The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Noor Shahida Ahmad, 2019-12-04 04:37:39

MP PENGURUSAN

SMKBB2020

3.1 : CARTA ORGANISASI

PENGE
PIBG

PENOLONG KANAN PENOLO
PENTADBIRAN HAL EHW

KAUNSELOR HAL

PENTADBIRAN KURIKULUM 3K

PEMB AM PUSAT SUMBER KEBERSIHAN
TADBIR JADUAL WAKTU KESIHATAN
RENDAH PEPERIKSAAN KESELAMATAN

PEMB. AM PEJABAT J/K

GK GK SAINS GK K
BAHASA & MATEMATIK KEMANUSIAAN DA

GK TEKNIK
& VOKASIONAL

BM SAINS PEND ISLAM PERNIAGAAN

BI MATEMATIK GEOGRAFI RBT

BT FIZIK SEJARAH ASK

KIMIA PEND MORAL

BIOLOGI PJPK

MATH TAMB TASAWWUR

PSK

I PENGURUSAN SEKOLAH

ETUA

ONG KANAN PENOLONG KANAN
WAL MURID KOKURIKULUM

EHWAL PPKI

DISIPLIN MAJALAH KOKURIKULUM
KAUNSELING KOPERASI

SPBT J/K
BIASISWA
KEBAJIKAN SUKAN / KELAB / UNIT
PENDAFTARAN PERMAINAN PERSATUAN BERUNIFORM
KANTIN
NILAI MURNI
KECICIRAN MURID
ATA & MAKLUMAT

3.2 : JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Encik Azshar b Ramli (Pengetua)

Naib Pengerusi I : Tn Hj Mohd Zainol b Zakaria ( Penolong Kanan)

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim (Penolong Kanan HEM)

Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan (Penolong Kanan Kokurikulum)

Setiausaha : Tn Hj Mohd Zainol b Zakaria (Penolong Kanan)

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan

: Jawatankuasa Pentadbiran Sekolah

: Jawatankuasa Lembaga Tatatertib Sekolah

: Jawatankuasa Kewangan Sekolah

: Jawatankuasa Mesyuarat Dan Taklimat Sekolah

: Jawatankuasa Audit Dalaman

: Jawatankuasa Pembangunan & Penyelenggaraan Sekolah

: Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan

: Jawatankuasa Data Dan Maklumat

: Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (Ladap)

: Jawatankuasa Perancangan Sekolah/Dokumentasi

: Jawatankuasa Rekod & Sistem Fail

: Jawatankuasa Siaraya

: Jawatankuasa Kajian Tindakan

: Jawatankuasa Bilik-Bilik Khas

: Jawatankuasa Perayaan Sekolah/Majlis Rasmi

: Jawatankuasa Papan Kenyataan

: Jawatankuasa Kebajikan Guru Dan Kakitangan

: Jawatankuasa Anggota Kumpulan Pelaksana (Akp)

: Jawatankuasa Perpaduan

: Jawatankuasa Kesihatan

: Jawatankuasa Kebersihan Dan Keceriaan Sekolah

: Jawatankuasa Program Sekolah Selamat

: Semua Guru

3.3 : JAWATANKUASA PENTADBIRAN DAN
PENGURUSAN SEKOLAH

3.3.1 : JAWATANKUASA PENGURUSAN BIDANG TUGAS

SEKOLAH 1. Memastikan pencapaian matlamat
kurikulum.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
2. Merancang pelaksanaan program
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria kurikulum

Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim 3. Merancang sistem
pengawalan,penyeliaan dan penilaian.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
4. Merancang program pengkongsian ilmu
Setiausaha : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria antara guru.

AJK : Guru-Guru Kanan 5. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
diarahkan oleh Pengetua
: Setiausaha Kurikulum

: Setiausaha HEM

: Setiausaha Kokurikulum

3.3.2 : JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB BIDANG TUGAS

SEKOLAH 1. Menerima laporan salah laku, menyiasat
dan membuat laporan timbang tara
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli (SULIT)

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Mengadakan mesyuarat.
3. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim
diarahkan oleh Pengetua
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
BIDANG TUGAS
Setiausaha : Pn. Siti Fairus bt Mohd Noordin
1. Menyediakan anggaran belanjawan unit
AJK : Guru-Guru Kanan masing-masing.

: Guru Bimbingan & Kaunseling 2. Merancang dasar dan perbelanjaan
tahunan bagi tahun berkenaan
3.3.3 : JAWATANKUASA KEWANGAN
3. Menyediakan laporan perbelanjaan
SEKOLAH 4. Membuat bayaran bagi bil mengikut

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli masa yang ditetapkan.
5. Menyediakan daftar bil perbelanjaan
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
yang telah dibuat
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim 6. Menyediakan minit mesyuarat
7. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
diarahkan oleh Pengetua
Setiausaha : En. Mohd Firdaus b Mohd Roslan

AJK : Guru-Guru Kanan

: Guru Bimbingan & Kaunseling

: Semua Ketua Panitia

: Guru Perpustakaan Media

: Juruaudit Dalaman

3.3.4 : JAWATANKUASA MESYUARAT & TAKLIMAT BIDANG TUGAS

SEKOLAH 1. Membuat surat panggilan mesyuarat
kepada semua guru yang terlibat.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
2. Mencatat minit mesyuarat dan membuat
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria dokumentasi.

Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim 3. Mengedarkan minit mesyuarat yang
telah disahkan kepada semua guru.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
4. Mengemas kini carta organisasi sekolah.
Setiausaha : Pn. Norsilawati bt Mohd Yusof 5. Menjalankan tugas-tugas semasa yang

AJK : Guru-Guru Kanan diarahkan oleh Pengetua

3.3.5 : JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN BIDANG TUGAS
1. Mengkaji dan menilai operasi pengurusan
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
kewangan sekolah diuruskan dengan
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria teratur bagi memastikan dasar,
peraturan dan undang-undang yang
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim digubal oleh Kementerian Pendidikan
dipatuhi.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 2. Mengkaji dan menilai operasi
pengurusan dari segi kesempurnaan,
Setiausaha : Pn. Rossaini bt Asim kemampuan, kecekapan, keberkesanan
dan ekonominya..
AJK : Pn. Siti Nor baizura bt Abdul Azizi 3. Menentukan kekukuhan, kesempurnaan
dan kemampuan rekod dan sistem
3.3.6 : JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN perakaunan, sistem maklumat
pengurusan serta sistem kawalan
PENYELENGGARAAN SEKOLAH dalaman.
4. Menjalankan tugas-tugas semasa
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli yang diarahkan oleh Pengetua

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria BIDANG TUGAS

Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim 1. Melaksanakan pengurusan fizikal
sekolah.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
2. Mengambil langkah-langkah
Setiausaha : En. Khairul Zulfikree b Mamat penyelenggaraan bangunan dan kawasan
sekolah.
AJK : Guru–Guru Kanan
3. Merancang pertambahan fizikal sekolah
seperti pembinaan dan pembaikan.

4. Memeriksa keselamatan hal-hal
berkaitan elektrik sekolah sentiasa
berada dalam keadaan baik dan selamat

5. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
diarahkan oleh Pengetua

3.3.7 : JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN BIDANG TUGAS
1. Menyenaraikan inventori bilik
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
berkaitan.
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Membuat pelaporan kerosakan

Pegawai Aset : Tn Hj Mohd Zainol b Zakaria perabot.
3. Membuat pemeriksaan berkala.
Setiausaha : Pn Siti Fairus bt Mohamed Noordin 4. Membuat perancangan

Pemeriksa Aset : Pn Salina bt Ibrahim pembangunan infrastruktur dan
prasarana sekolah
Pegawai pelupusan : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 5. Berbincang dengan Pengetua
mengenai cadangan pembaikan
: Tn Hj Yunus b Jamuri alatan
6. Melaksanakan pelupusan perabot
yang rosak
7. Melaksanakan tugas semasa yang
diarahkan oleh Pengetua

3.3.8 : JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT DAN MAKLUMAT BIDANG TUGAS

SEKOLAH 1. Mengemaskini data guru dan
menghantar laporan setiap bulan.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
2. Menguruskan maklumat berkaitan
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria bidang masing-masing supaya
sentiasa kemaskini.
Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim
3. Mendapatkan dan menguruskan
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan maklumat yang dikehendaki oleh
Pengetua.
Setiausaha : Pn Noor Shahida bt Ahmad
4. Melaksanakan tugas semasa yang
AJK : Pn Sabah bt Ahmad diarahkan oleh Pengetua

: Pn Norsilawati bt Mohd Yusof

: Guru Bimbingan & Kaunseling

: Pn Siti Fairus bt Mohamed Noordin

3.3.9 : JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BIDANG TUGAS

(LaDaP) 1. Menyediakan takwim LaDaP sepanjang
tahun.bagi memantapkan identiti
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli keguruan sebagai organisasi
pembelajaran.
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
2. Memperkasakan budaya ilmu untuk
Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim menghadapi cabaran semasa dan akan
datang.
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
3. Memastikan semua kursus yang telah
Penyelaras : Tn Hj Yunus b Jamuri dirancang dapat dilaksanakan mengikut
jadual yang ditetapkan.
Setiausaha : Pn Rafidah bt Aziz
4. Meningkatkan profesionalisme guru dan
Pen Setiausaha : Pn Abidah bt Nor Azaha staf secara berterusan.

