The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MANUAL PENGURUSAN
SMK BB 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Noor Shahida Ahmad, 2019-12-07 11:06:26

MP KURIKULUM

MANUAL PENGURUSAN
SMK BB 2020

4.1 : CARTA ORGANISASI KURIKULUM SEKOLAH

PENGETUA
EN. AZSHAR BIN RAMLI

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
TN. HJ. MOHD ZAINOL BIN ZAKARIA

PENYELARAS
DR. HJH. BANIAH BT MUSTAM
Guru Kanan Sains & Matematik

AHLI JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA
Ketua-Ketua Bidang Setiausaha Peperiksaan
Ketua-Ketua Panitia
AHLI JAWATANKUASA
AHLI JAWATANKUASA Guru Perpustakaan &
Setiausaha Jadual
Waktu Media

AHLI JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA
Penyelaras Tingkatan Setiausaha Google
Classroom
Guru Tingkatan
AHLI JAWATANKUASA
AHLI JAWATANKUASA Guru-Guru Cemerlang
Setiausaha PLC

4.2 : JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi : Encik Azshar b Ramli (Pengetua)

Naib Pengerusi I : Tn Hj Mohd Zainol b Zakaria ( Penolong Kanan)

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim (Penolong Kanan HEM)

Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan (Penolong Kanan Kokurikulum)

Setiausaha : Pn. Mazidah bt Abdul Majid

Pen Setiausaha : Pn. Hjh. Nadiaa Zamil bt Mohamad Zubir

Ahli Jawatankuasa : Guru-Guru Kanan

: Semua Ketua Paniitia

: Penyelaras PPKI

: Guru Bimbingan & Kaunseling

: Semua Penyelaras Tingkatan

: Setiausaha Peperiksaan

: Setiausaha Headcount

: Setiausaha PBS

: Guru Perpustakaan & Media

: Guru Data & Maklumat

: Setiausaha Jadual Waktu

: Setiausaha Program NILAM Sekolah

: Setiausaha MBMMBI

: Setiausaha Program Kecemerlangan

: Setiausaha SKPMg2

: Setiausaha Dakwah & Kerohanian

: Setiausaha Google Classroom

: Setiausaha PLC

4.3 : JAWATANKUASA KURIKULUM

4.3.1 : JAWATANKUASA KURIKULUM BIDANG TUGAS

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Memastikan pencapaian matlamat
: Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria kurikulum.
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim 2. Merancang pelaksanaan program
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan kurikulum
Setiausaha : Pn. Mazidah bt. Abdul Majid
AJK : Guru-Guru Kanan 3. Merancang sistem
: Penyelaras PPKI pengawalan,penyeliaan dan penilaian.
: Semua Ketua Panitia
: Setiausaha Peperiksaan 4. Merancang program perkongsian ilmu
: Setiausaha Jadual Waktu antara guru.
: Setiausaha PBS
: Setiausaha PBD 5. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
: Semua Penyelaras Tingkatan diarahkan oleh pengetua
: Penyelaras SPBT
: Setiausaha Headcount
: Guru Bimbingan dan Kaunseling
: Guru Perpustakaan & Media

4.3.2 : JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN BIDANG TUGAS
1. Melantik setiausaha.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 2. Menyediakan sukatan pelajaran dan

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria rancangan tahunan PdPc.
3. Menyelenggara fail-fail panitia termasuk
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim
minit dan laporan mesyuarat.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 4. Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun.
5. Mengkaji dan menganalisis keputusan
Setiausaha : Pn. Mazidah bt. Abdul Majid
peperiksaan.
AJK : Guru-Guru Kanan 6. Menyelaras soalan-soalan ujian dan

: Semua Ketua Panitia peperiksaan
7. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
4.3.3 : JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
diarahkan oleh pengetua.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
BIDANG TUGAS
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 1. Guru Kanan menentukan guru dan mata

Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim pelajaran yang diajar.
2. Menyediakan jadual waktu
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 3. Menentukan nama guru tingkatan.
4. Menentukan guru relief sepanjang
Setiausaha : Pn. Jamilah bt. Nor Ali
persekolahan
AJK : Guru-Guru Kanan 5. Menjalankan tugas-tugas semasa yang

