The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MANUAL PENGURUSAN
SMK BB 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Noor Shahida Ahmad, 2019-12-07 11:03:47

MP KOKURIKULUM

MANUAL PENGURUSAN
SMK BB 2020

6.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

6.1.1 MAJLIS KOKURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi : En. Azshar bin Ramli (Pengetua)
(Penolong Kanan Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan (Penolong Kanan)
(Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria (Setiausaha Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Salina bt Ibrahim (Penyelaras Unit Beruniform)
(Penyelaras Kelab & Persatuan)
Setiausaha : Pn. Rossaini bt Asim (Penyelaras Kelab Permainan)

AJK :

: Pn. Siti Hajar bt Ab Rashid

: Pn. Jamilah bt Nor Ali

: Pn. Roszaini bt Omar

: Ketua-ketua Guru Penasihat Kelab/

Persatuan /Unit Beruniform

Pengerusi 6.1.2 MAJLIS SUKAN SEKOLAH
Naib Pengerusi 1
: En. Azshar bin Ramli
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
Naib Pengerusi 3 : Tn. Hj. Mohd Zainol b Zakaria
Setiausaha Sukan : Pn. Salina bt Ibrahim
SU Pembangunan Sukan : En .Mohd Shamsuri b Mohd Pakharazi
AJK : En. Mohamad Nasuha b Ahmad
: Pn. Abidah bt Nor Azaha (Pen. SU Sukan)
: Pn. Rafidah bt Aziz (Pen SU Pembangunan Sukan)
: Ketua-ketua Guru Penasihat Kelab Permainan
: Ketua-ketua Guru Rumah Sukan

Pengerusi 6.1.3 JAWATANKUASA LEMBAGA PENGARAH KOPERASI
Naib Pengerusi
: En. Azshar bin Ramli
Pengurus : Pn. Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
Setiausaha : Pn. Rossaini bt Asim
Bendahari : Cik Norfaiezah bt Buyong
AJK : Pn. Siti Nor Baizura bt Abdul Aziz
Juruaudit : Pn. Ruzita bt Hamidin
: Pn. Roszaini bt Omar

Pengerusi 6.1.4 JAWATANKUASA MAJALAH INSPIRASI
Naib Pengerusi
: En. Azshar bin Ramli
Penyelaras : Pn. Hjh Nor Haslin bt Mohd Adnan
AJK : : Pn. Intan Rahayu bt Abd Aziz

: Pn. Lydia Patrick Padri ( Grafik, Ilustrasi dan Reka Bentuk )
: Pn. Rafidah bt Aziz (Pengiklanan )
: Pn. Siti Norhidayah bt Hamsi ( Pengedaran )
: Pn. Hasna Bee bt Shaik Allaudeen ( Pemilihan Karya )
: En. Nor Azmi b Izhar ( Jurufoto )

6.2 GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM

6.2.1 KADET REMAJA SEKOLAH 6.2.5 PERGERAKAN PUTERI ISLAM

K1 Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt Mohamad K1 Pn. Hjh Sharifah bt Ismail
Zubir K2 Pn. Hjh Noor Sarirah bt Ibrahim
K3 Pn. Jamilah bt Nor Ali
K2 Pn. Novenni bt Jusoh K4 Pn. Sarimah bt Che Hussin
K3 En. Nor Azmi b Izhar K5 Pn. Siti Aisyah bt Mohd Firdaus Sugumar
K4 Cik Norfaiezah bt Buyong
K5 Pn. Nur Amalina bt Ramli
K6 Guru Bimbingan dan Kaunseling

6.2.2 PENGAKAP 6.2.6 KADET PERTAHANAN AWAM

K1 Pn. Adila bt Abdul Manan K1 Pn Siti Hajar bt Sulaiman
K2 En. Nik Muhd Thaqif b Nik Ibrahim K2 En. Mohamad Nasuha b Ahmad
K3 Pn. Zainoriza bt Zainun K3 Pn. Rossaini bt Asim
K4 Pn. Abidah bt Nor Azaha K4 Pn. Noorhana bt Hood
K5 Pn. Farah Nadia bt Abdul Wahab K5 Pn. Intan Rahayu bt Abd Aziz
K6 Pn. Rosliza bt Ariffin K6 Pn. Rafidah bt Aziz
K7 Pn. Siti Norhidayah bt Hamsi

