The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Видавництво "Свічадо", 2019-03-28 06:15:58

2261 Poradnyk - Demo

2261 Poradnyk - Demo

Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ

ЯК СТВОРЮВАТИ
ХРИСТИЯНСЬКІ

ДОШКІЛЬНІ ЦЕНТРИ
ЧИ

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ?

ПОРАДНИК від А до Я

Львів
Видавництво «Свічадо»

2019

УДК 261.7
Я 44

Упорядники матеріалів:
Ірина Максименко, Любов Михайлюк

Творча група:
с. Філомена Чворсюк, СНДМ,

Галина Тузяк,
Надія Мирка,
с. Георгія Припутницька, СУ,
Ольга Іваник,
Ірина Максименко,
Любов Михайлюк,
с. Єротея Сорока, СНДМ,
с. Христофора Буштин, СНДМ

Як створювати християнські дошкільні центри чи заклади освіти? Порадник від
Я 44 А до Я. – Львів: Свічадо, 2019. – 128 с.

ISBN 978-966-938-292-4

Порадник буде корисним для батьків, громадських організацій, парафіяльних спільнот,
єпархій та всіх, хто хоче створити християнський дошкільний центр чи заклад освіти.

УДК 261.7

ISBN 978-966-938-292-4 © Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ, 2019

ЗМІСТ

1. Дошкільна освіта та піклування в УГКЦ: історія, принципи та цілі.................................. 5
2. Цінності, візія та місія сучасного християнського закладу дошкільної освіти.............. 10
3. Формація вихователів ...................................................................................................... 11
4. Різні аспекти діяльності ЗДО ............................................................................................ 12
5. Християнське виховання і каплиця ................................................................................. 13
6. Устаткування ЗДО: кімнати, спальні тощо....................................................................... 13
7. Партнери-учасники ЗДО................................................................................................... 14
8. Який садок (продукт) ми пропонуємо?........................................................................... 14
9. Посадові обов’язки педагогів-вихователів ..................................................................... 15
10. Ресурси закладу дошкільної освіти: людські, матеріальні та нематеріальні ............... 17
11. Наглядова рада та її функції ............................................................................................. 22
12. Партнери та конкуренти садка ........................................................................................ 22
13. Місце ЗДО в соціальному середовищі ............................................................................ 23
14. Фінансове забезпечення та фандрейзинг....................................................................... 23
15. Схема документальної бази............................................................................................. 24
16. Схема фінансової бази...................................................................................................... 25
17. Схема матеріально-технічної бази .................................................................................. 26
Література ................................................................................................................................... 27
Додатки ....................................................................................................................................... 28

Додаток А. Дорожня карта .......................................................................................................... 28
Додаток Б. Проект сучасного ЗДО............................................................................................... 33
Додаток В. Перелік потреб ЗДО .................................................................................................. 35
Річні плани.................................................................................................................................... 38
Додаток Г. Опис документів, що подаються закладом освіти для отримання

ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
або розширення провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)
у приватному закладі дошкільної освіти......................................................................... 40
Додаток Ґ. Заява про проведення ліцензування освітніх послуг
у сфері дошкільної освіти для юридичної особи ............................................................ 41
Додаток Ґ.1. Додаток до примірників зразків документів, що додаються
до заяви для проведення ліцензування освітніх послуг
у сфері закладу дошкільної освіти для юридичної особи.............................................. 42
Додаток Д. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти у приватному
закладі дошкільної освіти................................................................................................. 43

4 ЯК СТВОРЮВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ДОШКІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЧИ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ?

