The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Видавництво "Свічадо", 2019-04-17 10:52:12

2292 DEMO

2292 DEMO

О. Томаш Єльонек

ТВІЙ І МІЙ
ХРЕСТ

УДК 27-31-475-534.3
Є 77

Релігійне видання
о. Томаш Єльонек

Твій і мій хрест
Назва оригіналу: ks. Tomasz Jelonek. Twój i mój krzyż
ISBN 978-617-7510-42-09

Переклад з польської: Оксана Вавжиняк
Літературний редактор: Любов Кондрак
Технічний редактор: Володимир Барановський

У публікації використано Святе Письмо
(Старого і Нового Завіту),

що опрацювала Комісія у справах Літургії РКЦ
для літургійного вжитку в латинському обряді

(ad experimentum).

Підписано до друку 4.03.2019. Формат 70х100/16. Папір офс. Офс.
друк. Ум. друк. арк. 1,3. Наклад 1000 прим.
Замовлення № 4/03-19. Гарнітура Calibri
Cum permissione auctoritatis ecclesiasticae
(за дозволом церковної влади)
ТзОВ Видавництво “Свічадо”
(Свідоцтво серії ДК №1651 від 15.01.2004)
79008, м. Львів, а/c 808, вул. Винниченка, 22
Тел.: (032) 244-57-44, факс: (032) 240-35-08

e-mail: [email protected], url: www.svichado.com

ТзОВ “Видавництво Святого Павла”
(Свідоцтво серії ДК №5260 від 19.12.2016)
79014, м. Львів, вул. Кутова, 5, Тел./факс: (032) 225-78-52
e-mail: [email protected], url: www.sviatyipavlo.com

Друк: СПД “Торба Михайло Михайлович”

© Видавництво Святого Павла, Львів 2019 ISBN 978-617-7510-42-09

Вступ

Господи Ісусе, ми прагнемо пройти
слідами Твоєї останньої дороги на землі.
Вона закінчилася на дереві Хреста, але
її справжнім завершенням було Воскре-
сіння. Дозволь нам піти слідом за Тобою,
щоб ця дорога викарбувалася в нашій
душі. Щоб ми, пізнавши Твою любов, що
привела Тебе на Хрест, запалали любов’ю
до Тебе і виконали Твою волю в нашому
житті, якою є хрест, що Ти нам даєш.

3

І стояння
Ісус, засуджений на смерть

Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе,
і величаємо Тебе.
Бо своєю смертю на хресті
Ти відкупив весь рід людський.

4

Ти стоїш перед людським судом, перед
судом, що тремтить за свою владу, за
свою кар’єру Пилата, та на смерть видає
Тебе воля Твого Отця, який так полюбив
світ, що дав свого Сина. Пилат говорить:
“Підеш на хрест”, але Отець сказав це Тобі
раніше, на що Ти відповів: “Ось іду, щоб
виконати, Боже, Твою волю”. Дозволь
мені, Ісусе, у словах, які до мене про-
мовляють люди, розпізнати Твою волю
і виконати її, не дивлячись на те, через
кого вона до мене приходить.

За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий,
Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.

5

ІІ стояння
Ісус бере хрест

Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе,
і величаємо Тебе.
Бо своєю смертю на хресті
Ти відкупив весь рід людський.

6

Вони приготували колоду і поклали
її на Твої зболілі плечі. Це приготували
люди, які мусили виконувати вирок рим-
ського префекта, та я знаю, що значною
мірою цю колоду Твого Хреста я приго-
тував особисто. Це через мої гріхи вона
була такою важкою. Через мої гріхи Ти
взяв цей тягар на свої рамена і зробив це
зі смиренням. Вчини, щоб я, коли нести-
му колоду свого хреста, пам’ятав про Твій
приклад. Не дозволь мені обтяжувати
Твій Хрест своїми гріхами, а навпаки, щоб
несучи свій хрест та йдучи за Тобою, я
дійшов разом з Тобою до Царства Отця.

За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий,
Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.

7

ІІІ стояння
Ісус падає вперше

Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе,
і величаємо Тебе.
Бо своєю смертю на хресті
Ти відкупив весь рід людський.

8

Ісусе, фізичне виснаження і тягар
хрестової колоди звалюють Тебе на
землю. Це не лише тягар колоди, це
такі важкі мої гріхи, мій непослух волі
Твого Отця. Тому колода, яку Ти несеш,
вірний тій волі, так Тебе гнітить. Вчини,
щоб я навчився шукати Твою волю та
волю Твого Отця, щоб виконуючи її,
Твоя колода ставала щоразу легшою, а
якщо я впаду і порушу волю Твого Отця
або ж не прийму її, дозволь мені підве-
стися, як Ти підвівся, щоб далі йти тією
дорогою. Не дозволь, щоб я коли-небудь
впав і лежав.

За нас Ти страждав, за нас був розп’ятий,
Ісусе, наш Спасе, помилуй нас.

9


Click to View FlipBook Version