The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pioneer AVIC-F60DAB, AVIC-F960DAB, AVIC-F960BT, AVIC-F860BT HU

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-03 10:09:10

Pioneer AVIC-F60DAB, AVIC-F960DAB, AVIC-F960BT, AVIC-F860BT HU

Pioneer AVIC-F60DAB, AVIC-F960DAB, AVIC-F960BT, AVIC-F860BT HU

Használati útmutató

AV NAVIGÁCIÓS RENDSZER

AVIC-F60DAB
AVIC-F960DAB
AVIC-F960BT
AVIC-F860BT

Első lépésként olvassa el a "Fontos információk" fejezetet.
Ez a fejezet tartalmazza azokat az információkat, amelyeket a felhasználónak feltétlenül ismernie kell a készülék
használatának megkezdése előtt.

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott.

A készülék működtetésének megismeréséhez feltétlenül olvassa el a használati útmutatót. Az elolvasás után tegye az
útmutatót biztonságos helyre, mivel később is szüksége lehet rá.

Fontos

A példákban bemutatott kijelzőképek különbözhetnek a ténylegesen megjelent kijelzésektől, mivel ezek előzetes
értesítés nélkül változhatnak a folyamatos továbbfejlesztéseknek köszönhetően.

Tartalom

Gyors útmutató .......................................................... 9 CD kártyarés használata......................................... 21
AVIC-F960DAB / AVIC-F960BT / AVIC-F860BT ...... 9 USB-csatlakozó kezelése ....................................... 21
Hardveres kezelőgombok ..................................... 9 Megjegyzések a készülék használatához ............... 22
Menükezelés az érintőgombokkal ....................... 10 Teendők probléma esetén ...................................... 22
Menükezelés a hardvergombokkal...................... 10 Elérhetőség............................................................. 22
Navigációs menük használata ............................ 11 A készülék jellemzői................................................ 22
Navigálás cím megadásával ............................... 11 Tartozék CD-ROM .................................................. 22
AVIC-F60DAB ........................................................ 12 1. fejezet: Bevezető .................................................. 23
Hardveres kezelőgombok ................................... 12 A kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók ................... 23
Menükezelés az érintőgombokkal ....................... 13
Menükezelés a hardvergombokkal...................... 13 Kézikönyv használata.......................................... 23
Navigációs menük használata ............................ 14 Az útmutatóban használt egyezményes jelek...... 23
Navigálás cím megadásával ............................... 14 Az útmutatóban használt kifejezések .................. 23
Megjegyzések a belső memóriával kapcsolatban ... 23
Fontos információk .................................................. 15 Teendők a gépjármű akkumulátorának kivétele
Bevezetés.................................................................. 16 előtt...................................................................... 23
Adatok törlése ..................................................... 23
Licencszerződés..................................................... 16 Mikroprocesszor visszaállítása............................ 24
Néhány szó a térképadatbázisról ........................... 18 2. fejezet: Alapszintű műveletek.............................. 25
Az útmutatóban használt kifejezések ..................... 18 Kezelőszervek és funkciók...................................... 25
A készülék lopással szembeni védelme.................. 25
"Első kijelző" és "Hátsó kijelző" ........................... 18 Előlap levétele ..................................................... 26
"Videokép" .......................................................... 18 Az előlap visszahelyezése................................... 26
"SD memóriakártya"............................................ 18 Megjegyzések az LCD panel használatával
Figyelmeztetések az előlap levételével kapcsolatban kapcsolatban........................................................... 26
............................................................................... 19 LCD panel szögének beállítása .............................. 26
Forgalmi információk .............................................. 20 Adathordozók behelyezése/ kiszedése/
Sebességhatár-kijelzések....................................... 20 csatlakoztatása ....................................................... 26
Gépjármű-tartozékok státusza................................ 20 Lemezek behelyezése és kivétele ....................... 27
iPhone készülékekre és okostelefonokra telepített SD memóriakártya behelyezése és kivétele........ 27
appok...................................................................... 20 iPod eszköz csatlakoztatása és lekötése ............ 28
Kézifékes funkciókorlátozás ................................... 20 USB memória csatlakoztatása és lekötése ......... 28
Hátsó monitorkimenetre csatlakoztatott kijelző Rendszer beindítása és kikapcsolása..................... 28
használata .............................................................. 20 Teendők első bekapcsoláskor................................. 28
Akkumulátor lemerülés elleni védelme ................... 21 Mindennapos indítás............................................... 28
Tolatókamera.......................................................... 21

2

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Üzenet a térképadatbázisról ............................... 29 Úticél keresése az elmentett helyek közül .............. 42
Kijelző kikapcsolása ............................................... 29 Úticél keresése az elmentett útvonalak közül ......... 43
Menüképernyők használata.................................... 29 A legutóbb keresett helyszínek kiválasztása........... 43

Érintőgombok használata a menüképernyők Előzmények listája............................................... 43
átkapcsolásához ................................................. 29 Intelligens előzménylista...................................... 44
Képernyőváltás a hardvergombokkal .................. 30 Kombinált keresés .................................................. 44
Támogatott AV forrás ............................................. 31 Helykeresés koordináták szerint ............................. 45
AV műveleti képernyő megnyitása ......................... 31 Helyszínkeresés térképgörgetéssel ........................ 45
Elülső forrás kiválasztása az AV forrásválasztó 6. fejezet: Aktuális útvonal ellenőrzése és
képernyőn ........................................................... 31 módosítása................................................................ 46
Elülső forrás kiválasztása a forráslistából ........... 31 Útvonal módosítása ................................................ 46
AV forrás kikapcsolása ........................................... 32 Alternatív útvonalak ellenőrzése útvonaltervezés
Forrásikonok kijelzési sorrendjének módosítása .... 32 közben................................................................. 46
Forrásgombok kijelzési sorrendjének módosítása.. 32 Útvonal-alternatívák összehasonlítása az aktuális
Érintőpanel használata ........................................... 32 útvonallal ............................................................. 46
Közös érintőgombok használata ......................... 32 Új kezdőpont beállítása az útvonalra................... 46
Listaképernyők használata.................................. 32 Úticéllista szerkesztése ....................................... 47
Időbeállító sáv használata................................... 33 Aktuális navigációs útvonal törlése...................... 47
Érintőbillentyűzet használata .............................. 33 Útvonaltervező használata...................................... 47
Navigációs rendszer első beindítása ...................... 33 Útvonal-információk és beállítások ellenőrzése ...... 48
3. fejezet: Navigációs menüképernyő kezelése..... 35 Útvonal-szimuláció megtekintése ........................ 48
Navigációs menü használata.................................. 35 7. fejezet: Helyek és útvonalak regisztrálása és
4. fejezet: Térkép használata................................... 36 szerkesztése ............................................................. 49
Térképképernyőn megjelenített elemek.................. 36 Helyszínek elmentése............................................. 49
Gyakran látható manőverjelző szimbólumok .......... 36 Útvonalak elmentése .............................................. 49
Aktuális pozíció megtekintése a térképen............... 37 Helyszínek elmentése figyelmeztető pontként..... 49
Böngészés az adatmezőben .................................. 37 8. fejezet: Forgalmi információk használata........... 51
Sofőrképernyő konfigurálása .................................. 37 Valós idejű forgalmi információk fogadása (TMC)... 51
Térképképernyő kezelése....................................... 38 Forgalmi események ellenőrzése a térképen.......... 51
Léptékmódosítás................................................. 38 9. fejezet: Hasznos utazási információk ................. 52
Intelligens léptékmódosítás................................. 38 Hasznos információk ellenőrzése ........................... 52
Átkapcsolás a 2D-s és 3D-s nézetek vagy a 2D-s 10. fejezet: Navigációs beállítások testreszabása . 53
iránytű nézet között. ............................................ 38 Alapértelmezett beállítások visszaállítása ........... 53
Térkép látószögének beállítása .......................... 38 Beállítások menü elemei ......................................... 54
Térképgörgetés a kívánt pozícióba ..................... 39 Útvonal-beállítások .............................................. 54
5. fejezet: Hely keresése és kiválasztása ............... 40 Hangbeállítások................................................... 55
Helykeresés cím szerint.......................................... 40 Figyelmeztetések beállítása ................................ 55
Létesítmények keresése (POI helyek) .................... 40 Navigációs térkép beállításai............................... 56
POI pontok keresése kategóriák szerint.............. 40 Regionális beállítások.......................................... 57
POI keresés kategóriák szerint vagy közvetlenül a Megjelenítés beállításai ....................................... 57
létesítmény nevének megadásával ..................... 41 Forgalmi beállítások ............................................ 57
Közeli gyorsszervizek és elsősegélynyújtó helyek Időjárás-előrejelzés beállításai ............................ 57
keresése ............................................................. 42

3

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Utazásfelügyelő beállításai ................................. 57 13. fejezet: iPod / iPhone vagy okostelefon
Csatlakoztatott szolgáltatások beállításai............ 58 konfigurálása ............................................................ 69
Felhasználási naplók beállításai ......................... 58
Konfigurációs varázsló indítása........................... 58 iPod / iPhone eszköz vagy okostelefon
11. fejezet: Bluetooth eszközök regisztrálása és konfigurálása........................................................... 69
csatlakoztatása......................................................... 59 Csatlakoztatási módszer beállítása......................... 69
Kommunikációs eszközök előkészítése ................. 59 iPod kompatibilitás .................................................. 70
Bluetooth eszközök regisztrálása ........................... 59 Android™ eszközök kompatibilitása ....................... 70
Közeli Bluetooth eszközök keresése................... 59 MirrorLink eszközök kompatibilitása ....................... 70
Párosítás a Bluetooth eszközökről ...................... 60 Eszközök csatlakoztatása és funkciók .................... 71
Automatikus csatlakozás a Bluetooth eszközre .. 60 14. fejezet: Rádió kezelése....................................... 74
Regisztrált eszköz törlése ................................... 60 Érintőgombok használata ....................................... 74
Regisztrált Bluetooth eszköz kézi csatlakoztatása . 61 Képernyőn megjelenő elemek................................. 74
Láthatóság beállítása ............................................. 61 Indítási eljárás......................................................... 75
PIN kód megadása a Bluetooth vezeték nélküli Hullámsáv kiválasztása........................................... 75
kapcsolathoz........................................................... 61 Kézi állomáskeresés ............................................... 75
Bluetooth eszközcím megjelenítése ....................... 62 Kereső hangolás ..................................................... 75
Bluetooth memória törlése...................................... 62 Programozott csatornák kiválasztása a
Bluetooth szoftver frissítése.................................... 62 csatornalistából ....................................................... 75
Bluetooth szoftververzió megjelenítése .................. 62 Műsorszóró állomások elmentése........................... 75
12. fejezet: Kihangosított telefonálás ..................... 63 Legjobban vehető frekvenciák elmentése............... 76
Telefonkezelő menü előhívása ............................... 63 Legjobban fogható frekvenciák behangolása.......... 76
Érintőgombok ...................................................... 63 Közlekedési hírek vétele ......................................... 76
Képernyőn megjelenő elemek............................. 63 Műsor megszakítása hírekkel ................................. 77
Telefonhívás kezdeményezése .............................. 63 Alternatív frekvenciák behangolása ........................ 78
Közvetlen tárcsázás ............................................ 63 Adók korlátozása a regionális műsorokra ............... 78
Telefonszám tárcsázása a telefonkönyvből ........ 64 Automatikus PI keresés aktiválása ......................... 79
Tárcsázás az előzménylistából ........................... 65
Programozott telefonszámokat tartalmazó listák Automatikus PI keresés (programozott
használata........................................................... 65 állomásokra)........................................................ 79
Telefonhívás fogadása ........................................... 66 FM tuner hangminőségének beállítása ................... 79
Beérkező hívás fogadása.................................... 66 Dalinformációk elmentése az iPod eszközre (iTunes
Tárcsázó képernyő ikonizálása .............................. 66 Tagging).................................................................. 79
Telefon-beállítások módosítása.............................. 66 Hardver gombok használata ................................... 79
Automatikus hívásfogadás .................................. 66 15. fejezet: Digitális rádió (DAB) használata .......... 80
Csengőhang aktiválása....................................... 66 Érintőgombok használata ....................................... 80
Keresztnév és vezetéknév sorrendjének cseréje 67 Képernyőn megjelenő elemek................................. 80
Privát mód beállítása........................................... 67 Indítási eljárás......................................................... 81
Beszélgetőpartner hallgatási hangerejének Hullámsáv kiválasztása........................................... 81
beállítása............................................................. 67 Csatorna kiválasztása a listából.............................. 81
Hangfelismerés funkció használata (iPhone).......... 67 Legutóbbi adás meghallgatása ............................... 82
Megjegyzések a kihangosított telefonáláshoz ........ 68 Kézi állomáskeresés ............................................... 82
Kereső hangolás ..................................................... 82
Programozott csatornák kiválasztása a
csatornalistából ....................................................... 82

4

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Műsorszóró állomások elmentése .......................... 82 Indítási eljárás (lemezekre) ..................................... 95
Automatikus átkapcsolás egy jó vételi Indítási eljárás (USB/SD) ........................................ 95
érzékenységgel rendelkező csatornára .................. 83 Fájlok kiválasztása a fájlnevek listájából ................. 95
Hardver gombok használata................................... 83 Ismétlési tartomány beállítása................................. 95
16. fejezet: Lemezek lejátszása............................... 84 Lejátszás képkockánként ........................................ 95
Érintőgombok használata (audió) ........................... 84 Lassított lejátszás ................................................... 96
Érintőgombok használata (videó) ........................... 84 Médiafájl típusának módosítása.............................. 96
Képernyőn megjelenő elemek (audió) .................... 85 Hardver gombok használata ................................... 96
Képernyőn megjelenő elemek (videó) .................... 85 19. fejezet: Tömörített állóképek lejátszása ........... 97
Indítási eljárás ........................................................ 86 Érintőgombok használata ....................................... 97
Fájlok kiválasztása a fájlnevek listájából ................ 86 Képernyőn megjelenő elemek................................. 97
Műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása ............ 86 Indítási eljárás......................................................... 98
Ismétlési tartomány beállítása ................................ 86 Fájlok kiválasztása a fájlnevek listájából ................. 98
Médiafájl típusának módosítása ............................. 87 Fájlok véletlen sorrendű lejátszása ......................... 98
A lejátszani kívánt rész megkeresése .................... 87 Ismétlési tartomány beállítása................................. 98
DVD menü kezelése............................................... 87 Médiafájl típusának módosítása.............................. 98
Felirati nyelv módosítása ........................................ 87 Diavetítés időközének beállítása............................. 99
Audionyelv beállítása.............................................. 87 Hardver gombok használata ................................... 99
Lejátszás képkockánként........................................ 88 20. fejezet: iPod lejátszás....................................... 100
Lassított lejátszás ................................................... 88 Érintőgombok használata (audió) ......................... 100
Visszatérés egy kijelölt jelenetre............................. 88 Érintőgombok használata (videó).......................... 100
Lejátszás folytatása (könyvjelző funkció)................ 88 Képernyőn megjelenő elemek (audió) .................. 101
DVD menü kezelése az érintőgombokkal ............... 88 Képernyőn megjelenő elemek (videó)................... 101
Kameraállás kiválasztása ....................................... 89 Indítási eljárás....................................................... 102
Hangkimenet kiválasztása ...................................... 89 Kevert sorrendű lejátszás beállítása ..................... 102
Hardver gombok használata................................... 89 Ismétlési tartomány beállítása............................... 102
17. fejezet: Tömörített hangfájlok lejátszása ......... 90 Zeneszámok vagy videoforrások kiválasztása a
Érintőgombok használata ....................................... 90 listaképernyőről..................................................... 103
Képernyőn megjelenő elemek ................................ 90 A készülék iPod funkcióinak használata az iPod
Indítási eljárás (lemezekre)..................................... 91 egységről .............................................................. 104
Indítási eljárás (USB/SD)........................................ 91 Hangoskönyv sebességének módosítása............. 104
Átkapcsolás a böngésző módba............................. 92 A lejátszás alatt álló műsorszámhoz társított listák
Fájlok kiválasztása a fájlnevek listájából ................ 92 megjelenítése (Link Search) ................................. 104
Fájl kiválasztása a lejátszás alatt álló műsorszámhoz Hardver gombok használata ................................. 104
társított listából (Link Search) ................................. 92 Lejátszás zenei alkalmazással (nem iPod) iPod
Fájlok véletlen sorrendű lejátszása......................... 92 forrásként .............................................................. 104
Ismétlési tartomány beállítása ................................ 93
Médiafájl típusának módosítása ............................. 93 Érintőgombok használata .................................. 105
Hardver gombok használata................................... 93 Képernyőn megjelenő elemek ........................... 105
18. fejezet: Tömörített videofájlok lejátszása......... 94 21. fejezet: iPhone vagy okostelefon alkalmazások
Érintőgombok használata ....................................... 94 használata ............................................................... 106
Képernyőn megjelenő elemek ................................ 94 AppRadio mód használata .................................... 106
Érintőgombok használata .................................. 106
Indítási eljárás ................................................... 106