: Pn. Siti Norhidayah bt. Hamsi diarahkan oleh pengetua

: Pn. Nur Amalina bt. Ramli

: Pn. Siti Aisyah bt. M. Firdaus Sugumar

: Pn. Intan Rahayu bt. Abd Aziz

4.3.4 : JAWATANKUASA PENILAIAN & PEPERIKSAAN BIDANG TUGAS
1. Menyediakan jadual peperiksaan dan
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
jadual pengawasan peperiksaan.
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Mendaftar dan menyemak senarai calon

Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim bagi peperiksaan awam.
3. Menguruskan persiapan dewan dan
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
kelas peperiksaan.
Setiausaha : Cik Norfaiezah bt. Buyong 4. Mengumpul keputusan peperiksaan dan

AJK : membuat analisis secara keseluruhan.
5. Menyediakan slip peperiksaan.
SU Pep. Dalaman : Pn. Nor Atiqah bt. Saari 6. Menjalankan tugas-tugas semasa yang

Setiausaha PT3 : Pn. Ruzita bt. Hamidin diarahkan oleh pengetua

Pen. SU PT3 : Pn. Azwin bt. Ariffin

Setiausaha SPM : Pn. Siti Hajar bt. Sulaiman

Pen. SU SPM : Pn. Hjh. Nadiaa Zamil bt. Mohamad

Zubir

SU Headcount : Pn. Chiah Khang Yee

SU PBD : Pn. Suryati bt. Muktar

: Semua Penyelaras Tingkatan

: Semua Guru Tingkatan

4.3.5 : JAWATANKUASA HEADCOUNT BIDANG TUGAS

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Menetapkan target pencapaian dalam
: Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria peperiksaan.
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim 2. Mengkaji dan menganalisis keputusan
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan peperiksaan dalaman dan peperiksaan
Setiausaha : Pn. Chiah Khang Yee awam serta membuat penambahbaikan
AJK : S/U Peperiksaan selanjar.
: S/U Peperiksaan Dalaman
: Penyelaras Tingkatan 3. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
: Semua Guru Tingkatan diarahkan oleh pengetua

4.3.6 : JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH BIDANG TUGAS
1. Merancang dasar pengurusan PSS
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 2. Merancang sumber pendapatan dan

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria perbelanjaan PSS
3. Menyediakan rancangan jangka panjang
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim
dan jangka pendek PSS dan NILAM
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 4. Merancang dan menyelia program PSS,

Setiausaha : Pn. Zaifarizah bt. Zainuri NILAM dan Literasi Maklumat
5. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Pen. Setiausaha : Pn. Roszaini bt. Omar
oleh pengetua
AJK : Guru-Guru Kanan

: Semua Ketua Panitia

4.3.7 : JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH BIDANG TUGAS

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Memilih bahan yang sesuai dengan
keperluan murid dan guru.
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
2. Mempertingkatkan penggunaan PSS.
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim 3. Menceriakan PSS dgn paparan informasi

Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan terkini sebagai daya penarik murid.
4. Melaksanakan program PSS dan Literasi
Setiausaha : Pn.. Zaifarizah bt. Zainuri
Maklumat selaras dengan perancangan
Pen Setiausaha : Pn. Roszaini bt. Omar jangka panjang dan jangka pendek PSS
5. Menyelia bilik-bilik khas dan pengurusan
AJK : BBM
6. Menyelia sudut-sudut ilmu di luar Bilik
Pengawas PSS : Pn. Chiah Khang Yee Pusat Sumber.
7. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
ICT : Pn. Nur Amalina bt. Ramli diarahkan oleh pengetua

NILAMM: Pn. Hasna Bee bt. Shaik Allaudeen

Bilik APD : Pn. Jamilah bt. Nor Ali

Bilik Khas PSS : Pn. Ruzita bt. Hamidin

Keceriaan PSS : Pn. Novenni bt. Jusoh

Promosi PSS : Pn. Zainoriza bt. Zainun

: Pn. Rosliza bt. Ariffin

4.3.8 : JAWATANKUASA KERJA PROGRAM NILAM SEKOLAH BIDANG TUGAS
1. Melaksanakan program NILAM.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 2. Menumpulkan data NILAM dan mengisi

