The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fahri Tershani, 2019-04-13 15:47:56

Llojet e dijeve-converted

Llojet e dijeve-converted

Dija

Fjalën dije (si rrezultat ose gjendje e
arritur) mund ta zëvëndsojmë me
termin të nxënë ( si proces që i praprinë
këtij rrezultati).

Llojet e dijeve

Dija praktike – Mësuesi, shkolla, shoqëria, familja,
gjinia, veprime me moshatarët, muzika, mediat,
lojrat kompjuterike, dije të përditëshme, zgjidhja e
problemeve të përditeshme etj.

Dija shkollore – Riciklim i një rendi të caktuar,
mësimi i një përmbajtje, kompetencat e
paravendosura, lendë të caktuara etj.

Dija praktike

- Femijët duhet të mesojnë sot për të bërë
dije aktuale
- Dëshira e ambiciet të brendshme
- Nevojat e jashtme

Dija shkollore

- Dija transmetohet
- Nxënësi duhet të dijë ketë

ketë
- Dija akumulohet
- Dije të sotme aktuale

nxënësi duhet të marrë

Çka të bëhet sot?

Të nisemi nga nevojat, dëshirat dhe ambiciet e
nxënësve.
Të aktivizohen dëshirat dhe ambiciet e
nxënësve.
Kurrikula të zbatohen në funksion të dijes së
sotme ( shkolla amerikane, shkolla finlandeze).
Duhet TIK- u për zgjidhjen e problemeve, puna
ekipore,shkrim e shkathtësi.

Ilustrimi i zonës së përafërt të
zhvillimit

Ajo që mund të bëjë
Ajo që mund të bëjë
me ndihmë
Ajo që nuk mund të
bëjë

Faktorët që udhëzojnë nxënësin në përparimin e tij nëpër
zonën e zhvillimit të përafërt janë: mësimdhënësi, prindërit,
moshatarët, por edhe njerëzit e tjerë me të cilët ndërvepron.

Rëndësia e TIK- ut

Mbase, një zonë e përafërt
e zhvillimit do të mund të
përcaktohej edhe duke e
përcaktiuar rolin e
teknologjisë informatve si
pjesë e mjedisit jetësor të
fëmijës.


Click to View FlipBook Version