5

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Billentyűzet használata ..................................... 108 Indítási eljárás (kamerára) .................................... 122
Képméret beállítása (okostelefonra) ................. 108 Videojel beállítása................................................. 122
Alkalmazás képének megjelenítése (30-tűs 27. fejezet: MIXTRAX funkció használata ............. 123
csatlakozóval ellátott iPhone)............................ 109 MIXTRAX funkció.................................................. 123
Alkalmazás képének megjelenítése (Lightning Érintőgombok........................................................ 123
csatlakozós iPhone) .......................................... 109 Tétel kiválasztása a műsorszámok lejátszásához. 123
Alkalmazás képének megjelenítése Nem lejátszandó műsorszámok kiválasztása........ 123
(okostelefon) ..................................................... 109 Lejátszási részlet kijelölése................................... 124
MirrorLink funkció használata ............................... 110 Villogási séma beállítása ...................................... 124
Érintőgombok használata 28. fejezet: Rendszerbeállítások............................ 125
(alkalmazásvezérlő sáv).................................... 110 Navigációs információs ablak................................ 125
Indítási eljárás ................................................... 110 Navigációs képernyő automatikus átkapcsolásának
Audiomix funkció használata ................................ 111 beállítása .............................................................. 125
22. fejezet: Aha Radio használata......................... 112 FM hangolási lépésköz módosítása...................... 125
Érintőgombok használata ..................................... 112 Digitális rádióantenna tápellátásának beállítása ... 126
Képernyőn megjelenő elemek .............................. 113 Bluetooth audioforrás aktiválása ........................... 126
Indítási eljárás ...................................................... 113 Ever Scroll funkció beállítása ................................ 126
30 tűs csatlakozóval ellátott iPhone készülékek 113 AV bemenet beállítása.......................................... 127
Lightning (villám) csatlakozóval ellátott iPhone Tolatókamera beállítása........................................ 127
készülékek ........................................................ 114
Okostelefonok ................................................... 114 Tolatókamera beállítása .................................... 127
Hardver gombok használata................................. 114 Tolatókamera polaritásának beállítása .............. 127
23. fejezet: Bluetooth lejátszók használata.......... 115 Kamera beállítása a kameranézet módra ............. 128
Érintőgombok használata ..................................... 115 Parkolástámogató jelzővonalak megjelenítése ..... 128
Képernyőn megjelenő elemek .............................. 116 Jelzővonalak megjelenítése a
Indítási eljárás ...................................................... 116 tolatókamera képén .............................................. 129
Fájlok kiválasztása a fájlnevek listájából .............. 117 Csökkentett üzemmód beállítása .......................... 130
Fájlok véletlen sorrendű lejátszása....................... 117 Demó képernyő kikapcsolása ............................... 130
Ismétlési tartomány beállítása .............................. 117 Rendszernyelv kiválasztása.................................. 130
Hardver gombok használata................................. 117 Klímavezérlés státusz-kijelzésének
24. fejezet: HDMI forrás használata ...................... 118 megfordítása ......................................................... 130
Érintőgombok használata ..................................... 118 Billentyűzet nyelvének beállítása az iPhone
Képernyőn megjelenő elemek .............................. 118 alkalmazásokhoz .................................................. 131
Indítási eljárás ...................................................... 118 Figyelmeztető hangjelzés beállítása ..................... 131
Érintőgombok használata ..................................... 119 Érintőpanel kalibrálása.......................................... 131
Képernyőn megjelenő elemek .............................. 119 Kép beállítása ....................................................... 131
Indítási eljárás ...................................................... 119 Firmware-verzió megjelenítése ............................. 132
Videojel beállítása ................................................ 120 Firmware frissítése................................................ 133
Kezelőképernyő átkapcsolása .............................. 120 Érzékelő-betanulási és vezetési státusz
26. fejezet: AV bemenet használata...................... 121 ellenőrzése............................................................ 133
Érintőgombok használata ..................................... 121 Státusz törlése ...................................................... 134
Képernyőn megjelenő elemek .............................. 121 Vezetékbekötések ellenőrzése ............................. 134
Indítási eljárás (AV forrásra) ................................. 121 29. fejezet: Hangbeállítások................................... 136
Fader/balansz beállítása ....................................... 136

6

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Balansz beállítása ................................................ 136 Jelszó és szint beállítása................................... 151
Hang némítása/lehalkítása ................................... 136
Hangforrásszint beállítása .................................... 137 DivX VOD regisztrációs kód megjelenítése .......... 151
Szűrő beállítása.................................................... 139
Regisztráció megszüntetéséhez szükséges DivX
Első és hátsó hangsugárzó-kimenet beállítása. 139 VOD kód megjelenítése ........................................ 152
Mélysugárzó-kimenet használata...................... 139
Hallgatási pozíció kiválasztása ............................. 139 DVD lemezek automatikus lejátszása................... 152
Hangsugárzó kimeneti szintjeinek
finombeállítása .................................................. 140 Tolatókamera videojelének beállítása................... 152
Fázisillesztés beállítása ........................................ 140
Hangerőszint automatikus beállítása.................... 141 Videokimeneti formátum kiválasztása................... 153
Hangszínszabályzó használata ............................ 142
Hangszíngörbék előhívása................................ 142 DVD nyelvkódlista................................................. 154
Hangszíngörbék egyéni beállítása .................... 142
Automatikus hangszínszabályzó használata..... 142 32. fejezet: Kedvencek menü................................. 155
Hangszíngörbe automatikus beállítása (Auto EQ) 142
Az automatikus EQ funkció elindítása Parancsikon kiválasztása...................................... 155
előtti teendők..................................................... 143
Automatikus EQ funkció végrehajtása .............. 143 Parancsikon eltávolítása ....................................... 155
30. fejezet: Téma menü .......................................... 145 33. fejezet: Gépjármű-tartozékok működési
Háttérkijelző kiválasztása ..................................... 145 státuszának megjelenítése .................................... 156
Háttérkép cseréje a külső eszközön (USB/SD)
tárolt háttérképre ............................................... 145 Akadályérzékeléssel kapcsolatos adatok
Megvilágítás színének beállítása.......................... 145 megjelenítése........................................................ 156
Szín kiválasztása a beprogramozott
színek közül ...................................................... 145 Klímavezérlő panel működési státuszának
Felhasználó által definiált színek létrehozása ... 146 megjelenítése........................................................ 156
Témaszín kiválasztása ......................................... 146 34. fejezet: Általános műveletek............................ 157
Órakép kiválasztása ............................................. 147
Az előre telepített nyitóképernyő módosítása ....... 147 Idő és dátum beállítása......................................... 157
Nyitóképernyő módosítása a külső eszközön
(USB/SD) tárolt képre ....................................... 147 Dalinformációk elmentése az iPod eszközre (iTunes
Másolat készítése a beállításokról........................ 148 Tagging)................................................................ 157
Témabeállítások exportálása ............................ 148
Témabeállítások importálása ............................ 148 Sound Retriever funkció beállítása ....................... 158
31. fejezet: Videolejátszó beállítása...................... 149
Elsőbbségi nyelvek beállítása............................... 149 Széles képarányú mód módosítása ...................... 158
Felirati nyelv beállítása...................................... 149
Audionyelv beállítása ........................................ 149 35. fejezet: Egyéb funkciók.................................... 159
Menünyelv beállítása ........................................ 149
Kameraállás ikon kijelzésének beállítása ............. 150 Videó kiválasztása a hátsó kijelzőre ..................... 159
Képméretarány beállítása..................................... 150
Szülői felügyeleti szint beállítása .......................... 151 Lopásgátló funkció beállítása................................ 159

Jelszó megadása .............................................. 159

Jelszó megadása .............................................. 160

Jelszó törlése .................................................... 160

Elfelejtett jelszó ................................................. 160

Rendszer visszaállítása az alapértelmezett
állapotra ................................................................ 161

Alapértelmezett beállítások visszaállítása ......... 161

Függelék.................................................................. 162

Hibakeresés .......................................................... 162

Hibaüzenetek ........................................................ 164

Helymeghatározási technológia ............................ 168

GPS pozícionálás .............................................. 168

Pozícionálás közvetlen helymeghatározással ... 168

GPS és közvetlen helyszámítás együttes
működése.......................................................... 168

Jelentősebb hibák kezelése .................................. 169

Teendők, ha nem megfelelő a GPS
pozícionálás ...................................................... 169

7

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Helymeghatározási hibákhoz vezető MHL ...................................................................... 181
körülmények...................................................... 170 IVONA Text-to-Speech ......................................... 181
Útvonal-tervezési információk............................... 172 Megjegyzés a videók megtekintéséhez ................ 181
Útkeresési specifikációk.................................... 172 Megjegyzés a DVD videók megtekintéséhez ........ 181
Lemezek kezelése és ápolása.............................. 173 Megjegyzés az MP3 fájlok használatához ............ 181
Beépített meghajtó és annak ápolása ............... 173 Térképes lefedettség ............................................ 181
Lemez lejátszásának környezeti körülményei ... 173 LCD képernyő megfelelő használata .................... 181
Támogatott lemezek ............................................. 173
DVD-Video és CD ............................................. 173 LCD képernyő kezelése .................................... 181
AVCHD felvételt tartalmazó lemezek ................ 173 Menürendszer ....................................................... 182
DualDisc lemezek lejátszása ............................ 173
Dolby Digital ...................................................... 174 Telefonkezelő menü .......................................... 182
Lejátszható adathordozókra vonatkozó részletes Rendszermenü .................................................. 182
információk ........................................................... 174 Téma menü ....................................................... 182
Kompatibilitás.................................................... 174 Audio menü ....................................................... 182
Adathordozó-kompatibilitási táblázat................. 176 Képbeállítások menü ......................................... 183
Bluetooth .............................................................. 179 Bluetooth menü ................................................. 183
SDHC és microSDHC logó ................................... 179 Műszaki jellemzők................................................. 184
WMA/WMV ........................................................... 179
DivX...................................................................... 179
AAC ...................................................................... 179
Android™.............................................................. 179
MirrorLink.............................................................. 179
Részletes információk a csatlakoztatott iPhone
eszközökről........................................................... 179
iPod és iPhone .................................................. 180
Lightning ........................................................... 180
App Store .......................................................... 180
iOS .................................................................... 180
iTunes ............................................................... 180
App-alapú csatlakoztatott tartalom használata ..... 180
Aha Radio ......................................................... 180
HDMI .................................................................... 180
Folyadékkristályos (LCD) képernyő .................. 180
LCD képernyő karbantartása ............................ 181
LED (világító dióda) háttérfény.......................... 181

8

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

GYORS ÚTMUTATÓ

AVIC-F960DAB / AVIC-F960BT / AVIC-F860BT

Az alábbi útmutató a navigációs rendszer alapvető kezelésével foglalkozik. A fejlett műveletekkel kapcsolatos
részletekért tanulmányozza át a berendezéshez mellékelt részletes használati útmutatót.

Hardveres kezelőgombok

(1) gomb (lemezkiadás)
(2) VOL (+/-) hangerőszabályzó gombok

Ezekkel a gombokkal szabályozható a hang- és képforrás hangerőssége.
(3) MAP gomb

Nyomja meg a gombot a térkép megjelenítéséhez.
(4) HOME gomb

Ez a gomb a kezdőmenü megjelenítésére szolgál.
(5) MODE gomb

Ezzel a gombbal lehet átkapcsolni az AV műveleti képernyő és az alkalmazásmenü között.
(6) TRK gomb
(7) gomb

Nyomja meg a gombot az előlap lecsatolásához.

9

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT
Menükezelés az érintőgombokkal
Menükezelés a hardvergombokkal

10

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Navigációs menük használata

Lehetőség van különféle funkciók használatára, például a navigáció és a vonatkozó beállítások elvégzésére.
A kijelzőn megjelenik néhány menüopció, amikor tervezett útvonal nélkül történik a navigáció.

(1) Visszatérés a térképhez
(2) Úticél keresése cím vagy koordináta megadásával, vagy egy POI pont kiválasztásával
(3) Útvonalterv létrehozása a listában szereplő úticélok kiválasztásával
(4) A vezetéshez használható információk megjelenítése
(5) Programbeállítások konfigurálása
(6) A felhasználó számára fontos információk megtekintése
(7) A felhasználói profilszerkesztő képernyő megnyitása, ahol lehetőség van új profil hozzáadására vagy a meglévők

szerkesztésére
(8) A navigációs hangrendszer némítása (például hangos navigáció és sípolás)
(9) 2D, 3D és 2D északi kijelzőmód kiválasztása
(10) Az elmentett kedvenc helyszín megjelenítése
(11) A navigációs rendszerrel kapcsolatos információk megjelenítése (verziószám, licenc stb.)

Navigálás cím megadásával 9 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás
úticélként)] gombot a célállomás beállításához.
1 Nyomja meg a MAP gombot a térkép
megjelenítéséhez. A navigációs paraméterek összegzése után megjelenik
a navigált útvonal a térképen, és automatikusan
2 Érintse meg a térképen található gombot a kiszámításra kerülnek a célba juttatáshoz szükséges
navigációs menü megjelenítéséhez. adatok.
10 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot. indítása)] gombot a navigáció indításához.

4 Érintse meg az [Address (cím)] gombot a Kezdetét veszi a navigálás a beállított adatok alapján.
címkereső kép megjelenítéséhez.

5 Érintse meg a [Country (ország)] gombot, és
válassza ki a célországot.

6 Érintse meg a [Town (város)] gombot, és
válassza ki a keresett várost.

7 Érintse meg a [Street (utca)] gombot, és
válassza ki a keresett utcát.

8 Érintse meg a [House Number / Intersection
(házszám / csomópont)] gombot, és válasszon ki
egy házszámot vagy csomópontot.

Az utcanév megérintése után megjelenik a célállomás a
térképen.

11

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

AVIC-F60DAB

Az alábbi útmutató a navigációs rendszer alapvető kezelésével foglalkozik. A fejlett műveletekkel kapcsolatos
részletekért tanulmányozza át a berendezéshez mellékelt részletes használati útmutatót.

Hardveres kezelőgombok

(1) VOL (+/-) hangerőszabályzó gombok
Ezekkel a gombokkal szabályozható a hang- és képforrás hangerőssége.

(2) MAP gomb
Nyomja meg a gombot a térkép megjelenítéséhez.

(3) HOME gomb
Ez a gomb a topmenü megjelenítésére szolgál.

(4) MODE gomb
Ezzel a gombbal lehet átkapcsolni az AV műveleti képernyő és az alkalmazásmenü között.

(5) TRK gomb
(6) gomb (lemezkiadás)

12

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT
Menükezelés az érintőgombokkal
Menükezelés a hardvergombokkal

13

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Navigációs menük használata

Lehetőség van különféle funkciók használatára, például a navigáció és a vonatkozó beállítások elvégzésére.
A kijelzőn megjelenik néhány menüopció, amikor tervezett útvonal nélkül történik a navigáció.

(1) Visszatérés a térképhez
(2) Úticél keresése cím vagy koordináta megadásával, vagy egy POI pont kiválasztásával
(3) Útvonalterv létrehozása a listában szereplő úticélok kiválasztásával
(4) A vezetéshez használható információk megjelenítése
(5) Programbeállítások konfigurálása
(6) A felhasználó számára fontos információk megtekintése
(7) A felhasználói profilszerkesztő képernyő megnyitása, ahol lehetőség van új profil hozzáadására vagy a meglévők

szerkesztésére
(8) A navigációs hangrendszer némítása (például hangos navigáció és sípolás)
(9) 2D, 3D és 2D északi kijelzőmód kiválasztása
(10) Az elmentett kedvenc helyszín megjelenítése
(11) A navigációs rendszerrel kapcsolatos információk megjelenítése (verziószám, licenc stb.)

Navigálás cím megadásával 9 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás
útcélként)] gombot a célállomás beállításához.
1 Nyomja meg a MAP gombot a térkép
megjelenítéséhez.

2 Érintse meg a térképen található gombot a
navigációs menü megjelenítéséhez.

3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot.

4 Érintse meg az [Address (cím)] gombot a
címkereső kép megjelenítéséhez.

5 Érintse meg a [Country (ország)] gombot, és A navigációs paraméterek összegzése után megjelenik
válassza ki a célországot. a navigált útvonal a térképen, és automatikusan
kiszámításra kerülnek a célba juttatáshoz szükséges
6 Érintse meg a [Town (város)] gombot, és adatok.
válassza ki a keresett várost. 10 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
indítása)] gombot a navigáció indításához.
7 Érintse meg a [Street (utca)] gombot, és
válassza ki a keresett utcát. Kezdetét veszi a navigálás a beállított adatok alapján.

8 Érintse meg a [House Number / Intersection 14
(házszám / csomópont)] gombot, és válasszon ki
egy házszámot vagy csomópontot.

Az utcanév megérintése után megjelenik az úticél.

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

FONTOS INFORMÁCIÓK

Egyes országok és kormányrendeletek megtiltják vagy FIGYELEM
korlátozzák az ilyen típusú berendezések gépjárműben
történő telepítését és használatát. Kérjük, hogy tartsa Ez a termék az 1-es lézerosztályba tartozik az IEC
be az összes hatályos törvényt és rendeletet a készülék 60825-1:2007 biztonsági előírásoknak megfelelően, és
használatára, telepítésére és működtetésére az 1M osztályba tartozó lézermodult tartalmaz.
A folyamatos biztonság garantálása érdekében ne
vonatkozóan. vegye le a készülék burkolatát, és ne próbáljon
hozzáférni a termék belsejéhez. A készülék
szervizelését csak szakember végezheti.

Ha el szeretné dobni a terméket, ne keverje a háztartási
szemét közé. A hatályos jogszabályokkal összhangban
az elektromos termékek számára külön gyűjtőhelyek
állnak rendelkezésre, ahol biztosítani tudják a
berendezések megfelelő kezelését, helyreállítását és
újrahasznosítását.

Az EU 25 tagállamában, Svájcban és Norvégiában a
magán háztartások ingyen adhatják le a már nem
használt elektromos termékeket a kijelölt
gyűjtőhelyeken vagy a kereskedőknél (ha hasonló
terméket vásárol). A fentiektől eltérő országok esetén
keresse meg a helyi hatóságokat, ahol tájékoztatást
tudnak adni az ártalmatlanítás megfelelő módszeréről.
A fentiek betartásával biztosítható, hogy az eldobott
termékek megfelelő kezelésben részesüljenek, az előírt
módon végezzék a helyreállításukat és
újrafelhasználásukat, így megakadályozható, hogy
negatív hatással legyenek a környezetre és az emberi
egészségre.