6.2.3 PANDU PUTERI 6.2.7 KADET BOMBA

K1 Pn. Hasna Bee bt Shaik Allaudeen K1 Pn. Ruzita bt Hamidin
K2 Pn. Norsilawati bt Mohd Yusof K2 En. Khairul Zulfikree b Mamat
K3 Pn. Shahatun Afidah bt Mohamed K3 Pn. Suryati bt Muktar
K4 Pn. Lydia Patrick Padri
Shamshudin K5 Pn. Nur Zanariah Adibah bt Abdul Razak
K4 Pn. Noor Bazura bt Tajuluros K6 Pn. Azwin bt Ariffin
K5 Pn. Roszaini bt Omar

6.2.4 BULAN SABIT MERAH MALAYSIA 6.2.8 KOR KADET POLIS

K1 Pn. Nor Atiqah bt Saari K1 Pn. Noor Shahida bt Ahmad
K2 En. Kumaresen a/l Kawagasabai K2 En. Mohd Shamsuri b Mohd Pakharazi
K3 Pn. Norahazana bt Mohd Hanafi K3 Pn. Asmah bt Omar
K4 Pn. Sabah bt Ahmad K4 Pn. Mazidah bt Abdul Majid
K5 Pn. Chiah Khang Yee K5 Pn. Siti Nor Baizura bt Abd Aziz
K6 Pn. Puspanita bt Ab Hamid

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU UNIT
BERUNIFORM

1. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.
2. Memastikan organisasi di bawah tanggungannya mempunyai Perlembagaan dan

Peraturan.
3. Memastikan aktiviti yang dijalankan selaras dengan aktiviti dan dasar sekolah.
4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
6. Memastikan aktiviti dijalankan mengikut takwim yang ditetapkan.
7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan unit masing-masing.
8. Memastikan pengurusan kewangan diurus dengan baik.
9. Memastikan Minit Mesyuarat dan laporan aktiviti diserta dan difailkan.
10. Membuat pendaftaran organisasi masing-masing kepada Pendaftar iaitu

Pengetua atau/dan Badan Induk masing-masing.
11. Bertanggungjawab membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada ahli-ahli.
12. Mengurus penyertaan pasukan sekolah dalam kegiatan peringkat daerah/negeri

bagi bidang masing-masing.
13. Mengiringi ahli dalam pertandingan, lawatan, projek atau aktiviti yang

dijalankan.
14. Bertanggungjawab mencatat dan merekodkan kehadiran, penglibatan dan

pencapaian ahli untuk dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum/ Pihak
sekolah.
15. Menandatangani borang kehadiran ahli (dalam jadual induk/ kad kokurikulum
murid).
16. Menghadiri perjumpaan / mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.
17. Menentukan Papan Kenyataan Kelab digunakan semaksimum mungkin.
18. Memastikan tiada unsur subversif tersebar dalam kalangan ahli.
19. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil penghargaan kepada
Jawatankuasa Kokurikulum sekolah.
20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program /
aktiviti yang dirancang/dijalankan oleh pihak sekolah.
21. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke
semasa.

6.3 GURU PENASIHAT KELAB PERSATUAN

6.3.1 BAHASA MELAYU 6.3.6 REKA BENTUK TEKNOLOGI

K1 Pn. Mazidah bt Abdul Majid K1 Pn. Norsilawati bt Mohd Yusof
K2 Pn. Hasna Bee bt Shaik Allaudeen K2 Pn. Sabah bt Ahmad
K3 Pn. Azwin bt Ariffin K3 Pn. Siti Nor Baizura bt Abdul Aziz
K4 Pn. Puspanita bt Abdul Hamid
6.3.7 PENDIDIKAN SENI
6.3.2 BAHASA INGGERIS

K1 Pn. Chiah Khang Yee K1 Pn. Lydia Patrick Padri
K2 En. Khairul Zulfikree b Mamat K2 Pn. Zaifarizah bt Zainuri
K3 Pn. Shahatun Afidah bt Mohamed K3 Pn. Roszaini bt Omar

Shamshudin 6.3.8 BIMBINGAN & KAUNSELING
K4 Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt Mohamad Zubir

6.3.3 PENDIDIKAN ISLAM

K1 Pn. Hjh Noor Sarirah bt Ibrahim K1 Pn. Norahazana bt Mohd Hanafi
K2 En. Mohamad Nasuha b Ahmad K2 Guru Bimbingan dan Kaunseling
K3 Pn. Sarimah bt Che Hussin
K4 Pn. Asmah bt Omar

