The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nor_shamshela, 2019-12-15 23:14:06

BUKU PROGRAM PENGUMUMAN PT3 2019 (6)

BUKU PROGRAM PENGUMUMAN PT3 2019 (6)

SMK TUN DR ISMAIL
KM 11, JALAN BAKRI
BATU 6 BAKRI 84200,

MUAR JOHOR

Disempurnakan Oleh :

Cikgu Mahbib Bin Pungut
Pengetua , SMK Tun Dr. Ismail, Bakri

19 Disember 2019 http://anyflip.com/qvwx/lrex/
10.00 pagi

Dewan Serbaguna STUDI

Pendahuluan

Pelaporan Pentaksiran Menengah Rendah (PPMR) terdiri dari 4
komponen iaitu Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Bilik
Darjah (PBD), Pentaksiran Psikometrik (PPSi) dan Pentaksiran
Aktiviti Jasmani, Sukan dan KoKurikulum (PAJSK). PT3 ialah
Pentaksiran Pusat (PP) yang dilaksanakan secara perkongsian
akauntabiliti antara Lembaga Peperiksaan (LP) dengan pihak
sekolah.

Objektif

Memberi penghargaan dan meraikan murid yang cemerlang
bersama waris.
Membina jalinan hubungan yang baik dengan pihak luar.
Memberikan pendedahan kepada para pelajar tentang pakej
mata pelajaran yang ditawarkan di Tingkatan 4.
Saluran makluman yang tepat dan terkini disampaikan oleh
pihak sekolah semasa program dijalankan.
Menyampaikan maklumat tentang hala tuju selepas PT3
kepada murid supaya mereka bersedia untuk menyambung
pelajaran di Peringkat Menengah Atas.
Lebih fokus dan yakin dengan pilihan mata pelajaran selapas
PT3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SMK Tun Dr Ismail (STUDI)
KM 11 Jalan Bakri, 84200 Muar, Johor Darul Ta’azim

PENTAKSIRAN MENENGAH RENDAH (PPMR)

AKADEMIK BUKAN AKADEMIK
*Pentaksiran Bilik *Pentaksiran Psikometrik
Darjah (PBD) (Ppsi)
*Pentaksiran Pusat *Pentaksiran Aktiviti
Jasmani, Sukan &
Kokurikulum (PAJSK)

GRED TAFSIRAN
A CEMERLANG
B
C KEPUJIAN
D BAIK
E
F MEMUASKAN
T MENCAPAI TAHAP MINIMUM
BELUM MENCAPAI TAHAP MINIMUM

TIDAK HADIR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SMK Tun Dr Ismail (STUDI)
KM 11 Jalan Bakri, 84200 Muar, Johor Darul Ta’azim

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran
1 Tahu asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas
Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu
2 Tahu dan perkara yang dipelajari dalam bentuk komunikasi
faham Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan
sesuatu kemahiran pada suatu situasi
3 Tahu, faham
dan boleh Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan
buat sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur
atau secara analitik dan sistematik
4 Tahu, faham
dan boleh Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan
buat dengan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut
beradab prosedur atau secara analitik dan sistematik serta tekal dan
bersikap positif
5 Tahu, faham
dan boleh Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran
buat dengan sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara
beradab analitik, sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam
terpuji penghasilan idea baharu serta

6 Tahu, faham
dan boleh
buat dengan
beradab
mithali

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SMK Tun Dr Ismail (STUDI)
KM 11 Jalan Bakri, 84200 Muar, Johor Darul Ta’azim

KONSTRUK PENERANGAN
VERBAL LINGUISTIK
Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami
LOGIK MATEMATIK maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi.
VISUAL RUANG
MUZIK Keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan
NATURALIS seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal.
INTRAPERSONAL
INTERPERSONAL Bukan Verbal (pintar visual danruang); keupayaan seseorang individu
KINESTATIK mengguna, menganggar dan menginterpretasi ruang.
EKSISTENTIAL Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah
muzik.
Keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam
semulajadi.
Keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan,
kelemahan, bakat dan minat kendiri.
Keupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan
bekerjasama dengan orang lain.
Jasmani (pintar jasmani); Keupayaan seseorang individu mengawal dan
memahami pergerakan tubuh.

Pekadan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti
mencari makna dalam kehidupan.

GRED BILANGAN PERATUS (%) STATUS BMI BILANGAN PERATUS (%)
A
B Susut Berat
C Badan
D
E Berat Badan
TL Normal

JUMLAH Berlebihan
MURID Berat Badan

Obes

Tidak Laksana

Dikecualikan

JUMLAH
MURID

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SMK Tun Dr Ismail (STUDI)
KM 11 Jalan Bakri, 84200 Muar, Johor Darul Ta’azim

