The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by efin, 2019-07-03 04:48:55

SK_FreeSphere_2019

FreeSphere 2019 sk

Na veku záleží.

VERNOSTNÝ PROGRAM

10 000OBCHODNÝCH MOŽNOSTÍ
PRE VAŠE VÝHODNÉ NÁKUPY
V SR A ČR
800E-SHOPOV V SR A ČR

700HOTELOV, PENZIÓNOV
A KÚPEĽNÝCH ZARIADENÍ
V SR A ČR


2017
2018
2019 700
MÓDNYCH RAJOV V SR
VERNOSTNÝ PROGRAM
SPHERE ZÍSKAL 600
AJ V ROKU 2019 ŠPORTOVÝCH A WELLNESS

PRESTÍŽNE OCENENIE CENTIER V SR A ČR
SUPERBRANDS
400


GASTRONOMICKÝCH
Ďakujeme, že nám pomáhate, ZÁŽITKOV V SR
aby sme patrili medzi najlepších.

„História je svedkom doby,
dňom pravdy, životom pamiatky,
majstrom života a hlásateľom

uplynulých čias.“


Kto by nepoz- — Marcus Tullius Cicero — Tatry ako najlepšiu
nal Marcusa Cicera, destináciu pre dovolenku
geniálneho rímskeho reč- v Európe. Prezradíme vám,
níka, politika, filozofa a spi- aké kúpeľné unikáty doma
sovateľa. Narodil sa v Taliansku, máme, a  prečo sú dokonca lep-
106 rokov pred n. l., a  histórii šie ako more. V anketách s našimi
prikladal mimoriadny význam. Ako významnými partnermi sa dočítate,
sme na tom my, o 2125 rokov neskôr? aké šperky sú vhodné k  vode, na čo
Vzhľadom k  prelomovému roku 1989, všetko treba myslieť pri prenájme auta
ktorý môžeme považovať za historický míľ- z  požičovne, aj to, prečo sa v  tomto roku
nik našej republiky, a  následným zmenám neoplatí čakať na last minute zájazdy. K nad-
na slovenskom trhu, vstupuje v tomto roku veľa chádzajúcemu času prázdnin a dovoleniek patrí
firiem do dospelého veku. Vernostný program okrem aktívneho vyžitia, kultúry, športu a zába-
Sphere nie je výnimkou a  oslavuje krásnych vy aj relax. Vysvetlíme vám rozdiel medzi sau-
25 rokov. V  našom magazíne sa dozviete, nami a  poskytneme vám návod na to, ako
v akých podmienkach bol založený, kam sa sa správne saunovať. Pozrieme sa spolu na
uberal od svojho detstva do dnešnej dospelosti, umenie thajskej masáže, jej priebeh a druhy ma-
aké úspechy dosiahol, a aké výzvy musel prekonať. sážnych techník. To ale nie je všetko. Želáme si, aby
História a trendy sa pod titulom „Na veku záleží“ budú sa pre vás magazín FreeSphere stal cenným radcom aj
prelínať celým časopisom. Dáme vám 25 tipov na to, mapou pri plánovaní vašich aktivít počas dovoleniek,
čo by ste si nemali zabudnúť pribaliť na dovolenku. a zároveň aj dôkazom toho, že „na veku niekedy zá-
Spomenieme povesť o babylonskej veži, ktorá sto- leží“. Najmä, ak za ním stojí skúsenosť, poznanie
jí za dnešnou potrebou študovať cudzie jazy- a  múdrosť. Práve tie sú predpokladom spo-
ky, a tiež možnosti, ktoré vám to uľahčia. kojnej prítomnosti a  ešte spokojnejšej
Dozviete sa, prečo Lonely Planet budúcnosti. Prajeme nám všetkým
vyhodnotila náš prírodný do dospelosti veľa šťastia!
skvost Vysoké Váš tím Sphere25 ROKOV SPHERE 02 32 MÓDA
KULTÚRA 04 36 VŠETKO PRE DETI
CESTOVANIE 08 38 ŠPORT & GOLF
GASTRONÓMIA 16 44 VOĽNÝ ČAS
BÝVANIE 22 48 AUTO-MOTO
PROGRAM SPHERE 26 50 ČESKÁ REPUBLIKA
ZDRAVIE A KRÁSA 28 52 PROGRAM SPHERE
Časopis FreeSphere vydáva spoločnosť EFIN, spol. s r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odiel Sro, vložka číslo 7726/B, pre vlastnú potrebu v rámci
marketingovej podpory vernostného programu Sphere. Vydavateľ si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmeny údajov poskytovateľov výhod. Uvedené výhody sa všeobecne
netýkajú akciových cien, ak to nie je stanovené inak. Texty inzerátov sú základné, úplné znenie nájdete v Katalógu na www.sphere.sk a www.sphere.cz. Vydavateľ neručí za obsahovú
stránku dodaných príspevkov jednotlivých subjektov. Šéfredaktorka: Ivana Gereková; produkcia: Ivana Gereková; design: Jana Jedličková; Vydané: 06/2019. NEPREDAJNÉ!
Kontakt Slovenská republika: EFIN, spol. s r.o., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Tel.: +421 2 529 276 84, email: [email protected];
Kontakt Česká republika: EFIN, spol. s r.o., K Hájovně 9, 142 00 Praha 4, Tel.: +420 241 710 502, email: [email protected]

25ROKOV SPHERE
as je relatívny pojem. Pri
činnostiach, ktoré nás tešia,
letí ako vietor, a pri tých menej
Č príjemných máme pocit,
že trvajú večnosť. Pritom čas je tou
najspravodlivejšou veličinou, ktorá
Program najväčší univerzálny vernostný program
platí pre všetkých rovnako. V roku 2019
Sphere oslavuje svoje 25. narodeniny
– čo považujeme za výnimočnú a vzácnu
Sphere oslavuje udalosť.


Štvrťstoročie je naozaj dlhá doba. Taká
25 rokov od dlhá, že počas nej vyrastie jedna generácia

a na svet príde ďalšia. Za toto obdobie sa
udeje mnoho. Veľa okamihov je radostných
svojho založenia! a príjemných, ale sú aj menej veselé a vážne.
Až čas ukáže, čo bolo naozaj dôležité, a čo
sa rozplynulo bez stopy. Niektoré udalosti
však zostanú už navždy prelomovými...

2005
2004
Vo februári sa rozbehla videotéka
V našich počítačoch sa ešte nestihol Youtube. V Bratislave sa konalo
udomácniť MySpace a už tu bola stretnutie Georga W. Busha a Vladimíra
konkurencia v podobe Facebooku. Putina, a my sme sa na chvíľu stali
Internet Explorer si tiež našiel kamaráta stredobodom svetového diania. Počet
– prehliadač Mozilla Firefox. Majiteľom vydaných kariet Sphere card prekročil
obchodov i managementu spoločností sa magickú hranicu 1 milión! Aj vďaka
predstavil úplne nový program Sphere tomu, že logo Sphere card sa objavovalo
card VIP, s vlastným logom a kartami. na platobných kartách vydávaných
bankami.

1994 1998 2002 2006
Na Slovensku sme prežili prvý rok Svet ohuroval vyhľadávač V Severnej Amerike sa predstavili Kto by si pamätal,
samostatnej Slovenskej republiky. Google a my sme prvé mobilné telefóny s funkciou že súčasný
18. 5. 1994 bola do obchodného nadviazali spoluprácu so kamery. Z programu Sphere sa stáva najrýchlejší zdroj
registra zapísaná spoločnosť EFIN zamestnávateľmi v rámci Sphere card a jeho inovované správ a klebiet
s.r.o., ktorá prevádzkuje vernostný distribúcie benefitných logo sa prvýkrát objavuje na co- – Twitter začal
program Sphere. Začali sme vydávať Sphere card pre brandových kartách spoločností fungovať v tomto
prvé karty pre individuálnych zamestnancov Slovnaftu, Hudy sport, OTP banka, OREA roku? My sme
záujemcov. Zahájili sme spoluprácu Volkswagenu a ďalších. hotels a stovkách ďalších. Do konca potešili hráčov
s prvou stovkou partnerov. roka prekročil počet vydaných kariet golfu. Špeciálne pre
hranicu 100 000. nich sme vytvorili
golfové karty
Sphere golf card.


2 FREESPHERE

Keď sme vo firme bilancovali a obzerali sa za Najskôr si však povedzme niečo o histórii vernostných programov
dôležitými míľnikmi, vyvolávalo to v nás úsmev všeobecne. Od momentu, kedy sa začalo obchodovať, sa predajcovia
i nostalgiu. To, čo sa nám niekedy zdalo podstatné, zaoberajú tým, ako si získať a udržať verného zákazníka. Takého,
dokonca prelomové, sa z dnešného pohľadu javí ako ktorého by nemuseli dlho prehovárať k opätovnému nákupu.
bezvýznamná epizóda.
Z dochovaných informácií vieme, že už v prvej polovici 19. storočia
Pre nás bolo v roku 1994 významnou udalosťou mohli zákazníci pri nákupe tovaru, alebo pri využívaní služieb zbierať
založenie vernostného programu Sphere. Ten sa na kartičku pečiatky. Za nazbierané body potom dostali darček.
za 25 rokov svojej existencie zmenil z pôvodného Tento vernostný systém sa osvedčil pri všetkých predajných artikloch.
nízko-nákladového a skromného projektu na Od tabakových výrobkov až po letecké spoločnosti, ktoré stáli pri
súčasný najväčší, najznámejší a svojim spôsobom vzniku modernejších a sofistikovanejších vernostných programov.
i najtradičnejší vernostný program v Českej Napr. program AAAdventage spoločnosti American Airlines motivoval
a Slovenskej republike. A boli to skutočne roky cestujúcich k tomu, aby si vybrali práve ich spoločnosť. Nalietané
úspešné. Program sa rok čo rok rozrastal, vylepšoval míle si mohli vymeniť za letenky zdarma, alebo si dopriať vyššiu
a menil sa k lepšiemu. Vernostný program Sphere triedu a komfort.
získal už 3x ocenenie Superbrands, a sme na to
patrične hrdí. Môžete nám však veriť, že dych mu stále Za posledných 120 rokov sa vzťahy k zákazníkom zmenili.
nedochádza, je v tej najlepšej kondícii a nadychuje sa Od osobných kontaktov – k unifikovanej a statickej ponuke
do ďalšej 25-ky! Poďte si spolu s nami pripomenúť tie v médiách. Dnes sa vraciame späť k osobnému prístupu, teda
najdôležitejšie míľniky programu Sphere. k dialógu medzi obchodníkom a zákazníkom.


2009 2013 2016

Objavila sa aplikácia Pinterest – K novinkám v elektronike Peter Sagan sa v katarskej Dohe stal po druhýkrát
najväčšia obrázková galéria. Do pribudol nový rozmer Majstrom sveta. V brazílskom Rio de Janeiro sa konali
rodiny kariet Sphere card pribudol v podobe Google Glass. XXXI. Letné olympijské hry. Po rokoch sa program
nový člen v podobe karty pre Vernostný program Sphere dočkal úplne nového a moderného loga.
študentov – Sphere card student. Sphere dosiahol ďalšiu
Následne sa program profiloval nielen významnú métu – 10 000
pre študentov, ale aj pre všetkých obchodných miest v SR
mladých ľudí. Tak sa zmenil jeho a ČR, v ktorých bolo možné
názov na Sphere card young. nakupovať výhodne.


2015 2018
Kráľovná Alžbeta II. sa stala Oslávili sme 100 rokov 2019
najdlhšie slúžiacim britským od vzniku spoločného Ešte netušíme, čo všetko nám
panovníkom. Slovensko sa štátu Československa. prinesie rok 2019, v tomto roku však
zviditeľnilo supervynálezmi – Po prvýkrát sa v programe oslavujeme nádherné výročie.
Aeromobilom a Ecocapsulou. Sphere objavili karty Pokiaľ chcete, oslavujte s nami,
Tento rok priniesol novú v elektronickej podobe. pretože bez vás – našich obchodných
mobilnú aplikáciu Sphere Taktiež sme sa dočkali partnerov a držiteľov kariet Sphere,
pre operačné platformy nového webu. by sme to nikdy nedokázali. A ako
Android a iOS. malý darček k narodeninám pre vás
máme pripravené novinky, ktoré
spustíme v druhej polovici roka.
Ďakujeme vám za dôveru!


3

KULTÚRA
Naprieč Slovenskom za
históriou a umením

„Národ bez znalosti svojej histórie, 2 5
pôvodu a kultúry je ako strom bez SKALICA BOJNICE 6
koreňov,“ povedal novinár Marcus KREMNICA 7

Garvey na konci 19 storočia. Dávame 3 8 ZVOLEN
SV.
mu za pravdu, pretože poznať svoju 1 TRNAVA 4 ANTON
kultúru znamená vážiť si samého seba, NITRA

svoj pôvod aj hodnotu svojej zeme. BRATISLAVA

lovensko sa môže pýšiť množstvom krásnych hradov
a zámkov, za ktorými k nám cestujú turisti z celého
sveta. Z niektorých zostali už len ruiny, iné sú skoro
S úplne zachované, ale každý z nich pre našu krajinu
predstavuje obrovskú kultúrnu a historickú hodnotu.


Múzeá sú jednou z najdostupnejších vzdelávacích inštitúcií
s mimoriadne širokým spektrom poznatkov a informácií.
Spoznajte slovenské múzeá a prežite v nich krásne zážitky
z poznávania!


