The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-29 05:30:56

Behringer MIC100 HU

Behringer MIC100 HU

Használati útmutató

1.1 verzió
2003. szeptember

MIC100

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM:

Az elektromos áramütés kockázatának

elkerülése érdekében soha nem vegyük FIGYELMEZTETÉS:
le a berendezés fedőlapját vagy hátlapját.
A berendezés belsejében nincsenek A tűzveszély vagy elektromos áramütés
felhasználó által javítható részek; veszélyének elkerülése érdekében, a
meghibásodás esetén mindig hívjunk berendezést ne érje eső vagy nedvesség
hatása.
szakembert.

Ez a szimbólum figyel- Ez a szimbólum
meztet a burkolaton belüli figyelmeztet a fontos üze-
szigeteletlen veszélyes meltetési és karbantartási
feszültség jelenlétére — utasításokra.
ez a feszültség elég nagy A kézikönyvben található
ahhoz, hogy áramütést ilyen utasításokat mindig
okozhasson. tanácsos elolvasni.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

1) Olvassuk el az használati útmutatót.

2) Őrizzük meg a használati útmutatót.

3) Tartsuk be a figyelmeztetéseket.

4) Kövessük az utasításokat.

5) A készüléket ne használjuk víz közelében.

6) A készüléket csak száraz ruhával törölhetjük át.

7) Ne fedjük le a szellőző nyílásokat. Az üzembehelyezést a gyári utasítások szerint
végezzük el.

8) Hagyjunk mindig elegendő távolságot a készülék és fűtőtestek, hőtároló
berendezések, tűzhelyek vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az
erősítőket is) között.

9) Ne korlátozzuk a polarizált vagy földelt dugaszok biztonságos működését.
A polarizált dugasz két érintkezőcsapja közül az egyik szélesebb mint a másik.

A földelt dugasznak két érintkezőcsapja és egy harmadik földelő villája van.
A széles érintkezőcsap vagy a harmadik villa a saját biztonságunkat szolgálja.
Amennyiben a dugasz nem illik a csatlakozóaljzatba, cseréltessük ki az aljzatot egy
villanyszerelővel.

10) A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy megakadályozható legyen a rálépés vagy a
közelében elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás. Különös figyelmet kell szentelni a
vezetékeknek és dugaszoknak, a dugaszolóaljzatoknak és annak a pontnak, ahol a
tápkábel kilép a berendezésből.

2

MIC100
11) Csak a gyártó által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használhatunk.
12) Csak a mellékelt, illetve a gyártó által engedélyezett kerekes kocsit, állványt,

háromlábú állványt, oszlopkart és asztalt használhatjuk. Kerekes kocsival történő
szállításkor ügyeljünk arra, hogy a készülékkel megrakott kocsi mozgatása közben
nehogy megbotoljunk.

13) Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve villámlásokkal kísért vihar esetén a
berendezés tápkábelét húzzuk ki a csatlakozóaljzatból.

14) A berendezést csak szakember javíthatja. Javításra van szükség, ha a készülék
bármilyen módon (mint például a tápkábel vagy dugasz ) megsérült, a doboz
belsejébe idegen tárgy vagy folyadék került, a berendezést eső vagy túlzott
nedvesség hatása érte, a berendezés működése nem az elvárt vagy a berendezést
leejtették.

3

MIC100

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS ..................................................................................................................................... 4
2. KEZELŐSZERVEK ......................................................................................................................... 4

2.1. CSATLAKOZÁSOK (OLDALLAP) .................................................................................................... 4
2.2. FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ........................................................................................................... 5
2.3. GYÁRTÁSI SZÁM........................................................................................................................... 6
3. BEKÖTÉSI PÉLDÁK....................................................................................................................... 6
3.1. ÉNEKHANGOK ÉS HANGSZEREK KIHANGSÚLYOZÁSA ÉLŐ ALKALMAZÁSOKBAN ........................ 6
3.2. KÖZVETLEN BEKÖTÉS MEREVLEMEZES FELVEVŐRE STÚDIÓS VAGY HÁZI ALKALMAZÁSOKBAN 6
3.3. MIC100 ALKALMAZÁSA DI BOXKÉNT ......................................................................................... 7
4. GARANCIA ....................................................................................................................................... 7
5. MŰSZAKI JELLEMZŐK................................................................................................................ 7

1. BEVEZETÉS

A MIC100 professzionális mikrofon-előerősítő több célra használható. Hihetetlen
sokoldalúságának és a csatlakozási opciók széles választékának köszönhetően a MIC100
kiváló teljesítményt garantál mind a házi, mind pedig a professzionális stúdiókban.
A MIC100 előerősítő a 12AX7 típusjelű elektroncsővel van felszerelve. A MIC100 főbb
jellemzői az alábbiak: integrált limiter, fázisváltó funkció, fantomtápellátás, nagy pontosságú
LED kijelző és kapcsolható PAD funkció.

