The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Pengurusan merupakan buku panduan untuk guru-guru SMK Kota Masai sepanjang 2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RAFIDAH AREMAN, 2019-12-03 01:22:15

Buku Pengurusan 2018

Buku Pengurusan merupakan buku panduan untuk guru-guru SMK Kota Masai sepanjang 2018

Keywords: Buku

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 1

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 2
GAMBAR

NAMA : …………………………………………………………………………

NO K.P : …………………………….. NO FAIL PERIBADI JPNJ : …………

TARIKH MULA BERKHIDMAT : ……………………………………………………….

TARIKH LANTIKAN PERTAMA : ……………………………………………………...

TARIKH LANTIKAN KEDUA : ………………………………………………………….

PENGESAHAN DALAM JAWATAN : ………………………………………………...

TARIKH MULA BERKHIDMAT DI SKOMAS : ……………………………………….

KELULUSAN :…………………………………………………………………………...

KELULUSAN IKHTISAS : ……………………………………………………………..

OPSYEN : ……………………………………………………………………………….

ALAMAT RUMAH : ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

NO TELEFON : ………………………………………………………………………….

NAMA DAN ALAMAT TERDEKAT JIKA BERLAKU KECEMASAN :

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

RINGKASAN SENARAI TUGAS 2018 :

BIL. UNIT P. AM / KHAS UNIT P. AKADEMIK UNIT P. HEM UNIT P. KOKO
1

2

3

4

5

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 3

Bil. Tajuk Muka Surat

1 Maklumat Peribadi Guru dan Ringkasan Senarai Tugas Guru 2018 2

2 Perakuan Pengetua 6

3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi dan Misi 7
Kementerian Pendidikan Malaysia
8
4 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
9-11
5 Transformasi Pendidikan Dalam Tempoh 13 Tahun
12
6 KSSM
13
7 Visi, Misi, Slogan dan Piagam Pelanggan SMK Kota Masai
14
8 Matlamat Strategik SMK Kota Masai
15
9 KPI SKOMAS
16
10 Penggal Persekolahan 2018 / Cuti Umum Negeri Johor 2018
17 - 30
11 Takwim Program SMK Kota Masai Sepanjang Tahun 2018 (Dis 2017 - Dis 2018)
31
12 Takwim LDP 2018
32 - 34
13 Jawatankuasa Buku Pengurusan SMK Kota Masai 2018
35 - 36
14 Senarai Nama Guru Sesi Pagi dan Petang
37
15 Senarai Nama Staf Sokongan
38 - 39
16 Senarai Guru Tingkatan Sesi Pagi & Sesi Petang
40
17 Pelan Kedudukan Kelas
41 - 44
18 Pelan Laluan Kebakaran
45 -
19 UNIT PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN AM
46
♦ Surat Pelantikan Tugas 47
♦ Surat Aku Janji Tugas-Tugas Tahun 2018 48 - 50
♦ Ketetapan SMK Kota Masai 51
♦ Pentadbir Sekolah 51
♦ Jawatankuasa Kewangan 52
♦ Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah 52
♦ Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 53
♦ Jawatankuasa Perancangan Strategik dan Pelan Taktikal 54 - 55
♦ Jawatankuasa Pengurusan Bilik-Bilik Khas / Inventori dan Stok 56
♦ Jawatankuasa Pengurusan Maklumat / Data Sekolah / SPS (JPMS) 57 - 59
♦ Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Berkualiti (SPSK) 60
♦ Jawatankuasa Profesional Learning Communities (PLC) 60
♦ Jawatankuasa Program Pembangunan Guru Baru (PPGB) 61
♦ Jawatankuasa Johore Student Leadership Council (SSLC) / Kepimpinan 61
♦ Pencatat Minit Mesyuarat Guru / Minit Curai 61
♦ Jawatankuasa Bencana Alam 62
♦ Jawatankuasa Perhimpunan Rasmi / Harian 62
♦ Jawatankuasa Guru Bertugas Mingguan 63
♦ Jawatankuasa Protokol Sekolah / Jamuan VIP 63
♦ Jawatankuasa PBPPP 64
♦ Jawatankuasa PA Sistem 64
♦ Jawatankuasa Siaraya / Persiapan Majlis 64
♦ Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa Dan Guru (PIBG) 65
♦ Jawatankuasa Penglibatan Ibubapa Dalam Komuniti (PIBK) 65
♦ Jawatankuasa KEBIRUS 2016/2017 66
♦ Jawatankuasa Inovasi, Kajian Tindakan & Amalan Terbaik (KIK)
67
20 Jadual Guru Bertugas Mingguan sesi pagi 2018
68
21 Tugas Guru Bertugas Mingguan sesi petang 2018

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 4

Bil. Tajuk Muka surat

22 UNIT PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH 69 - 71

Senarai Jawatankuasa Pembangunan Dan Fizikal Sekolah 70
♦ Fizikal Sekolah 71
♦ Perabot Sekolah
72 - 117
23 UNIT KURIKULUM
73 - 75
♦ Ketetapan Kurikulum 76
♦ Jawatankuasa Induk Kurikulum Sekolah
♦ Panitia Mata Pelajaran 76 -79
♦ Jawatankuasa Jadual Waktu Dan Guru Ganti 80
♦ Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
♦ Jawatankuasa Unit Peperiksaan Dan Penilaian 81 - 82
♦ Jawatankuasa Gerakan Payung Sekolah (PT3 dan SPM) 83
♦ Jawatankuasa Unit Headcount / Audit Akademik 83
♦ Jawatankuasa Audit Total Sekolah 84
♦ Jawatankuasa Streaming Class 85
♦ Jawatankuasa Program Kecemerlangan 85
♦ Jawatankuasa Kurikulum Daerah
♦ Jawatankuasa Intervansi / PINCH 86 - 87
♦ Jawatankuasa Kelas Rancangan Khas (KRK) 88
♦ Jawatankuasa Kelas Abad Ke-21 / KBAT / I-Think 88
♦ Tugasan Guru Bertugas Mingguan 89
♦ Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 89
♦ Jawatankuasa ICT / Laman Web Sekolah 90
♦ Jawatankuasa KSSM
♦ Jawatankuasa STEM 91 - 92
♦ Jadual Penyemakan Fail Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 93
♦ Jadual Pencerapan Pdpc Guru, PAK 21, dan PBPPP 93
♦ Jadual Penyemakan Buku Latihan 94
♦ Pakej Matapelajaran Menengah Rendah 2018
♦ Pakej Matapelajaran Menengah Atas 2018 95 - 97
♦ Waktu PdP (Loceng) Sesi Pagi & Sesi Petang 98 - 101
♦ Bilik Khas Yang Di gunakan Sesi Petang 102 - 103
♦ Cadangan Takwim Kecemerlangan 2018
♦ Prosedur Pengurusan Peperiksaan 104
♦ Takwim Peperiksaan Tahun 2018 105 - 106
♦ Jadual Pelaksanaan PLC 107 - 108

24 UNIT HAL EHWAL MURID (HEM) 109
110
♦ Ketetapan Hal Ehwal Murid (HEM) 113 - 114
♦ Jawatankuasa Induk Majlis Hal Ehwal Murid 114
♦ Jawatankuasa Lembaga Disiplin 115 - 117
♦ Jawatankuasa Lembaga Pengawas
♦ Jawatankuasa Biasiswa 118 - 138
♦ Jawatankuasa Kebajikan / KWAMP / Bantuan Lain
♦ Jawatankuasa Data APDM 119 - 120
♦ Jawatankuasa Kantin 121 - 122
♦ Jawatankuasa SPBT 123 - 124
♦ Jawatankuasa 3K (Keselamatan,Kebersihan, Kesihatan)
♦ Jawatankuasa Pembinaan Modal Insan 125
♦ Jawatankuasa Pengurusan Bimbingan Dan Kaunseling 126
♦ Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah (KPJS) 126
♦ Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) 127
♦ Jawatankuasa Pendaftaran Buku Besar 128
♦ Jawatankuasa Penyemakan Register 128
♦ Jawatankuasa Unit Kesihatan/Denggi/Combi 129 - 131
♦ Jawatankuasa MAKDIS / Pengurusan Musolla Al– Ihsan 132
♦ Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang 133
134
25 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 134
135
♦ Senarai Tugas Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa 135
136
137
138

139 - 150

140 - 141

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 5

Bil. Tajuk Muka surat

♦ Pengurusan Perkhidmatan / Carta Alir Proses Sesi Bimbingan Individu 141
♦ Bidang Tugas dan Tanggungjawab Guru Bimbingan dan Kaunseling 142
♦ Perkhidmatan Yang Ditawarkan 143
♦ Perkhidmatan Pendidikan Pencegahan Dadah & Inhalan (PPDA) 144
♦ Amalan Guru Penyayang 2018 145 - 146
♦ Jadual Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling 2018 147 - 150

