The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-29 08:53:26

Behringer S16 HU

Behringer S16 HU

DIGITAL SNAKE S16

I/O box 16 szabályozható MIDAS előerősítővel,
8 kimenettel és AES50 szabvány szerinti KLARK TEKNIK SuperMac hálózattal

DIGITAL SNAKE S16

Tartalom

Fontos biztonsági utasítások........................................................................................................................................... 3
Jogi nyilatkozat................................................................................................................................................................ 4
1. Bevezető ..................................................................................................................................................................... 5
2. Kezelőszervek ............................................................................................................................................................. 5
3. Bekötési rajzok ............................................................................................................................................................ 7
4. S16 konfigurálása...................................................................................................................................................... 11
DIGITAL SNAKE S16 - Funkciótáblázat........................................................................................................................ 11

4.1. Standard működési mód .................................................................................................................................... 12
4.2. Kaszkád rendszerű működési mód .................................................................................................................... 12
5. Önálló működési mód................................................................................................................................................ 14
6. MIDI kommunikáció................................................................................................................................................... 14
7. Műszaki jellemzők ..................................................................................................................................................... 15
FCC megfelelőségi nyilatkozat.................................................................................................................................. 17

2

DIGITAL SNAKE S16

Fontos biztonsági utasítások

Az ábrán látható szimbólummal megjelölt aljzatok 1. Olvassa el a használati útmutatóban szereplő
elektromos feszültség alatt állnak, és elektromos utasításokat.
áramütést okozhatnak. A csatlakoztatáshoz kereskedelmi
forgalomban kapható, kiváló minőségű és előszerelt, 2. Őrizze meg a használati útmutatót.
1/4"-os TS vagy bajonett rögzítésű csatlakozóval ellátott 3. Vegye figyelembe az útmutatóban szereplő
kábelek használhatók. Az összes többi szerelési vagy
módosítási munkát csak szakképzett személy végezheti. figyelmeztetéseket.

Ez a szimbólum a burkolaton belüli 4. Kövesse az útmutatóban szereplő utasításokat.
szigeteletlen veszélyes feszültség
jelenlétére hívja fel a figyelmet — a 5. Ne használja víz közelében a készüléket.
feszültség mértéke elégendő ahhoz, hogy
áramütést okozhasson. 6. Csak száraz ruhát használjon a készülék
tisztításához.
Ez a szimbólum a berendezés belsejében
lévő veszélyes feszültség alatt álló, 7. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Az üzembe
szigeteletlen alkatrészekre hívja fel a helyezést a gyári utasítások szerint hajtsa végre.
figyelmet.
8. Hagyjon mindig elegendő távolságot a készülék és a
Ez a szimbólum figyelmeztet a mellékelt fűtőtestek, hőtároló berendezések, tűzhelyek vagy
útmutatókban szereplő fontos kezelési és egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az
karbantartási utasításokra. Kérjük, hogy erősítőket is) között.
olvassa el a használati útmutatót.
9. Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt dugaszok
Figyelem! biztonsági funkcióit. A polarizált dugasz két
érintkezőcsapja közül az egyik szélesebb, mint a
Az elektromos áramütés elkerülése másik. A földelt dugasznak két érintkezőcsapja és
érdekében soha ne vegye le a berendezés egy harmadik földelő villája van. A széles
fedőlapját vagy hátlapját. A berendezés érintkezőcsap vagy a harmadik villa a saját
nem tartalmaz a felhasználó által javítató biztonságunkat szolgálja. Ha a dugasz nem illik a
alkatrészeket. A készülék szervizelését csatlakozóaljzatba, akkor cseréltesse ki az aljzatot
csak szakember végezheti. villanyszerelővel.

