The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-07-04 05:18:22

Pioneer MVH-X560BT HU

Pioneer MVH-X560BT HU

DIGITÁLIS MÉDIAVEVŐ

MVH-X560BT

Használati útmutató

MVH-X560BT

Tartalom

1. fejezet: Alapvető tudnivalók.................................. 3 Bluetooth Audio .................................................. 15
Bluetooth audió konfigurálása ............................ 15
Tudnivalók a készülékről .......................................... 3 Alapszintű műveletek.......................................... 15
Teendők hibás működés esetén .............................. 3 Kijelző átkapcsolása ........................................... 15
2. fejezet: Működtetés ................................................ 4 Működtetés speciális gombok használatával...... 15
Funkciók beállítása............................................. 16
Fejegység................................................................. 4 Hangbeállítások...................................................... 16
Kijelző....................................................................... 4 Rendszermenü ....................................................... 17
Megvilágítás színének kiválasztása.................... 18
Beállítások menü...................................................... 4 MIXTRAX mód jellemzői......................................... 19
Alapszintű műveletek ............................................... 5 MIXTRAX menü.................................................. 19
Kezdeti beállítások menü.................................... 20
Gyakran használt funkciók ....................................... 5 Rendszermenü ....................................................... 21
AUX forrás használata............................................ 21
Rádió........................................................................ 6 Kijelző átkapcsolása ........................................... 21
Alapszintű műveletek ........................................... 6 Teendők a nem kívánt kijelzések
Állomások elmentése és előhívása az egyes megjelenésekor .................................................. 21
hullámsávokra ...................................................... 6
Kijelző átkapcsolása............................................. 6 3. fejezet: Telepítés................................................... 22

Funkciók beállítása............................................... 6 Csatlakozások ........................................................ 22
A fejegység bemenetei és kimenetei .................. 22
USB eszközök.......................................................... 7 Kábelek bekötése ............................................... 23
Végerősítő (nem tartozék) .................................. 23
MTP kapcsolat ..................................................... 7
Alapszintű műveletek ........................................... 7 Beszerelés.............................................................. 23
MIXTRAX gombbal végezhető műveletek............ 8 DIN beszerelés ................................................... 24
Kijelző átkapcsolása............................................. 8 DIN beszerelés elölről ........................................ 24
Fájlok/műsorszámok kiválasztása a névlistából ... 8 DIN beszerelés oldalról....................................... 24
Működtetés speciális gombok használatával ....... 8 A készülék kivétele ............................................. 24
Az előlap levétele és visszahelyezése................ 25
Funkciók beállítása............................................... 8 Mikrofon felszerelése.......................................... 25
Mikrofon felszerelése a napellenzőre ................. 25
iPod .......................................................................... 9 Mikrofon felszerelése a kormányoszlopra........... 25
Alapszintű műveletek ........................................... 9 Mikrofonszög beállítása ...................................... 25
MIXTRAX gombbal végezhető műveletek............ 9
Kijelző átkapcsolása............................................. 9 Kiegészítő információk ............................................ 26
Tallózás a műsorszámok között ........................... 9
Működtetés speciális gombok használatával ....... 9 Hibaelhárítás .......................................................... 26
Aktuálisan lejátszás alatt álló műsorszámhoz Hibaüzenetek.......................................................... 26
társított műsorszámok lejátszása ....................... 10 Kezelési útmutató ................................................... 27

A készülék iPod funkcióinak használata az iPod USB eszközök .................................................... 27
egységről............................................................ 10 iPod .................................................................... 28
Tömörített audiofájlok kompatibilitása (USB).......... 28
Funkciók beállítása............................................. 10 WMA................................................................... 28
MP3 .................................................................... 28
A csatlakoztatott eszközre telepített alkalmazás WAV ................................................................... 28
használata.............................................................. 11 Kiegészítő információk ....................................... 28
USB eszközök .................................................... 28
Információk a csatlakoztatott egység iPod kompatibilitás.................................................. 28
kompatibilitásáról ............................................... 11 Hangfájlok sorrendje........................................... 29
USB eszközök .................................................... 29
Indítási eljárás iPhone felhasználók részére ...... 11 Orosz karaktertáblázat........................................ 29
Bluetooth profilok.................................................... 29
Indítási eljárás okostelefon esetén ..................... 11 Szerzői jog és védjegyek ........................................ 30
Alapszintű műveletek ......................................... 11 Műszaki jellemzők .................................................. 31
Kijelző átkapcsolása........................................... 11

Funkciók beállítása............................................. 12

Buetooth vezeték nélküli technológia használata... 12

Bluetooth telefon használata .............................. 12

Kihangosított telefonálás konfigurálása.............. 12
Alapszintű műveletek ......................................... 12
Telefonszámok elmentése és előhívása ............ 12
Kijelző átkapcsolása........................................... 12

Beszédfelismerés használata............................. 13

Csatlakoztatás menü használata ....................... 13

Telefon menü használata ................................... 14
Funkciók és működtetés..................................... 15

2

MVH-X560BT

1. FEJEZET: ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott. FIGYELEM

Kérjük, mindenképpen olvassa el ezt használati • A készülék nem érintkezhet folyadékkal.
útmutatót, hogy megismerje a készülék helyes kezelési Elektromos áramütés lehet a következmény.
módját. Nagyon fontos a kézikönyvben szereplő összes Ugyanakkor a keletkezett füst vagy túlmelegedés
figyelmeztetés betartása. Az útmutatót mindig kárt tehet a készülékben is.
biztonságos és hozzáférhető helyen tartsa, mivel
bármikor szüksége lehet rá. • A Pioneer CarStereo-Pass csak Németországban
használatos.

• A hangerőt mindig úgy állítsa be, hogy a külső
zajok hallhatók maradjanak.

• Védje a készüléket nedvességtől.

Ha el szeretné dobni a terméket, ne keverje a háztartási Teendők hibás működés esetén
szemét közé. A hatályos jogszabályokkal összhangban
az elektromos termékek számára külön gyűjtőhelyek Ha a készülék nem megfelelően működik, akkor lépjen
állnak rendelkezésre, ahol biztosítani tudják a kapcsolatba a viszonteladóval vagy a legközelebbi
berendezések megfelelő kezelését, helyreállítását és PIONEER szervizzel.
újrahasznosítását.

Az EU 25 tagállamában, Svájcban és Norvégiában a
magán háztartások ingyen adhatják le a már nem
használt elektromos termékeket a kijelölt
gyűjtőhelyeken vagy a kereskedőknél (hasonló
termékek vásárlásakor). A fentiektől eltérő országok
esetén keresse meg a helyi hatóságokat, ahol
tájékoztatást tudnak adni az ártalmatlanítás törvényes
módszeréről.

A fentiek betartásával biztosítható, hogy az eldobott
termékek megfelelő kezelésben részesüljenek, az előírt
módon végezzék a helyreállításukat és
újrafelhasználásukat, így megakadályozható, hogy kárt
tegyenek a környezetben és az emberi egészségben.

Tudnivalók a készülékről

A készülék tunerének frekvenciái nyugat-európai, ázsiai,
közel-keleti, afrikai és óceániai használatra vannak
beállítva. Más régiókban történő használata nem
kielégítő vételt eredményezhet. Az RDS (rádiós
adatrendszer) funkció csak ott működik, ahol az FM
rádióadók RDS jeleket sugároznak.

FIGYELMEZTETÉS

• A készülék beépítését és javítását kizárólag
szakember végezheti. Az elektromos
berendezések és gépjárműtartozékok házilag
történő, nem szakszerű beszerelése és javítása
elektromos áramütést és egyéb veszélyes
helyzetet okozhat.

• Ne működtesse a készüléket vezetés közben.
A készülék kezelőszerveinek használata előtt
hajtson le az útról és parkoljon le biztonságos
helyen.

3

MVH-X560BT

2. FEJEZET: MŰKÖDTETÉS

Fejegység [10] (véletlen/kevert sorrendű lejátszás)
[11] (ismétlés)

[12] (Bluetooth jelzés)
[13] (Bluetooth audiojelzés)
[14] (Bluetooth telefonjelzés)
[15] (iPod vezérlés)

Azt jelzi, hogy a készülék iPod funkcióit az iPod
egységről működtetik.

[1] SRC/OFF (forrás kiválasztása és kikapcsolás) Beállítások menü
[2] LEVER kar
[3] MULTI-CONTROL (multifunkciós) gomb 1 A készülék telepítése után forgassa a
[4] (list) gomb gyújtáskapcsolót az ON állásba.
[5] (telefon)
[6] BAND/ (iPod) gomb Ekkor megjelenik a SET UP menü.
[7] (visszaléptetés)/DIMMER (fényerő) gomb
[8] MIX (MIXTRAX) gomb 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a YES
[9] 1/ – 6/ gombok válasz megjelenítéséhez.
[10] DISP gomb ■ Ha nem használja 30 másodpercen át a beállítások
[11] Előlapkioldó gomb
menüt, akkor az eltűnik a kijelzőről.
Kijelző ■ Ha nem most szeretné elvégezni a beállításokat,

[1] Fő információs szekció akkor forgassa el a multifunkciós gombot a NO
• Tuner: hullámsáv és frekvencia válasz megadásához.
• RDS: műsorszolgáltató neve, PTY adatok és
egyéb szöveges információk 3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a
• USB eszköz és iPod: lejátszásból eltelt idő és kiválasztáshoz.
szöveges információk
4 Az alábbi műveletekkel végezhető el a
[2] (automatikus hívásfogadás) menüelemek beállítása.
Világít az automatikus hívásfogadás aktivált A következő menüopció csak a kiválasztás
állapotában. jóváhagyása után jeleníthető meg.

[3] LANGUAGE (többnyelvű megjelenítés)
Alsóbb mappa- vagy menüszint rendelkezésre
állását jelzi. Ez a készülék a tömörített audiofájlok szöveges
információit is meg tudja jeleníteni (beágyazott angol,
[4] (list) jelzés orosz és török nyelv esetén is).
[5] Segédinformációs szekció • Ha a beágyazott nyelv és a kiválasztott nyelv
[6] LOC (lokális kereső hangolás)
[7] TP (közlekedési információk sugárzása) beállítása nem azonos, akkor nem garantálható a
[8] TA (közlekedési hírbemondás) szöveges információk pontos megjelenítése.
[9] (hangminőség visszaállítása) • Előfordulhat, hogy egyes karakterek megjelenítése
nem megfelelő.
1 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához.
ENG (angol) — PYC (orosz) — TUR (török)
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot a kiválasztás
jóváhagyásához.

CLOCK SET (óra beállítása)

1 Forgassa el a multifunkciós gombot az órabeállító
menü kiválasztásához.
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot a percbeállítás
kiválasztásához.
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a percérték
megadásához.
4 Nyomja meg a multifunkciós gombot a kiválasztás
jóváhagyásához.

4

MVH-X560BT

FM STEP (FM hangolási lépésköz) Előlap visszahelyezése

Az FM STEP menüelem használható FM hangolási 1 Csúsztassa balra az előlapot.
lépésköz (kereső hangolás) megadásához.
1 Forgassa el a multifunkciós gombot az FM 2 Nyomja be az előlap jobb oldalát a stabil
hangolási lépésköz megadásához. illeszkedéshez.
100 (100 kHz) — 50 (50 kHz) Ha az előlapot megpróbálja a helyére erőltetni, akkor
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot a kiválasztás annak következménye az előlap vagy fejegység
jóváhagyásához. sérülése lehet.
Ekkor megjelenik a QUIT üzenet a kilépés jelzéséhez.
• Az FM hangolási lépésköz alapbeállítása az Bekapcsolás

50 kHz. 1 Nyomja meg az SRC/OFF gombot a készülék
• Az AF és TA funkció bekapcsolt állapotában az bekapcsolásához.

kereső hangolás akkor is 50 kHz, ha a 100 kHz Kikapcsolás
beállítás van kiválasztva.
1 Tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot a készülék
5 A beállítás befejezéséhez forgassa el a kikapcsolásához.
multifunkciós gombot a YES válasz
kiválasztásához. Forrás kiválasztása
■ Ha ismét módosítani szeretné a beállítást, akkor
1 Használja az SRC/OFF gombot az alábbi források
forgassa el a multifunkciós gombot a NO válasz közötti váltogatáshoz:
kiválasztásához. RADIO — USB/iPod — APP (alkalmazás) — AUX —
BT AUDIO
6 Nyomja meg a multifunkciós gombot a • Az MTP kapcsolat alatt az USB MTP jelzés látható.
kiválasztáshoz.
Hangerő beállítása
Megjegyzések
• A menüopciók a SYSTEM és az INITIAL menüből 1 Forgassa el a multifunkciós gombot a hangerő
beállításához.
választhatók ki. A beállítások részletesebb leírását
lásd a "Rendszermenü" és a "Kezdeti beállítások" Megjegyzés
részekben. Amennyiben a készülék kék/fehér kábele az autó
• A beállítások menü az SRC/OFF gomb automatikus antennarelé-vezérlő kapcsához van
megnyomásával zárható be. csatlakoztatva, úgy az autóra szerelt antenna kinyúlik,
amikor a készülékforrást bekapcsolják. Az antenna
Alapszintű műveletek behúzásához ki kell kapcsolni a forrást.

