The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-26 09:44:29

Pioneer XW-SMA1, XW-SMA3, XW-SMA4 HU

Pioneer XW-SMA1, XW-SMA3, XW-SMA4 HU

XW-SMA1
XW-SMA3
XW-SMA4

Vezeték nélküli hangszóró-rendszer

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Csak beltéri használatra!

1

FONTOS! VIGYÁZAT!

AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE

ÉRDEKÉBEN NE BONTSA MEG

Az egyenlő oldalú háromszögbe A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT! Az egyenlő oldalú háromszögbe
zárt felkiáltójel fontos használati
zárt nyílhegy-fejű villám ikon azt NINCS A TERMÉKBEN és karbantartási utasításokat
jelöl.
jelzi, hogy szigeteletlen HÁZILAG IS JAVÍTHATÓ

"veszélyes feszültség" található a ALKATRÉSZ. A JAVÍTÁSI

ház belsejében, ami emberekre MUNKÁKKAL MINDIG

veszélyes áramütést okozhat. KERESSEN FEL EGY

SZAKSZERVÍZT!

VIGYÁZAT! Ha a tápkábel dugasza nem illik a fali
A STANDBY/ON kapcsoló nem szakítja meg aljzatba, akkor ki kell cseréltetni! A csatlakozó
teljesen a készülék áramellátását! Mivel a cseréjét csak és kizárólag szakképzett
tápkábel a fő árammegszakító, a teljes szerelő cserélheti ki! Ha egy levágott dugaszt
áramtalanításhoz ki kell húzni a konnektort a csatlakoztatunk a fali aljzatba, akkor komoly
fali aljzatból. Úgy telepítse az eszközt, hogy a áramütést okozhatunk! Megfelelően
tápellátó kábel könnyen hozzáférhető legyen, semmisítse meg / dobja ki, ha kicseréltette!
és baleset esetén azonnal ki lehessen húzni! A készüléket áramtalanítani kell (ki kell húzni
Hogy minimalizáljuk a tűzveszélyt, akkor is a konnektorból), ha hosszabb ideig nem
érdemes kihúzni a fali aljzatból, ha hosszabb használjuk (pl. nyaralás alatt).
ideig nem használjuk (pl. nyaralás alatt).
FIGYELEM!
FIGYELMEZTETÉS A SZELLŐZÉSRŐL A tűzveszély elkerülése érdekében ne
Az eszköz telepítésénél figyeljen arra, hogy helyezzen nyílt lángot (akár gyertyát) a
elegendő helyet hagyjon az egység körül a készülék közelébe!
szellőzéshez! Fölötte, mögötte és az oldalai
mellett minimum 10 cm helyet hagyjon! FIGYELEM!
Mielőtt először bedugná a készüléket a
FIGYELEM! konnektorba, gondosan olvassa át az
Az eszköz házán a lyukak és rések biztosítják alábbiakat!
a megfelelő szellőzést, amivel megelőzhető a
túlmelegedés, és a nem megfelelő működés. Az elérhető tápegység feszültségigénye
SOHA ne takarja le a nyílásokat a gépen
(terítővel, újsággal stb.), így elkerülhető a országonként/régiónként változhat.
tűzveszély. Ugyanúgy ne használja az
eszközt vastag szőnyegre helyezve, vagy Győződjön meg róla, hogy az eszköz
ágyon, ezek is eltömítik a szellőzőnyílásokat!
használatának helyén a hálózati áram

megfelel annak, ami a készülék hátlapján

az eszköz feszültségigényeként fel van

tüntetve (230 V vagy 120 V).

Ezt a terméket általános, otthoni használatra
tervezték. Ha nem lakossági felhasználásra,
házon belül használtuk (pl. folyamatos
üzemben tartottuk egy étteremben, vagy
autóban, esetleg hajón használtuk), és
meghibásodik, akkor csak garancián kívül
tudjuk javítani (külön munkadíj ellenében).

2

Használat előtt ellenőrizze a készülék alján Figyelmeztetés az AC adapterrel
és a tápegységen található biztonsági kapcsolatban
figyelmeztetéseket!  Mindig az adapter testét fogja meg,

FIGYELEM! amikor kihúzza a konnektorból! Ha a
Ne használja és tárolja az elemeket közvetlen kábelnél fogva húzza ki, akkor az
napfényben vagy forró helyen, mint autóban adapter megsérülhet, és tüzet vagy
vagy a fűtés közelében! Ettől az elemek áramütést okozhat!
elfolyhatnak, túlmelegedhetnek, de fel is  Ne nyúljon az adapterhez nedves
robbanhatnak vagy tüzet foghatnak. A hő kézzel! Ez áramütést okozhat.
egyébként is rövidíti az elemek élettartamát.  Ne használja az adapter tápkábelét
olyan konnektorral, amiben akkor is
A használt elemek kidobásánál mindig vegye lötyög, ha teljesen bedugta a villásdugó
figyelembe a hatályos jogszabályokat. villáit! Ez túlmelegedést és tüzet
Magyarországon a (pl. hipermarketekben is) okozhat! Ilyenkor egy villanyszerelővel
kihelyezett elemgyűjtőkbe dobhatja, vagy cseréltesse ki a konnektort!
tájékozódjon a www.hulladékudvar.hu
weboldalon a lehetőségekről! FIGYELMEZTETÉS A TÁPKÁBELRŐL
A tápellátó kábelt mindig a csatlakozónál
VIGYÁZAT! fogja meg! Ne fogja meg nedves kézzel a
Ha nem megfelelően cseréli ki az elemet, az tápkábelt, és soha ne a kábelnél fogva húzza
akár fel is robbanhat! ki, mindig a csatlakozónál fogja meg. Soha
Csak ugyanolyan vagy annak megfelelő ne tegyen bútort és egyéb tárgyat a kábelére!
típusú elemet használjon, amit a gyártó Sose hajlítsa meg élesen, ne kötözze oda
javasol! más kábelekhez. Soha ne kössön csomót a
kábelre! Mindig úgy vezesse el a kábelt, hogy
VIGYÁZAT! ne lehessen rálépni! A sérült tápkábelek tüzet
és áramütést okozhatnak! Néha ellenőrizze a
HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEMET kábelt! Ha sérültnek találja, keresse fel a
legközelebbi Pioneer szervizt vagy a
HASZNÁL, AZ AKÁR FEL IS ROBBANHAT! kereskedőjét, és kérje a kábel cseréjét!

A HASZNÁLT ELEMEKTŐL MINDIG A Figyelmeztetés a rádióhullámokkal
kapcsolatban
JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN Az eszköz 2.4 GHz rádióhullámú frekvenciát
használ, amit más vezeték nélküli eszközök
SZABADULJON MEG! is használhatnak (mikrohullámú sütő, vezeték
nélküli telefonok stb.). Ha a televíziója képén
FIGYELEM! zaj észlelhető, azt esetlegesen okozhatja az
A kisebb alkatrészeket úgy tárolja, hogy ne eszköz által kibocsájtott rádióhullámok által a
kerülhessen kisgyermekek kezébe! Ezeket tévé, a videó vagy a szatellit vevő
lenyelhetik. Ilyen esetben azonnal forduljon antennacsatlakozóján keltett interferencia.
orvoshoz! Ilyen esetben növelni kell a távolságot az
antennacsatlakozó és az eszköz (vagy más
A hálózati adaptert úgy tárolja, hogy ne zavart okozó eszköz) között.
kerülhessen kisgyermekek kezébe!  A Pioneer nem tehető felelőssé olyan
Az AC adapter kábele a nyakukra
tekeredhet, ezzel fulladást okozhat! esetekért, amikor az ön hálózatán,
avagy a csatlakoztatott eszközökben

3

lép fel kommunikációs hiba. Ilyenkor A működést az alábbi két dolog
keresse fel az internetszolgáltatóját befolyásolhatja: (1) az eszköz nem okoz
vagy a hálózati eszközök gyártóit! interferenciát, és (2) az eszköz interferenciát
 Az internet használatához általában okoz, azt is beleértve, hogy a készülék
külön, egy internetszolgáltatóval kötött esetleg nem képes megfelelően működni.
szerződés és előfizetés szükséges.

A jeladót ne használja más antennával
együtt, vagy más jeladó közvetlen közelében!

Figyelem
Az eszköz nem vízálló. Ne helyezzen folyadékkal töltött edényeket a készülék közelébe (mint pl.
egy váza vagy virágcserép), ne tegye ki csöpögő fröccsenő folyadékoknak, esőnek vagy
nedvességnek, párának.

INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓKNAK A HASZNÁLT ELEMEK ÉS KÉSZÜLÉKEK
MEGSEMMISÍTÉSÉRŐL

Ezek a jelek a termékeken és azok csomagolásán azt jelzik, hogy az
elektromos készülékeket tilos háztartási hulladék közé keverni.
Magyarországon az elektronikus hulladékok szakszerű kezeléséről és a
gyűjtőpontokról a www.hulladekudvar.hu weboldalon tájékozódhat! Megunt
műszaki cikkeit vigye el az önhöz legközelebbi gyűjtőszigetre vagy
hulladékudvarba!
A műszaki cikkek és elemek szelektív gyűjtésével hozzájárul értékes
erőforrások megőrzéséhez, és megelőzheti, hogy bármiféle negatív hatás
érje a környezetet, amit nagyban károsíthat a szakszerűtlen hulladékkezelés.
További információkért keresse fel a szemétszállító társaságot, az
önkormányzatot vagy a már említett www.hulladekudvar.hu weboldalt!
Ezek a jelzések az Európai Unióban érvényesek. Nem EU országokban
keresse fel a helyi hatóságokat a műszaki hulladékok elhelyezésének
szabályairól, lehetőségeiről. Ha szeretné kidobni a terméket, kérdezze meg a
vásárlás helyén vagy a helyi hatóságoknál, hogy mi a teendő vele!

Üzemeltetési környezet

Optimális környezeti üzemeltetési

hőmérséklet és páratartalom:

+5 °C és +35 °C között, kevesebb mint 85 %

relatív páratartalom mellett (a hűtőnyílások ne

legyenek eltakarva).

Ne telepítse a gépet rosszul szellőző helyre,

vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek

vagy párának van kitéve!

4

Használat előtt (fontos!) FIGYELEM!

Biztonsági előírások Az eszközről
 Ne használja az eszközt, ha szokatlan
VESZÉLY
szagot áraszt, felmelegedik vagy
Az eszközről megváltozik a színe (vagy az alakja),
Kérjük, kövesse a megadott instrukciókat! akár használat, akár töltés, akár tárolás
Ha nem így tesz, a beépített lítium-ion közben!
akkumulátor ereszthet, túlmelegedhet  Ha az akku nem töltődik fel a megadott
vagy kigyulladhat! időn belül, akkor is szakítsa meg a
 Ne dobja a készüléket tűzbe, és ne töltést! Ha nem így tesz, a készülék
felmelegedhet, eltörhet vagy ki is
tegye ki magas hőmérsékletnek! gyulladhat!
 Ne próbálja meg szétszedni, vagy  Az akkumulátort mindig 5 ºC és 35 ºC
közötti hőmérsékleten töltse! Ha nem
módosítani az akkumulátort semmilyen így tesz, a készülék felmelegedhet,
módon! eltörhet vagy ki is gyulladhat, de ha
 Ne dobálja az eszközt, ne üsse se nem, akkor is romlik az akkumulátor
kalapáccsal, se mással; és ne verjen élettartama.
bele szöget!  Ne tegye az eszközt mikrohullámú
 Ne használja és tárolja az eszközt sütőbe, ne tegye ki nagy nyomásnak,
közvetlen napfényben, vagy forró mert ettől a készülék felmelegedhet,
helyen (mint autóban vagy a fűtés eltörhet vagy ki is gyulladhat!
közelében)!  Ne tegye a meghibásodott, eresztő
 Ha az akku eresztene, és a folyadék a lítium-ion akkumulátort hőforrás
szemébe kerülne, semmiféleképpen ne közelébe, mert ettől felmelegedhet,
dörzsölje, hanem öblítse ki bőséges eltörhet vagy ki is gyulladhat!
vízzel, és azonnal keressen fel egy
orvost! A szemek súlyosan VIGYÁZAT!
károsodhatnak ilyen anyaggal
érintkezve. Az eszközről
 Ne engedje, hogy az akku vizes legyen,  Ne dobja a készüléket tűzbe vagy
vagy bármi módon víz alá kerüljön!
 Ne töltse újra az akkut tűz mellett, vagy vízbe, mert a lítium-ion akkumulátor
közvetlen napfényben! ettől felmelegedhet, ereszthet, eltörhet,
 Ne töltse máshogy az akkumulátort, vagy akár ki is gyulladhat tüzet vagy
mint ahogy itt leírtuk! személyi sérülést okozva!
Az eszközben lévő akkumulátor tűz és  Ha ereszt a lítium-ion akkumulátor, és a
robbanásveszélyes lehet, ha nem folyadék a ruhájára vagy a bőrére
megfelelő módon kezeljük! folyik, azonnal mossa le bőséges
 Soha ne szedje szét az eszközt, vagy mennyiségű vízzel! Ha nem így tesz,
próbálja meg kivenni az akkumulátort, akkor komoly bőrirritáció léphet fel.
mert attól az ereszthet.
 Az akkut úgy tárolja, hogy ne
kerülhessen kisgyermekek kezébe!

