The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-28 08:19:39

Behringer DI4000 HU

Behringer DI4000 HU

Használati útmutató

1.1 verzió
2001. június

DI4000

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Ez a szimbólum figyelmeztet a

FIGYELEM: fontos üzemeltetési és

Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése karbantartási utasításokra.
érdekében soha nem vegyük le a berendezés
fedőlapját vagy hátlapját. A berendezés belsejében A kézikönyvben található ilyen
nincsenek felhasználó által javítható részek;
meghibásodás esetén mindig hívjunk szakembert. utasításokat mindig tanácsos

FIGYELMEZTETÉS: elolvasni.

Az esetleges tűz vagy elektromos áramütés
megelőzése érdekében a berendezést soha ne érje
eső, illetve ne üzemeltessük nedves környezetben.

Ez a szimbólum figyelmeztet a
burkolaton belüli szigeteletlen
veszélyes feszültség jelenlétére
— ez a feszültség elég nagy
ahhoz, hogy áramütést okoz-
hasson.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

A berendezés működtetésének megkezdése előtt tanulmányozzuk át az összes biztonsági és
üzemeltetési utasítást.

A használati útmutató megőrzése:

A biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmazó kézikönyvet mindenképpen meg kell
őrizni, mivel később is szükség lehet rá.

A figyelmeztető utasítások betartása:

A berendezésen és a használati útmutatóban található összes figyelmeztető utasítást be kell
tartani.

Utasítások követése:

Az összes üzemeltetési és felhasználói utasítást be kell tartani.

Víz és nedvesség hatása:

A berendezést nem szabad vizes környezetben vagy annak közelében használni (pl. fürdőkád,
mosogató, mosdó, mosoda közelében, nedves alagsori helyiségben vagy uszodában stb.).

Szellőzés:

A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozzuk meg a üzemszerű szellőzést. Például,
a berendezést ne helyezzük ágyra, takaróra vagy olyan hasonló felületre, amely elzárhatja a
szellőző nyílásokat: illetve ne helyezzük be beépített egységként, pl. könyves szekrénybe vagy
más szekrénybe, mivel ezzel megakadályozzuk a szellőző nyílásokon keresztüli szabad
légáramlást.

Hő hatása:

Hagyjunk mindig elegendő távolságot a berendezés és fűtőtestek, hőtároló egységek, tűzhelyek
vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az erősítőket is) között.

2

DI4000

Áramforrás:
A berendezést csak a használati útmutatóban előírt, illetve a berendezésen megjelölt típusú
tápáramforrásra szabad csatlakoztatni.
Földelés vagy polarizálás:
A készüléket földelnünk kell.
A tápkábel védelme:
A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy megakadályozható legyen a rálépés vagy a közelében
elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás. Különös figyelmet kell szentelni a vezetékeknek és
dugaszoknak, a dugaszolóaljzatoknak és annak a pontnak, ahol a tápkábel kilép a
berendezésből.
Tisztítás:
A berendezést csak a gyártó által megadott útmutatások alapján szabad tisztítani.
Használaton kívüli időszakok:
Hosszabb használaton kívüli időszak esetén a berendezés tápkábelét ki kell húzni a
csatlakozóaljzatból.
Tárgyak vagy folyadék berendezésbe kerülése:
Ügyelni kell arra, hogy ne kerülhessen idegen tárgy a berendezésbe, illetve a burkolat nyílásain
keresztül ne folyhasson bele folyadék.
Meghibásodások és azok kijavítása:
A berendezést csak szakember javíthatja az alábbi esetekben:
ƒ a tápkábel vagy dugasz megsérült vagy
ƒ a doboz belsejébe idegen tárgy vagy folyadék került,
ƒ a berendezést eső érte,
ƒ a berendezés működése nem az elvárt vagy egyértelmű teljesítménycsökkenés észlelhető

vagy
ƒ a berendezést leejtették vagy egyéb fizikai károsodás érte.
Karbantartás:
A felhasználó által végrehajtható karbantartási műveletek vagy módosítások a használati
útmutatóban szerepelnek. Ettől eltérő bármilyen karbantartási műveletet/javítást csak
szakember végezhet.

