The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Видавництво "Свічадо", 2019-04-10 06:59:29

2174 kultura movlenia - DEMO

2174 kultura movlenia - DEMO

Наталія Сиротич

КУЛЬТУРА
МОВЛЕННЯ

потребує
оновлення

Львів
Видавництво «Свічадо»

2019

УДК 81’371:355. 23
С 40

Сиротич Наталія
С 40 Культура мовлення потребує оновлення /
Наталія Сиротич. Львів : Свічадо, 2019. – 48 с.
ISBN 978-966-938-304-4

Це навчальне видання зі слововжитку та на-
голошуваності слів в українській мові. Воно допо-
може легко, без надзусиль, запам’ятати правильні
форми слів і складні випадки наголошення. Дотеп-
ні, образні, яскраві вірші й комікси, створені за прин-
ципами ейдетики, сприятимуть удосконаленню мов-
лення й дотриманню мовних норм.

Для учнів та студентів.

УДК 81’371:355. 23

ISBN 978-966-938-304-4 © Наталія Сиротич, текст, 2019
© Видавництво «Свічадо», 2019

Я прочитав журнал новий –
Цікавий, модний, фаховИй.

НЕПРАВИЛЬНО ► фАховий
ПРАВИЛЬНО ► фаховИй

– Вітаю, колего! – Сам здивований,
Який фаховИй що зміг піднятися

виступ! до такого рівня
абстракції.

3

Можливо, ви не вірите, проте
ЧорнОслив на чорнОземі росте.

НЕПРАВИЛЬНО ► чорнослИв, чорнозЕм
ПРАВИЛЬНО ► чорнОслив, чорнОзем

– Коханий, – Дякую, кохана.
як перекопаєш чорнОзем, Вже чую запах пиріжків

приходь на обід. із чорнОсливом.

4

Я зовсім поник,
Як побачив ціннИк

НЕПРАВИЛЬНО ► цІнник
ПРАВИЛЬНО ► ціннИк

– Диви, – Та що з
які модні черевики! того?

ЦіннИк бачив?

5

Торкнулася смичка
Моя дочкА.
НЕПРАВИЛЬНО ► дОчка
ПРАВИЛЬНО ► дочкА

– Коли моя дочкА
торкається смичком скрипки,

слухачі затамовують подих.
Її музика – дивовижний
згусток емоцій.

6

НавчаннЯ і завданнЯ –
Все коту під хвіст!
А ось до навчАння
Треба мати хист!

До навчАння треба мати бажАння!

НЕПРАВИЛЬНО ► навчаннЯ, завданнЯ

ПРАВИЛЬНО ► навчАння, завдАння

– Обрав навчАння
за кордоном.

– Куди поступаєш?

– Ого! Серйозні
завдАння ставиш

перед собою!

7


Click to View FlipBook Version