5

A vízállóságról (Csak XW-SMA3) Mivel víz folyhat bele, nedves

VIGYÁZAT! állapotban ne döntse meg, ne fordítsa

Az alábbi óvintézkedéseket tartsa be a meg a készüléket!
vízállósággal kapcsolatban!
 Ne tegye az eszközt vízbe!  Ha vizes lett a készülék, gondosan
 Ne tegye ki nagy mennyiségű
szárítson meg minden részt, ahova
víznek!
 Ne fröcskölje le az eszközt vízzel! víz kerülhetett!
 Ne tegye ki az esőbe!
 Ne öntsön rá, vagy ne tegye a A víz ilyenkor lehet, hogy belefolyt a

készüléket meleg, szappanos vízbe! készülékbe! Ne mozgassa az eszközt,
 Ne használja párás helyeken, mint
amikor az vizes!
pl. a fürdőszobában!
 Ne használja a strandon!  Ne használja a távirányítót, vagy a

Ettől berozsdásodhat. Ha tengervíz éri tápegységet, ha nedves hely
a készüléket, azonnal törölje le egy
száraz, puha ronggyal! közelében van!
 Győződjön meg róla, hogy a
csatlakozók fedele le legyen zárva Csak maga az eszköz vízálló.
használat közben!
A fedlap gumírozott tömítése vízállóvá Az eszköz az "International
teszi a készüléket. Vigyázzon, hogy ez
a fedél ne sérüljön meg! Electrotechnical Commission" (IEC)
Ha a gumírozás piszkos lesz, törölje
tisztára egy száraz, puha ronggyal! IPX2(*) szabványa szerint vízálló.
 Ne nyissa fel a fedelet nedves
környezetben, mert vizes lehet a A nem megfelelő használat miatti
készülék!
 Ha nagyobb mennyiségű víz éri a vízkár a garancia elvesztését
készüléket, azonnal törölje le egy
száraz, puha ronggyal! eredményezni, még ha garanciaidőn
Csak akkor zárja vissza a fedelet, ha
teljesen megszárította, a keze is belül is történik.
száraz, és a környezet, ahol található,
nem nedvesíti be ismét! A használati körülmények
 Telepítéskor figyeljen, hogy az
eszközt egyenes, vízszintes és stabil függvényében a vízálló képesség
felületre helyezze! Ne használja fejjel
lefelé vagy döntött pozícióban! nem kifejezetten garantált.
Megfelelő állásban telepítse a
készüléket, különben víz kerülhet bele! *IPX2: Az eszközt védeni kell a
 Ha víz vagy vízcseppek érték a
készüléket, ne fordítsa fejre, és ne is függőlegesen érkező vízcseppektől,
döntse meg!
amikor az legalább 15°-ban meg van

döntve.

Használható nedves környezetben (csak
XW-SMA1 és XW-SMA4)

VIGYÁZAT!
 XW-SMA1 és XW-SMA4 nem

cseppálló! Használat közben ne tegyük
ki víz hatásának! Ne használja az
alábbi környezetekben:
 Párás helyek
 Helyek, ahol az eszköz könnyen
vizes lehet.
 Part vagy strand közelében, vagy
parton, strandon.
Ettől berozsdásodhat.

6

Beépített újratölthető Lítium-ion Az eszköz telepítése

akkumulátor (Csak XW-SMA3) Telepítéskor figyeljen, hogy az eszközt
egyenes, vízszintes és stabil felületre
Ez az eszköz egy beépített újratölthető helyezze!
lítium-ion akkumulátort tartalmaz, ami Ne telepítse az alábbi helyekre:
élettartama végéig ki kell, hogy szolgálja – Színes tévére (torzíthatja a képet)
azt. Ha úgy találja, hogy az akku – Kazettás magnó közelébe (vagy más,
működésképtelen, próbálja meg párszor
feltölteni! Ha nem tölt fel az akkumulátor, mágneses mezőt használó eszköz
vegye fel velünk a kapcsolatot a mellé). Ez zavarhatja a hangot.
szervizelési információkért! – Közvetlen napfénybe
– Különösen meleg vagy hideg helyre
FIGYELMEZTETÉS / AZ ESZKÖZ – Vibráló vagy mozgó felületre
– Poros helyre
MEGSEMMISÍTÉSE – Olajok és füst közelébe (pl. konyha)

Ne próbálja meg önmaga kicserélni az VIGYÁZAT!
 Használat közben ne állítsa fel az
akkumulátort! Ha az akkumulátor tönkre
eszközt, ne döntse neki semminek, és
ment és ki szeretné cserélni, mindig ne lógassa le sehonnan.
 Ne üljön vagy álljon a készülékre!
kövesse az alábbi utasításokat:  Ha szállítja, az egész eszközt biztos
kézzel fogja meg! Ne lóbálja az eszközt
 Soha ne dobjon elektromos a kereténél fogva!
 Ne szerelje fel ezt az eszközt a falra
készülékeket és elemeket háztartási vagy a mennyezetre! Leeshet, és
sérülést okozhat.
hulladék közé, mert veszélyes 

anyagokat is tartalmaznak!

 Mindig kövesse a hatályos

jogszabályokat az elektromos

hulladékok kezelésekor! Az elemeket

mindig elemgyűjtőbe dobja, az

elektromos készülékeket pedig az arra

való, kihelyezett szelektív

gyűjtőszigetekre vigye (pl.

hipermarketekben).

Sok elektromos készülékeket forgalmazó
cég is ingyen beveszi ezeket
megsemmisítésre. Tájékozódjon a helyi
lehetőségekről!

7

Köszönjük, hogy Pioneer terméket vásárolt!

Kérjük, gondosan olvassa át ezt a használati útmutatót, hogy megfelelően üzemeltesse a
terméket. Miután elolvasta, őrizze meg egy biztonságos és hozzáférhető helyen, mert később is
szükséges lehet beleolvasnia!

TARTALOMJEGYZÉK iPod/iPhone/iPad csatlakoztatása ........26
iPod/iPhone/iPad lejátszása.................27
Használat előtt (fontos!).............................5 Zeneszerver ............................................28
Mielőtt elkezdené ......................................9 Bevezetés ................................ ............28
Számítógépen vagy egyéb eszközökön
Mi van a dobozban?...............................9 tárolt zenék lejátszása..........................29
Mielőtt használná a távirányítót..............9 Egyéb Csatlakozások ..............................31
Csatlakozások ................................ ......... 11 Külső (AUX) eszköz csatlakoztatása ....31
iPod/iPhone/iPad csatlakoztatása ........11 Zenehallgatás Külső (AUX) eszközről ..31
Csatlakozás vezetékes vagy vezeték Beállítások megváltoztatása ....................32
nélküli hálózatra...................................11 A gyorsindítási mód beállítása .............32
Becsatlakozás......................................12 A rendszer visszaállítása (reset) ..........32
Amikor először kapcsolja be az eszközt Szoftverfrissítés ...................................33
................................ ............................ 12 (Firmware frissítés) ..............................33
Részegységek nevei és funkciói..............13 Kiegészítő információk ............................34
Távirányító ...........................................13 Hibaelhárítás........................................34
Előlap ..................................................13 Lejátszható fájl formátumok .................38
Hátsó panel .........................................15 Mire vigyázzunk használat közben?.....39
Csatlakozás egy hálózathoz ....................16 A hálózati lejátszással kapcsolatban ....39
Hálózati beállítások..............................16 iPod/iPhone készülékekről ...................42
Webes vezérlés ...................................23 A Wi-Fi®-ről .........................................43
Kezdeti menü (rendszer információk)...24 Audio Artistry .......................................43
Hálózati beállítások..............................24 Specifikációk ................................ ........43
Friendly Name (barátságos név) ..........25
iPod/iPhone/iPad lejátszás ......................26
Mely iPod/iPhone/iPad modellek
támogatottak? ......................................26

8

1. fejezet:

Mielőtt elkezdené

Mi van a dobozban?

Ellenőrizze a doboz kibontásakor, hogy az A gyárilag mellékelt elemek nem tartanak
alábbi kiegészítők mind megvannak-e! sokáig, csak a beüzemelés, és kezdeti
 Távirányító tesztelés a céljuk.
 Lítium elem (CR2025)*
 Tápellátó kábel FIGYELEM!
 AC adapterrel (tápegység) A Lítium elemről
 Gyors beüzemelési útmutató  Ha nem megfelelően cseréli ki az
 Garancialevél
* A lítium elem gyárilag a távirányítóba van elemet, az akár fel is robbanhat! Csak
betéve. ugyanolyan vagy annak megfelelő
típusú elemet használjon, amit a gyártó
Mielőtt használná a távirányítót javasol!
 A használt elemeket mindig azonnal
A mellékelt elem a távirányító elemtartójában dobja ki! Tartsa távol gyermekektől! Ha
van. Távolítsa el a védőlapkát az lenyelik, azonnal forduljon orvoshoz!
elemtartóról!  A lítium elemek kigyulladhatnak, ha
nem megfelelően kezelik őket. Ne
MEGJEGYZÉS szedje szét, ne tegye ki 100ºC fölötti
Ha észreveszi, hogy a távirányító hatótávja hőnek, és ne gyújtsa fel!
csökken, cseréljen elemeket!  Ne használja és tárolja az elemeket
közvetlen napfényben vagy forró
Az elem cseréje helyen (mint autóban vagy a fűtés
Ha elemet cserél, mindig CR2025 típusú közelében)! Ettől az elemek
lítium elemet használjon! elfolyhatnak, túlmelegedhetnek, de fel
1. Fordítsa meg a távirányítót, és a fül is robbanhatnak. De ha nem, akkor is
csökkenti az élettartamukat.
jobbra tolásával nyissa ki az
elemtartót! VIGYÁZAT!
2. Ezután helyezzen be egy új elemet! A nem megfelelő elemkezelés miatt
Figyeljen oda, hogy a + oldal nézzen kilyukadhatnak és elfolyhatnak az elemek!
fölfelé, amikor behelyezi az elemet! Mindig tartsa be az alábbiakat:
3. Tolja vissza az elemtartó fedelét!  Vegye ki az elemet, ha tudja, hogy

legalább egy hónapig nem fogja
használni az eszközt! Ha folyna az
elem, törölje tisztára az elemtartót, és
helyezzen be egy új elemet!
 A használt elemek kidobásánál mindig
vegye figyelembe a hatályos

9

jogszabályokat. Magyarországon a (pl. Tartsa észben a távirányító használatakor:
hipermarketekben is) kihelyezett  Ne legyen akadály a távirányító és az
elemgyűjtőkbe dobhatja, vagy
tájékozódjon a www.hulladékudvar.hu eszköz vevőegysége között!
weboldalon a lehetőségekről!  Lehet, hogy nem működik megfelelően

A Távirányító használata a távirányító, ha közvetlen napfény
vagy erős fluoreszkáló fény vetül az
A távirányító hatósugara nagyjából 7 méter, érzékelőre.
és 30°-os szögben lát rá a vevőegység.  Előfordulhat, hogy különböző eszközök
távirányítói zavarják egymást. Próbálja
meg elkerülni, hogy az eszköz mellé
telepített egyéb készülékek távirányítóit
használja!
 Ha észreveszi, hogy a távirányító
hatótávja csökken, cseréljen elemeket!

10

2. fejezet: Kösse össze a készülék LAN csatlakozóját a
routere egyik szabad LAN kimenetével
Csatlakozások hagyományos egyenes UTP (hálózati)
kábellel (CAT 5 típussal vagy jobbal)! Kábel
VIGYÁZAT! nélkül, WiFi-n keresztül is csatlakozhat.
 Mindig kapcsolja ki az eszközt és A routeren legyen bekapcsolva a DHCP
funkció!
húzza ki a tápcsatlakozót a fali Ha nincs DHCP kiszolgáló a routerén, akkor
konnektorból, mielőtt módosítana a kézzel kell beállítani a hálózatot.
bekötéseken! Bővebben olvashat erről a LAN csatlakozás
 Akkor csatlakoztassa a készüléket lehetőségei c. fejezetben, a 20. oldalon!
a fali aljzathoz, amikor már minden Csatlakozás LAN kábellel
más bekötést elvégzett!
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatra
iPod/iPhone/iPad csatlakoztatása

Csatlakoztatott iPod/iPhone/iPad eszközről
hallgathat zenét a készülékkel. Nyissa fel a
csatlakozó fedelét (Csak XW-SMA3 esetén)
(21. oldal)!
Kapcsolja ki az eszközt, majd csatlakoztassa
az iPod/iPhone/ iPad készüléket az eszköz
hátlapján található USB portra!
Ha a hangszóró be van kapcsolva, akkor tölti
is iPod/iPhone/iPad készülékét.
Ha az eszköz a beépített akkumulátorról
működik, akkor nem tölti iPod/iPhone/ iPad
készülékét (Csak XW-SMA3).