3

DI4000

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS ............................................................................................................................ 4

1.1. TEENDŐK A BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT ........................................................... 5
1.1.1. Szállítás....................................................................................................................... 5
1.1.2. Beindítás ..................................................................................................................... 5

1.2. KEZELŐSZERVEK ................................................................................................................. 5

2. ALKALMAZÁSI PÉLDÁK........................................................................................................ 7

2.1. BASSZUSGITÁR CSATLAKOZTATÁSA ...................................................................................... 7
2.2. BILLENTYŰS HANGSZER, DJ-KEVERŐPULT/FEJHALLGATÓ KIMENETI JELEINEK KONVERTÁLÁSA 7
2.3. MIKROFONJEL KONVERTÁLÁSA ............................................................................................. 8
2.4. JEL LEVÉTELE A HANGSUGÁRZÓ KIMENETÉRŐL ..................................................................... 8

3. ÜZEMBE HELYEZÉS .............................................................................................................. 9

4. AUDIÓ CSATLAKOZÁSOK .................................................................................................... 9

5. MŰSZAKI JELLEMZŐK ........................................................................................................ 10

1. BEVEZETÉS

Attól függetlenül, hogy színpadon vagy stúdióban vagyunk, igen gyakran előfordul, hogy audió
forrást kell csatlakoztatni a keverőpulthoz, viszont nem rendelkezünk a megfelelő
csatlakozókkal. Például, igen kevés billentyűs hangszer rendelkezik szimmetrikus kimenetekkel.
A gitárokat nem köthetjük rá közvetlenül a keverőpultra. A mikrofon elhelyezése az erősítő előtt
nem mindig ideális megoldás, mivel a mikrofon szükségtelen jeleket szed össze a többi
hangszerről. A kisfrekvenciás jeleket (pl. basszusgitár) különösen nehéz kezelni.

A DI-boksz segítségével közvetlenül levehetők a nagy impedanciájú, aszimmetrikus jelek,
például a gitár és a gitárerősítő között. Erről a ponttól a jelek közvetlenül betáplálhatók egy
keverőpultba.

Az összetett teljesítmény-impedancia probléma az alábbi módon magyarázható meg. Az
impedancia függ a berendezés elektromos ellenállásától és a feldolgozott frekvencia
fázisfüggvényétől. Tehát az impedancia az egyik olyan kritérium, amely megkülönbözteti a jó DI
bokszokat a gyengébb minőségűektől. A jó minőségű végerősítők esetén a terhelési
impedancia csak kicsit befolyásolja a maximális kimeneti teljesítményt, viszont jelentősen
befolyásolhatja a többi tulajdonságot. A passzív DI-bokszok esetén a csatlakoztatott terhelési
impedanciák megváltoztatják a DI-boksz sávszélességét, frekvenciamenetét, torzítását stb.

Aktív és passzív DI-boksz egységeket különböztetünk meg. A passzív DI-boksz olcsóbb,
viszont teljesítménye nagymértékben függ annak a berendezésnek az impedanciájától, amelyre
csatlakoztatjuk. Amikor az impedancia a keverőpult végen változik, ugyanez történik a DI-boksz
bemeneténél mérhető impedanciával is. A passzív DI-boksz csak akkor működik megfelelően,
ha a csatlakoztatott berendezés impedanciája pontosan meg van határozva (nagy a
bemenetnél, kicsi a kimenetnél).

Ezzel szemben az aktív DI-boksz egységekre nem érvényesek ezek a korlátozások, mivel a
bemenetre betáplált jelet egy erősítő pufferezi. Az ULTRA-DI PRO bemeneti impedanciája
rendkívül nagy. Nem befolyásolja a hangforrást és egyáltalán nincs hatással a DI-bokszon
átáramló jelekre. A kimeneti impedancia szimmetrikus és nagyon kicsi, így a jel sokkal kevésbé
érzékeny a zajok felszedésére. Az ULTRA-DI PRO a jól bevált OT-1 transzformátort használja,
amely tiszta és torzításmentes hangzást és lineáris frekvenciamenetet biztosít. Ezen kívül az
ULTRA-DI PRO beépített tápegységgel van ellátva.

