The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 10:33:39

Beyerdynamic Byron BTA CZ

BD 716952

Byron BTA

BLUETOOTH SLUCHÁTKA DO UŠÍ
S MIKROFONEM

Návod k obsluze

BaSys CS

Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem 3
Obsah
BaSys CS
1. Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Česky
2. Vlastnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4. Ovládací prvky a indikátory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5. Provozní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6. Jak sluchátka nosit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7. Průvodce tlačítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8. Byron BTA: Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8.1 Spárování s mobilním telefonem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8.2 Vícenásobné připojení (Multi point). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8.3 Telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8.4 Reset - obnovení továrního nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8.5 Přehrávání hudby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

9. Co znamenají barvy LED? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
10. FAQ a řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
11. Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
12. Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
13. Likvidace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
14. Likvidace baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
15. Certifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
16. Zjednodušené EU prohlášení o shodě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem
Děkujeme, že jste si vybrali stereo Bluetooth headset Byron BTA od
beyerdynamic. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento
návod k obsluze. Prosím, uchovejte tento návod k obsluze na bezpečném
místě. Při předávání headsetu další osobě jí předejte prosím také tento
návod k obsluze.

1. Bezpečnostní pokyny

Varování: Během připojování sluchátek se ujistěte, že je hlasitost
nastavena na minimum. Hlasitost upravte až po nasazení
sluchátek do uší. Abyste se vyvarovali potenciálního
poškození sluchu, sluchátka nepoužívejte při nadměrné
hlasitosti po delší dobu. Zpravidla, když máte sluchátka do
uší nasazená, měli byste nastavit hlasitost na takovou
úroveň, při které můžete slyšet svůj vlastní hlas, když
budete při poslechu hovořit normální hlasitostí.
Rádi bychom poukázali na to, že dlouhodobý poslech při
vysoké hlasitosti může nevratně poškodit váš sluch.
BaSys CS
Ujistěte se, že nastavená hlasitost není příliš vysoká.
Pravidlo: Čím vyšší hlasitost, tím kratší doba poslechu.
Podle předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví by
vystavení hluku nemělo překročit hodnotu 85 dB (nízká
hlasitost) při povolené době poslechu maximálně 8 hodin.
Pokud se objem hlasitosti zvýší o 3 dB, povolená doba
poslechu se sníží na polovinu, tj. při hodnotě 88 dB je doba
poslechu 4 hodiny, při 91 dB je doba poslechu 2 hodiny, a
tak dále.

Nebezpečí!
Sluchátka do uší dramaticky snižují schopnost slyšet okolní zvuky.
Používání sluchátek do uší s mikrofonem (headsetu) v silničním provozu
je potenciálně velmi nebezpečné, a proto je to ze zákona zakázáno. Také
se vyvarujte používání headsetu v blízkosti potenciálně nebezpečných
strojů, nářadí, apod.
Nebezpečí úrazu!
Při používání kabelových sluchátek do uší se vyvarujte náhlých pohybů.
Mohli byste se vážně zranit, zvláště pokud máte piercing, nosíte náušnice
nebo brýle, atd. Tyto předměty by se mohly zachytit do kabelu a způsobit
vám zranění.
Změněné sluchové vnímání
Mnoho lidí potřebuje nějaký čas, než si zvyknou nosit sluchátka do uší.
Vaše sluchové vnímání vlastního hlasu a těla se od "normálních" situací,
kdy nemáte nasazená sluchátka do uší, liší, dokonce i vnímání zvuků ve
vašem vnitřním uchu při chůzi. Tento podivný pocit po určité době, kdy
budete nosit sluchátka do uší, obvykle odezní.

Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem 5

2. Vlastnosti BaSys CS
Česky
• Prémiový zvuk
(Technologie vyladění MSTS™, podpora kodeků apt-X a AAC).
Technologie vyladění MSTS™ společně s podporou kompresních
kodeků apt-X & AAC umožňuje uživateli vychutnat si vysoce kvalitní
stereo zvuk.
Díky vestavěnému DSP čipu je možná optimální kvalita hovoru při
redukci šumu a ozvěn.