Figyelem! 10. A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy
megakadályozható legyen a rálépés vagy a
A tűzesemény vagy az elektromos közelében elhelyezett tárgyak általi fizikai behatás.
áramütés veszélyének elkerülése
érdekében a berendezést soha ne érje 11. Csak a gyártó által ajánlott csatlakozó
eső vagy nedvesség. A berendezésre elemek/tartozékok használhatók.
nem kerülhet csepegő vagy freccsenő víz,
illetve tilos a készülék tetejére folyadékkal 12. Csak a mellékelt és a gyártó
töltött edényeket (pl. vázát) helyezni. által engedélyezett kerekes
kocsi, állvány, háromlábú
Figyelem! állvány, tartókar és asztal
használható. Kerekes
A javítási utasítások csak szakképzett kocsival történő szállításkor
technikus számára szolgálnak ügyelni kell arra, hogy a
információkkal. Az elektromos áramütés készülékkel megrakott kocsi
elkerülése érdekében csak a használati mozgatása közben nehogy
útmutatóban szereplő műveleteket szabad valaki elessen.
végrehajtani. A javítást kizárólag
szakképzett személyek végezhetik. 13. Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve
villámlásokkal kísért vihar esetén a berendezés
tápkábelét ki kell húzni a csatlakozóaljzatból.

14. A készülék szervizelését csak szakember végezheti.
Javításra van szükség, ha a készülék bármelyik
komponense (például a tápkábel vagy dugasz )
megsérül, vagy amennyiben idegen tárgy vagy
folyadék kerül a berendezés belsejébe, vagy eső
vagy túlzott nedvesség éri a berendezést, illetve
erős fizikai hatás (leejtés) érte a berendezést, vagy
amennyiben a működés nem teljesíti az elvárásokat.

15. A berendezést védőföldeléssel kell csatlakoztatni a
táphálózat csatlakozóaljzatára.

16. Ha hálózati csatlakozódugaszt vagy IEC átalakítót
használ a berendezés feszültségmentesítésére,
akkor annak szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

3

DIGITAL SNAKE S16

Jogi nyilatkozat

A MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ ÉS A KIVITEL ELŐZETES
ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT, A TELJES
PONTOSSÁGOT NEM GARANTÁLJUK. A BEHRINGER,
A KLARK TEKNIK, A MIDAS, A BUGERA, ÉS A
TURBOSOUND A MUSIC GROUP TAGJA (MUSIC-
GROUP.COM). Az összes kereskedelmi védjegy a
megfelelő tulajdonos tulajdonába tartozik. A MUSIC
GROUP NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ OLYAN
VESZTESÉGÉRT, AMELY ÚGY KÖVETKEZIK BE,
HOGY A BERENDEZÉST HASZNÁLÓ SZEMÉLY
TELJESEN VAGY RÉSZBEN AZ ITT SZEREPLŐ
LEÍRÁSOKRA, KÉPEKRE VAGY MEGÁLLAPÍTÁSOKRA
HAGYATKOZIK. A TERMÉK SZÍNEI ÉS MŰSZAKI
JELLEMZŐI KISMÉRTÉKBEN ELTÉRHETNEK. A MUSIC
GROUP TERMÉKEKET CSAK HIVATALOSAN
FELHATALMAZOTT TELEPÍTŐK ÉS VISZONTELADÓK
ÉRTÉKESÍTHETIK. A FORGALMAZÓK ÉS A
VISZONTELADÓK NEM A MUSIC GROUP KÉPVISELŐI,
ÉS SEMMIKÉPP SEM JOGOSULTAK A MUSIC GROUP
CÉGET KAPCSOLATBA HOZNI BÁRMILYEN
KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL VAGY
KÉPVISELETTEL. EZT A KÉZIKÖNYVET SZERZŐI JOG
VÉDI. NEM MEGENGEDETT A KÉZIKÖNYV EGYIK
RÉSZÉNEK SEM BÁRMILYEN FORMÁBAN ÉS
ESZKÖZZEL, ELEKTRONIKUSAN VAGY
MECHANIKUSAN (IDE ÉRTVE A FÉNYMÁSOLÁST
VAGY BÁRMILYEN RÖGZÍTÉST) ÉS BÁRMILYEN
CÉLRA TÖRTÉNŐ REPRODUKÁLÁSA VAGY
TOVÁBBADÁSA A MUSIC GROUP IP LTD. KIFEJEZETT
ÍRÁSBELI ENGEDÉLYE NÉLKÜL.

