The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Отчет о проделанной работе JIA за январь, февраль, март 2021 год

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Бизнес-ассоциация JIA, 2021-04-22 04:51:56

I квартальный_отчет_JIA_2021

Отчет о проделанной работе JIA за январь, февраль, март 2021 год

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ JIA (ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ)

ГЛАВНЫЕ
БИЗНЕС-
СОБЫТИЯ

НЕТВОРКИНГ СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ | стр. 2

СОТРУДНИЧЕСТВО
ГЕН.ПРОКУРАТУРЫ С JIA |стр. 7

ЛОББИ. ЗАЩИТА ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | стр. 10

СЕМИНАРЫ\ВСТРЕЧИ
РЕЗИДЕНТОВ | стр. 11

ВКЛАД ЖИА НА РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | стр. 13

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БАЗУ
РЕЗИДЕНТОВ В JIAROBOT? | стр. 15

Как вывести бизнес
Кыргызстана из тени

Жоодар Омошев стр. 9

УСПЕШНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - РАЗВИТАЯ СТРАНА!

2

JIA EXPO – САМАЯ БОЛЬШАЯ
НЕТВОРКИНГ ПЛОЩАДКА РЕЗИДЕНТОВ

В феврале прошел масштабный нетворкинг-вечер JIA Expo. На
вечере присутствовали более 300 предпринимателей, 36 компаний
получили возможность представить свою продукцию на выставке.
Также из регионов приехали около 100 предпринимателей. Отметим,
что на мероприятии в формате ТеdX спикерами выступили
Мырзабек Орумбаев со-основатель бренда «Тойбосс», на тему
«Пандемия: Масштабирование бизнеса» и Гульнара Каликова
основатель юридической компании «Каликова & Ассошиэйтс», на
тему «Почему важен голос предпринимателя в КР?»

18 февраля 2021 год
3

СОТРУДНИЧЕСТВО КЫРГЫЗСКО-РУССКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Компания «Интертекс» сотрудничает с предприятиями из Тюмени. В
марте месяце состоялся кыргызско-российский форум. На форуме
провели бизнес встречи 4 компаний из Тюмени и 80
предпринимателй из Кыргызстана. По итогам форума, стороны
смогли заключить, примерно 10 договоренностей о сотрудничестве.
В ходе прибытия компаниям из Тюмени была организована
экскурсия в 17 отечественных компаниях.
Цель форума: улучшение бизнес-нетворкинга между РФ и КР.

17 марта 2021год

Бизнес-шерине для Жаратманов категории “А”. На этой встрече
присутсвовал Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смитт и
были обсуждены правовые вопросы бизнесменов. Последующем,
предприниматели и бизнес-омбудсмен будут тесно сотрудничать.
Бизнес-шерине будет проводиться регулярно каждый месяц.

4 11 февраля 2021 год

БИЗНЕС - КАРАВАН

“Бизнес - Караван” на это раз
состоялся 10-11го марта в городах
Ош и Джалалабад. Целью проекта
является, улучшение
межрегиональных бизнес связей
и нахождение новых партнеров,
клиентов. На этой бизнес-поездке
участвовали 15 компаний из
города Бишкек, которые
продемонстрировали свои
продукции предпринимателям
городов Ош и Джалалабад.
По итогам проекта: участвовали
более 500 предпринимателей, 50
новых связей, более 15-ти
потенциальных клиентов и 2
подписанных договора.

5

СТАДИ ТУР

25-26го марта провели Study Tour для предпринимателей сферы
производства. На мероприятии участвовали 21 резидентов JIA
(Бишкек 3, Ош 6, Ысык-Көл 6, Жалал-Абад 4, Талас 2). По прогамме
проекта они посетили производственные компании, такие как,
“Тойбосс”, “Амангрин фуд”, “Экопродук Азия” и “Агропродукт Азия”.
И в этих компаниях наших резидентов встретили сами владельцы
компаний и отвечали на все интресующиеся вопросы участников.
Помимо экскурсии был организован семинар на тему “Финансовая
грамотность” с Женишбеком Омурзак уулу.
Рост количества резидентов с января месяца 2021 года

