The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farhazif, 2019-05-07 00:48:02

brosur psikometrik ikep

4. MUZIK 7. INTERPERSONAL
Kebolehan untuk berfikir dalam bentuk muzikal, Kecerdasan interpersonal melibatkan kemahiran


PENERANGAN mendengar dan mengecam paten, membezakan PENERANGAN atau kebolehan individu berkomunikasi, menjalin PENTAKSIRAN

antara bunyi dan cipta muzik. Sensitif dengan
hubungan dan membina kepercayaan dengan
bunyi di persekitaran. Kemahiran individu ini
orang lain. Individu ini mampu memahami orang
ialah menyanyi, bersiul, mengubah muzik, meng-
lain, sensitif kepada perasaan, kepercayaan,
PSIKOMETRIK
ingati melodi, memahami struktur dan rentak
cekap menilai emosi, motivasi dan keinginan
muzik. penilaian dan matlamat orang lain. Individu ini INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI
orang di sekeliling.
KERJAYA Pencipta lagu, Komposer dan Ahli Muzik KERJAYA Pakar motivasi, kaunselor, ahli politik, guru dan

pegawai diplomatik .
5. NATURALIS 8. INTRAPERSONAL


PENERANGAN Seseorang pencinta alam yang dapat mengenali PENERANGAN Berkebolehan untuk membuat penilmaklumat tersebut untuk
dan mengklasifikasikan flora, fauna dan galian
mengawal diri dan membuat pertimbangan kendiri dan
dengan mudah. Lebih menghabiskan masa di luar
menggunakan dari aspek kelemahan dan kekuatan yang ada.
Individu ini mempunyai kesedaran diri yang tinggi tentang
dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang
perasaan, sikap, penampilan luaran, mengawal naluri diri,
terdapat di alam sekitar. Individu yang sensitif
alam
dapat
dan
sekitar
terhadap
Individu ini mempunyai gerak hati / intuisi dan imaginasi yang
menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan kebolehan memantau pemikiran, tindakan dan perasaan.
tinggi, boleh mengawal emosi dan mempunyai autonomi yang
fauna. tinggi serta berdikari.

KERJAYA Ahli biologi, zoologi, ahli botani, ahli KERJAYA Pakar psikologi, ahli falsafah dan pendeta.
geologi, doctor haiwan ,nelayan,
pendaki
gunung ,renjer hutan,ahli astronomi, juru foto
alam, tukang kebun dan veterinar.
9. KINESTATIK
6. EKSISTENSIAL Kebolehan menggunakan sebahagian untuk
atau
keseluruhan
badan
tubuh
anggota
PENERANGAN Kecerdasan kewujudan ialah keupayaan atau ke- PENERANGAN berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Cekap
bolehan untuk memahami dan menimbang tara
menginterpretasikan pergerakan anggota atau
perkara-perkara berunsur falsafah yang berkaitan
tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang
dengan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk
berkaitan dengan pergerakan badan seperti
(manusia, haiwan, tumbuhan, alam semesta dll)

berkaitan kehidupan, tujuan, dan kematian. bersukan, menari, gimrama dan lain-lain.
Atlet, Jurutera, Mekanik
KERJAYA KERJAYA
Imam, pemimpin dan ahli agama.

KOMPONEN PSIKOMETRIK TEORI KECERDASAN PELBAGAI 1. VERBAL LINGUITISK
HOWRAD CARDNER


sama ada secara lisan dan bertulis. Individu ini
Mengemukakan sembilan kecerdasan Kebolehan menggunakan bahasa dengan efektif
manusia yang dapat diperkembangkan PENERANGAN mempunyai kemahiran mendengar dan berfikir
dalam bentuk perkataan. Kemahirannya meliputi
sepanjang hayat. mendengar, bercakap, menulis, bercerita,


Manusia mempunyai kesemua sembilan menerangkan, mengingat maklumat dan
memahami perkataan.
kecerdasan (berbeza darjah kekuatan,
kemahiran dan keterbatasan) KERJAYA Pengarang, Pensyarah, Wartawan, Penyunting,
Penyair, Penulis Skrip dan Novelis.
Setiap individu mempunyai kombinasi
keunikan kecerdasan tersendiri. 2. LOGIK MATEMATIK

TUJUAN PSIKOMETRIK
Tiada kecerdasan seseorang lebih baik Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini
daripada yang lain. membolehkan seseorang menaakul secara deduk-
Aptitud adalah kebolehan atau bakat tif dan induktif serta berfikir secara konseptual
dan abstrak. Individu yang cenderung dalam
semula jadi untuk belajar atau melakukan APA ITU UJIAN APTITUD PENERANGAN kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah
sesuatu perkara tertentu dengan mudah KHUSUS kompleks yang berkaitan dengan matematik
dan cepat. dengan mudah serta boleh membuat perkaitan,
menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan
Aptitud adalah kebolehan atau bakat 1. Mengukur ciri yang menggambarkan menggunakan komputer dengan cekap.
semula jadi untuk belajar atau melakukan potensi seseorang murid menceburi bidang
sesuatu perkara tertentu dengan mudah pembelajaran, aliran atau pekerjaan pada KERJAYA Saintis, Pakar Statistik, Ahli Ekonomi, Juru Audit,
Akauntan dan Aktuaris
masa akan datang.
dan cepat.

INVENTORI KECERDASAN 2. Mengenalpasti atau menilai kesediaan 3. VISUAL RUANG
PELBAGAI atau meramal kejayaan murid dalam
pembelajaran seterusnya. Kebolehan untuk berfikir secara gambaran, imej,
IKeP direka bentuk untuk mengenalpasti bentuk dan paten(corak). Kebolehan untuk mem-
sama ada murid memiliki kecerdasan 3. Maklumat ujian yang diperolehi memberi PENERANGAN bentuk model secara visual dan mengaplikasikan
model itu kepada dunia fizikal. Individu ini gemar
berikut : gambaran jenis bidang atau aliran yang melihat peta, carta, gambar, video dan filem.
1. Verbal Linguistik 2. Logik Matematik sesuai dipelajari oleh murid. Kebolehan individu ini termasuk membaca, menu-
3. Visual Ruang 4. Muzik lis, memahami carta dan graf, melakar, melukis dan
5. Naturalis 6. Eksistensial menterjemah imej secara visual.
7. Interpersonal 8. Intrapersonal Arkitek, Jurugambar, Pengukir, Pereka Dalaman,
9. Kinestatik KERJAYA Kartunis, Perancang Bandar, Pelukis


Click to View FlipBook Version