• Multi Point
• Bluetooth 4.2
• Hlasové pokyny
• Aktualizace firmwaru

Pro optimální využití je k dispozici nejnovější firmwar.
Jeho funkce jsou variabilní, v závislosti na mobilním telefonu.
• Fixační magnet
Vestavěný fixační magnet drží L & R sluchátko dohromady, což
usnadňuje jejich přenášení, když je právě nepoužíváte.
Pozor:
American Heart Association a British Drug Administration varují, že
pokud je vzdálenost mezi magnety a implantovaným zdravotnickým
zařízením menší, než 15 cm, magnety mohou zdravotnické zařízení
ovlivnit (kardiostimulátor, defibrilátor, inzulínová pumpa a jiná
elektronická zdravotnická zařízení).
Prosím, pokud používáte zmíněné zdravotnické zařízení, nepoužívejte
tento produkt před konzultací se svým lékařem. Nepokládejte
produkt poblíž oblastí ovlivněných magnetismem.
Z produktů fungujících na principu magnetismu (mají magnetický
proužek), jako jsou kreditní karty, telefonní karty, karty dopravců,
atd., mohou být smazány informace.

3. Příslušenství
1 pár sluchátek do uší (headset)
4 páry náušníků (1x S, 2x M, 1x L) 1 pár podpěr do ucha
1 nabíjecí kolébka
1 kabelový klip

6 Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem
4. Ovládací prvky a indikátory


BaSys CS
ቢ Mikrofon ቧ Snížení hlasitosti, předcházející
ባ LED světelný průvodce pro skladba...
ቨ Ušní podpěra pro pohodlné
stavovou LED headsetu nošení
ቤ Nabíjecí kontakty ቩ Fixační magnet pro vzájemné
ብ Zvýšení hlasitosti, další skladba...
ቦ Hlavní funkční tlačítko (MFB) držení L/R sluchátek při jejich
nepoužívání
pro zapnutí/vypnutí, přijetí/
odmítnutí/převedení hovoru,
přehrávání, atd.

Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem 7
5. Provozní pokyny
Při zapnutí / vypnutí headsetu nebo při výběru režimu párování zazní
hlasový pokyn.
Zapnutí headsetu
Stiskněte tlačítko MFB, dokud neuslyšíte “Power on” (Zapnuto) a
nerozsvítí se modrá LED.
Vypnutí headsetu
Když stisknete tlačítko MFB delší dobu (přibližně 5 sekund), rozsvítí se
fialová LED a headset se vypne poté, co uslyšíte “Power off” (Vypnuto).
BaSys CS
Česky
LED dioda
Nabíjecí kontakty
MFB (multifunkční tlačítko)
Nabíjení
Ujistěte se, že je headset před použitím zcela nabitý. LED svítí během
nabíjení "červeně" a při úplném nabití se barva změní na "modrou".

LED dioda

8 Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonemBaSys CS
6. Jak sluchátka nosit
Pokud potřebujete stabilnější
držení sluchátek v uších, nejprve
připevněte podpěry ucha.

Potom připojte ke každému
sluchátku náušník.

Náušníky se sluchátky vložte do
uší.

Sluchátka noste tak, jak je
znázorněno na obrázku.

Tip
Vyberte velikost náušníků, která
vám nejlépe vyhovuje.
Pohodlnější je nosit sluchátka s
připevněnými podpěrami do uší.

Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem 9
7. Průvodce tlačítky

Headset můžete jednoduše ovládat těmito 3mi tlačítky:
Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti
MFB

Základní ovládání
Stisknutí tlačítka MFB
BaSys CS
Česky
Přijmutí hovoru. . . . . . . . . Stiskněte krátce
Ukončení hovoru. . . . . . . .Stiskněte krátce
Zapnutí headsetu . . . . . . . Stiskněte na 2 sekundy
(Pokud je zařízení spárované, připojí se k němu.)
Vypnutí headsetu . . . . . . . Stiskněte na 4 sekundy
Pokud stisknete tlačítko MFT po delší dobu, LED se rozsvítí fialově a
headset se vypne po zaznění “Power off” (Vypnuto).
Režim párování. . . . . . . . . Stiskněte po dobu 4 sekund po zapnutí

(pokud byl headset připojen k zařízení již
dříve, headset musí být vypnut a znovu
zapnut, jak je popsáno výše)