Fontos Gyakran használt funkciók
• Az előlapot mindig óvatosan vegye le és tegye
Visszatérés az előző kijelzésre
vissza.
• Az előlapot ne érje túlzott rázó hatás. Visszatérés az előző listára (egy szinttel magasabb
• Az előlapot ne érje közvetlen napsugárzás vagy mappa)
1 Nyomja meg a /DIMMER gombot.
nagyon magas hőmérséklet.
• Az előlap levétele előtt kössön le minden kábelt és Visszatérés a normál kijelzésre

berendezést a készülékről, hogy ne fordulhasson Kilépés a főmenüből
elő a készülék vagy annak belsejének 1 Nyomja meg a BAND/ gombot.
meghibásodása.
Visszatérés a normál kijelzésre a listából
Előlap levétele
1 Nyomja meg a BAND/ gombot.
1 Nyomja meg a levétel gombot az előlap
kioldásához.
2 Tolja az előlapot felfelé (I), majd húzza maga felé
(II).

3 A levett előlapot mindig védőtokban vagy -tasakban
tárolja.

5

MVH-X560BT

Rádió Megjegyzések

Alapszintű műveletek • Ha a FREQUENCY beállítás esetén nem
jeleníthető meg a műsorszolgáltató neve, akkor
Kijelző átkapcsolása helyette az adó frekvenciája látható. Ha a készülék
felismeri a műsorszolgáltató nevét, akkor az jelenik
Hullámsáv kiválasztása meg a frekvencia helyett,
1 Nyomja meg a BAND/ gombot a megfelelő
hullámsáv (FM1, FM2, FM3 FM sávok vagy MW/LW • A hullámsávtól függően a szöveges információk
sáv) megjelenítéséhez. különbözőek lehetnek.

Programozott állomások kiválasztása • A módosítható szöveges információkat tartalmazó
tételek a területtől függnek.
1 Forgassa el a LEVER kart.
• Válassza ki a SEEK menü PCH (programozott PTY funkciók használata

csatorna) elemét a funkció használatához. Lehetőség van az állomások behangolására a PTY
(műsortípus) adatok használatával.
Kézi hangolás (lépésről-lépésre)
RDS állomás keresése PTY információk szerint
1 Forgassa el a LEVER kart.
• Válassza ki a SEEK menü MAN (kézi hangolás) 1 Nyomja meg a (lista) gombot.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a műsortípus
elemét a funkció használatához. kiválasztásához.
NEWS/INFO (hírek/információk) — POPULAR
Keresés (népszerű műsorok) — CLASSICS (klasszikusok) —
OTHERS (egyéb)
1 Tartsa lenyomva a LEVER kart. 3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a keresés
• A LEVER kar lenyomva tartásával lehetséges az megkezdéséhez.
A készülék ekkor elkezdi a kiválasztott műsortípust
állomások kihagyása. A kereső hangolás a LEVER szolgáltató állomás keresését. Az állomás
kar elengedésekor kezdődik. megtalálásakor megjelenik a műsorszolgáltató neve.
• A keresés visszavonásához nyomja meg ismét a
Megjegyzések
• A beállításokról részletesebb információk multifunkciós gombot.
• Egyes állomások esetén a sugárzott műsor eltérhet
olvashatók a "SEEK (LEVER hangolás beállítása)"
funkció leírásánál. a jelzett PTY típustól.
• A készülék AF (alternatív frekvenciakeresés) • Ha a készülék nem talál a kiválasztott
funkciója be- és kikapcsolható. Az AF funkciót ki
kell kapcsolni a normál hangolási művelethez (lásd műsortípusnak megfelelő műsort, akkor a kijelzőn
az "AF (alternatív frekvenciakeresés)" funkció kb. 2 másodpercig megjelenik a NOT FOUND
leírását. üzenet, majd a tuner visszaáll az eredeti állomásra.

Állomások elmentése és előhívása az egyes PTY lista
hullámsávokra
Memóriagombok használata A PTY listáról részletesebb információk találhatók az
alábbi weboldalon:
1 Az állomások elmentéséhez hajtsa végre az http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/
alábbi műveleteket: CarAudio/PTYhtml
Tartsa lenyomva a megfelelő (1/ – 6/ ) gombot,
amíg a memóriahely sorszámának villogása meg nem Funkciók beállítása
szűnik.
2 Beprogramozott állomások előhívása: 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
A hallgatni kívánt állomás kiválasztásához nyomja meg megjelenítéséhez.
a megfelelő (1/ – 6/ ) gombot.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
Kijelző átkapcsolása menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
a FUNCTION menü kiválasztásához.
Szöveges információk kiválasztása
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkciók
1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók kiválasztásához.
közötti választáshoz:
• FREQUENCY (műsorszolgáltató neve vagy Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.
■ MW/LW hullámsáv kiválasztása esetén csak a
frekvencia)
• BRDCST INFO (műsorszolgáltató neve / PTY BSM, LOCAL és SEEK funkciók választhatók ki.

információ)
• CLOCK (forrásnév és óra)

6

MVH-X560BT

FM SETTING (FM hangminőség beállítása) Válassza a MAN (kézi hangolás) opciót a kézi felfelé
vagy lefelé hangoláshoz vagy a PCH (programozott
A hangminőség beállítható az FM sávon sugárzott jel csatorna) opciót a programozott csatornák közötti
minőségének megfelelően. átkapcsoláshoz.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a MAN vagy
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási PCH opció kiválasztásához.
mód kiválasztásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő USB eszközök
beállítás kiválasztásához.
MTP kapcsolat
• STANDARD – Standard beállítás.
• HI-FI – Ez a beállítás előnyben részesíti a kiváló MTP kompatibilis Android eszközök (Android OS 4.0
vagy fejlettebb verzió) csatlakoztathatók MTP
minőségű sztereó hangzást. kapcsolaton át az USB forrás használatával. Az Android
• STABLE – Ez a beállítás előnyben részesíti az eszközök csatlakoztatásához az eszköz tartozékaként
adott kábelt használja.
alacsony zajszintű monó hangzást.
Megjegyzések
BSM (legjobb vételű adók elmentése) • Ez a funkció nem kompatibilis a MIXTRAX móddal.
• Ez a funkció nem kompatibilis a WAV lejátszással.
A BSM (legjobb vételű adók elmentése) funkció
lehetővé teszi a hat legjobb vételű adó frekvenciáinak Alapszintű műveletek
automatikus tárolását azok jelerősség szerinti
sorrendjében. Műsorszámok lejátszása az USB tárolóeszközről.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a BSM funkció 1 Nyissa ki az USB csatlakozó fedelét.
bekapcsolásához. 2 Csatlakoztassa az USB eszközt USB kábel
használatával.
A visszavonáshoz nyomja meg ismét a multifunkciós
gombot. Az USB eszközön tárolt fájlok lejátszásának
leállítása
REGIONAL (regionális vétel)
1 Az USB eszköz bármikor lecsatlakoztatható.
Az AF funkció bekapcsolt állapotában a regionális
funkció a regionális műsorokat sugárzó állomásokra Mappa kiválasztása
korlátozza a kiválasztást.
1 Nyomja meg a 1/ vagy 2/ gombot.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a regionális
funkció be- vagy kikapcsolásához. Műsorszám kiválasztása

LOCAL (lokális kereső hangolás) 1 Forgassa el a LEVER kart.

A lokális kereső hangolás során a rendszer csak azokat Gyorskeresés előre/vissza
a rádióállomásokat hangolja be, amelyek elég erős jelet
sugároznak a megfelelő vételhez. 1 Tartsa lenyomva, és forgassa jobbra vagy balra a
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő LEVER kart.
beállítás kiválasztásához. • Tömörített audió lejátszásakor nem hallható hang a

FM: OFF – LV1 – LV2 – LV3 – LV4 gyors előre- vagy visszacsévélés alatt.

MW/LW: OFF – LV1 – LV2 Visszatérés a gyökérkönyvtárba

A legmagasabb szint beállítása esetén csak a 1 Tartsa lenyomva a BAND/ gombot.
legjobban fogható állomások hangolhatók be, míg az
alacsonyabb szint esetén a gyengébb vételű állomások Átkapcsolás a memóriaeszközök között
kiválasztása is lehetséges.
Ha egynél több tömegtár-kompatibilis USB
TA (közlekedési hírek vételének készenléti módja) memóriaeszköz van csatlakoztatva, akkor a lejátszás
átkapcsolható az eszközök között.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a közlekedési 1 Nyomja meg a BAND/ gombot.
hírbemondás készenléti módjának be- vagy • Maximum 32 különböző memóriaeszköz közötti
kikapcsolásához.
átkapcsolás hajtható végre.
AF (alternatív frekvenciakeresés)
Megjegyzés
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az AF funkció Ha nem használja az USB tárolóeszközt, akkor ne
be- vagy kikapcsolásához. feledkezzen meg annak lekötéséről.

NEWS (műsor megszakítása hírekkel)

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a NEWS
funkció be- vagy kikapcsolásához.

SEEK (bal/jobb gomb beállítása)

A készülék LEVER karjához funkció rendelhető hozzá.

7

MVH-X560BT

MIXTRAX gombbal végezhető műveletek Működtetés speciális gombok használatával

MIXTRAX mód be-/kikapcsolása Lejátszás ismétlési tartományának kiválasztása

Ez a mód nem használható az USB MTP kapcsolat 1 Nyomja meg a 6/ gombot az alábbi opciók
létrehozásakor. közötti választáshoz:
1 Nyomja meg a MIX gombot a MIXTRAX mód • ALL – Összes fájl megismétlése
be-/kikapcsolásához. • ONE – Az aktuális fájl megismétlése
• A MIXTRAX mód részletesebb leírását lásd a • FLD – Az aktuális mappa megismétlése

“MIXTRAX mód jellemzői” részben. Műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása
• A MIXTRAX mód bekapcsolt állapotában nem
1 Nyomja meg az 5/ gombot a véletlen sorrendű
érthető el a hangminőség visszaállítása funkció. lejátszás be- vagy kikapcsolásához.
A műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása a
Kijelző átkapcsolása kiválasztott ismétlési tartományon belül történik.
• A véletlen sorrendű lejátszás alatt a LEVER kar
Szöveges információk kiválasztása
jobbra forgatásával léphet tovább a következő
1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók műsorszámra. A LEVER kar balra forgatásakor a
közötti választáshoz: rendszer elölről indítja az aktuális műsorszám
lejátszását.
MP3/WMA/WAV
• TRACK INFO (műsorszám címe/előadó Lejátszás szüneteltetése

neve/album címe) 1 Nyomja meg a 4/ / gombot a lejátszás
• FILE INFO (fájlnév/mappanév) szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
• ELAPSED TIME (műsorszám sorszáma és
Tömörített audió kiemelése és gazdag hangzás
lejátszási idő) visszaállítása (hangminőség visszaállítása funkció)
• CLOCK (forrásnév és óra)
• SPEANA (színképelemző) 1 Használja a 3/S.Rtrv gombot az alábbi opciók
közötti választáshoz:
Fájlok/műsorszámok kiválasztása a 1 – 2 – OFF (kikapcsolva)
névlistából 1 jelzi a kis tömörítési arányt, míg 2 a nagy tömörítési
arányt.
1 Nyomja meg a gombot a • A kezelőgombok nem használhatók a MIXTRAX
fájlok-/műsorszámok névlistájának aktiváláshoz.
2 Használja a multifunkciós gombot a megfelelő mód bekapcsolt állapotában.
fájlnév (vagy mappanév) kiválasztásához.
Funkciók beállítása
Fájl vagy mappa kiválasztása
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
1 Forgassa el a multifunkciós gombot. megjelenítéséhez.

Lejátszás 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
1 A fájl vagy műsorszám kiválasztása után nyomja a FUNCTION menü kiválasztásához.
meg a multifunkciós gombot. Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.
• Az S.RTRV funkció nem érthető el a MIXTRAX
Fájlok (vagy mappák) listájának megtekintése a
kiválasztott mappában mód bekapcsolt állapotában.

1 A mappa kiválasztása után nyomja meg a S.RTRV (hangminőség visszaállítása)
multifunkciós gombot.
Automatikusan kiemeli a tömörített audiót és
Műsorszám lejátszása a kiválasztott mappából visszaállítja a gazdag hangzást.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
1 A mappa kiválasztása után tartsa lenyomva a beállítás kiválasztásához.
multifunkciós gombot. Részleteket lásd a "Tömörített audió kiemelése és
gazdag hangzás visszaállítása (hangminőség
visszaállítása funkció)" részben.

