The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Shy Kopit, 2020-11-19 16:50:09

נסיון עלון יב 21-25סמ

נסיון עלון יב 21-25סמ

‫כגיתפתן‬

‫‪2020‬‬‫כשיואננתהתגכשדתמזיבלבו"אעהבגמהוסהובמבמהזפהנתבנרמועהןוילזיההרוםנהח‪,‬למבואלהילכבתזוההגוטחתלתיישהמיאשלימד‪,‬וךנותותאיבןןמקשקקמתלושעתזרםרתמשדררסושנתלוהצושפםשוהרחאעגלמתתממשתהוההווההייהכומאו!דשעיילפמשחכפצחמועמליינמשדותמשונבהממלקוימיייןבידתר‪,‬םהו‪,‬וביעות‪.‬תםחכראתםקויההםךינחתלכבבםתתאתיאא‪.‬םשכולתיוילגברוהדקםהתאוזםלכ‪.‬שהרתפךקתחרהבחוסצות!רתהתכמטיתהגלליויוגיוברתפדצפןעמניעתיעחבעומבקרשמננהגוייייסמריבלאווינהךשנאפהקליאצו‪,‬טוםתנחיסרשחקתשלב‪,‬בהןמוחכרהשל‪,‬חםלאהיתקדווםוה‪,‬נכללעב‪,‬חםשובעיבומתול‪.‬תגיהיבהאח‪.‬ג‪,‬לדהיאלהיש‪.‬לתזמ‪.‬פמלאפושובהרלצויפמעהושחלשבהיב‪,‬עובחםחתגהמהוילכשכמוכחבבוזכואיסיכיאסתיתולאםגעירחמלתתיותחורניםתמ‪,‬םתםולהיהכ‪,‬תיסדכ‪,‬םהההאלומשיוללודייתםאשצנשלאתמוייכחחעואשהיתיולהלוקיש‪.‬יותבמילרת‪.‬קזאתםאוקוב‪,‬וע‪.‬שאפתמרלאהלתתרוםנצקקיה‪.‬גףומהתכקותודגבש‪,‬תםשכלאיעפללרתהאובאווןבגייוניםעיאמנםאךירללםצויחיוווךרהותכבתו‪,‬וה(וךקעתתיבחםהכהו‪,‬באמיתגהיידדישבתדלאתרביןראלהתםעותבכרבאנתוכ‪.‬ו‪,‬נותמחלםו‪.‬ולממהע‪.‬סחונהתכלםולויוךתעקלההנרואאבםתאםוטמיע)ן‪.‬מינרבסהמהוויהבםשאלצעבדפאתכורהתמילבריולתןיהתרחוקיקהאתלבששוכיתחדילתעפינתעשמבהמירהייםמירנ‪.‬םכתסכווחיחםךוקיקהנתולימשובירםנתרלי‪.‬שההבחתהלקרישבקולעטלדההצדמב‪-‬כטבושלחו‪.‬יוושהרהעלו‪A‬פר‪,‬הטיהיללילוההה‪N,‬ללמותקעהתכהבב‪-‬שילןרחי‪D‬שבורהםליתינהווולחילתלממרשתליתחוחלאחונ‪.‬דשיהורא‪.‬בלכמ‪.‬סל‪.‬קתווור‪.‬לםת‪.‬הו‪.‬צמהפףיבכתעשביתשלכולואםשתהךה‪.‬טבמממוהרז‪,‬ןכהולהועל‬
‫אואיהתבימרם‪,‬ואסנת‬

‫בכמה‬ ‫לסכם‬ ‫קשה‬ ‫יחד‪,‬‬ ‫גפן היקרה!‬ ‫כיתת‬
‫שנים עברו עלינו‬ ‫הרבה‬
‫משפטים‪.‬‬
‫לוכמלרהשחכלולמואתחשדליואכחמתדרמיכךםר נציכתניסתם‬ ‫אני רוצה‬
‫לליבי‪ .‬את‬
‫להגשים איתכם‪.‬‬
‫הבנתי‬ ‫ג׳‪,‬‬ ‫בכיתה‬ ‫כבר כשהכרנו‪ ,‬כשהייתם‬
‫שאתם קבוצה מיוחדת‪.‬‬
‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫יותר‬ ‫עם השנים הכרתי אתכם‬

