The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kellerlz, 2020-02-19 04:01:46

MESYUARAT PIBG KE-23 TAHUN 2020/2021

MESYUARAT PIBG KE-23 TAHUN 2020/2021

Keywords: PIBG

PIBG

Isi Kandungan

BIL PERKARA MUKA
SURAT
1 Kata Alu-aluan Perasmi
2 Kata Alu-aluan Yang Dipertua PIBG sesi 2019/2020 1
3 Kata Alu-aluan Penasihat PIBG sesi 2019/2020 2
4 Atur Cara Majlis 3
5 Ahli Jawatankuasa Induk 4
6 Agenda Mesyuarat Agung PIBG kali ke -23 5
7 Senarai Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2019/2020 6
8 Minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-22, Tahun 2019 7
9 Aktiviti Tahunan PIBG sesi 2019/2020 8 – 15
10 Laporan Kewangan PIBG sesi 2019/2020 16 – 17
11 Senarai Mesyuarat Jawatankuasa PIBG sesi 2019/2020 18 – 19
12 Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2019/2020 20
13 Lampiran 21
22
 Surat Pekelilling Ikhtisas Bil.5/2001: Batasan Kuasa PIBG di
Sekolah

 Jawatankuasa Kerja Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-23
 Analisis Keputusan PT3 2019

i

Kata Alu-aluan Perasmi

Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-
tinggi kesyukuran kepada Tuhan kerana kita dapat bersama-sama
dalam majlis yang penuh berkat ini. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan
terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya untuk
mencoretkan sepatah dua kata dalam buku mesyuarat ini.
Guru-guru dan ibu bapa yang dihormati,
Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua ibu bapa dan guru ke majlis ini.
Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan penting kerana dalam mesyuarat ini tuan-tuan dan
puan-puan dapat berbincang serta memberi kerjasama sepenuhnya dalam memberikan
perhatian kepada anak-anak untuk menjayakan dan merealisasikan pelajar-pelajar ke arah
kejayaan yang cemerlang. Sayugia, perubahan suasana semasa dan sistem pembelajaran
yang sentiasa berkembang memerlukan keperihatinan ibu bapa terhadap pendidikan anak-
anak agar anak-anak kita membesar ke arah yang positif.
Sidang hadirin sekalian,
Mesyuarat PIBG diadakan dengan tujuan mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa
dengan guru-guru di sekolah. Pemuafakatan seumpama ini diharapkan dapat membina
kesefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha meningkatkan mutu
pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid-murid. Oleh itu, saya menyeru PIBG sekolah
ini dapat bergerak secara aktif dan terancang untuk memberi sumbangan bermakna ke arah
kecemerlangan pendidkan sesuai dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
Anjakan ke-9 bagi mencapai 6 aspirasi pelajar.
Sekian, terima kasih
YB Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni
(ADUN N49 Sungai Kandis)

1

Kata Alu-aluan Yang Dipertua PIBG 2019/2020

Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan
limpah rahmat dan kasih sayang daripada-Nya dapat kita bersama-
sama hadir dan berkumpul dalam suasana yang harmoni dan
muhibah ini untuk bermuzakarah dalam Mesyuarat Agung Tahunan
PIBG kali yang ke- 23 SMK Sri Andalas pada tahun ini.

Sesungguhnya saya berasa amat gembira atas kesudian ibu bapa dan penjaga kepada anak-
anak yang bersekolah di SMK Sri Andalas meluangkan masa yang berharga untuk
menghadiri Mesyuarat PIBG yang diadakan pada hari.

Tambahan pula, sokongan daripada ibu bapa ini juga merupakan langkah pertama dalam
membentuk kepercayaan anak-anak terhadap kita sebagai ibu bapa mereka. Hal ini amat
bermakna buat anak-anak kita kerana kehadiran kita ini menjadi bukti sokongan dan kasih
sayang kita terhadap mereka agar terus menimba dan meneroka bidang ilmu pengetahuan
yang tidak terbatas.

Ibu bapa dan guru-guru, sokongan tidak berbelah bahagi yang diberikan kepada anak-anak
sebenarnya satu cara yang ampuh bagi membentuk keyakinan dalam diri anak-anak untuk
menjadi warganegara yang mempunyai jati diri yang tinggi dan sekaligus melahirkan modal
insan kelas pertama untuk persiapan negara pada masa hadapan. Oleh sebab itu, melalui
mesyuarat PIBG inilah ibu bapa dan para guru boleh duduk berunding membincangkan isu-
isu atau masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak serta mencari solusi untuk
memyelesaikan kemelut tersebut dan bukan hanya pandai menunding jari mencari salah
orang lain. Jadi platform ini amat sesuai untuk kita sama-sama berbincang dari hati ke hati
untuk meningkatkan lagi kemenjadian anak-anak kita dari segi akademik dan yang paling
penting dari segi akhlak mereka agar insan yang kamil dapat kita bentuk bermula dari
bangku sekolah lagi.

Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua yang
terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan Mesyuarat Agung Tahunan
PIBG kali yang ke-23 SMK Sri Andalas, Klang. Saya berharap agar semua ibu bapa tampil
menyalurkan idea-idea yang bernas dan tenaga sebagai inspirasi kepada pihak PIBG supaya
persatuan ini akan menjadi persatuan yang bermanfaat kepada anak-anak kita.

Sekian, terima kasih.