ПОРАДНИК від А до Я

Додаток Е. Штатний розпис......................................................................................................... 44
Додаток Є. Тарифікаційний лист ................................................................................................. 45
Додаток Ж. Відомості про кількісні та якісні показники

матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
у сфері дошкільної освіти у приватному закладі дошкільної освіти ............................ 47
Додаток З. Відомості про орієнтовний перелік необхідних іграшок
для використання у процесі загального розвитку дітей
у закладі дошкільної освіти ............................................................................................. 48
Додаток З.1.Орієнтовний перелік іграшок (у табл.) з розрахунку на групу дітей.................... 56
Додаток И. План роботи закладу дошкільної освіти ................................................................. 62
Додаток І. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
у сфері дошкільної освіти у приватному закладі дошкільної освіти ............................. 73
Додаток Ї. Листок співбесіди ....................................................................................................... 75
Додаток Й. Інформація про Вашу дитину................................................................................... 77
Додаток К. Анкета дитини 1 ........................................................................................................ 78
Додаток Л. Анкета дитини 2 ........................................................................................................ 80
Додаток Л.1. Коментар до «Анкети дитини» ............................................................................. 82
Додаток М. Заява-згода батьків дитини..................................................................................... 83
Додаток Н. Перший крок у заклад дошкільної освіти .............................................................. 85
Додаток О. Адаптація................................................................................................................... 87
Додаток П. Медична анкета ........................................................................................................ 90
Додаток Р. Договір про надання послуг ..................................................................................... 92
Додаток Р.1. Додаток №1 до Договору про надання послуг
«Правила закладу дошкільної освіти» ............................................................................ 98
Додаток Р.2. Додаток №2 до Договору про надання послуг «Заява-згода
на проведення фото та відеозйомок малолітньої особи
та на використання отриманих зображень»................................................................. 100
Додаток С. Анкетування............................................................................................................. 101
Додаток Т. Журнал відвідування ЗДО по групах ...................................................................... 105
Додаток У. Розклад тижневих занять у закладі дошкільної освіти ........................................ 107
Додаток Ф. Пропозиції для проведення тематичних місяців ................................................. 110
Додаток Х. Розклад праці помічника вихователя у закладі дошкільної освіти .................... 111
Додаток Ц. Інформаційні листки від батьків та від педагога .................................................. 112
Додаток Ч. Норми харчування у закладі дошкільної освіти
(крім санаторних) для дітей у віці після року................................................................ 113
Додаток Ш. Приклад 2-тижневого сезонного меню харчування дітей у 3ДО ....................... 115
Додаток Щ. Лист-замовлення розхідних матеріалів на місяць .............................................. 125
Додаток Ю. Накладні для підзвітності послуг пральні ............................................................ 126
Додаток Я. Особистий мотиваційний лист команди ............................................................... 127

ЯК СТВОРЮВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ДОШКІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЧИ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ? 5
ПОРАДНИК від А до Я

1 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ТА ПІКЛУВАННЯ В УГКЦ:
ІСТОРІЯ, ПРИНЦИПИ ТА ЦІЛІ

1 вересня 1891 року в місті Стрий на Львівщині відбулося урочисте віче. На якому було
вирішено впроваджувати західноєвропейські зразки дошкільної педагогіки задля розви-
тку наймолодших українців та опіки над ними. Так виникли руські (пізніше – українські)
захоронки – тобто тимчасові місця безпечного перебування, де діти знаходились під на-
дійним захистом та доглядом старших.

Перша україномовна захоронка для дітей з незаможніх сімей була відкрита
19 травня 1893 року Сестрами Служебницями Непорочної Діви Марії (СНДМ) у селі
Жужель на Львівщині. Цьому сприяв о. Кирило Селецький (співзасновник Згромадження
Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії), згодом допомагали єпископи, добродії,
меценати. Освітній процес здійснювали Сестри Служебниці на основі усної народної
творчості, за допомогою природніх матеріалів (шишок, жолудів, тощо), а згодом почали
працювати за фребелівською методикою. Ця методика базувалась на всебічному
розвитку дитини завдяки організованому навчально-виховному процесу, який мав
поєднувати активні дидактичні ігри, працю, науку, пізнання краси і, безперечно,
духовно-релігійний розвиток. Гра, на думку засновника німецької методики Фрідріха
Фребеля, мала поступово переходити в працю, сприяючи розвитку творчості дитини та
асоціюватися для неї з чимось цікавим та приємним.

