The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by orosmaini, 2018-12-24 07:24:05

BUKU PENGURUSAN SK PELAK

2019

Keywords: SKP

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

Perkara

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Perutusan Aluan Guru Besar ………………………………………………………………………….. 3
1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan,Visi dan Misi KPM ……………………………………………… 4
1.3 Falsafah Pendidikan dan Matlamat Pendidikan Negara……………………………………………. 5
1.4 Visi dan Misi Sekolah ………………………………………………........................................ 6
1.5 Piagam Pelanggan Sekolah …………………………………......................................................... 7
1.6 Tonggak 12 Perkhidmatan Awam …………………………………………………………………….. 8
1.7 Teras Perkhidmatan ……………………………………………………………................................. 9
1.8 Etika Perguruan ………………………………………………………………………………………… 9
1.9 Cabaran Wawasan 2020 ………………………………………………………….............................. 11
1.10 Enrolmen Murid …………………………………………………………………….............................. 12
1.11 Lambang Sekolah dan Lagu Sekolah ………………………………………………………………… 13
1.12 Sejarah Sekolah ………………………………………………………………………………………… 14
1.13 Pelan Lokasi Sekolah dan Maklumat Asas Sekolah ………………………………………………... 15

2.0 BAHAGIAN B : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 16

2.1 Carta Organisasi Sekolah ……………………………………………………………………………… 17

2.2 Senarai Kakitangan Sekolah ………………………………………………………………………….. 18

2.3 Peraturan Am Sekolah …………………………………………………………….............................. 19

2.4 Perincian Takwim Persekolahan 2019 ……………………………………………………………….. 27

2.5 Cuti Perayaan 2019…………………………………………………………………………………….. 28

2.6 Hari Kelepasan Am Negeri Pahang 2019 ……………………………………………………………. 29

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

1

2.7 Jadual Guru Bertugas 2019 …………………………………………………………………………… 30
2.8 Jadual Pencerapan Guru dan Semakan Buku Murid ………………………………………………. 32

3.0 BAHAGIAN C : PENGURUSAN KURIKULUM 33

3.1 Carta Organisasi Kurikulum 2019……………………………………………………………………. 34

3.2 Penyelaras Bilik-bilik Khas, Senarai Guru Kelas ……………………………….............................. 35

3.3 Jawatankuasa Induk Perancangan Sekolah ………………………………………………………… 35

3.4 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum…………………….………………………………………….. 38

3.5 Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran………………………………………………………………... 41

4.0 BAHAGIAN D : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 44

4.1 Carta Oganisasi Hal Ehwal Murid 2019 ……………………………………………………………… 45

4.2 Pengenalan Unit HEM …………………………………………………………………………………. 46

4.3 Visi dan Misi Unit HEM ………………………………………………………………………………… 47

4.4 Dasar Pengurusan HEM ……………………………………………………………………………….. 48

4.5 Bidang Tugah Jawatankuasa HEM……………………………………………………………………. 50

4.6 Jawatankuasa Pengurusan Murid 2019 ……………………………………………………………… 57

4.7 Semakan Penghantaran Laporan HEM 2019 65

5.0 BAHAGIAN E : PENGURUSAN KO-KURIKULUM 67

5.1 Sekapur Sirih Guru Besar ……………………………………………………………………………… 68

5.2 Bab 1:Erti Ko-Kurikulum………………………………………………………………………………… 75

5.3 Carta Organisasi Ko-Kurikulum 2019…………………………………………….............................. 76

5.4 Jawatankuasa Induk Ko-Kurikulum 2019…………………………………………………………… 92

5.5 Jawatankuasa Aktiviti Ko-Kuria………………………………………………………………………... 86

6.0 Takwim Perancangan Aktiviti Sekolah 2019………………………………………………………… 90

Lampiran/Catatan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

2

PENGURUSAN CEMERLANG
KE ARAH

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

Selamat kembali ke sekolah bagi sesi persekolahan 2019
yang pastinya membawa cabaran yang lebih besar kepada semua warga pendidik di sekolah ini. Setiap
tahun kita didedahkan dengan pengisian ilmu yang baru dalam arus pendidikan negara.

Sekolah kita juga tidak ketinggalan dalam arus perubahan pendidikan negara, menjadikan sekolah
sebagai sumber rujukan pelanggan iaitu murid dan juga ibu bapa. Sentiasa peka kepada isu-isu
pendidikan yang sentiasa mengharapkan kerjasama semua guru dalam mempastikan sekolah dapat
bersaing dalam kecemerlangan akademik, kokurikulum juga pemantapan jati diri atau sahsiah yang
terpuji.

Sehubungan dengan itu, sewajarnya setiap warga sekolah ini menghayati budaya kecemerlangan dalam
perkhidmatan. Untuk melahirkan murid yang cemerlang ianya bermula dengan titik peluh guru yang
cemerlang. Bekerja dengan penuh dedikasi dan penuh keikhlasan menjadikan kita seorang guru yang
tidak mudah mengalah dengan apa jua rintangan.

Urusan mengurus dan pentadbir serta menjayakan hasrat pendidikan di sekolah merupakan satu
amanah dan tanggungjawab yang besar, untuk kita sebagai pendidik perlu menambahbaikan ilmu serta
amalan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan demi merealisasikan hasrat Kementerian
Pendidikan Malaysia untuk menjana insan yang cemerlang dalam semua aspek
jasmani,emosi,rohani.intelek dan sosial.

Besar harapan saya selaku pentadbir di sekolah ini agar semua guru dapat memberikan komitmen yang
tinggi terhadap bidang tugas masing-masing. Kejayaan sekolah terletak di tangan kita selaku pendidik.
Guru mengajar, murid berfikir. Ayuh kita bangkitkan semangat kerja yang tinggi dan kita jadikan diri kita
guru yang mampu mengubah minda dunia pendidikan.

‘ SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 2019 ‘

‘ Selamat Menjalankan Amanah ‘

“USAHA MAJU JAYA”

Sekian, terima kasih.

……………………………….

( UMMI HAYATI BINTI MOHAMED SANI )
GURU BESAR,
SK PELAK, 26650 PEKAN,PAHANG.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

3

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

4

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

Pendidikan Islam adalah satu usaha untuk Guru yang berpekerti mulia, berpandangan
menyampaikan ilmu kemahiran dan progresif dan saintifik, sedia menjunjung aspirasi
negara serta menjunjung warisan kebudayaan
penghayatan berdasarkan Al-quran dan Sunnah negara, menjamin perkembangan individu dan
bagi membentuk sikap, akhlak, kemahiran, memelihara suatu masyarakat yang bersepadu,
keperibadian dan pandangan hidup sebagai
demokratik, progresif dan berdisiplin.
hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab
untuk membangun diri, masyarakat, alam

sekitar, dan negara ke arah mencapai kebaikan
di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

MATLAMAT PENDIDIKAN NEGARA
Pendidikan Negara seperti yang dapat dirumuskan dari beberapa sumber mempunyai matlamat-
matlamat berikut :

1. Untuk melahirkan masyarakat yang kenal huruf.

2. Untuk melahirkan masyarakat yang memiliki sikap dan pandangan Malaysia.

3. Melahirkan masyarakat yang selari dengan aspirasi dan hasrat negara seperti terukir
dalam Rukun Negara dan mukadimah kepadanya.

4. Untuk menyediakan tenaga manusia bagi kegiatan ekonomi .

5. Untuk menyediakan masyarakat pelajar ke arah perpaduan negara.

6. Untuk menjadi alat strategi Dasar Ekonomi Baru.

7. Untuk memungkinkan individu merealisasikan potensi dan bakat diri.

8. Untuk mempertingkatkan produktiviti individu dalam pendidikan.

9. Untuk mendemokrasikan peluang pendidikan.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

5

SEKOLAH KEBANGSAAN PELAK
BERTEKAD AKAN MENJADI ANTARA

3 BUAH SEKOLAH CEMERLANG
DAERAH PEKAN

MENJELANG TAHUN 2020

MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI

MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

6

PIAGAM PELANGGAN

1. GURU DAN KAKITANGAN

1.1 Mempastikan setiap guru dan kakitangan diberi layanan yang adil dan
saksama tanpa pilih kasih.

1.2 Mempastikan semua guru dan kakitangan dilindungi sepanjang berada di
kawasan sekolah.

1.3 Memastikan kebajikan guru dan kakitangan diutamakan.
1.4 Memastikan semua guru dan kakitangan menerima gaji tidak melangkau

bulan hadapan.
1.5 Memastikan setiap permasalahan guru dan kakitangan diselesaikan

dengan segera.
1.6 Memastikan perkhidmatan guru dan kakitangan kemaskini
1.7 Memastikan semua guru dan kakitangan disahkan jawatan antara 1 hingga

3 tahun.
1.8 Semua permohonan pertukaran dipanjangkan ke PPD/JPNP tanpa ada

sekatan.

