The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by goedele.verstraeten, 2019-05-15 07:07:17

Zomer van het spannende boek

Zomer Spannend Boek folder_LR

ZOMER V.U.: Filip Baeyens, Grote Markt 1, Sint-Niklaas

SvaPnAheNt NENDE BOEK

Een zomer lang lezen ...

SUGGESTIES VAN DE BIB

DNA | Yrsa Sigurdardóttir Weerzin | Bernard Minier
In Reykjavik wordt een jonge vrouw In mei 1993 worden de twee jonge zussen
op gruwelijke wijze vermoord. Haar Alice en Amber dood aangetroffen. Gehuld
zevenjarige dochter verstopt zich onder in hun communniegewaden zijn ze aan
haar bed en is de enige getuige. Wanneer boomstammen vastgenageld. Al snel stuit
niet veel later een tweede vrouw op het onderzoek op de misdaadauteur Erik
eenzelfde manier ter dood wordt gebracht, Lang: Waren Amber en Alice geen fan?
staat de politie voor een raadsel: wat is Vijfentwintig jaar na de moord raakt
het verband tussen de twee vrouwen? inspecteur Servaz opnieuw geobsedeerd
Voor commissaris Huldar is het de eerste door het onopgeloste mysterie.
zaak in zijn nieuwe functie.

Stoel 7A | Sebastian Fitzek De dood van mevrouw westaway |
Mats Krüger, een ervaren en succesvolle Ruth Ware
psychiater, moet zijn vliegangst over-
winnen als zijn hoogzwangere dochter Als Harriet ‘Hal’ Westaway onverwachts
voor het eerst in jaren weer contact met een brief ontvangt met het bericht dat ze
hem opneemt. Wanneer hij een lange- een flinke erfenis krijgt van haar overleden
afstandsvlucht naar Berlijn neemt, grootmoeder, is dat goed nieuws. Ze heeft
lijken al zijn angsten voor niets tot een namelijk schulden en de schuldeisers wor-
vreemdeling hem vertelt dat een van Mats’ den steeds agressiever. Er is één probleem:
ex-patiënten zich ook aan boord bevindt. de echte grootouders van Harriet zijn al
Iemand die hij ooit heeft bevrijd van meer dan twintig jaar geleden overleden.
moordlustige, gewelddadige fantasieën. Vanaf dat moment kan Harriet niet meer
En nu moet Mats zien te voorkomen dat terug en moet ze volhouden dat zij de
hij de 600 passagiers en zichzelf niet mee kleindochter is, anders loopt ze het risico
de dood in jaagt ... dat ze alles verliest, zelfs haar leven ...

De genezer | Toni Coppers Kom je spelen? | M.J. Arlidge
Als commissaris Liese Meerhout een Chicago wordt opgeschrikt door de moord
telefoontje krijgt uit Oxford van haar op twee jonge twintigers, beiden zijn
ex-vriend Simon, is ze niet verbaasd. gruwelijk verminkt. Er wordt al snel gedacht
Hij vraagt haar de verdwijning van een aan een seriemoordenaar. De politie heeft
studente te onderzoeken. Ze wimpelt grote moeite om erachter te komen wie
hem af: zij en haar team hebben in de dader is. Hij is berekenend en gaat erg
Antwerpen de handen vol met de zorgvuldig te werk. Het enige verband
moord op een bekende professor. De tussen de twee moorden is een jonge vrouw,
man werd zwaar toegetakeld en een Cassie. Zij beweert dat ze voorafgaand aan
kostbaar manuscript over middeleeuwse de moorden al wist wanneer deze zouden
fabeldieren is verdwenen. Een roofmoord plaatsvinden.
voor een onverkoopbaar museumstuk?

Zoek naar mij | Lisa Gardner Witte dood | Robert Galbraith
Sinds haar ontvoering een paar jaar geleden Billy, een labiele jongen, denkt als kind
is Flora Dane’s leven voorgoed veranderd. een moord gezien te hebben. Hoewel
Nu helpt ze andere ‘overlevers’ op haar hij zich geen concrete details kan
forum. Als een van de bezoekers van haar herinneren ,gaat hij toch met zijn verhaal
forum als enige een gezinsdrama overleeft naar privédetective Cormoran Strike. Die
en daarna spoorloos verdwijnt, probeert neemt hem meteen serieus, maar voor
Flora haar op te sporen. Heeft het meisje hij verder kan vragen, ontvlucht Billy
weten ontsnappen? Of is ze de moordenaar? in paniek zijn kantoor. Strike en zijn
partner, Robin Ellacott, proberen Billy’s
verhaal tot op de bodem uit te zoeken.

Levend speelgoed | Luc Deflo De wolven | Daniel Cole
Ann Gulikers, een telg uit een gegoede De schijnbare zelfmoord van goede
familie en een prima studente, verdwijnt vriend Finley Shaw zorgt ervoor dat
spoorloos op de campus van haar school. William Fawkes weer uit zijn zelfgekozen
Rechercheurs Nadia Mendonck en Dirk isolement komt. Samen met Baxter en
Deleu twijfelen er geen seconde aan dat het Edmunds duikt Wolf in Shaws verleden
om een onrustwekkende verdwijning gaat. om zijn dood te verklaren. Het wordt
Niet veel later verdwijnt ook studente Bea een race tegen de klok, want een intern
Scholten. Als er in de Witrijtse bossen, op onderzoek naar Wolfs rol bij de Ragdoll-
de grens tussen Belgie en Nederland, een moorden wordt steeds intenser.
lugubere ontdekking wordt gedaan, staan Ondertussen stuit Wolfs onderzoek op
Mendonck en Deleu voor hun gruwelijkste vergaande corruptie binnen het corps, en
zaak ooit. dreigt hij meer te verliezen dan alleen zijn
carrière ...

Oktober | Søren Sveistrup Laatste adem | Robert Bryndza
Op de eerste dinsdag van oktober keert Rosa Als het gemartelde lichaam van een
Hartung terug op haar post als minister jonge vrouw wordt gevonden in een
van Sociale Zaken. Na de dramatische vuilnisbak, is detective Erika Foster als
verdwijning van haar twaalfjarige dochter eerste ter plaatse. Het enige probleem:
heeft ze een jaar verlof genomen. Op dit keer is het niet haar zaak.
dezelfde dag dat Hartung terugkeert in het Terwijl ze vecht om een plekje in het
parlement wordt een jonge vrouw op brute onderzoeksteam ontdekt Erika een
wijze vermoord in haar huis in een buitenwijk verband tussen deze zaak en een
van Kopenhagen. Wanneer rechercheurs onopgeloste moord van vier maanden
Tulin en Hess arriveren op de plaats delicht eerder. Een jonge vrouw, op eenzelfde
treffen ze een kanstanjepoppetje aan, dat soort plek gedumpt, met vergelijkbare
een sinister geheim bij zich blijkt te dragen. wonden.

Een zomer lang lezen ...

De zomer van het spannende boek is begonnen!
Beleef een crimineel spannende zomer met de extra voorraad thrillers en
detectives van de Bib.
Zoals elk jaar hierbij alvast een keuzelijst met boeken uit de themahoek
spanning die vier en vijf sterren kregen toebedeeld.
Van detective, historische thriller, medische thriller tot griezelverhaal: de

Bib heeft het allemaal voor jou.

de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas | 03 778 34 00 | bib.sint-niklaas.be


Click to View FlipBook Version