Nazli bin Awang Had
YDP PIBG Sesi 2019/2020

2

Kata Alu-aluan Penasihat 2019/2020

Sebagai pembuka kata, marilah kita bersama-sama
mengucapkan syukur kita ke hadrat Allah SWT atas limpah
kurnia-Nya segala perancangan dan usaha yang jitu maka Mesyuarat Agung Tahunan
PIBG kali ke-23 dapat diterjemahkan pada hari ini.
Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat hadir
pada hari ini. Kehadiran ibu bapa ini diharapkan dapat menjana idea-idea yang
bernas dalam merealisasikan visi dan misi sekolah ini dari masa ke masa supaya SMK
Sri Andalas menjadi sebuah sekolah yang gemilang.
Pihak sekolah akan sentiasa menerima teguran, bimbingan, sokongan dan kerjasama
daripada pihak JPNS, PPD, PIBG dan masyarakat setempat untuk meningkatkan lagi
sekolah ini ke tahap yang lebih membanggakan.
Akhir sekali, terima kasih saya ucapkan kepada semua guru atas usaha gigih mereka
dan penghargaan kepada AJK PIBG sesi 2019/2020 dan semua ibu bapa yang telah
memberikan sokongan dalam menyumbangkan tenaga dan buah fikiran dalam
memajukan sekolah. Semoga komitmen yang ditunjukkan akan dapat mewujudkan
kerjasama yang berterusan antara masyarakat dan sekolah.
Sekian terima kasih,

Hjh Noreha binti Hailani
Pengetua
SMK Sri Andalas

3

Atur Cara Majlis

Tarikh : 22 Februari 2020
Masa : 8:00 pagi
Tempat : Dewan SMK Sri Andalas

7:30 pagi : Pendaftaran dan Sarapan Guru
8:00 pagi Pendaftaran dan Sarapan Ibu Bapa
9:00 pagi
9:30 pagi : JERAYAWARA SMK Sri Andalas
: Kudapan Perasmi Bersama-sama AJK PIBG
10:15 : Kata Aluan Pengerusi Majlis
pagi
Bacaan Doa
Ucapan Pengetua
HAJAH NOREHA BINTI HAILANI
Ucapan Yang Dipertua PIBG
EN. NAZLI BIN AWANG HAD
Ucapan Perasmian
YB MOHD ZAWAWI BIN AHMAD MUGHNI
Penyampaian Cenderamata kepada AJK PIBG
2019/2020
Penyampaian Cenderahati kepada Perasmi
: Mesyuarat Agung PIBG Ke-23
Ucapan Penangguhan
Acara Cabutan Bertuah
Bersurai

4

Ahli Jawatankuasa Induk

Pengerusi : PN HAJAH NOREHA BINTI HAILANI
(Pengetua SMK Sri Andalas)

Naib Pengerusi : PN RODIAH BINTI HAMZAH
(Penolong Kanan Pentadbiran)

PN NOR’AISHAH ABDUL MANAN
(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

TN. HAJI MOHD RAZALI BIN SELAMAT
(Penolong Kanan Kokurikulum)

PN MAGES WARI A/P SUBRAMANIAM
(Penolong Kanan Petang)

Setiausaha : PN HANI RASHIKA BINTI MOHD SALLEH

Bendahari : PN AZLINA BINTI KAMALLUDIN

Penyelaras : PN NAZIMAH BINTI MOHD NOOR
(GKMP Bahasa)

PN ZARINA BINTI MOHAMED
(GKMP Sains & Matematik)

PN CHE SHARIFAH BINTI CHE SULAIMAN
(GKMP Tek. & Vokasional)

PN. NORASMA BINTI ATAN
(GKMP Kemanusiaan)

5

Agenda Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-23

1. Ucapan Pengerusi (YDP PIBG)
2. Pembentangan dan pengesahan Minit Mesyuarat Agung yang lalu
3. Perkara-perkara berbangkit
4. Pembentangan Laporan Aktiviti Tahunan 2019/2020
5. Pembentangan dan meluluskan Penyata Kewangan yang berakhir

pada 31 Disember 2019
6. Pembubaran Ahli Jawatankuasa Sesi 2019/2020
7. Pemilihan Pengerusi dan Pencatat sementara mesyuarat
8. Pemilihan Ahli Jawatankuasa Sesi 2020/2021;

a. Yang Dipertua (Ibu bapa)
b. Naib Yang Dipertua (Ibu Bapa)
c. Setiausaha (Guru)
d. Bendahari (Guru)
e. 11 Orang Ahli Jawatankuasa

i. 6 Orang ibu bapa
ii. 5 Orang guru
9. Memilih 2 orang pemeriksa kira-kira
i. seorang guru
ii. seorang ibu bapa
10. Pembentangan Usul
11. Hal-hal lain
12. Ucapan Penangguhan
13. Sesi Bergambar Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2020/2021

6

Senarai Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2019/2020

Penasihat : PN HAJAH NOREHA BINTI HAILANI

Yang Dipertua : EN NAZLI BIN AWANG HAD

Naib Yang Dipertua : TN HAJI ABDUL JALIL BIN ABDULLAH

Setiausaha : PN HANI RASHIKA BINTI MOHD SALLEH

Kehormat

Bendahari Kehormat : PN AZLINA BINTI KAMALLUDIN

AJK Guru : PN. FADHILAH BINTI HANAPIAH

PN. TEH HOWE WOI

PN. SITI SYAHIRAH BINTI OTHMAN

EN. MOHD SAYUTI BIN HUSIN

PN. ARUNA A/P PENTAYAH

AJK Ibu Bapa : PN. ENA EDA BINTI ZAINUL NOR

EN. MOHD SHAH NAS BIN MOHD FAWZI

EN. JAMBULINGAM A/L VELOO

EN. MOHD ISHAK BIN SHARIF

EN. SAEGARAN A/L KANALANAPAN

PN. PRASANNA A/P VASUDEVAN PILLAI

Pemeriksa Kira-kira : DR. RAJAN A/L MANIKESAVAN

PN. CHE SHARIFAH BINTI CHE SULAIMAN

7

Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-22

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI ANDALAS

TAMAN SRI ANDALAS, 41200 KLANG SELANGOR

Tarikh : 9 Mac 2019
Masa : 10.30 pagi
Tempat : Dewan SMK Sri Andalas

KEHADIRAN :

