The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-03 11:14:45

Pioneer BDP-LX52 HU

Pioneer BDP-LX52 HU

Használati útmutató

BDP-LX52

Blu-ray Disc LEJÁTSZÓ

BDP-LX52

Gratulálunk Önnek, hogy kiváló minőségű Pioneer berendezést vásárolt!
A készülék szakszerű és biztonságos működtetése érdekében feltétlenül ajánlott a jelen használati útmutató
alapos elolvasása. A kezelési útmutatót őrizze meg, mivel a későbbiekben szüksége lehet rá.

FIGYELEM!

A fekete háromszögben ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE A fekete háromszögben
elhelyezett villámszimbólum MIATT TILOS ELTÁVOLÍTANI A elhelyezett felkiáltójel a
a készülék belsejében lévő BURKOLATOT! A KÉSZÜLÉK NEM készülék kezelési
szigeteletlen, ezért TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL útmutatójában található fontos
életveszélyes feszültség JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZT. JAVÍTÁSRA üzemeltetési és karbantartási
jelenlétére hívja fel a KIZÁRÓLAG SZAKEMBER JOGOSULT. instrukciókra hívja fel a
felhasználó figyelmét. figyelmet.

FIGYELEM!

Ez a termék 1-es osztályú lézerdiódát tartalmaz.
A biztonságos működtetés érdekében tilos
eltávolítani a burkolatot és a készülék belsejébe
belenyúlni!
Karbantartási és javítási munkát kizárólag
szakember végezhet!

A készülék belsejében az alábbi figyelmeztető
címkék van elhelyezve:

FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS: A BERENDEZÉS ELSŐ
A tűzveszély megelőzése érdekében ne HÁLÓZATI CSATLAKOZTATÁSA ELŐTT,
helyezzünk nyílt lánggal működő tárgyakat (pl. ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A
meggyújtott gyertya) a készülékre. KÖVETKEZŐ FEJEZETET. A KÜLÖNBÖZŐ
ORSZÁGOKBAN ELTÉRŐ LEHET A HÁLÓZATI
SZELLŐZÉS FESZÜLTSÉG, EZÉRT FELTÉTLENÜL
A készüléket olyan helyre telepítsük, ahol legalább ELLENŐRIZNI KELL, HOGY A FELHASZNÁLÁSI
10 cm szabad tér van felül, hátul és oldalanként. HELYEN A HÁTLAPON JELZETT
TÁPFESZÜLTSÉG ÁLL-E RENDELKEZÉSRE
A készülékházon kialakított rések és nyílások a (PL. 230V VAGY 120V).
túlmelegedés és a tűzveszély megelőzése
érdekét szolgálják a készülék megfelelő Ha a rendelkezésre álló fali dugaszolóaljzat
szellőzése és megbízható működése kialakítása nem alkalmas a készülék
érdekében. Tilos ezeket a nyílásokat elzárni hálózati csatlakozódugójának a
vagy lefedni (pl. újsággal, abrosszal, fogadására, lehetőség van a dugó
függönnyel, stb.)! A készüléket nem szabad cseréjére. A hálózati csatlakozódugó
vastag bolyhos szőnyegen, ágyon, kanapén átalakítását csak szakember végezheti.
vagy textilen működtetni. A hálózati kábelről eltávolított dugót el kell
dobni, mert egy esetleges csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS esetén áramütést okozhat.

A KÉSZÜLÉK NEM VÍZÁLLÓ, EZÉRT TÜZET Ha a készüléket hosszabb ideig (pl.
VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHAT, HA VÍZ VAGY nyaralás miatt) nem használjuk, akkor ne
NEDVESSÉG ÉRI! TILOS VÍZFORRÁS feledkezzünk meg a tápkábel kihúzásáról.
KÖZVETLEN KÖZELÉBEN MŰKÖDTETNI!

2

BDP-LX52

FIGYELEM! Működési feltételek
A környezeti hőmérsékletre és páratartalomra
A KÉSZÜLÉK STANDBY/ON KAPCSOLÓJA A vonatkozó üzemeltetési feltételek:
HÁLÓZATI TRANSZFORMÁTOR SZEKUNDER +5°C - +35°C között; maximum 85% relatív
KÖRÉHEZ VAN KÖTVE, EZÉRT KÉSZENLÉTI páratartalom mellett (szabadon hagyott
ÜZEMMÓDBAN IS FESZÜLTSÉG ALATT MARAD hűtőnyílásokkal).
A KÉSZÜLÉK! ENNEK MEGFELELŐEN A A berendezés nem működtethető az alábbi
KÉSZÜLÉK HELYÉT ÚGY KELL KIVÁLASZTANI, feltételek esetén: Közvetlen napsugárzásnak vagy
HOGY BALESET ESETÉN KÖNNYEN igen erős mesterséges fénynek kitett helyeken.
HOZZÁFÉRHETŐ LEGYEN A HÁLÓZATI
CSATLAKOZÓ. A TÁPKÁBEL KIHÚZÁSÁVAL Ez a termék általános magánhasználatra készült.
AJÁNLATOS ÁRAMTALANÍTANI A RENDSZERT, Bármilyen üzleti jellegű (pl. étterem, hajó)
HA HUZAMOS IDEIG HASZNÁLATON KÍVÜL felhasználásból eredő meghibásodás esetén a
MARAD. javítási költségeket a felhasználónak kell viselnie a
garanciális időtartam alatt is.
A hálózati kábellel kapcsolatos intelmek
Ez a készülék az Egyesült Államokban érvényes
A hálózati csatlakozót minden esetben a dugónál szabadalmi eljárásjogok és egyéb szellemi
kell megfogni. Tilos a vezetéknél fogva kihúzni a tulajdonjogokkal védett másolásvédelmi
hálózati dugót a konnektorból! Ezen kívül áramütés technológiát alkalmazza, melynek tulajdonosa
veszélye miatt tilos nedves kézzel hozzáérni a többek között a Macrovision Corporation.
hálózati kábelhez! A készülék elhelyezésekor, A készülékben alkalmazott másolásvédelmi
illetve a hálózati kábel vezetésekor fontos technológia használatának ellenőrzésére és
szempont, hogy a kábelre ne kerüljön nehéz tárgy engedélyezésére a Macrovision Corporation
(pl. bútor), mert a sérült szigetelésű kábel tüzet jogosult. A Macrovision technológiával védett
vagy áramütést okozhat. A hálózati kábel ne legyen műsorok megtekintése kizárólag otthoni, illetve
útban, vagyis a helyiségben közlekedők ne szűk körű környezetben engedélyezett. Tilos a
léphessenek rá. Időnként ajánlatos ellenőrizni a technológia ellentétes irányú tervezése és
hálózati kábel állapotát. Bármiféle sérülés vagy visszafejtése.
rendellenesség észlelése esetén haladéktalanul
márkaszervizhez kell fordulni!

Az elhasznált készülékek és elemek selejtezésével kapcsolatos információk

A termékeken, csomagolásokon és/vagy a mellékelt dokumentációkban feltüntetett
szimbólumok arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szabad az általános háztartási
hulladékkal együtt kezelni a tönkrement vagy elhasznált elektronikai eszközöket és
elemeket.
Az elhasznált és tönkrement készülékek és akkumulátorok szakszerű kezelése,
feldolgozása és újrahasznosítása érdekében mindig a helyileg érvényes
jogszabályokat és előírásokat kell követni a selejtezés során.
Az előírásoknak megfelelő selejtezés hozzájárul a természeti erőforrások
megóvásához, ezen keresztül az egészség megőrzéséhez.

Az elhasznált elektronikai termékek begyűjtésével és újrahasznosításával
kapcsolatban a helyi önkormányzatok, a kijelölt gyűjtőhelyek, valamint az
értékesítők szolgálnak részletes információkkal.

Az ábrán látható szimbólumok kizárólag az Európai Unióban érvényesek.

Európán kívül az adott ország vonatkozó előírásait kell figyelembe venni a
selejtezéshez.

3

BDP-LX52

TARTALOM

1. Fejezet: Fontos tudnivalók ..............................................................................................................................6

A csomag tartalma ..............................................................................................................................................6
Elemek behelyezése a távvezérlőbe...............................................................................................................6

Támogatott lemezek és fájlok .............................................................................................................................7
Támogatott lemezformátumok.........................................................................................................................7
Támogatott fájlformátumok..............................................................................................................................9

Kezelőszervek és funkciók............................................................................................................................... 10
Távvezérlő .................................................................................................................................................... 10

Előlap ............................................................................................................................................................... 11
Előlapi kijelző................................................................................................................................................ 12
Hátlap ........................................................................................................................................................... 12

2. fejezet: Csatlakoztatás .................................................................................................................................. 13

Csatlakoztatás HDMI kábel használatával....................................................................................................... 13
HDMI szabvány ............................................................................................................................................ 13
KURO LINK funkció...................................................................................................................................... 14
Tévé csatlakoztatása.................................................................................................................................... 15
AV rendszer vagy erősítő csatlakoztatása ................................................................................................... 15

Video- és audiokábelek csatlakoztatása.......................................................................................................... 16
Tévé csatlakoztatása video- és audiokábel használatával .......................................................................... 16
AV rendszer vagy erősítő csatlakoztatása optikai digitális audiokábellel .................................................... 16

Komponensek csatlakoztatása az USB portra ................................................................................................ 16
USB eszközök (külső adattárolók) ............................................................................................................... 16
Az USB eszköz csatlakoztatása................................................................................................................... 17

Hálózati kapcsolat ............................................................................................................................................ 17
Csatlakoztatás Ethernet hubon át ................................................................................................................ 17

Tápkábel bekötése........................................................................................................................................... 17

3. fejezet: kezdeti lépések ................................................................................................................................. 18

Beállítások a Setup Navigator menüben.......................................................................................................... 18
TV kezelése a készülék távvezérlőjével .......................................................................................................... 19

TV gyári kódok.............................................................................................................................................. 20
TOOLS (eszközök) menü................................................................................................................................. 20
Videokimenet átkapcsolása ............................................................................................................................. 21
Videokimenet felbontásának beállítása ........................................................................................................... 21

4. fejezet: Lejátszás ........................................................................................................................................... 24

Lemezek vagy fájlok lejátszása ....................................................................................................................... 24
Tallózás előre- és visszafelé ........................................................................................................................ 25
Cím- jelenet- vagy műsorszám kiválasztása lejátszásra.............................................................................. 25
Tartalom kihagyása ...................................................................................................................................... 25
Lassított lejátszás ......................................................................................................................................... 25
Léptetés előre- és visszafelé........................................................................................................................ 25
Kameraállás kiválasztása............................................................................................................................. 25
Feliratozás kiválasztása ............................................................................................................................... 25
Audió / hangcsatorna kiválasztása............................................................................................................... 26
Másodlagos videó kiválasztása.................................................................................................................... 26
Lemezinformációk kijelzése ......................................................................................................................... 26
Lejátszással kapcsolatos funkciók ............................................................................................................... 27

Lejátszómódok használata .............................................................................................................................. 28
Időponttól kezdődő lejátszás (Time Search) ................................................................................................ 28
Cím-, jelenet- vagy műsorszám kiválasztása lejátszásra (Search).............................................................. 28
Szakaszismétlés címen vagy műsorszámon belül (A-B Repeat)................................................................. 28

4

BDP-LX52

Ismétlődő lejátszás (Repeat Play)................................................................................................................ 29
Kevert sorrendű lejátszás (Random Play).................................................................................................... 29
Néhány szó a különféle lejátszási módokról ................................................................................................ 30
Lejátszás a Home Media Gallery funkcióval .................................................................................................... 31
Lemezlejátszás............................................................................................................................................. 31
Videofájlok lejátszása ................................................................................................................................... 31
Képfájlok megjelenítése ............................................................................................................................... 32
Zenefájlok lejátszása .................................................................................................................................... 32
Kívánt sorrend szerinti lejátszás (HMG játéklista)........................................................................................ 32
5. fejezet: Hang- és képbeállítások .................................................................................................................. 34
Képbeállítások.................................................................................................................................................. 34
Hangbeállítás ................................................................................................................................................... 35
Audio DRC beállítása ................................................................................................................................... 35
Hangkésleltetés (Lip Sync) beállítása .......................................................................................................... 35
6. fejezet: bővített szintű beállítások ............................................................................................................... 36
Beállítások módosítása .................................................................................................................................... 36
Az Initial Setup menü kezelése .................................................................................................................... 36
Gyári alapbeállítások visszaállítása ............................................................................................................. 44
Hangkimeneti beállítások ............................................................................................................................. 45
Nyelvkódok és ország-/területkódok táblázata............................................................................................. 47
7. fejezet: Kiegészítő információk.................................................................................................................... 48
A készülék áthelyezése ................................................................................................................................ 48
Telepítési tanácsok....................................................................................................................................... 48
A használaton kívüli készülék kikapcsolása................................................................................................. 48
Páralecsapódási problémák ......................................................................................................................... 48
Készülékház tisztítása .................................................................................................................................. 48
Működtetés üvegajtós szekrényben ............................................................................................................. 48
Olvasófej tisztítása ....................................................................................................................................... 48
Lemezek kezelése........................................................................................................................................ 48
KURO LINK .................................................................................................................................................. 53
Hálózat ......................................................................................................................................................... 54
Egyéb meghibásodások ............................................................................................................................... 55
Szakkifejezések ............................................................................................................................................... 56
Műszaki adatok ................................................................................................................................................ 58

5

BDP-LX52

1. Fejezet: Fontos tudnivalók

A csomag tartalma • Ne használjunk eltérő márkájú elemeket, mert
különbözhet a névleges feszültségük.
• Távvezérlő x 1
• Video-/audiokábel • Ha huzamosabb ideig (1 hónapnál hosszabb
ideig) nem használjuk a készüléket, akkor
(sárga/fehér/piros dugaszos) x 1 vegyük ki az elemeket a távvezérlőből. Ugyanis
• AA/R6 típusú szárazelemek x 2 ilyen esetben az elem szivárgása fordulhat elő.
• Garancialevél Ha az elem szivárog, akkor töröljük át az
• Használati útmutató elemtartó belsejét, majd helyezzünk be új
• Tápkábel x 2 elemeket. Ha az elemből szivárgó folyadék
rákerül a bőrünkre, akkor öblítsük le bőséges
Elemek behelyezése a távvezérlőbe mennyiségű vízzel.

1 Nyissuk ki az elemtartó fedelét. • Az elhasznált elemek kidobásakor vegyük
figyelembe a helyileg érvényes
2 Helyezzük be a két darab AA/R6 elemet. környezetvédelmi előírásokat, és azok szerint
Behelyezéskor ügyelni kell a helyes polaritásra. járjunk el.

• FIGYELMEZTETÉS

Ne használjuk és ne tároljuk az elemeket
közvetlen napsugárzásnak kitett vagy nagyon
meleg helyen (pl. autó belsejében vagy fűtőtest
közelében). Ez az elem szivárgását,
túlhevülését, felrobbanását okozhatja (akár
tűzesetet is előidézhet). Ugyanakkor
csökkentheti az elem élettartamát vagy
teljesítményét.

3 Toljuk vissza a zárófedelet.
Kattanásig kell tolni a fedelet.

Figyelem
y Csak a megadott típusú elemek használhatók.

Nem szabad régi és új elemet együtt használni.
• Az elemek távvezérlőbe helyezésekor

ügyeljünk arra, hogy azok a megfelelő irányban
legyenek behelyezve (a + és - polaritás
szerint).
• Ne melegítsük, ne szereljük szét és ne dobjuk
tűzbe vagy vízbe az elemeket.

6

BDP-LX52

Támogatott lemezek és fájlok

Támogatott lemezformátumok

A lemezeken, a lemezek csomagolásán vagy dobozán látható alábbi logókkal ellátott lemezek lejátszása
lehetséges ezzel a készülékkel.

1 AVCHD formátum is
2 Video- vagy zenefájlokat tartalmazó lemezek
3 Dual Layer lemezek is
4 A készüléken lejátszandó lemezek véglegesítve (lezárva) legyenek
5 A DVD-R Authoring lemezek lejátszása nem lehetséges
6 A DVD-RW Version 1.0 lemezek lejátszása nem lehetséges

A "Blu-ray Disc" megnevezés és a logó kereskedelmi védjegyek.

A logó a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.

7

BDP-LX52

» Nem támogatott lemezek » BD lemezek lejátszása
• HD DVD lemezek • Ez a készülék az alábbi formátumokkal
• DVD Audio lemezek
• DVD-RAM lemezek kompatibilis BD (BDMV) lemezeket támogatja:
• SACD lemezek - Blu-ray Disc Read-Only (ROM, Format Version 2
• Video CD lemezek - Blu-ray Disc Recordable (R), Format Version 2
• SVCD lemezek - Blu-ray Disc Rewritable (RE), Format Version 3
Előfordulhatnak olyan lemezek is, amelyek a fenti Ez a készülék a BD-ROM Profile 2 lemezekkel
listában nem szerepelnek, viszont nem lehetséges kompatibilis.
a lejátszásuk. A BONUSVIEW funkciók (például a másodlagos
videó (kép-a-képben) és a másodlagos audió)
• A készülék által hivatalosan támogatott használata támogatott. A másodlagos tartalommal
lemezekkel is előfordulhatnak kompatibilitási kapcsolatos információkat a lemezhez mellékelt
problémák. tájékoztató tartalmazza.

• A 8 cm átmérőjű lemezeket a lemeztálcán A "BONUSVIEW" a Blu-ray Disc Association
kialakított 8 cm-es mélyedésbe kell helyezni. védjegye.
Nincs szükség adapterre. A készülék nem A készülékkel használhatók az internetes BD-LIVE
támogatja a 8 cm-es BD-ROM lemezek funkciók (pl. mozielőzetesek vagy további
lejátszását. szinkronnyelvek letöltése, on-line játékok).
A BD-LIVE funkcióval letöltött adatokat a memória
» Néhány szó az audioformátumokról tárolja. A BD-LIVE funkciókról részletesebb
magyarázat található a lemezekhez mellékelt
Ez a készülék az alábbi audioformátumokat használati útmutatóban.
támogatja:
A "BD-LIVE" logó a Blu-ray Disc Association
• Dolby TrueHD kereskedelmi védjegye.
• Dolby Digital Plus A BD-ROM lemezekkel használhatók a BD-J (Java)
• Dolby Digital alkalmazások az interaktív címek létrehozásához
• DTS-HD Master Audio (a játékokat is beleértve).
• DTS-HD High Resolution Audio
• DTS Digital Surround A Java és az összes Java-alapú kereskedelmi
• MPEG védjegy és logó a Sun Microsystems, Inc. USA-ban
• MPEG-2 AAC és egyéb országokban bejegyzett kereskedelmi
• Linear PCM vagy regisztrált védjegyei.
A Dolby TrueHD, a Dolby Digital Plus, a DTS-HD
Master Audio és a DTS-HD High Resolution Audio A lejátszó belső tárterületének maximális
formátumú programok teljes értékű surround kapacitása 1 GB. Nagy mennyiségű adatok
hangzásához HDMI kábellel ajánlott csatlakoztatni tárolásához ajánlott az USB portra csatlakoztatható
az adott audioformátumot szintén támogató AV külső memóriák használata (16. oldal).
vagy sztereó erősítőt a készülékhez. A fent felsorolt Ha megjelenik a kevés memóriaterületre vonatkozó
formátumú hanganyagot tartalmazó BD lemez üzenet, akkor törölni kell a felesleges adatokat
betöltése után ki kell választani a megfelelő (42. oldal).
formátumot a menüből. • A készülék az alábbi formátumokkal

A 45. oldalon részletes információ olvasható a kompatibilis BD (BDAV) lemezek lejátszását
különböző audioformátumokról és a hangkimeneti támogatja:
beállításokról. - Blu-ray Disc Recordable (R), Format Version 1
- Blu-ray Disc Rewritable (RE), Format Version 2
A készülék a Dolby Laboratories engedélyével
készült. A Dolby és a kettős "D" szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
Gyártás a következő Egyesült Államokbeli
szabadalmak alapján: 5,451,942, 5,956,674,
5,974,380, 5,978,762, 6,487,535 (és további,
végleges és folyamatban lévő amerikai és
világszabadalmak). A DTS bejegyzett védjegy, és a
DTS logó, szimbólum, valamint a DTS-HD, DTS-
HD Advanced Digital Out a DTS, Inc. © 1996-2007
DTS, Inc védjegye. Minden jog fenntartva.