2. MURID

2.1 Memastikan semua murid selamat sepanjang berada di kawasan sekolah.
2.2 Memastikan P&P yang berkualiti diberikan kepada setiap murid tanpa

memilih status dengan adil dan saksama.
2.3 Memastikan semua murid mendaftar di sekolah ini mendapat tempat yang

sesuai.
2.4 Memastikan semua murid yang layak mendapat buku teks sebelum cuti

akhir tahun tersebut.
2.5 Memastikan segala bantuan dan sumbangan diberikan kepada yang layak

menerimanya.
2.6 Memastikan semua pelajar tahap dua mendapat peluang menyertai

kegiatan kokurikulum.

3. IBU BAPA / PENJAGA

3.1 Memastikan ibubapa / penjaga yang berurusan di kaunter mendapat
layanan mesra dan diselesaikan dalam masa 3 minit.

3.2 Memastikan setiap pembayaran dari ibubapa diberi resit rasmi pada masa
itu juga.

3.3 Memastikan permohonan pertukaran murid diselesaikan dalam masa 5
minit.

3.4 Memastikan permohonan semua surat diselesaikan dalam masa 5 minit.
3.5 Memastikan keselesaan kepada segala urusan yang dilakukan di pejabat.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

7

Kewajipan Menghargai
Menjalankan masa

Tugas

Kekuatan Nikmat
Sifat Baik Mencipta

Hati

Ketinggian Keseronokan
Peribadi Bekerja

Memuliakan Pengaruh
Keserdehanaan Teladan

Ketekunan Keutamaan
Membawa Kesabaran
Kejayaan

Kebijaksanaan Peningkatan
Berhemat Bakat

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

8

TERAS PERKHIDMATAN

1. Berazam meningkatkan mutu Perkhidmatan

2. Bekerja dengan penuh tanggungjawab

3. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri.

4. Berkhidmat dengan penuh ikhlas , muhibbah dan kemesraan.

5. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara.

6. Bekerja dalam membanteras kelemahan dan musuh negara.

7. Berpegang teguh kepada ajaran agama.

ETIKA KEGURUAN

PERSONALITI

o Sanggup berkorban

o Sentiasa menepati masa

o Berpakaian sesuai dan kemas

o Berbudi bahasa dan bersopan santun

o Menjadi contoh yang baik kepada murid

o Boleh menyampaikan pendapat dengan jelas dan teratur

o Mewujudkan keyakinan kepada diri

o Sentiasa amanah

o Tidak menggunakan kedudukan dan pangkat untuk kepentingan diri

o Akur dengan perintah

SIFAT TANGGUNGJAWAB

o Sedar akan tanggungjawab dan sanggup melaksanakannya

o Sedia menerima tanggungjawab dan kerja berlebihan walaupun dihendaki
o Bekerja lebih masa

o Bertimbang rasa serta berfikiran matang dan rasional

o Sedia bekerjasama dan sedia membantu rakan sejawat

o Kerja-kerja sentiasa dikemaskini

o Minat terhadap kerja-kerja yang dilakukan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

9

PRESTASI KERJA
o Mengerti dan memahami dasar kerajaan
o Mempunyai pengetahuan dalam bidang kerja dan sedia meningkatkannya
o Sentiasa menjalankan tugas untuk menghasilkan kerja yang bermutu
o Boleh mengeluarkan berbagai hasil kerja yang sesuai dengan taraf jawatan
o Menghasilkan kerja yang bermutu dalam jangkamasa yang ditetapkan
o Boleh menentukan dan mengemukakan penyelesaian mengenai sesuatu perkara
o Mempunyai kebijaksanaan menjaga jabatan dan kerajaan

PERHUBUNGAN
o Boleh memberikan perkhidmatan dan layanan yang baik serta-merta
o Mengatur dan membahagikan kerja dengan adil dan saksama
o Boleh memberi dorongan yang berkesan serta mendapat kerjasama
o Memberi dan membuat cadangan dengan tidak menonjolkan diri dalam hubungan dengan pegawai
atasan
o Tidak memburukkan rakan sejawat untuk menonjolkan diri sendiri kepada pegawaI atasan.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

10

SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020

1. Membentuk sebuah negara yang bersatu padu, yang mempunyai matlamat yang serupa dan
dikongsi bersama. Ia mestilah sebuah negara yang sejahtera, bersatu antara wilayah &
kumpulan etnik, menikmati kehidupan yang harmonis berdasarkan persamaan hak & keadilan,
membentuk BANGSA MALAYSIA dengan rasa taat setia & dedikasi terhadap bangsa tersebut

2. Melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas, teguh & terbentuk jiwanya, yakin diri sendiri,
bangga dengan keadaannya kini & segala yang telah dicapainya, dan cukup tangkas untuk
menghadapi segala jenis rintangan. Mempunyai sifat mengejar kecemerlangan, benar-benar
sedar akan potensinya, tidak terkongkong jiwanya dan dihormati pula oleh semua bangsa lain.

3. Memupuk & membangunkan sebuah masyarakat demokratis yang matang, yang mengamalkan
suatu bentuk demokrasi Malaysia yang unggul, berasaskan muafakat, musyawarah dan dapat
dicontohi oleh negara-negara membangun yang lain.

4. Mewujudkan sebuah negara yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, di mana warganegaranya
berpegang teguh kepada nilai-nilai keagamaan, kerohanian yang murni serta disertai dengan
budi yang luhur.

5. Masyarakat yang matang, liberal dan saling memahami. Semua rakyat tanpa mengira keturunan
dan kepercayaan, bebas mengamalkan adat resam, kebudayaan serta kepercayaan agama
masing-masing, tanpa rasa tersisih daripada bangsanya.

6. Masyarakat Malaysia berasaskan sains dan teknologi yang progresif, iaitu satu masyarakat yang
bukan sahaja memanfaatkan teknologi tetapi turut menyumbang kepada sains dan teknologi
masa hadapan.

7. Masyarakat penyayang dan bertimbang rasa, dengan sistem sosial yang lebih pentingkan
masyarakat daripada diri sendiri. Kebajikan rakyat tidak berasaskan kepada negara atau individu
tetapi kepada sistem keluarga yang kukuh dan mantap.

8. Masyarakat yang adil ekonominya. Pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama,
dengan kemajuan ekonomi dinikmati bersama oleh setiap rakyat. Masyarakat seperti ini
tidak akan terbentuk selagi terdapat pengenalan kaum dengan fungsi ekonomi & pengenalan
kemunduran ekonomi dengan kaum.

9. Mencapai sebuah masyarakat yang makmur, dengan ekonomi yang mampu menghadapi
persaingan, bersifat dinamis, teguh dan berdaya tahan.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

11

SENARAI GURU KELAS
TAHUN 2019

BIL NAMA GURU TAHUN / KELAS
01. PRASEKOLAH
02. PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN TAHUN SATU
03. CIK ROSLINA BINTI DERAMAN TAHUN DUA
04. CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD TAHUN TIGA
05. PUAN NOORHIDAYAH BINTI ISMAIL TAHUN EMPAT
06. EN AB HAFIZ BIN AB RAHIM TAHUN LIMA
07. PUAN ZAKIAH BINTI MOHAMAD TAHUN ENAM

ENROLMEN MURID TAHUN 2019

TAHUN L P JUMLAH MELAYU LAIN- JUMLAH
LAIN BESAR
PRASEKOLAH
1 PINTAR L P LP
2 PINTAR
3 PINTAR 36 09 3 6 09
4 PINTAR
5 PINTAR 27 09 2 7 09
6 PINTAR
JUMLAH 57 12 4 7 1 12

59 14 5 9 14

55 10 5 5 10

6 3 9 63 9

49 13 4 8 1 13

30 46 76 29 45 1 1 76

Pada 01 Januari 2019

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

12

LAMBANG SEKOLAH

LENCANA SEKOLAH WARNA KUNING : MELAMBANGKAN KETAATAN
WARNA MERAH : MELAMBANGKAN KEGIGIHAN
WARNA HIJAU : MELAMBANGKAN KEIKHLASAN
WARNA PUTIH : MELAMBANGKAN KESUCIAN

BUKU ILMU : MELAMBANGKAN SUMBER

MOTO: USAHA MAJU JAYA

LAGU SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Pelak
Negeri Pahang Darul Makmur

Menuju ke arah satu tekad
Mencapai kejayaan.

Biar beribu rintangan
Akan terus kami tempuhi
Bersama memupuk kesedaran

Berbakti pada Negara.

Semai cita-cita
Menjadi insan berguna
Berhemah tinggi akhlak mulia
Harapan bangsa negara

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

13

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Pelak dahulunya dikenali sebagai sekolah
melayu. Telah dibina pada Ogos 1950 dengan kerjasama dan rasa
tanggungjawab penduduk Kampung Pelak dan penduduk kampung sekitarnya.
Di samping itu tidak dilupakan juga sokongan padu Penghulu Mukim Lepar ketika
itu, Tok Muda Mohd. Tahar bin Abdullah.