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria i-NILAM
3. Menguruskan papan kenyataan NILAM
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim
dan laluan-laluan ilmu
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 4. Mewujudkan sudut NILAM
5. Bekerjasama dengan AJK Kerja PSS
Setiausaha : Pn.. Zaifarizah bt. Zainuri
dalam mempromosi dan melaksanakan
AJK : program NILAM
6. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Sudut NILAM : Pn. Hasna Bee bt. Shaik Allaudeen diarahkan oleh pengetua

Anugerah NILAM : Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt. Mohamad

Zubir

Promosi : Pn. Noor Bazura bt. Tajuluros

Data NILAM : Pn. Novenni bt. Jusoh

: Semua guru NILAM

4.3.9 : JAWATANKUASA MBMMBI BIDANG TUGAS
1. Mengadakan perbincangan kaedah
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
memartabatkan bahasa Melayu dalam
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria pengajaran dan pembelajaran serta
mengukuhkan penguasaan bahasa
Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim Inggeris dalam pembelajaran.
2. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan diarahkan oleh pengetua

Penyelaras : En. Chandra Mohan a/l Krishnan

Setiausaha : Pn. Hasna Bee bt. Shaik Allaudeen

AJK : Guru-Guru Kanan

: Ketua Pembantu Tadbir

: Pengerusi KGKT

: Guru Bimbingan & Kaunseling

4.3.10 : JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN BIDANG TUGAS
1. Merancang dan melaksanakan strategi
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
peningkatan pencapaian murid.
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Memantau serta menyelia pelaksanaan

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim program kecemerlangan
3. Penetapan target pencapaian dalam
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
peperiksaan.
Penyelaras : Dr. Hjh. Baniah bt. Mustam 4. Menjalankan tugas-tugas semasa yang

Setiausaha : Pn. Mazidah bt. Abdul Majid diarahkan oleh pengetua

Pen. SU1 : Penyelaras Ting. 3 BIDANG TUGAS
1. Menubuhkan jawatankuasa surau dan
Pen. SU2 : Penyelaras Ting. 5
membuat pengagihan tugas.
AJK : Semua Guru Kanan 2. Memastikan kebersihan surau dalam

: Semua Ketua Panitia keadaan baik
3. Memastikan semua peralatan surau
: Setiausaha Peperiksaan
mencukupi .
: Guru Bimbingan dan Kaunseling 4. Menyediakan risalah sebagai bahan

4.3.11 : JAWATANKUASA DAKWAH & KEROHANIAN dakwah dan mengedarkannya.
5. Memberikan bimbingan dari segi rohani
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
serta pembentukan akhlak yang terpuji.
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 6. Menyedia dan menyemak teks doa

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim perhimpunan rasmi
7. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
diarahkan oleh pengetua
Setiausaha : En Mohamad Nasuha b Ahmad
BIDANG TUGAS
AJK : 1. Memastikan setiap warga sekolah

Celik Quran : Pn. Hjh. Noor Sarirah bt. Ibrahim mendapat ID dan kata laluan GC.
2. Memberi pendedahan kepada guru
Khalifah Yassin : Pn. Jamilah bt. Nor Ali
berkaitan GC.
Doa Perhimpunan : Pn. Sarimah bt. Che Hussin 3. Menjalankan tugas-tugas semasa yang

4.3.12 : JAWATANKUASA GOOGLE CLASSROOM diarahkan oleh PPD dan PKG.
4. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
diarahkan oleh pengetua
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim

Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan

Setiausaha : Pn. Noor Shahida bt. Ahmad

AJK : Pn. Hjh. Nadiaa Zamil bt. Mohamad

Zubir

: Pn. Noorhana bt. Hood

: En. Nik Muhd Thaqif b. Nik Ibrahim

: Pn. Nor Atiqah bt. Saari

: Pn. Siti Norbaizura bt. Abdul Aziz

: Pn. Farah Nadia bt. Abdul Wahab

4.3.13 : JAWATANKUASA PROFESSIONAL LEARNING BIDANG TUGAS

COMMUNITY (PLC) 1. Memberi makluman kepada panitia
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli Sains untuk merancang PLC kali pertama
dan kedua.
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
2. Memastikan PLC kali pertama
Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim dilaksanakan sebelum akhir bulan April
dan kali kedua sebelum akhir bulan
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan Ogos.

