The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-28 11:10:37

Behringer LX1200H, LX210 HU

Behringer LX1200H, LX210 HU

Használati útmutató

1.0 verzió
2005. február

V-AMPIRE LX1200H/LX210

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM:

Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése
érdekében soha nem vegyük le a berendezés
fedőlapját vagy hátlapját. A berendezés belsejében
nincsenek felhasználó által javítható részek;
meghibásodás esetén mindig hívjunk szakembert. FIGYELMEZTETÉS:

A tűzveszély vagy elektromos áramütés
veszélyének elkerülése érdekében, a berendezést
ne érje eső vagy nedvesség hatása.

Ez a szimbólum figyelmeztet a Ez a szimbólum figyelmeztet a fontos
burkolaton belüli szigeteletlen üzemeltetési és karbantartási utasí-
veszélyes feszültség jelenlétére — tásokra. A kézikönyvben található
ez a feszültség elég nagy ahhoz, ilyen utasításokat mindig tanácsos
hogy áramütést okozhasson. elolvasni.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

1) Olvassuk el az használati útmutatót.

2) Őrizzük meg a használati útmutatót.

3) Tartsuk be a figyelmeztetéseket.

4) Kövessük az utasításokat.

5) A készüléket ne használjuk víz közelében.

6) A készüléket csak száraz ruhával törölhetjük át.

7) Ne fedjük le a szellőző nyílásokat. Az üzembe helyezést a gyári utasítások szerint
végezzük el.

8) Hagyjunk mindig elegendő távolságot a készülék és fűtőtestek, hőtároló berendezések,
tűzhelyek vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az erősítőket is) között.

9) Ne korlátozzuk a polarizált vagy földelt dugaszok biztonságos működését.
A polarizált dugasz két érintkezőcsapja közül az egyik szélesebb mint a másik. A földelt
dugasznak két érintkezőcsapja és egy harmadik földelő villája van.
A széles érintkezőcsap vagy a harmadik villa a saját biztonságunkat szolgálja.
Amennyiben a dugasz nem illik a csatlakozóaljzatba, cseréltessük ki az aljzatot egy
villanyszerelővel.

10) A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy megakadályozható legyen a rálépés vagy a
közelében elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás. Különös figyelmet kell szentelni a
vezetékeknek és dugaszoknak, a dugaszolóaljzatoknak és annak a pontnak, ahol a
tápkábel kilép a berendezésből.

2

V-AMPIRE LX1200H/LX210
11) Csak a gyártó által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használhatjuk.
12) Csak a mellékelt, illetve a gyártó által engedélyezett kerekes kocsit, állványt, háromlábú

állványt, oszlopkart és asztalt használhatjuk. Kerekes kocsival történő szállításkor
ügyeljünk arra, hogy a készülékkel megrakott kocsi mozgatása közben nehogy
megbotoljunk.

13) Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve villámlásokkal kísért vihar esetén a
berendezés tápkábelét húzzuk ki a csatlakozóaljzatból.

14) A berendezést csak szakember javíthatja. Javításra van szükség, ha a készülék bármilyen
módon (mint például a tápkábel vagy dugasz ) megsérült, a doboz belsejébe idegen tárgy
vagy folyadék került, a berendezést eső vagy túlzott nedvesség hatása érte, a berendezés
működése nem az elvárt vagy a berendezést leejtették.

15) FIGYELEM – A karbantartási utasítások csak szakképzett szerelőknek szólnak. Az
elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében csak a használati útmutatóban
ismertetett karbantartási műveleteket hajtsuk végre. Egyéb ilyen tevékenységet csak
akkor végezzünk, ha rendelkezünk a megfelelő szakképesítéssel.

3

V-AMPIRE LX1200H/LX210

TARTALOM

1. BEVEZETÉS......................................................................................................................... 6
1.1. HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTTI TEENDŐK.............................................................................. 6
1.1.1 Gyártási szám ............................................................................................................ 7

2. KEZELŐSZERVEK............................................................................................................... 7
2.1. A KÉSZÜLÉK ELŐLAPJA..................................................................................................... 7
2.2 A KÉSZÜLÉK HÁTLAPJA................................................................................................... 11

3. ALKALMAZÁSI PÉLDÁK ÉS ÜZEMMÓDOK.................................................................... 13
3.1. ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA (CONFIGURATION) ............................................................. 13

3.1 TÁBLÁZAT: KONFIGURÁCIÓK ......................................................................................... 13
3.2. ÉLŐ SZÍNPADI VAGY PRÓBATERMI ALKALMAZÁS ............................................................... 14
3.2.1. LX1200H............................................................................................................... 14
3.2.2. LX210 ................................................................................................................... 15
3.3. HÁZI PRÓBA VAGY FELVÉTELKÉSZÍTÉS ............................................................................ 16
3.4. FELVÉTELKÉSZÍTÉS (LX1200H ÉS LX210) ..................................................................... 17

4. PRESETEK......................................................................................................................... 18
4.1. PRESETEK BETÖLTÉSE................................................................................................... 19

4.1. ÁBRA: PRESETEK BETÖLTÉSE...................................................................................... 19
4.2. PRESETEK SZERKESZTÉSE............................................................................................. 19
4.3. FELHASZNÁLÓI PRESETEK TÁROLÁSA ............................................................................. 20
4.4. MÓDOSÍTÁSOK ELVETÉSE/GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK EGYENKÉNTI VISSZAÁLLÍTÁSA................... 20
4.5. AZ ÖSSZES GYÁRI PRESET VISSZAÁLLÍTÁSA .................................................................... 20

5. ERŐSÍTŐK/HANGSZÓRÓK SZIMULÁCIÓJA .................................................................. 20
5.1. ERŐSÍTŐK LEÍRÁSA ........................................................................................................ 21
5.2. HANGSUGÁRZÓK LEÍRÁSA .............................................................................................. 24

6. EFFEKTPROCESSZOR ........................................................................................................ 25
6.1. WAH WAH ..................................................................................................................... 26
6.2. EFFEKTEK LEÍRÁSA ........................................................................................................ 27
6.2.1. Reverb és Delay algorimusok............................................................................... 27
6.2.2. Modulációs effektek .............................................................................................. 27
6.2.3. Az effektalgoritmusok kombinációja (multi-effekt programok) .............................. 28
6.2.4. Speciális effektek.................................................................................................. 28
6.3. A KÜLÖNÁLLÓ ZENGETÉS EFFEKT ................................................................................... 29

4

V-AMPIRE LX1200H/LX210

7. HANGOLÓ.......................................................................................................................... 29
7.1. A GITÁR HANGOLÁSA...................................................................................................... 29
7.2. A NORMÁL „A” BEÁLLÍTÁSA ............................................................................................. 29

8. ÜZEMBEHELYEZÉS .......................................................................................................... 30
8.1. HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG .................................................................................................. 30
8.2. AUDIOCSATLAKOZÁSOK.................................................................................................. 30

8.1 ÁBRA: XLR CSATLAKOZÓK ............................................................................................. 31
8.2 ÁBRA: 1/4"-OS TS DUGASZ .............................................................................................. 31
8.3 ÁBRA: 1/4"-OS TRS DUGASZ ........................................................................................... 31
8.4 ÁBRA: FEJHALLGATÓ-CSATLAKOZÓ ............................................................................ 31

8.3. MIDI-CSATLAKOZÁSOK................................................................................................... 31
8.3.1. MIDI-Sysex adatok fogadása/küldése .................................................................. 32

9. MŰSZAKI ADATOK ........................................................................................................... 33

FIGYELEM!

) Fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a szélsőségesen magas hangerő halláskárosodást

okozhat és/vagy tönkreteheti a fejhallgatót vagy hangszórót. A berendezés bekapcsolása
előtt mindig forgassa teljesen balra az összes LEVEL vezérlőgombot. Mindig óvatosan
járjon el a megfelelő hangerő beállításakor.

5

V-AMPIRE LX1200H/LX210

1. BEVEZETÉS

Gratulálunk! A V-AMPIRE berendezés megvásárlásával egy korszerű, legújabb generációs
virtuális gitárerősítőhöz jutott hozzá. A berendezések mindegyike minden képzeletet felülmúló
hangzásopciókkal rendelkezik.
LX1200H
A V-AMPIRE LX1200H gitárerősítő legfőbb jellemzője a sokoldalúság. Használjuk a BG412V
hangdobozzal 120 watt monó vagy 2x60 watt sztereó teljeítmény eléréséhez.
LX210
Ez a V-AMP2 új combó verziója. Belső vagy külső hangsugárzókkal használható 2x60 watt
sztereó teljesítmény.

1.1. Használatbavétel előtti teendők

A készüléket szállítás közben biztonságos csomagolás védi. Amennyiben a kartondoboz
állapota arra enged következtetni, hogy a készülék megsérülhetett, akkor azonnal vizsgálja meg
alaposan az egységet, hogy láthatók-e rajta fizikai sérülés nyomai.

) A sérült egységet SOHA ne közvetlenül a gyártóhoz küldje vissza. Haladéktalanul

értesítse a kereskedőt, ahonnan a készüléket vásárolta, valamint a szállítást végző
céget. Egyébként a cserére vagy javításra vonatkozó minden követelés érvényét
veszítheti.

) Mindig a készülék eredeti tartódobozát használja, így elkerülhető, hogy tárolás vagy

szállítás közben a berendezés megsérüljön.

) Ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül játsszanak a V-AMPIRE berendezéssel

vagy annak tartódobozával.

) A csomagolóanyagok eldobásakor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat.

Győződjön meg arról, hogy az egység szellőzése megfelelő-e, továbbá – a túlhevülés
elkerülése érdekében – soha ne tegye a készüléket erősítő tetejére vagy radiátor közelébe.

) Az egység elektromos hálózatra csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a

kiválasztott hálózati feszültség megfelelő-e!

) Győződjön meg arról, hogy a készülékek földelése megfelelő-e. Saját biztonsága

érdekében soha ne manipulálja a készülék és a tápkábel földelését.
A MIDI csatlakozások (IN, OUT/THRU) szabványos DIN-csatlakozók. Az adatátvitel földeletlen
optikai csatolókon keresztül történik. További tudnivalók a 8. fejezetben
("ÜZEMBEHELYEZÉS") találhatók.

