The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT PJ THN 2 2022-2023 By Rozayus Academy

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhammadaman165, 2022-03-31 01:50:43

RPT PJ THN 2 2022-2023 By Rozayus Academy

RPT PJ THN 2 2022-2023 By Rozayus Academy

NAMA SEKOLAH : SK SULTAN YAHYA PETRA 2

ALAMAT SEKOLAH : JALAN RUMAH REHAT, 18000 KUALA KRAI

NAMA GURU : MUHAMMAD AMAN BIN HASBULLAH

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Unit 1: 1.1 Meneroka pelbagai 1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang Pemerhatian /
Cabaran Ruang pergerakan berdasarkan konsep am yang telah ditetapkan Pentaksiran
pergerakan.
M 1 Teroka Ruang 2.1.1 Membezakan pergerakan EMK:
2.1 Mengaplikasikan konsep mengikut ruang Kreativiti & Inovasi
pergerakan semasa meneroka BT m/s 2-3
pelbagai corak pergerakan. 5.1.5. Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat aktiviti.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan
keselamatan

Unit 1: 1.1 Meneroka pelbagai 1.1.2. Melakukan pelbagai pergerakan Pemerhatian /
Cabaran Ruang pergerakan berdasarkan konsep yang meningkatkan kelajuan Pentaksiran
pergerakan. semasa bergerak.
M2 Bergerak Ikut EMK:
Tempo 2.1 Mengaplikasikan konsep 2.1.2 Membezakan pergerakan Kreativiti & Inovasi
pergerakan semasa meneroka mengikut tempo.
pelbagai corak pergerakan BT m/s 4-5
2.1.3 Mengenal pasti lakuan yang
5.2 Menunjukkan keyakinan dan boleh meningkatkan kelajuan.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2. Menerima cabaran dan seronok
semasa melakukan aktiviti.

1
Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Unit 2: 1.2 Melakukan pelbagai 1.2.1. Melakukan pergerakan berjalan, berlari, Pemerhatian /
Mari Bersenam pergerakan lokomotor mencongklang (galloping), menggelongsor, Pentaksiran
Senaman Ceria melompat, melompat sebelah kaki (hopping),
1.3 Melakukan pelbagai berskip dan melonjak (leaping). EMK:
M3 pergerakan bukan lokomotor. Kreativiti & Inovasi
1.3.1. Melakukan pergerakan fleksi badan
2.2 Mengaplikasikan konsep (membongkok), meregang, membuai,
pergerakan semasa melakukan meringkuk, mengilas, memusing, menolak,
pergerakan lokomotor dan bukan menarik, mengayun dan mengimbang
lokomotor
2.2.1. Mengenal pasti ciri-ciri lakuan BT m/s 8-9
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
melakukan aktiviti fizikal
5.2.1. Melibatkan diri dan mengambil bahagian
secara aktif.

Unit 2: 1.2 Melakukan pelbagai 1.2.2. Melompat pada satu jarak, Pemerhatian /
Mari Bersenam pergerakan lokomotor mendarat dengan kedua-dua Pentaksiran
belah kaki dan lutut difleksi.
Mari Melompat 2.2 Mengaplikasikan konsep EMK:
M4 pergerakan semasa melakukan 2.2.2. Menerangkan kepentingan fleksi Kreativiti & Inovasi
pergerakan lokomotor dan bukan dalam pergerakan lokomotor dan
lokomotor bukan lokomotor. BT m/s 1O

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2. Menerima cabaran dan seronok
tanggungjawab kendiri semasa semasa melakukan aktiviti.
melakukan aktiviti fizikal.

2

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Unit 2: 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan 1.2.3. Melompat berterusan tali yang Pemerhatian /
Mari Bersenam lokomotor diayun berulang-ulang oleh dua Pentaksiran
orang rakan.
Lompat Riang 2.2 Mengaplikasikan konsep pergerakan EMK:
M5 semasa melakukan pergerakan lokomotor 2.2.2. Menerangkan kepentingan fleksi Kreativiti & Inovasi
dan bukan lokomotor dalam pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor. BT m/s 11
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.2. Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.

