The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Видавництво "Свічадо", 2019-06-11 07:32:29

2304 Molytvy za ditey - DEMO

2304 Molytvy za ditey - DEMO

МОЛИТВИ
ЗА

ДІТЕЙ

Ëüâ³â
Âèäàâíèöòâî  «Ñâ³÷àäî»

2019

Упорядкувала
Тереза Ференц
Художнє оформлення
Василь Максимович

Молитви за дітей / Упор. Тереза Ференц. —
Львів : Видавництво «Свічадо», 2019. — 80 с.

ISBN 978-966-938-322-8

У молитовнику подано молитви за дітей (рідних,
похресників, онуків, сиріт, ненароджених, покійних)
у різних життєвих ситуаціях, звернені не лише до
Господа Бога й Пресвятої Богородиці, праведного
Йосифа Обручника, а й до ангелів-хоронителів, свя-
тих покровителів дітей...

Видання призначене як для матерів і батьків,
дідусів і бабусь, так і для хресних, катехитів, пе-
дагогів й усіх, хто працює із дітьми й молиться за
їхнє боговгодне щасливе життя на землі й у царстві
небесному.

ISBN 978-966-938-322-8

Вступ

Благослови, Боже,
дітей Твоїх і наших…

Діти — Божий дарунок для сім’ї та
всієї родини... Вони — майбутнє наро-
ду й Церкви Христової. Тому у христи-
янстві великого значення на­дають ви-
хованню дітей. Це — як квіти, які треба
не лише посадити у родючий ґрунт, а
й поливати, пропо­лювати — постійно
доглядати.

Діти особливо потребують міцного
Божого захисту. Сьогодні у світі новіт-
ніх винаходів та технологій часто йде
боротьба за дитячі душі. Тому ще з
лона матері дитя потребує молитов-
ної підтримки, яка супроводжуватиме
його у дитячо-підлітковому, юному і
дорослому віці.

Просячи Бога, Пресвяту Богороди­-
цю, ангелів-хоронителів, святих  у мо-
литвах про опіку над дітьми, ста­

ра­й­мося, щоб їхні життєві дороги
сте­лились у вірі, надії й любові. І таким
чином передамо їм безцінний скарб —
життя у Бозі (Його пізнати, Йому слу-
жити й прославляти навіки).

Відома мати-християнка двох виз-
начних постатей Української Греко-
Католицької Церкви — праведного
Митрополита Андрея й священному-
ченика Климентія — Софія (з Фредрів)
Шептицька завжди залучала Бога до
виховання своїх дітей. Вона у молит-
ві довіряла Всевишньому опіку над
ними. А її перевіреною системою вихо-
вання була молитва до Пресвятої Бо-
гоматері — «Богородице Діво».

У молитовнику вміщені молитви за
дітей різного віку під час різних жит-
тєвих ситуацій — за рідних і хресних
дітей, сиріт, ненароджених, покійних
дітей. За Боже благословення для ді-
тей моляться матусі й татусі, а також
хресні й рідні, катехити й педагоги.
Звертаються молитовно до Господа і

бабусі-дідусі, прабабусі-прадідусі, дя­­
куючи за Його дар — бачити “дітей
дітей своїх” та просять Божого благо-
словення для своїх онучат.

Молитовник призначений як для
мамусь й татусів, дідусів і бабусь, так
і для хресних, катехитів, педагогів й
усіх, хто працює із дітьми й молиться
за їхнє боговгодне щасливе життя тут,
на землі, й у царстві небесному.

Отець Іван Ференц,
сотрудник храму

Воскресіння Христового у Львові,
цензор Львівської Архиєпархії

Української Греко-Католицької
ЦерквиМолитва за дитинку
в лоні матері

Боже милосердний, Отче наш, бла-
гаю Тебе, наділи дитинку мою найкра-
щими дарами природи і благодатями,
щоби тут, на землі, вона прославляла
Тебе, а для нас була джерелом потіхи.

Матінко Божа, ти зазнала радости
ма­теринства, навчи мене так чинити,
щоби дитині своїй я не зробила жод-
ної кривди. Виблагай мені в Сина сво-
го, нашого Господа Ісуса Христа, чес-
ноти терпеливости й відваги, щоби я
всі труди зносила для добра власного
і дитинки моєї. Матінко Бога нашого,
молися за нас. Амінь.