6

V-AMPIRE LX1200H/LX210

1.1.1 Gyártási szám
A V-AMPIRE berendezések gyártási száma a készülék hátlapján található. Az esetleges
garanciális igények jövőbeli problémamentes ügyintézése érdekében kérjük, hogy a vásárlástól
számított 14 napon belül hiánytalanul töltse ki és küldje el a regisztrációs űrlapot. Erre a célra
használhatja a www.behringer.com címen megtalálható online regisztrációs űrlapunkat is.

2. KEZELŐSZERVEK
2.1. A készülék előlapja

2.1. ábra: A V-AMPIRE kezelőszervei (az LX1200H berendezés előlapja)
1 A GAIN gombbal szabályozhatjuk az erősítőszimuláció torzítási szintjét és telítettségét.
2 A VOLUME vezérlőgomb a kiválasztott preset hangerejét határozza meg.
3 Az EQ szekció BASS vezérlőgombja a mélyhangok gyengítésére vagy kiemelésére

szolgál.
4 A MID vezérlőgomb a középtartomány gyengítésére vagy kiemelésére szolgál.
5 A TREBLE vezérlőgomb az aktivált preset felső frekvenciatartományának szabályzására

szolgál.

) A VOLUME, BASS, MID, TREBLE, GAIN, EFFECTS és REVERB vezérlőgombok 9

LED-ből álló világítógyűrűvel vannak ellátva. Mindegyik világítógyűrű esetén egy
LED vagy két szomszédos LED világít egyszerre, ezzel jelezve a 17 pozíciót.

) A 10 TAP nyomógomb megnyomása esetén a TREBLE gomb funkciója a

PRESENCE funkcióval azonos lesz. A PRESENCE funkció lehetővé teszi az éppen
aktív erősítőmodellhez kiválasztott szűrő felső frekvenciatartomány-értékeinek
csökkentését vagy kiemelését. Ez a szűrő a csöves erősítők frekvenciafüggő
csatolását szimulálja.
6 Az AMPS vezérléssel 32 különböző erősítőszimuláció közül választhatunk. A
vezérlőgomb körül 16 LED található, és kétféle erősítő tartozik egy-egy LED-hez. Az első
16 erősítőtípus kiválasztásához forgassuk el az AMPS gombot.
A 17 – 32 sorszámú szimulációs modell kiválasztásához az AMPS gomb elforgatása
közben tartsuk lenyomva a TAP nyomógombot.

7

V-AMPIRE LX1200H/LX210

) Amikor a 17 - 32 szimulációk egyike van kiválasztva, akkor a kijelző bal alsó

sarkában elkezd világítani a "17 - 32" LED.
Ezen kívül a TUNER 8 és TAP 10 gombok együttes lenyomásával aktiválhatjuk a
PREAMP BYPASS funkciót. Ezután a V-AMPIRE effektberendezésként használható.
Amikor a PREAMP BYPASS aktív, az AMPS gombhoz tartozó egyik LED sem világít. A
PREAMP BYPASS kikapcsolásához válasszunk ki egy másik erősítőmodellt vagy
nyomjuk meg újra egyszerre a TUNER és TAP gombokat.
7 Ez az öt gomb szolgál a kijelzőn látható presetbank presetjeinek (A-E) kiválasztására.

EDIT üzemmódban (amely a 9 alatt ismertetett nyílgombok együttes lenyomásával
kapcsolható be) az egyes gombok funkcióját a gombok alatt látható felirat jelzi:

c A: Bekapcsolja a MIDI funkciót. A nyílgombok segítségével beállítható a küldésre és
fogadásra szolgáló MIDI-csatorna (1…16).

Ha az EDIT üzemmódban az egyik MIDI-funkciót kiválasztottuk az A gombbal, akkor
ezután az TAP megnyomásának hatására a MIDI OUT csatlakozó MIDI THRU funkcióra
vált át. Ebben az üzemmódban (a TAP LED világít) az egység maga nem küld MIDI-
információkat, hanem pusztán továbbítja a MIDI IN csatlakozón beérkezett adatokat.

c B: A DRIVE funkció kiválasztására szolgál. Ez a funkció jelentősen megnöveli a torzítást
és a hangerőt. A nyílgombok segítségével kapcsolhatjuk ki és be a DRIVE funkciót.
A DRIVE funkció a GAIN vezérlés elé van bekötve.

) A DRIVE funkció bekapcsolt állapotában az EFFECTS gombbal a Wah-Wah effekt is

aktiválható és szabályozható. Az EFFECTS gomb körüli LED-ek a pedál pozícióját
mutatják. Ha a LED nem világít, akkor a Wah-Wah effekt inaktív.

c C: Ezzel a gombbal a CABINETS üzemmód aktiválható. A nyílgombokkal választhatjuk ki
a hangsugárzó típusát, illetve a hangsugárzók kombinációját. A hangsugárzó-szimuláció
teljesen ki is kapcsolható ("-"). További tudnivalókat lásd az 5.2 fejezetben.

c D: Ez a gomb szolgál a REVERB funkció kiválasztására. A nyílgombokkal választhatjuk ki
a négy különböző zengetéstípus egyikét, illetve a multi-effekt processzort (lásd még a 6.3
fejezetet).

c E: Ezzel a gombbal aktiválhatjuk a NOISE GATE funkciót. A nyílgombokkal állíthatjuk be
a zajcsökkentés küszöbértékét.

) A presetek szerkesztése után a TUNER/EXIT nyomógomb megnyomásával

léphetünk ki (az EDIT MODE LED kialszik) a szerkesztési üzemmódból.

) CONFIGURATION: A készülék D és E gombjainak egyidejű lenyomásával a V-

AMPIRE globális üzemmódját választhatjuk ki, amelyen keresztül különféle stúdiós
és élő koncert szituációk állíthatók be (lásd a 3. fejezetet). A kilépéshez nyomjuk
meg a TUNER/EXIT gombot.
8 A TUNER gombbal a tunert kapcsolhatjuk be. Ezen kívül az EDIT üzemmód bezárására is
használható ez a gomb ("Exit").

8

V-AMPIRE LX1200H/LX210

9 Mindkét nyílgomb használható a különböző preset bankok kiválasztására (BANK DOWN
és BANK UP). A gombok lenyomva tartásával gyorsan átugorhatunk a preset bankok
között. A két nyílgomb egyidejű lenyomásával az EDIT üzemmódba léphetünk. Ha ezután
lenyomjuk az A - E nyomógombok ( 7 ) valamelyikét, akkor mindkét nyílgomb a
paraméterek beállítására használható.

10 A TAP gombnak hét funkciója van:
c "Tap": Kopogtassuk meg a TAP gombot a zene ritmusának megfelelően, és a kiválasztott

effekt automatikusan a megfelelő tempóhoz illeszkedik.
c "Presence": A TAP gomb lenyomott állapotában a TREBLE vezérlőgomb a PRESENCE

szabályozására szolgál a kiválasztott erősítőmodell esetén.
c "2nd parameter": Az EFFECT gombbal beállítható második effektparaméter a TAP

nyomógomb lenyomásával érhető el.
c "Amp models 17 - 32": Tartsuk lenyomva a TAP gombot, és válasszuk ki a használni

kívánt erősítőmodellt az AMPS vezérlőgombbal.
c "MIDI Thru": A MIDI OUT csatlakozó átkapcsolható a MIDI THRU funkcióra (lásd 7 A).
c "Drive": A TAP gomb és az EFFECT vezérlőgomb használatával módosíthatjuk a

Wah-Wah effekt hangzását.
c "Input Gain": Ha a konfigációs menüben megnyomjuk a TAP gombot (lásd 7 ), úgy

megváltozik a beállított érték (további információkat lásd a 3.1. fejezetben).

2.2. ábra: A V-AMPIRE kijelzője
11 A kijelző (DISPLAY) a kiválasztott preset bankot mutatja, valamint szerkesztés közben

információt ad a paraméterváltozásokról. Ha a hangoló be van kapcsolva, akkor a kijelző
a csatlakoztatott hangszer hangolását mutatja. Amikor a 17 - 32 szimulációk egyike van
kiválasztva, akkor a kijelző bal alsó sarkában található LED világít. A csatlakoztatott
bemeneti jeleket a zöld SIGNAL LED, a torzított jeleket pedig a piros CLIP LED jelzi.
12 Ez a vezérlőgomb az effektek vagy több effekt kombinációjának kiválasztására alkalmas.
A folyamatosan elforgatható enkóder típusú gomb körül 16 LED található. Minden
effekthez egy-egy LED tartozik.

9

V-AMPIRE LX1200H/LX210

13 Az EFFECTS gombbal állíthatjuk be, hogy a 12 gombbal kiválasztott effekt milyen
arányban befolyásolja a hangzást. Ha a 'Compressor' effektet választjuk ki, akkor az
EFFECTS gombot használhatjuk a kompresszió intenzitásának beállítására. A gomb bal
szélső állásában, amikor egyik LED sem világít, semmilyen effektet nem kever be a
készülék. Ez az effekt bypass funkció, és minden effektet hatástalanít.

) A TAP gomb lenyomott állapotában az EFFECTS gomb a második effektparamétert

szabályozza (lásd a 6.1 táblázatot).
14 A REVERB vezérlőgomb használatával a globális hangzáshoz egy tetszőleges zengetés

effektet adhatunk hozzá. A gomb balra forgatásakor mindegyik LED kialszik, és a
zengetés inaktív állapotba kerül. Az eredeti jel kiúsztatásához forgassuk el jobbra
egészen addig a vezérlőgombot, amíg az utolsó LED el nem kezd világítani.
15 A MASTER gomb a készülék teljes hangerejét szabályozza.

) Ez a gomb a készülék egyetlen hagyományos és nem programozható kezelőszerve.

Az összes többi kezelőszerv enkóder típusú, és beállításuk presetben tárolható.
16 Az INPUT feliratú aljzat a gitár csatlakoztatására szolgáló 1/4"-os jack bemenet. Erre a

célra 1/4" méretű standard monó jackdugót használjunk.
17 A készülék PHONES kimenetére standard fejhallgatót csatlakoztathatunk az audiojelek

monitorozásához (pl. BEHRINGER HP sorozat).