Bangunan sekolah ini di atas tanah berbentuk sebuah bangsal berukuran
30 kaki X 15 kaki. Sebelum dibina sekolah ini anak-anak kampung Pelak dan
sekitarnya terpaksa menyeberangi Sungai Pahang melalui semak tebal yang di
dalamnya terdapat binatang-binatang buas semata-mata untuk mendapatkan
pendidikan formal di Sekolah Kebangsaan Paloh Hinai.

Sebagai permulaan seramai 30 orang murid lelaki dan perempuan telah
mendaftar untuk bersekolah di sekolah ini. Untuk mengatasi masalah tenaga
pengajarnya maka Ketua Kampung ketika itu dengan persetujuan penduduk
kampung telah melantik Encik Zainal Abidin @ Bidin bin Bakar sebagai guru
pertamanya. Beliau di panggil guru sekolah rakyat kerana gaji beliau ketika itu di
bayar oleh ibu bapa yang ada anak-anaknya bersekolah di sekolah ini.

Oleh kerana beliau seorang sahaja guru ketika itu, maka beliau terpaksa
mendapat tunjuk ajar dan nasihat dari Guru Besar juga guru-guru dari Sekolah
yang berdekatan dalam aspek menyediakan persediaaan rekod mengajar dan
menyediakan Jadual Waktu. Beliau pernah tidak mendapat gaji selama 9 bulan
kerana tidak di bayar oleh ibu bapa dan terpaksa mengeluarkan perbelanjaaan
sendiri. Pada tahun 1951 gaji beliau di bayar oleh Pejabat Pelajaran Pahang
sebanyak RM 50.00 sebulan.

Pada Januari 1956, beliau ditukarkan ke sekolah orang asli di Kampung
Batu Gong di Hulu Sungai Mentiga. Perjalanan sejauh 12 batu dengan
menggunakan perahu sebagai pengangkutan utama ketika itu. Pada tahun itu
juga beliau di iktiraf sebagai Guru Rakyat Negeri Pahang dan menerima gaji
sebanyak RM 80.00 sebulan. Pada pertengahan 1964 beliau ditukarkan semula
ke Sekolah Kebangsaan Pelak sebagai Guru Penolong.

Pada 1970 beliau telah mengambil peperiksaan SRP dan lulus dengan
pangkat A. Pada tahun 1972 beliau mendapat tawaran kursus dalam cuti mulai
penggal ketiga 1972 – 1975 di Maktab Perguruan Kota Bharu Kelantan. Pada
awal 1973 beliau bertukar ke Sekolah Kebangsaan (LKTP) Jengka 6 sehingga
akhir 1975. Pada 1976 beliau bertukar semula ke Sekolah Kebangsaan Pelak
sehinggalah beliau bersara pada 31 Disember 1982. Begitulah dengan adanya
seorang guru seperti beliau maka Sekolah Kebangsaan Pelak masih lagi berdiri
megah dan memberi pendidikan kepada semua anak-anak bangsa sehingga ke
hari ini.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

14

1. Mukim / Pekan / Bandar : Mukim Lepar / Pekan

2. Jenis / No. Hak Milik : Tiada

3. No. PT / Lot : 347

4. Luas Hektar : 2 hektar

5. Kegunaan Tanah & Lokasi : SK Pelak

6. No.Fail KPTG : Tiada

7. No. Fail PTD / PTG : Lop 56 / 49

8. Pelan Tapak : Sertakan pelan tapak saiz

A4 pada lampiran lain

9. Catatan : Tapak sekolah ini belum

diwartakan.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

15

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

16

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

GURU BESAR
PUAN UMMI HAYATI BINTI MOHAMED SANI

PIBG

GPK PENTADBIRAN GPK HEM GPK KOKURIKULUM
PN ROSMAINI BINTI OTHMAN PN KHASIMAH BINTI ABD KHALID PN EMMA AZLINA BINTI ALIAS

SETIAUSAHA KURIKULUM SETIAUSAHA HEM SETIAUSAHA KOKURIKULUM

JK Panitia Matapelajaran JK Disiplin& Pengawas JK Sukan Permainan
JK Pencerapan PdP JK Bimbingan& Kaunseling JK Persatuan

JK LADAP & Perkembangan JK Kebersihan & JK Unit Beruniform
Staff Kesihatan Murid JK Rumah Sukan
JK Sukan Tahunan
JK Kecemerlangan UPSR JK SPBT JK Program Sekolah
JK KSSR JK Program Susu Sekolah JK Ko Akademik

JK Media & PSS JK RMT
JK PBS JK Kantin Sekolah
JK KWAMP/E-Kasih
JK LADAP JK Kebajikan Murid/Takaful
JK ICT JK Kehadiran/Anti Ponteng
JK Pendaftaran Murid
JK Jadual Waktu
JK Data Guru JK PPDa
JK Peperiksaan JK Data Hem
JK Bilik Khas JK Kedai Sekolah

JK Penyelarasan Kelas JK PIBG
JK LINUS JK 3K
JK Protim JK Sekolah Selamat/KPJ
JK Bencana Alam
JK Pemulihan
JK MBMMBI
JK Aset dan Inventori

Anggota Kakitangan Sokongan Sekolah

Murid dan Ibu Bapa

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

17

SENARAI KAKITANGAN SK PELAK

BI NAMA GURU JAWATAN OPSYEN NO. TELEFON
L
Guru Besar P.SOSIAL 0139275420
1 Pn. Ummi Hayati binti Mohamed Sani GPK Pentadbiran B.I/MT 0133804124
PAI 0199522436
2 Pn.Rosmaini binti Othman GPK HEM BM 0129552784
GPK Kokurikulum SN 0139903194
3 Pn. Khasimah binti Abdul Khalid MT/PL 0167766419
Guru Penolong PAI 0194512860
4 Pn. Emma Azlina binti Alias Guru Penolong PAI 01139250100
Guru Penolong B.I 0178911509
5 Pn. Zakiah bt. Mohamad Guru Penolong 0145001170
Guru Penolong Pemulihan 0148289113
6 Pn.Noor Hidayah bt Ismail Guru Penolong PJK
Guru Penolong
7 Pn.Noor Saadah binti Hassan

8 En.Ab.Hafiz bin Ab. Rahim

9 Cik Nurulhuda binti Mat Daud

10 Puan Nurul Jannah binti Roslan

11 Cik Roslina binti Deraman

12

13.

14.

KAKITANGAN BUKAN GURU

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED NO. TELEFON
N17 0139810776
1. Puan Wan Anira bt Wan Ahmad Pembantu Tadbir

2. Puan Rokiah binti Ahmad Pembantu Operasi N11 0139063045

3. Cik Farah Hanim binti Ayob Pembantu Pengurusan Murid N17 0145447281

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

18

PERATURAN AM SEKOLAH

1. Perintah Am
1.1. Selaku kakitangan kerajaan, guru-guru adalah tertakluk dengan segala arahan yang terdapat di
dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki memahami dan juga mematuhi
Perintah Am tersebut.

2. Hadir Bekerja
2.1. Semua guru dikehendaki sampai ke sekolah selewat-lewatnya jam 7.25 pagi iaitu 15 minit sebelum
waktu bekerja rasmi bermula. Waktu persekolahan rasmi bermula pada pukul 7.40 pagi.
2.2. Sebaik-baik sampai, guru-guru dikehendaki mengetik kad perakam waktu masing-masing
2.3. Guru-guru yang lewat hadir, hendaklah berjumpa dengan Guru Besar untuk memaklumkan sebab
musabab kelewatan tersebut atau menelefon pihak pentadbiran sekolah.
2.4. Kehadiran guru akan dicatatkan di dalam sistem E-Operasi secara atas talian.
2.5. Guru Besar berhak untuk memanggil guru untuk hadir ke sekolah untuk melakukan sebarang kerja
yang berkaitan dengan tugasnya semasa cuti sekolah.

3. Tidak Hadir Bekerja
3.1. Guru Yang tidak dapat hadir bekerja dikehendaki memberitahu Guru Besar secepat mungkin
dengan kaedah-kaedah berikut:
3.1.1. Ketidakhadiran pada tarikh yang diketahui terlebih dahulu sama ada atas sebab
persendirian atau arahan rasmi daripada pihak yang diluluskan dikehendaki memaklumkan
terlebih dahulu.
3.1.2. Ketidakhadiran secara tergempar atau cuti sakit hendaklah dimaklumkan dengan segera
pada hari berkenaan dengan cara yang paling sesuai
3.2. Guru-guru yang tidak hadir bekerja bukan kerana cuti sakit atau bukan arahan rasmi daripada pihak
yang diluluskan, dikehendaki meminta cuti dengan menyempurnakan borang permohonan cuti.
3.3. Borang permohonan cuti hendaklah disempurnakan sebelum tarikh cuti di ambil, kecuali atas sebab
tergempar di mana borang permohonan cuti boleh diuruskan pada hari pertama bertugas semula.
3.4. Guru-guru yang tidak hadir bertugas kerana uzur dan mendapat sijil cuti sakit dikehendaki
menyerahkan sijil tersebut ke pejabat sekolah pada hari pertama bertugas semula.
3.5. Kakitangan yang mendapat cuti sakit telah disyaratkan mesti berada dihospital atau dirumah
pegawai mengikut Perintah Am Bab C, Hal 17 (C) kecuali diarahkan oleh pegawai perubatan
sebaliknya.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

19

4. Meninggalkan Sekolah Dalam Waktu Bekerja.

4.1. Sesorang kakitangan yang hendak meninggalkan sekolah dalam waktu persekolahan sama ada
dalam tempoh tertentu atau tidak akan kembali semula pada hari berkenaan dikehendaki mendapat
kebenaran Guru Besar sebelum berbuat demikian. Kebenaran hanya diberi atas sebab yang sangat
mustahak dan tidak dapat dielakkan.

