The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Panduan Pengurusan Unit KoKurikulum SKTMI 2 Tahun 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by myctie, 2019-12-28 17:22:57

Buku Panduan Pengurusan Unit KoKurikulum SKTMI2 Tahun 2020

Buku Panduan Pengurusan Unit KoKurikulum SKTMI 2 Tahun 2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

SK TENGKU MAHMOOD
ISKANDAR 2, PONTIAN,

JOHOR

KO-KURIKULUM
2020

PENGURUSAN UNIT

KOKURIKULUM

STMI (2) PONTIAN

2020

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA E
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

____________________________________________________________

Email : [email protected]
__________________________

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA E
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

____________________________________________________________

SENARAI JAWATANKUA
(PERUBAHAN ATAS K

UNIT BERUNIFORM KELAB PERSATUA

NO NAMA GURU PENGERUSI
N. PENGERUSI
SETIAUSAHA

AJK
PENGERUSI
N. PENGERUSI
SETIAUSAHA

ABD. RAHIM BIN JOYOS PG

1 KP

AZI ZAID BIN MOHD. PG

2 SALLEH KP ICT

NOR AZILA BT YUSOFF

3 PI ICT

RASHID BIN AB. KARIM TK BO

4 RS SS

IBRAHIM BIN PG

5 ABD.GHANI KP ICT

OM PRAGAS A/L TKR

6 MUNIANDY S

NOOR AINI BINTI ABD PPT

7 JALIL DM

M.NURUL ADNI BIN sila PG

8 DINDIK t KP

MARIA BINTI ABU PPT

9 HASSAN

MAZZIANA HANIM TKR BO

10 BINTI MAT ZIN S SS

NOORLAILA BINTI IDA

11 MOHD DIN PI S

Email : [email protected]
__________________________

ASA KOKURIKULUM 2020 RUMAH SUKAN
KEPERLUAN SEMASA)

AN SUKAN/PERMAINAN

AJK TUGAS KHAS UNIT
PENGERUSI KOKO
N. PENGERUSI
SETIAUSAHA

AJK
PENGERUSI
N. PENGERUSI
SETIAUSAHA

AJK

IDA TUA

S BS H

LKI PENYELARAS
UNIFORM
BS R
PENYELARAS
LKI 1M1S

BJ R PENYELARAS
KELAB
LKI

BS R

OL KA

AH ST

BO GI

SS M SETIAUSAHA SUKAN

KAS

BJ T

IDA JBA

S BS T

KAS

ICT BJ T

OL KAS

AH T

TUA

BJ H

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA E
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

____________________________________________________________

NAZIFAH BINTI NGADI PPT

12 silat

AQILAH PP

13 T DM

MD NORFADZIL BIN silat PG

RAHMAD KP IDA

14 S

WAN IRFA AMIRAH IDA

15 PI S

YASMIN BINTI MOHD. TKR

16 SALLEH S DM

SHA.SHUHADAH BT

17 SYED ESA PI

ZAILINA BINTI ARPIN PPT BO

18 SS

JUMINI BT MOHAMAD

19 PI

NORAZILAH BT. TKR silat

20 EDERIS S

21

Email : [email protected]
__________________________

DM GIM JBA
T PENYELARAS SPTS
GI KAS
M T

BS TUA SU KOKO
H
BJ
OL JBA
AH T
BO GI
SS M LKI
OL R
AH
GI LKI
ICT M R
JBA
OL T
DM AH TU
AH

TU
AH

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1.1.1 SETIAUSAHA KOKURIKULUM

1. Memanggil mesyuarat dan meminta Penolong Kanan Kokurikulum mempengerusikan
mesyuarat dengan semua guru penasihat persatuan, kelab, sukan, permainan dan
unit beruniform pada awal tahun untuk merangka dan menggubal jadual perjumpaan.

2. Mengada dan menyusun program aktiviti tahunan gerak kerja kokurikulum bagi
menentukan bahawa rancangan itu berjalan lancar.

3. Meneliti semua program aktiviti yang dirancangkan itu dapat dilaksanakan secara
praktikal dan baik.

4. Mengumpulkan laporan aktiviti tahunan bagi tiap-tiap gerak kerja kokurikulum dan
menyerahkannya kepada Penolong Kanan Kokurikulum.

5. Menyedia danmengedarkan Buku Rekod Kegiatan Kokurikulumkepada guru-guru
penasihat untuk diisi dan disahkan.

6. Memungut buku-buku yang telah lengkap diisi pada akhir tiap-tiap penggal untuk
disemak dan diserahkan kepada guru-guru kelas sebagai rujukan.