MINDEN JOG FENNTARTVA
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

KORLÁTOZOTT GARANCIA
A MUSIC Group korlátozott garanciájának aktuális
garanciális feltételei és további információk olvashatók a
www.music-group.com/warranty internetes címen.

4

DIGITAL SNAKE S16

1. Bevezető

Az S16 Digital Snake típusjelű, 16 bemenetes, 8 kimenetes Ebben a forgatókönyvben 48 kétirányú hangcsatorna
stagebox-szal az AES50 szabványon alapuló KLARK TEKNIK továbbítható 24 bit/48 kHz mintavételezésen az FOH és a
SuperMac hálózati csatlakoztatás hozható létre. A több színpad közötti egyetlen CAT5 kábelen keresztül, beleértve a 48
forgatókönyvre tervezett S16 egyaránt jól dolgozik önálló párként analóg bemenetet a színpadról, a 24 analóg színpadi kimenetet,
analóg keverő konzolokkal, vagy a BEHRINGER digitális mixelési illetve a 16 Ultranet csatornát, a MIDI adatokat és a fejerősítő
megoldást alkotó trió tagjaként az X32 típusjelű digitális keverővel távoli kontrollját.
és a P16 személyes monitoring rendszerrel együttműködve.
Egy további Ultranet kimenet 16 csatornát biztosít a BEHRINGER
A MIDAS tervezésű 16 XLR bemenet teljesen programozható és P16 személyes monitor rendszer használatához Ethernet-kábelen
vezérelhető az X32 keverőről. 8 szimmetrikus XLR kimeneten keresztül, ami lehetővé teszi, hogy a zenészek lehívhassák saját
biztosítható a jelküldés a színpadra a tápellátáshoz és a monitor egyéni mixüket a színpadról. A 8 analóg kimeneten felül két
funkcióhoz. Az előlap lehetővé teszi a szint és a fantomtáp ADAT port használható a színpad felé történő járulékos
vezérlését minden bemenet és kimenet számára a 8 LED-es jeltovábbításra vagy a 16 bemenet felosztására. Végül egy USB
műszer és a 7 szegmenses kijelző segítségével. Az aktuálisan csatlakozó is rendelkezésre áll a firmware későbbi frissítéseihez.
kiválasztott csatorna szabályozható jelszintű, 1/4"-os fejhallgató-
csatlakozón keresztül monitorozható.

A kettős AES50 csatlakozó segítségével egyetlen Ethernet-
kábelen keresztül továbbítható az összes audio- és MIDI adat a
FOH X32 felé, emellett lehetőség van három S16 kaszkád
rendszerű összekapcsolására a maximális csatornaszámhoz.

2. Kezelőszervek

(1) Fantom LED jelzések az adott csatornához tartozó 48 V (6) A 48 V gombbal fantomtáp biztosítható az aktuálisan
gomb megnyomásakor. kiválasztott mikrofonbemenet számára, világítással jelezve a
tápellátást.
(2) Szimmetrikus XLR apa csatlakozók fogadására szolgáló
MIDAS-tervezésű mikrofon-/vonalbemenetek. (7) Státuszjelző LED lámpák a különféle funkciók kijelzéséhez.
További részletek olvashatók a "Funkciótáblázat" részben.
(3) GAIN gomb, amely tartós lenyomva tartás esetén megjeleníti A HA LOCKED LED világítással jelzi, amikor az előerősítés
a SELECT/ADJUST gombbal szabályozható, aktuálisan szabályozását blokkolja az X32 vezérlése.
kiválasztott mikrofonbemenet erősítését. A lezárás feloldásához nyissa meg az X32 Setup/Global
oldalát, és távolítsa el a pipát a General Preference
(4) Kijelző az aktuálisan kiválasztott csatornaszámmal, annak menüoldal 'Lock Stagebox' négyzetéből.
erősítési beállításával, vagy a mintavételi gyakorisággal a
Snake Master konfigurációban. (8) A CONFIG gomb tartós megnyomása esetén a
SELECT/ADJUST gombbal szabályozható az eszköz
(5) A NETWORK LINK LED kijelzők piros fénnyel jelzik a működési módja. További részletek a "Funkciótáblázat"
csatlakoztatott, de nem szinkronizált AES50 portokat, zöld részben olvashatók.
fénnyel a csatlakoztatott és szinkronizált portokat.