6.3.4 GEOGRAFI & SEJARAH 6.3.9 MULTIMEDIA

K1 Pn. Siti Aisyah bt Mohd Firdaus K1 Pn. Nur Amalina bt Ramli
Sugumar K2 En. Nor Azmi b Izhar
K3 Pn. Noor Shahida bt Ahmad
K2 Pn. Nor Atiqah bt Saari
K3 Pn. Suryati bt Muktar

6.3.5 SAINS & MATEMATIK 6.3.10 KEBUDAYAAN(TARIAN/MUZIK/NYANYIAN)

K1 Pn. Noorhana bt Hood K1 Pn. Zainoriza bt Zainun
K2 Pn. Siti Hajar Bt Sulaiman K2 Pn. Farah Nadia bt Abdul Wahab
K3 Pn. Hjh Sharifah bt Ismail K3 Pn. Adila bt Abdul Manan
K4 Pn. Siti Hajar bt Ab Rashid K4 Pn. Rosliza bt Ariffin
K5 Pn. Intan Rahayu bt Abd Aziz

6.3.11 BAHASA TAMIL 6.3.14 KELAB KEPIMPINAN

K1 . Kumaresen a/l Kawagasabai K1 En. Nik Muhd Thaqif b Nik Ibrahim
K2 Pn. Nur Zanariah Adibah bt Abdul Razak
6.3.12 KELAB SPBT 6.3.15 KELAB USAHAWAN MUDA

K1 Pn. Noor Bazura bt Tajuluros K1 Pn. Rafidah bt Aziz
K2 Pn. Abidah bt Nor Azaha K2 En. Mohd Shamsuri b Mohd Pakharazi
K3 Pn. Novenni bt Jusoh K3 Pn. Siti Norhidayah bt Hamsi
K4 Pn. Nur Zanariah Adibah bt Abdul Razak
6.3.13 KELAB KOPERASI

K1 Cik. Norfaiezah bt Buyong
K2 Pn. Rossaini bt Asim
K3 Pn. Ruzita bt Hamidin

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN/
PENASIHAT PERSATUAN

1. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli
Jawatankuasa

2. Memastikan organisasi di bawah tanggungannya mempunyai Perlembagaan
dan Peraturan.

3. Memastikan aktiviti yang dijalankan selaras dengan aktiviti dan dasar sekolah.
4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
6. Memastikan aktiviti dijalankan mengikut takwim yang ditetapkan
7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan unit masing-masing
8. Memastikan pengurusan kewangan diurus dengan baik
9. Memastikan Minit Mesyuarat dan laporan aktiviti diserta dan difailkan
10.Membuat pendaftaran organisasi masing-masing kepada Pendaftar iaitu

Pengetua atau/dan Badan Induk masing-masing
11.Bertanggungjawab membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada ahli-ahli
12.Mengurus penyertaan pasukan sekolah dalam kegiatan peringkat

daerah/negeri bagi bidang masing-masing
13.Mengiringi ahli dalam pertandingan, lawatan, projek atau aktiviti yang

dijalankan
14.Bertanggungjawab mencatat dan merekodkan kehadiran, penglibatan dan

pencapaian ahli untuk dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum/ Pihak
sekolah.
15.Menandatangani borang kehadiran ahli (dalam jadual induk/ kad kokurikulum
murid
16.Menghadiri perjumpaan / mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili
17.Menentukan Papan Kenyataan Kelab digunakan semaksimum mungkin
18.Memastikan tiada unsur subversif tersebar dalam kalangan ahli
19.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil penghargaan kepada
Jawatankuasa Kokurikulum sekolah
20.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program /
aktiviti yang dirancang/dijalankan oleh pihak sekolah
21.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke
semasa

6.4 GURU PENASIHAT KELAB PERMAINAN

6.4.1 BADMINTON 6.4.8 SEPAKTAKRAW

K1 Pn. Azwin bt Ariffin K1 En. Khairul Zulfikree b Mamat
K2 Pn. Hasna Bee bt Shaik Allaudeen K2 Pn. Hjh Sharifah bt Ismail
K3 En. Nik Muhd Thaqif b Nik Ibrahim K3 Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt Mohamad Zubir
6.4.2 BOLA BALING 6.4.9 CATUR