Hoci rozlohou a počtom obyvateľov patríme medzi menšie 1 DIVADLO ASTORKA KORZO ´90
európske krajiny, v našom kultúrnom dedičstve nájdete rímske BRATISLAVA, Nám. SNP 33
pevnosti, gotické kostoly, stredoveké hrady, renesančné www.astorka.sk
a barokové kaštiele a kúrie, vidiecke usadlosti a vodné mlyny, 10 % Sphere
a tiež jeden z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na 1 DIVADLO MALÁ SCÉNA
svete. Kremnická mincovňa a jej príbeh sa datuje od roku 1328 BRATISLAVA, Dostojevského rad 7
a v súčasnosti je jedným z približne 80 podnikov svojho druhu www.malascena.sk
na celom svete. západné Slovensko 10 % Sphere • 20 % VIP • 30 % young

1 BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO
Keď teda budete plánovať, čo chcete počas svojej dovolenky BRATISLAVA, Dunajská 36
vidieť, nechajte sa inšpirovať krásnymi miestami Slovenska www.babkovedivadlo.sk
spojenými s kartou výhod Sphere. Určite neoľutujete. 5 % Sphere • 10 % VIP, young


4 FREESPHERE

Vedeli ste, že
východné Slovensko
na Slovensku

máme...?7 lokalít zapísaných do
zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO

18 mestských pamiatkových
rezervácií so vzácnou
9
stredovekou architektúrou
KOŠICE
72 národných kultúrnych
pamiatok
9 ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE
KOŠICE, Hlavná 58 takmer 100 štátnych,
www.sdke.sk súkromných, či firemných múzeí
10 % Sphere
s expozíciami celoslovenského
i regionálneho významu

1 TEATRO WŰSTENROT 10 múzeí ľudovej architektúry
BRATISLAVA, Trnavské mýto 1 – skanzenov s najtypickejšími
www.gedur.sk vidieckymi ľudovými stavbami
20 % Sphere • 25 % VIP, young
z jednotlivých regiónov
1 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA Slovenska
BRATISLAVA, Rázusovo nábrežie 2
www.sng.sk 50 štátnych i privátnych galérií
10 % Sphere
150 stredovekých hradov
1 SNG – ESTERHÁZYHO PALÁC
BRATISLAVA, Nám. Ľ. Štúra 4
www.sng.sk
10 % Sphere

2 ZÁHORSKÉ MÚZEUM 6 MINCOVŇA KREMNICA
V SKALICI KREMNICA,
SKALICA, Námestie slobody 13 Štefánikovo nám. 25/24
www.zahorskemuzeum.sk www.mint.sk
10 % Sphere 25 % Sphere

3 GALÉRIA JÁNA KONIARKA 5 MÚZEUM PRAVEKU
V TRNAVE SLOVENSKA
TRNAVA, Zelený kríček 3 BOJNICE, Rybníčky
www.gjk.sk www.muzeumpraveku.sk
0,70 EUR z ceny vstupného stredné Slovensko 10 % Sphere

4 NITRIANSKA GALÉRIA 7 SNG – Zvolenský zámok 8 Múzuem vo Svätom Antone
NITRA, Župné námestie 3 ZVOLEN, Nám. SNP 594/1 SVÄTÝ ANTON
www.nitrianskagaleria.sk www.sng.sk www.msa.sk
50 % Sphere • 75 % VIP 10 % Sphere 10 % Sphere

5

KULTÚRA
Zaujímavé akcie 2019 Objavujte úžasný

svet zvierat

v Zoo Košice
20/6 – 9/11/2019
HABERA & TEAM
2019 TOUR Medzi zaručený úspech pri plánovaní
voľného času detí patrí návšteva
PRIEVIDZA, NITRA, Zoologickej záhrady. Zvieratká sú ako živé
POPRAD, MARTIN, KOŠICE, hračky a deti ich zbožňujú.
BRATISLAVA
Zoo Košice pripravila pre všetkých
návštevníkov množstvo zaujímavých aktivít
a programov. Každý deň sa v prípade dobrého
počasia koná komentované kŕmenie zvierat.
4/7 – 7/7/2019 Ak si chcete potriasť rukou s malpou,
FOLKLÓRNY nakŕmiť zebru, vyčesať koníka, alebo nebodaj
nakŕmiť šelmu – môžete sa na jeden deň
FESTIVAL stať ošetrovateľom zvierat. Zažite atmosféru
VÝCHODNÁ spred niekoľkých miliónov rokov v Dinoparku
VÝCHODNÁ a vychutnajte si jazdu ako na safari v offroade.
A čo tak skúsiť noc v Zoo? Pre deti to bude
obrovský zážitok.
11/7 – 13/7/2019
FESTIVAL POHODA, TRENČÍN Pokiaľ ste si nevybrali, možno vás osloví
program na Adopciu zvierat. Stačí si v Zoo
7/9/2019 Košice vybrať zvieratko, ktoré je vášmu srdcu
MEJDAN ROKU 2019 – najbližšie a poskytnúť mu svoj finančný
MICHAL DAVID, NITRA príspevok, ako formu pomoci.

12/10/2019 Počas letných prázdnin organizuje Zoo Košice
ALPHAVILLE, BRATISLAVA Prímestský tábor pre deti vo veku 6 – 15 rokov.
Je zameraný na svet zvierat a ochranu prírody.
Deti tak majú možnosť spoznávať prírodu
okolo seba a vidieť zvieratá zblízka.
30/11 – 7/12/2019
SNEHULIENKA

KOŠICE, BRATISLAVA5/12/2019
MIRO ŽBIRKA –
40 rokov na scéne, KOŠICE, Široká 31
BRATISLAVA www.zookosice.sk
10 % Sphere
15 % VIP
Zdroj: ticketportal.sk

6 FREESPHERE

Aby ste sa Koľko jazykov vieš,
na pláži
nenudili toľkokrát si človekom


Najpredávanejšia kniha
Panta Rhei za rok 2018
J azyk ako základný prostriedok komunikácie vznikol
obchodná sieť v SR pred viac ako sto tisíc rokmi. Podľa knihy Genesis
www.pantarhei.sk ľudia spočiatku hovorili jedným spoločným jazykom.
3 % Sphere V Babylone sa v tom čase rozhodli postaviť mesto
5 % VIP, young a vežu, ktorá mala siahať až do neba, aby oslávili človeka.
Bohovi sa ale nepáčilo, že veža neprináleží iba jemu, a preto
rozdelil jednotný jazyk na viacero jazykov, aby sa ľudia
Dokážete vymenovať nedorozumeli a stavbu nedokončili.
aspoň šesť slovenských
pamiatok, ktoré sú Dnes sa počet jazykov pohybuje medzi 5 – 7 tisíc. Príslovie
zapísané v Zozname
svetového dedičstva „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“ je teda obzvlášť
UNESCO? pravdivé. Potreba dorozumieť sa a rozumieť je zrejmá nielen
pri bežnej komunikácii, ale aj pri cestovaní a dovolenkách.
Je vyžadovaná v zamestnaní a značne sa podieľa na
osobnostnom rozvoji. Preferovaným jazykom je angličtina.
www.albatrosmedia.sk
20 % Sphere
25 % VIP, young Z odhadov Ethnologue 2017 vyplýva, že najviac ľudí rozpráva
čínskym jazykom – až 1 284 miliónov. Druhé miesto patrí
španielčine s číslom 437 miliónov a tretie angličtine s 372
Keď máte chuť tancovať miliónmi rodených hovoriacich.


Možností ako sa cudzí jazyk naučiť je neúrekom. V ponuke
Základné prevedenie - CMYK sú rôzne skupinové, firemné či individuálne jazykové
1
kurzy. Obľúbené sú tiež intenzívne výučby cudzích jazykov
2
CMYK: 97.97.97.100
v krajinách po celom svete. Ak ste však časovo vyťažený alebo
1 sa vám nechce cestovať, určite oceníte ponuky online kurzov.
CMYK: 0.3.31.0 CMYK: 0.24.73.7

BRATISLAVA, sieť jazykových škôl v SR
Dvořákovo nábr. 4/8 2 CMYK: 0.3.31.0 CMYK: 0.0.12.0 CMYK: 0.21.80.0 CMYK: 0.0.18.0 CMYK: 0.13.59.0 CMYK: 0.29.92.7 CMYK: 0.24.73.7 www.vista.sk
www.riverparkdanceschool.sk 10 % Sphere
10 % Sphere 135°
LUČENEC, VEĽKÝ KRTÍŠ, BANSKÁ BYSTRICA
100 79 63 53 35 15 0 (%)
www.lingua-academia.com
Čiernobiela verzia PRIAME FARBY 10 % Sphere • 15 % VIP
Pantone 8200 C
BRATISLAVA, Železničiarska 8
Pantone 871 C
Pantone Process Black C www.edupoint.sk
15 % Sphere
POVAŽSKÁ BYSTRICA, BRATISLAVA, KOŠICE
M.R.Štefánika 161 www.skrivanek.com/sk
10 % Sphere 10 % Sphere7

CESTOVANIE

Ako sa zbaliť na dovolenku

šikovne a prakticky?
PÝTALI SME SA MGR. ALICE ŠIPOŠOVEJ,
MARKETING MANAGERKY CESTOVNEJ
KANCELÁRIE KARTAGO TOURS Ak je pre vás balenie na dovolenku nočná mora a obávate sa,
že určite zabudnete pribaliť niečo dôležité, máme pre vás
Dovolenka na poslednú chvíľu – komu sa
oplatí počkať na last minute zájazd,
a kedy najneskôr si ho treba zakúpiť? tipov, bez čoho
sa na dovolenke
Mnoho ľudí si za posledné roky zvyklo na nezaobídete
trend kupovania letnej dovolenky na poslednú
chvíľu. Tomu je však koniec. Z dôvodu zákazu
používania lietadiel typu Boeing 737 Max 8 a Max
9 došlo k výraznej redukcii lietadiel a k rušeniu DOKLADY A DOKUMENTY KOZMETIKA
poniektorých naplánovaných letov do obľúbených 1 Platný cestovný pas – v rámci 12 Kozmetika na vlasy, telo a tvár,
destinácií, z čoho vyplýva aj fakt, že na Last Minute EÚ postačí aj občiansky preukaz dekoratívna kozmetika
v drvivej väčšine nezostane priestor a voľné kapacity
sa zaplnia skôr, ako by sa dovolenkári rozhodli (nezabudnite na kópie) 13 Opaľovací krém a krém
zakúpiť svoj pobyt. Rodinám s deťmi a ľuďom 2 Kartička zdravotného poistenia po opaľovaní
s pevne stanoveným termínom odporúčame 3 Asistenčná kartička cestovného 14 Hrebeň
s výberom dovolenky nečakať a objednať si ju včas, poistenia (v prípade úrazu 15 Žiletka, pinzeta, nožničky
kým je ešte z čoho vyberať. Posledné miesta na oceníte, že máte po ruke všetky 16 Zubná kefka a pasta
odlety v júni, júli a auguste sa zapĺňajú veľmi rýchlo, kontakty a informácie) 17 Lieky (predpísané) + lieky
preto, ak plánujete dovolenku v týchto mesiacoch, 4 Vodičský preukaz alebo proti teplote, hnačke,
správny čas na kúpu zájazdu je práve teraz. Medzinárodný vodičský úpalu, bolesti a pod.
preukaz (platný mimo EÚ) 18 Leukoplasty
Pre tých, ktorí sú mimoriadne flexibilní a ich 5 Letenka – vytlačená
hlavným kritériom je dovolenka a nie cieľová alebo v telefóne DOPLNKY
destinácia, či konkrétny hotel, sa pri štipke šťastia
podarí objednať zájazd aj tesne pred odletom. 6 Finančná hotovosť platná 19 Slnečné okuliare
Netreba sa na to však spoliehať lebo výber bude v danej krajine 20 Ruksak, menšia kabelka
veľmi obmedzený. a menšia peňaženka
ELEKTRONIKA 21 Šatky na vlasy, gumičky,
7 Mobilný telefón a nabíjačka sponky, šiltovka
8 Adaptér do zásuvky ak 22 Cestovateľský uterák – je
cestujete napríklad do rýchlo schnúci a zaberie
Anglicka, USA, Mexika... minimum miesta
9 Slúchadlá na mobil 23 Cestovateľský vankúšik
10 Fotoaparát alebo videokamera 24 Väčšia šatka – môžete ju využiť
(ak nepoužívate iba mobil) na pláži, ale hodiť sa vám bude
a nabíjačky k nim aj v arabských krajinách
11 Čítačka kníh 25 Vode odolný obal na mobil
ODDYCHUJTE NA KRÁSNYCH
PLÁŽACH S KARTAGO TOURS
IBEROSTAR CLUB BOA VISTA *****

sieť cestovných kancelárií v SR
www.kartago.sk
2 % na všetky zájazdy vrátane first
moment a last minute zájazdov
8 FREESPHERE

ODPORÚČANIA DOVOLENKA V GRÉCKU OBJAVUJTE SVET
NA ZÁVER S AEOLUS S VICTORY TRAVEL
THE GROVE SEASIDE HOTEL**** Kostarika
V kabelke, s ktorou budete Grécko, Peloponéz, Drepano
cestovať, by ste mali mať
po ruke okrem všetkých
dokladov aj:

Vlhčené utierky
Masku na oči a “štuple”
do uší
Cestovné balenie zubnej
kefky a pasty
Krém na ruky
Pre istotu si do príručnej
tašky pribaľte aj plavky,
spodnú bielizeň a tričká
aspoň na 2 dni, ak by váš
kufor nedorazil na miesto
spolu s vami.
sieť cestovných TRNAVA, Kollárova 7
kancelárií v SR www.victorytravel.sk
A nezabudnite si pribaliť www.aeolus.sk 5 % Sphere
DOBRÚ NÁLADU. 8–20 % Sphere
2 % na last minute zájazdy
Teraz už neostáva nič
iné, len si užiť dovolenku
naplno. Veríme, že s našimi
radami sa vám podarí NA CITY BREAK S FIFO DO EXOTIKY S ESO TRAVEL
zbaliť šikovne a prakticky, Dubaj – Spojené Arabské Emiráty Veľký okruh Čínou
dovolenku si užijete naplno
a domov si prinesiete
kopec nezabudnuteľných
zážitkov.


sieť cestovných BRATISLAVA, Bazova 10
kancelárií v SR www.exotika.sk
www.fifo.sk 6–8 % Sphere
5–25 % Sphere9

CESTOVANIE

Relaxujteso Sphere BELÁ 9 11 12
10


LÚČKY VYSOKÉ STARÁ
TATRY LESNÁ

8
7
2 BREZNO
BRUSNO
SMRDÁKY
3 5
4 SLIAČ 6
PIEŠŤANY
VÍGĽAŠ
SKLENÉ
TEPLICE
13

ČÍŽWellness 1 Zdravie a veselá myseľ

hotely PATINCE sú zdrojom krásy.