i) Ibu bapa 31. Mohammed Shah Nas bin
1. Gantimathi a/p Boominathan Mohammed Fawzi
2. Rajan a/l Manikesavan
3. Komathi a/p Valautham 32. Zanariah bt [email protected]
4. Hasmah Binti Hasan 33. Puspanathan a/l Maniam
5. Siti Aminah bt Dollah Kosnan 34. Abdul Jalil bin Abdullah
6. Kamarul Baharin bin Othman 35. Norizah bt Maan
7. Jambulingam a/l Veloo 36. Farid Faidzhar Haslah bin Hassan
8. Panirselvam a/l Karuppan 37. Panirselvam a/l Karuppan
9. Saegaran Kanalanapan 38. Muhamad Ishak bin Sharif
10. Kanaga Gunawarasi Krishnan 39. Manoharan Menon a/l MK Menon
11. Sivakumar a/l S. Nagaretnam 40. Zahari b. Ismail
12. Pani malar a/p Karuppusamy 41. Prasanna a/p Vasudevan Pillai
13. Tan Ooi Theng 42. Rozaimi binti Roslan
14. Fadhilah bt Hanapiah 43. Farah Hana Silanen
15. Ahmad Nizam bin Mohamed Ali 44. Erma binti Bakar
16. Putri Balqais bt Razi 45. Haslinda binti Khairy
17. Vimaleswary a/p Krishnan 46. Azizul Hassan bin Abu Kassim
18. Hamyzah Waty bt Mohd Takdir 47. Norliza binti Azizul Hassan
19. Sapina bt Idris 48. Mohd Fairuz bin Ishak
20. Marlisa bt Mohamad 49. Hasmielia bt Talib
21. Muniandy A/L Golandran 50. Salina bt Md Shariff
22. Fazleena Binti Yop 51. Fatimah bt Topo
23. Rejandran A/L Supramaniam 52. Roslan bin Mahmud
24. Seri Bunyian Binti Mohamad 53. Anis Nabila bt Zakwan
25. Hezleeza bt [email protected] 54. Sivabalan a/l Mariapan
26. Kasthuri a/p Kuppusamy 55. Logesdevi a/p Muthu
27. Chitra Devi a/p Supramanium 56. Haslinda bt Khairy
28. Lethmee a/p Maniam 57. Maruthaveeran a/l Mariappen
29. Nathan a/l M. Balakrishnan 58. Sivamala a/p M.Ratnam
30. Amezan bin Jinal 59. Norzaliza binti Jaafar

8

60. Saravanan a/l Kuppusamy 69. Yammalini
61. Logeswary Devi a/p Sunderam 70. G.Chandralega
62. Zuraihah bt Che Rof 71. Nirmala Venugopalan
63. Ena Eda bt Zainul Nor 72. [email protected] Legori binti Ibrahim
64. Jubinah binti Sahardin 73. Regina a/p Subramaniam David
65. Azura bt Samsudin 74. Mohamad bin Abdul Rahman
66. Noor Emira binti Ramli 75. Paramasivam a/l Kandasamy
67. Mohamad Ali bin Malek 76. Mazidah binti Nemat Adnan
68. Shusina bt Ishak
31. Mazatu Akmar Binti Yahya
ii) Guru 32. Muhammad Fikri Bin Abd Razak
1. Hjh Kalsom bt Redzuan 33. Mohd Mahalli Bin Md. Noh
2. Rodiah bt Hamzah 34. Mohd Zaki Bin Ariffin
3. Nor Aidah bt Yong 35. Muhammad Hafiz Bin Ramali
4. Amran bin Ramlan 36. Muthiah A/L Tamarajoo
5. Mohd Razali bin Selamat 37. Narayini A/P M.K Menon
6. Nazimah bt Mohd Noor 38. Nik Zahari Bin Nik Man
7. Zarina bt Mohamed 39. Noor Emira Binti Ramli
8. Che Sharifah bt Che Sulaiman 40. Noor Hashimah Binti Mohd Zamri
9. Norasma bt Atan 41. Noor Zawani Binti Mohamad Saat
10. Wan Norliza bt Sharif 42. Nor Azian Binti Ahmad Subki
11. Tan Kim Chai 43. Nor’Ain Binti Saharum
12. Santhy a/p Pommudi 44. Norashikin Binti Mohd Ghafian
13. Ahmad Kamal bin Rafie 45. Norizan Binti Zakaria
14. Anarisyah bt Abdullah 46. Norshamsirah Binti Noordin
15. Annapoorani a/p Batu Malay 47. Nur Azizah Binti Hassan
16. Azlina bt Kamalludin 48. Nurahaniah Binti Mohd
17. Cheah Swee SIm 49. Nurfadhilah Binti Basri
18. Diana bt Abdul Aziz 50. Nurhafiza Binti Adam
19. Erma bt Bakar 51. Nurul Syazwani Binti Ismail
20. Fadhilah bt Hanapiah 52. Pani Malar A/P Karuppusamy
21. Fadhilah Binti Kamar Affandi 53. Putri Balqis Binti Razi
22. Farah Nini Binti Zainal Abidin 54. Raja Fatimah Binti Raja Sulong
23. Hafizah Binti Abdul Manan 55. Raja Mohd Hussaini Bin Raja
24. Hafizah Binti Arif
25. Haryani Binti Nordin Muhaiyatdin
26. Hasmah Binti Hasan 56. Rajindar Singh A/L S. Mehar Singh
27. Hazlina Binti Abu Bakar 57. Rashidah Begum Binti Gelamdin
28. Kamariah Binti Md. Jonet 58. Robiza Binti Abdul Aziz
29. Ku Salmi Binti Ku Shali 59. Rohaineza Binti Ahmad
30. Lee Siam Chen
9

60. Roslinda Binti Khashim 83. Anizah bt Bakhari
61. Siti Faiza bt Mat Idris 84. Siti Hamilah bt Daud
62. Saraspathy a/p Marimutu 85. Aruna a/p Pentayah
63. Wan Suhaila bt Wan Ahmad 86. Fauzee bin Shaari
64. Zakiha bt Mat Hussin 87. Rosmawati bt Othman
65. Zanariah bt [email protected] 88. Hasliza bt Che Lateh
66. Zuraidah bt Ismail 89. Hani Rashika Bt Mohd Salleh
67. Zuraihah bt Che Rof 90. Juwariah bt Ayub
68. Zuraini bt Tahir 91. Kalaivani a/p Ponnusamy
69. Samsiah bt Sallehudin 92. Kum Chwe Bee
70. Nurakilah bt Ahmad 93. Khadijah bt Bakhtiar
71. Ahmad Fazdli b Ahmad Rozi 94. Mohd Khir bin Sajidin
72. Tan Kwee Choon 95. Lim Siew Chin
73. Suriani bt Hassan 96. Mala a/p Varadan
74. Suriyana bt Daud 97. Zaitun bt Ibrahim
75. Siti Zanaida bt Abdullah 98. Meera Dewi a/p Kumaran
76. Santhi a/p Eayannanadarajan 99. Muhammad Sayuti bin Husin
77. Sanisah bt Darimin 100. Nurul Atiqah Fayyadhah bt Abd
78. Viyalampikal a/p Ranganathan
79. Vaneta a/p Kumaran Ghaffar
80. Zurainim bt Ahmad Rashid 101. Nadiah bt Din
81. Salina bt Mohd Shariff 102. Nor Faezah bt Rohman
82. Ahmad Suizudeen b Mohamed 103. Rajeswarie a/p Perumal