5

DIGITAL SNAKE S16

(9) A SELECT/ADJUST gomb lehetővé teszi a 16 csatorna
pásztázását, az aktuálisan kiválasztott bemenet
erősítésének a szabályozását, valamint a működési mód
változtatását. Nyomja meg többször a bemenetek és
kimenetek, a P16 csatornák, az ADAT kimenetek és a
színpad (csak Snake Master módban) kiválasztásához.

(10) Ez a LED-sor az aktuálisan kiválasztott csatorna jelszintjét
mutatja.

(11) A MONITORING LEVEL gomb a fejhallgató kimeneti
szintjének szabályozására szolgál.

(12) XLR kimenetek az anya csatlakozók fogadására.
(13) Tápkapcsoló a készülék be- és kikapcsolásához.
(14) USB bemenet B-típusú csatlakozóval a számítógépen

keresztül történő firmware-frissítésekhez.
(15) Az AES50 portok Ethernet-kábelen keresztül biztosítják a

csatlakozást a SuperMAC digitális, sokcsatornás audió
hálózathoz. Több S16 jelű egység kaszkád rednszerű
összekötésére vagy digitális keverőpultok bekötésére
használható.
(16) Az ULTRANET port 16 csatornát küld a Behringer P-16
személyes monitoring rendszerre.
(17) Az ADAT OUT csatlakozó a 17-32. AES50 csatornajelek
továbbítására szolgál optikai kábelen keresztül a külső
eszközök felé, vagy a 16 helyi bemenet felosztására
használható közvetlen ADAT rögzítés céljára.
(18) A szabványos, 5-csatlakozós MIDI kábelt fogadó MIDI
IN/OUT csatlakozók biztosítják a MIDI kommunikációt az
X32 jelű konzollal.

6

DIGITAL SNAKE S16

3. Bekötési rajzok

Általános bekötések

7

DIGITAL SNAKE S16

Hátlapi bekötések

8

DIGITAL SNAKE S16

S16, mint önálló Snake egység

9

DIGITAL SNAKE S16

Két S16 összekapcsolva

Megjegyzés: A két S16 egység (1-8. és 9-16. kimenet), valamint a két ADA8000 egység (17-24. és 25-32. kimenet) jelei az X32
'Routing/AES50 Output' oldalán vannak részletesen definiálva. A második S16 kimeneteit magán az eszközön
Out+8-ra kell beállítani.

10

DIGITAL SNAKE S16

4. S16 konfigurálása

Különféle alkalmazásokhoz konfigurálható az S16 a CONFIG Az OUT +8 és az OUT +16 opció több S16 egység használatához
gombbal és a SELECT/ADJUST tárcsával. rendezi át az XLR kimeneteket. Ha a forgatókönyv három
A státuszjelző LED lámpák az aktuális beállításokról lánckapcsolt S16 egységet tartalmaz, akkor az első egység
tájékoztatnak. Ha a SELECT/ADJUST tárcsa elforgatása közben szolgáltatja az 1-8. AES50 csatornákat. A második egységet
lenyomva tartjuk a CONFIG gombot, akkor kiválasztható a OUT +8-ra célszerű beállítani annak érdekében, hogy az analóg
megfelelő konfiguráció a 10 rendelkezésre álló opció közül. kimenetei továbbítsák a 9-16. csatornajeleket, míg a harmadik
S16 egységet OUT +16-ra kell beállítani, hogy az analóg
Több S16 egység működtetése esetén - ha az egyiken kimenetei továbbítsák a 17-24. csatornajeleket. Ezzel a
aktiválásra kerül a SN(ake) MASTER mód -, akkor a második megoldással akár 24 RETURN jel is biztosítható a színpad
egységen szabályozható az előerősítés. Ha az egyik S16 számára. Alternatív megoldásként ugyanez a 8 kimeneti jelből
egységen az SN MASTER mód van aktiválva, akkor az diktálja az álló blokk elosztott S16 stageboxokon is használható.
általános órajel-szinkronizálást (44,1 kHz vagy 48 kHz).
Ez a megoldás kifejezetten hasznos, ha a két S16 önálló digitális
Snake egységként (16x16), vagy 32 csatornás mikrofon-
előerősítőként van használva az ADAT-porton keresztül.
További részletek az 'Önálló működés' fejezetben olvashatók.