Щоб перехід із дитсадка до шкільного середовища відбувався гармонійно, семи-
восьмирічна дитина кінця ХІХ початку ХХ століть мала на властивому для неї рівні
засвоїти основи природознавства та математики, опанувати мовленнєвий розвиток та
мати, відповідно до віку, поняття про релігію та духовне життя.

У 1929 році при монастирях Сестер Служебниць нараховувалось 39 захоронок, у яких
перебувало 1750 вихованців, через 10 років кількість захоронок зросла до 57, а кількість
вихованці до 2851. За цей час українські захоронки поступово стали не лише місцем
опіки дітей, але й оазами розвитку та збереження національної ідентичності українців за
часів різного роду утисків, нищення нашої мови, літератури, традицій, культури, історії.
Монахині виховували дітей не лише через повчання, ігри й розвиток, але й через реальний
приклад любові, доброти, жертовності, духовного життя. Сестри, які йшли на служіння
у захоронки спочатку проходили навчання на фребелівських курсах у Львові, а згодом у
Захоронярських семінаріях (1937 р.) та вищих педагогічних курсах у Варшаві (1932 р.).

Серед численних родин, які підтримувати існування захоронок (а їхніми малими
відвідувачами були, перед усім, діти простих бідних селян), були родини Сапіжних,
Грушевських, Франко, Шептицьких та інших заможних Галицьких родин. Митрополит
Андрей у Посланні до Сестер Служебниць 1942 року писав, що вже дорослі діти «без
сумніву благословлять сестер, що в дитинних літах спричинилися до їх виховання на
добрих християн».

6 ЯК СТВОРЮВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ДОШКІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЧИ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ?

ПОРАДНИК від А до Я

Виховання дітей завжди мало додаткову мету – добрий вплив на їхніх батьків. У
стінах захоронок відбувалося релігійне, моральне й культурне виховання українських
батьків. Разом проводили спільні родинні молитви, читали Святе Письмо та пізнавали
твори християнської духовності.

Яким має бути вихователь у християнському ЗДО

На думку о. Кирила Селецького, видатного релігійного діяча і педагога, одного із
співзасновників Згромадження Сестер СНДМ та засновника Згромадження Сестер Святого
Йосифа, портрет доброго вихователя (як педагогічний, так і батьківський) має виглядати так:

духовно зрілий, з відповідними особистими моральними якостями;
прагне до постійного самовдосконалення, готовий до навчання і діяльності;
виконує роль лікаря, який підбирає відповідні ліки – Божу науку;
свідчить добрим прикладом, а не моралізаторством, або іншими абстрактними

повчаннями;
вміє бути добрим порадником, через що є благословенням для своєї громади

та оточення загалом;
навчає чітко і просто, щоб діти все зрозуміли;
молиться з вірою в Божу допомогу;
при кожній нагоді заохочує дітей і молодь любити Бога;
навчає втішатися красою світу, створеною Богом;
є чистим і скромним в одязі, простим – у поведінці;
вчить поважати старших і калік, не насміхатись із бідних;
знає, коли приголубити дитину до серця, а коли – розсудливо застосувати певну

кару або обмеження (з метою лікування, а не помсти!);
вправний садівник, який «прищеплює на дичці добру галузку».
Ніхто з нас не народжується ідеальним вихователем, а також не стає ним одразу.
Кожен педагог (як і батько та мати) зростає разом із дітьми, росте особисто, духовно,
професійно; вчиться на власних помилках та підвищує кваліфікацію через розуміння своїх
недоліків, постійно набуває нового досвіду та працює над різноманітними недоглядами.

Християнське виховання базується на чотирьох пріоритетних напрямках
(за навчанням о. Кирила Селецького): фізичне виховання, виховання через працю,
розумове та духовне виховання.

1. Фізичне виховання

1.1. Для здоров’я дитини існують різні рухові вправи, ігри і забави з м’ячем, катання
на лижах та санчатах, гірські подорожі та інше. У той же час брак рухливості стає
причиною руїни, скверни душі та тіла.