4.2. Seseorang kakitangan yang diberi kebenaran keluar dari kawasan sekolah hendaklah
menyempurnakan maklumat Buku Rekod Keluar Dalam Waktu Bekerja di pejabat sekolah dan
ditandatangani pegawai yang membenarkan.

5. Kehadiran Ke Kelas

5.1. Semua guru dikehendaki mematuhi jadual waktu mengajar yang telah ditetapkan oleh pihak
sekolah. Kehadiran ke kelas mestilah tidak lewat atau lebih dari 5 minit atas maksud perjalanan
akibat pertukaran kelas.

5.2. Guru-guru tidak dibenarkan keluar meninggalkan kelas lebih awal dari waktu pengajaran tersebut
berakhir.

5.3. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas dalam tempoh waktu mengajar walaupun murid-
murid telah diberikan tugasan atau kerja-kerja yang berkaitan.

5.4. Semua guru dikehendaki memaksimumkan penggunaan masa untuk pengajaran dan pembelajaran
yang telah diperuntukkan. Setiap guru hendaklah melibatkan diri dengan murid-murid mereka
sehingga waktu pengajaran berakhir.

6. Buku Rekod Mengajar

6.1. Buku Rekod Mengajar adalah dokumen rasmi. Semua guru dikehendaki mengemaskini maklumat
yang diperlukan.

6.2. Buku Rekod Mengajar hendaklah sentiasa dibawa ke kelas pada waktu pengajaran.

6.3. Buku Rekod Mengajar yang telah lengkap disempurnakan termasuk rancangan mengajar pada hari
Isnin minggu berikutnya, hendaklah dihantar untuk semakan oleh Guru Besar pada hari Jumaat
atau hari sebelumnya jika hari Jumaat diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

20

6.4. Rancangan Pengajaran Harian hendaklah sentiasa dikemaskini dan ditulis atau ditaip sehari
sebelum melaksanakan pengajaran.

6.5. Rancangan Pengajaran Harian hendaklah ditulis mengikut format dan kaedah terkini yang telah
ditetapkan oleh Panitia Mata Pelajaran dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

6.6. Setiap guru yang akan bercuti atau berkursus dikehendaki menyerahkan Buku Rekod Mengajar (
BRM )yang telah dilengkapkan untuk hari berikutnya kepada Guru Besar bagi memudahkan guru
ganti mengambil alih tanggungjawab dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
seperti yang dirancangkan.

6.7. Semua maklumat Rancangan Pelajaran Tahunan dan Sukatan Pelajaran mata pelajaran yang diajar
hendaklah disiapkan dalam minggu pertama persekolahan.

7. Jadual Kedatangan Kelas.

7.1. Jadual Kedatangan Kelas adalah menjadi tanggungjawab Guru Kelas dan hendaklah dikemaskini
setiap masa. Murid-murid tidak dibenarkan untuk menguruskan jadual kedatangan kelas.

7.2. Kedatangan harian murid hendaklah ditandakan pada hari berkenaan sebelum jam 9.00 pagi.

7.3. Guru Bertugas Mingguan bertanggungjawab menandakan Jadual Kedatangan Kelas ( JK ) bagi
guru yang tidak hadir bertugas pada hari berkenaan.

7.4. Semua Maklumat dalam jadual kedatangan hendaklah disempurnakan sebelum 30 Januari 2018

7.5. Setiap hari terakhir bagi setiap bulan, Guru Kelas hendaklah menutup (mematikan) dan mengira
data-data yang berkaitan seperti yang diarahkan.

7.6. Semua maklumat berkaitan kutipan yuran khas tidak termasuk derma PIBG hendaklah direkodkan
apabila kutipan dibuat dan resit dikeluarkan.

7.7. Jadual Kedatangan Kelas hendaklah disimpan di pejabat sekolah setiap masa untuk memudahkan
proses semakan dan mendapatkan maklumat jika perlu.

8. Perhimpunan Mingguan.

8.1. Perhimpunan mingguan telah ditetapkan pada hari Isnin setiap minggu.

8.2. Perhimpunan mingguan adalah majlis rasmi sekolah yang wajib dihadiri oleh semua guru dan murid.
Oleh itu, semua pihak wajarlah menghormati majlis perhimpunan yang diadakan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

21

8.3. Guru Bertugas mingguan bertanggungjawab menguruskan perjalanan majlis tersebut. Hal ini
termasuk menyediakan dan memulangkan kembali kerusi tempat duduk guru. Guru Bertugas juga
bertanggungjawab merekod semua peristiwa yang berlaku dan perkara yang diperkatakan semasa
perhimpunan ke dalam Buku Laporan Guru Bertugas Mingguan.

9. Hubungan Guru dengan Murid.

9.1. Semua guru hendaklah sedapat mungkin memberi perhatian kepada anak murid sebagai individu
yang berbeza kemampuan dan kebolehannya.

9.2. Semua guru adalah pembimbing. Sebarang masalah dengan anak murid hendaklah diberi perhatian
secara bersungguh-sungguh dan membantu mereka menyelesaikannya.

9.3. Semua guru hendaklah menggunakan setiap setiap kesempatan membina dan menyedarkan anak
murid tentang tanggungjawab mereka. Mengingatkan mereka menggunakan masa secara
berfaedah, mendorong mereka berfikir dan mengeluarkan pendapat atau idea serta membimbing
mereka dalam pelbagai perkara yang berfaedah.

9.4. Mengelakkan wujudnya sebarang bentuk diskriminasi terhadap murid atas sebab-sebab keturunan,
jantina, status, hubungan kekeluargaan, status ekonomi dan sebagainya lagi.

10. Hubungan guru / pekerja sesama guru / pekerja.

10.1. Guru/pekerja hendaklah mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan saling membantu di
antara satu sama lain ke arah kecemerlangan serta kestabilan sekolah.

10.2. Hubungan guru/pekerja sesama guru / pekerja hendaklah terjalin erat sepanjang masa sebagai satu
keluarga.

10.3. Setiap program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah hendaklah dijayakan secara
bersama dengan nilai-nilai kekeluargaan demi mewujudkan perpaduan dan masyarakat penyayang.

11. Kegiatan Kokurikulum.

11.1. Kegiatan kokurikulum merupakan kegiatan wajib. Semua guru wajib bertugas dengan peruntukan
masa sekurang-kurangnya 180 minit seminggu.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

22

11.2. Semua peraturan yang telah dikeluarkan oleh unit ko-kurikulum dan Kementerian Pendidikan
Malaysia hendaklah sentiasa dipatuhi serta menjadi panduan.

11.3. Setiap kegiatan kokurikulum mestilah direkodkan ke dalam Buku Rekod Kegiatan Kokurikulum

12. Maklumat Diri Guru
12.1. Semua guru hendaklah menyempurnakan semua perkara yang berkaitan dalam borang Maklumat
Diri yang disediakan oleh pihak sekolah dan sertakan sekeping gambar bersama borang tersebut.
12.2. Semua guru adalah menjadi tanggungjawab masing-masing mengetahui dan boleh memberikan
maklumat pada bila-bila masa dengan tepat dan betul mengenai perjawatan

13. Hukuman Salah Laku Murid
13.1. Semua guru hendaklah merujuk pada pekeliling ikhtisas bil 8/83 bertarikh 7 November 1983,
Pekeliling Disiplin 1996, dan Buku Panduan Disiplin.
13.2. Kesalahan murid yang berat atau serius hendaklah dirujuk kepada Unit Disiplin Sekolah untuk
tindakan seterusnya.
13.3. Semua jenis hukuman yang dikenakan oleh guru hendaklah direkodkan.
13.4. Guru-guru dilarang bertindak bersendirian dan menghukum murid mengikut perasaan. Hukuman
yang dijatuhkan ke atas murid-murid hendaklah berbentuk mendidik dan menginsafkan murid ke
atas kesalahan tersebut.
13.5. Sekiranya terdapat ibu bapa atau penjaga murid yang datang kerana tidak berpuas hati terhadap
hukuman yang dikenakan ke atas anak mereka minta mereka berjumpa dengan Guru Besar.

