3 TAHUN 6 TAHUN 1 TAHUN 3
TAHUN 5 DAN 2
DAN 4 TAHUN 1 DAN 4
TAHUN 6 DAN 2 TAHUN 3
TAHUN 5 DAN 4 TAHUN 5
TAHUN 1 TAHUN 3
TAHUN 6 DAN 2 DAN 4 TAHUN 5 TAHUN 6

BIL PENGURUSAN JUN JUL OGOS SEP
1 GURU BESAR TAHUN 3 TAHUN 1
2 GPK PENTADBIRAN TAHUN 5 TAHUN 6
3 GPK HEM DAN 4 DAN 2
4 GPK KOKURIKULUM TAHUN 6 TAHUN 1 TAHUN 3
TAHUN 5 DAN 2
TAHUN 1 DAN 4
TAHUN 6 DAN 2 TAHUN 3
DAN 4 TAHUN 5
TAHUN 1 TAHUN 3
DAN 2 DAN 4 TAHUN 5 TAHUN 6

30

PENYEMAKAN BUKU LATIHA

KENDIRI 1

Bil Nama 12 3

JAN FEB MAC

1 ABDUL TAUWAB BIN CHE AHMAD

2 MOHD TAHAR BIN JUSOH

3 ZURAIDA BINTI ZAKARIA

4 CHE ROSLINA BINTI SUDIN

5 AB AZIZ BIN ABAS @ ABBAS

6 AJINDER SINGH GILL A/L HARCHARAN
SINGH

7 ASMAWATI BINTI REZAN

8 CHE ROSHANI BINTI MUHAMAD

9 FAUZIAH BINTI IBRAHIM PENGISIAN KENDIRI

10 FOZIAM BINTI HAMID

11 HASLITA BINTI MOHD.NOR

12 HASNI BINTI HAMID

13 HONG SIEW LEEY

14 INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ

15 JAFIZAH BINTI DALI

16 KHAIRIL IRMAN BIN KAMIL

17 KHAIRUL IZAD BIN ISMAIL

18 MAZLINA BINTI MUHAMAD

19 MOHD FAIZAL BIN IBRAHIM

20 MOHD ZUBER BIN SHUIB

21 MOHD FAUDZAN BIN MAT JUSOH

22 NAJMIAH BINTI MAT

AN MURID TAHUN 2020

PENCERAPAN 1 PENCERAPAN 2

456 7 8 9 10 11
APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV
PKP GB
PKP
GB GB KK
GB
GB
GB

KK

PKP PKP

HM PENGISIAN MARKAH PENCERAPAN 1 HM
PKP PENGISIAN MARKAH PENCERAPAN 2PKP

GB GB
KK KK
HM
HM GB
GB HM

HM PKP
PKP HM
HM PKP
PKP PKP
PKP KK
KK PKP
PKP KK
KK HM
HM PKP
PKP

31

23 NOOR HAYATI BINTI MOHAMMAD NOOR
24 NOR AZIZAN BIN ISHAK
25 NOR DISHAH BINTI ABU BAKAR
26 NOR FATHILAH BINTI ALI AKBAR
27 NOR FATHIYAH BINTI DIN
28 NORHANIZA BINTI DIN
29 NORYATI BINTI RAMLI
30 NUR MARSYITAH BINTI JAAFAR
31 NUR SHAMIMI BINTI SHAMSURI
32 SURIA BINTI MOHAMAD
33 RUZITA BINTI YAHYA
34 SARALA A/P MURUGAIAH
35 SARMAH @ SALMAH BINTI PAIRAN
36 SEETHA A/P MUNIANDY
37 SHRINA BINTI AB.RAZAK.
38 SOFINAT BINTI ABU YAZID
39 MARZEANA BINTI MOKHTAR
40 MOHAMMAD AMZARI BIN YAACOB