8

BDP-LX52

» DVD lejátszás » Számítógéppel vagy BD/DVD írókkal megírt
lemezek kompatibilitása
Ez a címke jelzi a VR formátumban megírt
DVD-RW lemezekkel való kompatibilitást, azonban • A számítógéppel megírt lemezek támogatása
az egyszer másolható kódolással megírt lemezeket függ a különféle beállításoktól és az alkalmazott
csak CPRM kompatibilis készülékkel lehet elérni. szoftvertől. A lemezek rögzítése a lejátszón
Az AVCHD a digitális videokamerák lejátszható formátumban történjen.
nagyfelbontású (HD) rögzítési formátuma. Részletesebb információkért forduljon a
Az anyagok egyes médiumokra történő viszonteladókhoz.
nagyfelbontású rögzítése a rendkívül hatékony
kódoló-dekódoló technológiával végezhető. • Inkompatibilitási probléma léphet fel a személyi
számítógépen vagy BD/DVD felvevőkön megírt
Az "AVCHD" felirat és logó a Matsushita Electric lemezekkel, aminek az oka lehet fizikai sérülés,
Industrial Co., Ltd. és a Sony Corporation szennyeződés vagy páralecsapódás az
védjegyei. írófejen.

» Régiókódok Támogatott fájlformátumok
A Blu-ray Disc lejátszóhoz és a BD-ROM vagy
DVD-Video lemezekhez régiókód tartozik, Ez a készülék egyaránt támogatja a DVD és CD
jellemzően az értékesítési helynek megfelelően. lemezekre rögzített video-, kép- és hangfájlok
Ehhez a készülékhez az alábbi régiókódok vannak lejátszását.
hozzárendelve:
• BD-ROM: A Figyelem
• DVD-Video: 3 • A DVD lemezekkel szemben követelmény,
Csak a fenti régiókóddal rendelkező lemezek
lejátszása lehetséges. hogy ISO 9660 rendszerben történjék a
A lejátszón használható lemezeken az alábbi tartalom rögzítése.
jelöléssel vannak ellátva: • A tartalomtól függően nem minden esetben
garantált a támogatott formátumok
• BD lemezek: A és ALL kompatibilitása.
• A tartalomtól függően problémák léphetnek fel
• DVD lemezek: 3 és ALL az egyes funkciók elérhetőségével.
• Nem támogatott a DRM másolásvédett fájlok
» CD lejátszás lejátszása (a DivX VOD fájlok kivételével).
A másolásvédett CD lemezek esetében az Audio
CD formátum specifikációja határozza meg a » Támogatott videofájl-formátumok
készülékkel való kompatibilitást. Ez a készülék • DivX
csak a specifikációknak megfelelő funkciókat és
műsorokat támogatja. A DivX médiatechnológia a DivX, Inc. nevéhez
fűződik. Ez a berendezés hivatalos DivX
» DualDisc lejátszás Certified vagy DivX Ultra Certified készülék,
A DualDisc egy új, kétoldalas lemezformátum, mely alkalmas a DivX videók lejátszására.
melynek egyik oldala DVD tartalmat (videó, audió), Maximális méret: 720x576 pixel / 720 x 480
másik oldala pedig nem DVD tartalmat, például pixel.
digitális hanganyagot tárol. A készülék nem támogatja a GMC/QPEL
A DualDisc DVD-s oldala játszható le ezzel a kódolású DivX fájlok lejátszását.
készülékkel (a DVD-Audio tartalom kivételével). A készülék kimenetén csak MP3 és Dolby
A DualDisc nem DVD-s oldala nem játszható le a Digital (AC3) formátumú audiojelek vehetők le.
készülékkel. Fontos tudni, hogy az ".avi" kiterjesztés
Nem garantált a betöltés vagy kivétel közben önmagában nem elegendő: DivX videót kell
megkarcolódott DualDisc lejátszása. tartalmaznia a médiafájlnak.
A DualDisc lemezek jellemzőiről részletesebb
információk kaphatók a lemezek gyártóitól vagy a A DivX, a DivX Certified és a kapcsolódó logók a
kereskedőktől. DivX Inc. védjegyei, használatuk a jogtulajdonos
engedélyéhez kötött.
– A készülék alkalmas a DivX® videoanyagok

lejátszására.

9

BDP-LX52

• A DivX® Certified eszközöket regisztrálni kell a » Fájlkiterjesztések
DivX VOD tartalom lejátszásához. Először • Videofájlok
végezzük el a DivX VOD regisztrációs kód
generálását a készülékre, majd küldjük el a .divx és .avi
regisztrációs eljárás alatt. (Fontos: a DivX VOD • Képfájlok
tartalom DixV DRM védelemmel van ellátva,
amely korlátozza a lejátszást a regisztrált DivX .jpg és .jpeg
Certified eszközökön.) Csak azokat a DivX • Hangfájlok
VOD fájlokat lehet lejátszani, amelyekhez meg
van adva a készülék DivX VOD regisztrációs .wma és .mp3
kódja (ellenkező esetben az Authorization
Error hibaüzenet kerül megjelenítésre). Kezelőszervek és funkciók
További részleteket lásd a www.divx.com/vod
weboldalon. Távvezérlő
- A készülék DivX VOD regisztrációs kódja a
következő lépésekkel ellenőrizhető: Initial 1 STANDBY/ON
Setup → Playback → DivX VOD → Készülék bekapcsolása és készenléti módba
Registration Code (39. oldal). kapcsolása
- Egyes DivX VOD fájlokat korlátozott 2 TV CONTROL
alkalommal lehet megtekinteni. Az ilyen Lehetőség van a TV-készülék kezelésére a lejátszó
fájlok lejátszásakor megjelenik a hátralévő távvezérlőjén keresztül (19. oldal).
megtekintések száma. Amint eléri a 0-át a 3 AUDIO
lejátszási lehetőség, megjelenik a Rental Hangcsatorna vagy nyelv kiválasztása (26. oldal)
Expired üzenet a képernyőn. A korlátozás 4 SUBTITLE
nélküli fájlokat tetszés szerinti alkalommal Feliratozás megjelenítése (25. oldal)
lehet lejátszani (ilyenkor nem jelenik meg a
fennmaradó lejátszási alkalmak száma).

» Támogatott képfájl-formátumok
• JPEG
Fájlformátum: JFIF Ver.1.02/Exif Ver.2.2
Felbontás: Maximum 4096 x 4096 pixel
A készülék csak az alapkonfigurációs JPEG
fájlokat támogatja.

» Támogatott zenefájl-formátumok
• Windows Media™ Audio 9 (WMA9)
Bitsebesség: 192 kbps (max)
Mintavételezési frekvencia: 22,05 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz.
A Windows Media a Microsoft Corporation
regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a
világ számos országában.
Ez a készülék Microsoft Corporation tulajdonában
álló technológiákat tartalmaz, melyek alkalmazása
a Microsoft Licensing, Inc. engedélye alapján
történik.

• MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)
Bitsebesség: 320 kbps (max)
Mintavételezési frekvencia: 8 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

10

BDP-LX52

5 Számgombok 14 VIDEO ADJUST - (34. oldal)
Cím, jelenet, műsorszám menüelemek 15 OPEN/CLOSE
közvetlen kiválasztása Lemeztálca nyitása/zárása
CLEAR: téves bevitel törlése 16 FL DIMMER
ENTER: bevitel / beállítás végrehajtása Kijelző fényerejének és a lejátszó előlapján
található jelzések módosítása.
6 SECONDARY AUDIO
Másodlagos audió (26. oldal) 1 Ez a jelzés akkor világít, ha HDMI kompatibilis
SECONDARY VIDEO berendezés van csatlakoztatva a HDMI OUT
Másodlagos videó (26. oldal) kimenetre (13. oldal).

7 VIDEO SELECT (22. oldal) 17 ANGLE - (25. oldal)
18 OUTPUT RESOLUTION - (21. oldal)
8 HOME MEDIA GALLERY (31. oldal) 19 PLAY MODE - (28. oldal)
20 POPUP MENU/MENU
9 TOP MENU BD-ROM vagy DVD-Video menü kiválasztása
A BD-ROM vagy DVD-Video lemez főmenüjének 21 DISPLAY - (26. oldal)
megjelenítése. 22 TOOLS - (20. oldal)
23 RETURN
10 / ENTER Visszatérés az előző képernyőre.
Navigálás az OSD-menüben, az ENTER gombbal
kiválasztás vagy végrehajtás.

11 HOME MENU (36. oldal)

12 PLAY - (24. oldal)
PAUSE - (24. oldal)
STOP - (24. oldal)
PREV / NEXT - (25. oldal)
/ / - (25. oldal)
/ / - (25. oldal)

13 RED / GREEN / YELLOW / BLUE
Navigálás a BD-ROM menükben

Előlap

1 STANDBY/ON 4 Távvezérlő-érzékelő
Készülék bekapcsolása és készenléti módba A távvezérlőt 7 méter távolságon belül kell erre a
kapcsolása. pontra irányítani. Működési zavart okozhat, ha a
távérzékelőt közvetlen erős fény éri. Ilyen eset
2 FL OFF jelzés előfordulása esetén vigyük másik helyre a
Világít, ha az FL DIMMER funkció OFF státuszra készüléket.
van beállítva.
5 Lemeztálca
3 / - visszaugrás az előző cím/ jelenet/
műsorszám / fájl elejére. Folyamatos 6 Blu-ray jelzés
megérintés esetén: pásztázás visszafelé A készülék bekapcsolt állapotában világít.
(25. oldal)
/ - ugrás a következő cím/ jelenet/ 7 OPEN/CLOSE - lemeztálca nyitása / zárása
műsorszám / fájl elejére. Folyamatos
megérintés esetén: pásztázás előre (25. oldal) 8 Előlapi kijelző
- lejátszás szüneteltetése - szünet módban:
lejátszás folytatása 9 PQLS kijelző (14. oldal)
- lejátszás megállítása
10 HDMI kijelző (13. oldal)

11 X - Lejátszás indítása.

11

BDP-LX52

Előlapi kijelző

1 4 LAN
Lejátszás közben világít (24. oldal) Világít a helyi hálózat aktív állapotában (17. oldal).
2
Szünet módban világít (24. oldal) 5 Karakteres kijelző
3 HD Megjeleníti a cím/fejezet/műsorszám sorszámát, az
HDMI kábel csatlakoztatásakor és akkor világít, ha eltelt időt stb.
a kimeneten levehető jelek felbontása 1080/50i,
720/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p vagy 6 24HZ/50HZ/60HZ
720/60p. Szintén világít, ha komponens videokábel Világít a képfrissítési frekvencia vagy a kimenetre
van csatlakoztatva és a kimeneten levehető küldött mező.
videojelek felbontása 1080/60i vagy 720/60p.
7 EXT - (16. oldal)
Hátlap
8 CONTROL
A KURO LINK funkció bekapcsolt állapotát jelzi
(14. oldal)

1 AUDIO OUT aljzatok (16. oldal) 5 DIGITAL OUT (OPTICAL) aljzat- (16. oldal).

2 VIDEO OUT aljzatok 6 HDMI OUT aljzat (15. oldal)
VIDEO - (16. oldal)
COMPONENT VIDEO - (16. oldal) 7 USB (BD STORAGE) port - (16. oldal)

3 AC IN 8 LAN (100) aljzat - (17. oldal)
Hálózati csatlakozóaljzat
9 RS-232C aljzat - ezt az aljzatot nem
4 CONTROL IN használjuk.
Ezen a csatlakozón keresztül vezérelhető a

készülék a logóval ellátott Pioneer komponens
távvezérlőjével, a CONTROL OUT
vezérlőkimeneten keresztül. A készülék CONTROL
IN bemenetét a vezérlést végző készülék
CONTROL OUT kimenetéhez kell csatlakoztatni.

Figyelem
• Ellenőrizzük, hogy a kábelek csatlakoztatva

vannak-e az audio- és videojelek levételéhez.
• Rendszertávvezérlés esetén a távvezérlőt a

saját készüléke felé kell irányítani, nem pedig
erre a készülékre.
• Csak System Control kompatibilis Pioneer
berendezéssel létesíthető vezetékes
rendszertávvezérlés.

12

BDP-LX52

2. fejezet: Csatlakoztatás

Bármilyen jellegű csatlakoztatás előtt ki kell Az 'x.v.Color' egy promóciós megnevezés. Ezt a
kapcsolni, és a hálózati csatlakozók kihúzásával nevet olyan berendezésekre használjuk, amelyek
áramtalanítani az összes komponenst. széles skálájú színteret hoznak létre az xvYCC
Első lépésként el kell végezni a beállításokat a nemzetközi szabvány specifikációja szerint.
Setup Navigator menüben, az alkalmazott
kábelbekötések alapján (18. oldal). Az 'x.v.Color' és az x.v.Colour a Sony Corporation
Olvassuk el a csatlakoztatott berendezés védjegyei.
használati útmutatóját is.
» A készülék HDMI OUT kimenetén keresztül
Csatlakoztatás HDMI kábel továbbítható audiojelek
használatával • Dolby TrueHD
• Dolby Digital Plus
Az audio- és videojelek a hang- vagy videominőség • Dolby Digital
romlása nélkül továbbíthatók a HDMI kompatibilis • DTS-HD Master Audio
berendezésekre. • DTS-HD High Resolution Audio
• DTS Digital Surround
• Végezzük el a beállításokat a Setup Navigator • MPEG-2 AAC
menüben a csatlakoztatott HDMI kompatibilis • Linear PCM
eszköznek megfelelően (18. oldal).
A Linear PCM audiojeleknek az alábbi
• A lejátszó előlapján világít a HDMI jelzés, ha feltételeket kell kielégíteniük:
HDMI kompatibilis berendezés van mintavételezési frekvencia: 32 kHz - 192 kHz
csatlakoztatva a HDMI OUT aljzatra (11. oldal). csatornák száma: max. 8
(192 kHz-es mintavételezés esetén: 6)
• Az alkalmazott HDMI kábeltől függően nem Részletesebb leírást lásd a 45. oldalon az
mindig vehetők le a kimeneten a 1080p "Audiokimenet beállításai" részben.
videojelek.

HDMI szabvány

Ez a készülék támogatja a High-Definition
Multimedia interface (HDMI) technológiát.

A 'HDMI', a HDMI logó és 'High-Definition » Nagysebességű adatátvitel HDMI kábellel
Multimedia Interface' a HDMI Licensing LLC Ez a készülék támogatja a 1080/50p, 1080/60p és
védjegye. a Deep Color videojelek továbbítását. Ha a
tévékészülék is támogatja az 1080/50p, 1080/60p
Ez a készülék támogatja a Deep Color funkciót. vagy a Deep Color jelfolyamot, akkor célszerű
nagysebességű HDMI kábeles összeköttetést
A hagyományos készülékek 8 bites alkalmazni a lejátszó és a TV-készülék
színmélységben továbbítják a videojeleket YCbCr képességeinek maximális kihasználása érdekében.
4:4:4 vagy RGB formátumban, azonban a Deep Ilyen esetben be kell kapcsolni (On) a HDMI High-
Color technológiát támogató berendezések Speed Transmission beállítást (38. oldal).
színkomponensenként 8 bitnél nagyobb A nagysebességű HDMI kábelek működése a
színmélységgel képesek a videojel továbbítására. következő képfelbontások mellett garantált az
A részletes színátmenet megjelenítése Deep Color elvégzett tesztek alapján : 1080p, 1080/50i,
kompatibilis TV-készülékkel lehetséges. 1080/50p, 720/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p,
720/60p.
Ez a készülék kompatibilis az 'x.v.Color' funkcióval,
amellyel széles skálájú színtér hozható létre az • Standard (normál) HDMI kábel használata
xvYCC specifikáció használatával. esetén ne legyen bekapcsolva a HDMI High-
Ha a lejátszó 'x.v.Color' kompatibilis tévéhez stb. Speed Transmission beállítás (Off).
van csatlakoztatva, akkor az 'xvYCC' szabványnak
megfelelő videojelek lejátszásakor kibővíthetők a
színvisszaadási képességek, és a természetes
színek minden eddiginél hitelesebben adhatók
vissza.

13

BDP-LX52

• Kikapcsolt HDMI High-Speed Transmission Közös nyelv beállítása funkció
beállítás esetén az alábbi korlátokkal kell Amikor beérkeznek a nyelvinformációk a
számolni: tévékészülékről, a beállítás szerint a lejátszó OSD
- Nincs Deep Color színminőség menüje automatikusan átveszi a tévén érvényes
- Ha Auto-ra van állítva a videokimenet, nyelvi beállítást (közös nyelv). Ennek a funkciónak
akkor 1080/50i vagy 1080/60i felbontású feltétele, hogy stop módban legyen a lejátszás, és
kép távozik a kimeneten, amennyiben a TV- ne legyen megjelenítve menükép.
készülék 1080/50p vagy 1080/60p
felbontásra van beállítva. Figyelem
- Ha a kimeneti képfelbontás 576i/480i vagy A funkcióval kapcsolatban további információk
576p/480p, akkor a Dolby TrueHD és a olvashatók a tévé, az AV rendszer (pl. erősítő)
DTS-HD Master Audio jelfolyam nem kerül vagy a HD AV konverter használati útmutatójában.
a kimenetre: DTS Digital Surround
jelfolyamként távozik, vagy lineáris PCM-re • A KURO LINK funkció aktiválásakor az előlap
konvertálódik. A 96 kHz és 192 kHz kijelzőjén a CONTROL felirat világít (12. oldal).
sokcsatornás lineáris PCM audió nem kerül
a kimenetre, hanem kétcsatornás PCM » A KURO LINK funkció használata
jelfolyamként távozik (45. oldal). • A KURO LINK funkció akkor működik, ha a

• Nem garantált a megfelelő működés, ha HDMI OUT kimeneten videojelek vehetők le.
beépített hangszínszabályozó eszköz van • A KURO LINK funkció akkor működik, ha a
HDMI kábellel csatlakoztatva a készülékhez.
KURO LINK funkció beállítása az On
» DVI eszköz csatlakoztatása (38. oldal).
• A KURO LINK funkció használatának feltétele,
• A készülékhez kizárólag HDCP kompatibilis hogy be legyen kapcsolva minden olyan eszköz
DVI eszköz (pédául monitor) számára, amelyik HDMI kábellel csatlakozik.
csatlakoztatható. Miután megtörtént a bekötés és az
A HDCP specikáció megőrzi az audiovizuális eszközbeállítás, gondoskodni kell arról, hogy a
tartalmat a DVI/HDMI interfészen át. készülékről levehető kép a lapostévé
bemenetére kerüljön. (Ne feledkezzünk meg az
• Nincs audiokimenet, ezért külön eszközök cseréje után sem a HDMI kábel
csatlakoztatásra van szükség a audiokábellel. visszakötéséről.) Ellenkező esetben a KURO
LINK funkció működése nem garantálható.
• Ez a készülék alkalmas a HDMI kompatibilis • A KURO LINK funkció megfelelő működéséhez
eszközök fogadására, azonban a DVI nagysebességű HDMI kábeles csatlakoztatás
eszközökkel való együttműködés függ az adott ajánlott. Standard HDMI kábel esetében
készülék típusától. működési zavarok léphetnek fel.
• A KURO LINK elnevezésű funkció megegyezik
KURO LINK funkció az egyes modelleknél használt HDMI Control
kifejezéssel.
Ha a lejátszó KURO LINK kompatibilis Pioneer • Az együttes be-/kikapcsolás funkció az alábbi
gyártmányú lapostévéhez, AV rendszerhez vagy beállítások esetén kerül aktiválásra (38. oldal).
HD AV konverterhez csatlakozik, akkor lehetőség Display Power On: On
van az adott berendezésről történő vezérlésre. Display Power Off: On

Tévéről működtethető funkciók » PQLS funkció
A tévéről végezhető el a lejátszás vezérlése
(pl. lejátszás indítása és leállítása) és a menü A PQLS rövidítés KURO LINK funkciót alkalmazó
megjelenítése. adatátvitel-vezérlő rendszert takar. A készülék
kimeneti jeleit a sztereó vagy AV erősítő vezérli a
Automatikus kiválasztás funkció kiváló hangminőség biztosításához az erősítőbe
A lapostévé, AV rendszer (pl. erősítő) és HD AV beépített kvarcoszcillátorral. Ez a technológia
konverter bemenete automatikusan átkapcsol a hatékonyan kiküszöböli a jelátvitel során kialakuló
készülékre, amint kezdetét veszi a lejátszás, illetve és a hangminőséget kedvezőtlenül befolyásoló
megjelenítésre kerül a Home menü vagy a Home dzsitterzajt.
Media Gallery. A bemenet automatikus • Ez a lejátszó támogatja a 'PQLS 2ch Audio'
kiválasztásakor megjelenik a képernyőn a
lejátszásvezérlő menü, a Home menü vagy a funkciót, amely csak az Audio CD lemezek
Home Media Gallery. (CD-DA) lejátszásakor kerül aktiválásra.