26 UNIT KOKURIKULUM DAN SUKAN 151 - 202

♦ Ketetapan Kokurikulum dan Sukan 152 - 155
♦ Visi Dan Misi Kokurikulum Sekolah 156
♦ Matlamat & Objektif 157
♦ Pendahuluan 158
♦ Strategi 159
♦ Kandungan Kegiatan Kokurikulum 160
♦ Status Pelaksanaan Kokurikulum 161
♦ Peruntukan Masa Kegiatan Kokurikulum 162
♦ Deskripsi Tugas
♦ Majlis Kokurikulum 163 - 164
♦ Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah
♦ Majlis Sukan Sekolah 165
♦ Jawatankuasa Pengurusan Sukan (Pasukan Sekolah) 166
♦ Kelab & Persatuan, Kelab Sukan & Permainan, Unit Beruniform 167
♦ Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 168 - 169
♦ Jawatankuasa Pengurusan Rumah Sukan 170
♦ Jawatankuasa Koperasi Sekolah 171 - 182
♦ Jawatankuasa Bimbingan Guru 183 - 185
♦ Jawatankuasa Projek Inovasi Sekolah 186
♦ Jawatankuasa Majalah Sekolah 186
♦ Jadual Aktiviti Kokurikulum 187
♦ Tempat Perjumpaan Aktiviti 187
♦ Jadual Bertugas Guru Pembantu 188 - 189
♦ Pelan Tindakan Sektor Kokurikulum 190 - 192
♦ Pelan Tindakan 1 Murid 1 Sukan 193
♦ Pengurusan Fail Kokurikulum 194 - 196
♦ Jadual Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 197 - 198
199
27 UNIT PENDIDIKAN KHAS (PPKIBP) 200 - 202

♦ Falsafah, Visi, Misi Dan Piagam Pelanggan Pendidikan Khas 203 - 237
♦ Ketetapan Unit Pendidikan Khas
♦ Peraturan Am Pelajar Pendidikan Khas SMK Kota Masai 204
♦ Pelan Kelas Pendidikan Khas 205 - 209
♦ Jawatankuasa PPKIBP 210 - 212
♦ Jawatankuasa Pengurusan Am & Tugas-Tugas Khas Pendidikan Khas
♦ Jawatankuasa Kurikulum Pendidikan Khas 213
♦ Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM) 214
♦ Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 215
♦ Jadual Bertugas Mingguan Tahun 2018 216 - 217
♦ Jadual Bertugas Guru Penyayang Tahun 2018 218
♦ Penyelaras Program Peringkat Sekolah 219 - 222
♦ Jawatankuasa Program Kemahiran Hidup Pendidikan Khas 223 - 224
♦ Jawatankuasa KSSM Pendidikan Khas 225 - 226
♦ Jawatankuasa Program Inklusif SMK Kota Masai 227
♦ Agihan Matapelajaran 228
♦ Senarai Nama Guru Tingkatan 229
♦ Pakej Matapelajaran 230
♦ Takwim Program Pendidikan Khas 231
232
28 LAMPIRAN 233 - 234
235 - 237
♦ Pemberatan Tugas– Tugas Guru
♦ SOP SKPM g2 238
♦ SOP PBPPP

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 6

Adalah dimaklumkan bahawa segala yang terkandung dalam
Buku Pengurusan SMK Kota Masai 2018 adalah diakui sah.

Disahkan oleh:
..................................................
HJH. HASNAH BINTI YUSSOFF
PENGETUA, SMK KOTA MASAI

Tarikh:
21 DISEMBER 2017

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 7

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
‘Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera’

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

‘ Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Yang Memenuhi Aspirasi Negara’

CABARAN WAWASAN 2020 TONGGAK DUA BELAS

Perpaduan 1. Ketinggian peribadi
Masyarakat berjiwa maju 2. Kekuatan sifat baik hati
Demokrasi yang matang 3. Kewajipan menjalankan tugas
Masyarakat bermoral dan beretika 4. Kebijaksanaan berkhidmat
Masyarakat liberal dan bertolak ansur 5. Keutamaan kesabaran
Masyarakat saintifik dan progresif 6. Peningkatan bakat
Masyarakat Penyayang 7. Pengaruh teladan
Masyarakat ideal 8. Keseronokan bekerja
Masyarakat makmur 9. Nikmat mencipta
10. Menghargai masa
11. Ketekunan membawa kejayaan
12. Kemuliaan kesederhanaan

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 8

ASPIRASI SISTEM ASPIRASI MURID

Akses Pengetahuan
Kualiti Kemahiran Berfikir
Ekuiti
Perpaduan KEMAHIRAN MEMIMPIN
Kecekapan
Kemahiran Dwibahasa
Etika dan Kerohanian

Identiti Nasional

Sejajar dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

ANJAKAN MENYEDIAKAN MEMASTIKAN MELAHIRKAN TRANFORMASI MEMASTIKAN
KESAMARATAAN SETIAP MURID RAKYAT KEGURUAN KEPIMPINAN
AKSES KEPADA PROFISIEN. DALAM MALAYSIA DEN- SEBAGAI PRO- BERPRESTASI
PENDIDIKAN BAHASA MALAYSIA GAN PENGHA- FESION PILIHAN TINGGI
BERKUALITI DAN BAHASA ING- YATAN NILAI DITEMPATKAN
BERTARAF GERIS 4 SETIAP SEKO-
ANTARABANGSA 3 LAH

12 5

MENGUPAYA JPN, MEMANFAATKAN MENTRANFORMASI BEKERJASAMA MEMAKSIMUMKAN MENINGKATKAN
PPD DAN SEKO- ICT BAGI MEN- KEBOLEHUPAYAAN DENGAN IBU KEBERHASILAN KETELUSAN
LAH UNTUK INGKATKAN DAN KAPASITI BAPA, KOMUNITI MURID BAGI UNTUK
MENYEDIAKAN KUALITI PENYAMPAIAN DAN SEKTOR SETIAP RINGGIT AKAUNTABILITI
PENYELESAIAN PEMBELAJARAN KEMENTERIAN SWASTA SE- AWAM SECARA
KHUSUS DI MALAYSIA CARA MELUAS LANGSUNG
BERASASKAN
KEPERLUAN 78 9 10 11

6

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 9

TRANSFORMASI PENDIDIKAN DALAM TEMPOH 13 TAHUN

Gelombang 1 Membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru
(2013-2015): khususnya dalam mata pelajaran teras seperti Matematik, Sains, BM dan
BI

Mengubah sistem Standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu.
dengan memberi sokon-
gan kepada guru dan Mewujudkan Pembimbing Pengetua yang berdedikasi untuk sekolah
penekanan kepada Band 5,6 & 7 dan mengukuhkan kriteria pemilihan
kemahiran teras. untuk pemimpin sekolah bagi mengukuhkan kepimpinan sekolah

Merombak soalan peperiksaan dengan tumpuan kepada Peningkatan
soalan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)

Standard BM yang sama dilaksanakan pada peringkat rendah den-
gan Penyediaan bantuan pemulihan kepada murid lemah dalam BM dan
BI

Melaksanakan 1BestariNet ke semua sekolah untuk integrasi ICT
dalam pembelajaran harian

Memastikan sokongan daripada PPD ditumpukan kepada sekolah
berprestasi rendah termasuk kepada murid dengan keperluan khusus
melonjakkan Peningkatan sekolah

Meningkatkan enrolmen dan penglibatan ibu bapa serta
menawarkan Pendidikan vokasional yang lebih baik untuk
meningkatkan enrolmen prasekolah dan sekolah menengah.

Mengukuhkan praktikum dalam program vokasional melalui
Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta

Mentransformasi kementerian bermula dengan meletakkan
pemimpin terbaik untuk menerajui JPN. dan PPD bagi meningkatkan
prestasi sistem Penyampaian KPM

Keberhasilan utama

100% lliterasi murid dalam BI dan BM dan menguasai kemahiran
numerasi selepas 3 tahun persekolahan: sasaran untuk BI akan ditentukan
selepas garis asas diperoleh

92% prasekolah , 98% sekolah rendah dan 95% enrolmen menengah
rendah

Pengurangan 25% jurang bandar dan luar bandar

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 10

TRANSFORMASI PENDIDIKAN DALAM TEMPOH 13 TAHUN

Gelombang 2 Memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi
(2016-2020): menambah Pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran,
kepimpinan, etika/kerohanian dan identiti nasional.

Mempercepatkan Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi
Peningkatan kemajuan serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk
sistem memugarkan profesion keguruan

Menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan
kurikulum baharu peringkat menengah bagi
meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding den-
gan standard antarabangsa

Menghentikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan
untuk immersion BI dan mengukuhkan Penyediaan
Pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan Penguasaan pelbagai
bahasa

Melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah
kurang guru dan sekolah kurang murid untuk menangani isu kapasiti

Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus
seperti Orang Asli dan kumpulan minoriti lain, pintar cerdas dan
berkeperluan khas

Memperluas tawaran Pendidikan vokasional melalui perjanjian
pelaksanaan dengan pembekal Pendidikan vokasional swasta

Mengukuhkan Bahagian utama KPM, menyusun semula peranan
Kementerian, JPN dan PPD untuk meningkatkan kebolehan dan keu-
payaan pelaksanaan

Keberhasilan utama

Prestasi Malaysia pada purata antarabangsa dalam kitaran TIMSS
dan PISA seterusnya

100% enrolmen prasekolah hingga menengah rendah, 90% enrolmen
menengah atas

50% Pengurangan jurang bandar / luar bandar , 25% Pengurangan
jurang sosio ekonomi dan jantina

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 11

TRANSFORMASI PENDIDIKAN DALAM TEMPOH 13 TAHUN

Gelombang 3 Membenarkan Pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi
(2021-2025): dengan lebih meluas dari segi pelaksanaan kurikulum dan
peruntukkan belanjawan bagi sekolah yang layak

Beranjak ke arah Meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme
kecemerlangan dengan dibimbing rakan sejawat, iaitu guru dan pemimpin sekolah saling
Peningkatan keluwesan membimbing, berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan
operasi sejawat mempunyai kebertanggungjawaban memenuhi standard pro-
fesionalisme

Meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran
berbahasa dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan
menyediakan lebih pilihan untuk mempelajari bahasa tambahan

Melaksanaan program dan inovasi ICT bagi kumpulan
berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard
pembelajaran

Mengukuh dan mentransformasi Kementerian melalui
Pengukuhan kemajuan kerjaya bagi pegawai pada peringkat
Kementerian

Mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan
bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan.