AJK : Guru-Guru Kanan 5. Melaksanakan tugas semasa yang
diarahkan oleh Pengetua
: Ketua Pembantu Tadbir

: Pengerusi KGKT

: Guru Bimbingan & Kaunseling

3.3.10 : JAWATANKUASA DOKUMENTASI & WEB BIDANG TUGAS

SEKOLAH 1. Memasukkan maklumat dan aktiviti
sekolah dalam laman web sekolah
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
2. Memohon kewangan dari PIBG untuk
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria bayaran laman web sekolah

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim 3. Memantau, menapis dan memasukkan
maklumat yang sesuai ke laman web
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan sekolah

Setiausaha : En Mohamad Nasuha b Ahmad 4. Melaksanakan tugas semasa yang
diarahkan oleh Pengetua
AJK : Guru-Guru Kanan
BIDANG TUGAS
: Setiausaha Kurikulum 1. Mengemaskinikan rekod dan sistem fail

: Setiausaha HEM sekolah.
2. Memastikan rekod dan fail sekolah
: Setiausaha Kokurikulum
mudah diperolehi bila diperlukan
: Guru Bimbingan & Kaunseling 3. Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh

3.3.11 : JAWATANKUASA REKOD & SISTEM FAIL Pengetua

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli BIDANG TUGAS
1. Memasang peralatan siar raya semasa
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
perhimpunan rasmi.
Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim 2. Setiausaha sebagai penyelaras siar raya

Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan semasa acara rasmi sekolah.
3. Menyimpan dan menyelenggara alat siar
Setiausaha : Pn Siti Fairus bt Mohamed Noordin
raya.
AJK : Guru-Guru Kanan 4. Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh

: Semua Ketua Panitia Pengetua

: Guru Bimbingan & Kaunseling BIDANG TUGAS
1. Mengenalpasti masalah/fokus/isu
: Semua AKP 2. Mengumpul data
3. Menganalisa data/membentuk persoalan
3.3.12 : JAWATANKUASA SIAR RAYA
kajian
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 4. Merancang pelan tindakan
5. Melaksanakan pelan tindakan
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 6. Mengumpul data untuk mengesan

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim perubahan
7. Menganalisis dan menilai
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 8. Penilaian impak melaksanakan tugas

Setiausaha : En Kumaresen A/L Kawagasabai yang diarahkan oleh Pengetua

AJK : En Mohd Shamsuri b Pakharazi

3.3.13 : JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim

Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan

Setiausaha : Pn Hjh Sharifah bt Ismail

AJK : Guru-Guru Kanan

: Guru Bimbangan & Kaunseling

3.3.14 : JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS BIDANG TUGAS
1. Memastikan kebersihan dan
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
menceriakan bilik dengan sempurna dan
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria menarik perhatian pelajar.
2. Menyediakan peraturan penggunaan
Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim bilik.
3. Merekodkan penggunaan bilik dengan
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan penyediaan buku log.
4. Menyelenggara Bilik Khas supaya berada
Penyelaras : En Chandra Mohan A/L Krishnan dalam keadaan baik.
5. Menjaga keselamatan peralatan yang
Setiausaha : Pn Siti Hajar bt Ab Rashid berada dalam blik khas.
6. Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh
AJK : Pengetua

Dewan Gemilang : Pn Intan Rahayu bt Abdul Aziz

Bilik Inspirasi : Pn Norsilawati bt Mohd Yusof

Bilik Budiman : Pn Norsilawati bt Mohd Yusof

Bilik Disiplin : En Nik Muhd Thaqif b Nik Ibrahim

Bilik Rawatan : Pn Hjh Hasna Bee bt Shaik Allaudeen

Makmal Komputer : Pn Noor Shahida bt Ahmad

Bilik SAL : Pn Hjh Nadiaa Zamil bt Mohd Zubir

Bilik Bahasa : Pn Mazidah bt Abdul Majid

Bilik Muzik : Pn Chiah Khang Yee

Makmal Kimia : En Nik Muhd Thaqif b Nik Ibrahim

Makmal Biologi : Pn Asmah bt Omar

Makmal Fizik : Pn Siti Hajar bt Sulaiman

Makmal Sains1 : Pn Intan Rahayu bt Abd Aziz

Makmal Sains2 : Pn Noorhana bt Hood

Makmal Sains3 : Pn Adila bt Abdul Manan

Bengkel Peng. Diri : Pn Sabah bt Ahmad

Bengkel RB Fesyen : Pn Norsilawati bt Mohd Yusof

Bengkel RB Makanan : Pn. Nur Zanariah Adibah bt Abdul Razak

Bengkel RB Mekanikal : Cik Norfaiezah bt Buyong

Bengkel RB Mekatronik : Pn Siti Nor Baizura bt Abdul Aziz

Bengkel RB Teknologi : Pn Rafidah bt Aziz

Bilik SPBT/BOSS : Pn Noorbazura bt Tajuluros

Bilik PSV : Pn Lydia Patrick Padri

Bilik Sukan : En. Mohd Shamsuri b Mohd Pakharazi

Surau al-Firdaus : En. Mohamad Nasuha b Ahmad

Bilik UBK : Pn Norahazana bt Mohd Hanafi

Bilik Nilai Murni : Pn Puspanita bt Abdul Hamid

Bilik Tayang1 : Pn Hjh Noor Sarirah bt Ibrahim

Bilik Tayang2 : Pn Ruzita bt Hamidin

Bilik Peperiksaan : Cik Norfaiezah bt Buyong

Pusat Sumber : Pn Zaifariza bt Zainuri

Bilik Fail : Pn Sabah bt Ahmad

Koperasi : Pn Rossaini bt Asim

Bilik Matematik : Pn Hjh Sharifah bt Ismail

Bilik Vok. PPKI : Pn. Zainoriza bt Zainun

3.3.15 : JAWATANKUASA PERAYAAN SEKOLAH / MAJLIS BIDANG TUGAS

RASMI 1. Membentuk jawatankuasa pelaksana
untuk persiapan sesuatu sambutan
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli perayaan atau majlis rasmi

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Mengadakan perjumpaan dengan
jawatankuasa kecil
Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim
3. Menyediakan kertas kerja dan anggaran
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan belanjawan mengurus

Penyelaras : Pn Fouziah bt Daaim 4. Menyelaras kerja-kerja jawatankuasa
kecil
Setiausaha : Pn Norsilawati bt Mohd Yusof
5. Menyelaras raptai
AJK : 6. Menjalankan tugas-tugas semasa yang

Hari Anugerah Cemerlang : Pn. Norsilawati bt Mohd Yusof diarahkan oleh Pengetua

Hari Guru : Pengerusi KGKT

Sambutan Bln Merdeka : En. Nor Azmi b Izhar

Mesy Agong PIBG : Pn Asmah bt Omar

Perkhemahan Perdana : Pn Siti Hajar bt Ab Rashid

Hari Kokurikulum : Pn Rossaini bt Asim

Larian Behrang2020 : Pn. Abidah bt Nor Azaha

Kejohanan Sukan : En. Mohd Shamsuri b Mohd Pakharazi

Ihya’ Ramadhan : Pn Hjh Noor Sarirah bt Ibrahim

Hari Interaksi : Pn Nor Atiqah bt Saari

Sambutan Aidilfitri : Pn Adila bt Abdul Manan

Hari Koperasi : Cik Norfaiezah bt Buyong

Jurugambar : En. Nor Azmi b Izhar

Behrang Run 2020 : En. Mohd Shamsuri b Mohd Pakharazi

3.3.16 : JAWATANKUASA PAPAN KENYATAAN BIDANG TUGAS
1. Memastikan papan kenyataan
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
dilengkapkan dengan informasi yang
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria terkini.
2. Pemantauan berkala untuk keselamatan
Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim papan kenyataan.
3. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan diarahkan oleh Pengetua