8

MVH-X560BT

iPod Lejátszás

Alapszintű műveletek 1 A műsorszám kiválasztása után nyomja meg a
multifunkciós gombot.
iPod lejátszás
Műsorszámok listájának megtekintése a
1 Csatlakoztassa az iPod eszközt az USB kábelre. kiválasztott kategóriában

Műsorszám (jelenet) kiválasztása 1 A kategória kiválasztása után nyomja meg a
multifunkciós gombot.
1 Forgassa el a LEVER kart.
Műsorszám lejátszása a kiválasztott kategóriából
Gyorskeresés előre vagy vissza
1 A kategória kiválasztása után tartsa lenyomva a
1 Forgassa el balra vagy jobbra, és tartsa lenyomva multifunkciós gombot.
a LEVER kart.
Keresés a listában ábécé szerint
Album kiválasztása
1 A kiválasztott kategória listájának megjelenítésekor
1 Nyomja meg a 1/ vagy 2/ gombot. nyomja meg a gombot az ábécé szerinti keresés
bekapcsolásához.
Megjegyzések 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a betűk
• Az iPod egység nem kapcsolható be vagy ki, ha a kiválasztásához.
3 Nyomja meg a multifunkciós gombot az ábécé
vezérlés mód beállítása a CONTROL AUDIO. szerinti lista megjelenítéséhez.
• Az iPod egység csatlakoztatása előtt kösse le a • A keresés visszavonásához nyomja meg a

fejhallgatót. /DIMMER gombot.
• A gyújtáskapcsoló OFF pozícióba állítása után két
Megjegyzések
perccel az iPod egység is kikapcsol.
• Számítógépes alkalmazással (MusicSphere)
MIXTRAX gombbal végezhető műveletek létrehozott lista is lejátszható. Az alkalmazás
letölthető a weboldalunkról.
MIXTRAX mód be-/kikapcsolása
• A PC alkalmazással (MusicSphere) létrehozott
1 Nyomja meg a MIX gombot a MIXTRAX mód lejátszási listák rövidített alakban jelennek meg.
be-/kikapcsolásához.
• A MIXTRAX mód részletesebb leírását lásd a Működtetés speciális gombok használatával

“MIXTRAX mód jellemzői” részben. Lejátszás ismétlési tartományának kiválasztása

Kijelző átkapcsolása 1 Nyomja meg a 6/ gombot az alábbi opciók
közötti választáshoz:
Szöveges információk kiválasztása • ONE – Az aktuális műsorszám megismétlése
• ALL – A kiválasztott listában található összes
1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók
közötti választáshoz: műsorszám megismétlése
• TRACK INFO (műsorszám címe/előadó • Ha a CONTROL mód beállítása a Ctrl iPod, akkor

neve/album címe) az ismétlődő lejátszás tartománya azonos lesz a
• ELAPSED TIME (műsorszám sorszáma és csatlakoztatott iPod egységen kiválasztottal.

lejátszási idő) Kevert sorrendű (shuffle) lejátszás tartománya
• CLOCK (forrásnév és óra)
• SPEANA (színképelemző) 1 Nyomja meg a 5/ gombot az alábbi opciók
közötti választáshoz:
Tallózás a műsorszámok között • SNG – A kiválasztott listában található

1 Nyomja meg a gombot a listakeresés műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása.
kezdőmenüjének megjelenítéséhez. • ALB – A véletlenszerűen kiválasztott albumon

2 Használja a multifunkciós gombot a található műsorszámok egymást követő lejátszása.
kategória/műsorszám kiválasztásához. • OFF – A lejátszás nem véletlen sorrendű.

Műsorszám vagy kategória nevének módosítása Az összes műsorszám véletlen sorrendű lejátszása
(shuffle all)
1 Forgassa el a multifunkciós gombot.
Lejátszási lista — előadó — album — műsorszám — 1 Nyomja meg a 5/ gombot a kevert sorrendű
podcast — műfaj — zeneszerző — audiobook lejátszási mód bekapcsolásához.
• A kevert sorrendű lejátszási mód kikapcsolásához

válassza ki az OFF beállítást. Lásd: "Véletlen
sorrendű lejátszás tartományának kiválasztása".

9

MVH-X560BT

Lejátszás szüneteltetése y Nyomja meg a BAND/ gombot a CONTROL
mód bekapcsolásához.
1 Nyomja meg a 4/ / gombot a lejátszás • CONTROL iPod – A fejegység iPod funkciója a
szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
csatlakoztatott iPod egységről működtethető.
Tömörített audió kiemelése és gazdag hangzás • CONTROL AUDIO – A fejegység iPod funkciója a
visszaállítása (hangminőség visszaállítása funkció)
fejegységről működtethető.
1 Használja a 3/S.Rtrv gombot az alábbi opciók
közötti választáshoz: Megjegyzések
1 – 2 – OFF (kikapcsolva) • A CONTROL mód CONTROL iPod-ra történő
1 jelzi a kis tömörítési arányt, míg 2 a nagy tömörítési
arányt. átkapcsolásakor a lejátszás szünetel. Működtesse
az iPod egységet a lejátszás folytatásához.
Aktuálisan lejátszás alatt álló • Az alábbi funkciók akkor is elérhetők a készülékről,
műsorszámhoz társított műsorszámok ha a CONTROL mód beállítása a CONTROL iPod.
lejátszása — Szüneteltetés
— Gyorskeresés előre/vissza
Az alábbi listákból végezhető a műsorszámok — Műsorszám (fejezet) kiválasztása
lejátszása. • A hangerő csak a fejegységről állítható be.
• Az aktuálisan lejátszás alatt álló előadó
Funkciók beállítása
albumlistája.
• Az aktuálisan lejátszás alatt álló album 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
megjelenítéséhez.
műsorszámlistája.
• Az aktuálisan lejátszás alatt álló műfaj albumlistája. 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
1 Tartsa lenyomva a gombot a társított a FUNCTION menü kiválasztásához.
lejátszási mód kiválasztásához.
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkciók
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a kiválasztásához.
módosításhoz, majd nyomja meg a kiválasztáshoz. Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.
• ARTIST – Az aktuálisan lejátszás alatt álló előadó • Az AUDIO BOOK funkció nem áll rendelkezésre,

albumának lejátszása. ha a CONTROL mód beállítása a CONTROL iPod.
• ALBUM – Az aktuálisan lejátszás alatt álló album Lásd a "Fejegység iPod funkcióinak használata az
iPod eszközről" részt.
valamelyik műsorszámának lejátszása.
• GENRE – Az aktuálisan lejátszás alatt álló műfaj AUDIO BOOK (audiobook sebessége)

valamelyik albumának lejátszása. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
A kiválasztott műsorszám/album lejátszása az aktuális mód kiválasztásához.
műsorszám után következik. 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a kedvenc
beállítás kiválasztásához.
Megjegyzések • FASTER – A normál sebességnél gyorsabb
• A kiválasztott műsorszám/album lejátszása a
lejátszás
társított kereséstől eltérő funkció kiválasztásával • NORMAL – Normál sebességű lejátszás
vonható vissza (pl. gyorskeresés előre és vissza). • SLOWER – A normál sebességnél lassúbb
• A lejátszásra kiválasztott műsorszámtól függően az
aktuálisan lejátszás alatt álló műsorszám vége és a lejátszás
kiválasztott műsorszám/album eleje levágásra
kerülhet. S.RTRV (hangminőség visszaállítása)

A készülék iPod funkcióinak használata az 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
iPod egységről beállítás kiválasztásához.
Részleteket lásd a "Tömörített audió kiemelése és
A készülék iPod funkciói a csatlakoztatott iPod gazdag hangzás visszaállítása (hangminőség
egységről is vezérelhetők. visszaállítása funkció)" részben.
A CONTROL iPod mód nem kompatibilis az alábbi
iPod modellekkel.
• Első generációs iPod nano.
• iPod with video

10

MVH-X560BT

A csatlakoztatott eszközre telepített • A Pioneer nem vállal felelősséget a helytelen vagy
alkalmazás használata hibás App-alapú tartalmak miatt bekövetkező
semmilyen eseményért.
A fejegység használható az iPhone eszközre vagy
okostelefonra telepített alkalmazásokkal közvetített • A támogatott alkalmazások tartalma és
jelfolyamok lejátszására, a műsorszámok vezérlésére, működőképessége az App-szolgáltatók
vagy egyszerűen csak a jelfolyamok lejátszására. felelőssége.

Fontos Indítási eljárás iPhone felhasználók részére

A harmadik fél által szolgáltatott appok használata 1 Csatlakoztassa az iPhone eszközt az USB
személyi azonosítók megadását is igényelheti, akár bemenetre.
felhasználói fiók létrehozásával vagy egyéb módon,
illetve egyes alkalmazások feltétele a térinformatikai 2 Válassza ki a "WIRED in APP CONN. SET"
adatok rendelkezésre állása. A HARMADIK FÉL ÁLTAL beállítást. Lásd az APP CONN. SET (APP
SZOLGÁLTATOTT ÖSSZES APP A SZOLGÁLTATÓ csatlakoztatási mód beállítása) funkció leírását.
KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK, IDE
ÉRTVE A FELHASZNÁLÓI ADATOK GYŰJTÉSÉT ÉS 3 Kapcsoljon át az APP forrásra.
BIZTONSÁGÁT ÉS AZ ADATVÉDELMI
GYAKORLATOT. A HARMADIK FÉL ÁLTAL 4 Indítsa el az iPhone eszközre telepített
SZOLGÁLTATOTT APPOKHOZ TÖRTÉNŐ alkalmazást, majd kezdje el a lejátszást.
HOZZÁFÉRÉSSEL A FELHASZNÁLÓ ELFOGADJA A
SZOLGÁLTATÓ FELTÉTELEIT ÉS ADATVÉDELMI Indítási eljárás okostelefon esetén
IRÁNYELVEIT. HA NEM ÉRT EGYET BÁRMELYIK
SZOLGÁLTATÓ FELTÉTELEIVEL VAGY NEM JÁRUL 1 Csatlakoztassa az okostelefont a fejegységre a
HOZZÁ ADOTT ESETBEN A TÉRINFORMATIKAI Bluetooth kapcsolat használatával. Lásd a
ADATOK HASZNÁLATÁHOZ, AKKOR NE "Csatlakoztatás menü használata" részt.
HASZNÁLJA A HARMADIK FÉL ÁLTAL
SZOLGÁLTATOTT APPOT. 2 Válassza ki a "BLUETOOTH in APP CONN. SET"
beállítást. Lásd az APP CONN. SET (APP
Információk a csatlakoztatott egység csatlakoztatási mód beállítása) funkció leírását.
kompatibilitásáról
3 Kapcsoljon át az APP forrásra.
Az alábbiakban részletesen ismertetjük, hogy milyen
aljzatokra van szükség, ha a fejegységgel használni 4 Indítsa el az okostelefonra telepített alkalmazást,
szeretné az iPhone eszközre vagy az okostelefonra majd kezdje el a lejátszást.
telepített alkalmazást.
Alapszintű műveletek
iPhone felhasználók
Műsorszám kiválasztása
• Ez a funkció az iPhone és iPod touch eszközökkel
kompatibilis. 1 Forgassa el a LEVER kart.

• iOS 5.0 vagy fejlettebb operációs rendszer alatt kell Gyorskeresés előre vagy vissza
működnie az eszköznek.
1 Forgassa el balra vagy jobbra, és tartsa lenyomva
Okostelefon felhasználók a LEVER kart.

• Android OS 2.3 vagy fejlettebb operációs rendszer Lejátszás szüneteltetése
alatt kell működnie a készüléknek.
1 Nyomja meg a BAND/ gombot a lejátszás
• Az eszköznek támogatnia kell a Bluetooth SPP szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
(soros port) és A2DP (bővített szintű
audiomegosztás) profilokat. Kijelző átkapcsolása
Az eszköz Bluetooth kapcsolaton át
csatlakoztatható a fejegységre. Szöveges információk kiválasztása
1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók
• Nem garantálható a kompatibilitás az összes közötti választáshoz:
Android eszközre. • TRACK INFO (műsorszám címe/előadó
A fejegység és az Android eszköz közötti
kompatibilitásról további részletek olvashatók a neve/album címe)
weboldalunkon. • APP NAME (alkalmazás neve)
• ELAPSED TIME (lejátszási idő)
Megjegyzések • CLOCK (forrásnév és óra)
• SPEANA (színképelemző)
• Olvassa el weboldalunkon a támogatott iPhone és
okostelefon alkalmazások listáját.

11

MVH-X560BT

Funkciók beállítása Hívás befejezése gombot.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü 1 Nyomja meg a
megjelenítéséhez.
Beérkező hívás visszautasítása
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg 1 A hívás fogadásakor tartsa lenyomva a
a FUNCTION menü kiválasztásához. gombot.

3 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkciók Várakoztatott hívás fogadása gombot.
kiválasztásához.
Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki. 1 A hívás fogadásakor nyomja meg a

PAUSE (szünet) Átkapcsolás a tartásban lévő hívófelek között

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a lejátszás 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot.
szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
Várakoztatott hívás visszautasítása
S.RTRV (hangminőség visszaállítása)
1 Tartsa lenyomva a gombot.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához. Beszélgetőpartner hallgatási hangerejének
1 – 2 – OFF (kikapcsolva) beállítása
1 jelzi a kis tömörítési arányt, míg 2 a nagy tömörítési
arányt. 1 Forgassa el a LEVER kart a beszélgetés közben.
• A privát mód bekapcsolt (ON) állapotában ez a

funkció nem használható.

Privát mód be- és kikapcsolása

1 Nyomja meg a BAND/ gombot a beszélgetés
közben.

Buetooth vezeték nélküli technológia Megjegyzés
használata
Ha a mobiltelefonon a privát mód van kiválasztva, akkor
Bluetooth telefon használata előfordulhat, hogy nem használható a kihangosított
mód.
Fontos
Telefonszámok elmentése és előhívása
• Ha a telefont Bluetooth kapcsolaton át
csatlakoztatja a fejegység készenléti módjában, 1 A telefonszámok elmentéséhez hajtsa végre az
akkor az akkumulátor lemerülhet, ha a motort nem alábbi műveleteket: Tartsa lenyomva a megfelelő
járatja. 1/ – 6/ gombot.