15

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

BEVEZETÉS

Licencszerződés 2 KORLÁTOZOTT GARANCIA

PIONEER AVIC-F60DAB, AVIC-F990DAB, A Szoftver és a kapcsolódó dokumentációk a "jelen
AVIC-F960BT, AVIC-F860BT formájukban" kerülnek a Felhasználóhoz. Pioneer és
licenciaadója (ezentúl együttesen "Pioneer") NEM
A JELEN SZERZŐDÉS ÖN, MINT FELHASZNÁLÓ ÉS VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLELMEZETT
A PIONEER CORPORATION JAPAN GARANCIÁT, TEHÁT A FELHASZNÁLÓ SEMMILYEN
(TOVÁBBIAKBAN "PIONEER") KÖZÖTT JÖN LÉTRE. FORMÁBAN NEM ILLETI MEG
mielőtt ELKEZDENÉ használni a Pioneer termékre TERMÉKSZAVATOSSÁG A FORGALMAZHATÓSÁG
telepített Szoftvert Kérjük, HOGY olvassa el ÉS AZ ALKALMAZHATÓSÁG TEKINTETÉBEN.
figyelmesen a Szerződés kikötéseit és feltételeit EGYES ORSZÁGOKBAN NEM ENGEDÉLYEZETT A
tartalmazó bekezdéseket. A Pioneer termékekre KELLÉKSZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSA VAGY
telepített Szoftver (továbbiakban "Szoftver") KIZÁRÁSA, EZ ESETBEN A FENTI KORLÁTOZÁS
használatával a Felhasználó elfogadja a jelen NEM ALKALMAZHATÓ A FELHASZNÁLÓRA. A
Szerződés feltételeit és kikötéseit. A Szoftver tartalmaz Szoftver komplex termék, ennek megfelelően
egy harmadik fél (vagy Felek) által szolgáltatott tartalmazhat hibákat, illetve alkalmazási nehézségeket.
adatbázist is, melynek felhasználásával Ön, mint A Pioneer nem garantálja, hogy a Szoftver működése
Felhasználó elfogadja a harmadik fél szerződéses mindenkor és minden szempontból maradéktalanul
feltételeit, amely a jelen Szerződés mellékletét képezi. megfelel a Felhasználó egyéni elvárásainak, sem azt,
Ha Ön nem fogadja el a szerződéses kikötéseket és hogy a Szoftver teljesen mentes bármilyen jellegű
feltételeket, akkor a termékek átvételét követő öt (5) hibától, illetve az esetleges alkalmazási
napon belül haladéktalanul juttassa vissza a PIONEER rendellenességek elháríthatók, illetve elhárításra
terméket (a telepített Szoftverrel és a kapcsolódó kerülnek. Továbbá a Pioneer nem vállal felelősséget,
dokumentumokkal együtt) a hivatalos Pioneer illetve garanciát a Szoftver használatával vagy a
viszonteladóhoz. Szoftver használatának eredményével kapcsolatban,
legyen az pontosság, megbízhatóság vagy egyéb
1 LICENCJOG MEGADÁSA tényező.

A Pioneer a Felhasználó részére egy másra át nem 3 KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG
ruházható és nem kizárólagos engedélyt biztosít a
Pioneer termékekbe telepített Szoftverek és a A PIONEER SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
kapcsolódó dokumentumok személyes vagy belső SEM KÖTELEZHETŐ A SZOFTVER
üzleti használatára. A Szoftverről tilos másolatot HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN BEKÖVETKEZŐ
készíteni, ezen kívül tilos ellentétes irányú tervezést KÁROK, KÖVETELÉSEK, VESZTESÉGEK
végrehajtani, átfordítani, valamint bármilyen jellegű MEGTÉRÍTÉSÉRE, EZEN KÍVÜL NEM TEKINTHETŐ
módosítást végezni a Szoftveren. A Szoftver FELELŐSNEK A VÉLETLENSZERŰ, A KÖZVETETT
kölcsönzése, nyilvánosságra hozása, továbbadása, ÉS AZ EGYÉB KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRÓ
forgalmazása, lízingbe vagy másodlagos lízingbe adása, KÁROKÉRT, KIADÁSOKÉRT, ELMARADT
továbbá bármilyen más módon történő átruházása, BEVÉTELEKÉRT VAGY A VEVŐKÖR
valamint a jelen Szerződésben nem engedélyezett ELVESZTÉSÉÉRT FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A
módon történő használata szintén nem megengedett. PIONEER TUDOMÁST SZERZETT VAGY TUDOMÁST
Tilos kísérletet tenni a forráskód megfejtésére, valamint KELLETT VOLNA SZEREZNIE A NEM KÍVÁNATOS
a Szoftver egészének vagy bármely részének ellentétes ESEMÉNYEK VALÓSZÍNŰ BEKÖVETKEZÉSÉRŐL. A
irányú tervezésére, visszafejtésére, visszafordítására KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG EGYÜTTESEN
vagy bármilyen egyéb módon történő másolására. A ÉRVÉNYES A SZERZŐDÉSSZEGÉSRE, A
Felhasználó nem használhatja a Szoftvert üzleti célú JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
szolgáltatásra vagy más olyan tevékenységre, amely ELMULASZTÁSÁRA, AZ EGYÉB MULASZTÁSOKRA,
harmadik természetes vagy jogi személy által végzett A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE, VALAMINT
adatfeldolgozással jár. A FÉLREÉRTELMEZÉSRE ÉS AZ EGYÉB
FELRÓHATÓ CSELEKMÉNYEKRE. AMENNYIBEN
A Pioneer és licenciaadója fenntartja a Szoftver VALAMILYEN OKNÁL FOGVA NEM LEHETSÉGES A
másolási jogát, valamint a szabadalmi és egyéb KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG ÉS/VAGY A
tulajdonjogokat. A szerzői joggal védett Szoftver KORLÁTOZOTT GARANCIA VÉGREHAJTÁSA VAGY
másolása módosítás vagy más termékkel történő ALKALMAZÁSA, AKKOR A FELHASZNÁLÓ
összevonás esetén sem lehetséges. A Felhasználó TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A PIONEER
nem végezhet módosítást, nem távolíthatja el a szerzői KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE NEM
joggal kapcsolatos figyelmeztetést és a tulajdonjogot HALADHATJA MEG A TERMÉKÉRT KIFIZETETT
szemléltető szimbólumokat a Szoftverből. A Szoftver ELLENÉRTÉK ÖTVEN (50%) SZÁZALÉKÁT.
licencjoga, a hozzá kapcsolódó dokumentációk,
valamint a jelen licencszerződés csak abban az
esetben ruházható át harmadik személynek,
amennyiben a másik fél elolvassa a jelen Szerződés
kitételeit és feltételeit, és elfogadja a benne foglaltakat.

16

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Azokban az országokban, ahol a jogszabályok nem
teszik lehetővé a véletlenszerű és a következményes
károk megtérítésének korlátozását, illetve kizárását, ott
a jelen Szerződésben szereplő, korlátozott
felelősségvállalásra és korlátozott jótállásra vonatkozó
bekezdés érvénytelennek tekintendő. A jelen
Szerződésben szereplő garancia- és felelősség-
korlátozás csak olyan mértékig alkalmazható,
amennyire az nem ütközik szövetségi, állami
törvényekbe vagy helyi jogszabályokba,
rendelkezésekbe.

4 EXPORT TÖRVÉNY BIZTOSÍTÉKOK
A Felhasználó beleegyezik abba és egyúttal biztosítja,
hogy sem a Szoftver, sem a Pioneer részéről biztosított
műszaki adatok és információk, sem a termék maga
nem kerül exportra olyan országba vagy körzetbe,
amely kívül esik a Felhasználó közigazgatási területén.
Kivételt jelentenek ez alól a törvény által engedélyezett,
valamint a Kormányzat által meghozott szabályok.
Amennyiben a Szoftver jogszerűen került külföldön a
Felhasználó birtokába, úgy a Felhasználó nem
exportálhatja vissza sem a Szoftvert, sem a Pioneer
részéről megkapott műszaki információkat, sem a
terméket magát, mely tilalom alól kivételt képeznek az
illetékes Kormányzati szervek által meghozott
mentesítő törvények és jogszabályok, valamint a
Szoftver beszerzési helyén érvényes törvények és
előírások.

5 SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE
Jelen Szerződés egészen a megszűnésig érvényesnek
tekintendő. A Szoftver megsemmisítésével
automatikusan megszűnik a Szerződés. A Szerződés
megszűnését jelenti az is, ha a Felhasználó valamilyen
oknál fogva nem teljesíti a jelen Szerződés bármelyik
kitételét vagy feltételét. A Szerződés ilyen jellegű
megszűnése esetén a Felhasználó haladéktalanul
köteles megsemmisíteni a Szoftvert.

6 EGYÉB KIKÖTÉSEK
A jelen Szerződés a benne foglaltak tekintetében a
Pioneer és a Felhasználó közötti teljes körű
megállapodás. A Szerződés tartalma csak a Pioneer és
a Felhasználó együttes és írásban foglalt egyezsége
alapján módosítható. Ha a jelen Szerződés valamelyik
kikötése vagy feltétele kinyilvánítottan érvénytelenné
vagy betarthatatlanná válik, úgy a Szerződés további
része teljes mértékben hatályos és érvényes marad.

17

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Néhány szó a térképadatbázisról "SD memóriakártya"

• Ez az adatbázis csak a fejlesztési időszak alatt Az SD memóriakártya, az SDHC memóriakártya, a
meglévő utakkal, utcákkal, autópályákkal, microSD és a microSDHC memóriakártya egyaránt "SD
építkezésekkel és egyéb létesítményekkel memóriakártyaként" kerül említésre a használati
kapcsolatos információkat tartalmazza. útmutatóban.
Értelemszerűen az adatbázis elkészítése óta
bekövetkezett változások nem állnak rendelkezésre. FIGYELMEZTETÉS

• A meglévő és az újonnan épített létesítményektől • A készülék beépítését és javítását kizárólag
függően az adatok nem tükrözik minden esetben a szakember végezheti. A házilag történő beszerelés
valóságos helyzetet. és javítás elektromos áramütést és egyéb
veszélyes helyzetet okozhat.
• A navigációs rendszer térképes lefedettségével
kapcsolatban a weboldalunkon találhat • A készülék nem érintkezhet folyadékkal.
információkat. Elektromos áramütés lehet a következmény.
Ugyanakkor a keletkezett füst vagy túlmelegedés
• A jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása kárt tehet a készülékben is.
nélkül semmilyen módon nem szabad a
térképadatbázist részben vagy egészben másolni, • Ha folyadék vagy idegen tárgy kerül a készülék
illetve reprodukálni. belsejébe, akkor parkoljon le a gépjárművel
biztonságos helyen, fordítsa a gyújtáskapcsolót
• Amennyiben az adott közlekedési szabályok ACC OFF állásba, majd lépjen kapcsolatba a
(például jelzőtáblák) eltérnek az adatbázisban viszonteladóval vagy a legközelebbi hivatalos
szereplő információktól, úgy minden esetben a PIONEER szervizzel. Ne használja ilyen
helyi előírások (jelzőtáblák) tekintendők körülmények között a készüléket, mert a
irányadónak. következménye meghibásodás, tűzeset vagy
elektromos áramütés lehet.
• A térképadatbázisban szereplő közlekedési
szabályok a normál méretű személyszállító • Ha füstöt, furcsa zajt vagy szagot, illetve bármilyen
gépjárművekre vonatkoznak. Fontos tudni, hogy az abnormális jelet észlel az LCD képernyőn, akkor
adatbázis nem tartalmaz a nagyobb méretű kapcsolja ki azonnal a készüléket, és lépjen
gépjárművekre, a motorkerékpárokra és a speciális kapcsolatba a viszonteladóval vagy a legközelebbi
gépjárművekre vonatkozó szabályokat. hivatalos PIONEER szervizzel. Ha a készüléket
ilyen körülmények között használja, akkor
• ©1993-2012 NAVTEQ. Minden jog fenntartva. javíthatatlan meghibásodás lehet a következmény.

A NAVTEQ Maps a NAVTEQ tulajdonában álló védjegy. • Ne szerelje szét a készüléket, és ne végezzen
semmiféle átalakítást benne, mert a
Az útmutatóban használt kifejezések nagyfeszültségű alkatrészek elektromos áramütést
okozhatnak. Lépjen kapcsolatba a viszonteladóval
"Első kijelző" és "Hátsó kijelző" vagy a legközelebbi hivatalos PIONEER szervizzel,
ahol elvégzik a készülék átvizsgálását, beállítását
Ebben a kézikönyvben a navigációs egység házára vagy javítását.
rögzített megjelenítő egységet "Első kijelzőnek"
nevezzük. A navigációs egységhez külön megvásárolt FIGYELEM
bármely más megjelenítő egységre a "Hátsó kijelző"
megnevezést használjuk. Az útvonal tervezésekor automatikusan beállításra kerül
az útvonal és a navigáció. Ezen kívül csak a tervezés
"Videokép" időpontjában érvényes közlekedési szabályok kerülnek
beszámításra. Előfordulhat, hogy nem kerülnek
A kézikönyvben a "Videokép" a DVD-Video, a DivX® és beszámításra az egyirányú utcák és az útlezárások.
az iPod egységekről vagy a rendszerhez RCA kábellel Ha például egy adott utca csak a reggeli forgalom
csatlakoztatott egyéb berendezésekről – pl. általános számára kerül megnyitásra, és az autó később érkezik
célú AV készülékekről – továbbított mozgókép. oda, akkor szabályba ütközik a beállított útvonalon
történő közlekedés. Vezetés közben mindig figyelje az
aktuális jelzéseket. Fontos tudni, hogy a rendszer nem
ismer minden egyes aktuális helyzetet.

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el
figyelmesen az alábbi biztonsági információkat:

• Olvassa el végig figyelmesen a használati
útmutatót a navigációs berendezés működtetése
előtt.

18

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

• Ne felejtse el, hogy a navigációs rendszer funkciói • Nem szabad olyan helyre telepíteni a készüléket,
és szolgáltatásai (az opcionális tolatókamerával ahol (i) zavarja a vezetőt a kilátásban, (ii)
együtt) csak segédeszközként szolgálnak az akadályozza a gépjármű biztonsági
autóvezetéshez. Ezek nem pótolhatják a berendezéseinek működését (pl. légzsák,
vezetéshez szükséges figyelmet, ítélőképességet vészvillogó-kapcsoló), és (iii) akadályozza a
és gondosságot. biztonságos vezetést.

• Semmiképpen se működtesse a készüléket, a • A biztonsági övet végig becsatolva kell tartani.
letöltött alkalmazásokat vagy a tolatókamerát A becsatolatlan biztonsági öv súlyos kimenetelű
(ha van telepítve), ha a művelet elvonja a figyelmét balesethez vezethet.
a biztonságos közlekedéstől. Mindig tartsa be a
közlekedési szabályokat, és kizárólag az aktuális • Ne használjon fejhallgatót vezetés közben.
közlekedési szabályok szerint járjon el.
Amennyiben nehézsége támad a készülék Figyelmeztetések az előlap levételével
kezelésével vagy a kijelzőn megjelenő információk kapcsolatban
olvasásával, álljon félre az autóval, húzza be a
kéziféket, és parkolás közben végezze el a ƒ Az alábbi figyelmeztetések az AVIC-F960DAB,
szükséges beállításokat. AVIC-F960BT és AVIC-F860BT modellekre
vonatkoznak.
• Csak olyan személynek engedje meg a készülék
kezelését, aki elolvasta és megértette a használati FIGYELEM
útmutatóban szereplő utasításokat és információkat.
• A levehető előlap levétele vagy visszahelyezése
• Vészhelyzetben ne bízza magát a navigációs előtt forgassa a gyújtáskapcsolót az ACC OFF
rendszerre a kórházba, rendőrségre és a hasonló állásba.
létesítményekhez történő eljutáshoz. Kapcsolja ki a
kihangosított telefonálással kapcsolatos funkciókat, • Soha ne fogja meg szorosan a gombokat, és ne
és hívja a segélyhívószámot. próbálkozzon az előlap erőszakos levételével vagy
felhelyezésével. Ne tárolja az előlapot olyan
• A berendezés által megjelenített navigációs és helyeken, ahol magas hőmérséklet vagy
útvonal-tervezési információk csak hivatkozási páratartalom hatásának van kivéve. Pl.:
célokra használhatók. A navigációs készülék nem
minden esetben tükrözi a legfrissebb útlezárásokat, — A fűtőnyílások vagy légkondicionáló közelében.
forgalmi korlátozásokat, közlekedési feltételeket.
— Közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken (pl.
• A hatályos forgalmi korlátozások és javaslatok a műszerfal tetejére).
minden esetben irányadók a navigációs rendszer
által közölt információkkal szemben. Mindig figyelje — Eső hatásának kitett helyeken (pl. ajtó
az adott pillanatban érvényes korlátozásokat, közelében vagy a gépjármű padlólemezére).
ugyanis előfordulhat, hogy az alkalmazás azzal
ellentétes utasítást ad ki. • Ha otthagyja a járművet, akkor ne felejtse el levenni
az előlapot a navigációs egységről (az előlapot ne
• A helyi idő pontatlan beállítása esetén félrevezető hagyja az autóban).
navigációs utasításokat nyújthat a készülék.
• Az előlapot a levétel után biztonságos helyen
• Tilos olyan hangerővel működtetni a készüléket, tárolja, hogy ne fordulhasson elő annak
amely megakadályozza a külső forgalmi zajok megkarcolódása vagy megrongálódása.
észlelését, különös tekintettel a megkülönböztető
jelzésekre. • Ne hagyja, hogy kisgyerekek hozzáférjenek a
levehető előlaphoz, mivel előfordulhat, hogy a
• A biztonságos közlekedést szolgálja, hogy a szájukba veszik.
készülék egyes funkciói csak behúzott kézifék
mellett és álló gépjárművel használhatók. • A levehető előlapot ne érje túlzott rázkódás, illetve
nem szabad azt szétszerelni.
• A beépített memóriában tárolt adatok tulajdonosa
gyakorolja a szerzői jogokat, és felel az • Ne érintse meg az előlap vagy a navigációs
információkért. rendszer elektromos érintkezőit. Ennek
következménye hibás csatlakozás lehet. Ha az
• A használati útmutatót mindig tartsa kéznél, mert érintkezők bepiszkolódnak, akkor törölje le tiszta,
bármikor szüksége lehet rá. száraz ruhával.