4

DI4000

1.1. Teendők a berendezés üzembe helyezése előtt

1.1.1. Szállítás

Az ULTRA-DI PRO berendezést gyárilag gondosan becsomagoltuk, és a csomagolást úgy
terveztük, hogy az egység védett legyen az esetlegesen előforduló durva bánásmóddal
szemben. Mindamellett javasoljuk a csomag és tartalmának alapos átvizsgálását a szállítás
közben esetleg előforduló fizikai sérülések szempontjából.

Ha az egységen sérülés található semmiképp se küldje vissza a BEHRINGER cég
részére, hanem azonnal értesítse a márkakereskedőt és a szállítócéget, ellenkező
esetben nem garantáljuk a kár megtérítését vagy a berendezés cseréjét. A
szállítással kapcsolatos kárigényeket az áruküldemény címzettjének kell
bejelenteni.

1.1.2. Beindítás

Ellenőrizzük, hogy a berendezés körül elegendő hely áll-e rendelkezésre a hűtés biztosítására,
és a túlmelegedés elkerülése érdekében semmiképp se helyezzük az ULTRA-DI PRO egységet
nagyhőmérsékletű berendezések, pl. erősítők és hősugárzó testek stb. közelébe.

A készülék táphálózatra csatlakoztatása előtt ellenőrizzük, hogy az adott helyen
alkalmazott feszültség megfelel-e a berendezés üzemeltetési feszültségének!
A berendezés tartozéka a tápkábel, amely kielégíti az összes előírt biztonsági követelményt.
Ellenőrizzük, hogy az összes részegység megfelelő földelővezetékkel van-e ellátva.
A BEHRINGER ULTRA-DI PRO egy egységnyi helyet foglal el a standard 19"-os rackben. A
hátlapon található csatlakozásokhoz hagyjunk kb. 10 cm szabad helyet.

1.2. Kezelőszervek

A BEHRINGER ULTRA-DI PRO négy azonos csatornával van felszerelve. Az alábbiakban
ismertetett kezelőszervek tehát az összes csatornára érvényesek.

1.1. ábra: Az előlapon található kezelőszervek és kijelzők
1 OUTPUT. Ez az ULTRA-DI PRO szimmetrikus kimenete. A készüléket és a keverőpultot

szabványos, kiváló minőségű kábelekkel kell csatlakoztatni.

5

DI4000

2 +20 dB-es erősítés kapcsolója az alacsony szintű jelek előerősítéséhez.
3 Kapcsolható HIGH CUT szűrők (8 kHz) gitárerősítéshez (6 dB/oktáv).
4 A PHASE REVERSE kapcsolóval a bemeneti jel fázisa 180°-kal megfordítható.
5 A GND LIFT kapcsoló használatával a bemenet és kimenet földelése teljesen

elválasztható. Attól függően, hogy hogyan van földelve az a berendezés, amelyre a
DI4000 egységet csatlakoztattuk, a GND LIFT kapcsoló használatával csökkenthetők a
búgási zajok vagy a földelési hurkok. A GND LIFT kapcsológomb lenyomása (ON) esetén
a földelővezeték megszakításra kerül.
6 Az OUTPUT LEVEL mérő mutatja az ULTRA-DI PRO kimeneti szintjét a -24 dB és +18 dB
tartományban.
7 A POWER gombot használhatjuk a BEHRINGER ULTRA-DI PRO bekapcsolására.

1.2. ábra: A hátlapon található aljzatok
8 LINK. Az ULTRA-DI PRO szimmetrikus kimenete. Ezt a kimenetet kell csatlakoztatni a

BACKLINE-ra vagy a monitorerősítőre.
9 INPUT. Erre az 1/4" jack aljzatra csatlakoztatható a jelforrás.
10 és 14 A -20 dB ATTENUATION kapcsolóval jelentősen csökkenthető az ULTRA-DI PRO