• A működtetés függhet a mobiltelefon típusától. Az alábbi funkciók használhatók a telefonszámok
• A vezető figyelmét elterelő bővített szintű memóriában történő elmentéséhez. Lásd a "Telefon
menü használata" részt.
műveletek (pl. számok tárcsázása, telefonkönyv • MISSED (nem fogadott hívások)
használata stb.) nem használhatók vezetés közben. • DIALLED (tárcsázott hívások)
A művelet megkezdése előtt parkoljon le a • RECEIVED (fogadott hívások)
gépjárművel biztonságos helyen, és húzza be a • PHONEBOOK (telefonkönyv)
kéziféket.
2 Beprogramozott telefonszámok előhívása:
Kihangosított telefonálás konfigurálása Nyomja meg a megfelelő 1/ – 6/ gombot.

1 Csatlakoztatás 3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás
kezdeményezéséhez.
Használja a "Bluetooth telefoncsatlakozás" menüt. Lásd
a "Csatlakozás menü használata" részt. Kijelző átkapcsolása

2 Funkciók beállítása Szöveges információk kiválasztása

Használja a "Bluetooth telefonfunkciók" menüt. Lásd a A hívás közben módosítható a kijelzett információ.
"Telefon menü használata" részt. 1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók
közötti választáshoz:
Alapszintű műveletek • Hívásidő
• Másik fél neve
Telefonhívás kezdeményezése • Másik fél telefonszáma

1 Lásd a "Telefon menü használata" részt.

Beérkező hívás fogadása gombot.

1 A hívás fogadásakor nyomja meg a

12

MVH-X560BT

Beszédfelismerés használata A kapcsolat megteremtésekor az eszköznév mellett
megjelenik a * jelzés.
Ez a funkció olyan iPhone eszközökre használható,
amelyek képesek a hangfelismerésre és Bluetooth • Ez a funkció nem használható, ha nincs kiválasztva
kapcsolaton át vannak csatlakoztatva. eszköz az eszközlistából.

1 Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot a DEL DEVICE (berendezés törlése az eszközlistából)
hangfelismerés mód kiválasztásához.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot, majd mód kiválasztásához.
beszéljen a mikrofonba a beszédhangos parancsok
kiadásához. 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a törölni kívánt
eszköz nevének kiválasztásához.
A hangfelismerés mód befejezéséhez nyomja meg a
BAND/ gombot. • Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot a
Bluetooth eszköz címe és neve közötti
Megjegyzések átkapcsoláshoz.
• A hangfelismerő funkcióról részletesebb
3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a DELETE
információk olvashatók az iPhone egység YES opció megjelenítéséhez.
használati útmutatójában.
• A hangvezérlések felismeréséhez és pontos 4 Nyomja meg a multifunkciós gombot az
értelmezéséhez biztosítani kell a megfelelő eszközinformációk törléséhez az eszközlistából.
körülményeket.
• Ne feledkezzen meg arról, hogy az ablakokon • Ez a funkció nem használható, ha nincs kiválasztva
befúvó szél vagy a gépjármű külső környezetéből eszköz az eszközlistából.
származó zajok zavarhatják a hangvezérlés
működését. • A funkció használata alatt ne állítsa le a motort.
• A hang optimális felfogásához a mikrofont
közvetlenül és megfelelő távolságban kell ADD DEVICE (új eszköz csatlakoztatása)
elhelyezni a vezető előtt.
• Ha a parancs indítása után túl hamar kezd el 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a keresés
beszélni, akkor meghiúsulhat a hangfelismerés. indításához.
• Lassan, megfontoltan és tisztán beszéljen.
• A visszavonáshoz nyomja meg a keresés alatt a
Csatlakoztatás menü használata multifunkciós gombot.

Fontos • Ha a készülék nem talál elérhető mobiltelefonokat,
A csatlakoztatott berendezések működése nem akkor a NOT FOUND üzenet látható.
garantálható, ha egyszerre egynél több Bluetooth
eszköz van csatlakoztatva (pl. telefon és audiolejátszó). 2 Forgassa el a multifunkciós gombot az eszköz
kiválasztásához az eszközlistából.
1 Tartsa lenyomva a gombot csatlakozás
menü megjelenítéséhez. • Ha nem jelenik meg a keresett eszköz, akkor
■ Ez a művelet nem végezhető el telefonhívás válassza ki a RE-SEARCH parancsot.

közben. • Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot a
Bluetooth eszköz címe és neve közötti
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkciók átkapcsoláshoz.
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a kiválasztott
Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki. eszköz csatlakoztatásához.
• A csatlakoztatás befejezéséhez ellenőrizze az
DEVICELIST (berendezés csatlakoztatása vagy
leválasztása az eszközlistából) eszköznevet (Pioneer BT), majd adja meg az
eszköz PIN kódját.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
mód kiválasztásához. • A PIN kód alapértelmezett beállítása a 0000. Ez a
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a kód módosítható.
csatlakoztatni/leválasztani kívánt eszköz nevének
kiválasztásához. • A fejegységen és a Bluetooth eszközön
• Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot a megjelenhet egy 6-jegyű szám.

Bluetooth eszköz címe és neve közötti Válassza ki a YES választ, ha a fejegységen és a
átkapcsoláshoz. Bluetooth eszközön megjelenített 6-jegyű szám
3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a kiválasztott azonos.
eszköz csatlakoztatásához/leválasztásához. • A fejegység kijelzőjén megjelenik egy 6-jegyű szám.
A kapcsolat létrehozása után ez a szám eltűnik.

• Ha nem sikerül a fejegység használatával
létrehozni a kapcsolatot, akkor használja az
eszközt a csatlakoztatás elvégzéséhez.

• Három eszköz párosítása után megjelenik a
DEVICE FULL üzenet, és nem lehet végrehajtani új
párosítást. Ilyen esetben először törölni kell egy
párosított eszközt.

A. CONN (Bluetooth eszköz automatikus csatlakoztatása)

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az
automatikus csatlakozási mód be- vagy
kikapcsolásához.

13

MVH-X560BT

VISIBLE (a készülék láthatóságának beállítása) Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.

A Bluetooth láthatóság bekapcsolható, hogy egyéb MISSED (nem fogadott hívások)
berendezések is fel tudják ismerni a fejegységet. DIALLED (tárcsázott hívások)
RECEIVED (fogadott hívások)
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a készülék
láthatóságának be- vagy kikapcsolásához. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a
telefonszámlista megjelenítéséhez.
PIN CODE (PIN kód megadása)
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a név vagy a
PIN kód megadására van szükség a Bluetooth telefonszám kiválasztásához.
kapcsolat jóváhagyásához. Az alapértelmezett kód a
0000. Szükség esetén a kód módosítható. 3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás
kezdeményezéséhez.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
mód kiválasztásához. PHONE BOOK (telefonkönyv)

2 Forgassa el a multifunkciós gombot a számok A telefonban rögzített partnerek normál esetben
kiválasztásához. automatikusan átküldésre kerülnek a telefon
csatlakoztatásakor. Ha ez nem történik meg, akkor
3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a kurzor használja a telefon menürendszerét a partnerek
következő pozícióra mozgatásához. átküldésére. A telefon menü használatakor a fejegység
láthatóságának bekapcsolt állapotban kell lennie. Lásd
4 A PIN kód megadása után tartsa lenyomva a a VISIBLE (készülék láthatóságának beállítása) funkció
multifunkciós gombot. leírását.

• A multifunkciós gomb megnyomásával visszatérhet 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a SEARCH
a PIN kód beviteli képernyőjére, és szükség esetén funkció (ábécé szerinti lista) megjelenítéséhez.
elvégezhető a módosítás.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a keresett név
DEV. INFO (Bluetooth eszköz címének kijelzése) első betűjének kiválasztásához.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási • Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot a
mód kiválasztásához. megfelelő karaktertípus kiválasztásához.
TOP (ábécé) – OAA (görög ábácé) – BCE (cirill
2 Forgassa el a multifunkciós gombot az ábécé)
eszközinformáció megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a regisztrált
Eszköz neve – Bluetooth eszközcím névlista megjelenítéséhez.

GUEST MODE (vendég üzemmód) 4 Forgassa el a multifunkciós gombot a keresett név
kiválasztásához.
Ha ebben az üzemmódban párosítást szeretne
végrehajtani, és már előzőleg megtörtént három eszköz 5 Nyomja meg a multifunkciós gombot a
párosítása, akkor a készülék automatikusan átkapcsol a telefonszámlista megjelenítéséhez.
DEL DEVICE képernyőre, és felszólít az eszköz
törlésére. Lásd a DEL DEVICE (berendezés törlése az 6 Forgassa el a multifunkciós gombot a hívni kívánt
eszközlistából) funkció leírását. telefonszám kiválasztásához.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a vendég 7 Nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás
üzemmód be- vagy kikapcsolásához. kezdeményezéséhez.

A. PAIRING (automatikus párosítás) PRESET 1-6 (beprogramozott telefonszámok)

Ha ez a funkció be van kapcsolva, és iPhone eszköz 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
van csatlakoztatva az USB aljzatra, akkor a rendszer mód kiválasztásához.
automatikusan felszólít a fejegység és az iPhone 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
eszköz párosítására. memóriahely kiválasztásához.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az 3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás
automatikus párosítás be- vagy kikapcsolásához. kezdeményezéséhez.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el a
• Az 1/ – 6/ gombokkal közvetlenül is
használt iOS verzió miatt. előhívhatók a beprogramozott telefonszámok.
A telefonszámok beprogramozásáról részletesebb
Telefon menü használata információk olvashatók a "Telefonszámok
elmentése és előhívása" részben.
1 Nyomja meg a gombot a PHONE menü
előhívásához. PHONE FUNC (telefonfunkciók)

2 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkciók Ebben a menüben az A. ANSR, R.TONE és PB INVT
kiválasztásához. funkciók állíthatók be. Részleteket a lásd a "Funkciók
és működtetés" részben.

14

MVH-X560BT

Funkciók és működtetés A fejegységet párosítani kell a Bluetooth lejátszóval.

1 Hívja elő a PHONE FUNC menüt. 1 Csatlakoztatás
Lásd a PHONE FUNC (telefonfunkciók) funkció leírását. Használja a "Bluetooth telefoncsatlakozás" menüt. Lásd
a "Csatlakozás menü használata" részt.
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot a
funkciómenü megjelenítéséhez. Alapszintű műveletek

3 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkciók Gyorskeresés előre vagy vissza
kiválasztásához.
1 Forgassa el balra vagy jobbra, és tartsa lenyomva
Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki. a LEVER kart.

A. ANSR (automatikus hívásfogadás) Műsorszám kiválasztása

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az 1 Forgassa el a LEVER kart.
automatikus hívásfogadás be- vagy kikapcsolásához.
Lejátszás indítása
R.TONE (csengőhang kiválasztása)
1 Nyomja meg a BAND/ gombot.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a csengőhang
be- vagy kikapcsolásához. Kijelző átkapcsolása

PB INVT (nevek sorrendje a telefonkönyvben) Szöveges információk kiválasztása

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a 1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók
telefonkönyvben regisztrált nevek sorrendjének közötti választáshoz:
megfordításához. • DEVICE INFO (eszköznév)
• TRACK INFO (műsorszám címe/előadó
Bluetooth Audio
neve/album címe)
Fontos • ELAPSED TIME (műsorszám sorszáma és

• A készülék az alábbi két szinten végzi a Bluetooth lejátszási idő)
lejátszó vezérlését a csatlakoztatott Bluetooth • CLOCK (forrásnév és óra)
egységtől függően. • SPEANA (színképelemző)

— A2DP profil (bővített szintű audiomegosztási profil): Működtetés speciális gombok használatával
Ezen a szinten csak a zeneszámok lejátszása
lehetséges. Lejátszás ismétlési tartományának kiválasztása
Az A2DP kapcsolat csak APP (okostelefon) és BT
AUDIO módban használható. 1 Nyomja meg a 6/ gombot az ismétlési tartomány
beállításához.
— AVRCP profil (Audio/Video távvezérlés profil): Ezen • A csatlakoztatott Bluetooth lejátszótól függően
a szinten a lejátszás, szüneteltetés, dalválasztás stb.
funkciók használhatók. előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.
• Az ismétlési tartomány függ a használt Bluetooth
• Ha a fejegységgel Bluetooth lejátszót szeretne
használni, akkor olvassa el mind a fejegység, mind lejátszótól.
a lejátszó útmutatóját.
Műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása
• Mivel a mobiltelefonról küldött jel zajt okozhat, ezért
a telefont lehetőleg ne használja, amikor 1 Nyomja meg az 5/ gombot a véletlen sorrendű
zeneszámokat hallgat a Bluetooth lejátszóról. lejátszás be- vagy kikapcsolásához.
• A véletlen sorrendű lejátszási tartomány függ a
• A Bluetooth lejátszó hangját a rendszer elnémítja a
telefon használata alatt. használt Bluetooth lejátszótól.