– MIGUEL DE CERVANTES –

1 WELLNESS HOTEL PATINCE
www.wellnesspatince.sk
10 % Sphere
5 % pobytové balíčky8 HOTEL BYSTRÁ
www.hotelbystra.sk
10 % Sphere • 20 % VIP, young
5 % zvýhodnené pobytové balíčky
12 KONTAKT WELLNESS HOTEL
10 HOTEL BRÁNICA www.hotelkontakt.sk
www.hotelbranica.sk 15 % Sphere (5 % na pobytové balíčky)
10 % Sphere • 15 % VIP 20 % VIP (8 % na pobytové balíčky)
6 HOTEL THE GRAND VÍGĽAŠ
www.grandviglas.com 11 GRAND HOTEL BELLEVUE 14 BOUTIQUE HOTEL BRISTOL
15 % Sphere www.hotelbellevue.sk www.hotelbristol.sk
10 % pobytové balíčky 10–35 % Sphere 10 % Sphere • 15 % VIP
10 FREESPHERE

5 KÚPELE SLIAČ 9 KÚPELE LÚČKY 13 PRÍRODNÉ JÓDOVÉ
www.spa-sliac.sk www.kupele-lucky.sk KÚPELE ČÍŽ
10 % Sphere 10 % Sphere • 15 % VIP www.kupeleciz.sk
5 % Sphere
15 7 KÚPELE BRUSNO 11 KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC 10 % VIP
www.kupelebrusno.sk www.kupelens.sk
BARDEJOV 10 % Sphere • 15 % VIP 15 % Sphere • 20 % VIP 15 BARDEJOVSKÉ
Vzťahuje sa aj na pobytové balíčky. KÚPELE
www.kupele-bj.sk
Slovenské kúpele 15 % VIP
10 % Sphere
3 % akciové balíky

KOŠICE ...lepšie ako more!
14

Slovenské kúpeľníctvo patrí medzi
európske unikáty! Slovensko je po
Rakúsku druhou krajinou s najväčšou
Kúpele zásobou pitnej vody na svete.
Okrem toho sa naša krajina môže
pýšiť obrovským bohatstvom
termálnych a minerálnych
prameňov, ktorých využívanie má
u nás hlbokú tradíciu. V kúpeľníctve
PIEŠŤANSKÉ BAHNO
KÚPELE PIEŠŤANY máme čo ponúknuť a v mnohých
Termálna minerálna voda a unikátne oblastiach sme jedineční a unikátni.
patentované sírne liečivé bahno
dali základ pre vznik Piešťanských
kúpeľov. Svetoznámymi sa stali JASKYNNÝ PARNÝ KÚPEĽ
SÍROVODÍK NA LIEČBU vďaka moderným metódam liečby KÚPELE SKLENÉ TEPLICE
reumatizmu a iných ochorení
KOŽNÝCH OCHORENÍ pohybového aparátu, ale aj Počuli ste už o európskom unikáte
KÚPELE SMRDÁKY prekrásnemu kúpeľnému parku. – parnej jaskyni tzv. Parenici?

Jedinečnosť kúpeľov Smrdáky spočíva Pod liečebnými kúpeľmi Piešťany Ak ste ju ešte nevyskúšali, musíte
v liečbe kožných ochorení, najmä vyviera v hĺbke 2000 metrov 69 °C to napraviť. Jedinečný kúpeľ
psoriázy. Na svete neexistujú kúpele, teplá, vysoko mineralizovaná sírna absolvujete priamo v prírodnej
ktoré by mali takú vysokú hladinu liečivá voda, ktorá tvorí základ jaskyni, kde liečivá horúca voda
sírovodíka treťohorného pôvodu. pre vznik známeho sírneho bahna. vyviera. Teplota kúpeľa je 42 °C,
Práve to robí liečbu účinnejšiu než Prostredníctvom špecializovaných prameň má vysoký obsah magnézia
Mŕtve more. Sírovodík je aj hlavnou liečebných postupov sa znižujú zápaly a kalcia a neobsahuje žiadne
účinnou zložkou typickej minerálnej v kĺboch, obnovuje sa ich pohyblivosť chemické prísady. Kúpele sú vhodné
vody zo Smrdákov. a posilňuje sa imunitný systém. na liečbu pohybového ústrojenstva.


2 KÚPELE SMRDÁKY 3 KÚPELE PIEŠŤANY 4 LIEČEBNÉ TERMÁLNE KÚPELE SKLENÉ TEPLICE
www.smrdaky.danubiushotels.com www.kupelepiestany.sk www.kupele-skleneteplice.sk
10–20 % Sphere 10–20 % Sphere 10 % Sphere
11

CESTOVANIE

Viete, ako sa správne


saunovať?

Saunovanie dnes už neodmysliteľne patrí k zdravému životnému
štýlu. Môžete sa mu venovať kedykoľvek počas celého roka
a navyše je skvelým prostriedkom na posilnenie imunity. Aké zásady
treba pri saunovaní dodržiavať, aby sme dosiahli požadovaný
zdravotný efekt, sme sa opýtali pána Mgr. Martina Slivku, PhD.,
obchodného riaditeľa WELLNESS HOTELA PATINCE **** .


Aké sú zdravotné benefity ŠVÉDSKA SAUNA PARNÁ SAUNA
saunovania? Saunový svet poskytuje Fungovanie švédskej sauny je založené na Teplota v parnej saune zväčša nepresahuje
zákazníkom regeneráciu organizmu. vysokej teplote a nízkej vlhkosti. Teplota 60 °C. Vďaka 100 % vlhkosti však
Horúci vzduch v saune vyvoláva tu dosahuje až 100 °C, no vlhkosť vzduchu nižšiu teplotu určite nepocítite. Aj keď
potenie a vylučovanie škodlivých je stále nízka. Počas pobytu v saune sa ste v saunovaní začiatočník, táto sauna
látok, otvára póry pokožky, zlepšuje zvyšuje tep a funkcia metabolizmu. Len vám bude určite vyhovovať. Vďaka
jej prekrvenie, pružnosť a vzhľad. niekoľko minút v saune dokonale nahradí nižšej teplote si ju môžu vychutnať aj
Zrýchľuje metabolizmus, pôsobí cvičenie. ľudia, ktorí do bežnej sauny nemôžu ísť
protizápalovo, baktericídne a zabíja zo zdravotných dôvodov. Parná sauna
roztoče, ktoré žijú na ľudskom tele. je skvelým pomocníkom pre pacientov
Sauna pomáha aj proti rôznym s respiračným ochorením, astmou, či
alergiám, ekzémom, kvasinkovým zápalom priedušiek. Vďaka pare sa póry na
a hubovým infekciám, akné a kožným pokožke otvoria a vy sa tak zbavíte toxínov
chorobám. Má preukázateľne a nežiaducich látok. Parná sauna pomáha
liečivé účinky pri astme, zápaloch pri dermatologických ochoreniach, zbavíte
a alergiách dýchacích ciest, pôsobí sa celulitídy, naštartujete metabolizmus
upokojujúco a relaxačne. a imunitný systém.

Každému z nás vyhovuje iný typ FÍNSKA SAUNA BYLINKOVÁ SAUNA
sauny. Aké druhy sauny môžu Fínska sauna funguje na princípe Bylinková sauna je pre ľudský organizmus
využiť vaši hostia, a aký je medzi rovnováhy tepla a vlhkosti. Na rozdiel ešte šetrnejšia, pretože pri rovnakej
nimi rozdiel? Vo Wellness Hoteli od Švédskej sauny, je pobyt v nej menej teplote ako v parnej, vlhkosť v tejto saune
Patince si návštevníci môžu vybrať náročnejší na organizmus. Teplota nepresahuje 50 %. Vďaka éterickým
z ponuky štyroch sáun: švédska, vzduchu sa pohybuje medzi 75 – 80 °C, olejom, ktoré sa počas saunovania
fínska, parná alebo bylinková. ale zároveň je udržiavaná vlhkosť vzduchu pridávajú, má saunovanie aj terapeutické
až do 80 %. Vo fínskej saune má vzduch vlastnosti. Výhodou oproti ostatným
vďaka vlhkosti väčšiu vodivosť, čo druhom sauny je, že v nej vďaka nižšej
znamená lepší prenos tepla na pokožku. teplote môžete pobudnúť až 40 minút.
12 FREESPHERE

Existujú pri saunovaní „nepísané“
pravidlá, ktoré by sme mali vždy
dodržiavať? Ako je to so vstupom
do sauny v plavkách?


Pred vstupom do sauny nikdy
nekonzumujte alkohol.
Nevyužívajte saunu na plný alebo
prázdny žalúdok.
Pred tým, ako vstúpite do sauny, zložte Je pri saunovaní dôležitý pitný režim? Komu sauna pomôže? Sauna má
si okuliare, šperky, hodinky alebo Je to nevyhnutný krok v saunovom cykle. jednoznačne pozitívny efekt na vaše
kontaktné šošovky. Počas celého saunovania stratíte z tela až ½ zdravie. Pacienti s psoriázou často
Do sauny sa nevstupuje v plavkách! litra vody. Táto strata sa dá najlepšie doplniť potvrdzujú úľavu od svrbenia. Pozor
Vstupujte do nej nahí alebo zahalení minerálnou vodou. si ale dajte pri atopickej dermatitíde.
v plachte. Potenie vám môže pokožku
Pred prvým saunovaním si dôkladne Kedy návštevu sauny určite podráždiť a narobiť viac škody ako
umyte telo vodou a sprchovým gélom. neodporúčate? Napriek všetkým pozitívam, úžitku. Zlepšenie pociťovali tiež
Počas pobytu v saunovom svete, noste faktom zostáva, že organizmus pri pacienti s astmou a inými dýchacími
papuče. Nielen z hygienických dôvodov, saunovaní dostane zabrať. Ak máte oslabenú ťažkosťami. Ak ste unavení po
ale zabránite tak aj nekontrolovaným imunitu, chrípku, teplotu, alebo skrátka ťažkom týždni, sauna vám uvoľní
pošmyknutiam. cítite, že na vás niečo lezie, saunu radšej napätie v tele a vyplaví z tela toxíny
Uterák alebo plachta sú užitočné pre vynechajte. Samozrejme, ďalšími dôležitými a nečistoty. Budete sa vďaka tomu
zachovanie hygieny. Pamätajte si, faktormi sú: akútne choroby, problémy cítiť ako znovuzrodení.
v saune vždy seďte na uteráku/plachte s tlakom, zápaly a infekcie, nádory a kožné
a umiestnite na neho/ňu aj nohy. defekty, prenosné ochorenia, horúčkovité Pri návšteve Wellness Hotela
V saune by ste mali zostať nahí – stavy, ochorenia srdca a ciev... Ak klient má Patince nezabudnite okrem
oblečenie bráni odparovaniu potu. Ak akútnu chorobu, resp. ak sa lieči, tak pred bazénového sveta navštíviť aj ten
je to možné, ľahnite si, pretože potom je návštevou akéhokoľvek hotela, či wellness, saunový. Kvalitne si oddýchnete
celé telo vystavené rovnakej teplote. je dôležité, aby sa poradil so svojim lekárom a zrelaxujete celé telo. Pri zakúpení
Počas jednej fázy by ste mali stráviť o vhodnosti pobytu v saune. Zároveň, pobytových balíčkov navyše získate
v saune až 15 minút, ale najdôležitejšie každá prevádzka musí mať aj prevádzkový neobmedzený vstup do bazénového
je vaše pohodlie. Ak ste v saunovaní poriadok, kde si presne môžete pozrieť i saunového sveta.
začiatočník, sadnite/ľahnite si na kontraindikácie.
najnižšiu lavicu.
Po saunovaní musíte telo schladiť. Je saunovanie vhodné aj pre deti? Ak
Začnite sprchovaním častí tela, ktoré áno, od akého veku? Diskutabilná téma.
sú ďalej od srdca, napr. pravou nohou. S dieťaťom do sauny je vhodné začať
Potom nasmerujte prúd vody na ľavú chodievať cca v jeho troch rokoch. Dieťa
nohu, ramená a nakoniec zvyšok tela. by v tomto veku už malo dokázať vyjadriť
Po sprchovaní môžete dodatočne využiť svoje potreby a nemalo by používať plienky.
ochladzovací bazén. V našich končinách nie je saunovanie
Aby ste dosiahli čo najvyšší efekt, s novorodeniatkami bežnou záležitosťou
odborníci odporúčajú saunu a následné ako napr. v severských krajinách, kde má
ochladenie opakovať 2–3x. Saunovanie saunovanie históriu. Aj názory na minimálny
je pomerne zdĺhavý proces, ktorý môže vek sa rôznia. Lekári vravia, že minimálny
trvať 1,5 – 2 hodiny. Vyhraďte si preto vek dieťatka na saunovanie je pol roka.
dostatočné množstvo času. Samozrejme, opäť je dôležité brať na zreteľ
zdravotný stav bábätka. Rodičia sa pred
Ak sa vám podarí prejsť celým procesom spoločným saunovaním musia informovať, www.wellnesspatince.sk
správne a s citom, mali by ste sa cítiť či wellness centrum dovoľuje saunovanie 10 % Sphere
príjemne, uvoľnene až unavene. deťom, a ak áno, od akého veku. 5 % na pobytové balíčky
13

CESTOVANIE


SLIEZSKY
DOM
MALÁ
ŽILINA FATRA 6
5
LIPTOVSKÝ TATRANSKÝ
MIKULÁŠ NÁRODNÝ PARK
HOTEL
1 CROCUS
MARTIN
RUŽOMBEROK POPRAD
CHATA 4
ŽIAR
NÁRODNÝ
PARK 2 MIKULÁŠSKA
VEĽKÁ CHATA
FATRA
3 ŠPORT
HOTEL
HOTEL NÁRODNÝ PARK
ŠACHTIČKA NÍZKE TATRY


5
1 HOTEL CROCUS
HORSKÉ CENTRUM – CHATA ŽIAR Ubytovanie v komfortných
2
Ubytovanie v chatkách s krbmi, bohaté 3 HORSKÝ HOTEL apartmánoch s rozlohou od 45 m
možnosti športového vyžitia, fitness. ŠACHTIČKA s kompletným vybavením, ideálne
BANSKÁ BYSTRICA pre rodiny s deťmi. Súčasťou hotela
RAJECKÁ LESNÁ 537 www.sachticka.sk je aj privátne wellness – jacuzzi, infra,
www.chataziar.sk 20 % Sphere fínska sauna a masážne sprchy.
10 % Sphere • 15 % VIP
ŠTRBSKÉ PLESO,
Szentiványho 4078/11
www.hotel-crocus.eu
10 % Sphere • 15 % young
20 % VIP • 5 % pobytové balíčky
Horskéhotely2 6

ŠPORT HOTEL 4 HOTEL MIKULÁŠSKA CHATA HORSKÝ HOTEL
Kompletne zrekonštruovaný hotel Hotelový komplex s rodinnou SLIEZSKY DOM
v lyžiarskom stredisku Donovaly atmosférou a komfortom Najvyššie položený horský
ponúka kvalitné a nadštandardné tvorí Mikulášska chata, hotel na Slovensku, 1670
služby, wellness so saunovým Depandansy a Vrbická chata. m.n.m., wellness centrum
svetom, fitness, kongresové priestory. Ponúkame 31 dvojlôžkových s priamym výhľadom na
izieb a 8 rozľahlých Velické pleso
DONOVALY, č. 15 apartmánov.
www.hotelsport.sk VYSOKÉ TATRY,
10 % Sphere LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Tatranská Polianka 32
Demänovská Dolina 75 www.sliezskydom.sk
www.mikulasskachata.sk 10 % Sphere
10 % Sphere 15 % VIP, young
5 % pobytové balíčky 5 % pobytové balíčky14 FREESPHERE

Slovensko má exkluzívneprvenstvo – sú to hory!

