The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Iryna Matsouk, 2022-07-11 08:54:57

komix

Maria i ya

ПЕРЕДМОВА

ЦЕЙ КОМÍКС ВДАЛО ПОСДНАВ НАВЧАЛЬНÍ МОМЕНТИ ТА
ÍНСТРУКЦÍÏ, ЯК КОМУНÍКУВАТИ З ЛЮДЬМИ З АУТИЗМОМ,

ТА ПРОСТО ЖИТТЯ З ТАКОЮ ОСОБОЮ, ЖИТТЯ ТАКЕ, ЯК

ВОНО С. ЗÍ ВСÍМА ТРУДНОЩАМИ, ОСОБЛИВОСТЯМИ Í
ТАКОЖ СМÍШНИМИ ВИПАДКАМИ..

АДЖЕ ДÍТИ Í ДОРОСЛÍ, ЯКÍ МАЮТЬ АУТИЗМ, МОЖУТЬ
БУТИ ОГОЛЕНО ЩИРИМИ У СВОÏХ ЖИТТСВИХ,

ЕМОЦÍЙНИХ ПРОЯВАХ, ÍНОДÍ ДО СТРАХУ ЗА ÏХНС ЖИТТЯ,
ÍНОДÍ ДО НЕПОРОЗУМÍННЯ, ÍНОДÍ ДО СМÍХУ. ТАК-ТАК,

ВОНИ МОЖУТЬ БУТИ КУМЕДНИМИ, ПРОНИЗЛИВО

НÍЖНИМИ, НЕСТЕРПНИМИ, НЕСТАНДАРТНИМИ
НАСТÍЛЬКИ, ЩО ОСЯГНУТИ ЦЕ НАМ ДУЖЕ СКЛАДНО.

САМЕ ТАКИМИ, ЯК ДÍВЧИНА МАРÍЯ, ГЕРОÏНЯ КОМÍКСУ.
АВТОР, ВÍН ЖЕ Ï Ï БАТЬКО, МАЛЮС Ï Ï ТАКОЮ РÍЗНОЮ, ТИМ

САМИМ НАБЛИЖУЮЧИ НАС ДО Ï Ï НЕПОВТОРНОГО
ВНУТРÍШНЬОГО СВÍТУ. Í Я ДУЖЕ ВДЯЧНА ЗА ТЕ, ЩО МАЛА

МОЖЛИВÍСТЬ ЗАЗИРНУТИ ТУДИ.

ЦЕЙ ТВÍР ПРОНИЗАНИЙ ТАКОЮ ЛЮБОВ’Ю ТА НÍЖНÍСТЮ,,
ЩО ЯКЩО У ВАС БУЛИ ЯКÍСЬ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АБО

СТРАХИ ЩОДО АУТИЗМУ, ВОНИ ЗНИКНУТЬ, Í ВАШ ШЛЯХ
ДО РОЗУМÍННЯ Í ПРИЙНЯТТЯ ЗНАЧНО ЗМЕНШИТЬСЯ.
ВÍДГУКНЕТЬСЯ ВСÍМ, ХТО ДОТИЧНИЙ ДО СВÍТУ
ОСÍБ З АУТИЗМОМ.

ОЛЬГА ШМАЛЮК, ПСИХОТЕРАПЕВТ,
МАМА ДÍВЧИНИ З АУТИЗМОМЗ БAPCEЛOHИ ДO KAHAPCЬKИX OCTPOBÍB

ПEPEПPO ШУЮ, AЛE BИ ЗAПÍЗHИ- OT БÍДA! ПOCAДKA БÍЖÍMO!..БÍЖÍMO!
ЛИCЯ... BAM ДOBEДETЬCЯ ЛETÍTИ ЗA 20 XBИЛИH!

OKPEMO.

BИXÍД ЛAAAACKA!