Setiausaha : Pn Rosliza bt Ariffin

AJK : Setiausaha Kurikulum

: Setiausaha HEM

: Setiausaha Kokurikulum

: Semua Penyelaras Unit Beruniform

: Semua Penyelaras Kelab

: Semua Penyelaras Permainan

3.3.17 : JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU BIDANG TUGAS
1. Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
kebajikan murid.
Ex-Oficio : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Penyertaan dalam aktiviti rasmi sekolah.
3. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Ex-Oficio : Pn Salina bt Ibrahim
diarahkan oleh Pengetua
Ex-Oficio : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan

Yang Dipertua : Dr. Ghazali bin Din

Naib YDP : Pn. Raedah bt Amran

Setiausaha : Pn. Asmah bt Omar

Bendahari : Pn. Ruzita bt Hamidin

AJK Guru : En Khairul Zulfikree b Mamat

: En Chandra Mohan a/l Krishnan

: En. Nik Muhd Thaqif b Nik Ibrahim

: Pn. Norsilawati bt Mohd Yusof

: Pn. Farah Nadia bt Abdul Wahab

: Pn. Norahazana bt Mohd Hanafi

AJK Ibubapa : En. Mohd Shafie b Mohd Shuaib

: En. Shamsol b Muda

: Tn. Hj.Shahruddin b Sharif

: En Abdul Rani b Mahayuddin

Juruaudit Dlm : En. Mohd Shamsuri b Mohd Pakharazi

Juruaudit Luar : Pn. Fatimah bt Che Mat

3.3.18 : JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN BIDANG TUGAS

MALAYSIA (SKPMg2) 1. Mengisi skor SKPMg2 mengikut masa.
2. Memastikan pengisian skor yang
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
melibatkan semua standard.
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 3. Membuat perbincangan dan

Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim penyelarasan skor
4. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
diarahkan oleh Pengetua
Setiausaha : Pn Puspanita bt Abdul Hamid

AJK : Semua Guru Kanan

: Setiausaha Kurikulum

: Setiausaha HEM

: Setiausaha Kokurikulum

3.3.19 : JAWATANKUASA ANGGOTA KAKITANGAN BIDANG TUGAS

PELAKSANA (AKP) 1. Menguruskan hal- hal berkaitan
pentadbiran pejabat
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
2. Melaksanakan tugas- tugas yang
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria diarahkan oleh pengetua.

Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim 3. Memastikan pejabat sentiasa dalam
keadaan kemas dan selamat.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
4. Memastikan penggunaan telefon dan
Setiausaha : Pn Siti Fairus bt Mohamed Noordin komputer mengikut garis panduan (SOP)

AJK : Semua AKP 5. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
diarahkan oleh Pengetua

3.3.20 : JAWATANKUASA PERPADUAN BIDANG TUGAS
1. Merancang aktiviti yang dapat
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
menjalinkan perpaduan antara kaum di
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria sekolah
2. Memantau program-program yang
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim berkaitan penglibatan pelbagai kaum
3. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan diarahkan oleh Pengetua

Setiausaha : En. Kumaresen a/l Kawagasabai

AJK : Pn Suryati bt Muktar

: Pn Chiah Khang Yee

3.3.21 : JAWATANKUASA KESIHATAN BIDANG TUGAS
1 Bertanggungjawab terhadap kesihatan
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
murid sepanjang berada di sekolah
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2 guru terutama guru tingkatan untuk

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim mendapatkan maklumat murid yang
tidak sihat dan sebagainya
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 3 Bekerjasama dengan semua
Menyediakan tempat rawatan untuk
Setiausaha : Pn Hjh Hasna Bee bt Shaik Allaudeen murid lelaki/perempuan
4 Menyediakan rancangan / program bagi
AJK : Pn. Chiah Khang Yee meningkatkan kesihatan murid.
5 Menjalankan tugas dari masa ke semasa
: Pn. Roszaini bt Omar apabila diarah berbuat demikian.
6 Melengkapkan alat - alat pertolongan
: Semua Guru Tingkatan cemas dan bilik sakit.
7 Melaksanakan tugas- tugas yang
3.3.32 : JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN diarahkan oleh pengetua dari masa ke
semasa
SEKOLAH
BIDANG TUGAS
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
1. Merancang program keceriaan dan
Naib Pengerusi I : Pn Salina bt Ibrahim kebersihan tandas murid dan bangunan
sekolah.
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
2. Bekerjasama dengan pekerja
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan pembersihan swasta dan bagi menjaga
kebersihan bangunan dan tandas
Setiausaha : Pn Zaifarizah bt Zainuri sekolah.

AJK : 3. Membuat laporan tentang keceriaan dan
kebersihan sekolah.
Tandas Murid (P) : Pn Lydia Patrick Padri
4. Melaksanakan tugas- tugas yang
Tandas Murid (P) : Pn Abidah bt Nor Azaha diarahkan oleh pengetua dari masa
kesemasa.
Tandas Murid (L) : En. Nor Azmi b Izhar

Tandas Murid (L) : En. Kumaresen a/l Kawagasabai

: Pekerja Pembersihan Swasta

3.3.33 : JAWATANKUASA PROGRAM SEKOLAH SELAMAT BIDANG TUGAS
1. Merancang Program Sekolah Selamat
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
sepertimana yang dikehendaki KPM
Naib Pengerusi I : Pn Salina bt Ibrahim 2. Bekerjasama dengan pekerja

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria pembersihan swasta dan pengawal
keselamatan untuk memastikan aspek
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 3K dilaksanakan.
3. Melaksanakan tugas- tugas yang
Setiausaha : En. Khairul Zulfikree Mamat diarahkan oleh pengetua dari masa
kesemasa.
AJK : Pn. Adila bt Abd Manan

: Pn. Nur Amalina bt Ramli

: Pengawal Keselamatan

3.4 : ETIKA BERMESYUARAT

1. Datang bermesyuarat dengan berpakaian kemas dan bertanda nama.
2. Wajah diurus dengan ceria
3. Datang bermesyuarat dengan persediaan seperti fail-fail, alat tulis, buku catatan/ bahan- bahan untuk

bermesyuarat.
4. Jangan membawa bahan-bahan yang tidak sepatutnya dibawa pada masa mesyuarat seperti surat khabar,

majalah, buku persediaan mengajar dan lain-lain yang boleh mengganggu perjalanan mesyuarat.
5. Bilik mesyuarat telah diurus kemas dan bersih satu jam sebelum mesyuarat. Peralatan seperti pembesar suara,

komputer, LCD dan sebagainya telah dicuba dan berfungsi dengan baik (tindakan setiausaha ).
6. Hadir sampai ke bilik/dewan mesyuarat 5-10 minit sebelum mesyuarat bermula.
7. Mesyuarat dimulai tepat pada masanya.
8. Agenda mesyuarat telah diedarkan/ dicatatkan di papan putih.
9. Semasa mesyuarat dijalankan.

9.1 Berikan tumpuan sepenuhnya. Buat catatan supaya semua maklumat dapat diingat atau dirujuk bila
diperlukan.

9.2 Bermesyuarat dengan teratur dan tersusun kemas. Berbincanglah dengan baik, tenang dan
menghormati pendapat orang lain serta tidak beremosi.