14. Cuti bagi Guru
14.1. Cuti Rehat Khas
14.1.1. Cuti Rehat Khas sila rujuk Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia bil 20/2005
bertarikh 3 September 2005.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

23

14.1.2. Selaras dengan pelaksanaan dasar sedia ada, pemberian CRK sebanyak 7 hari layak
diambil oleh PPP secara pro-rata (proportionate) mulai bulan Januari hingga Disember
bagi sesuatu tahun. Waiau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu, Ketua Jabatan boleh
memberi kelulusan CRK melebihi bilangan yang dilayaki tanpa terikat dengan tempoh
perkhidmatan yang melayakkan terhad untuk tujuan-tujuan berikut:

 Menziarahi 'ahli keluarga' dan 'ahli keluarga rapat' yang sakit tenat atau meninggal
dunia

 Menziarahi upacara keagamaan yang dianuti oleh pegawai

 Dalam keadaan kecemasan atau kemalangan yang menimpa seperti kebakaran,
banjir dan sebagainya

 Majlis konvokesyen bagi pegawai atau 'ahli keluarga'

 Mendaftar anak ke sekolah atau institusi pengajian tinggi dalam atau di luar negara)

 Menunaikan fardhu haji sekiranya tempoh 40 hari tidak mencukupi

 Menghadiri kursus suai kenal bagi kursus luar kampus

 Perkahwinan pegawai atau anak pegawai.
14.2. Cuti tanpa rekod hanya diberikan ke atas perkara-perkara berikut sahaja:-

14.2.1. Menghadiri latihan pasukan sukarela yang diiktiraf oleh kerajaan
14.2.2. Menghadiri latihan tahunan pertubuhan / persatuan yang diiktiraf oleh kerajaan.
14.2.3. Menghadiri latihan syarikat kerjasama.
14.2.4. Menghadiri peperiksaan jabatan.
14.2.5. Menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas
14.2.6. Mengambil bahagian dalam olahraga/sukan
14.3. Cuti Tanpa Gaji
14.3.1. Boleh diambil untuk tujuan persendirian yang mustahak dan permohonan mesti dibuat

dalam masa dua minggu sebelum tarikh bercuti.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

24

14.4. Cuti Bersalin
14.4.1. Guru perempuan yang bersalin boleh mengambil cuti berkenaan selama 90 hari (maksima)
sehingga anak yang kelima (dalam perkhidmatan) sahaja.
14.4.2. Suami bagi isteri bersalin boleh mengambil cuti selama 7 hari berturut-turut termasuk hari
bersalin dan cuti awam jika berkenaan.

14.5. Cuti Sakit
14.5.1. Bermaksud tidak boleh bertugas kerana sakit, hendaklah dimaklumkan kepada Guru Besar
secepat mungkin dan sijil sakit diserahkan pada hari pertama bertugas semula. Sijil sakit
klinik swasta yang melebihi 2 hari hendaklah disahkan oleh doktor kerajaan. Jika gagal
berbuat demikian maka cuti tanpa gaji hendaklah dipohon.

15. Peraturan Pakaian Guru Semasa bertugas di bilik darjah.
15.1. Guru Lelaki
15.1.1. Berseluar panjang dan berbaju kemeja dengan bertali leher atau bush jaket atau lounge
suit. Baju hendaklah dimasukkan ke dalam. Jika berlengan panjang tangan baju jangan
dilipat.
15.1.2. Pakaian Baju Melayu yang lengkap dengan samping atau pakaian yang mirip dengan
potongan Baju Melayu dan dipakai dengan seluar panjang.
15.1.3. Pada hari Khamis, digalakkan memakai baju batik buatan Malaysia.
15.1.4. Kasut kulit atau lain-lain kasut yang sejenis dengannya. Capal hanya boleh dipakai dengan
pakaian Baju Melayu yang lengkap dengan bersamping.
15.1.5. Baju sukan dibenarkan untuk dipakai jika guru berkenaan mengajar mata pelajaran
Pendidikan Jasmani

15.2. Guru Perempuan
15.2.1. Pakaian kebangsaan atau mengikut kaum masing-masing dan lain-lain pakaian yang
sesuai dan tidak menjolok mata.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

25

15.2.2. Kasut atau sejenis dengannya yang mempunyai bentuk yang sesuai boleh dipakai dengan
pakaian yang ditetapkan.

15.2.3. Selipar, cerpu, jeans, slack, seluar pendek dan apa-apa pakaian yang menutup muka atau
yang menjolok mata tidak boleh dipakai.

15.2.4. Baju Batik boleh dipakai semasa mengajar secara rasmi di bilik darjah atau luar bilik darjah
pada Khamis

15.3. Pakaian seragam Ko-kurikulum.

15.3.1. Semua guru digalakkan memakai pakaian seragam mengikut unit pakaian seragam
masing-masing pada setiap hari Rabu.

16. Membawa Murid Beraktiviti Keluar dari Kawasan Sekolah.

16.1. Mesti mendapat kebenaran Guru Besar dengan jadual dan kertas kerja program dilampirkan.

16.2. Setelah mendapat kebenaran Guru Besar, guru yang dipertanggungjawabkan mestilah mendapat
kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga murid sebelum membawa murid-murid beraktiviti
di luar kawasan sekolah.

16.3. Setelah selesai aktiviti, guru yang dipertanggungjawabkan mestilah melaporkan semula
kepada Guru Besar hasil daripada aktiviti berkenaan.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

26

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

27

TAKWIM PERAYAAN 2019

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

28

Daftar Hari Kelepasan Am dan Cuti Umum Negeri Pahang 2019

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

29

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS

1 02/01-04/01 PN.ROSMAINI BINTI OTHMAN

2 07/01-11/01 PN.NOOR HIDAYAH BINTI ISMAIL

3 14/01-18/01 PN.NOOR SAADAH BINTI HASSAN

4 21/01-25/01 EN.AB HAFIZ BIN AB RAHIM

5 28/01-01/02 PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN

6 04/02-08/02 PN.KHASIMAH BINTI ABD.KHALID

7 11/02-15/02 CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD

8 18/02-22/02 CIK ROSLINA BINTI DERAMAN

9 25/02-01/03 PN.ZAKIAH BINTI MOHAMAD

10 07/03-08/03 GURU X

11 11/03-15/03 PN.NOOR HIDAYAH BINTI ISMAIL

12 18/03-22/03 PN.NOOR SAADAH BINTI HASSAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23.03.19 – 31.03.19

13 01/04-05/04 EN.AB HAFIZ BIN AB RAHIM

14 08/04-12/04 PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN

15 15/04-19/04 CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD

16 22/04-26/04 CIK ROSLINA BINTI DERAMAN

17 29/04-03/05 PN.EMMA AZLINA BINTI ALIAS

18 06/05-10/05 PN.HJH.KHASIMAH BINTI ABD KHALID

19 13/05-17/05 PN.ZAKIAH BINTI MOHAMAD

20 20/05-24/05 PN.ROSMAINI BINTI OTHMAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25.05.19 - 09.06.19 )
Hari Raya Aidilfitri ( 05-06/06 )

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

30

MINGGU TARIKH PERISTIWA

21 10/06-14/06 GURU X
22 17/06-21/06 PN.NOOR HIDAYAH BINTI ISMAIL
23 24/06-28/06 PN.NOOR SAADAH BINTI HASSAN
24 01/07-05/07
25 08/07-12/07 EN.AB HAFIZ BIN AB RAHIM
26 15/07-19/07 PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN
27 22/07-26/07
28 29/07-02/08 CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD
29 CIK ROSLINA BINTI DERAMAN
PN.ZAKIAH BINTI MOHAMAD
30
31 05/08-09/08 GURU X
32
33 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
34 10.08.19 – 18.08.19
35
36 Hari Raya Aidiladha (11-12/08)
37
38 19/08-23/08 PN.NOOR HIDAYAH BINTI ISMAIL
39
40 26/08-30/08 PN.NOOR SAADAH BINTI HASSAN
41
42 02/09-06/09 EN.AB HAFIZ BIN AB RAHIM
43 09/09-13/09 PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN
16/09-20/09
23/09-27/09 CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD
30/09-04/10 CIK ROSLINA BINTI DERAMAN
PN.ZAKIAH BINTI MOHAMAD

07/10-11/10 GURU X

14/10-18/10 PN.NOOR HIDAYAH BINTI ISMAIL
21/10-25/10
28/10-01/11 PN.NOOR SAADAH BINTI HASSAN
PN.EMMA AZLINA BINTI ALIAS

04/11-08/11 PN. HJH.KHASIMAH BINTI ABD.KHALID

11/11-15/11 PN.NOOR HIDAYAH BINTI ISMAIL
18/11-22/11 PN.NOOR SAADAH BINTI HASSAN

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

31

JADUAL PENCERAPAN 2019

NAMA FEB/MAC MEI/JUN OGOS/SEPT

ROSMAINI BINTI OTHMAN GB GPK HEM GPK KO
PN.KHASIMAH BINTI ABD. KHALID GPK1 GB GPK KO
GPK 1 GB GPK HEM
PN. EMMA AZLINA BINTI ALIAS GPK 1
PN.ZAKIAH BINTI MOHAMAD GB GPK HEM GPK 1
PN.NOOR HIDAYAH BINTI ISMAIL GPK HEM GB GPK HEM
PN.NOOR SAADAH BINTI HASSAN GB GPK 1
EN.AB HAFIZ BIN AB RAHIM GPK 1 GB GPK 1
PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN GPK KO GPK HEM
CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD GPK HEM GPK KO
CIK ROSLINA BINTI DERAMAN GB GB GPK 1
GPK 1
GURU X GPK 1
GB GPK 1
GPK HEM