7. Menyediakan laporan kemajuan untuk dimasukkan ke dalam sijil berhenti sekolah
pada akhir tahun.

8. Menyelaraskan penggunaan dewan dan padang sekolah untuk kegunaan semua yang
ada di sekolah.

9. Bertindak sebagai penyelaras lawatan atau rombongan yang dianjurkan oleh pihak
sekolah dari masa ke semasa

1.1.2 SETIAUSAHA SUKAN

Setiausaha sukan adalah salah satu tugas yang amat penting dalam menjayakan kegiatan
sukan dimana-mana sekolah jua.Pada amnya, setiausaha sukan bertanggungjawab
dalam melaksanakan segala program sukan sekolah, membimbing latihan, menyelaras
olahraga, permainan, sukan antara kelas, rumah, sekolah dan sebagainya.Ia bertindak
sebagai penasihat dan bertanggungjawab dalam pengelolaan, pengurusan,
perancangan, kewangan, penglibatan pelajar, membuat penilaian di
sampingmenjadisebagai penggerak untuk memperkembangkanminatmereka
dalambidang sukan dan permainan.

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

Tugas-tugas Setiausaha Sukan yang lain adalah seperti berikut :

a. Menyelaras semua permainan antara sekolah dengan Majils Sukan Sekolah-
Sekolah Malaysia.

b. Menyelaras semua sukan dan sukan antara pasukan yang ada di peringkat
sekolah.

c. Menyelaras semua kegiatan sukan dan permainan antara rumah-rumah yang
ada di sekolah.

d. Berhubung dengan pengerusi majlis sukan untukmengadakanmesyuarat dengan
guru-guru sukan dan permainan, rumah dan jawatankuasa pelajar.

e. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan dan permainan tahunan dan membuat
pesanan terhadap peralatan yang diperlukan oleh sekolah.

f. Menyediakan jadual latihan untuk semua jenis sukan dan permainan dengan guru
bertugas dan menetapkan hari, masa dan tempat latihan.

g. Menyelaraskan semua acara sukan dan permainan sebelum dan sehingga hari
sukan dan permainan.

h. Mengurus dan menyediakan gelanggang, padang dan tempat-tempat pertandingan
dan memastikan semuanya berada dalam keadaan baik dan mengikut peraturan
sebelum hari perlawanan.

i. Menyemak dan menyelaraskan urusan permohonan wang pendahuluan untuk
membeli pakaian pemain-pemain pasukan sekolah dan peralatan persendirian para
peserta sukan dan permainan.

j. Mendapatkan pengadil bagi pertandingan peringkat majlis sukan sekolah-sekolah
dengan kerjasama guru majlis sukan.

k. Membahagikan para pelajar mengikut pasukan rumah masing-masing di
sekolahnya.

l. Menyimpan senarai daftar pelajar dengan lengkap dan kemas kini melalui guru-guru
rumah.

m. Membantu dan membahagikan tugas sukan dan permainan di kalangan guru-guru
di sekolahnya.

n. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan dan memesan segala peralatan
sukan dan permainan sekolah.

o. Menyimpan stok alatan sukan dan permainan yang diperlukan oleh sekolah dan
memastikan stok itu berada dalam keadaan yang baik dan memuaskan.

p. Mengawas dengan rapi penggunaan dan keselematan alatan sukan dan permainan
sekolah seluruhnya.

q. Menguruskan pengangkutan para pemain sekolah yang akan mengambil bahagian
dalam sukan dan permainan di luar sekolah.

r. Menguruskan surat-surat kebenaran ibu bapa atau penjaga bagi pelajar-pelajar
yang akanmengambil bahagian mewakili sekolah.

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

s. Menjaga dan menentukan kesihatan pelajar yang mewakili sukan dan permainan
sekolah sentiasa berada dalam keadaan yang baik.

t. Menyediakan laporan lengkap sukan dan permainan bagi pelajar untuk tujuan
menyediakan surat akuan dan sijil berhenti sekolah.

u. Menyusun program yang teratur untuk perancangan sukan dan permainan sekolah
sepanjang tahun.

v. Menentukan pelaksanaan perancangan sukan dan permainan yang telah disusun
itu dilakukan sepenuhnya.

w. Mengambil langkah-langkah tegas untuk meninggikan mutu dan prestasi sukan dan
permainan sekolah.

1.1.3 GURU PERMAINAN

a. Memajukan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam sukan dan permainan di
bawah jagaannya dengan mengadakan latihan mengikut jadual yang telah
ditetapkan oleh guru majlis sukan dan setiausaha sukan.

b. Mengatur seberapa banyak perlawanan persahabatan dengan pasukan-pasukan di
sekolah-sekolah lain.

c. Membentuk pasukan sekolah mengikut kumpulan umur untuk pertandingan majlis
sukan sekolah-sekolah.

d. Mendapatkan pengadil dalam sesuatu perlawanan persahabatan yang dianjurkan
antara sekolah-sekolah.

e. Mengadakan perlawanan antara rumah dan kelas dan menyampaikan keputusan
perlawanan itu kepada setiausaha sukan ataupun guru majlis sukan.

f. Membentuk sebuah jawatankuasa pelajar dan guru sukan dan permainan di
peringkat sekolah.