9.3 Selitkan jenaka pintar dan unsur kelucuan bagi menceriakan mesyuarat.
9.4 Berbahasalah dengan baik, jangan bercakap dengan suara yang keras/nada yang tinggi.
9.5 Elakkan daripada kelakuan kurang sopan seperti berbual-bual hal lain/ berbincang dengan rakan-rakan

tentang perkara mesyuarat ketika pengerusi sedangbercakap/berkata-kata.
9.6 Jika ada sesuatu perkara yang tidak jelas, minta dengan baik supaya pengerusi mengulanginya semula.
9.7 Jika lewat hadir ke mesyuarat, beri salam kepada pengerusi dengan hormat.
9.8 Jika ada urusan hendak keluar sebentar, hendaklah bangun berikan isyarat dan dapatkan isyarat

pengerusi. Keluar dengan baik.
9.9 Jika hendak meninggalkan mesyuarat lebih awal, sila maklumkan kepada pengerusi sebelum

mesyuarat. Semasa mesyuarat sedang berjalan dan telah tiba masanya untuk keluar, hendaklah
berjumpa dengan pengerusi. Nyatakan hajat dengan perlahan dan keluar meninggalkan bilik
mesyuarat (tindakan setiausaha).
10. Jika mesyuarat agak panjang masanya, berikan ruang rehat lebih kurang 15 - 30 minit.
11. Setelah selesai mesyuarat, tinggalkan bilik mesyuarat dengan teratur.
12. Pastikan semua peralatan elektrik telah ditutup suiznya, tingkap dan pintu bilik mesyuarat telah dikuncikan.

13. Kunci bilik/dewan mesyuarat diserahkan semula ke pejabat sekolah.
14. Minit mesyuarat hendaklah disiapkan oleh setiausaha dalam tempoh 5 hari dalam disket/CD/pendrive dan

dicetak untuk disemak oleh pengerusi.
15. Minit mesyuarat dicetak segera/selewat-lewatnya 2 hari kemudian dan diedarkan kepada semua ahli untuk

diambil tindakan dan dimasukkan ke dalam fail yang berkaitan.
16. S/U hendaklah menyiapkan maklum balas minit mesyuarat dan diserahkan semasa mesyuarat seterusnya.

3.5 : SENARAI NAMA GURU DAN STAF

BIL NAMA GURU NO. TEL. EMEL
BIMBIT
1 AZSHAR BIN RAMLI 019-5595681 [email protected]m
2 HJ MOHD ZAINOL B ZAKARIA 019-5628492 [email protected]
3 SALINA BT IBRAHIM 019-3569294 [email protected]
4 HJH. NOR HASLIN BT MOHD ADNAN 019-2281967 [email protected]
5 DR. HJH BANIAH BT MUSTAM 01133289110 [email protected]
6 FOUZIAH BT DAAIM 019-4426367 [email protected]
7 HJ YUNUS B JAMURI 012-5146864 [email protected]
8 CHANDRA MOHAN A/L KRISHNAN 019-2800147 [email protected]
9 NORAHAZANA BT MOHD HANAFI 019-6998464 [email protected]
10 ABIDAH BT NOR AZAHA 0145465710 [email protected]
11 ADILA BT ABDUL MANAN 017-5681179 [email protected]
12 ASMAH BT OMAR 012-3225494 [email protected]
13 AZWIN BT ARIFFIN 019-4486595 [email protected]
14 CHIAH KHANG YEE 014-9269248 [email protected]
15 FARAH NADIA BT ABDUL WAHAB 012-5408179 [email protected]
16 HJH HASNA BEE BT SHAIK ALLAUDEEN 012-4947395 [email protected]
17 HJH NADIAA ZAMIL BT MOHAMAD ZUBIR 019-5723035 [email protected]
18 HJH NOOR SARIRAH BT IBRAHIM 019-2720446 [email protected]
19 HJH SHARIFAH BT ISMAIL 019-4075571 [email protected]
20 INTAN RAHAYU BT ABD AZIZ 016-2637874 [email protected]
21 JAMILAH BT NOR ALI 016-8018576 [email protected]
22 KHAIRUL ZULFIKREE B MAMAT 012-9276057 [email protected]
23 KUMARESEN A/L KAWAGASABAI 012-6190807 [email protected]
24 LYDIA PATRICK PADRI 012-2703110 [email protected]
25 MAZIDAH BT ABDUL MAJID 013-5985479 [email protected]
26 MOHAMAD NASUHA B AHMAD 017-5265539 [email protected]
27 MOHD SHAMSURI B MOHD PAKHARAZI 019-2466738 [email protected]
28 NIK MUHD THAQIF B NIK IBRAHIM 010-2216425 [email protected]
29 NOOR BAZURA BT TAJULUROS 012-5897048 [email protected]
30 NOOR SHAHIDA BT AHMAD 012-3822154 [email protected]
31 NOORHANA BT HOOD 019-8739582 [email protected]
32 NOR ATIQAH BT SAARI 019-4129604 [email protected]
33 NOR AZMI B IZHAR 01124200268 [email protected]
34 NORFAIEZAH BT BUYONG 012-2786752 [email protected]
35 NORSILAWATI BT MOHD YUSOF 012-2816869 [email protected]
36 NOVENNI BT JUSOH 019-5502625 [email protected]
37 NUR AMALINA BT RAMLI 019-4086856 [email protected]
38 NUR ZANARIAH ADIBAH BT ABDUL RAZAK 017-9845651 [email protected]
39 PUSPANITA BT ABDUL HAMID 017-3307010 [email protected]

BIL NAMA GURU NO. TEL. EMEL
BIMBIT
40 RAFIDAH BT AZIZ 0126509483 [email protected]
41 ROSLIZA BT ARIFFIN
42 ROSSAINI BT ASIM 012-6788048 [email protected]
43 ROSZAINI BT OMAR 011-10104773 [email protected]
44 RUZITA BT HAMIDIN 012-5553909 [email protected]
45 SABAH BT AHMAD 012-2850242 [email protected]
46 SARIMAH BT CHE HUSSIN 017-2971631 [email protected]
47 SHAHATUN AFIDAH BT MOHAMED SHAMSHUDIN 011-58184425 [email protected]
48 SITI AISYAH BT MOHD FIRDAUS SUGUMAR 013-3982518 [email protected]
49 SITI HAJAR BT SULAIMAN 010-4563682 [email protected]
50 SITI HAJAR BT AB. RASHID 019-3132763 [email protected]
51 SITI NOR BAIZURA BT ABDUL AZIZ 017-9851381 [email protected]
52 SITI NORHIDAYAH BT HAMSI 012-9601314 [email protected]
53 SURYATI BT MUKTAR 013-5850980 [email protected]
54 ZAIFARIZAH BT ZAINURI 019-3393606 [email protected]
55 ZAINORIZA BT ZAINUN 012-6149845 [email protected]
013-5188922 [email protected]

BIL NAMA STAF NO. TEL. EMEL
BIMBIT
1 SITI FAIRUS BINTI MOHAMED NOORDIN 019-2111305 [email protected]
2 MOHD FIRDAUS BIN ROSLAN [email protected]
3 MOHD SHARUL BIN MOHD DARUS 017-5596623 [email protected]
4 ROHAYA BT ABD AZIZ 019-4404047 [email protected]
5 NOR ZAIDAH BT AHMAD SHAHARIN 017-5040989 [email protected]
6 SITI KHADIJAH BT ABD RAZAK 014-6393073 [email protected]
7 SUZANAWATI BINTI MOHAMAD 013-4646225 [email protected]

012-6401622

3.6 : JADUAL PENCERAPAN GURU (SKPMg2)