JADUAL PENCERAPAN BUKU/KERJA BERTULIS MURID

Sila hantar buku semua murid untuk setiap kelas yang diajar

 Sila hantar satu jenis buku sahaja untuk setiap sesi penyemakan
 Sila hantar ikut tarikh yang telah ditetapkan
 Kerjasama anda amat dihargai

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

32

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

33

CARTA ORGANISASI KURIKULUM SK PELAK (2019)

PENGURUSAN SUMBER GURU BESAR PENGURUSAN KURIKULUM
PUAN UMMI HAYATI BINTI MOHAMED SANI
DATA DAN MAKLUMAT KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA
PN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN GPK PENTADBIRAN PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN
PUAN ROSMAINI BINTI OTHMAN
LADAP/PERKEMBANGAN STAF BAHASA INGGERIS
EN.AB HAFIZ BIN AB RAHIM SETIAUSAHA KURIKULUM CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD
PUAN ZAKIAH BINTI MOHAMAD
MEDIA & PSS MATEMATIK
CIK ROSLINA BINTI DERAMAN PENGURUSAN INSTRUKSIONAL PUAN NOORHIDAYAH BINTI ISMAIL

PEPERIKSAAN / PBS KECEMERLANGAN UPSR SAINS
CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD PUAN EMMA AZLINA BINTI ALIAS PUAN ZAKIAH BINTI MOHAMAD

SKPM/E-PRESTASI GURU KELAS TAHUN 6 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM &B.ARAB
PUAN ROSMAINI BINTI OTHMAN PUAN ZAKIAH BINTI MOHAMAD PN.NOOR SAADAH BINTI HASSAN

ICT/FROG VLE/I-THINK GURU KELAS TAHUN 5 SEJARAH
PN.NOOR SAADAH BINTI HASSAN EN AB.HAFIZ BIN AB RAHIM PN. KHASIMAH BINTI ABD.KHALID

JADUAL WAKTU GURU KELAS TAHUN 4 KESENIAN
PN ROSMAINI BINTI OTHMAN PUAN NOORHIDAYAH BINTI ISMAIL PUAN EMMA AZLINA BINTI ALIAS

HIP GURU KELAS TAHUN 3 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD CIK ROSLINA BINTI DERAMAN

KEWANGAN & PENGURUSAN PEJABAT GURU KELAS TAHUN 2 RBT/TMK
PUAN WAN ANIRA BINTI WAN AHMAD CIK ROSLINA BINTI DERAMAN PUAN ROSMAINI BINTI OTHMAN

PERMUAFAKATAN DAN SARANA PIBG GURU KELAS TAHUN 1 & TRANSISI PDP ABAD 21
CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD PN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN PUAN NOOR SAADAH BINTI HASSAN

ASET & HARTA MODAL GURU PRA SEKOLAH
ENCIK AB HAFIZ BIN AB RAHIM GURU X

PSKPP/KELAB GURU LINUS
PUAN EMMA AZLINA BINTI ALIAS PUAN NOORHIDAYAH BINTI ISMAIL

AKTIVITI AGAMA ISLAM
PUAN KHASIMAH BINTI ABD.KHALID

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

34

Pra Sekolah GURU KELAS TAHUN 2019
Tahun 1 Pintar
Tahun 2 Pintar - GURU X
Tahun 3 Pintar - PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN
Tahun 4 Pintar - CIK ROSLINA BINTI DERAMAN
Tahun 5 Pintar - CIK NURULHUDA BINTI MAT DAUD
Tahun 6 Pintar - PUAN NOORHIDAYAH BINTI ISMAIL
- ENCIK AB HAFIZ BIN AB RAHIM
- PUAN ZAKIAH BINTI MOHAMAD

Bidang Tugas
1. Menyelia dan menyelenggara bilik.
2. Memastikan bilik sentiasa ceria dan sedia untuk digunakan.
3. Menyelia peralatan supaya sentiasa boleh diguna pakai
4. Merancang penambahan peralatan baru
5. Mengendalikan stok
6. Menyediakan carta organisasi dan ahli jawatankuasa bilik khas.
7. Menetapkan peraturan penggunaan bilik khas.
8. Menetapkan peraturan pinjaman dan penggunaan alatan bilik.
9. Menyediakan buku rekod lawatan dan rekod penggunaan bilik.

JAWATANKUASA INDUK PERANCANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar

Naib Pengerusi : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran
AJK : Puan Khasimah binti Abd Khalid - GPK HEM

: Puan Emma Azlina binti Alias - GPK Ko-Kurikulum

Puan Nurul Jannah binti Roslan - Guru Data

: Puan Noor Saadah binti Hassan - Guru Pendidikan Islam

: Semua ketua Panitia Matapelajaran

Bidang Tugas

Merancang dasar-dasar sekolah dalam hal-hal berikut:

A. KURIKULUM

1. Menentukan matapelajaran dan kelas bagi setiap guru yang akan diajar

2. Pelaksanaan Sukatan Pelajaran yang terkini

3. Penentuan bekalan dan penggunaan bahan pembelajaran seperti Buku Teks dan alat bantuan

mengajar

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

35

4. Merancang latihan dan perkembangan staf
5. Pemantauan proses pengajaran dan pembelajaran
6. Penentuan Nilai Mula dan target sekolah
B. HAL EHWAL MURID
1. Memastikan displin dan peraturan sekolah sentiasa dipatuhi murid-murid.
2. Pengawasan kesihatan dan kebajikan murid sentiasa mendapat perhatian yang sewajarnya.
3. Memastikan kehadiran murid berada di tahap memuaskan.
4. Penentuan dan pemilihan murid untuk sebarang bantuan daripada kerajaan dan badan-badan

tertentu secara adil dan telus.
5. Penyeliaan dan pelaksanaan peraturan sekolah
C. KO-KURIKULUM
1. Memnentukan jenis permainan dan aktiviti unit beruniform serta pembahagian tugas-tugas guru
2. Program-program peningkatan prestasi Ko-Kurikulum.
3. Penentuan tarikh-tarikh aktiviti tahunan seperti sukan tahunan, perkhemahan dan acara-acara

sambutan pada peringkat sekolah.

LEMBAGA DISPLIN DAN TATATERTIB SEKOLAH

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi
AJK : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran

: Puan Khasimah binti Abd Khalid - GPK HEM

: Puan EmmaAzlina binti Alias - GPK Ko-Kurikulum

JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi
AJK : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran

Setiausaha : Puan Khasimah binti Abd Khalid - GPK HEM
AJK
: Puan EmmaAzlina binti Alias - GPK Ko-Kurikulum

: Puan Nurul Jannah binti Roslan - Guru Data

: Puan Noor Saadah binti Hassan - Penyelaras ICT

: Encik Ab.Hafiz bin Ab.Rahim -PenyelarasLADAP

-Penyelaras Aset & Inventori

: Cik Nurulhuda binti Mat Daud - Setiausaha Peperiksaan

- Penyelaras KSSR & PBS

: Puan Noorhidayah binti Ismail - Penyelaras LINUS

: Puan Wan Anira binti Wan Ahmad - Pembantu Tadbir

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

36

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PENGURUSAN PEJABAT

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran
AJK : Puan Khasimah binti Abd Khalid - GPK HEM
: Puan EmmaAzlina binti Alias - GPK Ko-Kurikulum
Setiausaha : Puan Wan Anira binti Wan Ahmad - Pembantu Tadbir
AJK : Cik Farah Hanim binti Ayob - PPM Pra
: Puan Rokiah binti Ahmad - Pembantu Operasi
: Semua Pekerja swasta

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran
AJK : Puan Khasimah binti Abd Khalid - GPK HEM
: Puan EmmaAzlina binti Alias - GPK Ko-Kurikulum
Setiausaha : Encik Ab.Hafiz binAb Rahim
AJK : Puan Nurul Jannah binti Roslan - Guru Data
: Puan Noor Saadah binti Hassan - Guru ICT
: Puan Wan Anira binti Wan Ahmad - Pembantu Tadbir

JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN/SARANA PIBG

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran
AJK : Puan Khasimah binti Abd Khalid - GPK HEM
: Puan EmmaAzlina binti Alias - GPK Ko-Kurikulum
Setiausaha : Puan Nurulhuda binti Mahad - Setiausaha PIBG
AJK : Encik Mohd Khairi bin Wahab - YDP PIBG
: Puan Rokiah binti Ahmad - Bendahari PIBG
: Puan Nurul Jannah binti Roslan -Guru B&K

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

37

JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran
AJK : Puan Khasimah binti Abd Khalid - GPK HEM
: Puan EmmaAzlina binti Alias - GPK Ko-Kurikulum
Setiausaha : Puan Emma Azlina binti Alias
AJK : Puan Zakiah binti Mohamad
: Puan Noorhidayah binti Ismail