• Mindig tartsa be a használati útmutatóban szereplő
figyelmeztetéseket.

Ha nem veszi figyelembe az útmutatóban szereplő és
magán a terméken feltűntetett figyelmeztetéseket és
intelmeket és/vagy nem előírásszerűen használja a
berendezést, akkor annak következménye súlyos
sérülés vagy halálos baleset lehet.

19

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Forgalmi információk Kézifékes funkciókorlátozás

• A Pioneer nem vállal felelősséget a közvetített A navigációs rendszer által kínált bizonyos funkciók
információk pontosságáért. (például az érintőkijelzős műveletek) használata
veszélyes vagy akár tiltott is lehet vezetés közben.
• A Pioneer nem vállal felelősséget a rádiócsatornák A kézifék pozícióját érzékelő funkcióletiltó rendszerrel
(vagy a kapcsolódó vállalkozások) által közölt van ellátva a készülék annak megakadályozása
információs szolgáltatások változásáért, például a érdekében, hogy ezeket a funkciókat a gépjármű
szolgáltatás törléséért vagy a fizetős mozgása közben használják. Ha mégis megpróbálja
szolgáltatásban bekövetkező változásokért. használni ezeket a funkciókat vezetés közben, akkor
A fentieknek megfelelően a gyártó nem ismer el ezek a funkciók egészen a gépjármű biztonságos
ilyen hivatkozással visszavásárlási igényt. helyen történő leállításáig és a kézifék behúzásáig
inaktívak maradnak. Ne feledkezzen meg arról, hogy a
Sebességhatár-kijelzések kézifék kiengedése előtt nyomja be a féket.

A sebességkorlátozás kijelzése a térképadatbázison FIGYELMEZTETÉS
alapul. A térképadatbázisban szereplő
sebességhatárok eltérhetnek az aktuálisan érvényben • A TÁPCSATLAKOZÓ VILÁGOSZÖLD
lévő korlátozásoktól. Az ilyen eltérések nem jelentenek VEZETÉKE A KÉZIFÉK BEHÚZOTT
hibát. Mindig az aktuális sebességkorlátozási jelzések ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁL,
szerint kell közlekedni. EZÉRT CSATLAKOZTATNI KELL A
KÉZIFÉKKAPCSOLÓ TÁPOLDALÁRA. A
Gépjármű-tartozékok státusza VEZETÉKBEKÖTÉSEK ELMULASZTÁSA,
ILLETVE A SZAKSZERŰTLEN BEKÖTÉS
Az opcionális gépjármű-adatbusz adapter JOGSZABÁLYT SÉRTHET, EMELLETT SÚLYOS
csatlakoztatásával megjeleníthető a navigációs BALESETHEZ VEZETHET.
képernyőn a gépjármű parkolásérzékelő funkciójának
működési státusza és a klímavezérlő panel. • Soha ne próbálkozzon a kézifékblokkoló
rendszert átalakítani vagy kiiktatni, mivel ez az
FIGYELEM Ön védelmét szolgálja. A kézifékblokkoló
rendszer átalakítása vagy kiiktatása súlyos
Az adapter telepítése után ne feledkezzen meg a sérülést vagy halálos balesetet okozhat.
működés ellenőrzéséről. Az akadályérzékelési
információk megjelenítési funkciója segít abban, hogy a • A készülékhez használt képernyő nem szolgálhatja
vezető jobban lásson, viszont nem ismeri fel az összes a vezető szórakoztatását. Súlyos anyagi károkkal
veszélyt vagy akadályt. Ne feledkezzen meg a és sérülésekkel járó balesetet okozhat a szabály
gépjármű közelében uralkodó körülmények megszegése.
ellenőrzéséről. Az adapterrel kompatibilis gépjármű
modellekről részletesebb információk találhatók a • Egyes országokban az utasok számára is törvény
weboldalunkon. A funkciók és kijelzések különbözőek tiltja a videók nézését a gépjárműben. Ilyen
lehetnek a gépjármű modelltől függően. Az egyes esetben be kell tartani a törvényes előírásokat.
modellekre elérhető funkciókkal kapcsolatban a
weboldalunkon találhat információkat. • Ha a videók megtekintéséhez vagy a korlátozott
funkciók használatához behúzza a kéziféket, akkor
iPhone készülékekre és parkoljon le egy biztonságos helyen, és ha a
okostelefonokra telepített appok gépjármű lejtős helyen parkol, akkor tartsa
lenyomva a féket a kézifék felengedése előtt,
A készülék biztonságos működtetése érdekében ellenkező esetben a gépjármű elgurulhat a kézifék
olvassa el a használati útmutatót. Mindig tartsa be a felengedésekor.
biztonságos vezetéshez szükséges közlekedési
szabályokat. Ne használjon olyan funkciókat a vezetés Ha vezetés közben kísérletet tesz a videózásra, akkor a
közben, amelyek akadályozzák a biztonságos 'Viewing of front seat video source while driving is
közlekedést, vagy amelyek használatát törvény tiltja. Az strictly prohibited' figyelmeztetés jelenik meg az
iPhone készülékekre vagy okostelefonokra telepített elülső kijelzőn. Ha videót szeretne nézni, akkor állítsa le
appok használatának megkezdése előtt olvassa el az a járművet egy biztonságos helyen, és húzza be a
összes utasítást és figyelmeztető üzenetet. A kéziféket. Ne feledkezzen meg arról, hogy a kézifék
navigációs appok használatakor elsősorban mindig a kiengedése előtt nyomja be a féket.
valóságos körülményeket figyelje.
Hátsó monitorkimenetre
csatlakoztatott kijelző használata

A videokimenetre (hátsó monitor kimenet) olyan kijelző
csatlakoztatható, amelyen a hátsó üléssoron ülő utasok
videót nézhetnek.

20

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

FIGYELMEZTETÉS USB-csatlakozó kezelése
SOHA ne telepítse a kijelzőt olyan helyre, ahol a vezető
azt nézheti a vezetés közben. FIGYELEM

Akkumulátor lemerülés elleni védelme • Az eszközön tárolt adatok elvesztésének vagy
sérülésének megakadályozása érdekében, soha ne
Ne feledkezzen meg arról, hogy a készüléket csak járó bontsa a csatlakoztatást adatátvitel közben.
motorral ajánlott működtetni. Lemerülhet az A Pioneer nem garantálja az összes USB
akkumulátor, ha álló motor mellett működteti a tömegtáreszközre a kompatibilitást, és nem vállal
készüléket. felelősséget a médialejátszókon, okostelefonoknon
vagy egyéb eszközökön előforduló adatvesztésért.

FIGYELMEZTETÉS
Ne telepítse a készüléket olyan gépjárműbe, amelyik
nem rendelkezik ACC vezetékkel vagy áramkörrel.

Tolatókamera

Lehetőség van külön megvásárolható tolatókamera
csatlakoztatására, amely segítséget nyújt a nehéz
parkolási helyzetekben vagy az utánfutók (lakókocsik)
ellenőrzésében.

FIGYELMEZTETÉS

ELŐFORDULHAT, HOGY FORDÍTVA JELENIK MEG A
KÉP. A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
CSAK FORDÍTOTT VAGY TÜKÖRKÉPES
KAMERÁHOZ HASZNÁLJA A BEMENETET. EGYÉB
FELHASZNÁLÁS SÉRÜLÉST VAGY KÁRT OKOZHAT.

FIGYELEM

Biztonsági okokból a tolatókamera funkció csak a
navigációs rendszer teljes beindítása után áll
rendelkezésre. A tolatókamera-funkció kizárólag a
tolatás elősegítésére és az utánfutó ellenőrzésére
szolgál. Ezt a funkciót nem szabad szórakoztató célra
használni.

CD kártyarés használata

FIGYELEM

• Ne hagyja, hogy a gyermekek hozzáférjenek az SD
kártyákhoz, mivel előfordulhat, hogy véletlenül
lenyelik.

• Az eszközön tárolt adatok elvesztésének vagy
sérülésének megakadályozása érdekében, soha ne
bontsa a csatlakoztatást adatátvitel közben.
Az esetek többségében nem lehet visszanyerni
vagy helyreállítani a helytelen kezelés miatt
elvesztett vagy megsérült adatokat. A Pioneer nem
vállal felelősséget az adatok elvesztéséből vagy
megrongálódásából eredő veszteségekért,
költségekért vagy kiadásokért. Vezetés közben ne
foglalkozzon az SD kártya csatlakoztatásával és
kiadásával.

21

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

MEGJEGYZÉSEK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

Teendők probléma esetén Használati feltételek
A CD-ROM-ra rögzített adatok szerzői joga a PIONEER
Ha a készülék nem megfelelően működik, akkor lépjen CORPORATION tulajdona. A nem engedélyezett
kapcsolatba a viszonteladóval vagy a legközelebbi átruházás, másolás, terjesztés, nyilvános közzététel,
Pioneer szervizzel. fordítás, értékesítés vagy hasonlók a szerzői jogokról
szóló törvény szerint túllépik a "személyes használat"
Elérhetőség vagy "hivatkozás" terjedelmét, ezért büntetőjogi
következményekkel járhatnak. A CD-ROM
Látogasson el az alábbi weboldalra: használatának feltétele a PIONEER CORPORATION
licencének megvásárlása.
http://www.pioneer.eu
Általános jogi nyilatkozat
• Regisztrálja a terméket. A vásárlással kapcsolatos A PIONEER CORPORATION nem garantálja a CD-
adatokat elektronikus formában megőrizzük, hogy ROM személyi számítógépen történő használhatóságát
az információk rendelkezésre álljanak az bármelyik operációs rendszer alatt. Ezen kívül a
elvesztéssel vagy a lopással kapcsolatos biztosítási PIONEER CORPORATION nem kötelezhető
ügyintézéshez. kártérítésre a CD-ROM használata miatt bekövetkező
bármilyen kár esetén.
• Weboldalunkon megtalálhatja a PIONEER
CORPORATION vállalattal kapcsolatos legfrissebb Megjegyzés
információkat. Ha a címoldal nem jelenik meg automatikusan, akkor
helyezze a CD-ROM-ot egy CD meghajtóba, nyissa
A készülék jellemzői meg a CD-ROM-ot, majd kattintson kétszer az
"INDEX.HTM" fájlra a címoldal megnyitásához.
• Ez a navigációs rendszer csak Európa területén
működik megfelelően. Az RDS (rádióadat-rendszer) A használati útmutatóban említett cég- és
funkció csak RDS jeleket sugárzó FM márkanevek a kapcsolódó tulajdonosok bejegyzett
rádiócsatornákkal működik. Az RDS-TMC kereskedelmi védjegyei vagy kereskedelmi
szolgáltatás csak RDS-TMC jeleket sugárzó védjegyei.
rádiócsatornákkal használható. Ö Részletesebb információkat lásd a használati

• A Pioneer CarStereo-Pass csak Németországban útmutatóban.
használatos.

Tartozék CD-ROM

Működési feltételek
A tartozék CD-ROM Microsoft® Windows®
2000/XP/Vista/7 és Apple Mac OS X 10.4/10.5/10.6
operációs rendszerekkel használható. Adobe Reader
(4.0 vagy későbbi verzió) szükséges a CD-ROM
lemezen található útmutatók olvasásához.

Intelmek a CD-ROM használatával kapcsolatban

A CD-ROM személyi számítógépekkel használható.
A lemez nem használható DVD/CD-lejátszóval vagy
meghajtókkal. Ha a CD-ROM lemezt ilyen
berendezésekkel próbálja meg használni, akkor
tönkremehetnek a hangsugárzók vagy a nagy hangerő
miatt halláskárosodás fordulhat elő.

Licenc

A CD-ROM használatának megkezdése előtt hagyja
jóvá az alábbi "Használati feltételeket". Ne használja a
lemezt, ha nem ért egyet a használati feltételekkel.

22

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

1. FEJEZET: BEVEZETŐ

A kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók Az útmutatóban használt kifejezések

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el "Első kijelző" és "Hátsó kijelző"
a "Fontos információk" fejezetet, amely Ebben a kézikönyvben a készülékházra rögzített
figyelmeztetéseket és a készülék használatával képernyőt "Első kijelzőnek" nevezzük. A navigációs
kapcsolatos egyéb fontos információkat tartalmaz. egységhez külön megvásárolt bármely más megjelenítő
egységre a "Hátsó kijelző" megnevezést használjuk.
Az útmutatóban szereplő képek az AVIC-F60DAB
típusjelű egységet ábrázolják. A képernyőn megjelenő "Videokép"
információk függhetnek a modelltől. A kézikönyvben a "Videokép" a DVD-Video, a DivX® és
az iPod egységekről vagy a rendszerhez RCA kábellel
Kézikönyv használata csatlakoztatott egyéb berendezésekről – pl. általános
célú AV készülékekről – továbbított mozgókép.
Elvégzendő műveletsor leírásának megkeresése
"Külső tárolóeszköz (USB, SD)"
Ha eldöntötte, hogy milyen műveletet szeretne Az SD memóriakártyára, az SDHC memóriakártyára, a
elvégezni, akkor keresse meg a tartalomjegyzékben, microSD és a microSDHC kártyákra, valamint az USB
hogy hányadik oldalon található a szóban forgó funkció memóriákra együttesen az "SD memóriakártya"
leírása. megnevezést használjuk. Ha az utasítás csak az USB
eszközre vonatkozik, akkor a leírásban az "USB
Megfelelő eljárás kikeresése a menük megnevezése memória" elnevezés szerepel.
alapján
"SD memóriakártya"
Ha a képernyőn megjelenő egyes tételek jelentését Az SD memóriakártya, az SDHC memóriakártya, a
szeretné megtudni, a menüelemet az útmutató végén microSD és a microSDHC memóriakártya egyaránt "SD
található "Menürendszer" részben keresheti meg. memóriakártyaként" kerül említésre a használati
útmutatóban.
Az útmutatóban használt egyezményes jelek
"iPod"
Az alábbiakban példákat mutatunk be az útmutatóban Ebben a kézikönyvben az iPod és iPhone készülékekre
használt szimbólumok értelmezésére. Ezek a "iPod" eszköz néven hivatkozunk.
szimbólumok és jelek sokat segítenek az új berendezés
kezelésének megtanulásában. Megjegyzések a belső memóriával
kapcsolatban
• A készüléken található gombokat VASTAG betűkkel
emeljük ki: pl. HOME gomb, MODE gomb. Teendők a gépjármű akkumulátorának kivétele
előtt
• A menütételeket, képernyőcímeket és funkcionális
egységeket vastag betűkkel emeljük ki két " " jel Az akkumulátor kiszerelése vagy lemerülése esetén a
közé bezárva: pl. "Rendszer" vagy "Audio" programozott memória törlésre kerül, ezért ismét el kell
képernyő végezni a programozást.
‰ Nem garantáljuk az összes beállítás és rögzített
• Az érintőpanelen található gombokat vastag betűvel
emeljük ki két [ ] jelek közé bezárva: pl. [Lemez], tartalom visszaállíthatóságát.
[AV források beállítása].
Adatok törlése
• Az extra információk, alternatívák és egyéb
megjegyzések az alábbi formátumban láthatóak: pl.: Az akkumulátor sárga vezetékének lekötésekor (vagy
az akkumulátor kiszerelésekor) az adatok törlésre
‰ Ha a kiindulási hely még nincs elmentve, akkor kerülnek.
először állítsa be a helyszínt. ‰ Nem garantáljuk az összes beállítás és rögzített

• Az azonos képernyőn található többi gombhoz tartalom visszaállíthatóságát.
tartozó funkciók leírása a ■ bekezdésjellel van
kiemelve. pl.:

■ A bejegyzés az [OK] gomb megérintésével törölhető.

• A hivatkozásokat az alábbi módon jelöljük: pl.:

D Részletesebb információkat lásd a "Menüképernyők
használata" részben.

• A modelljelző ikonok mutatják, hogy melyik
modellekre vonatkozik a szóban forgó leírás.

Ha az alábbi ikonokat látja, akkor a leírás csak a jelzett
modellekre vonatkozik. Pl.:

,,

23

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Mikroprocesszor visszaállítása 1 Forgassa el a gyújtáskapcsolót az OFF állásba.

FIGYELEM 2 Nyomja meg tollheggyel vagy egyéb hegyes
eszközzel a RESET gombot.
A RESET gomb megnyomása után a beállítások és a
rögzített tartalmak a gyári állapotot veszik fel. Ezzel megtörténik a beállítások és rögzített tartalmak
gyári állapotának visszaállítása.
‰ Ne hajtsa végre ezt a műveletet, ha valamilyen
eszköz van csatlakoztatva a készülékre.

‰ Nem garantáljuk az összes beállítás és rögzített
tartalom visszaállíthatóságát.

A mikroprocesszort az alábbi esetekben kell
visszaállítani:

• Amikor a készüléket először használja a beszerelés
után.

• Ha a készülék nem megfelelően működik.

• Ha problémák merülnek fel a rendszer működtetése
során.

• Ha jelentős mértékben gyengül a gépjármű
pozícionálása a térképen.

[1] RESET gomb

24

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

2. FEJEZET: ALAPSZINTŰ MŰVELETEK

Kezelőszervek és funkciók ‰ Ha a MODE gomb megnyomásakor a kijelzőnek
nem sikerül átkapcsolni az AV műveleti
Ez a fejezet a gombokkal elérhető alapszintű funkciók képernyőről az alkalmazáskezelő képernyőre,
ismertetésével foglalkozik. akkor a kijelző kikapcsol.