g. Menempah dan mengaturkan pengangkutan untuk pasukannya bagi perlawanan
majlis sukan sekolah-sekolah termasuk juga perlawanan persahabatan.

h. Mengiringi dan menjaga disiplin pelajar dalam sesuatu permainan itu untuk
menentukan kelancaran perjalanan sukan dan permainan.

i. Bertanggungjawab terhadap kedatangan pemain-pemain mengikut masa dalam
latihan dan perlawanan.

j. Membahagikan alatan dan pakaian sukan dan permainan kepad apemain dan
mengumpulkannya semula setelah selesai permainan.

k. Menjaga keselematan barangan dan alatan sukan dan permainana dan sentiasa
berada dalamkeadaan sempurna.

l. Mengawasi disilpin dan kebajikan pelajar di tempat latihan dan perlawanan
danmemberi perangsang untuk membangkitkan semangat mereka.

m. Menghubungi dan menghantar ke hospital atau ke rumah pemain sekiranya berlaku
kecederaan dan kemalangan yang serius.

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

n. Melaporkan kepada setiausaha sukan dan guru besar mengenai kepurusan
pertandingan dan perlawanan sekiranya berlaku sesuatu yang di luar dugaan.

o. Mencatat dan mengesahkan penglibatan tiap-tiap pelajar dalampermainan
berkenaan untuk dijadikan asas dalam menyediakan Laporan Tahunan Penilaian
Gerak Kerja Kokurikulum pelajar.

p. Menyerahkan laporan pelajar itu kepada guru penyelaras sukan dan permainan
pada penghujung tahun.

1.1.4 GURU RUMAH

a. Menyediakan senarai ahli-ahli rumah masing-masing yang lengkap mengikut tahun.
b. Mengagihkan para pelajar dalam rumah kepada beberapa acara sukan dan

permainan untuk mereka mengambil bahagian.
c. Menyusun program latihan bagi semua pelajar dalam rumahnya dan mengadakan

latihan untuk mereka.
d. Bekerjasama dengan guru-guru lain untuk menyediakan trek-trek di padang

menjelang harisukan dan permainan.
e. Menyediakan alat-alat sukan dan permainan untuk para pelajarmengambil bahagian

dalamsukan dan permainan.
f. Menyediakan rumah atau khemah untuk para pelajar berkumpul semasa mereka

mengambil bahagian.
g. Menyediakan makanan dan minuman ringan untuk para pelajar yang mengambil

bahagian dalam sukan dan permainan.
h. Mengaturkan barisan pelajar untuk berkumpul semasa majlis pembukaan dan

penutup harisukan dan permainan.
i. Meruntuhkan rumah atau khemah setelah selesai majlis penutupan rasmi hari sukan

dan permainan.
j. Memulangkan semula alat-alat sukan dan permainan yang telah digunakan itu ke

tempat asalnya.

1.1.5 GURU PENASIHAT KELAB DAN PERSATUAN

a. Menggalakkan semua pelajar di sekolahnya untuk menjadi ahli dalam sesebuah
persatuan, kelab, sukan dan permainan dan pasukan unit beruniform.

b. Menggubal peraturan, undang-undang dan perlembagaan bagi semua persatuan,
kelab, sukan dan permainan dan pasukan unit beruniform.

c. Menubuhkan jawatankuasa pelajar bagi persatuan, kelab, sukan dan permainan
yang tida menjadi penasihatnya.

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

d. Menentukan ahli-ahli jawatankuasa yang telah dipilih itu melaksanakan tugas dan
tanggungjawab mereka mengikut perlembagaan.

e. Merancang program aktiviti persatuan yang bakal dijalankan bagi sesuatu tahun
itumengikut penggal dengan kerjasama jawatankuasa pelajar.

f. Menyerahkan program kegiatan tahunan itu kepada guru penyelaras gerak kerja
kokurikulum pada tarikh yang telah ditetapkan.

g. Menentukan tiap-tiap aktiviti yang telah dirancangkan itu dijalankan mengikut jadual
dan berjalan dengan teratur dan lancar.

h. Menghadiri tiap-tiap mesyuarat atau perjumpaan dan kegiatan persatuan,
kelab,sukan dan permainan yang berada di bawah jagaannya.

i. Menjaga kewangan persatuan, wang runcit dan harta benda persatuan dan
menentukan semuanya digunakan untuk kebaikan ahli-ahli persatuan itu sendiri.

j. Menyediakan anggaran perbelanjaan dan pendapatan persatuan di bawah
kelolaannya.

k. Mengiringi tiap-tiap rombongan yang diaturkan oleh persatuannya dan jikalau tidak
dapat bersama dia hendaklah mencari wakil atau penggantinya.

l. Membuat laporan bagi tiap-tiap kegiatan persatuannya dengna menyatakan tentang
tarikh, masa, tempat, jenis kegiatan, kehadiran ahli dan guru dan programaktiviti
yang diadakan itu darimula hingga ke akhir.