HM KK HM
KK
GB
HM GB
HM
HM
GB HM
PKP GB
KK PKP
HM KK
KK HM
KK
PKP
GB PKP
GB
GB
KK GB
KK
GB
PKP GB
PKP
GB
GB

32

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID TAHUN 2020 OLEH PENTADBIR

GURU BESAR GPK PENTADBIRAN
1) MOHD TAHAR BIN JUSOH 1) AJINDER SINGH GILL A/L HARCHARAN
2) ZURAIDA BINTI ZAKARIA
3) CHE ROSLINA BINTI SUDIN SINGH
4) FAUZIAH BINTI IBRAHIM 2) CHE ROSHANI BINTI MUHAMAD
5) HASNI BINTI HAMID
6) NOR DISHAH BINTI ABU BAKAR 3) NORYATI BINTI RAMLI
7) NORHANIZA BINTI DIN
8) SARALA A/P MURUGAIAH 4) INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ
9) SARMAH @ SALMAH BINTI PAIRAN
10) SHRINA BINTI AB.RAZAK 5) KHAIRIL IRMAN BIN KAMIL

6) KHAIRUL IZAD BIN ISMAIL

7) MOHD FAIZAL BIN IBRAHIM

8) NAJMIAH BINTI MAT

9) RUZITA BINTI YAHYA

10) SOFINAT BINTI ABU YAZID

GPK HEM GPK KOKO
1) ASMAWATI BINTI REZAN 1) AB AZIZ BIN ABAS @ ABBAS
2) HASLITA BINTI MOHD.NOR 2) FOZIAM BINTI HAMID
3) JAFIZAH BINTI DALI 3) MASNIM ARIZA BINTI MAKHTAR
4) MOHD FAUDZAN BIN MAT JUSOH 4) MAZLINA BINTI MUHAMAD
5) NOOR HAYATI BINTI MOHAMMAD 5) MOHD ZUBER BIN SHUIB
6) NOR AZIZAN BIN ISHAK
NOOR 7) NUR MARSYITAH BINTI JAAFAR
6) NOR FATHILAH BINTI ALI AKBAR 8) SURIA BINTI MOHAMAD
7) NOR FATHIYAH BINTI DIN 9) SEETHA A/P MUNIANDY
8) HONG SIEW LEEY 10) SURIA BINTI MOHAMAD
9) NUR SHAMIMI BINTI SHAMSURI

10) MOHAMMAD AMZARI BIN YAACOB

33

JADUAL PENGHANTARAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2020

MINGGU TARIKH GURU BESAR GPK GPK HAL EHWAL GPK
PENTADBIRAN MURID KOKURIKULUM
1 2 JAN KUMP. A & B
2 9 JAN KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
3 16 JAN KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
4 21 JAN KUMP. A & E KUMP. E KUMP. B KUMP. C
5 30 JAN KUMP. A & B KUMP. B KUMP. C KUMP. D
6 6 FEB KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
7 13 FEB KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
8 20 FEB KUMP. A & E KUMP. E KUMP. B KUMP. C
9 27 FEB KUMP. A & B KUMP. B KUMP. C KUMP. D
10 5 MAC KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
11 12 MAC KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
12 26 MAC KUMP. A & E KUMP. E KUMP. B KUMP. C
13 2 APRIL KUMP. A & B KUMP. B KUMP. C KUMP. D
14 9 APRIL KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
15 16 APRIL KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
16 23 APRIL KUMP. A & E KUMP. E KUMP. B KUMP. C
17 30 APRIL KUMP. A & B KUMP. B KUMP. C KUMP. D
18 7 MEI KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
19 14 MEI KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
20 19 MEI KUMP. A & E KUMP. E KUMP. B KUMP. C
21 11 JUN KUMP. A & B KUMP. B KUMP. C KUMP. D
22 18 JUN KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
23 25 JUN KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
24 2 JULAI KUMP. A & E KUMP. E KUMP. B KUMP. C
25 9 JULAI KUMP. A & B KUMP. B KUMP. C KUMP. D
26 16 JULAI KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
27 23 JUAI KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
28 6 OGOS KUMP. A & E KUMP. E KUMP. B KUMP. C
29 13 OGOS KUMP. A & B KUMP. B KUMP. C KUMP. D
30 20 OGOS KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
31 27 OGOS KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
32 3 SEPT KUMP. A & E KUMP. E KUMP. B KUMP. C
33 10 SEPT KUMP. A & B KUMP. B KUMP. C KUMP. D
34 17 SEPT KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
35 24 SEPT KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
36 1 OKT KUMP. A & E KUMP. E KUMP. B KUMP. C
37 8 OKT KUMP. A & B KUMP. B KUMP. C KUMP. D
38 15 OKT KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
39 22 OKT KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
40 29 OKT KUMP. A & E KUMP. E KUMP. B KUMP. C
KUMP. B KUMP. C KUMP. D