Bil Nama Guru Dicerap Pencerap Bulan Bulan
1 AZSHAR BIN RAMLI PENOLONG KANAN MAC JULAI
2 MOHD ZAINOL BIN ZAKARIA PENGETUA MAC JULAI
3 SALINA BINTI IBRAHIM PENGETUA MAC JULAI
4 NOR HASLIN BINTI MOHD ADNAN PENGETUA MAC JULAI
5 BANIAH BINTI MUSTAM PENGETUA MAC JULAI
6 FOUZIAH BINTI DAAIM PENGETUA MAC JULAI
7 YUNUS B JAMURI PEN KANAN KOKU MAC JULAI
8 CHANDRA MOHAN A/L KRISHNAN PENOLONG KANAN MAC JULAI
9 ABIDAH BINTI NOR AZAHA PENOLONG KANAN MAC JULAI
10 ADILA BT ABDUL MANAN PENOLONG KANAN MAC JULAI
11 AZWIN BINTI ARIFFIN PEN KANAN KOKU MAC JULAI
12 ASMAH BINTI OMAR PEN KANAN HEM MAC JULAI
13 CHIAH KHANG YEE PEN KANAN HEM MAC OGOS
14 FARAH NADIA BINTI ABDUL WAHAB PEN KANAN KOKU MAC JULAI
15 HASNA BEE BINTI SHAIK ALLAUDEEN PENGETUA MAC JULAI
16 INTAN RAHAYU BINTI ABD AZIZ GK BAHASA MAC JULAI
17 JAMILAH BINTI NOR ALI GK BAHASA MAC JULAI
18 KHAIRUL ZULFIKREE BIN MAMAT GK BAHASA MAC JULAI
19 KUMARESEN A/L KAWAGASABAI GK BAHASA MAC JULAI
20 LYDIA PATRICK PADRI GK KEMANUSIAAN MAC JULAI
21 MAZIDAH BINTI ABDUL MAJID PEN KANAN HEM MAC JULAI
22 MOHAMAD NASUHA BIN AHMAD PEN KANAN KOKU MAC JULAI
23 MOHD SHAMSURI BIN MOHD PAKHARAZI PEN KANAN HEM MAC JULAI
24 NADIAA ZAMIL BINTI MOHAMAD ZUBIR GK BAHASA MAC JULAI
25 NIK MUHD THAQIF BIN NIK IBRAHIM GK SAINS MAC JULAI
26 NOOR BAZURA BINTI TAJULUROS GK BAHASA MAC JULAI
27 NOOR SARIRAH BINTI IBRAHIM PEN KANAN HEM MAC JULAI
28 NOOR SHAHIDA BINTI AHMAD GK SAINS APRIL OGOS
29 NOORHANA BINTI HOOD GK SAINS APRIL OGOS
30 NOR ATIQAH BINTI SAARI PENOLONG KANAN APRIL OGOS
31 NOR AZMI BIN IZHAR GK KEMANUSIAAN APRIL OGOS
32 NORAHAZANA BINTI MOHD HANAFI
33 NORFAIEZAH BINTI BUYONG GK TEKVO APRIL OGOS
34 NORSILAWATI BINTI MOHD YUSOF GK TEKVO APRIL OGOS
35 NOVENNI BINTI JUSOH GK KEMANUSIAAN APRIL OGOS
36 NUR AMALINA BINTI RAMLI GK TEKVO APRIL OGOS
37 NUR ZANARIAH ADIBAH BINTI ABD RAZAK PEN KANAN KOKU APRIL OGOS
38 PUSPANITA BINTI ABDUL HAMID GK KEMANUSIAAN APRIL OGOS
39 RAFIDAH BINTI AZIZ GK TEKVO APRIL OGOS
40 ROSLIZA BINTI ARIFFIN GK KEMANUSIAAN APRIL OGOS

Bil Nama Guru Dicerap Pencerap Bulan Bulan
41 ROSSAINI BINTI ASIM GK TEKVO APRIL OGOS
42 ROSZAINI BINTI OMAR GK SAINS APRIL OGOS
43 RUZITA BT HAMIDIN GK KEMANUSIAAN APRIL OGOS
44 SABAH BT AHMAD GK TEKVO APRIL OGOS
45 SARIMAH BT CHE HUSSIN PENOLONG KANAN APRIL OGOS
46 SHAHATUN AFIDAH BT MOHAMED SHAMSHUDIN GK BAHASA APRIL OGOS
47 SHARIFAH BT ISMAIL GK SAINS APRIL OGOS
48 SITI AISYAH BINTI MOHD FIRDAUS SUGUMAR GK KEMANUSIAAN APRIL OGOS
49 SITI HAJAR BINTI AB RASHID GK SAINS APRIL OGOS
50 SITI HAJAR BINTI SULAIMAN GK SAINS APRIL OGOS
51 SITI NOR BAIZURA BINTI ABDUL AZIZ GK TEKVO APRIL OGOS
52 SURYATI BINTI MUKTAR PEN KANAN HEM APRIL OGOS
53 ZAIFARIZAH BINTI ZAINURI PEN KANAN KOKU APRIL OGOS
54 ZAINORIZA BINTI ZAINUN PENGETUA APRIL OGOS
55 SITI NORHIDAYAH BT HAMSI PENOLONG KANAN APRIL OGOS

3.7 : JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN

FASA 1

TINGKATAN TARIKH SUBJEK PENYEMAK

SATU 31/3/2020 - SEMUA SUBJEK SEMUA KP
DUA 02/4/2020 SEMUA SUBJEK SEMUA GK
TIGA SEMUA SUBJEK SEMUA KP
EMPAT 31/3/2020 - SEMUA SUBJEK SEMUA GK
LIMA 03/4/2020 SEMUA SUBJEK SEMUA KP
SEMUA GK
TINGKATAN 06/4/2020 - SEMUA KP
10/4/2020 SEMUA GK
SATU SEMUA KP
DUA 13/4/2020 - SEMUA GK
TIGA 17/4/2020
EMPAT & LIMA PENYEMAK
20/4/2020 -
24/4/2020 SEMUA KP
SEMUA GK
FASA 2 SEMUA KP
SEMUA GK
TARIKH SUBJEK SEMUA KP
SEMUA GK
22/6/2020 - SEMUA SUBJEK SEMUA KP
26/6/2020 SEMUA SUBJEK SEMUA GK
SEMUA SUBJEK
29/6/2020 - SEMUA SUBJEK
03/7/2020

06/7/2020 -
10/7/2020

13/7/2020 -
17/7/2020

3.8 : JADUAL BERTUGAS PENTADBIR

MINGGU HARI PENTADBIR BERTUGAS

1 ISNIN NAMA JAWATAN
SELASA
Bertugas setiap bulan dari Januari hingga Disember 2020 RABU Tn Hj. Mohd Zainol b Zakaria PK Pentadbiran
KHAMIS Pn Salina bt Ibrahim PK HEM
JUMAAT Pn Hjh. Nor Haslin bt Mohd Adnan PK Kokurikulum
En. Chandra Mohan a/l Krishnan GK Bahasa
2 ISNIN Tn Hj. Yunus bin Jamuri GK Kemanusiaan
SELASA Tn Hj. Mohd Zainol b Zakaria PK Pentadbiran
RABU Pn Salina bt Ibrahim PK HEM
KHAMIS Pn Hjh. Nor Haslin bt Mohd Adnan PK Kokurikulum
JUMAAT Pn Fouziah bt Daaim GK Tek & Vok.
Dr. Hjh. Baniah bt Mustam GK Sains & Mate
3 ISNIN Tn Hj. Mohd Zainol b Zakaria PK Pentadbiran
SELASA Pn Salina bt Ibrahim PK HEM
RABU Pn Hjh. Nor Haslin bt Mohd Adnan PK Kokurikulum
KHAMIS En. Chandra Mohan a/l Krishnan GK Bahasa
JUMAAT Tn Hj. Yunus bin Jamuri GK Kemanusiaan
Tn Hj. Mohd Zainol b Zakaria PK Pentadbiran
4 ISNIN Pn Salina bt Ibrahim PK HEM
SELASA Pn Hjh. Nor Haslin bt Mohd Adnan PK Kokurikulum
RABU Pn Fouziah bt Daaim GK Tek & Vok.
KHAMIS Dr. Hjh. Baniah bt Mustam GK Sains & Mate
JUMAAT

3.9 : JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS KELAS UCAP UTAMA
1 BERTUGAS
2 02/01/2020 EN. KHAIRUL ZULFIKREE B MAMAT
3 hingga GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING 5 SAINS
4 PN. ABIDAH BT NOR AZAHA
5 03/01/2020 PN. ADILA BT ABDUL MANAN 5 AKTIF PENGETUA
6* PN. ASMAH BT OMAR
7 06/01/2020 PN. CHIAH KHANG YEE 5 PEN KANAN
8 hingga EN. MOHD SHAMSURI B MOHD PAKHARAZI PROGRESIF
9 PN. INTAN RAHAYU BT ABD AZIZ
10 10/01/2020 PN. JAMILAH BT NOR ALI 5 DINAMIK PK HEM
11 EN. KUMARESEN A/L KAWAGASABAI
13/01/2020 PN. ZAINORIZA BT ZAINUN 5 INOVATIF PK KOKU
hingga PN. LYDIA PATRICK PADRI
EN. MOHAMAD NASUHA B AHMAD 4 SAINS GK BAHASA
17/01/2020 PN. HJH HASNA BEE BT SHAIK ALLAUDEEN
PN. MAZIDAH BT ABDUL MAJID 4 AKTIF GK SAINS
20/01/2020 EN. NIK MUHD THAQIF B NIK IBRAHIM
hingga PN. HJH NADIAA ZAMIL BT MOHAMAD ZUBIR 4 GK VOTEK
PN. AZWIN BT ARIFFIN PROGRESIF
24/01/2020 PN. NOOR BAZURA BT TAJULUROS
PN. HJH NOOR SARIRAH BT IBRAHIM 4 DINAMIK GK
27/01/2020 PN. NOOR SHAHIDA BT AHMAD KEMANUSIAAN
hingga EN. NOR AZMI B IZHAR
PN. NOORHANA BT HOOD 4 INOVATIF PENGETUA
31/01/2020 PN. NOR ATIQAH BT SAARI
PN. NORAHAZANA BT MOHD HANAFI 3 AKTIF PEN KANAN
03/02/2020 CIK NORFAIEZAH BT BUYONG
hingga PN. NORSILAWATI BT MOHD YUSOF
PN. NOVENNI BT JUSOH
07/02/2020 PN. NUR AMALINA BT RAMLI
PN. ROSLIZA BT ARIFFIN
10/02/2020 PN. FARAH NADIA BT ABDUL WAHAB
hingga PN. PUSPANITA BT ABDUL HAMID
PN. RAFIDAH BT AZIZ
14/02/2020
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
17/02/2020
hingga