1.3 Melakukan pelbagai pergerakan

bukan 1.3.2. Menggabungkan pelbagai

Unit 2: lokomotor. pergerakan bukan lokomotor Pemerhatian /

Mari Bersenam dalam satu rangkaian pergerakan. Pentaksiran

2.2 Mengaplikasikan konsep pergerakan

Rangkaian semasa melakukan pergerakan lokomotor 2.2.3. Menjelaskan postur badan yang

M6 Pergerakan Bukan dan bukan lokomotor betul semasa melakukan EMK:
Lokomotor
pergerakan lokomotor dan bukan Kreativiti & Inovasi

5.2 Menunjukkan keyakinan dan lokomotor.

tanggungjawab kendiri semasa melakukan BT m/s 12

aktiviti fizikal. 5.2.1. Melibatkan diri dan mengambil

bahagian secara aktif.

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
7 KUMPULAN A- 02.05.2022 (Isnin)- 05.05.2022 (Khamis), KUMPULAN B- 03.05.2022 (Selasa)- 06.05.2022 (Jumaat)

3

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Unit 2: 1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan 1.3.3. Menggabungkan pelbagai Pemerhatian /
Mari Bersenam lokomotor. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
lokomotor dalam satu rangkaian
Rangkaian 2.2 Mengaplikasikan konsep pergerakan pergerakan. EMK:
8 Bergabung semasa melakukan pergerakan lokomotor Kreativiti & Inovasi
dan bukan lokomotor 2.2.1. Mengenal pasti ciri-ciri lakuan
pergerakan lokomotor dan bukan BT m/s 13
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen lokomotor.
pengurusan dan keselamatan
5.1.2. Melakukan aktiviti dalam ruang
yang selamat.

Unit 2: 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.1. Melambung dan menangkap Pemerhatian /
Mari Bersenam manipulasi. objek yang dilambung tinggi. Pentaksiran

Lambung dan 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan konsep 2.3.1. Menyatakan perkaitan antara EMK:
9 Tangkap pergerakan dan prinsip mekanik dalam aplikasi daya dengan pergerakan Kreativiti & Inovasi
kemahiran manipulasi. objek.
BT m/s 15
5.4 Membentuk kumpulan dan 5.4.3. Bekerjasama dalam kumpulan.
bekerjasama dalam kumpulan.

4
Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Unit 2: 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.2. Menggolek bola pada satu jarak. Pemerhatian /
Mari Bersenam manipulasi. Pentaksiran
2.3.1. Menyatakan perkaitan antara
Golek Tepat 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan konsep aplikasi daya dengan pergerakan EMK:
pergerakan dan prinsip mekanik dalam objek Kreativiti & Inovasi
10 kemahiran manipulasi
BT m/s 16

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.3. Menerima kemenangan dan

tanggungjawab kendiri semasa melakukan kekalahan dalam permainan.

aktiviti fizikal.

1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.3. Membaling bola pada satu jarak.

Unit 2: manipulasi. Pemerhatian /

Mari Bersenam 2.3.1. Menyatakan perkaitan antara Pentaksiran

2.3 Mengaplikasikan pengetahuan konsep aplikasi daya dengan pergerakan

11 Baling Bola Gergasi pergerakan dan prinsip mekanik dalam objek EMK:
kemahiran manipulasi Kreativiti & Inovasi

5.2.2. Menerima cabaran dan seronok

5.2 Menunjukkan keyakinan dan semasa melakukan aktiviti. BT m/s 17

tanggungjawab kendiri semasa melakukan

aktiviti fizikal.

CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023
(KUMPULAN A: 03.06.2022 - 11.06.2022, KUMPULAN B: 04.06.2022 - 12.06.2022)

5

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
12 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran
Unit 2: manipulasi. 1.4.4. Menangkap bola dengan serapan Pemerhatian /
Mari Bersenam daya. Pentaksiran
Hantaran Cemerlang 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip mekanik dalam 2.3.1. Menyatakan perkaitan antara EMK:
kemahiran manipulasi aplikasi daya dengan pergerakan Kreativiti & Inovasi
objek.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara BT m/s 18-19
semasa 5.3.1. Berkomunikasi antara rakan,
guru,
melakukan aktiviti
dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Unit 2: 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.5. Menendang bola yang digolekkan Pemerhatian /
Mari Bersenam manipulasi. dengan perlahan. Pentaksiran

Jaringan Emas 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan konsep 2.3.2. Menaakul postur badan semasa EMK:
13 pergerakan dan prinsip mekanik dalam melakukan kemahiran manipulasi. Kreativiti & Inovasi
kemahiran manipulasi
2.3.3. Mengenal pasti titik kontak pada BT m/s 20
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama objek yang dipukul atau ditendang.
dalam kumpulan.
5.4.2. Melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan.

6

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.6. Menyerkap bola yang bergerak Pemerhatian /
manipulasi. Pentaksiran
Unit 2:
Mari Bersenam 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan konsep 2.3.2. Menaakul postur badan semasa EMK:
pergerakan dan prinsip mekanik dalam melakukan kemahiran manipulasi. Kreativiti & Inovasi
Serang dan Tahan kemahiran manipulasi
14 BT m/s 21

5.4 Membentuk kumpulan dan 5.4.2. Melakukan aktiviti secara
bekerjasama dalam kumpulan. berpasangan dan berkumpulan

Unit 2: 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.7. Memukul belon ke atas dan ke Pemerhatian /
Mari Bersenam manipulasi. hadapan dengan menggunakan Pentaksiran
pemukul yang mempunyai
Voli Belon 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan konsep permukaan luas seperti raket. EMK:
pergerakan dan prinsip mekanik dalam Kreativiti & Inovasi
15 kemahiran manipulasi 2.3.2. Menaakul postur badan semasa
melakukan kemahiran manipulasi. BT m/s 22-23
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama 2.3.3. Mengenal pasti titik kontak pada
objek yang dipukul atau ditendang
dalam kumpulan..

5.4.1. Memilih sendiri rakan untuk
membentuk kumpulan

7

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Unit 2: 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.8. Memukul bola yang diletakkan di Pemerhatian /
Mari Bersenam manipulasi. atas tee dengan menggunakan Pentaksiran
pemukul berbentuk silinder seperti
Pukul dan Lari 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan bet sofbol. EMK:
pergerakan dan prinsip mekanik dalam Kreativiti & Inovasi
16 kemahiran manipulasi 2.3.2. Menaakul postur badan semasa
melakukan kemahiran manipulasi. BT m/s 24-25
5.1 Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan keselamatan.. 2.3.3. Mengenal pasti titik kontak pada
objek yang dipukul atau ditendang

.
5.1.3. Mengenal pasti alatan yang selamat

Digunakan

Unit 2: 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.9. Mengelecek bola menggunakan Pemerhatian /
Mari Bersenam manipulasi. tangan pada satu jarak. Pentaksiran

17 Tangan Ajaib 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.2. Menaakul postur badan semasa EMK:
konsep pergerakan dan prinsip melakukan kemahiran manipulasi. Kreativiti & Inovasi
mekanik dalam kemahiran manipulasi
5.4.2. Melakukan aktiviti secara BT m/s 26
5.4 Membentuk kumpulan dan berpasangan dan berkumpulan
bekerjasama dalam kumpulan.

8
Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

18 Unit 2: 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.10. Mengelecek bola menggunakan Pemerhatian /
Mari Bersenam manipulasi. kaki pada satu jarak. Pentaksiran

Gelecek Zig-Zag 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan 2.3.2. Menaakul postur badan semasa EMK:
konsep melakukan kemahiran manipulasi. Kreativiti & Inovasi

pergerakan dan prinsip mekanik 5.4.1. Memilih sendiri rakan untuk BT m/s 27
dalam membentuk kumpulan

kemahiran manipulasi

5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan.

Unit 3: 1.5 Melakukan pelbagai pergerakan 1.5.1. Melakukan rangkaian pergerakan Pemerhatian /
Senam Robik berirama. lokomotor dan bukan lokomotor Pentaksiran
mengikut tempo muzik yang
19 Mari Bergerak 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan didengar. EMK:
Berirama konsep pergerakan dalam pergerakan Kreativiti & Inovasi
berirama 2.4.1. Membezakan kelajuan pergerakan
yang sesuai mengikut tempo. BT m/s 29-30
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.1. Melibatkan diri dan mengambil
melakukan aktiviti fizikal bahagian secara aktif.