SPLITTER módban a 16 helyi analóg bemeneti jel az ADAT
kimenetekre és a P16 kimenetre kerül továbbításra. Ez a
megoldás akkor hasznos, ha az S16 egységet digitális Snake
egységként használják, és a P16 monitor mix nem szabályozható
az X32 konzolról. Ezen kívül az S16 használható kiváló minőségű
mikrofon-előerősítőként is, amely interfészre vagy ADAT kártyás
számítógépre továbbítja a 16 bemenetet rögzítés céljából.
A SPLITTER mód kikapcsolt állapotában az ADAT kimenetek
továbbítják a 17-32. AES50 csatornajeleket és a P16 továbbítja a
33-48. csatornajeleket.

DIGITAL SNAKE S16 - Funkciótáblázat

Seq. LED SN sync clock LED SPLITTER LED OUT +16 LED OUT +8 XLRanalog out ADAT out 1-8 ADAT out 9-16 P-16 Ultranet
1 (alap) MASTER 1-8 out 1-16
AES50
2 on konzol = AES50-A, = AES50-A =AES50-A = AES50-A
3 on ch01-ch08 ch17-ch24 ch25-ch32 ch33-ch48
4 on
5 on AES50 on = AES50-A = AES50-A = AES50-A = AES50-A
6 konzol ch09-ch16 ch17-ch24 ch25-ch32 ch33-ch48
7
8 AES50 on = AES50-A = AES50-A = AES50-A = AES50-A
9 konzol ch17-ch24 ch17-ch24 ch25-ch32 ch33-ch48
10
AES50 on = AES50-A, = Local In 01 - = Local In 09 - = Local In 01 -
konzol
ch01-ch08 08 16 16

AES50 on on = AES50-A = Local In 01 - = Local In 09 - = Local In 01 -
konzol
ch09-ch16 08 16 16

AES50 on on = AES50-A = Local In 01 - = Local In 09 - = Local In 01 -
konzol
ch17-ch24 08 16 16

48 kHz (int) = AES50-A, = AES50-A, =AES50-A = AES50-A
ch01-ch08 ch01-ch08 ch09-ch16 ch01-ch16

44.1 kHz (int) = AES50-A, = AES50-A, = AES50-A = AES50-A
ch01-ch08 ch01-ch08 ch09-ch16 ch01-ch16

48 kHz (int) on = AES50-A, = Local In 01 - = Local In 09 - = Local In 01 -

ch01-ch08 08 16 16

44.1 kHz (int) on = AES50-A, = Local In 01 - = Local In 09 - = Local In 01 -

ch01-ch08 08 16 16

11

DIGITAL SNAKE S16

4.1. Standard működési mód

Az S16 alapértelmezett standard működési módban van, ha
egyetlen státuszjelző LED sem világít. Ez akkor hasznos, ha
digitális Snake egységként használják a berendezést az X32
konzollal, hogy kényelmesen továbbítható legyen 16 csatornajel a
színpadtól a FOH-ra, és összesen 40 csatornajel legyen
visszaküldhető a színpadra.
A színpad felé küldött jelek az 1-8. AES50 csatornákban kerülnek
elrendezésre, melyek a 8 analóg XLR kimeneten kerülnek
továbbításra, míg a 17-24. és 25-32. AES50 csatornajelek az
ADAT kimeneteken, a 33-48. AES csatornajelek pedig a P16
kimeneten vehetők le. Az AES50 csatornajelek egyedi jelútvonala
az X32 konzolon konfigurálható.