21/02/2020

24/02/2020
hingga

28/02/2020

02/03/2020
hingga

06/03/2020

09/03/2020
hingga

13/03/2020

14/03/2020
hingga

22/03/2020

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS KELAS UCAP UTAMA
12* BERTUGAS
13 23/03/2020 PN. ROSSAINI BT ASIM
14 hingga PN. ROSZAINI BT OMAR 3 DINAMIK PK HEM
15 PN. RUZITA BT HAMIDIN
16* 27/03/2020 PN. SABAH BT AHMAD 3 PK KOKU
17 PN. SARIMAH BT CHE HUSSIN PROGRESIF
18 31/03/2020 PN. SHAHATUN AFIDAH BT MOHAMED
19 hingga SHAMSHUDIN 3 KREATIF GK BAHASA
20 PN. HJH SHARIFAH BT ISMAIL
03/04/2020 PN. SITI AISYAH BT MOHD FIRDAUS SUGUMAR 3 INOVATIF GK SAINS
21 PN. SITI HAJAR BT AB RASHID
22 06/04/2020 PN. SITI HAJAR BT SULAIMAN 2 AKTIF GK VOTEK
23 hingga PN. SITI NOR BAIZURA BT ABDUL AZIZ
PN. SURYATI BT MUKTAR 2 DINAMIK GK
10/04/2020 GURU BIMBGAN DAN KAUNSELING KEMANUSIAAN
PN. ABIDAH BT NOR AZAHA
13/04/2020 EN. KHAIRUL ZULFIKREE B MAMAT 2 PENGETUA
hingga PN. ASMAH BT OMAR PROGRESIF
PN. CHIAH KHANG YEE
17/04/2020 PN. ADILA BT ABDUL MANAN 2 KREATIF PEN KANAN
PN. INTAN RAHAYU BT ABD AZIZ
20/04/2020 PN.JAMILAH BT NOR ALI 2 INOVATIF PH HEM
hingga EN. MOHD SHAMSURI B MOHD PAKHARAZI
PN.ZAINORIZA BT ZAINUN
24/04/2020 PN. LYDIA PATRICK PADRI
EN. KUMARESEN A/L KAWAGASABAI
27/04/2020 PN. HJH HASNA BEE BT SHAIK ALLAUDEEN
hingga PN. MAZIDAH BT ABDUL MAJID
EN. MOHAMAD NASUHA B AHMAD
01/05/2020
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
04/05/2020
hingga PN. HJH NADIAA ZAMIL BT MOHAMAD ZUBIR 1 AKTIF PK KOKU
PN. AZWIN BT ARIFFIN
08/05/2020 EN. NIK MUHD THAQIF B NIK IBRAHIM 1 DINAMIK GK BAHASA
PN HJH NOOR SARIRAH BT IBRAHIM
11/05/2020 PN. NOOR SHAHIDA BT AHMAD 1 GK SAINS
hingga PN. NOOR BAZURA BT TAJULUROS PROGRESIF
PN. NOORHANA BT HOOD
15/05/2020 PN. NOR ATIQAH BT SAARI
EN. NOR AZMI B IZHAR
18/05/2020
hingga

22/05/2020

23/05/2020
hingga

07/06/2020

08/06/2020
hingga

12/06/2020

15/06/2020
hingga

19/06/2020

22/06/2020
hingga

26/06/2020

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS KELAS UCAP UTAMA
24 BERTUGAS
25 29/06/2020 CIK NORFAIEZAH BT BUYONG
26 hingga PN. NORSILAWATI BT MOHD YUSOF 1 KREATIF GK VOTEK
27 PN. NORAHAZANA BT MOHD HANAFI
03/07/2020 PN. NUR AMALINA BT RAMLI 1 INOVATIF GK
28 PN. ROSLIZA BT ARIFFIN KEMANUSIAAN
29 06/07/2020 PN. NOVENNI BT JUSOH
30 hingga PN. PUSPANITA BT ABDUL HAMID 5 SAINS PENGETUA
31 PN. RAFIDAH BT AZIZ
32 10/07/2020 PN. FARAH NADIA BT ABDUL WAHAB 5 AKTIF PEN KANAN
33 PN. ROSZAINI BT OMAR
34 13/07/2020 PN. RUZITA BT HAMIDIN
35 hingga PN. ROSSAINI BT ASIM

17/07/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

20/07/2020 PN. SARIMAH BT CHE HUSSIN 5 PK HEM
hingga PN. SHAHATUN AFIDAH BT MOHAMED PROGRESIF
SHAMSHUDIN
24/07/2020 PN. SABAH BT AHMAD 5 DINAMIK PK KOKU
25/07/2020 PN. SITI AISYAH BT MOHD FIRDAUS SUGUMAR
PN. SITI HAJAR BT AB RASHID 5 INOVATIF GK BAHASA
hingga PN. HJH SHARIFAH BT ISMAIL
02/08/2020 PN. SITI NOR BAIZURA BT ABDUL AZIZ 4 SAINS GK SAINS
PN. SURYATI BT MUKTAR
03/08/2020 PN. SITI HAJAR BT SULAIMAN 4 AKTIF GK VOTEK
hingga PN. ABIDAH BT NOR AZAHA
EN. KHAIRUL ZULFIKREE B MAMAT 4 GK
07/08/2020 GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING PROGRESIF KEMANUSIAAN
PN. CHIAH KHANG YEE
10/08/2020 PN. ADILA BT ABDUL MANAN 4 DINAMIK PENGETUA
hingga PN. ASMAH BT OMAR
PN. JAMILAH BT NOR ALI 4 INOVATIF PEN KANAN
14/08/2020 EN. MOHD SHAMSURI B MOHD PAKHARAZI
PN. INTAN RAHAYU BT ABD AZIZ
17/08/2020 PN. LYDIA PATRICK PADRI
hingga EN. KUMARESEN A/L KAWAGASABAI
PN.ZAINORIZA BT ZAINUN
21/08/2020 PN. MAZIDAH BT ABDUL MAJID
EN. MOHAMAD NASUHA B AHMAD
24/08/2020 PN. HJH HASNA BEE BT SHAIK ALLAUDEEN
hingga

28/08/2020

31/08/2020
hingga

04/09/2020

07/09/2020
hingga

11/09/2020

14/09/2020
hingga

18/09/2020

21/09/2020
hingga

25/09/2020

3.10 : JADUAL BERTUGAS PENTADBIR
(AMALAN GURU PENYAYANG)