9
Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Unit 3: 1.5 Melakukan pelbagai pergerakan 1.5.2. Mereka cipta rangkaian Pemerhatian /
Senam Robik berirama. pergerakan lokomotor dan bukan Pentaksiran
lokomotor dengan prop mengikut
Kami Kreatif 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan tempo.
20 konsep
2.4.2. Membuat justifikasi pergerakan EMK:
pergerakan dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang Kreativiti & Inovasi
berirama sesuai dalam satu rangkaian
pergerakan mengikut tempo. BT m/s 31
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan.

5.4.3. Bekerjasama dalam kumpulan.

Unit 4: 1.6 Melakukan penerokaan pergerakan 1.6.1. Melakukan pergerakan haiwan Pemerhatian /
haiwan. pada pelbagai bentuk dan arah. Pentaksiran
Sarkas
21 Gerak Ria 2.5 Mengaplikasikan pengetahuan 2.5.1. Menyatakan perkaitan antara EMK:
konsep bentuk badan dengan pergerakan Kreativiti & Inovasi
haiwan yang diteroka.
pergerakan dan prinsip mekanik bagi
penerokaan pergerakan haiwan

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2. Melakukan aktiviti dalam ruang BT m/s 33-34

pengurusan dan keselamatan yang selamat.

10
Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
1.6 Melakukan penerokaan pergerakan
Unit 4: haiwan. 1.6.2. Melakukan pelbagai pergerakan
haiwan pada satah mendatar dan
Sarkas 2.5 Mengaplikasikan pengetahuan menegak. Pemerhatian /
konsep Pentaksiran

Kami Sentiasa pergerakan dan prinsip mekanik bagi 2.5.2. Mengenal pasti satah pergerakan EMK:
22 Bergerak penerokaan pergerakan haiwan
haiwan yang diteroka Kreativiti & Inovasi

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.5. Mematuhi peraturan BT m/s 35

pengurusan dan keselamatan keselamatan di tempat aktiviti.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.1. Melibatkan diri dan mengambil
tanggungjawab kendiri semasa bahagian secara aktif.
melakukan aktiviti fizikal.

1.7 Melakukan pergerakan yang 1.7.1 Melakukan imbangan statik pada
memerlukan kawalan badan dan
Unit 4: sokongan. pelbagai tapak sokongan. Pemerhatian /

Sarkas 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan 1.7.2 Melakukan imbangan dinamik Pentaksiran
konsep pada
Celik Gimnas EMK:
23 kestabilan bagi kawalan badan dan pelbagai tapak sokongan Kreativiti & Inovasi
sokongan.
2.6.1 Membezakan tapak sokongan
5.4 Membentuk kumpulan dan untuk imbangan statik.
bekerjasama
2.6.2 Memerihalkan tapak sokongan
dalam kumpulan. yang sesuai untuk imbangan dinamik

5.4.2. Melakukan aktiviti secara BT m/s 36
berpasangan dan berkumpulan.

CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023
11 (KUMPULAN A: 02.09.2022 - 10.09.2022, KUMPULAN B: 03.09.2022 - 11.09.2022)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
1.7 Melakukan pergerakan yang memerlukan 1.7.3. Melakukan imbangan songsang Pentaksiran

Unit 4: kawalan badan dan sokongan. dengan tiga tapak sokongan EMK:
Kreativiti & Inovasi
Sarkas 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan konsep 2.6.3. Menjelaskan bahagian anggota
24 Stabilnya Saya kestabilan bagi kawalan badan dan badan yang boleh digunakan untuk BT m/s 37
sokongan. melakukan imbangan songsang.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.1. Menyatakan persediaan diri dan
pengurusan dan keselamatan. kesesuaian pakaian mengikut jenis
aktiviti yang dijalankan
.