m. Menyerahkan program aktiviti tahunan persatuan kepada penyelaras gerak kerja
kokurikulum pada awal tiap-tiap penggal.

n. Menyedia dan menyerahkan laporan kejayaan aktiviti pada penghujung tiap-tiap
semester.

o. Menghiaskan papan kenyataan persatuan secara teratur dan mengelakkannya
daripada disalahgunakan oleh mana-mana pihak.

p. Menentukan kegiatan tiap-tiap persatuan itu dijalankan seminggu sekali pada hari
danmasa yang telah ditetapkan dalam program aktiviti tahunan.

q. Memastikan tiap-tiap pelajar memiliki Buku Rekod Kegiatan Kokurikulum denga
mencatatkan butiran yang kemas kini.

r. Menyerahkan Buku Rekod Kegiatan Kokurikulum pelajar kepada setiausaha
kokurikulum pada akhir tiap-tiap penggal untuk semakan

1.1.6 GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM

a. Pada amnya, guru penasihat pasukan unit beruniform bertanggungjawab terhadap
pengurusan dan pentadbiran pasukan itu di bawah kelolaannya.

b. Menentukan bahawa peraturan, undang-undang, latihan, perkembangan dan
kemajuan pasukannya berjalan dengan lancar.

c. Bertanggungjawab dalam menguruskan pemilihan anggota pasukannya dari tahun
3 hingga 6.

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 9

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

d. Menentukan dasar pembahagian keahlian antara psukan-pasukan pakaian seragam
yang lain dengan kerjasama guru-guru penasihat pasukan unit beruniform yang lain.

e. Mengadakan dan menganjurkan latihan bagi pasukannya sekurang-kurangnya
sekali seminggu yang ditetapkan oleh pihak sekolah sebagai Hari Latihan Pasukan
Unit Beruniform.

f. Menyusun program latihan tahunan yang melibatkan kegiatan pasukan dan ujian
untukmendapatkan sijil-sijil yang dianugerahkan kepada ahli-ahli persatuan di
bawah jagaannya.

g. Menjadi jurulatih pasukannya dan jikalau perlu boleh didapatkan jurulatih dari luar
tetapi perlu mendapatkan kebenaran daripada guru besar terlebih dahulu.

h. Bertanggungjawab dalam mementukan keperluan dan peralatan yang dikehendaki
oleh pasukannya dengan lengkap.

i. Menyedia dan mengadakan rekod stok untuk rujukan dan pemeriksaan dan
menyelenggarakan simpanannya.

j. Bertanggungjawab dalam menyimpan fail-fail, butiran dan maklumat mengenai
pasukannya.

k. Menyerahkan rancangan kegiatan itu kepada setiausaha kokurikulum oada
permulaan penggal persekolahan.

l. Menyerahkan laporan kemajuan mengenai aktiviti pasukannya kepada setiausaha
kokurikulum.

m. Memastikan tiap-tiap ahli memiliki Buku Rekod Kegiatan Kokurikulum dan
menyerahkannya kepada setiausaha kokurikulum pada penghujung penggal untuk
semakan.

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 10

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

PENGURUSAN KOKURIKULUM 2020

PENGURUSAN KOKURIKULUM 2020

JAWATANKUASA KOKURIKULUM

Pengerusi : En. Abdul Rahim Bin Mohd Hussain (Guru Besar)
En. Rahmat bin Abdul Hamid (GPK Koku)
NaibPengerusi : Pn. Jumini Binti Mohamad
En. Ompragas a/l Muniandy
Setiausaha Koko : En. Ompragas a/l Muniandy
Pn. Nazifah Binti Ngadi
Setiausaha Sukan : En. Azi Zaid Bin Mohd Salleh
En. Md Nurul Adni Bin Dindik
Penyelaras 1M1S :

Penyelaras SPTS :

Penyelaras U.Beruniform :

Penyelaras Ko-Akademik :

1. PERSATUAN DAN KELAB

1.1 Kelab Inovasi & Alam Sekitar

Pengerusi : En. Md Norfadzil Bin Rahmad
N.Pengerusi : Pn. Wan Irfa Amirah bt. Wan Mohd Nasir
Setiausaha : Pn. Noorlaila Binti Mohd Din
AJK : Tn. Hj. Abd Rahim Bin Joyos
En. Md Nurul Adni Bin Dindik

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 11

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

1.2 Kelab BOSS (SPBT)

Pengerusi : Pn.Zailina binti Aripin
N.Pengerusi : Pn. Mazziana Hanim binti Mat Zin
Setiausaha : En. Rashid bin Abdul Karim
AJK Pn. Sharifah Shuhada binti Syed Esa
En. Ompragas a/l Muniandy