Top destinácia pre turistov je podľa Lonely Planet SLOVENSKO! Prekrásna
príroda, vrchy i medvede – to všetko zavážilo pre víťazstvo Slovenska!restížny svetový vydavateľ Mnohí Slováci považujú za svoju povinnosť Nenechajte si ujsť pohľad na niektorú
turistických sprievodcov Lonely navštíviť vrch Kriváň, ktorý sa tak často z 35 tatranských dolín. Medzi najkrajšie
Planet udelil našim veľhorám spomína v našej literatúre i v modernej patria Kôprová dolina, Bielovodská
P ocenenie Best in Europe 2019! To kultúre. Z preľudnených oblastí a miest dolina, Mengusovská dolina alebo
je najlepšia reklama pre región, ktorý má čo môžete utiecť k prekrásnym belasým Malá Studená dolina, kde sa nachádza
ponúknuť v každom ročnom období. jazerám a plesám. Z tmavého borovicového i Obrovský vodopád. V mnohých z nich
lesa sa zrazu ocitnete pri vysokých nájdete belasé plesá, jazierka.
V roku 2019 je to už 70. výročie od končiaroch Tatier. Určite nesmiete vynechať
vyhlásenia národného parku Vysoké Tatry. cestu lanovkou na Lomnický štít (vo výške Navštívte i kúpele v Starom Smokovci,
Aj to je jeden z dôvodov, prečo by sme sa 2634 m), je to naozaj „bláznivá“ jazda, kde využívajú pramene, ktoré v Tatrách
do Vysokých Tatier, najvyššieho pohoria ktorá stojí za všetky tie úžasné výhľady. vyvierajú.
Karpatského oblúka, mali vybrať.
Vo Vysokých Tatrách je 31 vrcholov, Najčastejší návštevníci Tatier sú Slováci,
Je to niečo mýtické, čo tieto hory a krajina ktoré prevyšujú výšku 2500 metrov. hneď za nimi sú to Česi. Pridajte
ponúkajú, rozprávková príroda pre milovníkov Gerlachovský štít (2655 m) je najvyšším sa k tým, ktorých Tatry uchvátili,
hôr, s vodopádmi, horskými lúkami a vyše vrcholom Tatier, ale i celých Karpát. zašnurujte si topánky a vyrazte do hôr!
100 priezračnými jazerami. Ide o jedno Väčšina vrcholov je pre turistov
z mála miest v Európe, kde ešte môžete vo prístupných po značených chodníkoch so
voľnej prírode pozorovať medvede hnedé. sezónnymi uzávierkami, niektoré však,
Vybrať sa na túru, po chodníkoch, kadiaľ išli iba v sprievode horského vodcu. Pre Rebríček Best in Europe 2019
rysy, vlci a kamzíky. Sú tu prekrásne výhľady, horolezca s vydaným preukazom je lezenie
chaty s tradičnou pohostinnosťou. Svoj raj si vo Vysokých Tatrách povolené na vlastné 1. Vysoké Tatry (Slovensko)
tu nájdu horolezci, turisti, ale aj lyžiari. Tak nebezpečenstvo. 2. Madrid (Španielsko)
vychvaľuje naše veľhory Lonely Planet. 3. Arktické pobrežie (Island)
4. Bosna a Hercegovina
5. Bari (Taliansko)
6. Shetlandy (Škótsko)
7. Lyon (Francúzsko)
8. Lichtenštajnsko
9. Vevey (Švajčiarsko)
10. Istria (Chorvátsko)

15

GASTRONÓMIASpojenie histórie, Kto by nepoznal

prestížne ocenenie pre
modernej doby umelcov a žurnalistov

– Pulitzerovu cenu. Jej

i výnimočnosti, zakladateľom bol americký
novinár maďarského
pôvodu Joseph Pulitzer.
to je Pulitzer. Práve originalitou


a výnimočnosťou sa
vyznačujú i reštaurácie,

ktoré nesú jeho meno.16 FREESPHERE

Novinárska reštaurácia na Župnom námestí
je prvým Pulitzerom, ktorého spoznáte už
v samotnom jedálnom lístku. Nechajte sa
rozmaznávať obsluhou a objednajte si tie
najlepšie gurmánske špeciality. To si zaslúži
Pulitzerovu cenu!


Miesta, kde sa jednotlivé reštaurácie
nachádzajú, sú rovnako jedinečné, dýchajú
históriou a príbehmi. Legendárna reštaurácia
Štefánka by Pulitzer vás očarí svojou vyše
100 ročnou históriou. Práve tu sa nevesty
cítia ako princezné a oslávenci ako králi.

V pasáži u zlatého jeleňa sa nachádza
reštaurácia Pulitzer u zlatého jeleňa. V roku
1802 tu býval hostinec Zlatý jeleň. Ten v tých
časoch slúžil ako ubytovňa pre kočišov, ktorí
prepriahali kone na ceste do Viedne, ale aj do
celej habsburskej monarchie.

Spojenie historických budov s duchom
minulosti a modernou reštauráciou Pulitzer
je nanajvýš zaujímavé a plné prísľubov
na nezabudnuteľné zážitky. Veríme, že sa
stretneme spolu v niektorej z reštaurácií alebo
na letných terasách Pulitzer.

100
95
75
25
5
0
Župné nám. 7, BRATISLAVA Nám. SNP 2, BRATISLAVA Palisády 59, BRATISLAVA
www.pulitzer.sk www.pulitzeruzlatehojelena.sk www.stefankabypulitzer.sk


10 % Sphere • 15 % Sphere VIP
Zľava sa vzťahuje aj na obedové menu.


17

GASTRONÓMIA
Namiešajte si leto do pohára


V lete všetci hľadáme spôsob ako sa aspoň na pár minút schladiť a osviežiť. Miešané
nápoje sú skvelou voľbou. Dôležité je myslieť na správne prísady a pomer jednotlivých
nápojov. Samotná príprava je jednoduchá a výsledok efektný a chutný. Pohár
s miešaným drinkom si môžete ozdobiť podľa príležitosti, na ktorú je určený. Párty,
narodeniny alebo len posedenie s priateľmi – vyberte si niektorý z našich tipov.Pre národy z juhu Európy sa leto
spája s výborným miešaným
nápojom SANGRIA, ktorý
je plný ovocia. Môžete si ho
pripraviť aj vy s vynikajúcimi
vínami od firmy Matyšák.
SEX ON THE
BEACH pozostáva Recept na prípravu Sangrie:
z pomarančového Nakrájajte si ovocie, napríklad
džúsu, brusnicovej broskyne, nektarinky, pomaranč
šťavy, vodky, a citrón. Do džbánu si dajte
brusnicového likéru jemný kryštálový cukor, asi
a ľadu. Je príjemne deci nektáru z broskýň, jednu
sladký a vzrušujúci. odmerku ovocného brandy
a nechajte odpočinúť a spojiť
jednotlivé zložky. Nakoniec
dolejte dobre vychladený sekt.
Podľa potreby si nápoj môžete
doplniť ľadom a dosladiť.
MOJITO si pripravíme z trstinového
cukru, limetky, sódy, ľadu, mätových
lístkov a bieleho rumu. Suroviny
internetový obchod v pohári roztlačíme a zmiešame.
www.drinks24.sk sieť vinoték v SR
5 % Sphere www.vinomatysak.sk
10 % SphereViac ako 500 slovenských Čerstvé ryby a rybie špeciality, Kvalitné BIO potraviny,
produktov od malých a stredných morské jedlá, údené ryby, sushi, prírodná kozmetika, drogéria
slovenských výrobcov. krevety a čerstvé šaláty. a výživové doplnky k strave.
15 predajní v Bratislave POLUS CITY CENTER, AVION, BRATISLAVA, NITRA
www.staryotec.sk BORY MALL, EUROVEA www.planetanatur.sk
3 % Sphere www.nordsee.com 5 % Sphere
10 % Sphere • 15 % VIP, young18 FREESPHERE

S chrumkavou bagetoupo Slovensku...
PREŠOV
1x 3x
POPRAD
1x 1x
BANSKÁ
POVINNÁ VÝBAVA NA LETNÉ VÝLETY? V našej ponuke nájdete široký výber BYSTRICA KOŠICE
Samozrejme poctivé bagety od Bagetérie, tej jedinej, plnených sendvičov (šunkový, zeleninový,
kde všetko pripravujeme tradičným spôsobom bez syrový, tuniakový, kurací, lososový...ale aj
zamrazovania a pridávania rôznych konzervantov. podľa vlastného výberu), sladkých aj slaných
koláčikov z lístkového cesta a voňavého
Všetko je pripravené s láskou, z tých najkvalitnejších pečiva, z ktorého si aj sami dokážete
surovín a vo viere, že pečivo má byť čerstvé vyčarovať rozprávkovo chutnú desiatu na
a chrumkavé, sedem dní v týždni a päťkrát denne. dlhé letné potulky našou krásnou krajinou.
Preto na prípravu bieleho, špaldového aj cereálneho
pečiva a koláčov z lístkového cesta používame len Nájdete nás v Prešove, kde máme sieť predajní v SR
tradičné postupy a vlastnú pekárenskú výrobu, kde naše prevádzky až na troch miestach, 3x PREŠOV,
pre vás pečieme od skorého rána, aby pečivo bolo v Košiciach, v Poprade, a aj v Banskej KOŠICE, POPRAD,
BANSKÁ BYSTRICA
vždy čerstvé, koláče krásne voňavé a plnené sendviče Bystrici. Prajeme Vám krásne leto, kopec www.bageteria.eu
správne chrumkavé. nádherných zážitkov a vždy plné bruško. 10 % Sphere • 15 % VIP

19

GASTRONÓMIA
Kulinárske zážitky
(nielen) v hlavnom meste
SUSHI BAR TOKYO AVALON RESTAURANT LAVENDER CAFFE ČARDA AVION
BRATISLAVA, Strakova 2 BRATISLAVA, Zelinárska 2 BRATISLAVA, Obchodná 66 BRATISLAVA, Ivánska cesta 15/A
www.sushi-bar.sk www.avalonrestaurant.sk www.levandulovakaviaren.sk www.cardaavion.sk
10 % Sphere 10–15 % Sphere 10 % Sphere 10–20 % Sphere

75 RESTAURANT CAMINO DEL DIABLO MILENIUM CAFE
BRATISLAVA, Jégeho alej 8 BRATISLAVA, Galvaniho 41 BRATISLAVA, Nám. SNP 3
www.75restaurant.sk www.caminodeldiablo.sk www.mileniumcafe.sk Bratislava
10 % Sphere 10 % Sphere 10 % SphereKaviareň a cukráreň Kaffee Mayer ponúka TRAJA MUŠKETIERI KOBE RESTAURANT
vynikajúce cukrárenské výrobky, zmrzlinové Kobe Restaurant je miesto
špeciality, rôzne nápoje – všetko z vlastnej Zažite čaro chutí v najstaršej dobovej s designovým prostredím, dokonalým
výroby podľa tradície vychýreného cisárskeho reštaurácii v Bratislave. Ochutnajte servisom a jedinečným citom pre detail.
dvorného dodávateľa Juliusa Mayera. gastronómiu, inšpirovanú francúzskou Výborné menu ponúka kvalitné mäsá,
Základom našej bohatej ponuky je široký kulinárskou školou, obohatenú vrátane exkluzívneho mäsa Kobe, ktoré
sortiment sypaných čajov a kávy praženej vo o niektoré prvky európskej kuchyne, znalci považujú za najkvalitnejšie
viedenskom štýle. V našom dobovom interiéri najmä z románskej oblasti. Výsledkom hovädzie na svete.
sa s nami môžete vrátiť do 19. storočia. je gurmánsky zážitok najvyššej úrovne.BRATISLAVA, Hlavné nám. 4 BRATISLAVA, Sládkovičova 7 BRATISLAVA, Hviezdoslavovo námestie 13
www.kaffeemayer.sk www.trajamusketieri.sk www.koberestaurant.cz
20 % Sphere 10 % Sphere • 15 % VIP, young 10 % Sphere • 20 % VIP
20 FREESPHERE

PASTVA PRE OČI I CHUŤ Slovensko
Len malý kúsok za Banskou Bystricou,
smerom na Donovaly, existuje miesto, kde
si môžete na svojich cestách za prácou
i oddychom osviežiť unavené telo i ducha.
Štýlová reštaurácia Koliba U sv. Krištofa
v tradičnej drevenej zrubovej stavbe,
výborná kuchyňa a prvotriedny personál
sú zárukou vašej spokojnosti.

BANSKÁ BYSTRICA,
Uľanská cesta 170
www.usvkristofa.sk
10 % Sphere • 15 % VIP
ČAJOVŇA KLOPAČKA
Oddýchnite si a relaxujte v prekrásnom
RUNNING SUSHI prostredí budovy bývalej baníckej
TRNAVA, Kollárova 20 Klopačky. Vychutnajte si viac ako
www.runningsushi.sk 150 druhov čajov a čajových špecialít,
10 % Sphere dajte si arabskú kávičku alebo vodnú
fajku. Priamo v čajovni si môžete pozrieť
PIZZA LA STELA i výstavy obrazov a fotografií.
HLOHOVEC, Štúrova 1
10 % Sphere • 20 % VIP

CAFÉ & RESTAURANT BAŠTA
BANSKÁ BYSTRICA, CAMELOT STEAK RESTAURANT
Kapitulská 23 Legendami opradený hrad Camelot sa stal vzorom BANSKÁ ŠTIAVNICA, A. Sládkoviča 7
www.bastabb.sk pre otvorenie reštaurácie s ojedinelou “hradnou” www.klopacka.com
10 % Sphere atmosférou. Pohodlné boxy, ukryté pred zhonom 5–15 % Sphere
mesta, milá obsluha hradných dám, voňavé pokrmy
HOTEL KOLIBA GRÉTA na originálnych hlinených tanieroch. Navštívte miesto,
LIPTOVSKÁ SIELNICA, kde sa stretáva chuť s históriou.
Liptovská Sielnica 270
www.kolibagreta.sk KOŠICE, Kováčska 19 OÁZA POKOJA
10 % Sphere • 15 % VIP www.restaurant-camelot.sk V JAPONSKOM ŠTÝLE
10 % Sphere V reštaurácii Sushihanil nájdete pokoj
REŠTAURÁCIA a relaxačnú atmosféru pre rodinné,
PIZZERIA MARKUS priateľské, či pracovné stretnutia. Sushi
TRENČÍN, Gen. M. R. Štefánika 3 sa považuje za ideálny pokrm zdravého
www.restauraciamarkus.sk stravovania a ide ruka v ruke so zdravým
10 % Sphere životým štýlom. Navštívte nás v srdci Žiliny
a nechajte sa očariť oázou dobrého jedla
12 APOŠTOLOV a pokoja v japonskom štýle.
KOŠICE, Kováčska 51
www.restauracia12apostolov.sk
10 % Sphere • 15 % VIP

VINOTÉKA ENOTECA CENTRO
KOŠICE, Kováčska 10 ŽILINA, Kysucká cesta 16C
www.enotecacentro.sk www.sushihanil.sk
5 % Sphere 10 % Sphere
21

BÝVANIE

Vlastný bazénNajlepšie letné


osvieženie!