34

MINGGU TARIKH GURU BESAR GPK GPK HAL EHWAL GPK
PENTADBIRAN MURID KOKURIKULUM
41 5 NOV KUMP. A & B
42 12 NOV KUMP. A & C KUMP. C KUMP. D KUMP. E
43 19 NOV KUMP. A & D KUMP. D KUMP. E KUMP. B
KUMP. E KUMP. B KUMP. C

* Dihantar pada setiap hari Khamis

JADUAL AGIHAN PEMANTAUAN PRESTASI MURID 2020

BIL PENGURUSAN KUMP. JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP
1 GURU BESAR
KUM CEMERLANG

TAHUN TAHUN 6

KUM CEMERLANG/SELAMAT

2 GPK
PENTADBIRAN

TAHUN TAHUN 6

KUM SELAMAT

3 GPK HEM

TAHUN TAHUN 6

KUM SELAMAT/LULUS

4 GPK
KOKURIKULUM

TAHUN TAHUN 6

Kumpulan merujuk kepada kumpulan cemerlang, cemerlang/selamat, selamat, selamat/lulus dan
sebagainya seperti yang ditetapkan oleh sekolah dalam Headcount.Pembahagian kumpulan dan
pelaksanaannya terpulang kepada pihak sekolah.

35

Isu Strategik, Matlamat, KPI dan Objektif Sekolah

Isu strategik ialah masalah yang ada atau peluang yang ada atau mempunyai potensi untuk memberi
kesan ke atas prestasi sekolah atau stakeholder. Pendekatan untuk mengenalpasti isu strategik dengan
menggunakan ‘the direct approach’ didapati dari semakan mandat, misi dan analisis persekitaran
(SWOT).

Key Performance Indicators (KPI) adalah satu parameter yang boleh diukur. KPI juga dikenali
sebagai penunjuk kejayaan membantu sekolah mentakrif dan mengukur kemajuan untuk mencapai
matlamat organisasi. Maka KPI adalah kaedah mengukur pencapaian matlamat. Setiap KPI disertakan
sasaran bersama. Pembinaan sasaran diunjurkan berasaskan “take off value” (TOV) semasa.

Bidang Isu Strategik Matlamat Indikator Prestasi 2017 2018 2019 2020
strategik TOV 96%
85.5
Pengurusan Misi dan Visi Memperjelaskan % Kefahaman 84% 90% 92 %
dan Sekolah kurang kepada semua warga sekolah 81.94 83.5 6
warga sekolah 5%
Kepimpinan difahami meningkat 4 5
Organisasi 10% 8% 4
Kurikulum Prestasi Meningkatkan Kualiti Melapasi 76.27
akademik Melepasi Tahap Tahap Minimum 2 3 5%
Kokurikulum ditahap Minimum ( MTM )
memuaskan ( MTM ) 10% 8%
Hal Ehwal
Murid Pencapaian Meningkatkan Bilangan 3
kokurikulum pencapaian memenangi
Kewangan kokurikulum pertandingan
ditahap peringkat negeri
Pentadbiran minimum
Pejabat Meningkatkan Bilangan 15%
Sahsiah dan sahsiah dan jati ketidakthadiran
jati diri murid
diri murid ke sekolah
ditahap
sederhana Meningkatkan Bilangan 1
sumber program yang 20%
Sumber
kewangan kewangan dan boleh
kualiti pengurusan menyumbang
terhad peningkatan
Dan kewangan pemahaman