1.3 Kelab Dr Muda

Pengerusi : Pn.Yasmin binti Mohd Salleh
N.Pengerusi : Pn. Nurul Aqilah bt. Mohd Ariffin
Setiausaha : Pn. Noor Aini binti Abd Jalil
AJK : Pn. Nazifah binti Ngadi
Pn. Norazilah binti Ederis

1.4 Kelab ICT

Pengerusi : En.Ibrahim Bin Abd.Ghani
N.Pengerusi : Pn. Nor Azila Binti Yusoff
Setiausaha : En. Azi Zaid Bin Mohd salleh
AJK : Pn. Maria Binti Abu Hassan
Pn. Jumini Binti Mohamad

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 12

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

2. UNIT BERUNIFORM

2.1 Pengakap

Pengerusi : En. Azi Zaid Bin Mohd Salleh
N. Pengerusi : En. Md Norfadzil Bin Rahmad
Setiausaha : En.Ibrahim Bin Abd.Ghani
AJK : Tn. Hj Abd. Rahim Bin Joyos
En.Md Nurul Adni Bin Dindik

2.2 Puteri Islam

Pengerusi : Pn. Nor Azila Bt Yusoff
N. Pengerusi : Pn. Jumini Binti Mohamad
Setiausaha : Pn. Wan Irfa Amirah bt Wan Mohd Nasir
AJK : Pn. Sharifah Shuhada Binti Syed Esa
Pn. Nor Laila binti Md Din

2.3 Pandu Puteri Tunas

Pengerusi : Pn. Nazifah Binti Ngadi
N. Pengerusi : Pn. Aqilah binti Mohd Ariffin
Setiausaha : Pn. Noor Aini Binti Abd Jalil
AJK : Pn. Zailina Binti Arpin
Pn. Maria Binti Abu Hassan

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

2.4 Tunas Kadet Remaja Sekolah

Pengerusi : Pn. Norazilah binti Ederis
N. Pengerusi : En. Rashid bin Abd Karim
Setiausaha : Pn. Mazziana Hanim Bin Mat Zin
AJK Pn. Yasmin Binti Mohd Salleh
En. Ompragas a/l Muniandy

3. SUKAN DAN OLAHRAGA

3.1 Kelab Bola Sepak

Pengerusi : Tn.Hj.Abd.Rahim Bin Joyos
N.Pengerusi : En. Muhammad Nurul Adni Bin Dindik
Setiausaha : En. Azi Zaid Bin Mohd Salleh
AJK : En. Md Norfadzil Bin Rahmad
En Rashid bin Abd. Karim

3.2 Kelab Bola Jaring

Pengerusi : Pn. Maria binti Abu Hassan
N.Pengerusi : Pn. Noor Aini binti Abdul Jalil
Setiausaha : Pn. Nor Laila binti Mohd Din
AJK : Pn. Wan Irfa Amirah bt. Wan Mohd Nasir

Pn. Nor Azila Binti Yusoff
UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 14

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

3.3 Kelab Olahraga

Pengerusi : Mazziana Hanim Binti Mat Zin
Naib Pengerusi : En. Ibrahim Bin Abd.Ghani
Setiausaha : Pn. Norazilah binti Ederis
AJK : Pn. Yasmin Binti Mohd Salleh
: Pn. Zailina Binti Arpin

3.4 Gimnastik Artistik

Pengerusi : Pn. Nazifah Binti Ngadi
N.Pengerusi : Pn. Sharifah Shuhada Binti Syed Esa
Setiausaha : Pn. Jumini Binti Mohamad
AJK : Pn. Nurul Aqilah Binti mohd Ariffin
: Ompragas a/l Muniandy

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 15

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

4. RUMAH SUKAN

4.1 Kasturi( Biru )

Pengerusi : En. Ibrahim Bin Abd.Ghani

N. Pengerusi : Pn. Maria Binti Abu Hassan

Setiausaha : Pn.Mazziana Hanim Binti Md Zin

AJK : Pn.Nurul Aqilah binti Binti Mohd Ariffin

: Pn. Noor Aini Binti Abd Jalil

4.2 Lekir ( Hijau )

Pengerusi : En.Mohd Rashid bin Ab. Karim
N. Pengerusi : Pn.Nor Azila Binti Yusoff
Setiausaha : Pn.Yasmin Binti Mohd Salleh
AJK : Pn.Azi Zaid Bin Mohd Salleh
Pn.Sharifah Shuhada Binti Syed Esa

4.3 Tuah ( Merah )

Pengerusi : En. Hj Abd. Rahim Bin Joyos
N. Pengerusi : En. Md Norfadzil Bin Rahmad
Setiausaha : Pn. Noor Laila Binti Mohd Din
AJK : Pn. Jumini Binti Mohamad
Pn. Norazilah binti Ederis

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 16

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

4.4 Jebat ( Kuning )

Pengerusi : Cikgu. Muhammad Nurul Adni Bin Dindik
N. Pengerusi : Cikgu Zailina Binti Arpin
Setiausaha : Cikgu Nazifah Binti Ngadi
AJK : Pn. Wan Irfa Amirah bt. Wan Mohd Nasir
Om Pragas a/l Muniandy