1.2. Вихователь, не може бути байдужим до здоров’я дитини й не карати дітей.
1.3. Хто не дбає про тіло своєї дитини, яке бачить, не може дбати про її душу, яку не

бачить.

ЯК СТВОРЮВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ДОШКІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЧИ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ? 7
ПОРАДНИК від А до Я

1.4. Недбалість до тіла шкодить, вона є причиною різних хворіб.
1.5. Потрібно дбати, щоб дитина була одягнена чисто, хоч навіть і вбого, а також

вмита і зачесана.
1.6. Природа сама вчить людину, як вона має турбуватися про чистоту і красу свого

тіла: дощ і роса змивають із польової квітки порох, а птах купається та укладає
дзьобом свої пір’я.
1.7. Як Церква є домом Божим, так тіло є хатиною душі безсмертної – святим Божим
храмом.
Варто привчати дітей без шкоди для здоров’я вчитися переносити холод чи спеку.
Не перегрівати приміщень, не стелити надто м’якої постелі, хлопцям не давати носити
взимку надто теплого вбрання, щоби не боялися змерзнути у морозний час. У той же
час потрібно вчити старших дітей самостійно стежити за чистотою та акуратністю свого
одягу. Тіло та душа людини нероздільно з’єднані між собою, тому чистота, міцність та
зовнішній порядок поступово знаходять своє відображення у внутрішньому світі дитини.

2. Виховання через працю

2.1. У праці дитина розвиває в собі необхідні для життя фізичні якості: силу, сприт-
ність, витривалість. А також важливі моральні якості: сміливість, наполегли-
вість, дисциплінованість, рішучість тощо.

2.2. Варто залучати дітей до всіх господарських робіт: «Син має вчитися працювати
разом із батьком, донька – з мамою». Діти не мають ані лінуватися, ані
соромитись жодної праці: «Хай знають, як корови доглядати, що робити з
молоком; як прати, шити і латати сорочку; як свій одяг скроїти. Хай знають,
як хліб спекти і як страву належно зварити. І протилежно розуміють, якими
шкідливими для здоров’я є недопечений хліб чи зле приготовлена страва».

Категорично неприйнятним є давати дітям непосильні доручення, дозволяти їм
носити тягарі, не відповідні віку. Поміж працею для дітей доцільно робити перерви,
коли вони можуть читати, співати і т.п.

3. Розумове виховання

3.1. Коли дитина, яка здобуватиме знання, підросте, то не буде просиджувати у
корчмі, а в неділю, коли немає роботи, буде з родиною книжку читати, буде
знати, що діється у світі. Таку людину будуть всі шанувати.

3.2. Важливо змалечку виховувати у дитини сильну волю. У цьому допоможуть
приклади з життя святих (апостола Івана, подвижника Даниїла, папи Климентія)
чи відомих людей (Христофора Колумба, імператора Юстина ІІ, Джеймса Кука).
Вони робили великі речі у житті не завдяки своїм багатствам, соціальному
становищу чи сприянню сильних світу цього, а завдяки постійній праці,
наполегливості та сильному характеру. Розум і шляхетне серце, істинність та
сильна воля, яка все долає – одні з найважливіших якостей у житті дорослої
людини.

8 ЯК СТВОРЮВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ДОШКІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЧИ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ?

ПОРАДНИК від А до Я

3.3. Що в молодих літах засіяно, то в середньому віці має дозрівати. Людина має
вміти писати, читати, рахувати, має знати бувальщину (історію), науку про
землю та про творіння Божі. Коли людина цього всього навчиться, пише отець,
то «позбудеться всякого простацтва».

Підсилюйте волю дитини використовуючи всі можливості для розвитку власних
талантів. Батьки і вихователі мають плекати дітей в науці та у мудрості. «Як вода без
руху стає гнилою і смердячою, як залізо, коли його не використовують – ржавіє, так само
і розум без науки гасне, мов вогонь, коли до нього не підкладають дров».