[1] LCD képernyő D Részletesebb információkat lásd a
[2] VOL (+/–) gomb "Menüképernyők használata" részben.
A gomb megnyomásával állítható be az AV (audió és
videó) forrás hangereje. • Tartsa lenyomva a gombot a kikapcsoláshoz.
[3] MAP gomb D Részletesebb leírást lásd a "Képernyő
• Ezzel a gombbal nyitható meg a Map (térkép)
kikapcsolása" részben.
képernyő.
D Részletesebb információkat lásd a [6] TRK gomb

"Menüképernyők használata" részben. • Használja ezeket a gombokat a kézi
[4] HOME gomb keresőhangoláshoz, a gyors előre- és
• A gomb megnyomásával nyitható meg a visszatekeréshez és a műsorszámok kereséséhez.

kezdőmenü. [7] gomb
D Részletesebb információkat lásd a
[8] RESET gomb
"Menüképernyők használata" részben.
• A HOME gomb lenyomva tartásával aktiválható a D Ezzel kapcsolatban a "Mikroprocesszor
visszaállítása" részben olvashat részleteket.
beszédfelismerés funkció.
D Részletesebb információkat lásd a [9] Mikrofonbemenet az Auto EQ funkcióhoz

"Beszédfelismerés funkció használata (iPhone)" Az akusztikus mérésekhez használt mikrofon (nem
részben. tartozék) csatlakoztatására szolgál.
[5] MODE gomb
• A gomb megnyomásával kapcsolhat át az [10] Lemezbetöltő nyílás
alkalmazáskezelő és az AV műveleti képernyő
között. Helyezzen be lemezt lejátszásra.
D Részletesebb leírást lásd a "Lemez behelyezése

és kivétele" részben.

[11] SD kártyarés

D Részletesebb információkat lásd az "SD
memóriakártya behelyezése és kivétele" részben.

[12] Levehető előlap

[13] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, ha le szeretné venni az
előlapot a készülékről.
D Részletesebb leírást lásd a "Levehető előlap

kioldása" részben.

A készülék lopással szembeni védelme

Az előlap levehető, hogy megelőzhető legyen a
berendezés ellopása.

FIGYELEM
• A levehető előlapot ne érje túlzott rázkódás, illetve

nem szabad azt szétszerelni.
• Soha ne fogja meg szorosan a gombokat, és ne

próbálkozzon az előlap erőszakos levételével vagy
felhelyezésével.
• Ne hagyja, hogy kisgyerekek hozzáférjenek a
levehető előlaphoz, mivel előfordulhat, hogy a
szájukba veszik.
• Az előlapot a levétel után biztonságos helyen tárolja,
hogy ne fordulhasson elő annak megkarcolódása
vagy megrongálódása.

25

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

• A levehető előlapot ne érje közvetlen napsugárzás FIGYELEM
és nagyon magas hőmérséklet hatása.
• Ne próbálja erőszakkal kinyitni vagy bezárni az LCD
• Az előlap levétele vagy visszahelyezése előtt panelt. Ennek következménye ugyanis hibás
forgassa a gyújtáskapcsolót az ACC OFF állásba. működés lehet.

Előlap levétele • Ne használja a készüléket, amíg meg nem történik
az LCD panel teljes kinyitása vagy bezárása. Ha a
‰ A rendszer csak az előlappal működtethető. készüléket az LCD panel nyitása vagy zárása
1 Nyomja meg a gombot. közben használja, akkor biztonsági okokból az LCD
panel mozgása megállhat.

• Ne helyezzen poharat vagy dobozt a nyitott LCD
panelre. Ez ugyanis a készülék tönkremenetelét
okozhatja.

LCD panel szögének beállítása

Amikor leveszi az ujját a gombról, az előlap alsó része 1 Nyomja meg a gombot.
egy kicsit elválik a készüléktől. Megjelenik az alábbi képernyő.

2 Fogja meg az előlap alját, majd húzza óvatosan 2 Érintse meg az alábbi gombokat az LCD panel
kifelé. szögének beállításához.

Panel lehajtása.

[1] Levehető előlap Panel visszaállítása a függőleges
pozícióba.
Az előlap visszahelyezése
3 Érintse meg az alábbi gombot.
1 Csúsztassa teljesen a helyére a készülék
levehető előlapját. Előző képernyő visszaállítása.
Ellenőrizze, hogy az előlap biztonságosan illeszkedik-e
a készülék rögzítő kapcsaira. ‰ A rendszer elmenti az LCD panel beállított szögét,
2 Nyomja befelé az előlap alsó részét, amíg és az LCD panel a következő alkalommal történő
kattanó hangot nem hall. nyitáskor vagy záráskor automatikusan erre a
Ha nem sikerül az előlap rögzítése, akkor próbálkozzon szögre fog beállni.
még egyszer, viszont ne próbálja erőszakkal
visszahelyezni az előlapot, mert az a panel sérülését Adathordozók behelyezése/ kiszedése/
okozhatja. csatlakoztatása

Megjegyzések az LCD panel FIGYELEM
használatával kapcsolatban • A lemezbetöltő nyílásba csak lemezt szabad

FIGYELMEZTETÉS behelyezni.
• Az LCD panel nyitásakor, zárásakor vagy • Csak SD memóriakártyát helyezzen be az SD

beállításakor vigyázzon a kezére és az ujjaira. kártyarésbe.
Különösen ügyeljen arra, hogy ne legyenek • Az SD kártya megóvása és az adatok védelme
gyerekek a közelben a művelet alatt.
• A készüléket ne használja nyitva maradt LCD érdekében az SD kártyát nem szabad kivenni a
panellel. A nyitott LCD panel sérülést okozhat csatlakozóból adatolvasás közben. Minden esetben
esetleges baleset előfordulása esetén. a használati útmutatóban említett módon távolítsa el
az SD kártyát.
• Ne nyomja meg a gombot, ha az SD kártya nincs
teljesen behelyezve. Ez ugyanis tönkreteheti a
kártyát.
• Ne nyomja meg a gombot, ha az SD kártya nincs
teljesen kivéve. Ez ugyanis tönkreteheti a kártyát.

26

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Lemezek behelyezése és kivétele 2 Érintse meg az alábbi gombot.

Lemez behelyezése LCD panel nyitása.
1 Nyomja meg a gombot.
Megjelenik az alábbi képernyő. 3 Helyezze be az SD memóriakártyát a kártyarésbe.
A kártya címkés felülete felfelé nézzen. Nyomja be
2 Érintse meg az alábbi gombot. addig a kártyát, amíg kattanó hangot nem hall és
teljesen a helyére nem kerül.

LCD panel nyitása

3 Helyezze be a lemezt a betöltőnyílásba. 4 Nyomja meg a gombot.
A lemezt a készülék behúzza, majd az LCD panel Az LCD panel bezár.
bezáródik. SD memóriakártya kivétele

Lemez kivétele 1 Nyomja meg a gombot.
Megjelenik az alábbi képernyő.
1 Nyomja meg a gombot.
Megjelenik az alábbi képernyő. 2 Érintse meg az alábbi gombot.

2 Érintse meg az alábbi gombot. LCD panel nyitása.

Az LCD panel ekkor kinyílik, és a 3 Nyomja meg óvatosan az SD memóriakártya
készülék kiadja a lemezt. középső részét, amíg kattanó hangot nem hall.
4 Húzza ki egyenesen az SD memóriakártyát.
3 Vegye ki a lemezt, majd nyomja meg a 5 Nyomja meg a gombot.
gombot. Az LCD panel bezár.
Az LCD panel bezár. SD memóriakártya behelyezése

Lemez behelyezése y Helyezze be az SD memóriakártyát a kártyarésbe.
A kártya érintkező felülete lefelé nézzen. Nyomja be
y Helyezze be a lemezt a betöltőnyílásba. addig a kártyát, amíg kattanó hangot nem hall és
teljesen a helyére nem kerül.
Lemez kivétele

y Nyomja meg a gombot.
A lemezt a rendszer ekkor kiadja.

SD memóriakártya behelyezése és kivétele

‰ A multimédiás kártyák (MMC) nem kompatibilisek a
rendszerrel.

‰ Nem garantálható a kompatibilitás az összes SD
memóriakártyára.

‰ Egyes SD kártyák esetén előfordulhat, hogy a
készülék nem tud optimális teljesítménnyel működni.

SD memóriakártya behelyezése

1 Nyomja meg a gombot. SD memóriakártya kivétele
Megjelenik az alábbi képernyő.
1 Nyomja meg óvatosan az SD memóriakártya
középső részét, amíg kattanó hangot nem hall.

27

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

2 Húzza ki egyenesen az SD memóriakártyát. 2 Válassza ki érintéssel a használni kívánt
menünyelvet.
iPod eszköz csatlakoztatása és lekötése 3 Érintse meg az alábbi gombot.

iPod eszköz csatlakoztatása Megjelenik az okostelefon-beállító
D A csatlakoztatási módszer részletes leírását a képernyő.

szerelési útmutató tartalmazza. 4 Érintse meg a beállítani kívánt tételt.
D Részletesebb leírást lásd az "Eszközök
iPod eszköz lekötése
y Húzza ki a kábeleket, miután ellenőrizte, hogy csatlakoztatása és funkciók" részben.
nincs folyamatban adatátvitel. 5 Érintse meg az alábbi gombot.

USB memória csatlakoztatása és lekötése Megjelenik a DAB antenna
tápellásának beállítására szolgáló
‰ Egyes USB memóriák használatakor előfordulhat, képernyő. Folytassa a következő
hogy a készülék nem tud optimális teljesítménnyel lépéssel.
működni.
Megjelenik a kezdőmenü.
‰ Az eszköz nem csatlakoztatható USB hubon át.
‰ A csatlakoztatáshoz USB kábelre van szükség. 6 Érintse meg a beállítási tételt a használni kívánt
USB memória csatlakoztatása DAB antennának megfelelően.
1 Húzza ki az USB kábel csatlakozójából a dugaszt.
2 Csatlakoztasson USB memóriát az USB kábelre. • Yes (igen) (alapbeállítás):
A digitális rádió antennájának tápellátása. Akkor
[1] USB kábel válassza ki ezt az opciót, ha az opcionális
[2] USB memória rádióantennát (AN-DAB1, nem tartozék) használja a
USB memória lekötése készülékkel.
y Az USB memória leválasztását csak akkor
kezdje el, ha meggyőződött arról, hogy nincs • No (nem):
adatátvitel folyamatban. A rendszer nem szolgáltat tápellátást az antenna
számára. Akkor válassza ki ezt az opciót, ha
Rendszer beindítása és kikapcsolása jelerősítő nélküli passzív antennát használ.

1 Indítsa be a motort a rendszerindításhoz. 7 Érintse meg az [OK] gombot.
Egy rövid szünet után megjelenik néhány másodpercre
az indítóképernyő. Ekkor megjelenik a kezdőmenü.
2 Állítsa le a motort a rendszer kikapcsolásához. ■ A gomb megérintésével térhet vissza az előző
Ekkor a készülék is kikapcsol.
képernyőre.
Teendők első bekapcsoláskor
Mindennapos indítás
A készülék első használatakor válassza ki a használni
kívánt nyelvet. y Indítsa be a motort a rendszerindításhoz.
1 Indítsa be a motort a rendszerindításhoz.
Egy rövid szünet után megjelenik néhány másodpercre Egy rövid szünet után megjelenik néhány másodpercre
az indítóképernyő. az indítóképernyő.
Ekkor megjelenik a nyelvkiválasztási képernyő. ‰ A megjelenített képernyő függ az előző

beállításoktól.
‰ Ha aktiválva van a lopásgátló funkció, akkor adja

meg a jelszót.
‰ Megjelennek a használati feltételek, ha az előző

állapot a navigációs képernyő volt.
Olvassa el figyelmesen a jogi nyilatkozatot,
ellenőrizze a tartalmát, majd érintse meg az [OK]
gombot, ha egyetért a felhasználási feltételekkel.
Az [OK] gomb megérintése után az a képernyő
jelenik meg, amelyik éppen be volt kapcsolva a
gyújtáskapcsoló ACC OFF állásba forgatása előtt.

28

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Üzenet a térképadatbázisról Kijelző kikapcsolása

A navigációs rendszer beindítása után megjelenhet egy A kijelző kikapcsolható éjszaka vagy ha túl nagy a
üzenet a térképadatokkal kapcsolatban. fényereje.

‰ Ez az üzenet havonta jelenik meg a navigációs y Tartsa lenyomva a MODE gombot.
rendszer első bekapcsolása után.
A kijelző kikapcsol.

‰ Ha a képernyőt megérinti a kikapcsolt állapotban,
akkor a rendszer visszakapcsolja az eredeti
képernyőképet.

Menüképernyők használata

Érintőgombok használata a menüképernyők átkapcsolásához

29

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT
Képernyőváltás a hardvergombokkal

[1] Kezdőmenü [10] Alkalmazáskezelő képernyő
Ebből a menüből érhetők el a használni kívánt
menüelemek és működtethetők a különféle funkciók. Az iPhone vagy okostelefon alkalmazások közvetlenül
‰ Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü kezelhetők a készülékkel.

megnyitásához. ‰ Ha nem érhetők el alkalmazások, akkor ez a
képernyő nem jeleníthető meg.
[2] Idő- és dátumbeállító képernyő
Lehetőség van az idő és dátum módosítására. [11] Alkalmazások menüképernyő

[3] Beállítások menüképernyő A készülékkel átkapcsolhat az alkalmazások menüre,
Lehetőség van a rendszer- és a hangbeállítások amellyel megjeleníthetők és kezelhetők az iPhone vagy
módosítására. okostelefon alkalmazások.

[4] Telefonkezelő menü ‰ Ha nem érhetők el alkalmazásmenük, akkor ez a
Itt érhető el a kihangosított telefonálás menüje. képernyő nem jeleníthető meg.

[5] AV forrásválasztó képernyő
Itt választható ki az AV forrás.

[6] Kedvenc források ikonos megjelenítése
A gyakran használt források ikonjai áthúzhatók a
kijelzési területre.
D Ezzel kapcsolatban a "Forrásikonok megjelenítési

sorrendjének módosítása" olvashat bővebben.

[7] AV műveleti képernyő
Lehetőség van a források beállításainak módosítására.

[8] Navigációs menü
Itt adhatók meg a közbenső pontok és az úticél.

[9] Térképképernyő
• Ezen a képernyőn ellenőrizhető a gépjármű

aktuális pozíciója és a célállomásig vezető útvonal.
• A navigációs beállítások módosíthatók.
‰ A MAP gomb megérintésével hívható elő a

térképképernyő.

30

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Támogatott AV forrás [3] Beállítások menü megjelenítése
[4] Hangszíngörbék előhívása
Az alábbi források használhatók ezzel a készülékkel. D Részletesebb információkat lásd a
• Digitális rádió (DAB) (*1)
• Rádió (FM, MW/LW) "Hangszínszabályzó használata" részben.
• CD [5] Telefonkezelő menü megjelenítése
• ROM (tömörített hangfájlok) D Részletesebb leírást lásd a "Telefonkezelő menü
• DVD-Video
• USB megjelenítése" részben.
• SD [6] A navigációs információkat mutatja.
Az alábbi források lejátszása vagy használata
lehetséges kiegészítő eszköz használatával. Megjelenített adatok: távolság a következő navigációs
• iPod pontig, a következő navigációs pontnál található utca
• Aha Radio neve, a gépjármű aktuális pozíciójánál található utca
• Bluetooth Audio neve, érkezés becsült időpontja és figyelmeztető ikonok.
• AV bemenet (AUX) ‰ Ez a képernyő nem érhető el egyes forrásokra.
• AUX ‰ Ez a képernyő nem jelenik meg, ha a navigációs
• HDMI (*2)
‰ (*1) Csak az AVIC-F60DAB és AVIC-F960DAB információs ablak beállítása az "OFF" (kikapcsolva).
D Ezzel kapcsolatban további információk olvashatók
készülékekre.
‰ (*2) Csak az AVIC-F60DAB, AVIC-F960DAB és a "Navigációs információs ablak" részben.

AVIC-F960BT készülékekre. Elülső forrás kiválasztása az AV forrásválasztó
képernyőn
AV műveleti képernyő megnyitása
1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü
1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü megnyitásához.
megnyitásához. 2 Érintse meg az alábbi gombot.

2 Érintse meg az AV gombot. AV forrásválasztó képernyő
megjelenítése.

3 Érintse meg a kiválasztani kívánt forrás ikonját.

Ekkor megjelenik a kiválasztott forrás AV műveleti
képernyője.

Elülső forrás kiválasztása a forráslistából

1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü
megnyitásához.

2 Érintse meg az AV gombot.

[1] AV gomb
Megjelenik az AV műveleti képernyő.

[1] Forráslista megjelenítése [1] AV gomb
Megjelenik az AV műveleti képernyő.
D Részletesebb leírást lásd a "Forrás kiválasztása a 3 Érintse meg az alábbi gombot.
forráslistából" részben.
Forráslista megjelenítése.
[2] Idő- és dátumbeállító képernyő megjelenítése
4 Érintse meg a használni kívánt forrás ikonját.
D Részletesebb leírást lásd az "Idő- és Ekkor megjelenik a kiválasztott forrás AV műveleti
dátumbeállítás" részben. képernyője.

31

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Hátsó forrás kiválasztása 3 Érintse meg az alábbi gombot.
Kiválasztható a hátsó kijelzőn megjelenítendő forrás.
D Erről részletesebb információk olvashatók a Forráslista megjelenítése.

"Videojelek kiválasztása a hátsó kijelzőre" részben. 4 Érintse meg az alábbi gombot.

AV forrás kikapcsolása A forrásgombok áthelyezhetők.

Kapcsolja ki az AV forrást a lejátszás leállításához vagy 5 Húzza át a forrásgombot a kívánt pozícióba.
az AV forrás fogadásához. 6 Érintse meg az alábbi gombot.
1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü
megnyitásához. Előző képernyő visszaállítása.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
‰ A forrásgomb áthelyezésekor a forrásikon pozíciója
AV forrásválasztó képernyő is megváltozik a kezdőmenü képernyőn és az AV
megjelenítése. forrásképernyőn.