) Automatikusan aktiválódik az S1 stúdió üzemmód, ha fejhallgatót csatlakoztatunk a

V-AMPIRE készülékre. Ebben a módban a készülék automatikusan kiválaszt egy
digitális hangsugárzó-szimulációt. Fejhallgató csatlakoztatása mellett is szabadon
választhatjuk ki a konfigurációt abból a célból, hogy pl. ellenőrizzük a különféle
üzemmódok hangzásra gyakorolt hatását (lásd a 3. fejezetet).

) Ha az aktuális beállításban nem választottunk ki hangsugárzó-szimulációt és

fejhallgatót csatlakoztatunk a készülékre, akkor a készülék automatikusan
átkapcsol a hangsugárzó-szimulációra. Ezzel fokozhatjuk a zene hallgatóra kifejtett
hatását. A különböző hangsugárzó-/erősítőkombinációkkal kapcsolatos
részletesebb magyarázatot lásd az 5.2. táblázatban. A fejhallgató használata közben
azonban lehetőségünk nyílik arra is, hogy a CABINETS mód "-" opciójának
kiválasztásával (lásd 7 C) módosítsuk vagy inaktiváljuk a szimulációt.

FIGYELEM!

) Fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a szélsőségesen magas hangerő halláskárosodást

okozhat és/vagy tönkreteheti a fejhallgatót vagy hangszórót. A berendezés bekapcsolása
előtt mindig forgassa teljesen balra az összes LEVEL vezérlőgombot. Mindig óvatosan
járjon el a megfelelő hangerő beállításakor.

10

V-AMPIRE LX1200H/LX210

2.2 A készülék hátlapja

2.3. ábra: A V-AMPIRE kezelőszervei (az LX1200H hátlapja)

18 A V-AMPIRE soros insert útvonal funkciója segítségével külső effekteket is
felhasználhatunk. Ebből a célból a SEND/LINE OUT csatlakozót kell összekötni az
effektberendezés bemenetével. A SEND/LINE OUT kimenet közvetlenül a digitális
jelprocesszor (PRE DSP) előtti pontról van kivezetve. A csatlakozó így ideális a "száraz"
(vagyis effektek nélküli) jelek felvételére. A külső effektberendezés vagy felvevőegység
kimenetét csatlakoztassuk a RETURN/LINE IN bemenetre.

) A soros insert útvonal funkció használatakor ügyeljünk arra, hogy az

effektprocesszor ne legyen 100% effektjelre ("wet") állítva, mert így a közvetlen jel
hiányozni fog.

) Amint a V-AMPIRE LINE IN (Return) bemenetét csatlakoztatjuk, a jel automatikusan

a digitális jelfeldolgozó processzora kerül továbbításra. Ekkor az elöl betáplált jel
megszakításra kerül.

19 Az analóg hangszórószimulációk nélküli sztereó jel az ANALOG LINE OUTPUTS
csatlakozókról vehető le.

Erre a kivezetésre lehet például külső színpadi erősítőt csatlakoztatni.

20 Az FS112V lábkapcsoló sztereó jack csatlakozóját csatlakoztassuk a FOOTSWITCH
aljzatba. Ez lehetővé teszi a presetbank presetjeinek behívását. Ha a lábkapcsoló DOWN
nyomógombját 2 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartjuk, akkor automatikusan
bekapcsolódik a hangoló. A hangoló ugyanilyen módon ki is kapcsolható.

21 A Dl OUT kimenetek földcsatlakozása a GROUND LIFT kapcsolóval (lenyomott pozíció)
szakítható meg. Ezzel a megoldással hatékonyan kiküszöbölhetjük a földelési hurokból
származó búgó hangokat. A gomb lenyomott pozíciójában (LIFT) a földelés csatlakozása
megszakításra kerül.

22 A V-AMPIRE szimmetrikus sztereó jelét a Dl OUT kimenetekről lehet levenni. Ezt a
kimenetet (L/R) a keverőpult két szimmetrikus mikrofonbemenetére csatlakoztatjuk. Az L1
és L2 konfigurációs módokban a maximális jelszintcsökkentés -10 dBu, így közvetlenül
csatlakoztathatunk a keverőpult MIC bemeneteire.

23 Az AUX IN jack aljzat segítségével további sztereó jelek betáplálására van lehetőség, így
pl. dobgép vagy lejátszókészülék stb. jelével együttes szabályozás is lehetséges.

24 Az AUX LEVEL vezérlés használható az AUX IN bemeneten fogadott jelek hangerejének
szabályozására.

11

V-AMPIRE LX1200H/LX210

25 Ezek a kimenetek (LEFT/MONO vagy RIGHT) szolgálnak két hangsugárzó
csatlakoztatására.

) LX1200H: Minimum 4 Ω impedanciájú és 120 watt teljesítményű hangsugárzó

csatlakoztatható a bal kimenetre (MONO). Minimum 8 Ω/60 watt jellemzőjű
hangsugárzók csatlakoztathatók a két kimenetre. Erre tökéletes megoldás az
ULTRASTACK BG412 hangsugárzó széria, mivel ezek a hangsugárzók mind monó,
mind sztereó módban működtethetők.

) LX210: Külső hangsugárzók használata nélkül a belső hangsugárzó 2 x 60 wattos

teljesítményen sztereó módban szól. A baloldali kimenetre csatlakoztatható két 8
ohm impedanciájú és 60 watt teljesítményű hangsugárzó (ekkor a belső
hangsugárzó automatikusan kikapcsol). Ha a jobboldali kimenetre hangsugárzót
csatlakoztatunk, akkor az együtt működik a baloldali belső hangsugárzóval, és a
jobboldali belső hangsugárzó kikapcsol. Ugyanígy, ha a baloldali kimenetre
hangsugárzót csatlakoztatunk, akkor az együtt működik a jobboldali belső
hangsugárzóval, és a baloldali belső hangsugárzó kikapcsol. Erre a célra ideális az
ULTRASTACK BG412 típusjelű hangsugárzó (min. 8 Ω-on).

26 Ez a készülék MIDI OUT/THRU csatlakozója. A csatlakozó gyárilag MIDI OUT funkcióra
van beállítva, de átkapcsolható MIDI THRU funkcióra is (lásd 7 A).

27 A MIDI IN csatlakozóra lábkontroller – például a BEHRINGER FCB1010 MIDI FOOT
CONTROLLER – csatlakoztatható. Lásd még a 8.3. fejezetet.

28 Gyártási szám.

29 BIZTOSÍTÉKTARTÓ/FESZÜLTSÉGVÁLASZTÓ. Kérjük, hogy a készülék elektromos
hálózatra csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a feszültségválasztón látható érték
megfelel-e a hálózati feszültségnek.

A kiégett biztosítékot mindig azonos típusúval cserélje ki. Egyes készüléktípusoknál a
biztosítéktartó kétféle pozícióba állítható a 230 V és a 120 V közötti választásnak
megfelelően. Figyelem: Ha a készüléket Európán kívül, 120 V hálózati feszültséggel
használjuk, akkor magyobb értékű biztosíték szükséges (lásd a 8. ÜZEMBEHELYEZÉS
című fejezetet).

30 A készülék IEC csatlakozóaljzaton keresztül kapja a hálózati feszültséget. A megfelelő
hálózati kábel a berendezés tartozéka.

31 A V-AMPIRE készüléket a POWER hálózati kapcsolóval kapcsolhatjuk be. A hálózati
kapcsolónak mindenképpen "OFF" állásban (nincs lenyomva) kell lennie, amikor első
alkalommal csatlakoztatjuk a hálózathoz az egységet.

) Figyelem: A hálózati kapcsoló kikapcsolása önmagában nem áramtalanítja teljesen

a készüléket. A táphálózat leválasztásához húzzuk ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
A berendezés telepítésekor ellenőrizzük a csatlakozódugó és a hálózati aljzat
működőképességét. Ha hosszabb ideig nem használjuk a készüléket, akkor húzzuk
ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

12

V-AMPIRE LX1200H/LX210

3. ALKALMAZÁSI PÉLDÁK ÉS ÜZEMMÓDOK

A V-AMPIRE termékek egyik kimagasló jellemzőjeként saját magunk válaszhatjuk ki, hogy a jel
melyik részét szeretnénk továbbítani a kimenetekre. A berendezés különböző stúdiós és élő
környezetekhez történő tökéletes illesztéséhez 5 különböző üzemmód közül választhatunk
(CONFIGURATIONS). A presetekben tárolt beállításoktól függetlenül, ezek az üzemmódok
határozzák meg, hogy honnan érkeznek a jelek a vonali kimenetekre és a fejhallgatóra,
mégpedig úgy, hogy mind a baloldali, mind pedig a jobboldali jelek felhasználhatók a különböző
célokra.

A legalkalmasabb üzemmód kiválasztása függ attól, hogy hol használjuk a készüléket. Az
alábbiakban ismertetünk néhány tipikus alkalmazást.

) Csatlakoztatott fejhallgatóval a készülék automatikusan átkapcsol a stúdió 1 (S1)

üzemmódba.

3.1. Üzemmód kiválasztása (CONFIGURATION)

Üzemmód V-AMPIRE
Studio 1 (S1)
Studio 2 (S2) „L” kimenetek „R” kimenetek
Studio 3 (S3)
Sztereó működés a kiválasztott effektekkel, erősítő- és hangszóró-szimulációkkal
Live1 (L1)
Erősítő- és hangszórószimuláció, ("dry") Erősítő- és hangszórószimuláció effektekkel
Live 2 (L2) effektek nélkül

Erősítőszimuláció, ("dry") effektek nélkül Erősítőszimuláció effektekkel

PHONES/XLR kimenetek analóg ULTRA-G hangszóró-szimulációval

Sztereó működés: Hangszóró- és erősítőszimuláció
3-sávos EQ + effektek

TRS kimenetek; sztereó működés: hangszóró-szimuláció nélkül, de 3-sávos EQ-val,
erősítőszimlációval és effektekkel

PHONES/XLR kimenetek analóg ULTRA-G hangszóró-szimulációval

3.1 táblázat: Konfigurációk

Az üzemmód módosításához lépjünk a CONFIGURATION módba. Nyomjuk meg egyszerre a D
és E nyomógombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik az aktuális konfiguráció. Ezután a
nyílgombokkal lépkedhetünk a különböző üzemmódok között.