Unit 4: 1.8 Melakukan kemahiran putaran dengan 1.8.1. Melakukan guling sisi berterusan Pemerhatian /
lakuan yang betul. Pentaksiran
Sarkas 2.7.1. Mengenal pasti bahagian badan
25 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan konsep yang menyentuh permukaan semasa EMK:
pergerakan dan prinsip mekanik bagi memulakan guling sisi, guling depan dan Kreativiti & Inovasi
Seronoknya kemahiran putaran guling belakang.
BT m/s 38
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2. Melakukan aktiviti dalam ruang yang
pengurusan dan keselamatan selamat.

1.8 Melakukan kemahiran putaran dengan 1.8.2. Melakukan guling depan posisi

Unit 4: lakuan yang betul. straddle. Pemerhatian /

Pentaksiran

Sarkas 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan konsep 2.7.1. Mengenal pasti bahagian badan

pergerakan dan prinsip mekanik bagi yang menyentuh permukaan EMK:

26 Guling Depan (Straddle) kemahiran putaran semasa memulakan guling sisi, Kreativiti & Inovasi

guling depan dan guling belakang.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan BT m/s 39

tanggungjawab kendiri semasa melakukan 5.2.2. Menerima cabaran dan seronok

aktiviti fizikal semasa melakukan aktiviti

12

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
1.8.3. Melakukan guling belakang posisi straddle.
Unit 4: 1.8 Melakukan kemahiran putaran dengan Pemerhatian /
lakuan yang betul. 2.7.1 Mengenal pasti bahagian badan yang Pentaksiran
Sarkas menyentuh permukaan semasa memulakan
27 Guling Belakang 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan konsep guling sisi, guling depan dan guling belakang. EMK:
pergerakan dan prinsip mekanik bagi Kreativiti & Inovasi
(Straddle) kemahiran putaran 2.7.2 Membezakan bahagian badan yang
menyentuh permukaan semasa memulakan BT m/s 40-41
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen guling sisi, guling depan dan guling belakang.
pengurusan dan keselamatan.
5.1.5. Mematuhi peraturan keselamatan di
tempat aktiviti.

Unit 4: 1.8 Melakukan kemahiran putaran dengan 1.8.1 Melakukan guling sisi berterusan. Pemerhatian /
lakuan yang betul. 1.8.2 Melakukan guling depan posisi straddle. Pentaksiran

28 Sarkas 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan konsep 2.7.2. Membezakan bahagian badan yang EMK:
pergerakan dan prinsip mekanik bagi menyentuh permukaan semasa memulakan Kreativiti & Inovasi

Formasi Gulingan kemahiran putaran guling sisi, guling depan dan guling belakang.

BT m/s 42-43

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.5. Mematuhi peraturan keselamatan di

pengurusan dan keselamatan. tempat aktiviti.

1.11 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.11.1. Menggunakan konsep jam sebagai

kesenggangan pandu arah semasa melakukan aktiviti Menjejak Pemerhatian /

Unit 6: dan mencari Harta Karun. Pentaksiran

2.10 Mengaplikasikan strategi dan idea

Santai Ria kreatif dalam aktiviti rekreasi dan 2.10.1. Mengenal pasti konsep jam untuk EMK:

29 kesenggangan mencari arah dalam aktiviti menjejak dan Kreativiti & Inovasi
Mencari Harta Karun
Jalan-Jalan Cari Harta

5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama BT m/s 49-50

dalam kumpulan 2.10.2. Mentafsir maklumat dalam aktiviti

menjejak dan Mencari Harta Karun.

5.4.3. Bekerjasama dalam kumpulan.

13

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Unit 6: 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.11.2. Menggunakan kemahiran Pemerhatian /
kesenggangan lokomotor dan bukan lokomotor Pentaksiran
Santai Ria semasa melakukan permainan
2.10 Mengaplikasikan strategi dan idea tradisional Galah Panjang dan EMK:
Kenangan Lama kreatif dalam aktiviti rekreasi dan Teng-Teng. Kreativiti & Inovasi
30 kesenggangan
2.10.3. Menyenaraikan kemahiran BT m/s 51
5.4 Membentuk kumpulan dan lokomotor dan bukan lokomotor
bekerjasama dalam kumpulan dalam permainan tradisional

