The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by goedele.verstraeten, 2019-04-25 09:10:59

Voorleestoer 6 06 05 2019

Voorleestoer 6 06 05 2019

Persnota

Voorleestoer

Hoe het begon

In Europa werd 2013 uitgeroepen tot het jaar van het VOORLEZEN. Ontelbare initiatieven werden opgezet, één
daarvan was de Voorleestoer in Sint-Niklaas.

Het idee is gegroeid uit de ervaringen met auteurslezingen en reflecties van de jongeren, waarin het
voorleesmoment steeds als een van de hoogtepunten van de literaire lezing werd bestempeld. Bijgevolg werd
het doel van de Voorleestoer een leesproject op te zetten over alle schoolgrenzen heen, op originele plekken
in de stad zodat in een breed kader van stimuli jongeren worden geprikkeld om te (blijven) lezen en genieten
van taal en beeld.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat jonge lezers rond de leeftijd van 14 jaar afhaken en steeds
minder gaan lezen. Mogelijke oorzaken zijn de vele prikkels die jongeren krijgen door allerhande, al dan niet
grensverleggende activiteiten. Het is dus van belang om deze leeftijdsgroep te stimuleren en het
leesvlammetje op waakstand te houden.

Vandaar de keuze om een Voorleestoer te organiseren voor jongeren van het 2de secundair van álle richtingen,
álle netten. In de verschillende scholen werd een heel programma op touw gezet, want de Voorleestoer was de
aanzet tot een jaar van vele vakoverschrijdende invullingen en literaire prikkels.

Na de positieve respons van auteurs, leerkrachten én vooral van de jonge deelnemers aan de eerste
Voorleestoer, kwam er een tweede editie op 27 april 2015, een derde op 18 april 2016 en een vierde op 20
februari 2017. Na elke editie zagen we in de bibliotheken, filialen en in de schoolbibliotheken de uitleen
spectaculair stijgen. Kers op de taart was uiteraard het winnen van de koningin Paolaprijs op 1 juni 2016. Tot
onze grote verrassing werd voor het eerst een literair project bekroond en bejubelde de jury het hele
Voorleestoerteam met lovende woorden.

(…) Cultuur en literatuur in het bijzonder, ontwikkelen onze verbeelding en inlevingsvermogen.
Literatuur en leesplezier zijn van ‘lerensbelang’ en verdienen terecht opgenomen te worden in
de nieuwe eindtermen. Veel van de ergste wereldproblemen zijn het resultaat van een gebrek
aan verbeelding en empathie. Wij hopen met ons project zo ook een bescheiden bijdrage te
leveren aan een betere wereld. (…)
Dankwoord van Ann Schatteman, 1 juni 2016

Er volgde een vijfde editie op 23 april 2018 en vandaag stellen we met bijzonder veel trots de zesde
Voorleestoer voor en dit op 6 mei 2019.

Voorbereiding

Het ongekende succes en het blijvende enthousiasme van deelnemende auteurs, scholen en leerlingen bij de
vorige edities zette de organisatoren aan tot het voorbereiden en uitwerken van een nieuwe Voorleestoer,
intussen een begrip in Sint-Niklaas. Alle secundaire scholen nemen hieraan deel.
Door de grote respons volstaat het aantal locaties en deelnemende auteurs van de voorbije jaren niet meer. Dit
jaar zullen niet minder dan 1.755 scholieren, in een carrousel van locatie naar locatie doorheen de stad
trekken om zo op een voor- of namiddag 3 auteurs of illustratoren op 3 verschillende plaatsen te ontmoeten.
De zoektocht naar sponsoring, locaties (54!) en auteurs (60!) kon beginnen. Een affiche en een campagnebeeld
werden ontworpen, de website en facebookpagina werden opnieuw leven ingeblazen...
Met inbreng van enkele leerkrachten werd ook dit jaar een prachtige fragmentenbundel opgemaakt, een handig
en prikkelend instrument dat nog vele jaren gebruikt kan worden.

