The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Noor Shahida Ahmad, 2019-12-04 04:43:47

MP HEM

SMKBB2020

5.1 : JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Encik Azshar b Ramli (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Pn Salina bt Ibrahim (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : Tn Hj Mohd Zainol b Zakaria (Penolong Kanan)
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn Sabah bt Ahmad
Pen Setiausaha : Pn Nor Atiqah bt Saari
AJK : Setiausaha Lembaga Tatatertib Sekolah
: Setiausaha Disiplin, Sahsiah Murid dan Cegah Jenayah
: Setiausaha Badan Pengawas Sekolah
: Setiausaha Jawatankuasa Pendaftaran Murid
: Setiausaha SUMUR
: Setiausaha Kebajikan
: Setiausaha Biasiswa / KWAMP
: Setiausaha SPBT
: Setiausaha Kantin
: Setiausaha HEMA
: Setiausaha Perabot
: Setiausaha Perhimpunan Harian & Rasmi
: Setiausaha Majlis Ketua Tingkatan
: Setiausaha Bimbingan Dan Kaunseling
: Setiausaha Program Sekolah Penyayang
: Setiausaha Program Pendidikan Pencegahan Dadah
: Setiausaha Basmi Keciciran
: Setiausaha Bebas Denggi
: Setiausaha Bina Insan
: Setiausaha Minggu Suai Kasih
: Setiausaha Pengurusan Maklumat HEM
: Setiausaha SARANA
: Guru Data Maklumat

5.2 : PENGURUSAN MURID, DISIPLIN &
SAHSIAH

5.2.1 : JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN & TATATERTIB BIDANG TUGAS

SEKOLAH 1. Mengadakan mesyuarat untuk
membincang peraturan sekolah,
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli membentang dan mengemukakan
cadangan tambahan dan pindaan jika
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim perlu.

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Mengadakan mesyuarat sidang kes
apabila timbul kes-kes disiplin tertentu.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
3. Melaksanakan keputusan dengan tegas
Setiausaha : En Nik Muhd Thaqif b Nik Ibrahim dan saksama.

AJK : Guru-Guru Kanan 4. Membincang tentang hal yang
berhubung dengan kebajikan murid dari
: Guru Bimbingan & Kaunseling masa ke semasa.

: Penyelaras Tingkatan 5. Mengadakan perbincangan mengenai
pendapat dan saranan AJK untuk
: Wakil PIBG memperbaiki lagi masalah disiplin
murid.
: Pegawai Perhubungan Sekolah (Polis)
6. Menentu dan membahagikan tugas-
tugas kepada AJK disiplin.

5.2.2 : JAWATANKUASA DISIPLIN, SAHSIAH MURID & CEGAH BIDANG TUGAS
JENAYAH

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1 Menyimpan dan mengemaskini rekod

Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim dan laporan disiplin murid.
Naib Pengerusi 2
Naib Pengerusi 3 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2 Mengambil tindakan disiplin kepada
Setiausaha : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan murid yang membuat salahlaku disiplin.
AJK : En Nik Muhd Thaqif b Nik Ibrahim
: 3 Mengadakan program berkaitan
Ketua Disiplin Perempuan : pembentukan sahsiah dan disiplin
SSDM :
: Pn. Norsilawati bt Mohd Yusof murid.
SSDM :
SSDM : En. Khairul Zulfikree Mamat 4 Mengadakan perbincangan tentang
:
: En. Mohamad Nasuha Ahmad hukuman yang sesuai terhadap murid
: En. Kumaresen a/l Kawagasabai yang telah melakukan kesalahan disiplin
: Guru Bimbingan dan Kaunseling yang berat.
Pn. Norahazana Mohd Hanafi 5 Mengenalpasti murid yang mempunyai
masalah tingkahlaku yang melampau.
Pn Hjh Nadiaa Zamil bt Mohamad Zubir 6 Sentiasa berhubung dengan JK
Penyelaras Tingkatan
Peningkatan Sahsiah tentang masalah
Ketua Pengawas
yang dihadapi oleh murid.

7 Memantau data SSDM yang dimasukkan

oleh guru tingkatan

5.2.3 : BADAN PENGAWAS SEKOLAH BIDANG TUGAS

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Membentuk badan pengawas dan
menjalankan perlantikan rasmi terhadap
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim pengawas.