) A TAP gomb megnyomásával és a GAIN vezérlés beszabályozásával a bemeneti

erősítés pótlólag illeszthető az adott esetben hangos hangszedőkhöz.

A konfigurációs menüben a bemeneti erősítés illeszthető a különböző pickup/hangszedő
típusokhoz. Ehhez tartsuk lenyomva a TAP gombot, és ennek hatására a szomszédos GAIN
vezérlőgomb LED kijelzői megmutatják az aktuális beállítást. Ha a GAIN vezérlőgombot a
középső pozícióból balra forgatjuk, akkor a bemeneti erősítés csökken, amely ajánlott a nagyon
hangos pickup/hangszedő típusok esetén. A GAIN gombot csak akkor forgassuk jobbra, ha
nagyon gyenge hangszedő típust használunk.

A konfigurációs menüből a TUNER/EXIT gomb megnyomásával léphetünk ki.

13

V-AMPIRE LX1200H/LX210

3.2. Élő színpadi vagy próbatermi alkalmazás

3.2.1. LX1200H
A 3.1. ábrán látható példában egy 4 Ω-os hangdoboz van csatlakoztatva a baloldali
hangsugárzó kimenetre (MONO) a teljes 120 watt teljesítmény leadásához.

3.1. ábra: Működtetés monó módban 4 Ω impedancián
A 3.2. ábrán egy sztereó hangdoboz látható (pl. BG412V az ULTRASTACK szériából) a
baloldali és jobboldali hangsugárzó kimenethez csatlakoztatva. A hangdoboz 2 x 60 watt
teljesítménnyel van meghajtva 2 x 8 Ω impedancián, hogy a legtöbbet tudjuk kihozni az
V-AMPIRE sztereó effektjeiből.

3.2. ábra: Sztereó működtetés 2 x 8 Ω impedancián
14

V-AMPIRE LX1200H/LX210
Az élő alkalmazásoknál a kedvenc üzemmódunk a Live 2 (L2); azaz monó (1 x 4 Ω) vagy
sztereó (2 x 8 Ω) jel az összes effekttel, erősítőszimulációval és élő EQ-val, viszont
hangsugárzó-szimuláció nélkül. Az ULTRA-G hangsugárzó-szimuláció az XLR kimeneten áll
rendelkezésre, és így csatlakoztatható teremhangosító rendszerhez. Ebben az esetben a
MASTER vezérlés csak a színpadi hangerőt befolyásolja, az XLR kimenetet nem.
Ha erősítő használatával digitális hangsugárzó-szimulációt szeretnénk megvalósítani, úgy az L1
konfigurációt kell kiválasztani.
3.2.2. LX210
Mindkét hangsugárzó kimenet külső sztereó hangsugárzó elrendezéshez csatlakoztatható (pl.
BG412S). Ebben a konfigurációban a V-AMPIRE oldalanként 2 x 60 W teljesítményt ad le
8 Ω-on (lásd a 3.3. ábrát).

3.3. ábra: Működtetés külső sztereó 2 x 8 Ω-os hangdobozzal
Ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy csak egy külső 8 Ω-os hangsugárzót csatlakoztassunk
a jobboldali vagy baloldali hangsugárzó kimenetre. Ez egyben sztereó üzemmódot is szolgáltat,
mivel csak az érintett belső hangsugárzót némítja el a rendszer, a másik hangsugárzó pedig
aktív marad (3.4. ábra).

15

V-AMPIRE LX1200H/LX210

3.4. ábra: Sztereó üzemmód külső 4 Ω-os hangdobozzal és belső hangsugárzóval

3.3. Házi próba vagy felvételkészítés

Fejhallgató használata esetén a V-AMPIRE az 1-es stúdió üzemmódba kapcsol (S1). Ez az
üzemmód különösen alkalmas próbákhoz vagy sztereó jelek felvételéhez/monitorozásához. Az
élő üzemmódot is (L1) használhatjuk, ahol további 3-sávos EQ alkalmazására kerül sor.

) A fejhallgató csatlakoztatásakor az erősítő jele automatikusan némításra kerül. Így

mielőtt kihúzzuk a fejhallgató dugaszt, mindenképpen javasolt a MASTER vezérlés
bal szélső állásba forgatása. Az XLR kimenet független a MASTER vezérlés
beállításától. Ezen a kimeneten vonali jelet vehetünk le felvétel céljából, mialatt a
MASTER vezérlés a minimumra van beállítva.
A 2-es stúdió mód (S2) otthoni alkalmazása akkor lehet hasznos, amikor az erősítő által
szabályozott hangot szeretnénk felvenni effektek nélkül ("dry"), viszont a monitorozást
effektekkel ("wet") szeretnénk elvégezni. Ezzel a módszerrel kiválaszthatjuk azokat az
effekteket, melyeket később a lekeverés alatt használni szeretnénk. Ebben az esetben a
baloldali kimenet a számítógép hangkártyájára továbbítható, és a keverőpulton át végezhető a
jobboldali kimenet monitorozása.

16

V-AMPIRE LX1200H/LX210
A 3.5. ábra tipikus házi/próbatermi alkalmazást mutat be.

3.5. ábra: Standard házi/próbatermi konfiguráció
A házi próbák egyik előnye, hogy gyakran rendelkezésre áll egy számítógép is, amely lehetővé
teszi az új presetek kényelmes és hatékony tervezését, szerkesztését, elküldését, fogadását és
archiválását. Az ehhez szükséges V-AMP DESIGN szoftver ingyenesen letölthető a
www.v-amp.com internet címen. A saját presetek minimális rendszerkövetelmények mellett is
létrehozhatók (Windows PC, MIDI interfésszel vagy gameport MIDI adapterrel). A V-AMP
honlapon online preset adatbázis is található (ULI, felhasználói könyvtár interfész) más V-AMP
felhasználók és ismert művészek által létrehozott rengeteg presettel. Itt lehetőség van a saját
presetek feltöltésére is, így azok mások számára is elérhetővé válnak.

3.4. Felvételkészítés (LX1200H és LX210)

Ugyanúgy, mint a házi vagy más környezetben végzett próbák esetén, a V-AMPIRE közvetlenül
csatlakoztatható a keverőpulthoz vagy a felvevő egységhez az XLR kimeneten át. Ezen kívül
felhasználhatjuk a digitális jelfeldolgozó processzor INSERT SEND kimentetét ugyanannak a
közvetlen gitárjelnek a felvételére anélkül, hogy másik DI-boxra lenne szükség az impedancia
illesztéséhez.

17

V-AMPIRE LX1200H/LX210
A stúdióban megnövelhetjük a hangerőt a V-AMPIRE saját hangzásának teljes kiaknázásához.
Ez akkor lehet nagyon fontos, ha pl. különleges hangjellemzőkkel bíró hangsugárzóval
rendelkezünk, vagy akusztikus visszacsatolást szeretnénk létrehozni a gitár-hangsugárzótól a
gitárig. A speciális hang befogásához mikrofonra van szükség. Ha közvetlen visszacsatolást
szeretnénk létrehozni a hangsugárzótól, akkor még mindig lehetőségünk van az XLR kimenet
közvetlen betáplálására a keverőpultba. Javasoljuk az L2 mód használatát 3-sávos EQ-val,
viszont digitális hangsugárzó-szimuláció nélkül.

3.6. ábra: Kibővített felvételi konfiguráció többsávos felvevővel és keverőpulttal

4. PRESETEK

A készülék 25 bankban 125 átírható presetet tartalmaz. Egy bankban tehát öt preset található.
Minden preset legfeljebb öt komponensből tevődik össze:

18

V-AMPIRE LX1200H/LX210

c erősítőszimuláció (ezen belül GAIN, EQ és VOLUME beállítások),
c hangdoboz-szimuláció,
c "pre-amp" effekt (pl. zajcsökkentő, auto wah, wah wah),
c "post-amp" multi-effekt (pl. sztereókésleltetés, modulációs effekt vagy ezek kombinációja),
c zengetés effekt.
A összes preset áttekintése megtalálható a használati útmutatóban.

4.1. Presetek betöltése

Az egység bekapcsolásakor a legutóbb használt preset automatikusan betöltődik. A 4.1 ábra
szerinti példában a 25. bank D presetje van kiválasztva.

4.1. ábra: Presetek betöltése
Ebben a esetben az A, B, C vagy E gombokkal hívhatjuk be ugyanannak a banknak a
különböző presetjeit. Másik preset bankot a két nyílgomb valamelyikének lenyomásával
választhatunk ki.
A kijelzőn mindig látható az éppen kiválasztott presetbank. Másik presetbank kiválasztása után
az A-E nyomógombok egyikének lenyomásával hívhatjuk be a preseteket. A nyomógombokhoz
tartozó LED mutatja, hogy az aktuális bankból melyik preset aktív.

4.2. Presetek szerkesztése

A presetek egyszerűen és gyorsan szerkeszthetők. Egyik lehetőség az adott preset betöltése a
módosításhoz. Ehhez az AMPS enkódergombbal válasszuk ki a használni kívánt erősítőtípust.
A presetgomb (pl. D) LED-jének villogása jelzi, hogy a preset éppen szerkesztés alatt áll.
Ezután módosítsuk a VOLUME, BASS, MID, TREBLE és GAIN vezérlőgombok beállításait.
Miután kiválasztottuk a használni kívánt effektet és a hangzást, az effekt alkalmazási arányát az
EFFECTS gombbal módosíthatjuk. Az EDIT üzemmódba való belépéshez nyomjuk meg
egyszerre a két nyílgombot. A B–E gombokkal a DRIVE, CABINETS, REVERB és NOISE
GATE funkciókat aktiválhatjuk. Ezután a nyílgombokkal szerkeszthetjük a funkciókat.
A megfelelő paramétereket a kijelző mutatja. Az EDIT üzemmódból való kilépéshez röviden
nyomjuk meg a TUNER gombot.