Voorleestoer 2019

Op 54 unieke plekken, sociaal-, cultureel-, of erfgoedgerelateerd, én dichtbij de Grote Markt, leest een auteur
voor uit eigen werk. De sessies duren 30 - 40 minuten en worden telkens afgesloten met een vragenronde. De
scholieren nemen per klas deel en ontmoeten per halve dag 3 auteurs waarvan minstens 1 illustrator,
striptekenaar of vormgever.

In tegenstelling tot een klassieke auteurslezing, waarbij leerlingen veelal in aula’s in een grote groep
gedwongen luisteren naar een auteur, krijgen de scholieren nu de mogelijkheid om in kleinere groepjes in een
intieme sfeer en op een alternatieve locatie, nagenoeg op schoot van de auteur, te luisteren en met de auteur
in gesprek te gaan.

Bovendien ontmoeten ze tijdens 1 dagdeel 3 verschillende auteurs (in totaal staan 60 auteurs op het
programma!). Elke groep ontmoet 2 auteurs en 1 beeldend kunstenaar. De jongeren hebben uit de klas al een
basiskennis van het werk en van de auteur of illustrator. Elke groep heeft andere voorbereidingen, andere
verwachtingen en bijgevolg is elke ontmoeting uniek. Naast een voorstelling van de auteur, voorlezen uit
eigen werk, is er ook ruimte om in dialoog te gaan met de auteur of illustrator. Door de diversiteit hopen we
mogelijke talenten te prikkelen, maar vooral jonge mensen te laten genieten van woord en beeld.

Elk jaar breken we records, want ook de zesde editie van de Voorleestoer kent het grootste aantal deelnemers
ooit - 1.755 in totaal. De vorige jaren hadden we al enkele klassen uit het BUSO type OV4 en de leerlingen uit
OV3. Boeken en lezen zijn voor hen niet vanzelfsprekend en dus zijn we bijzonder blij dat zij opnieuw
deelnemen. Met veel zorg bereiden de leerkrachten deze jongeren voor.

Verleden jaar organiseerden we voor de eerste maal onze eigen versie van Boterhammen in het Park. Ook dit
jaar willen we opnieuw àlle 1.755 jongeren samen met de 60 auteurs en 100 medewerkers verzamelen in het
Romain De Vidtspark voor Boterhammen in het Park: een grote picknick onder de bomen met een streepje
muziek op de achtergrond – afsluiter dan wel startschot voor een halve dag literatuur!
Auteurs, begeleiders en organisatoren kunnen hier de impact aanschouwen van hun werk.
Of toch als de weergoden ons goedgezind zijn – vrijdag 3 mei beslissen we of de picknick doorgaat. Hou
Facebook in het oog.

Met dank aan

De organisatie van deze Voorleestoer is ondenkbaar zonder de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren,
het stadsbestuur Sint-Niklaas en de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas, de Marnixring (afdeling Land van
Waes Reinaert en afdeling Anton Van Wilderode), De Orde van den Prince, The Phoebus Foundation, AGODI
(het Agentschap voor Onderwijsdiensten) en Uitgeverijen Davidsfonds, Pelckmans, Plantyn, Van Halewyck en
Van In.
Ook de inzet van leerkrachten, personeelsleden van de Bib en het Stadsarchief, de Scholengemeenschappen,
leerlingen digitale fotografie LBC, Buso VTS en Centrum Leren en Werk, studenten van Odisee, de
verschillende locaties, was onontbeerlijk. Tenslotte dank aan leerkracht Selien Troch voor het ontwerp van de
affiche, bladwijzer en logo voor de Voorleestoer en dank aan webmaster Philip De Vos.

Meer info

Speciaal voor de Voorleestoer werden een website www.voorleestoer.be en een facebookpagina
(‘voorleestoer’) gecreëerd. Info over de locaties en auteurs, sfeerbeelden, uitwisselingen, enz. vindt u op deze
pagina’s terug.