Együttes be-/kikapcsolás funkció
Ha a tévé kikapcsolt állapotban volt, akkor
automatikusan bekapcsol (egyidejű bekapcsolás).
Ha a lapostévét kikapcsoljuk, akkor a lejátszó is
automatikusan kikapcsol.

14

BDP-LX52

• A "PQLS 2ch Audio" funkció csak akkor kerül • Ha a kábelt meghúzzuk, akkor annak
aktiválásra, ha megtörténik a "PQLS 2ch Audio" következménye hibás érintkezés vagy a
funkcióval kompatibilis AV rendszer vagy videojelek hiánya lehet.
erősítő HDMI rendszerű csatlakoztatása a
HDMI OUT aljzatra HDMI kábel használatával AV rendszer vagy erősítő
és a lejátszó beállítása az alábbi (38. oldal). csatlakoztatása
KURO LINK: On
PQLS: Auto AV erősítőn keresztül lehetővé válik a Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD
• A "PQLS Multi Surround" funkció csak akkor Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio,
kerül aktiválásra, ha megtörténik a "PQLS Multi valamint a DTS Digital Surround anyagok teljes
Surround" funkcióval kompatibilis AV rendszer értékű surround hangzásban történő közvetítése.
vagy erősítő HDMI rendszerű csatlakoztatása a A TV, valamint a hangsugárzók bekötésével
HDMI OUT aljzatra HDMI kábel használatával kapcsolatban az erősítő használati útmutatója
és a lejátszó beállítása az alábbi (38. oldal). szolgál részletes információval.
HDMI Audio Out: PCM
KURO LINK: On Figyelem
PQLS: Auto • A kábel bekötésekor mindig a dugaszt fogjuk

• Lásd az AV rendszer vagy erősítő használati meg.
útmutatóját is. • Ha a kábelt meghúzzuk, akkor annak

• A PQLS funkciót támogató AV rendszereket következménye hibás érintkezés vagy a
vagy erősítőket lásd a Pioneer weboldalán. videojelek hiánya lehet.

Figyelem
• Ha a kimenet videofelbontását átkapcsoljuk,

akkor nem működik a PQLS funkció. A funkció
a lejátszás leállítása, majd újraindítása után
használható.

• A PQLS funkció aktiválása esetén az előlap
kijelzőjén a PQLS felirat világít (12. oldal).

» A KURO LINK funkciót támogató, egyéb
gyártmányú készülékek csatlakoztatása
Az alábbi listában szereplő funkciók
működtethetők, ha a lejátszó KURO LINK
funkcióját támogató TV vagy AV rendszer (AV
rendszer, erősítő stb.) van csatlakoztatva a
lejátszóhoz HDMI kábel használatával. (A TV vagy
AV rendszertől függően előfordulhat, hogy nem
mindegyik funkció működik.)
• A tévéről működtethető funkciók.
• Automatikus kiválasztás funkció.
• Együttes be-/kikapcsolás funkció.
• Közös nyelv használata funkció.
Lásd a Pioneer weboldalát, ahol megtalálhatók a
legfrissebb információk a KURO LINK funkciót
támogató egyéb gyártmányú készülékekről.

Tévé csatlakoztatása

Lásd alább az "AV rendszer vagy erősítő
csatlakoztatása" részt az AV rendszerek vagy
erősítők HDMI rendszerű csatlakoztatásáról.

Figyelem
• A kábel bekötésekor mindig a dugaszt fogjuk

meg.

15

BDP-LX52

Video- és audiokábelek AV rendszer vagy erősítő
csatlakoztatása csatlakoztatása optikai digitális
audiokábellel
• Végezzük el a beállításokat a Setup Navigator
menüben a csatlakoztatott kábel típusától • Az AV rendszerről vagy erősítőről levehető
függően (18. oldal). videojelek bekapcsolásához be kell kötni a
videokimeneteket is.
• A videojelek lejátszóról történő levételéhez
csatlakoztassunk az alábbi kábelek Komponensek csatlakoztatása az
valamelyikével (kivéve, ha HDMI kábelt USB portra
használunk): komponens videokábel, S-Video
kábel vagy videokábel. A BD-LIVE funkcióval letöltött és a BD-ROM
lemezek lejátszásakor a BONUSVIEW funkcióval
Tévé csatlakoztatása video- és használt adatokat az USB portra csatlakoztatott
audiokábel használatával eszközökön tárolhatjuk.

Figyelem USB eszközök (külső adattárolók)
• Csatlakoztassuk a lejátszó videokimenetét
Az alábbi USB eszközök csatlakoztathatók a
közvetlenül a tévére. lejátszóra.
Ez a lejátszó támogatja az analóg másolásvédelmi • USB 2.0 kompatibilis memóriák vagy
technológiát. Ezért előfordulhat, hogy a kép nem
megfelelően jelenik meg, ha a készülék DVD merevelemezek.
felvevőn/videodecken át van csatlakoztatva a • FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerek minimum 1
tévére vagy DVD felvevőn/videodecken rögzített
anyag lejátszását indítjuk el. Ezen kívül GB kapavitással (2 GB vagy nagyobb tárterület
előfordulhat az is, hogy a másolásvédelem miatt javasolt).
nem megfelelően jelenik meg a kép, ha a készülék
beépített videodeckkel rendelkező tévéhez van
csatlakoztatva. Részletesebb információkért
lépjünk kapcsolatba a tévé gyártójával.

• Videokábellel kábellel végzett csatlakoztatás • A fentitől eltérő fájlrendszerrel formatált
esetén a videojelek továbbítása 576/50i vagy eszközök nem használhatók. Előfordulhat, hogy
480/60i felbontással történik. ilyen eszközök használata is megoldható, ha a
formatálást a lejátszóról végezzük.
• Ha a tévéhez komponens videokábellel
csatlakoztatunk, akkor a videojelek nem • A külső tárolóeszközök felismerésekor
vehetők le 1080/50i, 1080/50p, 720/50p, problémák fordulhatnak elő, ha azok több
1080/24p vagy 1080/60p felbontással. partícióra vannak felosztva.

• A kimeneti videofelbontás beállításától függően • Előfordulhat, hogy egyes külső tárolóeszközök
előfordulhat, hogy nincs kép (21. oldal). nem tudnak együttműködni a lejátszóval.

• A külső tárolóeszközök (USB memóriák, külső
merevlemezek stb.) működtetése nem
garantálható.

16

BDP-LX52

Az USB eszköz csatlakoztatása A kapcsolódáshoz 100BASE-TX kompatibilis
Ethernet hubot vagy routert kell használni.
Figyelem
• A külső tárolóeszköz csatlakoztatása vagy Csatlakoztatás Ethernet hubon át

lekötése előtt ne feledkezzünk meg a lejátszó A lejátszó az Ethernet hubra LAN kábel
kikapcsolásáról. használatával csatlakoztatható.
• Használjunk üres külső tárolóeszközt (melyen
nincs semmi tárolva). • Aktív lokális hálózati (LAN) kapcsolat esetén a
• Ha külső merevlemezt használunk külső lejátszó előlapi kijelzőjén a LAN felirat világít.
tárolóeszközként, akkor ne feledkezzünk meg a
merevlemez áram alá helyezéséről a lejátszó • Ha a helyi hálózat rendelkezik DHCP
bekapcsolása előtt. szerverrel, akkor az IP cím megadása
• Ha a külső tárolóeszköz írásvédelemmel van automatikusan történik. Ellenkező esetben,
ellátva, akkor ne feledkezzünk meg az állítsuk be kézzel az IP címet (41. oldal).
írásvédelem kikapcsolásáról.
• Az USB kábel csatlakoztatásakor fogjuk meg a • Egyes internetes szolgáltatóknál a hálózati
dugaszt a megfelelő irányban, majd toljuk be konfigurációt kézzel kell beállítani. Lásd a 41.
vízszintesen a portba. oldalt.
• Ha a dugaszt túl nagy terhelés éri, akkor annak
következménye a gyenge érintkezés lehet, így • A Pioneer nem vállal felelősséget, ha a hálózat
nem lehetséges az adatok átírása a kommunikációs hibája esetén nem megfelelő a
csatlakoztatott külső tárolóeszközre. működés. Ilyen esetben kapcsolatba kell lépni
• A lejátszó belső tárral van ellátva. A belső tár az internetes szolgáltatóval vagy a hálózati
nem használható, ha külső tárolóeszköz van készülék gyártójával.
csatlakoztatva.
• Ha USB memória vagy külső merevlemez van Tápkábel bekötése
csatlakoztatva és a lejátszó be van kapcsolva,
akkor ne húzzuk ki a tápkábelt. A tápkábelt az összes berendezés bekötése után
csatlakoztassuk.
• Az lejátszó előlapi kijelzőjén az EXT jelzés
világít, ha adatok tárolhatók a külső
tárolóeszközön (12. oldal).

• Az eszközök működésekor problémák
merülhetnek fel, ha a eszköz az USB portra
memóriakártya-olvasón vagy USB hubon át van
csatlakoztatva.

• Az USB kábel hossza max. 2 méter legyen.

Hálózati kapcsolat

A lejátszóval lehetőség van a BD-LIVE funkciók
használatára: pl. mozielőzetesek vagy további
szinkron- vagy felirati nyelvek letöltése és online
játékok használata. A lejátszó szoftvere frissíthető
az interneten át (44. oldal). A lejátszó az internetre
Ethernet hubbal (vagy hub funkciós routerrel)
csatlakoztatható.

17

BDP-LX52

3. fejezet: kezdeti lépések

Beállítások a Setup Navigator Példa:
menüben
KURO LINK kompatibilis Pioneer plazmatévé
A készülék első használata során az alábbi HDMI OUT aljzatra csatlakoztatása esetén a
műveleteket kell végrehajtani. készülék áttölti a tévékészülék nyelvi beállításait a
Setup Navigator menü indítása előtt.
Figyelem
4 Válasszuk ki az audio- és videokimeneti
• A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizzük,
hogy rendben vannak-e a készülék és a többi csatlakozókat.
berendezés közötti csatlakozások. Ezen kívül a
bekapcsolás előtt kapcsoljuk be az összes A csatlakoztatott aljzatok kiválasztásához
csatlakoztatott berendezést.
használjuk a gombokat, majd nyomjuk
• Ha a KURO LINK funkcióval kompatibilis
Pioneer lapostévét vagy frontprojektort meg az ENTER gombot.
használunk, akkor a lejátszó bekapcsolása előtt
állítsuk a csatlakoztatott berendezés KURO
LINK funkcióját az On státuszra.

• A 11-es lépés képernyője és a teszthangok
kiadása együtt történik a 4-7. lépésekben
megadott beállítások szerint. Ezért csökkentsük
a lejátszóhoz csatlakoztatott eszközök
hangerejét.

• Ha a KURO LINK funkcióval kompatibilis Figyelem
Pioneer lapostévét vagy frontpojektort
csatlakoztatunk a lejátszóra HDMI kábel • Ha a Video funkcióra a HDMI beállítást
használatával, akkor a lejátszót a rendszer választjuk ki, akkor nem vehető le videojel a
automatikusan beállítja az optimális COMPONENT VIDEO vagy VIDEO
képminőségre a csatlakoztatott berendezés kimeneteken.
tekintetében.
• Ha a Video funkcióra a COMPONENT VIDEO
1 Kapcsoljuk be a tévét és állítsuk be a vagy VIDEO beállítást adjuk meg, akkor nem
bemenetet. vehetők le videojelek a HDMI OUT kimeneten.

A tévékészülék működetését lásd a tévékészülék • A beállított kimeneti csatlakozókon egymással
használati útmutatójában. szinkronban kerülnek kiadásra az audio- és
videojelek.
2 Kapcsoljuk be a készüléket
• Ha a VIDEO funkcióra a COMPONENT VIDEO
Nyomjuk meg a STANDBY/ON gombot. vagy VIDEO beállítást adjuk meg, akkor
kimeneten nem vehető le hang, ha az Audio
Ellenőrizzük, hogy a Setup Navigator menü funkció beállítása a HDMI.
látható-e a képernyőn.
Hajtsuk végre az alábbi eljárást a
» Ha nem látható a Setup Navigator menü a csatlakozások ismételt elkészítésére, majd
képernyőn: válasszuk ki a megfelelő kapcsolatot a SETUP
képernyőn.
f Nyomjuk meg a HOME MENU gombot a
Home menü megjelenítéséhez, majd jelöljük ki – Ha a képek megtekintéséhez komponens
az Initial Setup → Setup Navigator → Start videokábelt vagy videokábelt használunk,
menüelemeket, és nyomjuk meg az ENTER akkor az AV rendszer, erősítő vagy tévé
gombot. bekötéséhez használjunk analóg
audiokábeleket vagy optikai digitális
audiokábeleket (16.oldal).

3 Válasszuk ki az OSD menü nyelvét.

Használjuk a gombokat, majd nyomjuk meg

az ENTER gombot.

18

BDP-LX52

– Ha a lejátszó HDMI kábellel van 9 A beállítások ellenőrzéséhez jelöljük ki a
csatlakoztatva az AV rendszerre vagy 'Proceed' parancsot, majd nyomjuk meg az
erősítőre, és audió hanganyagot ENTER gombot.
szeretnénk hallgatni, akkor a tévét is HDMI
kábellel csatlakoztassuk. 10 Teszthang lejátszása: a gombokkal

• Ha az Audio funkcióra a HDMI vagy DIGITAL jelöljük ki a 'Yes' opciót, és nyomjuk meg az
AUDIO beállítás van kiválasztva, akkor lineáris
PCM jelek (2-csatornás) vehetők le az összes ENTER gombot.
aljzaton (kivéve, ha az Audio funkcióban más
ban kiválasztva). 11 A Setup Navigator menü bezárásához

• Ha az Audio funkcióra az ANALOG AUDIO jelöljük ki a 'Finish' opciót a gombokkal,
beállítás van kiválasztva, akkor nem vehetők le
audiojelek a HDMI OUT vagy DIGITAL OUT majd nyomjuk meg az ENTER gombot.
aljzatokon.
A 'Go Back' opció kiválasztása esetén
Az 5-8. lépések esetén a végrehajtandó lépések újrakezdhető a beállítás az elejétől kezdve.
a Video és Audio beállításoktól függnek.
A 4. lépésben elvégzett kimeneti beállítástól,
5 Válasszuk ki és állítsuk be a HDMI OUT valamint az alkalmazott HDMI kábel típusától
aljzatra a gyors HDMI adatátvitelt a függően előfordulhat, hogy nincs hang vagy kép.
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Ilyenkor a menü 30 másodperc után automatikusan
visszavált a 4. lépésre, ahol ellenőrizhetjük a
Bekapcsolt (On-ra állított) HDMI High-Speed beállításokat az alkalmazott HDMI kábel szerint.
Transmission esetén nagysebességű HDMI kábelt
kell használni, különben akadozhat az átvitel. A kép 12 Képminőség ellenőrzése és beállítása
és a hang továbbítása során problémák léphetnek
fel, ha pl. standard HDMI kábelt vagy beépített Ha Pioneer lapostévé vagy projektor van
hangszínszabályozóval ellátott eszközt használunk. csatlakoztatva a lejátszóhoz és a Video funkció
beállítása a HDMI (4. lépés), akkor a lejátszó
6 Állítsuk be a képfelbontást a automatikusan beállítja a képminőséget.
gombokkal a COMPONENT VIDEO kimenetre, Megjelenik az automatikus képminőség-beállítás
majd nyomjuk meg az ENTER gombot. képernyő. Nyomjuk meg az ENTER gombot.

A felbontás beállításával kapcsolatban a Ha nem jelenik meg az automatikus képbeállító
"Videokimeneti felbontás átkapcsolása" fejezetben képernyő, akkor a kézi beállítás látható. Használjuk
olvasható információ (21. oldal).
a gombokat a csatlakoztatott komponens
kiválasztásához, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

7A gombok segítségével válasszuk ki a TV kezelése a készülék
távvezérlőjével

TV képarányát, majd nyomjuk meg az ENTER-t. A TV készülék távvezérléséhez be kell állítani a TV
gyári kódját a távvezérlőn.
8 Használjuk a gombokat a PQLS funkció
Figyelem
kiválasztásához, majd nyomjuk meg az ENTER
• Előfordulhat, hogy egyes TV modellek nem
gombot. kezelhetők a készülék távvezérlőjével, pedig az
adott TV rendelkezik kóddal.
• A PQLS képernyő csak akkor jeleníthető meg,
ha Pioneer AV rendszer vagy erősítő van • A távvezérlő elemcseréje után automatikusan
csatlakoztatva. visszaáll a gyári beállítás. Ilyen esetben újra
meg kell adni a TV gyári kódját.
• A PQLS funkció akkor működik, ha lineáris
PCM audiojel vehető le a kimeneten. 1 A TV CONTROL gomb lenyomva tartása
A dekódolás lineáris PCM jeleket állít elő. mellett adjuk meg a 2-jegyű gyári kódot a
Az összes audiojel a HDMI OUT kimenetről számgombok segítségével.
vehető le. Részleteket lásd a 45. oldalon az
"Audiokimenetek beállítása" részben.

• Use opció kiválasztása esetén az alábbi
beállítások lesznek érvényesek:

HDMI Audio Out: PCM

KURO LINK: On

PQLS: Auto

• A PQLS funkció részletesebb leírását lásd a 14.
oldalon a "PQLS funkció" részben.