19

V-AMPIRE LX1200H/LX210

Ha a TAP gomb lenyomva tartása közben elfordítjuk a TREBLE gombot, akkor a felső
frekvenciatartományban egy további szűrő (PRESENCE) hatását csökkenthetjük vagy
növelhetjük. Ez a szűrő a csöves erősítők frekvenciafüggő csatolását szimulálja.

) A Compressor és az Auto Wah kivételével minden multieffekt esetén használunk

ütemalapú paramétert. Tegyük fel, hogy a megfelelő effektet a tempó szerint
szeretnénk beállítani. Kopogtassuk meg kétszer a TAP gombot a tempó szerint, és
a készülék automatikusan hozzáigazítja az effekt tempóját a zene üteméhez.

4.3. Felhasználói presetek tárolása

A szerkesztett preset tárolásához kb. két másodpercig tartsuk lenyomva a megfelelő
presetgombot. Ezzel felülírjuk az előző beállításokat (a LED ekkor már újból folyamatosan
világít).

) Nem feltétlenül kötelező az előzőleg kiválasztott preset helyére menteni. Ha

máshová szeretnénk elmenteni a presetet, akkor használjuk a nyílgombokat (BANK
UP és BANK DOWN) a preset bank megkereséséhez. A mentéshez ezután kb. két
másodpercig tartsuk lenyomva a presetgombot. Módosíthatjuk például az 5. bank D
presetjét, majd elmenthetjük a 6. bank A presetjeként.

4.4. Módosítások elvetése/gyári beállítások egyenkénti visszaállítása

A presetek módosítását természetesen érvényteleníthetjük is. Tegyük fel, hogy kiválasztottuk
és módosítottuk a C presetet (a gomb LED kijelzője villog), viszont szeretnénk visszaállítani a
korábban mentett állapotot: ilyenkor nincs más teendő, mint választani egy másik presetet.
A másik preset kiválasztásakor az aktuális preset nem elmentett módosításai elvesznek. Ha
azonban a módosítás után mindkét nyílgombot lenyomva tartjuk, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a "Pr" felirat, akkor a kiválasztott helyre az eredeti gyári preset töltődik be. Ezt a gyári
beállítást ugyanakkor el kell menteni a megfelelő preset nyomógomb 2 másodpercnél hosszabb
ideig történő lenyomásával.

4.5. Az összes gyári preset visszaállítása

Az összes gyári preset visszaállításához a következő műveleteket kell végrehajtani: Tartsuk
lenyomva a D és E gombokat, és csak ezt követően kapcsoljuk be az egységet. A kijelzőn a
"CL" felirat jelenik meg. Ezután engedjük el a D és E gombokat, és nyomjuk le egyszerre
mindkét nyílgombot. Ezzel az eljárással törölhetjük az összes felhasználói presetet, és
visszatölthetjük a gyári beállításokat. A 8.3.1. szakaszban ismertetjük, hogyan kell a saját
preseteket elmenteni a gyári beállítások visszaállítása előtt.

5. ERŐSÍTŐK/HANGSZÓRÓK SZIMULÁCIÓJA

A V-AMP berendezés szívét-lelkét az erősítő- és hangszóró-szimulációk jelentik. A 32-féle
szimulációs modell hihetetlen mértékben megkönnyíti az otthoni stúdiófelvételek elkészítését,
mivel feleslegessé teszi az erősítő hangjának mikrofonos rögzítését. A V-AMPIRE
berendezések segítségével gond nélkül válogathatunk a legendássá vált erősítőmodellek közül,
legyen az Brit Pop, Blues, Heavy Metal vagy bármilyen más zenei stílus.

20

V-AMPIRE LX1200H/LX210

Sőt, a kiválasztott erősítőt nem kevesebb, mint 15-féle hangdoboztípusra ("cabinet") köthetjük
rá virtuálisan. Végül, de nem utolsósorban, a virtuális erősítőhöz digitális effektet és ízlés
szerinti zengetést alkalmazhatunk (lásd a 6. "Effektprocesszorok" c. fejezetet).

Bekapcsoláskor a készülék automatikusan a legutóbb használt presetet tölti be. Az AMPS
gomb körül elhelyezett LED világítógyűrű mutatja a jelenleg kiválasztott erősítőt: a megfelelő
LED bekapcsolásával. A gomb elforgatásával különböző erősítőket választhatunk ki. A hangjel
alapvető paramétereit a VOLUME, BASS, MID, TREBLE és GAIN gombokkal állthatjuk be.
A TAP lenyomott állapotában a TREBLE forgatógomb a PRESENCE szűrő hatását növeli vagy
csökkenti a felső frekvenciatartományban (lásd 5 ).

Rendszerint először erősítőt választunk, majd hangsugárzót, végül pedig effektet.
A változtatások mentésének eljárásával a 4. fejezetben foglalkoztunk. Az erősítőszimulációk
széles választékának jobb megértéséhez tanulmányozzuk át a különféle erősítők alábbi
leírásait.

) Adott erősítőszimuláció kiválasztásakor az egység automatikusan kiválaszt ehhez

egy illeszkedő hangsugárzót (lásd 5.2. táblázat). Ha ez nem így lenne, akkor a
hangsugárzó hibás kiválasztása miatt a hangzás sokat veszíthetne eredetiségéből –
különösen fejhallgató használata esetén. Természetesen lehetséges egyéni
preferenciák alapján másik hangsugárzó-szimuláció kiválasztása az adott
erősítőtípushoz.

5.1. Erősítők leírása

AMERICAN BLUES: Ez a virtuális erősítő a Fender Bassman 4 x 10 Combo-ra épül. Eredetileg
basszuserősítőnek tervezték, és jellegzetes torzításai miatt hamarosan az olyan blues legendák
megszokott erősítőjévé vált, mint pl. Steve Ray Vaugham vagy Billy Gibbons. Az elvártaknak
megfelelően jelentős átütőerővel rendelkezik a basszustartományban, viszont megfelelő
rugalmasságot biztosít a közép- és magasfrekvenciás tartományokban is.

AND DELUXE: Az 1960-as Fender Blackface Deluxe és az 50-es Fender Bassman szintézise.
Az eredmény egy kristálytiszta hangzás, amely a Vintage erősítők meghajtását is szimulálja.
A hangvezérlés nagyobb terjedelmet biztosít, mint az eredeti berendezés EQ vezérlése.

MODERN CLASS A: Ez az erősítő kismértékű torzítással és hifi jellegű hangzással
jellemezhető. A Matchless Chieftain, kézileg előállított erősítő alapján modellezték.

CUSTOM CLASS A: A szimuláció modelljeként a Budda Twinmaster szolgál. Ez a Class A
erősítő az ellenállhatatlan csőtorzítással kombinált meleg hangjáról ismert. Habár az eredeti
erősítő nem rendelkezik középfrekvenciás vezérléssel, ebben a szimulációban biztosítottuk,
hogy a középfrekvenciás tartomány is tetszés szerint legyen szabályozható.

TWEED COMBO: Ez volt Jeff Beck kedvence, amikor felvette a Blow by Blow and Wired
albumát. Ezt az erősítőt tulajdonképpen nem az erőteljes torzításokra tervezték, viszont kis
teljesítménye miatt ideális a megalkuvást nem tűrő túlvezérelt hangzáshoz.

SMALL COMBO: A modell alapjául az 1960-as Tweed Champ szolgál. Az erősítőszimuláció fő
attrakciója, amikor a DRIVE funkciót kiemelten használjuk. Habár ezt az erősítőt tulajdonképpen
kezdő gitárosok számára tervezték, hamarosan a gitárosok kedvenc erősítőjévé vált. Ennek oka
az, hogy meglepő torzításokat képes létrehozni még alacsony hangerőszinten is.

21

V-AMPIRE LX1200H/LX210

A Tweed Champ rendelkezett hangerővezérléssel, EQ vezérlése azonban nem volt. Ha a
lehető leghitelesebb hangzást szeretnénk kihozni az erősítőből, akkor a V-AMPIRE
hangvezérlését állítsuk a középső pozícióba.

CLASSIC CLEAN: A nyolcvanas években a Roland JC-120 chorus effektje Buzzy Feiten (Dave
Weckl Band gitárosa) védjegye volt. Ezt a tranzisztoros erősítőt a hangzás minden mixen
észrevehető csillogása tette különlegessé. Jellemző még a nyolcvanas évek "new wave"
hangzására is. A JC-120 népszerű volt a Fender Rhodes zongoristák körében is.

BLACK TWIN: Az 1965-ös Fender Blackface Twin erősítő volt a modell ehhez a szimulációhoz.
A hatvanas években ezt az erősítőt használták a jazz-, country-, sőt, még a rockzenészek is. Fő
vonzerejét kivételes hangereje jelentette, így elsősorban koncertkörnyezetben használták. Akár
egészen nagy hangerőt is beállíthatunk a Blackface Twin erősítőn – a torzítás még ekkor is
mérsékelt marad.

BRIT BLUES: A JTM 45, azaz a legelső Marshall erősítő alapján modellezték. Ez volt Eric
Clapton kedvenc erősítője, amikor a Cream együttesben játszott. A JTM45 volt több későbbi
Marshall erősítő elődje, és megkülönböztető, erőteljes hangzás jellemezte. A szélsőséges
erősítésbeállítások nagymértékben tömörített és valóságos "dirty" hangzást biztosítanak.
2 x 12" hangszóró-szimulációval kombinálva lenyűgöző Bluesbreaker hangzást hoz létre.

AND CUSTOM: A szimuláció alapját az 1965-ös Marshall JTM 45 Bluesbreaker alkotja, viszont
sokkal rugalmasabb a hangvezérlése. Forgassuk balra a GAIN vezérlést és a szimuláció a
Marshall hangzást hozza létre. Forgassuk jobbra és ekkor a múltat idéző Budda hangzást
kapjuk.

BRIT CLASS A: Ez a szimuláció a Vox AC 30 alapján készült. Ezt az erősítőt eredetileg a
60-as években tervezték, amikor a gitárosok brilliáns hangzást biztosító erősítőket szerettek
használni. Ezt a funkciót a Vox sikeresen valósította meg a forradalmian újszerű mélyhang- és
magashang-vezérlésével. Brain May és a U2 gitárosa talán a legismertebbek, akik ezt a
hangzást kedvelték.