5.4.1. Memilih sendiri rakan untuk
membentuk kumpulan

Unit 6: 1.11 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.11.2. Menggunakan kemahiran Pemerhatian /
Santai Ria kesenggangan lokomotor dan bukan lokomotor Pentaksiran
31 Kenangan Lama semasa melakukan permainan
2.10 Mengaplikasikan strategi dan idea tradisional Galah Panjang dan EMK:
kreatif dalam aktiviti rekreasi dan Teng-Teng. Kreativiti & Inovasi
kesenggangan
2.10.3. Menyenaraikan kemahiran BT m/s 51
5.4 Membentuk kumpulan dan lokomotor dan bukan lokomotor
bekerjasama dalam kumpulan dalam permainan tradisional

5.4.1. Memilih sendiri rakan untuk
membentuk kumpulan

14
Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1. Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /

Unit 7: berpandukan seperti mencongklang (galloping), Pentaksiran

konsep kecergasan. melompat sebelah kaki (hopping), dan

Semangat Membara melompat yang boleh meningkatkan suhu EMK:

4.1 Mengaplikasikan konsep kecergasan badan, kadar pernafasan dan kadar nadi. Kreativiti & Inovasi

Mari Panaskan Badan semasa melakukan aktiviti kecergasan

fizikal. 4.1.1. Menjelaskan perkaitan antara BT m/s 53-54

32 aktiviti memanaskan badan dengan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen peningkatkan suhu badan, pernafasan

pengurusan dan keselamatan. dan kadar nadi.

4.1.3. Menghuraikan keperluan air

sebelum, semasa dan selepas melakukan

aktiviti fizikal.

5.1.1. Menyatakan persediaan diri dan

kesesuaian pakaian mengikut jenis aktiviti

yang dijalankan

Unit 7: 3.1.2. Melakukan aktiviti menyejukkan Pemerhatian /

badan. Pentaksiran

Semangat Membara

5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam 4.1.2. Menjelaskan perkaitan antara EMK:

Mari Sejukkan Badan pelbagai cara semasa melakukan menyejukkan badan dengan penurunan Kreativiti & Inovasi

aktiviti fizikal. suhu badan, pernafasan dan kadar nadi.

33 BT m/s 55

4.1.4. Menyatakan makanan yang

memberi tenaga dan membantu

pertumbuhan.

5.3.1. Berkomunikasi antara rakan, guru,
dan ahli kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal
15

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Unit 8: 3.2 Melakukan aktiviti yang meningkatkan 3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk Pemerhatian /
Larian Cergas kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik Pentaksiran
Jom Berlari
4.2 Mengaplikasikan konsep asas kapasiti dalam jangka masa yang ditetapkan EMK:
aerobik Kreativiti & Inovasi
4.2.1 Membandingkan kesan melakukan
5.2 Mempunyai keyakinan dan aktiviti fizikal dengan peningkatan BT m/s 57-58
tanggungjawab kendiri semasa melakukan kadar pernafasan.
34 aktiviti.
4.2.2 Membandingkan perubahan kadar
nadi sebelum dan selepas

melakukan
aktiviti fizikal.

4.2.3 Memerihal degupan jantung dan
kadar pernafasan semasa

melakukan
aktiviti fizikal.

5.2.1. Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

Unit 8: 3.3 Melakukan senaman meningkatkan 3.3.1 Melakukan senaman regangan Pemerhatian /
Larian Cergas kelenturan dengan lakuan yang betul. dinamik dan statik pada otot-otot Pentaksiran
35 Sedia Cergas utama. EMK:
4.3 Mengaplikasikan konsep asas Kreativiti & Inovasi
kelenturan. 4.3.1 Mengenal pasti otot-otot utama BT m/s 59
pada bahagian yang meregang
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen semasa aktiviti kelenturan
pengurusan dan keselamatan.
dilakukan

5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan
kesesuaian pakaian mengikut jenis
aktiviti yang dijalankan