Keberhasilan utama

Pencapaian Malaysia pada kedudukan negara sepertiga
teratas dalam TIMSS dan PISA

Mengekalkan atau meningkatkan enrolmen.
Mengekalkan atau mengurangkan jurang bandar dan luar bandar,
50% Pengurangan jurang sosio ekonomi dan jantina

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 12

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 13

VISI SKOMAS
‘Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera’

MISI SKOMAS
‘Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara’

MOTTO
KEGEMILANGAN DIPACU SKOMAS KE MERCU

SLOGAN
SKOMAS - Luaskan Kuasamu

PIAGAM PELANGGAN
Kami warga SMK Kota Masai dengan penuh tekad dan iltizam dan
dengan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta Wawasan
2020, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk :

• Menyediakan program Pengajaran dan Pembelajaran yang
terbaik berasaskan Budaya Ilmu bagi memenuhi keperluan hidup
murid-murid, masyarakat dan negara.

• Menentukan proses Pengajaran dan pembelajaran selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

• Memberi peluang dan layanan yang sama dalam semua bidang
kepada setiap pelajar tanpa mengira latar belakang bangsa,
agama dan keturunan

• Menggunakan Bahan Bantu PdP yang berkesan, canggih dan
selaras dengan era globalisasi.

• Pengurusan yang cekap, pantas , bijaksana dan memenuhi
keperluan “stakeholder’”

• Menyediakan prasarana pendidikan yang selesa selaras dengan
keperluan semasa.

• Berusaha meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion
keguruan.

• Memupuk budaya prihatin dan penyayang.
• Peka dengan kehendak dan keperluan pelanggan dan memberi

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 14

1. Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran sekolah.
2. Meningkatkan kualiti guru dalam aspek pengajaran dan

pemudahcaraan terutama dalam PAK 21.
3. Meningkatkan kualiti pendidikan STEM ( Sains, Teknologi,

Kejuruteraan dan Matematik)
4. Meningkatkan sistem pengurusan kualiti dalam SPSK, SKPMg2,

Dialog Prestasi dan PLC.
5. Melahirkan modal insan berkualiti dengan memenuhi 6 Aspirasi

murid iaitu Kemahiran Memimpin, Kemahiran Berfikir, Kemahiran
Dwibahasa, Pengetahuan, Identiti Nasional serta Etika dan
Kerohanian.
6. Penambahbaikan infrastuktur asas bililk darjah abad ke-21 dan
persekitaran.
7. Menggalakkan perkongsian pintar melalui pelbagai jaringan, program
PIBK dan Alumni Sekolah.

Memacu Kegemilangan SKOMAS...

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 15

KPI SKOMAS

DATANG AWAL KE SEKOLAH
Sebelum 7.21 pagi

Sebelum 12.00 tengah hari

KEHADIRAN PELAJAR 93%

ASPEK 3K 90%
Keselamatan
Kebersihan
Keceriaan

SEPARA PEMAKAIAN PAKAIAN
UNIT UNIFORM 95%

PENCAPAIAN SPM 2017
GPS : 4.60

Peratus Cemerlang : 2.66 %
Peratus Keseluruhan : 95.41 %

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 16

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 17

TAKWIM
2018

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 18

DISEMBER 2017

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM

JUMAAT 41 1 CUTI MAULIDUR RASUL
SABTU 42 2 CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN
AHAD 43 3
ISNIN 4
SELASA 5
RABU 6
KHAMIS 7
JUMAAT 8
SABTU 9
AHAD 10
ISNIN 11
SELASA 12
RABU 13
KHAMIS 14
JUMAAT 15
SABTU 16
AHAD 17
ISNIN 18
SELASA 19
RABU 20
KHAMIS 21
JUMAAT 22
SABTU 23

AHAD Mesyuarat Pengurusan
Sekolah 2018

24

ISNIN 25 CUTI HARI KRISMAS
SELASA
Mesyuarat Guru Mesyuarat MAKDIS
Bil. 1/2018
44 26 Bil. 1/2018 &
Mesyuarat KEBIRUS

Bil. 1/2018

Mesyuarat Kurikulum

RABU 27 Mesyuarat Bil.1/2018
JPMS Mesyuarat SPSK

Bil. 1/2018 Bil. 1/2018
Mesyuarat Panitia

Bil. 1/2018

KHAMIS 28 Mesyuarat Kewangan Mesyuarat Pengurusan
Bil.1/2018 HEM Bil. 1/2018
JUMAAT
SABTU 45 Mesyuarat Pengurusan
AHAD 29 Kokurikulum

Bil.1/2018

30 Pendaftaran Tingkatan 1/KRK/ Pendidikan Khas

31 Pendaftaran Tingkatan 2/3/4 dan 5

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 19

JANUARI 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
AHAD PENGURUSAN AM
ISNIN
SELASA 1 Hari Pertama Orientasi Ting. 1 &
2 Persekolahan KRK
RABU 13
Orientasi Ting. 1 &
KRK

Orientasi Ting. 1 & Mesy. Agong Unit

KRK Beruniform /Rumah Sukan

KHAMIS 4 Solat Hajat Mingguan
JUMAAT
SABTU 5
AHAD
ISNIN 6

SELASA 7 Pra Mesyuarat Agong Pelancaran Kempen
PIBG 4'S'
RABU
8 Orientasi Ting. 4

9 Mesy. Kewangan Audit Akademik PT3/ Orientasi Ting. 5
Bil.1/2018 Dialog Prestasi
Bil.1/2018

2 Mesy. Staf
Sokongan Bil1/2018
10 Orientasi Ting. 6

KHAMIS 11 Solat Hajat Mingguan
JUMAAT
SABTU 12 Merentas Desa
AHAD
13
ISNIN
SELASA Program
RABU 14 Pemuafakatan Ibu Bapa
KHAMIS
JUMAAT P. Khas
SABTU
AHAD 15 Mesy. SKPMg2 Mesy. PBS Bil 1/2018
Bil. 1/2018
ISNIN
3 16
SELASA
17
RABU
18
KHAMIS
JUMAAT 19
SABTU
20
AHAD
21 Mesy. Agong PIBG Kali Majlis Anugerah
ISNIN ke-15 Cemerlang PT3
SELASA
RABU 22 PLC Bil1/2018 (TV) Mesy Disiplin / Lat. Rumah Sukan
KHAMIS Pengurusan 1/2018

Mesy. J/K Mesy Kebajikan Lat. Rumah Sukan
23 Pembangunan Fizikal KWAMP / Biasiswa
Perjumpaan Kelab /
Bil1/2017 Bil. 1/2018 R.Sukan
4

24

25 Solat Hajat Mingguan Lat. Rumah Sukan

26
27 LDP Pengurusan Koko

28 Pelancaran Kempen
5 Ihtiram Ulamak & 3S /

29 Watikah Pelantikan
Pengawas

Sukantara

30 Mesyuarat Kantin Sukantara
Bil. 1/2018

31 HARI THAIPUSAM HARI THAIPUSAM HARI THAIPUSAM

Solat Hajat Mingguan

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 20

FEBRUARI 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM

AHAD 1 Solat Hajat Mingguan Sukantara
ISNIN 2
SELASA 5 3
RABU 6
KHAMIS 7 4 Mesy PIBG / PIBK Pelancaran Program Acara Sebelum Sukan
JUMAAT 8 Bil. 1/2018 Generasiku Gemilang
SABTU 9
5 Program Permata Mesy PPDA
AHAD Hatiku P. Khas Bil 1/2018
Siri 1/2018
ISNIN
6 Mesy Kurikulum Mesy Kesihatan
SELASA Bil 2/2018 Bil 1/2018

RABU 7 Dialog Prestasi
KHAMIS Bil 1/2018
JUMAAT
SABTU 8 Takllimat Ujian 1 Solat Hajat Mingguan

AHAD 9

ISNIN 10 Maulidur Rasul

SELASA Acara Sebelum Sukan /

RABU 11 Ujian 1 T1-T5 Perhimpunan Rasmi
KHAMIS
JUMAAT Pengakap
SABTU
AHAD 12 Ujian 1 T1-T5 LDP Pengurusan Acara Sebelum Sukan
ISNIN Disiplin Murid

SELASA 13 Ujian 1 T1-T5 Raptai Kejohanan
Padang
RABU
14 Ujian 1 T1-T5 Kejohanan Balapan &
KHAMIS Padang

JUMAAT 15 Ujian 1 T1-T5 Solat Hajat Mingguan
SABTU
AHAD 16
ISNIN
SELASA 17 CUTI TAHUN BARU CINA
RABU
18

19 Pencerapan
Bil 1/2018

20 Mesy. UBK
Bil. 1/2018

21 Perjumpaan Unit
Beruniform

22 PLC Bil 2/2018 Solat Hajat Mingguan Lawatan ke Festival
Layang-layang P.Khas

23 Nadwah Kepimpinan
Islam

24

25

26 Mesy. Guru
Bil 2/2018

27

28 Mesy. Pengurusan Perjumpaan Kelab
Bil 3/2018 Persatuan

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 21

MAC 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN/ KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM
AHAD
ISNIN 1 Mesy Audit Total Solat Hajat Mingguan Mesy. Pengurusan
SELASA 92 Bil. 1/2018 Kokurikulum Bil.2/2018
RABU
KHAMIS 3 Majlis Penetapan Target
JUMAAT PT3 & SPM
SABTU 4
AHAD Perjumpaan Sukan &
ISNIN 5 Permainan
SELASA 6
Kem Pengawas /PROTIJ
RABU 7 SIRI 1
10
KHAMIS Kem Pengawas /PROTIJ
8 SIRI 1
JUMAAT
9
SABTU
10 GOTONG ROYONG
AHAD PERDANA /PROTIJ SIRI 1