pengurusaan Meningkatkan tentang
kewangan mutu pengurusan pengurusan
yang kurang kewangan
cekap pejabat
sekolah.
Kelemahan
pengurusan Bilangan
pelaksanaan
pejabat progam yang

dirancang

36

Bidang Isu Strategik Matlamat Indikator 2017 2018 2019 2020
strategik Prestasi TOV 80% 85% 95%
Persekitaran Keceriaan
dan dan Meningkatkan Peratusan 60%
keceriaan dan tahap
Kemudahan kemudahan
fizikal ditahap kemudahan kecerian
dalaman persekitaran
sederhana dan bilik-bilik
persekitaran
sekolah khas

Meningkatkan Peratusan
budaya kerja
Pengurusan Guru kurang menghadiri 75% 80% 90% 100%
Sumber motivasi dengan kursus
Manusia semangat
kekitaan dan motivasi dan
berpasukan
pengurusan

Perhubungan Perhubungan Meningkatkan % kehadiran
Luar antara hubungan antara ibubapa &

sekolah dan sekolah dan komuniti 50% 70% 85% 100%
komuniti komuniti dalam
ditahap
program
sederhana
sekolah

37

SENARAI NAMA GURU TAHUN 2020 JAWATAN
GURU BESAR
BIL NAMA GPK PENTADBIRAN
1 ABDUL TAUWAB BIN CHE AHMAD GPK HEM
2 MOHD TAHAR BIN JUSOH GPK KOKURIKULUM
3 ZURAIDA BINTI ZAKARIA KAUNSELOR
4 CHE ROSLINA BINTI SUDIN
5 MARZEANA BINTI MOKHTAR GURU PRA SEKOLAH
6 AB AZIZ BIN ABAS @ ABBAS
7 AJINDER SINGH GILL A/L HARCHARAN SINGH GURU DATA /EMIS
8 ASMAWATI BINTI REZAN
9 CHE ROSHANI BINTI MUHAMAD GURU PSS
10 FAUZIAH BT IBRAHIM GURU PEMULIHAN
11 FOZIAM BT HAMID GURU PRA SEKOLAH
12 HASLITA BT MOHD NOR
13 HASNI BINTI HAMID 38
14 HONG SIEW LEEY
15 INTAN AZIRA BINTI ABD AZIZ
16 JAFIZAH BINTI DALI
17 KHAIRIL IRMAN BIN KAMIL
18 KHAIRUL IZAD BIN ISMAIL
19 MAZLINA BT MUHAMAD
20 MOHAMMAD AMZARI BIN YAACOB
21 MOHD FAIZAL BIN IBRAHIM
22 MOHD FAUDZAN BIN MAT JUSOH
23 MOHD ZUBER BIN SHUIB
24 NAJMIAH BTE MAT
25 NOOR HAYATI BINTI MOHAMAD NOOR
26 NOR AZIZAN BIN ISHAK
27 NOR DISHAH BT. ABU BAKAR
28 NOR FATHILAH BINTI ALI AKBAR
29 NOR FATHIYAH BINTI DIN
30 NORHANIZA BT. DIN
31 NORYATI BINTI RAMLI
32 NUR MARSYITAH BT JAAFAR
33 NUR SHAMIMI BINTI SHAMSURI
34 RUZITA BINTI YAHYA

35 SARALA A/P MURUGAIAH GURU BESTARI (ICT)
36 SARMAH @ SALMAH BINTI PAIRAN
37 SEETHA A/P MUNIANDY
38 SHRINA BINTI AB RAZAK
39 SITI MARDIANA BINTI MAT DESA
40 SURIA BINTI MOHAMAD
41 SOFINAT BT. ABU YAZID