Csatlakozás vezetékes vagy MEGJEGYZÉS
vezeték nélküli hálózatra  *1 Fotókat és videokat nem lehet

Ha a LAN vagy vezeték nélküli LAN megjeleníteni az eszközön.
interfészen keresztül a hálózatára  Ha van telepítve Windows Media
csatlakoztatja a hangszórót, akkor lejátszhat
rajta a hálózaton tárolt zeneszámokat.*1 Player 11 vagy 12, akkor jogvédett
Nyissa fel a csatlakozó fedelét (Csak XW- zenék is lejátszhatók az eszközzel.
SMA3 esetén)

11

Becsatlakozás FONTOS
Ha az eszköz a beépített akkumulátorról
Ha végzett minden bekötéssel, csak akkor működik (csak XW-SMA3).
csatlakoztassa a tápkábelt!  Először mindenképpen töltse fel az XW-

FONTOS SMA3 akkumulátorát, mielőtt használná!
Mielőtt változtatna a csatlakozásokon  Nagyjából 3 óra kell a teljes feltöltéshez.
(bekötne, kikötne valamit) mindig kapcsolja ki  A teljesen feltöltött akkumulátor kb. 4
a gépet és húzza ki a tápkábelt a
konnektorból! órányi zenelejátszásra képes teljes
hangerőn, vagy 6 órányira 50%
Amikor először kapcsolja be az hangerőn.
eszközt  A lejátszási időt befolyásolja a használt
funkciók mennyisége, a használat
1. Nyissa fel a csatlakozó fedelét (Csak gyakorisága, a környezeti hőmérséklet, a
XW-SMA3 esetén). hangerő és más faktorok is.
 A mellékelt akkumulátort kb. 300-szor
2. Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt lehet feltölteni, bár ez csökkenhet a
a készülék hátulján lévő "DC IN" tárolási körülményektől és más
aljzatba! faktoroktól is.
 Ha a tápegység nincs csatlakoztatva, az
3. Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt akkumulátor akkor is lassan lemerül, ha a
a tápegységbe, majd a másik végét a készülék ki van kapcsolva. Ennek
fali aljzatba (konnektorba)! eredményeképp, ha sokáig nem
használta, akkor is előfordulhat, hogy fel
4. Nyomja meg a STANDBY/ON kell tölteni, ha teljesen töltött állapotban
gombot! tette el.

5. A bekapcsolást jelző fény 30-40 FIGYELEM!
másodpercig villogni fog. Kb. 30-40  Ne használjon más tápegységet, mint
másodperc múlva a villogó fény
kékre vált. amit mellékeltünk az eszközhöz, mert
tüzet és áramütést okozhat!
A bekapcsolási időről.  A mellékelt tápegység kifejezetten ehhez
Az eszköznek nagyjából 30 másodpercre a készülékhez készült! Ne használja a
van szüksége a bekapcsolástól, hogy tápegységet más eszközzel, mert tüzet
használatra kész állapotba kerüljön. A és áramütést okozhat!
bekapcsolási idő lerövidíthető a "Gyors  Ne használjon más tápkábelt, csak amit
Indítási Mód" használatával. (32. oldal) gyárilag mellékeltünk!
 Ne használja a mellékelt tápkábelt más
készülékkel!
 Az akkumulátor töltése közben a
környezeti hőmérsékletnek 5 ºC és 35 ºC
kell lennie. Ha ezen a tartományon kívül
eső hőmérsékleten töltené, akkor
aktiválódhat a védőáramkör, és nem
fogja feltölteni az eszközt.

12

3. fejezet:

Részegységek nevei és funkciói

Távirányító

1. STANDBY/ON (Be- és kikapcsoló)
gomb
Ki és bekapcsolja a készüléket.

2. Lejátszást vezérlő gombok
iPod vagy Airplay lejátszás közben
használhatók.

3. VOL +/- gomb.
Ezekkel lehet a hangerőt állítani.

4. Bemenet gomb
Megnyomásával választhatunk a
bemeneti források között.

Előlap

1. Bekapcsolás jelző Amikor a hálózati állapot változik, ez a
Akkor világít, ha a készülék be van fény jelzi. A jelzés színe az alábbiak
kapcsolva. szerint változik:
Kéken világít - Jó a csatlakozás
2. Bemenet kijelzés Kéken villog - gyenge a jel
Amikor a hálózati állapot változik, ez a Piros villogás: csatlakozási hiba
fény jelzi. A jelzés színe az alábbiak Más színek észlelése esetén
szerint változik: ellenőrizze a hálózati beállításokat a
Nem világít - AUX IN 16. oldalon!
Kéken világít - AirPlay 4. Az akkumulátor állapotjelzője (Csak
Pirosan világít - iPod XW-SMA3)
Zölden világít - DLNA (DMR) Digitális Jelzi az akkumulátor állapotát, és
Média Render folyamatosan világít töltés közben. A
jelzés színe az alábbiak szerint
3. Hálózati kijelző változik:

13

*Ha csatlakoztatva van a tápegység Megnyomásával választhatunk a
Kéken világít - kész a feltöltés bemeneti források között.
Ha kikapcsolt állapotban tölti, a feltöltés iPod -> AUXIN -> iPod(visszatérés az
végén a jelzőfény kialszik. elejére)
Lilán világít - az akkumulátor *AirPlay vagy DMR lejátszás
feltöltés alatt van. indításakor az eszköz bemenete
Ha a jelzés meg megszakadva világít automatikusan vált a megfelelő
lilán, nézze át a 34. oldal információit! forrásra. Ha kikapcsolja, majd később
*Ha nincs csatlakoztatva a bekapcsolja a készüléket, akkor az
tápegység visszatér az AirPlay vagy DMR
Kéken világít - használható a töltés. lejátszás előtt használt bemenethez.
Pirosan világít - az akkumulátor 7. VOL +/- gomb.
kevesebb, mint fele kapacitáson van. Ezekkel lehet a hangerőt állítani.
Pirosan villog - az akkumulátor A hangerő skálája 0 és 50 között
töltése alacsony. állítható (bár az eszköz nem
*A teljesen feltöltött akkumulátor kb. 4 rendelkezik kijelzővel, ami ennek
órányi zenelejátszásra képes teljes pontos értékét mutatná).
hangerőn, vagy 6 órányira 50%
hangerőn. MEGJEGYZÉS
*Az akkumulátor állapot kijelzése nem  Ha a bemenet (input) gombot több,
úgy lett tervezve, hogy pontos
számadatokkal szolgáljon a hátralévő mint 3 másodpercig nyomja, amikor a
töltésig. készülék be van kapcsolva, akkor
*Ha a jelzés meg megszakadva világít aktiválja a Gyors Indítás módot.
lilán, nézze át a 34. oldal információit! Gyorsindítás módban, ha AirPlay vagy
5. STANDBY/ON (Be- és kikapcsoló) DMR lejátszás indul, a készülék
gomb azonnal bekapcsol (32. oldal).
Ki és bekapcsolja a készüléket.  XW-SMA3 készüléken a Gyors Indítás
6. Bemenet gomb Mód csak akkor működik, ha
csatlakoztatva van a töltő.

14

Hátsó panel

Nyissa fel a csatlakozó fedelét, mielőtt eszközöket csatlakoztatna a készülékre (Csak XW-SMA3
esetén)! Mielőtt változtatna a csatlakozásokon (bekötne, kikötne valamit) mindig kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a tápkábelt a konnektorból!

1. Vezeték nélküli LAN antenna VIGYÁZAT!
Ezzel fogja a vezeték nélküli eszközök  A csatlakozók fedele leszakadhat, ha
jelét.
erősen húzza! (Csak XW-SMA3). Ha
2. Hálózati beállítás/ közvetlen vezeték leválik a csatlakozók fedele, akkor a
nélküli kapcsolat gombja fedél kiálló tűit dugja vissza a helyére,
Ezzel állíthatja be a vezeték nélküli majd egy keskeny, de nem hegyes
hálózatot! (16. oldal) pálcával vagy mással föntről nyomja rá!
Vigyázzon, meg ne sértse a kezét,
3. LAN (10/100) csatlakozó vagy ki ne szúrja a szemét közben!
Itt kötheti össze az eszközt a routerrel,  Ne emelje fel az eszközt a LAN
LAN kábel segítségével. antennánál fogva, mert ön és az
eszköz is megsérülhet!
4. iPod/iPhone/iPad csatlakozó
Ide lehet iPod/iPhone/iPad eszközt  XW-SMA4 esetén ne emelje fel az
csatlakoztatni. Az eszköz nem támogat eszközt a hátlap mélyedésénél fogva,
más USB eszközöket, mint az iPod/ mert ön és az eszköz is megsérülhet!
iPhone/iPad.

5. DC IN csatlakozó
Ide csatlakozik a tápegység.

6. AUX IN bemenet.
Ide csatlakoztathatók külső
hangforrások (31. oldal).

15

4. fejezet

Csatlakozás egy hálózathoz

Hálózati beállítások

Ha az otthoni hálózatára csatlakoztatja az eszközt, akkor használhatja az AirPlay funkciót, és
lejátszhat a számítógépén vagy más eszközén tárolt zenéket is.

 A lejátszható formátumokról bővebben a 38. oldalon olvashat.
 A csatlakozási lehetőségek hálózati eszköztípusonként eltérhetnek. Ellenőrizze a

hálózati egység típusát, és kövesse a megfelelő utasításokat!
Ha az A, C vagy E lehetőséget választja, ellenőrizze, hogy ne legyen LAN kábel dugva a gépbe!

Csatlakozás Csatlakozás a routerhez WPS-PBC funkcióval →A
vezeték (leginkább ezt javasoljuk normál körülmények között) →C
nélküli
hálózatra Csatlakozás WPS-PBC funkció → Ha a számítógépe vagy tabletje →D

nélküli routerhez képes csatlakozni

Az eszközt közvetlenül csatlakoztassa a WiFi-re.

számítógépére vagy a tabletjére! A

beállításokat ezután a számítógép → Ha a számítógépe

(vagy tablet) böngészőjéből kell vagy tabletje NEM

elvégezni. WiFi képes

csatlakozni WiFi-re.

Csatlakozás Az eszköz összekötése a routerrel iPhone/iPod touch/iPad →E
vezetékes készülék használatával (iOS verzio 5.0 vagy újabb). →B
LAN Ugyanazt a vezeték nélküli LAN csatlakozást lehet alkalmazni →C
hálózatra az eszközre. →D

Csatlakozás a routerhez, ami DHCP funkcióval
rendelkezik (leginkább ezt javasoljuk, ha lehet)

Ha fix IP cím szükséges (olyan → Ha a számítógépe vagy tabletje
routerhez csatlakozunk, amiben nincs → képes csatlakozni
DHCP funkció. WiFi-re.
Az eszközt közvetlen
csatlakoztathassa a számítógépére, Ha a számítógépe
vagy a tabletjére, ezután a vagy tabletje NEM
beállításokat a számítógép (vagy képes csatlakozni
tablet) internetböngészőjéből kell WiFi-re.
(csak vezetékes kapcsolathoz)

elvégezni. →F

Wireless Direct funkció
A "Wireless Direct" funkcióval egy WiFi képes eszköz közvetlen tud
csatlakozni a készülékre, router használata nélkül.

Elővigyázatosság vezeték nélküli hálózatra történő csatlakozáskor
Az SSID csak akkor kompatibilis, ha az alap alfanumerikus karaktereket használ, plusz néhány
speciális karaktert, mint az aláhúzás jel ( _ ). Ha más karaktereket is tartalmaz az SSID-je, akkor
meg kell változtatnia, mielőtt elindítja a hálózati beállításokat. Az SSID-vel kapcsolatban nézze át
a router használati útmutatóját!

16

A: Csatlakozás vezeték nélküli (WiFi) amikor a csatlakozás kész, a
hálózatra WPSPBC funkcióval jelzőfény egy kis időre pirosan fog
villogni, majd átvált folyamatos kék
1. Ellenőrizze, hogy nincs a LAN és a fényre.
tápkábel az eszközbe dugva! A jelzőfény kéken kezd villogni, ha
gyenge a WiFi jel.

2. Csatlakoztassa a tápegységet, majd B: Vezetékes csatlakozás DHCP
nyomja meg a STANDBY/ON funkcióval rendelkező routerre.
gombot!
A jelzőfény kéken kezd villogni. Várjon 1. Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a
30-40 másodpercet! routerre csatlakoztatja az eszközt!
Egy LAN kábellel kösse össze a routert
a készülékkel!

3. Amikor a jelzőfény befejezi a 2. Csatlakoztassa a tápegységet, majd
villogást, nyomja meg a készülék nyomja meg a STANDBY/ON
hátlapján a "Hálózati beállítás/ gombot!
közvetlen vezeték nélküli kapcsolat" A jelzőfény kéken kezd villogni. Várjon
gombját. 30-40 másodpercet!
A NETWORK visszajelző piros
villogásból folyamatos lila fényre vált.

4. Két percen belül nyomja meg a WPS 3. Amikor az eszköz teljesen üzemkész
gombot a routeren! a NETWORK (hálózat) visszajelző led
A router használatával kapcsolatban kéken világít.
nézze át a router használati
útmutatóját!

5. A hálózati csatlakozás és beállításai
automatikusan elvégződnek, majd
17

C: WiFi-re képes számítógép, tablet, Ha nem biztos a számítógép/ tablet/
telefon internetböngészőjével történő okostelefon működtetésében, nézze át azok
beállítás. használati útmutatóit!
1. Ellenőrizze, hogy nincs a LAN és a Mivel ez egy nem biztonságos csatlakozás,
egy minimális biztonsági veszélyt rejt
tápkábel az eszközbe dugva! magában.

2. Csatlakoztassa a tápegységet, majd 5. Amikor a csatlakozás kész, indítsa el
nyomja meg a STANDBY/ON a számítógépén (tabletjén stb.) az
gombot! internetböngészőt, írja be az alábbi
A jelzőfény kéken kezd villogni. Várjon URL-t, hogy módosíthassa az eszköz
30-40 másodpercet! beállításait!
A webes vezérlőmenü jelenik meg.