ISNIN 11 PLC Bil. 3/2018 Perhimpunan Rasmi
12 (Bhs & SK) Kadet Polis
SELASA 13
11 14 Program Sentuhan Nurani
RABU PT3/SPM

KHAMIS Mesy. 3K Bil.2/2018 Program Motivasi &
Lawatan Penanda Aras P.
JUMAAT
SABTU Khas
AHAD
ISNIN Perjumpaan Unit
SELASA Beruniform
RABU
KHAMIS 15 PLC Bil.3/2018 Latihan Kebakaran
JUMAAT ( SM & TV) Kem Bestari Solat P.Khas
SABTU
AHAD Siri1/2018
ISNIN
SELASA 16
RABU
KHAMIS 17
JUMAAT
SABTU 18

19 CUTI PERTENGHAN PENGGAL 1

20

12 21

22

23 CUTI KEPUTERAAN SULTAN JOHOR

24

25

26 Mesy Majlis
Anugerah SPM 2017

27 Mesy. Kantin Bil. 2/2018

13 28 Mesy Pengurusan Begkel Kemahiran Belajar Perjumpaan Kelab &
Bil. 4/2018 Persatuan

29

30

31 Majlis Anugerah SPM

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 22

APRIL 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM
Majlis Watikah
AHAD 1 Mesy. PIBG Bil. 2/2018 Perlantikan Unit

ISNIN 2 Kokurikulum
SELASA 3
14 4 Perjumpaan Sukan &
RABU 5 Permainan
KHAMIS 6
JUMAAT 7 Kem Pembangunan
SABTU Sahsian Disiplin Murid

Kem Pembangunan
Sahsian/ Disiplin Murid

Kem Pembangunan
Sahsian/ Disiplin Murid

AHAD 8 PLC Bil.4/2018 Majlis Pelancaran
(Bhs & SK) Program Mentor-mentee/
Guru Penyayang/COMBI

ISNIN 9 Program Permata Hatiku
P. Khas Siri 2/2018
SELASA
15 10 Mesy. Aset/Kewangan
RABU 16 Bil.2/2018

KHAMIS 11 Hari Kerjaya Perjumpaan Unit
JUMAAT Beruniform
SABTU
12 PLC Bil.4/2018 Ceramah Israk Mikraj
AHAD (SM & TV)
ISNIN
SELASA 13
RABU
14
KHAMIS
15 Perhimpunan Rasmi
Pandu Puteri

16 Mesy. PBS Bil.2/2018

17

18 Mesy. JPMS Bil.2/2018 Perjumpaan Kelab &
Persatuan

19 Dialog Prestasi HEM Program Terapi Air/
Bil.2/2018 Memanah P.Khas

JUMAAT 20
SABTU
21
AHAD
22 Pelancaran Minggu
ISNIN SpeEd SKOMAS
SELASA
23 Mesy. SKPMg2
RABU Bil.2/2018
KHAMIS
JUMAAT 24
SABTU
17 25 Mesy. Pengurusan
AHAD 18 Bil.4/2018
ISNIN
SELASA 26

RABU 27

KHAMIS 28
JUMAAT
SABTU 29

30

Perjumpaan Sukan &
Permainan

Kem Kokurikulum
Kem Kokurikulum
Kem Kokurikulum

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 23

MEI 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM

AHAD 1 HARI PEKERJA
ISNIN
SELASA 2 Pelancaran Bulan Dakwah Perjumpaan Unit
RABU Psikometrik Ting. 1 Beruniform

KHAMIS 18 3 Taklimat Peperiksaan Mesy. Kesihatan Bil.2/2018
JUMAAT 19 Pertengahan Tahun
SABTU
AHAD 4

ISNIN 5

SELASA 6 PLC Bil.5/2018
(semua bidang)
RABU
7 Peperiksaan Pertengahan
KHAMIS Tahun
JUMAAT
SABTU 8 Peperiksaan Pertengahan
Tahun

9 Peperiksaan Pertengahan Mesy. Disiplin/Pengawas Perjumpaan Kelab &

Tahun Bil. 2/2018 Persatuan

10 Peperiksaan Pertengahan
Tahun

11

12

Majlis Pelancaran Bulan

AHAD 13 Peperiksaan Pertengahan Dakwah/Ihya' Ramadan. Perhimpunan Rasmi

Tahun Mesy. Kebajikan/KWAMP/ JPAM

Biasiswa Bil. 2/2018

ISNIN 14 Mesy. SPSK Bil. 2/2018
SELASA
20 15 Peperiksaan Pertengahan Perjumpaan Sukan &
RABU 21 Tahun Permainan
KHAMIS 22
JUMAAT 16 Majlis Sambutan Hari Mesy. PPDA/SPBT/KPJS
SABTU
AHAD Guru Bil.2/2018

ISNIN 17 AWAL RAMADHAN

SELASA 18
RABU
19
KHAMIS
JUMAAT 20 Peperiksaan Pertengahan
SABTU Tahun
AHAD
ISNIN 21 Peperiksaan Pertengahan
SELASA Tahun
RABU
KHAMIS 22 Peperiksaan Pertengahan
Tahun

23 Peperiksaan Pertengahan Perjumpaan Kelab &
Tahun Persatuan

24 Peperiksaan Pertengahan
Tahun

25

26

27 Peperiksaan Pertengahan
Tahun

28 Peperiksaan Pertengahan
Tahun

29 HARI WESAK

30 Mesy. Pengurusan Peperiksaan Pertengahan Perjumpaan Kelab &
Persatuan
Bil.5/2018 Tahun

31 Peperiksaan Pertengahan
Tahun

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 24

JUN 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM

AHAD 22 1 Hari Terbuka Mesy. UBK
ISNIN 23 2 Bi.l2/2018
SELASA 24 Mesy. Kurikulum
RABU 25 3 Bil. 3/2018 Program Motivasi
KHAMIS Siri 2
JUMAAT 26 4
SABTU Karnival Pendidikan Perjumpaan Kelab &
5 Islam Persatuan
AHAD 6
Majlis Qatam
ISNIN 7 Al-Quran
8
SELASA 9 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
10
RABU 11 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
12 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
KHAMIS 13 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
JUMAAT 14
SABTU 15 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
AHAD 16
ISNIN 17 Pencerapan
SELASA 18 Bil. 2/2018
RABU 19
KHAMIS 20 Audit Akademik PPT
JUMAAT 21
SABTU 22 Perjumpaan Unit
AHAD 23 Beruniform/ Mesy AJK
ISNIN
SELASA 24 tertinggi Pelajar
RABU (Ko kurikulum)
KHAMIS 25
JUMAAT 26
SABTU
27
AHAD
28
ISNIN
SELASA 29
30
RABU

KHAMIS PLC Bil. 6/2018
(semua bidang)
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 25

JULAI 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM

AHAD 1 Mesy. PIBG Bil.3/2018 Lawatan Muhibbah
Hari Raya P.Khas
ISNIN
2 Dialog Prestasi HEM Mesy. Peng.
SELASA
Bil. 3/2018 Kokurikulum Bil.3/2018
RABU
KHAMIS 3 Program Perfect Score
JUMAAT PT3 & SPM
SABTU 27
Perjumpaan Kelab &
AHAD 4 Sambutan Aidilfitri Persatuan

5

6
7

8 Program Permata Program DWEN Perhimpunan Rasmi
Hatiku Ting. 4 St. John

P. Khas Siri 3/2018

ISNIN 9 Mesy. Aset/Kewangan Karnival 1M1S
SELASA Bil.3/2018
RABU
KHAMIS 28 10
JUMAAT
SABTU 11 Mesy. Disiplin/ Perjumpaan Sukan &

Pengawas Bil. 3/2018 Permainan

12

13

14 LDP Pengurusan
Kokurikulum

Kerja Kursus Pelbagai

AHAD 15 Instrumen Geografi

ISNIN PT3
SELASA
16 Karnival 1M1S
RABU
17
KHAMIS
JUMAAT 29 18 Mesy. JPMS Perjumpaan Unit
SABTU 30 Bil.3/2018 Beruniform
AHAD
ISNIN 19 PLC Bil.7/2018
SELASA
20
RABU
21
KHAMIS
JUMAAT 22
SABTU
23 Mesy. SKPMg2 Karnival 1M1S
AHAD Bil.3/2018

24 Mesy. PBS Bil.3/2018

25 Mesy. Pengurusan Perjumpaan Kelab &
Bil.7/2018 Persatuan

26 PROTIJ SIRI 2

27 PROTIJ SIRI 2

28 PROTIJ SIRI 2

29 Pelancaran Program Mesy. 3K/Kantin Hari Keusahawanan
100 Hari Bil. 3/2018

ISNIN 31 Mesy. JK Pemban- Karnival 1M1S
30 gunan Fizikal
SELASA
Bil. 2/2018

31

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 26

OGOS 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM

AHAD 1 Perjumpaan Unit
ISNIN Beruniform
SELASA 31 2
RABU 32 Majlis Perasmian
KHAMIS 3 Bulan Kemerdekaan
JUMAAT
SABTU 4 Perjumpaan Kelab &
AHAD Persatuan
5 Peperiksaan
ISNIN Percubaan SPM