_________________________________________________________________

5. Lawatan dan Perkhemahan

Penyelaras : Cikgu Hj. Abd Rahim Bin Joyos
Setiausaha : Cikgu Md. Nurul Adni Bin Dindik
Ahli Jawatankuasa : Cikgu Nazifah Binti Ngadi
: Cikgu Nurul Aqilah binti Binti Mohd Ariffin

*** Sebarang Perubahan Tertakluk Kepada Kebenaran GPK KO-Ku.

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 17

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

JADUAL KENDALIAN PERHIMPUNAN KOKURIKULUM
SK TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2, 2020

BULAN TARIKH UNIT BERUNIFORM
JANUARI 12 JANUARI 2020 TUNAS KADET REMAJA
FEBRUARI 09 FEBRUARI 2020 PANDU PUTERI TUNAS

MAC 15 MAC 2020 PENGAKAP
APRIL 12 APRIL 2020 PUTERI ISLAM
TUNAS KADET REMAJA
MEI 10 MEI 2020 PANDU PUTERI TUNAS
JUN 14 JUN 2020
JULAI 12 JULAI 2020 PENGAKAP
OGOS 09 OGOS 2020 PUTERI ISLAM
SEPTEMBER 13 SEPTEMBER 2020 TUNAS KADET REMAJA
OKTOBER 11 OKTOBER 2020 PANDU PUTERI TUNAS
NOVEMBER 15 NOVEMBER 2020
PENGAKAP

 Unit Beruniform yang bertugas pada tarikh yang ditetapkan perlu menyediakan dan melatih
murid masing-masing sebelum tarikh tersebut.

 Semua murid tahap 2 dikehendaki memakai pakaian seragam atau baju t unit beruniform
masing-masing.

 Segala masalah dan perubahan perlu rujuk kepada GPK Kokurikulum.

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 18

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

SUKAN OLAHRAGA
JADUAL SUKAN 2020

BIL TARIKH AKTIVITI PENGLIBATAN CATATAN
1 06.1.2020 PEMBAHAGIAN RUMAH SUKAN GURU RUMAH 7.30-8.30
2 13/1/2020
3 16/1/2020 MESYUARAT MAJLIS SUKAN SEKOLAH SUKAN PAGI
4 19/1/2020 MERENTAS DESA SEMUA GURU 1.20 PTG
5 20/1/2019 SEMUA GURU DAN 7.30-10.00
6 21/1/2019 LATIHAN SUKANTARA
MURID PAGI
7 22/1/2019 SUKANTARA SEMUA GURU DAN 7:30-10:00

ACARA AKHIR PADANG MURID PAGI
REHEARSAL SEMUA WARGA 7:30-10:00

KEJOHANAN SUKAN SKAM PAGI
SKTMI 2 SEMUA GURU DAN 7:30-10.00

MURID YANG PAGI
TERLIBAT
7:30-12:50
SEMUA WARGA PTG

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 19

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

PERANCANGAN TARIKH DAN PROGRAM
AKT KO-AKADEMIK / PERKHEMAHAN TAHUNAN/BULAN SUKAN 2020

BIL TARIKH AKTIVITI / PROGRAM GURU PENYELARAS CATATAN

1 30.1.2020 SPELLING BEE / STORY TELLING KP BI SEMUA GURU &
2 12.2.2020 PERTANDINGAN BERCERITA MURID TERLIBAT
3 12.3.2020 BAHASA MELAYU KP BM
4. 23.04.2020 PERTANDINGAN ROBOTIK SEMUA GURU &
KP RBT MURID TERLIBAT
5 16.5.2020 PERTANDINGAN AZAN
KP PENDIDIKAN GURU SAINS / MT /
6 18-20. SAMBUTAN HARI GURU ISLAM RBT MURID 456
6.2020
PERKHEMAHAN UNIT BADAN KEBAJIKAN SEMUA GURU &
BERUNIFORM GURU DAN MURID TERLIBAT

KAKITANGAN SKAM SEMUA GURU &
PENYELARAS MURID TERLIBAT

UNIT UNIFORM SEMUA GURU &
MURID TERLIBAT

KURSUS PENGURUSAN JENAZAH KP PENDIDIKAN GURU DAN MURID
ISLAM TAHUN4,5 DAN 6
7 19.6.2020 / SEMBELIH AYAM ( AKT

PERKHEMAHAN )

8 23.07.2020 PERTANDINGAN BIJAK SIFIR KP MATEMATIK SEMUA GURU &
MURID TERLIBAT
OGOS - PROGRAM BULAN MERDEKA KP KP GABUNGAN
9 SEPT SEMUA PANITIA SEMUA GURU &
MURID TERLIBAT