Urusetia Minit Mesyuarat

1. Pn. Siti Syahirah binti Othman - Ketua Pencatat Minit
2. Pn. Fong Shin Chien - Pencatat Minit
3. Pn. Zaina Dasimah binti Abdul Hamid - Pencatat Minit
4. Pn. Nurul Syazwani binti Che Aziz - Pencatat Minit
5. Pn. Nurul Atiqah Fayyadhah Bt Abd Ghaffar - Pencatat Minit
6. Pn. Siti Hamilah binti Daud - Pencatat Minit

10

1.0 UCAPAN NAIB YANG DIPERTUA PIBG
Naib Yang Dipertua PIBG memulakan ucapan dengan kata-kata aluan kepada
pengerusi majlis, pihak pentadbir, AJK PIBG, ibu bapa dan guru-guru yang hadir. Majlis
dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Beliau mengucapkan terima kasih atas
kehadiran semua hadirin untuk meluangkan sedikit masa dalam Mesyuarat PIBG kali
ke-22 SMK Sri Andalas.

2.0 PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU (KALI KE-21)
2.1 Puan Hani Rashika Bt Mohd Salleh selaku setiausaha PIBG telah
membentangkan minit mesyuarat yang lalu dari muka surat 9 hingga 19.
2.2 Dr Rajan mencadangkan supaya minit mesyarat yang lalu disahkan dan Puan
Ena Eda Bt. Zainul Nor menyokong cadangan tersebut.

3.0 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
3.1 Tiada perkara berbangkit

4.0 PERKARA BAHARU
4.1 Pembentangan Laporan Aktiviti Tahunan 2018/2019
4.1.1 Puan Hani Rashika Bt Mohd Salleh membentangkan aktiviti tahunan
2018/2019 dari muka surat 20-21.
4.1.2 En. Roslan Bin Mahmud mencadangkan supaya laporan aktiviti
disahkan dan disokong oleh En. Muniandy.

4.2 Membentangkan dan Meluluskan Penyata Kewangan yang Berakhir 31
Disember 2018.
4.2.1 Pn. Azlina Binti Kamalludin selaku bendahari PIBG telah
membentangkan laporan kewangan yang berakhir pada 31 Disember
2018 dari muka surat 23-24 dan muka surat 25 ialah akaun kutipan
Danathon Ria dari bulan Julai sehingga Disember 2018.
4.2.2 En. Roslan Bin Mahmud mencadangkan supaya laporan kewangan
yang berakhir pada 31 Disember 2018 diluluskan dan Puan Anarisyah
Binti Abdullah menyokong cadangan tersebut.

4.3 Pembubaran Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2018/2019
4.3.1 NYDP PIBG mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan AJK
2018/2019 atas kerjasama dan komitmen yang telah diberikan
sepanjang tahun.
4.3.2 NYDP PIBG dengan rasminya membubarkan Jawatankuasa PIBG
2018/2019.

11

4.4 Pelantikan Pengerusi Sementara
4.4.1 En. Mohd Shah Nas Bin Mohd Fawzi mencadangkan pengerusi sedia
ada iaitu mantan NYDP PIBG Tn. Hj Abdul Jalil Bin Abdullah untuk
meneruskan mesyuarat dan disokong oleh Pn. Hamyzah Waty Binti
Mohd Takdir.

4.5 Pemilihan Jawatankuasa PIBG Sesi 2019/2020

Yang DiPertua : En. Nazli Bin Awang Had

(Dicadangkan oleh En. Mohd Shah Nas Bin Mohd

Fawzi dan disokong oleh Pn. Fadhilah Binti

Hanapiah)

Naib Yang DiPertua : Tn Hj Abdul Jalil Bin Abdullah
(Dicadangkan oleh En. Mohd Shah Nas Bin Mohd
Fawzi dan disokong oleh En. Mohd Ishak Bin
Sharif)

Setiausaha Kehormat : Pn. Hani Rashika Binti Mohd Salleh
(Lantikan pihak sekolah)

Bendahari Kehormat : Pn. Azlina Binti Kamalludin
AJK Ibu Bapa (Lantikan pihak sekolah)

: Pn. Ena Eda Binti Zainul Nor
En. Mohd Shah Nas Bin mohd Fawzi
En. Jambulingam A/L Veloo
En. Mohd Ishak Bin Sharif
En. Saegaran A/L Kanalanapan
Pn. Prasanna A/P Vasudevan Pillai
(Pelantikan AJK disokong sebulat suara)

AJK Guru : Pn. Fadhilah Binti Hanapiah
Pn. Teh Howe Woi
Pn. Siti Syahirah Binti Othman
En. Mohd Sayuti Bin Husin
Pn. Aruna A/P Pentayah
(Lantikan pihak sekolah)

4.6 Pemilihan Pemeriksa Kira-Kira
4.6.1 Dr Rajan A/L Manikesavan (Pelantikan disokong sebulat suara)
4.6.2 Pn Che Sharifah Binti Sulaiman (Lantikn pihak sekolah)