Количество резидентов

Январь

845

Март

883

6

БАШКЫ ПРОКУРАТУРА JIA
МЕНЕН КЫЗМАТТАШАТ

Ишкерлердин укугун коргоо жана — Пандемиядан кийинки
жагымдуу инвестициялык климат экономикалык каатчылыктан
түзүү максатында Башкы прокурор ишкерлердин абалы оор болуп,
Курманкул Зулушев «JIA» кыйналып жаткан учурда биз
Бизнес-ассоциациясынын Башкы прокурор менен жолугуп,
өкүлдөрү менен жолугушту. Анда ишкердик тармагында
мамлекеттик органдардын ыксыз кызматташуу боюнча сүйлөштүк.
текшерүүлөрүнүн ишкердикке Себеби азыр бюджеттеги
тийгизген таасири, салык таңкыстык, жумушсуздук
органдары тарабынан салык маселеси курч бойдон турат,
санкцияларын ашыкча чегерүүдөгү социалдык абал да оор. Муну эске
көйгөйлөр, объектилерди куруу албаган кээ бир укук коргоо жана
үчүн уруксат кагаздарын алуудагы фискалдык органдын
түрдүү тоскоолдуктар, кызматкерлери:
муниципалдык бийлик тарабынан «Бюджетти толтуруу керек», —
жер тилкелерин бөлүүдө жана деп, ишкерлердин үстүнөн ыксыз
аларды пайдалануудагы текшерүүлөрдү көбөйткөнү
мүчүлүштүктөр туурасында сөз байкалды. Мындан улам
жүрдү. Башкы прокурор менен ассоциациялардын, анын ичинде
ишкерлердин жолугушуусунда биздин да курулуш жана өндүрүш
дагы кандай маселелер каралды? тармагындагы ишкерлерибиз кээ
Бул туурасында «JIA» бир мамлекеттик кызматкерлер
Бизнес-ассоциациянын директору мыйзам бузууга барган
Фархад Пакыров менен учурларында Башкы прокуратура
маектештик. менен жакындан кызматташуу,
— Фархад мырза, саламатсызбы? экономикалык жактан кандайдыр
Кечээ өлкөнүн Башкы прокурору бир маселелерди чогуу чечүү
Курманкул Зулушев сиз баштаган максатында кездештик.
ишкерлер тобун кабыл алды.
Жолугушууда кайсы суроолор
боюнча талкуу болду?

7

— Кайсы мамлекеттик органдар P.S.: Башкы прокурор менен
тарабынан тоскоолдуктар болуп жолугушуунун жыйынтыгында
келет тараптар ишкерлердин укугун
— Акыркы учурларда «бюджетти коргоо жаатында кызматташууну
толтуруу керек» деп, көбүнчө улантуу зарылдыгын белгилешти.
салык кызматы текшерип жатат. Башкы прокурор Зулушев
Буга чейин Өкмөттүн токтому Президенттин ишкерлердин
менен ишкерлерге жеңилдиктер жана инвесторлордун мыйзамдуу
түзүлгөн. А бирок салык кызматы: укугун коргоо багытындагы
«Силер бул токтом менен 29-январдагы жана 4-мартындагы
жеңилдик албашыңар керек эле. Жарлыктары боюнча көрүлүп
Кайра жарым жылга салыктарды жаткан чаралар тууралуу айтып
айып пулу менен чогуу төлөгүлө», өттү. Ошол эле учурда
— деп жатышат. ишкерлердин укугун коргоо
— Эгерде мамлекеттик органдар прокуратура органдарынын
ишкерлерге колдоо көрсөтүп, артыкчылыктуу багыттарынын
кызматташа баштаса, алар өлкөгө бири экенин кошумчалады.
кандай пайда алып келиши
мүмкүн?
-Кайсы жерде көзөмөл курч
болсо, кайсы жерде
документтерди ыксыз текшерип,
уруксат кагаз, лицензияларды
талап кылып, экспертизаларды
уюштуруп жаткан болсо, ошол
жерлерде коррупциялык иштер
көп. Ошол маселени чечүү
максатында сүйлөшүүлөр болду.
Ишкерлерге канчалык
жеңилдиктер болсо, ишкерлик
ошончолук өнүгөт. Качан
ишкерлик өнүккөндө,
экономикалык абал жакшырат, эл
жумуш орун менен камсыз болот.