4. Духовне виховання

4.1. Виховання в дусі християнства будується на євангельських цінностях, маючи в
своїй основі католицьку науку про віру. Земне життя загалом, як і конкретно
виховання, дається людині для підготовки до вічного життя.

4.2. Батьки і педагоги мають вести дітей до досконалості через усунення
можливостей для зла та за допомогою прикладу святих Церкви.

4.3. Через Церкву, а в ній людина – храм Духа Святого – відроджується як нове
творіння. Тут розпізнає покликання, через яке виконує волю Бога щодо себе та
дбає про благо ближніх.

4.4. Батьки беруть участь у творчій дії Бога, стають учасниками Його педагогіки.
Виховання через любов та ніжність починається ще до народження дитини.

4.5. Дитина має душу достойну й чисту, немов ангельську, тому ставлення до неї
має бути відповідним.

4.6. Через виховання дитина привчається до порядку, згодом теж вчиться добре
співпрацювати з однолітками.

4.7. Через молитву, пісні та ігри діти вчаться прославляти Бога, у чому їм мають
сприяти дорослі.

Молоді християни покликані бути особами з відважними серцями, аби могли
будувати життя на правдах християнської віри. З любові до Бога вони мають постійно
дбати про красу й чистоту душі. Берегти власну гідність та не марнувати Божих дарів.
Доброта та стриманість лікують від схильності до гріха наклепу й неправдивих слів,
допомагають уникати злих товариств. Від молодих літ варто застановлялися над собою,
розвиваючи наполегливість у праці та молитві, вміння виваженості та раціональності у
прийнятті рішень,веселості та щирості у спілкуванні. Ці риси згодом допоможуть будь-
якій особі бути доброю у вихованні та співпраці з дітьми.

Виховуючи дітей у захоронках Сестри Служебниці керувалися усіма принципами
доброго виховання за навчанням о. Кирила Селецького, а також брали до уваги і світову
практику навчально-виховного процесу дошкільнят. Як ми вже згадували, у Європі на цей
час уже діяла певна модель дошкільної освіти. 1770 року у Франції пастор Євангельської
церкви Жан-Фредерік Оберлін відкрив перший у світі організований дитячий дошкільний
заклад. Згодом у кількох селах своєї парафії він заснував виховні заклади для бідних
дітей, якими опікувалися побожні жінки. Діти брали участь у духовних бесідах, молитвах,
веселих забавах та співах.

ЯК СТВОРЮВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ДОШКІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЧИ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ? 9
ПОРАДНИК від А до Я

Пізніше, вже у ХІХ столітті, німецький педагог Фрідріх Фребель відкрив заклад для
ігор і занять для бідних дітей дошкільного віку. Це відбулося 1837 року в німецькому місті
Бад-Бланкенбург. Саме Фребель назвав свій заклад знайомою нам назвою «Дитячий
садок». Будучи віруючим християнином, він написав багато праць про дошкільне
виховання, часто згадуючи в них про Бога. Опираючись на біблійний Едем, Фребель
стверджував, що дитячий садок повинен стати для дітей раєм. Підкреслюючи, що
завдання вихователя – дбати про дітей та сприяти їхньому зростанню, Фребель казав:
«Діти будуть рослинами, а я стану їхнім садівником».

Фрідріх Фребель випрацював свою виховну модель. Він був прихильником
всебічного розвитку дитини через гру, працю, навчання, красу та духовний розвиток.
Найкращим засобом виховання дітей педагог вважав гру, через яку дитина найкраще
здатна відобразити свій внутрішній світ. Будучи теоретиком дошкільного виховання,
Фребель розробив цілу систему дидактичних ігор, які принесли йому світову славу. Це
ігри з паличками, горохом, а також різні заняття для дітей:

виколювання по контуру;
малювання;
аплікації;
ліплення;
плетення з кольорових смужок паперу;
різні рухливі ігри.
Фрідріх Фребель вважав, що працювати у дитячих садках мають жінки, що було при-
родно для педагогічної думки того часу. Тому вже у 1838 році організовує навчальні кур-
си для «садівниць» – виховательок дитячих садків. На теренах Галичини ці курси згодом
функціонували під назвою «фреблівка».