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA ( SKPM )

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi
AJK : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran

Setiausaha : Puan Khasimah binti Abd Khalid - GPK HEM
AJK
: Puan EmmaAzlina binti Alias - GPK Ko-Kurikulum

: Puan Nurul Jannah binti Roslan - Guru Data

: Puan Emma Azlina binti Alias

: Puan Noor Saadah binti Hassan

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi
AJK : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran

Setiausaha : Puan Khasimah binti Abd Khalid - GPK HEM
AJK
: Puan EmmaAzlina binti Alias - GPK Ko-Kurikulum

: Puan Zakiah binti Mohamad - Setiausaha Kurikulum

: Cik Nurulhuda binti Mat Daud - Setiausaha Peperiksaan

: Puan Nurul Jannah binti Roslan - Guru Data

: Semua Ketua Panitia

Bidang Tugas
1. Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai
2. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif
3. Mencadang dan membina Bahan Bantu Mengajar
4. Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dan perbelanjaan setiap panatia
5. Menetapkan garis panduan Rancangan Pengajaran Harian

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

38

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi
AJK : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran

Setiausaha : Puan Khasimah binti Abd Khalid - GPK HEM
Bendahari
AJK : Puan EmmaAzlina binti Alias - GPK Ko-Kurikulum

: Puan Emma Azlina binti Alias

: Puan Zakiah binti Mohamad

: Puan Noorhidayah binti Ismail

: Puan Nurulhuda binti Mahad

: Encik Mohd Khairi bin Wahab (YD PIBG)

: Puan Rokiah binti Ahmad (Bendahari PIBG)

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar

Naib Pengerusi : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran

Setiausaha : Cik Nurulhuda Binti mat Daud

Pen. Setiausaha : Puan Zakiah binti Mohamad

AJK : Semua guru kelas

Bidang Tugas

1. Menyediakan senarai tugas penyediaan dan penyemakan soalan-soalan peperiksaan.

2. Membuat dan menyediakan analisa keputusan setiap peperiksaan yang dijalankan

3. Menyediakan dan mengeluarkan laporan peperiksaan kepada semua murid

4. Menentukan Hari Pelaporan peringkat sekolah

5. Memproses kemasukan maklumat calon UPSR

6. Menyediakan jadual peperiksaan

7. Mengumpul maklumat untuk Hari Anugerah Cemerlang peringkat sekolah

8. Memastikan maklumat dimasukkan ke dalam sistem SAPS dan SAPR16

9. Menyediakan dewan dan pengawas peperiksaan UPSR

10. Bertanggungjawab terhadap pengurusan Bank Soalan sekolah

JAWATANKUASA KSSR DAN PBS

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi
Setiausaha : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran
Pen. Setiausaha
AJK : Cik Nurulhuda binti Mat Daud

: Puan Zakiah binti Mohamad

: Semua guru kelas

: Semua guru kelas

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

39

Bidang Tugas

1. Menentukan segala dasar KSSR dan PBS dipatuhi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

2. Mengumpul maklumat PBS kelas yang berkaitan dan disimpan di dalam fail

3. Mengeluarkan maklumat PBS kepada murid yang berpindah ke sekolah lain

4. Bertanggungjawab menyediakan dan menghantar segala laporan yang diperlukan oleh PPD, JPNP dan KPM

JAWATANKUASA TRANSISI TAHUN 1

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar

Naib Pengerusi : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran

Setiausaha : Puan Nurul Jannah binti Roslan

: Cik Nurulhuda binti Mat Daud

Pengerusi JAWATANKUASA LINUS - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - GPK Pentadbiran
Setiausaha : Puan Rosmaini binti Othman
AJK : Puan Noorhidayah binti Ismail
: Cik Nurulhuda binti Mat Daud

Pengerusi JAWATANKUASA HIP - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - GPK Pentadbiran
Penyelaras : Puan Rosmaini binti Othman
Setiausaha : Cik Nurulhuda binti Mat Daud - Guru Besar
AJK : Cik Roslina binti Deraman - GPK Pentadbiran
: Puan Zakiah binti Mohamad
Pengerusi : Puan Noor Saadah binti Hassan
Naib Pengerusi : Guru X
Setiausaha
JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
: Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani
: Puan Rosmaini binti Othman
: Puan Emma Azlina binti Alias

Pengerusi JAWATANKUASA ICT - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - GPK Pentadbiran
Setiausaha : Puan Rosmaini binti Othman
AJK : Puan Noor Saadah binti Hassan
: Encik Ab.Hafiz bin Ab Rahim
: Guru X

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

40

Pengerusi JAWATANKUASA MEDIA & BBM - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - GPK Pentadbiran
Setiausaha : Puan Rosmaini binti Othman - Penyelaras Perpustakaan
AJK : Cik Roslina binti Deraman
: Puan Zakiah binti Mohamad
: Puan Emma Azlina binti Alias
: Puan Noorhidayah binti Ismail
: Puan Noor Saadah binti Hassan

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

Pengerusi PANITIA BAHASA MELAYU - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Puan Rosmaini binti Othman
Setiausaha : Puan Nurul Jannah binti Roslan - Guru Besar
: Puan Emma Azlina binti Alias - GPK Pentadbiran
Pengerusi
Naib Pengerusi PANITIA BAHASA INGGERIS - Guru Besar
Ketua Panitia : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - GPK Pentadbiran
Setiausaha : Puan Rosmaini binti Othman
: Cik Nurulhuda binti Deraman - Guru Besar
Pengerusi : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi
Ketua Panitia PANITIA MATEMATIK
Setiausaha : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani
: Puan Rosmaini binti Othman
Pengerusi : Puan Noorhidayah binti Ismail
Naib Pengerusi : Cik Roslina binti Deraman
Penyelaras
PANITIA SAINS
: Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani
: Puan Rosmaini binti Othman
: Puan Zakiah binti Mohamad

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi
Ketua Panitia : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran
Setiausaha
: Puan Noor Saadah binti Hassan

: Encik Ab Hafiz bin Ab Rahim

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

41

Pengerusi PANITIA SEJARAH - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - GPK Pentadbiran
Penyelaras : Puan Rosmaini binti Othman
: Puan Khasimah binti Abd Khalid

PANITIA PENDIDIKAN KESENIAN

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Puan Emma Azlina binti Alias
Setiausaha : Cik Roslina binti Deraman

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - Guru Besar
Naib Pengerusi
Penyelaras : Puan Rosmaini binti Othman - GPK Pentadbiran

: Cik Roslina binti Deraman

Pengerusi PANITIA RBT/TMK - Guru Besar
Naib Pengerusi : Puan Ummi Hayati binti Mohamed Sani - GPK Pentadbiran
Penyelaras : Puan Rosmaini binti Othman
: Puan Rosmaini binti Othman

PERANAN KETUA PANITIA
1. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemaskini.
2. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan, penggal dan mingguan.
3. Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran.
4. Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia dihantar ke pihak pentadbir sekolah.
5. Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk AJK jadual

waktu.
6. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.
7. Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan-bahan rujukan untuk Pusat Sumber

Sekolah.
8. Menentukan penggunaan alat antu mengajar, kaedah-kaedah pembelajaran terkini.
9. Penyelaras menyediakan soalan-soalan peperiksaan/ujian dan pemeriksaan kertas jawapan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

42

10. Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik cetak.
11. Menganalisis keputusan peperiksaan/ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan

strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki.
12. Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan.
13. Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancang oleh pihak sekolah.
14. Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila

diperlukan.
15. Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD, JPN, Kementerian

Pendidikan dan lain-lain.
16. Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik.Membantu menyediakan data-

data/maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan.
17. Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata pelajarannya.
18. Membantu guru kanan mata pelajaran membuat pemantauan P&P.
19. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan

UPSR.
20. Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat-alat bantu mengajar diselenggarakan

dengan baik.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

43

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

44

NAIB PENGERUSI 2 PENGERUSI NAIB PENGERUSI 3
PUAN ROSMAINI BINTI OTHMAN PUAN UMMI MHAYATI BINTI MOHAMED SANI PUAN EMMA AZLINA BINTI ALIAS

GPK PENTADBIRAN GURU BESAR GPK KO-KOKURIKULUM

PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH/APDM NAIB PENGERUSI 1 PENGURUSAN KECERIAAN
ENCIK AB HAFIZ BIN AB RAHIM PUAN KHASIMAH BINTI ABDUL KHALID PUAN ZAKIAH BINTI MOHAMAD