Odmítnutí hovoru. . . . . . . Stiskněte na 1 sekundu
Převedení hovoru. . . . . . . .Stiskněte tlačítko během hovoru
Přehrávání/pozastavení. . Stiskněte krátce
Ukončení. . . . . . . . . . . . . . Stiskněte na 1 sekundu (během přehrávání)

10 Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem BaSys CS
Stisknutí tlačítka pro zvýšení hlasitosti

Zvýšení hlasitosti (+). . . . . . .Stiskněte krátce
Ztlumení mikrofonu . . . . . . .Stiskněte na 1 sekundu (během hovoru)
Následující skladba . . . . . . . .Stiskněte na 1 sekundu (během přehrávání)

Stisknutí tlačítka pro snížení hlasitosti

Snížení hlasitosti (-). . . . . . . Stiskněte krátce
Ztlumení mikrofonu . . . . . . Stiskněte na 1 sekundu (během hovoru)
Předchozí skladba. . . . . . . . .Stiskněte na 1 sekundu (během přehrávání)

Reset - obnovení továrního nastavení
Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí:

Rozsvítí se fialová LED a headset se inicializuje. Po obnovení továrního
nastavení headset znovu spárujte s vaším zařízením.

Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem 11

8. Byron BTA: Začínáme

8.1 Spárování s mobilním telefonem
Před použitím headsetu Byron BTA jej musíte spárovat s mobilním
telefonem nebo se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.
Proces spárování se může lišit, v závislosti na výrobci mobilního
telefonu. Bližší informace naleznete v návodu k obsluze k vašemu
mobilnímu telefonu. Když je headset vypnutý, stisknutím tlačítka
MFB po dobu 6 sekund spustíte režim párování (modrá LED svítí
trvale).
V mobilním telefonu vyberte režim Bluetooth.
BaSys CS
ČeskyPrvní párování po nákupu
• Vyberte režim párování headsetu pomocí Bluetooth.
• Párování s mobilním telefonem proveďte během 3 minut.
• Při prvním párování po nákupu headset automaticky přepne do
režimu párování, když je zapnuto jeho napájení a modrá LED svítí
trvale).

Párování pomocí nastavení v mobilním telefonu
• Aktivujte funkci Bluetooth v mobilním telefonu (podle příručky k
telefonu) a v seznamu zařízení v něm vyberte název modelu tohoto
headsetu. Pak se zobrazí "Párování". (Některé mobilní telefony
vyžadují heslo (PIN), v takovém případě zadejte 0000).
• Pokud je párování úspěšné, zobrazí se zpráva o připojení a modrá
LED pětkrát blikne. Nyní je headset připraven k použití.

Spárování s dalšími zařízeními
• Vyberte režim párování headsetu pomocí Bluetooth.
• Pokud je k headsetu připojené nějaké zařízení, deaktivujte na něm
funkci Bluetooth.
• Pro vypnutí headsetu stiskněte tlačítko MFB po dobu 4 vteřin.
• Stiskněte tlačítko MFB po dobu 2 sekund. Headset se zapne a
přejde do režimu párování.
Spárování s mobilním telefonem
• Postupujte podle postupu pro párování popsaného výše v odstavci
"Párování pomocí nastavení v mobilním telefonu".
• Pokud je párování úspěšné, zobrazí se zpráva o připojení a modrá
LED pětkrát blikne. Nyní je headset připraven k použití.

8.2 Vícenásobné připojení (Multi point)
Je možné připojit až 8 Bluetooth zařízení a používat dvě zařízení
současně.
Nastavení pro vícenásobné připojení
• Spárujte headset s prvním Bluetooth zařízením podle pokynů pro
proces párování (viz výše).
• Vypněte headset.

12 Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem BaSys CS
• Stiskněte tlačítko MFB po dobu přibližně 4 sekund, dokud
nebude modrá LED trvale svítit.
• Spárujte headset s druhým zařízením podle pokynů pro
párování, viz výše.
• Potom headset vypněte a znovu zapněte - bude připojen k
oběma zařízením.
Jak používat vícenásobné připojení (Multi point)
• Ve stavu připojení dvou zařízení stiskněte tlačítko MFT pro
příjem příchozího hovoru.
• Ve stavu připojení dvou zařízení stiskněte tlačítko MFT pro
poslech hudby, která byla přehrávána v poslední době.