üzemelési tartománya. Ha mindkét gombot megnyomjuk, akkor a csillapítás 40 dB lesz.
A -20 dB kapcsolót csak akkor használjuk, ha a DI4000 elkezd torzítani (nem a
mikrofon-előerősítő). A lehető legoptimálisabb jel-zaj arány eléréséhez a legkisebb
mértékű csillapítás szükséges.
11 BIZTOSÍTÉKTARTÓ/FESZÜLTSÉGVÁLASZTÓ. A készülék csatlakoztatása előtt
ellenőrizzük, hogy a kijelzőn látható feszültség megegyezik-e a táphálózatéval. A hibás
biztosítékokat mindig az előírt jellemzőjű biztosítékkal cseréljük ki. Egyes egységek olyan
biztosítéktartóval vannak ellátva, amely két különböző pozícióban működtethető, így
lehetőség van a 230 V és 115 V tápfeszültség közötti átváltásra.
12 GYÁRTÁSI SZÁM. Kérjük töltse ki és küldje vissza a garancialevelet a vásárlástól
számított 14 napon belül, különben elveszik a garanciális jogosultság. Honlapunk
(www.behringer.com) is rendelkezésére áll a regisztráláshoz.
13 Az ULTRA-DI PRO maximális rugalmasságának biztosításához a berendezés a
jelforrások csatlakoztatásához aszimmetrikus XLR bemenettel is el van látva.

6

DI4000

2. ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

2.1. Basszusgitár csatlakoztatása

2.1. ábra: Gitár DI-boksz Gitárerősítő/keverőpult
A fenti ábra a DI-boksz standard alkalmazását mutatja be. Az erősítőbe betáplált jel változatlan
marad, egyszerűen csak levételre, majd továbbításra kerül a keverőpult mikrofonbemenetére.
Ez az alkalmazás különösen előnyös basszusgitárok használata esetén, mivel kevés mikrofon
is képes nagy jelszintek mellett lineáris frekvenciamenettel továbbítani a mélyfrekvenciákat.
Effektek használata esetén a DI4000 berendezést az effektberendezés után illesszük be, így az
effektek monitorozása a teremhangosító vagy a felvevő rendszeren át végezhető.

2.2. Billentyűs hangszer, DJ-keverőpult/fejhallgató kimeneti jeleinek
konvertálása

2.2. ábra: DJ keverőpult DI-boksz Keverőpult
Ez a konfiguráció billentyűs hangszert, DJ-keverőpultot, fejhallgató kimenetet, dobkészletet
vagy egyéb vonalszintű monó/sztereó jelforrást tartalmaz, és különösen akkor előnyös, ha
hosszú kábelek használatára van szükség (pl. FOH keverőpult csatlakoztatásához). A jel
továbbítható egy másik erősítőre, ha a billentyűs/DJ/stb. egy olyan monitorjelet szeretne kapni,
amely független a tényleges monitormixtől. Az ULTRA-DI PRO testelésként és aszimmetrikus/
szimmetrikus jelkonverterként is működik.

7

DI4000

2.3. Mikrofonjel konvertálása

Az átlagos minőségű mikrofonok gyakran aszimmetrikus, nagy impedanciájú kimenetekkel
rendelkeznek. Az ULTRA-DI PRO segítségével ezek a mikrofonok hosszú kábelek segítségével
köthetők rá a keverőpultra búgás vagy interferencia létrejöttének veszélye nélkül. Ebből a célból
a mikrofont csatlakoztatni kell a DI-boksz bemenetére, és a DI-boksz kimenetét rá kell kötni a
keverőpult mikrofonbemenetére.

2.3. ábra: Mikrofon csatlakoztatása

2.4. Jel levétele a hangsugárzó kimenetéről

Ha nem áll rendelkezésre LINE kimenet, akkor az erősítő kimenete közvetlenül csatlakoztatható
a DI4000-re (például, közvetlen felvétel gitárerősítőről, TV-hangszóróról stb.). A kimenet, azaz
az extra hangsugárzó-kimenet, maximum 3000 wattig csatlakoztatható az ULTRA-DI PRO
berendezésre a túlterhelés veszélye nélkül. Ne feledkezzünk meg az ULTRA-DI -20 dB-es
gombjairól. Mindegyiket le kell nyomni, ha erősítőkimenet van csatlakoztatva a DI4000
bemenetre.