10 22.10.2020 BULAN SUKAN NEGARA SU SUKAN / 1M1S SEMUA GURU &
11 05.11.2020 PERTANDINGAN ROKET KP SAINS MURID TERLIBAT

SEMUA GURU &
MURID TERLIBAT

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 20

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

TAKWIM SUKAN MSSD PONTIAN 2020

MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH PONTIAN 2020

Kategori

Bil Permainan Status Tarikh Pengelola LELAKI PEREMPUAN

11 12 14 15 18 11 12 14 15 18

Merentas MSSD 21 JANUARI JK DAERAH x xx x xx
Desa
1 MSSJ 12-13/FEB MERSING x xx x xx

MSSM 14-21/03 PUTRAJAYA x xx x xx

2 Akuatik MSSJ 9-13 FEB JOHOR BAHRU x xx x xx
MSSM 14-21/03 PERAK
28-30 x xx x xx
MSSD JANUARI SMK DPB
xx
3 Sofbol MSSJ 27-29 FEB MUAR x xx x
x xx x
MSSM 14-21/03 PERAK
2-4 SMK PEKAN xx
FEBRUARI NANAS x
x xx
4 Bola jaring MSSD 9 FEBRUARI ZON BENUT x xx
x x x x xx
MSSJ 27-29 FEB KOTA TINGGI x xx x xx

MSSM 14-21/03 PAHANG x xx x xx

5 Skuasy MSSJ 18-20 FEB KULAI x xx x xx
MSSM 14-21/03 PAHANG x xx x xx

4-7

MSSD FEBRUARI SMK TOMS
6 Badminton MSSJ
KLUANG

MSSM 14-21/03 KEDAH

11-13 x xx x xx
MSSD FEBRUARI SMK DMYS x xx x xx
7 Memanah MSSJ 25-27 FEB PONTIAN x xx x xx

MSSM 14-21/03 KEDAH xx
2-4 SMK TELOK xx
FEBRUARI KERANG x xx x
x xx x
8 Bola tampar MSSD 9 FEBRUARI ZON BANDAR

MSSJ 27-29 FEB KLUANG

MSSM 14-21/03 JOHOR BAHRU

9 Ragbi MSSD 5-6 PEMILIHAN xx
FEBRUARI

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 21

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

5-6

FEBRUARI SK BATU 24 X

MSSJ PASIR GUDANG xx
14-21/03 JOHOR BAHRU x

9-10

FEBRUARI SMK SRI x x
x
11-12 PERHENTIAN x
x
10 Hoki MSSD FEBRUARI x x
x
MSSJ 20-22 FEB BATU PAHAT
27-29 FEB

MSSM 14-21/03 MELAKA x xx x

11 Golf MSSJ 25-27 FEB PASIR GUDANG x x x x xx
MSSM 14-21/03 MELAKA x xx x xx

12 Gimrama MSSJ 11-13 FEB BATU PAHAT x xx x xx
MSSM 14-21/03 KUALA LUMPUR x xx x xx

24-26 SMK PARIT

13 Catur MSSD FEBRUARI BETAK x xx x xx
x xx x x
MSSJ 27-29 FEB MUAR

MSSM 14-21/03 KUALA LUMPUR x xx x x

17-20 JK DAERAH xxxxxxxxxx
MSSD FEBRUARI

14 Olahraga MSSJ 7-11 MAC BATU PAHAT x xx x xx

3-5 NOV PONTIAN xx xx

NEGERI

MSSM 13-20/04 SEMBILAN x xx x xx

15 Gimnastik MSSJ JOHOR BAHRU x x x x xx
x xx x xx
MSSM 11/03/2006 SABAH

MSSD 10-Jun SM MAAHAD x xx x xx

16 Boling MSSJ 22-25 JUN KOTA TINGGI x xx x xx

MSSM 15-Ogos PUTRAJAYA x xx x xx

Bola MSSD 8-11 JUN SMK DAHA x xx x xx
Keranjang x xx x xx
17 MSSJ 23-25 JUN TANGKAK x xx x xx

MSSM 8-15 OGOS SELANGOR

SMK SRI

6-8 APRIL TANJUNG x

MSSD SMK SRI

18 Bola Sepak 13-15 APRIL TANJUNG x

10-Jun ZON PEKAN x

MSSJ JOHOR BAHRU x xx

MSSM 8-15 OGOS SELANGOR x xx

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 22

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

Sepak MSSD 9-11 JUN SMK BENUT x xx
Takraw x
19 MSSJ 2-4 JULAI SEGAMAT x xx

MSSM 8-15 OGOS TERENGGANU xx

MSSD 14-Jun PEMILIHAN x

20 Kriket MSSJ MERSING x x

MSSM 8-15 OGOS PERLIS x x

MSSD 16-18 JUN SMKKAP xx xxxx xx
xx
21 Tenis MSSJ 2-4 JULAI SEGAMAT x xx x xx
xx
MSSM 8-15 OGOS PULAU PINANG x xx x xx
xx
MSSD 9-11 JUN SMK AYER BALOI x xx x
X
22 Ping Pong MSSJ 6-8 JULAI TANGKAK x xx x
x
MSSM 8-15 OGOS PULAU PINANG x xx x
xx
14-16 JUN SMK SRI KUKUP X
xx
23 Bola baling MSSD 17-18 JUN ZON KUKUP X X
MSSJ 30-2 JULAI KULAI x
xx