NON TOP BOOST: Ez a Bryan Adams által, a felvevő stúdióban használt Vox AC 30. A jól
ismert magashang-kiemeléssel rendelkező AC 30-tól eltérően a korábbi erősítő verziók nem
voltak ellátva ezzel a funkcióval. Ez a szimuláció az eredeti erősítő normál csatornáját másolja.

BRIT CLASSIC: Az 1959-es Marshall Plexi 100 wattos erősítőjén alapszik. Ez az erősítő ideális
a tiszta hangok létrehozásához. Jimi Hendrix, Eric Clapton és Jeff Beck használta.

CLASSIC 50 W: Itt is egy Plexi szimulációról van szó, viszont a hangtartomány nagymértékű
kiterjesztését hozták létre. Az eredeti Marshall Plexi 50 wattos erősítő esetén a
hangvezérlésnek szinte semmi hatása sem volt nagy torzítás esetén.

BRIT. HI GAIN: Hasonlítsuk csak össze ezt a modellt a Marshall JCM 800 erősítővel. Míg az
eredeti főleg a torzított hangjáról ismert, ez a modell hasonló effektet hoz létre kisebb erősítés
mellett is. Ez eredmény: kitűnő Steve Ray Vaughan/Michael Landau hangzás. Torzítással Gary
Moore hangzás vagy heavy metal sound előállításához ideális.

BRITISH CLASS A 15 W: A hangzás mintájául az 1960-as Vox AC-15 első csatornája szolgál.
Az AC 30 modelltől eltérően ez az erősítő kettő helyett csak egy 12"-os hangsugárzóval van
felszerelve, és így melegebb hangzást hozott létre. Ötlet: állítsuk be a lehető leghitelesebb
szimulációt, hagyjuk a BASS és MID vezérlőgombokat a középső állásban és csak a TREBLE
beállítást használjuk.

22

V-AMPIRE LX1200H/LX210

RECTIFIED HI GAIN: Ehhez a szimulációhoz az 1994-es Mesa Boogie Dual Rectifier Trem-O-
Verb szolgált modellként. Modern, highgain-orientált hang jellemzi ezt az erősítőt, és zenekari
környezetben különösen jól működik. A hangszabályzás a torzító után van, amely a torzított
hang „utólagos kezelését” teszi lehetővé. Az erősítő a heavy metal zenéhez optimális, de Steve
Lukather-féle hangzás előállítására is alkalmas. Leghíresebb felhasználója a Dream Theater
gitárosa, John Petrucci.

RECTIFIED HEAD: A szimuláció alapjául a Mesa Boogie Dual Rectifier szolgált. A Term-O-
Verb-től eltérően ez az erősítő modernebb, nagy erősítésű hangot hoz létre.
A hangszínszabályozás a nagyobb erősítéseknél a leghatékonyabb.

MODERN HIGH GAIN: Itt szintén az erősítő fokozat után történik a hangszínszabályozás, így a
különösen tozított hangoknak ez a szimuláció nagy átütőerőt kölcsönöz. A MODERN HI GAIN
hang ideális a Grunge gitárosok számára, és használta még Steve Vai és Joe Satriani is.
Többek között Steve Lukether, Nuno Bettencourt és Steve Vai tette népszerűvé a Soldando
hangzást. A MODERN HI GAIN, a Gibson Les Paul játszása esetén akkor a legjobb, ha a
gitáron egy kicsit levesszük a hangerőt.

SAVAGE BEAST: Az Engl a valóságos átütőerővel rendelkező erősítőkről ismert. Különösen
az Savage 120 erősítőnek igen sok követője van a gitárosok körében. Már jó ideje támogatója
ennek a német cégnek Ritchie Blackmore, és Randy Hanson, aki a legjobb Hendrix Jimi óta,
szintén erre az erősítőre esküszik. A Savage egyedülálló jellemzője a különösen nagy
teljesítmény, így igen népszerű a heavy metal gitárosok körében. A Silent Force/Sinner
gitárosa, Alex Beyrodt már évek óta az Engl lelkes használója. Ezzel az erősítővel biztos, hogy
mindenki meghallja a zenénket.

FUZZ BOX: Ez a hangzás tulajdonképpen nem egy adott erősítőn alapszik, hanem egy
sajátságos torzítón. Jimi Hendrix az első olyan gitárosok közé tartozott, aki felismerte ebben a
legendás szélessávú tranzisztoros torzítóban rejlő lehetőségeket. A FUZZ BOX búgó, torzított
hangja ismét népszerűvé vált az alternatív rock területén és a Grunge használatakor.

CUSTOM HI GAIN: Ez a hangzás a Jose Arrendondo által módosított, 69-es, 50 wattos
Marshall Plexi Pate erősítőktől származik. Arrendondo volt Eddie Van Halen gitártechnikusa. Az
erősítőt nagyszerű középhangok jellemzik, továbbá az a képessége, hogy szélsőséges erősítés
állítható be a hangzás „összefolyása” nélkül. Figyelem: függőséget okoz!

ULTIMATE V-AMP: A tisztától a brutális nagy erősítésig, ez a nyers erőt megtestesítő
szimuláció a teljes tartományt lefedi. Az ULTIMATE V-AMP alapjában véve egy feltuningolt
egyenirányítós erősítő.

ULTIMATE PLUS: Ha valaki számára a DRIVE V-AMP nem elég, akkor ennél a szimulációnál
több erősítéhez jut, mint amiről valaha is álmodhatott.

DRIVE V-AMP: Modern high gain szólógitár-erősítő. Lágy, de mégis lenyűgöző hang jó sok
vezérléssel – szólógitárhoz ideális. Modellje a Mesa Boogie Mark III.

CALIFORNIA DRIVE: Alapjául a Mesa Boogie Mark II szolgál. Ez tulajdonképpen a
vezérlőcsatorna szimulációja, és kifejezetten helyes választás a Santana dalokhoz.

CRUNCH V-AMP: Ez az erősítő ideális modern blues- vagy jazzhangzás előállításához: Hangja
nem nevezhető visszafogottnak, viszont nem is tolakodó.

23

V-AMPIRE LX1200H/LX210

CUSTOM DRIVE: A Dumble Overdrive Special szimulációja. Ez az erősítő szerepelt több
gitáros kívánságlistájának első helyén, viszont borsos ára miatt sokak számára nem volt
elérhető. A Dumble erősítők kézzel gyártott berendezések, és a megrendelő gitáros igényei
szerint is kialakíthatók. Ennél a szimulációnál nem tettünk mást, mint megpróbáltuk szimulálni
ezeknek a rikaságszámba menő erősítőknek a vezérlőcsatornáját.

CLEAN V-AMP: A Roland JC-120 és a BRIT CLASSIC modell kombinációjának szimulációja.
Az eredmény a tranzisztoros erősítő sugárzó hangja a Marchall Plexi átütő erejével. A GAIN
vezérlés jobbra forgatásával a Marshall erősítőt szimulálhatjuk.

CALIFORNIA CLEAN: A modell alapja a Mesa Boogie Mark II tiszta csatornája. A Fender
erősítőhöz hasonló hangzást ad, viszont a középtartományban nagyobb átütőerővel
jellemezhető.

TUBE PREAMP: A hangmérnökök már nagyon korán felfedezték a csöves technika vonzerejét.
Mindenféle hangforrást meleggé tudtak varázsolni segítségével. A basszusgitár hangjának
finomítása mellett például az énekhangjelet is keresztülvezethetjük a V-AMPIRE egységen, és
befejező finomításra a TUBE PREAMP szimulációt használhatjuk.

CUSTOM CLEAN: A Dumble erősítő tiszta csatornájának szimulációja. Az eredmény egy
átütőerővel rendelkező tiszta hangzás, különösen akkor, ha 2 ms "attack" beállítású
kompresszor funkcióval használjuk.

PREAMP BYPASS: Ebben a beállításban nem választunk ki erősítőszimulációt. Például
lehetőségünk nyílik a külső gitár előerősítőn keresztüli játékra, és csak az effektek vagy
hangsugárzó-szimuláció használatára. A PREAMP BYPASS aktiválásához nyomjuk meg a TAP
és TUNER gombokat.

A Fender, Vox, Marshall, Mesa Boogie, Gibson, Soldano, Matchless, Dumble, Budda, Tweed, Engl, Roland, Leslie,
Roland márkanevek, valamint a zenészek és zenekarok nevei a megfelelő jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei, és
nem állnak semmilyen üzleti viszonyban a BEHRINGER céggel.

5.2. Hangsugárzók leírása

A gitárkombók hangját nagymértéken a hangsugárzók típusa és összetétele határozza meg. Az
elmúlt 50 év számos kísérletnek volt tanúja ezen a területen. A kísérletek célja annak kiderítése
volt, hogy milyen hangsugárzók alkalmasak leginkább az egyes gitárhangok reprodukálására,
és hogy a hang milyen módon változik egy meghatározott hangsugárzó más hangsugárzó
típussal való kombinálásakor.

) Adott erősítőszimuláció kiválasztásakor az illeszkedő hangszóró-szimuláció is

automatikusan kiválasztásra kerül (lásd az 5.2. táblázatot). Ha ez nem így lenne,
akkor a hangzás autentikus mivoltát veszélyeztetnénk, különösen fejhallgató
használata esetén. Saját ízlésünk szerint természetesen megváltoztathatjuk ezeket
a beállításokat.

A hangszóró karakterét egyebek mellett teljesítménye, impedanciája, hangnyomásszintje és
mérete határozza meg. Továbbá soha nem szabad alábecsülni a felhasznált anyag(ok) fajtáját.
Az elekromos gitárerősítőkre leginkább bevált méretek a 8", 10" és 12". Az itt látható táblázat a
V-AMPIRE esetén alkalmazható hangsugárzók listáját tartalmazza.

24

V-AMPIRE LX1200H/LX210

5.1. táblázat: V-AMPIRE hangdobozok

5.2 táblázat: Hangsugárzó- és erősítőszimulációk alapértelmezett beállításai

6. EFFEKTPROCESSZOR

A beépített multieffekt-processzor a V-AMPIRE különlegessége. Az effektmodul 16 különböző
csoportban kínálja az első osztályú effekteket, pl. chorus, flanger, delay, auto wah, valamint az
effektek különböző kombinációját.
A mellékletben szereplő táblázat áttekintő információt ad a továbbított és a készülék által
fogadott MIDI adatokról.