• A Bluetooth lejátszó használata alatt nem Lejátszás szüneteltetése
végezhető el a Bluetooth telefon automatikus
csatlakoztatása. 1 Nyomja meg a 4/ / gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
• A lejátszás akkor is folytatódik, ha a Bluetooth
lejátszóról átkapcsolnak egy másik forrásra a dal Tömörített audió kiemelése és gazdag hangzás
hallgatása közben. visszaállítása (hangminőség visszaállítása funkció)

• A fejegységre csatlakoztatott Bluetooth lejátszó 1 Használja a 3/S.Rtrv gombot az alábbi opciók
típusától függően egyes funkciók esetén közötti választáshoz:
előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kezelőfelület 1 – 2 – OFF (kikapcsolva)
és az információs kijelző. 1 jelzi a kis tömörítési arányt, míg 2 a nagy tömörítési
arányt.
Bluetooth audió konfigurálása

A Bluetooth audiofunkció használata előtt végezze el a
fejegység konfigurálását a Bluetooth lejátszóra.

15

MVH-X560BT

Funkciók beállítása BALANCE (balansz beállítása)

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
megjelenítéséhez. mód kiválasztásához.

2 Forgassa el a multifunkciós gombot a 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a bal/jobb
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg hangsugárzó-balansz beállításához.
a FUNCTION menü kiválasztásához.
EQ SETTING (hangszínszabályzó előhívása)
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkciók
kiválasztásához. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki. mód kiválasztásához.

PLAY (lejátszás) 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
hangszínszabályozás kiválasztásához.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a lejátszás POWERFUL (erőteljes) – NATURAL (természetes) –
indításához. VOCAL (vokális) – CUSTOM1 (1. egyedi) – CUSTOM2
(2. egyedi) - FLAT (változatlan) – SUPER BASS
STOP (leállítás) (szupermély)

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a lejátszás A hangszín-szabályozási sáv és szint a CUSTOM1
leállításához. vagy CUSTOM2 kiválasztása esetén módosítható.

S.RTRV (hangminőség visszaállítása) A CUSTOM1 vagy CUSTOM2 beállítás kiválasztása
esetén az alábbi eljárást kell végrehajtani. Másik opció
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő kiválasztása esetén a multifunkciós gomb
beállítás kiválasztásához. megnyomásával térhet vissza az előző kijelzőre.
Részleteket lásd a "Tömörített audió kiemelése és
gazdag hangzás visszaállítása (hangminőség • Külön CUSTOM1 görbe állítható be mindegyik
visszaállítása funkció)" részben. forrásra. Az alábbi forráskombinációk
automatikusan ugyanazt a beállítást kapják:
Hangbeállítások
• USB, iPod és APP (iPhone)
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
megjelenítéséhez. • BTAUDIO és APP (okostelefon)

2 Forgassa el a multifunkciós gombot a • A CUSTOM2 megosztott és közös beállítás az
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg összes forrásra.
az AUDIO menü kiválasztásához.
3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a mód kiválasztásához.
hangbeállító funkciók kiválasztásához.
Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki. 4 Nyomja meg a multifunkciós gombot az alábbi
• A FADER opció nem választható ki, ha a REAR-SP opciók közötti választáshoz:

beállítása az SW. Részletesebb leírást lásd a Hangszín-szabályozási sáv – Hangszín-szabályozási
"REAR-SP (hátsó kimenet beállítása)" funkció szint
leírásánál. 5 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
• A SUB.W CTRL opció nem választható ki, ha az beállítás kiválasztásához.
SUB.W beállítása az OFF. Részletesebb leírást
lásd a "SP-P/O MODE (hátsó kimenet és Hangszín-szabályozási sáv: 80HZ – 250HZ – 800HZ –
előkimenet beállítása)" funkció leírásánál. 2.5KHZ – 8KHZ
• A SUB.W CTRL opció nem választható ki, ha a
SUB.W beállítása az OFF. Részletesebb Hangszín-szabályozási szint: +6-tól -6-ig
információkat lásd a "SUB.W (mélysugárzó
be-/kikapcsolásának beállítása" funkció leírásánál. LOUDNESS (hangosságszint)
• Az SLA beállítás nem érhető el, ha FM forrás van
kiválasztva forrásként. A hangosságszint kompenzálja kis hangerőn az
alacsony és magas frekvenciatartományokban
FADER (fader/balansz beállítása) előforduló hiányosságokat.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási beállítás kiválasztásához.
mód kiválasztásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot az első/hátsó OFF (kikapcsolva) — LOW (alacsony) — MID
hangsugárzó-balansz beállításához. (közepes) — HIGH (magas)

SUB.W (mélysugárzó be-/kikapcsolásának beállítása)

A készülék mélysugárzó-kimenettel van ellátva, amely
be- és kikapcsolható.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához.

NOR (normál fázis) – REV (fordított fázis) – OFF
(mélysugárzó kikapcsolva)

16

MVH-X560BT

SUB.W CTRL (mélysugárzó beállítása) Rendszermenü

Csak a kiválasztott tartománynál alacsonyabb Fontos
frekvenciák jele vehető le a mélysugárzó kimenetén.
Az energiatakarékos (PW SAVE) mód törlésre kerül, ha
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási a gépjármű akkumulátorát lekötik, ezért ezt a módot
mód kiválasztásához. vissza kell kapcsolni az akkumulátor ismételt
bekötésekor. Az energiatakarékos (PW SAVE) mód
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot az alábbi kikapcsolt állapotában – a csatlakoztatási módszertől
opciók közötti választáshoz: függően – a készülék áramot vehet fel az
akkumulátorról, ha a gépjármű gyújtáskapcsolója nem
Levágási frekvencia – Kimeneti szint – Meredekség rendelkezik az ACC állással.

A beállítható értékek villogva láthatók. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő megjelenítéséhez.
beállítás kiválasztásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
Levágási frekvencia: 50HZ – 63HZ – 80HZ – 100HZ – menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
125HZ – 160HZ – 200HZ a SYSTEM menü kiválasztásához.
Kimeneti szint: -24-től +6-ig
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a
Meredekség: -12 — -24 rendszermenü funkcióinak kiválasztásához.

BASS BOOST (mélyhangok kiemelése) Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási LANGUAGE (többnyelvű megjelenítés)
mód kiválasztásához.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a szint beállítás kiválasztásához.
kiválasztásához. ENG (angol) — PYC (orosz) — TUR (török)

A szint növelésekor vagy csökkentésekor egy 0 és +6 CLOCK SET (óra beállítása)
közötti érték látható.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
HPF SETTING (felüláteresztő szűrő beállítása) mód kiválasztásához.
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítani
Használja ezt a funkciót, ha csak nagyfrekvenciás kívánt óraszegmens kiválasztásához.
hangokat szeretne hallgatni. Csak a felüláteresztő Hour (óra) — Minute (perc)
szűrőre (HPF) beállított frekvenciánál magasabb 3 Forgassa el a multifunkciós gombot az óra
frekvenciájú hangok kerülnek a hangsugárzókra. beállításához.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási 12H/24H (időmegjelenítés)
mód kiválasztásához.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot az alábbi beállítás kiválasztásához.
opciók közötti választáshoz: Levágási frekvencia – 12H (12-órás) – 24H (24-órás)
Meredekség
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő INFO DISPLAY (segédinformációk)
beállítás kiválasztásához.
A segédinformációs szekcióban megjelenített szöveges
Levágási frekvencia: OFF – 50HZ – 63HZ – 80HZ – információtípusok az alábbi eljárással választhatók ki.
100HZ – 125HZ – 160HZ – 200HZ 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
mód megjelenítéséhez.
Meredekség: -12 — -24 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a használni
kívánt beállítás kiválasztásához.
SLA (hangforrásszint beállítása) SPEANA (színképelemző) – LEVEL METER
(szintmérő) – SOURCE (forrás) – CLOCK (óra) – OFF
Ezzel a funkcióval akadályozható meg, hogy a hangerő (kikapcsolás)
drasztikusan változzon a források átkapcsolásakor. • A SPEANA vagy LEVEL METER beállítások
• A beállítások alapja az FM sáv hangerőszintje,
esetén a kijelzőn megjelenik a jelszintmutató, ha a
amely változatlan marad. RADIO forrás van kiválasztva.
• Az MW/LW hangerőszint szintén beállítható a
AUTO-PI (automatikus PI keresés)
forrásszint beállítása funkcióval.
A készülék automatikusan meg tudja keresni az azonos
• Az alábbi forráskombinációk automatikusan műsort sugárzó többi állomást, a programozott
ugyanazt a beállítást kapják. állomások behívása esetén is.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az Auto PI
• USB, iPod és APP (iPhone) Seek funkció be- vagy kikapcsolásához.

• BT AUDIO és APP (okostelefon)

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
mód kiválasztásához.

2 Forgassa el a multifunkciós gombot a forrás
hangerejének beállításához.

Beállítási tartomány: +4-tól -4-ig

17

MVH-X560BT

AUX (segédbemenet) BT VERSION (Bluetooth verzió megjelenítése)

Ezt a beállítást akkor kell aktiválni, ha a készülékre Megjeleníthető a fejegység rendszerverziója és a
csatlakoztatott segédberendezést szeretné használni. Bluetooth modul verziója.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az információ
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az AUX megjelenítéséhez.
funkció be- vagy kikapcsolásához.
APP CONN. SET (APP csatlakoztatási mód beállítása)
DIMMER (fénytompítás)
Válassza ki a csatlakoztatott eszköznek megfelelő
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a opciót.
fénytompítás be- vagy kikapcsolásához. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
• A fényerő-szabályozó beállítása a /DIMMER beállítás kiválasztásához.
WIRED (iPhone) — BLUETOOTH (okostelefon)
gomb lenyomva tartásával is módosítható. • Ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha a forrás

BRIGHTNESS (fényerősség beállítása) beállítása az APP.

Lehetőség van a fényerősség beállítására. Megvilágítás színének kiválasztása

A BRIGHTNESS funkció beállítási tartománya függ Megvilágítás-beállító menü
attól, hogy a DIMMER funkció be- vagy kikapcsolt
állapotban van-e. Lásd a DIMMER funkció leírását. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
megjelenítéséhez.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
mód megjelenítéséhez. 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a ILLUMI
funkció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a használni kiválasztáshoz.
kívánt beállítás kiválasztásához.
DIMMER funkció bekapcsolva: 1-től 4-ig 3 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkció
DIMMER funkció kikapcsolva: 1-től 5-ig kiválasztásához.

BT AUDIO (Bluetooth audió aktiválása) Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.

A Bluetooth lejátszó használatához aktiválni kell a BT KEY COLOUR (billentyűzet színének beállítása)
AUDIO forrást.
Kiválasztható a készülék kezelőgombjainak színe.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a BT AUDIO 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
forrás be- vagy kikapcsolásához. mód kiválasztásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megvilágítás
PW SAVE (energiatakarékos mód) színének kiválasztásához.
• Programozott színek (fehértől (WHITE) kékig
Ezzel a funkcióval csökkenthető az akkumulátorról
levett energiaigény. (BLUE))
• SCAN (automatikus végigléptetés az összes
• A funkció aktivált állapotában csak a forrás
bekapcsolása funkció használható. színen)
• CUSTOM (megvilágítás színének egyéni
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az
energiatakarékos mód be- vagy kikapcsolásához. beállítása)

BT MEM CLEAR (a fejegységen tárolt Bluetooth DISP COLOUR (kijelző színének beállítása)
eszközadatok törlése)
Kiválasztható a kijelző színe.
Lehetőség van a fejegységen tárolt Bluetooth 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
eszközadatok törlésére. A személyes adatok védelme mód kiválasztásához.
érdekében törölje a memóriában tárolt adatokat, mielőtt 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megvilágítás
továbbadná a készüléket másik személynek. Az alábbi színének kiválasztásához.
információk törölhetők: • Programozott színek (fehértől (WHITE) kékig

Eszközlista /PIN kód /híváslista/ telefonkönyv/ (BLUE))
beprogramozott telefonszámok • SCAN (automatikus végigléptetés az összes

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a jóváhagyási színen)
képernyő megjelenítéséhez. • CUSTOM (megvilágítás színének egyéni

Megjelenik a YES üzenet. A memóriatörlés funkció beállítása)
ekkor készenléti módba kerül.
BOTH COLOUR (billentyűzet és kijelző színének
Ha nem szeretné törölni a fejegységen tárolt Bluetooth beállítása)
eszközadatokat, akkor forgassa el a multifunkciós
gombot a CANCEL parancs megjelenítéséhez, majd Kiválasztható a gombok és kijelző színe.
nyomja meg a kiválasztás jóváhagyásához. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
mód kiválasztásához.
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot a memória
törléséhez.

A Bluetooth eszközadatok törlése után megjelenik a
CLEARED üzenet.

• A funkció használata alatt ne állítsa le a motort.

18

MVH-X560BT

2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megvilágítás ƒ Nem választható egyszerre 20-as alatti szint a
színének kiválasztásához. három – R (piros), G (zöld) és B (kék) –
• Programozott színek (fehértől (WHITE) kékig színkomponensre.

