The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SMK KUALA SELANGOR, 2022-05-11 20:47:01

peta minda teknologi hijau

peta minda teknologi hijau

TEKNOLOGI HIJAU DALAM MELESTARIKAN ALAM SEKITAR

SEKTOR TENAGA SEKTOR SEKTOR PENGURUSAN SEKTOR SEKTOR PERTANIAN SEKTOR SEKTOR
PEMBUATAN DAN SISA DAN AIR SISA BANGUNAN DAN PERHUTANAN TEKNOLOGI PENGANGKUTAN
MAKLUMAT
INDUSTRI
DAN
KOMUNIKASI

ISU SOSIOSAINTIFIK ISU SOSIOSAINTIFIK ISU SOSIOSAINTIFIK ISU SOSIOSAINTIFIK

• penggunaan sumber tenaga • Pembuangan sisa yang tidak terancang • Penerokaan hutan secara tidak • Pertambahan bilangan kenderaan
tidak boleh baharu • Sisa makanan tidak dilupuskan dengan baik terkawal – tanah runtuh, banjir • Penghasilan asap kenderaan yang
meningkat - menyebabkan • Pembuangan sampah sarap, kumbahan, sisa besar, kepupusan flora dan fauna
kehausan sumber bahan api mengandungi gas rumah hijau
fosil kimia ke sungai mengganggu ekosistem • Penggunaan racun serangga dan ( karbon dioksida dan karbon
sungai baja kimia yang berleluasa – tanah monoksida )
• pembakaran bahan api fosil – • Kertas penyumbang utama sisa pepejal tanaman tercemar, keasidan tanah • 95% kenderaan menggunakan petrol
kesan rumah hijau, • Pembebasan gas rumah hijau meningkat, pencemaran air sungai dan diesel - Sumber tenaga tidak
pemanasan global, • Penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa boleh baharu akan habis digunakan
pencemaran udara dan air pepejal menyebabkan peningkatan gas • Pembakaran terbuka yang tidak • Gas-gas berbahaya yang dikeluarkan
rumah hijau terkawal– jerebu, kualiti udara bersama asap kenderaan
• perubahan iklim yang terjejas menyebabkan hujan asid
ekstrem APLIKASI TH
• Penebangan pokok bagi APLIKASI TH
APLIKASI TH • Amalan 5R ( tolak , kurangkan, guna semula , kitar pembukaan tanah yang tidak
semula, pemulihan ) terkawal – tanah runtuh, banjir • Amalan mod kenderaan hijau
• Penggunaan sumber tenaga besar, kepupusan flora dan fauna – membebaskan gas rumah
boleh baharu – tenaga solar, • Rawatan biologi dan pemprosesan sisa hijau pada kadar yang amat
tenaga angin, tenaga hidro , – dijadikan baja organik APLIKASI TH minimum atau tidak
tenaga geoterma - dijadikan sumber utama dalam tenaga boleh membebaskan gas rumah
baharu ( biojisim ) bagi menggantikan bahan api • Memproses sisa pertanian menjadi hijau
• Kempen amalan Kecekapan fosil baja kompos
tenaga • Penggunaan bahan api bio (
• Pengasingan sisa rumah dan kitar semula – • Kitar semula metil ester asid lemak ) yang
• Berjimat cermat dalam mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan • Penggunaan baja kompos dihasilkan daripada minyak
penggunaan elektrik • Penanaman semula pokok-pokok sayuran serta lemak haiwan
– tutup suis jika tidak • Pencegahan dan pengurangan • Mengawal aktiviti pembalakan
digunakan - kurangkan penggunaan kertas, guna semula • Mewartakan banyak lagi hutan • Penciptaan kenderaan Gas Asli
-tetapkan suhu penyaman kertas terpakai ( NGV ) menggunakan gas asli
udara 24oC-25oC -sediakan makanan isi rumah ikut keperluan simpan cecair ( LNG ) atau gas asli
• Tenaga bio dari sisa pertanian dan mampat ( CNG )

najis haiwan

• Jejak kaki karbon ialah jumlah gas rumah hijau, iaitu karbon dioksida yang dibebaskan daripada
aktiviti-aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pembakaran bahan api
fosil

• Pembakaran bahan api, memasak makanan, pereputan sisa oleh bakteria, penjanaan elektrik
menghasilkan gas karbon dioksida.

• Mengepam air dan mengitar semula memerlukan tenaga

• Dua proses yang mengurangkan jejak karbon – kitar semula dan imbangan karbon

• Imbangan karbon merujuk kepada proses yang dapat mengurangkan pembebasan gas rumah
hijau seperti penanaman tumbuhan hijau.

• kita perlulah mengaplikasikan Teknologi Hijau dalam kehidupan supaya kita dapat
mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke persekitaran sekali gus mengurangkan jejak
kaki karbon


Click to View FlipBook Version