) A multieffekt-processzor funkciói alapvetően sztereóban működnek. A sztereó

effektek felvételi célokra az egység LINE OUT kimenetén érhetők el. Sztereó
játékhoz egy második erősítő használatára is lehetőség van.

25

V-AMPIRE LX1200H/LX210
Az effektek szabályzása háromféle paraméterrel történhet: az EFFECTS forgatógomb
elfordításával, az EFFECTS forgatógomb elfordításával a TAP gomb lenyomott állapotában és
a TAP gomb zene ritmusának megfelelő ütemben történő lenyomásával.

) A ritmus szerinti effektek zenével történő összehangolásához nyomjuk meg kétszer

a TAP gombot a zene ritmusának megfelelő ütemben.

6.1. táblázat: Effektek és MIDI vezérlések

) Az 6.1. táblázatban láthatók a MIDI paraméterek. A beállításokat a MIDI-n keresztül

végezhetjük el. A vezérelhető MIDI paraméterek teljes listája szabadon hozzáférhető
a BEHRINGER www.behringer.com internet oldalán.

6.1. Wah Wah

A MIDI funkcióval lehetőségünk van kiegészítő Wah Wah effekt alkalmazására. Az effekt
optimális vezérlését MIDI lábkapcsolós vezérlővel valósíthatjuk meg. Ilyen pl. a BEHRINGER
FCB1010 MIDI FOOT CONTROLLER.

) A szűrő jelleggörbéjét és fokozatát a DRIVE menüben állíthatjuk be az EFFECTS
vezérlőgomb elforgatásával a TAP gomb lenyomva tartása mellett (lásd 7 B).

26

V-AMPIRE LX1200H/LX210

6.2. Effektek leírása

A következőkben röviden ismertetjük a multi-effekt processzorral előállítható effekteket.

6.2.1. Reverb és Delay algorimusok
REVERB: A zengetés még mindig a legfontosabb effekt a keveréshez és az élő koncertek alatt.
Ezért biztosít a BEHRINGER olyan sok különböző zengetés programot, így a helyzettől függően
mindig a legmegfelelőbb zengetőt választhatjuk ki. A zengetés effekt külön is hozzáadható az
összes többi effekthez (lásd a 6.2. fejezetet).
ECHO: Hasonlít a sztereó késleltetésre, azzal a különbséggel, hogy az ismétlődések kisebb
mértékben érezhetők. A fő különbség az, hogy az ismételt jelek nagyfrekvenciás tartalma
folyamatosan csökken. Ez a digitális korszak előtt használt eredeti kazettás visszhang effekt
sajátosságait szimulálja, és "Vintage Sound" effektként ismerjük. Ezen kívül a visszaverődések
átirányításra kerülnek a bal és jobb csatornára, így kvázi sztereó hangzás jön létre.
DELAY: A bemenőjelek késleltetése – különböző ütembeállítások alkalmazásával – érdekes
késleltetés effekteket hozhat létre. A U2 gitárosa lenyűgözően demonstrálta az effektben reljő
lehetőségeket.
PING PONG: Késleltetés effekt, amely módosítja a pozíciót a sztereó képben.

6.2.2. Modulációs effektek
PHASER: A phaser működési elve az, hogy egy második, fázisban eltolt jelet adunk az eredeti
jelhez. A hangzás így teltebb és élettelibb lesz. Az effektet eredetileg gitárhangok előállítására,
illetve billentyűs hangszerekhez használták. A hetvenes években más hangszerekhez is
elterjedt (pl. elektromos zongora és basszusgitár).
FLANGER: a "flange" szó szalagorsót jelent, ami magyarázatot ad az effektus sajátosságaira.
Eredetileg a "flanger" effektet két szinkronban működő kazettás-rekorderrel hozták létre.
Mindkét készülékre ugyanazt az audió jelet vették fel. Ha egyik ujjunkat az egyik készülék bal
orsójára tesszük, az orsó és a felvétel sebessége lelassul. Az előidézett késleltetés a jelek
fáziseltolódásában mutatkozik meg.
CHORUS: Ez az effekt elhangolja az eredeti jelet. A hangmagasság változtatása révén, így egy
nagyon kellemes elhangolási effekt jön létre.

27

V-AMPIRE LX1200H/LX210

6.2.3. Az effektalgoritmusok kombinációja (multi-effekt programok)
PHASER & DELAY: A PHASER és DELAY effekt kombinációja.
FLANGER & DELAY: A bemeneti jel késleltetésre kerül, majd ezután következik a
jelfeldolgozás egy kihangsúlyozott hullámszerű effekttel. Igen hatékony az egyes hangok
kiemelésében, és felhasználható a gitárszólók érdekésebbé tételére is.
CHORUS & DELAY: Ez az algoritmus a jelkésleltetést a népszerű CHORUS effekttel
kombinálja.
CHORUS & COMP: A kompresszorral hitetetlen mértékű kitartás effekt hozható létre.
Különösen hasznos az egyes gitárhangok kitartásának megvalósításában. A CHORUS effekttel
kombinálva, az audiojelet különösen tömötté formálja.

6.2.4. Speciális effektek
COMPRESSOR: A kompresszor az audió anyagok dinamikus tartományát korlátozza, így
hallható és kreatív hangeffekteket hoz létre. A COMPRESSOR effekt kihangsúlyozott
használata (az EFFECT vezélőgomb segítségével) a zenei anyag teljes dinamikus tartománya
tömöríthető.
AUTO WAH: A legendás wah-wah effekt hírnevét főleg Jimi Hendrixnek köszönheti. Ezt az
effektet igen nehéz leírni, legegyszerűbb módja az effekt megértésének, ha meghallgatjuk Jimi
Hendrix Voodoo Chile zeneszámát. A 70-es évek amerikai funky zenéjében gyakran
találkozhatunk az auto-wah effektettel. Az auto-wah effekt a szűrési frekvenciát automatikusan
módosítja a jel nagyságától függően, tehát itt nem a pedállal szabályozzuk a jelet.
TREMOLO: A klasszikus Fender tremolót szimulálja. A trip-hop stílussal nyerte vissza
népszerűségét.
ROTARY: Ez a klasszikus orgona effekt tömény szimulációja, amit általában különösen nehéz
hangdobozokban elhelyezett lassan vagy gyorsan forgó hangszórókkal hoznak létre. Ez az
effekt a hang modulálásához a Doppler effekt fizikai alapelveit hasznosítja.
NOISE GATE: A zajzárakat a zajok vagy egyéb zavaró hatások eltávolítására vagy
csökkentésére használjuk. A gitárjelek különösen érzékenyek az interferenciára. Egyrészt a
gitárosok gyakran használják a nagy erősítéses beállításokat, másrészt pedig a gitárok
hangszedői is felerősíthetik a nem kívánt interferenciákat. Ez különösen zavaró lehet a zenei
szünetekben. Hogyan működik a zajzár? Egyszerűen nem tesz mást, mint a zenei szünetekben
elnémítja a hangot, és ezzel egyidőben gondoskodik az interferencia megszüntetéséről is.

28

V-AMPIRE LX1200H/LX210

6.3. A különálló zengetés effekt

A zengetés effekt független a multi-effekt processzortól, és bármikor hozzáadható a mixhez. A
REVERB funkció szerkesztéséhez nyomjuk meg az EDIT módban (a két nyílgombot egyszerre
kell megnyomni) a D gombot. Ezután használjuk a nyílgombokat a rendelkezésre álló kilenc
különböző zengetéstípusból történő kiválasztáshoz.

Sorszám Zengetés típusa Minőség
1 Tiny Room Klasszikus teremszimuláció különböző helyiségméretekre a
2 Small Room
3 fürdőszobától a katedrálisig.
4 Medium Room
5 Large Room Speciális effekt, amely a gitárjeleket mennyei hangokká alakítja

Ultra Room

6 Small Sprng A tipikus spring reverb szimulációja.
7 Medium Spring

8 Short Ambience

9 Long Ambience A zengetésmentes terem korai visszaverődéseit szimulálja.

6.2. táblázat: A különböző zengetés effektek

7. HANGOLÓ

A beépített hangoló a TUNER gomb lenyomásával aktiválható.

7.1. A gitár hangolása

A kromatikus tuner a szokásos gitárhangjegyeket automatikusan felismeri. A "A" húrra ez a
220 Hz-es frekvenciát jelenti. Ha csatlakoztatjuk a gitárt az egységre, és megpendítünk egy
húrt, akkor a tuner megpróbálja felismerni a hangmagasságot és ezt megjeleníti a kijelzőn.
Mivel a hangoló kromatikus működésű, a félhangokat is felismeri. Ezt a kijelzőn a megfelelő
érték melletti "b" jelzi.

Előfordulhat persze, hogy a lejátszott hang (a kijelző szerint például "a") magassága kissé eltér
az ideálistól. Ezt a kijelző alján lévő négy LED legalább egyikének világítása jelzi. Ha a
lejátszott hang az egyes LED-ek által képviselt eltérések közé esnek, akkor két LED is világíthat
egyszerre. Ha a kör alakú, középső tuner-LED világít, akkor a lejátszott hangjegy épp azonos a
kijelzett hanggal.

7.2. A normál „A” beállítása

A legnagyobb szabadság biztosítása kedvéért lehetőség van a normál zenei „A” gyári
beállításának megváltoztatására is. Az alábbiakban rövid magyarázatot adunk ehhez a
témához.

Legelső megmérése óta az úgynevezett normál zenei „A” alaphangot folyamatosan felfelé
módosítják: Bach, Handel vagy Mozart hangvillája még 415, 420 vagy 421 Hz
(másodpercenkénti rezgésszám) magasságú hangot adott. A zenekarok ma 444 Hz-es normál
„A” hangot használnak, a Berlini Filharmonikusok pedig még tovább szeretnének lépni, ugyanis
„A” hangjuk 447 Hz-es.