10 ЯК СТВОРЮВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ДОШКІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЧИ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ?

ПОРАДНИК від А до Я

2 ЦІННОСТІ, ВІЗІЯ ТА МІСІЯ СУЧАСНОГО
ХРИСТИЯНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Цінності християнського ЗДО визначають як його стратегію діяльності, так і най-
важливіші напрямні для вихователів і батьків. Це виховні вектори, завдяки яким вихо-
вання, освіта та розвиток дітей стають цілісним і гармонійним процесом. Отже, до осно-
вних цінностей християнського закладу для дошкільнят належать:

 любов і прийняття дитини;
 затишна і безпечна домашня атмосфера довіри і підтримки;
 визнання і плекання гідності кожної дитини та кожного дорослого;
 всебічний гармонійний розвиток;
 віра, духовність, любов до молитви (до Бога – через молитву);
 виховання сумління;
 інноваційні підходи до освіти, розвитку та виховання;
 формування спільноти фахівців, відкритих на християнські духовні цінності, а

також на особистий, професійний і духовний розвиток.
Окрім того, серед цінностей християнського ЗДО досвідчені вихователі та небайдужі
батьки виділяють відповідальне ставлення до дітей і до власної діяльності. Також цінується
відкрита і щира співпраця у спільноті закладу. Ця спільнота складається з вихователів,
педагогів та адміністрації, дітей та їхніх батьків, а також осіб, які заміняють батьків (тимчасово
або постійно). У ній царює взаємна повага, привітність та налаштованість на емпатію.
Інші цінності закладів дошкільної освіти, які базуються на християнських засадах, це
постійне спрямування волі дітей і дорослих на добро і добрі справи. Так діти готуються
до життя та до нових етапів дорослішання у атмосфері миру і взаєморозуміння. Також
екологічне виховання, яке включає водночас і розвиток емоційного інтелекту, творчих
здібностей, інтеграційний підхід та безліч інтерактивних складових.
Вихователі та педагоги мають пам’ятати, що християнське виховання – це, перш за все,
виховання, засноване на власному прикладі діяльної любові до Бога, людей та цілого світу.
І, водночас, така любов є відповідальною і реальною. Відповідно, адміністрація закладу має
турботливо ставитися не лише до організації роботи як такої, але й до теплих контактів із
добродіями.
Візія християнського ЗДО – це спосіб реалізації даних цінностей. Відповідно,
йдеться про створення християнського садочка (клубу, центру, світлиці).
Це осередок, в якому пануватиме атмосфера любові та прийняття, де батькам будуть
якісно допомагати в гармонійному вихованні та всебічному розвитку їхніх дітей.
Місія християнського ЗДО – бути християнським виховним середовищем для
дітей дошкільного віку, яке творить атмосферу любові та прийняття дитини з метою
її гармонійного виховання і розвитку. Поширювати християнські виховні цінності.
Формувати гармонійну культуру духовного і особистого зростання та середовище
спільноти любові та взаєморозуміння.

ЯК СТВОРЮВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ДОШКІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЧИ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ? 11
ПОРАДНИК від А до Я

3 ФОРМАЦІЯ ВИХОВАТЕЛІВ

Формація вихователів має містити три вектори: особистий, професійний і
християнський (духовний). Для цього організовуються відповідні психологічні тренінги
та педагогічні семінари-практикуми, реколекції, дні зосередження, професійні та
формаційні курси.

Особливо про духовну формацію варто дбати на стадії набору вихователів. Християнські
цінності, важливі для ЗДО, мають бути і їхніми цінностями також. А постійна формація має
надалі допомагати педагогам у інтегральному особистісному, професійному і духовному
розвитку. Цьому має сприяти як адміністрація, так і духівник ЗДО.