Макала Марал ФМ радиосуна берилген
интервьюдан алынды
19-март 2021-жыл
https: //maralf m.kg/archives/487980

8

Как вывести бизнес
Кыргызстана из тени.
Рассказал глава
бизнес-ассоциации
«JIA» Ж.Омошев

«Нет такой статистики, которая Нужно предупреждать и через
могла бы точно дать цифру по некоторое время подойти и
теневой экономике, я так спросить: «ты легализовался или
полагаю, что более 50% субъектов нет?», - добавил президент
предпринимательства находятся ассоциации.
в тени», - сказал Tazabek По мнению Ж.Омошева, во-вторых,
председатель бизнес-ассоциации необходимо снизить уровень
«ЖИА» Жоодар Омошев. налогов и социальных отчислений.
По его словам, существуют много «Сейчас работодатель платит
факторов, из-за которых уходят в примерно 17-25% социальных
тень. отчислений, понимаете, это
«Это социальные отчисления и колоссальный налог. Мы просили
налоги, неинформированность снизить их до 7-8%. Если человек
предприятий, корыстные цели получает 20 тыс. сомов заработной
недобросовестных платы, из них порядка 4-5 тыс.
предпринимателей, которые не сомов работодателю придется
видят смысла платить налоги, они платить в качестве социальных
не видят смысла брать на себя отчислений, естественно, это ему
социальную ответственность и невыгодно», - рассказал он.
выплачивать соцотчисления», - Как добавил глава ассоциации,
сказал он. размер социальных отчислений,
Как сказал он, надо бизнес, судебная система, все это влияет
который работает в тени, на бизнес, находится им в тени или
потихоньку выводить в легальный нет.
бизнес.
«Тут надо применять Источник: Информационный портал
превентивные меры по “Тазабек”
отношению к бизнесу. www.tazabek.kg/news:1689267?f=cp
Резкими штрафами и резкими
поборами их загонишь обратно в
тень. Превентивные меры — это
предупреждающие меры, если
кто-то нелегально чем-то
занимается, нельзя сразу долбить,
за решетку бросать и отбирать то,
что имеет.

9

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(ЛОББИ)

33 МЕРОПРИЯТИЙ (Встречи с Премьер-министром,
круглый стол, совещания собрания и тд.)

49 ИНТЕРВЬЮ (Марал ФМ, Тазабек, Спутник, Акипресс,
Экономист, Азаттык и тд.)

В последнее время много случаев, где ущемляются права
предпринимателей и много факторов отрицательно влияющих на
развитие бизнеса. И как раз таки ЖИА участвовала в 33 деловых
встречах, совещаниях, круглых столах, чтобы защитить интересы и
права предпренимателей перед правительством.

Например:

1. JIA помогает вести переговоры компаниям в членстве JIA, “Кул
Брос” и “Гранд Трейд”, где проблемой является выплата налогов
вместе с пением. Хотя в начале компаниям с инвестиционным
потенциалом государство предоставляла льготы по выплате налогов.

2. Раньше собрания проведенные для решения проблем в
строительной сфере оставались без каких либо результатов. Но на
сегодняшний день, собрания с главой правительства проводятся
регулярно и проводятся отчеты прошлых встреч. Было сказано, что
пока проблемы не решатся будут проводиться собрания раз в месяц с
мэром города. 26 февраля 2021 года приказом ГОССТРОЙ №43-НПА
КН СН 20-02: 2018 на год продлили на один год параллельный срок
действий «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования »
(СНиП)

10

МЕРОПРИЯТИЙ СЕМИНАРЫ И ВСТРЕЧИ ДЛЯ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

11

РАЗ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗОВАНЫ В
РАМКАХ КОМИТЕТОВ JIA