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Menentukan tindakan terhadap murid
yang melanggar peraturan sekolah jika
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan perlu, kes-kes tertentu yang telah
dibawa kepada lembaga disiplin sekolah.
Setiausaha : Pn. Nor Zanariah Adibah bt Abdul Razak
3. Mengawasi badan pengawas.
Pen Setiausaha : Cik Nor Faiezah bt Buyong 4. Melaksanakan perhimpunan dan majlis

AJK : En. Mohd Shamsuri b Mohd Pakharazi yang diadakan di sekolah.
5. Meneliti pencapaian setiap anggota
: Penyelaras Tingkatan
pengawas.
: Ketua Pengawas 6. Menjadi ahli di dalam jawatankuasa

disiplin sekolah.
7. Menyediakan panduan dan pengurusan

tugas-tugas pengawas serta membantu
guru-guru yang bertugas.
8. Menentu dan membahagikan tugas-
tugas kepada penolong-penolong guru
pengawas.
9. Menyimpan dan mengemaskini rekod-
rekod mengenai lembaga pengawas.
10. Bertanggungjawab dalam tugas-tugas
pengawas sekolah.
11. Menguruskan lencana dan uniform
pengawas.
12. Membimbing mesyuarat Badan
Pengawas
13. Pengawasan dan pelaksanaan peraturan
undang-undang sekolah.
14. Pengurusan lalulintas murid-murid
datang dan pulang dari sekolah

5.2.4 : JAWATANKUASA PENDAFTARAN KEMASUKAN & BIDANG TUGAS

PENDAFTARAN MURID 1. Merekod butiran dan maklumat murid
dalam Buku Pendaftaran Sekolah.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
2. Memastikan buku pendaftaran murid
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim dijaga dengan rapi dan dikemaskini.

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 3. Memastikan setiap murid baru diberi
nombor pendaftaran sekolah.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
4. Menguruskan pendaftaran murid baru
Setiausaha : Pn. Puspanita Abdul Hamid ke dalam buku daftar sekolah sekolah.

AJK : Pn. Suryati Muktar 5. Menyemak buku Daftar Sekolah
mengikut kesesuaian
: Penyelaras Tingkatan
6. Memastikan maklumat murid
: Semua Guru Tingkatan dimasukkan ke dalam APDM

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang
diarahkan oleh pengetua.

5.2.5 : JAWATANKUASA SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR) BIDANG TUGAS

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Mengagihkan murid kepada kumpulan

Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim kecil (usrah)

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Memantau pelaksanaan proses penilaian
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan murid berdasarkan modul yang
Setiausaha : Pn. Hjh. Noor Sarirah binti Ibrahim ditetapkan
AJK : En. Mohamad Nasuha Ahmad
: Pn. Sarimah Che Hussin 3. Mengumpul merekod pencapaian murid
: Pn. Jamilah Nor Ali dalam borang yang dibekalkan
: En. Kumaresen a/l Kawagasabai
: Guru Bimbingan dan Kaunseling 4. Menghantar pelaporan pelaksanaan
: Pn. Norahazana Mohd Hanafi kepada JPN dan KPM sebanyak 3 kali
setahun (April, Julai dan Oktober)

5. Menyediakan laporan keseluruhan
pelaksanaan SUMUR

: Semua Guru Tingkatan 6. Menyediakan fail SUMUR yang

kemaskini

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang

diarahkan oleh pengetua dari masa

kesemasa

5.2.6 : JAWATANKUASA BINA INSAN BIDANG TUGAS
1. Memastikan program bacaan Yaasin
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim setiap minggu berjalan lancar.
2. Merancang program sempena hari- hari
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan kebesaran Islam.
Setiausaha : Pn. Jamilah bt Nor Ali 3. Mewujudkan iklim Diini di sekolah.
4. Menerapkan nilai - nilai murni kepada
AJK : Pn Norahazana bt Mohd Hanafi
: Guru Bimbingan dan Kaunseling warga sekolah.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang
: Guru Disiplin
diarahkan oleh pengetua dari masa
: Guru Pendidikan Islam dan Moral kesemasa

5.3 : PENGURUSAN KEBAJIKAN MURID

5.3.1 : JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID BIDANG TUGAS
1. Menguruskan hal ehwal kebajikan murid
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
yang memerlukan bantuan.
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim 2. Mengenalpasti nama murid yang layak

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria mendapat bantuan berdasarkan
keutamaan dan keperluan.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 3. Mengurus hal ehwal derma dari dalam/
luar / guru/ murid.
Setiausaha : Pn. Sarimah bt Che Hussin 4. Mengurus kutipan yang dibuat secara
teratur dan bersistematik
AJK : Pn. Farah Nadia bt Abdul Wahab 5. Mencari sumbangan dari pihak luar
untuk kebajikan murid
: Pn. Norahazana Mohd Hanafi

: Semua Guru Tingkatan

5.3.2 : JAWATANKUASA BIASISWA/KWAMP/BKAP BIDANG TUGAS

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Menyediakan fail untuk pekeliing yang

Naib Pengerusi I : Pn Salina bt Ibrahim berkaitan.