8.3 Telefonování
• Přijetí hovoru:
Stiskněte tlačítko MFB pro přijetí hovoru.
• Ukončení hovoru:
Stiskněte krátce tlačítko MFB pro ukončení hovoru.
• Odmítnutí hovoru:
Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko MFT po dobu asi
1 sekundy.
• Převedení hovoru:
Během hovoru pomocí mobilního telefonu stiskněte tlačítko
MFB pro převedení hovoru na headset (pro opětovné volání s
mobilním telefonem použijte nabídku v mobilním telefonu).
• Ovládání hlasitosti:
Hlasitost můžete ovládat pomocí tlačítek + a - .
• Ztlumení mikrofonu:
Pokud během hovoru stisknete tlačítko + nebo - po dobu asi 1
sekundy, mikrofon se ztlumí (mute).
Pokud během tohoto ztlumení stisknete tlačítko - po dobu asi 1
sekundy, zvuk mikrofonu se obnoví.
• Čekající hovor a podržení hovoru:
Tato funkce umožňuje podržet probíhající hovor a přijmout
čekající hovor.
Stiskněte tlačítko + po dobu asi 1 sekundy pro podržení
aktivního hovoru a přijetí čekajícího hovoru.
Podržte tlačítko + pro přepnutí mezi dvěma hovory. Chcete-li
hovor ukončit, krátce stiskněte tlačítko MFB.

8.4 Reset - obnovení továrního nastavení
• Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí:

Rozsvítí se fialová LED a headset se inicializuje. Po obnovení
továrního nastavení headset znovu spárujte s vaším zařízením.

Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem 13

8.5 Přehrávání hudby
• Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality zvuku, nastavte na vašem
zařízení 70% až 80% maximální hodnoty hlasitosti.
• Po nákupu je hlasitost nastavena na úrovni 8 z 15 (upravte pomocí
tlačítek + nebo - pro ovládání hlasitosti).
Přehrávání / pozastavení: Stiskněte krátce tlačítko MFB
Stop: Stiskněte dlouze tlačítko MFB
Zvýšení hlasitosti: Stiskněte krátce tlačítko +
Snížení hlasitosti: Stiskněte krátce tlačítko -
Další skladba: Podržte dlouze stisknuté tlačítko +
Předchozí skladba: Podržte dlouze stisknuté tlačítko -
BaSys CS
Česky9. Co znamenají barvy LED?

Status LED indikace
Pohotovostní režim LED zhasnutá (pokud stisknete tlačítko,
modrá LED bliká 5krát)
Baterie je vybitá LED bliká červeně
Nabíjení LED svítí červeně
Plně nabito LED svítí modře
Režim párování
LED svítí modře

10. FAQ a řešení problémů

• Je slyšet praskající šum
- Pro dosažení nejlepší kvality zvuku vždy umístěte headset v blízkosti
mobilního telefonu.

• Není nic slyšet
- Zvyšte hlasitost na headsetu.
- Ujistěte se, že je headset spárován s telefonem.
- Pokud se headset při stisknutí tlačítka MFB nepodaří připojit, pokuste se
jej připojit znovu podle pokynů pro spárování.

• Problémy se spárováním, přestože telefon indikuje, že je vše v
pořádku

- Vymažte informace o spárování s mobilním telefonem a spárujte je
znovu.
Přečtěte si prosím informace o nastavení "Režim párování".

• Bude headset Byron BTA pracovat s jiným Bluetooth zařízením?
- Headset Byron BTA je navržen tak, aby fungoval s mobilními, PC nebo
přenosnými audio zařízeními s vestavěnou technologií Bluetooth. Může
pracovat i s jinými Bluetooth zařízeními, která jsou kompatibilní s
Bluetooth verze 1.1/1.2/2.0/2.1+EDR/3.0/4.0 a která podporují HSP, HFP,
A2DP a AVRCP.