12

4.7 Pembentangan Usul
4.7.1 Tn Hj Abdul Jalil Bin Abdullah mempengerusikan mesyuarat. Beliau
membaca usul daripada pihak ibu bapa. Di antaranya ialah:
4.7.1.1 En. Rejandran A/L Supramaniam mencadangkan supaya waktu
rehat bagi pelajar tingkatan 3,4 dan 5 tidak dijalankan
serentak. Pengetua menjelaskan bahawa waktu rehat yang
serentak tidak menjadi masalah kerana bilangan pelajar tidak
terlalu ramai selain dapat mengurangkan masalah disiplin
dalam kalangan pelajar yang mana sesetengah pelajar cuba
mengambil kesempatan untuk merayau di blok-blok kelas.
Jika waktu rehat serentak, semua pelajar berada di kantin dan
dilarang berada di blok kelas. Dengan itu masalah disiplin
dapat diatasi.
4.7.1.2 En. Saegaran A/L Kanalanapan mencadangkan supaya harga
makanan di kantin dikurangkan kerana terlampau tinggi.
Pengetua memaklumkan bahawa pihak kantin masih mengikut
sebut harga yang telah diluluskan dalam kontrak tender
kantin. Disebabkan kenaikan harga barang, harga makanan
terpaksa
dinaikkan tetapi masih dalam harga kontrak. Pengetua juga
memaklumkan bahawa tahun lepas pihak kantin telah
memberi harga yang lebih murah berbanding dengan harga
dalam kontrak. Walaupun begitu, pihak kantin ada
menyediakan makanan dengan harga yang murah dengan
kuantiti makanan yang sepadan bagi pelajar yang kurang
berkemampuan.
4.7.1.3 Pn. Fadhilah Binti Hanapiah mencadangkan supaya pihak
sekolah mengadakan karnival komuniti. Pengetua
memaklumkan bahawa Pn. Fadhilah telah berbincang dengan
pihak SHRDC bersama AJK PIBG untuk program ini. Karnival
komuniti ini dijalankan bagi memupuk jalinan dan jaringan
dengan komuniti untuk kerjasama pihak sekolah dan ibu bapa.
Pengetua juga memaklumkan pada tahun lepas pihak sekolah
telah mengadakan karnival STEM yang melibatkan kerjasama
antara UPM dan SMK Sri Andalas. Selain itu, pihak sekolah juga
menjemput komuniti luar iaitu LHDN, MPK, Klinik Kesihatan,
Polis, Bomba dan sebagainya untuk bersama-sama menjayakan
karnival komuniti ini. Usul sebulat suara dipersetujui.
4.7.1.4 En. Puspanathan A/L Maniam mencadangkan supaya pihak
sekolah membentuk telegram channel bagi ibu bapa SMK Sri
Andalas. Pengetua bersetuju dengan usul yang dikemukakan
oleh En. Puspanathan dan akan berbincang dengan lebih lanjut
bersama-sama AJK.

13

5.0 HAL-HAL LAIN
5.1 En. Zahari Bin Ismail mencadangkan supaya pengambilan bakat-bakat baharu
untuk sukan dan wakil sekolah MSSD dan MSSS diadakan lebih awal supaya
bakat pelajar dapat dilatih dengan baik. Beliau juga mencadangkan supaya
aktiviti sukan diadakan dengan lebih teratur. Pengetua bersetuju dengan
cadangan beliau dan akan dibincangkan dengan lebih teliti. Di samping itu,
Tn. Hj Abdul Jalil juga memaklumkan bahawa prasarana sukan yang kurang
lengkap disebabkan oleh kekurangan dana untuk menyediakan keperluan
sukan bagi pelajar.
5.2 En. Muhammad Bin Abd Rahman meminta penjelasan berhubung dengan
program Danathon Ria yang diadakan pada tahun lepas. Beliau meminta
penjelasan berkenaan dengan tujuan utama program tersebut di jalankan dan
sama ada akan diteruskan lagi pada masa hadapan. Pengetua memaklumkan
bahawa Danathon Ria diadakan adalah bertujuan untuk mengumpul dana
bagi menampung sumbangan PIBG daripada ibu bapa. Selain itu, objektif
Danathon Ria ini juga adalah untuk meraikan pelajar-pelajar yang kurang
berkemampuan di samping untuk keceriaan prasarana sekolah. Tn Hj Abdul
Jalil memaklumkan akan cuba untuk memperbaiki cara untuk berhubung
secara langsung dengan ibu bapa supaya objektif sesuatu program itu dapat
disampaikan dengan lebih jelas.
5.3 En. Zahari Bin Ismail sekali lagi mencadangkan supaya ibu bapa yang
berkemampuan untuk mengumpul RM 2.00 sebulan sebagai sumbangan
untuk pelajar yang kurang berkemampuan. Selain itu, beliau juga memohon
pihak sekolah untuk menambah CCTV di depan pagar sekolah untuk
memantau aktiviti pelajar yang tidak bermoral. Tn. Hj Abdul Jalil
memaklumkan cadangan tersebut akan cuba dibincangkan dalam mesyuarat
bersama-sama AJK PIBG.
5.4 En. Jambulingam A/L Veloo menyatakan aduan dari ibu bapa berkenaan
dengan pelajar yang meminta sudu daripada kantin tetapi dikenakan bayaran
RM 0.20. Selain itu, berkenaan dengan RMT dalam satu keluarga hanya
seorang yang dapat RMT. Beliau juga menyatakan pihak kantin tidak mahu
menerima kupon makanan yang kotor. Pengetua memaklumkan bahawa
tiada RMT untuk pelajar sekolah menengah. Manakala berkenaan dengan
pembelian sudu dan kupon kotor pula, itu adalah budi bicara daripada pihak
kantin sendiri.
5.5 Tn. Hj Abdul Jalil Bin Abdullah menyatakan kehadiran ibu bapa pada tahun ini
kurang memuaskan. Pn Hamyzah Waty Binti Mohd Takdir memaklumkan
bahawa kemungkinan ibu bapa tidak mendapat makluman. Beliau
mencadangkan guru kelas untuk menyampaikan surat rasmi jemputan
kepada setiap ibu bapa melalui aplikasi whatsapp. Manakala En. Puspanathan
A/L Maniam pula mencadangkan supaya mesyuarat PIBG diadakan pada hari
Ahad dan buat satu Channel untuk maluman aktiviti sekolah. Tn. Hj Abdul Jalil
akan cuba mempertimbangkan dan berbincang bersama AJK PIBG yang lain.