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Mengenalpasti semua jenis biasiswa
Naib Pengerusi III
Setiausaha : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan untuk murid yang layak.
AJK
: Pn Siti Aisyah bt Mohd Firdaus Sugumar 3. Memilih murid yang layak memohon.
4. Memproses borang permohonan murid.
: Pn. Azwin bt Ariffin
5. Membuat tuntutan untuk murid.
: Pn Noor Shahida bt Ahmad 6. Menyediakan rekod kemajuan murid
: Semua Guru Tingkatan
yang menerima biasiswa.

7. Mengurus pertukaran pemegang

biasiswa.

8. Menyelaras kutipan wang kebajikan

daripada pemegang biasiswa.

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang

diarahkan oleh pengetua

5.3.3 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS BIDANG TUGAS
1. Mengedar dan mengemaskini borang
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
SPBT yang berkaitan dalam fail yang
Naib Pengerusi I : Pn Salina bt Ibrahim berkenaan
2. Mengemaskini stok
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 3. Mengedarkan buku teks melalui guru
kelas
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 4. Menerima dan mengecop buku yang
baru diterima.
Setiausaha : Pn. Noor Bazura Tajuluros 5. Mengurus bilik simpanan buku teks.
6. Menyedia dan memproses permohonan
AJK : Pn. Novenni bt Jusoh hapus kira buku teks yang lama.
7. Menyemak penyata bekalan bagi tahun
: Pn. Zainoriza bt Zainun berikutnya agar mencukupi, (jika kurang
buat pesanan).
: Semua Guru Tingkatan Guru 8. Mengurus buku-buku yang dipinjam oleh
guru (desk copy)
5.3.4 : JAWATANKUASA KANTIN 9. Menyediakan buku pinjaman dan
sentiasa dikemaskinikan.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 10. Menyediakan tempat untuk menyimpan
buku di akhir tahun persekolahan.
Naib Pengerusi I : Pn Salina bt Ibrahim 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang
diarahkan oleh pengetua dari masa
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria kesemasa.

Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan BIDANG TUGAS
1. Mengawal harga makanan sesuai
Setiausaha : Pn Rafidah bt Aziz
dengan kontrak.
AJK : Pn Norahazana bt Mohd Hanafi 2. Menjadi orang tengah antara kantin

: Guru Bertugas Mingguan. dengan pengurusan sekolah.
3. Memastikan kakitangan kantin sihat dan

disahkan oleh jabatan kesihatan.
4. Kemudahan infrastruktur kantin lengkap.
5. Memastikan kebersihan, keindahan dan

keselamatan kantin dalam keadaan
memuaskan.
6. Mengadakan peraturan kantin.
7. Menerima laporan / aduan/ pandangan
dari guru dan pelajar
8. Memaklumkan kepada pihak kantin
mengenai hari persekolahan, hari cuti
dan lain-lain.
9. Memastikan bahan makanan yang dijual
adalah berkhasiat dan mengenyangkan.
10. Melengkapkan dan mengemaskini papan
bermaklumat di kantin.
11. Menghantar laporan bulanan kantin ke
JPN,PPD dan KSM mengikut tarikh yang
telah ditetapkan.
12. Melaksanakan tugas semasa yang
diarahkan oleh pengetua

5.3.5 : JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID ASLI (HEMA) BIDANG TUGAS
1. Menguruskan kebajikan murid orang
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
asli.
Naib Pengerusi I : Pn Salina bt Ibrahim 2. Memaklumkan pada JAKOA Daerah

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria tentang maklumat murid orang asli.
3. Menguruskan pemberian wang
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
kebajikan murid orang asli yang
Setiausaha : Pn. Ruzita binti Hamidin dilakukan oleh JAKOA daerah
4. Memantau dan memaklumkan pada
AJK : Semua Guru Tingkatan JAKOA Daerah tentang bilangan
kehadiran setiap murid orang asli pada
setiap bulan.
5. Melaksanakan arahan dari pihak
pentadbir tugas-tugas yang berkaitan

5.3.6 : JAWATANKUASA PERABOT BIDANG TUGAS

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Memastikan dan memantau semua
peralatan dan perabut sekolah berada
Naib Pengerusi I : Pn Salina bt Ibrahim dalam keadaan yang baik dan selamat
digunakan.
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
2. Merekod peralatan dan perabut sekolah
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan yang rosak dan memaklumkan pada
pengetua
Setiausaha : En Mohamad Nasuha b Ahmad
3. Merekod dan mencatatkan no siri
AJK : Semua Guru Tingkatan peralatan atau perabut baru yang
diterima oleh pihak sekolah.