SELASA 6 Mesy. Staf Sokongan
Bil. 2/2018
RABU
7 Ujian Mendengar
PT3 -BM

8

KHAMIS 9 Ujian Mendengar Mini Agoonoree
JUMAAT PT3 -BI Pengakap P.Khas
SABTU
AHAD 10
ISNIN 11
SELASA
12 Mesy. SPSK Perhimpunan Rasmi
RABU Bil.3/2018 Puteri Islam

13

14 Motivasi Pecutan Akhir Mesy. Kesihatan

SPM Bil.2/2018

33 15 Perjumpaan Sukan &
Permainan

KHAMIS 16 Taklimat Pep.
Percubaan PT3
JUMAAT
SABTU 34 17
AHAD 35 18
ISNIN 19 CUTI PERTENGHAN PENGGAL 2
SELASA 20
RABU 21
KHAMIS 22 HARI RAYA HAJI
JUMAAT 23
SABTU 24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
AHAD 25

ISNIN 26 Pep. Percubaan PT3 Mesy. SPBT Bil.3/2018
SELASA
27
RABU
28

29 Mesy. Pengurusan Perjumpaan Unit
Bil.8/2018 Beruniform

KHAMIS 30 PLC Bil.8/2018
(semua bidang)

JUMAAT 31 HARI KEBANGSAAN

SABTU

AHAD CUTI
ISNIN GANTI

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 27

SEPTEMBER 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM

AHAD 35 1
ISNIN 36
SELASA 2 Mesy. PIBG Bil.4/2018 Program Permata Hatiku
RABU 37 P. Khas Siri 4/2018
KHAMIS 38
JUMAAT 3 Pencerapan Bil 3/2018
SABTU
AHAD 4 Mesy. Guru Bil.4/2018

ISNIN 5 Dialog Prestasi Perjumpaan Kelab &
Bil. 4/2018 Persatuan
SELASA
6 Ceramah Awal
RABU Muharram

KHAMIS 7

JUMAAT 8
SABTU 9 HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG
AHAD 10
ISNIN
SELASA 11 AWAL MUHARAM
RABU
12 Perjumpaan Sukan &
KHAMIS Permainan

JUMAAT 13 PLC Bil.9/2018 Majlis Penutup Bulan
SABTU (semua bidang) Patriotisme & Ulang
AHAD
ISNIN Tahun Sekolah
SELASA
RABU 14
15
KHAMIS 16 HARI MALAYSIA

JUMAAT 17
SABTU
18 Mesy. PBS Bil.4/2018
AHAD
19 Audit Akademik PPP Perjumpaan Unit
SPM Beruniform

20 Mesy. Kewangan Majlis Anugerah
Bil.4/2018 Kokurikulum

21

22

23 Solat hajat Perdana
PT3 & SPM

ISNIN 24 Audit Akademik PPT
PT3

SELASA 25 Mesy. Staf Sokongan
RABU Bil.3/2018
39

26 Mesy. Pengurusan Perjumpaan Kelab &
Bil.9//2018 Persatuan

KHAMIS 27 Pertandingan Boling
P.Khas
JUMAAT 28
SABTU 40 29
AHAD 30
ISNIN

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 28

OKTOBER 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULIM
PENGURUSAN AM

AHAD 1 Pep. Akhir Tahun Ting.4
ISNIN
SELASA 2 Taklimat PAJSK
RABU
KHAMIS 40 3 Perjumpaan Sukan &
JUMAAT 41 Permainan
SABTU 42
AHAD 43 4
ISNIN 44
SELASA 5
RABU
KHAMIS 6
JUMAAT
SABTU 7 Taklimat PT3 Majlis Anugerah HEM
AHAD
ISNIN 8 Majlis Restu Ilmu PT3
SELASA
RABU 9 Peperiksaan PT3
KHAMIS
JUMAAT 10 Perjumpaan Unit
SABTU Beruniform
AHAD
ISNIN 11 Mesy. HEM Bil.4/2018
SELASA
RABU 12

KHAMIS 13 Hari Sukan Negara
JUMAAT
SABTU 14 Perhimpunan Rasmi KRS

AHAD 15 HOL SULTAN JOHOR

ISNIN 16
SELASA
RABU 17 Perjumpaan Kelab &
Persatuan
KHAMIS
18
JUMAAT
SABTU 19

AHAD 20
21
ISNIN
22 Mesy. SPSK Bil.4/2018

23

24 Perjumpaan Sukan &
Permainan

25 PLC Bil 10/2018 Kem Bestari Solat P.Khas
(semua bidang) Siri 2/2018

26

27

Pep. Akhir Tahun T.1 &
28 T.2 Majlis Seharum Budi,

Semerbak Kasih (P.Khas)

29 Mesy. JK Pemb. Fizikal Karnival Permainan
Bil. 3/2018 P.Khas

30 Perjumpaan Unit
Beruniform
31 Mesy. Pengurusan
Bil. 10/2018 Mesy. Pengurusan
Kokurikulum Bil.4/2018

Majlis Seharum Budi,
semerbak Kasih (P.Khas)

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 29

NOVEMBER 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM

AHAD 44 1 Taklimat SPM
ISNIN 45 2
SELASA 46 3
RABU 47 4 Majlis Restu Ilmu SPM
KHAMIS 48 5 Peperiksaan SPM
JUMAAT 6 DEEPAVALI
SABTU 7
AHAD 8
ISNIN 9
SELASA 10
RABU 11
KHAMIS 12 Mesy. Guru Bil 5/2018
JUMAAT
SABTU 13 Audit Akademik Pep. Akhir
AHAD Tahun Ting1,T2 & T4
ISNIN
14 PLC Bil 11/2018
SELASA 15 (semua bidang)
16
RABU 17 CUTI AKHIR TAHUN
KHAMIS
JUMAAT 18
SABTU
19
AHAD 20 MAULIDUR RASUL
21
ISNIN 22
SELASA 23
RABU 24
KHAMIS 25
JUMAAT 26
SABTU 27
AHAD 28
ISNIN 29
SELASA 30
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 30

DISEMBER 2018

HARI MINGGU TARIKH PENTADBIRAN / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
PENGURUSAN AM

AHAD 48 1
ISNIN 49
SELASA 50 2
RABU 51
KHAMIS 3
JUMAAT 52
SABTU 1 4
AHAD
ISNIN 5
SELASA
RABU 6
KHAMIS
JUMAAT 7
SABTU
AHAD 8
ISNIN
SELASA 9
RABU
KHAMIS 10
JUMAAT
SABTU 11
AHAD
ISNIN 12
SELASA
RABU 13
KHAMIS
JUMAAT 14
SABTU
AHAD 15

ISNIN 16

SELASA 17
RABU
18
KHAMIS
19
JUMAAT
20
SABTU
21
AHAD
22
ISNIN
23

24 Mesy. Pengurusan
Bil1/2019

25 HARI KRISMAS

26 Mesy. Guru Bil1/2019

27 Mesy. Kurikulum Bil
1/2019

28 Mesy. Panitia/SPSK/
JPMS Bil1/2019

29 Mesy. Kewangan
Bil1/2019

30 Pendaftaran Ting 1,
KRK & Pend. Khas

31 Pendaftaran
Ting 2-5

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 31

SMK KOTA MASAI
TAKWIM LDP 2018

BIL LDP TARIKH SASARAN
1 LDP Aset dan kewangan* 9.1.2018 (Isnin) semua guru dan

2 LDP SKPMg2 10.1.2018 (Rabu) staff
3 LDP SKPMg2 11.1.2018 (Khamis)
4 PBPPP 16.1.2018 (Selasa) Staff
5 Taklimat SPLG* 20.1.2018 (Sabtu)
Semua guru
6 PAK 21 dan I-Think 6.2.2018 (Selasa)
7 SPSK# 13.3.2018 (Selasa) Semua guru
8 Pengurusan Fail # 27.3.2018 (Selasa)
Semua guru dan
9 Pengurusan stress 10.4.2018 (Selasa) staff

10 VLE Frog 10.7.2018 (Selasa) Semua guru

11 Pengurusan Keselamatan dan SOP Bulan Januari Semua guru
Perundangan
Semua guru dan
12 Pengurusan KoKurikulum 27.1.2018 (Sabtu) staff

Semua guru dan
staff

Semua guru

Semua guru

Semua guru

Catatan:
*dilaksanakan Disember 2017
#dilaksanakan pada hari yang sama

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 32

Pengerusi Pn. Hjh. Hasnah Bt Yussoff (Pengetua)
Timbalan Pengerusi Pn. Zarina Bt Sanadi (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Abd. Aziz Bin Maryani (PK HEM)
Naib Pengerusi III Pn. Che Siti Rohani Bt Che Ali (PK KoKu)
Penyelaras En. Muhamad Hazli Bin Harun (PK Petang)
Penolong Penyelaras
Pn. Jamilah Bt Ali (PK Pendidikan Khas)
AJK Pn. Masilah Bt Ahmad
Pn. Julaiha Bt Abd. Hamid
Pn. Khatijah Bt Yusof
Cik Hanisah Bt Hasim

Pn. Zaimah Binti Selamat (Kurikulum)
Pn. Nurul Sahila Binti Sifoladif (Kurikulum)
Pn. Zaimah Binti Abdullah (Pusat Sumber)
Pn. Marina Binti Suleiman (Hal Ehwal Murid)
Pn. Sabrita Binti Bakri (Hal Ehwal Murid)
Pn. Wan Asma’ Husna Binti Wan Norudin
(Unit Bimbingan Dan Kaunseling)
Pn. Siti Faeizah Binti Ismail (Kokurikulum)
Pn. Salina Binti Kamsan (Kokurikulum)
Pn. Noorhazline Binti Mohd Noor (Kurikulum Dan Hem
Sesi Petang)
Pn. Hirnany Binti A.Rahman (Kurikulum Dan Hem Sesi
Petang)
Pn. Roslaili Binti Abdullah (Unit Pendidikan Khas)
En. Abdul Mu’iz Bin Ab. Rahman
Cik Azlina Binti Abdullah
Pn. Rohaiza Binti Shafie
En. Muhammad Nazrin Bin Abdol
En. Zaidi Bin Mamat