14

5.6 Tn. Hj Abdul Jalil bin Abdullah mencadangkan bayaran majalah sekolah
sebanyak RM15.00 dikekalkan dan usul tersebut disokong oleh Pn. Ena Eda
Binti Zainul Nor.

6.0 UCAPAN PENANGGUHAN
NYDP PIBG mengucapkan ribuan terima kasih atas segala kerjasama dan usul
cadangan yang baik demi peningkatan akademik pelajar. Mesyuarat Agung PIBG sesi
2019/2020 ditangguhkan pada pukul 1.30 petang.

Urusetia Mesyuarat PIBG Sesi 2019/2020
SMK Sri Andalas, Klang
Tarikh: 15 Mac 2019

…………………………………………….. ……………………………………………..
KALSOM BINTI REDZUAN TN. HJ. ABDUL JALIL BIN ABDULLAH
PENASIHAT PIBG
SMK SRI ANDALAS NYDP PIBG
SMK SRI ANDALAS

15

Aktiviti Tahunan PIBG Sesi 2019/2020

BULAN TARIKH AKTIVITI ANJURAN CATATAN
MAC
2019 09/3/2019 Mesyuarat Agung PIBG kali PIBG SMK Sri
14/3/2019 Ke -22 Andalas
APRIL 15/3/2019 Majlis Penyampaian SMK Sri Andalas
2019 Keputusan SPM 2018 SMK Sri Andalas
16/3/2019 Usrah / LADAP untuk guru
MEI dan staf Islam SMK Sri PPD Klang
2019 13/04/2019 Andalas oleh Ustazah
JUN 19/04/2019 Hazlina bt Abdul Razak PIBG SMK Sri
2019 27/04/2019 (Pengerusi Pertubuhan Andalas
JULAI 30/04/2019 Kebajikan Darul Wardah) SMK Sri Andalas
2019 24/05/2019 Seminar Permuafakatan
28/06/2019 Inisiatif # 62 Penglibatan Ibu SMK Sri Andalas
Bapa dan Komuniti (PIBK)
Dalam Pendidikan Daerah SMK Sri Andalas
Klang SMK Sri Andalas
Mesyuarat AJK PIBG Kali
Pertama 2019/2020 SMK Sri Andalas

Ceramah Bina Insan untuk
Pelajar India oleh En. Rajan
A/L Manikesavan
Majlis Anugerah
Kecemerlangan Kurikulum
2018
Sambutan Hari Guru
Peringkat Sekolah
Majlis Persaraan Pengetua-
Pn. Hjh. Kalsom binti
Redzuan
Hari Bertemu Pelanggan

02/07/2017 Ceramah Pengurusan oleh SMK Sri Andalas
23/7/2019 En Rajan A/L Manikesavan SMK Sri Andalas
Program Intervensi bersama-
31/7/2019 sama pelajar Tingkatan 1 SMK Sri Andalas
dan 2 oleh En Rajan A/L
Manikesavan
Bengkel Hala Tuju Kertas BM
SPM oleh En Rajan A/L
Manikesavan

16

OGOS 2/8/2019 Bengkel Hala Tuju Kertas BM SMK Sri Andalas
2019 SPM (pelajar MULUS) oleh
3/8/ 2019 En Rajan a/l Manikesavan PIBG SMK Sri
SEPTEMBER Mesyuarat AJK PIBG Kali Andalas
2019 31/08/2019 Kedua 2019/2020 PPD Klang
20/09/2019 Klang Heritage Merdeka
26/9/2019 Walk 2.0: Walk for Unity SMK Sri Andalas

Majlis Apresiasi Pelajar SMK Sri Andalas
Tingkatan 5 tahun 2019

Majlis Restu Ilmu PT3

OKTOBER 14/10/2019 Majlis Restu Ilmu Tingkatan SMK Sri Andalas
2019 5

NOVEMBER 18/10/2019 Majlis Anugerah SMK Sri Andalas
2019 23/11/2019 Kecemerlangan HEM,
Kokurikulum dan Majlis PIBG SMK Sri
Penutupan Bulan Andalas
Kemerdekaan
Mesyuarat AJK PIBG Kali ke –
3 2019/2020

DISEMBER 14/12/2019 Penyerahan keputusan PT3 SMK Sri Andalas `
2019 28/12/2019 2019 SMK Sri Andalas
02/01/2020 Pendaftaran pelajar SMK Sri Andalas
JANUARI Tingkatan 1 dan Peralihan
2020 Taklimat Hari Pertama
Persekolahan
FEBRUARI
2020 11/01/2020 Mesyuarat AJK PIBG Kali ke – PIBG SMK Sri
4 2019/2020 Andalas
11/01/2020
31/01/2020 Gotong-Royong Perdana SMK Sri Andalas
10/02/2020 Kejohanan Merentas Desa SMK Sri Andalas
Program Pelancaran Ziarah SMK Sri Andalas
Cakna dan Amalan Guru
Penyayang tahun 2020