3. Amikor a jelzőfény befejezi a Safariban
villogást, nyomja meg és tartsa Kattintson a könyvjelzőre a képernyő bal
lenyomva a "-" gombot a készülék felső sarkában! Kattintson a Bonjour listára
előlapján, majd eközben nyomja be (a), majd válassza ki az eszköz nevét
és tartsa lenyomva 3 másodpercig a (“Friendly Name”) (b) a könyvjelzők közül!
hálózati beállító (WPS) gombot az
eszköz hátlapján!
Az eszköz ekkor újraindul (a jelzőfény
kéken villog), várjon 30-40
másodpercet!

4. Amint a NETWORK jelzőfény pirosan 6. A bal oldali menüből válassza a
világít, a telefonján, számítógépén “Network Configuration” lehetőséget!
stb. a WiFi hálózatok közt megjelenik Ha szeretné megváltoztatni a Friendly
egy “Pioneer Setup: xxxxxx” Name-et ("barátságos nevet") válassza
hálózat. a “Friendly Name” lehetőséget a
(Az “xxxxxx” az eszköz egyedi menüből, mielőtt nekifog a hálózati
azonosítószáma.) beállításoknak!
A használt eszköztől függően nem
biztos, hogy minden karakter jól jelenik
meg.

18

7. Amikor az Auto/Manual választó 10. Ha a beállítás kész, kattintson az
képernyőhöz ér, válassza az “Auto”-t!
Ha kézzel szeretné megadni az SSID-t, "APPLY"-ra (beállítások
vagy fix IP címet szeretne beállítani,
akkor a "Manual" lehetőséget válassza érvényesítése)!
(és nézze át a hálózati beállításokat a
24. oldalon)! Az eszköz automatikusan kikapcsol.

Győződjön meg róla, hogy a router be

van kapcsolva!

Ha vezetékes kapcsolatot használ,

akkor egy LAN kábellel kösse a

routerre az eszközt!

8. Válassza ki a routere SSID-jét (Az 11. Nyomja meg a STANDBY/ON gombot!
otthoni WiFi hálózata nevét) A jelzőfény kéken kezd villogni. Amint a
Ha nem jelenik meg a hálózatának a csatlakozás kész, a NETWORK
neve, ismételje meg a 6-os lépést, vagy visszajelző piros villogásból folyamatos
a 7-es lépés szerint adja meg kézzel! kék fényre vált.
A jelzőfény kéken kezd villogni, ha
gyenge a WiFi jel. A beállítás kész!

9. Ha szükséges jelszó a

csatlakozáshoz, azt itt adja meg!

Valamint, ha fix IP címet kell megadnia,

akkor itt kapcsolja ki a DHCP-t a

beállítás előtt!

19

D: Az eszköz beállítása webböngészőből, Safariban
egy vezetékes LAN-ra csatlakoztatott Kattintson a könyvjelzőre a képernyő bal
számítógépről felső sarkában! Kattintson a Bonjour listára
(a), majd válassza ki az eszköz nevét
1. Egy LAN kábellel kösse össze az (“Friendly Name”) (b) a könyvjelzők közül!
eszközt egy számítógéppel!

2. Csatlakoztassa a tápegységet, majd 5. A bal oldali menüből válassza a
nyomja meg a STANDBY/ON gombot! “Network Configuration” lehetőséget!
A jelzőfény kéken kezd villogni. Várjon Ha szeretné megváltoztatni a Friendly
30-40 másodpercet! Name-et ("barátságos nevet") válassza
a “Friendly Name” lehetőséget a
3. Várjon, amíg a NETWORK visszajelző menüből, mielőtt nekifog a hálózati
villogásból folyamatos piros fényre beállításoknak!
vált!
Ez akár 90 másodpercig is eltarthat,
legyen türelemmel!

4. Amikor a NETWORK jelzőfény 6. Ha WiFi-t használ, ezen a képernyőn
pirosan világít, indítsa el a adja meg a WiFi hálózat SSID-jét
számítógépén az internetböngészőt, (nevét), és állítsa be a “Security”
és csatlakozzon az alábbi URL-re! (biztonság) elemet a router
A webes vezérlőmenü jelenik meg beállításainak megfelelően!
Valamint, ha fix IP címet kell megadnia,
akkor itt kapcsolja ki a DHCP-t a
beállítás előtt! A részleteket a 24.
oldalon találja a "hálózati beállítások"
alatt.

20

10. Nyomja meg a STANDBY/ON gombot!
A jelzőfény kéken kezd villogni. Amikor
teljesen üzemkész az eszköz, (a led
kéken világít), akkor a NETWORK
jelzőfény is kéken világít, azt jelezve,
hogy jók a beállítások.

7. Ha szükséges jelszó a

csatlakozáshoz, azt itt adja meg!

E: Csatlakozás beállítása iOS eszközzel

Ha ön iPhone/iPod touch/iPad (iOS eszköz
iOS 5.0 vagy újabb szoftverrel) készüléket
használ WiFi kapcsolattal, akkor az iOS
eszköz csatlakozási adatait megoszthatja a
hangrendszerrel.
1. Ellenőrizze, hogy nincs a LAN és a

tápkábel az eszközbe dugva!

8. Ha beállítás kész, kattintson az

"APPLY"-ra (beállítások

érvényesítése)!

Az eszköz automatikusan kikapcsol.

9. Húzza ki a LAN kábelt az eszközből, 2. Csatlakoztassa a tápegységet, majd
és nézze meg, hogy be legyen nyomja meg a STANDBY/ON gombot!
kapcsolva a router! A jelzőfény kéken kezd villogni. Várjon
Ha vezetékes kapcsolatot használ, 30-40 másodpercet!
akkor egy LAN kábellel kösse a
routerre az eszközt! 3. Amikor a jelzőfény abbahagyja a
villogást, a dock-usb kábellel
csatlakoztassa az iPhone/iPod
touch/iPad (iOS eszköz iOS 5.0 vagy
újabb szoftverrel) készüléket a
hangrendszerhez!

21

F: Wireless Direct funkció.

FONTOS

 A Wireless Direct csatlakozást csak

ideiglenes megoldásként használja, ha

a többi csatlakozási lehetőség nem

elérhető! Ez a csatlakozás nem

titkosított, így a zene és a továbbított

meta adatok nem lesznek titkosítva.

 A Wireless Direct használatát mindig

Ellenőrizze, hogy az iOS eszköz csatlakozik- naprakészre frissített, gyári szoftveres
e a vezeték nélküli hálózatra!
Ellenőrizze, hogy az iOS eszköz képernyője okostelefonok használatához
ne legyen lezárva!
fejlesztették ki. Ha az okostelefont
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
bemenet (input) gombot a készülék módosították (ha pl. “jailbreak”-es,
előlapján, majd eközben nyomja be
és tartsa lenyomva 3 másodpercig a avagy “függetlenített”, "root-olt" a
hálózati beállító (WPS) gombot az
eszköz hátlapján! telefon), akkor a biztonsága nem
Egy, az alábbi képhez hasonló
kijelzésnek kell megjelennie az iOS megfelelő, és a vezeték nélküli
eszköz képernyőjén:
kapcsolaton keresztül hozzáértők

számára sebezhető. Ne használjon

módosított telefont Wireless Directtel!

5. Koppintson az "Engedélyez" MEGJEGYZÉS
lehetőségre!  Egyszerre csak egy eszköz

csatlakozhat így.
 A Wireless Direct funkció nem

tartalmaz internetkapcsolatot! Amikor a
Wireless Direct funkciót használja,
akkor nem tud internetes szolgáltatást
használni.
 Ha az eszközt kikapcsolja, a Wireless
Direct funkció is kikapcsolódik, és a
Wireless Direct előtt használt hálózati
beállításokkal fog legközelebb
bekapcsolni a készülék.

6. Amint a csatlakozás kész, a 1. Ellenőrizze, hogy nincs a LAN és a
NETWORK visszajelző piros tápkábel az eszközbe dugva!
villogásból folyamatos kék fényre
vált.

2. Csatlakoztassa a tápegységet, majd
nyomja meg a STANDBY/ON
gombot!

22

A jelzőfény kéken kezd villogni. Várjon Miután végzett a hálózati
30-40 másodpercet! beállításokkal

3. Győződjön meg róla, hogy az Miután végzett a hálózati beállításokkal,
eszközön a jelzőfény abbahagyta a nézze át a Music server szekciót a 28.
villogást! Nyomja meg és tartsa oldalon, és élvezze a zenét!
lenyomva 3 másodpercig a hálózati
beállító (WPS) gombot az eszköz Webes vezérlés
hátlapján!
Az eszköz ekkor újraindul (a jelzőfény Ha a hálózati beállításokhoz a C vagy D
kéken villog), várjon 30-40 opciót választotta (18. oldal), akkor a webes
másodpercet! vezérlőfelületen lehet a beállításokat
módosítani.
4. Amint a NETWORK jelzőfény lilán A webes vezérlőt a hálózati csatlakozás után
világít, a telefonján, számítógépén is elérheti.
stb. a WiFi hálózatok közt megjelenik
egy “Wireless Direct: xxxxxx” A Web Control (webes vezérlő) elérése
hálózat. Safariból
(Az “xxxxxx” az eszköz egyedi
azonosítószáma.) A használt eszköztől 1. Ellenőrizze, hogy az eszköz és a
függően nem biztos, hogy minden számítógép ugyanazon a LAN (vagy
karakter helyesen jelenik meg. WiFi-s LAN) hálózaton van!

2. Indítsa el a webböngészőt!
3. Kattintson a könyvjelzőre a képernyő

bal felső sarkában!
4. Kattintson a Bonjour listára (a), majd

válassza ki az eszköz nevét (“Friendly
Name”) (b) a könyvjelzők közül!

Ha nem biztos a számítógép/ tablet/ Hozzáférés UPnP funkcióval:
okostelefon működtetésében, nézze át azok
használati útmutatóit! Ez az eszköz támogatja az UPnP funkciót,
Ezzel kész a csatlakoztatás.
A NETWORK jelzőfény továbbra is lilán akkor egy UPnP képes eszközzel elérheti a
világít.
Web Control menüt, ha a két eszköz
Most már használhatja
iPod/iPhone/iPad eszközén az ugyanazon a hálózaton van. A részletekért
AirPlay és egyéb funkciókat.
nézze át az adott eszköz használati

útmutatójába foglaltakat is!

23

Ha ön Windows 7/Windows Vista Kezdeti menü (rendszer
felhasználó
1. Kattintson a Start → Dokumentumok információk)

lehetőségre! Amikor megnyitja a Web Control menüt az
2. Az intéző bal menüjéből válassza ki a alábbi képernyő fogadja. Ebben a menüben
részletes beállítások végezhetők az
Hálózat lehetőséget! eszközön.
Ez az eszköz egy ikonként megjelenik,
ha ugyanazon a hálózaton találhatók.
3. Kattintson jobb egérgombbal az ikonra,
és válassza az "Eszköz weboldalának
megtekintése" lehetőséget!
Ekkor megjelenik a webes
vezérlőmenü.

Ha Windows XP-t használ 1. Hálózati beállítások
1. Kattintson a Start → Hálózatom ikonra! Ha a hálózati beállításokhoz a C vagy
2. Kattintson a "Hálózaton lévő UPnP D opciót választotta (18. oldal), akkor a
webes vezérlőfelületen lehet a
eszközök megjelenítése" lehetőségre! beállításokat módosítani.
Ez az eszköz egy ikonként megjelenik,
ha ugyanazon a hálózaton találhatók. 2. Friendly Name (barátságos név)
3. Kattintson duplán az ikonra! Itt változtatható meg az eszköz
Ekkor megjelenik a webes vezérlő barátságos neve.
menü.
Hálózati beállítások

Ha a hálózati beállításokhoz a C opciót
választotta (18. oldal), akkor válassza az
AUTO, vagy MANUAL lehetőséget a menü
használata előtt!

AUTO
A hálózat nevét (SSID) automatikusan keresi,
és egy legördülő menüből lehet kiválasztani.
Ez normál módszer, amit javaslunk használni.

MANUAL
Az SSID-t és a biztonsági opciókat kézzel kell
megadni. Akkor használja, ha AUTO módban
nem jelenik meg a hálózat neve (SSID) a
listán!

24

4. DHCP
Ki és bekapcsolja a DHCP beállítást. Normál
esetben ez be van kapcsolva ("ON"). Ha fix
IP címet szeretne megadni, akkor válassza
az OFF lehetőséget, majd az alábbi adatokat
kell megadnia:

Menüelem Használat

IP address (cím) Írja be az IP címet!

1. SSID Subnet mask Állítsa be az
AUTO használatával
Kijelzi a felismert csatlakozási pontokat. (Alhálózati maszk) alhálózati maszkot!
Válassza ki a csatlakozás pontot, amihez
kapcsolódni szeretne! Default Gateway Állítsa be az

MANUAL használatával (alapéretelmezett alapéretelmezett
Adja meg a nevet, ami nem lehet hosszabb
32 karakternél! átjáró) átjárót!

2. Biztonság Primary DNS Server Állítsa be az
Ha AUTO-t használ, ez automatikusan
elvégződik az SSID kiválasztásakor. (Elsődleges DNS) elsődleges DNS
Válassza ki a titkosítás fajtáját (a hálózata
függvényében)! szervert!