4. Membaca, memahami dan
melaksanakan semua arahan yang
dihantar oleh KPM, JPN dan PPD.

5.4 : PENGURUSAN IKLIM SEKOLAH

5.4.4 : JAWATANKUASA PROGRAM BEBAS DENGGI BIDANG TUGAS
1. Memastikan semua kawasan bebas
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
nyamuk Aedes.
Naib Pengerusi I : Pn Salina bt Ibrahim 2. Memantau kawasan/ tempat yang

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria berpotensi untuk pembiakan nyamuk.
3. Mengadakan program pencegahan
Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
nyamuk Aedes.
Setiausaha : Pn. Shahatun Afidah bt Mohd 4. Melaksanakan tugas- tugas yang
Shamshudin
diarahkan oleh pengetua dari masa
AJK : Pn Siti Hajar bt Sulaiman kesemasa.

: Pembantu Makmal

: Pekerja Pembersihan

5.4.5 : JAWATANKUASA SARANA BIDANG TUGAS
1. Merancang program Sarana.
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 2. Mengumpul data Sarana.
3. Mengisi maklumat berkaitan Sarana
Naib Pengerusi I : Pn Salina bt Ibrahim
mengikut keperluan.
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria

Naib Pengerusi III : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan

Setiausaha : Pn Asmah bt Omar

AJK : Pn. Ruzita bt Hamidin

: Pn. Siti Norhidayah bt Hamsi

5.4.6 : JAWATANKUASA PERHIMPUNAN HARIAN & RASMI BIDANG TUGAS

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Membantu dan memantau
perhimpunan bersama dengan guru
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim bertugas supaya perhimpunan berjalan
dengan lancar..
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
2. Memastikan semua murid berada di
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan tapak perhimpunan mengikut masa yang
telah di tetapkan dan mengasingkan
Setiausaha : Pn. Nur Zanariah Adibah bt Abdul murid yang lewat semasa perhimpunan
Razak sedang berjalan.

AJK : Pn Siti Nor Baizura bt Abdul Aziz 3. Memastikan perhimpunan berjalan
mengikut ketetapan yang telah dibuat.
: Guru Bertugas Mingguan
4 Memastikan system siaraya berfungsi
: Pengawas Sekolah dengan baik semasa perhimpunan
berlangsung

5 Sentiasa berhubung dengan guru
bertugas mingguan dan guru pengawas
tentang perjalanan perhimpunan

6 Mengedar dan mengurus slip kehadiran
murid di tapak perhimpunan

7 Melaksanakan tugas yang diarahkan
oleh Pengetua dari semasa ke semasa

5.4.7 : JAWATANKUASA MAJLIS KETUA TINGKATAN BIDANG TUGAS

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Merancang dengan guru kelas berkaitan
penubuhan AJK dan tugas yang
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim berkaitan dengan pengurusan kelas
secara selaras dan sistematik
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
2. Menyelia dan menyemak buku jadual
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan kedatangan murid.

Setiausaha : Pn. Sarimah bt Che Hussin 3. Memaklumkan pada guru tingkatan
tentang jumlah hari belajar mengikut
AJK : Pn. Noorhana bt Hood bulan.

: Semua Guru Tingkatan 4. Menubuhkan AJK Majlis Ketua Tingkatan
dan merancang program dan tugas-
: Ketua/Pen. Ketua Tingkatan tugas yang perlu dilaksanakan.

5. Mengadakan pertandingan kelas
terbersih mengikut mingguan atau
bulanan dan mengumumkan keputusan
pertandingan semasa perhimpunan.

5.5 : PENGURUSAN BIMBINGAN &
KAUNSELING

5.5.1 : JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING BIDANG TUGAS

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 1. Memastikan Bilik Bimbingan &
Kaunseling berfungsi dan bermanfaat
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim sepanjang masa.