4.2. Kaszkád rendszerű működtetés

Az S16 optimális kihasználása érdekében akár három egység is
kaszkádba kapcsolható a 48 csatornás kétirányú audió jelfolyam
biztosításához. Minden olyan AES50 jel 16 csatornával eltolásra
kerül, amely az egyik S16 'A' portjáról egy másik S16 'B' portjára
van kaszkádba kapcsolva, ami lehetővé teszi a láncban utolsó
S16 számára, hogy audió csatornajeleket küldjön vagy fogadjon a
színpad felé vagy a színpad felől a saját AES50-A portján
keresztül.
Az X32 Routing kezdőoldalán lehet kiválasztani azokat a bejövő
AES50 jeleket, amelyek bekapcsolódnak a csatornajelek
feldolgozásába. A konzolról a stageboxra irányított audió az X32
Routing AES50 menüoldalain szabályozható.

12

DIGITAL SNAKE S16

Az X32 konzolról a színpadra küldött jelek a láncba kapcsolt összes S16 egységen láthatók. Az 1-8. AES50 csatornák megjelennek
minden egység XLR kimenetén.
A maximális színpadi teljesítmény elérése érdekében a láncba kapcsolt második és harmadik egység kimeneteit OUT +8-ra és OUT
+16-ra kell ábellítani.

Az alábbi táblázat a színpad felé és a színpad felől történő jeláramlással kapcsolatos részleteket szemlélteti a három S16 egységet
tartalmazó konfigurációban.

A FOH konzol biztosítja az órajel-szinkronizálást, és kizárólagosan látja el az SIS előerősítők szabályozását (a helyi HA vezérlést
blokkolja a konzol).

13

DIGITAL SNAKE S16

5. Önálló működési mód

Az S16 egységet nem szükséges feltétlenül az X32 konzollal használni. Egy pár S16 egység
összekapcsolásával 16 csatorna jele továbbítható a színpadra és vissza, kiváló minőségű digitális,
konzololdali egységet biztosítva, amely bármilyen analóg keverővel működik.

Ebben a forgatókönyvben egy master S16 kerül elhelyezésre a FOH-nál, közel a főkonzolhoz, míg a
másik a színpadon található (lásd az S16 önálló Snake egységként történő bekötési rajzát).
A FOH egységet SN MASTER működési módba kell beállítani annak érdekében, hogy vezérelni tudja
a színpadon lévő egység előerősítőit. A FOH-ból a színpad felé küldött összes jel rákapcsolható a
master S16 egység 1-8. bemeneteire, és a jelek a színpadi egység XLR kimenetein vehetők le.
Csatlakoztassa az összes hangforrást az előadóktól a színpadi S16 1-16. bemeneteire.
Az 1-8. csatornajelek a master S16 egység XLR kimenetein kerülnek továbbításra, a 9-6.
csatornajelek pedig az ADAT kimeneten vehetők le. Csatlakoztassa a 9-16. ADAT kimeneteket az
ADA8000 egységee, vagy másik hasonló, analóg XLR kimenetekkel rendelkező előerősítőre.
A master S16 egység és az ADA8000 kimenetei bármilyen típusú fő keverőpultra csatlakoztathatók
analóg vagy digitális keverés céljából.

Felvételkészítés céljából egyetlen S16 egység is használható minőségi mikrofon-előerősítőként.
Csatlakoztassa a hangforrásokat az 1-16. bemenetekre, és továbbítsa a csatornajeleket az ADAT
porton keresztül interfészre vagy a számítógépen telepített ADAT kártyára. Ehhez a forgatókönyvhöz
SPLITTER módba kell beállítani az S16 egységet.