K1 Pn. Novenni bt Jusoh K1 Pn. Intan Rahayu bt Abd Aziz
K2 Pn. Asmah bt Omar K2 Pn. Zaifarizah bt Zainuri
K3 Pn. Noor Bazura bt Tajuluros K3 Pn. Sarimah bt Che Hussin
K4 Pn. Hjh Noor Sarirah bt Ibrahim
6.4.10 BOLING TENPIN
6.4.3 BOLA JARING
K1 En. Nor Azmi b Izhar
K1 Pn. Puspanita bt Abdul Hamid K2 Pn. Siti Nor Baizura bt Abdul Aziz
K2 Pn. Norsilawati bt Mohd Yusof K3 Pn. Nur Amalina bt Ramli
K3 Pn. Sabah bt Ahmad K4 Pn. Ruzita bt Hamidin
K4 Pn. Siti Norhidayah bt Hamsi
6.4.11 GIMRAMA/SENAM ROBIK
6.4.4 BOLA SEPAK
K1 Pn. Shahatun Afidah bt Mohamed
K1 En. Mohd Shamsuri b Mohd Pakharazi Shamshudin
K2 Pn. Rafidah bt Aziz
K3 Pn. Jamilah bt Nor Ali K2 Pn. Adila bt Abdul Manan

6.4.5 BOLA TAMPAR 6.4.12 KELAB MEMANAH

K1 Pn. Suryati bt Muktar K1 En. Mohamad Nasuha b Ahmad
K2 Pn. Siti Hajar bt Ab Rashid K2 Pn. Norahazana bt Mohd Hanafi
K3 Pn. Rossaini bt Asim K3 Pn. Mazidah bt Abdul Majid
K4 Pn. Noorhana bt Hood
6.4.6 OLAHRAGA 6.4.13 FUTSAL

K1 En. Kumaresen a/l Kawagasabai K1 Pn. Farah Nadia bt Abdul Wahab
K2 Pn. Abidah bt Nor Azaha K2 Pn. Zainoriza bt Zainun
K3 Pn. Noor Shahida bt Ahmad K3 Pn. Rosliza bt Ariffin
K4 Pn. Siti Hajar bt Sulaiman K4 Cik Norfaiezah bt Buyong
K5 Pn. Lydia Patrick Padri
6.4.7 HOKI

K1 Pn. Siti Aisyah bt Mohd Firdaus Sugumar
K2 Pn. Nor Atiqah bt Saari
K3 Pn. Nur Zanariah Adibah bt Abdul Razak

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN/

PENASIHAT PERMAINAN

1. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli
Jawatankuasa

2. Memastikan organisasi di bawah tanggungannya mempunyai Perlembagaan
dan Peraturan.

3. Memastikan aktiviti yang dijalankan selaras dengan aktiviti dan dasar sekolah.
4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid
6. Memastikan aktiviti dijalankan mengikut takwim yang ditetapkan
7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan unit masing-masing
8. Memastikan pengurusan kewangan diurus dengan baik
9. Memastikan Minit Mesyuarat dan laporan aktiviti diserta dan difailkan
10.Membuat pendaftaran organisasi masing-masing kepada Pendaftar iaitu

Pengetua atau/dan Badan Induk masing-masing
11.Bertanggungjawab membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada ahli-ahli
12.Mengurus penyertaan pasukan sekolah dalam kegiatan peringkat

daerah/negeri bagi bidang masing-masing
13.Mengiringi ahli dalam pertandingan, lawatan, projek atau aktiviti yang

dijalankan
14.Bertanggungjawab mencatat dan merekodkan kehadiran, penglibatan dan

pencapaian ahli untuk dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum/ Pihak
sekolah.
15.Menandatangani borang kehadiran ahli (dalam jadual induk/ kad kokurikulum
murid
16.Menghadiri perjumpaan / mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili
17.Menentukan Papan Kenyataan Kelab digunakan semaksimum mungkin
18.Memastikan tiada unsur subversif tersebar dalam kalangan ahli
19.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil penghargaan kepada
Jawatankuasa Kokurikulum sekolah
20.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program /
aktiviti yang dirancang/dijalankan oleh pihak sekolah
21.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke
semasa