Hebt u vragen, dan kan u steeds terecht bij de 2 stuwende krachten van het project:

Ann Schatteman, schoolbibliothecaris H. Familie
[email protected]
0474 75 19 71

Catherine Note, verantw. werking SO Bib Sint-Niklaas
[email protected]
03 778 34 00

Dagprogramma
06.05.19

9 uur 13.30 uur
1e voorleessessie 1e voorleessessie

9.40 uur 14.10 uur
wisselen van locatie wisselen van locatie

10 uur 14.30 uur
2e voorleessessie 2e voorleessessie

10.40 uur 15.10 uur
wisselen van locatie wisselen van locatie

11 uur 15.30 uur
3e voorleessessie 3e voorleessessie

11.40 uur 16.10 uur
einde voormiddagprogramma einde namiddagprogramma

12 uur Boterhammen in het park 16.15 uur receptie in de Bib

Auteurs & locaties

1 Alain Verster SteM tentoonstellingszaal
Karen Rastelli Stadhuis zolder
Mark Tijsmans Brainfreeze Coffee & Comics

2 Gerda Dendooven vm/ Pijp- & Tabaksmuseum
Joris Thys nm Cipierskelder
’t Oneindige Verhaal
Dirk Nielandt
Marleen Nelen Sint-Hiëronymus
De Graanmaat 1
3 Criva OLV-kerk
Brigitte Minne
Rob Vangansewinkel De Banier
Las-Caux dance
4 Ann De Bode Casino backstage
Meneer Zee
Koen D’haene SteM depot
Las-Caux
5 Gitte Vancoillie Dekenij 2
Karen Curé
Paul Verrept Bonangana
De Bib
6 Inge Bogaerts Sint-Nicolaaskerk
Bert Dombrecht
Reina Ollivier Huis Jan Buytaert beneden
De Foyer SSB
7 Ivan Petrus Adriaenssens Huis van de Mens
Kate Kriske
Paul De Moor Cremerie François
Yogaloo
8 Jan Van Lierde Huis Jan Buytaert boven
Evelien De Vlieger
Stefan Boonen Stadhuis vredeszaal
‘t Stamcaféke
9 Jeroen Janssen Museumtheater
Reine De Pelseneer
Kim Crabeels & Emma Thyssen

Auteurs & locaties

10 Jonas Thys VTS-site theaterzaal
Hilde Van Cauteren vm/
Kirstin Vanlierde nm FABRIECK
Tom Marien Sint-Lucia

11 Jurgen Walschot & Kirstin Vanlierde vm/

Jurgen Walschot nm Galerie Wulder

Joke De Meyer vm/

Marita De Sterck nm Klooster zusters Jozefienen

Jef Aerts Passi Passé

12 Korneel Detailleur Huyse Sorgvliet
Frank Pollet Koetshuis Walburg
Karla Stoefs Welp

13 Kristof Devos Castrohof
Karen Dierickx Vierkante zaal
Rob Baetens Koek & Ei

14 Laura Janssens Kopenhagen
Marian De Smet Eglantier (Sonar)
Daniel Billiet vm/
Joke De Meyer nm Dekenij 1

15 Mattias De Leeuw Mercatormuseum
Luc Hanegreefs Spelfanaat
Tine Bergen De Graanmaat 2

16 Nils Pieters Salons boven
Hans Vanacker JAC
Twiggy Bossuyt Biko

17 Rosemarie De Vos Oud Rethorica
Berti Persoons Greta Weyn-auditorium
Reinhilde Van Driel Collegekerk

18 Soetkine Aps OC Rode Kruis wintertuin
Vera Van Renterghem De Patio
Wally De Docker vm/
Daniel Billiet nm Salons beneden

Locaties

Scholen

Berkenboom Humaniora
Berkenboom PORTUS
Broederschool Handel
Broederschool Humaniora
Broederschool Biotechnische en Sport
Broederschool Stekene
Heilige Familie Secundair
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie
SBSO Baken
Sint-Jozef-Klein-Seminarie
Technisch Instituut Sint-Carolus
Vrije Technische Scholen BSO/TSO
Vrije Technische Scholen 3 BuSO
Forum Da Vinci GO
Villa De Vinci GO
De Proms GO

Elke school organiseert schooleigen activiteiten. Van Voorleestoerkoekjes bakken tot Kamishibai verhalen
maken, van Komen Lezen tot leeslampjes knutselen… de Voorleestoer is in al zijn facetten een belevingsfeest
voor alle jongeren!