6. MIDI kommunikáció

Az S16 előerősítési tényezője és a fantomtáp beállítása távolról is módosítható MIDI
kommunikációval, önálló működési módban, függetlenül az X32 konzoltól.

Megjegyzés: Az S16 csak akkor fogad MIDI vezérlőjeleket, ha nem az AES50 hálózaton keresztül
történik az előerősítők szabályozása. Az X32 szériához tartozó konzol vagy egy másik,
SN Master módban lévő S16 egység csatlakoztatása esetén minden esetben letiltásra
kerül az előerősítővel kapcsolatos MIDI utasítások fogadása.

A MIDI utasítások küldése és fogadása alapesetben az 1-es csatornán történik. A 2-es MIDI csatornát
akkor használja a rendszer, ha az SN kiszolgáló egység az SN Master egységen keresztül kapja a
vezérlést.

KÜLDÉS / FOGADÁS

VÁLASZTÁS CC# Érték Csatorna LEÍRÁS

SN MASTER 80...95 0...19 1 Master egység helyi előerősítőinek kontrollja
"1-16. bemenet" (FOH) 96...111 0, 127 1 Erősítés: 1-16, -2.5...+45 dB, 2.5 dB lépések,
48V fantom, 1-16. on/off
SN MASTER 80...95 0...19
"1-16" (színpad) 96...111 0, 127 2 Slave egység helyi előerősítőinek távoli kontrollja
2 Erősítés: 1-16, -2.5...+45 dB, 2.5 dB lépések,
SN SLAVE 48V fantom, 1-16 on/off

Nincs MIDI küldés és fogadás, ha az SN Master
vagy az X32 konzol végzi a kontrollt

Külső szinkronizálás AES50 80...95 0...19 1 Erősítés: 1-16, -2.5...+45 dB, 48V fantom,
előerősítő-szabályozás nélkül 96...111 0, 127 1 1-16 on/off

Megjegyzés: A 0xEE, 0x7E, 0x7E sztring elküldhető tesztelésre, ha MIDI
rendszerben kommunikál az S16.
A válasz 0xEE, 0x7E, 0x7F lehet, amennyiben az S16 egység MIDI bemenetei
és kimenetei csatlakoztatva vannak a teszt interfészhez.

14

DIGITAL SNAKE S16

7. Műszaki jellemzők

Jelfeldolgozás 24-bit @ 44,1/48 kHz,
114 dB dinamikatartomány
A/D-D/A konverzió
(Cirrus Logic A/D CS5368, D/A CS4385) 1,1 ms

Hálózati I/O várakozási idő (stagebox bemenet > konzolos
feldolgozás* > stagebox kimenet)

Csatlakozók 16

XLR bemenetek, MIDAS programozható mikrofon- 8
előerősítők 1 (monó)
XLR kimenetek
Fejhallgató-kimenetek, 1/4" TRS 2
AES50 portok, SuperMAC 1
1 /1
P-16 aljzat, Ultranet (nincs tápellátás) 2
1
MIDI bemenetek/kimenetek
ADAT Toslink kimenetek (2 x 8 csatorna)

"B" típusú USB, hátlapi, rendszerfrissítéshez

Mikrofonbemeneti karakterisztikák MIDAS
< 0.006 %, A-súlyozású
Tervezés
5 kΩ / 10 kΩ
THD + zaj, 20 dB erősítés, 0 dBu kimenet +23 dBu
Bemeneti impedancia, XLR, aszimmetrikus / szimmetrikus 48 V
Maximális bemeneti szint levágásig, XLR
Fantomtáp, bemenetenként kapcsolható -128 dBu
Egyenértékű bemeneti zajszint, XLR (bemenet rövidre
zárva) >70 dB
CMRR, XLR, @ 20 dB erősítés (jellemző) >80 dB
CMRR, XLR, @40 dB erősítés