3.4. ábra: Csatlakoztatás a végerősítő kimenetére
A hangsugárzó csatlakozójának bekötése előtt ellenőrizzük, hogy a GROUND LIFT
kapcsoló az ON pozícióban van-e. Ezzel megakadályozható az erősítő kimenetének
véletlenszerű rövidre zárása. Emellett a csatlakozódugasz csúcsát a pirossal jelölt
hangsugárzó-csatlakozóra kell bekötni. A DI4000 fémháza semmiképp sem
érintkezhet a többi berendezéssel.

8

DI4000

3. ÜZEMBE HELYEZÉS

A készülék táphálózatra csatlakoztatása előtt ellenőrizzük, hogy az adott helyen
alkalmazott feszültség megfelel-e a berendezés üzemeltetési feszültségének!
A csatlakozóaljzatnál található biztosítéktartón három háromszögjelzés van elhelyezve. Ezek
közül kettő egymással szemben van elhelyezve. A berendezés az előbb említett jelölések
közelében megjelölt feszültségre van beállítva, és a másik tápfeszültségre való átkapcsolás a
biztosítéktartó 180°-os elforgatásával lehetséges. FONTOS: ez a megállapítás nem érvényes
a csak egy feszültségre tervezett berendezésekre!
Ha a berendezést az eredeti beállítástól eltérő hálózati feszültségre állítjuk be,
ellenőrizzük a felhasznált biztosíték típusát és névleges jellemzőit. Részleteket lásd
a "Műszaki jellemzők" című részben.
A kiégett biztosítékokat csak azonos típusú és névleges jellemzőjű biztosítékkal
szabad kicserélni. Részleteket lásd a "Műszaki jellemzők" című részben.
A biztosíték védi meg a berendezést a súlyos meghibásodásoktól. Ha a biztosíték kiég, akkor
az figyelmeztetés arra, hogy az áramkör túl van terhelve. A biztosíték cseréje előtt mindig ki kell
javítani a hibát. Soha ne használjunk az előírtaktól eltérő jellemzőjű biztosítékot, vagy ne
próbáljuk a hibás biztosítékot javítani alumínium fóliával. Ez tüzet és elektromos áramütést
okozhat, melynek következménye életveszélyes sérülés lehet.

4. AUDIÓ CSATLAKOZÁSOK

Gondoskodjunk arról, hogy kizárólag szakképzett személy végezze az ULTRA-DI
PRO telepítését és működtetését. A telepítés és működtetés alatt biztosítani kell a
felhasználók elektromos földelését, ellenkező esetben az elektrosztatikus töltések
befolyásolhatják a készülék üzemelését és meghibásodást okozhatnak.

9

DI4000

5. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Audiobemenetek XLR és 1/4" jack csatlakozók
Csatlakozók DC-szétválasztású, aszimmetrikus bemenet
Típus max. 220 kΩ
Bemeneti impedancia +20/+40/+60 dBu
Maximális bemeneti szint

Audiokimenetek XLR
Csatlakozók Transzformátorosan szimmetrizált kimeneti fokozat
Típus 680 Ω, szimmetrikus
Impedancia +20 dBu
Maximális kimeneti szint

Rendszerspecifikáció 23 Hz és 120 kHz között (±3 dB)
Frekvenciatartomány (100 kΩ) 23 Hz és 27 kHz között (±3 dB)
Frekvenciatartomány (600 kΩ) 10 Hz és 8 kHz között (±3 dB)
Frekvenciatartomány (felülvágás) -95 dBu
Zaj

Tápáramellátás Európa
Feszültség 230 V~, 50 Hz
Általános export modell
Teljesítményfelvétel 100-120/200-240 V~, 50-60 Hz
Biztosíték max. 10 W
Tápaljzat 100-120 V~: T 200 mA H
200-240 V~: T 100 mA H
Szabványos IEC aljzat

Méretek/tömeg 44,5 mm x 482,6 mm x 217 mm)
Méretek (mag.xszél.xmag.) kb. 2,5 kg
Tömeg kb. 3,5 kg
Szállítási tömeg

A BEHRINGER cég folyamatosan törekszik a legmagasabb minőségi szintet fenntartani. Szükség esetén külön
tájékoztatás nélkül módosításokra kerülhet sor. A műszaki adatok és az egység külső megjelenése ezért eltérhet az
itt szereplő táblázatok, illetve ábrák tartalmától.

10


Click to View FlipBook Version