ЦBИEXЖOBTAPHEБAAД! ÍЯBЧKAИHHKEA-! ЧAC МИНАС
...Í HE KAЖITЬ,
CEHЬЙOPO! HAHЗЛAEAPECEДПМШУOЖATKPEOÍÍЮЮMИCЦCEÍЛИ,

BИXÍД 28 ДAЛEЧEHЬKO,
A ЩE Ж TPEБA ЙТИ

BИXÍДBHИЗ CXOДAMИ

CEЙБA - ÍM’Я OДHÍC Ï З УЛЮБЛEHИX
KУЗИH MAPÍÏ, ЯКА ЖИВЕ НА KAHAPCЬKИX OCTPOBАX

HAMAГAЮCЯ TPИMATИ HE ДУЖE ЧEPГA HA ПOCAДKУ ДOBГA ...
BCE ПÍД KOHTPOЛEM BДACTЬCЯ
BOHA CTPAШHA!! У TAKÍ MOMEHTИ Я HAMAГAЮCЬ

BИKOPИCTATИ ПPИХОВАНИЙ

KOЗИP

ПEPEПPOШУЮ, ПPEKPACHA BCE ЦE Я KAЖУ ÍЗ CEPЙOЗHИM
CEHЬЙOPO, АЛЕ Я OБÍЙДУ BИГЛЯДOM, У TOЙ ЧAC ЯK MAPÍЯ
ЧEPГУ, БO MAPÍЯ ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ… ДИBИTЬCЯ ЗÍ ЗЛÍCTЮ. CTЮAPДECИ
ЗAЗBИЧAЙ PEAГУЮTЬ ДOБPE.
OУ...TAK,

ЗBICHO,

CEHЬЙOPE

РОЗПОВÍДАЮ ПPOБЛEMУ БOPTПPOBÍДHИKOBÍ ЙДEMO ДO ЛÍTAKA

TAK, TAK, БAЧУ... MИ З MAPÍСЮ CПРАВУ ШBИДKO
HE MOЖEMO ЗAЛAГОДЖЕНО
...MM MM... CИДÍTИ

OKPEMO

TyPбyлEHTHÍсть

HAPEшTÍ BCÍлИCя

БÍля HAC CидиTь
BAг ÍTHA жÍHKA TA чиTAC
KHигу ”яK БуTи бATьKAMи“.
CпoдÍBAюCь, щo Mи HE

HABÍCMO Ïй CTPAXу!

MAPÍ Ï HE пoдo- MAPÍ Ï HE пoдoбAюTьCя
бACTьCя PEMÍHь CKлад HÍ MEXAHÍзMи
бEзпEKи, тOж
BOHA BECь чAC
HAMAгACтьCя зHяTи
йoгo. Ïй це HE

BдACтьCя, тому
вона злитьCя.

3OHA TУPБУЛEHT- CпoдÍBAюCь, цE
CKoPO MиHE...
HOCTÍ. ЛÍTAK TO
ПÍДHÍMACTьCя, TO

Í ПÍДHÍMAAACTьCя

,

ЛÍTATИ - ЦE TAK ПPEKPACHO!

ПPИБУTTЯ

3 БAPCEЛOHИ, ДE ПAДAC ДEПPECИBHИЙ ДOЩ, MИ
ПOTPAПИЛИ ДO PAЮ, ДE COHЦE ГAPAHTOBAHO CBÍTИTЬ
365 ДHÍВ HA PÍK.

CEЙБA
CTPAШHA

ГPAH-KAHAPÍЯ ПУФ

MAPÍя ЗAДOBOЛEHA, ЩO MИ НAPEШTÍ ПPИЛETÍ ЛИ ,
TA ПOKA3УC ЦE У CBIЙ CПOCIБ.

ЛПЮOБЩ3OИBП’ЮУC“”

Я МAЮ ЧEPBOHИЙ БPACЛETИK, ЯKИЙ ДO3BOЛЯC БPATИ
BCE, ЩO XOЧEШ, У БУДЬ-ЯKOMУ MÍCЦÍ ЦЬOГO ЧУДOBOГO
KУPOPTУ. 3ДOГAДУЮCЬ, НABÍTЬ У ПPEKPACHOMУ KAPAOKE,
ЯКE OPГAHÍ3OBУЮTЬ ЩОCEPEДИ У ЗAЛÍÍ “SUNBEACH”.
У MAPÍÏ ТAKOЖ С БPACЛETИK, AЛE 3EЛEHOГO KOЛЬOPУ,
ЦЕ O3HAЧAC, ЩО ВOHA, HA BÍДMÍHУ ВÍД MEHE, HE MOЖE
БPATИ ДAЙKÍPÍ HA OБÍД.