19

BDP-LX52
• Gyárilag a 00 (PIONEER) van beállítva.
• Téves bevitelnél kezdjük újra a kód beírását.
• Ha több gyári kód tartozik egy adott márkához,

célszerű az elsővel próbálkozni.
2 Ellenőrizzük, hogy a TV kezelhető-e.
Működtessük a tévét a TV CONTROL gombbal.

– TV be- és kikapcsolása.
INPUT SELECT – tévébemenet átkapcsolása
CH +/- – tévécsatorna kiválasztása
VOL +/- – hangerő beállítása

TV gyári kódok

TOOLS (eszközök) menü

Különféle funkciókat lehet lehívni a készülék
aktuális működési státusza szerint.

20

BDP-LX52

1 Nyomjuk meg a TOOLS gombot a TOOLS Menüelem Leírás
menü megjelenítéséhez.
Delete from A kiválasztott fájl vagy
HMG Playlist műsorszám törlése a HMG
játéklistából (33. oldal)
Output Video
Resolution Kimeneti videofelbontás
beállítása (21. oldal)

2 Jelöljünk ki egy menüelemet a Videokimenet átkapcsolása
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
gombot. Az alábbi eljárással kapcsolhatjuk át a
videokimenetet a HDMI OUT és az analóg kimenet
(COMPONENT VIDEO vagy VIDEO) között.

• A készülék aktuális működési állapota miatt Figyelem
szürkén látható menüelemeket nem lehet
• A kép egy rövid időre eltűnhet a videkimenet
kiválasztani. átkapcsolása közben.

» A kiválasztott tétel beállításának • A HDMI OUT kimenet kiválasztása esetén nem
vehető le videojel az többi videokimenetről.
módosításához használjuk a gombokat.
• Ha nem a HDMI OUT videokimenet van
» Nyomjuk meg a TOOLS vagy a kiválasztva, akkor nem vehetők le audio- és
RETURN gombot a TOOLS menü videojelek a HDMI OUT kimenetről.

bezárásához.

» TOOLS menüelemek

Menüelem Leírás

Play from Lejátszás indítása a kiválasztott X Nyomjuk meg a VIDEO SELECT gombot.
Beginning cím, szám vagy fájl elejétől
Slideshow • Az aktuális videokimenet megjelenik a TV
A kiválasztott lemezen vagy képernyőjén és a lejátszó előlapi kijelzőjén.
Play Mode mappában található képfájlok A videokimenet átkapcsolásához használjuk a
diavetítése gombokat.
Video Adjust
Secondary Lejátszómód-választó menü Példa
Video megjelenítése (28. oldal)
A kiválasztott videokimenet
Subtitle Képbeállító menü megjelenítése felbontása
Angle (34. oldal)
• A videokimenet beállítása átkapcsolható a
Rotate BD-ROM lemez másodlagos lejátszó előlapján található
Audio Adjust videó (kép-a-képben) gombokkal is.
kiválasztása (26. oldal)
Audio Videokimenet felbontásának
Secondary Feliratozás kiválasztása beállítása
Audio (25. oldal)
Az alábbi lépésekkel hajtható végre a
Now Playing Kameraállás kiválasztása videofelbontás beállítása az egyes kimenetekre.
BD-ROM/DVD-Video lemez
Original/Play lejátszásakor (25. oldal) Figyelem
List
Add to HMG Kép elforgatása a diavetítés alatt • A TV típusától függően az átkapcsolás
Playlist (32. oldal) hatására eltűnhet a kép. Ilyen esetben az
OUTPUT RESOLUTION gomb többszöri
Audiobeállító menü működtetésével állítható helyre a kép.
megjelenítése (35. oldal)
• Ha a HDMI OUT vagy COMPONENT VIDEO
Audió jelfolyamok/csatornák kimenetek felbontása 1080/50i, 1080/50p,
átkapcsolása (26. oldal) 720/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p vagy
720/60p, akkor a videó 16:9 formátumú lehet a
BD-ROM lemez másodlagos TV Aspect Ratio menüelem 4:3 (Standard)
audió/ hangcsatorna kiválasztása beállításától függetlenül.
(26. oldal)

Az aktuális műsorszám vagy fájl
lejátszáskezelő menüjének
megjelenítése

Átkapcsolás az eredeti lista és a
játéklista között (VR formátumú)
DVD-R/-RW lemezeken

A kiválasztott fájl vagy
műsorszám hozzáadása a HMG
játéklistához (32. oldal)

21

BDP-LX52

• A videokimenet átkapcsolásakor előfordulhat, » Filmanyagok
hogy rövid ideig nem látható a kép.
Filmnek nevezzük a másodpercenként 24
képkocka sebességű videojelet
(például: 1080/24p, 720/24p).

X Nyomjuk meg az OUTPUT RESOLUTION » Filmanyagok kimenetre küldése
gombot.
Az 1080/24p filmanyag HDMI OUT kimeneten
• A tévékészülék képernyőjén és a lejátszó keresztül történő továbbításához az Auto vagy
előlapi kijelzőjén nyomon követhető az aktuális Source Direct képfelbontási beállításra van
képfelbontás. Az OUTPUT RESOLUTION szükség.
gomb ismételt megnyomásával vagy a
gombok használatával módosítható az aktuális Figyelem
felbontás. • Csak a HDMI OUT kimeneten továbbítható

• A kimenet videofelbontása függ attól, hogy 1080/24p felbontású jelfolyam. Más
melyik kimenetet választottuk ki (23. oldal). videokimeneten nincs erre lehetőség.
• Auto beállítás mellett 60 fps képfrissítéssel
Példa: távozik a kimeneten a videó, ha a TV nem
kompatibilis az 1080/24p technológiával.
A lejátszás alatt álló • Source Direct beállítás esetén a kép
lemez felbontása változatlan formátumban kerül a kimenetre még
akkor is, ha a TV nem támogatja az 1080/24p
Videofelbontás a készülék videót. Ha nem megfelelő a kép, akkor az
kimenetén OUTPUT RESOLUTION gombot kell (többször)
megnyomni a helyreállításhoz.
• A kimeneti felbontás a TOOLS menü 'Output • A 720/24p videó 60 fps képfrissítéssel távozik a
Video Resolution' menüelemén keresztül is kimeneten, függetlenül az Auto vagy a Source
szabályozható. Direct beállítástól.

» Képfrissítés és NTSC/PAL TV rendszerek

Gyárilag 60 Hz-es kimenetre van beállítva a
képfrissítés, és a VIDEO kimenetről levehető
videojelek TV-rendszer formátuma függ az NTSC
on PAL TV beállítástól. 50 Hz-es képkocka-
/mezőfrekfenciájú források lejátszása esetén a
kimeneti képkocka-/mezőfrekvencia automatikusan
átkapcsol 50 Hz-re, és a VIDEO kimenetekről
levehető videojelek beállítása a PAL TV rendszer
formátuma lesz.

A lejátszás befejezésekor megmarad az utoljára
használt képfrissítés és a TV rendszer beállítás, ez
a készülék ki- és bekapcsolásával sem módosul.
Az érvényben lévő beállítás csak eltérő
képfrissítésű videó lejátszásával változik.

Ha a kép nem jelenik meg a tévén, amikor a forrás
lejátszása eltérő képfrissítéssel történik, akkor
használjuk az alábbi eljárást a képfrissítés és a TV
rendszer beállításainak módosítására.

A képfrissítés manuális módosításához a gomb
lenyomva tartása mellett a OPEN/CLOSE
gombot kell működtetni. A gombnyomás hatására
50 Hz és 60 Hz között váltakozik a beállítás. Az
aktuális beállítás az előlapi kijelzőn követhető
nyomon (12. oldal).

22

BDP-LX52
» Tudnivalók a kimeneti videobeállításról
A felbontás beállítása és a kép tényleges felbontása különböző az egyes aljzatokra. Lásd az alábbi táblázatot.
Az alábbi táblázatban láthatók a különböző aljzatok kimeneti videofelbontásai, ha a lejátszó forrás képfrissítése
50 Hz (felső sor), és a felbontások, ha a forrás képfrissítése 60 Hz és 24 Hz (alsó sor).

1 A videokimenet beállítása a Video a Setup Navigator menüben (18. oldal) vagy a videokimenet kiválasztása a VIDEO SELECT
gombbal történik (21. oldal).

2 A BD-től függően nem biztos hogy megjelenik kép.
3 Ez az opció nem választható, ha a videokimenet beállítása a COMPONENT/S/VIDEO.
4 A képek továbbítása a kiválasztott HDMI OUT kimenetre csatlakoztatott berendezés (tévé, AV rendszer vagy erősítő) preferált

kimeneti felbontásával történik.
5 A filmanyagok továbbításával kapcsolatban (1080/24p vagy 720/24p) részletesebb információk olvashatók a 22. oldalon.
6 A 720/50p, 720/60p vagy 720/24p felbontású források a kimeneten 1080/50i vagy 1080/60i felbontással vehetők le még akkor is, ha a

TV javasolt felbontása 1080/50p vagy 1080/60p.
7 Az NTSC on PAL TV beállítástól függ (37. oldal).
8 A DVD-Video vagy DVD VR formátum felbontása 480/60p is lehet.
9 A BD-ROM vagy BD-R/-RE jelek a kimeneten 480/60p felbontással jelenhetnek meg.
10 A csatlakoztatott HDMI kábeltől függően a videojelek levétele nem mindig biztosított.
11 A csatlakoztatott HDMI kábeltől függően előfordulhat, hogy nem vehetők le a kimeneten videojelek.
12 A csatlakoztatott tévétől függően a videojelek levétele nem mindig biztosított.
13 A 720/24p felbontású filmanyagok továbbítása 720/60p felbontással történik,
14 A 1080/24p felbontású filmanyagok továbbítása 1080/60i felbontással történik.

23

BDP-LX52

4. fejezet: Lejátszás

Lemezek vagy fájlok lejátszása • Egyes lemezeknél a lemeztálca bezáródásával
automatikusan kezdetét veszi a lejátszás.
Ez a fejezet a készülék alapvető lejátszó
funkcióival foglalkozik. • A DVD-Video lemezek szülői felügyelet
A készülék által támogatott lemezek a 7. oldalon funkciója szükségessé teszi a jelszó
kerülnek ismertetésre, a kompatibilis fájlokról pedig megadását (43. oldal).
a 9. oldalon esik szó. A lemezekre rögzített film- és
hangfájlok lejátszása a Home Media Gallery • Egyes BD-R/-RE lemezeknél lejátszásvédelem
funkción keresztül történik (31. oldal). van beállítva a teljes lemezre vagy egy címre
vonatkozóan. Ilyenkor meg kell adni a
1 Kapcsoljuk be a lejátszókészüléket a lemezhez beállított kódot a védelem
STANDBY/ON gombbal. megszüntetéséhez.

Célszerű először a tévékészüléket bekapcsolni, • Ha nem megfelelő az audio- és videojelek
majd bemenetként kiválasztani ezt a készüléket. minősége, akkor olvassuk el az 55. oldalon a
2 Nyomjuk meg a OPEN/CLOSE gombot a "Hibakeresés" fejezetet.
lemeztálca nyitásához, majd helyezzünk lemezt
a tálcára. » Lemezmenü
Egyes lemezek lejátszásakor automatikusan
• A lemez címkés oldala felfelé megjelenik a lemezmenü. Lemezenként eltérő lehet
nézzen (műsoros oldala pedig a lemezmenü tartalma, illetve a kezelés módja.
lefelé).
» Lejátszás folytatása a megállítási ponttól
• Időt vesz igénybe, amíg a • Ha lejátszás közben megnyomjuk a STOP
készülék felismeri a lemezt, és
beolvassa a szükséges adatokat. gombot a lejátszás befejezéséhez, akkor a
Az előlapi kijelzőn megjelennek a memóriába bekerül a megállítási pont.
lemezzel kapcsolatos A PLAY gomb megnyomása esetén a
információk. legutóbbi leállítási ponttól folytatódik a
lejátszás.
3 Nyomjuk meg a PLAY gombot a lejátszás • CD lemezek és hangfájlok esetében a lejátszás
indításához. az adott műsorszám / fájl elejétől folytatódik.
• Lejátszás közben a PAUSE gombbal • Ha a stop mód került beállításra a képfájlok
diavetítésének lejátszásakor, akkor a lejátszás
kapcsolható szünet módba a készülék. az utolsóként megjelenített képfájltól kezdődik.
• A STOP gombbal fejezhető be a lejátszás. • A lejátszás folytatása funkció a STOP gomb
stop módban történő megnyomásával törölhető.

• A lejátszás folytatása funkció automatikusan
törlésre kerül az alábbi esetekben:
- lemeztálca nyitásakor
- a fájllista menü átváltásakor
- a készülék kikapcsolásakor (BD és DVD
lemezek kivételével)

• Egyes lemezek esetén nem használható a
lejátszás folytatása funkció.

24

BDP-LX52

Tallózás előre- és visszafelé Kameraállás kiválasztása

Lejátszás közben nyomjuk meg a vagy a Egyes BD-ROM és DVD-Video programok több
gombot. kameraállással készülnek. Ezek az állások
átkapcsolhatók a lejátszás alatt.
• A tallózási sebesség a gomb többszöri
megnyomásával fokozható. Az adott sebesség X Lejátszás közben nyomjuk meg az ANGLE
gombot.
függ a lemeztől vagy a fájltól. A tallózási
sebesség a képernyőn látható. • Az aktuális kameraállás és a rendelkezésre álló
kameraállások száma nyomon követhető a tévé
• A gomb lenyomva tartásával is
kezdeményezhető tallózás. Ilyenkor a gomb képernyőjén és a készülék kijelzőjén.
Az ANGLE gomb ismételt megnyomásával
elengedésével kapcsol vissza normál

sebességre a rendszer. vagy a gombok használatával lehet

» Nyomjuk meg a PLAY gombot a tallózás kiválasztani a következő kameraállást.
befejezéséhez, illetve a normál lejátszás
folytatásához. Példa:

Cím- jelenet- vagy műsorszám Aktuális kameraállás/ rendelkezésre
kiválasztása lejátszásra álló kameraállások száma

X A 0-9 számgombok segítségével adjuk meg • A TOOLS menü 'Angle' menüelemével is
a cím, jelenet vagy műsorszám sorszámát, majd választható kameraállás.
nyomjuk meg az ENTER gombot.
• Ha a kameraállás nem kapcsol át az ANGLE
• A téves bevitel a CLEAR gombbal törölhető. gomb megnyomásakor, akkor végezzük el az
átkapcsolást a menüképernyőről.
Tartalom kihagyása
Feliratozás kiválasztása
X Nyomjuk meg a PREV vagy a
Lehetőség van a feliratozás kiválasztására a több
NEXT gombot. nyelvű feliratozást tartalmazó videók lejátszásakor.

• A NEXT gomb megnyomása esetén a
következő cím/jelenet/műsorszám/fájl elejétől

folytatódik a lejátszás. Figyelem

• A PREV gomb megnyomásakor az aktuális • A feliratok átkapcsolása nem lehetséges a DVD
cím/jelenet/műsorszám/fájl elejétől újrakezdődik vagy BD írókon rögzített lemezek esetén. Lásd
a lejátszás. A gomb ismételt megnyomásával a felvevő egységhez mellékelt használati
az előző cím/jelenetműsorszám/fájl elejére útmutatót is.
lehet ugrani.

Lassított lejátszás X Lejátszás közben nyomjuk meg a SUBTITLE

gombot.

X Szünet módba állított készüléken nyomjuk • Az aktuális feliratozás és a rendelkezésre álló
meg, és tartsuk megnyomva a / vagy a feliratozások száma nyomon követhető a TV

/ gombot. képernyőn és a készülék kijelzőjén.

• Minden egyes gombnyomásra változik a A SUBTITLE gomb ismételt megnyomásával
lassítás sebessége (a sebesség megjelenik a
tévé képernyőjén), a lemeztől vagy a fájltól vagy a gombok használatával lehet
függően.
átkapcsolni a feliratozást.

Példa:

» Nyomjuk meg a PLAY gombot a normál Aktuális / rendelkezésre
lejátszás folytatásához.
álló feliratozások száma

Léptetés előre- és visszafelé

X Szünet módba állított készüléken nyomjuk • A TOOLS menü 'Subtitle' menüelemével is
meg a / vagy a / gombot. kiválasztható a feliratozás.
• A további léptetéshez ismételten meg kell
• Ha a SUBTITLE gomb megnyomásakor nem
nyomni a gombot. jelenik meg a feliratozás, akkor a menüből kell
előhívni.
» Nyomjuk meg a PLAY gombot a normál
lejátszás folytatásához. » A feliratozás kikapcsolásához a SUBTITLE,
majd a CLEAR gombot kell megnyomni.

25

BDP-LX52

» Külső feliratok megjelenítése a DivX Példa:
médiafájlok lejátszása alatt
A DivX médiafájlokban rögzített feliratokon kívül, ez Aktuális másodlagos audiofolyam/ rögzített
a lejátszó támogatja a külső feliratfájlok másodlagos audiofolyamok száma
megjelenítését is. Ha a fájl azonos, viszont a
kiterjesztés nem, és a kiterjesztés az alábbiak Audió típusa Csatornák A lemezre
egyike, akkor a készülék az adott fájlt külső felirati
fájlnak tekinti. Megjegyezzük, hogy a DivX száma rögzített
médiafájlokat és a külső felirati fájlokat azonos
könyvtárban kell elmenteni. csatornák
A lejátszón csak egy felirati fájl jeleníthető meg.
Használjunk számítógépet stb. az olyan fájlok • A TOOLS menü 'Audio' vagy 'Secondary
törlésére, amelyeket nem szeretnénk megjeleníteni
a lemezről. Audio' elemével is választható hangcsatorna.

.srt, .sub, .txt, .smi, .ssa, .ass • Ha nem sikerül az audió/másodlagos audió
Ha a nyelvkód meg van adva a külső felirati
fájlokra, akkor a feliratok az adott nyelvkódnak átkapcsolása az AUDIO / SECONDARY
megfelelő fonttal jelennek meg. Ha nincs megadva
nyelvkód, akkor a feliratok a Subtitle Language AUDIO gomb megnyomásával, akkor végezzük
(39. oldal) beállításnál kiválasztott nyelvkódnak
megfelelő fonttal jelennek meg. Az alábbi el az átkapcsolást a menüképernyőről.
csoportokban szereplő nyelvekre ugyanazt a fontot
használja a készülék. » A másodlagos audió kikapcsolásához
nyomjuk meg a Secondary Audio, majd a
1. csoport: afrikai (sq), baszk (eu), katalán (ca), dán CLEAR gombot.
(da), holland (nl), angol (en), finn (fi), francia (fr), német
(de), izlandi (is), ír (ga), olasz (it), norvég (no), portugál Másodlagos videó kiválasztása
(pt), rétoromán (rm), skót (gd), spanyol (es), svéd (sv),
zulu (zu) Megjeleníthető a BD-ROM lemezre rögzített
másodlagos videó kép-a-képben módon.
2. csoport: albán (sq), horvát (hr), cseh (cs), magyar
(hu), lengyel (pl), román (ro), szlovák (sk), szlovén (sl) X Lejátszás közben nyomjuk meg a
SECONDARY VIDEO gombot.
3. csoport: bolgár (bg), fehérorosz (be), macedón (mk),
orosz (ru), szerb (sr), ukrán (uk) • Az aktuális másodlagos videotartalom a
másodlagos videók számával együtt
4. csoport: görög (el) megtekinthető a TV képernyőn és a készülék
előlapi kijelzőjén. A SECONDARY VIDEO
5. csoport: észt (et), kurd (ku), török (tr) gomb ismételt megnyomásával vagy a
gombok használatával kapcsolható be a
másodlagos videó (ha van).