3. WEP Key/WPA Passphrase Secondary DNS Állítsa be a
Ha WEP-et választ, akkor a 2. lépésben meg
fog jelenni a WEB kulcs. Server (Másodlagos másodlagos DNS
Alternatív módon, ha WPA-PSK(TKIP), WPA-
PSK(AES), WPA2PSK(TKIP), vagy WPA2- DNS) szervert!
PSK(AES) van kiválasztva a biztonsági fülön,
akkora a “WPA Passphrase” jelenik meg a 5. Apply ("Alkalmaz")
képernyőn.
Ha a "None"-t (semmit) választotta a Security Nyomja meg egyszer, ha a beállítás kész! Az
(biztonság) menüben, akkor nem jelenik meg
karaktersorozat (jelszó). eszköz automatikusan kikapcsol.

WEP Kulcs Ha ezután vezetékes LAN-t szeretne
Megjeleníti a WEP kulcsot.
használni, egy LAN kábellel kösse össze a
WPA Passphrase
Megjeleníti a WPA jelszót. A WPA jelszónak routert az eszközzel!
6 és 63 karakter közötti hosszúságúnak kell
lennie. Ha WiFi-t használ, akkor legyen mindig

kihúzva a LAN kábel.

Friendly Name (barátságos név)

Ebben a menüben megadható, hogy a
készülék milyen néven legyen látható a
hálózaton.

25

5. Fejezet

iPod/iPhone/iPad lejátszás

Amint csatlakoztatja iPod/iPhone/IPad iPod/iPhone/iPad verziójának ellenőrzése
készülékét az egységhez, máris élvezheti
róla a zenét, kiváló hangminőségben. A 1. A főmenüből válassza ki a
lejátszási beállításokat az egységen és beállításokat!
magán az iPod/iPhone/iPad készüléken is Az iPod/iPhone/iPad-en válassza a
beállíthatja. Beállítások → Általános menüt!

Mely iPod/iPhone/iPad modellek 2. Válassza a Névjegyet!
támogatottak? Az aktuális verziószám kerül
megjelenítésre.

Az alábbi iPod/iPhone/iPad készülékek MEGJEGYZÉS
 *1 A Pioneer nem garantálja, hogy a fel
működnek együtt a készülékkel. *1
nem tüntetett iPod/iPhone/iPad
iPod/iPhone Audio (hang) Vezérlés modellek is kompatibilisek az
iPod nano Igen eszközzel.
3/4/5/6G Igen  Lehet, hogy néhány funkció nem lesz
iPod touch Igen Igen elérhető a modell vagy a szoftver
1/2/3/4G Igen verziója függvényében.
iPhone Igen Igen  Az iPod/iPhone/iPad licensze szerint
iPhone Igen Igen csak jogtiszta anyagok lejátszása
3G/3GS engedélyezett, vagy amire a
iPhone 4/4S Igen felhasználónak külön engedélye van.
iPad/iPad 2 Igen  Olyan lehetőségek, mint az equalizer,
nem vezérelhetők a rendszerről.
 A rendszerünket a Pioneer weboldalán Javasoljuk, hogy csatlakoztatás előtt
kapcsolja ki!
feltüntetett iPod/iPhone (szoftver)  A Pioneer semmilyen körülmények
között nem tehető felelőssé, ha a
verziókon teszteltük. telefonja/tabletje hibájából direkt vagy
indirekt módon elvesznek a zenéi!
Észak Amerika  Az iPod/iPhone/iPad használatával
kapcsolatban az adott eszköz saját
http://pioneer.jp/homeav/support/ios/na/ használati útmutatóját nézze át!

Európa iPod/iPhone/iPad csatlakoztatása

http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/

Ázsia és Óceánia

http://pioneer.jp/homeav/support/ios/ao/

 Ha a weblapon feltüntetett szoftvereken
kívül mást telepít az iPod/iPhone/iPad

készülékére, akkor lehet, hogy nem fog

az eszköze együttműködni a

hangszóróval.

 Ha olyan iPod/iPhone/iPad készüléke

van, amit nem támogat az eszköz, akkor VIGYÁZAT! egységet
sztereó mini-jack (3.5mm-es) kábellel  Ha iPod/iPhone/iPad Dock-USB
kötheti az AUX IN bemenetre (31. oldal).
csatlakoztat, mindig a

csatlakozós kábelt használja, amit a

készülékéhez kapott, vagy olyan kábelt,

ami támogatja ezeket az eszközöket!

 Az eszközhöz nem mellékelünk Dock

csatlakozó-USB kábelt.

26

1. Nyissa fel a csatlakozó fedelét (Csak vol –/+ Ezekkel a vezérlőkkel lehet a
(volume Hangerőt állítani.
XW-SMA3 esetén)! –/+)

2. Csatlakoztassa iPod/iPhone/iPad

készülékét! FONTOS

 Ha nem lehet lejátszani a zenéket

iPod/iPhone/iPad eszközéről, az

alábbiakat nézze meg!

 Nézze meg támogatott-e az

iPod/iPhone/iPad eszköze!

 Csatlakoztassa újra

iPod/iPhone/iPad eszközét! Ha

nem működik, resetelje az

iPod/iPhone/ iPad készüléket!

 Nézze meg támogatott-e az

iPod/iPhone/iPad szoftvere!

iPod/iPhone/iPad lejátszása  Ha nem lehet az iPod/iPhone/iPad-et

működtetni, nézze meg az

VIGYÁZAT! alábbiakat:
Amikor az iPod/iPhone/iPad készüléke
csatlakozik a rendszerhez, és ön közvetlenül  Jól van csatlakoztatva az
az iPod/iPhone/iPad készüléket szeretné
vezérelni, mindig tartsa egyik kezével iPod/iPhone/iPad? Csatlakoztassa
biztosan az eszközt, nehogy kontakthibát
okozzon! újra iPod/iPhone/iPad eszközét!

 Nem fagyott le az

iPod/iPhone/iPad? Indítsa újra,

majd csatlakoztassa újra az

iPod/iPhone/iPad eszközét!

1. Csatlakoztassa iPod/iPhone/iPad

készülékét! TIPP

2. A bemenetválasztó megnyomásával  Ha a hangszóró be van kapcsolva,

válasszuk ki az iPod bemeneti forrást! akkor tölti is iPod/iPhone/iPad

A bemenet jelző LED pirosra vált. készülékét.

Az alábbi műveletek végezhetők el az  Ha az eszköz a beépített

iPod/iPhone/iPadről: akkumulátorról működik, akkor nem tölti

Gomb Mit csinál iPod/iPhone/ iPad készülékét (Csak
‖►
(play/ Elindítja a lejátszást. Lejátszás XW-SMA3).
pause) közben megnyomva
szünetelteti/újraindítja a  Ha a bemenetet elváltja az iPod
|◄◄ (prev) lejátszást.
bemenetről, akkor az iPod/iPhone/iPad
Egyszer megnyomva az
aktuális zenét elölről kezdi. automatikusan kikapcsol.
Kétszer megnyomva az előző
zenére ugrik vissza.  Ha a készüléket kikapcsolja, amikor

iPod/iPhone/iPad van rákötve, akkor az

iPod/iPhone/iPad automatikusan

kikapcsol.

►►| (next) Lejátszás közben megnyomva  Ha nincs eszköz kötve az
a következő zene elejére
Input ugrik. iPod/iPhone/iPad csatlakozóra, és az
(bemenet)
Az előző bemenetre vált. eszközt 20 percig nem használjuk,

akkor az eszköz kikapcsol.

27

6. Fejezet:

Zeneszerver

Ez az eszköz le tud játszani a helyi hálózatra  Ha olyan Digital Media Controllerhez

(LAN) csatlakoztatott eszközökön vagy Digital Media Serverhez

(számítógépek, egyéb) tárolt zenéket csatlakozunk, aminek nincs DLNA

Bevezetés minősítése, akkor lehet, hogy nem
lehet megfelelően lejátszani róla a

Ez az eszköz le tud játszani számítógépeken, zenéket.
egyéb eszközökön tárolt zenéket, ha LAN-on  A külső vezérlő függvényében
csatlakozunk rá. Ebben a fejezetben
bemutatjuk a funkció használatához előfordulhat, hogy egy pillanatra
szükséges beállításokat, elvégzendő megszakad a zene, amikor a vezérlőn
műveleteket. Hasznos lehet még átolvasnia a hangerőt állít. Ilyen esetben használd
inkább az eszköz távirányítóját!

hálózati eszköze használati útmutatóját is. AirPlay használata iPod touch, iPhone,

 Fotókat és videókat nem lehet iPad és iTunes segítségével

megjeleníteni az eszközön. Az AirPlay iPhone, iPad és iPod touch
 Ha telepítve van Windows Media készülékkel működik (iOS 4.3.3 vagy újabb
szoftverrel), vagy Mac és PC számítógépről,
Player 11 vagy 12, akkor jogvédett iTunes 10.2.2 vagy újabb verzióval.
zenék is lejátszhatók az eszközzel.

A lejátszható DLNA hálózati eszközökről Az AirPlay használatához válassza ki az

Az eszközzel olyan zenék játszhatók le, amik egységet az iPod touch, iPhone, iPad
ugyanazon a LAN hálózaton lévő készülékén vagy iTunesban, és kezdheti is!1
médiaszerverekről érkeznek. Az eszközzel az
alábbiakról lehet zenét lejátszani: Az eszközön automatikusan vált a bemenet,
 Olyan PC-k, amin Microsoft Windows
amikor AirPlayt használ.
Vista van telepítve Windows Media
Player 11 programmal. Az alábbi műveletek végezhetők el AirPlay
 Olyan PC-k, amin Microsoft Windows 7
van telepítve Windows Media Player 12 módban:
programmal
 DLNA 1.0 vagy 1.5 kompatibilis digitális  Hangerő állítása iPod touch, iPhone,
médiaszerverek (számítógépeken vagy
más eszközökön). iPad készüléken vagy iTunes-on
Fájlok, amik egy számítógépen vagy DMS-en
(Digital Media Server) találhatóak, a fentebb keresztül.
említett módokon játszhatók le DMC-vel. A
DMC által vezérelt eszközökön tárolt fájlok TIPP
DMR (Digitális Média Render)-nek
számítanak. Az eszköz támogatja a DMR  AirPlay használatához hálózati
funkciót. DMR módban a zenék lejátszása és
megállítása külső eszközről is történhet, környezetre van szükség.
hangerőszabályzás és némítás is
 Az eszköz iPod touch, iPhone, iPad-on

és iTunes használata során AirPlayben

kijelzett neve megváltoztatható a Friendly

Name-re a Web Control opcióval.

(Részletek: 27. oldal).

 A rendszerünket a Pioneer weboldalán

feltüntetett iPod/iPhone/iPad és iTunes

(szoftver) verziókon teszteltük.

Észak Amerika

http://pioneer.jp/homeav/support/ios/na/

elvégezhető. A hangerő állítás és némítás is 1
lehetséges. Bővebb információkért keresd fel az Apple

weboldalát! (http://www.apple.com).

28

Európa AirPlay használata zenehallgatásra
http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/
Ázsia és Óceánia 1. Győződjön meg róla, hogy az iPod
http://pioneer.jp/homeav/support/ios/ao/ touch, iPhone, iPad, iTunes és ez az
 Az AirPlay lehet, hogy nem működik eszköz csatlakoztatva vannak
olyan iPod/iPhone/iPad készülékkel, ami ugyanarra a helyi hálózatra (akár
nincs feltüntetve a Pioneer weboldalán. kábelen, akár WiFi-n keresztül)!

A DHCP funkcióról 2. Játsszon le zenét az iPod touch,
iPhone, iPad készülékéről vagy az
Ahhoz, hogy lejátszhassunk hálózati iTunes-ból!
eszközökön tárolt zenefájlokat, a routeren be
kell kapcsolni a DHCP funkciót! 3. Lejátszás közben nyomjon rá az
Ha nincs DHCP kiszolgáló a routeren, akkor AirPlay ikonra a lejátszóban!
kézzel kell beállítani a hálózatot. Különben
nem tud hálózati eszközökről zenét 4. Válassza ki az egység nevét
lejátszani, vagy internetes rádiókat hallgatni. (“Friendly Name”) az elérhető
A részleteket a 16. oldalon találja a "Hálózati eszközök listájáról!
beállítások" c. szövegrészben.
Az AirPlay vezérlése iPod/iPhone/iPadről
Számítógépen vagy egyéb
eszközökön tárolt zenék 1. Koppintson a zene ikonra, hogy
lejátszása elindítsa a zenelejátszást!
Elindul a lejátszás.

Csatlakozás a hálózathoz

A csatlakozás mikéntjeiről a 12. oldalon 2. Koppintson az AirPlay ikonra!
olvashat.

Lejátszás DLNA-val

Indítsa el a lejátszást a DMR eszközön!

1. Ellenőrizze, hogy ez az eszköz, és a

DMC eszköz is ugyanazon a

hálózaton legyen!

2. Válassza ki az egység nevét

(“Friendly Name”) az elérhető 3. Válassza ki az SMA-t!
Az “xxxxxx” az eszköz egyedi
eszközök listájáról! azonosítószáma.

Amikor elindul a lejátszás, a bemenetválasztó

zölden világít. A DMC eszköz használatával

kapcsolatban olvassa át az eszköz saját

használati útmutatóját! Az alábbi műveleteket

végezheti el. Vegye figyelembe, hogy a

lejátszott kategória alapján nem biztos, hogy

minden itt felsorolt művelet elérhető!