Penyelaras : Tn. Hj. Yunus b. Jamuri 3. Memfailkan rancangan pengajaran,
komen @laporan pengajaran yang
Setiausaha : Pn. Hjh. Sharifah bt. Ismail disertakan gambar.

AJK : Guru-Guru Kanan 4. Membuat rumusan keberkesanan
@kelemahan pelaksanaan PLC peringkat
: Semua Ketua Panitia sekolah.

4.3.14 : JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN 5. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
diarahkan oleh pengetua
SEKOLAH (PBS)
BIDANG TUGAS
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
1. Menyediakan surat lantikan bagi guru-
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria guru yang terlibat.

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim 2. Mengemas kini semua fail PBS dari
semasa ke semasa.
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
3. Menyediakan tapak perekodan
Setiausaha : Pn. Shahatun Afidah bt. Mohamed gabungan.
Shamshudin
4. Memastikan semua yang terlibat
Penolong Setiausaha : Pn. Suryati bt. Muktar mengisi perekodan dalam modul ‘offline’
dan ‘online’ dalam masa yang
Penyelaras : ditetapkan.

Pengesanan & : Ketua Bidang Bahasa 5. Mencetak perekodan gabungan.
Latihan 6. Menjalankan tugas- tugas semasa yang

Pemantauan : Ketua Bidang Sains & Matematik diarahkan oleh pengetua.

Pementoran : Ketua Bidang Kemanusiaan

Penyelarasan : Ketua Bidang TEKVO

PAJSK : Setiausaha Kokurikulum

SEGAK : Ketua Panitia PJPK

PBD : Penolong SU PBS

Psikometik : Guru Bimbingan & Kaunseling

AJK : Semua Ketua Panitia

: Semua Guru Tingkatan

4.3.15 : JAWATANKUASA INTERVENSI BIDANG TUGAS
1. Mengenal pasti murid yang lemah dari
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
segi pencapaian bahasa.
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Merancang aktiviti untuk meningkatkan

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim pencapaian.
3. Menyediakan modul sebagai latih tubi.
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 4. Mendokumentasikan perancangan dan

Penyelaras : Dr. Hjh. Baniah bt Mustam aktiviti.
5. Menjalankan tugas- tugas semasa yang
Setiausaha : Pn. Hjh. Nadiaa Zamil bt. Mohamad
diarahkan oleh pengetua.
Zubir

AJK : Ketua Panitia Bahasa Melayu

: Ketua Panitia Bahasa Inggeris

: Semua Guru BM dan BI

4.3.16 : JAWATANKUASA PRAKTIKUM DAN ORIENTASI GURU BIDANG TUGAS
BAHARU

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Maklum balas penerimaan guru

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria praktikum dan guru baharu.

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim 2. Memastikan guru baharu dan guru
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan praktikum mengajar mengikut opsyen.
Setiausaha : Pn. Norahazana bt. Mohd. Hanafi
AJK : Guru-Guru Kanan 3. Menyediakan guru pembimbing.
4. Memastikan mereka mengikut budaya

sekolah.

5. Menjalankan tugas- tugas semasa yang

diarahkan oleh pengetua

4.3.17 : JAWATANKUASA HARI ANUGERAH CEMERLANG BIDANG TUGAS
1. Mengenal pasti murid yang layak
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
mendapat anugerah.
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Pengurusan surat-menyurat yang

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim berkaitan.
3. Menubuhkan jawatankuasa kerja.
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 4. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

Setiausaha : Pn. Norsilawati bt. Mohd. Yusof sebelum dan selepas majlis.
5. Menjalankan tugas- tugas semasa yang
Pen Setiausaha : Pn. Siti Hajar bt. Sulaiman
diarahkan oleh pengetua
AJK : Semua Guru Kanan