JK SPBT GPK HEM JK LANDSKAP
PUAN NOOR SAADAH BINTI HASSAN CIK ROSLINA BINTI DERAMAN
SETIAUSAHA INDUK HEM
JK PENYIASATAN MURID CICIR PUAN NOR SAADAH BINTI HASAN JK PENGHASILAN MURAL
CIKGU X PUAN ZAKIAH BINTI MOHAMAD
PENGURUSAN BINA INSAN
JK KANTIN ENCIK AB HAFIZ BIN AB RAHIM JK KECERIAAN PEJABAT DAN BILIK GURU
PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN PUAN EMMA AZLINA BINTI ALIAS
JK DISIPLIN DAN PENGAWAS
JK KEBERSIHAN/KECERIAAN/KESIHATAN (3K) PUAN NOOR HIDAYAH BINTI ISMAIL JK KECERIAAN KAMAR SELESA
PUAN NURULHUDA BINTI MAT DAUD CIKGU ROSLINA BINTI DERAMAN
JK BIMBINGAN DAN KAUNSELING
JK SEKOLAH SELAMAT PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN JK KECERIAAN PSS
ENCIK AB HAFIZ BIN AB RAHIM CIK NURUL HUDA BINTI MAT DAUD
JK PENCEGAHAN DADAH
JK BIASISWA DAN BANTUAN PUAN ZAKIAH BINTI MOHAMAD JK KECERIAAN BILIK KHAS
PUAN NOOR HIDAYAH BINTI ISMAIL KETUA PANATIA
JK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH
JK RMT CIK ROSLINA BINTI DERAMAN JK KECERIAAN BILIK GERAKAN
CIK ROSLINA BINTI DERAMAN PUAN NURUL JANNAH BINTI ROSLAN
JK SIMPANAN DAN TABUNGAN
CIKGU X JK KECERIAAN STOR DAN BILIK
PENGAWAL
JK KESELAMATAN JALAN RAYA
ENCIK AB HAFIZ BIN AB RAHIM ENCIK AB HAFIZ BIN AB RAHIM

JK PS1M JK KECERIAAN SURAU
PUAN NOOR SAADAH BINTI HASSAN PUAN NOR SAADAH BINTI HASSAN

JK KEBAJIKAN DAN TAKAFUL
CIK NURUL HUDA BINTI MAT DAUD

JK RIMUP
CIKGU X

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK PELAK

45

PENGENALAN

Unit ini merupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini
memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan
dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya ke PPD.

Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang, mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lantas menjadi teras
untuk menghasilkan warganegara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik
yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara.

Harapan yang tinggi ini akan tercapai dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khususnya dari warga
sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibi bapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya
dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan
pelajar, merangkumi bidang disiplin,kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi
merealisasikan Palsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi
jasmani, rohani, mental dan social

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

 Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke arah
peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

 Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, beriman,
berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat-
menghormati.

 Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah.
 Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibu bapa murid.

Beberapa objektif yang khusus telah digariskan untuk Unit Hal Ehwal Murid SK PELAK , antaranya:
 Unit ini akan membimbing murid-murid ke arah menjadikan murid-murid sebagai Insan Kamil.
 Memupuk dan mentarbiah murid-murid ke arah jalan Allah.
 Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak sekolah.
 Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat sekeliling.
 Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi antara murid.
 Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu pembelajaran.
 Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini.
 Akan berkhidmat sebaik mungkin agar diberkati.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

46

VISI
UNIT
HEM

Unit HEM memantapkan pengurusan dan perancangannya untuk menjayakan program-program HEM secara
berkesan dan bermuafakat dengan warga sekolah dan agensi luar.

MISI
UNIT
HEM

Melahirkan pelajar yang cemerlang di dunia dan akhirat, berketrampilan, berdisiplin, unggul, memiliki jati
diri yang mantap serta seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melahirkan pelajar yang

tahu menilai dan menghargai alam sekitar.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

47

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Berikut adalah ketetapan yang akan digunapakai bagi memantapkan Unit Hal Ehwal Murid SK PELAK.

PENGURUSAN KELAS
1. Semua kelas mesti dalam keadaan yang bersih, kemas dan ceria. Papan Kenyataan perlu diisi dengan
maklumat yang bersesuaian dan dikemaskini dari semasa ke semasa.
2. Guru-guru perlu memastikan kelas dalam keadaan yang bersih dan kemas sebelum memulakan PDPC
3. Pada waktu terakhir pula, pastikan kipas dan lampu ditutup, bakul sampah telah dikosogkan serta kerusi dan
meja tersusun.
4. Semua Buku Kedatangan Murid berada di rak selewat-lewatnya waktu ketiga setiap pagi.Guru waktu pertama
perlu bertindak mengisi kedatangan sekiranya ada guru kelas yang tidak hadir ke sekolah supaya tidak
berlaku kehadiran tidak diisi pada hari berkenaan.
5. Murid hanya dibenarkan keluar dengan Kad Kebenaran Keluar dan hanya seorang murid lelaki sahaja
manakala dua orang murid perempuan sahaja dibenarkan keluar pada satu-satu masa.
6. Guru kelas perlu sentiasa memainkan peranan memantapkan peranan dan tugas hakiki ketua kelas dan
penolonh ketua kelas serta ahli jawatankuasa kelas yang lain.

PENGURUSAN PERHIMPUNAN PAGI
1. Guru bertugas mesti hadir ke tapak perhimpunan sebelum jam 7.30 pagi setiap hari. Pada pukul 7.40 pagi,

murid sudah berbaris mengikut kelas masing-masing.Guru bertugas mula mengendalikan perhimpunan
tepat jam 7.40 pagi.
2. Murid yang lewat (tiba di sekolah selepas 7.30 pagi) perlu diambil nama dan dikenakan tindakan yang
sewajarnya mengikut peraturan kecil sekolah.Pintu pagar akan ditutup pada jam 7.40 pagi.
3. Murid tidak dibenarkan berkumpul di tempat-tempat tertentu seperti garaj,pondok atau kantin. Mereka perlu
terus berada di tapak perhimpunan setiap pagi. Mohon perhatian guru bertugas/semua guru untuk
memastikan arahan ini dipatuhi.
4. Dua orang guru bertugas/guru disiplin akan membantu memantau keadaan semasa perhimpunan pagi dan
semasa pulang dari sekolah

KEKEMASAN DIRI PELAJAR
1. Semua guru perlu memastikan kekemasan diri murid pada setiap masa.
2. Rambut murid lelaki hendaklah sentiasa kemas dan memgikut peraturan yang ditetapkan.
3. Murid perempuan mesti memakai tudung yang sesuai dan anak tudung mestilah berwarna putih sahaja

kecuali pengawas-pengawas yang dilantik memakai pakaian sebagaimana mengikut ketetapan yang
dibuat. Tudung berwarna hitam hanya dibenarkan apabila murid memakai pakaian sukan / kokurikulum.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

48

4. Senarai barangan larangan seperti yang dipamerkan perlu dikuatkuasakan.Guru perlu bertindak merampas
barangan tersebut dan diserahkan kepada Guru Disiplin/ PK HEM. Penyerahan barang berharga
hendaklah direkodkan di dalam buku khas di bilik PK HEM.

5. Murid yang mengikuti kelas PJK perlu memakai pakaian yang bersesuaian.
6. Murid wajib memakai tag nama dan lencana sekolah pada pakaian sekolah mereka.
7. Tali pinggang mengikut spesifikasi tanpa logo sahaja dibenarkan dipakai. (Rujuk buku peraturan dan

disiplin sekolah).
8. Kasut sekolah berwarna putih dan berstokin putih adalah satu peraturan seragam sekolah yang wajib

kecuali pengawas-pengawas yang dilantik memakai pakaian sebagaimana mengikut ketetapan yang
dibuat. Sandal dan selipar tidak dibenarkan sama sekali.
9. Mohon kerjasama semua guru mengambil tindakan segera ke atas murid yang melanggar peraturan
sekolah semasa dalam/luar bilik darjah. ( Tindakan menegur/ memberi namaserta menyerahkan borang
salahlaku murid kepada guru disiplin)

ASPEK KESELAMATAN
Aspek keselamatan perlulah diberi perhatian pada setiap masa dan guru-guru mesti memastikan prosedur-
prosedur keselamatan sentiasa dipatuhi sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah.
1. Sebarang kerosakan peralatan elektrik perlu dilaporkan segera kepada Guru Bertugas/ PK HEM untuk

diambil tindakan.
2. Guru mata pelajaran/ guru ganti mesti berada di dalam kelas tepat pada waktunya dan tidak sewenangnya

meninggalkan kelas tanpa pengawasan yang mungkin mengundang pelbagai risiko keselamatan murid.
3. Sebarang bentuk perbuatan buli, vandalisme, gangsterisme dan salah laku yang lain diambil tindakan

segera oleh guru yang berada di tempat kejadian/kelas.
4. Guru dan murid dilarang membaiki sendiri kerosakan elektrik bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak

diingini.
5. Guru-guru juga perlu memantau dan memberi teguran keras terhadap mana-mana murid yang memanjat

atau melakukan perbuatan yang boleh mengundang bahaya.
6. Sebarang aktiviti/ penggunaan bilik/kelas selepas waktu persekolahan perlu mendapat kebenaran atau

memaklumkan kepada pentadbir. Aktiviti murid selepas waktu persekolahan, pada hari sabtu, ahad dan
cuti am hanya dibenarkan jika ada guru bersama-sama murid.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SK PELAK

49


Click to View FlipBook Version