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 33

PERINCIAN TUGAS AJK BUKU PENGURUSAN

BIL. TUGASAN GURU BERTANGGUNGJAWAB
En. Abdul Mu’iz Bin Ab. Rahman
1 Maklumat diri guru
Isi kandungan
Perakuan pengetua
Falsafah, Visi dan Misi KPM
PPPM 2013-2025
Transformasi pendidikan (gelombang 1-3)
KPI Pengarah Pendidikan Negeri Johor
Visi, Misi, Slogan dan Piagam Pelanggan SKOMAS
Matlamat strategik SKOMAS
KPI SKOMAS
Takwim Persekolahan 2018
Cuti Perayaan 2018
Muka hadapan Buku Pengurusan
Pelan Kedudukan kelas
Pelan laluan kebakaran
Lampiran Pekeliling

2 Takwim aktiviti sekolah 2018 Pn. Jamilah Binti Ali
Maklumat Unit Pendidikan Khas Pn. Roslaili Binti Abdullah
Ketetapan Unit Pendidikan Khas
Perincian tugas Cik Azlina Binti Abdullah
Takwim Program Unit Pendidikan Khas Pn. Rohaiza BintiShafie

3 Senarai nama guru bertugas mingguan Pn. Julaiha Binti Abd. Hamid

4 Senarai nama guru dan staf sekolah Pn. Zarina Binti Sanadi
Pakej Matapelajaran En. Abd. Aziz Bin Maryani
Jadual waktu PdPc (Waktu loceng) Pn. Che Siti Rohani Bt Che Ali
Pn. Jamilah Binti Ali
5 Ketetapan SKOMAS sesi pagi dan petang En. Muhamad Hazli Bin Harun
Pentadbiran, Pengurusan Am dan Tugas-tugas Khas Pn. Masilah Binti Ahmad

6 Unit Pembangunan Fizikal Pn. Zarina Binti Sanadi
Jadual PLC Pn. Zaimah Binti Selamat
Pencerapan Buku Rekod Mengajar Pn. Nurul Sahila Binti Sifoladif
Sesi Petang
7 Unit Pengurusan Kurikulum En. Muhamad Hazli Bin Harun
Ketetapan kurikulum Pn. Hirnany Binti A. Rahman
Agihan tugas-tugas Pn. Noorhazline Binti Mohd Noor
Perincian tugas Pn. Zaimah Binti Abdullah
Takwim Program Kecemerlangan
Takwim Peperiksaan Pn. Khatijah Binti Yusof
SOP Unit Peperiksaan
Cik Hanisah Binti Hasim
Takwim Pusat Sumber Sekolah

8 Jadual pencerapan PdPc Guru

9 Jadual penyemakan buku latihan

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 34

BIL. TUGASAN GURU BERTANGGUNGJAWAB
10 Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid Sesi Pagi
En. Abd. Aziz Bin Maryani
Ketetapan HEM Pn. Marina Binti Suleiman
Agihan tugas-tugas Pn. Sabrita Binti Sabri
Perincian tugas Sesi Petang
Takwim Program HEM En. Muhamad Hazli Bin Harun
SOP yang berkaitan Pn. Hirnany Binti A. Rahman
Pn. Noorhazline Binti Mohd Noor
11 Unit Bimbingan dan Kaunseling
Ketetapan UBK Pn. Wan Asma’ Husna Binti
Agihan tugas-tugas Norudin
Perincian tugas
Takwim Program UBK Pn. Che Siti Rohani Bt Che Ali
Pn. Siti Faiezah Binti Ismail
12 Unit Kokurikulum Pn. Salina Binti Kamsan
Ketetapan Unit Kokurikulum
Agihan tugas-tugas Pn.Jamilah Binti Ali
Perincian tugas Pn. Masilah Binti Ahmad
Takwim Program Unit Kokurikulum Pn. Roslaili Binti Abdullah
En. Abdul Mu’iz Bin Ab. Rahman
13 Sunting Buku Pengurusan
En. Muhammad Nazrin Bin Abdol
14 Percetakan dan pemfailan En. Zaidi Bin Mamat

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 35

SMK KOTA MASAI, PASIR GUDANG
SENARAI NAMA GURU
SESI PAGI TAHUN 2018

1 PENG. HAJAH HASNAH BT YUSSOFF 44 EMIS NORAISAH BT MD JAFFAR
2 PKP ZARINA BT SANADI 45 NORATIKAH BT ABD KADIR
3 PKHM ABD AZIZ BIN MARYANI 46 4 GEO NORAZLINA BT TALIP
4 PKKK NGU SWEE CHING 47 NORFADHILAH BT ABU MANSOR
5 PKPK JAMILAH BT ALI 48 4 SC2 NORHASLINDA BT MOHD SALLEH
6 GKB HANISAH BT HASIM 49 NORHAZRIN BT ABD HALIM
7 GKS JULAIHA BT ABDUL HAMID 50 4 AT2 NORLIN BT MOIN
8 GKSK KHATIJAH BT YUSOF 51 5 BZ3 NORSARAH PUSPITA BT GHAZALI
9 GKTV MASILAH BT AHMAD 52 4 SC1 NORSURAYA BT IBRAHIM
53 5 BZ2 NORZARINI BT AHMAD NURDDIN
10 KSLR WAN ASMA HUSNA BT WAN NORUDIN 54 5 ST NUR ADLI BIN BAKRY
55 4 AT1 NUR ATIKAH BT MOHD FAUZI
11 KSLR MOHD. SHAHRULAZUAN BIN JEMAIN 56 4 BZ3 NUR WAHIDATUL LAILEY BT MD ZIN
12 GCPI AKHUAN NUR REHAN BT PAAT 57 NURSYANIZA AZREEN BT HAMZAH
13 SU KR ZAIMAH BT SELAMAT 58 1N NURULSAHILA BT SIFOLADIF
14 SU HM MARINA BT SULEIMAN 59 4 PS1 RIMA MELOR BT MOHAMAD
15 SU KK SITI FAIEZAH BT ISMAIL 60 ROHAIZAH BT MD LAZIM
16 5 PS2 ABDUL HALIM BIN ABD RAHMAN 61 5 EA ROSNAIDI BIN MOHAMAD
62 4 ST RUZILAH BT OTHMAN
17 4 BZ 5 ADLISA BT ADAM 63 MEDIA S.MAILAMBIGAI A/P SUPPIAH
18 4 BZ4 AZLINA BT ABDULLAH 64 1P SHAKILA BT SUKIMAN
19 4 EA AZLINA BT SALLEH 65 4 PS3 SITI THURAIYA BT SHAMSURI
20 5 SC1 FATHIAH BT ALIAS 66 5 BZ1 YAZIEF BIN AHMAD
21 5 GEO FAUZIAH BT KASNO 67 P. KHAS ZAIMAH BT ABDULLAH
22 4 BZ2 HANNAH MASTURAH BT ZAINURI 68 P. KHAS ZAINUR QUZIELA BT NGATIRIN
23 1 O HASMAH BT AHAMED HALIM 69 P. KHAS ZALIKHA AZKA BT ZIKEP
24 HAZILAH BT SUKAHAR 70 P. KHAS ZURAINY BT OTHMAN
25 4PIMA HERCEE CHRESSY HARRY 71 P. KHAS ABDUL MU’IZ BIN AB RAHMAN
26 4 BZ1 ISMAWATI BT ISHAK 72 P. KHAS
27 5 PS1 IZERIN BT MAZLAN 73 P. KHAS AYUZANA BT ISMAIL
28 4 AT3 JARYN LIM JIE LING 74 P. KHAS HAMIZAH BINTI KHASMUNI
29 JEGAJIVAN A/L SUPPIAH 75 P. KHAS NORA BT IBRAHIM
30 5 SC2 KHODIJAH BT ISMAIL 76
31 1 Q LIM KAI XUEN 77 P. KHAS NORHAYUNIE BT MOHD JAN
32 MAIZAN BT ABD WAHAB 78 P. KHAS NORAINI BT JAMALUDIN
33 4 BZ1 MOHD HAFIZ BIN JUMAT 79 P. KHAS NORHUDA BT MOHD JOHAN
34 MOHD MUZAKKIR BIN ABD GHAPAR P. KHAS NORMASTURINA BT BERAHIM
35 MOHD NUR FAIZ BIN OTHMAN 80 NORSHAZWANI BT SABURRUDIN
81 P. KHAS NUR SYAFIQAH BT MUHAMAD
36 MOHD TAHIR BIN HARUN 82 SARIF
NASRUDDIN BIN YUSOF 83 NURADIBAH BT YA'AKOB
ROSLAILI BT ABDULLAH
37 5 PS3 84 ROSMAINI BT ZAKARIA
38 1 M NOOR AINUN BT OSMAN WAN FATHIN NABIHAH BT W. M
39 4 PS4 NOOR AZEMAH BT MAHNO NAWI
40 4 PS2 NOOR AZREEN BT MD SAAD