Példa:

Aktuális másodlagos videofolyam/ rögzített
másodlagos videofolyamok száma

• A fájltól függően a külső feliratok megjelenítése • A TOOLS menü 'Secondary Video' elemével
nem mindig megfelelő. is kiválasztható másodlagos videotartalom.

Audió / hangcsatorna kiválasztása • Ha nem sikerül a másodlagos videó
átkapcsolása a SECONDARY VIDEO gomb
Lehetőség van hangcsatorna kiválasztására a több megnyomásával, akkor végezzük el az
hangcsatornát tartalmazó lemezek / fájlok átkapcsolást a menüképernyőről.
lejátszásakor. A BD-ROM lemezek másodlagos
tartalmának kiválasztása is ezzel a módszerrel » A másodlagos videó kikapcsolásához
történik. nyomjuk meg a SECONDARY VIDEO , majd a
CLEAR gombot.
X Lejátszás közben nyomjuk meg az AUDIO
gombot. Lemezinformációk kijelzése

• Az aktuális hangcsatorna a rendelkezésre álló X Nyomjuk meg a DISPLAY gombot.
hangcsatornák számával együtt megtekinthető Ekkor megjelennek a lemezinformációk a
a tévé képernyőjén és a készüléken. Az AUDIO képernyőn. A gomb további működtetésével
gomb ismételt megnyomásával vagy a bővíthető az információk köre.
gombok használatával lehet kiválasztani a Lejátszás közben és stop módban eltérő tartalmú
következő hangcsatornát. információk láthatóak a képernyőn.

• A másodlagos audió bekapcsolásához nyomjuk
meg a SECONDARY AUDIO gombot.

26

BDP-LX52

Lejátszással kapcsolatos funkciók

A használható funkciók függenek a lemez és fájl típusától. Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
használhatók. A használható funkciókat az alábbi táblázat tartalmazza.

Lemez-/fájltípus

Funkció BD- BD-R DVD- DVD-R AVCHD Video- Kép- Audio- Audio
ROM /-RE Video /-RW fájl fájl fájl CD
Pásztázás előre és vissza2 (VR
Kiválasztott címek, fejezetek 3 33 form.) 3 44
vagy műsorszámok lejátszása
Tartalom átugrása 12 33
Lassított lejátszás2,5 14
Léptetés előre és vissza2 6
Kameraállás kiválasztása8 7
Felirati nyelv kiválasztása9
Szinkronnyelv kiválasztása10
Másodlagos audió
kiválasztása11
Másodlagos videó
kiválasztása13
Lemezinformációk
megjelenítése

1. Előfordulhat, hogy egyes lemezek vagy fájlok esetén nem működnek a táblázatban [ ] jellel megjelölt funkciók.
2. Egyes lemezek esetén a normál lejátszás automatikusan folytatódik a fejezetek átváltásakor.
3. Nem hallható hang a előre- és visszafelé történő pásztázás alatt.
4. Hang hallható a előre- és visszafelé történő pásztázás alatt.
5. • Nem hallható hang a lassított lejátszás alatt.

• Nem lehet átváltani a sebességet a fordított irányú lassított lejátszás alatt.
6. Nem lehetséges a fordított irányú lassított lejátszás.
7. Nem lehetséges a fordított irányú léptető lejátszás.

8. A kameraállás jelzés jelenik meg az olyan jeleneteknél, melyeket több kameraállásból rögzítettek, és az Angle/Secondary
Indicator beállítása az On (39. oldal).

9. • A rögzített feliratok típusa függ a lemeztől vagy fájltól.
• Egyes esetekben a feliratok átválthatnak vagy lemez kiválasztó képernyője azonnal megjelenik, viszont nem jelenik meg a
lemezen rögzített aktuális felirat vagy a feliratok összes száma.

10. A rögzített audiofolyamok típusa függ a lemeztől vagy fájltól.
11. • A rögzített másodlagos audiofolyamok típusa függ a lemeztől vagy fájltól.

• Egyes esetekben a másodlagos audió átválthat vagy lemez kiválasztó képernyője azonnal megjelenik, viszont nem jelenik meg a
lemezen rögzített aktuális másodlagos audió vagy a másodlagos audiofolyamok összes száma.

• A másodlagos audió jelzés jelenik meg az olyan jeleneteknél, melyekre másodlagos audiofolyamot rögzítettek, és az
Angle/Secondary Indicator beállítása az On (39. oldal).

12. Egyes lemezek nem tartalmaznak másodlagos audiofolyamot.
13. • Egyes esetekben a másodlagos videó átválthat vagy lemez kiválasztó képernyője azonnal megjelenik, viszont

nem jelenik meg a lemezen rögzített aktuális másodlagos videó vagy a másodlagos videofolyamok összes száma.

• A másodlagos videó jelzés jelenik meg az olyan jeleneteknél, melyekre másodlagos videofolyamot rögzítettek, ha az
Angle/Secondary Indicator beállítása az On (39. oldal).

14. Egyes lemezek nem tartalmaznak másodlagos videofolyamot.

27

BDP-LX52

Lejátszómódok használata 2 Válasszunk keresési módot a
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
gombot.

A keresési típusokat lásd a 30. oldalon található
táblázatban.

3 Adjuk meg a sorszámot a 0-9 számgombok

(vagy a gombok) segítségével.

A gombokkal lehet átlépni a következő
mezőre.

• Például a 32. sorszámú cím megadásához a 0,
3 és 2 gombokat, majd az ENTER gombot kell

megnyomni.

• A téves bevitel a CLEAR gombbal törölhető.

4 A sorszám bevitele után jelöljük ki a

Időponttól kezdődő lejátszás (Time 'Search' funkciót a gombokkal, majd
Search)
nyomjuk meg az ENTER gombot.

1 Lejátszás közben nyomjuk meg a PLAY Szakaszismétlés címen vagy
MODE gombot a lejátszómód-választó menü műsorszámon belül (A-B Repeat)
megjelenítéséhez.
Lehetőség van a címen vagy műsorszámon belüli
A TOOLS menüből is kiválasztható a PLAY MODE szakasz kijelölésére, és a két végpont közötti
képernyő. tartalom ismételt lejátszására.

2A gombok segítségével jelöljük ki a 1 Lejátszás közben nyomjuk meg a PLAY
MODE gombot a lejátszómód-választó menü
'Time Search' menüelemet, majd nyomjuk meg megjelenítéséhez.

az ENTER gombot. A TOOLS menüből is kiválasztható a PLAY MODE
menü.
3 Adjuk meg a kezdési időpontot a 0-9

számgombok (vagy a gombok)
segítségével.
2 Jelöljük ki az 'A-B Repeat' menüelemet a
A gombokkal léphetünk át a következő
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
mezőre. gombot.

• Például a 45. perc megadásához a 0, 0, 4, 5, 0 3 Jelöljük ki a szakasz 'A (Start)' kezdőpontját
és 0 gombokat , majd az ENTER gombot kell a gombokkal, majd nyomjuk meg az
ENTER gombot.
megnyomni.

• 1 óra 20 perc bevitele a következőképpen
történik: 0, 1, 2, 0, 0, 0 és ENTER.

• A téves bevitel a CLEAR gombbal törölhető.

4 A kezdési időpont bevitele után jelöljük ki a 4 Jelöljük ki a szakasz 'B (End)' végpontját a
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
'Search' funkciót a gombokkal, majd
gombot.
nyomjuk meg az ENTER gombot. Ekkor elkezdődik az "A-B" szakasz ismétlése.

» A PLAY MODE vagy a HOME MENU » A szakaszismétlő funkció törléséhez az 'Off'
gombbal megszakítható a keresés. menüelemet kell kiválasztani a 'Repeat/Random'
menüből, majd az ENTER gombot megnyomni,
Cím-, jelenet- vagy műsorszám vagy lejátszás közben a STOP vagy a CLEAR
kiválasztása lejátszásra (Search) gombot megnyomni.

1 Nyomjuk meg a PLAY MODE gombot a
lejátszómód-választó menü megjelenítéséhez.

A PLAY MODE menü a TOOLS menüből is
kiválasztható.

28

BDP-LX52

• Egyes lemezek esetén nem használható az 2 Jelöljük ki a 'Repeat/Random' menüelemet a
"A-B" szakaszismétlés mód. gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
- kameraállás átkapcsolása (csak BD-ROM
és DVD-Video lemez lejátszásakor) gombot.
- az ismétlési tartományon kívül eső keresési
művelet végrehajtása 3 Jelöljük ki a 'Random Play' menüelemet a
- Ismétlődő vagy kevert sorrendű lejátszás gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
indítása.
gombot.
Ismétlődő lejátszás (Repeat Play)
» A kevert sorrendű lejátszás törléséhez az
Az alábbi műveletekkel ismétlődő jelleggel indítható 'Off' menüelemet kell kiválasztani a 'Repeat/
a címek, jelenetek és műsorszámok lejátszása. Random' menüből, majd az ENTER gombot
megnyomni, vagy lejátszás közben a STOP
1 Lejátszás közben nyomjuk meg a PLAY vagy a CLEAR gombot megnyomni.
MODE gombot a lejátszómód-választó menü
megjelenítéséhez. • A kevert sorrendű lejátszás törléséhez
A TOOLS menüből is kiválasztható a PLAY MODE vezetnek az alábbi műveletek:
képernyő. - keresés indítása
- ismétlődő lejátszás indítása
2 Jelöljük ki a 'Repeat/Random' menüelemet a
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER

gombot.

3 Jelöljük ki az ismétlési módot a
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
gombot.
Az ismétlődő lejátszás típusait lásd a 30. oldalon.

» Az ismétlődő lejátszás törléséhez az 'Off'
menüelemet kell kiválasztani a 'Repeat/
Random' menüből, majd az ENTER gombot
megnyomni, vagy lejátszás közben a STOP
vagy a CLEAR gombot megnyomni.

• Az ismétlődő lejátszás típusa függ a lemeztől
és a fájltól. Lásd a táblázatot a 30. oldalon.

• Az ismétlődő lejátszás törléséhez vezetnek az
alábbi műveletek:
- kameraállás átkapcsolása (csak BD-ROM
és DVD-Video lemez lejátszásakor)
- az ismétlési tartományon kívül eső keresési
művelet végrehajtása
- kevert lejátszás vagy másik ismétlődő
lejátszás indítása.

Kevert sorrendű lejátszás (Random
Play)

Lehetőség van a műsorszámok és fájlok véletlen
sorrendű lejátszására az alábbi műveletek
segítségével.

1 Lejátszás közben nyomjuk meg a PLAY
MODE gombot a lejátszómód-választó menü
megjelenítéséhez.
A TOOLS menüből is kiválasztható a PLAY MODE
képernyő.

29

BDP-LX52

Néhány szó a különféle lejátszási módokról

A funkciók elérhetőségét befolyásolja a lemez és fájl típusa. Az alábbi táblázat a különféle lemeztípusokkal
elérhető lejátszó módokat tartalmazza.

1. A táblázatban feltüntetett lejátszó módokra jelzések utalnak a képernyőn
2. BD-ROM és DVD-Video lemezek lejátszásakor egyes funkciók nem elérhetők
3. Csak az eredeti címek kerülnek ismétlésre, a játéklistában szereplő anyagok nem
4. A mappában lévő fájlokat érinti az ismétlés
5. A mappában és a HMG játéklistában lévő fájlokra vonatkozik az ismétlés
6. A lemezen vagy a HMG játéklistában lévő műsorszámokra vonatkozik az ismétlés

30

BDP-LX52

Lejátszás a Home Media Gallery • Zenei CD (CD-DA, DTS-CD) lemez
funkcióval lejátszásakor a 'Now Playing' üzenet látható a
képernyőn.
A Home Media Gallery lehetővé teszi a lemezre
rögzített címek, műsorszámok és fájlok listázását, • Egyes BD-R/-RE lemezek lejátszásvédelemmel
illetve kezelését. Az alábbi médiumok lejátszását vannak ellátva. A védelem feloldásához meg
támogatja a Home Media Gallery: kell adni a lemezhez beállított jelszót.

• BD-R/-RE lemezek • A VR formátumú DVD-R/-RW lemezek
lejátszásához át kell kapcsolni a játéklistára a
• VR formátumban megírt DVD-R/-RW lemezek TOOLS menü 'Original/ Play List'
menüelemével (20. oldal).
• Zenei CD lemezek (CD-DA és DTS-CD)

• Video-, kép- és hangfájlokat tartalmazó
DVD/CD lemezek

Videofájlok lejátszása

1 Nyomjuk meg a HOME MEDIA GALLERY
gombot a médiagaléria megnyitásához.

A Home menü 'Home Media Gallery'
menüelemének kijelölésével, majd az ENTER
gomb megnyomásával is elérhető a médiagaléria.

2 Válasszunk lemezt a gombokkal, és

nyomjuk meg az ENTER gombot.

3 Válasszuk ki a 'Movies' menüelemet a
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
gombot.

4A gombok segítségével válasszuk ki a

Lemezlejátszás mappákat (Folders) vagy az összes filmet (All

Movies), és nyomjuk meg az ENTER gombot.

1 Nyomjuk meg a HOME MEDIA GALLERY • Folders - Megjelennek a mappában található
gombot a médiagaléria megnyitásához. fájlok.

A médiagaléria a Home menü 'Home Media • All Movies - Megjelenik az összes rögzített fájl.
Gallery' menüelemének kijelölésével, és az
ENTER gomb megnyomásával is elérhető. Az 'All Movies' menüelem kiválasztása esetén a 6.
lépéstől folytassuk a műveletet.

2 Válasszunk lemezt a gombokkal, és 5 Válasszuk ki a keresett videofájlt tartalmazó

nyomjuk meg az ENTER gombot. mappát a listából a gombokkal, majd

nyomjuk meg az ENTER gombot.

3 Válasszunk címet vagy műsorszámot a A művelet hatására megjelennek a kiválasztott
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
gombot. mappában lévő videofájlok.

6 Jelöljük ki a kívánt mozifájlt a listából a
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
gombot.

Kezdetét veszi a lejátszás a kiválasztott fájltól, és a
lista végének eléréséig tart. Használjuk a /
gombokat az előző vagy következő fájl
lejátszásához.

A fenti művelet hatására kezdetét veszi a lejátszás. • A lejátszás elkezdéséhez időre van szükség, ez
normális jelenség.
» A médiagaléria bezárása a HOME MEDIA
GALLERY vagy a HOME MENU gombbal • Bizonyos fájlokkal kompatibilitási probléma
történik. léphet fel.

• A megtekintések száma korlátozott lehet
(9. oldal).

31

BDP-LX52

Képfájlok megjelenítése Zenefájlok lejátszása

1 Nyomjuk meg a MEDIA GALLERY gombot a 1 Nyomjuk meg a HOME MEDIA GALLERY
Home Media Gallery menü megjelenítéséhez. gombot a médiagaléria megnyitásához.

A Home Media Gallery menü megjeleníthető a A Home menü 'Home Media Gallery'
Home menü Home Media Gallery elemének menüelemének kijelölésével, majd az ENTER
kiválasztásával, majd az ENTER gomb gomb megnyomásával is elérhető a médiagaléria.
megnyomásával is.

2 Válasszunk ki egy lemezt. 2 Válasszunk lemezt a gombokkal, majd

Használjuk a gombot, majd nyomjuk meg az nyomjuk meg az ENTER gombot.

ENTER gombot. 3 Válasszuk ki a 'Music' menüelemet a
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER-t.
3 Válasszuk ki a gombokkal a Photos
4A gombok segítségével válasszuk ki a
menüelemet, majd nyomjuk meg az ENTER
mappákat (Folders) vagy az összes
gombot.
műsorszámot (All Songs), majd nyomjuk meg
4 Válasszuk ki a gombokkal a Folders az ENTER gombot.

vagy All Photos menüelemet, majd nyomjuk • Folders: mappatartalom megjelenítése.

meg az ENTER gombot. • All Songs: összes műsorszám listázása.

• Folders – A kiválasztott mappában elmentett Az 'All Songs' menüelem kiválasztása esetén a 6.
fájlok megjelenítése. lépéstől folytassuk a műveletet.

• All Photos – Az összes rögzített fájl 5 Válasszuk ki a keresett hangfájlt tartalmazó
megjelenítése.

Az All Photos menüelem kiválasztása esetén mappát a listából a gombokkal, majd
folytassuk a 6. lépéssel.
nyomjuk meg az ENTER gombot.

5 Válasszuk ki a / gombokkal azt a A művelet hatására megjelennek a kiválasztott

mappát, amely tartalmazza a lejátszani kívánt mappában lévő zenefájlok.

fájlt. 6 Jelöljük ki a kívánt zenefájlt a listából a
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER
Megjelenik a kiválasztott mappában található fájlok gombot.

vagy mappák listája. A lejátszás a kiválasztott fájltól kezdődik, és a lista
végéig tart. Használjuk a / gombokat az
6 Válasszuk ki a / gombokkal a előző vagy következő fájl megjelenítéséhez.
lejátszani kívánt fájlt. Megjelenik az aktuális lejátszást mutató képernyő.

A diavetítés a kiválasztott fájltól kezdődik, és a lista Kívánt sorrend szerinti lejátszás (HMG
végéig tart. Használjuk a / gombokat az játéklista)
előző vagy következő fájl megjelenítéséhez.
Az alábbi lemezekről lehetséges műsorszámokat
» Diavetítés és fájlokat hozzáadni a Home Media Gallery (HMG)
A lemezen vagy mappában található fájlok játéklistához:
megjelenítése automatikus váltogatással. • Zenei CD lemezek (CD-DA és DTS-CD)
• Hangfájlokat tartalmazó DVD/CD lemezek
» Képek elforgatása
» Műsorszámok/fájlok hozzáadása a
X Nyomjuk meg az ANGLE gombot a játéklistához
diavetítés közben.
A HMG játéklista létrehozásának lépései:
• A kép az alábbi szögekkel fordul el a gomb
minden egyes megnyomásakor (90° J 180°
J 270° J 0° J ....).

A kép elforgatása elvégezhető a TOOLS menü
Rotate menüelemével is.

32

BDP-LX52

1 Nyomjuk meg a HOME MEDIA GALLERY 3A gombok segítségével válasszunk
gombot a médiagaléria megnyitásához.
műsorszámot / fájlt lejátszásra, majd nyomjuk
A Home menü 'Home Media Gallery'
menüelemének kijelölésével, majd az ENTER meg az ENTER gombot.
gomb megnyomásával is elérhető a médiagaléria.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól/fájltól

kezdődik, és a lista végéig tart. Használjuk a

2 Válasszunk ki egy lemezt a gombokkal, / gombokat az előző vagy következő

majd nyomjuk meg az ENTER gombot. műsorszám/fájl megjelenítéséhez. Kezdetét veszi a

A művelet előtt töltsük be a lemezt. lejátszás, és megjelenik az információs ablak a

képernyőn.

3 Válasszunk ki a gombokkal

műsorszámot vagy fájlt hozzáadásra.

4 Nyomjuk meg a TOOLS gombot a TOOLS
menü megjelenítéséhez.

5 Jelöljük ki a gombok használatával az

'Add to HMG Playlist' parancsot, majd nyomjuk

meg az ENTER gombot.