6.5 GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN

6.5.1 RUMAH HIJAU TANGGUNGJAWAB GURU RUMAH
SUKAN
Penasihat : GK Teknik & Vokasional
1 Pn. Nur Zanariah Adibah bt Abdul  Memastikan senarai ahli rumah
Razak (K) sukan yang lengkap (guru dan
2 Pn. Lydia Patrick Padri (PK) murid).
3 Pn. Jamilah bt Nor Ali
4 Pn. Rafidah bt Aziz  Membuat pengagihan tugas
5 En. Kumaresen a/l Kawagasabai kepada guru rumah sukan.
6 Pn. Roszaini bt Omar
7 Pn. Siti Nor Baizura bt Abdul Aziz  Membuat mesyuarat agung
8 Pn. Siti Hajar bt Ab Rashid rumah sukan.
9 Pn. Noor Bazura bt Tajuluros
 Membentuk jawatankuasa
10 En. Nor Azmi b Izhar rumah dalam kalangan murid.
11 Cik Norfaiezah bt Buyong
12 Pn. Sabah Bt Ahmad  Mengendalikan secara
bersama dengan setiausaha
6.5.2 RUMAH BIRU sukan aktiviti sukan di sekolah.

Penasihat : GK Bahasa  Memastikan laporan aktiviti
1 Pn. Nur Amalina bt Ramli (K) rumah sukan disediakan untuk
2 Pn. Farah Nadia bt Abdul Wahab (PK) edaran dan rekod
3 Pn. Mazidah bt Abdul Majid
4 Pn. Zainoriza bt Zainun  Merekodkan dan melaporkan
5 Pn. Hjh Nadiaa Zamil bt Mohamad pencapaian murid kepada
Zubir setiausaha sukan.
6 Pn. Sarimah bt Che Hussin
7 Pn. Norsilawati bt Mohd Yusof  Tugas-tugas lain yang
8 Pn. Shahatun Afidah bt Mohamed diarahkan oleh pengetua dari
Shamshudin semasa ke semasa.
9 Pn. Novenni bt Jusoh

10 En. Khairul Zulfikree b Mamat
11 Pn. Norahazana bt Mohd Hanafi
12 Pn. Rosliza bt Ariffin

6.5.3 RUMAH MERAH  Mengurus dan menjalankan
latihan rumah sukan pada hari-
Penasihat : GK Sains & Matematik hari yang ditetapkan.
1 En. Mohamad Nasuha b Ahmad (K)
2 Pn. Zaifarizah bt Zainuri (PK)  Mencatat kehadiran murid
3 Pn. Intan Rahayu bt Abd Aziz dalam latihan rumah sukan dan
4 Pn. Suryati bt Muktar mengambil tindakan
5 Pn. Siti Hajar bt Sulaiman terhadap murid yang tidak
6 Pn. Hasna Bee bt Shaik Allaudeen hadir.
7 Pn. Rossaini bt Asim
8 Pn. Hjh Sharifah bt Ismail  Mengenal pasti, memilih dan
9 Pn. Noorhana bt Hood melatih murid yang berpotensi
untuk mewakili sekolah.
10 Pn. Puspanita bt Abdul Hamid
11 Pn. Chiah Khang Yee  Memaklumkan murid yang
12 Guru Bimbingan dan Kaunseling berpotensi kepada guru
permainan atau setiausaha
6.5.4 RUMAH KUNING sukan.

Penasihat : GK Kemanusiaan  Mengawasi keselamatan murid
1 Pn. Siti Norhidayah bt Hamsi (K) waktu latihan.
2 Pn. Noor Shahida bt Ahmad (PK)
3 Pn. Siti Aisyah bt Mohd Firdaus  Menyemai semangat
Sugumar kesukanan dalam kalangan
4 En. Nik Muhd Thaqif b Nik Ibrahim murid.
5 Pn. Adila bt Abdul Manan
6 Pn. Asmah bt Omar  Bersama-sama guru Ketua
7 Pn. Nor Atiqah bt Saari Rumah Sukan menjalankan hal-
8 Pn. Ruzita bt Hamidin hal pengurusan rumah sukan.
9 Pn. Azwin bt Ariffin
 Tugas-tugas lain yang
10 Pn. Abidah bt Nor Azaha diarahkan oleh pengetua
11 Pn. Hjh Noor Sarirah bt Ibrahim dari semasa ke semasa


Click to View FlipBook Version