MINGGU TARIKH PENTADBIR BERTUGAS
1 02/01/2020 hingga 03/01/2020 1. Pengetua
2 06/01/2020 hingga 10/01/2020 2. GK Sains & Matematik
3 13/01/2020 hingga 17/01/2020 1. Penolong Kanan
4 20/01/2020 hingga 24/01/2020 2. GK Teknik & Vokasional
5 27/01/2020 hingga 31/01/2020 1. Penolong Kanan (HEM)
6 03/02/2020 hingga 07/02/2020 2. GK Bahasa
7 10/02/2020 hingga 14/02/2020 1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
8 17/02/2020 hingga 21/02/2020 2. GK Kemanusiaan
9 24/02/2020 hingga 28/02/2020 1. Pengetua
10 02/03/2020 hingga 06/03/2020 2. GK Sains & Matematik
11 09/03/2020 hingga 13/03/2020 1. Penolong Kanan
14/03/2020 hingga 22/03/2020 2. GK Teknik & Vokasional
12 23/03/2020 hingga 27/03/2020 1. Penolong Kanan (HEM)
13 31/03/2020 hingga 03/04/2020 2. GK Bahasa
14 06/04/2020 hingga 10/04/2020 1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
15 13/04/2020 hingga 17/04/2020 2. GK Kemanusiaan
16 20/04/2020 hingga 24/04/2020 1. Pengetua
17 27/04/2020 hingga 01/05/2020 2. GK Sains & Matematik
18 04/05/2020 hingga 08/05/2020 1. Penolong Kanan
19 11/05/2020 hingga 15/05/2020 2. GK Teknik & Vokasional
20 18/05/2020 hingga 22/05/2020 1. Penolong Kanan (HEM)
23/05/2020 hingga 07/06/2020 2. GK Bahasa
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
2. GK Kemanusiaan
1. Pengetua
2. GK Sains & Matematik
1. Penolong Kanan
2. GK Teknik & Vokasional
1. Penolong Kanan (HEM)
2. GK Bahasa
1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
2. GK Kemanusiaan
1. Pengetua
2. GK Sains & Matematik
1. Penolong Kanan
2. GK Teknik & Vokasional
1. Penolong Kanan (HEM)
2. GK Bahasa
1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
2. GK Kemanusiaan
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU TARIKH PENTADBIR BERTUGAS
21 08/06/2020 hingga 12/06/2020 1. Pengetua
22 15/06/2020 hingga 19/06/2020 2. GK Sains & Matematik
23 22/06/2020 hingga 26/06/2020 1. Penolong Kanan
24 29/06/2020 hingga 03/07/2020 2. GK Teknik & Vokasional
25 06/07/2020 hingga 10/07/2020 1. Penolong Kanan (HEM)
26 13/07/2020 hingga 17/07/2020 2. GK Bahasa
27 20/07/2020 hingga 24/07/2020 1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
25/07/2020 hingga 02/08/2020 2. GK Kemanusiaan
28 03/08/2020 hingga 07/08/2020 1. Pengetua
29 10/08/2020 hingga 14/08/2020 2. GK Sains & Matematik
30 17/08/2020 hingga 21/08/2020 1. Penolong Kanan
31 24/08/2020 hingga 28/08/2020 2. GK Teknik & Vokasional
32 31/08/2020 hingga 04/09/2020 1. Penolong Kanan (HEM)
33 07/09/2020 hingga 11/09/2020 2. GK Bahasa
34 14/09/2020 hingga 18/09/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
35 21/09/2020 hingga 25/09/2020 1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
36 28/09/2020 hingga 02/10/2020 2. GK Kemanusiaan
37 05/10/2020 hingga 09/10/2020 1. Pengetua
38 12/10/2020 hingga 16/10/2020 2. GK Sains & Matematik
39 19/10/2020 hingga 23/10/2020 1. Penolong Kanan
40 26/10/2020 hingga 30/10/2020 2. GK Teknik & Vokasional
41 02/11/2020 hingga 06/11/2020 1. Penolong Kanan (HEM)
42 09/11/2020 hingga 13/11/2020 2. GK Bahasa
43 16/11/2020 hingga 20/11/2020 1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
2. GK Kemanusiaan
1. Pengetua
2. GK Sains & Matematik
1. Penolong Kanan
2. GK Teknik & Vokasional
1. Penolong Kanan (HEM)
2. GK Bahasa
1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
2. GK Kemanusiaan
1. Pengetua
2. GK Sains & Matematik
1. Penolong Kanan
2. GK Teknik & Vokasional
1. Penolong Kanan (HEM)
2. GK Bahasa
1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
2. GK Kemanusiaan
1. Pengetua
2. GK Sains & Matematik
1. Penolong Kanan
2. GK Teknik & Vokasional
1. Penolong Kanan (HEM)
2. GK Bahasa

3.11 : PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN (PBPPP)

BIL NAMA GURU DINILAI PENILAI 1 PENILAI 2
TPPD PPD
1 AZSHAR BIN RAMLI PENGETUA PPD
2 MOHD ZAINOL BIN ZAKARIA PENGETUA PPD
3 SALINA BINTI IBRAHIM PENGETUA PPD
4 NOR HASLIN BINTI MOHD ADNAN PK PENTADBIRAN PENGETUA
5 BANIAH BINTI MUSTAM PK KOKURIKULUM PENGETUA
6 FOUZIAH BINTI DAAIM PK KOKURIKULUM PENGETUA
7 YUNUS B JAMURI PK PENTADBIRAN PENGETUA
8 CHANDRA MOHAN A/L KRISHNAN PK PENTADBIRAN PENGETUA
9 ABIDAH BINTI NOR AZAHA PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM
10 ADILA BINTI ABDUL MANAN PK HEM PK PENTADBIRAN
11 ASMAH BINTI OMAR PK KOKU PK PENTADBIRAN
12 AZWIN BT ARIFFIN PK HEM PK KOKURIKULUM
13 CHIAH KHANG YEE PK KOKU PENGETUA
14 FARAH NADIA BINTI ABDUL WAHAB GK BAHASA PENGETUA
15 HASNA BEE BINTI SHAIK ALLAUDEEN PK PENTADBIRAN PENGETUA
16 INTAN RAHAYU BINTI ABD AZIZ GK BAHASA PENGETUA
17 JAMILAH BINTI NOR ALI GK BAHASA PENGETUA
18 KHAIRUL ZULFIKREE BIN MAMAT GK BAHASA PK KOKURIKULUM
19 KUMARESEN A/L KAWAGASABAI GK KEMANUSIAAN PK PENTADBIRAN
20 LYDIA PATRICK PADRI GK BAHASA PK HEM
21 MAZIDAH BINTI ABDUL MAJID PK KOKU PENGETUA
22 MOHAMAD NASUHA BIN AHMAD PK HEM PK KOKURIKULUM
23 MOHD SHAMSURI B MOHD PAKHARAZI GK BAHASA PK HEM
24 NADIAA ZAMIL BINTI MOHAMAD ZUBIR GK SAINS PK HEM
25 NIK MUHD THAQIF BIN NIK IBRAHIM GK BAHASA PK PENTADBIRAN
26 NOOR BAZURA BINTI TAJULUROS PK HEM PENGETUA
27 NOOR SARIRAH BINTI IBRAHIM GK SAINS PK PENTADBIRAN
28 NOOR SHAHIDA BINTI AHMAD GK SAINS PK HEM
29 NOORHANA BINTI HOOD PK PENTADBIRAN PK PENTADBIRAN
30 NOR ATIQAH BINTI SAARI GK KEMANUSIAAN PK KOKURIKULUM
31 NOR AZMI BIN IZHAR PK HEM PENGETUA
32 NORAHAZANA BINTI MOHD HANAFI GK TEKVO PK PENTADBIRAN
33 NORFAIEZAH BINTI BUYONG GK TEKVO PENGETUA
34 NORSILAWATI BINTI MOHD YUSOF GK KEMANUSIAAN PK PENTADBIRAN
35 NOVENNI BINTI JUSOH GK TEKVO PK HEM
36 NUR AMALINA BINTI RAMLI PK KOKU PENGETUA
37 NUR ZANARIAH ADIBAH BT ABDUL RAZAK GK KEMANUSIAAN PK PENTADBIRAN
38 PUSPANITA BINTI ABDUL HAMID

BIL NAMA GURU DINILAI PENILAI 1 PENILAI 2
39 RAFIDAH BINTI AZIZ GK TEKVO PK HEM
40 ROSLIZA BINTI ARIFFIN GK KEMANUSIAAN PK HEM
41 ROSSAINI BINTI ASIM GK TEKVO PK KOKURIKULUM
42 ROSZAINI BINTI OMAR GK SAINS PK KOKURIKULUM
43 RUZITA BINTI HAMIDIN GK KEMANUSIAAN PK PENTADBIRAN
44 SABAH BINTI AHMAD GK TEKVO PK HEM
45 SARIMAH BINTI CHE HUSSIN PK PENTADBIRAN PK PENTADBIRAN
46 SHAHATUN AFIDAH BINTI MOHAMED SHAMSHUDIN GK BAHASA PENGETUA
47 SHARIFAH BINTI ISMAIL GK SAINS PK KOKURIKULUM
48 SITI AISYAH BINTI MOHD FIRDAUS SUGUMAR GK KEMANUSIAAN PK KOKURIKULUM
49 SITI HAJAR BINTI AB RASHID GK SAINS PK KOKURIKULUM
50 SITI HAJAR BINTI SULAIMAN GK SAINS PK PENTADBIRAN
GK TEKVO PK KOKURIKULUM
51 SITI NOR BAIZURA BINTI ABDUL AZIZ PK PENTADBIRAN PENGETUA
52 SITI NOR HIDAYAH BT HAMSI GK KEMANUSIAAN PK HEM
53 SURYATI BINTI MUKTAR PK HEM PENGETUA
54 ZAINORIZA BINTI ZAINUN