MSSM 8-15 OGOS KELANTAN x xx

MSSJ 22-25 JUN KOTA TINGGI x xx x
x
24 Pelayaran NEGERI

MSSM 8-15 OGOS SEMBILAN xx x

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 23

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

TAKWIM KEJOHANAN
MAJLIS SUKAN SEKOLAH JOHOR TAHUN 2020

BIL SUKAN TARIKH PENGELOLA MSSM

LAPOR KEJOHANAN

1 Merentas Desa 12 Feb 13 Feb 2020 Mersing WP Putrajaya
(L & P – B12/15/18 )

2 Akuatik 9 Feb 2020 9 – 13 Feb 2020 Johor Bahru Perak
(L & P - B12/15/18)

3 Sofbol 27 Feb 2020 27 – 29 Feb 2020 Muar Perak
(L&P – B12/18) 27 Feb 2020 27 – 29 Feb 2020 Kota Tinggi Pahang

4 Bola Jaring
(P - B12/15/18)

5 Skuasy 18 Feb 2020 18 – 20 Feb 2020 Kulai Pahang
(L & P - B12/15/18)

6 Badminton Kluang Kedah
(L & P - B12/15/18)

7 Memanah 25 Feb 2020 25 – 27 Feb 2020 Pontian Kedah
(L & P - B12/15/18 )

8 Bola Tampar 27 Feb 2020 27 – 29 Feb 2020 Kluang Johor
(L & P - B12/18)

9 Ragbi Pasir Gudang Johor
(L- B12/18)

Hoki 20 Feb 2020 20 – 22 Feb 2020 Melaka
(L & P - B12) 27 Feb 2020 27 - 29 Feb 2020
10 Batu Pahat
Hoki
(L & P - B18)

11 Golf 25 Feb 2020 25 – 27 Feb 2020 Pasir Gudang Melaka
(L & P - B12/15/18 )

12 Gimnastik Berirama 11 Feb 2020 11 – 13 Feb 2020 Batu Pahat WP Kuala
(P - B12/15/18) Lumpur

13 Catur 27 Feb 2020 27 – 29 Feb 2020 Muar WP Kuala
(L & P - B12/15/18) Lumpur

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 24

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Email : [email protected]
SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 2,
JALAN ABAS, 82000 PONTIAN, JOHOR
TEL / FAX : 07- 6871475

_____________________________________________________________________________________

14 Olahraga 7 Mac 2020 8 – 11 Mac 2020 Kluang Negeri Sembilan
(L&P B12/15/18)

15 Gimnastik Artistik Johor Bahru Sabah
(L & P - B12/15/18)

16 Boling Tenpin 22 Jun 2020 22 – 25 Jun 2020 Kota Tinggi WP Putrajaya
(L & P - B12/15/18)

17 Bola Keranjang 23 Jun 2020 23 – 25 Jun 2020 Tangkak Selangor
(L & P - B12/18)

18 Bola Sepak Johor Bahru Selangor
(L - B12/15/18)

19 Sepak Takraw 2 Julai 2020 2 – 4 Julai 2020 Segamat Terengganu
(L - B12/15/18)

20 Kriket Mersing Perlis
(L – B12/15/18)

21 Tenis 2 Julai 2020 2 – 4 Julai 2020 Segamat Pulau Pinang
(L & P – B12/15/18)

22 Ping Pong 6 Julai 2020 6 – 8 Julai 2020 Tangkak Pulau Pinang
(L & P - B12/18)

23 Bola Baling 30 Jun 30 Jun – 2 Jul 2020 Kulai Kelantan
(L & P – B12/18 )

24 Pelayaran 22 Jun 2020 22 – 25 Jun 2020 Mersing Negeri Sembilan
(L & P - B12/15/18)

25 Olahraga 3 Nov 2020 3 – 5 Nov 2020 Pontian -
(L&P B11/14) 10 Nov 2020 10 – 12 Nov 2020 -
Pengerang /
26 Ragbi 10 sepasukan SSTMI
(L - B15)

Penggal 1 MSSM No.1 hingga No.13
- 5 – 8 Mac 2020

- 14 – 21 Mac 2020

Gimnastik Artistik
- 3 – 11 Jun 2020

Olahraga 13 – 20 April 2020
-

Penggal 2 MSSM No.15 hingga No.24
- 8 – 15 Ogos 2020

KAEDAH PENYUSUNAN TAKWIM MSSD

OLAHRAGA

UNIT KOKURIKULUM STMI (2) 25


Click to View FlipBook Version