ДPУ3Í, OЦE ЖИTTЯ!
3ACMAГACШ, МACШ ЧУДO-БPACЛETИK,
A HABKOЛO ТЕБЕ HÍMЦÍ, ЯKÍ РOБЛЯTЬ

TE Ж, ЩO Í TИ… BÍДЧУBAЮ, ЩО Я У

ПPABИЛЬHOMУ MÍCЦÍ!

XTO ЦE,
TATKУ?

“Dorado Beach” - цe 3aпoBÍдhиK для hÍMцÍB.
3axищEHÍÍ бPacлeTиKOM, BOHи MOжуTь блуKATи
будь-яKOю чaCTиHOю TуPиCTичHOгO KOMплEKCу,
He бOячиcь, що Ïx “пOKуCAюTь” MÍCцEBÍ жиTелÍ.

мOжуTь бPaTи Te,
щO 3aXOчуTь

чи C вуCA BCÍ KHижKи Í3 CупEP-
у HÍMKEHь? MAPKETу HÍMEцьKOю MOBOю

beликÍ
hÍmцÍ

ÏxHc пPиPOдHE CEPEдOBищE - бACEйH гOTEлю,

Kуди BOHи здÍйснююTь щOдEHHE пAлOмHицTвO,
Aби зAсмAгHуTи дO KOльOPу KPEBETKи. ТAкOж Ï x
можHA пOбAчиTи групAми бÍля бEзкOшTOвнOгO
швEдcьKOгO cTOлу.

ШBEдCьkий CTÍл - цE OдHA 3 KлючOBиX чAсTиH
пOPядKу дEHHого HAPÍвHÍ 3 грOю B HAрди TA
3AHяTTяM 3 AKBAгÍMHACTиKи.

ПрaцÍBhиKи “Dorado Beach“
рoбляTь BибухoBÍ cумÍшÍ
з рÍзhoMahÍThих пÍдливoK

у буфeTÍ, heзBaжaючи
hа Te, щo воhи he дужe
пocдhуюTься MÍж coбoю.

ПePшOгO дHя MEHÍ пOдAли CAлAT
3 лOCOCEM, яKий 3лEгKA
BÍддABAB AроMAтоM сOлOних
OгÍPKÍB тA “ФEйPÍ”.

CупEP-
CKOHцEHTPOBAHA

MAPÍя, БE3 CуMHIBу, 3AдOBO- OM-
HOM-HOM
лEHA, HAMиHAючи 3A OбидBÍ

щOKи PибHI пAлOчKи
3 KAPTOплEю.

люди 3 aуtи3mom moжуtь matи у pí3hиx komбí-
haцíяx í ctупehяx tяжkoctí takí xapaktepиctиkи

haпaди cmíxу bíдcуthíctь 3obhíшhю
b hebíдпobíдhí ctpaxу пepeд heчуtлиbíctь
heбe3пekoю
momehtи дo бoлю

moжуtь hab´я3лиbу moжуtь moжуtь haдabatи
he cпpийmatи пpиctpactь дo уhиkatи пepebaгу camothoctí
he3bичaйhиx í 3opoboгo
лackи пobtopюbahих íгop kohtaktу

пpиbít, пpиbít,
xуahe xуahe

Ï m ckaдho пobíдomиtи пpo haдmíphу
cboÏ пotpeби, toж bohи приb´я3ahíctь
moжуtь bдabatиcя
дo жectíb дo peчeй

hab´я3лиbí пobtopehhя
пpoxahhя cлíb

aбo фpa3

bíдcуthíctь peakцí Ï aбo oбeptahhя пo koлу tpудhoщí у
haдmí phе peaгуbahhя aбo ж oбeptahhя cпíлkуbahhí
ha 3bуkи пpeдmetíb ta b3acmoдíÏ
3 людьmи


Click to View FlipBook Version