Gomb Mit csinál
Előző funkcióra visszatérés
Input
(bemenet) Ezekkel a vezérlőkkel lehet a
hangerőt állítani.
vol –/+
(volume –/+)

29

Műveletek az eszköz távirányítójával Gomb Mit csinál
Az alábbi műveleteket végezheti el. Vegye
figyelembe, hogy a lejátszott kategória ‖► Elindítja a lejátszást. Lejátszás
alapján nem biztos, hogy minden itt felsorolt (play/
művelet elérhető! pause) közben megnyomva
iTunes-ban, ha az “Allow iTunes control from
remote speakers” funkció be van kapcsolva, |◄◄ szünetelteti/újraindítja a lejátszást
az alábbi gombokat használhatja: (prev)
Egyszer megnyomva az aktuális

zenét elölről kezdi. Kétszer

megnyomva az előző zenére ugrik

vissza.

►►| Lejátszás közben megnyomva a
(next) következő zene elejére ugrik.
Az előző bemenetre vált.
Input
(bemenet) Ezekkel a vezérlőkkel lehet a
hangerőt állítani.
vol –/+
(volum
–/+)

MEGJEGYZÉS
AirPlay és DMR bemenet esetén, ha az
eszközt 20 percig nem használjuk, akkor az
eszköz kikapcsol.

30

7. fejezet:

Egyéb Csatlakozások

VIGYÁZAT! MEGJEGYZÉS
Mielőtt változtatna a csatlakozásokon Ha az ön iPod/iPhone/iPad készülékét nem
(bekötne, kikötne valamit) mindig kapcsolja ismeri fel az eszköz, akkor azt is ezen
ki a gépet és húzza ki a tápkábelt a keresztül csatlakoztassa!
konnektorból!
Nyissa fel a csatlakozó fedelét (Csak XW- Zenehallgatás Külső (AUX)
SMA3 esetén)! eszközről

MEGJEGYZÉS 1. A bemenetválasztó
Ha az AUX IN mini jack auxiliary phones
aljzatra van kötve, akkor az eszköz megnyomásával válasszuk ki az
hangerejét a lejátszó hangereje is
befolyásolja. Ha akkor is torz a hang, ha a AUX IN bemeneti forrást!
hangrendszeren csökkentette a hangerőt,
akkor a forráseszközön is csökkentse! A bemenet visszajelző ilyenkor nem
Az AUX IN aljzat 1 Vms bemenetre van
tervezve. Néhány CD/DVD lejátszó világít.
komponens 2 Vms kimenetre van
kialakítva, ha ilyet köt rá, akkor lehet, hogy 2. Indítsa el a lejátszást a külső
torz lesz a lejátszott hang.
eszközön!

MEGJEGYZÉS

Ha nincs eszköz kötve az AUX IN

csatlakozóra, és az eszközt 20 percig nem

használjuk, akkor az eszköz kikapcsol.

Külső (AUX) eszköz

csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hátlapi AUX IN mini-jack
aljzatot a külső lejátszóhoz!

31

8. Fejezet:

Beállítások megváltoztatása

A gyorsindítási mód beállítása

A "Quick Start Mode" (Gyorsindítási mód) A gyorsindítási mód kikapcsolása
jelentősen lerövidíti a bekapcsolási időt.
Valamint használatával AirPlay és DLNA 1. Tartsa lenyomva a Bemenet gombot
lejátszáskor automatikusan bekapcsol a 3 másodpercig, amikor az eszköz
rendszer. Az alábbi lépések követésével gyorsindítási módban van!
kapcsolhatja be a gyorsindítási módot. A gyorsindítási mód kikapcsol.
A bekapcsolás és a hálózat jelzőfénye
A gyorsindítási mód beállítása kétszer felvillan.

1. Nyissa fel a csatlakozó fedelét (Csak A rendszer visszaállítása (reset)
XW-SMA3 esetén)!

2. Csatlakoztassa a tápegységet!

Ezzel a módszerrel minden beállítást
visszaállíthat gyári beállításra.

3. Nyomja meg a STANDBY/ON FONTOS
gombot! Válasszon le minden csatlakoztatott eszközt,
Miután az eszköz bekapcsolt, nagyjából mielőtt ezt elvégzi!
30 másodpercre van szüksége a
rendszer teljes elindításához. A 1. Nyomja meg a STANDBY/ON
jelzőfény kék villogásból folyamatos gombot!
kék fénybe megy át. Az eszköz bekapcsol.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
Bemenet (input) és a bekapcsoló
gombot 3 másodpercig!
Miután minden fény kialszik az
eszközön, az kikapcsol.
A legközelebbi indításkor minden
beállítás visszaáll a gyári beállításra.

4. Tartsa lenyomva a Bemenet gombot MEGJEGYZÉS
3 másodpercig! Ha XW-SMA3-t használ, a gyári beállítások
visszaállítása után ne felejtse el visszadugni
A bekapcsolás és a hálózat jelzőfénye a tápegységet! Ha nem teszi, akkor nem
négyszer felvillan, ezzel jelezve, hogy lehet bekapcsolni a készüléket.
bekapcsolt a Quick Start Mode.

32

Szoftverfrissítés 4. Adja meg a letöltött firmware (a)
(Firmware frissítés) helyét, majd kattintson az Upload
(feltöltés) gombra!
Webböngészőn keresztül is frissítheti az Egy megerősítő képernyőt fog látni. Ha
eszköz Firmware-ét (Safari / Internet Explorer folytatja a frissítést, nyomjon rá a
8/9). Töltse le a legfrissebb verziót "Yes"-re! Ha elindul a firmware frissítés,
számítógépére a Pioneer weboldaláról! A nem állíthatja meg!
letöltött fájl ZIP tömörített állomány lesz, amit
ki kell csomagolni használat előtt. 5. A firmware feltöltés állapotát mutatja
ezután a képernyő.
MEGJEGYZÉS Ha a frissítés kész, húzza ki a
Csatlakoztassa a tápegységet, ha XW-SMA3 tápegységet a konnektorból, ahogy a
készüléke van (ez a művelet akkumulátoros képernyő mutatja!
működés alatt nem végezhető el)!
Ha frissíti a firmware-t, előtte csatlakoztassa FONTOS
a készüléket a hálózatra (bármely módon, SOHA ne húzza ki az egységet konnektorból
kivéve F)! A részleteket a 16. oldalon találja a frissítés közben!
"hálózati beállítások" alatt.
1. Lépjen be a webes vezérlésbe!

A részleteket a 23. oldalon találja.
2. Kattintson a Firmware Update-re

(Firmware frissítés)!
3. Nyomja meg a Startot!

A Firmware frissítés előkészítése
képernyőre kerül. Ha nem frissül
automatikusan a képernyő, kattintson a
"Click"-re!

33

9. Fejezet:

Kiegészítő információk

Hibaelhárítás

A nem megfelelő használatot gyakran össze lehet téveszteni a készülék meghibásodásával. Ha
arra gondol, hogy valami nem működik megfelelően, nézze át az alábbi pontokat! Néha a
problémát más eszközök okozzák. Ellenőrizze az egyéb, készülékre csatlakoztatott eszközöket is!
Ha az alábbi listák segítségével sem sikerül megoldani a problémát, keresse fel a legközelebbi
Pioneer márkaszervizt vagy a vásárlás helyét, hogy segítsenek a javításban!
 Ha az eszköz külső hatások miatt (mint statikus elektromosság) nem működik megfelelően,

akkor húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és dugja vissza, hogy visszatérjen a normális
használathoz!

Általános problémák

Probléma a Ezt ellenőrizze! Ezt tegye!
Ki lett húzva a falból Először mindig a  STANDBY/ON gombbal kapcsolja ki a
Kitörlődtek a tápellátó kábel, készüléket, és várja meg, amíg az előlapi jelzőfény
beállítások. miközben használta kialszik, mielőtt kihúzná a konnektorból!
az eszközt?
Különbözik a hangerő Ez nem az eszköz A hangerő más-más lehet a zenefájlok kódolásától, és a
hibája. csatlakoztatott lejátszótól függően.
MP3, WMA, iPod/
Nincs ön túl távol az Az eszközt 7 méteren belül, ez előlaptól számítva 30°os
iPhone/iPad és az eszköztől? szögig lehet használni (13. oldal).

AUX között. Vetül az érzékelőre A távirányító jeleit zavarhatja, ha az érzékelőre közvetlen
közvetlen napfény napfény vagy más erős fényforrás vetül.
Nem lehet irányítani a vagy más erős
fényforrás? Cseréljen elemet! (9. oldal)
távirányítóval a Nem merültek le az
elemek? A csatlakozók fedele leválhat, ha túl erősen húzza. Ha
készüléket! leválik a csatlakozók fedele, akkor a fedél kiálló tűit dugja
vissza a helyére, majd egy keskeny, de nem hegyes
Leesett a csatlakozó pálcával vagy mással föntről nyomja rá! Vigyázzon, meg
fedele (Csak XW- ne sértse a kezét, vagy ki ne szúrja a szemét a művelet
SMA3 esetén)! közben!

iPod/iPhone/iPad csatlakozás alatt

Probléma Ezt Ezt tegye!
ellenőrizze!
Az iPod/iPhone/iPad Jól van csatlakoztatva az iPod/iPhone/iPad (26. oldal)? Nézze
nem vezérelhető. meg támogatott-e az iPod/iPhone/iPad eszköze (26. oldal)!
Válassza le és csatlakoztassa újra az iPod/iPhone/iPad eszközét!
Nem lehet tölteni az Ha az iPod/iPhone/iPad lefagyott, indítsa és csatlakoztassa újra!
iPod/iPhone/iPad-et. A rácsatlakoztatott iPod/iPhone/iPad készülékek csak akkor
töltődnek, ha az eszköz be van kapcsolva. Ha XW-SMA3-at
A jelzőfény pirosan használ, az nem tölti iPod/iPhone/iPad készülékét, ha
villog. akkumulátorról üzemel.
Nézze meg, hogy az iPod/iPhone/iPad jól csatlakozik-e? Válassza
le és csatlakoztassa újra az iPod/iPhone/iPad eszközét!
Lehetséges, hogy sérült a Dock Csatlakozó-USB kábel. Cserélje
ki az USB kábelt!

34

Hálózat

Probléma Ezt ellenőrizze! Ezt tegye!
Nem lehet Nem jól van bekötve a LAN kábel? Szorosan csatlakoztassa a kábelt (12. oldal ).
csatlakozni a
hálózatra. Nincs bekapcsolva a router? Kapcsolja be a routert!
Nem indul el a A komponens esetleg nincs Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva és csatlakozik-
lejátszás csatlakozva a hálózatra, vagy e az elektromos hálózatra a készülék!
A hálózaton nincs áram alatt?
(pl. PC-jén) Nincs telepítve a Windows Media Ellenőrizze, hogy a számítógépen fel vannak-e
tárolt zenék Player 11 vagy Windows Media telepítve az alábbi programok:
nem játszhatók Player 12? Windows Media Player v11 vagy 12 és egy DLNA
le. 1.0 vagy 1.5 verziós szerver. Valamint állítsa a
MPEG-4 AAC vagy FLAC szervert "media sharing" (média megosztás) és
Váratlanul kódolású zenéket játszik le "device selection" (eszközkiválasztás) módokra!
megszakad a Windows Media Player 11 vagy A Windows Media Player használata más és más
zenelejátszás. Windows Media Player 12-n minden verzióján és minden Windows verzión. A
keresztül. részleteket a Microsoft weboldalán keresse!
Nem jól vezérelhető a hálózati A DLNA 1.0 vagy 1.5 kompatibilis szerver
eszköz, komponens. használatával kapcsolatban annak használati
útmutatójában talál részletes információkat.
A hálózati eszköz nem engedélyezi Nézze meg, hogy a lejátszani kívánt zenék
a fájlmegosztást. kompatibilisek-e ezzel az eszközzel! A fájlok egyedi
A hálózati eszközön található tulajdonságai miatt akkor sem biztos, hogy le lehet
mappa le lett törölve vagy játszani, ha azt a kiterjesztése alapján
megsérült. feltételezhetnénk.
A hálózati hozzáférést MPEG-4 AAC vagy FLAC kódolású zenéket nem
korlátozhatják a számítógép lehet lejátszani Windows Media Player 11 vagy
biztonsági beállításai, tűzfala stb. Windows Media Player 12-n keresztül. Próbáljon
Ki lett húzva a LAN kábel. más szervert használni! Nézze át a kiszolgáló
Lehet, hogy az épp következő használati útmutatóját!
zene olyan formátumú, ami nem Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen speciális
támogatott. körülmény vagy hatás alatt a komponens, vagy
nincs-e kikapcsolva! Indítsa újra a komponenst, ha
Nagy adatmennyiség folyik szükséges!
keresztül a hálózaton, ami az Próbálja meg a hálózati komponens beállításait
internetre van csatlakoztatva. megváltoztatni!
Egy csatlakozás van átirányítva az Ellenőrizze a hálózatra csatlakoztatott eszközön lévő
ön vezeték nélküli hálózatán. zenéket, hogy megtalálhatók-e!

Ellenőrizze a számítógép biztonsági beállításait,
tűzfalát stb.