SENARAI NAMA AKP TAHUN 2019 JAWATAN
PT PENTADBIRAN
BIL NAMA AKP PT KEWANGAN
1 CHE HASNA BINTI HASSAN PPM PRASEKOLAH
2 SITI RODIYAH BINTI SHUIB PPM PRASEKOLAH
3 NOR HAFIZAH BINTI SAMSUDIN JURU TEKNIK
4 NUUR SALIHAH BINTI AHMAD PO
5 HAMZAH BIN MD ISA
6 MUHAMAD ZAINI BIN SAHIDAN

39

JAWATANKUASA INDUK PENTADBIRAN

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU
Setiausaha : Pn. Che Hasna binti Hassan (PT)

BIL. AJK PENTADBIRAN PENYELARAS
1 JK Mesyuarat Pengurusan EN. MOHD TAHAR BIN JUSOH
PN. ZURAIDA BINTI ZAKARIA
2 JK Penilaian Prestasi Tahunan (PBPPP/ LNPT) PN. CHE ROSLINA BINTI SUDIN (SU)
EN. MOHD TAHAR BIN JUSOH
3 JK Mesyuarat Guru/ AKP
EN. MOHD TAHAR BIN JUSOH
4 JK Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah (SPSK)
5 JK Standard Kualiti Pendidikan Malaysia EN. ABDUL TAWWAB BIN CHE AHMAD
6 JK Kewangan Sekolah EN. ABDUL TAWWAB BIN CHE AHMAD
PN. SITI RODIYAH BINTI SHUIB
7 JK Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) SEMUA KETUA PANITIA
PN. HASLITA BINTI MOHD. NOR
8 JK Penyenggaraan Fizikal, Bangunan dan
Peralatan EN. MOHD. FAUDZAN BIN MAT JUSOH

9 JK Data dan Maklumat EN. MOHD. FAIZAL BIN IBRAHIM

10 JK Kebajikan Sekolah EN. MOHD. FAUDZAN BIN MAT JUSOH

11 JK Induk 3K /Keselamatan/ Kesihatan/ PN. NORHANIZA BINTI DIN
Kebersihan & Keceriaan Sekolah
PN. FAUZIAH BINTI IBRAHIM
12 JK Bilik Mesyuarat
PN. CHE HASNA BINTI HASSAN
13 JK Pejabat Sekolah
PN. SHRINA BINTI AB. RAZAK
14 JK Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)
PN. HONG SIEW LEEY
15 JK RIMUP PN. SOFINAT BINTI ABU YAZID
PN. NAJMIAH BINTI MAT
16 JK Sebut Harga EN. MOHD TAHAR BIN JUSOH
PN. ZURAIDA BINTI ZAKARIA
17 JK Tugas-Tugas Khas
EN.MOHD TAHAR BIN JUSOH
18 Penyelaras Pihak Swasta (Kawalan PN. ZURAIDA BINTI ZAKARIA
Keselamatan) PN. CHE ROSLINA BINTI SUDIN (SU)

19 Penyelaras PIBG (unit Pentadbiran )

40

1. JAWATANKUASA MESYUARAT PENGURUSAN

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Mesyuarat

Bilangan Tarikh
Setiap Minggu Setiap hari Ahad
Persekolahan

2. JAWATANKUASA PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT/PBPPP)

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

AJK : Pn. Che Hasna binti Hassan - Pembantu Tadbir

Mesyuarat

Bilangan Tarikh
Kali Pertama Januari 2019
Kali Kedua Oktober 2019

3. JAWATANKUASA MESYUARAT GURU/AKP

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Setiausaha : Pn. Intan Azira binti Abd. Aziz
AJK : Semua Guru

Mesyuarat Tarikh
Bilangan Disember 2018
April 2019
Kali Pertama Ogos 2019
Kali Kedua November 2019
Kali Ketiga
Kali Keempat