(BLUE)) ƒ Ugyanez a művelet elvégezhető a többi színre is.
• SCAN (automatikus végigléptetés az összes
Megjegyzés
színen) Nem hozható létre az egyedi megvilágítási szín, ha a
SCAN opció van kiválasztva.
PHONE COLOUR (telefonszín beállítása)
MIXTRAX mód jellemzői
Kezelőgombok színének kiválasztása a hívásfogadásra
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási A MIXTRAX technológia használható különböző
mód kiválasztásához. hangeffektek beillesztésére a dalok közé, így a zene
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megvilágítás nonstop hallgatható vizuális és fényeffektekkel
színének kiválasztásához. kiegészítve.
• FLASHING – A KEY COLOUR funkciónál
Megjegyzések
kiválasztott szín villog. • A fájltól/műsorszámtól függően a hangeffektek
• FLASH MODE1-től FLASH MODE6-ig –
hozzáadása nem mindig lehetséges.
A rendszer automatikusan végigléptet a • Kapcsolja ki a MIXTRAX módot, ha a vizuális
fejegységen elérhető gombszíneken. Válassza ki a
használni kívánt módot. effektek zavarják a vezetésben. Lásd a “MIXTRAX
• OFF – A kezelőgombok színe nem változik meg a gombbal végezhető műveletek” részt.
beérkező hívások fogadásakor.
MIXTRAX menü
ILLUMI FX (megvilágítási effekt mód)
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
A mód aktivált állapotában lassan kiúsztatott és megjelenítéséhez.
beúsztatott megvilágítási effekt érvényes a kijelzőre és
a billentyűzetre a változások jelzésére. 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az ILLUMI FX menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
funkció be- vagy kikapcsolásához. a MIXTRAX menü kiválasztásához.
• A megvilágítási effekt ideiglenesen aktiválódik a
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a MIXTRAX
gyújtáskapcsoló be-/kikapcsolásakor az ILLUMI FX mód kiválasztásához.
be- vagy kikapcsolt állapotától függetlenül. Az alábbiakban ismertetett MIXTRAX funkciók
választhatók ki. Ez a funkció a MIXTRAX mód
Megjegyzések bekapcsolt állapotában használható.
• A CUSTOM opció kiválasztása esetén az előzőleg
SHORT PLAYBCK (rövid lejátszási mód)
elmentett egyedi szín kerül kiválasztásra.
• A CUSTOM beállítás a DIMMER funkció Kiválasztható a lejátszási időtartam.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
be-/kikapcsolt állapotától függetlenül adható meg. mód kiválasztásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
Megvilágítás színének egyéni beállítása beállítás kiválasztásához.
1.0 MIN (1 perc) – 1.5 MIN (1,5 perc) – 2.0 MIN (2 perc)
Egyedi szín is létrehozható mind a KEY COLOUR, – 2.5 MIN (2,5 perc) – 3.0 MIN (3 perc) – OFF
mind a DISP COLOUR beállításokra. (kikapcsolás)

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü FLASH AREA (villogó terület)
megjelenítéséhez.
Kiválasztható, hogy melyik terület villogjon.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a ILLUMI 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
funkció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a mód kiválasztásához.
kiválasztáshoz. 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához.
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a KEY KEY/DISPLAY (gombok és kijelző) – KEY (gombok) –
COLOUR vagy DISP COLOUR elem kiválasztásához. OFF (kikapcsolás)
Nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz. • Az OFF státuszban a kijelző színe az ILLUMI

4 Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot, amíg beállításban kiválasztott szín lesz.
az egyedi megvilágítási szín beállítása meg nem
jelenik a kijelzőn.

5 Nyomja meg a multifunkciós gombot az
elsődleges szín kiválasztásához.

R (piros) — G (zöld) — B (kék)

6 Forgassa el a multifunkciós gombot a
fényerőszint beállításához.

Beállítási tartomány: 0-tól 60-ig

19

MVH-X560BT

FLASH PATTERN (villogási séma) Kezdeti beállítások menü

A villogó szín és a speciális MIXTRAX effektek a 1 Tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot a
hangerő és a mélyhangok szintjének módosulásával készülék kikapcsolásához.
változnak.
2 Tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot, amíg a
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási főmenü meg nem jelenik a kijelzőn.
mód kiválasztásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő 3 Forgassa el a multifunkciós gombot a
beállítás kiválasztásához. menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
• SOUND LEVEL 1-től SOUND LEVEL 6-ig – A az INITIAL menü kiválasztásához.

villogási séma a hangerő szintjétől függ. Válassza 4 Forgassa el a multifunkciós gombot a kezdeti
ki a használni kívánt módot. beállítások kiválasztásához.
• LOW PASS 1-től LOW PASS 6-ig – A villogási
séma a mélyhangok szintjétől függ. Válassza ki a Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.
használni kívánt módot.
• RANDOM 1 – A villogási séma véletlenszerűen FM STEP (FM hangolási lépésköz)
változik a SOUND LEVEL és LOW PASS módok
váltogatásával. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az FM
• RANDOM 2 – A villogási séma véletlenszerűen hangolási lépésköz kiválasztásához.
változik a SOUND LEVEL mód szerint. 100 (100 kHz) — 50 (50 kHz)
• RANDOM 3 – A villogási séma véletlenszerűen
változik a LOW PASS mód szerint. REAR-SP (hátsó kimenet beállítása)

DISPLAY FX (kijelző effekt) A készülék hátsó hangsugárzó-kimenete és RCA
kimenete használható a szélessávú hangsugárzók vagy
A speciális MIXTRAX effektek kijelzése be- vagy mélysugárzók csatlakoztatására. Válassza ki a
kikapcsolható. megfelelő opciót a csatlakoztatáshoz.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
beállítás kiválasztásához. mód kiválasztásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
ON (speciális MIXTRAX effektek megjelenítése) – OFF beállítás kiválasztásához.
(normál kijelzés) • FUL – Válassza ki ezt a beállítást, ha szélessávú

CUT IN FX (kézi átkapcsolás effekt) hangsugárzó van csatlakoztatva a hátsó
hangsugárzó-kimenetre.
A MIXTRAX hangeffektek a műsorszámok kézi • SW – Válassza ki ezt a beállítást, ha a
átkapcsolásával kapcsolhatók be vagy ki. mélysugárzó közvetlenül, segéderősítő nélkül van
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő csatlakoztatva a hátsó hangsugárzó-kimenetre.
beállítás kiválasztásához.
S/W UPDATE (szoftverfrissítés)
ON (be) — OFF (ki)
Ez a funkció használható a Bluetooth szoftver
frissítésére.
A Bluetooth szoftverről és a frissítésről bővebb
információk találhatók a weboldalunkon.
• Soha ne kapcsolja ki a készüléket a Bluetooth

szoftver frissítése alatt.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a frissítés
indításához.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a
Bluetooth szoftver frissítésének befejezéséhez.

20

MVH-X560BT

Rendszermenü Kijelző átkapcsolása

1 Tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot a Szöveges információk kiválasztása
készülék kikapcsolásához.
1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók
2 Tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot, amíg a közötti választáshoz:
főmenü meg nem jelenik a kijelzőn. • Forrásnév
• Forrásnév és óra
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg Teendők a nem kívánt kijelzések
a SYSTEM menü kiválasztásához. megjelenésekor

4 Forgassa el a multifunkciós gombot a A nem kívánt kijelzések kikapcsolásához végezze el az
rendszermenü funkcióinak kiválasztásához. alábbi eljárást.
Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat a 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
"Rendszermenü" fejezetben. megjelenítéséhez.

AUX forrás használata 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
1 Csatlakoztassa a sztereó minidugaszt az AUX a SYSTEM menü kiválasztásához.
bemenetre.
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a DEMO
2 Nyomja meg az SRC/OFF gombot az AUX forrás OFF funkció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
kiválasztásához. kiválasztáshoz.

Megjegyzés 4 Forgassa el a multifunkciós gombot a YES
Az AUX forrás csak a segédbemenet bekapcsolt válasz megjelenítéséhez.
állapotában választható ki. Részletesebb információkat
lásd az "AUX (segédbemenet)" funkció leírásánál. 5 Nyomja meg a multifunkciós gombot a
kiválasztáshoz.

21

MVH-X560BT

3. FEJEZET: TELEPÍTÉS

Csatlakozások • Ha a rendszerhez külső végerősítő csatlakozik,

Fontos ügyeljen arra, hogy a kék/fehér vezetéket ne
• Ha a készüléket olyan járműbe építik be, melynek csatlakoztassa az erősítő tápvezetékének

gyújtáskapcsolója nem rendelkezik ACC állással, kapcsához. Ennek következménye az akkumulátor
akkor a készülék piros vezetékét a gyújtáskapcsoló lemerülése vagy hibás működés lehet.
működtetésével összekötött csatlakozópontra kell
kötni, különben az akkumulátor lemerülhet. • A fekete vezeték a földelő vezeték. Ezt a vezetéket

függetlenül kell földelni a többi berendezés
(pl. külső teljesítményerősítő) földelő vezetékétől.
Ellenkező esetben a vezeték kilazulásakor a
készülék meghibásodhat vagy tűz keletkezhet.

ACC állás Nincs ACC állás A fejegység bemenetei és kimenetei

• A készüléket az alábbi feltételek betartásával [1] Mikrofon (4m)
használja. Ellenkező esetben tűzeset vagy [2] USB port
meghibásodás fordulhat elő. [3] Mikrofonbemenet
[4] Tápaljzat
— A készülék 12 V-os akkumulátorral felszerelt és [5] Elülső kimenet
negatív testelésű járművekhez készült. [6] Hátsó kimenet
[7] AUX bemenet (3,5 cm-es sztereó jack)
— A készülékhez az alábbi jellemzőjű [8] Vezetékes távvezérlés bemenete

hangsugárzók csatlakoztathatók: 50 W Csatlakoztatható vezetékes távvezérlő-adapter
(nem tartozék).
kimeneti teljesítmény és 4-8 ohm impedancia. [9] Biztosíték (10 A)
[10] Mélysugárzó-kimenet
• A rendszer rövidzárlatának elkerülése érdekében [11] Antennabemenet
ügyeljen az alábbi utasítások betartására: [12] USB kábel (1,5 m)
— A beszerelés megkezdése előtt kösse le a [13] AUX kábel (1,5 m)
negatív akkumulátorkábelt.

— A vezetékeket rögzítse kábelbilinccsel vagy
szigetelőszalaggal. A vezetékek védelme
érdekében csavarjon szigetelőszalagot azokra

a vezetékszakaszokra, amelyek fém részekhez

érhetnek.

— A vezetékeket úgy helyezze el, hogy ne
érhessenek hozzá mozgó alkatrészekhez
(sebességváltó kar, kézifék, ülésbeállító).

— Ne vezesse el a kábeleket a fűtőlevegő kiömlő
nyílásához közel.

— Ne vezesse a sárga vezetéket a motortérbe
vezető furaton át az akkumulátorhoz való

csatlakoztatás céljából.

— A nem csatlakoztatott kábeleket mindig fedje le
szigetelőszalaggal.

— Ne rövidítse meg a vezetékeket.

— Soha ne oldja meg másik berendezés
tápellátását úgy, hogy megbontja a szigetelést
és vezetéket csatlakoztat a megbontott részre.
A vezeték a túlterhelés miatt felmelegedhet.

— Csak a biztosítéktartón előírt jellemzőjű
biztosítékot használjon.

— A hangsugárzó negatív kábelét soha ne
csatlakoztassa a földelésre.

— Soha ne kötözze össze több hangsugárzó
negatív kábeleit.

• Amikor a készülék bekapcsolt állapotban van, a
vezérlőjelek a kék/fehér vezetéken keresztül

kerülnek továbbításra. Csatlakoztassa ezt a kábelt
egy külső végerősítő rendszer-távvezérlőjéhez,
vagy a gépkocsi automatikus antennarelé-vezérlő

csatlakozójához (max. 300 mA, 12 V
egyenfeszültség). Ha az autó szélvédőre szerelt

antennával rendelkezik, akkor csatlakoztassa az
antennaerősítő tápellátásához.

22

Kábelek bekötése MVH-X560BT

Megjegyzések

• Módosítsa a készülék kezdeti beállításait.
Részletesebb leírást lásd a "REAR-SP" (hátsó
kimenet beállítása)" funkció leírásánál.
A készülék monó mélysugárzó-kimenettel van
ellátva.

• 70 W-os (2 Ω) mélysugárzó használata esetén ne
feledkezzen meg a készülék lila és lila/fekete
vezetékeinek bekötéséről. Ne csatlakoztasson
semmit a zöld és zöld/fekete vezetékekre.

Végerősítő (nem tartozék)

Végezze el ezeket a csatlakozásokat opcionális erősítő
használata esetén.