Молитва матері, що очікує
народження дитини

Отче небесний, Боже всемогутній і
предвічний, Ти сотворив усіх нас. Дя-
кую Тобі за радість, що в мені визріває
життя нове. Дякую Тобі, що послужив-
ся мною у сотворенні Твоєму.

Охороняй, Господи, мене й дитину
мою в ці місяці очікування. Я думаю
про Ісуса Христа, який також народив-
ся. Допоможи рости дитині моїй, як ріс
Ісус: сильною, мудрою, сповненою лю-
бови, свідомою того, що Ти є її Отцем
небесним.

Споможи мені, Господи, як допоміг
Приснодіві Марії, довірити Тобі себе,
чоловіка й дітей моїх — Ти бо хочеш
для нас якнайліпше. Прошу це в ім’я
Ісуса. Амінь

Молитва за дітей, які мають
народитися

Небесний Отче! Глянь ласкаво на
всіх ненароджених, яких Ти покликав
до життя. Твій Син колись жив в ут-
робі своєї Матері Марії, яка забезпечу-
вала поживу і захист для Нього протя-
гом дев’яти місяців перед тим, як Він
народився. Ми просимо через Марію,
яка приводить нас до Твого Сина Ісуса,
який як Бог розділяє людське життя з
нами і стався, як ми в усьому, крім грі-
ха, і молиться за нас праворуч Отця: з
моменту їхнього зачаття захисти всіх
невинних ненароджених дітей, серця
яких починають битися на ранньому
етапі вагітности і які можуть служи-
ти Тобі протягом земного життя, і мо-
жуть хвалити й любити Тебе згодом у
вічності.

Боже премилосердний! Дай їхнім
матерям можливість привести цих ді-
тей у світ. Дай їм розуміння пізнати, що

навіть коли вони не будуть спромож-
ні годувати, одягати і виховувати їх,
хтось охоче усиновить (удочерить) їх
і дасть їм любов, якої вони потребу-
ють. Дай обом — матерям і їхнім не-
народженим дітям — здорову душу і
тіло. Допоможи всім їхнім членам сім’ї
бути готовими прийняти цей новий
дар життя, щоб вони змогли підбадьо­
рювати їх у будь-який необхідний
спосіб. Ми просимо цього в ім’я Твого
Сина Ісуса, у єдності зі Святим Духом,
на віки віків. Амінь.

10

Молитва батьків за дітей

Отче небесний! Ти поблагосло-
вив мене діточками і поклав на мене
обов’язок трудитися над їхнім вихо-
ванням.

Знаю, Господи, що колись Ти поба-
жаєш від мене звіту з цього важливого
обов’язку. Свідомий (свідома) цього,
звертаюся до Тебе й смиренно благаю:
просвіти мій розум, щоб я своїх дітей
якнайкраще провадив (провадила)
згід­но з Твоїми святими заповідями.

Викорінюй з мого серця надмірну
прив’язаність до них, яка є проявом са-
молюбства, щоб я не був (була) сліпий
(сліпою) щодо їхніх помилок. Бережи
мене, Господи, щоб я не був (не була)
для них згіршенням.

Дай мені так виховати моїх дітей,
щоб вони дедалі більше Тебе пізнава-
ли, любили й усе своє життя поводи-
лися згідно з Твоєю святою волею.

11

Пречиста Діво Маріє! Будь моїм ді-
тям Матір’ю і заступницею. Святий
Обручнику Йосифе! Опікуйся моїми
дітьми. Амінь.

Зміст
Молитви за дітей до ісуса христа
й пресвятої богородиці..............................7
Молитви за дітей до ангелів
і святих.............................................................. 37
Молитви за дітей
під час урочистих подій........................... 43
Молитви за дітей
під час навчання.......................................... 49
Молитви про життєву дорогу
дитини.............................................................. 55
Молитви за дітей
про духовне зцілення............................... 61
Молитви за дітей під час хвороби..... 67
Молитви за ненароджених
і покійних дітей........................................... 73

79


Click to View FlipBook Version