Partners
Sponsors

Meer info

Uitgebreide informatie over de auteurs, de (historische) achtergrond van de locaties, weetjes allerhande en
nadien uiteraard een fotoverslag, dit alles en meer vindt u op de

website
www. voorleestoer.be

facebook
“voorleestoer”

H. Familie-Secundair | Ann Schatteman

[email protected]
0474 75 19 71

de Bib | Catherine Note

[email protected]
03 778 34 00

Voorleestoer: partners

De organisatie en coördinatie van de Voorleestoer is sinds 2013 in handen van Catherine Note (de Bib Sint-
Niklaas) en Ann Schatteman (schoolbibliotheek, H. Familie-Secundair Sint-Niklaas). Samen zijn zij dé stuwende
kracht achter de hele organisatie. Catherine kent de stad door en door en neemt het aandeel van de locaties en
de vrijwilligers/begeleiders voor haar rekening. Ann heeft een jarenlange expertise in jeugdliteratuur en
leesbevordering en is hét aanspreekpunt voor de auteurs en illustratoren.

Gelukkig staan ze er niet alleen voor en worden ze ondersteund door collega’s van de Bib (logistiek en
organisatie van Boterhammen in het Park) en van de Scholengemeenschap (financiële afhandeling,
bemiddeling en overleg tussen de scholen én ondersteuning van Ann met schooluren).

De stad Sint-Niklaas stelt een aantal locaties gratis ter beschikking. Zo kunnen we sessies organiseren in het
STeM, Stadhuis, de Bib, Stadsschouwburg, d’Academies… Ook voor het aanleveren van materiaal (gebruik
beamers, schermen) kunnen we rekenen op de stad Sint-Niklaas als partner. De afsluitende receptie in de
bibliotheek wordt door de stad aangeboden.

Dank ook aan de vele uitbaters van winkels, horecazaken… die kosteloos hun locatie laten inpalmen door een
auteur en groepen jongeren. Het is immers niet altijd evident om in kleinere knusse ruimtes als bijv.
Brainfreeze Coffee & Comics of JAC een auteur en 20 jongeren te plaatsen .

Odisee-studenten uit de lerarenopleiding begeleiden klassen en auteurs én werken een aantal
lesvoorbereidingen uit.

Leerkrachten en leerlingen van de afdeling Centrum voor Leren en Werken (VTS) verzorgen de catering van de
Voorleestoer. ‘s Middags kunnen auteurs, illustratoren, begeleiders en medewerkers genieten van een
verzorgde lunch.

Studenten en leerkrachten van LBC volwassenenonderwijs en d’Academie Beeld (digitale fotografie) brengen
de Voorleestoer in beeld.

Voor het ontwerp van de affiche, logo en bladwijzers zorgt Selien Troch, leerkracht bij Forum Da Vinci. De
website wordt dan weer onderhouden door Philip De Vos, leerkracht bij H. Familie–Secundair. Beiden doen dit
op vrijwillige basis.

En dan zijn er nog de vele vrijwilligers…. Elke auteur wordt immers persoonlijk begeleid. Deze vrijwilligers
zorgen voor de ontvangst van de klassen en het vlekkeloze verloop van de lezing. Deze begeleiders zijn
studenten uit de lerarenopleiding en vrijwilligers uit het verenigingsleven van Sint-Niklaas, oud-leerkrachten
en oud-directieleden. Ook de Marnixring levert elk jaar opnieuw verschillende begeleiders. In totaal kunnen
we die dag op een 75-tal vrijwilligers rekenen.

En natuurlijk geen Voorleestoer zonder auteurs/illustratoren of zonder publiek… En dat publiek wordt gevormd
door alle leerlingen uit het 2e secundair van alle scholen uit Sint-Niklaas. De overlegmomenten tussen de
leerkrachten van de verschillende scholen waar ideeën en expertise worden gedeeld zijn zeer waardevol.