2. KEZELŐSZERVEK

2.1. ábra: A MIC100 oldallapja

2.1. Csatlakozások (oldallap)

1 A berendezés tartozékaként szállított tápegység csatlakoztatásához ezt az aljzatot
kell használni. Az aljzat közelében elhelyezett feszítés-kiegyenlítő megakadályozza a
tápellátás véletlenszerű megszakadását.

4

MIC100

2 Ez a MIC100 szimmetrikus XLR kimenete. Ezt az aljzatot kell csatlakoztatni a
keverőpult, többsávos felvevő vagy végerősítő XLR bemenetére.

3 A MIC100 szimmetrikus 1/4" TRS kimenete csatlakoztatható keverőpultra, felvevő
rendszerre vagy végerősítőre.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a MIC100 XLR és TRS kimeneteit egyszerre is
használhatjuk! Így lehetőség van arra, hogy a MIC100 kimeneti jelét egyszerre
csatlakoztassuk két különböző berendezésre.

4 A MIC100 szimmetrikus TRS bemenete például egy elektromos gitár
csatlakoztatására használható. Ez a bemenet párhuzamosan van bekötve az XLR
bemenettel.

5 A mikrofon csatlakoztatásához használjuk a szimmetrikus XLR bemenetet.
A kimenetekkel ellentétben a MIC100 bemeneteit nem szabad egyszerre
használni.

2.2. Felhasználói interfész

2.2. ábra: A MIC100 felhasználói interfésze
6 A GAIN vezérlés segítségével erősíthetjük a bemeneti jelet +26 és +60 dB között. Ezt

a vezérlőgombot teljesen balra kell forgatni, amikor hangforrást csatlakoztatunk a
MIC100-ra (ugyanez érvényes akkor is, ha a hangforrást leválasztjuk). Az összes
csatlakoztatás elkészítése után elkezdhetjük lassan növelni az erősítést.
7 Mindenképpen javasolt a LED-mérő használata az erősítés beállításakor. A LED-sor
a kimeneti jelet dB mértékegységben mutatja. Gondoskodjunk arról, hogy a CLIP
LED soha nem világítson folyamatosan. Ez a LED csak jelcsúcsok előfordulásakor
világíthat.
8 Amikor a MIC100 egységet a táphálózatra csatlakoztatjuk a tápegységen át, akkor a
POWER LED világítása jelzi, hogy a MIC100 üzemkész állapotba került.

5

MIC100

9 A 20 dB PAD gomb a bemeneti érzékenységet 20 dB-el csökkenti. A megfelelő
beállítás függ a csatlakoztatott berendezéstől. Az alkalmazástól függetlenül a CLIP
LED világítása figyelmeztet arra, hogy az erősítést csökkenteni kell a torzítás
elkerülése érdekében.

10 A +48V kapcsoló aktiválja a fantomtápot az XLR bemenetre. A fantomtáp a
kondenzátormikrofonok működtetéséhez szükséges.

11 A PHASE REVERSE kapcsolóval a bemeneti jel 180°-kal elforgatható. Ez a funkció
mindig a mikrofonjelek, mind a vonali jelek esetén rendelkezésre áll. Ezt a funkciót
használhatjuk a többmikrofonos konfigurációkban, ha egyes frekvenciasávokban
fáziskioltásokat tapasztalunk.

12 Használjuk a LIMITER gombot a jel korlátozására és a torzítás megakadályozására.
13 Az OUTPUT vezérlőgombbal szabályozható a berendezés kimeneti szintje -∞ és +10

dB között. Ha a vezérlőgombot teljesen balra forgatjuk, akkor egyáltalán nincs kimenő
jel. Annál nagyobb a kimeneti szint, minél jobban jobbra forgatjuk a gombot.