Csatlakoztassa megfelelően a kábelt (12. oldal ).
Ellenőrizze, hogy támogatott formátumú-e a zene!
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a fájl vagy az azt
tartalmazó mappa! Az is lehetséges, hogy bár a fájl
formátuma megfelelő, mégsem lehet lejátszani. Ez
előfordulhat. (38. oldal).
Használjon 100BASE-TX rendszert a hálózati
komponensek csatlakoztatásához!

Előfordulhat, hogy leterhelődik a WiFi 2.4GHz-es
átvitele. Inkább vezetékes csatlakozást használjon!
A készüléket távolabb kell helyezni más, 2.4GHz
tartományon sugárzó eszközöktől (mikrohullámú
sütő, játékkonzol stb.). Ha ez nem megoldás, ne
használjon az eszköz közelében elektromágneses
sugárzást kibocsájtó eszközöket!

35

Vezeték nélküli LAN (WiFi)

Probléma Ezt ellenőrizze! Ezt tegye!
A számítógép aszerint is megállapíthatja, hogy van-e
A vezeték nélküli vezeték nélküli LAN, hogy a kábel be van-e dugva,
amikor bekapcsol a rendszer. Ha vezeték nélküli (WiFi)
hálózat nem hálózatot használ, akkor NE kössön be LAN kábelt az
eszközbe!
elérhető. Javítsa a hálózati elérhetőséget a router és az eszköz
közelebb helyezésével!
Lehetséges, hogy ez az
Az eszközt helyezze távolabb a mikrohullámú sütő
eszköz és a WiFi router túl vagy más, elektromágneses mezőt kibocsájtó
eszköztől!
messze van egymástól vagy
Próbálja elkerülni az elektromágneses hullámokat
fizikai akadály gátolja a kibocsájtó eszközök használatát, ha vezeték nélküli
hálózatot használ!
jelátvitelt. Az eszközt be kell állítani, hogy tudjon csatlakozni. A
LAN csatlakozás lehetőségeiről bővebben a 12.
Mikrohullámú sütő, vagy oldalon olvashat!
Ellenőrizze az eszköz IP cím beállítását (beleértve a
más, elektromágneses DHCP beállításokat)!
Ha a DHCP be van kapcsolva, akkor kapcsolja ki és
mezőt kibocsájtó eszköz van újra be a hangrendszert!
Ellenőrizze, hogy az eszköz IP cím beállítása
a WiFi környezetében. megegyezik-e a router beállításaival stb.
Ha a router DHCP-je ki van kapcsolva, akkor adjon
Nem lehet csatlakozni az meg egy olyan IP címet, ami passzol a routerhez!
eszközzel a WiFi routerre. Például, ha a WiFi router IP címe “192.168.1.1”, akkor
állítsa az eszköz IP címét “192.168.1.XXX” (*1)-re, az
Az eszköz IP cím beállítása alhálózati maszkot “255.255.255.0”-re, az átjárót
nem egyezik a router (gateway) és DNS-t pedig “192.168.1.1”-re.
beállításaival stb. (*1) Az “XXX” helyére a “192.168.1.XXX”-ben egy 2 és
248 közötti számot adjon meg, ami még nincs más
A hozzáférési pont (router) eszközhöz hozzárendelve
elrejti az SSID-t. Ebben az esetben lehet, hogy nem látszik a hálózat az
elérhető WiFi hálózatok listáján. Ilyen esetben az
A router biztonsági beállítása eszközön kell kézzel megadni az adatokat.
152-bites WEP titkosítást Az SSID csak akkor kompatibilis, ha az alap
használ. alfanumerikus karaktereket használ, plusz néhány
speciális karaktert, mint az aláhúzás-jel ( _ ). Ha más
Nem működik karaktereket is tartalmaz az SSID-je, akkor meg kell
változtatnia, mielőtt elindítja a hálózati beállításokat. Az
megfelelően a SSID-vel kapcsolatban nézze át a router használati
útmutatóját!
lejátszás Wireless Az eszköz nem támogatja a 152-bites WEP titkosítást.

Direct funkcióban. Lehet, hogy lefagyott a router?
Nyomja meg a router reset gombját, és végezze el újra
a beállításokat!
A Wireless Direct funkció nem biztos, hogy
megfelelően működik, ha a vezeték nélkül
csatlakoztatott eszköznek gyenge a jele. Ilyen
esetekben próbálja meg fizikailag közelebb helyezni
egymáshoz a két eszközt, hogy javulhasson a vétel!

36

Akkumulátor (Csak XW-SMA3) Ezt ellenőrizze! Ezt tegye!

Probléma Ellenőrizze a maradék
Nem kapcsol be a készülék.

akkumulátoridőt! Csatlakoztassa a

tápegységet, és töltse fel az

akkumulátort!

Nem lehet tölteni az akkumulátort. Az Megfelelően van csatlakoztatva a
akkuállapot kijelző ledje
félbeszakításokkal, de lilán villog (vagy tápegység? Próbálja meg kihúzni a
csak lila fény villog, vagy más is villog,
de néha lila). tápegységet, majd újra

csatlakoztatni!

A környezeti hőmérséklet

megfelelő a töltéshez? Az

akkumulátort csak 5 ºC és 35 ºC

közötti hőmérsékleten lehet tölteni.

Akkumulátor élettartama lejátszáskor Nem túl hideg a környezeti
nagyon rövid.
hőmérséklet? Hideg helyeken az

akkumulátor sokkal rövidebb ideig

működik.

Nem járt le az akkumulátor

élettartama? Ha a teljes

feltöltéshez szükséges idő sokkal

hosszabb, vagy a lejátszási idő

egyre rövidebb, még teljes

töltéssel is, akkor valószínűleg

lejárt az akkumulátor élettartama.

A mellékelt akkumulátort kb. 300-

szor lehet feltölteni, bár ez

csökkenhet a tárolási

körülményektől és más faktoroktól

is.

Ha szeretné kicseréltetni az

akkumulátort, keressen fel egy

Pioneer szervizállomást!

37

Lejátszható fájl formátumok

Az eszköz az alábbi fájlformátumokat támogatja. Ne feledje, hogy előfordulhat, hogy ilyen

formátumú fájlokat sem tud mindig lejátszani! Valamint a fájl kompatibilitását befolyásolja a

használt szerver (DMS) és a vezérlő (DMC) is. Ellenőrizze a médiaszerverét és kontrollerét, hogy

milyen fájlokkal kompatibilis!

 Ha nem megfelelő kódolású fájlokat próbál meg lejátszani, az vagy egyáltalán nem fog

sikerülni, vagy csak torz hanggal. Ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a fájl kompatibilis-e az

eszközzel!

Kategória Kiterjesztés Kódolás

MP3 .mp3 MPEG-1/ 2 Audio Mintavételezési 32 kHz - 48 kHz
<*>
Layer-3 frekvencia

Kvantizációs bitek 16 bit

Csatornák 2 csatorna

Bitrate (Bit ráta) 8 kbps - 320 kbps

VBR/CBR Támogatott/Támogatott

WAV .wav LPCM Mintavételezési 32 kHz - 96 kHz (vezetékes
frekvencia kapcsolattal)

32 kHz - 48 kHz (vezeték nélküli
kapcsolaton)

Kvantizációs bitek 16 bit, 24 bit

Csatornák 2 csatorna

WMA .wma WMA2/7/8/9 Mintavételezési 32 kHz - 48 kHz
frekvencia

Kvantizációs bitek 16 bit

Csatornák 2 csatorna

Bitrate (Bit ráta) 5 kbps - 320 kbps

VBR/CBR Támogatott/Támogatott

AAC .m4a MPEG-4 AAC LC Mintavételezési 32 kHz - 48 kHz
.aac MPEG-4 HE AAC frekvencia 16 bit
.3gp (AAC Plus v1/ 2)
.3g2

Kvantizációs bitek

Csatornák 2 csatorna

Bitrate (Bit ráta) 16 kbps - 320 kbps

FLAC .flac FLAC VBR/CBR Támogatott/Támogatott

Mintavételezési 32 kHz - 96 kHz (vezetékes
frekvencia kapcsolattal)

32 kHz - 48 kHz (vezeték nélküli
kapcsolaton)

Kvantizációs bitek 16 bit, 24 bit

Csatornák 2 csatorna

Bitrate (Bit ráta) -

VBR/CBR -

* “MPEG Layer-3 audio dekódoló eljárások a Fraunhofer IIS and Thomson multimedia licence
alapján.”

38

Mire vigyázzunk használat akkor is kerülje a hőt termelő eszközöket,
közben? lehetőleg egy, az erősítő alatti polcra tegye!
Kapcsolja ki az eszközt, ha nem használja!
Az egység mozgatása A TV sugárzási jelei függvényében
előfordulhat, hogy TV nézés közben
Ha mozgatja az eszközt, először válassza le becsíkozódik a kép, vagy zajos lesz a rádió,
az iPod/iPhone/iPad készüléket, a LAN kábelt ha be van kapcsolva az eszköz. Ha ilyen
és más eszközt, ami csatlakozik erre az előfordul, kapcsolja ki a készüléket!
egységre. Ezután a  STANDBY/ON
gombbal kapcsolja ki a készüléket, és várja Az eszköz tisztítása
meg, amíg az előlapi jelzőfény kialszik,
mielőtt kihúzná a konnektorból! Megsérülhet Általában egy száraz puha kendővel elég
a készülék, ha úgy szállítjuk, hogy letörölgetni. A makacsabb szennyeződéseket
csatlakoztatva van iPod/iPhone/iPad, LAN jól hígított, természetes tisztítószerbe mártott
(10/100) kábel vagy bármi más az AUX IN és kicsavart ronggyal törölgesse át, majd egy
bemeneten. másik, száraz puha kendővel szárítsa meg!
Vigyázzon, mert az alkoholtól, rovarirtótól és
A telepítés helye benzintől a lejátszó felületének borítása
 Keressen egy stabil felületet amellett a leválhat. Gumi vagy bakelit tárgyakat se
hagyjon sokáig érintkezni a lejátszóval, mert
TV vagy sztereó készülék mellett, megsértheti a házat.
amivel használni szeretné! Ha nedvesített törlőkendőt használ, olvassa
 Ne helyezze az eszközt TV, vagy el a kendők leírását!
monitor tetejére! Ne tegye kazettás Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból,
magnó közelébe se, vagy más tárgyak ha tisztítja az eszközt!
mellé, amik érzékenyek a
mágnesességre! A hálózati lejátszással
Kerülje az alábbi helyeket: kapcsolatban
 Közvetlen napfénynek kitett helyek.
 Párás, rosszul szellőző helyek. A hálózati lejátszási funkciók, mint a
 Helyek, ahol az eszköz könnyen vizes zeneszerver funkció az alábbi technológiákat
lehet. használják:
 Különösen meleg helyek.
 Rázkódásnak kitett felületek. Windows Media Player
 Olyan helyek, ahol sok a por vagy a
cigarettafüst Lásd a Windows Media Player 11 és
 Koromnak, gőznek vagy forróságnak Windows Media Player 12 programokról
kitett helyek (mint pl. a konyha). szóló részt a 28. oldalon.
Ne tegyen semmit a tetejére!
Ne zárja el a szellőzőnyílásait! Windows Media Audio (WMA) fájlok
Ne tegye az eszközt bolyhos szőnyegre, lejátszása
ágyra, kanapéra, és ne takarja le ruhával stb.
Ha így tenne. elzárná a szellőzését, és ez A WMA a "Windows Media Audio"
meghibásodáshoz vezet. mozaikszava, ami a Microsoft Corporation
Ne tegye ki hőnek! által kifejlesztett technológia.
Ne tegye a lejátszót erősítő vagy más, hőt Ezek a fájlok az alábbi Windows Media
termelő eszköz tetejére! Ha rackbe szereli, Player verziókkal készülnek: Ver. 7, Ver. 7.1
vagy Windows Media Player 9 sorozat.

39

A "Windows Media" a Microsoft Corporation DLNA
bejegyzett védjegye az USA-ban, és más
országokban.
Ha WMA fájlokat készít, csak a Microsoft által
elfogadott programokkal tegye! Ha nem
ilyenekkel készíti, akkor lehet, hogy nem
lehet lejátszani a fájlokat.

Windows Media DRM DLNA MINŐSÍTETT Audio lejátszó
A "Digital Living Network Alliance" (DLNA)
A "Microsoft Windows Media Digital Rights egy több, kereskedelmi elektronikai ipart
Management (WMDRM)" egy digitális összekötő szervezet, amibe különböző
másolásvédelmi eljárás, ami a jogvédett mobilgyártók és egyéb elektronikai cégek
tartalmak biztonságos lejátszását teszi csatlakoztak. A "Digital Living" egyszerű
lehetővé hordozható vagy hálózati digitális média továbbítást biztosít
eszközökön. A Zeneszerver funkció WMDRM kereskedelmi felhasználóknak LAN-on
10-ként működik a hálózati eszközökön. A keresztül.
WMDRM-védett tartalmak csak WMDRM A DLNA tanúsítvány logóját keresve könnyen
támogatású médiaszervereken játszhatók le. talál termékeket, amik megfelelnek ezeknek
A WMDRM technológiát használó az irányelveknek. Az eszköz megfelel a
zenetulajdonosok a szellemi tulajdonukat DLNA 1.5 verziójú irányelveknek. Amikor
védik ezzel. Ez az eszköz WMDRM szoftvert DLNA kiszolgálót futtató számítógéphez
használ, hogy hozzáférhessen WMDRM csatlakozik (vagy más DLNA képes
védelemmel ellátott tartalmakhoz. Ha a kiszolgálóhoz), előfordulhat, hogy bizonyos
WMDRM szoftver nem védi meg a tartalmat, beállításokat frissíteni kell. Bővebb
a tartalom jogtulajdonosai kérhetik a információkért olvassa át az adott eszköz /
Microsofttól, hogy a szoftver WDRM szoftver használati útmutatóját!
képességét vonja vissza. A visszavonás a DLNA™, a DLNA Logo és a DLNA
nem védett tartalmakra nem vonatkozik. CERTIFIED™ megjelölés a Digital Living
Amikor ön licenceket tölt le a védett Network Alliance bejegyzett védjegyei.
tartalomhoz, ön hozzájárul, hogy a Microsoft
egy ilyen visszahívó listát is küldjön a A hálózaton keresztül lejátszható média
licencekről. A tartalomszolgáltatók kérhetik
öntől, hogy frissítse a WMDRM rendszerét,  Még ha a megfelelő formátumban
ha szeretne hozzáférni a tartalomhoz. Ha
elutasítja a frissítést, akkor nem fog tudni kódolt fájlokat is próbálunk
hozzáférni ahhoz a tartalomhoz, aminek
szüksége van erre a frissítésre. lejátszani, előfordulhat, hogy nem

működnek.