: Setiausaha Peperiksaan

: Setiausaha HEM

: Setiausaha Kokurikulum

4.3.18 : JAWATANKUASA SEMAKAN BUKU LATIHAN BIDANG TUGAS
1. Menyediakan instrumen pencerapan.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 2. Pencerapan dilakukan dua kali setahun.
3. Menyediakan laporan.
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 4. Melakukan tindakan susulan terhadap

Naib Pengerusi II : Pn Salina bt Ibrahim laporan yang disediakan.
5. Menjalankan tugas-tugas semasa yang
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
diarahkan oleh pengetua
Setiausaha : Pn. Nur Amalina bt. Ramli

AJK : Guru-Guru Kanan

: Semua Ketua Panitia

4.3.19 : JAWATANKUASA PENCERAPAN PENGAJARAN & BIDANG TUGAS

PEMBELAJARAN 1. Menyediakan instrumen pencerapan.
2. Pencerapan dilakukan dua kali setahun.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 3. Menyediakan laporan.
4. Melakukan tindakan susulan terhadap
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
laporan yang disediakan.
Naib Pengerusi 2 : Pn Salina bt Ibrahim 5. Menjalankan tugas- tugas semasa yang

Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan diarahkan oleh pengetua

Setiausaha : Tn. Hj. Mohd Zainol b. Zakaria

AJK : Semua Guru Kanan

: Semua Ketua Panitia

4.4 : BIDANG PENGAJIAN

BIDANG BAHASA

Guru Kanan : En. Chandra Mohan a/l Krishnan

Setiausaha : Pn. Zaifarizah bt. Zainuri

Bil Mata Pelajaran Ketua Panitia Setiausaha

1. Bahasa Melayu Pn. Hasna Bee bt. Shaik Allaudeen Pn. Hasna Bee bt. Shaik Allaudeen

2. Bahasa Inggeris Pn. Hjh. Nadiaa Zamil bt. Mohamad Zubir Pn. Chiah Khang Yee

3 Bahasa Tamil En. Kumaresen a/l Kawagasabai En. Kumaresen a/l Kawagasabai

BIDANG SAINS & MATEMATIK

Guru Kanan : Dr. Hjh. Baniah bt. Mustam

Setiausaha : Pn. Noorhana bt. Hood

Bil Mata Pelajaran Ketua Panitia Setiausaha

1. Sains Pn. Noorhana bt. Hood Pn. Siti Hajar bt. Sulaiman

2. Biologi Pn. Asmah bt. Omar Pn. Asmah bt. Omar
3 Kimia En. Nik Muhd Thaqif b. Nik Ibrahim En. Nik Muhd. Thaqif b. Nik Ibrahim

4 Fizik Pn. Siti Hajar bt. Sulaiman Pn. Adila bt. Abdul Manan

5 Matematik Pn. Siti Hajar bt. Ab. Rashid Pn. Hjh. Sharifah bt. Ismail

6 Matematik Cik Norfaiezah bt. Buyong Cik Norfaiezah bt. Buyong
Tambahan

BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL

Guru Kanan : Pn. Fouziah bt Daaim Setiausaha
Setiausaha : Cik Norfaiezah bt. Buyong
Bil Mata Pelajaran Ketua Panitia

1. Reka Bentuk Pn. Norsilawati bt. Mohd. Yusof Pn. Siti Nor Baizura bt. Abdul Aziz
Teknologi

2. Asas Sains Pn. Noor Shahida bt. Ahmad Pn. Nur Amalina bt. Ramli
Komputer Pn. Rossaini bt. Asim Pn. Rossaini bt. Asim

3 Perniagaan

BIDANG KEMANUSIAAN

Guru Kanan : Tn. Hj. Yunus b. Jamuri

Setiausaha : Pn. Sarimah bt Che Hussin

Bil Mata Pelajaran Ketua Panitia Setiausaha

1. Sejarah En. Nor Azmi b. Izhar Pn. Nor Atiqah bt. Saari

2. Geografi Pn. Ruzita bt. Hamidin Pn. Noor Bazura bt. Tajuluros

3 Pendidikan En. Mohamad Nasuha b. Ahmad Pn. Jamilah bt. Nor Ali
Islam

4 Tasawwur Islam Pn. Siti Aisyah bt. Mohd. Firdaus Sugumar Pn Abidah bt. Nor Azaha

5 Pend. Jasmani & En. Mohd Shamsuri b. Mohd. Pakharazi Pn. Azwin bt. Ariffin
Pend.Kesihtn. Pn. Novenni bt. Jusoh
Pn. Ruzita bt. Hamidin
6 Pendidikan Seni Pn. Lydia Patrick Padri Pn. Puspanita bt. Abdul Hamid
Visual