» Műsorszámok / fájlok törlése a HMG
játéklistából

1 A törlendő műsorszám / fájl kijelölése után

nyomjuk meg a TOOLS gombot a TOOLS
menü megjelenítéséhez.

Ezzel megtörtént a 3. lépésben kijelölt műsorszám 2A gombokkal jelöljük ki a 'Delete from
vagy fájl hozzáadása a HMG játéklistához. További
műsorszámok vagy fájlok hozzáadásához a 3-5. HMG Playlist' parancsot
lépéseket kell megismételni.

» Műsorszámok/fájlok hozzáadása a
játéklistához lejátszás közben

1 A műsorszám / fájl lejátszása közben

nyomjuk meg a TOOLS gombot a TOOLS
menü megjelenítéséhez.

2A gombokkal jelöljük ki az 'Add to HMG

Playlist' parancsot és nyomjuk meg az ENTER

gombot.

• A HMG játéklista maximum 24 tételt
tartalmazhat.

• A készülék kikapcsolása és a lemeztálca
nyitása törli a HMG játéklista tartalmát.

» Lejátszás a HMG játéklistából

1 Nyomjuk meg a HOME MEDIA GALLERY
gombot a médiagaléria megnyitásához.

A Home menü 'Home Media Gallery'
menüelemének kijelölésével, majd az ENTER
gomb megnyomásával is elérhető a médiagaléria.

2 Jelöljük ki a 'HMG Playlist' menüelemet a
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER

gombot.

33

BDP-LX52

5. fejezet: Hang- és képbeállítások

Képbeállítások

Ez a fejezet a csatlakoztatott TV készülék
típusának megfelelő képbeállításokkal foglalkozik.

3 Végezzük el a beállítást a kijelölt

paraméteren a gombokkal a képernyő

ellenőrzése mellett. Az ENTER gomb

megnyomásakor megjelenik a részletes beállító

képernyő.

1 Lejátszás közben nyomjuk meg a VIDEO • Prog. Motion - álló- és mozgókép
ADJUST gombot a képbeállító menü minőségének beállítása progresszív pásztázás
megjelenítéséhez. opcióra beállított videónál.

A TOOLS menü 'Video Adjust' menüelemének • PureCinema - progresszív pásztázás esetén
kijelölésével is elérhető a képbeállító menü. ezzel a beállítással optimalizálható a kép a
filmanyagokhoz. Az esetek többségében az
2 Válasszunk paramétert a TV-nek Auto1 beállítás hozza a legjobb eredményt,
ellenkező esetben az Auto2, az On vagy az
megfelelően a gombokkal, majd nyomjuk Off beállítást célszerű megpróbálni.

meg az ENTER gombot. • YNR - Y (fényerő) komponens
zajcsökkentésének (NR) beállítása.
• Pioneer PDP: Pioneer plazmatévé
csatlakoztatása esetén kell kiválasztani • CNR - C (szín) komponens zajcsökkentésének
(NR) beállítása.
• Pioneer LCD: Pioneer LCD tévékészülék
csatlakoztatása esetén kell kiválasztani • BNR - tömörített MPEG képen kialakuló
blokkzaj-csökkentés beállítása.
• Pioneer Projector: Pioneer frontprojektor
csatlakoztatása esetén kell kiválasztani • MNR - csökkenti a moszkitózajt (torzítás az
MPEG tömörítéssel létrehozott kép kontúrja
• PDP: egyéb gyártmányú plazmatévé mentén).
csatlakoztatása esetén kell kiválasztani
• Detail - az éles szélek megjelenítésének
• LCD: egyéb gyártmányú LCD TV beállítása.
csatlakoztatása esetén kell kiválasztani
• White Level - fehérintenzitás szabályozása.
• Projector: egyéb gyártmányú frontprojektor
csatlakoztatása esetén kell kiválasztani • Black Level - feketeintenzitás szabályozása.

• Professional: professzionális monitor • Black Setup - feketeszint beállítása beállítási
csatlakoztatása esetén ezzel a beállítással szintként. Normális esetben a 0 IRE beállítás a
korlátozásra kerül a jelfeldolgozás megfelelő, azonban a túl sűrű fekete és sötét
színárnyalatok ellensúlyozásához
• Memory 1 - 3: lehetőség van a képbeállítások próbálkozzunk a 7.5 IRE beállítással.
tárolására a memóriában (lásd alább)
• Gamma Correction - a sötét képrészletek
» Teendők az 1., 2. vagy 3. memória beállítása.
kiválasztása esetén
• Hue - piros és zöld közötti általános egyensúly.
1 A gomb segítségével jelöljük ki az
'Adjustment' menüelemet, majd nyomjuk meg • Chroma Level - színtelítettség.
az ENTER gombot.
Megjelenik a beállításokat tartalmazó képernyő. • A 'Prog.Motion' és a 'PureCinema'
beállításnak csak a váltott-soros
2 Válasszunk paramétert beállításra a
gombokkal. képformátumokra (576i/480i vagy 1080i) van
hatása.

34

BDP-LX52

• A PureCinema bekapcsolásával (On) letiltásra • Ez a funkció csak a BD és DVD lemezekre
kerül a Prog.Motion. rögzített Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus és
Dolby Digital audió, valamint a mozifájlok
• 'Black Setup' beállítás csak a VIDEO esetén működik.
kimenetekre, illetve az NTSC jelekre érvényes.
• Az 'Auto' beállítás kiválasztásakor a beállítás
• Az YNR, CNR, BNR és MNR beállítások nem azonos hatású a 'High' vagy az 'Off'
befolyásolják a HDMI OUT kimenetről levehető beállítással Dolby TrueHD jelfolyamok
1080/24p felbontású videojeleket. számára, a tartalomtól függően. Dolby Digital
Plus és Dolby Digital esetében a beállítás
» A képbeállító menü bezárásához a HOME hatása megegyezik az 'Off' beállításéval.
MENU gombot kell megnyomni.
• Az Audio DRC funkció az alábbi
» Néhány szó a Pure Cinema videóról audiokimenetekre kerülő jelek esetén működik:

Kétféle Pure Cinema videó használatos: - Analóg audió az AUDIO OUT kimeneten

• Videó - másodpercenként 25 vagy 30 képkocka - A DIGITAL OUT és a HDMI OUT
sebességgel rögzített mozgókép kimeneten távozó lineáris PCM audió.

• Film - másodpercenként 24 képkocka • Egyes lemezeknél elhanyagolható hatást
sebességgel rögzített mozgókép eredményez az Audio DRC funkció.

A "Pure Cinema' a filmanyagnak megfelelő Hangkésleltetés (Lip Sync) beállítása
jelfeldolgozást jelent, amikor az 576i/480i vagy
1080i váltottsoros videojeleket progresszív Állítsuk be a hangkésleltetést a kiválasztott
videojelekké konvertálja, aminek tiszta és videokimenetre, ha a video- és audiojelek
minőségveszteség nélküli kép az eredménye. nincsenek szinkronban.

A lemezinformációs képernyőn szimbólum

jelzi, ha filmanyag van lejátszás alatt a BD-ROM, 1 Nyissuk meg a lejátszás alatt a TOOLS
menüt a TOOLS gomb megnyomásával.
BD-R/-RE és DVD-Video lemezről.

Hangbeállítás 2 Válasszuk ki a gombokkal az Audio

Adjust elemet, és nyomjuk meg az ENTER-t.

3 Válasszuk ki a gombokkal a Lip Sync

menüelemet, és nyomjuk meg az ENTER-t.

4 Válasszuk ki a gombokkal az Auto
vagy Manual opciót.

Audio DRC beállítása • Auto – A lejátszó automatikusan állítja be az
audio- és videojelek időzítését, ha HDMI
Az Audio DRC (dinamikatartomány-vezérlés)
funkció a halk és hangos részletek kiegyenlítésével kábellel van csatlakoztatva egy HDMI Auto
teszi élvezhetővé a hangzást. Elsősorban éjszaka Lipsync Correction funkciós berendezéshez.
hasznos a használata, amikor az alacsony
hangerőn nehezen érthetők a film halk részletei. • Manual – Végezzük el manuálisan a beállítást
a videofelvétel megtekintése közben.

1 Lejátszás közben nyomjuk meg a TOOLS A Manual opció esetén folytassuk az 5. lépéssel.
gombot a TOOLS menü megjelenítéséhez.
5 Nyomjuk meg a ª gombot, majd a
2 Válasszuk ki az 'Audio Adjust' elemet a gombokkal állítsuk be a hangkésleltetést.
gombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

3 Válasszuk ki a gombokkal az Audio

DRC opciót, majd nyomjuk meg az ENTER

gombot. A hangkésleltetés a 0 és 250 ms tartományban
állítható be 5 ms lépésekben.
4 Végezzük el a beállítást a gombokkal.
• A Lip Sync beállítás csak akkor használható,
Off (kikapcsolás), Low (alacsony), Medium ha a kimenet be van állítva az Output
Terminal menüben (43. oldal).
(közepes) és Auto beállítás közül lehet
• A hang megszakadhat a beállítás közben.
választani.
» Nyomjuk meg az ENTER vagy HOME
4 Az 'Audio DRC' képernyő bezárásához meg MENU gombot az Lip Sync képernyő
kell nyomni az ENTER vagy a HOME MENU bezárásához.
gombot.

» Az Audio DRC képernyő bezárásához a
HOME MENU gombot kell megnyomni.

35

BDP-LX52

6. fejezet: bővített szintű beállítások

Beállítások módosítása

Az Initial Setup menü kezelése

1 Lejátszás közben nyomjuk meg a HOME
MENU gombot a Home menü megjelenítéséhez.

2A gombok használatával jelöljük ki az

'Initial Setup' menüelemet, majd nyomjuk meg

az ENTER gombot.

3 Válasszunk menüelemet a
gombokkal, végezzük el a beállítást, majd
nyomjuk meg az ENTER gombot.

Példa:

» Az 'Initial Setup' képernyő bezárásához a
HOME MENU gombot kell megnyomni.

36

BDP-LX52

• A lejátszó adott működési státusza miatt nem elérhető elemek szürke színnel láthatóak.
• A gyári alapbeállítások félkövér betűvel vannak kiemelve a táblázatban.

Beállítás Opciók Magyarázat

Videokimenet TV Aspect Ratio 16:9 (Widescreen) Széles képarányú (16:9) TV készülékhez használatos beállítás.
(TV képarány) 4:3 (Standard) Hagyományos TV készülékhez használatos beállítás.

4:3 Video Out Full A 4:3 arányú képek a teljes képernyőn megjelenítésre kerülnek.
(4:3 videokimenet) Normal
A 4:3 arányú képek szélein fekete sáv lesz látható. Ezt a beállítást
akkor kell választani, ha a TV készüléken nem lehet 4:3 képarányt
beállítani.

A 4:3 Video Out beállítás csak akkor működik, ha a TV Aspect Ratio beállítása a 16:9 (Widescreen)

DVD 16:9 Video Out Letter Box A 4:3 képarányú TV-képernyő alsó és felső szélén fekete sáv
(DVD 16:9 képarány) Pan&Scan szegélyezi a 16:9 arányú műsorokat.

A kép kitölti a teljes képernyőt, és a 16:9 képarányú műsor bal és
jobb széle levágásra kerül. Ezt a beállítást akkor érdemes
kiválasztani, ha a teljes képernyőn szeretnénk megtekinteni a 4:3
képarányú képeket. Egyes lemezek esetén a kép akkor is a Letter
Box módban jelenik meg, ha a Pan & Scan mód van beállítva.

• A DVD 16:9 Video Out funkció csak akkor működik, ha a TV Aspect Ratio beállítása a 4:3 (Standard).

• A DVD 16:9 Video Out funkció csak akkor működik, ha DVD-Video vagy DVD-R/-RW (VR formátumú)
lemezekre rögzített 16:9-es képek lejátszásáról van szó. Egyéb 16:9-es képek lejátszása esetén a lejátszás
Letter Box módban történik.

NTSC on Pal TV On (bekapcsolva) Ezt a beállítást akkor kell alkalmazni, ha a TV-készülék csak a
(NTSC PAL TV-n) PAL rendszert támogatja. Az 50Hz-től eltérő képfrissítésű műsorok
korrekt megjelenését biztosítja a beállítás a PAL rendszerű
tévéken.

Off (kikapcsolva) NTSC kompatibilis tévékészülék használata esetén célszerű ezt a
beállítást használni.

Az újabb PAL tévék többsége támogatja az NTSC jeleket, ezért ezeknél alkalmazható az Off beállítás.
A kompatibilitással kapcsolatban a tévékészülék használati útmutatója szolgál részletekkel.

Audiokimenet Dolby Digital 1 Dolby Digital audió kerül a kimenetre. BD-ROM lemezeknél
keverve kerül a kimenetre a másodlagos és az interaktív audió.

Dolby Digitial Out Dolby Digital 2 Dolby Digital audió kerül a kimenetre. BD-ROM lemezeknél a
(Dolby Digital Dolby Digital → PCM másodlagos és az interaktív audió keverése nélkül kerül az audió
kimenet) DTS 1 a kimenetre.
* Csak a DIGITAL DTS 2
OUT kimenetre DTS → PCM A Dolby Digital audiót nem támogató AV vagy sztereó erősítő
érvényes AAC csatlakoztatásakor alkalmazandó beállítás. A Dolby Digital audió
AAC → PCM lineáris PCM-re konvertálva kerül a kimenetre.
DTS Out
(DTS kimenet) DTS Digital Surround audió kerül a kimenetre. BD-ROM
* Csak a DIGITAL lemezeknél keverve kerül a kimenetre a másodlagos és az
OUT kimenetre interaktív audió.
érvényes
DTS Digital Surround audió kerül a kimenetre. BD-ROM
AAC Out lemezeknél a másodlagos és az interaktív audió keverése nélkül
(AAC kimenet) kerül az audió a kimenetre.
* Csak a DIGITAL
OUT kimenetre A DTS Digital Surround audiót nem támogató AV vagy sztereó
érvényes erősítő csatlakoztatásakor alkalmazandó beállítás. A DTS Digital
Surround audió lineáris PCM-re konvertálva kerül a kimenetre.

Az AAC audiót támogató AV vagy sztereó erősítő
csatlakoztatásakor alkalmazandó beállítás.

Az AAC audiót támogató nem AV vagy sztereó erősítő
csatlakoztatásakor alkalmazandó beállítás. Az AAC audió lineáris
PCM-re konvertálva kerül a kimenetre.

37

BDP-LX52

Beállítás Opciók Magyarázat

DTS Downmix Stereo A PCM-re konvertált DTS-HD Master, a nagyfelbontású DTS-HD
(DTS leskálázás) Lt/Rt és a DTS Digital Surround audió sztereóba konvertálása.

HDMI HDMI High-Speed On (bekapcsolva) A PCM-re konvertált DTS-HD Master, a nagyfelbontású DTS-HD
Transmission Off (kikapcsolva) és a DTS Digital Surround audiót Dolby Surround kompatibilis
(gyors HDMI átvitel) sztereóba konvertálja a készülék (ha a csatlakoztatott erősítő
támogatja a Dolby Pro Logic formátumot, az erősítő kimenetén
surround jelként távozik a PCM.

Nagysebességű HDMI kábeles csatlakozáskor használatos
beállítás (13. oldal).

Normál HDMI kábeles csatlakozáskor használatos beállítás
(13. oldal).

A beállító képernyő bezár, ha a kimeneti videofelbontás a HDMI High-Speed Transmission beállítással kerül
módosításra.

HDMI Color Space Auto Automatikusan kapcsolásra kerül az YCbCr és RGB videó
(HDMI színtávolság) YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:4:4 videojelhez alkalmas beállítás.

YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:2 videojelhez alkalmas beállítás.

RGB (16 - 235) Videojelek továbbítása RGB formátumban. Ezt a beállítást
célszerű alkalmazni, ha túl tömörek a színek, és egységes fekete
színben jelennek meg a sötét képrészletek az RGB (0-255)
beállítás mellett.

RGB (0 - 255) Videojelek továbbítása RGB formátumban. Ezt a beállítást
célszerű alkalmazni, ha túl halványak a színek, és nem megfelelő
mélységű a fekete árnyalat az RGB (16-235) beállítás mellett.

Általában a videojelek optimális továbbítására szolgáló Auto beállítás az ajánlott

HDMI Audio Out Auto A lehető legtöbb hangcsatorna kerül a kimenetre. Ha a csatornák
száma nem csökken lineáris PCM konverzió nélkül, akkor azok
(HDMI audiokimenet) változatlanul kerülnek a kimenetre (45. oldal).

PCM Ezzel a beállítással keverve kerül a kimenetre a másodlagos és az
interaktív audió, illetve a mintavételezési frekvenciának prioritása
van a csatornák száma felett (45. oldal).

KURO LINK On (bekapcsol) A HDMI kábellel csatlakoztatott AV eszköz távvezérlője végzi a
lejátszó kezelését (14. oldal).

Off (kikapcsol) Ennél a beállításnál a HDMI kábellel csatlakoztatott AV eszköz
távvezérlőjével nem kezelhető a lejátszó.

Display Power On On Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha azt szeretnénk, hogy a tévé
Off mindig bekapcsoljon a lejátszás indításakor vagy a Home Menu
(tévé bekapcsolása) vagy Home Media Gallery megjelenítésekor.

* csak akkor Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretnénk, hogy a tévé
érvényes, ha a bekapcsoljon a lejátszás indításakor vagy a Home Menu vagy
KURO LINK Home Media Gallery megjelenítésekor.
beállítása az On

Display Power Off On Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha azt szeretnénk, hogy a lejátszó
Off kikapcsoljon a TV kikapcsolásakor.
(tévé kikapcsolása)
Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretnénk, hogy a
* csak akkor lejátszó kikapcsoljon a TV kikapcsolásakor.
érvényes, ha a
KURO LINK
beállítása az On

PQLS Auto PQLS funkció engedélyezése (14. oldal)

* csak akkor Off (kikapcsol) PQLS funkció letiltása (14. oldal).
érvényes, ha a
KURO LINK
beállítása az On

Hálózat IP Address Ezzel a funkcióval állítható be a lejátszó és a DNS szerver IP címe (41. oldal).
(IP cím) Csak akkor kell beállítani a proxy szervert, ha az internetes szolgáltató ezt előírja (41. oldal).
Ezzel az opcióval jeleníthetők meg a hálózati beállítások (41. oldal).
Proxy Server

Display Network
Configuration
(hálózati konfiguráció
megjelenítése)

38

BDP-LX52

Beállítás Opciók Magyarázat

Connection Test Ezzel az opcióval tesztelhető a hálózati kapcsolat (42. oldal).
(kapcsolat tesztje)

Nyelvi beállítások( OSD Language English (angol) Angol nyelvű képernyőmenü megjelenítése.
(OSD menünyelv) elérhető nyelvek
A képernyőmenü nyelve a rendelkezésre álló nyelvek közül
választható.

Audio Language English (angol) Az angol az alapértelmezett szinkronnyelv mind a BD-ROM, mind
(szinkronnyelv) a DVD-Video lemezek esetében.

* Egyes lemezek nem elérhető nyelvek Az alapértelmezett szinkronnyelvet a rendelkezésre álló nyelvek
támogatják a váltást közül lehet kiválasztani a BD-ROM és a DVD-Video lemezek
számára.

Other (egyéb) Továbblépés a következő oldalra az alapértelmezett szinkronnyelv
kiválasztásához. A nyelv közvetlenül és kódszám megadásával is
beállítható (47. oldal).

Ha nincs egyik nyelv sem beállítva a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválaszt egyet a regisztrált
nyelvek közül.