Leto je obdobím, kedy naše telo trpí prílišným teplom, AKO SPREVÁDZKOVAŤ A PRIPRAVIŤ
horúčavy nás unavujú a my doslova prahneme po BAZÉN NA LETNÚ SEZÓNU
osviežení a schladení. V období dovoleniek utekáme
k moru, na kúpaliská alebo k jazerám. Čo by ste však V prvom rade je dôležité vyčistiť a skontrolovať teleso bazéna,
povedali na vlastnú vodnú plochu? Skvelým riešením aby nebolo po zime poškodené. Keď z bazéna po zime zložíme
je domáci bazén. plachtu, voda je znečistená prachom, ktorý sa splavil roztápajúcim
sa snehom a v prípade vyšších teplôt môže byť čiastočne
Rovnako ako naše telo je pred letom potrebné pripraviť napadnutá riasami.
na sezónu i bazén. Pokiaľ si s tým neviete rady, oslovte Linku na úrovni hladiny vody vyčistíme pomocou hubky,
špecializovanú bazénovú firmu Mariner, ktorá je môžeme si pomôcť vhodnými čistiacimi prípravkami.
odborníkom na bazénové technológie už 20 rokov Pokiaľ je znečistený okraj bazénu od mastnôt a usadenín,
a rada vám pomôže pri sprevádzkovaní bazéna. odstránime ich prípravkom na čistenie okrajov bazéna. Prípravok
je možné použiť neriedený, no môžete ho tiež čiastočne zriediť
s vodou. Pri silnom znečistení celý postup zopakujte.
Nečistoty, ktoré sa nahromadili na dne bazéna, odstránime
pomocou bazénového vysávača. Je dobré povysávať ich priamo
do odpadu, aby sme zbytočne neznečistili piesok vo filtrácii.
Po mechanickom vyčistení bazéna (prach a linka na okraji),
dopustíme vodu a ošetríme ju. V prvom kroku upravíme
hodnotu pH, a keď je v poriadku, pridáme chlórový granulát,
prípadne bezchlórovú dezinfekciu. Rozrobené prípravky na
ošetrenie vody môžeme vliať popri stene priamo do bazéna alebo
do skimmra a pomocou filtrácie ich rýchlejšie rozptýliť v celom
objeme bazéna.
Po vyčistení bazéna zapojte filtračné zariadenie, v prípade
nutnosti vymeňte filtračný piesok a naplňte bazén čistou vodou.
Ak by začala pri napúšťaní bazéna po jarnom čistení voda peniť,
musíte všetky čistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou
a ideálne oplachovú vodu z bazéna vyčerpať.
Najdôležitejšie pri starostlivosti o vodu v bazéne je hodnota pH.
Pred akoukoľvek ďalšou úpravou vody je vždy potrebné
skontrolovať jej hodnotu. Ideálna hodnota pH je 7,0 – 7,4.
Pri teplotách vyšších ako 20 °C dochádza k rýchlejšiemu
rozmnoženiu choroboplodných zárodkov a baktérií. Tomuto
procesu zabránime použitím oxidačných prostriedkov a to
vo forme stabilizovaných organických chlórových produktov.
Mlynské Luhy 13, BRATISLAVA Nezabudnite pravidelne merať hodnoty pH a obsah chlóru vo vode.
www.mariner.sk
5 % Sphere • 8 % VIP
Keď je bazén vyčistený, voda dopustená a ošetrená – letná
sezóna sa môže začať. Užite si ju naplno!


22 FREESPHERE

LEHÁTKO VALENTINE
BRATISLAVA, Studená 4B
www.exterio.sk
5 % Sphere • 10 % VIP
3 % akciový tovar


SOFA SNÍMATEĽNÝ POŤAH,
UNIVERSAL NEBÍČKOVÁ
BRATISLAVA, SHOPPING
ČREPNÍKOVÁ RUŽA PALACE
V KERAMICKOM www.tuli.sk
KVETINÁČI 10 % Sphere
www.kvetyakytice.sk
10 % Sphere
Oživte si GRIL PLYNOVÝ 104X125 CM


ČIERNY 3 HORÁKY
svoju terasu sieť obchodov v SR
www.kinekus.sk
5 % Sphere • 7 % VIP
KÔŠ NA PIKNIK
PRE 2 OSOBY
www.homepoint.sk
15 % Sphere
ZELKOVA OSTROLISTÁ
www.bonsajzilina.sk
10 % Sphere
15 % VIP23

BÝVANIE


Klimatizácia Každý z nás trávi čas najradšej so svojimi Ku klimatizácii poskytujeme aj

montáž a záručný a pozáručný
blízkymi a rodinou. Najmä vtedy, keď je
doma príjemne aj pri vysokých teplotách
servis. Bezproblémový priebeh
je výborný a tropických večeroch. Klimatizáciou sa dá montáže zabezpečujú naši vlastní
efektívne vykurovať, aj keď väčšina ľudí
technici. Klimatizácie inštalujeme
bežne do drevodomov, bytových
ju využíva prioritne v lete na chladenie
letný a alergici na čistenie vzduchu od vírusov, domov, zateplených domov,
či administratívnych budov.
baktérií a peľov.
Poskytujeme množstvo benefitov,
spoločník V ponuke máme viacero svetových značiek cez spoľahlivosť servisu
klimatizácií, najčastejšie inštalujeme
a montáže, až po predĺženú
Samsung, Daikin a Mitsubishi. Je záruku, či 24-hodinovú
to predovšetkým z dôvodu vysokej telefonickú podporu.
spoľahlivosti a bezproblémovému chodu.
Každému klientovi poradíme pri výbere Myslíme aj na budúcnosť a vďaka
vhodnej klimatizácie na základe jeho prejavenej dôvere našich klientov
preferencií a očakávaní. Vykonávame sme mohli začať s výsadbou
bezplatné obhliadky, pretože preferujeme stromčekov a pomôcť tak pri
Sabinovská 14, BRATISLAVA osobný kontakt a na mieste vieme lepšie obnove lesov na Slovensku.
www.teplozima.sk zhodnotiť výber vhodného modelu
Držiteľom karty Sphere poskytujeme
špeciálne vytvorené výhody klimatizácie i umiestnenia. Už na Budeme radi, ak vďaka našim
(napr. skrátená doba reklamácie, znížená obhliadke vám ponúkneme konkrétnu službám bude u vás príjemnejšia
cena servisu, špeciálne ponuky, atď.) a finálnu cenovú ponuku. klíma.
24 FREESPHERE

KRÁSA I ÚČELNOSŤ
VYBERTE SI SVOJ ODSÁVAČ

Odsávač pár patrí k štandardnej výbave domácnosti. Pri jeho výbere by
sme sa mali riadiť nielen dizajnom a peknými tvarmi ale najmä cenou,
optimálnym sacím výkonom, hlučnosťou a šírkou samotného odsávača.
Spoločnosť FBR sa predaju kvalitných odsávačov pár venuje už takmer
dvadsať rokov. Odsávače sú príjemným a účelovým spestrením kuchyne.
Ťažiskovými sú značky Elica, Faber a Kluge. V ponuke nechýba ani
obsiahle príslušenstvo, ako kvalitné filtre, komíny a klapky.

Popradská 5, BRATISLAVA
www.fbr-odsavace.sk
5 % na odsávače MACHOVÉ STENY:
značky Faber OBRAZ, NA KTORÝ SA NEVIETE
10 % na odsávače VYNADÍVAŤ...
značky Elica a Kluge
Zelená farba je farbou pokoja, rovnováhy, harmónie
i sviežosti. Zelená nám evokuje prírodu a jej neustálu živosť
i pokoj. Pri pohľade na vždyzelenú stenu sa aj vy budete cítiť
ako v prírode.
Nechajte si vyrobiť machovú stenu alebo machový obraz
na mieru od firmy Floris. Je to skvelá voľba, ktorá vydrží
roky. Stabilizovaný mach je úplne „bezúdržbový“ a nemusíte
sa oň vôbec starať. Machové steny a obrazy si nevyžadujú
slnko, polievanie ani zastrihovanie. Stabilizovaný mach je
hypoalergénny a dobre pohlcuje zvuk.
Kombinácia lišajníku, machu rôznych druhov,
stabilizovaných rastlín a dreva, dokonale oživí každý
interiér. Machové obrazy a machové steny je možné obohatiť
logom firmy alebo ľubovoľným obrazcom. Okraje zelených
machových stien a obrazov si môžete skrášliť dreveným
alebo kovovým orámovaním. Ciťte sa ako v prírode.

Aróma osviežovač RAVENNA Fondue SIESTA pre 6 osôb
s LED osvetlením obchodná sieť v SR Podzáhradná 19, BRATISLAVA
www.leifheit-online.sk www.tescoma.sk www.facebook.com/Floris.sk
20 % Sphere 10 % Sphere • 15 % VIP 15 % Sphere

POPRAD, PREŠOV obchodná sieť v SR obchodná sieť v SR MALACKY, Štefánikova 54
www.mirad.sk www.kupelne-ptacek.sk www.scanquilt.sk www.aprozc.sk
5–30 % Sphere 27 % Sphere 5 % Sphere • 10 % VIP 5–10 % Sphere25

25 a ubytovanie, Elektro, Gastronómia, standard, VIP, golf, slovak
PROGRAM SPHERE

03
08
Auto–Moto, Bývanie, Cestovanie
5 druhov kariet Sphere:
Krása a zdravie, Kultúra
a vzdelávanie, Móda a doplnky,
visitors a young
09
dôvodov, Šport a voľný čas, Všetko pre deti Atraktívny benefit pre
04

prečo Tradícia – sme tu pre spoločnosti, korporátnych klientov
management a zamestnancov
vás od roku 1994
aj koncových zákazníkov
mať kartuSphere 05
Výhody 5 – 30 %

01 06 10

Priemerná úspora
Najväčší vernostný
program v SR a ČR pre štvorčlennú rodinu Kvalitní a preverení partneri
až 600 € ročne02 07 11


Viac ako 10 000 obchodných Pre všetkých bez rozdielu Neustále rozširujeme ponuku
možností pre vaše nákupy veku, pohlavia a lokality obchodov a služieb


26 FREESPHERE

12 17 22


Nové možnosti Viac než 300 Tlačené magazíny
zbierať body v programe kultúrnych a vzdelávacích so zaujímavými článkami a tipmi,
Sphere Plus v ČR a SR miest v SR a ČR brožúry, letáky, atď.


13 18 23


Viac než 800 e-shopov Viac než 1800 miest Pravidelné novinky (informácie)
v SR a ČR pre módu a krásu zo sveta Sphere na váš email14 19 24

Viac než 700 hotelov, 365 dní v roku,
penziónov a kúpeľných 7 dní v týždni, Elektronický účet Sphere
– registrácia vašej karty
zariadení v SR a ČR 24 hodín denne15 20

Jednoduché používanie
Viac než 600 športových
a wellness centier v SR a ČR – stačí sa preukázať pred
platením a zľava je vaša16 21 25

Ešte jednoduchšie to je
Viac než 400 Kartu s platnosťou na 3 roky
gastronomických zážitkov s elektronickou kartou získate na www.sphere.sk
v mobilnej aplikácii

27

ZDRAVIE A KRÁSA
VYBERTE SI CESTU K ZÁŽITKOM

Tawan znamená v thajskom jazyku
Slnko, žiariace Slnko, lúče ktorého
dokážu odplašiť aj tiene na duši.
Tak ako pod jeho dotykmi pookrieva
každá živá bytosť, chceme, aby ste aj
vy pocítili životodarné teplo, prívetivú
atmosféru a vôňu ďalekého Orientu,
ktorá Vám vráti stratenú energiu.
Za našimi dverami zmizne stres aj
napätie a okúzlia vás vľúdne úsmevy
a nežné ruky thajských masérok.
TAWAN: terapia tela i duše


Umenie thajskej masáže sa v nemennej podobe praktizuje už viac než 2000 rokov.
Je to neklamný dôkaz kvality preverenej časom. Thajská masáž je zložená z niekoľkých
masážnych techník, ktoré v sebe spájajú prvky tlakovej masáže, preťahovania, lymfatickej

masáže, akupresúry a jogy. Na rozdiel od klasickej európskej masáže je zameraná
na princípy a znalosti vnútorného toku energie. Aj preto ju vyhľadáva čoraz viac ľudí.Prečo by sme sa mali rozhodnúť pre Aká je história thajských masáží, Kvalita masáže je založená
thajskú masáž? kto ju môže vykonávať? predovšetkým na kvalite masérok.
Táto masáž nám pomôže pri bolesti, Umenie thajskej masáže je veľmi staré. Čím to je, že sú thajské masérky
odstraňuje stres. Často sa praktizuje pri Za zakladateľa je považovaný Budhov blízky jedinečné?
prevencii a ochrane zdravia. Uvoľňuje priateľ a lekár Jivaka. Jeho liečebné metódy Thajské masérky majú kultúru
napätie, posilňuje nervový systém, doplnené tradičnou čínskou medicínou, ale a tradíciu masáží doslova v krvi. Na
upokojuje myseľ a prináša pocit aj starovekou indickou ájurvédou, rozvíjali svoju prácu sú patrične hrdé, stále
harmónie, vyrovnania. Thajské masáže budhistickí mnísi v thajských chrámoch. sa zdokonaľujú. Naše masérky aj
obnovujú rovnováhu celého tela. počas svojej dovolenky v Thajsku
Dnes môže thajskú masáž vykonávať len absolvujú občas ďalší kurz
Oproti iným masážnym salónom kvalifikovaný masér, ktorý absolvoval výučbu a zúčastňujú sa masážnych olympiád.
čerpáme u nás z múdrosti a umenia v niektorej z chrámových škôl v Thajsku. V Thajsku je thajská masáž súčasťou
Thajska a pridávame západnú kvalitu. Pre Thajčanov je to vyvrcholenie mnohých zdravotníctva a zdravého životného
V TAWANE ponúkame navyše najširší rokov praxe, táto schopnosť sa podáva štýlu, samozrejme spolu s tradičnou
a najpestrejší výber masáží. z generácie na generáciu. Preto sa thajskí medicínou a zdravou kuchyňou.
maséri považujú za najlepších na svete.28 FREESPHERE

Aký je priebeh thajskej masáže?
Pri thajskej masáži tlačí terapeut
na určité body, čím podporuje tok
energie v konkrétnej oblasti a tým Bvlgari Goldea Rose
uvoľňuje bloky, ktoré môžu byť parfémová voda 25 ml;
príčinou choroby alebo bolesti. Piz Buin Tan & Protect
Používa pritom palce, dlane, ochranný olej v spreji pre
predlaktia, lakte, chodidlá a kolená. rýchlejšie opálenie SPF 6;
Stláčaním bodov tak pripraví telo
na ďalšiu fázu procesu. Nasleduje Eisenberg Sublime Tan
preťahovanie jednotlivých častí tela opaľovací olej na tvár a telo SPF 6
s využitím prvkov jogy. obchodná sieť v SR
www.fann.sk
Thajská masáž má niekoľko 10 % Sphere
druhov masážnych techník.
Aké druhy thajskej masáže si
môžeme dopriať?
Poznáme CLASSIC THAI, alebo Wella LuxeOil SP
NUAD BORAN – tradičná thajská luxusný olej na vlasy;
preťahovacia masáž. Tá je
najobľúbenejšia medzi aktívnymi Minetan Caramel
ľuďmi, športovcami, a pri fyzicky samoopaľovacia pena pre
zlatisté opálenie, 200 ml;
náročnejších zamestnaniach.
Boss The Scent For Her
Tzv. FOOT reflexná masáž EDP 30 ml + telové mlieko
chodidiel je zameraná na stav 50 ml + lak na nechty 4,5 ml
našich vnútorných orgánov, internetový obchod
ktoré sa v akupresúrnych bodoch www.vivantis.sk
nachádzajú na ploche chodidiel. 5 % Sphere • 10 % VIP
Masážou týchto bodov sa docieli
odblokovanie energie a stuhnutých
svalov. Chodidlá však nie sú jedinou
reflexnou zónou v našom tele, patria Nechajte sa
medzi ne aj ruky, oči, uši, kľúčna
kosť alebo predlaktie, ale práve
chodidlá poskytujú najväčšiu mieru
týchto reflexných prepojení. rozmaznávať

Veľmi obľúbenou masážou je
relaxačná olejová masáž, nazvaná
AROMA OIL, pri ktorej si môžete
vybrať vôňu oleja a intenzitu masáže.BRATISLAVA BANSKÁ BYSTRICA
Michalská 7 KOŠICE Pod Bánošom 22
www.institutbratislava.sk Kováčska 45 www.kozmetikamirka.sk
10 % Sphere www.himalajcentrum.sk 10 % Sphere
15 % VIP 10 % Sphere 15 % VIP, young
BRATISLAVA, Panská 14
www.tawan.sk
20 % Sphere
29

ZDRAVIE A KRÁSA
Ako si správne vybrať slnečné okuliare?