11. Údržba
• Ujistěte se, že je při ukládání headset vypnutý a pokud jej nepoužíváte, že
je bezpečně chráněn.
• Sluneční záření a vysoké teploty mohou negativně ovlivnit životnost
baterie headsetu Byron BTA a mohou být příčinou poruchy.

14 Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem BaSys CS
• Vysoké teploty mohou snížit výkonnost headsetu.
• Nevystavujte headset Byron BTA dešti nebo jiným kapalinám.
• Zabraňte dětem, batolatům nebo domácím zvířatům okusovat nebo si
hrát s headsetem.
• Headset nerozebírejte.
• Ujistěte se, že používáte certifikovaný napájecí zdroj (jmenovité
napětí: 5 V).
12. Specifikace
Doba hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Až 9 hod
Přehrávání hudby. . . . . . . . . . . . . . . .Až 7.5 hod
Pohotovostní doba. . . . . . . . . . . . . . .Až 5 dní
Doba nabíjení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cca 1.5 hod
Rozměry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9 x 56 x 5,6 mm
Délka kabelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 mm
Baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nabíjecí Li-Pol
Hmotnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cca 12 g
Provozní dosah. . . . . . . . . . . . . . . . . .Do 10 m
Bluetooth profily . . . . . . . . . . . . . . . .Headset profily
A2DP
AVRCP
SPP
Bluetooth profil. . . . . . . . . . . . . . . . . Ver. 4.2

Doba provozu se může lišit v závislosti na připojeném zařízení nebo
statusu nastavení.
13. Likvidace
Tento symbol na produktu, v návodu nebo na obalu
znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být
zlikvidována odděleně od běžného komunálního odpadu.
Využijte zavedený systém sběrných míst a recyklace, jak to
nařizují předpisy EU. Další informace získáte od místního
úřadu nebo od prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

14. Likvidace baterie
Tento symbol znamená, že podle místních zákonů a
předpisů musí být produkt a/nebo jeho baterie zlikvidován
odděleně od běžného komunálního odpadu. Až tento
produkt dosáhne konce jeho životnosti, doručte jej do
sběrného místa určeného místními úřady. Oddělený sběr a
recyklace produktu a/nebo jeho baterie pomůže zachovat
přírodní zdroje a zajistit jejich recyklaci způsobem, který
chrání lidské zdraví a životní prostředí.
• Baterie mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro zdraví a
životní prostředí.

Byron BTA – sluchátka do uší s mikrofonem 15

• Použité baterie likvidujte vždy v souladu s platnými předpisy pro
jejich likvidaci. Baterie nevhazujte do ohně (nebezpečí výbuchu) nebo
do domácího odpadu, doručte je do sběrného místa. Odevzdání baterií
je zdarma a je vyžadováno zákonem. Zlikvidujte pouze vybité baterie.
• Všechny baterie jsou recyklovány, s cílem získat cenný materiál, jako
je železo, zinek nebo nikl.
BaSys CS
15. Certifikace Česky
FCC ID: UZCGBH-S880
Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům
pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto
limity jsou určeny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu
proti nežádoucímu rušení instalací v obytných oblastech. Toto
zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na
rádiových frekvencích, a pokud není nainstalováno a
používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí
rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka,
že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení
způsobuje nežádoucí rušení rozhlasového nebo televizního
příjmu, což lze jednoznačně určit zapnutím a vypnutím
zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit
rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke
kterému je připojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV technikem.

UPOZORNĚNÍ:
Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny
výrobcem odpovědným za shodu, mohou vést ke ztrátě
oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Vyrobeno v Koreji
Ve shodě se směrnicí R&TTE 1999/5/EC.

16. Zjednodušené EU prohlášení o shodě
Beyerdynamic tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Byron BTA je ve
shodě se směrnicí R&TTE 1999/5/EC.
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této adrese:
http://www.beyerdynamic.com/cod

BaSys CS

www.beyerdynamic.com

beyerdynamic GmbH & Co. KG . Theresienstraße 8 . 74072 Heilbronn . Germany
Tel. +49 7131 617-0 . Fax +49 7131 617-204 . [email protected]
Pro další distributory po celém světě navštivte webové stránky www.beyerdynamic.com.
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

EN 4 / Byron BTA (09.16)


Click to View FlipBook Version