16

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

Unit 8: 3.4 Melakukan senaman meningkatkan 3.4.1 Melakukan aktiviti daya tahan otot Pemerhatian /
Larian Cergas daya tahan dan kekuatan otot dengan dan kekuatan yang melibatkan Pentaksiran
Ke Taman Rekreasi lakuan yang betul. ringkuk tubi separa, tekan tubi
36 ubahsuai, jengkit kaki setempat, EMK:
4.4 Mengaplikasikan konsep asas daya separa cangkung (half squat), Kreativiti & Inovasi
tahan dan kekuatan otot. hamstring curl dan lentik belakang
ubah suai BT m/s 60-61
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan. 4.4.1 Menyatakan otot-otot utama yang
terlibat semasa melakukan senaman
daya tahan dan kekuatan otot.

5.1.4 Menggunakan alatan mengikut
peraturan penggunaan dan fungsi
alatan dengan betul.

CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

(KUMPULAN A: 09.12.2022 - 31.12.2022, KUMPULAN B: 10.12.2022 - 31.12.2022)

Unit 8: 3.4 Melakukan senaman meningkatkan 3.4.2 Melakukan aktiviti bergayut dan Pemerhatian /
daya tahan dan kekuatan otot dengan meniti pada palang menggunakan Pentaksiran

Larian Cergas lakuan yang betul. tangan

Mari Bergayut 4.4 Mengaplikasikan konsep asas daya 4.4.2 Menyatakan kepentingan EMK:
Kreativiti & Inovasi
37
tahan dan kekuatan otot. melakukan senaman daya tahan

5.2 Mempunyai keyakinan dan dan kekuatan otot. BT m/s 62

tanggungjawab kendiri semasa melakukan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
aktiviti.

semasa melakukan aktiviti.

17

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
3.5.1 Mengukur ketinggian menimbang berat
Unit 8: 3.5 Melakukan aktiviti yang badan. Pemerhatian /
melibatkan komposisi badan 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari Pentaksiran
38 Larian Cergas EMK:
Timbang dan Ukur 4.5 Membuat perkaitan antara segi ketinggian dan berat. Kreativiti & Inovasi
komposisi Badan dengan kecergasan BT m/s 63
fizikal. 4.5.1 Menyatakan bentuk badan.
4.5.2 Membanding berat dan tinggi sendiri
5.4 Membentuk kumpulan dan dengan carta pertumbuhan normal
bekerjasama dalam kumpulan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan

Unit 8: 3.5 Melakukan aktiviti yang 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi Pemerhatian /
39 Larian Cergas melibatkan Komposisi badan ketinggian dan berat. Pentaksiran

Cergas Sihat 4.5 Membuat perkaitan antara 4.5.1. Menyatakan bentuk badan EMK:
komposisi badan dengan kecergasan 4.5.3. Menyatakan masalah kesihatan Kreativiti & Inovasi
Unit 8: fizikal.
Larian Cergas yang berkaitan dengan komposisi BT m/s 64
40 Doktor sayang 5.2 Mempunyai keyakinan dan badan.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.1. Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara aktif.

3.5 Melakukan aktiviti yang 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi Pemerhatian /
melibatkan Komposisi badan ketinggian dan berat. Pentaksiran

4.5 Membuat perkaitan antara 4.5.3. Menyatakan masalah kesihatan EMK:
komposisi badan dengan kecergasan yang berkaitan dengan komposisi Kreativiti & Inovasi
fizikal. badan.
BT m/s 65
5.2 Mempunyai keyakinan dan 5.2.1. Melibatkan diri dan mengambil
tanggungjawab kendiri semasa bahagian secara aktif.
melakukan aktiviti.

18

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com

RPT PENDIDIKAN JASMANI (SK) TAHUN 2 2022/2023

41 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
42-43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023
(KUMPULAN A: 17.02.2023 - 11.03.2023, KUMPULAN B: 18.02.2023 - 12.03.2023)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?
Sila order melalui website (Autosent by EMAIL): https://rphsekolahrendah.com
@ PM: 017- 4991 336 (WhatsApp link: https://wa.me/60174991336 )

FREE RPT & DSKP:
https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

FB Group:
https://www.facebook.com/groups/freerpt/

19

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


Click to View FlipBook Version