MINGGU TARIKH PENTADBIR BERTUGAS
21 08/06/2020 hingga 12/06/2020 1. Pengetua
22 15/06/2020 hingga 19/06/2020 2. GK Sains & Matematik
23 22/06/2020 hingga 26/06/2020 1. Penolong Kanan
24 29/06/2020 hingga 03/07/2020 2. GK Teknik & Vokasional
25 06/07/2020 hingga 10/07/2020 1. Penolong Kanan (HEM)
26 13/07/2020 hingga 17/07/2020 2. GK Bahasa
27 20/07/2020 hingga 24/07/2020 1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
25/07/2020 hingga 02/08/2020 2. GK Kemanusiaan
28 03/08/2020 hingga 07/08/2020 1. Pengetua
29 10/08/2020 hingga 14/08/2020 2. GK Sains & Matematik
30 17/08/2020 hingga 21/08/2020 1. Penolong Kanan
31 24/08/2020 hingga 28/08/2020 2. GK Teknik & Vokasional
32 31/08/2020 hingga 04/09/2020 1. Penolong Kanan (HEM)
33 07/09/2020 hingga 11/09/2020 2. GK Bahasa
34 14/09/2020 hingga 18/09/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
35 21/09/2020 hingga 25/09/2020 1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
36 28/09/2020 hingga 02/10/2020 2. GK Kemanusiaan
37 05/10/2020 hingga 09/10/2020 1. Pengetua
38 12/10/2020 hingga 16/10/2020 2. GK Sains & Matematik
39 19/10/2020 hingga 23/10/2020 1. Penolong Kanan
40 26/10/2020 hingga 30/10/2020 2. GK Teknik & Vokasional
41 02/11/2020 hingga 06/11/2020 1. Penolong Kanan (HEM)
42 09/11/2020 hingga 13/11/2020 2. GK Bahasa
43 16/11/2020 hingga 20/11/2020 1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
2. GK Kemanusiaan
1. Pengetua
2. GK Sains & Matematik
1. Penolong Kanan
2. GK Teknik & Vokasional
1. Penolong Kanan (HEM)
2. GK Bahasa
1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
2. GK Kemanusiaan
1. Pengetua
2. GK Sains & Matematik
1. Penolong Kanan
2. GK Teknik & Vokasional
1. Penolong Kanan (HEM)
2. GK Bahasa
1. Penolong Kanan (Kokurikulum)
2. GK Kemanusiaan
1. Pengetua
2. GK Sains & Matematik
1. Penolong Kanan
2. GK Teknik & Vokasional
1. Penolong Kanan (HEM)
2. GK Bahasa

3.11 : PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN (PBPPP)

BIL NAMA GURU DINILAI PENILAI 1 PENILAI 2
TPPD PPD
1 AZSHAR BIN RAMLI PENGETUA PPD
2 MOHD ZAINOL BIN ZAKARIA PENGETUA PPD
3 SALINA BINTI IBRAHIM PENGETUA PPD
4 NOR HASLIN BINTI MOHD ADNAN PK PENTADBIRAN PENGETUA
5 BANIAH BINTI MUSTAM PK KOKURIKULUM PENGETUA
6 FOUZIAH BINTI DAAIM PK KOKURIKULUM PENGETUA
7 YUNUS B JAMURI PK PENTADBIRAN PENGETUA
8 CHANDRA MOHAN A/L KRISHNAN PK PENTADBIRAN PENGETUA
9 ABIDAH BINTI NOR AZAHA PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM
10 ADILA BINTI ABDUL MANAN PK HEM PK PENTADBIRAN
11 ASMAH BINTI OMAR PK KOKU PK PENTADBIRAN
12 AZWIN BT ARIFFIN PK HEM PK KOKURIKULUM
13 CHIAH KHANG YEE PK KOKU PENGETUA
14 FARAH NADIA BINTI ABDUL WAHAB GK BAHASA PENGETUA
15 HASNA BEE BINTI SHAIK ALLAUDEEN PK PENTADBIRAN PENGETUA
16 INTAN RAHAYU BINTI ABD AZIZ GK BAHASA PENGETUA
17 JAMILAH BINTI NOR ALI GK BAHASA PENGETUA
18 KHAIRUL ZULFIKREE BIN MAMAT GK BAHASA PK KOKURIKULUM
19 KUMARESEN A/L KAWAGASABAI GK KEMANUSIAAN PK PENTADBIRAN
20 LYDIA PATRICK PADRI GK BAHASA PK HEM
21 MAZIDAH BINTI ABDUL MAJID PK KOKU PENGETUA
22 MOHAMAD NASUHA BIN AHMAD PK HEM PK KOKURIKULUM
23 MOHD SHAMSURI B MOHD PAKHARAZI GK BAHASA PK HEM
24 NADIAA ZAMIL BINTI MOHAMAD ZUBIR GK SAINS PK HEM
25 NIK MUHD THAQIF BIN NIK IBRAHIM GK BAHASA PK PENTADBIRAN
26 NOOR BAZURA BINTI TAJULUROS PK HEM PENGETUA
27 NOOR SARIRAH BINTI IBRAHIM GK SAINS PK PENTADBIRAN
28 NOOR SHAHIDA BINTI AHMAD GK SAINS PK HEM
29 NOORHANA BINTI HOOD PK PENTADBIRAN PK PENTADBIRAN
30 NOR ATIQAH BINTI SAARI GK KEMANUSIAAN PK KOKURIKULUM
31 NOR AZMI BIN IZHAR PK HEM PENGETUA
32 NORAHAZANA BINTI MOHD HANAFI GK TEKVO PK PENTADBIRAN
33 NORFAIEZAH BINTI BUYONG GK TEKVO PENGETUA
34 NORSILAWATI BINTI MOHD YUSOF GK KEMANUSIAAN PK PENTADBIRAN
35 NOVENNI BINTI JUSOH GK TEKVO PK HEM
36 NUR AMALINA BINTI RAMLI PK KOKU PENGETUA
37 NUR ZANARIAH ADIBAH BT ABDUL RAZAK GK KEMANUSIAAN PK PENTADBIRAN
38 PUSPANITA BINTI ABDUL HAMID

BIL NAMA GURU DINILAI PENILAI 1 PENILAI 2
39 RAFIDAH BINTI AZIZ GK TEKVO PK HEM
40 ROSLIZA BINTI ARIFFIN GK KEMANUSIAAN PK HEM
41 ROSSAINI BINTI ASIM GK TEKVO PK KOKURIKULUM
42 ROSZAINI BINTI OMAR GK SAINS PK KOKURIKULUM
43 RUZITA BINTI HAMIDIN GK KEMANUSIAAN PK PENTADBIRAN
44 SABAH BINTI AHMAD GK TEKVO PK HEM
45 SARIMAH BINTI CHE HUSSIN PK PENTADBIRAN PK PENTADBIRAN
46 SHAHATUN AFIDAH BINTI MOHAMED SHAMSHUDIN GK BAHASA PENGETUA
47 SHARIFAH BINTI ISMAIL GK SAINS PK KOKURIKULUM
48 SITI AISYAH BINTI MOHD FIRDAUS SUGUMAR GK KEMANUSIAAN PK KOKURIKULUM
49 SITI HAJAR BINTI AB RASHID GK SAINS PK KOKURIKULUM
50 SITI HAJAR BINTI SULAIMAN GK SAINS PK PENTADBIRAN
GK TEKVO PK KOKURIKULUM
51 SITI NOR BAIZURA BINTI ABDUL AZIZ PK PENTADBIRAN PENGETUA
52 SITI NOR HIDAYAH BT HAMSI GK KEMANUSIAAN PK HEM
53 SURYATI BINTI MUKTAR PK HEM PENGETUA
54 ZAINORIZA BINTI ZAINUN


Click to View FlipBook Version