‫איתכם‪,‬‬ ‫שלי‬ ‫טובה‬ ‫פחות‬ ‫והתאהבתי בכם יותר‪.‬‬
‫היתה תקופה בחטיבה‪,‬‬
‫ושמזאנסלהכייתילכמיהנמוזבים׳מוןאשלהניתלתפתבתגההעקשלשנהכמהזמםנדבייאמנחתו‪-‬סתיהסלםאבישהחטובביהב‪.‬להיי שםלמוחגיזבורערווהוחלילהכםתםנק‪.‬אריבם‬
‫מאבסנהיפדפיררקוצכצשאתהכ‪.‬נהתיחשםלשאאאבורהווחהחלפבקדלעשבאמוכיהתליצכםהא‪-‬םלח‪,‬מצפדאנואבווחתאתא ודםחאשתלתניחילתשמעובשכבידי‪.‬כרוםלםת‪,‬שלדיתובואצריאלןילועלחיוניין‪.‬‬

‫שלכם ‪ -‬אייל מזרחי‬

‫אופניים חשמליים‬ ‫>>סימן זיהוי‪:‬‬
‫לאחרונה‪:‬‬
‫נראה‬ ‫>איפה‬

‫>>>>>נימעבהלולקמרשהשעמלבתוידקיס‪:‬שר‪:‬טיםבפילורמאפטיילתד‬

‫צה"ל‬

‫גיא גגי סוקלסקי‬

‫>>סימן זיהקווי‪:‬ביות (בבטן‪/‬בשיניים)‬
‫>איפה נראה לאחרונה‪ :‬בחטיבה‬

‫>>>על מה מבוקש‪:‬עירום בפומבי‬

‫"כדורי"‬ ‫הנוער‬ ‫על ידי‪:‬‬ ‫מבוקש‬ ‫>>‬
‫כפר‬

‫גלי חציל ציוני‬

‫דור דורה אשל‬

‫>>סימן זיהוי‪:‬‬
‫הולכת בלי מכנסיים‬
‫נראתה לאחרונה‪:‬‬ ‫>איפה‬

‫בריכה‬ ‫>>>על מה מבוקשת‪:‬‬

‫>> מבוקשת על ידי‪ :‬שיזוף יתר‬
‫קיבוץ סמר‬

‫>>>סאייפמןהג'זייננהרוגי'‪:‬איתתה( לאאבלחברולנביאה‪:‬תבאשלמ גת)לי‬
‫>>>על מהלמאבומקנשעןת‪:‬אפבהל נכלמצהזאמתן‬
‫>> מבוקשת על ידי‪ :‬חוות תלמים‬

‫דנה דנוש שנער‬

‫דפנה רבקה לבנת דפון עומסי‬

‫>>סימן זיהוי‪ :‬שזופה מלידה‬
‫>איפה נראתה לאחלרופנניה‪:‬שבועיים‬
‫>>>עללאמנהיקמבתוקהשטות‪:‬ב אוטו סידור‬
‫>> מבוקשת על ידי‪:‬פיקוד העורף‬

‫>>סימן זיהוי‪:‬‬
‫>>>>>ב>אגימעדפבלוההקמבנבשהרסנתאטמעוןתעבודולהיקויעלדט"שביי‪:‬אידרת‪:‬חצאיהרנוםנלסה‪:‬שמואדודקפתד יסמיים"ם‬

‫חיל השריון‬

‫דריה צפע שרון‬

‫הלל הללו רחמוט‬

‫>>סימן זיהוי‪:‬‬

‫>איפה נראה לאחרונה‪ :‬גיטרה‬
‫>>>על מה מבוקש‪ :‬קפה אורלי‬
‫קשב‬ ‫חלוקת‬
‫כושלת‬ ‫על ידי‪:‬‬ ‫מבוקש‬ ‫>>‬

‫כפר הנוער "בן שמן"‬

‫גולגול‬ ‫>>סימן זיהוי‪:‬‬

‫>איפהבנונראהתדהקל‪/‬אציחרלויינהה‪ /:‬מחסןאלעיםה‬

‫>>>לעאלהמתהעמוברורקהש‪3‬ת‪:‬שנים לבית ספר‬
‫>> מבוקשת על ידי‪ :‬קיבוץ גברעם‬

‫זיו זיווה שגב‬

‫אומאלהאאתבכמנחייילםרתורלהוהיגכםיכאהפהתןה'גםהמראנהשבאייתכתמחיקלישכןירמיםםכשרוםךאל!בתעארמלגםחוהיהבבייכעשתרביתהרכוימקיבחםדבשמומנץיההיתי!ן‪.‬עיפוי"אשיבםח‪..‬םדשמדלכובולירפייםםהאשתכנליהויכוכיךתתריהפליגהםביזשאהאתסוםלביעהוביליה‪.‬תםי‬
‫חוזר אחורה‬