Vyberajte podľa typu tváreSlnečné okuliare zaisťujú OKRÚHLY TYP TVÁRE
nielen ochranu pre vaše Ak máte okrúhlu tvár, siahnite po širších
oči, ale sú aj jedným hranatých obrúčkach, vďaka ktorým bude
z najdôležitejších módnych vaša tvár vyzerať dlhšia a užšia.
doplnkov. Oči chránia pred
ultrafialovým žiarením (UV) OVÁLNY TYP TVÁRE
a zároveň dopĺňajú celkový Oválnemu typu tváre okuliare naozaj
štýl osobnosti. pristanú, pretože zdôrazňujú jeho prirodzenú
krásu. Hovorí sa, že má dokonale vyvážené
Typickú letnú vizáž proporcie vďaka vysokým lícnym kostiam
so slnečnými okuliarmi by a ľahko zúženej brade. Siahnuť by ste mali po
okuliaroch, ktoré zvýraznia práve lícne kosti.
sme nemali vnímať len ako
luxus, ale aj ako nevyhnutnosť
pre oči, preto by vaša voľba SRDCOVITÝ TYP TVÁRE
vždy mala zodpovedať dizajnu Tvár srdcovitého typu sa vyznačuje dlhšou
a kritériám, ktoré vám najviac ostrou čeľusťou: najužšou časťou tváre je
brada, kým čelo je široké. Tomuto typu tváre
vyhovujú. pristanú slnečné okuliare s hrubým, výrazným,
alebo naopak veľmi tenkým rámom.
Tento módny doplnok dokáže
zmeniť váš imidž aj štýl. HRANATÝ TYP TVÁRE
Pokiaľ si neviete vybrať, náš Hranatý typ tváre sa vyznačuje ostrými
sprievodca štýlmi vám poradí, hranami, širokou bradou a širokým čelom,
ako si vybrať tie najlepšie s rovnako širokými lícnymi kosťami. Siahnite
rámy, ktoré vám pristanú. po oválnych tvaroch alebo zaoblených
rámoch, ako sú napr. tzv. pilotky. Vhodné sú
tiež okuliare so silnými, ostrými hranami.

TROJUHOLNÍKOVÝ TYP TVÁRE
Tento typ tváre je širší v oblasti lícnych kostí
internetový obchod a zužuje sa okolo čeľuste. Aby tvár vyzerala
www.vasesosovky.sk opticky užšie, vyberte široké obruby vo svetlých
5 % Sphere farbách. Variantom sú tiež okuliare bez rámov.


BRATISLAVA, Dunajská 25 obchodná sieť v SR PRIEVIDZA,
www.optikaexclusiv.sk www.maniashop.sk Pribinovo nám. 3
7–30 % Sphere 5–10 % Sphere 10 % Sphere

30 FREESPHERE

Každá liečba môže byť Cestujte bez starostí


lacnejšia a efektívnejšia! Obdobie letných dovoleniek sa pomaly blíži. Aj vy sa už vidíte

na pláži s magickým výhľadom a koktailom v ruke? Okrem
Človek pozná účinky magnetického poľa na ľudský organizmus výberu destinácie, či ubytovania, by ste nemali podceniť ani
viac ako 2000 rokov. Už Hippokrates liečil ochorenia kĺbov výbavu na cesty v podobe doplnkov Terezia. Môžu vám ušetriť
prikladaním rudy s názvom Magnetovec na postihnuté miesta. celý rad nepríjemností.
Radi by sme dostali magnetoterapiu, ktorá je dnes súčasťou
rehabilitácie každého významnejšieho zdravotníckeho
zariadenia, na úroveň vyspelých štátov, kde i lekár odporučí
pacientovi magnetoterapeutický výrobok.

BENEFITY MAGNETOTERAPIE:
používaním magnetoterapeutickej zdravotnej pomôcky
či pulzného magnetoterapeutického prístroja sa zvýši
účinnosť predpísaného lieku,
pacient bude musieť na vyliečenie skonzumovať menšie
množstvo lieku, čím menej zaťaží organizmus vedľajšími
účinkami liečiva,
zvýšením účinnosti lieku sa urýchli priebeh liečenia,
čím sa skráti doba liečby,
lekár nebude musieť pacientovi predpísať i ďalšie
sprievodné lieky s vedľajšími účinkami, Asi každý dovolenkár chce okrem spoznávania krajiny
magnetoterapeutická zdravotná pomôcka má doživotnú ochutnať miestne špeciality. Úprimne, aká by to bola dovolenka
záruku na funkčnosť a je možné používať ju opakovane bez dobrého jedla? Niektoré netradičné pochutiny, na ktoré
po celý život, nie je naše telo zvyknuté, však nemusia nášmu žalúdku práve
ušetrí pacientovi nemalé finančné prostriedky za lieky, lahodiť. Ak sa to stane aj vám, siahnite po našom uhlí, ako
i za stratu príjmu z práce počas neschopnosti. ideálnom pomocníkovi pri zažívacích problémoch. Aktívne
uhlie pôsobí v črevách, kde na seba viaže plyny a nepotrebné
látky zo zažívacieho traktu. Do organizmu sa nevstrebáva
a z tela je vylúčené prirodzenou cestou.


Ak cestujete za slniečkom, k moru, alebo do hôr, nemali
by ste tiež zabúdať na starostlivosť o vašu pokožku. Ak nie
je dostatočne chránená, prudké slnečné lúče ju dokážu
Veríme, že časom budú tieto výrobky zaradené medzi bežné nepekne popáliť. Pre tieto chvíle odporúčame silu 100 %
zdravotnícke pomôcky v podobe náramkov, bandáží, či rakytníkového oleja. Rakytník má totiž, okrem iných výhod,
pulzných magnetoterapeutických prístrojov na predpis. priaznivé účinky na pokožku, podporuje hojenie raniek aj
popálenín a celkovo prispieva k zdravému vzhľadu pokožky.
Ak má pacient záujem získať vyššie uvedené výhody, môže si
vybrať zo širokej škály certifikovaných a klinicky otestovaných Nezabudnite si na cesty zbaliť prírodné doplnky stravy
výrobkov už dnes. Vďaka programu Sphere si môžete naše od TEREZIA COMPANY!
výrobky zakúpiť s výraznou zľavou.

internetový obchod internetový obchod
www.magnetoterapia.sk www.terezia.sk
10 % Sphere 15 % Sphere31

MÓDA
PÝTALI SME SA MAREKA MÓZU
ZO ZLATNÍCTVA MARLEN GOLDAj počas dovolenky pri vode sa radi
skrášlime šperkom. Ako si vybrať
správny klenot na pláž, či do bazéna,
aby mu neuškodilo slnko, voda, ani
piesok?

Podľa našej skúsenosti, majú vplyvom
bazénovej chémie v bazéne problémy šperky
s vysokým obsahom striebra, t.j. strieborné
šperky a čiastočne šperky z bieleho zlata,
ktoré nie sú poródiované.
V mori nie je problém v princípe so žiadnym
šperkom z hľadiska zmeny farby alebo
povrchu šperku.

Do vlhkého prostredia nie sú vhodné perlové
šperky. Perla je v šperku prevažne pripevnená
lepidlom, ktoré stráca vlastnosti vplyvom
vysokého vlhka.

Sezóna plaviek Treba si dať pozor aj na mechanické
poškodenie šperku pri kontakte so stenami
bazénu, alebo kameňmi na pláži pri mori.
už klope na dvere Týka sa to hlavne prsteňov.


Najväčší problém pri mori je s prsteňmi,
nesúvisí však priamo so slnkom, vodou
Na stránke www.moje-bielizen.sk nájdete najširší módny ani pieskom. Veľa ľudí pri radovánkach
výber plaviek v roku 2019! Pre prichádzajúce obdobie leta v mori stratí prsteň z dôvodu krátkodobého
a dovoleniek sú plavky horúcou témou. Premýšľame nad ich zmenšenia prstu vplyvom slanej morskej vody.
veľkosťou, vhodným strihom i módnymi trendmi. Ponúkame
vám plavky pre dámy i pánov všetkých generácií. Medzi tie Naše odporúčanie:
najžiadanejšie patria dámske plavky s push-up efektom, ale aj na dovolenku neberieme šperky
tie, ktoré zmenšujú a tvarujú postavu. Páni preferujú plavky s drahými kameňmi,
v klasickej čiernej, či pestrofarebných variáciách. Navštívte nás prstene nenosíme do mora ani k bazénu,
a kúpte si plavky svetových značiek ako Calvin Klein, Guess, šperky, ktoré sú poródiované nie sú
Emporio Armani, či Wonderbra! vhodné na hranie sa v piesku, rýchlejšie
sa opotrebuje povrchová vrstva ródia.

Nielen plavky – pre dámy, pánov i deti máme k dispozícii
aj spodnú bielizeň a pyžamá v rôznych veľkostiach, značkách
a strihoch. Určite si vyberiete!BRATISLAVA, STUPAVA
internetový obchod internetových obchod
www.moje-bielizen.sk www.marlengold.sk
10 % Sphere • 15 % VIP 5–15 % Sphere
32 FREESPHERE

Chcete


vyniknúť?Hodinky


vám v tomzaručene


pomôžu.

Doplnky vedia doladiť náš vzhľad, neraz sú
tým správnym vyplnením celku. Retiazky,
prstene, náramky, brošne, no najmä
hodinky sú pre mnohých z nás nerozlučným
každodenným spoločníkom i módnym
doplnkom.


Doprajte si luxus, kvalitu a jedinečnosť. Na
www.azhodinky.sk nájdete obrovský výber
hodiniek svetových značiek za vynikajúce
ceny. Luxusné hodinky značky Bulova,
Certina, Guess, Legend, Tissot, Nautica
PRE NEHO
Pánske hodinky či Maurice Lacroix čakajú práve na vás.
FORTIS Objednajte si v pohodlí domova podľa svojho
705.21.11.L.01 vkusu na e-shope www.azhodinky.sk.

Kráčajte s dobou a vstúpte do sveta, v ktorom
dominuje štýl, éterickosť a nadčasový dizajn.PRE ŇU
Dámske hodinky internetový obchod
Maurice Lacroix www.azhodinky.sk
FA1007- 5 % Sphere
SS002-170-1 zľava sa vzťahuje aj na akcie
33

MÓDA

Hodinky HUGO
BOSS 1513495 
internetový obchod
www.hodinky.sk
5 % Sphere
Opasok pánsky
TOM TAILOR
sieť obchodov v SR
internetový obchod
www.ermaan.sk
5 % Sphere
Pánsky slim oblek
Pánska polokošela
obchodná sieť v SR
www.adamshop.sk
5 % Sphere • 10 % VIP Hnedé pánske
kožené mokasíny
PIKOLINOS
obchodná sieť v SR
www.robel-obuv.sk
5 % Sphere
Kufor SAMSONITE Cosmolite
Spinner 86 FL2 V22*305
GALANTA, Hlavná 929/6
internetový obchod
www.bagport.sk
10 % Sphere • 15 % VIP
Pohodlne a štýlovo do práce i na dovolenku
GRASSHOPPER JANTEX PÁNSKA MÓDA INBAG SAMSONITE
obchodná sieť v SR 2x HUMENNÉ, MICHALOVCE, BANSKÁ BYSTRICA, Dolná 40 BRATISLAVA,
www.grasshopper.sk SPIŠKÁ NOVÁ VES internetový obchod EUROVEA, OC BORY MALL
10 % Sphere www.obleky.eu www.inbag.sk 10 % Sphere
12 % young • 15 % VIP 5 % Sphere • 10 % VIP 7 % Sphere • 11 % VIP, young 15 % VIP, young
3 % akciový tovar

34 FREESPHERE

Top s čipkovaným detailom
Balónová sukňa s makovými kvetmi
BRATISLAVA, Dunajská 8
internetový obchod
www.dadoo.sk
5 % Sphere • 10 % VIP


Šperk
BRATISLAVA,
Karloveská 728/16
www.lusibest.sk
10 % Sphere

Riflová bunda
KOŠICE, Mlynská 1
10 % Sphere

Príručný kufor
AMERICAN TOURISTER
Holiday Heat Spinner 55
BRATISLAVA, NITRA, Dámska kabelka
ŽILINA, KOŠICE BRATISLAVA, AUPARK, OC CENTRAL
internetový obchod www.sofiejane.sk
www.samdex.sk 5 % Sphere • 10 % VIP
7 % Sphere • 11 % VIP

Pohodlne a štýlovo do práce i na dovolenku
SLOVENKA – SILVER PINKY CLUB KLENOTY CAVALIERE ŠPERK HOLÍČ
obchodná sieť v SR obchodná sieť v SR POPRAD, OC FORUM obchodná sieť v SR
www.slovenkabb.sk www.pinkyclub.sk www.klenoty-cavaliere.sk www.sperkholic.sk
5 % Sphere • 10 % VIP 10 % Sphere 5–10 % Sphere 5–10 % Sphere
35

VŠETKO PRE DETI

KEDY TAM UŽ BUDEME?