7. Pendidikan Pn. Puspanita bt. Abdul Hamid
Moral

8. Pend. Sivik & Pn. Suryati bt. Muktar

Kewarganegaraa

n

4.5 : PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK
2020

PROGRAM UTAMA Ahli Jawatankuasa
Penyelaras : Penolong Kanan
Dr. Hjh. Baniah bt. Mustam
Bil Program Pn. Chiah Khang Yee
Cik Norfaiezah bt. Buyong
1. PdP Berkesan (PAK-21) Pn. Siti Hajar bt. Sulaiman
Pn. Nur Amalina bt. Ramli
2. Peperiksaan, Penilaian &Pentaksiran Pn. Intan Rahayu bt. Abdul Aziz
3. Semakan Buku Latihan Murid Pn. Noor Bazura bt. Tajuluros
4. SoU Mata Pelajaran Pn. Mazidah bt. Abdul Majid
5. Pengurusan Panitia Tn. Hj Yunus bin Jamuri
6. Latihan Profesionalisme (LADAP Pn. Rafidah bt. Aziz
7. PLC Pn, Hjh. Sharifah bt. Ismail

PROGRAM SOKONGAN
Penyelaras : Guru Kanan Bahasa

Bil Program Ahli Jawatankuasa

1. Motivasi Pn. Norahazana bt. Mohd. Hanafi
Guru Bimbingan & Kaunseling

2. Klinik Pakar (BM/SEJ T5) En. Nor Azmi b Izhar (Sejarah)
Pn. Hasna Bee bt. Shaik Allaudeen (BM)

3. Kelas Pecut Pn Hjh Sharifah bt Ismail

4. Gilap Permata Pn Siti Nor Baizura bt. Abdul Aziz (T3)
Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt. Mohamad Zubir (T5)

5. Program NILAM Pn. Zaifarizah bt. Zainuri
Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt. Mohamad Zubir (T5)

6. Teknik Menjawab Pn Siti Hajar bt Ab Rashid (T5)

7. Majlis Apresiasi Ting. 5 Guru Bimbingan dan Kaunseling
Pn. Norahazana bt. Mohd. Hanafi
Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt. Mohamad Zubir (T5)

