The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by onefx77, 2022-04-21 00:23:10

RPH 5 21 APR 2022

RPH 5 21 APR 2022 KHAMIS

Keywords: RPH 5 21 APR 2022

MINGGU HARI TARIKH

5 KHAMIS 21/04/2022

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
TAHUN 6 TEKUN
MASA 08.40 pg – 09.40 pg
TAJUK
SUB - TAJUK Hargai Perubahan Diri
HASIL Sentuhan Tidak selamat
PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
NILAI-NILAI MURNI
Mengetahui perubahan diri dari segi fizikal dan rohani
KEMAHIRAN
1. Hormat kepada guru dan rakan
Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan
dan sokongan.

Pada akhir pengajaran;

REFLEKSI

Pdp ditunda
Kerana.........................................................................................

MINGGU HARI TARIKH
5 Khamis 21 April, 2022

MATA BAHASA MELAYU TAHUN 5
PELAJARAN
KELAS 5 RAJIN MASA 10.00 – 10.50
TEMA
TAJUK KEMASYARAKATAN
STANDARD
PEMBELAJARAN Choose an item. Masyarakat Penyayang

OBJEKTIF 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Kemahiran

AKTIVITI mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman Membaca

KRITERIA dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang
KEJAYAAN
ABM/BBM betul daripada pelbagai sumber dan memahami

perkara yang dibaca.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Membaca dengan intonasi yang betul

1. Murid membaca dan memahami teks.

2. Murid berbincang membina dan menulis jawapan soalan

bertumpu dan bercapah berdasarkan teks dengan betul.

3. Murid menyatakan kefahaman apa yang dibaca.

4. Murid menyatakan maksud setiap ayat.

5. Murid merumuskan isi pelajaran teks yang dibaca

1. Murid membaca ___ daripada lima perenggan petikan yang

terdapat dalam buku teks dengan betul.

Modul Subjek ☐Lain-lain :

________________________

ELEMEN Kemasyarakatan
MERENTAS
KURIKULUM(EMK) Berhati-hati KECERDASAN Bacaan Luncuran
NILAI DAN ILMU Menghubungkaitkan PELBAGAI / Memahami
BELAJAR CARA Hasil Kerja Murid
TAHAP BELAJAR
PEMIKIRAN KBAT
(KEMAHIRAN
BERFIKIR) - PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
REFLEKSI PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran;

Pdp ditunda
Kerana.........................................................................................


Click to View FlipBook Version