Voorleestoer: sponsors

Aan de Voorleestoer hangt natuurlijk een kostenplaatje. Hiervoor gingen de organisatoren op zoek naar privé
sponsoring en werden bij enkele instanties aanvragen ingediend om subsidie te bekomen.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren
www.auteurslezingen.be

Het Vlaams Fonds voor de Letteren wil ontmoetingen tussen auteurs en
lezers aanmoedigen. Een goede lezing verlaagt de drempel om een boek te
beginnen lezen. Ze wekt nieuwsgierigheid en leeshonger. Een lezing kan
het leesplezier vergroten, de leeservaring verrijken en de blik op de
literaire wereld verbreden.

Scholen, bibliotheken, leesclubs, socio-culturele organisaties, zorginstellingen, cultuur- en gemeenschaps-
centra, kunstenorganisaties en organisaties voor kunsteducatie en sociaal-artistieke werking en onafhankelijke
boekhandels kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Projecten die werken rond leesbevordering willen mensen aanzetten om de stap te zetten naar lezen of om
hen te laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen. Dat doen ze door lezers te motiveren en door
ervoor te zorgen dat lezers meer plezier vinden in lezen, meer inzicht krijgen in verhalen en diepere of
mooiere leeservaringen opdoen. Boeken en lezen doen mensen groeien, zorgen dat mensen zich ontwikkelen
en geven mensen meer kansen.

Het VFL is een onmisbare financiële partner in de realisatie van de Voorleestoer, dit jaar, maar ook de voorbije
jaren.

Marnixring
www.marnixring.org

De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen

Marnixring Anton van Wilderode - schenkt de opbrengst van de jaarlijkse gezinsdag (ontbijt, fietstocht en bbq)
aan de Voorleestoer.
Land van Waas Reinaert - organiseert een tweejaarlijks kerstconcert ten voordele van de Voorleestoer.

Orde van den Prince
www.ovdp.net

De Orde van den Prince is een genootschap voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de
Nederlandse taal en cultuur.
Zowel de plaatselijke afdeling uit Sint-Niklaas als de gewestelijke afdeling steunen de Voorleestoer financieel.

The Phoebius Foundation
The Phoebus Foundation is een kunststichting naar Angelsaksisch recht met
filantropische doelstellingen. De stichting verwerft kunstvoorwerpen, staat borg voor
een professioneel kader van behoud en beheer, en zorgt voor de conservatie en
restauratie van de objecten. Daarbij zet ze hoog in op wetenschappelijk onderzoek. De
resultaten van dat alles deelt ze met een zo breed mogelijk publiek, via
tentoonstellingen, culturele expedities, symposia en publicaties.

AGODI
www.agodi.be

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid van
het basis- en secundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, het deeltijds kunstonderwijs, de centra
voor leerlingenbegeleiding en de inspectie en pedagogische begeleiding.
Het agentschap heeft als missie: als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen
tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.
Het agentschap zorgt ervoor dat meer dan 4.000 scholen in Vlaanderen de middelen ontvangen om
kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Elke maand betaalt AGODI het salaris van de leerkrachten uit. Ouders
en leerlingen kunnen er terecht met vragen over hun rechten en plichten in het onderwijs.
Het agentschap fungeert daarnaast als gesprekspartner van het beleid bij de totstandkoming en de toepassing
van de regelgeving.
AGODI wil een kennis- en informatiecentrum zijn, een essentiële schakel tussen het beleid en de scholen,
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Naast financiële middelen om de Voorleestoer (in hoofdzaak de auteurs en illustratoren) te bekostigen, kunnen
we rekenen op enkele uitgeverijen die een reeks boeken schenken. Deze boekenpakketten dienen als basis
voor de prijzen (prijsboeken) voor de winnaars van de Voorleestoerquiz via de website.

Davidsfonds

Pelckmans

Plantyn

Van Halewyck

Van In

Sfeerbeelden 2018

Sfeerbeelden 2018


Click to View FlipBook Version