Subtitle Language English (angol) Az angol az alapértelmezett feliratnyelv mind a BD-ROM, mind a
(feliratnyelv) DVD-Video lemezek esetében.

* Egyes lemezek nem elérhető nyelvek Az alapértelmezett feliratnyelvet a rendelkezésre álló nyelvek
támogatják a váltást közül lehet kiválasztani a BD-ROM és a DVD-Video lemezek
számára.

Other (egyéb) Továbblépés a következő oldalra az alapértelmezett feliratnyelv
kiválasztásához. A nyelv közvetlenül és kódszám megadásával is
beállítható (47. oldal).

Ha nincs egyik nyelv sem beállítva a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválaszt egyet a regisztrált
nyelvek közül.

BDMV/DVD-Video w/Subtitle Language A BD-ROM és DVD-Video menünyelve a beállított feliratnyelvhez
Menu Lang (feliratnyelv szerint) igazodik.
(menünyelv)
elérhető nyelvek Az alapértelmezett menünyelvet a rendelkezésre álló nyelvek
* Egyes lemezek nem közül lehet kiválasztani a BD-ROM és a DVD-Video lemezek
támogatják a váltást számára.

Other (egyéb) Továbblépés a következő oldalra az alapértelmezett menünyelv
kiválasztásához. A nyelv közvetlenül és kódszám megadásával is
beállítható (47. oldal).

Ha nincs egyik nyelv sem beállítva a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválaszt egyet a regisztrált
nyelvek közül.

Subtitle Display On (bekapcsol) Feliratozás engedélyezése.
(feliratozás Off (kikapcsol) Feliratozás letiltása. Egyes lemezeknél nem lehetséges a letiltás.
megjelenítés)

Lejátszás Still Picture Field Szüneteltetett lejátszásnál megőrzi a képstabilitást.
(állókép) Frame
Szüneteltetett lejátszásnál biztosítja a képminőséget (gyakran a
képstabilitás rovására).

Auto Automatikus állókép-megjelenítési beállítás a lemez típusa szerint.

Angle/Secondary On Ezzel a beállítással választható ki a kameraállás, másodlagos
jelzés Off videó vagy másodlagos audió jelzése a tévé képernyőjén (25. és
(kameraállás / 26. oldal).
másodlagos videó és
audió) Ezzel az opcióval állítható be, ha nem szeretnénk megjeleníteni a
tévé képernyőjén a kameraállás, másodlagos videó vagy audió
jelzését.

DivX VOD Regisztrációs kód Megjeleníti a DivX VOD fájlok lejátszásához szükséges
regisztrációs kódot (9. oldal).

Hybrid Disc Playback BD Kettő vagy több rétegű (BD és DVD vagy CD) hibrid lemezek BD
DVD rétegének lejátszása.
(hibrid lemezek
lejátszása) Kettő vagy több rétegű (BD és DVD) hibrid lemezek DVD
rétegének lejátszása. Ha nincs DVD réteg, akkor a BD réteg
lejátszása történik meg.

CD Kettő vagy több rétegű (BD és CD) hibrid lemezek CD rétegének
lejátszása. Ha nincs CD réteg, akkor a BD réteg lejátszása jön
létre.

39

BDP-LX52

Beállítás Opciók Magyarázat

A beállítás módosításakor vegyük ki a lemezt a lemeztálcából.

BDMV/BDAV BDMV A BDMV és BDAV formátumok mindegyikét tartalmazó BD-R/-RE
lejátszás prioritása lemezek BDMV formátumának kiválasztása a lejátszáshoz.

BDAV A BDMV és BDAV formátumok mindegyikét tartalmazó BD-R/-RE
lemezek BDAV formátumának kiválasztása a lejátszáshoz.

A beállítás módosításakor vegyük ki a lemezt a lemeztálcából.

Adatkezelés Individual/Shared Ezzel a funkcióval jeleníthető meg a BD-LIVE és BONUSVIEW funkciókra az adatok listája,
Data Erase és elvégezhető az adatok törlése.
(egyedi/megosztott
adatok törlése)

A beállítás módosítása esetén vegyük ki a lemezt a lemeztálcából.

Application Data Ezzel a funkcióval törölhetők a könyvjelzők, a játékok csúcspontszámai és egyéb adatok
Erase (alkalmazási (42. oldal).
adatok törlése)

A beállítás módosítása esetén vegyük ki a lemezt a lemeztálcából.

Storage Format Ezt a funkciót kell használni annak a tárolóeszköznek a formatálására, amelyekről a
(tárolási formátum) BD-LIVE és BONUSVIEW funkciók használják az adatokat (42. oldal)

A beállítás módosítása esetén vegyük ki a lemezt a lemeztálcából.

Setup Navigator (beállító- Beállítások a Setup Navigator menüben (18. oldal).
navigátor)

Gyerekzár Set Password (jelszó- A szülői felügyeleti funkcióhoz szükséges jelszó beállítása és módosítása a korlátozást
beállítás és -csere)
támogató DVD-Video lejátszás szabályozása céljából (43. oldal).

DVD-Video Parental Szülői felügyeleti szint módosítása (43. oldal).
Lock

BDMV Parental Lock Korhatár beállítása (43. oldal).

Country Code Ország- és körzetkód beállítása (43. oldal).

Opciók Output Terminal Ezzel a funkcióval választhatjuk ki, hogy melyik kimenetre kell küldeni a lejátszó audio- és
(kimeneti aljzat) videojeleit (43. oldal)

On Screen Display On (bekapcsol) Műveleti kijelzés (lejátszás, stop stb.) engedélyezése a TV
(OSD kijelzés) képernyőn.

Off (kikapcsol) Műveleti kijelzés (lejátszás, stop stb.) letiltása.

Screen Saver On (bekapcsol) A képernyőkímélő automatikusan aktiválásra kerül, ha a lejátszás
(képernyőkímélő) leállítása után nincs működtetés 1 percnél hosszabb ideig.

A képernyőkímélő automatikusan aktiválásra kerül, ha a Home
Menu vagy Home Media Gallery megjelenítése után nincs
működtetés 1 percnél hosszabb ideig a BD vagy DVD lemez
lejátszása közben.

Az audió CD és audiofájlok esetén a képernyőkímélő
automatikusan aktiválásra kerül, nem működtetünk semmilyen
gombot 1 percnél hosszabb ideig, akár az audió CD vagy audiofájl
lejátszása alatt is.

A képernyőkímélő kikapcsol, amikor a lejátszóval vagy a
távvezérlővel valamilyen műveletet hajtunk végre.

Off (kikapcsol) A képernyőkímélő nem kerül aktiválásra.

Auto Power Off On Ezzel az opcióval kapcsolható ki automatikusan a készülék (a
Off készülék automatikusan kikapcsol, ha nem hajtunk végre
(automatikus semmilyen műveletet 30 percen át).
kikapcsolás)
Ennél a beállításnál nem kapcsol ki automatikusan a készülék.

Software Update Ezzel a funkcióval ellenőrizhető, hogy rendelkezésre áll-e szoftverfrissítés. A frissített verzió
(szoftver frissítése) letölthető a hálózati szerverről (44. oldal).

40

BDP-LX52

» IP cím beállítása

1 Használjuk a gombokat a Network „ IP

Address „ Next Screen elem kiválasztásához,

majd nyomjuk meg az ENTER gombot.

2 Használjuk a / gombokat a lejátszó

vagy DNS szerver IP címének beállításához,

majd nyomjuk meg az ENTER gombot.

• Use - Ezt az opciót kell kiválasztani proxy
szerver használata esetén.

• Not Use - Ezt az opciót kell kiválasztani, ha
nem használunk proxy szervert.

Use opció választása esetén folytassuk a 3.
lépéssel.

3 Használjuk a gombokat a

szerverválasztási módszer kijelöléséhez, majd

• Auto Set IP Address nyomjuk meg a ª gombot.

On - Ezzel a beállítással a lejátszó IP címe • IP Address - IP cím megadása.
automatikusan beállításra kerül. Ezt akkor kell
választani, ha DHCP szerverfunkcióval rendelkező • Server Name - Szervernév megadása.
szélessávú routert vagy modemet használunk.
A lejátszó részére a DHCP szerver automatikusan 4 IP cím vagy szervernév megadása
kijelöli az IP címet.
Használjuk a 0-9 számgombokat a szám
Off - A lejátszó IP címét manuálisan kell beállítani.
Használjuk a 0-9 számgombokat az IP cím, az beviteléhez, ha a 3. lépésben a IP Address került
alhálózati maszk és az alapértelmezett gateway
megadásához. kiválasztásra. Használjuk a gombokat a

• Auto Set DNS Server Address kurzor mozgatásához. Használjuk a 0-9 gombokat

On - A DNS szerver automatikusan kapja az IP a karakterek beviteléhez, ha a 3. lépésben a Server
címet.
Name került kiválasztásra. A szervernév
Off - A DNS szerver IP címét automatikusan kell
beállítani. Használjuk a 0-9 számgombokat a megadásához használható karaktereket lásd az
szolgáltató által megadott IP cím megadásához a
DNS szerverre. alábbi táblázatban. A gomb többszöri

megnyomásával váltogathatunk a karakterek

között.

• Ha egymás után azonos gombbal elérhető két
karaktert szeretnénk megadni (pl. P és R),

akkor nyomjuk meg a ¨ gombot az első

karakter megadása után, majd írjuk be a

második karaktert.

• Ha az Auto Set IP Address beállítása az Off, • Használjuk a CLEAR gombot az utolsó
akkor az Auto Set DNS Server Address is Off karakter törléséhez.
lesz.
• Használjuk a gombot a megjelenített
• A DHCP szerverfunkcióval kapcsolatban
részletesebb információk találhatók a hálózati karakterek görgetéséhez, ha nem látható az
eszköz használati útmutatójában.
összes karakter.
• Az IP cím manuális megadásához szükség
lehet az internetes szolgáltató vagy hálózati
adminisztrátor segítségére.

» Proxy szerver beállítása 5 Adjuk meg a port számát.

Csak akkor állítsuk be a proxy szervert, ha az Nyomjuk meg a ª gombot, majd használjuk a 0-9
internetes szolgáltató kéri. számgombokat a szám beviteléhez.

1 Használjuk a gombokat a Network „

Proxy Server „ Next Screen menüelem

kiválasztásához, majd nyomjuk meg az ENTER 6 Nyomjuk meg az ENTER gombot.

gombot. » Hálózati beállítások megjelenítése

2 Használjuk a gombokat annak 1A gombokkal válasszuk ki a Network „

kiválasztására, hogy használunk-e proxy Display Network Configuration „ Next Screen

szervert vagy sem, majd nyomjuk meg a ª elemet, majd nyomjuk meg az ENTER gombot.

gombot.

41

BDP-LX52

Ekkor megjelenik a MAC cím, az IP cím, az Figyelem
alhálózati maszk, az alapértelmezett gateway és a
DNS szerver (elsődleges és másodlagos) • Időnként szükség van az adatok törlésére.
beállítása.
• Ne húzzuk ki a tápkábelt az adatok törlése
Ha az Auto Set IP Address beállítása az On, alatt.
akkor automatikusan megjelennek az értékek.
• Ez a művelet nem használható, ha lemez van
betöltve.

• A '0.0.0.0' jelenik meg, ha az egyes IP címek 1 Válasszuk ki a gombokkal a Data
nincsenek beállítva.
Management menüelemet, majd nyomjuk meg

az ENTER gombot.

» Hálózati kapcsolat tesztelése 2 Válasszuk ki a gombokkal a törlés

1 Válasszuk ki a gombokkal a Network „ menüt, majd nyomjuk meg az ENTER gombot.

Connection Text „ Start menüelemeket, majd • Individual/Shared Data Erase menü (egyedi
és megosztott adatok törlése)
nyomjuk meg az ENTER gombot.

A teszt befejezésekor megjelenik a hálózati Használjuk ezt az eljárást a BD-LIVE funkcióval

kapcsolat sikeres tesztelését jelző üzenet. Ha más letöltött vagy a BONUSVIEW funkcióval használt

üzenet jelenik meg, akkor ellenőrizzük a csatlakoz- adatok törlésére (8. oldal).

tatásokat és/vagy a beállításokat (17. és 41. oldal). Válasszuk ki a Next Sreen elemet, majd nyomjuk

» Átváltás másik nyelvre meg az ENTER gombot. Ekkor megjelenik a listát

tartalmazó képernyő.

1 Válasszuk ki a gombokkal a Language

menüelemet, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

2 Válasszuk ki a gombokkal az Audio

Language, Subtitle Language vagy BDMV/DVD-

Video elemeket, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

3 Válasszuk ki a gombokkal az Other

funkciót, majd nyomjuk meg az ENTER gombot.

4 Módosítsuk a nyelvet a gombok A lemeznév kiválasztása után törlésre kerülnek a

használatával, majd nyomjuk meg az ENTER-t. BD-LIVE funkcióval letöltött és a BONUSVIEW

funkcióval használt adatok.

A Shared Data elem kiválasztása esetén törlésre

kerül az összes olyan adat, amely a BD-LIVE

funkcióval került letöltésre és nem társítható a

lemezhez.

Használjuk a gombokat a törölni kívánt adatok

kiválasztásához, majd nyomjuk meg az ENTER
gombot.

• A nyelv a számgombokkal is módosítható. • Alkalmazási adatok törlése

Használjuk a gombokat a kurzor Number Ez az eljárás használható a BD-ROM alkalmazási
adatok törlésére (játékok csúcspontszámai,
mezőbe mozgatásához, használjuk a 0-9 könyvjelzők stb.).

számgombokat a sorszám megadásához, majd Válasszuk ki a Start parancsot, majd nyomjuk meg
az ENTER gombot.
nyomjuk az ENTER-t. Lásd: "Nyelvkód és az

ország-/területkód táblázat" (47. oldal). • Tárolóeszköz formátuma

• Ha olyan nyelvet állítunk be, amelyik nincs Ez az eljárás szolgál annak a tárolóeszköznek a
regisztrálva a BD/DVD lemezen, akkor a formatálására, amelyen tárolni kívánjuk a BD-LIVE
rendszer automatikusan kiválaszt egy nyelvet, funkcióval letöltött és a BONUSVIEW funkcióval
és a lejátszás ezen a nyelven történik. használt adatokat (8. oldal).

» A BD-khez és alkalmazási adatokhoz Ilyenkor a külső tárolóeszközön tárolt összes
hozzáadott adatok törlése adat törlésre kerül.
Ez az eljárás használható a BD-khez (a BD-LIVE
funkcióval letöltött és a BONUSVIEW funkcióval Válasszuk ki a Start parancsot, majd nyomjuk meg
használt adatok) és az alkalmazási adatokhoz az ENTER gombot.
hozzáadott adatok törlésére.
3 Használjuk a gombokat a Yes választ

kiválasztására, majd nyomjuk meg az ENTER

gombot.

42

BDP-LX52

» Jelszó regisztrálása és módosítása 1 Válasszuk ki a gombokkal a Parental

Használjuk az alábbi eljárást a gyerekzár Lock „ BDMV Parental Lock „Next Screen
beállításához szükséges kód regisztrálásához vagy
módosításához. elemeket, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

2 Adjuk meg a jelszót.

1 Válasszuk ki a gombokkal a Parental Használjuk a 0-9 vagy a gombokat a szám

Lock „ Set Password „ Next Screen elemeket, megadásához, és nyomjuk meg az ENTER-t.

majd nyomjuk meg az ENTER gombot. Használjuk a gombokat a kurzor

2 Adjuk meg a jelszót. mozgatásához.

Használjuk a 0-9 számgombokat vagy a 3 Módosítsuk a korhatárt.

gombokat a szám megadásához, majd nyomjuk A módosításhoz használjuk a 0-9 vagy a

meg az ENTER gombot a beállításhoz. gombokat a szám megadásához, majd nyomjuk

Használjuk a gombokat a kurzor meg az ENTER gombot.

mozgatásához. Használjuk a gombokat a kurzor

3 Adjuk meg újra a jelszót. mozgatásához.

Használjuk a 0-9 számgombokat vagy a

gombokat a szám megadásához, majd nyomjuk • Ha az Age Restriction beállítása a 255, akkor
a műsor megnézése nincs korlátozva.
meg az ENTER gombot a beállításhoz.

Használjuk a gombokat a kurzor

mozgatásához. » Ország-/területkód módosítása

• A jelszó módosításához adjuk meg az előzőleg 1 Válasszuk ki a gombokkal a Parental
regisztrált jelszót, majd adjuk meg az új jelszót.
Lock „ Country Code „Next Screen elemeket,

majd nyomjuk meg az ENTER gombot.

• Javasoljuk a jelszó feljegyzését. 2 Adjuk meg a jelszót.

• A jelszó elfelejtése esetén állítsuk vissza a Használjuk a 0-9 vagy a gombokat a szám
lejátszót a gyári alapállapotra, majd ismét
végezzük el a jelszó regisztrálását (44. oldal). megadásához, majd nyomjuk meg az ENTER

gombot.

» Szülői felügyeleti szint beállítása DVD Használjuk a gombokat a kurzor
lemezekhez
mozgatásához.
Egyes DVD-Video lemezek támogatják a szülői
felügyelet funkciót a tartalomtól függően. 3 Használjuk a gombokat az ország-
A megfelelő jelzés a lemezborítón van feltüntetve.
Az ilyen lemezek megtekintéséhez magasabb /területkód módosításához, majd nyomjuk meg
szintre kell beállítani a készüléken a felügyeleti
szintet. az ENTER gombot.

• Az ország-/területkódok módosíthatók a
számgombokkal is. Használjuk a

gombokat a kurzor Number mezőbe

1 Válasszuk ki a gombokkal a Parental mozgatásához, és írjuk be a kódot a

Lock „ DVD-Video Parental Lock „Next Screen számgombokkal, majd nyomjuk meg az ENTER

elemeket, majd nyomjuk meg az ENTER-t. gombot. Lásd a 47. oldalon a "Nyelvkód és az

ország-/területkód táblázat" részt.

2 Adjuk meg a jelszót. » Kimenetek beállítása

Használjuk a 0-9 vagy a gombokat a szám Ebben a menüben állítható be, hogy melyik
kimenetekről vehetők le a video- és audiojelek.
megadásához, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

Használjuk a gombokat a kurzor 1 Válasszuk ki a gombokkal az Options

mozgatásához. „ Output Terminal „Next Screen elemeket,

3 Módosítsuk a gombokkal a szintet, majd nyomjuk meg az ENTER gombot.

majd nyomjuk meg az ENTER gombot. 2 Válasszuk ki, majd állítsuk be a video- és
audiokimeneteket.

• A szint beállítható az Off opcióra vagy a Level1 Válasszuk ki az aktuálisan csatlakoztatott video- és
és Level8 szintek között. Az Off opció esetén a
műsor megnézése nincs korlátozva. audiokimeneteket.

» Korhatár módosítása a BD-ROM lemezekre Használjuk a / gombokat a
A pl. erőszakos jeleneteket tartalmazó BD-ROM
lemezek esetén a műsor megtekintése korlátozható kiválasztáshoz, majd nyomjuk meg az ENTER-t.
a BD-ROM lemezre beállított korhatárral.
Lásd a 18. oldalon a 4. lépést.

Ha a Video beállítása a COMPONENT VIDEO

vagy VIDEO, akkor nem hallható hang a HDMI

OUT kimeneten (figyelmeztető üzenet jelenik meg).