[1] A tápaljzatra [1] Rendszer-távvezérlő
[2] A gépjármű típusától függően a (3) és (5) funkciók Csatlakoztassa a kék/fehér kábelhez.

különbözőek lehetnek. Ilyen esetben kösse össze a [2] Végerősítő (nem tartozék)
(4) és (5), továbbá a (6) és (3) csatlakozókat. [3] RCA dugaszos kábelek csatlakoztatása (nem

[3] Sárga tartozék)
[4] A hátsó kimenetre
Segéd (vagy tartozék) [5] Hátsó hangsugárzó
[6] Az első kimenetre
[4] Sárga [7] Frontsugárzó
[8] A mélysugárzó-kimenetre
Csatlakoztassa a 12 V-os tápaljzatra. [9] Mélysugárzó

[5] Piros Beszerelés

Tartozék (vagy segéd) Fontos
• A végleges beüzemelés előtt ellenőrizze az összes
[6] Piros
csatlakozást és rendszert.
Csatlakoztassa a gyújtáskapcsolóval vezérelt • A nem megfelelő alkatrészek használata
aljzatra (12 V DC).
[7] Mindig az azonos színű vezetékeket meghibásodást okozhat.
csatlakoztassa. • Ha a beszereléshez furatokat kell készíteni vagy

[8] Fekete (földelés) módosítani kell valamit a járművön, akkor lépjen
kapcsolatba a legközelebbi viszonteladóval.
[9] Kék/fehér • A készüléket olyan helyre szerelje:
Az ISO csatlakozó tűkiosztása különböző az egyes — ahol nem zavarja vezetőt a vezetésben,
járműtípusokra. Kösse össze a (9) és (11) — nem okoz semmilyen balesetet hirtelen
csatlakozót, ha az 5-ös tű antennavezérlő típusú.
Egyéb járműtípus esetén soha ne kösse össze a fékezéskor, pl. vészfékezéskor.
(9) és (11) csatlakozót. • A félvezető lézer túlmelegedés hatására

[10] Kék/fehér meghibásodhat. Ezért ne helyezze a készüléket a
Csatlakoztassa a végerősítő rendszervezérlő fűtőlevegő kiömlő nyílásához közel.
aljzatára (max. 300 mA, 12 V DC). • 60°-nál nagyobb szögben történő beszerelés
esetén nem garantálható a készülék optimális
[11] Kék/fehér működése.
Csatlakoztassa az automatikus antennavezérlő
aljzatra (max. 300 mA, 12V DC).

[12] Hangsugárzó-vezetékek
Fehér: Bal frontsugárzó (+)
Fehér/fekete: Bal frontsugárzó (-)
Szürke: Jobb frontsugárzó (+)
Szürke/fekete: Jobb frontsugárzó (-)
Zöld: Bal hátsó (+) vagy mélysugárzó (+)
Zöld/fekete: Bal hátsó (-) vagy mélysugárzó (-)
Lila: Jobb hátsó (+) vagy mélysugárzó (+)
Lila/fekete: Jobb hátsó (-) vagy mélysugárzó (-)

[13] ISO csatlakozó
Egyes járművek esetén az ISO csatlakozó két
részre van felosztva. Ilyenkor ne feledkezzen meg
arról, hogy mindkét felét be kell kötni.

23

MVH-X560BT

2 Rögzítse mindkét oldalon a csavarokat.

• Hagyjon elegendő helyet a hátlap mögött, és [1] Önmetsző csavar (5 mm x 8 mm)
tekerje fel a laza kábeleket, hogy ne zárják le a [2] Tartókar
szellőző nyílásokat. [3] Műszerfal vagy konzol

DIN beszerelés Tartozék konzol használata

Ez a készülék első vagy oldalsó DIN beszereléssel A fejegység felszereléséhez használható a tartozék
telepíthető a gépjárműbe. A szereléshez a konzol is. Ellenőrizze, hogy a tartozék konzol
kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészek használható-e a szóban forgó gépjármű modellhez,
használhatók. majd végezze el a szerelést az ábrán látható módon.

DIN beszerelés elölről

1 Helyezze be a készülékházat a műszerfalba.
Keskeny helyre történő beszerelés esetén használja a
tartozék házat. Ha elég hely áll rendelkezésre, akkor
használja a gépjármű gyári készülékházát.
2 A készülékház rögzítéséhez hajtsa be a fém
füleket 90°-os szögben csavarhúzó használatával.

1 Műszerfal [1] Csavar
2 Készülékház [2] Konzol
■ Ellenőrizze, hogy a készülék stabilan van-e
A készülék kivétele
elhelyezve. Az instabil elhelyezés ugyanis a
készülék elmozdulását vagy hibás működését 1 Vegye le a keretet.
okozhatja,
[1] Keret
DIN beszerelés oldalról [2] Hornyolt fül
• A keret kivétele egyszerűbb, ha az előlapot kioldja.
1 Válassza ki azt a pozíciót, ahol a tartókonzol • A keret visszahelyezésekor a hornyolt fül lefelé
furatai és a fejegység oldalfelülete egy síkba esnek.
nézzen.
2 Helyezze be kattanásig mindkét oldalon a
tartozék kihúzókulcsokat a készülékbe.

24

MVH-X560BT

3 Húzza ki a készüléket a műszerfalból. Mikrofon felszerelése a kormányoszlopra

Az előlap levétele és visszahelyezése 1 Szerelje le a mikrofontartót a
mikrofoncsiptetőről.
Az előlap levehető a lopás megelőzése érdekében. A mikrofontartó mikrofoncsíptetőről történő
Részletesebb információkat lásd az "Előlap levétele a leszereléséhez csúsztassa el a tartót.
lopás megelőzése érdekében" részben.
[1] Mikrofon
Mikrofon felszerelése [2] Mikrofoncsíptető
[3] Mikrofontartó
FIGYELEM 2 Szerelje fel a mikrofont a kormányoszlopra.
Nagyon veszélyes lehet, ha a mikrofon vezetéke
körbecsavarodik a kormányoszlopon vagy [1] Kétoldalas ragasztószalag
sebességváltón. Az egységet úgy telepítse, hogy ne [2] Szerelje fel a mikrofont a kormányoszlop
akadályozza a vezetést.
hátoldalára.
Megjegyzések
• Szerelje a mikrofont olyan pozícióba és irányba, Mikrofonszög beállítása

amely lehetővé teszi a rendszert működtető
személy hangjának felfogását.
• Használjon külön megvásárolható csíptetőket a
vezeték gépjármű belsejében történő rögzítéséhez.

Mikrofon felszerelése a napellenzőre

1 Csatlakoztassa stabilan a mikrofont a
horonyba.

[1] Mikrofonkábel
[2] Horony
2 Szerelje fel a mikrofoncsíptetőt a napellenzőre
A mikrofoncsíptető felszerelésekor hajtsa fel a
napellenzőt. (A napellenző lehajtása esetén csökken a
hangfelismerés sebessége.)

[1] Mikrofoncsíptető

25

MVH-X560BT

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Hibaelhárítás Ezután hajtsa végre ismét a Bluetooth eszköz és a
fejegység párosítását.
A hibajelenséget vastag betűkkel emeljük ki, míg az
okot normál betűkkel behúzás nélkül írjuk le. Hibaüzenetek
A teendőket normál betűkkel és behúzással ismertetjük.
Ha a probléma még ekkor is fennáll, akkor lépjen
A kijelző automatikusan visszatér a normál kapcsolatba a legközelebbi Pioneer szervizzel.
kijelzésre. A hibajelenséget vastag betűkkel emeljük ki, míg az
Nem történt semmilyen művelet kb. 30 másodpercig. okot normál betűkkel behúzás nélkül írjuk le.
A teendőket normál betűkkel és behúzással ismertetjük.
Végezzen el ismét valamilyen műveletet.

Az ismétlési tartomány váratlanul megváltozik. Közös
Az ismétlési tartománytól függően, a kiválasztott
tartomány megváltozhat másik mappa vagy műsorszám AMP ERROR
vagy a gyors előre-/visszakeresés kiválasztásakor. A készülék nem működik vagy a hangsugárzó bekötése
nem megfelelő; aktiválódott a védőáramkör.
Válassza ki ismét a lejátszás ismétlési tartományát.
Ellenőrizze a hangsugárzó bekötését. Ha a motor
Nem sikerült az almappa lejátszása. ki-/bekapcsolása után még mindig megjelenik a
Nem lehetséges az almappa kiválasztása, ha az FLD hibaüzenet, akkor lépjen kapcsolatba a
(mappa ismétlése) beállítás érvényes. viszonteladóval vagy valamelyik hivatalos Pioneer
szervizzel.
Válasszon ki egy másik ismétlési tartományt. ERROR
Az eszköz nem támogatja a hangfelismerés funkciót.
A NO XXXX (pl. NO TITLE) üzenet jelenik meg a Kapcsoljon át olyan eszközre, amelyik támogatja a
kijelzés módosításakor. hangfelismerés funkciót.
Nincs beágyazott szöveges információ.
USB eszköz / iPod
Kapcsolja át a kijelzőt vagy indítsa el egy másik
műsorszám / fájl lejátszását. FORMAT READ
Időnként késleltetés fordul elő a lejátszás indítása és a
A készülék hibásan működik. Interferencia fordult hang megszólalása között.
elő.
Olyan eszközt használ (pl. mobiltelefon), amely hallható Várja meg az üzenet eltűnését, és ezután
zavart okozhat. megszólal a hang.

Vigye távolabb azt a berendezést, amelyik az NO AUDIO
interferenciát okozza. Nem találhatók műsorszámok az eszközön.

Nem lehetséges a Bluetooth audioforrás lejátszása. Másoljon át audiofájlokat az USB tárolóeszközre,
A csatlakoztatott Bluetooth mobiltelefonon hívás van majd csatlakoztassa.
folyamatban. A csatlakoztatott USB tárolóeszköz biztonsági
védelemmel van ellátva.
A hang lejátszása a hívás befejezése után Hajtsa végre az USB tárolóeszközre megadott
kezdődik. utasításokat a biztonsági védelem kiiktatásához.
Bluetooth csatlakozású mobiltelefon van működtetés
alatt. SKIPPED
Ne működtesse ilyenkor a mobiltelefont. A csatlakoztatott USB memória DRM védelemmel
Hívást kezdeményeztek egy Bluetooth kompatibilis ellátott fájlokat tartalmaz.
mobiltelefonnal, majd a hívást hirtelen megszakították.
Ezért a készülék és a mobiltelefon közötti A védett fájlokat a rendszer kihagyja.
kommunikáció megszakítása nem volt megfelelő.
Hozza létre ismét a Bluetooth kapcsolatot a PROTECT
készülék és a mobiltelefon között. A csatlakoztatott USB tárolóeszközön az összes fájl
DRM kompatibilis.
Nem sikerül a Bluetooth eszköz párosítása ezzel a
készülékkel Cserélje ki az USB eszközt.
A Bluetooth eszközön vagy a fejegységen regisztrált
információk valamilyen oknál fogva törlésre kerültek. N/A USB
A csatlakoztatott USB eszközt nem támogatja a
Ha még nincsenek törölve az információk, akkor készülék.
végezze el a Bluetooth eszközre és a fejegységre
az információk törlését.

26

MVH-X560BT

• Csatlakoztasson a készülékkel kompatibilis USB Válasszon ki olyan listát, amely tartalmaz
tárolóeszközt. műsorszámokat.
• Kösse le az eszközt, majd cserélje ki egy
kompatibilis USB tárolóeszközre. NOT FOUND
Nincsenek műsorszámok rögzítve.
CHECK USB
Az USB csatlakozó vagy az USB kábel rövidre zárt. Másoljon át műsorszámokat az iPod egységre.

Ellenőrizze, hogy az USB csatlakozó vagy az USB Bluetooth eszköz
kábel nem akadt-e bele valamibe vagy nem sérült-e
meg. ERROR-10
Nem megfelelő a Bluetooth modul tápellátása.
CHECK USB
A csatlakoztatott USB tárolóeszköz a maximálisan Forgassa el a gyújtáskapcsolót az OFF, majd az
megengedett áramnál többet fogyaszt. ACC vagy ON állásba.
Ha a fenti művelet végrehajtása után még mindig
Kösse le az USB tárolóeszközt és ne használja. megjelenik a hibaüzenet, akkor lépjen kapcsolatba
Forgassa el a gyújtáskapcsolót az OFF, majd az a viszonteladóval vagy a Pioneer szervizzel.
ACC vagy ON állásba, majd csatlakoztasson
kompatibilis USB tárolóeszközt. Alkalmazások

CHECK USB NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER
Az iPod megfelelően működik, viszont nem töltődik fel. Nem található Bluetooth eszköz.

Ellenőrizze, hogy az iPod eszköz csatlakozókábele Hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
nincs-e rövidre zárva (pl. nem akadt-e bele egy
fémtárgyba). Az ellenőrzés után forgassa el a CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRAY
gyújtáskapcsolót az OFF, majd az ON állásba, Nem sikerült létrehozni a Bluetooth kapcsolatot.
majd kösse le és csatlakoztassa ismét az iPod
egységet. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.

ERROR-19 DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRAY
Kommunikációs hiba. Nem sikerült létrehozni a Bluetooth kapcsolatot.

Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
– Forgassa el a gyújtáskapcsolót az OFF, majd
CHECK APP
az ON állásba. Nem sikerült az csatlakozás az alkalmazáshoz.
– Kösse le az USB eszközt.
– Váltson át másik forrásra. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ezután kapcsoljon vissza az USB forrásra.
iPod hiba. START UP APP
Kösse le a kábelt az iPod egységről. Az iPod Nem kezdődött még el az alkalmazás futtatása.
főmenü megjelenésekor csatlakoztassa ismét az
iPod egységet. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.