2.3. Gyártási szám

A MIC100 gyártási száma az egység alján található. A garancia érvényesítéséhez kérjük,
hogy töltse ki és küldje vissza a garancialevelet a vásárlástól számított 14 napon belül.
A regisztrálást honlapunkon (www.behrigner.com) is elvégezheti.

3. BEKÖTÉSI PÉLDÁK

A MIC100 meglepő rugalmassággal rendelkezik az alkalmazási lehetőségeket tekintve. Az
alábbiakban néhány jellemző alkalmazási példát mutatunk be.

3.1. Énekhangok és hangszerek kihangsúlyozása élő
alkalmazásokban

Ebben a példában az MIC100 a keverőpult csatornabemenete előtt van bekötve. Így a hang
meleg (csöves) és transzparens lesz. Az integrált limiternek köszönhetően a torzítások
hatékonyan kiküszöbölhetők.

3.1. ábra: Standard élő alkalmazás

3.2. Közvetlen bekötés merevlemezes felvevőre stúdiós vagy házi
alkalmazásokban

Ha olyan konfigurációt szeretnénk kialakítani, ahol a digitális munkaállomás hangja
nagymértékben kihangsúlyozott, akkor feltétlenül javasolt a MIC100 alkalmazása. Több
merevlemezes felvevőből hiányzik egyfajta "lendület". Ráadásul ezek a felvevők igen
gyakran "zajos" mikrofon-előerősítővel vannak ellátva. Az ilyen problémákra tökéletes
megoldás a MIC100 használata.

6

MIC100

3.2. ábra: A MIC100 és a PC hangkártya csatlakoztatása

3.3. MIC100 alkalmazása DI boxként

A MIC100 kiválóan alkalmas az ilyen célú felhasználásra. Például, aszimmetrikus akusztikus
gitár csatlakoztatható a MIC100-ra a búgó hangok vagy interferenciás zaj megelőzésére.
A végeredmény egy szimmetrikus, zajmentes jel.

3.3. ábra: A MIC100 alkalmazása DI boxként

4. GARANCIA

Az aktuális garanciális feltételek és kötelezettségek a www.behringer.com honlapok
találhatók meg.

XLR bemenet 5. MŰSZAKI JELLEMZŐK
Csatlakozó
Típus szimmetrikus/aszimmetrikus
Impedancia transzformátor nélküli, DC-szétcsatolású bemenet
Max. bemeneti szint kb. 2 kΩ
+7 dBu/20 dB PAD funkcióval

1/4"-os TRS bemenet szimmetrikus/aszimmetrikus
Csatlakozó transzformátor nélküli, DC-szétcsatolású bemenet
Típus kb. 1 MΩ
Impedancia +16 dBu/20 dB PAD funkcióval
Max. bemeneti szint

7

MIC100

Audiokimenetek XLR és 1/4"-os TRS szimmetrikus/
Csatlakozók aszimmetrikus csatlakozó
transzformátor nélküli, DC-szétcsatolású bemenet
Típus kb. 700 Ω szimmetrikus/kb. 350 Ω aszimmetrikus
Impedancia kb. +26 dBu@100 kΩ
Max. kimeneti szint
MIC bemenet < 10 Hz – 43 kHz (+/-3 dB)
Rendszerspecifikáció vonalbemenet < 10 Hz – 40 kHz (+/-3 dB)
Frekvenciamenet
változtatható (+26 és +60 dB között)
Funkcióvezérlés változtatható (-∞ és +10 dB között)
Erősítés
Kimenet szintcsillapítás (20 dB)
fantomtáp aktiválása
Funkciókapcsolók fázisfordítás (180°)
20 dB PAD kapcsoló kimeneti jel korlátozása
+48V
Fázisfordítás 8-szegmenses LED-mérő:
Limiter -24, -18, -12, -6, 0, +6, +12, CLIP
Üzemelést jelző LED
Kijelzők
Bemeneti szint 230 V~, 50 Hz, PSU

POWER LED kb. 64 mm x 135 mm x 135 mm
kb. 0,5 kg
Tápáramellátás
Hálózati feszültség

Fizikai jellemzők
Méretek (mag. x szél. x mély.)
Tömeg:

A Behringer cég folyamatosan azon dolgozik, hogy a legmagasabb minőségi előírásokat betartsa. A szükséges
módosításokat minden előzetes bejelentés nélkül végezzük. Ezért a készülékek műszaki adatai és külső
megjelenése a megadott adatoktól vagy képektől eltérhet.

8


Click to View FlipBook Version