 Fotókat és videókat nem lehet

megjeleníteni az eszközön.

Ezt a terméket a Microsoft bizonyos  Lehet, hogy néhány funkció nem

intellektuális tulajdona védi. Ezen lesz elérhető a modell vagy a

technológiák használatához és szoftver verziója függvényében.

terjesztéséhez a Microsoft engedélye  A támogatott fájlformátumok

szükséges. kiszolgálókként eltérhetnek.

Ilyenkor nem jelennek meg azok a

fájlok, amiket a szervere nem

támogat. Bővebb információkért

keresse fel a szervere gyártóját!

40

Megjegyzés harmadik féltől származó ADATOT, MINDEGY, HOGY EZEKRE
tartalommal kapcsolatban
KÜLÖN FIGYELMEZTETVE LETT-E, VAGY

A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SEM. A PIONEER TELJES FELELŐSSÉGE,

SZOLGÁLTATÁSOKAT KÉSZEN KAPJA AMI OLYAN KÁROKBÓL ADÓDIK, AMIKOR

"AHOGY ELÉRHETŐ", ÉS A ÖN TUDJA-E HASZNÁLNI, VAGY NEM A

FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGRE HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ

HASZNÁLJA AZOKAT, MINDENFÉLE SZOLGÁLTATÁSOKAT (KIVÉTEL OLYAN

GARANCIA NÉLKÜL. A PIONEER JOGI ESETEKET, AMIKOR SZEMÉLYI

MEGTAGAD MINDEN GARANCIÁLIS HIBÁT SÉRÜLÉS TÖRTÉNT) NEM HALADHATJA

(VÉLT VAGY VALÓST) A KÉSZÜLÉKKEL MEG A 10 AMERIKAI DOLLÁR ÖSSZEGET.

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOKKAL AZ ELŐBB EMLÍTETT KORLÁTOZÁSOK

KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM AKKOR IS ÉLNEK, HA A FENTEBBI

KIZÁRÓLAGOSAN A KERESKEDELMI JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL EREDETI

ÉRTÉKET, MINŐSÉGBELI KIFOGÁST, EGY CÉLJÁT. HA BÁRMILYEN HATÓSÁG EZEN

ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉST. A NYILATKOZAT BÁRMELYIK RÉSZÉT

PIONEER NEM GARANTÁLJA A BETARTHATATLANNAK NYILVÁNÍTJA,

MŰKÖDÉSÉT ÉS NEM VÁLLAL AKKOR A FELELŐSSÉGET A TÖRVÉNY

KÉPVISELETET A TARTALMAKBAN MAXIMÁLIS HATÁRÁIG TERJESZTJÜK KI.

ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT, A A hálózaton keresztüli lejátszás
sajátosságairól
SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKADÁSÁÉRT,

ADATVESZTÉSÉRT,  A lejátszás megszakadhat, ha kikapcsoljuk

KIBERTÁMADÁSOKÉRT, VÍRUSOKÉRT, a hálózati kiszolgálót, vagy lejátszás

INTERFERENCIÁÉRT ÉS MÁS közben a másik eszközön letöröljük a

BIZTONSÁGI HIBÁKÉRT. A PIONEER fájlokat.

MEGTAGAD BÁRMILYEN FELELŐSSÉGET  Ha probléma lép fel a hálózati kapcsolatban

AZ ELŐBBIEKKEL KAPCSOLATBAN. A vagy leterhelt a hálózat, a zenelejátszás

PIONEER NEM VONHATÓ megszakadhat vagy megállhat. A legjobb

FELELŐSSÉGRE SEMMIFÉLE teljesítmény eléréséért 100BASE-TX típusú

ADATVESZTÉSÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉRT, csatlakozást érdemes használni a

AMIK A TARTALMAKHOZ VALÓ számítógép és az eszközünk között.

HOZZÁFÉRÉSBŐL FAKADNAK. A  Ha egyszerre több kliens is játszik le zenét

PIONEER EGYETLEN SAJÁT VAGY

PARTNER-ÜGYFÉLSZOLGÁLATOS ugyanarról a forrásról, akkor szakadozhat

ALKALMAZOTTJA SEM SZÓBAN, SEM vagy leállhat a lejátszás.

ÍRÁSBAN NEM VÁLLALHAT ILYESMIÉRT  A számítógépen (és egyéb eszközön)

FELELŐSSÉGET, NEM ADHAT ERRE érvényes biztonsági beállítások

GARANCIÁT. függvényében előfordulhat, hogy az adott

SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓ A eszköz nem hozzáférhető a hangrendszer

PIONEER EGYETLEN VEZETŐJE, számára.

IGAZGATÓJA, VAGY ALKALMAZOTTJA A Pioneer nem tehető felelőssé olyan

SEM FELELŐSSÉGRE OLYAN esetekért, amikor az ön hálózatában, avagy a

TARTALMAKÉRT, AMIK HARMADIK csatlakoztatott eszközökben lép fel

FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOLGÁLTATÁS kommunikációs hiba. Ilyenkor keresse fel az

SORÁN ÖNNEK BÁRMILYEN KÁRT internetszolgáltatóját vagy a hálózati

OKOZNAK, BELEÉRTVE, DE NEM eszközök gyártóit! A "Windows Media" a

KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT, Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az

KIESETT BEVÉTELT, ELVESZTETT USA-ban, és más országokban.

41

A termék használ a Microsoft Corporation GARANCIÁLIS IGÉNNYEL NEM ÉLHET, HA

által birtokolt technológiákat, ezeket a A SZOFTVER NEM FELEL MEG A

Microsoft írásos engedélye nélkül nem lehet SPECIFIKUS IGÉNYEINEK, CÉLJAINAK.

továbbadni. SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓ AZ

Microsoft®, Windows®7, Windows Vista®, ALAPÍTVÁNY FELELŐSSÉGRE,

Windows®XP, Windows®2000, SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,

Windows®Millennium Edition, Windows®98, SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN, SPECIÁLIS

és WindowsNT® a Microsoft Corporation KONZEKVENCIÁLIS KÁRÉRT

bejegyzett védjegye az USA-ban, és más (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN:

országokban. CSERE TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS

aacPlus BIZTOSÍTÁSA, ADATVESZTÉS, ÜZLETI

KÁR, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG

MEGSZAKADÁSA), BÁRMILYEN ELMÉLET

SZERINTI (AKÁR SZERZŐDÉSES)

FELELŐSSÉGÉRT, SZIGORÚAN VETT

FELELŐSSÉGÉRT, VAGY SÉRELEMÉRT

Az AAC dekóder aacPlus szabványt használ, (LEGYEN AZ GONDATLANSÁGBÓL VAGY
ami a Coding Technologies fejlesztése.
(www.codingtechnologies.com). MÁSBÓL SZÁRMAZÓ), AMI A SZOFTVER

HASZNÁLATA KÖZBEN TÖRTÉNT; MÉG

FLAC AKKOR SEM, HA ELŐRE

FIGYELMEZTETVE IS LETTEK ILYEN

FLAC Decoder Copyright (C) 2000, 2001, KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh iPod/iPhone készülékekről

Coalson

A szoftver mind forráskód, mind bináris

formában történő, módosítás nélküli

terjesztése és használata engedélyezett, ha

az alábbi feltételekkel tesszük:

 A forráskód újra kiosztásakor annak a

fentebbi Copyright figyelmeztetést, a

felhasználási feltételek alábbi listáját, és az

azt követő figyelmeztetést is tartalmaznia

kell.

 Bináris formában terjesztve a föntebbi

Copyright üzenetet, a felhasználási

feltételeket és az alábbi nyilatkozatot meg A “Made for iPod” és “Made for iPhone” azt
jelenti, hogy ez az elektromos készülék úgy
kell jelenítenie a szoftvernek akár a lett kialakítva, hogy iPod, iPad vagy iPhone
készülékkel használható legyen, és
dokumentációjában, akár egyéb, a megfeleljen az Apple által elvárt
szabványoknak. Az Apple nem tehető
disztribúcióhoz mellékelt médiumon. felelőssé ennek a terméknek a használatával
kapcsolatban. Vegye figyelembe, hogy a
 szoftver felhasználása esetén sem a készülék iPod, iPhone vagy iPad készülékkel
történő használata során csökken a WiFi
Xiph.org alapítvány vagy az alapítvány teljesítménye!

külső munkatársainak neve nem

használható a termék promótálására, csak

előzetes írásos engedéllyel.

A MELLÉKELT SZOFTVERT KÉSZEN

KAPTA A JOGTULAJDONOSKTÓL, ÉS

MUNKATÁRSAIKTÓL. SEMMIFÉLE

42

Az Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod Egyéb
nano és iPod touch, iTunes, Safari, Bonjour Energiafelhasználás:
és Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az
USA-ban és más országokban. Az AirPlay XW-SMA1- 24 W
logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye. XW-SMA3- 42 W
XW-SMA4-27 W
A Wi-Fi®-ről Készenléti módban - 0.5 W
Készenléti módban (gyors bekapcsolási funkcióval)
A Wi-Fi CERTIFIED Logó a Wi-Fi szövetség - 3.5 W
engedélyezési logója. Méretek (antenna nélkül):
A Wi-Fi CERTIFIED, WMM, WPA és WPA2 a XW-SMA1 és XW-SMA3
Wi-Fi szövetség engedélyezési logója. 320 mm (SZ) x 180 mm (M) x 145 mm (H)
XW-SMA4 - 360 mm (SZ) x 210 mm (M) x 169
Audio Artistry mm (H)
Tömeg (csomagolás nélkül)
A világszerte elismert hangszergyártó XW-SMA1- 2.3 kg
Andrew Jones által készített hangszórók XW-SMA3- 2.5 kg
nagy teljesítményt és kivételes XW-SMA4- 3.8 kg
hangminőséget kínálnak a lenyűgöző
zeneélményért. AC adapter (tápegység)
Szükséges hálózati áram - AC 100 V - 240 V, 50
Hz/60 Hz
Minősített teljesítmény kimenet

XW-SMA1 és XW-SMA3 - DC 15V, 4A
XW-SMA4- DC 15 V, 4.95 A

Vezeték nélküli LAN (WiFi)
Vezeték nélküli LAN szabvány - IEEE802.11b/g
Frekvenciasáv - 2.4 GHz
Biztonság - WEP, WPATM, WPA2TM

Vezető hangszóró-mérnök Kiegészítők
Távirányító - 1
Specifikációk Lítium elem (CR2025) *1
Tápellátó kábel, AC adapter - 1
Hangszóró szekció Gyors beüzemelési útmutató
(csak XW-SMA1 és XW-SMA4) Garancialevél
Ház - Basszus-reflex típus * Az elem gyárilag a távirányítóba van betéve.
Rendszer - 2-utas, 3 hangszórós rendszer
Hangszórók: MEGJEGYZÉS
Mélyhangszóró - 7.7 cm (tölcséres típus) x 2 A termék specifikációi és megjelenése
Csipogó - 2.6 cm fél-dómos x 1 előzetes bejelentés nélkül megváltozhat az
Frekvencia sáv: 50 Hz - 20 kHz újabb verziókban (fejlesztések kapcsán).
A termék nem Japánban történő használatra
Hangszóró szekció (WV-SMA4) lett tervezve.
Ház - Basszus-reflex típus
Rendszer - 3-utas, 5 hangszórós rendszer 43
Hangszórók:
Mélynyomó - 10 cm (tölcséres típus) x 1
Mélyhangszóró - 7.7 cm (tölcséres típus) x 2
Csipogó - 2.6 cm fél-dómos x 2
Frekvencia sáv: 45 Hz - 20 kHz

Ubiquitous WPS2.0
Copyright© 2007-2011 Ubiquitous Corp.
Nyilatkozat az R&TTE, 1999/5/EC direktívával kapcsolatban

Gyártó:
212-0031, Japan
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa

EU képviselet:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium
http://www.pioneer.eu

Magyar:
A Pioneer kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 1995/5/EC direktívában foglaltaknak.
Fedezze fel a terméke online regisztrációjában rejlő előnyöket a http://www.pioneer.eu oldalon.

44


Click to View FlipBook Version
Previous Book
The Ecological Citizen - Vol 3 No 1
Next Book
_ צובה עלון_תיירות