17

Laporan Kewangan PIBG Sesi 2019/2020

18

19

Senarai Mesyuarat Jawatankuasa PIBG Sesi 2019/2020

BIL NAMA 1234
13/04/2019 3/08/2019 23/11/2019 11/01/2020

1 Hajah Noreha Binti Hailani - √√√

2 En. Nazli bin Awang Had √ TH TH √

3 Tn. Hj. Abdul Jalil bin Abdullah √ √ √ TH
4 En. Jambulingam a/l Veloo √ TH √ TH

5 Pn. Prasanna a/p Vasudevan Pillai √ √ √ TH

6 En. Saegaran a/l Kanalanadan √ √ TH √
7 En. Muhammad Ishak bin Sharif √√√√

8 Pn. Ena Eda binti Zainul Nor √ TH √ √

9 En. Mohammed Shah Nas bin Mohamed Fawzi √ TH √ √

10 En Rajan a/l Manikesavan √√√

11 Pn. Hani Rashika binti Mohd Salleh √√√√

12 Pn. Azlina binti Kamalludin TH √ √ √
13 Pn. Che Sharifah binti Che Sulaiman √√√√

14 Pn Siti Syahirah binti Othman √ √ √ TH

15 Pn. Aruna a/p Pentayah √ TH TH TH
16 Pn Fadhilah binti Hanapiah
√ TH √ √

17 En. Mohd Sayuti Bin Husin TH TH TH TH
18 Pn. Teh Howe Woi √√√√

√ : HADIR
TH : TIDAK HADIR BERSEBAB

20

Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2020/2021

Penasihat : PN HAJAH NOREHA BINTI HAILANI
Yang Dipertua :
Naib Yang Dipertua :
Setiausaha Kehormat : PN. ZURAINIM BINTI AHMAD RASHID
Bendahari Kehormat : PN. KU SALMI BINTI KU SHALI
AJK Guru : PN. SYUHAIDA BINTI SHUHAIMI

AJK Ibu Bapa PN. LIM SIEW CHIN
PN. MALA A/P VARADAN
PN. SANTHI A/P EAYANNANADARAJAN
EN. MOHAMAD HAFIZ BIN IBRAHIM
:

Juruaudit Guru : PN CHE SHARIFAH BINTI CHE SULAIMAN
Juruaudit Ibu Bapa

21

LAMPIRAN

22

23

24

Jawatankuasa Kerja Mesyuarat Agung PIBG Sesi 2020/2021

Penasihat : Hjh. Noreha binti Hailani (Pengetua)

Pengerusi : En. Nazli bin Awang Had (YDP PIBG)

Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh. Nor’Aishah binti Abdul Manan (Penolong
Kanan HEM)

Naib Pengerusi : i. Tn. Hj. Abdul Jalil bin Abdullah
(NYDP PIBG)

ii. Pn. Rodiah binti Hamzah
(Penolong Kanan Pentadbiran)

iii. Tn. Hj. Mohd Razali bin Selamat
(Penolong Kanan Kokurikulum

iv. Pn. Mages Wari a/p Subramaniam
(Penolong Kanan Petang)

Setiausaha Kehormat : Pn. Hani Rashika binti Mohd Salleh

Bendahari Kehormat : Pn. Azlina binti Kamalludin

PENYELARAS 1 : Pn. Norasma binti Atan

Bil Jawatankuasa Bil Jawatankuasa

1 Jawatankuasa Sambutan/Protokol 2 Jemputan VIP
Pn. Syuhaida binti Shuhaimi (K) Pn. Ku Salmi binti Ku Shali (K)
Pn. Anarisyah binti Abdullah Pn. Mazatu Akmar binti Yahya
Pn. Nor Faezah binti Rohman Pn. Zanariah binti Mujinid @ Joned

AJK PIBG (Ibu Bapa) 4 Persiapan Dewan Sebelum Majlis
En. Nazli bin Awang Had En. Fauzee bin Shaari (K)
Tn. Hj. Abdul Jalil bin Abdullah En. Muhamad Sayuti bin Hussin
En. Jambulingam A/L Veloo Pn. Juwariah Bt Ayub
Pn. Prasanna A/P Vasudevan Pillai En. Ahmad Suizuddeen bin Mohamed
En. Mohammed Shah Nas bin Mohamed Fawzi Cik Tina a/p Jacob
En. Saegaran a/l Kanalanadan
En. Muhammad Ishak bin Sharif
Pn. Ena Eda binti Zainul Nor
En Rajan a/l Manikesavan

Pengawas

3 Jemputan Ibu bapa dan Merumus Usul Ibu
bapa
Cik Tina Wong (K)
Pn. Norhamimah binti Mohd Yatim
Pn. Annapoorani a/p Batu Malay
Pn. Kalaivani a/p Ponnusamy
Cik Zakiha binti Mat Hussin

25

5 Urus Sofa/Kerusi Kayu Dan Meja VIP Sebelum 6 Persiapan Untuk Mesyuarat Agung PIBG
& Selepas Majlis (Selepas Perasmian)

Pn. Putri Balqais bin Razi (K) En. Mohd Zaki bin Arrifin (K)

Pn.Nurahaniah binti Mohd Pn. Hafizah binti Arif

En. Muthiah a/l Tarmarajoo

PENYELARAS 2 : Pn. Nazimah binti Mohd Noor

Bil Jawatankuasa Bil Jawatankuasa
7 Mengemas Dewan Selepas Majlis 8 Pendaftaran Ibu bapa dan Guru

En. Ahmad Kamal bin Rafie (K) Pn. Hafizah binti Abdul Manan (K)
En. Muhamad Hafiz bin Ibrahim Pn. Wan Norliza binti Sharif
Pn. Suraidah binti Musa Pn. Farah Nini binti Zainal
Pn. Santhi a/p Eayannanadarajan Pn. Zuraihah binti Che Rof
Cik Viyalampikai a/p Ranganathan Pn. Teh Howe Hoi
Cik Barathy a/p Sockanathan Pn. Zuraidah binti Ismail
Ahli Kadet Pertahanan Awam Pn. Fadhilah binti Kamar Affandi
Pn. Tan Kwee Choon

Pn. Noor Emira binti Ramli (K)
Pn. Santhy a/p Pommudi
Pn Zaina Dasimah binti Abdul Hamid
Ahli Puteri Islam

9 Jawatankuasa Hiasan Pentas/ Back Drop 10 Juruacara
Pn. Siti Norbaizura binti Jamaluddin (K)
Pn. Noor Hashimah binti Mohd Zamri (K)
YM. Raja Mohd Hussaini bin Raja Muhaiyatdin En. Ahmad Hidayatullah bin Md. Adnani
Pn. Robiza binti Abdul Aziz
Pn. Zaliha binti Salim
Pn. Fauziah binti Arbai
Pn. Rajeswarie a/p Perumal

11 Pencatat Minit 12 Penyedia Teks Ucapan
Pn. Siti Faiza binti Mat Idris (K) Penyedia teks ucapan Perasmi
Nurul Syazwani binti Che Aziz Pn. Raja Fatimah binti Raja Sulong (K)
Pn. Suhaiza binti Zamri
Pn. Zurainim binti Ahmad Rashid Penyedia Teks ucapan YDP
Pn. Aruna a/p Pentayah Pn. Hasmah binti Hasan