Формація християнських вихователів має спиратися на кращі взірці християнської
педагогіки, здобутки історичних українських захоронок та кращі сучасні педагогічні
методики, згідні з християнськими цінностями. Під час формаційних курсів і зустрічей
потрібно дбати також про протидію професійному вигоранню педагогів. Для цього
доцільно поширювати відповідну літературу та запрошувати досвідчених духівників та
християнських психологів.

Невелику частину формації можна черпати через корисну літературу, яка перелічена далі.

Виховувати у свободі, правді та любові. Вибрані документи Церкви про
католицьку школу, виховання, освіту. Львів: Свічадо, 2017. – 576 с.

Вчимося позитивної взаємодії: практикум / [с. Христофора Буштин, СНДМ, Ірина
Ковалик, Ірина Сіданіч та ін.]; [укладач І.М. Матійків]. – Львів – Видавництво
«Компанія «Манускрипт», 2017. – 544 с.

Засади формації вчителя: особистісні та духовні аспекти / упорядкування
с. Георгія Припутницька. – Львів: Апріорі, 2017. – Ч. 1. – 72 с.

Засади формації вчителя: виховні аспекти навчальної діяльності / упорядкування
с. Георгія Припутницька. – Львів: Свічадо, 2018. – Ч. 2. – 84 с.

Покликані до любові та витривалості: Майба П., Максименко І.: навчальний
посібник основних засад духовності педагога. Львів: Свічадо, 2018. – 102 с.

Формація вихователів може здійснюватися такими способами:
а) організована заснованиками, керівництвом, духівником закладу;
б) частю у заходах запропонованих:

Комісією у справах освіти та виховання УГКЦ;
ГС «Католицька освіта»;
Єпархіальними комісіями у справах освіти та виховання УГКЦ;
Освітньо-методичним центром ім. Дзеровича у Львові та інше.

12 ЯК СТВОРЮВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ДОШКІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЧИ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ?

ПОРАДНИК від А до Я

4 РІЗНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДО

Пропозиції для формування плану дня та щоденної діяльності містять багато
компонентів, які можна використовувати як у щоденній праці, так і у стратегічному
плануванні роботи ЗДО.

 Зустріч із посмішкою.
 Ранкова спільна зустріч у колі (молитва, мотивація та настрій, легка гімнастика,

оголошення плану дня, огляд подій у календарі, введення в тему дня тощо).
 Заняття (музичні, спортивні, мистецькі, пізнавальні, інтерговано-тематичні).
 Експериментальна діяльність із дітьми.
 Майстер-класи (в т. ч. за участю батьків).
 Екскурсії.
 Тематичні та соціальні проекти (виховання до добрих справ).
 Проектна діяльність (фотовиставки, готування їжі тощо).
 Харчування і сон.
 Гігієна (чищення зубів, душ після фізичних вправ або активних видів діяльності).
 Інноваційне навчання, використання інтерактивних методів освіти та виховання.
 Спільна Божественна Літургія, особливо у великі свята.
 Щоденні катехитичні заняття (євангелізація, яка також може залучати батьків).
 Традиції та особливі свята у садочку.
 Зустрічі для батьків (індивідуальні, спільні, формаційні).
 Зустрічі для вихователів і працівників (формаційні, професійні, неформальні).
 Дні відкритих дверей та теплі контакти з добродіями.
 Підготовка і впорядкування документації (вхідної / вихідної; договорів про при-

йняття / відрахування, випробувальний термін та адаптацію; анкет, медичних до-
відок і т. п.).
 Вибір і обговорення освітніх методик закладу («Українське дошкілля» – основна
і варіативна частина).
 Підготовка портфоліо, виставки дитячих робіт.
 Пропозиції по праці з випускниками садочка.
 Атестація педагогів і вихователів (участь у конкурсах, публікації).
 Премії, спільне святкування і дозвілля (як заохочення).


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2290 Rankovi zustrichi - DEMO
Next Book
Final Inventory 28-3