Pre deti je cesta autom neraz frustrujúcim AUTOSEDAČKA JOIE
a nepríjemným zážitkom. Najmä dlhé letné EVERY STAGE FX 2019
presuny rodičom dajú zabrať. Myslite hravo ŽILINA, Prielohy 8430/1B
– ako ony a vaše cestovanie bude zábavné www.kindercentrum.sk
a veselé. Aby ste dookola nemuseli počúvať 5 % tovar • 30 % služby
vety typu „kedy tam už budeme?“ zahrajte HLAVOLAM MEGAMINX
sa! Pokiaľ vám došli nápady, vyberte si internetový obchod
z tých našich: www.rajhraciek.sk
3 % Sphere
DOPRAVNÁ VÝCHOVA V PRIAMOM 5 % VIP, young
PRENOSE: Skúste sa s deťmi počas cesty
učiť jednotlivé dopravné značky, ktoré
uvidíte, riešte spoločne dopravné situácie
na križovatkách alebo hádajte ŠPZ-ky.
HLAVOLAM KVADRILION
POČÍTANIE ÁUT: Každý má za úlohu internetový obchod
počítať koľko kamiónov, áut obľúbenej www.spolocenska-hra.sk
značky, alebo červených áut sme už stretli. 5 % Sphere

OPAKOVANIE UČIVA: Opakujte si v aute
napríklad slovíčka – tie sa v aute hovoria
rýchlo a dieťa si ich lepšie zapamätá.
VÝDOBYTKY MODERNEJ DOBY: Skvelou
zábavou sú samozrejme i mobilné telefóny
s hrami, sledovanie videa alebo počúvanie
audio rozprávok.

SLOVNÉ HRAČKY: Výborná zábava pre
celú posádku! Poviem slovo a ty ďalšie na
písmeno, ktoré bolo posledné, alebo „Hádaj
na čo myslím“ s odpoveďou áno a nie.
Skúste rýmovať a skladať príbehy. DETSKÝ BATOH
LIENKA
NECHAJTE DETI PLÁNOVAŤ: POLICAJNÁ
Tí odvážnejší môžu vyskúšať navigáciu POVAŽSKÁ BYSTRICA NAHÁŇAČKA
deťmi. Dajte im do ruky mapu alebo telefón Centrum 8/13 LEGO TECHNIC!
®
a dovoľte im viesť vašu cestu. Možno tak 5–8 % Sphere KOŠICE
spoznáte nové miesta, o ktorých ste ani 10 % VIP Hrnčiarska 2/A,
netušili. www.legacik.sk
7 % Sphere
SPIEVAJTE! To najlepšie na záver. Malí
i veľkí si cestu autom odjakživa spríjemňujú
spievaním a v aute to znie parádne!Creative

obchodná sieť v SR obchodná sieť v SR obchodná sieť v SR obchodná sieť v SR
www.koh-i-noor.sk www.pantarhei.sk www.titi.sk www.brloh.sk
10 % Sphere 3 % Sphere • 5 % VIP, young 5 % Sphere • 10 % VIP, young 5 % Sphere36 FREESPHERE

Tu mi mamkakúpi, čo mám
naozaj rád!V pohodlí nákupných
centier OC Galéria

a Tesco Extra Strojové vyšívanie na textil a textilné Pokiaľ u nás niečo nenájdete,
v Košiciach sa skrýva predmety vám ponúkame v spolupráci vieme to pre vás objednať od
našich obchodných partnerov.
s firmou ROLERKO, ktorá sídli priamo
predajňa Babyshop v predajni. Potrebné údaje vyšijeme aj Radi vám poradíme s výberom
MIMINKO, ktorá na počkanie. podľa našich skúseností.
ponúka sortiment pre Spolupracujeme s nemeckou firmou Zákazníci nás často kontaktujú
cez Facebook, kde im ochotne
tých najmenších. NUK, ktorú netreba zvlášť predstavovať, pomôžeme.
pretože ich sortiment kojeneckých
potrieb je veľmi populárny. Aj preto Svojich zákazníkov často
Nájdete tu všetko pre novorodencov sa hrdo predstavujeme ako najväčšia odmeníme aj zľavou alebo
– veľký výber postieľok, nábytku predajňa “NUKu” v Košiciach. vernostnou kartou.
a príslušenstva, výplne do postieľok,
matrace a baldachýny, prenosné
postieľky, ohrádky, nočníky, stupienky,
prebaľovacie pulty i vaničky so stojanmi.


Na svoje si prídu aj milovníci
modernejších technológií ako sú 2x KOŠICE
elektrické odsávačky mlieka, sledovacie www.babyshopmiminko.sk
zariadenia, či klasické i automatické 10 % Sphere • 15 % VIP
hojdačky. Pre väčšie bábätká ponúkame
chodáky, posúvadlá, jedálenské sedačky,
samostatné, ale aj kombinované.
Nájdete tu detský textil pre vekové
kategórie od 0 do 2 rokov, veci na krst,
www.rolerko.sk
krstové košieľky s vyšívaným menom 10–30 % Sphere
a potrebnými údajmi.
37

ŠPORT

Nech vás na potulkách

prírodou nič neprekvapí...
S pribúdajúcimi teplými dňami sa nám čoraz viac žiada
vybehnúť do lesa, na prechádzku alebo si zašportovať na
čerstvom vzduchu. S tým súvisí i správne oblečenie, obuv
a vybavenie do terénu.


Spoločnosť Hudy je najväčšou sieťou outdoorových
predajní na Slovensku i v Čechách. Ponúka širokú kolekciu
outdoorového vybavenia svetových značiek Mammut,
Millet, La Sportiva, Deuter, The North Face a ďalších.
Vybavenie na všetky letné i zimné aktivity nájdete na
Slovensku v 5 predajniach HUDY. Vyberte sa teda na horské
kopce, posúvajte svoje limity pri skalnom lezení, vyrazte na
via ferratu a skúste liezť, aj keď nie ste horolezcom. Objavujte obchodná sieť v SR
krásy prírody a tešte sa zo zážitkov pri každej ceste do www.hudysport.sk
pozoruhodných končín našej úžasnej planéty. 7 % Sphere
Radosť z pohybu
TENISOVÁ RAKETA WILSON H4 GLOBBER FLOW 125 LIGHTS
Klasická raketa z karbónového Kolobežka vhodná pre deti od
materiálu s dobrým citom, 6 rokov so svietiacimi kolieskami
upravená pre každodennú hru. a možnosťou nastavenia rúčky.
BRATISLAVA, KOŠICE, Štúrova 16
Záhradnícka 60 internetový obchod
www.wilson.sk www.capricorn.sk
5 % Sphere 10 % Sphere


KELLYS ARC 10 2019
Cestný bicykel
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM,
Hviezdoslavova 20
www.rivalbike.sk
5 % tovar • 10 % služby

38 FREESPHERE

Obuv, odevy a doplnky
pre šport a voľný čas Celosvetová originálna
rôznych značiek. sieť obchodov značky
TRNAVA, TRENČÍN, QUIKSILVER, ROXY
BANSKÁ BYSTRICA a DC SHOES.
www.aprosport.sk 2x BRATISLAVA
5 % Sphere www.quiksilver-europe.sk
10 % VIP, young 10 % Sphere
Oblečenie na jógu, Cyklistické odevy
jogomatky, tašky a obuv, doplnky.
na jógu a doplnky. BRATISLAVA,
www.flexity.sk Tomášikova 50/B
5 % Sphere www.bicykle-pp.sk
10 % VIP, young 7 % tovar • 15 % servis
PRILBA MERIDA MG-3 BIELO-ČERVENÁ
Poštová 3, BARDEJOV
www.hokejovavystroj.sk
5–8 % tovar • 10–15 % servis


GIANT–ALPECIN Standard
POLAR RCX5 Run Jersey White/Black
Sporttester pre triatlonistov, Cyklistický dres s krátkym
bežcov, cyklistov a všetkých ďalších rukávom v dizajne teamu
športovcov, ktorí chcú doviesť svoj GIANT – Alpecin
tréning k dokonalosti.
BRATISLAVA, Karpatská 28
internetový obchod internetový obchod
www.fitpro.sk www.eshop-bajkula.sk
5–10 % Sphere • 3 % akciový tovar 5 % Sphere
7 % VIP, young

39

ŠPORTLanovkou na Novú hoľu
Počas letnej turistickej sezóny sa opäť môžete vyviezť
na vrchol Novej hole modernou kombinovanou
6-sedačkovou lanovkou s 8-miestnymi kabínami
TELEMIX Nová hoľa. Od 15. júna 2019 začína denná
prevádzka a potrvá až do 1. septembra 2019. Príďte
a využite príležitosť pokochať sa prekrásnym výhľadom
z Novej hole, či blízkeho Zvolena na panorámu Nízkych
Tatier a Veľkej Fatry. A pri troche šťastia a dobrom
počasí aj na končiare Západných Tatier s dominantným
vrcholom Kriváňa.


PARK SNOW Donovaly v spolupráci s miestnym
infocentrom INFO DONOVALY pripravilo pre všetkých
návštevníkov zaujímavý suvenír – eurobankovku
s nulovou hodnotou. Predná strana donovalskej
eurobankovky znázorňuje lanovku TELEMIX Nová
hoľa s kabínkami v časti Mišúty, s pohľadom na masív
Prašivej.


Počas zimnej sezóny sa Donovaly opäť premenia na
lyžiarsky raj. Trate v nadmorskej výške 900 – 1361 m
DONOVALY, Pod Magurou 801
www.parksnow.sk s celkovou dĺžkou 11 km sú technicky zasnežované
10 % Sphere (platí na celodenný skipas, a vždy perfektne upravené pre lyžiarov všetkých
alebo na jazdu lanovkou na Novú hoľu) vekových kategórií.Dvojmiestny samonosný
turistický stan COLEMAN Ľahký a odolný technický
Monviso 3 batoh Millet GOKYO 40
www.totemsro.sk www.trekland.sk
5 % Sphere 8 % tovar • 10 % služby

Vybavte sa Dámske polovysoké topánky Salomon Ellipse 2 MID


na túru LTR GTX W lead/stormy weather/coral almond
Teplická cesta 5, POPRAD
www.sportrysy.sk
8 % Sphere • 12 % VIP


40 FREESPHERE

Hurricane Factory

Jediný veterný tunel na Slovensku je prudko návykový!

Adrenalín, rozšírené zreničky, zrýchlený tep. V obľúbenom balíčku HURRICANE pre
To je len kúsok toho, čo môžete zažiť počas dospelých sú v cene balíčka 2 vstupy
lietania v Hurricane Factory, bez nutnosti do tunela, ktoré predstavujú 4 minúty
predchádzajúcich skúseností a špeciálnej letového času. Tie zodpovedajú
fyzickej zdatnosti. štyrom zoskokom z lietadla. V cene
je aj adrenalínový taxík, požičanie
Atrakciu, aká nemá na Slovensku obdoby, si môžu kombinézy, helmy a okuliarov
vyskúšať dospelí aj deti od 5 rokov. V presklenej a inštruktáž. Pre najmenších letcov
letovej komore s priemerom 4,3 metra a výškou odporúčame balík HURRICANE KIDS.
neuveriteľných 14 metrov prúdi vzduch
rýchlosťou až do 270 km/h – čím navodzuje Lietanie je vhodné pre všetky fyzicky
rovnaké podmienky ako pri voľnom páde. Vy však zdravé osoby od 5-tich rokov. Minúta
lietate v bezpečnej výške a pod neustálym vo veternom tuneli Hurricane Factory
dohľadom profesionálnych inštruktorov. Väčšina predstavuje ekvivalent zoskoku z lietadla
letcov sa dokáže bez pomoci udržať vo vzduchu z výšky 4 000 metrov. Nezabudnite si Brezovec 1090, Liptovský Mikuláš
už počas prvých minút inštruktáže a skúsiť si so sebou zobrať pohodlné tričko pod www.hurricanefactory.com
jednoduché otočky a stúpania. kombinézu a tenisky na viazanie. 10 % Sphere
41

GOLF

Golf v meste 1

 centra Bratislavy na green za ZÁŽITOK PRE VŠETKÝCH TRÉNINGOVÉ CENTRUM
približne 15 minút. Skoro ráno, Z konceptu, ktorý pôvodne začínal ako BLÍZKO CENTRA
podvečer, s rodinou, priateľmi, aktívne hobby, je dnes projekt so širokou K spokojnosti hostí a zvýšeniu
Z či kolegami z práce. Príjemne ponukou služieb, kvalitným zázemím návštevnosti už pár mesiacov
zrelaxovať alebo na profi tréning. Práve a prozákazníckym smerovaním. Hlavným prispieva nový ClubHouse
dostupnosť, a nielen tá priestorová, cieľom je poskytovať kvalitnejšie služby s bufetom, sociálnou časťou
je jedným z hlavných dôvodov čoraz pre široké spektrum návštevníkov, od a s výhľadom na Driving Range.
väčšej obľúbenosti golfového klubu profesionálnych hráčov, trénerov až Možnosť kedykoľvek prísť, hodinku
Carpatia v Záhorskej Bystrici. Pekné, po amatérskych golfistov, či úplných si zatrénovať a zrelaxovaný sa za
prevažne rovinaté ihrisko, s rozlohou začiatočníkov. pár minút vrátiť domov, či do práce
takmer 200 000 m² ponúka všetko, je v dnešnom hektickom svete na
čo ku kvalitnému golfu patrí. Rodinné zameranie a lokálnosť projektu nezaplatenie.
inklinuje k prevádzkovaniu areálu
dostupného pre bežného golfového Golfový klub Carpatia v Záhorskej
nadšenca. Aj preto je vízia klubu Carpatia Bystrici sa tak stáva dostupným
postavená do veľkej miery na priateľskej mestským golfovým ihriskom so
resp. športovo-komunitnej báze a výhodou stabilným zázemím pre všetkých
tohto prístupu je priam hmatateľná golfistov.
pohoda a ľudskosť. Je to skutočná
investícia do budúcnosti tohto športu.