TERAS WAJIB 1. ELEKTIF
1. Bahasa Melayu Pendidikan 2.
2.Bahasa Inggeris Jasmani dan 3. Fizik
3.Matematik Kesihatan 4. Kima
4.Sejarah 5. Biologi
5.Pend Islam / Pend Moral Pendidikan 1. Matematik Tambahan
1.Bahasa Melayu Jasmani dan 2. Bahasa Cina
2.Bahasa Inggeris Kesihatan 3. Pertanian (STEM)
3.Matematik 4. Matematik Tambahan (STEM)
4.Sejarah Prinsip Perakaunan
5.Pend Islam / Pend Moral Bahasa Cina
6.Sains
WAJIB ELEKTIF
TERAS Pendidikan 1. Pertanian /
1.Bahasa Melayu Jasmani
2.Bahasa Inggeris dan SnRT(STEM) / Perniagaan
3.Matematik Kesihatan 2. Ekonomi
4.Sejarah 3. Bahasa Cina
5.Pend Islam / Pend Moral
6.Sains Pendidikan 1. Pertanian /
1.Bahasa Melayu Jasmani SnRT(STEM) / Perniagaan
2.Bahasa Inggeris dan
3.Matematik Kesihatan 2. Pendidikan Seni Visual
4.Sejarah 3. Bahasa Cina
5.Pend Islam / Pend Moral
6.Sains Pendidikan 1. Pendidikan Seni Visual
1.Bahasa Melayu Jasmani 2. Ekonomi
2.Bahasa Inggeris dan 3. Bahasa Cina
3.Matematik Kesihatan
4.Sejarah
5.Pend Islam / Pend Moral Pendidikan 1. Pendidikan Seni Visual
6.Sains Jasmani 2. Tasawwur Islam
dan 3. Bahasa Cina
1.Bahasa Melayu Kesihatan
2.Bahasa Inggeris
3.Matematik
4.Sejarah
5.Pend Islam / Pend Moral
6.Sains

Jawatankuasa Penyerahan
Keputusan PT3 2019

PENGERUSI JAWATANKUASA INDUK
TIMBALAN PENGERUSI
Cikgu Mahbib bin Pungut (Pengetua)
NAIB PENGERUSI Cikgu Norita binti Ibrahim (PK Pentadbiran)
Cikgu Gan Kee Hong (PK HEM)
PENYELARAS Cikgu Zakaria bin Osman (PK KoKurikulum)
SEIAUSAHA Cikgu Hasni binti Abdullah (PK Petang)
Cikgu Sanisah binti Ariff (PK Tingkatan 6)
Cikgu Hishamuddin bin Bedul (PK Kokurikulum Tingkatan 6)
Cikgu Zuraidah binti Munsarif (Penyelaras Pendidikan Khas)
Cikgu Rubiah binti Hj. Mohamad Nor @ Mustafa
Cikgu Marlini binti Sazali

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

Sambutan Persiapan Tempat
Cikgu Fatimah binti Yamin (Penyelaras) Cikgu Zarina binti Md Kikar (Penyelaras)
Cikgu Rosli bin Wahid
Cikgu Noraini binti Bidin Cikgu Mohd Johaizan bin Md Jali
Cikgu Zuraidah binti Munsarif Cikgu Salbiah binti Mohamed Yassin
Cikgu Rohana binti Nathiman Cikgu Aishah binti Ghazali
Cikgu Hasimah Yon binti Talib Ali En. Sahrul Anuar bin Maseri
Pengawas Bertugas
Siaraya/Persembahan “Power Point”
Cikgu Khairuddin bin Misran Juru Acara
En. Mohd Hanafi bin Mazlan Cikgu Nor Marlini binti Sazali
En. Mohd Faris bin Kormen Cikgu Aini binti Salleh

Pamplet Taklimat Hala Tuju Selepas PT3
Cikgu Rubi’ah binti Hj. Mohemad Nor @
Cikgu Nor Shamshela binti Mat Nazeri Mustafa
Cikgu Mahani binti Ismail
Pengawas Bertugas

Agihan Slip Keputusan PT3 Slip Ujian Bertulis PT3
Pn. Fazidah binti Muslim (Penyelaras) & “Power Point” Keputusan PT3
Cikgu Ng Hwi Kem
Cikgu Tan Siew Leng (3Kalium) Cikgu Tay Li Li
Cikgu Ernie Farziana binti Ahmad(3 Natrium)
Cikgu Nor Shamshela binti Mat Nazeri (3 Kalsium) Kawalan Murid
Cikgu Nik Idayu Zaumi binti Nik Yaakub (3 Magnesium) Cikgu Mohd Nur Razlan bin Adnan
Cikgu Mohd Nazri bin Mohd Hanafiah
Cikgu Rohani binti Hussin (3 Aluminium) Cikgu Goh Chang Su
Cikgu Chang Guek Ngo (3 Zink ) Pengawas Bertugas

Cikgu Siti Nazariah binti Rokman (3Ferum) Dokumentasi
Cikgu Idayu binti Zainal (3 Stanum) Cikgu Suhada binti Ariffin
Cikgu Ang Chai Chen
Cikgu Nor Syafiqah binti Wahid (Plumbum)

10.00 pagi : Ucapan alu-aluan
10.15 pagi : Bacaan Doa

10.30 pagi : Ucapan dan Pengumuman keputusan
11.30 pagi PT3 2019 oleh
Cikgu Mahbib Bin Pungut
(Pengetua, SMK Tun Dr Ismail Bakri )

: Penyerahan slip keputusan PT3 2019
oleh Guru-guru Tingkatan 3

: Bersurai


Click to View FlipBook Version