15

DIGITAL SNAKE S16

Bemeneti/kimeneti jellemzők 10 Hz - 22 kHz

Frekvenciatartomány, @ 48 kHz mintavételi gyakoriság, 106 dB
0 dB-től -1 dB-ig
Dinamikatartomány, analóg bemenetről analóg kimenetig 109 dB
(jellemző)
108 dB
A/D dinamikatartomány, előerősítő és konverter (jellemző)
100 dB
D/A dinamikatartomány, konverter és kimenet +4 dBu/+21 dBu

Áthallás kiszűrése @1 kHz, szomszédos csatornák között 75Ω / 75Ω
40Ω / +25 dBm (mono)
Kimeneti szint, XLR, névleges/maximum -87 dB (A-súlyozású)
Bemeneti impedancia, XLR, aszimmetrikus / szimmetrikus
Fejhallgató-kimeneti impedancia / jelszint
Visszamaradó zajszint, XLR és TRS

Jelzések 4-jegyű, 7-szegmenses LED

Kijelző AES50-A, piros/zöld
AES50-B, piros/zöld
Előlapi státuszjelző LED HA blokkolva, piros

Műszer SN Master, zöld
Hátlap Splitter, narancs
Out +16, narancs
Out +8, narancs

-30 dB, -18 dB, -12 dB, -9 dB,
-6 dB, -3 dB, Clip

Splitter mód, narancs

Tápellátás 100-240 V (50/60 Hz)
45 W
Kapcsolt üzemmódú tápellátás
Teljesítményfelvétel

Fizikai jellemzők 482 x 225 x 89 mm

Méretek

Tömeg 4,7 kg

*) beleértve az összes buszműveletet az insert és a line delays kivételével

Az AES50 megalkotója és tulajdonosa az Audio Engineering Society.
Az ADAT az InMusic Brands Inc. regisztrált védjegye.
A Toslink a Toshiba Coporation regisztrált védjegye.
A Cirrus Logic a Cirrus Logic, Inc regisztrált védjegye.

16

DIGITAL SNAKE S16

FCC megfelelőségi nyilatkozat

Felelős fél neve: MUSIC Group Services USA Inc.
Cím:
18912 North Creek Parkway,
Telefon/telefax: Suite 200 Bothell, WA 98011, USA

Telefon: +1 425 672 0816
Telefax: +1 425 673 7647

A DIGITAL SNAKE S16 típusjelű termékünk megfelel az alábbi bekezdésekben szereplő FCC előírásoknak:

A berendezés gyári tesztelése során megállapításra került, hogy megfelel a Class B osztályba tartozó digitális berendezésekre előírt
követelményeknek (FCC előírások 15. fejezete). A betartandó korlátok célja, hogy védelmet biztosítson a lakóterületeken előforduló
káros interferenciákkal szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generálhat, használhat és sugározhat, továbbá, ha nem az
utasítások betartásával használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiófrekvenciás kommunikációban. Azonban a fentiek
betartása mellett sem garantálható, hogy az adott telepítési környezetben nem fordul elő interferencia. Ha a berendezés mégis káros
interferenciát okoz a rádió- és tévévételben (az egység ki- és bekapcsolásával állapítható meg), akkor javasolt az alábbi műveletek
közül egy vagy több elvégzése az interferencia megszüntetése érdekében:

• Módosítsa a vevőantenna irányítottságát vagy helyét.

• Válassza szét jobban a berendezést és a vevőkészüléket.

• A berendezést ne arra az áramkörre csatlakoztassa, amire a vevőkészülék csatlakoztatva van.

• Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy tapasztalt rádió-/tévészerelővel.

Ez a berendezés megfelel az FCC előírások 15. fejezetében szereplő irányelveknek. A készülék működtetésének az alábbi két
feltétele van:

(1) a készülék nem okozhat veszélyes interferenciát.

(2) a készüléknek fel kell ismernie a vételi zavarokat, beleértve a nemkívánatos működést okozó interferenciát is.

Fontos információ:
Ha a berendezésen a MUSIC Group engedélye nélkül módosításokat hajtanak végre, akkor visszavonható a felhasználó működtetési
joga.

17


Click to View FlipBook Version