‫לא תיפרדו!❤‬

‫פריו של גפן‬
‫א"אונאאוהכנאעיישתבה‪.‬חהאכואלאפנםזתויושריאכןימרהזממובילכהתיןו‪-‬לתתה‪-‬המשבטהרכוזדאתכאשאשבשקכמבקלהחמלכבאםחזתחשליוללכתולסבמוכדמהלםהןהאדמוחאותןלםגיואהזםללאותלומו‪,‬לפא‪-‬כיהמוקההשןובשןטאדלוצחתסתשםלםיאתהסילאב‪,‬תשמכעלנב‪,‬םשלתלישאתתכתיעט"צלוםואשימתכרתםאלקורגכיאשםקמוםאיןבהםתכשזותד‪.‬ל‪,‬םכלתלחיוןלאהעאוכםויוחרלכילככםייילהתיאתוודתי‪,‬בוכשרהיםם‪-‬חותהלןכלה‪.‬ובווווויבת‪.‬בתריאבבבי‪.‬אׄתיויחשתרעילבהי!ותיאמחנוםםבצוחעותלפתוכגקץ‪,‬מועלהנדהשדוחמשהח‪,‬וישזלפרלורלאםולה‪,‬תמפתאק‪,‬תםרקתמוןמהוליוע‪.‬יאימתתצסםהסומשיקילמשרסייעולטנלדודוסמתעאח‪.‬םרנכרואבתא‪,‬יםבצ‪,‬םלוווק‪.‬כהםו‪.‬מ‪..‬תבהת‪.‬אןמה‪,‬היבגכקיזיכלופחלענלמלבשישאהיפיילתחיהרהי‪,‬תינפםוהכוומוםילעשתותףההדא!הנלאםווםא‪.‬ערתש‪.‬אכנחגלוכיהשלרמיןםעאינאחגאקוייכתרבמרשיעלמתהלא‪,‬ממהקסננאעהוועבדאויוכהנתרלתיליביאןכגימחורמןםעיתלהביככהעאשכרםווהבהמ‪,‬םםלמוח‪.,‬רםזתאןשר‪,‬םת‪.‬מהשמיעבכחלתהחתהממישדקהזיסתולהארוושהעילשבחל‪.‬וליהבבלאשחיכללכזתישיולם‪,‬ל‪.‬רםכ אםו‬

‫לירון ליירון גפן‬

‫>>סימן זיהוי‪ :‬אוזניות וקפוצ'ון‬
‫>איפה נראה לאחרונהע‪:‬ל אופניים‬

‫>>>מעהלירמוהתממבווקפרש‪:‬זת על אופניים‬
‫>> מבוקש על ידי‪:‬‬
‫צה"ל‬

‫>>סימן זיהוי‪:‬‬
‫>איפה נראה לאחרונה‪ :‬שוודי‬
‫>>>>>מעבלוגקנמישהבעתמלבפיוטורדקיי‪:‬סשצ‪:‬טהולס‪,‬בבקרימלכנחוהשעויכשות'‪,‬ה‬

‫צה"ל‬

‫ׄנח נוחי גינדין‬

‫>>סימן זיהוי‪:‬‬

‫>איפה נראה לאחרונה‪S :‬‬
‫>>>על מה מבוקש‪:‬מפסיד במכות‬
‫שתייה מופרזת‬
‫ויסקי‬ ‫של‬ ‫מבוקש על ידי‪:‬‬ ‫>>‬

‫צה"ל‬

‫נטע דושי רגב‬

‫ניצן צחי זמיר‬

‫תחת‬ ‫>>סימן זיהוי‪:‬‬
‫בפאב‬ ‫>איפה נראתה לאחרונה‪:‬‬

‫>>>על מההמגיבושקהשתא‪:‬לכוהול לקטינים‬
‫>> מבוקשכתפערל יהדני‪:‬וער "אלוני יצחק"‬