43

BDP-LX52

» Szoftver frissítése 5 Szoftver letöltésének indítása
A lejátszó szoftvere frissíthető, ha a készüléket A kijelzőn megjelenik a szoftver letöltési státusza.
LAN kábel használatával az internetre • Az internetes kapcsolat típusától függően a
csatlakoztatjuk. A szoftver frissítése előtt
ellenőrizzük, hogy a készülék csatlakoztatva van-e szoftver letöltéséhez hosszabb időre is szükség
az internetre, és elvégezték-e a megfelelő a lehet.
beállításokat (17. és 41. oldal).
6 Frissítés indítása
Figyelem Az előlap kijelzőn megjelenik a "DATA CHECK",
"WRT SYS1", "WRT DRV" és "WRT FLC" üzenet.
• Ne húzza ki a tápkábelt a szoftver frissítése • A szoftver frissítése hosszabb időt is igénybe
alatt. Ilyenkor ugyanis megszakad a frissítés és
meghibásodhat a lejátszó. vehet.

• Kétféle eljárás használható a szoftver 7 Frrissítés befejezése
frissítésére és letöltésére. Mindkét eljáráshoz Az előlap kijelzőjén megjelenik a "DOWNLOAD
hosszabb időre van szükség. OK" üzenet, és a lejátszó automatikusan kikapcsol.

• Az internetes csatlakozás típusától függően a Gyári alapbeállítások visszaállítása
letöltés nagyon hosszú ideig is eltarthat.
1 Legyen bekapcsolva a lejátszókészülék.
• A többi művelet nem hajtható végre a szoftver
frissítése alatt. Ezen kívül a frissítési folyamat 2 Állítsuk meg a lejátszást a STOP gombbal,
nem érvényteleníthető. és vegyük ki a lemezt a készülékből.

• Ha az előlap kijelzője ki van kapcsolva, akkor 3 A STOP lenyomva tartása közben
kapcsoljuk be az FL DIMMER gombbal. Ha a nyomjuk meg a STANDBY/ON gombot.
lejátszó szoftverének frissítését kikapcsolt Használjuk a lejátszó előlapján található gombokat.
előlappal végezzük, akkor ne húzzuk ki a
tápkábelt, amíg az FL OFF jelzés ki nem alszik.

• Az 1. - 4. lépést a felhasználónak kell • A gyári alapbeállítások visszaállítása után a
elvégeznie (szoftver letöltése az internetről). Setup Navigator menüben ismét el kell
végezni a lejátszó beállítását (18. oldal).
• A 5. - 7. lépéseket a lejátszó hajtja végre
(automatikusan) (szoftver frissítése). • A gyári alapbeállítások visszaállítása után
törlésre kerül a másodlagos videó (kép a
1 Leállított lejátszás mellett nyissuk meg a képbe), a másodlagos audió, könyvjelzők stb.
Home Menu képernyőt. összes adata.

Nyomjuk meg a HOME MENU gombot.

2 Válasszuk ki a gombokkal az Initial

Setup elemet, majd nyomjuk meg az ENTER

gombot.

3 Használjuk a gombokat az Options „

Software Update „ Start menüelemek

kiválasztásához, majd nyomjuk meg az ENTER

gombot.

• Ha a lejátszón a legfrissebb szoftver fut, akkor
megjelenik egy üzenet, amely közli, hogy nincs

szükség a frissítés elvégzésére.

4 Használjuk a gombokat a Yes válasz

kiválasztására, majd nyomjuk meg az ENTER

gombot.

• Megjelenik a Súgó menü, ha a lejátszó nem
csatlakozik az internetre. Ellenőrizzük a

csatlakozásokat és a beállításokat

(17. és 41. oldal).

44

BDP-LX52

Hangkimeneti beállítások

Az alábbi táblázatban összefoglalásra kerülnek az audiokimenetre kerülő jelek a lemezre rögzített anyag
formátumától és a készülék beállításától függően.

Figyelem
• Ha az Output Terminal beállítása az ANALOG AUDIO, akkor nem vehetők le audiojelek a HDMI OUT

vagy DIGITAL OUT kimenetről (18. és 43. oldal).
• Ha az Output Terminal beállítása a HDMI MAIN vagy a DIGITAL AUDIO, akkor az Output Terminal

menüben (18. és 43. oldal) beállított kimenet kivételével az összes kimeneten 2-csatornás lineáris PCM
audiojelek vehetők le.

1 A Dolby Digital Out menüelem Dolby Digital → PCM, a DTS Out menüelem DTS → PCM vagy az AAC Out menüelem AAC →
PCM beállítása esetén (37. oldal).

2 A Dolby Digital Out menüelem Dolby Digital 1/Dolby Digital 2, a DTS Out menüelem DTS 1/DTS 2 vagy az AAC Out menüelem
AAC beállítása esetén (37. oldal).

3 PCM vagy Auto beállítás esetén (HDMI Audio Out kimenet, 38. oldal).
4 Ha Dolby Digital vagy DTS Digital Surround jelfolyam távozik a kimeneten Dolby Digital 2-re állított Dolby Digital Out menüelem,

vagy DTS 2-re állított DTS Out menüelem mellett, akkor nem kerül keverésre a másodlagos audió és az interaktív audió a kimeneten.
5 Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio vagy DTS Digital Surround

bitfolyam kiadásakor nem kerül keverésre a másodlagos audió és az interaktív audió a kimeneten.
6 Ha a csatlakoztatott HDMI kompatibilis eszköz nem támogatja a Dolby TrueHD vagy a Dolby Digital Plus jelfolyamot, akkor lineáris

PCM (7.1-csatornás) Dolby Digital formátumban távozik a jel a kimeneten.
Amennyiben a csatlakoztatott HDMI kompatibilis eszköz nem támogatja a Dolby Digital jelfolyamot, akkor 2-csatornás lineáris PCM
formátumban távozik a jel a kimeneten.
7 576i/480i vagy 576p/480p kimeneti videofelbontás esetén kétcsatornás formátumban távozhat a jelfolyam, a HDMI High-Speed
Transmission beállítástól és/vagy a csatlakoztatott HDMI eszköztől függően (13. oldal).
8 576i/480i vagy 576p/480p kimeneti videofelbontás esetén Dolby Digital formátumban távozhat a jelfolyam, a HDMI High-Speed
Transmission beállítástól és/vagy a csatlakoztatott HDMI eszköztől függően (13. oldal).

45

BDP-LX52

9 Ha a csatlakoztatott HDMI eszköz nem kompatibilis a DTS-HD Master Audio vagy a DTS-HD High Resolution Audio jellel, akkor a
jelek levétele DTS Digital Surround jelfolyam formájában történik.
Ha a csatlakoztatott HDMI berendezés nem kompatibilis a DTS Digital Suroound jelfolyammal, akkor a jelek továbbítása 2-csatornás
lineáris PC formátumban történik.

10 576i/480i vagy 576p/480p kimeneti videofelbontás esetén DTS Digital Surround formátumban távozhat a jelfolyam, a HDMI High-
Speed Transmission beállítástól és/vagy a csatlakoztatott HDMI eszköztől függően.

• Csak 7.1 csatornás háttércsatornával kompatibilis. A 6.1 csatornás háttércsatorna 7.1 csatornás
formátumban kerül a kimenetre. Minden más esetben max 5.1 csatornás lesz a jelkimenet.

• Ha a lineáris PCM audiojelek továbbításakor a csatlakoztatott HDMI eszköz kompatibilis csatornáinak
száma kevesebb, akkor a jelkimenet az eszköz kompatibilitásának megfelelő számú csatornára továbbítja
a jeleket.

• Az audiojelek levétele a HDMI OUT (SUB) és DIGITAL OUT terminálról történik 48 kHz mintavételi
gyakorisággal (44.1 kHz az audió CD lemezek esetén).

46

BDP-LX52

Nyelvkódok és ország-/területkódok táblázata

» Nyelvkódok táblázata

» Ország-/területkódok táblázata

47

BDP-LX52

7. fejezet: Kiegészítő információk

A készülék áthelyezése Páralecsapódási problémák

Áthelyezés esetén első teendőként kapcsoljuk ki a Páralecsapódás keletkezhet a készülék
készüléket az előlapon lévő STANDBY/ON belsejében, ha hideg környezetből melegebb
gombbal. Várjuk meg, amíg eltűnik a kijelzőről a helyiségbe kerül, illetve hirtelen megemelkedik a
POWER OFF üzenet, várjunk legalább 10 környezeti hőmérséklet. A páralecsapódás csak
másodpercig, majd húzzuk ki a hálózati dugót a fali átmeneti üzemzavart okozhat. Ha bekövetkezik,
konnektorból. A készüléket soha ne mozgassuk bekapcsolás előtt hagyjuk egy-két órát a melegebb
felvétel és lejátszás, vagyis a lemez forgása környezetben, hogy a víz el tudjon párologni, és
közben. csak ezután kapcsoljuk be.

Telepítési tanácsok Páralecsapódás fordulhat elő nyáron is, ha a
lejátszót a légkondicionálóból érkező közvetlen
A készüléket a TV és az AV rendszer közelébe kell légáram éri. Ilyen esetben tegyük át a készüléket
telepíteni. egy másik helyre.
A készüléket ne helyezzük tévé vagy monitor
tetejére. Tartsuk távol a kazettás deckektől vagy Készülékház tisztítása
egyéb olyan komponensektől, amelyek működését
befolyásolják a mágneses hatások. A készülékház tisztítása normál esetben száraz,
Kerüljük az alábbi helyeket: puha ruhával történjék. A makacs szennyeződések
• Közvetlen napsugárzás hatásának kitett helyek. eltávolításához semleges mosószeres vízbe
• Párás vagy gyengén szellőző helyek. mártott, majd alaposan kicsavart ruha is
• Nagyon hideg vagy meleg helyek. használható. A nedves törlés után célszerű száraz
• Rezgésnek kitett helyek. ruhával áttörölni a készüléket.
• Poros helyek.
• Kormos, gőzzel telített vagy nagy hőhatásnak Tilos alkoholt, hígítót, benzint és más hasonló
vegyszereket használni, mert elváltozásokat
kitett (pl. konyha) helyek. okozhatnak a készülékház felületén. Nem ajánlott
gumitalpas eszközt huzamos ideig a készülék
» Készülék teteje tetején tartani.
Ne helyezzünk tárgyakat a készülék tetejére.
Az impregnált törlőkendők használata előtt el kell
» Szellőző nyílások olvasni a termék használati útmutatóját.
Ne használja a lejátszót szőnyegen, ágyon vagy
kanapén, és ne fedje le a készüléket stb. Ilyen A tisztítás megkezdése előtt áramtalanítani kell a
esetekben ugyanis nem lehetséges a hőelvezetés, készüléket a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.
ami a készülék meghibásodásához vezethet.
Működtetés üvegajtós szekrényben
» Hőhatás
Ne helyezzük a készüléket erősítőre vagy hőt Üvegajtós szekrényben (rackben) történő
kibocsátó készülékre. Rackbe szerelés esetén a működtetés során ügyelni kell arra, hogy a
készüléket minél távolabb helyezzük el az lemeztálca nyitásakor nyitva legyen az üvegajtó az
erősítőtől, mivel az erősítő is hőt bocsát ki. ütközés elkerülése érdekében.

A használaton kívüli készülék Olvasófej tisztítása
kikapcsolása
A készülék optikája normál használat során nem
A TV adás körülményeitől függően csíkosodás piszkolódhat be. Ha mégis bekövetkezik,
jelentkezhet a képernyőn a TV készülék rendellenes működést okozhat. Ilyen esetben
bekapcsolásakor, amennyiben a lejátszó be van forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez
kapcsolva. Ez nem jelent meghibásodást, a segítségért. A kereskedelmi forgalomban sokféle
készülék kikapcsolásával orvosolható a probléma. fejtisztítót lehet kapni, azonban a Pioneer nem
ajánlja ezek használatát.

Lemezek kezelése

Ne használjunk sérült vagy deformálódott
lemezeket.
Ne karcoljuk meg a lemez adathordozó felületét, és
ügyeljünk arra, hogy a lemez ne piszkolódjon be.
Ne helyezzünk be egyszerre egynél több lemezt a
készülékbe.

48

BDP-LX52

Ne ragasszunk papírt vagy ne helyezzünk címkét a Az erős szennyeződések eltávolításához
lemezre, illetve ne írjunk a lemez felületére használhatunk alkoholban enyhén megnedvesített
ceruzával, tollal, golyóstollal vagy egyéb éles ruhát vagy a kereskedelmi forgalomban kapható
tárggyal. Ezek ugyanis tönkretehetik a lemezt. speciális BD/DVD tisztítót. Tilos benzin, hígító vagy
a hagyományos bakelitlemezek tisztításához való
» A lemezek tárolása folyadék használata!
A használaton kívüli lemezeket minden esetben
tegyük vissza a tokjukba, és állítva tároljuk őket. » Használható lemezek
A lemezeket ne tegyük ki szélsőséges
hőmérsékletnek, nedvességnek vagy közvetlen Ez a készülék kizárólag hagyományos, azaz
napsugárzásnak. szabályosan kör alakú lemezek fogadására
Olvassuk el a lemezhez adott használati útmutatót. alkalmas.

» Lemeztisztítás A speciális formájú
A beszennyeződött, lemezek használata
poros lemezt töröljük át nem ajánlott. A Pioneer
puha, száraz ruhával, nem vállal felelősséget
mégpedig a közepétől a nem köralakú
kifelé irányuló lemezek használatából
mozdulatokkal. adódó károkért.

» Páralecsapódás a lemezeken
Ha a lemezt hideg helyről melegebb helyre visszük
(pl. télen), akkor a lemez felületén vízcseppek
képződhetnek. A lemez működtetésekor problémák
merülhetnek fel, ha a lemezfelület párás. A lemez
használata előtt töröljük le óvatosan a vízcseppeket
a lemez felületéről.

Hibaelhárítás

A rendeltetésszerű kezelésre vonatkozó instrukciók figyelmen kívül hagyása a készülék meghibásodásához
vezethet. A készülék rendellenes működése esetén tanulmányozzuk át az alábbi táblázat tartalmát. A hibás
működést a készülékhez csatlakoztatott komponensek is okozhatják, ezért olvassuk el a mellékelt kezelési
útmutatók idevágó fejezeteit is. Ha nem sikerül elhárítani a problémát az alábbi táblázat alapján, akkor
forduljunk a kijelölt Pioneer márkaszervizhez segítségért.

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
A behelyezett lemez lejátszható ezen
y A lemez lejátszása a készüléken? Ellenőrizzük, hogy a szóban forgó lemez lejátszható-e
nem lehetséges. ezen a készüléken
y A lemeztálca A fájl lejátszható ezen a készüléken? (7. oldal).
automatikusan kinyílik.
Vannak karcolások a lemezen? y Ellenőrizzük, hogy a szóban forgó fájl lejátszható-e
ezen a készüléken
Vannak szennyeződések a lemezen? (9. oldal).
Van a lemezre valamilyen címke y Ellenőrizzük, hogy a fájl nem sérült-e meg.
ragasztva?
A lemez megfelelően van behelyezve Előfordulhat, hogy a karcolások miatt nem játszható le
a lemeztálcába? a lemez.
Megfelelő a régiószám?
Tisztítsuk meg a lemezt.

A lemez elvetemedett és nem lejátszható.

y A lemez nyomtatott fele felfelé nézzen.
y Helyezze be megfelelően a lemeztálcába a lemezt.

Lásd a 9. oldalon a "Régiószámok" részt a lejátszón
használható lemezek régiószámát illetően.

49

BDP-LX52

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
Nem látható kép vagy a A videokábel megfelelően van
kép nem megfelelően csatlakoztatva? y Csatlakoztassuk megfelelően a kábelt az eszközhöz
jelenik meg. (13. oldal).
A videokábel megsérült? y A dugasz csatlakoztatása stabil és teljesen betolt
A kép kimerevedik és Megfelelő a csatlakoztatott tévé vagy állapotban legyen.
nem működtethetők az AV rendszer vagy erősítő
előlap és a távvezérlő bemenetének beállítása? Ha a kábelt sérült, akkor cseréljük ki.
gombjai. A videokimenetről továbbított képet a
VIDEO SELECT gombbal Olvassuk el a csatlakoztatott komponens használati
A mozgás választottuk ki? útmutatóját, majd kapcsoljunk a megfelelő bemenetre.
természetellenes vagy A videokimenet felbontása
a kép nem tiszta. megfelelően van beállítva? Nyomjuk meg a VIDEO SELECT gombot a
Nem jelenik meg kép videokimenet átkapcsolásához (21. oldal).
vagy a kép nem nagy y A lejátszó csatlakoztatásához
felbontású a BD használt HDMI kábel (pl. standard Használjuk az OUTPUT RESOLUTION gombot a
lemezek lejátszásakor. HDMI™ kábel) nagysebességű kimeneti video- és audiojelek felbontásának
HDMI™ kábel vagy sem? beállításához (21. oldal).
y HDMI kábel van használva a
beépített hangszínszabályzóhoz? A 1080p vagy Deep Color videojelek továbbítása során
problémák merülhetnek fel a felhasznált HDMI kábeltől
A csatlakoztatott tévé támogatja a vagy a lejátszó beállításától függően. Nyomjuk meg a
lejátszó kimenetén levehető videojel
keretsebességét? gombot a lejátszó előlapján található X gomb
lenyomva tartása közben a videokimenetek gyári
Megfelelően van beállítva az NTSC alapértékének visszaállításához. Ha ezután a
on PAL TV funkció? videojelek levételekor a 1080p vagy Deep Color
beállítást szeretnénk használni, akkor
Van DVI eszköz csatlakoztatva? csatlakoztassunk egy beépített hangszínszabályzóval
nem rendelkező tévét nagysebességű HDMI™
A HDMI Color Space beállítása kábellel, majd állítsuk vissza a lejátszó alapállapotát a
megfelelő? Setup Navigator menü használatával (18. oldal).

Ha nem támogatott keretsebesség esetén nem jelenik
meg kép, akkor a kép akkor sem jelenik meg, ha a
lejátszást leállítjuk. Ilyen esetben használjuk az alábbi
eljárást a lejátszó kimenetéről továbbított videojelek
keretsebességének átkapcsolásához.
Vegyük ki a lemezt, majd zárjuk be a lemeztálcát.
Ezután nyomjuk meg az OPEN/CLOSE gombot az
előlap X gombjának lenyomva tartása mellett a
csatlakoztatott tévé által támogatott keretsebesség
átkapcsolásához.

Ha a videojelek a lejátszó S-Video vagy Video
kimenetéről érkeznek, akkor ne feledkezzünk meg az
NTSC on PAL TV megfelelő beállításáról (37. oldal).

A kép megjelenítése nem megfelelő, ha DVI eszköz
van csatlakoztatva.

Módosítsuk a HDMI Color Space beállítást (38. oldal).

y Nyomjuk meg a STOP gombot a lejátszás
leállításához, majd indítsuk újra a lejátszást.
y Ha a lejátszás nem állítható le, akkor nyomjuk meg a
lejátszó előlapján a STANDBY/ON gombot a készülék
kikapcsolásához, majd kapcsoljuk vissza a készüléket.
y Ha a készülék nem kapcsolható ki, akkor tartsuk
lenyomva az előlap STANDBY/ON gombját 5
másodpercig. Ekkor a készülék kikapcsol.

Módosítsuk a Pure Cinema beállítást (34. oldal).

Egyes lemezek esetén nem lehetséges a videojelek
levétele a VIDEO vagy a COMPONENT VIDEO
kimenetekről. Ilyen esetben a csatlakoztatáshoz
használjunk HDMI kábelt (13. oldal).

50


Click to View FlipBook Version