22 БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ВСТРЕЧИ И
ВИЗИТЫ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ ЧЛЕНОВ
РАЗ

8 БЫЛИ ОТПРАВЛЕНЫ
БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ E-MAIL
РАЗ

8 БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

12

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ СОВМЕСТНО
С ПАРТНЕРАМИ И ДОНОРАМИ

1. “Программа менторства для женщин предпринимателей”
Программа менторства для женщин предпринимателей проводится в
целях поддержки женщин предпринимателей пострадавших от Covid-19.
На данный момент в программе участвуют 120 менти-тренеров и 30
ментор-наставников. Проект реализуется в сотрудничестве с ПРООН и
JIA.

2. Проект “Бизнес Старт”
Проект предоставляет программу обучения, предлагающую
практические знания и навыки для реализации бизнес-идей. И прием
уникальных бизнес-идей осуществлялся в Баткене, Иссык-Куле, Таласе,
Нарыне и Джалал-Абаде. Следует отметить, что проект продолжает
действовать, несмотря на пандемию, в регионах определены 3
победителя проекта BusinessStart, и в настоящее время они получают
оборудование для начала своего бизнеса на сумму около 2000 евро.
Проект реализуется в сотрудничестве с JIA и Общественным фондом
FSDS.

3. Грант для предпринимателей пострадавших от COVID-19
Заявки на гранты поступили от 111 компаний, пострадавших от кризиса. И
проектная комииссия после отбора отправила 16 компаний из 111 на
тщательной проверку. Гранты будут предоставлены компаниям, которые
пройдут аудит в апреле. Проект реализуется в сотрудничестве с ПРООН и
JIA.

4. Оказания поддержки при экспорте
Чтобы поддержать кыргызских экспортеров, Бизнес-ассоциация JIA
работает с партнерами над реализацией проекта Ready4Trade. В рамках
проекта будет отобрано 40 малых и средних предприятий. Это позволит
выбранным компаниям получить 5-дневную поддержку от ведущих
коучов по экспорту.
R4TCA является 4-летним проектом, финансируемым Европейским
Союзом и осуществляемым Международным Торговым Центром, для
содействия развитию международной торговли в пяти странах
Центральной Азии — Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане,
Туркменистане и Узбекистане.

5. “Движение Кайдзен”
В каждом регионе был проведен двухдневный тренинг в рамках проекта
«Движение кайдзен», организованного JIA и Японским агентством
международного сотрудничества (JICA).

6. ЦПП (Центр Поддержки Предпринимателей)
В целях развития координаторов и консультантов ЦПП был проведен
двухдневный выездной семинар. Проект инициирован JIA и
реализируется при поддержке ОБСЕ. В настоящее время бесплатные
консультации предоставляются предпринимателям в 5 регионах страны.

13

14

JIAroBot в Telegram был разработан для улучшения коммуникации с
резидентами
С помощью робота вы можете быстро получить все необходимые
информации: базу данных членов JIA, список предстоящих мероприятий,
рекламные услуги и множество информационных пакетов.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БАЗУ РЕЗИДЕНТОВ JIA
В JIAROBOT?

САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ БАЗУ
МОЖНО ЧЕРЕЗ JIAROBOT
ВСЕГО 3 ШАГА

Робот может найти вам список компаний из всех регионов в любое
время. Он вам поможет сэкономить время, отправить специальные
коммерческие предложения нужным компаниям и поможет связаться
с ними напрямую. Робот может использоваться только членами JIA,
т.е. предпринимателями... Ниже предоставлеа инструкция

ИНСТРУКЦИЯ:
1. ШАГ
Напишите в поисковик Телеграма @JIARoBot и нажмите на “Старт”
2. ШАГ
Напишите номер, зарегистрированный в JIA(в случае возникнования
вопросов обязательно обратитесь к нам)
3. ШАГ
После того, как зашли выберите “Базу членов” и отправляйте свое
коммерческое предложение интересующей компании

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ
ЧЛЕНОВ JIA

jia.kg jia.kg https://t.me/jia_kg
15


Click to View FlipBook Version