‫>>סימן זיהוי‪:‬‬
‫בלונדינית‬
‫(כרגע)‬ ‫נראתה לאחרונה‪:‬‬ ‫>איפה‬

‫באולפן‬ ‫>>>על מגהנמבבהוקחשתות‪:‬ל‬
‫מהכלבייה‬ ‫>> מבוקשת על ידי‪:‬‬

‫צה"ל‬

‫סול סולדי וידן‬

‫עילי צ'יקי אנוך‬

‫>>סימן זיהוי‪:‬‬

‫חטיבה‬ ‫חולצת‬ ‫נראה‬ ‫>איפה‬
‫לאחרונה‪:‬‬
‫>>>>>מעבכלופקמרהשהתהעמנאלוביועמדקיר‪:‬תש"‪:‬בעפגיתדצייודםחירכזויחשאמללמ"תה‬

‫רואי רואיקה ישר‬

‫גבוה ממש‬ ‫>>סימן זיהוי‪:‬‬
‫לאחרונה‪:‬‬
‫ממש‬ ‫נראה‬ ‫>איפה‬

‫>> מבוקש על ידי‪ :‬כלבו‬

‫צה"ל‬

‫>>סימן זיהוי‪ :‬ג'ינג'י‬
‫>איפה נראה לאחרונה‪:‬חדר כושר‬
‫>>>על מה מבוקש‪ :‬שבר דיאטה‬
‫>כ>פרמבוהנקושערעל"ייודיע‪:‬נה ז'בוטינסקי"‬

‫רן הענק הורוד רגב‬

‫שירה שירונט גפן‬

‫>>סימן זיהוי‪:‬‬

‫איירפודס‬ ‫נראתה‬ ‫>איפה‬
‫לאחרונה‪:‬‬
‫באורווה‬
‫של בייג'ין‬ ‫>>>>>מסעבגלורקמהשהתאמעתבולקיהדשיע‪:‬תמ‪:‬וד‬

‫כפר הנוער "מנוף"‬

‫ואז הגיעה הקורונה‪...‬‬

‫תמיד אותו חלום‪" ...‬מרי‪-‬לו"‬

‫טיול י"ב‬

‫לבני ובנות כיתת גפן היקרה‪,‬‬
‫(לוגבזכהלאהלכשםבלמיההחרהוהוריאאמוומ‪.‬וודמושנו‪.‬במאבןיחבק‪.‬נתלשוכעלעקילשמכוואוואהודבשהגמתבאהערםנוםהןםםיהמוכררתגתההקוליב‪-‬בשלושכירצלמתווב"כמרגנימצאמיאשםכהכויבלבשר‪,‬קהתאכרכגהדסאםודצאולםתאמחן)‪,‬לוהבחביא‪.‬לול‪.‬שילוהדעהרולמהםלות‪,‬שכגאמיםאאבללבההתמהילרתלפתשולו‪.‬ויי‪,‬צבמלןוש‪,,‬להאמהליחונתיטםודדנחו"אובוירגצםפהדרשיידתיבכוכופנמסבסםשישזכלתםמעיצלתואי‪,‬אתחתהחכלאןלבםבותיתדםבןבעמםכתעלנקררםועםםל…י'תלסטקשוכןלויהעיכמלצא"וטובב‪.‬ההיןבםםחלנךהרעוהפיעלתרידצתשמיסערסםולעלולםעםךיתניטוורארוהגיעחאםעבאחכאשרבבתםניתםתת‪,‬בפערררוויגכהגקתהמישתתצושאא‪,.‬מוצחאםןכהיתםתבתקשויותכםנלבכ‪,‬הבר"הכמאםםוכמכיזתרעלחסיםלדלנאמההציחיאמנטפמרומדהיכתאעשויםויקרייוגרדםהחולםשמםשםד"לאקדיכאהעיוילםהןטשביואנרנהדאיכתסךבטסלכלזתוויביםוםשפניקעהנבנושיתכבקעוהההשיכד‪,‬הךוהזגנשזש!קבנעמס!בואטברחכו!תהייקתשמתתיבבתומםכוהבםם‪.‬הועלחרםבחללךצרזדההנןמיומשיויענתרת‪,‬דכיםרת‬

‫דלית ברנד‬
‫מנהלת החינוך החברתי‬

‫עיצוב גרפי‪ :‬שי קופיט‬

‫כיתת גפן‬
‫ללעוהאומלממרזוםןתך‪.‬כנרתההותשדנקגהטהדנועלההלהממאכמהלתהגתשרהרנתתבו‪,‬הרות‪,‬ששמלעהשאבותרתשהיתאעשיםזרכ‪.‬ר‪..‬לחהכם‬
‫בהערכה רבה‪ ,‬תרבות נען‬

‫עלון י"ב | כיתת גפן | קיבוץ נען | ‪2019-2020‬‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
雪地里的小画家
Next Book
ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