3 Érintse meg az [OFF] gombot. Érintőpanel használata
Az AV forrás ekkor kikapcsol.
A készülék közvetlenül, az ujjak használatával
Forrásikonok kijelzési sorrendjének működtethető a képernyőn megjelenített szimbólumok
módosítása és tételek (érintőgombok) megérintésével.
‰ Az LCD képernyő sérülésének megakadályozása
Módosítható az AV forrásválasztó képernyőn
megjelenített ikonok kijelzési sorrendje. érdekében az érintőpanelen található gombokat
1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü csak az ujjával és óvatosan érintse meg.
megnyitásához.
2 Érintse meg az alábbi gombot. Közös érintőgombok használata

AV forrásválasztó képernyő
megjelenítése.

3 Tartsa megérintve a forrásikont, majd húzza át a
kívánt pozícióba.
‰ A forrásikon átmozgatásakor a forráslista sorrendje

is módosul.

Forrásgombok kijelzési sorrendjének [1] Előző képernyő visszaállítása.
módosítása [2] Képernyő bezárása.

Módosítható a forráslistában megjelenített Listaképernyők használata
forrásgombok sorrendje.

1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü
megnyitásához.

2 Érintse meg az AV gombot.

[1] AV gomb [1] A listaelem megérintésével szűkíthető a választható
Megjelenik az AV műveleti képernyő. opciók száma, és folytatható a művelet a következő
lépéssel.

32

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

[2] Akkor látható, ha a kijelzési területre nem fér rá az Navigációs rendszer első beindítása
összes karakter.
A gomb megérintésével jeleníthető meg görgetéssel A rendszer első alkalommal történő bekapcsolása után
a többi karakter. kezdetét veszi az automatikus inicializálás. Hajtsa
végre az alábbi lépéseket:
[3] Akkor látható, ha a menütételek nem jeleníthetők
meg egy oldalon. 1 Nyomja meg a HOME gombot a kezdőmenü
Húzza el a keresősávot a rejtett tételek megnyitásához.
megjelenítéséhez.
A rejtett tételek a lista elhúzásával is 2 Érintse meg az alábbi gombot.
megjeleníthetők.
Navigációs rendszer első
Időbeállító sáv használata beindításának jelzése.

[1] A lejátszási pont a gomb elhúzásával módosítható. ‰ A MAP gomb első megnyomásakor a navigációs
‰ A pozíciónak megfelelő lejátszási idő megjelenik a rendszer elkezdi a kezdeti beindítást.

gomb elhúzásakor. Egy rövid szünet után megjelenik néhány másodpercre
az indítóképernyő.
Megjelenik a “Language (nyelv)” képernyő.

3 Válassza ki a menünyelvet, majd érintse meg a
[Select (választ)] gombot.

Érintőbillentyűzet használata

[1] Kiválasztott karakterek megjelenítése. Ha nincs ‰ A későbbiekben is elvégezhető a módosítás a
szöveg a mezőben, akkor az információs útmutató "Regional (regionális)" beállítások között.
látható.
D Részleteket lásd a "Navigációs beállítások
[2] Ezekkel a gombokkal mozgatható a kurzor jobbra testreszabása" részben.
vagy balra. A kurzor annyi karaktert mozdul el,
ahányszor megérintik a gombot. Megjelenik az "End User Licence Agreement
(végfelhasználói licencszerződés)" képernyő.
[3] A gombok megérintésével írhatók be a karakterek a 4 Olvassa el alaposan a jognyilatkozatot,
szövegmezőbe. ellenőrizze a tartalmát, majd érintse meg az [Accept
(elfogad)] gombot, ha egyetért a felhasználási
[4] Ezzel a gombbal a beírt szöveg betűinek egyenkénti feltételekkel.
törlése végezhető, a szöveg végétől kezdve.
A gomb folyamatos megnyomásakor a teljes szöveg Megjelenik a “Usage Reports (felhasználási napló)”
törlésre kerül. képernyő.
5 Érintse meg a [Yes (igen)] gombot.
[5] Beírt szöveg jóváhagyása, és folytatás a következő A szoftver összegyűjti azokat a felhasználási
lépéssel. információkat és a GPS naplókat, amelyek
felhasználhatók az alkalmazás, a minőség és a
[6] Ezzel a gombbal iktathatók be a szóközök. térképlefedettség javítására.
‰ Ezek az információk később be- vagy
A szóköz hossza az érintések számának felel meg.
kikapcsolhatók a felhasználási naplót tartalmazó
[7] Átkapcsolás az abécé és a számok/szimbólumok menüben.
között.

[8] Ezzel a gombbal lehet átváltani a nagybetűk és
kisbetűk között.

33

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

D Részleteket lásd a "Navigációs beállítások
testreszabása" részben.

Indításra kerül a konfigurációs varázsló.
6 Érintse meg a [Next (következő)] gombot a
folytatáshoz.
Megjelenik a “Voice Language (hangbemondás
nyelve)” képernyő.
7 Válassza ki a beszédhangos navigáció nyelvét,
majd érintse meg a [Next (következő)] gombot.

‰ A későbbiekben is elvégezhető a módosítás a
"Regional (regionális)" beállítások között.

D Részleteket lásd a "Navigációs beállítások
testreszabása" részben.

8 Szükség esetén módosítsa a mértékegységeket,
majd érintse meg a [Next (következő)] gombot.
‰ A későbbiekben is elvégezhető a módosítás a

"Regional (regionális)" beállítások között.
D Részleteket lásd a "Navigációs beállítások

testreszabása" részben.
Megjelenik a “Route Preferences (útvonalopciók)”
képernyő.
9 Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett
útvonaltervezési opciókat, majd érintse meg a [Next
(következő)] gombot.
‰ A későbbiekben is elvégezhető a módosítás a

"Route Preferences (útvonalopciók)" beállítások
között.
D Részleteket lásd a "Navigációs beállítások
testreszabása" részben.
10 Érintse meg az [Activate (aktivál)], majd a [Next
(következő)] gombot.
A szolgáltatások aktiválásakor megjelenik egy üzenet a
csatlakoztatott online funkciók bekapcsolásáról.
‰ Az előfizetett online szolgáltatások aktiválásához
először telepíteni kell az iPhone eszközre vagy
okostelefonra az AVICSYNC alkalmazást. Az egyes
online szolgáltatások lefedettsége a szolgáltatást
nyújtó tartalomszolgáltatótól függ.
D Részletesebb információkat lásd a "Csatlakoztatott
szolgáltatások beállítása" részben.
11 Válassza ki a használni kívánt csatlakoztatott
szolgáltatásokat, majd érintse meg a [Next
(következő)] gombot.
Ezzel befejeződik a kezdeti beállítások eljárás.
Megjelenik a térképképernyő, és megkezdhető a
navigációs rendszer használata.

34

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

3. FEJEZET: NAVIGÁCIÓS MENÜKÉPERNYŐ KEZELÉSE

Navigációs menü használata [8] Navigációs rendszer hangjának némítása (pl.
beszédhangos navigálás vagy hangjelzés).
1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő. [9] Átkapcsolás a 2D-s és 3D-s nézetek vagy a 2D-s
2 Érintse meg az alábbi gombot. iránytű nézet között.

Megjelenik a navigációs menü a [10] Kedvencként elmentett hely megjelenítése.
térképképernyőn.
D Részletesebb információkat lásd az "Úticél
Megjelenik az alábbi képernyő. kiválasztása a tárolt helyek közül" részben.
Érintőgombok (1. oldal)
[11] Navigációs rendszer információinak (pl. verzió
vagy licenc) megjelenítése.

‰ Tervezett útvonal navigálása esetén az alábbi
útvonal-specifikus gombok érhetők el.

Érintőgombok (2. oldal) Útvonal-alternatívák, elkerülendő
útszakaszok vagy a tervezett útvonal
elkerülendő közútjainak megjelenítése.
Útvonal teljes hosszának megmutatása
a térképen, útvonal-paraméterek és -
alternatívák megjelenítése.

Közbenső pont hozzáadása.

Közbenső pont eltávolítása.

Útvonal törlése.

Az alábbi gombok láthatók, ha a navigáció tervezett
útvonal nélkül történik.
[1] Térképképernyő visszaállítása.
[2] Úticél keresése cím, koordináta megadásával vagy

POI pont stb. kiválasztásával.
D Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.
[3] Útvonaltervezés az úticéllista használatával.
D Részletesebb leírást lásd az "Útvonaltervezés"

részben.
[4] Hasznos információk megjelenítése a vezetés

támogatásához.
D Részletesebb leírást lásd a 9. fejezetben.
[5] Programbeállítások konfigurálása.
D Részletesebb leírást lásd a 10. fejezetben.
[6] Fontos információkat tartalmazó közlemények

megjelenítése.
[7] Vezetőprofilokat tartalmazó képernyő

megjelenítése, ahol új profilok hozhatók létre vagy
szerkeszthetők a meglévő profilok.
Ha a készüléket több vezető használja, akkor saját
beállításokat tartalmazó profilok hozhatók létre.
Új profil kiválasztása esetén újraindul a navigációs
rendszer az új beállítások érvényesítéséhez.

35

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

4. FEJEZET: TÉRKÉP HASZNÁLATA

A navigációs rendszer által nyújtott információk [9] Navigációs menüképernyő megjelenítése.
többsége megtekinthető a térképen. A készülék [10] Előrehaladás jelzése a végső úticél felé*.
használatához célszerű megismerkedni a térképes
információk jelentésével. Gyakran látható manőverjelző
szimbólumok
Térképképernyőn megjelenített elemek

Ikon Jelentés

Kanyarodás balra

Kanyarodás jobbra

Visszafordulás

‰ A csillaggal (*) jelzett információk csak Jobbra tartás
beprogramozott útvonal esetén láthatók.
Hajtűkanyar balra
‰ A körülményektől és a beállításoktól függően nem
minden menüelem kerül megjelenítésre. Balra tartás

‰ Az AV információk a térképképernyő alján Egyenes áthajtás a kereszteződésen
láthatóak. Balrafordulás a körforgalomban,
elhagyás a harmadik kijáratnál
‰ Kiválasztható, hogy szeretné-e folyamatosan (következő manőver)
megjeleníteni a sebességkorlátot jelző Belépés a körforgalomba (következő
szimbólumot. A sebességkorlát túllépése esetén a utáni manőver)
szimbólum színe megváltozik. Fejhajtás az autópályára

D Részletesebb leírást lásd a "Figyelmeztetések Autópálya elhagyása
beállítása" részben.
Kompra szállás
[1] A következő utca (vagy navigációs pont) sorszáma
és neve* Komp elhagyása

[2] Következő navigációs pont (manőver)* Közbenső pont megközelítése
megjelenítése. Mind a művelet neve
(irányváltoztatás, megfordulás, autópálya- Úticél megközelítése
elhagyás), mind az aktuális pozíciótól mért
távolság megjelenik. Egy kisebb ikon jelzi a
következő utáni manővert, ha az közel van a
következőhöz.

D Ezzel kapcsolatban tanulmányozza át a gyakran
előforduló manőverekkel foglalkozó fejezetet.

[3] Következő navigációs pont (manőver) távolsága*.

[4] Második manővert jelző nyíl*

[5] Gépjármű aktuális pozíciója. A háromszög csúcsa
jelzi a menetirányt, és a jelzés automatikusan
követi a haladást.

[6] Adatmező megjelenítése.

Az adatmező megérintésével megjelennek az
útvonal-információk navigálás közben.

D Részletesebb információkat lásd az adatmező
böngészésével foglalkozó fejezetben.

[7] Annak az utcának (vagy városnak) a neve, ahol a
gépjármű éppen halad.

[8] Aktuális útvonal jelzése*.

Az aktuálisan beállított útvonal színes vonallal kerül
kiemelésre a térképen.

36

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Aktuális pozíció megtekintése a ‰ Az érkezés becsült időpontja a beállított maximális
térképen sebesség és az aktuális sebesség alapján kerül
kiszámításra. Az érkezés becsült időpontja csak
A térképképernyő mutatja az aktuális pozíciót, a tájékoztató jellegű, ezért nem jelent garanciát.
javasolt útvonalat és a környezetet.
Ha nincs GPS pozíció, akkor a jelzőnyíl átlátszó Sofőrképernyő konfigurálása
formában látható. Az utoljára azonosított pozíciót jelzi.
Többsávos úton történő navigálás esetén ellenőrizni
Ha elérhető a GPS pozíció, akkor a jelzőnyíl teljes kell, hogy a megfelelő sávon halad-e a javasolt
színmélységben mutatja az aktuális pozíciót. útvonalhoz. Ha a térképadatok tartalmazzák a
sávinformációkat, akkor a navigációs rendszer
megjeleníti a térkép alján a sávokat és a megfelelő
haladási irányokat kisméretű nyílszimbólumok
használatával. A kiemelt nyilak mutatják, hogy a
javasolt útvonal követéséhez melyik sávon és milyen
irányban kell haladni.

Sávinformációk

Böngészés az adatmezőben Ezek a szimbólumok a térkép tetején láthatóak.
A szimbólumok színe és típusa hasonló azokéhoz,
Az adatmezők egymástól eltérőek attól függően, hogy amelyek a jelzett utak felett vagy mentén aktuálisan
érvényes navigációval utazunk-e az aktuális útvonalon megjelennek. Ezek a szimbólumok jelzik az úticélokat
vagy nincs úticél beállítva. Az alábbi információk állnak és annak az útnak a számát, ahová az aktuális sáv
rendelkezésre az adatmezőben: vezet. A bonyolult csomópontok megközelítésekor 3D-s
megjelenítésre vált a rendszer, ha rendelkezésre állnak
• Ha van beprogramozott útvonal: a szükséges adatok.

Távolság és utazási idő az úticélig, valamint az Irányjelzők
érkezés becsült időpontja.

Csomóponti nézet

• Ha nincs beprogramozva az útvonal:

‰ Bármikor módosítható az érték az adatmezők tartós ‰ Ha nem állnak rendelkezésre a megfelelő
megérintésével. térképadatok, akkor az információkat az aktuális út
mentén megjelenített irányjelzők ellenére sem lehet
elérni.

37

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Töltőállomást vagy éttermet jelző ikonok is • Ha nincs beprogramozva az útvonal:
megjelenhetnek az autópályán haladva. Érintse meg az A "Smart Zoom" funkció alacsony sebességen
ikont a következő kijáratokkal és szervizekkel nagyítja, nagyobb sebességen pedig kicsinyíti a
kapcsolatos részletek megtekintéséhez. térképet.
‰ Ezek beiktathatók közbenső pontként a navigált
Átkapcsolás a 2D-s és 3D-s nézetek vagy a
útvonalra. 2D-s iránytű nézet között.
‰ Ha egyéb típusú POI pontokat szeretne
Az alábbi lépésekkel választhat a sofőrnézet és az
megjeleníteni a kijáratok környékén, akkor a iránytű nézet között.
"Navigation Map (navigációs térkép)" menüben • Sofőrnézet:
módosíthatja az ikonokat.
D Részletesebb információkat lásd a "Navigációs A térkép mindig a gépjármű haladási iránya szerint
térkép beállításai" részben. változik a képernyő felső része irányában.
• Iránytű nézet:
Térképképernyő kezelése A térkép mindig észak felé mutat a képernyő felső
részénél.
Léptékmódosítás ‰ A 3D-s megjelenítési módban csak a sofőrnézet
választható.
Lehetőség van a térkép-megjelenítési mód 1 Nyomja meg a MAP gombot.
változtatására azonos méretű utcanevekkel és egyéb Megjelenik a térképképernyő.
szövegekkel. 2 Érintse meg az alábbi gombot.
1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő. Megjelenik a navigációs menü a
2 Érintse meg a térkép bármelyik pontját térképképernyőn.
navigáció közben.
A művelet hatására leáll a pozíciókövetés, és 3 Érintse meg az alábbi gombot.
megjelennek a kezelőgombok.
3 Módosítsa a léptéket az alábbi gombokkal. Térkép megjelenítése 2D-s nézetben.

Nagyítás Térkép megjelenítése 3D-s nézetben.

Kicsinyítés Térkép megjelenítése 2D-s iránytű
nézetben.
‰ Az ujjával végzett csipkedéssel is beállíthatja a
nagyítást vagy kicsinyítést. A gomb minden egyes megérintésekor változik a
beállítás.
‰ 3D-s megjelenítési módban korlátozott a 4 Érintse meg az alábbi gombot.
térképnagyítás. A legnagyobb lépték túllépése után
a rendszer átvált a 2D-s megjelenítési módba. Térképképernyő visszaállítása.

D Lásd a 2D-s, 3D-s megjelenítési módok és a 2D-s ‰ A MAP gomb megnyomásával térhet vissza a
iránytű nézet részletes leírását. térképképernyőre.

4 Érintse meg az alábbi gombot. Térkép látószögének beállítása

Térképképernyő visszaállítása. Vízszintes és függőleges látószög között választhat.
‰ Csak 3D-s megjelenítési módban módosítható a
‰ A MAP gomb megnyomásával térhet vissza a
térképképernyőre. függőleges látószög.
D Lásd a 2D-s, 3D-s megjelenítési módok és a 2D-s
Intelligens léptékmódosítás
iránytű nézet részletes leírását.
A navigációs rendszer "Smart Zoom" funkciója kétféle 1 Nyomja meg a MAP gombot.
működési módot kínál: Megjelenik a térképképernyő.
• Ha van beprogramozott útvonal: 2 Érintse meg a térkép bármelyik pontját
navigáció közben.
Az irányváltoztatás megközelítésekor nagyításra és A művelet hatására leáll a pozíciókövetés, és
megemelésre kerül a kép a következő megjelennek a kezelőgombok.
kereszteződésnél esedékes manőver
áttekinthetősége érdekében. Ha távol van a
következő irányváltoztatás, akkor a rendszer
kicsinyíti a képméretet és csökkenti a képszöget az
útvonal nyomon követhetősége érdekében.