Klub Carpatia ponúka okrem iného
detské tréningy v rámci golfového klubu, ZÁHORSKÁ BYSTRICA CMYK: 55 0 30 0
CMYK: 50 0 40 0
RGB: 131 203 174
organizuje zoznamovacie teambuildingy www.golf-carpatia.sk RGB: 131 200 190
CMYK: 100 0 40 80
CMYK: 100 0 40 80
RGB: 0 60 60
a eventy pre verejnosť. Carpatia 25 % Sphere Carpatia RGB: 0 60 60
Jednofarebná verzia:
42 FREESPHERE
Carpatia Carpatia Carpatia

Na golf 4 GOLF & COUNTRY 7 GOLF RESORT Golfová

BLACK STORK
CLUB PIEŠŤANY
so Sphere www.golfpiestany.sk www.golftatry.sk výbava
10 % Sphere
10 % Sphere
15 % VIP 15 % VIP

1 GOLF CLUB 5 GOLFOVÉ IHRISKO 8 GOLF CLUB GOLF CENTRUM
CARPATIA GREEN MEADOWS ROYAL VALLEY BRATISLAVA
www.golf-carpatia.sk www.gm-golf.sk www.royalvalley.eu www.golfcentrum.sk
25 % Sphere 10 % Sphere 10 % Sphere 10 % Sphere
20 % VIP


2 GOLF CLUB 6 GOLF RESORT 9 GOLF KLUB GOLF UNIVERSE
HAINBURG TRI DUBY ALPINKA KOŠICE BRATISLAVA
www.golfclub-hainburg.at www.tridubygolf.sk www.golf-alpinka.sk www.golfuniverse.sk
10–20 % Sphere 10 % Sphere 10 % Sphere 5 % Sphere • 10 % VIP
20 % VIP, young 20 % VIP

3 GOLF CLUB ELÁN
BRATISLAVA
www.gcelan.sk
10 % Sphere
15 % VIP
7 8 MALÝ
SLAVKOV
VEĽKÁ
LOMNICA
9

4 6 KOŠICE
SLIAČ
PIEŠŤANY
ZÁHORSKÁ
BYSTRICA 1 3 5
2 BRATISLAVA IVANKA
PRI NITRE
HAINBURG
A.D. DONAU
Aktívny relaxpri golfe


43

VOĽNÝ ČAS
Pre deti
K vode KRÁSA VO VZDUCHU 10 ROZPRÁVKOVÝ SVET
HABAKUKY
Človek a dravec kráčajú popri sebe už tisícročia.
Propagáciou sokoliarstva, ako najstaršieho spôsobu
10 % Sphere
lovu, ale aj výchovou detí vo vzťahu k prírode sa www.habakuky.eu
NAVŠTÍVTE VODNÝ SVET zaoberajú Sokoliari Aquila z Bojníc. Ich program je
POD VYSOKÝMI TATRAMI! bohatý na živé sokoliarske vystúpenia prezentované 16 ZOO KOŠICE
Uvoľnite sa vo svete zábavy, relaxu z obdobia Veľkej Moravy. Nezabudnuteľným www.zookosice.sk
10 % Sphere • 15 % VIP
a oddychu. V ekologickom rezorte zážitkom sú šermiarske vystúpenia, ohňová
AquaCity Poprad na vás čaká show, UV show, dobové atrakcie alebo stredoveké 12 RANČ U EDYHO
13 vonkajších a vnútorných bazénov kasíno. Sokoliari Aquila z Bojníc sa podieľali aj na www.rancuedyho.sk
s termálnou vodou s teplotou 28 °C výrobe viacerých filmov zahraničných produkcií, 10 % Sphere • 15 % VIP
až 38 °C, tobogany a viac ako 350 reklamných spotov a videoklipov. Nenechajte si ujsť
vodných atrakcií. Súčasťou strediska ich strhujúce vystúpenie! 13 RANČ CINDYUM
je aj najväčšie wellness a spa centrum www.cindyum.wbl.sk
na Slovensku, detské kútiky, ihriská so 10 % Sphere
zábavnými animačnými programami
pre deti. Nájdete tu rôzne druhy sáun,
inhalácií, vírivky, zátoku lásky alebo
snežnú jaskyňu. Užite si aj vy vodný 12
relax v AquaCity Poprad!
NÁMESTOVO
14 AQUACITY POPRAD
www.aquacity.sk
15 % Sphere 6

STREČNO
5
4 SOKOLIARI 7 11
AQUILA BOJNICE RAJECKÁ 8
www.aquila.sk LESNÁ MARTIN RUŽOMBEROK
10 % Sphere JASENSKÁ
DOLINA 10
4 DONOVALY
9
BOJNICE
BANSKÁ
BYSTRICA


3
LEHOTA
NAD
9 AQUALAND PLÁŽOVÉ 2 NOVÁ RIMAVICOU
KÚPALISKO BANSKÁ BAŇA
BYSTRICA TRNAVA
www.aqualandbb.eu
10 % Sphere 1
7 LETNÉ KÚPALISKO BRATISLAVA Tipy pre váš
SUNNY MARTIN
www.sunnymartin.sk
10 % Sphere • 15 % VIP voľný čas

6 PLTE NA VÁHU
www.plte-strecno.sk
10 % Sphere • 15 % VIP
44 FREESPHERE

SVET Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY
Adrenalín Balón nepotrebuje žiadne cesty, letiská, môže lietať
kdekoľvek. Objednajte si let balónom a zažite svet
z vtáčej perspektívy. Let trvá približne 1 hodinu
a štartovať môžete kedykoľvek v roku na Slovensku
2 LANOVÉ CENTRUM TRNAVA i v Čechách. Po pristátí dostanete certifikát
www.lanovecentrumtrnava.sk o absolvovaní letu. Pre väčšiu skupinu ľudí je možné
10 % Sphere • 20 % VIP letieť dvoma a viac balónmi súčasne. Vyberte sa
balónom na nevšedný súkromný výlet do Tatier,
8 LYŽIARSKE STREDISKO zaleťte si ponad Bratislavu, zažite vo výške svadbu,
A BIKEPARK nočný let alebo gastronomický zážitok. Šťastný let!
JASENSKÁ DOLINA
www.jasenskadolina.sk
10 % Sphere • 20 % VIP, young
WWW.BALONY.SK
11 APARTMÁNOVÝ DOM 10 % Sphere • 15 % VIP
FATRAPARK
www.apartmanyfatra.sk 1 AEROTEAM BALÓNOVÉ LETY
20–25 % Sphere www.balonovylet.sk
7 % Sphere
10 PARK SNOW DONOVALY
A LANOVKA NA NOVÚ HOĽU 3 HARAKIRI kite centrum
www.parksnow.sk www.kite-kurzy.sk
10 % Sphere 10 % Sphere


ŠIROKÔ ĎALEKÔ – 11 MALINÔ BRDO SKI&BIKE
POĎTE NA MALINÔ BRDO www.skipark.sk
Ak sú hory pre vás tým „pravým 10 % Sphere
orechovým“, nevynechajte ich 15 % VIP, young
návštevu ani v lete. Vymeňte lyže za
14 15 horské a terénne bicykle a kolobežky.
Na Malinô Brdo aj v lete premávajú
POPRAD PREŠOV kabínkové lanovky a vy si tak užijete 1 CK RAFTOvanie
www.raftovanie.sk
Bike Park s celkovou dĺžkou viac ako 5 % Sphere • 8 % VIP
10 km. K dispozícii je 10 trailov pre
zjazd na horských bicykloch podľa 5 ENDORFUN – HORSKÁ
16 náročnosti. Na mieste sa nachádza ZÁŽITKOVÁ AGENTÚRA
aj požičovňa a predajňa značkových www.endorfun.sk
KOŠICE bicyklov a vybavenia. 10 % Sphere • 15 % VIP

13

LEHOTA Bowling
NAD
RIMAVICOU


ŠPORT, KTORÝ SPÁJA A BAVÍ
Po dobrej túre v Tatrách si oddýchnite s priateľmi na
bowlingu v Poprade. O vašu zábavu sa postará 10
15 BOWLING PRI TRATI AMF profesionálnych bowlingových dráh a príjemný
www.bowlingpritrati.sk personál bowlingového centra. Svoju dráhu si môžete
7 % Sphere • 10 % VIP, young objednať online, a pokiaľ máte narodeniny alebo
meniny, dostanete hodinu hrania zdarma. Priestory
16 CLUB LEŽIACA BOSORKA 14 CITYBOWLING POPRAD Citybowling Poprad sú vhodné i na posedenie
www.leziacabosorka.sk www.citybowling.sk v reštaurácii a na prenájom pre firemné večierky,
10 % Sphere • 15 % VIP 15 % Sphere školenia a stretnutia.
45

VOĽNÝ ČAS


2
TEAM UP
6

IMET CENTRUM
7
ŠTÚDIO ZÁŽITKU
5

QUESTUM


3
4 SWAT
LASER ARENA
WARLORDS PAINTBALL Za zábavou
1
a adrenalínom
KART ONE
ARENA

v Bratislave
Zábava a hra je pre nás už od detstva
tým najlepším relaxom a uvoľnením.

Jazda na motokárach, tímové zdolávanie
prekážok, hľadanie správneho východu

z miestností podľa indícií, adrenalínové
športové súboje či lezenie po stromoch.
Pozvite svojich blízkych a zabavte

sa v tých najlepších arénach!


ACTION PARK
ČUNOVO
8

46 FREESPHERE

5 QUESTUM 7 ŠTÚDIO ZÁŽITKU
ESCAPE ROOM Račianska 30/A
Záhradnícka 72 www.studiozazitku.sk
www.questum.sk 10 % Sphere
10 % Sphere 15 % VIP, young
6 IMET SQUASH & 8 ACTION PARK
RELAX CENTRUM Čunovo
M.Sch.Trnavského 2/B www.actionland.sk
www.squash-imet.eu 10 % Sphere
10 % Sphere 15 % VIP, young
15 % VIP, young
NAVŠTÍVTE NAJVÄČŠIU MOTOKÁROVÚ
DRÁHU NA SLOVENSKU
V bratislavskej Petržalke sa nachádza najväčšia motokárová dráha na
Slovensku, ktorú jednoducho musíte vyskúšať! Kart One Arena ponúka
skúseným i neskúseným jazdcom, mužom a ženám bez rozdielu veku,
možnosť prežiť radosť, vzrušenie z rýchlej jazdy a vďaka adrenalínu
zabudnúť na starosti všedného dňa. Niekoľko kôl na našich motokárach
urobí z kohokoľvek opäť malých chlapcov a dievčatá, s blýskavým pohľadom
a mierne fanatickým úsmevom. Sme tu pre všetkých, ktorí majú radi
vzrušenie z rýchlosti, súťaženia a víťazstiev nad druhými i sami nad sebou.

1 KART ONE ARENA
Kopčianska 82/A
www.kartarena.sk
10 % Sphere
ŠPORT I ZÁBAVA V JEDNOM –
TO JE SWAT LASER ARENA
TEAMUP: JEDINEČNÝ Zabavte sa v jednej z najmodernejších laserových arén
ADRENALÍNOVÝ ZÁBAVANÝ v Bratislave. V dokonalej tme a hmle vidíte len osvetlené
PARK NA SLOVENSKU! prekážky a snažíte sa trafiť svojich nepriateľov. Zásahy
Nič neutuží kvalitné rodinné vás vôbec nebolia, pretože sú snímané pomocou
a priateľské vzťahy viac ako dobrá elektroniky na veste, ktorú máte na sebe. Laser game je
hra a zábava. Možno si pamätáte na bezpečná hra pre všetky vekové kategórie, už od 5 rokov.
známu hru v pevnosti Boyard. TeamUp Zaujímavosťou je výber hudby podľa vlastného vkusu.
je originálny zábavný park, v ktorom James Bond 007, Star Wars, Alien, Transformers, Rocky,
budete rovnako plniť úlohy, zdolávať či Matrix – výber je len na vás!
svoje fyzické limity i odpovedať na
logické hádanky. Vek ani vaša kondícia 3 SWAT LASER ARENA
nie sú dôležité, úlohy sú pripravené Kopčianska 8/A
vo viacerých úrovniach, podľa vašich www.swatlaserarena.sk
schopností. Cieľom hry je zdolať 20 15 % Sphere
úloh, ktoré preveria vašu fyzickú silu,
logické myslenie a tímového ducha. 2 Team Up 4 WARLORDS PAINTBALL
Ich splnenie však nie je podmienkou. Studená 4B/18496 Račianska 71
Najdôležitejšie je to, aby ste sa dobre www.teamup.sk www.warlords.sk
zabavili. 10–25 % Sphere 5–15 % Sphere47

AUTO–MOTO
PÝTALI SME SA JURAJA MAČIKA,
NETWORK & MARKETING MANAGERA AVIS

Ako máme postupovať pri prenájme auta počas
dovolenky? Ktoré doklady budeme potrebovať,
a na aké poplatky sa máme pripraviť?

Pri výbere auta je potrebné v prvom rade zhodnotiť, akú
kategóriu vozidla potrebujete, koľko osôb sa vo vozidle
bude viezť, a akú objemnú batožinu máte. Kategórie
BRATISLAVA, BANSKÁ ČADCA, Fraňa Krála 2080 vozidiel zväčša reprezentuje konkrétny model a značka
BYSTRICA, KOŠICE, PRIEVIDZA www.pneucar.sk auta, musíte však počítať, že tieto informácie sú
www.arspneu.sk 15 % Sphere orientačné a požičovne negarantujú konkrétnu značku
5–15 % Sphere
a model. Teda, nemali by ste sa sústrediť vyslovene na
tento údaj. Môžete však počítať s tým, že auto, ktoré
Všetko pre váš vám bude prenajaté, bude zodpovedať danej kategórii,
prípadne bude ešte o kategóriu vyššie.
automobil Otváracia doba požičovní býva na letiskách
najdlhšia, ak máte neskorý prílet, tak priamo na
letisku je najväčšia šanca, že si vozidlo prevezmete aj
v neskorších hodinách.

Niektoré požičovne poskytujú možnosť vrátenia vozidla
v inom meste, môžete si tak váš výlet naplánovať aj
s odletom z iného letiska alebo destinácie. Očakávajte
však, že za túto možnosť si vo väčšine prípadov budete
musieť priplatiť.

K prenájmu budete určite potrebovať vodičský preukaz
a cestovný pas alebo občiansky preukaz. Nezabudnite
na kreditnú kartu, v niektorých prípadoch postačuje
aj debetná karta. Dajte si však pozor na platnosť vašej
karty, najlepšie je, ak je platná ešte minimálne 6
mesiacov. Pred vycestovaním si skontrolujte povolený
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, TRNAVA, limit vašej karty, aby ste pri prenájme vozidiel z vyšších
J. D. Matejovie 591 Nitrianska 1 kategórií nemali problém so zložením depozitu. Ten sa
www.deura.sk www.autocomodex.sk pohybuje vo výške od 500 €, záleží od kategórie vozidla,
10 % Sphere • 13 % VIP 7 % Sphere
dĺžky prenájmu, či krajiny.
Medzi najčastejšie využívané doplnkové služby patria
detské sedačky, gps navigácie, wifi, poistenie vozidla.
Odporúčame prenajímať si autá z dobre známych
medzinárodných autopožičovní, aby ste mali istotu,
že váš prenájom bude vybavený presne podľa vašich
predstáv a potrieb.obchodná sieť v SR
www.avis.sk
PREŠOV, Košická 2/D BRATISLAVA, Rožňavská 30 10 % Sphere na prenájmy na pobočke
www.sasarak.sk www.danubiaservice.sk 15 % Sphere na prenájmy s online rezerváciou
5 % Sphere 5 % Sphere • 10 % VIP (kód zľavy: Sphere)
48 FREESPHERE


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Sponsorship 2019 Tables of 10
Next Book
文字文稿1