PROGRAM SAMPINGAN
Penyelaras : Guru Kanan Teknik & Vokasional

Bil Program Ahli Jawatankuasa

1. Hari Interaksi Pn. Noor Shahida bt. Ahmad
Pn. Nor Atiqah bt. Saari

2. Restu Ilmu/Solat Hajat/Bacaan Yasin Perdana En. Mohamad Nasuha b. Ahmad
Pn. Norahazana bt. Mohd. Hanafi

3. Hari Anugerah Cemerlang Pn. Norsilawati bt. Mohd. Yusof
Pn. Siti Hajar bt. Sulaiman

4. Sentuhan Zam Zam Pn. Farah Nadia bt. Abdul Wahab
Pn. Novenni bt. Jusoh

5. Bengkel Persediaan Akhir (SPM) Pn. Norahazana bt. Mohd Hanafi
Pn. Siti Hajar bt. Sulaiman

6. Bengkel Persediaan Akhir (PT3)

4.6 : KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

Bil Mata Pelajaran Ketua Panitia
1 Bahasa Melayu : Pn. Hasna Bee bt. Shaik Allaudeen
2 Bahasa Inggeris : Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt. Mohamad Zubir
3 Sains : Pn. Noorhana bt. Hood
4 Matematik : Pn. Siti Hajar bt. Ab. Rashid
5 Kimia : En. Nik Muhd Thaqif b. Nik Ibrahim
6 Fizik : Pn. Siti Hajar bt. Sulaiman
7 Biologi : Pn. Asmah bt. Omar
8 Matematik Tambahan : Cik Norfaiezah bt. Buyong
9 Sejarah : En. Nor Azmi b. Izhar
10 Geografi : Pn. Ruzita bt. Hamidin
11 Pendidikan Seni Visual : Pn. Lydia Patrick Padri
12 Pendidikan Islam : En. Mohamad Nasuha b. Ahmad
13 Tasawwur Islam : Pn. Siti Aisyah bt. Mohd Firdaus Sugumar
14 Pendidikan Moral : Pn. Puspanita bt. Abdul Hamid
15 Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan : Pn. Suryati bt. Muktar
16 Pendidikan Jasmani & kesihatan : En. Mohd Shamsuri b. Mohd. Pakharazi
17 Rekabentuk Teknologi : Pn. Norsilawati bt. Mohd. Yusof
18 Perniagaan : Pn. Rossaini bt. Asim
19 Asas Sains Komputer : Pn. Noor Shahida bt. Ahmad
20 Bahasa Tamil : En. Kumaresen a/l Kawagasabai

4.7 : SENARAI NAMA PENYELARAS & GURU
KELAS

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Penyelaras Pn. Zainoriza bt. Zainun
PRISMA Pn. Rosliza binti Ariffin
BESTARI Pn. Farah Nadia binti Abdul Wahab

TINGKATAN SATU Pn. Chiah Khang Yee
En. Kumaresen a/l Kawagasabai
Penyelaras Pn. Chiah Khang Yee
1 Aktif Pn. Nur Amalina bt. Ramli
Pn. Roszaini bt. Omar
1 Progresif Pn. Azwin bt. Ariffin
1 Dinamik
1 Inovatif
1 Kreatif

TINGKATAN DUA Pn. Shahtun Afidah bt. Mohamed Shamshudin
Pn. Shahatun Afidah bt. Mohamed Shamshudin
Penyelaras Pn. Noorhana bt. Hood
2 Aktif Pn. Novenni bt. Jusoh
Pn. Adila bt. Abdul Manan
2 Progresif Pn. Hjh. Sharifah bt. Ismail
2 Dinamik
2 Inovatif
2 Kreatif

TINGKATAN TIGA Pn. Hjh Noor Sarirah bt Ibrahim
Pn. Hjh. Noor Sarirah bt. Ibrahim
Penyelaras Pn. Rafidah bt. Aziz
3 Aktif Pn. Suryati bt. Muktar
En. Khairul Zulfikree b. Mamat
3 Progresif Pn. Siti Nor Baizura bt. Abdul Aziz
3 Dinamik
3 Inovatif
3 Kreatif

TINGKATAN EMPAT Pn. Siti Norhidayah bt. Hamsi
Pn. Siti Norhidayah bt. Hamsi
Penyelaras Pn. Sarimah bt. Che Hussin
4 Sains Pn. Lydia Patrick Padri
4 Aktif Pn. Siti Hajar bt. Ab. Rashid
En. Nor Azmi b. Izhar
4 Progresif
4 Dinamik
4 Inovatif

TINGKATAN LIMA Pn. Hjh. Nadiaa Zamil bt. Mohamad Zubir
Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt. Mohamad Zubir
Penyelaras Pn. Asmah bt. Omar
5 Sains Pn. Abidah bt. Nor Azaha
5 Aktif Pn. Siti Aisyah bt. Mohd. Firdaus Sugumar
Pn. Hasna Bee bt. Shaik Allaudeen
5 Progresif
5 Dinamik
5 Inovatif

TINGKATAN LIMA Pn. Hjh. Nadiaa Zamil bt. Mohamad Zubir
Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt. Mohamad Zubir
Penyelaras Pn. Asmah bt. Omar
5 Sains Pn. Abidah bt. Nor Azaha
5 Aktif Pn. Siti Aisyah bt. Mohd. Firdaus Sugumar
Pn. Hasna Bee bt. Shaik Allaudeen
5 Progresif
5 Dinamik
5 Inovatif


Click to View FlipBook Version