38

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

3 Az alábbi gombokkal végezhető el a térkép
látószögének módosítása.

Billentés felfelé.

Billentés lefelé.

Forgatás balra.

Forgatás jobbra.
‰ A gombok egyszeri megérintésekor nagyobb

lépésekben történik az átállítás, míg a tartós
megérintés hatására folyamatos és egyenletes a
változás.
4 Érintse meg az alábbi gombot.

Térképképernyő visszaállítása.
‰ A MAP gomb megnyomásával térhet vissza a

térképképernyőre.

Térképgörgetés a kívánt pozícióba

1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő.
2 Érintse meg a térképet, és húzza el a megfelelő
görgetési irányba.
‰ A kurzor megfelelő pozícióra állításával

összefoglaló információk jelennek meg a kijelző
felső részén az adott helyszínről, utcanévvel és
egyéb adatokkal.
‰ A görgetés mértéke arányos az elhúzás hosszával.
3 Érintse meg az alábbi gombot.

Térképképernyő visszaállítása.
‰ A MAP gomb megnyomásával térhet vissza a

térképképernyőre.

39

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

5. FEJEZET: HELY KERESÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA

FIGYELEM • Street (utca):

Biztonsági okokból az alábbi funkciók nem érhetők el a Ha nem áll rendelkezésre az utca neve, akkor
gépjármű vezetése közben. A funkciók használatához érintse meg a [Go to City (városválasztás)] gombot,
álljon félre a gépjárművel, és húzza be a kéziféket az majd végezze el a város kiválasztását.
útvonal beállítása előtt. A kiválasztott város központja kerül navigációs
úticélként beállításra.
‰ A közlekedési szabályokra vonatkozó információk
az útvonaltervezés időpontja szerint alakulnak. • House Number / Intersection (házszám /
Ennek megfelelően a forgalmi információ eltérhet az csomópont):
adott közlekedési szabálytól, amikor áthalad a
gépjárművel a kérdéses helyszínen. Ezen kívül az is Ez a gomb az utca megadása után aktiválódik.
előfordulhat, hogy a közlekedési szabály Ha nem áll rendelkezésre házszám, akkor érintse
személygépjárműre vonatkozik, de tehergépjárműre meg a [Go to Street (utcaválasztás)] gombot, majd
nem. Vezetés közben minden esetben az aktuális végezze el az utca kiválasztását. A kiválasztott utca
közlekedési szabályokat kell betartani. középső pontja kerül navigációs úticélként
beállításra. A kiválasztott cím megérintése után a
Helykeresés cím szerint keresett hely megjelenik a térképképernyőn.

A leggyakrabban használt funkció a cím szerinti 6 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás
keresés, amivel egy megadott cím szerint végezhető el úticélként)] gombot.
a hely keresése.
Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után
‰ A keresési eredményektől függően egyes lépések megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
kihagyhatók. megtörténik az útvonal-tervezés.

1 Nyomja meg a MAP gombot. ‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes
útvonal-beállító paraméterek módosítására.
Megjelenik a térképképernyő.
D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel
2 Érintse meg az alábbi gombot. foglalkozó fejezetben.

Megjelenik a navigációs menü a 7 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
térképképernyőn. indítása)] gombot.

3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot. Kezdetét veszi a navigáció.

Megjelenik a “New Route to... (új útvonal tervezése)” ‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák
képernyő. közül is lehet választani, vagy módosítható az
útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt.
4 Érintse meg az [Address (cím)] gombot.
D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az
Ekkor megjelenik a “Find Address (cím szerinti útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó
keresés)” képernyő. fejezetben.

Létesítmények keresése (POI helyek)

POI helyeknek nevezzük a különböző létesítményeket,
például a benzinkutakat, parkolókat, éttermeket. A POI
helyek keresése végezhető kategória szerint (vagy a
POI hely nevének a megadásával).

5 Állítsa be az alábbi gombokkal az úticélt. POI pontok keresése kategóriák szerint

• Country (ország): A kategorizált POI keresés segítségével gyorsan és
egyszerűen megtalálhatja a leggyakrabban
Alapértelmezés szerint a navigációs rendszer az meglátogatott létesítményeket.
aktuális pozíció szerinti országot kínálja fel.
1 Nyomja meg a MAP gombot.
• Town (város):
Megjelenik a térképképernyő.
Alapértelmezés szerint a navigációs rendszer az
aktuális pozíció szerinti várost kínálja fel. A város 2 Érintse meg az alábbi gombot.
kiválasztható a postai irányítószám megadásával is.
Megjelenik a navigációs menü a
térképképernyőn.

3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot.

Megjelenik a “New Route to... (új útvonal tervezése)”
képernyő.

40

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

4 Érintse meg a [Places (helyek)] gombot. 1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő.
Ekkor megjelenik a "Places (helyek)" képernyő. 2 Érintse meg az alábbi gombot.

Az alábbi kategóriák közül választhat: Megjelenik a navigációs menü a
térképképernyőn.
• Petrol Station Along Route (benzinkutak a
navigált útvonalon) 3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot.
Megjelenik a “New Route to... (új útvonal tervezése)”
• Accomodation At My Destination (szálláshelyek képernyő.
az úticél környékén) 4 Érintse meg a [Places (helyek)] gombot.
Ekkor megjelenik a "Places (helyek)" képernyő.
• Restaurant Along Route (éttermek az útvonal 5 Érintse meg a [Search Among All Places
mentén) (keresés az összes hely közül)] gombot.

• Parking At My Destination (parkolóhelyek az úticél
környékén)

‰ Ha nincs beprogramozott útvonal, akkor az aktuális Ekkor megjelenik a "Search by Category (keresés
pozíció közelében történik a keresés. kategória szerint)" képernyő.

‰ Ha GPS jel hiánya miatt nem érhető el az aktuális 6 Érintse meg az [Around Here (ezen a
pozíció, akkor az utoljára ismert pozíció szerint környéken)] gombot, majd válassza ki azt a területet,
történik a keresés. amire el szeretné végezni a POI keresést.

5 Érintse meg a megfelelő kategóriát. • Around Here (ezen a környéken):

Ekkor megjelenik a találatok listája. A keresés az aktuális pozíció környezetében
történik, vagy GPS hiba esetén az utoljára
6 Érintse meg a keresett POI helyet. azonosított pozíció közelében. (A találati
eredmények a pozíciótól mért távolság szerint
Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely. kerülnek rendezésre.)

■ A gomb megérintésével elvégezhető az • In a Town (városban):
eredmények rendezése vagy megjeleníthető az
összes létesítmény a térképen. Keresés a kiválasztott városon belül. (A keresési
eredmények a városközponthoz mért távolság
7 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás szerint kerülnek rendezésre.)
úticélként)] gombot.
‰ Ha az [In a Town (városban)] opciót szeretné
Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után használni, akkor válassza ki a konkrét várost.
megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
megtörténik az útvonal-tervezés. • Around Destination (úticél környékén):

‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes A keresés az aktuális útvonalra beállított úticél
útvonal-beállító paraméterek módosítására. környezetére korlátozódik. (A találati eredmények
az úticélhoz mért távolság szerint kerülnek
D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel rendezésre.)
foglalkozó fejezetben.
• Along Route (útvonal mentén):
8 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
indítása)] gombot. Ebben a módban a POI keresés nem egy adott pont
környezetére, hanem az aktuális útvonalra
Kezdetét veszi a navigáció. vonatkozik. Ez a funkció igen hasznos lehet a
későbbi útmegszakítások során, ugyanis minimális
‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák kerülőúttal elérhető a benzinkút vagy az étterem.
közül is lehet választani, vagy módosítható az (A találati eredmények a kerülőút hosszúsága
útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt. szerint kerülnek rendezésre.)

Ö További részleteket olvashat az útvonal-alternatívák ‰ Ez a gomb csak akkor használható, ha az
összehasonlításával foglalkozó fejezetben. útvonal be van programozva.

POI keresés kategóriák szerint vagy 7 Válasszon főkategóriát (pl.: Szálláshely.
közvetlenül a létesítmény nevének
megadásával Ekkor megjelenik a kiválasztott főkategóriába tartozó és
a helyszín vagy az útvonal közelében fekvő összes
Lehetőség van kategóriák és alkategóriák szerinti POI létesítmény.
keresésre. Az egyes kategóriákon belül lehetőség van
név szerinti POI keresésre.

41

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

■ A [Search by Name (keresés név szerint)] gomb Ekkor megjelenik a "Help Nearby (közeli segélynyújtó
megérintésével a keresés név szerint végezhető. helyek)" képernyő. Az alábbi kategóriák közül
választhat:
8 Válasszon alkategóriát (pl: Hotel vagy Motel). • Car Repair (gyorssszerviz):
• Health (elsősegély):
Ekkor megjelenik a kiválasztott alkategóriába tartozó és • Police (rendőrség):
a helyszín vagy az útvonal közelében fekvő összes • Petrol Stations (benzinkutak):
létesítmény. Előfordulhat, hogy a kiválasztott helyszínre
vonatkozó alkategória márkanevei jelennek meg a 5 Érintse meg a megfelelő kategóriát.
képernyőn. Ekkor megjelenik a találatok listája.
6 Érintse meg a keresett POI helyet.
■ A [Search by Name (keresés név szerint)] gomb Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely.
megérintésével a keresés név szerint végezhető. ■ A gomb megérintésével végezhető el az

9 Válassza ki a márkanevet. eredmények rendezése.
7 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás
Ekkor megjelenik a találatok listája. úticélként)] gombot.
Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után
■ A [Search by Name (keresés név szerint)] gomb megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
megérintésével a keresés név szerint végezhető. megtörténik az útvonal-tervezés.
‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes
10 Érintse meg a keresett POI helyet.
útvonal-beállító paraméterek módosítására.
Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely. D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel

■ Érintse meg a [Search by Name (keresés név foglalkozó fejezetben.
szerint)] gombot, majd írja be a nevet a billentyűzet 8 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
használatával. indítása)] gombot.
Kezdetét veszi a navigáció.
■ A gomb megérintésével végezhető el az ‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák
eredmények rendezése.
közül is lehet választani, vagy módosítható az
11 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt.
úticélként)] gombot. D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az
útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó
Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után fejezetben.
megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
megtörténik az útvonal-tervezés. Úticél keresése az elmentett helyek
közül
‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes
útvonal-beállító paraméterek módosítására. Időt és fáradságot takaríthat meg, ha elmenti a gyakran
látogatott helyeket.
D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel A listából történő választás megkönnyíti a pozíció
foglalkozó fejezetben. meghatározását. Az elmentett helyeket tartalmazó lista
két előre programozott kategóriát tartalmaz: Ezek az
12 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás "Otthon" és "Munka".
indítása)] gombot. ‰ Ez a funkció csak akkor használható, ha vannak

Kezdetét veszi a navigáció. helyszínek regisztrálva a "Saved Location
(elmentett helyek)" funkcióra.
‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák D Ezzel kapcsolatban a helyek elmentésével
közül is lehet választani, vagy módosítható az foglalkozó fejezetben találhat részleteket.
útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt.

D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az
útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó
fejezetben.

Közeli gyorsszervizek és elsősegélynyújtó
helyek keresése

Az alábbi műveletsorral végezhető el a közeli
gyorsszervizek és elsősegélynyújtó helyek keresése.

1 Nyomja meg a MAP gombot.

Megjelenik a térképképernyő.

2 Érintse meg az alábbi gombot.

Megjelenik a navigációs menü a
térképképernyőn.

3 Érintse meg a [Useful Information (hasznos
információk)] gombot.

Ekkor megjelenik a "Useful Information (hasznos
információk)" képernyő.

4 Érintse meg a [Help Nearby (közeli segélynyújtó
helyek] gombot.

42

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

1 Nyomja meg a MAP gombot. ■ Ez a képernyő többféle opciót kínál. Érintse meg a
gombot a teljes lista megtekintéséhez.
Megjelenik a térképképernyő.
4 Érintse meg a [Saved Routes (elmentett
2 Érintse meg az alábbi gombot. útvonalak)] gombot.

Megjelenik a navigációs menü a Megjelenik a "Saved Routes (elmentett útvonalak)"
térképképernyőn. képernyő.

3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot. 5 Érintse meg a megfelelő bejegyzést.

Megjelenik a “New Route to... (új útvonal tervezése)” Ekkor megjelenik a “Route Planner (útvonaltervező)”
képernyő. képernyő.
‰ A "Route Planner (útvonaltervező)" képernyőn
4 Érintse meg a [Saved Location (elmentett
helyek)] gombot. közbenső pontok adhatók az útvonalhoz vagy
módosítható a végső úticél.
Megjelenik a "Saved Location (elmentett helyek)" D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az
képernyő. útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó
■ A , majd az [Edit (szerkeszt)] gombok fejezetben.

megérintése után elvégezhető az elmentett helyek 6 Érintse meg a [Show Route (útvonal mutatása)]
részletadatainak szerkesztése. gombot.

5 Érintse meg a megfelelő bejegyzést. Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után
megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely. megtörténik az útvonal-tervezés.
‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes
6 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás
úticélként)] gombot. útvonal-beállító paraméterek módosítására.
D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel
Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után
megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan foglalkozó fejezetben.
megtörténik az útvonal-tervezés.
‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes 7 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
indítása)] gombot.
útvonal-beállító paraméterek módosítására.
D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel Kezdetét veszi a navigáció.
‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák
foglalkozó fejezetben.
közül is lehet választani, vagy módosítható az
7 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt.
indítása)] gombot. D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az
útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó
Kezdetét veszi a navigáció. fejezetben.
‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák
A legutóbb keresett helyszínek
közül is lehet választani, vagy módosítható az kiválasztása
útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt.
D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az A korábban kiválasztott úticélok és közbenső pontok
útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó automatikusan bekerülnek az előzménylistába.
fejezetben.
Előzmények listája
Úticél keresése az elmentett útvonalak
közül 1 Nyomja meg a MAP gombot.

Időt és fáradságot takaríthat meg, ha elmenti a gyakran Megjelenik a térképképernyő.
használt útvonalakat.
‰ Ez a funkció nem használható, ha nincsenek 2 Érintse meg az alábbi gombot.

útvonalak regisztrálva a "Saved Routes (elmentett Megjelenik a navigációs menü a
útvonalak)" menüben. térképképernyőn.
D Ezzel kapcsolatban az útvonalak elmentésével
foglalkozó fejezetben találhat részleteket. 3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot.

1 Nyomja meg a MAP gombot. Megjelenik a “New Route to... (új útvonal tervezése)”
képernyő.
Megjelenik a térképképernyő.
4 Érintse meg a [History (előzmények)] gombot.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
Megjelenik a képernyőn a legutóbb kiválasztott úticélok
Megjelenik a navigációs menü a listája.
térképképernyőn.
5 Érintse meg a megfelelő bejegyzést.
3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot.
Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely.
Megjelenik a “New Route to... (új útvonal tervezése)”
képernyő.

43

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

6 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás Ha másik területen szeretne keresést végezni, akkor
úticélként)] gombot. érintse meg az alapértelmezett keresési területet, majd
Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után írja be a billentyűzet használatával az új keresési
megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan területet.
megtörténik az útvonal-tervezés.
‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes 5 Írja be a keresett útcél nevét, címét vagy
kategóriáját, majd érintse meg az alábbi gombot.
útvonal-beállító paraméterek módosítására.
D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel "Search Results (keresési
eredmények)" képernyő megjelenítése.
foglalkozó fejezetben.
7 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás 6 Érintse meg a megfelelő bejegyzést.
indítása)] gombot.
Kezdetét veszi a navigáció. Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely.
‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák ■ Az alábbi keresési kategóriák megérintésével

közül is lehet választani, vagy módosítható az szűkíthetők le a keresési eredmények.
útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt.
D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az Az összes úticélt tartalmazó lista
útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó megjelenítése névvel vagy címmel.
fejezetben.
A legújabb úticélokat tartalmazó lista
Intelligens előzménylista megjelenítése névvel vagy címmel.

A "Smart History" funkció javaslatot tesz a korábban Az elmentett úticélokat tartalmazó lista
úticélként kiválasztott helyekre, felhasználva a megjelenítése névvel.
navigációs szokásokat és az olyan paramétereket, mint
a napszak, hét napja és az aktuális pozíció. A keresési címnek megfelelő lista
A "New Route to... (új útvonal tervezése)" képernyőn megjelenítése.
két Smart History tétel azonnal elérhető.
Kategórialista megjelenítése.
Kombinált keresés
A keresési helynek megfelelő lista
A "Combined Search (kombinált keresés)" funkcióval megjelenítése az aktuális pozíciótól
gyorsan megtalálhatók a helyek név és keresési terület mért távolság szerint rendezve.
szerint.
1 Nyomja meg a MAP gombot. ■ Ha keresési kategóriaként egy szolgáltató logóját
Megjelenik a térképképernyő. érinti meg, akkor tovább szűkíthető a lista a
2 Érintse meg az alábbi gombot. szolgáltató eredménylistájának megjelenítésével.

Megjelenik a navigációs menü a 7 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás
térképképernyőn. úticélként)] gombot.

3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot. Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után
Megjelenik a “New Route to... (új útvonal tervezése)” megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
képernyő. megtörténik az útvonal-tervezés.
4 Érintse meg a [Search in All (összes keresése)] ‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes
gombot.
útvonal-beállító paraméterek módosítására.
Ekkor megjelenik a “Combined Search (kombinált D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel
keresés)” képernyő.
A képernyő felső részén megjelenik a szövegmező. foglalkozó fejezetben.
A szövegmező mellett látható az a város, ahol a
keresés történik. Az alapértelmezett keresési terület az 8 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
aktuális pozíció. indítása)] gombot.

Kezdetét veszi a navigáció.
‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák

közül is lehet választani, vagy módosítható az
útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt.
D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az
útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó
fejezetben.