NOOR SHAZREENA BT ABD RAHMAN
41
42 5 BZ4 NOR AZIZI BIN ABDOLLAH
43 NOR RAFIDAH BT AREMAN

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 36

SMK KOTA MASAI, PASIR GUDANG NURHAFIZATUL HAZIRA BT JAMALUDIN
SENARAI NAMA GURU NURUL FARHANA BT KHAIRUDIN
NURUL IKMAL BT KHALID
SESI PETANG TAHUN 2018 NURUL SHAHIDA BT ABDUL HAMID
NURULAKMA BT BURHANUDDIN
MUHAMMAD HAZLI BIN HARUN 36 NURULJANNAH BT ABD HALIM
1 PKPTG 37 ROHANA BT IDRIS
38 ROHANI BT ABD MANAF
HIRNANY BT A. RAHMAN 39 ROZI BT RAHMAN
2 40 SABRITA BT BAKRI
41 SAHARIZAL BT SIDEK
NOORHAZLINE BT MOHD NOOR 42 SALINA BT KAMSAN
3 43 SALMAH BT SALAMON
44 SEAH SU YONG
ROHAIZA BT SHAFIE 45 SELVI A/P VALLITHAM
4 46
47 SEMPAGAM A/P CHINNAPPAN
NORHAYATI BT ANNUAL @ ANUAR 48 SITI AISYAH BT MOHD DAUD
5 49 SITI HAJAR BT YUSOF
50 SITI HAJAR BT GHUZALLI
NADHIRA SOFIA BT MOHD YAHYA 51 SITI LAILA BT YAHYA
6 52 SITI NOOR RASHIDAH BT SALLEH
53 SITI NURUL AIN BT MAT SAFEIN
MOHD ROSHAN BIN SARKASI 54 SURIAYATI BT SAHARUDDIN
7 55 SYAZWANI DYANA BT KAMALUDIN
56 TUAN SHARIFAH PUTRI BT TN JAAFAR
NURFARIZAD BT ABU BAKAR 57
8 KSLR 58 WONG SIOW CHIN
59 ZARINAH BT SELAMAT
MASITAH BT ABD KADIR 60 ZULAINI BT MOHAMAD
9 KSLR 61 ZURAIDAH BT RAZAK
62 MADIHAH BT IBRAHIM
10 ABDUL ADI BIN AB RAHMAN 63 TFM
64 TFM NANCY BT SUAL
AFIFAH BT SHAMSUL ANUAR 65
11 66

AMINATA BT ABD MAJID
12

ANZAM BIN ZAKARIA
13

14 ARJUNAN A/L PERUMAL
AZIMA BT AWANG

15

AZMAN BIN IBRAHIM
16

AZURAYA BT MAMAT
17

EMI NORAZLINDA BT BERAHIM
18

FADILA BT ITHNAIN
19

KOO SHU YUN
20

LIYANA BT JAMIL
21

MASFAIZA BT MOHD ARIS
22

MUHAMAD SAKRI BIN YUNUS
23

MUNA MUNIRAH BT WAN HANAFI
24

NIK NORHAFIZA BT AB AZIZ
25

NIK SHAZWANI BT WAN MD SIDEK
26

NOOR ASMA'A BT MOHD SABARI
27

NOOR AZERIN BT AWALUDIN
28

NORSIAH BT SIRAT
29

NOR MASITAH BT ARIFIN
30

NOR MAYA BT GUSSALLEH
31

NOR SALIMAH BT ISMAIL
32

NORAZLIN BT RAZAK
33

34 NORLIZAH BT KATAN
NORZIYANAWATI BT JAILANI

35

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 37

BIL. NAMA JAWATAN
1 ROZANA BINTI SAUDI KETUA PEMBANTU TADBIR
2 MUHAMMAD NAZRIN BIN ABDOL PEMBANTU TADBIR KEWANGAN GRED W19
3 MASRIZA BT AB WAHAB PEMBANTU TADBIR GRED N19
4 NORAZWANI BT MOHD ZIN PEMBANTU TADBIR GRED N19
5 AZLINDA BT MOHAMED PEMBANTU MAKMAL GREDC 19
6 NORLIANA BT BACHOK PEMBANTU MAKMAL GRED C19
7 NUR ADILAH BT KHALIT PEMBANTU MAKMAL GRED C19
8 ROSNIZAM BT AB RAHIM PEMBANTU MAKMAL GRED C19
9 ZAEMAH BT OSMAN PEMBANTU MAKMAL GRED C19
10 NURHAFIZA BT ZULKIFLI PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N19
11 NURHAFIZAH BT HAMDAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N19
12 RABI’ATUL ADAWIYYAH BT ABU TALIB PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N19
13 ROSZALILA BT RAZALI PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N19
14 SITI ZUBAIDAH BT YAHAYA PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N19
15 ZAIDI BIN MAMAT PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 38

TING NAMA GURU TING NAMA GURU
5 SC1 FATHIAH BINTI ALIAS 4 BZ2 HANNAH MASTURAH BINTI ZAINURI
5 SC2 KHODIJAH BINTI ISMAIL 4 BZ3 ROHAIZAH BINTI MD LAZIM
5 ST NURULSAHILA BINTI SIFOLADIF 4 BZ4 AZLINA BINTI ABDULLAH
5 EA SITI THURAIYA BINTI SHAMSURI 4 BZ5 ADLISA BINTI ADAM
5 GEO FAUZIAH BINTI KASNO 4 PS1 S. MAILAMBIGAI A/P SUPPIAH
5 BZ1 ZURAINY BINTI OTHMAN 4 PS2 NOOR AZREEN BINTI MD SAAD
5 BZ2 NURSYANIZA AZREEN BINTI HAMZAH 4 PS3 ZALIKHA AZKA BINTI ZIKEP
5 BZ3 NUR ATIKAH BINTI MOHD FAUZI 4 PS4 NOOR AZEMAH BINTI MAHNO
5 BZ4 NOOR AZIZI BIN ABDOLLAH 4 AT1 RIMA MELOR BINTI MOHAMAD
5 PS1 IZERIN BINTI MAZLAN 4 AT2 NUR ADLI BIN BAKRY
5 PS2 ABDUL HALIM BIN ABD RAHMAN 4 AT3 JARYN LIM JIE LING
5 PS3 NASRUDDIN BIN YUSOF 4 PIMA HERCEE CHRESSY HARRY
4 SC1 NUR WAHIDATUL LAILEY BT MD ZIN NOOR AINUN BINTI OSMAN
4 SC2 NORLIN BINTI MOIN 1M RUZILAH BINTI OTHMAN
4 ST YAZIEF BIN AHMAD 1N HASMAH BINTI AHAMED HALIM
4 EA AZLINA BINTI SALLEH 1O ZAINUR QUZIELA BINTI NGATIRIN
4 GEO NORHASLINDA BINTI MOHD SALLEH 1P LIM KAI XUEN
4 BZ1 MOHF HAFIZ BIN JUMAT 1Q

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 39

TING NAMA GURU TING NAMA GURU

1 ARIF NADHIRA SOFIA BT MOHD 2 FIKRAH NURUL SHAHIDA BT ABDUL HAMID
YAHYA

1 2 GIGIH AMINATA BT ABD MAJID
BESTARI ZULAINI BT MOHAMAD 2

1 HARAPAN ARJUNAN A/L PERUMAL
CERDAS AZIMA BT AWANG 2

1 ILTIZAM SEMPAGAM A/P CHINNAPPAN
DINAMIK KOO SHU YUN 2 JUJUR NURULJANNAH BT ABD HALIM

1 EHSAN ZURAIDAH BT RAZAK

1 FIKRAH EMI NORAZLINDA BT BERAHIM 2 KREATIF ABDUL ADI BIN AB RAHMAN

1 GIGIH AFIFAH BT SHAMSUL ANUAR 3 ARIF NOORHAZLINE BT MOHD NOOR
1
NOR SALIMAH BT ISMAIL 3 BES SITI NOOR RASHIDAH BT SALLEH

HARAPAN 3
1 NURUL IKMAL BT KHALID
SURIAYATI BT SAHARUDIN
CERDAS
ILTIZAM
1 JUJUR SYAZWANI DYANA BT 3P1 ROHANI BT ABD MANAF

KAMALUDIN 3P2 NORAZLIN BT RAZAK
1
3P3 LIYANA BT JAMIL
NOOR ASMA'A BT MOHD SABARI
KREATIF
1 LUHUR NOR MASITAH BT ARIFIN

2 ARIF ROHANA BT IDRIS 3P4 AZURAYA BT MAMAT

2 SABRITA BT BAKRI 3 K1 SITI AISYAH BT MOHD DAUD
BESTARI

2 NURHAFIZATUL HAZIRA BT 3 K2 NOOR AZERIN BT AWALUDIN
CERDAS JAMALUDIN

2 SITI NURUL AIN BT MAT SAFEIN 3 K3 SITI HAJAR BT YUSOF
DINAMIK

2 EHSAN FADILA BT ITHNAIN 3 K4 SALMAH BT SALAMON

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 40

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 41

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 42

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 43

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 44

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 45

UNIT PENTADBIRAN &
PENGURUSAN AM/

TUGAS-TUGAS KHAS

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 46

SMK Kota Masai Tel: 07-256 3911
Jalan Bacang Utama, Taman Kota Masai Faks: 07-256 4912
81700 Pasir Gudang
Johor

Rujukan Kami : JEA1078/2018

Tarikh : 1 Januari 2018

Guru – Guru,
Anggota Kumpulan Pelaksana,
SMK Kota Masai

Tuan / Puan ,

PELANTIKAN SEBAGAI _________________________________________________

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk .

2. Sukacita dimaklumkan bahawa dengan itu , _________________________________________________________
(K/P: ________________________________________) dilantik dengan rasminya sebagai :

BIL JAWATAN BIL JAWATAN

mulai 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2018 sepertimana yang tercatat dalam Buku Pengurusan 2018.
Tuan / Puan dengan ini dikehendaki mengurus jawatankuasa ini dengan mematuhi sepenuhnya Arahan Perkhid-
matan dan Surat Pekeliling Ikhtisas berikut :

SPI Bil . 4/ 1986
PKPA Bil . 2 / 1991 dan
SPK Bil . 5 / 2002
dan lain-lain yang berkaitan pelaksanaan jawatankuasa tersebut .

Sekian , terima kasih .

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA .

Saya yang menurut perintah ,

(HJH. HASNAH BINTI YUSSOFF)
Pengetua,
SMK Kota Masai,
Pasir Gudang, Johor

CETAKAN BERKOMPUTER – TANDATANGAN TIDAK DIPERLUKAN

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 47

SURAT AKU JANJI TUGAS-TUGAS TAHUN 2018

Saya _____________________________________________________
No Kad Pengenalan :________________________________________

Dengan ini bersedia dan akur menerima tugas-tugas yang disenaraikan dalam Buku
Pengurusan dan Takwim Sekolah Tahun 2018 dengan rela hati. Maka dengan itu,
saya berjanji akan menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut dengan
cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah , bertanggungjawab, dedikasi
dan berintegriti serta mematuhi peraturan yang ditetapkan, sebagaimana yang dike-
hendaki di bawah peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993.

(Tandatangan Pegawai) (Jawatan)

Dihadapan saya,

(Cap Nama/Tandatangan Ketua Jabatan)

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 48

KETETAPAN SMK KOTA MASAI

1. ARAHAN AM

1.1 Guru-guru dan staf sokongan sekolah adalah diminta membaca, memahami dan mematuhi
kandungan surat-surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, surat-surat Pekeliling
Ikhtisas, Perintah Am dan arahan-arahan lain perkhidmatan serta etika dan akujanji
Perkhidmatan Awam

1.2 Ketetapan yang di buat oleh sekolah adalah untuk kelangsungan kecemerlangan organisasi
dan mesti dipatuhi

1.3 Guru-guru hendaklah mematuhi Tatasusila Profesion Perguruan dan menjadikannya sebagai
satu perkhidmatan professional.

1.4 Perenggan 15 Bab A :
“Seseorang pegawai adalah dikehendaki menjalankan tugas yang sesuai yang ia mungkin
diarahkan untuk menjalankan dari semasa ke semasa oleh Ketua Jabatan”

2. KEHADIRAN

2.1 Masa bertugas
2.1.1 Sesi pagi : 7.21 pagi hingga 2.00 petang ( Ahad hingga Khamis )
2.1.2 Sesi petang : 12.00 tengah hari hingga 6.45 petang (Ahad hingga Khamis)
2.1.3 Urusan punch card in/out waktu bekerja hendaklah dilakukan sendiri oleh pegawai.
2.1.4 Kehadiran guru bertugas dan aktiviti Kokurikulum : rujuk manual guru bertugas/ manual
aktiviti Kokurikulum.
2.1.5 Kehadiran mesyuarat /taklimat /perjumpaan guru : patuhi surat panggilan/ memo
mesyuarat.
2.1.6 Kehadiran Perhimpunan Rasmi dan Perhimpuan Harian : semua guru wajib berada di
Dataran Ilmu (sesi pagi) bermula jam 6.50 pagi dan Sanggar Ilmu Hj. Jamaluddin, Baitul
Hikmah, Kantin, Tempat Menunggu Bas (sesi petang) bermula jam 12.00 tengah hari
secara efektif.

2.2 Urusan Rasmi/ Keluar Masuk Sekolah
2.2.1 Urusan Rasmi Mesyuarat/ Kursus / Seminar Anjuran PPD/ JPN/ dll
a. Guru hendaklah akur kepada surat arahan untuk menghadiri sebarang
mesyuarat/taklimat
b. Tindakan yang perlu dibuat :
i. memaklumkan kepada guru relief
ii. menyediakan bahan PdP bagi guru penyedia relief
iii. membuat nota curai dalam 1 hari selepas mesyuarat/kursus dan
diserahkan kepada Pengetua (3 salinan - pengetua, pejabat dan GKMP
berkenaan)
iv. bahan mesyuarat/kursus perlu dihantar kepada Penolong Kanan yang
berkaitan (1 salinan)
v. membuat kursus dalaman/ membuat laporan/ membuat penyebaran
maklumat (yang berkenaan)
c. Kebenaran keluar Urusan Rasmi
i. mengisi kad rekod pergerakan guru di pejabat dan punch out.
ii. dalam daerah : 1 jam hingga 1 jam setengah sebelum urusan rasmi
iii. luar daerah/ negeri : bergantung kepada budi bicara Pengetua
iv. Pegawai dikehendaki kembali bertugas ke sekolah jika masih dalam tempoh
waktu bertugas

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 49

2.2.2 Urusan Peribadi/ Tidak Rasmi
a. Guru hendaklah memberi keutamaan kepada tugas dan tanggungjawabnya,
oleh itu guru dinasihatkan untuk menguruskan hal-hal peribadi di luar waktu
bekerja.
b. Guru tidak dibenarkan meninggalkan sekolah tanpa urusan rasmi dalam
masa waktu bekerja.
c. Tatacara keluar Urusan Rawatan berjadual:
i. Mendapatkan kebenaran daripada Pengetua
ii. Mengisi kad pergerakan guru di pejabat dan mendapatkan tandatan-
gan pengetua ( pentadbir lain jika pengetua tiada di sekolah be-
serta dokumen sokongan)

3. CUTI
3.1 Cuti rehat khas (CRK)
3.1.1 Kuasa meluluskan : Pengetua
3.1.2 Permohonan mesti disertakan dengan dokumen sokongan dan tidak boleh
bercuti selagi tidak mendapat kelulusan
3.1.3 Pertimbangan kelulusan :
a. keberkesanan PdP tidak terjejas
b. proses PdP tidak terganggu
c. Program-program kecemerlangan sekolah tidak terjejas
3.1.4 Sistem cuti online (HRMIS) perlu diisi setelah cuti telah diluluskan oleh pihak
pentadbir.

3.2 Cuti Sakit
3.2 1 Kuasa meluluskan: Pengetua
3.2.2 Permohonan cuti sakit mestilah dalam daerah
3.2.3 Cuti bersambung selepas hari perayaan atau hujung minggu tidak
digalakkan
3.2.4 Tidak boleh bercuti walaupun ada sijil sakit selagi tiada kelulusan (sila
buat permohonan sebelum 6.30 pagi bagi guru sesi pagi dan 11.00 pagi
bagi guru sesi petang)

3.3 Cuti ke Luar Negara/ Lawatan sosial persendirian
3.3.1 Kuasa meluluskan: Tuan Pengarah Pendidikan
3.3.2 Permohonan dimajukan selewat-lewatnya 30 hari dari lawatan

3.4Lain-lain jenis cuti, sila halusi peraturan sebelum bercuti dengan merujuk kepada
Pembantu Tadbir Perkhidmatan

PAKAIAN
a. Peraturan pakaian guru
i. Ahad : Batik
ii. Rabu :Pakaian mengikut unit beruniform masing-masing (Rujuk Lampiran )
iii. Memakai tanda nama dan kasut bertutup penuh setiap masa apabila berada
didalam kawasan sekolah
iv. Tidak mewarnakan rambut dan kuku

SKOMAS LUASKAN KUASAMU Buku Pengurusan 2018 50

5. LAIN-LAIN
5.1 Tidak dibenarkan menjalankan aktiviti jualan untuk kepentingan peribadi, jualan di
bawah unit tertentu mestilah mendapat kelulusan ketua jabatan
5.2 Tidak dibenarkan di wujudkan “pantry corner” di bilik-bilik khas
5.3 Saluran Maklumat Rasmi Sekolah “ TELEGRAM”
5.3.1 Untuk kegunaan rasmi dan gunakan ayat rasmi sahaja
5.3.2 Masa penggunaan : 5.30 pagi hingga 11.00 malam
5.3.3 Semua urusan surat menyurat peribadi terutama ‘parcel’ @ bungkusan
hendaklah menggunakan alamat persendirian.

6. BUDAYA PENGURUSAN KERJA BUAT WARGA SEKOLAH :

TOOLS : SWOT

MODEL : GROW

KAEDAH : PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN

KONSEP : PDCA/MBWA/PLC

7. AKTA KERAHSIAAN PERBINCANGAN/ TAKLIMAT/MESYUARAT/ PLC
7.1 Segala maklumat yang dibincangkan oleh pentadbir adalah sulit tertakluk dibawah
Akta Kerahsiaan
7.2 Segala ketetapan yang diputuskan dalam perbincangan tersebut adalah muktamad

8. TATACARA PENGHANTARAN DATA/DOKUMEN KE PPD/JPN/KPM SECARA ONLINE
8.1 Sediakan draf dokumen
8.2 Hantar kepada Penolong Kanan masing-masing untuk semakan dan dapatkan
pengesahan pengetua
8.3 Setelah disahkan oleh pengetua barulah data dimasukkan dan dihantar secara on-
line
8.4 Serahkan satu salinan dokumen kepada Pn Norazwani Binti Mohd Zin

9. PENGURUSAN AKHIR TAHUN
9.1 Penyerahan tugasan akhir tahun adalah dalam tempoh seminggu selepas
bermula cuti akhir tahun.


Click to View FlipBook Version