26

PENYELARAS 3 : Pn. Zarina binti Mohamed

Bil Jawatankuasa Bil
13 Jawatankuasa Buku Program
14 Fotografi & Dokumentasi
Pn. Sanisah binti Darimin (K) Pn. Suriyana binti Daud (K)
Pn. Nadiah binti Din Pn. Anizah binti Bakhari
Pn. Nurul Hidayah binti Mohd Safie Pn. Nurul Atiqah Fayyadhah binti Abd
Pn. Nurakilah binti Ahmad Ghaffar
Pn. Narayini a/p M.K. Menon Ahli Kelab Fotografi
Cik Lee Siam Chen

(Kata Alu- aluan Pengetua)
Pn. Siti Zanaida binti Abdullah
(Kata Alu aluan YDP)
Pn. Wan Suhaila binti Wan Ahmad
( Kata Alu aluan Perasmi )
Pn. Lim Siew Chin
Editor
Pn. Rohaineza binti Ahmad

15 Bacaan Doa 16 ICT
Ustaz Mohd Khir bin Sajidin (K) Persembahan Multi Media

17 Siaraya Pn. Nor’ain binti Saharum (K)
En. Muhamad Hafiz bin Ramali (K)
En. Ahmad Fadzli bin Ahmad Fozi Pn. Diana binti Abdul Aziz

Pn. Norazlina binti Sulaiman

PENYELARAS 4 : Pn. Che Sharifah binti Che Sulaiman

Bil Jawatankuasa Bil Jawatankuasa

18 Sijil 19 Jurukira Undi/ Pencatat Papan Putih
Pn. Zaitun binti Ibrahim (K) Pn. Hazlina binti Abu Bakar (K)
Pn.Hasliza binti Che Lateh En. Nik Zahari bin Nik Man
Pn. Tan Ooi Theng
Pn. Samsiah binti Sallehudin
Pn. Pani Malar a/p Karuppusamy
Pn. Zuraini binti Tahir
Pn. Suriani binti Hassan
Pn. Fong Shin Chien

27

20 Jamuan VIP dan AJK PIBG (Ibubapa) 21 Cenderamata dan Cabutan Bertuah
Pn. Rosmawati binti Othman (K) Pn. Nurhafiza binti Adam (K)
Pn. Norizan binti Zakaria Pn. Cheah Swee Sim
Pn. Nooradilah binti Md Nazir Pn. Siti Syahirah binti Othman
Pn. Norashikin binti Mohd Ghaflan Pn. Noor Zawani binti Mohamad Saat
Pn. Siti Hamilah binti Daud Pn. Kum Chwe Bee
Pn. Vaneta a/p Kumaran Pn. Salina binti Mohd Shariff
Pn. Mala a/p Varadan
22 Seranta & Publisiti
AJK PIBG (Ibu Bapa)
Pn. Fadhilah binti Hanapiah (K) En. Muhammad Ishak bin Sharif
Cik Nur Azizah binti Hassan Pn Ena Eda binti Zainul Nor
Pn. Tan Kim Chai
23 Trafik dan Keselamatan
En. Ragunathan A/l Parasubramaniam (K)
Ustaz Mohd Mahalli bin Md. Noh
Ahli Kadet Polis

28

Analisis Keputu

BILANGAN CEMERLANG MENGUASAI MENG
CALON SEMUA MP A
PERKARA SEMUA MP SEBAHAG

DAFTAR AMBIL BIL PERATUS BIL PERATUS BIL

UPSR 2016 (jika ada) 360 329 0 0 50 15.20 247
PAT T1 2017 344 310 0 0 54 17.42 248
PAT T2 2018 351 336 0 0 85 25.3 244
PT3 2019

KEPUTUSAN PT3 2019 MEN

BI KOD MP MATA PELAJARAN GRED (BIL)
L
AB C D

1 02 BAHASA MELAYU 13 26 47 42

2 03 BAHASA MELAYU (LISAN) 98 70 68 39

3 12 BAHASA INGGERIS 90 37 19 69

4 21 SEJARAH 4 18 28 38

5 23 GEOGRAFI 6 18 31 37

6 31 BAHASA ARAB 2224

7 32 BAHASA CINA 0022

8 33 BAHASA TAMIL 21 12 12 2

9 45 PENDIDIKAN ISLAM 6 13 21 41

10 50 MATEMATIK 8 14 36 25

11 55 SAINS 1 6 30 39

12 70 ASAS SAINS KOMPUTER 5 5 14 11

13 71 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2 3 26 81

14

15

16

17

18

19

20

KESELURUHAN 256 224 336 430

usan PT3 2019

GUASAI TIDAK GRED BIL BIL BIL TIDAK
GIAN MP MENGUASAI MENGUASAI MENGUASAI
MENGUASAI BIL SEMUA MP SEBAHAGIAN SEMUA MP
PERATUS CALON
SEMUA MP PURATA MP

BIL PERATUS SEKOLAH

75.08 32 9.73 4.63
80.00 8 2.58 4.64
72.62 7 2.08 4.47

NGIKUT MATA PELAJARAN BIL CALON
DAFTAR AMBIL
) MENGUASAI GRED
351 344 BIL PERATUS PURATA
EFT 351 340 198 57.56%
351 308 303 89.12% 4.65
70 146 7 351 344 292 94.81% 2.82
351 346 133 38.66% 3.18
28 37 11 21 21 133 38.44% 5.14
13 61.90% 5.10
77 16 43 66 6 100.00% 4.33
50 50 49 98.00% 4.00
45 211 7 185 183 137 74.86% 2.10
351 344 122 35.47% 4.45
41 213 5 351 342 123 35.96% 5.15
47 47 47 100.00% 5.29
380 304 300 203 67.67% 3.43
4.82
200

210

56 46 2

39 222 7

47 219 9

12 0 0

91 97 4

513 1216 95 2975 27

4.47


Click to View FlipBook Version