29

V-AMPIRE LX1200H/LX210

A V-AMPIRE normál zenei „A” hangja gyárilag 440 Hz-es. Tegyük fel, hogy nagyzenekarral
játszik, amely 444 Hz-es „A” hangot használ. A normál hang módosításához a
következőképpen járjunk el: A TUNER gombbal kapcsoljuk be a tunert, majd mindkét nyílgomb
egyidejű megnyomásával azonnal váltsunk az EDIT üzemmódba. "40" jelenik meg a kijelzőn,
ami 440 Hz-nek felel meg. Most a nyílgombok segítségével módosíthatjuk az „A” hangot felfelé
vagy lefelé legfeljebb 15 Hz-el. A frekvenciaérték utolsó két jegye látható a kijelzőn, hiszen az
első számjegy mindig „4”. Ha például a 440 Hz-es mormál alaphangról indulva háromszor
megnyomjuk a jobbra mutató nyilat, akkor a kijelzőn 43 látható, ami a 443 Hz frekvenciának
felel meg. Az EDIT üzemmódból való kilépéshez nyomjuk meg a TUNER vagy a TAP gombot. A
készülék automatikusan elmenti a módosítást. A további húrok pontos hangmagasságának
beállításához már az újonnan beállított alaphang szolgál referenciául.

8. ÜZEMBEHELYEZÉS

8.1. Hálózati feszültség

A berendezés elektromos hálózatra csatlakoztatása előtt gondosan ellenőrizzük, hogy az
a megfelelő hálózati feszültségre van-e állítva! A hálózati kábel csatlakozója közelében lévő
biztosítékfoglalaton három háromszög alakú jel látható. A három jel közül kettő szemben áll
egymással. A készülék a jelzéseknek megfelelő feszültségre van állítva, aminek módosításához
a biztosítékfoglalatot 180 fokkal el kell fordítani. FIGYELEM: Ez nem vonatkozik például a 120
V-os export modellekre!

) Ha eltérő feszültséggel szeretnénk a készüléket használni, akkor a biztosítékot ki

kell cserélni megfelelő értékűre. A biztosítékok jellemzőit a "Műszaki adatok"
fejezetben adjuk meg.

) A hibás biztosítékokat minden esetben megfelelő értékűre kell kicserélni!

A biztosítékok jellemzőit a "Műszaki adatok" fejezetben adjuk meg.
A hálózati tápáramellátást a készülékhez mellékelt hálózati kábel biztosítja. A kábelek a
biztonsági rendszabályoknak megfelelnek.

) Győződjünk meg arról, hogy a készülék mindenkor földelt állapotban van. Saját

biztonságunk érdekében soha ne manipuláljuk a kábel földelését, sem magát a
készüléket.

8.2. Audiocsatlakozások

A BEHRINGER V-AMPIRE bemenete monó 1/4" TS csatlakozóként van kialakítva. A Line Out,
Line In és a fejhallgató kimenetek sztereó 1/4" TRS csatlakozók. A vonali kimenetek
szimmetrikus és aszimmetrikus jack csatlakozókkal is használhatók.

30

V-AMPIRE LX1200H/LX210

A V-AMPIRE típusok Dl OUT csatlakozói szimmetrikus XLR csatlakozók.

Szimmetrikus XLR csatlakozók Aszimmetrikus 1/4"-os TS dugasz

Aszimmetrikus használat esetén az 1-es és 3-as tűt át kell hidalni 8.2 ábra: 1/4"-os TS dugasz
8.1 ábra: XLR csatlakozók

Szimmetrikus 1/4"-os TRS dugasz 1/4"-os TRS fejhallgató dugasz

A szimmetrikus és aszimmetrikus csatlakozók összekötésekor a 8.4 ábra: Fejhallgató-csatlakozó
gyűrűt és a dugasztestet a sztereó dugasznál át kell hidalni

8.3 ábra: 1/4"-os TRS dugasz

8.3. MIDI-csatlakozások

A MIDI szabványt (Musical Instruments Digital Interface) eredetileg a nyolcvanas években
fejlesztették ki abból a célból, hogy különböző gyártók elektronikus hangszerei között kölcsönös
kommunikációt lehessen biztosítani. Az évek során a lehetséges MIDI-alkalmazások köre
jelentősen kibővült. Napjainkban teljesen megszokott, hogy az összes stúdióberendezést MIDI-
csatornán kössék össze.

A hálózat középpontjában a sorrendvezérlő szoftvert futtató számítógép áll, amely nemcsak a
billentyűs hangszerek, hanem az effektprocesszorok és más perifériák vezérlését is ellátja. Egy
ilyen stúdióban a V-AMPIRE is valós időben vezérelhető a számítógépről. MIDI lábkapcsoló is
igen hasznosnak bizonyul, különösen élő előadások közben, mivel az effektek szabályzása
mellett a presetek kiválasztását is lehetővé teszi.

A berendezés szabványos 5-pólusú DIN MIDI csatlakozóval van ellátva. Az egység másik MIDI-
készülékhez való csatlakoztatásához MIDI-kábel szükséges. Erre a célra az üzletekben
kaphatók készre szerelt kábelek.

31

V-AMPIRE LX1200H/LX210
MIDI IN: MIDI vezérlőadatok vételére szolgál. A MIDI-csatorna beállítása EDIT üzemmódban
történik az A gomb, majd a nyílgombok lenyomásával.
MIDI OUT/THRU: A MIDI OUT csatlakozón keresztül adatokat küldhetünk egy másik
számítógép vagy MIDI-eszköz felé. Az egység a preset adatokat és a paraméterváltozásokat is
elküldi. Ha átkapcsoljuk a csatlakozót a MIDI THRU-ra, akkor a V-AMPIRE maga nem küld
MIDI-adatokat, hanem egyszerűen továbbítja a MIDI IN bemeneten megjelenő információt (lásd
2.1. 7 A).
8.3.1. MIDI-Sysex adatok fogadása/küldése
A V-AMP modellek képesek rendszerkizáró adatok fogadására másik MIDI-egységből,
amennyiben a MIDI-funkciót aktiváltuk az EDIT üzemmódban (az A gombbal). Ez azonban
automatikusan felülírja az összes presetet. Küldeni is tudunk MIDI-adatokat másik MIDI-eszköz
felé (teljes memóriakiíratás). Ehhez EDIT üzemmódban tartsuk lenyomva a MIDI gombot, amíg
a kijelzőn a „d” felirat nem látható. A "total dump" parancs elküldésével a teljes memóriatartalom
átvihető másik MIDI-sorrendvezérlőre és ott elmenthető.
Lehetőség van arra is, hogy csak egy kiválasztott presetet küldjünk el másik MIDI-eszköz
számára: a küldő egységen a két nyílgomb egyidejű lenyomásával lépjünk az EDIT
üzemmódba, aktiváljuk a MIDI-funkciót, és röviden nyomjuk meg a MIDI-gombot. A preset
adatok ekkor ideiglenes pufferbe kerülnek, és egy kívánt presethelyre elmenthetők.

32

V-AMPIRE LX1200H/LX210

9. MŰSZAKI ADATOK

AUDIO BEMENTEK 1/4"-os TS csatlakozó, aszimmetrikus
HANGSZERBEMENET 1 MΩ
+9dBu
Bemeneti impedancia 1/4" TRS sztereó csatlakozó
Max. bemeneti szint 4,7 kΩ
AUX IN STEREO 1/4" TS csatlakozó, aszimmetrikus
Bemeneti impedancia 2 kΩ
PRE DSP RETURN LINE IN +9 dBu
Bemeneti impedancia
Max. bemeneti szint 1/4" TS csatlakozó, aszimmetrikus
kb. 680 Ω
AUDIO KIMENETEK +9 dBu
ANALÓG LINE KIMENETEK L/R 1/4" TS csatlakozó, aszimmetrikus
< 1 kΩ
Kimeneti impedancia +9 dBu
Max. kimeneti szint XLR, szimmetrikus
PRE DSP SEND/LINE OUT 100 Ω
Kimeneti impedancia +14 dBu (Studió); 0 dBu (Élő)
Max. kimeneti szint 1/4"-os TRS csatlakozó, aszimmetrikus
SZIMMETRIKUS LINE KIMENET +15dBu/100 Ω (+23 dBm)
Kimeneti impedancia
Max. kimeneti szint 5-pólusú DIN-csatlakozó IN, OUT/THRU
FEJHALLGATÓ
Max. kimeneti szint 24-bites Delta-Sigma, 64/128-szoros túlmintavételezés
104 dB @ előerősítő bypass
MIDI 92 dB
Típus 31 250 kHz
100 Mips
DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS max. 1933 ms
Konverter kb. 5 ms
Dinamikus A/D
Dinamikus D/A 2-számjegyes, 7-szegmenses LED-kijelző
Mintavételezési gyakoriság
DSP 120 W (csak az LX1200H-ra)
Késleltetés
Átfutási idő (Line In → Line Out) 2 x 60 W

KIJELZŐ 116 dB @ 1 m
Típus

ERŐSÍTŐ

Monó (1 x 4 Ω)

Sztereó (2 x 8 Ω)

Hangnyomásszint

33

V-AMPIRE LX1200H/LX210

BELSŐ HANGSUGÁRZÓ (LX210) 2 x 10" BUGERA
Típus 8Ω
Impedancia 70 W (IEC)/140 W (DIN)
Hasznos terhelés
Európa 230 V~, 50 Hz
TÁPEGYSÉG általános exportmodel 120/230 V~, 50 -60 Hz
Hálózati feszültség 200 W max.
100-120 V~:T 5 A H
Teljesítményfelvétel 200-240 V~: T 2.5 A H
Biztosíték
szabványos IEC dugaszolóaljzat
Hálózati csatlakozás
MÉRETEK /TÖMEG 226 x 612 x 266 mm
LX1200H kb. 14,6 kg
Méretek (MA x SZÉ x MÉ)
Tömeg 491 x 611 x 265 mm
LX210 kb. 21,5 kg
Méretek (MA x SZÉ x MÉ)
Tömeg

A BEHRINGER cég folyamatosan a legmagasabb professzionális szabványok fenntartására törekszik. Ezért
előfordulhatnak időről időre előzetes figyelmeztetés nélküli változtatások a már meglévő termékeket illetően. A
műszaki jellemzők, illetve a külső kép eltérhetnek a felsoroltaktól vagy ábrázoltaktól.

34


Click to View FlipBook Version