ERROR-23 Kezelési útmutató
Az USB tárolóeszköz nem FAT12, FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerű. USB eszközök

Az USB tárolóeszközt a FAT12, FAT16 vagy Az USB eszköz nem csatlakoztatható USB hubon át.
FAT32 fájlrendszerre kell formatálni. Kizárólag csak USB tárolóeszköz csatlakoztatható.
Rögzítse stabilan az USB eszközt a vezetés alatt. Ne
ERROR-16 ejtse le az USB eszközt a padlóra, mivel az beszorulhat
Az iPod firmware verzió régi. a fék- vagy a gázpedál alá.
Az USB tárolóeszköztől függően az alábbi problémák
Frissítse az iPod verziót. fordulhatnak elő.
iPod hiba. • A működés nem mindig egyenletes.
• A készülék nem mindig ismeri fel a tárolóeszközt.
Kösse le a kábelt az iPod egységről. Az iPod • Nem mindig lehetséges a fájlok megfelelő
főmenü megjelenésekor csatlakoztassa ismét az
iPod egységet. lejátszása.
• A készülék hallható zavart okozhat a rádióhallgatás
STOP
Nincsenek műsorszámok az aktuális listában. közben.

27

MVH-X560BT

iPod A készüléken megjelenített orosz szöveget az alábbi
karakterkészlettel kell enkódolni:
Ne hagyja az iPod egységet nagyon magas • Unicode (UTF-8, UTF-16)
hőmérsékletű helyen. • A Windows környezetben használt, Unicode
Rögzítse stabilan az iPod egységet a vezetés alatt.
Ne ejtse le az iPod egységet a padlóra, mivel az készlettől eltérő karakterkészletek beállítása az
beszorulhat a fék- vagy a gázpedál alá. orosz a többnyelvű beállításban.
iPod beállítások A készülék működése nem mindig megfelelő a WMA
• iPod egység csatlakoztatása esetén a készülék az fájlok enkódolására használt alkalmazástól függően.
Kisebb késleltetés fordulhat elő a képadatokkal
iPod egység EQ (hangszínszabályzó) beállítását beágyazott audiofájlok vagy az USB eszközökön
OFF-ra módosítja az akusztikus hangzás nagyon sok mappaszinten elmentett audiofájlok
optimalizálása érdekében. Az iPod egység lejátszásának indításakor.
lekötésekor az EQ beállítás visszaáll az eredeti
állapotra. USB eszközök
• A készülék használatakor nem kapcsolható ki az
iPod egység ismétlődő lejátszás funkciója. Lejátszható mappák hierarchiája: maximum nyolc
Az ismétlődő lejátszás funkció automatikusan szintig (ajánlott a maximum két szintű
átkapcsol az ALL (összes) beállításra az iPod mappaelrendezés)
egység csatlakoztatásakor. Lejátszható mappák: maximum 500
Az iPod egységen elmentett inkompatibilis szöveg nem Lejátszható fájlok: maximum 15000
jelenik meg a készüléken. Másolásvédett fájlok lejátszása: nem kompatibilis
Particionált USB tárolóeszköz: csak az első partíció
Tömörített audiofájlok kompatibilitása játszható le.
(USB) Kisebb késleltetés fordulhat elő az olyan audiofájlok
lejátszásának indításakor, amelyek az USB eszközön
WMA nagyon sok mappaszinten vannak elmentve.

Fájlkiterjesztés: .wma FIGYELEM
Bitsebesség: 48 kbps – 320 kbps (CBR),
48 kbps – 384 kbps (VBR) • A Pioneer nem garantálja az összes USB
Mintavételi gyakoriság: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz tömegtáreszközre a kompatibilitást, és nem vállal
Windows Media™ Audio Professional, Lossless, felelősséget a médialejátszókon, okostelefonokon
Voice/DRM Stream/Stream with video: nem kompatibilis vagy egyéb eszközökön előforduló adatvesztésért.

MP3 • Ne hagyja a lemezeket vagy az USB tárolóeszközt
nagyon magas hőmérsékletű helyen.
Fájlkiterjesztés: .mp3
Bitsebesség: 8 kbps – 320 kbps (CBR), VBR iPod kompatibilitás
Mintavételi gyakoriság: 8 kHz-től 48 kHz-ig (32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz a kiemeléshez) A készülék az alábbi iPod modelleket támogatja.
Kompatibilis ID3 címkeverzió: 1.0,1.1, 2.2, 2.3, 2.4 Modellek és verziók:
(az ID3 2.x címkeverzió elsőbbséget élvez az 1.x • iPod touch (ötödik generációs)
verzióval szemben) • iPod touch (negyedik generációs)
M3u lejátszási lista: nem kompatibilis • iPod touch (harmadik generációs)
MP3i (MP3 interaktív), mp3 PRO: nem kompatibilis • iPod touch (második generációs)
• iPod touch (első generációs)
WAV • iPod classic
• iPod with video
Fájlkiterjesztés: .wav • iPod nano (hetedik generációs)
Kvantálási bitek: 8 és 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM) • iPod nano (hatodik generációs)
Mintavételi gyakoriság: 16 kHz – 48 kHz (LPCM), • iPod nano (ötödik generációs)
22.05 kHz – 44.1 kHz (MS ADPCM) • iPod nano (negyedik generációs)
• iPod nano (harmadik generációs)
• Ez a mód nem használható az USB MTP kapcsolat • iPod nano (második generációs)
létrehozásakor. • iPod nano (első generációs)
• iPhone 5
Kiegészítő információk • iPhone 4S
• iPhone 4
Csak 32 karakter jeleníthető meg fájlnévként (a • iPhone 3GS
kiterjesztést is beleszámítva) vagy mappanévként. • iPhone 3G
• iPhone

28

MVH-X560BT

Az iPod generáció- vagy verziószámától függően egyes A rendszerkörnyezettől függően előfordulhat, hogy nem
funkciók nem használhatók. adható meg a lejátszási sorrend.
A működtetés módja függhet az iPod szoftververziótól. A hordozható USB lejátszók esetén a sorrend
A Lightning csatlakozós iPod eszközzel rendelkező különbözik és függ a lejátszótól.
felhasználóknak Lightning / USB kábelt (az iPod eszköz
tartozéka) kell használni. Orosz karaktertáblázat
A dokkoló aljzattal ellátott iPod eszközzel rendelkező
felhasználóknak CD-IU51 interfészkábelt kell
használniuk. Részletesebb információkért keresse a
kereskedőt.

A fájlformátum kompatibilitását lásd az iPod egység
használati útmutatójában.

Audiobook, Podcast: kompatibilis

FIGYELEM D: kijelző C: karakter
A Pioneer nem vállal felelősséget az iPod eszközön
bekövetkezett adatvesztésért még akkor sem, ha az Bluetooth profilok
adatvesztés a fejegység használata alatt történt.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
Hangfájlok sorrendje használhatósága érdekében az eszközöknek képesnek
kell lenniük az egyes profilok értelmezésére. Ez a
A készülék sorszámmal látja el a mappákat. Nincs fejegység az alábbi profilokkal kompatibilis.
lehetőség felhasználói mappa-hozzárendelésre. • GAP (Generic Access Profile)
Példa a mappák elrendezésére • OPP (Object Push Profile)
• HFP (Hands Free Profile) 1.5
• PBAP (Phone Book Access Profile)
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3
• SPP (Serial Port Profile) 1.1

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

: Mappa

: Tömörített audiofájl
01 – 05: Mappa sorszáma
(1) - (6): Lejátszási sorrend

USB eszközök

A lejátszási sorrend megegyezik az USB
tárolóeszközön elmentett műsorok írási sorrendjével.
A lejátszási sorrend megadásához az alábbi módszer
javasolt.
[1] Hozzon létre olyan fájlnevet, amely tartalmazza a

lejátszási sorrendet (pl., 001xxx.mp3 és
099yyy.mp3).
[2] Másolja át ezeket a fájlokat egy mappába.
[3] Mentse el a fájlokat tartalmazó mappát az USB
tárolóeszközre.

29

MVH-X560BT

Szerzői jog és védjegyek Android™

Bluetooth Az Android a Google Inc. kereskedelmi védjegye.

A Bluetooth® elnevezés és logó a Bluetooth SIG, Inc. MIXTRAX
bejegyzett kereskedelmi névjegye, és a Pioneer
Corporation csak a jogtulajdonos engedélyével A MIXTRAX a PIONEER CORPORATION
használhatja. A többi kereskedelmi védjegy és kereskedelmi védjegye.
elnevezés a saját tulajdonos jogkörébe tartozik.

MP3

Ez a készülék csak magánhasználatra kapott engedélyt,
tehát kereskedelmi célokra nem használható, illetve az
engedély nem teszi lehetővé pl. élő adásokban való
alkalmazását (azaz jövedelemszerző tevékenységgel
kapcsolatos, illetve műholdas adók, kábelhálózaton
keresztül sugárzott adások és/vagy egyéb médiák általi
alkalmazását). Nem használható interneten, intraneten
és/vagy egyéb hálózaton vagy tartalomszolgáltató
rendszeren keresztüli műsorsugárzásra, többek között
fizetős vagy műsorkérő alkalmazásokra.
A bevételszerző célú felhasználás külön engedélyhez
kötött. Ezzel kapcsolatban az alábbi weboldalon
olvasható információ: http://mp3licensing.com.

WMA

A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye az USA-ban és/vagy egyéb országokban.
Ez a termék a Microsoft Corporation tulajdonában álló
technológiát tartalmazza, és nem használható vagy
értékesíthető a Microsoft Licensing, Inc. engedélye
nélkül.

iPod & iPhone

Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano és iPod touch
az Apple Inc. USA-ban és a világ egyéb országaiban
bejegyzett védjegyei. A Lightning az Apple Inc.
kereskedelmi védjegye.
A "Made for iPod" és "Made for iPhone" jelzés azt
jelenti, hogy az elektronikus eszközt kifejezetten az
iPod vagy iPhone egység csatlakoztatásához tervezték,
és a fejlesztő tanúsítvánnyal bizonyítja, hogy a szóban
forgó eszköz megfelel az Apple szabványoknak.
Az Apple nem vállal felelősséget az ilyen eszközök
működéséért vagy a törvény által előírt szabványoknak
való megfelelőségéért. Ne feledkezzen meg arról, hogy
az iPod vagy iPhone eszköz használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli adatátviteli teljesítményt.

30

MVH-X560BT

Műszaki jellemzők FM tuner
Frekvenciatartomány ............ 87,5 MHz-től 108,0 MHz-ig
Általános jellemzők Használható érzékenység ................ 9 dBf (0,8 µV/75 Ω,
Tápfeszültség................................................. 14.4 V DC
monó, S/N: 30 dB)
(10,8 V – 15,1 V megengedett) Jel-zaj viszony ..............................72 dB (IEC-A hálózat)
Földelési rendszer.................................... negatív típusú
Maximális áramfogyasztás ....................................10,0 A MW tuner
Méretek (szél. x mag. x mély.): Frekvenciatartomány ............... 531 kHz-től 1 602 kHz-ig
DIN Használható érzékenység ................ 25 µV (S/N: 20 dB)
Beszerelési méret .................178 mm x 50 mm x 97 mm Jel-zaj viszony ..............................62 dB (IEC-A hálózat)
Előlap ....................................188 mm x 58 mm x 15 mm
D LW tuner
Beszerelési méret .................178 mm x 50 mm x 97 mm Frekvenciatartomány .................. 153 kHz-től 281 kHz-ig
Előlap ....................................170 mm x 46 mm x 16 mm Használható érzékenység ................ 28 µV (S/N: 20 dB)
Tömeg ................................................................... 0,7 kg Jel-zaj viszony ..............................62 dB (IEC-A hálózat)

Audió Bluetooth
Maximális kimeneti teljesítmény.......................50 W x 4, Verzió ...................................... Bluetooth 3.0 minősítésű
Kimeneti teljesítmény .........................+4 dBm maximum
70 W x 1/2 Ω (mélysugárzóra)
Folyamatos kimeneti teljesítmény .....................22 W x 4 (2-es teljesítményosztály)

(50 Hz - 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω terhelés, Megjegyzés
mindkét csatorna meghajtva) Fenntartjuk a jogot a fenti műszaki adatok és a kivitel
előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Terhelési impedancia ........4 Ω (4 Ω – 8 Ω megengedett)
Előkimenet maximális kimeneti szintje ....................2,0 V
Hangosságszint........ +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)

(hangerő: -30 dB)
5-sávos grafikus hangszínszabályzó:
Frekvencia...........80 Hz/ 250 Hz/ 800 Hz/ 2.5 kHz/ 8kHz
Szabályozási tartomány ............. ±12 dB (2 dB-es lépés)
Mélysugárzó (monó):
Frekvencia..........................50 Hz/ 63 Hz/ 80 Hz/ 100 Hz

/ 125 Hz/ 160 Hz/ 200 Hz
Meredekség ................................. -12 dB/oct, -24 dB/oct
Erősítés ................................................... +6 dB – -24 dB
Fázis ...................................................... Normál/fordított

USB
USB standard jellemzők ........ USB 2.0, teljes sebességű
Maximális áramellátás................................................1 A

USB osztály................................ MSC (tömegtárosztály)

Fájlrendszer ................................FAT12, FAT16, FAT32
MP3 dekódolási formátum....MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA dekódolási formátum .......... 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
(2-csatornás audió)

(Windows Media Player)

WAV jelformátum ................. Linear PCM & MS ADPCM
(nem tömörített)

31


Click to View FlipBook Version