41

4. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2 (SKPMg2)

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Setiausaha : Pn. Hasni binti Hamid
Setiausaha Data : Pn. Shrina binti Ab. Razak

AJK En. Mohd Faizal bin Ibrahim

Pn. Sofinat binti Abu Yazid - Standard 1
Pn. Che Hasna binti Hasan - Standard 2
Pn. Nor Dishah binti Abu Bakar - Standard 3.1
En. Khairul Izad bin Ismail - Standard 3.2
Pn. Nor Fathilah binti Ali Akbar - Standard 3.3
Pn. Hasni binti Hamid - Standard 4

Mesyuarat

Bilangan Tarikh
Kali Pertama Januari 2019
Kali Kedua April 2019
Kali Ketiga Oktober 2019

5. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Setiausaha : Pn. Siti Rodiyah binti Shuib - Pem.Tadbir/
Pegawai Aset
AJK : Ketua-ketua Panitia
Pn. Nor Fathiyah binti Din - Guru Pusat Sumber
Pn. Marzeana binti Mokhtar - Guru B&K
Pn. Norhaniza binti Din - Guru Pemulihan
Pn. Hong Siew Leey - Juruaudit Dalaman

Mesyuarat

Bilangan Tarikh

Kali Pertama Januari 2019
Kali Kedua April 2019
Kali Ketiga Ogos 2019
Kali Keempat Oktober 2019

42

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK)

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU
Penyelaras
: Pegawai Aset Sekolah
Setiausaha En. Mohd Faudzan bin Mat Jusoh
AJK
: Pegawai Lembaga Pemeriksa
Pn. Shrina binti Ab. Razak
Pn. Haslita binti Mohd. Nor

: Pegawai Pelupusan
Pn. Masnim Ariza binti Mokhtar

: Cik Seetha a/p Muniandy

Penyelaras Prasekolah : Pn. Nor Marsyitah binti Jaafar
Penyelaras Harta Modal/Inventor : En. Mohd. Faudzan bin Mat Jusoh
Penyelaras Peralatan ICT : En. Mohd. Faizal bin Ibrahim
Penyelaras Peralatan Pejabat
(Barang Tak Luak) : En. Muhammad Zaini bin Sahidan
Penyelaras Peralatan Pejabat
(Barang Luak) : Pn. Siti Rodiyah binti Shuib
Penyelaras Alat Bantu Belajar : Semua Ketua Panitia

Mesyuarat :

Kali Pertama Januari 2019
Kali Kedua April 2019
Kali Ketiga Ogos 2019
Kali Keempat Oktober 2019

7. JAWATANKUASA PENYELENGGARAAN FIZIKAL, BANGUNAN DAN PERALATAN

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Penyelaras/Setiausaha : En. Mohd. Faudzan bin Mat Jusoh - Juruteknik
AJK : En. Hamzah bin Md. Isa - Pembantu Tadbir

Pn. Siti Rodiyah binti Shuib
Guru-guru Bilik Khas

Mesyuarat

Bilangan Tarikh
Kali Pertama Januari 2019
Kali Kedua Oktober 2019

43

8. JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Penyelaras/Setiausaha : En. Mohd. Faizal bin Ibrahim - APDM/HRMIS
AJK Pn. Intan Azira binti Abd. Aziz - SAPS/HEADCOUNT
Pn. Foziam binti Hamid - Penyelaras PBS
En. Muhammad Zaini bin Sahidan - Pendaftaran/Pertukaran
En. Khairul Izad bin Ismail - SSDM/SU KOKU
Pn. Nor Hafizah binti Samsudin - Pra Sekolah
Cik Nur Salihah binti Ahmad - Pra Sekolah
Pn. Haslita binti Mohd Noor - Guru Bantuan/KWAMP
Pn. Asmawati binti Rezan - RMT
Pn. Marzeana binti Mokhtar - B&K/Psikometrik
En. Ab. Aziz bin Abas @ Abbas - SU Sukan
Pn. Noryati binti Ramli - j-QAF
Pn. Norhaniza binti Din - Guru Pemulihan