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria 2. Mengadakan mesyuarat secara berkala.
3. Menjalankan kaji selidik dan menolong
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
murid yang memerlukan bantuan dan
Setiausaha : Pn. Norahazana bt Mohd Hanafi bimbingan.
4. Mengumumkan bidang kerjaya dari
AJK : Guru-Guru Kanan masa kesemasa untuk panduan murid.
5. Menganjurkan dan mengendalikan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling program motivasi dan kemahiran belajar
untuk murid.
: Pn Nur Zanariah Adibah bt Abdul Razak 6. Menghadiri kursus yang berkaitan.
7. Menguruskan lawatan sambil belajar.
: En Nik Muhd Thaqif b Nik Ibrahim 8. Menyimpan semua rekod/ catatan
dengan baik sebagai bahan rujukan.
: Penyelaras Tingkatan 9. Merancang dan menubuhkan satu
pasukan Program Rakan Sebaya (PRS)
yang mengendalikan proses melantik
dan melatih ahli PRS serta memberi
bimbingan kepada PRS dalam
menjalankan tugasnya.
10. Menganjurkan kursus kepimpinan bagi
Pengawas Sekolah, Pengawas Pusat
Sumber serta Ketua dan Pen. Ketua
Tingkatan.

5.5.2 : JAWATANKUASA PROGRAM SEKOLAH PENYAYANG BIDANG TUGAS
1. Merancang dan menyediakan program
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
sekolah penyayang.
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim 2. Mengalu-alukan kedatangan murid di

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria pintu pagar sekolah.
3. Memberi penghargaan kepada murid.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 4. Membina dan membangun sahsiah dan

Setiausaha : Pn. Norahazana bt Mohd Hanafi jati diri murid terhadap sekolah.

AJK : Guru-Guru Kanan

: Guru Bimbingan dan Kaunseling

: Pn Sabah bt Ahmad

: Semua Guru Tingkatan

: Pengerusi Kelab Guru

: Penyelaras Tingkatan

5.5.3 : JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH BIDANG TUGAS
1. Merancang dan meyediakan program
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
pendidikan pencegahan dadah
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim 2. Merekod dan mengambil tindakan yang

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria sewajarnya jika terdapat murid yang
terlibat dengan dadah.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 3. Berbincang dan mengadakan mesyuarat
dengan lembaga disiplin berkaitan
Setiausaha : Pn. Norahazana bt Mohd Hanafi dengan PPDa

AJK : Semua Guru Disiplin

: Semua Guru Tingkatan

5.5.4 : JAWATANKUASA BASMI KECICIRAN BIDANG TUGAS
1. Memastikan semua murid hadir ke
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
sekolah setiap hari.
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim 2. Mengadakan program - program yang

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria bersesuaian untuk membasmi keciciran.
3. Mengenal pasti murid cicir dan
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
mengambil tindakan susulan.
Setiausaha : Pn. Norahazana bt Mohd Hanafi

AJK : Semua Guru Disiplin

: Semua Guru Tingkatan

: Guru Bimbingan & Kaunseling

5.5.5 : JAWATANKUASA MINGGU SUAI KASIH T1 & T4 BIDANG TUGAS
1. Merancang Minggu Suai Kasih Tingkatan
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli
1 dan 4.
Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim 2. Mengenalpasti personel yang terlibat

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria dalam Minggu Suai Kasih Tingkatan 1
dan 4.
Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan 3. Melaksanakan Minggu Suai Kasih
Tingkatan 1 dan 4.
Setiausaha : Pn. Norahazana bt Mohd Hanafi

AJK : Penyelaras T1 dan T4

: Guru Tingkatan T1 dan T4

: Guru PSS

: Guru Koperasi

: Guru SPBT

: Setiausaha Sukan

: Setiausaha Disiplin

5.6 : PENGURUSAN MAKLUMAT HEM

5.6.1 : JAWATANKUASA MAKLUMAT HEM BIDANG TUGAS
1. Menguruskan data dan maklumat murid
Pengerusi : En. Azshar bin Ramli 2. Mengemaskini data dan maklumat

Naib Pengerusi 1 : Pn Salina bt Ibrahim murid.
3. Menyimpan data dan maklumat murid.
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria

Naib Pengerusi 3 : Pn Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan

Setiausaha : Pn. Noor Shahida bt Ahmad

AJK : Pn Nur Amalina bt Ramli

: Semua Guru Tingkatan

: Setiausaha Peperiksaan


Click to View FlipBook Version