44

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

Helykeresés koordináták szerint Helyszínkeresés térképgörgetéssel

Az alábbi módon végezhető a szélességi és hosszúsági A térképgörgetéssel történő helyválasztás lehetővé
koordináták megadásával történő keresés. teszi a pozíció úticélként, közbenső pontként történő
beállítását.
1 Nyomja meg a MAP gombot.
1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő.
Megjelenik a térképképernyő.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
2 Görgesse az ujjával a térképet a keresett
Megjelenik a navigációs menü a pozícióba.
térképképernyőn.
3 Érintse meg azt a pontot, amelyet úticélként
3 Érintse meg a [New Route (új útvonal)] gombot. szeretne kiválasztani.

Megjelenik a “New Route to... (új útvonal tervezése)” Ekkor megjelenik a kurzor.
képernyő.
4 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás
■ Ez a képernyő többféle opciót kínál. Érintse meg a úticélként)] gombot.
gombot a teljes lista megtekintéséhez.
Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után
4 Érintse meg a [Coordinates (koordináták)] megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
gombot. megtörténik az útvonal-tervezés.

Ekkor megjelenik a “Coordinates (koordináták)” ‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes
képernyő. útvonal-beállító paraméterek módosítására.

5 Adja meg a földrajzi szélességet, majd érintse D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel
meg az [OK] gombot. foglalkozó fejezetben.

‰ Az alábbi formátumokban adhatók meg a 5 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
koordináták: Tizedesfok, fok és tizedes perc, illetve indítása)] gombot.
fok, perc és tizedmásodperc.
Kezdetét veszi a navigáció.
■ Az UTM formátumban történő megadáshoz érintse
meg a , majd a [Units & Formats ‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák
(mértékegységek és formátumok)] gombot. közül is lehet választani, vagy módosítható az
útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt.
6 Adja meg a földrajzi hosszúságot, majd érintse
meg a [Go!] gombot. D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az
útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó
Ekkor megjelenik a térképképernyőn a keresett hely. fejezetben.

7 Érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás
úticélként)] gombot.

Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után
megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
megtörténik az útvonal-tervezés.

‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes
útvonal-beállító paraméterek módosítására.

D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel
foglalkozó fejezetben.

8 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
indítása)] gombot.

Kezdetét veszi a navigáció.

‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák
közül is lehet választani, vagy módosítható az
útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt.

D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az
útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó
fejezetben.

45

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

6. FEJEZET: AKTUÁLIS ÚTVONAL ELLENŐRZÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Útvonal módosítása Megjelenik az "Alternative Routes (alternatív
útvonalak)" képernyő. Lehetőség van az útvonal-
Többféle lehetőség van az aktuális útvonal alternatívák részletes adatainak megtekintésére.
módosítására a navigáció indítását követően. Az alábbi Érintéssel válasszon ki egy alternatív útvonalat a
részekben bemutatunk néhány ilyen opciót. térképen történő megjelenítéshez.
■ Ha nem talál megfelelő alternatívát, érintse meg a
Alternatív útvonalak ellenőrzése
útvonaltervezés közben [More Results (további eredmények)] gombot, és
görgetéssel keressen másik útvonal-tervezési
Az új úticél kiválasztása után lehetőség van alternatív módszerrel számított útvonalakat.
útvonalak kiválasztására vagy a tervezési módszer
változtatására. 4 Válasszon ki egy alternatívát, és érintse meg a
1 Keresse meg a helyet. [Select (választás)] gombot.
D Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.
Ekkor megjelenik a “Route Summary (útvonal- Új kezdőpont beállítása az útvonalra
összesítő)” képernyő.
Normál navigáció esetén mindig az aktuális pozícióval
2 Érintse meg az [Alternatives (alternatívák)] kezdődik az útvonaltervezés. A későbbi időpontokra
gombot. tervezett útvonalak ellenőrzése, szimulációja vagy a
Lehetőség van az útvonal-alternatívák részletes távolság és az utazási idő megtekintése érdekében
adatainak megtekintésére. Érintéssel válasszon ki egy lehetőség van a GPS vevő kikapcsolására.
alternatív útvonalat a térképen történő megjelenítéshez. Ezt követően áthelyezhető az indulási pont a GPS
■ Ha nem talál megfelelő alternatívát, érintse meg a pozíciótól eltérő helyre.

[More Results (további eredmények)] gombot, és 1 Nyomja meg a MAP gombot.
görgetéssel keressen másik útvonal-tervezési
módszerrel számított útvonalakat. Megjelenik a térképképernyő.
3 Válasszon ki egy alternatívát, és érintse meg a
[Select (választás)] gombot. 2 Érintse meg az alábbi gombot.
Visszatérés az előző képernyőre
4 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás Megjelenik a navigációs menü a
indítása)] gombot. térképképernyőn.
Kezdetét veszi a navigáció.
3 Érintse meg a [Route Planner (útvonal-tervező)]
Útvonal-alternatívák összehasonlítása az gombot.
aktuális útvonallal
Megjelenik a “Route Planner (útvonaltervező)” menü.
Kiválasztható egy másik útvonal is, és
összehasonlíthatók az alternatívák. 4 Érintse meg a [Current GPS Position (aktuális
1 Nyomja meg a MAP gombot. GPS pozíció)] gombot.
Megjelenik a térképképernyő.
2 Érintse meg az alábbi gombot. Ekkor megjelenik egy felbukkanó menü.

Megjelenik a navigációs menü a 5 Érintse meg a [Set Start Point (indulási pont
térképképernyőn. beállítása)] gombot.
3 Érintse meg a [Detours & Alternatives
(kerülőutak és alternatívák)], majd az [Alternative Ekkor megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
Routes (alternatív útvonalak)] gombot.
6 Érintse meg a [Set Start Point (indulási pont
beállítása)] gombot.

Megjelenik a “New Route to... (új útvonal tervezése)”
képernyő.

7 Állítsa be az útvonal kezdőpontját.

D Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.

8 Érintse meg a [Set Start Point (indulási pont
beállítása)] gombot.

Megjelenik a “Route Planner (útvonaltervező)”
képernyő. Folytatható a tervezés az úticél
kiválasztásával.

■ A [Continue Without Route (folytatás útvonal
nélkül)] gomb megnyomásakor ismét megjelenik a
térképképernyő átlátszó nyílszimbólummal (ez jelzi,
hogy nincs GPS vétel).

9 Érintse meg a [Show Route (útvonal mutatása)]
gombot.

Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után
megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
megtörténik az útvonal-tervezés.

46

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

‰ Ha az aktuális útvonal már létezik, akkor 6 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
újratervezésre kerül az előzőekben beállított indítása)] gombot.
indulási ponttól kezdve. Megjelenik az aktuális pozíciót tartalmazó térkép.

10 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás Aktuális navigációs útvonal törlése
indítása)] gombot.
Ha már nincs szükség többé az aktuális útvonalra,
A navigációs rendszer megkezdi a navigálást egy akkor azt az alábbi műveletekkel törölheti.
átlátszó nyíllal (a GPS jel hiányát mutatja). 1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő.
‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák 2 Érintse meg az alábbi gombot.
közül is lehet választani, vagy módosítható az
útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt. Megjelenik a navigációs menü a
térképképernyőn.
D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az
útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó 3 Érintse meg a [Delete Route (útvonal törlése)]
fejezetben. gombot.
A művelet hatására törlésre kerül az aktuális
útvonalterv az összes közbenső pontjával együtt.

‰ Érintse meg a [Turn on GPS (GPS bekapcsolása)] Útvonaltervező használata
gombot.
Az útvonaltervező funkció az úticéllista használatával
Úticéllista szerkesztése programozza be az útvonalat. A lista tetszés szerint
módosítható (pl. úticél hozzáadása vagy eltávolítása,
Lehetőség van az útvonal szerkesztésére az úticéllista végső úticél módosítása vagy új indulási pont
módosításával (pl. közbenső pont hozzáadása vagy a beállítása).
végső úticél módosítása).
1 Nyomja meg a MAP gombot.
1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő.
Megjelenik a térképképernyő.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
2 Érintse meg az alábbi gombot.
Megjelenik a navigációs menü a
Megjelenik a navigációs menü a térképképernyőn.
térképképernyőn.
3 Érintse meg a [Route Planner (útvonal-tervező)]
3 Érintse meg a [My Route (útvonalam)] gombot. gombot.

Ekkor megjelenik a “My Route (útvonalam)” képernyő. Ekkor megjelenik a “Route Planner (útvonaltervező)”
képernyő. A vezetési pontok listájában csak egyetlen
4 Lehetőség van az útvonal szerkesztésére az vonal szerepel, és az útvonal kezdőpontja normál
úticéllista módosításával. esetben megegyezik az aktuális GPS pozícióval.

‰ Érintse meg az [Add Waypoint (közbenső pont 4 Érintse meg az [Add Destination (úticél
hozzáadása)] gombot az újonnan kiválasztott hely hozzáadása)] gombot.
kiválasztásához közbenső pontként. Ha az útvonal
legalább egy közbenső pontot tartalmaz, akkor Lehetőség van az úticél kiválasztására.
törölhető a navigációs menüben megjelenő listából.
D Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.
‰ Az útvonal szerkesztéséhez válasszon ki érintéssel
egy helyet a listából. A lista kiválasztott pontja Amikor megjelenik a térképképernyőn a kiválasztott
felfelé vagy lefelé mozgatható, és az újonnan hely, érintse meg a [Select as Destination (kiválasztás
kiválasztott úticél átvihető az útvonal végére. úticélként)] gombot az úticél beállításához és az
útvonaltervező képernyő visszaállításához.
‰ A hely elmentéséhez vagy törléséhez érintse meg a
szóban forgó helyet a listában. 5 Érintse meg a [Show Route (útvonal mutatása)]
gombot.
‰ Az összes úticél törléséhez érintse meg a vagy
[Delete All (összes törlése)] gombokat. Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után
megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
5 A szerkesztés befejezéséhez érintse meg a megtörténik az útvonal-tervezés.
[Show Route (útvonal mutatása)] gombot.
‰ Az úticél kiválasztása előtt lehetőség van egyes
Az útvonal-paraméterek rövid összegzése után útvonal-beállító paraméterek módosítására.
megjelenik a teljes útvonal a térképen. Automatikusan
megtörténik az útvonal-tervezés. D Részletes leírás olvasható az útvonal-tervezéssel
foglalkozó fejezetben.

6 Érintse meg a [Start Navigation (navigálás
indítása)] gombot.

Kezdetét veszi a navigáció.

47

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

‰ Szükség esetén különböző útvonal-alternatívák 5 Érintse meg az alábbi gombot.
közül is lehet választani, vagy módosítható az Kiegészítő funkciók megjelenítése
útvonal-számítási módszer a navigálás indítása előtt. egyes képernyőkön.

D Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat az 6 Érintse meg a [Simulation (szimuláció)] gombot.
útvonal-alternatívák összehasonlításával foglalkozó Kezdetét veszi a szimuláció az útvonal kezdőpontjától,
fejezetben. és valósághű sebességen követhető a teljes ajánlott
útvonal.
Útvonal-információk és beállítások
ellenőrzése ‰ Szimuláció közben az alábbi kezelőgombok állnak
rendelkezésre, amelyek ugyan csak néhány
A "Route Summary (útvonal-összesítő)" menüben másodpercre jelennek meg, de a térkép
megjeleníthető az aktuális útvonal térképáttekintése, és megérintésével bármikor előhívhatók.
ellenőrizhetők a kiválasztott útvonal különböző
paraméterei. Ugrás az előző navigációs pontra
(manőver)
1 Nyomja meg a MAP gombot.
Szimuláció felfüggesztése.
Megjelenik a térképképernyő.
Ugrás a következő navigációs pontra
2 Érintse meg az alábbi gombot. (manőver).
Szimulációs sebesség növelése 4x, 8x
Megjelenik a navigációs menü a és 16x szorzóval. A gomb ismételt
térképképernyőn. megérintésével visszaállítható a normál
sebesség.
3 Érintse meg a [Route Summary (útvonal- • Érintse meg a [Close (bezár)] gombot a szimuláció
összesítő)] gombot. leállításához.

Ekkor megjelenik a “Route Summary (útvonal-
összesítő)” képernyő. A művelet hatására megjelenik
az aktuális útvonal teljes hosszában a kiegészítő
információkkal és az opciókkal együtt.

4 Érintse meg valamelyik útvonaladatot a
részletek megtekintéséhez.

A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:
• Úticél neve és/vagy címe.
• Az utazás teljes időtartama.
• Az utazás teljes hossza.
Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
• Route Info (útvonal-információ):

Útvonal részletes információinak megjelenítése.
További ikonok jelzik az összes részletes
információt, az autópályákat és a fizetős utakat.
• Alternatives (alternatívák):
Útvonal-alternatívák listázása.

Útvonal-szimuláció megtekintése

Lehetőség van az aktuális útvonal szimulációs
ellenőrzésére. Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1 Tervezze meg az útvonalat az úticélhoz.

D Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.

2 Nyomja meg a MAP gombot.

Megjelenik a térképképernyő.

3 Érintse meg az alábbi gombot.

Megjelenik a navigációs menü a
térképképernyőn.

4 Érintse meg a [Route Summary (útvonal-
összesítő)] gombot.

Ekkor megjelenik a “Route Summary (útvonal-
összesítő)” képernyő.

48

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

7. FEJEZET: HELYEK ÉS ÚTVONALAK REGISZTRÁLÁSA ÉS
SZERKESZTÉSE

Helyszínek elmentése 5 Érintse meg az alábbi gombot.

A kedvenc helyek "Saved Location (elmentett helyek)" Kiegészítő funkciók megjelenítése
listába történő elmentése lehetőséget nyújt az egyes képernyőkön.
információk gyors és egyszerű előhívására. Ez a
mentési lista tartalmazhatja az otthoni címet, a kedvenc 6 Érintse meg a [Save Route (útvonal mentése)]
helyeket, továbbá olyan úticélokat vagy helyeket, gombot.
amelyek előzőleg regisztrálásra kerültek a térképen. Megjelenik a "Saved Route (elmentett útvonalak)"
képernyő.
1 Keresse meg a helyet. 7 Érintse meg az alábbi gombot.

A kurzor megjelenik a kiválasztott pontnál. Az útvonal elmentése újként az
elmentett útvonalak közé.

Ekkor megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
■ Módosítsa az elnevezést a billentyűzet segítségével.

D Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben. Helyszínek elmentése figyelmeztető pontként
2 Érintse meg az alábbi gombot.
A térképen kiválasztott bármelyik hely (pl. iskolai zóna
Kiegészítő funkciók megjelenítése vagy vasúti kereszteződés) elmenthető figyelmeztető
egyes képernyőkön. pontként.

3 Érintse meg a [Saved Location (elmentett ‰ A funkció használatához aktiválja először a
helyek)] gombot. figyelmeztetéseket, majd állítsa be a figyelmeztetési
Megjelenik a "Saved Location (elmentett helyek)" típusokat.
képernyő.
4 Érintse meg az alábbi gombot. ‰ Ez a funkció felhívja a vezető figyelmét a riasztási
pontok megközelítésére. Az alábbi riasztási típusok
A hely elmentése újként az elmentett állnak rendelkezésre:
helyek közé.
• Audio and Visual (hang- és vizuális jelzés): Sípoló
■ Módosítsa az elnevezést a billentyűzet segítségével. hangjelzés vagy hangbemondás végzi a riasztást.

Útvonalak elmentése • Visual (vizuális jelzés): Megjelenik a térképen a
riasztás típusa, a riasztási pont távolsága és a
A kedvenc helyek "Saved Location (elmentett helyek)" vonatkozó sebességkorlát.
listába történő elmentése lehetőséget nyújt az
információk gyors és egyszerű előhívására. Ö Részletesebb leírást lásd a "Figyelmeztetések
1 Tervezze meg az útvonalat az úticélhoz. beállítása" részben.
D Részletesebb leírást lásd az 5. fejezetben.
2 Nyomja meg a MAP gombot. 1 Nyomja meg a MAP gombot.
Megjelenik a térképképernyő.
3 Érintse meg az alábbi gombot. Megjelenik a térképképernyő.

Megjelenik a navigációs menü a 2 Görgesse a térképet, és válasszon helyszínt.
térképképernyőn.
A kurzor megjelenik a kiválasztott pontnál.
4 Érintse meg a [Route Summary (útvonal-
összesítő)] gombot.
Ekkor megjelenik a “Route Summary (útvonal-
összesítő)” képernyő.

49

AVIC-F60DAB, F960DAB, F960BT, F860BT

3 Érintse meg az alábbi gombot.
Kiegészítő funkciók megjelenítése
egyes képernyőkön.

• Érintse meg a gombot az előzőleg elmentett
figyelmeztető pont szerkesztéséhez.

4 Érintse meg az [Add Alert Points (figyelmeztető
pontok hozzáadása)] gombot.
Ekkor megjelenik az "Add New Alert Point
(figyelmeztető pontok hozzáadása)" képernyő.
5 Állítsa be a szükséges paramétereket.
• Type of Alert (figyelmeztetés típusa):

Figyelmeztető pont típusának kiválasztása.
• Speed Limit (sebességkorlát):

Sebességkorlát (ha alkalmazható) beállítása az
adott figyelmeztető ponthoz.
• Direction of Alert (figyelmeztetés iránya):
A figyelmeztető pont várható irányának beállítása.
6 Érintse meg a [Save (mentés)] gombot.
Ezzel megtörténik a kijelölt hely regisztrálása új
figyelmeztető pontként.
Ö Részletesebb leírást lásd a "Figyelmeztetések
beállítása" részben.
‰ A biztonsági és a sebességmérő kamerákra
vonatkozóan letiltásra kerül a funkció minden olyan
országban, ahol nem engedélyezett a biztonsági
kamerákra utaló figyelmeztetés. Ettől függetlenül
azokban az országokban is csak a saját
felelősségére használhatja a funkciót, ahol legális a
figyelmeztetés.

50


Click to View FlipBook Version