Mesyuarat Tarikh
Januari
Bilangan April
Kali Pertama Ogos
Kali Kedua Oktober
Kali Ketiga
Kali Keempat

9. JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Penyelaras : Pn. Haslita binti Mohd Noor - RMT
Setiausaha : Pn. Asmawati binti Rezan - Guru Data
AJK : En. Mohd Faizal bin Ibrahim - Guru SPBT

Pn. Noryati binti Ramli

Mesyuarat

Bilangan Tarikh
Kali pertama Januari
Kali kedua Ogos

44

10. JAWATANKUASA INDUK 3K

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Setiausaha : Pn. Norhaniza binti Din - Penyelaras Kebersihan &
Ahli Jawatankuasa : Pn. Ruzita binti Yahya Keceriaan

Pn. Che Roshani binti Muhamad - Penyelaras Kesihatan
En. Mohd. Faudzan bin Mat Jusoh - Penyelaras Keselamatan
PIBG
Wakil JKKK Tarikh
Wakil Klinik Kesihatan Januari
Pegawai Perhubungan Sekolah Jun
Pengusaha Kantin Oktober
Pengurus Syarikat Keselamatan
Pengurus Syarikat Kebersihan
Pengurus Kedai Buku

Mesyuarat

Bilangan
Kali Pertama
Kali Kedua
Kali Ketiga

11. JAWATANKUASA BILIK MESYUARAT

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Penyelaras / Setiausaha : Pn. Fauziah binti Ibrahim - S/U Guru
AJK : Pn. Intan Azira binti Abd. Aziz - Guru Pemulihan
- S/U Kurikulum
Pn. Norhaniza binti Din - S/U HEM
Pn. Hasni binti Hamid - S/U KOKU
Pn. Nor Fathilah binti Ali Akbar - PPM
En. Khairul Izad bin Ismail
Cik Nuur Salihah binti Ahmad

Mesyuarat

Bilangan Tarikh
Kali Pertama Februari
kali kedua Ogos

45

12. JAWATANKUASA PEJABAT SEKOLAH

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Penyelaras / Setiausaha : Pn. Che Hasna binti Hassan
AJK : Pn. Siti Rodiyah binti Shuib

En. Muhammad Zaini bin Sahidan
En. Hamzah bin Md. Isa
Pn. Nor Hafizah binti Samsudin
Cik Nuur Salihah binti Ahmad

Mesyuarat

Bilangan Tarikh
Kali Pertama Februari
kali kedua Ogos

13. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

Penyelaras / Setiausaha : Pn. Shrina binti Ab. Razak

Naib Setiausaha : Pn. Sarmah binti Pairan

AJK : Semua Ketua Panitia

Mesyuarat

Bilangan Tarikh
Kali Pertama Januari 2019
Kali Kedua Februari 2019
Kali Ketiga Mac 2019
Kali Keempat Mei 2019
Kali Kelima Ogos 2019

46

14. JAWATANKUASA SEBUT HARGA KANTIN & KEDAI BUKU SEKOLAH

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU
AJK : PK HEM
- Guru Kedai Buku
Pencatat Wakil JPN dan PPD - Guru Kantin

: Pn. Sofinat binti Abu Yazid
Pn. Najmiah binti Mat

Mesyuarat

Bilangan Tarikh
Kali Pertama Julai
Kali Kedua Oktober

15. JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

Pengerusi : En. Abdul Tauwab bin Che Ahmad - GURU BESAR
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Tahar bin Jusoh - GPK PENTADBIRAN
Naib Pengerusi 2 : Pn. Zuraida binti Zakaria - GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Che Roslina binti Sudin - GPK KOKU

15.1 Jawatankuasa Pencatat Mesyuarat & Taklimat Guru

Ketua : Pn. Intan Azira binti Abd Aziz
AJK : Pn. Norhaniza binti Din
Pn. Che Roshani binti Muhamad

15.2 Jawatankuasa Siaraya

Ketua : En. Nor Azizan bin Ishak
AJK : En. Hamzah bin Md. Isa
En. Mohd Zuber bin Shuib
En. Khairil Irman bin Kamil

47

15.3. Majlis / Program Peringkat Sekolah

Bil Majlis / Program Penyelaras Tarikh
Pelaksanaan Catatan

1 Hala Tuju UPSR - Pn. Sofinat binti Abu Yazid Unit Kuri

- Pn. Marzeana binti Mokhtar Unit Kuri

2 Hari Akademik - Pn. Nor Dishah binti Abu Bakar Unit Kuri

(Jaya Waris) - Pn. Marzeana binti Mokhtar Unit Koku
Unit Koku
3 Hari Anugerah - Pn. Hasni binti Hamid Unit
Pentadbiran
Kecemerlangan Unit Hem

4 Sukan Tahunan - En. Ab Aziz bin Abas @ Abbas Unit Hem

5 Sambutan Maal Hijrah - Pn. Fauziah binti Ibrahim Unit Kuri/Hem
Unit Kuri
6 Hari Guru - En. Muhamad Amzari bin Unit Koku
Unit Hem
Yacob
Unit Koku
7 Bulan Patriotisme - Ketua Panitia
 Sejarah Unit Koku
 Muzik Unit Koku
 PSV Unit Hem
 PJK Unit Koku
Unit Koku
8 Hari Kanak-Kanak / Jamuan - Pn. Marzeana binti Mokhtar Unit Koku
Unit Kuri
Kelas Akhir Tahun
Unit Hem
9 Program Motivasi - Pn. Marzeana binti Mokhtar Unit Koku
Unit Hem
10 Ihya Ul Ramadhan - Pn. Asmawati binti Rezan
Unit Hem
11 Hari Usahawan - En. Khairul Izad bin Ismail
Unit Hem
12 Orientasi dan Pendaftaran - Pn. Marzeana binti Mokhtar
Unit Hem
Tahun 1 dan Prasekolah 2019 - Pn. Nor Fathilah binti Ali Akbar Unit Kuri

13 Sambutan Maulidur Rasul - En. Mohd Faudzan bin Mat Unit Kuri/Hem
Unit Koko
14 Perkhemahan Unit Berunifom Jusoh Unit Hem
- Pn. Haslita binti Mohd Noor

15 Merentas Desa - En. Ab. Aziz bin Abbas

16 Minggu PPDa - Pn. Sarmah binti Pairan

17 Kem Ibadah - Pn. Nor Fathilah binti Ali Bakar

18 Kem Bestari Solat - Pn. Asmawati binti Rezan

19 Kem Celik Jawi - Pn. Noryati binti Ramli

20 Program Transisi - Pn. Jafizah binti Dali
21 Gotong Royong Perdana - Pn. Marzeana binti Mokhtar
- Pn. Norhaniza binti Din

22 Lawatan - En. Khairul Izad bin Ismail

23 Program Keselamatan - En. Mohd Faudzan bin Mat

(Latihan kebakaran ) Jusoh

24 Majlis Pelantikan Pemimpin - Pn. Marzeana binti Mokhtar

Sekolah (Murid)

25 Majlis Konvokesyen - En. Khairil Irman bin Kamil

Prasekolah

26 Majlis Konvokesyen Tahun 6 - Pn. Marzeana binti Mokhtar

27 Program Peningkatan - Pn. Sofinat binti abu Yazid

Akademik

28 Program Selepas UPSR & PAT - Pn. Mazlina binti Muhamad

29 Sambutan Hari Raya - Pn. Siti Mardiana binti Mat Desa
30 Program RIMUP - Pn. Sarala a/p Murugaiah
- Pn. Hong Siew Leey

48


Click to View FlipBook Version